DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 Dráma középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 22. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

2 I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK (30 PONT) Feladatonként a pontszámot nem kell kerekíteni. Ha az Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok összpontszáma egész szám, akkor nincs teendő, ha törtszám, akkor a matematika szabályai szerint egész számra kell kerekíteni (pl. 23,5 pont kerekítve 24 pont). 1. SZÉP SZAVAKKAL Az alábbi drámarészletekben szerelmes férfiak vallomásait olvashatjuk. Nevezze meg a szerzőt és a művet! (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.) a) Shakespeare: Romeo és Júlia b) Molière: Tartuffe c) Katona József: Bánk bán d) Molnár Ferenc: Liliom e) Csehov: Sirály 2. HIBÁKKAL TELE Olvassa el az alábbi szöveget, és húzza alá benne a hibákat, majd a hibás szövegrészek helyett írjon be egy helyes szövegváltozatot! (A hibás szövegek aláhúzása elemenként 0,5 pont, a javítások elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.) Az Arisztotelész javaslatai szerint írt drámákban a szerzők betartják a tér, idő, cselekmény egységére vonatkozó szabályt. Eszerint a palotában, legfeljebb egy hét alatt, egy cselekményszálon játszódnak az események. A szereplőket jellemzi a nyelvhasználatuk, így a szolgák egyszerűbb, durvább nyelvet használnak. A színpadról a halottakat süllyesztő alkalmazásával viszik ki. Ezeket a szabályokat betartó drámákat olvashatunk pl. Szophoklész, Molière és Brecht tollából. Javítások a szövegbeli előfordulás sorrendjében: 1. Pl.: a palota előtt vagy egy helyszínen 2. Pl.: egy nap vagy óra alatt 3. Pl.: Minden szereplő választékos, emelkedett nyelven beszél. 4. Pl.: A színpadon nem történik haláleset, erről hírnökök útján értesülünk. 5. Pl.: Euripidész, Corneille, Racine stb. (egy drámaíró elégséges) 3. LEVÉLBEN Olvassa el az alábbi levelet, majd válaszoljon a kérdésekre! (Válaszonként 1 pont, összesen 5 pont.) a) Három nővér b) Sztanyiszlavszkij c) Sirály vagy Cseresznyéskert d) egy színésznő (Olga Knyipper, a Művész Színház színésze, később Csehov felesége) e) komédiáknak írásbeli vizsga / május 22.

3 4. VÁLOGASSUNK! Írja a megfelelő helyre, hogy az alábbi meghatározások közül melyik hová tartozik! (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) A D F B C E 5. RENDEZZÜNK! Az alábbiakban egy Brecht-dráma rövid részletét olvashatja. Írjon néhány mondatot arról, hogyan állítaná ezt a jelenetet színpadra úgy, hogy az megfeleljen a Brecht által megfogalmazott színházi játékmódnak! (Összesen 4 pont.) A megoldásban meg kell jelenjen egy-két elidegenítő effektus használata: pl. a közönség közvetlen megszólítása, a dalbetétek ('song'-ok) alkalmazása, a helyszín és a jelenetek tartalmának jelzésére szolgáló feliratok, a színháztechnika, a világítás tudatos felmutatása. Bármely effektus használata jó megoldás, ha a rendezés összekapcsolja a drámai szöveggel. A megoldásban megfogalmazhatóak Brecht elméleti gondolatai is, de maximális pont csak akkor adható, ha a szövegre támaszkodik, és nem pusztán az elméletet ismerteti a vizsgázó. 6. SZÍNHÁZI MŰVÉSZEK Az alábbi fénykép egy színházi előadáson készült. A képen több olyan művész munkája is látszik, akiknek a tevékenysége a színházhoz kötődik. Soroljon fel közülük négyet! (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) Pl.: színész, rendező, jelmeztervező, díszlettervező (más, a színházi előadás létrehozásában közreműködő, közvetlenül a fényképen nem látható eredménnyel alkotó művész is elfogadható) írásbeli vizsga / május 22.

4 7. DRAMATURGIA Az alábbiakban dramaturgiai fogalmak szómagyarázatát olvashatja. Nevezze meg a fogalmakat! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) Görög szó, jelentése: cselekvés, cselekedni, tenni. Emberi-társadalmi cselekvéssort ábrázoló, általában színházi bemutatásra készült mű, irodalmi műnem. A színjáték gyökereihez, a néphagyományhoz kapcsolódó kifejezés: jelentése határozott céllal végzett varázsszertartás. A benne résztvevők hite szerint ennek pontos végrehajtásán múlik a siker, termékenység, gyógyulás stb. Kiváló emberek bukásáról szóló szomorújáték, a»bakkecske«és az»óda, dal«szavak összekapcsolása révén. A részvét és a félelem által keltett megbolygató érzelem. A felismeréseknek köszönhető megtisztulás érzete. A műalkotás befogadójában ébredő energia a változás előkészítésére. A megszólítás, hogy»változtasd meg élted!«dráma rítus, mágia tragédia katharzis 8. TÁNCCAL-ZENÉVEL Nevezzen meg két zenés és két táncos-mozgásos színpadi műfajt! (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) Zenés színpadi műfajok: pl.: opera, operett, népszínmű, daljáték, musical, rockopera Táncos mozgásos színpadi műfajok: pl.: klasszikus balett, kortárs táncszínház, mozgásszínház, fizikai színház, musical írásbeli vizsga / május 22.

5 II. JELENETÉRTELMEZÉSHEZ, A JELENET SZÍNHÁZI MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KÖTŐDŐ, ELEMZÉST ÉS ÉRTELMEZÉST IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK (30 PONT) Feladatonként a pontszámot nem kell kerekíteni. Ha a Jelenetértelmezés összpontszáma egész szám, akkor nincs teendő, ha törtszám, akkor a matematika szabályai szerint egész számra kell kerekíteni (pl. 23,5 pont kerekítve 24 pont). 9. a) A cikk alapján mikor, melyik színházban és ki állította először színpadra Madách Imre Az ember tragédiája című művét? (Elemenként 0,5 pont, összesen 1,5 pont.) 1883 Nemzeti Színház Paulay Ede b) Ki rendezte a cikkben említett másik előadást? (0,5 pont, a két feladatrész összesen 2 pont.) Horváth Árpád 10. Milyen szerepet töltöttek be a szöveg alapján a színházi életben Podmaniczky Frigyes és Pünkösti Andor? (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) Podmaniczky Frigyes: színházi intendáns Pünkösti Andor: színikritikus 11. Idézze a szövegből, milyen művek voltak a Népszínház repertoárján! (1 pont) Idézet: zenés-dalos színművek 12. Mit jelent a cikkben a kasszadarab kifejezés? Milyen ellentmondást fogalmaz meg a szerző ebben a tekintetben a zenés-dalos színművek és a Tragédia összehasonlításakor? (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) Jelentés: sok bevételt hozó előadás Ellentmondás: pl.: Az ember tragédiája nem tartozik a rendszerint nagy bevételt hozó zenés-dalos színművek közé, mégis előadásai gyakran hosszú ideig maradnak színpadon, és nagy anyagi sikert is hoznak. 13. A művet sokan könyvdrámának, színpadi előadásra alkalmatlannak tartották. Fejtse ki egy-két mondatban, hogy a színt bevezető szerzői utasítások alapján hogyan vélekedik erről! (1 pont) Pl.: A szerzői utasítás több szálon futó, összetett, egyszerre több helyszínt is megmutató, színpadi szempontból nem átgondolt nyitóképet képzel el, de mindenképp térben és időben tervez, színpadi akciók és dikciók (cselekvések és párbeszédek) összefüggésében gondolkodik a szerző. A filozófiai mélységek, a költőiség ellenére a mű színpadon előadható. írásbeli vizsga / május 22.

6 14. Lucifer e kort közömbös kor -nak nevezi. Írjon két idézetet a szövegből ennek alátámasztására! (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) a) Nincs már divatban, hogy még érdekeljen b) Hagyd a világot, jól van az, miként van, Ne kívánd kontárul javítani. (Minden más, tartalmában a közömbös korra utaló idézet elfogadható.) 15. A már vizsgált szerzői utasítás szerint Lucifer ebben a színben Kepler famulusa. Fogalmazza meg egy-két mondatban, milyen asszociációkat ébreszthet a Lucifer szájából itt elhangzó tűz kifejezés! (2 pont) Lucifer első megszólalásában egyszerre beszél fázó famulusként, és ördögként, akit a tűz már jó régen melenget. A konkrét tűz kapcsán egyszerre asszociálhatunk a melegre, a bűnre, a pokolra stb. 16. a) Kepler és Rudolf párbeszédükben három témát érintenek. Melyek ezek? (Elemenként 0,5 pont, összesen 1,5 pont.) A) a horoszkóp B) az örök ifjúság itala, amelyet próbálnak felfedezni C) Kepler anyja b) Milyen érzelmek, lelkiállapotok jellemzik a három különböző téma felvetésekor Rudolfot? (Elemenként 0,5 pont, összesen 1,5 pont, a két feladatrész összesen 3 pont.) A) félelem ( rettegek ) B) izgalom, remény C) lenézés, kioktatás 17. Kepler és Rudolf dialógusában Kepler jóval kevesebbet beszél. Milyen karaktert mutatnak megszólalásai? Állítását bizonyítsa Kepler szóhasználatával is! (Válaszelemenként 1 pont, összesen 2 pont.) Karakter: az alattvaló Szóhasználat: Értem, felséges úr., Meglesz, uram, amint parancsolod stb. (Minden más, tartalmilag helyes megfogalmazás, illetve idézet elfogadható.) 18. Milyen uralkodói kegyeket sorol fel Rudolf Keplernek címzett szemrehányásában, melynek célja, hogy eltávolítsa őt a veszélyes gondolkodástól? Írjon ezek közül kettőt! (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) Pl.: nemessé tette, Müller Borbála kezéhez juttatta, fölemelte az udvari körökhöz írásbeli vizsga / május 22.

7 19. Ez után a dialógus után az udvaroncok beszélgetnek Keplerről a háta mögött. Milyen két róla szóló elítélő gondolatot fogalmaznak meg? (Válaszelemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) a) féltékeny b) nem tud megfelelően viselkedni 20. Borbála a megjelenésekor elhangzó beszélgetés alatt nem alakít ki magáról jó véleményt a befogadóban. Írjon két idézetet, melyek okot adnak a rossz véleményre róla! (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) Pl.: Ah, menj, lovag - az istenért, kegyelmezz, Tréfáidon halálra kell nevetnem. Férjem szegény? Hisz ő beteg. Nagyon beteg. Egy óra múlva. Jobbra, a lugosban. (Minden más, tartalmában Borbálára utaló idézet elfogadható.) 21. Milyennek érezzük Kepler és Borbála dialógusának első mondatát? Válaszát indokolja meg röviden! (1 pont) Pl.: Hirtelen, váratlan, erőszakos, célratörő, semmi személyesség nincs benne. Borbála hideg tudatossággal csak a saját céljait nézi. 22. Kepler az idézett részlet utolsó monológjában megfogalmaz több állítást, melyekből kiderül, hogy nem boldog jelen helyzetében. Nevezzen meg ezek közül saját szavaival kettőt! (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) Pl.: A pénzkereset előbbre való az életében a tudományos munkánál. Értelmetlen, ostoba munkát végez. Eltitkolja a tudomány eredményeit. Minden keresetét a feleségére költi, de ő még így is elégedetlen. 23. Ha kortárs színházban színpadra állítaná a művet, hogy oldaná meg az ebben a színben párhuzamosan megjelenő helyszínek ábrázolását? Ötleteit fejtse ki néhány mondatban! (5 pont) A megoldásban bármilyen térhasználat (pl. szimultán terek, forgószínpad, süllyesztők, a tér szintezése, különböző magasságú dobogók rendszere, Kepler erkélyének a nézőtéri erkélyek közé helyezése, fényekkel történő térkijelölés stb.) elfogadható, amely számol az idézett szín különböző helyszíneivel (este Prágában: a császári palota kertje, lugos, csillagásztorony, tágas erkély íróasztallal, a háttérben égő máglya, az előtérben udvaroncok ). A megoldásban a prágai szín összetett terének ismerete mellett a dráma színpadra állításának térbeli kérdéseire várunk kreatív válaszokat. A szerzői utasítás hű követése mellett elfogadható más, a klasszikus megoldásoktól eltérő térhasználat is. írásbeli vizsga / május 22.

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 21. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 21. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2012/2013. tanév Dráma 1. forduló Javítási-értékelési útmutató

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2012/2013. tanév Dráma 1. forduló Javítási-értékelési útmutató Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2012/2013. tanév ráma 1. forduló Javítási-értékelési útmutató 1. RÁMAI PÁROK Ki kivel beszélget az alábbi klasszikus magyar drámarészletekben? A szereplők neve

Részletesebben

OLVASMÁNYOK A DRÁ A DRÁMA ÉS A ÉS A S SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL

OLVASMÁNYOK A DRÁ A DRÁMA ÉS A ÉS A S SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL H. Tóth István Vasvári Zoltán OLV OLVASMÁNYOK A DRÁ A DRÁMA ÉS A ÉS A S SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL Budapest, 2006 OLVASMÁNYOK A DRÁMA ÉS A SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL Szemelvények és szövegértést fejlesztő feladatok

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM É R E T T S É G I V I Z S G A 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 4. Magyar nyelv és irodalom középszint 1212 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dramatikus formák (drámajáték, kreatív gyakorlatok, improvizáció, tanítási dráma, stb.) alkalmazásával a tanulók önmagukkal és a társadalommal harmonikus kapcsolatban élő állampolgárrá

Részletesebben

A színész és a telefonkönyv

A színész és a telefonkönyv Fábri Péter A színész és a telefonkönyv (A színházi szöveg világa) DLA dolgozat Témavezető tanár: Huszti Péter Színház- és Filmművészeti Egyetem Budapest 2006 Mottó Le «style» est la peau d une chose écrite

Részletesebben

Életkorának megfelelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több szempontból is értékelni és drámajátékos tevékenységekben megmutatni

Életkorának megfelelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több szempontból is értékelni és drámajátékos tevékenységekben megmutatni DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése,

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ Digitalizálva 2011 2 BEVEZETŐ Mint közismert, a középszintű írásbeli érettségi magyar nyelv- és irodalomból két részből áll: egy szövegértést

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžar{~ina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2007. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ. II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12.

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ. II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12. 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12. osztály Válogatott feladatok, esszécímek Digitalizálva: 2011 2 ELŐSZÓ Az

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžarščina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2016. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A

Részletesebben

1. A kohézió. A szövegösszetartó erő

1. A kohézió. A szövegösszetartó erő A szövegösszetartó erő 1. A kohézió A szöveg legfontosabb sajátossága a szövegelemek összekapcsoltsága = szövegösszetartó erő = szövegkohézió. A szöveg egészére ható összetartó erőt globális kohéziónak

Részletesebben

SZÍNHÁZ-ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DLA KÉPZÉS DLA PÁLYAMUNKA ALMÁSI-TÓTH ANDRÁS OPERA: ZENE/EMBER/SZÍNHÁZ. Az operajátszás színészi alapproblémái

SZÍNHÁZ-ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DLA KÉPZÉS DLA PÁLYAMUNKA ALMÁSI-TÓTH ANDRÁS OPERA: ZENE/EMBER/SZÍNHÁZ. Az operajátszás színészi alapproblémái SZÍNHÁZ-ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DLA KÉPZÉS DLA PÁLYAMUNKA ALMÁSI-TÓTH ANDRÁS OPERA: ZENE/EMBER/SZÍNHÁZ Az operajátszás színészi alapproblémái 2006.október Témavezető: Babarczy László 1 TARTALOM: Előszó

Részletesebben

SPIRA VERONIKA. BULGAKOV: a Mester és Margarita. Háziolvasmányok feldolgozása feladatlapokkal

SPIRA VERONIKA. BULGAKOV: a Mester és Margarita. Háziolvasmányok feldolgozása feladatlapokkal 1 SPIRA VERONIKA BULGAKOV: a Mester és Margarita. Háziolvasmányok feldolgozása feladatlapokkal Első megjelenés: Irodalomtanítás II. Szerkesztette: Sipos Lajos A Pauz Kiadó és az Universitas Kulturális

Részletesebben

Tradíciókban gazdag, zenés népszínház

Tradíciókban gazdag, zenés népszínház Tradíciókban gazdag, zenés népszínház Kerényi Miklós Gábor pályázata a Budapesti Operettszínház főigazgatói posztjára 2013 Melléklet 59 támogatói nyilatkozat és egy DVD a társulat vezető művészeinek szavaival

Részletesebben

Színház az élet védelmében

Színház az élet védelmében Színház az élet védelmében Csokonai Színház igazgatói pályázat készítette: Ráckevei Anna 1 TARTALOM Személyes bevezetők Észrevenni az élet működését Ráckevei Anna bemutatkozása Valóságra nyíló ablakok

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 4. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A szövegértési

Részletesebben

Kötelezők újratöltve: Bánk bán junior

Kötelezők újratöltve: Bánk bán junior Puskás Anikó Kötelezők újratöltve: Bánk bán junior Bevezetés Katona József Bánk bánja az első nagy, magyar nemzeti drámánk, ám nem csak ezért megkerülhetetlen akár irodalomról, akár színházról folytatott

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Béres Attila pályázata A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE 2015.

PÁLYÁZAT. Béres Attila pályázata A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE 2015. PÁLYÁZAT A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE Béres Attila pályázata 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. NYITÁNY 4 II. SZUBJEKTÍV ÖNÉLETRAJZ 7 III. MŰVÉSZETI PROGRAM 9 A népszínházi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 4. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC 11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját,

Részletesebben

A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille

A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille (1606 1684) Corneille a klasszikus tragédia megteremtője, a klasszicista dráma nagy alakja. Számos vígjáték és tragikomédia utáni első tragédiája, a

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ SZÖVEGÉRTÉS (40 pont) Általános elvek: 1. A lehetséges tartalmi elemekben adott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 8. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A humor megjelenési formái Petőfi Sándor életművében című témához tartozó feladatlap

A humor megjelenési formái Petőfi Sándor életművében című témához tartozó feladatlap Oktatási Hivatal A humor megjelenési formái Petőfi Sándor életművében című témához tartozó feladatlap 1. feladat Nevezzen meg két írót a magyar és kettőt a világirodalomból, akinek az életművében jellegzetes

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási középszint alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben