Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 A természet és környezet kímélése érdekében szakdolgozatom újrafelhasznált papírra készült.

3 Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Szakdolgozat Környezetvédelem a Visteon Hungary Kft. esetében Loe Georgina Számvitel szak Vállalkozási szakirány

4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés.. 5. oldal 2. A környezetvédelem szabályozása 8. oldal 2.1. Általánosan 9. oldal 2.2. A környezetvédelem törvényi szabályozása oldal A környezetvédelmi szabályozás kialakulása hazánkban oldal évi LIII. törvény oldal 3. Visteon Hungary Kft. bemutatása. 14. oldal 3.1. Visteon Corporation oldal 3.2. Visteon Hungary Kft. Alba üzem oldal 4. A vállalkozásnál el2forduló környezetterhelések oldal 4.1. Leveg2szennyezés 20 oldal 4.2. Szennyvíz kibocsátás 21. oldal 4.3. Hulladék 21. oldal Hulladék fogalma oldal A vállalatnál keletkez2 hulladékok forrásai 22. oldal 4.4. Zaj 23. oldal 4.5. Talaj és talajvíz szennyezés 24. oldal 5. Az ISO 14001/1996 szabvány bemutatása 26. oldal 5.1. Létrejötte 27. oldal 5.2. Alkalmazásának okai 27. oldal 5.3. Alkalmazhatóságának feltételei 30. oldal 5.4. A környezetközpontú irányítási rendszer követelményei 31. oldal 6. ISO szabvány alkalmazása a vállalatnál 33. oldal 6.1. Légszennyez2anyag kibocsátás ellen2rzése 34. oldal Folyamata 35. oldal 6.2. Energiagazdálkodás 36. oldal - 3 -

5 Folyamata 36. oldal 6.3. Szennyvízkibocsátás felügyelete 37. oldal Definíciók 37. oldal Folyamata 37. oldal Fontos szabályok 39. oldal 6.4. Hulladék kezelés 39. oldal Definíciók 39. oldal Folyamata 40. oldal Fontos szabályok 45. oldal 7. Összegzés 48. oldal 8. Mellékletek 50. oldal 9. Irodalomjegyzék 60. oldal - 4 -

6 1. FEJEZET BEVEZETÉS - 5 -

7 1. Bevezetés [1] "Egészséges kulturális fejldés hazánkban is csak a természet munkájával összhangban, tehát csak akkor várható, ha az emberi alkotások nem a természet romjain, de a természeti alkotások mellett és azok keretében foglalnak tért." /Kaán Károly/ Mai korunk egyik legfontosabb kérdése és megoldandó feladata, környezetünk megóvása és minél kisebb mértékd leterhelése. Fontosságát könnyen beláthatjuk, hisz benne és bel2le élünk. A földi élet kialakulásakor a természet egyensúlyban volt, amit az ember megjelenése sem zavart meg kezdetben. Kés2bb azonban a folyamatos fejl2dése és életfeltételein javítani akarása arra ösztönözte, hogy a környezetét megváltoztassa. Az ember ökológiai körülményei jóval gyakrabban változnak, mint más él2lényeké. Az ütemet a technológia fejl2dése diktálja, amely állandóan gyorsul, így az ember mélyreható, gyakran teljes összeomlással fenyeget2 beavatkozásokat hajt végre abban a biozónában, amelyben és amelyb2l él. A civilizált ember úgy látszik, már elfelejtette: bolygónkon az élet er2forrásai nem kimeríthetetlenek. Miközben az emberiség az 2t körülvev2 természetet vandál módon pusztítja, saját magát is ökológiai katasztrófával fenyegeti. Ha már a gazdasági vonzatát is érzi, talán elismeri hibáit, de akkor valószíndleg már túl kés2 lesz. Az ember egészségben tartása napjainkban a környezet mind nagyobb fokú denaturálódása miatt egyre nehezebbé válik. Az egyetlen lehetséges kiút: a felbomlóban lév2 ökológiai egyensúlyt ismét stabilizálni, s2t, ha lehet azt egy optimális helyzetben még tartóssá is tenni. Ezekre megoldás lehet a termelés környezetkímél2vé tétele, a mesterséges, urbánus környezet humanizálása, fokozva a benne él2 ember alkalmazkodóképességét egy állandóan változó környezethez

8 Az eredményes környezetvédelem megvalósítása tehát napjainkra az emberi populáció fennmaradásának kulcskérdésévé vált, ami csak világméretekben oldható meg. A harmonikus, tiszta környezet kialakításához, fenntartásához az egyének saját józan belátásuk szerint nap, mint nap megtehetik a maguk részét. Ez mind a saját, mind az embertársaik érdekében kötelességük. A környezet- és természetvéd2 szemlélet még csupán kialakulóban van. A környezetvédelem tartalmi szellemi irányzata a XX. század második felében alakult ki, azonban még hosszú id2t vesz igénybe az általánossá, uralkodóvá válása. A szemléletformáló nevel2munkával párhuzamosan jelenleg törvényes eszközök érvényesítése igyekszik biztosítani a környezet él2 és élettelen alkotóinak optimális épségét. A világ legfejlettebb országaiban jelent2s "zöld" mozgalom bontakozott ki, ami els2sorban pártok, mozgalmak kialakulásában mutatkozik meg. Ezen pártok f2 célja az emberi környezet, a természet és béke meg2rzése, és ennek érdekében megpróbálják bevonni embertársaikat is. Az egyik legjelent2sebb szervezet az 1968-ban alakult Római Klub, amelynek munkájában 25 ország 70 tudósa vesz részt. A klub célja, a Föld globális problémáinak vizsgálata. Jelent2s nemzetközi konferenciák összehívásával sikerül elérniük, hogy a környezetvédelem fontos állomásainak számító, nagymérvd nemzetközi környezetvédelmi egyezmények szülessenek. Az 1992-ben, Rio de Janeiro-ban megrendezett ENSZ Környezetvédelmi és Fejlesztési Konferencia számított a legnagyobbnak, ahol 175 ország vett részt. A várakozásokkal ellentétben a gazdasági érdekek eltér2sége miatt eredménytelenül zárult. A konferenciának mégis volt egy óriási jelent2sége, hisz a környezetvédelem 10 napon keresztül a világpolitika központi kérdése volt. A konferenciát követ2 médiaközlemények rádöbbentettek mindenkit a környezeti károk és a veszély tényleges mértékére. Dolgozatomban egy termel2 vállalat környezet használatát és annak védelmében tett intézkedéseit szeretném bemutatni

9 2. FEJEZET A KÖRNYEZETVÉDELEM SZABÁLYOZÁSA - 8 -

10 - 9 -

11 2. A környezetvédelem szabályozása 2.1. Általánosan [2] Ahogy a bevezet2ben is említettem, az emberiségnek nincs jöv2je, ha nem óvja meg a természetet és a természeti er2forrásokat, hiszen a természet részeként létezik. Napjainkra a környezetszennyezés olyan méreteket öltött, hogy egyetlen ország sem engedheti meg magának, hogy a környezetvédelmi szempontokat figyelmen kívül hagyja. Olyan szabályozó rendszert kell kialakítani, amely a környezetet és a gazdaság érdekeit egyaránt figyelembe veszi, és a környezetvédelmet a gazdálkodók és a fogyasztók bels2 érdekévé teszi. A gazdaságilag fejlett országokban, ahol a környezet-politikai irányváltás már bekövetkezett, vagyis a megel2zés el2térbe került, a veszélyelhárítással, károk felszámolásával szemben, megfigyelhet2, hogy a vita is meger2södött az alkalmazható szabályozási eszközökr2l. Napjainkra a környezetvédelmi politikában a megel2zés és gazdasági eszközök kerültek el2térbe a közvetlen törvényi el2írásokra támaszkodó hatósági el2írásokkal, tilalmakkal szemben januárjában 24 fejlett gazdasági országot átfogó OECD ülést tartott, ahol összefoglalták a f2bb gazdasági szabályozó eszközöket és alkalmazhatóságuk irányelveit. A gazdasági szabályozó eszközök úgy kísérlik meg a környezeti célok elérését, hogy a gazdálkodók bizonyos fokú döntési szabadságot kapnak, az általuk leggazdaságosabbnak ítélt környezetvédelmi intézkedések kiválasztására. A gazdasági szabályozás arra törekszik, hogy a környezetvédelmet gazdálkodói, bels2 érdekké tegye, hogy a környezetkárosító tevékenység nem, a környezetbarát termelés viszont kifizet2vé váljon. Meg kell azonban jegyezni, hogy a közvetlen törvényi szabályozás is nélkülözhetetlen, de a környezet megóvásának fontossága és sürg2ssége miatt szükség van bizonyos környezetvédelmi eszköztárra

12 Ilyen gazdasági szabályozó eszközök a következ2k: - támogatások, - környezetvédelmi adók, - környezetvédelmi díjak, - betéti rendszer, - új piacok teremtése, - nyilvánosság szerepe, - adott gazdasági eszköz bevezetésének követelményei, - környezetvédelmi jogszabályok betartásához fdz2d2 díjak A környezetvédelem törvényi szabályozása A környezetvédelmi szabályozás kialakulása hazánkban[3] Az évi demokratikus fordulat hazánk környezetvédelmi politikájára jelent2s hatást gyakorolt. Megkezd2dött a környezet- és természetvédelem európai hagyománynak megfelel2 kezelése, törvényi szabályozások, új intézmények születtek, kialakult gazdasági szabályozórendszere, és koncepciókkal alapozódik meg a programok sikeres végrehajtása. E folyamat még ma is tart. A környezetvédelem jogi szabályozásának mérföldköve a piacgazdaságra való áttérés, bár az új környezetvédelmi törvényt csak több évvel a rendszerváltás után, május 30-án fogadta el a magyar Parlament (1995. évi LIII. törvény). Ez a jogszabály kerettörvénynek mondható, a környezet védelmének általános szabályainak rögzítése mellett el2írja számos más, kapcsolódó jogszabály megalkotását. A törvény az emberi környezet védelmér2l szóló évi II. törvényt váltotta fel. A két törvényt összehasonlítva szembeötl2 a különbség, hogy napjainkra már nem az ember környezetét védi a törvény, hanem általában a környezetünket. (Szükségesnek tartom itt megjegyezni, hogy éppen az embert2l, t2lünk kell a környezetet megvédeni, egyrészt magunk, az emberiség érdekében, másrészt az állat- és növényvilág számára.) A törvénynek különös fontosságot ad az, hogy összhangban van az OECD és az EU vonatkozó el2írásaival, a környezetvédelmet a társadalomba és a gazdaságba integráltan,

13 szakmai részterületi vonatkozásokkal, de egységes koncepció szerint kezeli. Külön említést érdemel, hogy a törvény hangsúlyt fektet a környezeti károk megel2zésére, valamint a szennyez fizet elvet érvényesíti a környezetszennyezést és károsítást illet2en. A törvény kitér többek között a környezet igénybevételének, terhelésének problémájára, szabályozza a hulladék-újrafelhasználás, és hulladékkezelés területeit. A következ2 kiemelked2 jelent2ségd környezetvédelmi vonatkozású törvény az évi LIII. törvény a természet védelmér2l. Új intézmények születtek, amelyek közül most csak az Országos Környezetvédelmi Tanácsot említeném meg, amelyben a gazdasági szféra és a tudomány is delegálhat hét-hét tagot között folytatódott a még hiányzó törvények elkészítése, és ez a hulladékgazdálkodásról szóló évi LVI. törvénnyel zárult. Ezzel párhuzamosan megkezd2dött a hatályban lév2 törvények felülvizsgálata az európai uniós integráció követelményeinek megfelel2en. Mindezek azonban csak kezdetei annak a folyamatnak, amely az Európai Unióhoz való teljes jogú csatlakozásig tart. Konkrétan arról van szó, hogy az összes hatályos törvényt át kell tekinteni, és azokat korrigálni kell. Számítani kell azonban arra is, hogy az európai uniós jogszabályok is folyamatosan változnak, így a hazai törvényalkotást is ennek tükrében kell módosítani évi LIII. törvény[4] Ebben a pontban szeretném nagyvonalakban bemutatni a hatályban lév2 környezetvédelmi törvényünket. Els2ként a környezetvédelem és környezetterhelés definícióját idézném e törvényb2l: Környezetvédelem olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelynek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelzése, a kialakult károk mérséklése vagy megsz&ntetése, a károsító tevékenységet megelz állapot helyreállítása. 1 Környezetterhelés: valamely anyag vagy energia környezetbe bocsátása

14 A/ A törvény fejezetei: I. fejezet: Általános rendelkezések II. fejezet: A környezeti elemek védelme és az elemeket veszélyeztet2 tényez2k III. fejezet: A környezet védelmét szolgáló állami tevékenység IV. fejezet: A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai V. fejezet: A környezet védelmének megalapozása VI. fejezet: A környezetvédelem gazdasági alapjai VII. fejezet: A környezetvédelmi igazgatás VIII. fejezet: Az állampolgárok részvétele a környezetvédelemben IX. fejezet: Felel2sség a környezetért X. fejezet: Záró rendelkezések B/ A törvény célja: A törvény célja a törvény 1. (1) szerint az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme, a fenntartható fejl2dés környezeti feltételeinek biztosítása. C/ A törvény hatálya: A törvény hatálya kiterjed: a.) az él2 szervezetek (életközösségeik) és a környezet élettelen elemei, valamint azok természetes és az emberi tevékenység által alakított környezetre, illetve b.) az e törvényben meghatározottak szerint, a környezetet igénybe vev2 terhel2, veszélyeztet2, illet2leg szennyez2 tevékenységre. A törvény hatálya kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkez2 szervezetekre: évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

15 a.) akik vagy amelyek a környezettel kapcsolatban jogokkal rendelkeznek, illetve akiket vagy amelyeket kötelezettségek terhelnek, b.) akik környezethasználók, illetve c.) a nemzetközi szerz2désekb2l adódó környezetvédelmi feladatok ellátására. D/ A törvény alapelvei: A környezet védelmének alapelvei: 1. el2vigyázatosság: A környezethasználatot a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkezelés csökkentésével, a természetes és az el2állított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni. 2. megel2zés: A jogszabály el2írhatja a környezethasználat feltételeit, illet2leg korlátozó vagy tiltó rendelkezéseket állapíthat meg. 3. helyreállítás: A környezethasználó köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszdntetésér2l. A környezetvédelmi törvény II. fejezete a környezet elemeinek egységes védelmér2l szól, melynek alkotó elemei a föld, a víz, a leveg2, az él2világ, az épített környezet. Szabályozza a veszélyes anyagok és technológiák megengedett értékeit, védelmi szabályokat állapít meg a hulladékok környezetre gyakorolt káros hatásai ellen, intézkedik a zaj- és rezgésvédelemr2l, a sugárzások környezetre gyakorolt káros hatásai elleni védelemr2l

16 3. FEJEZET VISTEON HUNGARY KFT. BEMUTATÁSA

17 3. Visteon Hungary Kft. bemutatása [5] 3.1. Visteon Corporation A gépkocsigyártás területén jelentkez2 nemzetközi tendenciákkal lépést tartva a Ford Motor Company 1997-ben elkülönítette és Visteon névre keresztelte autóipari alkatrészgyártó csoportját. A Ford-tól megkülönböztet2 név és identitás oka els2sorban a küls2, nem Fordon belüli üzletek megszerzése, illetve a Visteon termékeinek versenyeztetése a beszállítói piacon. A Visteon els2dleges szándéka a forgalom növelése, a Ford részvények értékének javítása volt, s célként tdzték ki, hogy 2002-re az eladások 20 %-a már Fordon kívüli üzlet legyen. A közelmúltban a Ford Motor Company teljes egészében leválasztotta az alkatrészgyártó részlegét és egy új vállalatot hozott létre Visteon Corporation néven (a vállalat szeptember 8-án hozta nyilvánosságra új személyazonosságát). A Visteon Corporation Ford Motor Company-tól történ2 teljes leválasztása a Ford részvények Visteon részvényekké való átalakítása révén valósult meg. A Visteon részvények hivatalosan június 29. napján kerültek t2zsdei bevezetésre. A Visteon új jogi személlyé alakulása lehet2vé teszi a vállalat számára a Fordon kívüli üzleti tevékenység további b2vítését, valamint a pótalkatrészgyártás kiterjesztését. A társaság a világ öt kontinensén és 23 országában található, több mint 130 gyártó-, mdszaki-, kereskedelmi-, és szervizközpontjában összesen alkalmazottat foglalkoztat. A Visteon széles termékskálával rendelkezik, amely 27 autóalkatrész-rendszerbõl, 10 modulból, és 64 autóalkatrészb2l áll. A fejlett technológiát és marketing tevékenységet 36 értékesítési, mérnöki, és technikai központ biztosítja világszerte

18 A Visteon azzal összhangban, hogy minden programját a tervezettnek megfelel2en hajtja végre, növekedésre törekszik Európában és Észak-Amerikában, és új piacokra tervezi a belépést, f2ként Ázsiában, els2sorban közös vállalatokban való részvétellel. A Visteon új munkalehet2ségek forrása akar lenni növekedése révén, valamint azon üzletágak továbbfejlesztésén vagy megszerzésén keresztül, melyek felhasználják a vállalat szakértelmét és technológiáit. A Visteon hét különálló alkatrészegyüttesek szerinti részlegb2l áll: - Hajtóegységvezérl2 Rendszerek Részleg (PCSD) - Alvázrendszer Részleg (CSD) - Bels2 Rendszerek Részleg (ISD) - Küls2 Rendszerek Részleg (ESD) - Klímaszabályozási Rendszerek Részleg (CCSD) - Elektronikai Rendszerek Részleg (ELD) - Üveg Rendszerek Részleg (GSD) Telephelyei: - Bedford, Indiana - Belfast, Egyesült Királyság - Cumbica, Brazília - Dearborn, Michigan - Dunton, Egyesült Királyság - Enfield, Egyesült Királyság - Rawsonville, Michigan - Telford, Egyesült Királyság - Ypsilanti, Michigan - Székesfehérvár, Magyarország Az autóüzlet nagy kihívást jelent a vállalatnak és ez a jöv2ben sem lesz kisebb. Nehezít2 körülmény, hogy meg kell felelniük a szigorú szennyez2anyag-kibocsátási és biztonsági el2írásoknak. Ezek rendkívül nehéz technológiai akadályt jelentenek, esetenként el2fordul,

19 hogy teljesítésükhöz nincs is ismert technológia, ráadásul igen költségesek mind a gyártóknak, mind a fogyasztóknak. Környezetvédelmi programjuk fejlesztése érdekében bíztató javulást értek el a nem olajszármazékokkal üzemel2 jármdvek fejlesztése területén, mint például a földgázüzemd jármdvek. Aktív szerepet játszanak az elektromos hajtású jármdvek technológiája területén is Visteon Hungary Kft. "Alba" üzem A szervezeti átalakulás Magyarországon is jelent2s változásokat eredményezett. Az 1990-ben alapított Ford Hungária Kft. egy, a Ford Motor Company által alapított új vállalatnak értékesítette a gépjármd-kereskedelmi részlegét. Az új vállalat, a budapesti székhelyd Ford Motor Hungária Kft., a Ford gépjármdvek és szerviz-alkatrészek kizárólagos magyarországi import2re április 1 óta. A székesfehérvári alkatrészgyártó üzem tulajdonosa az átalakulás során a Visteon International Holding lett, és nevét Visteon Hungary Kft.-re változtatta. A Visteon Hungary Kft. "Alba"-üzem, mint a Ford Hungária Kft. jogutódja, az egyik legrégebben Székesfehérvárra telepedett multinacionális cég. Korlátolt felel2sségd társaság, amely az amerikai Visteon International Holdings Inc. tulajdonában áll (City of Wilmington, USA). A társaság a világ 20 legnagyobb autóalkatrész gyártója között található. A jogel2d Társaság augusztus 16-án kezdte meg tevékenységét a Videotontól vásárolt m2-es (8,7 hektár) területén. Üzemépületének alapterülete m2. F2 tevékenysége: - Közúti jármdmotor, -alkatrész gyártás A Visteon Alba közel 1300 munkatársat foglalkoztat, 140 adminisztratív és 1160 fizikai dolgozót. A kezdeti elosztó nélküli gyújtótekercs és üzemanyag-szivattyú mellett már újabb elektromechanikus termékek gyártása is folyik

20 Az üzemben jelenleg hét termék gyártanak: a mechanikus elosztó nélküli gyújtótekercsé (Distributorless Ignition System Coil, DIS), a tartályon belüli turbina-típusú üzemanyag-szivattyúé (Turbine Fuel Pump), az állandó mágneses önindító motoré (Permanent Magnet Starter Motor), a szívótoroké (Air Fuel Charging Assembly), az üzemanyatovábbító egységé (Fuel Delivery Modul), az ablakmosó tartályé (Washer Reservoirs Assembly), az üzemanyagnyomás-szabályozóé (Fuel Pressure Regulator), a kompresszoré (Compressor) pedig hamarosan kezd2dik el. Magyarországon az elmúlt esztend2k sikerágazatának tartott gépjármdipar kiemelked2 eredményeiben, ezen belül is az alkatrészgyártás dinamikus fejl2désében játszik meghatározó szerepet az Alba üzeme. A kizárólag exportra termel2 üzem termékeire a Ford Vállalatcsoporthoz tartozó cégek, s egyre növekv2 számban küls2, a vállalatcsoporton kívüli autógyárak támasztanak állandó keresletet. Vev2i körébe tartoznak többek között: a Ford vállalatcsoport tagjai, a Jaguar, a PSA (Peugeot és Citroen Csoport), a VW csoport, a Toyota Motor Manufacturing France valenciai üzeme és a Mazda, továbbá tárgyalásokat folytatnak a General Motos-szal. A termelési egységek a gyártási technológia jelenleg elérhet2 legmagasabb színvonalát képviselik, állaguk meg2rzését a vállalat ún. "Megel2z2 Karbantartási Programja" biztosítja. A Székesfehérváron gyártott termékek, öregbítve a gyár jóhírét, eljutnak a világ minden földrészére. A jó csapatmunka és nyitott vállalati légkör nélkül lehetetlen lett volna elérni ezeket az eredményeket. A vállalat sikeréhez nagymértékben hozzájárult az önigazgató munkacsoporton és integrált üzleti egységeken alapuló szervezeti felépítés. Az üzleti tevékenység b2vülése és a helyi beszállítás arányának növelése a régió gazdasági növekedését, a foglalkoztatottság és az életszínvonal javulását eredményezi

21 4. FEJEZET A VÁLLALKOZÁSNÁL EL+FORDULÓ KÖRNYEZETTERHELÉSEK

22 - 21 -

23 4. A vállalkozásnál elforduló környezetterhelések Minden termel2/szolgáltató szervezet környezetével összhangban létezik. Minden "bemenetét" a környezetéb2l veszi fel, és minden terméke "kimenete" a környezetbe kerül vissza. A szervezet és környezete kapcsolatát a következ2 ábra szemlélteti: Nyers- és segédanyagok Energia BE Információ (elírások, szabványok) Munkaer Környezet (társadalmi és természeti) Termel2/ Szolgáltató Szervezet KI Termék/Szolgáltatás Hasznosítható melléktermék Hulladék Környezetterhelés Információk (a termékrl és termelésrl) 1.ábra: Szervezet és környezetének kapcsolata Levegszennyezés A légkör alsó, kb. 10 km-es szakasza, a troposzféra életünk színtere, ezért bioszférának nevezzük. Számunkra els2sorban ennek összetétele a fontos. (A légkör állandó összetev2kb2l, nyomgázokból, aeroszol részecskékb2l áll.)[6] Jelenleg a vállalatnál a következ2 fajta anyagok kerülnek kibocsátásra:[7] - fdtésb2l származó: CO-t, NO x -t, valamint 2 Forrás: Környezetvédelmi alapismeretek II. 79. oldal (2001. Környezetvédelmi Minisztérium)

24 - a termelési tevékenységekb2l ólom, szilárd, nem toxikus por, szerves vegyületek úgymint benzin, isopropil-alkohol, sztirol, etanol-amin, és diaceton-alkohol emissziót. Az üzemben a légszennyez2anyag-kibocsátás nem haladja meg a területi kibocsátási határértéket és a 6.1. pontban bemutatásra kerül2 Légszennyez2anyag kibocsátás ellen2rzése eljárás segítségével törekednek a még kisebb mértékd leveg2károsítás elérésére Szennyvíz kibocsátás Szennyvíznek min2sül a víznek az a fajtája, amit a termelés vagy a szolgáltatási tevékenység végzése során használnak el és ennek a tevékenységnek a végén szennyezett anyagokat tartalmaz. A szennyvíz vizsgálatakor a következ2 tényez2ket keresik a kibocsátandó vízben:[7] - Kémiai oxigén igény - Biológiai oxigén igény - Összes só - Zsírolaj - Vezet2képesség - Szárazanyagtartalom - Fémek (Cn, Ni, Cd, Zn, Pb, Mn, Fc, Ag) - Ph 4.3. Hulladék Minden évben egyre növekv2 hulladékhegyet termel az emberi társadalom. Ez a tény azt jelenti, hogy a hulladék nemcsak környezetszennyez2 volta, hanem a mennyisége miatt is gondot jelent. Els2sorban tehát arra kell törekednünk, hogy minél kevesebb, kés2bb feleslegesnek min2sül2 anyagot állítsunk el2.[8]

25 Hulladék fogalma[8]: A hulladék fogalmának meghatározása nem mindig egyértelmd: a mindennapi életben vagy a különböz2 szakmai nyelvekben eltérhet egymástól. A 102/1996. (VII.12.) Kormány rendelet a hulladék fogalmát az alábbiak szerint definiálja: HULLADÉK: a termel, szolgáltató vagy fogyasztói tevékenységek során vagy ezek következtében keletkez tulajdonosa által rendeltetése szerint fel nem használt, illetve a keletkezés folyamatába vissza nem vezetett, vagy adott formájában arra alkalmatlan maradékanyag, elhasználódott, illetve selejtté vált termék. Azaz hulladéknak tekintjük az ember munkája, gazdasági tevékenysége során keletkez, és a keletkezés helyén fel nem használható, feleslegessé vált anyagot, függetlenül attól, hogy ez más tevékenységnek esetleg drága alapanyaga A vállalatnál keletkez hulladékok forrásai[7] Fröccsöntési tevékenység hulladékai Acél és alumínium alkatrészek megmunkálásából származó hulladékok Felületbevonatolásból származó hulladékok Összeszerelési hulladékok Általános hulladékok Irodai hulladékok Üzemfenntartásból származó hulladékok A következ2 táblázat segítségével könnyen átláthatjuk mik is tartoznak ezen források alá és, hogy ezek közül mi min2sül veszélyes hulladéknak és melyik nem

26 Tevékenységek Veszélyes hulladékok Más egyéb hulladékok Fröccsöntési tevékenység hulladékai Acél és alumínium alkatrészek megmunkálásából származó hulladékok Olajjal szennyezett mdanyag hulladék, Használt olaj, HDt2vizek hulladékai Használt hdt2-ken2 folyadék, KöszörD iszap, Használt olaj, Használt szdr2k, Felületel2készítés hulladékai (szennyvíz, felületkezel2 szemcsehulladék) Polopropilén hulladék MDanyag hulladék (darálék, visszadarált és egész darabos hulladék) Szikraforgácsolás dielektrikus hulladéka, Acél forgács, Alumínium forgács, Selejt acél alkatrész hulladék, Selejt alumínium alkatrész hulladék Felületbevonatolásból származó hulladékok Epoxi gyanta maradék, Epoxi por hulladék, Poliészter gyanta hulladék, Használt olaj, Használt aktív szén, Használt szdr2k (fém, papír) Összeszerelési hulladékok Általános hulladékok Irodai hulladékok Üzemfenntartásból származó hulladékok Teszter folyadék hulladéka, Forrasztó ón hulladék, Selejt réz alkatrészek, Folyasztószer hulladék, Selejt acél alkatrészek, Használt ken2zsír hulladék, Selejt alumínium alkatrészek, Propanol tartalmú hulladék, Selejt mdanyag alkatrészek, Technológiai szennyvíz (mosóberendezések Selejt társított (fém + mdanyag) alkatrészek szennyvize) Olajos rongy, kesztyd, Olajos tisztítószeres flakonok, Olajos hidegtisztítók Használt festékkazetta, Használt elem Használt légszdr2, Használt akkumulátor, Használt benzin, Használt fénycs2, Festék maradék, Egészségügyi hulladék, Egyéb savas hulladék, Nitrohigító hulladék, Olajjal szennyezett gumi hulladék, Konyhai hulladékok, Takarítószerek hulladékai Kartonpapír, Fa hulladék, Fólia, pántszalag Irodapapír 1.táblázat: Hulladékok min2sítése veszélyesség szempontjából felmerülési területenként Zaj A zaj számunkra kellemetlen hangjelenség. A zaj egyrészt relatív fogalom, mert egyénenként különböz2 pszichés kihatásai vannak, másrészt objektív, szervi károsodást okozhat akkor is, ha az egyén élvezettel hallgatja. A zaj mértékegysége a bel Bellr2l a telefon feltalálójáról kapta a nevét már meglehet2sen er2s hanger2t mutat, ezért tizedrészét, a decibelt (db) használjuk a gyakorlatban, mert így

27 finomabb megkülönböztetés tehet2. 90 db zaj már terheli a hallóidegvégz2déseket, s2t id2szakos hallásvesztést is okozhat. Ha tartósan 90 db fölött állandósul a zaj, roncsolódnak a hallóidegek, s ezzel együtt maradandó halláskárosodás történik. Huzamosabb id2n át ható, alacsonyabb zajszint ugyanolyan kellemetlen következményekkel jár, mint a néhány tíz dblel magasabb, de 1-2 alkalommal ható hanger db az a kritikus érték, amely felett már a legrövidebb ideig ható zaj is azonnali süketséghez vezet, s2t halált okozhat.[8] A törvény által meghatározott maximális zajszint a következ2: Nappal Éjszaka 60dB 50dB A vállalkozásnál mért zajszint a következ2képpen alakul:[7] Nappal Éjszaka 55dB 45dB Láthatjuk, hogy a mért eredmények megfelel2ek mind a két napszakban. Az üzem egyes területein Hallásvéd2 használata kötelez2 táblával jelzik a nagyobb zajjal járó munkaterületeket, ahol szigorúan be is tartatják a fülvéd2 viselését. A gyár egyéb területén biztosított a füldugó használata (ingyenes automatából), azon munkások számára, akiket zavar a munkahelyükön kialakult zaj nagysága. A vállalat céljai közé tartozik, hogy a törvény által megkövetelt zajszint határok alatt tartsák a zaj nagyságát. Ezt folyamatos mérésekkel próbálják elérni Talaj és talajvíz szennyezés A talaj a vízzel, a leveg2vel, az él2világgal együtt szárazföldi természeti környezetünk elengedhetetlen alkotóeleme és az emberi társadalom fontos termel2 eszköze. Nem olyan 3 Forrás: Takács György környezetvédelmi mérnök közlése alapján készítettem

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE

1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE Tartalomjegyzék EL SZÓ 9 1. BEVEZETÉS 10 1.1. CÉLMEGHATÁROZÁS 10 1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE 11 1.3. KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER (KMR), MINT A VÁLLALATI

Részletesebben

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ...

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ... 1.sz. levélminta 1. sz. melléklete 1. számú melléklet a 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelethez Nyilatkozat az 1991. évi IL. törvény 31. (1) bekezdés c) pontja, illetve a 70. c) pontja szerint a felszámolási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 I TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat célja, hatálya, értelmez rendelkezések 1 II. A környezetvédelmi tevékenység egyetemi rendszere 4 III. Környezetvédelmi

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

A gyártás helyszíne: A telephely meglév a város ipari övezetében helyezkedik el. Kft tevékenységét több épületben, egy telephelyen végzi.

A gyártás helyszíne: A telephely meglév a város ipari övezetében helyezkedik el. Kft tevékenységét több épületben, egy telephelyen végzi. KÖRNYEZETVÉDELMII TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.. 5100 JÁSZBERÉNY,, THÖKÖLY ÚT 20.. T:: 57//405--059 F:: 57//502--845 M:: 30//99--59--435 JELENTÉSE AZ ProfExt JÁSZBERÉNY,, IIPARTELEP ÚT 3.. ALLATTTTI I

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ELŐZMÉNY Az Európai Unió új hulladék-keretirányelvét 2008. november 19-én fogadták el és december 12-én hirdették ki. A 2008/98/EK irányelv előírásait a tagállamoknak legkésőbb

Részletesebben

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy.

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy. Min ségügyi Szakszótár A környezetszennyezés megel zése: olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek használata, amelyek elkerülik, csökkentik, vagy szabályozott szinten tartják a környezetszennyezést;

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Vállalati hulladékgazdálkodás fogalma A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Az ISO 10015 Minségirányítás A képzés irányelvei nemzetközi szabvány

Az ISO 10015 Minségirányítás A képzés irányelvei nemzetközi szabvány Az ISO 10015 Minségirányítás A képzés irányelvei nemzetközi szabvány /ISO 10015:1999 (E) Quality Management - Guidelines for training/ Pappné Buzás Erika Az ISO 10015 fordítását végezte: Barabás Eszter

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás Szakmai ismeretek II./3. Molnár György (egyetemi tanársegéd) E ép. 4. em. 4., Fakk: E ép. 4. em. 7. Tel: 463-2698 E-mail: molnargy@eik.bme.hu 1 A tárgyról 4 alakalom összesen

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében KSZGYSZ 2014. október 7. Bibók Zsuzsanna Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 A hulladékégetés szabályozása 2000/76/EK

Részletesebben

Elérhet legjobb technika a kerámiatégla és -cserép gyártásában

Elérhet legjobb technika a kerámiatégla és -cserép gyártásában !" #$%&'(! )'*+, Elérhet legjobb technika a kerámiatégla és -cserép gyártásában TERVEZE T Tégla és Cserépipari Környezetvédelmi Társulás a Környezetvédelmi Alap Célelirányzat támogatásával és a Környezetgazdálkodási

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány Dr. Tóthné dr. Szita Klára Miskolci Egyetem regszita@gold.uni-miskolc.hu Főbb témakörök Az elemzés célja Miért a hűtőgép? Az Electrolux környezeti

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG (A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY VONATKOZÓ ELÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE)

A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG (A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY VONATKOZÓ ELÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE) A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG (A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY VONATKOZÓ ELÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE) 2005 Készült 2005. márciusban, a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29.

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29. AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL 2013. Október 29. MENNYIRE KÖZPONTI KÉRDÉS HAZÁNKBAN AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG? (az import aránya a teljes energiafogyasztáson belül - nukleáris fűtőanyaggal

Részletesebben

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék?

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék? Kedves Vásárlóink! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés (ehulladék) a kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható!

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános körülményei (MSZ EN ISO/IEC 17025:2001) Tartalomjegyzék (1)

Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános körülményei (MSZ EN ISO/IEC 17025:2001) Tartalomjegyzék (1) Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános körülményei (MSZ EN ISO/IEC 17025:2001) Tartalomjegyzék (1) 1.Bevezetés 2.Alkalmazási terület 3. Fogalom meghatározások 4. Irányítási követelmények

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet speciális szabályokkal egészült ki az egyes tevékenységekből

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás megelőzése és csökkentése érdekében NÉB)( Maradék nélkül konferencia 2016. november 18. Szöllősi Réka Élelmiszer-feldolgozók Országos

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárm!vekr"l A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 8.

267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárm!vekrl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 8. 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárm!vekr"l A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 8. (2) bekezdésében, 59. -ának (1) bekezdés b) és g) pontjában

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei Pónya Gábor TQM menedzser (000) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 124 225 Westel: A piacvezető Előfizetők számának alakulása 363 547

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30.

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. Az egész életen át tartó tanulás jelentsége a társadalmi és területi különbségek csökkentésében Mottó A tanulás nem csupán

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja A jogszabály mai napon hatályos állapota 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti

Részletesebben

Szektortudat-fejlesztés. Ismeretek és ismérvek a szektorról. A szektorhoz való tartozás elnyei és a sikeres szektorépítés lehetségei.

Szektortudat-fejlesztés. Ismeretek és ismérvek a szektorról. A szektorhoz való tartozás elnyei és a sikeres szektorépítés lehetségei. Szektortudat-fejlesztés. Ismeretek és ismérvek a szektorról. A szektorhoz való tartozás elnyei és a sikeres szektorépítés lehetségei. Zalatnay László tréner 2 állítás: Az emberi társadalom összes problémája

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc /5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 36/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól az 5/2005. (I.28.). a 63/2005. (XII.6.) 2 és a 20/2009. (IX.30.) 3 egységes szerkezetben

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

Környezetmenedzsment

Környezetmenedzsment zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Környezetmenedzsment ISO 14001 és EMAS A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont)

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18. A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18.1 A folyamatok tervezése (ISO 9001 és 9004 7.1. pont) A szabványok 7. pontjainak szerkezete azonos. A 9001 szabvány 7.1. pontja a folyamattervezéssel

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Honda filozófiája. Újrahasznosításra tervezve. Különböző technológiákat fejlesztettünk erre:

Honda filozófiája. Újrahasznosításra tervezve. Különböző technológiákat fejlesztettünk erre: Honda filozófiája A Honda évek óta ott található az élvonalban azon vállalatok között, akik tudatossággal művelik a környezetvédelmet. Mint egy világméretű autógyártó cég kellő komolysággal érzi felelősségét

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgylésének../2008. (...) rendelete a füstköd (szmog)-riadó intézkedési tervrl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgylésének../2008. (...) rendelete a füstköd (szmog)-riadó intézkedési tervrl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgylésének../2008. (...) rendelete a füstköd (szmog)-riadó intézkedési tervrl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgylése a környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

A TELJES KÖR KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT ÉS AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK ÖSSZEVETÉSE

A TELJES KÖR KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT ÉS AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK ÖSSZEVETÉSE 1. MELLÉKLET Új létesítmény esetében az engedélyezési eljárás az elzetes vizsgálati szakasszal indul. A benyújtandó elzetes vizsgálati dokumentáció tartalmi követelményeit a 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet

Részletesebben

Írta és elkészítette: Békési Krisztina. Szerkesztette, lektorálta: Dr. Mucsi Gyula Varga István,

Írta és elkészítette: Békési Krisztina. Szerkesztette, lektorálta: Dr. Mucsi Gyula Varga István, Készült 2005. március hónapban (kézirat lezárva: 2005. 03. 26.) a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat során elnyert támogatásból, az OÉT Munkavédelmi Bizottság

Részletesebben

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl Szociális párbeszéd Munkahelyi stressz Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl This project is organised with the financial support of the European Commission 2 1. Bevezetés A munkahelyi stresszt nemzetközi,

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 Tartalom Bevezetés...2 Az Informatikai Rendszer...3 A rendszergazda...4 A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 A tanulók számítógéphasználatára vonatkozó elírások...7 A Szabályzat hatálya...8 1 Bevezetés

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben