DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT büntető és magánjogi törvénykönyvek, tervezetek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT büntető és magánjogi törvénykönyvek, tervezetek"

Átírás

1 Magánjogi (polgári) törvénykönyvek, tervezetek A polgári tulajdonviszonyokat szabályozó császári pátensek (nyílt parancsok): Forrás: Corpus Juris CD. Függelék. Ősiségi nyíltparancs. In:Magyarországot Illető Országos Törvény- és Kormánylap p. Úrbéri pátens. In:Magyarországot Illető Országos Törvény- és Kormánylap p. A4/ november 29-kén kelt ősiségi nyílt parancs martius 2-kán kelt úrbéri nyíltparancs december 15-kén kelt telekkönyvi rendelet. Hiteles kiadás. Pest: Lampel, p. ; 22 cm május 1-jei 1861-ig életbe léptették Magyarországon is az osztrák polgári törvénykönyvet. Ausztriai általános polgári törvénykönyv: kihirdettetett az november 29. nyíltparanccsal Magyar-, Horvát- és Tótországban. és az ezen törvénykönyvre vonatkozó, a függelékben foglalt utólagos rendeletekkel együtt. Wien: Hof- und Staatsdr., ; 21 cm köt. 395 p köt. 122 p : Koll cm B4/2573: cm Lásd a jogforráso k között Mezey Barna szerk. A magyar állam- és jogtörténet forrásai. Szerk Mezey Barna. Budapest: Osiris, p. KK III/ Ideiglenes Törvénykezési Szabályok (ITSZ), Lásd a jogforráso k között Ráth György Az országbírói értekezlet a törvénykezés tárgyában kötet. Pest: Landerer és Heckenast, p. ; 23 cm B4/ cm Suhajda János A magyar polgári anyagi magánjog rendszere az országbírói értekezlet által megállapított ideiglenes törvénykezési szabályokhoz alaklmazva. Pest, Vodianer. - XV, 480 p. ; 21 cm cm

2 Suhajda János A magyar polgári törvénykezés rendszere az országbírói értekezlet által megállapított ideiglenes törvénykezési szabályokhoz alkalmazva / Suhajda János kiad.. - Pest : Trattner Károlyi, VI, 202 p. ; 19 cm B4/ cm Suhajda János A magyar polgári anyagi magánjog rendszere az országbírói értekezlet által megállapított szabályokhoz és azóta a legújabb időig hozott törvényekhez. Budapest, XIV, 512 p. ; 19 cm KK III/701 (B4/1837) 19 cm Az országbírói értekezlet javaslatai a törvénykezés tárgyában. 2. bőv. kiad. Pest: Lampel, p. ; 22 cm : Koll cm után Teleszky István Az általános magánjogi törvénykönyv tervezete. Öröklési jog. Bp Egyet. ny. 132 p. ; 28 cm cm Általános magánjogi törvénykönyvnek tervezete Magyarország számára. 1. közl. Általános rész. Pest, M.kir. Igazságügy-Ministerium. 195 p. ; 33 cm OK: cm Törvénykönyv. Az általános magyar magánjogi tervezetének jegyzőkönyvei. Általános rész. Bp Egyetemi ny. 150 p. ; 25 cm OK:B4/ cm Báttaszéki Lajos A magyar általános magánjogi törvénykönyv tervezete : I. : általános meghatározások / Báttaszéki Lajos. - Budapest : Aigner L., IV, 59 p. ; 19 cm OK:B4/470:1, cm A magyar általános polgári törvénykönyv tervezete. 2. kiad. Indokolás. 1. köt. Bevezetés. Személyi jog. Családjog. 2. köt. Dologi jog. Budapest: Grill K., db. ; 23 cm - 1. köt p köt. 740 p köt. 811 p. KK III/703 ( :1-3) 23 cm Győri Elek Az általános magyar magánjogi törvénykönyv tervezete : Általános indokok : Általános rész. / Győri Elek. Budapest : Egyetemi ny p. ; 25 cm B4/ cm APÁTHY István: Az áltanos magánjogi törvénykönyv tervezete. Kötelmi jog. Különös rész. Budapest : Egyetemi ny., p. ; 28 cm cm

3 Apáthy István: Az általános magánjogi törvénykönyv tervezete. Indokolás a kötelmi jog különös részéhez. Budapest: Egyetemi ny., p. ; 28 cm cm HALMOSY Endre Az általános magánjogi törvénykönyv tervezete. Dologi jog. Budapest: Egyetemi ny p. ; 25 cm B4/ cm

4 Magánjogi - általános - törvénykönyv tervezete. Bp Egyetemi ny. 7 kötet. Magánjogi általános törvénykönyv tervezete. Budapest: Egyetemi Ny., p. ; 25 cm B4/1019:1 25 cm Apáthy István Apáthy István Kötelmi jog / készítette Apáthy István. Budapest : Egyetemi Ny., db ; 25 cm - 1.Általános rész. 259 p. 2.Különös rész. 107 p. Indoklás a kötelmi jog különös részéhez : i. füzet / Apáthy István. Budapest : Egyetemi Ny., p. ; 25 cm B4/1019:2: cm B4/1019:3 25 cm Telesky István Örökösödési jog / Telesky István. Budapest : Egyetemi Ny., p. ; 25 cm B4/1019: 4 25 cm Apáthy István Öröklési jog indoklása : II. füzet /Apáthy István. Budapest : Egyetemi Ny., p. ; 25 cm Magánjog törvénykönyv tervezetének megjavítása céljából tartott értekezlet jegyzőkönyvei. Budapest : Egyetemi Ny., ; 25 cm B4/1019:5 25 cm B4/1019:6 25 cm Öröklési jog. Budapest : Egyetemi Ny., p. ; 25 cm B4/1019:7 25 cm Az évi javaslat Polgári törvénykönyv. A magyar általános polgári törvénykönyv tervezete. Budapest : Grill K., XIV, 448 p. ; 22 cm Indokolás a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetéhez. I-V. Bp. 1901, Grill. 22 cm I. Bevezetés. Személyjog. Családjog. 740 p. - II. Dologjog p. - III. Kötelmi jog p. - IV. Kötelmi jog p. - V. Öröklési jog p. KK III/702 (B4/985) KK III/704 (B4/177:1-5) 22 cm cm , 1902 Márkus Dezső MARTONFY Marczel Magyar magánjog mai érvényben : törvények, rendeletek, szokásjog, joggyakorlat / Márkus Dezső. - Budapest : Grill, db ; 18 cm. - (Magyar törvények Grill-féle kiadása ) 1. köt.jogforrások : személyjog : családjog jav. és bőv. kiad.. - XXIV, 784 p. 2. köt.dologjog / közrem. Meszlényi Artur. - [2. kiad.]. - XXII, [1], 823 p. Tárgymutató a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetéhez, indokolásához és az előkészítő bizottsági jegyzőkönyvekhez. Budapest : Grill K., p. ; 23 cm : cm OK:B4/ cm

5 Az évi tervezet Törvényjavaslat a polgári törvénykönyvről. (886. számú iromány.) Idokolás a polgári törvénykönyv törvényjavaslatához mell. a 886-os számú irományhoz. - A képviselőház által kiküldött külön bizottságnak jelentése a polgári törvénykönyvre vonatkozó 886. sz. törvényjavaslatról sz. iromány. Bp p. ; 29 cm KK III/705 ( :1-2, :1-2) 29 cm Indokolás a Polgári Törvénykönyv törvényjavaslatához. Budapest: Grill K., ; 23 cm - 1. köt. Bevezetés. Személyi és családi jog. 265 p kötet. Kötelmi jog 403 p. B4/4814:1, 3 23 cm A polgári törvénykönyv törvényjavaslata. Az országgyűlés elé terjesztett szöveg. Közzéteszi a M. Kir. Igazságügymin. Bp Grill, 504 p. ; 23 cm cm Indokolás a polgári törvénykönyv törvényjavaslatához. 2. köt. Dologi jog. Budapest : Grill K., p. ; 22 cm B4/4795:2 22 cm Indokolás a polgári törvénykönyv törvényjavaslatához. Kötelmi jog. Budapest : Grill K., p. ; 22 cm B4/4795:3 22 cm Indokolás a polgári törvénykönyv törvényjavaslatához. Öröklési jog. Budapest : Grill K., p. ; 22 cm A polgári törvénykönyv törvényjavaslatának tárgyalása a képviselőház külön bizottságaiban kötet. Közzéteszi a M. Kir. Igazságügymin. Budapest: Grill K., db. ; 22 cm - 1. kötet. 95 p kötet. VI, 363 p kötet. VI, 553 p. B4/4795:4 22 cm : cm Az évi magyar magánjogi törvénykönyv javaslata Magyarország magánjogi törvénykönyve : a m. kir. igazságügyminiszter által március 1-én az Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat : 1. köt. / [közzéteszi a m. kir. Igazságügyminisztérium]. - Budapest : kir. Orsz. Fegyintézet Ny. Vác, 1928-[1932?]. - VIII, 592, [1] p. ; 22 cm + 1 mell. (418 p.) , ad 22 cm Magyarország magánjogi törvénykönyve számú törvényjavaslat.vác: fegyintézet kny l. ; 22 cm KK III/706 ( , B4/2124) 22 cm

6 Ungarns Privatrechtsgesetzbuch. Entwurf (1928) Amtliche Übersetzung. Budapest :. Igazságügyminisztérium, p. ; 22 cm B4/ cm Dárday Sándor, Szentirmay Ödön, Angyal Pál Igazságügyi törvénytár. Budapest : Athenaeum, ; 15 cm 1.kötet. Magánjogi törvények és rendeletek gyűjteménye p. -2.kötet. Hiteljogi törvények és rendeletek gyűjteménye p : cm Magánjogi törvénykönyvünk és élő tételes jogunk. Budapest ; 23 cm - 1. köt. Személyicsaládi- és dologi jog , 48 p kötet. Kötelmi és öröklési jog , 173 p. KK III/707 ( :1-2) 23 cm évi IV. tv. a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyve Törvényjavaslat a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvéről. 4. számú iromány. Bp Fénymásolat. OK:KK III/ A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyve. A Ptk évi 1. tervezete. Bp p. ; 30 cm KK III/708 ( ) 30 cm A Polgári Törvénykönyv tervezete : az 1958-as 2. tervezet és szövegmódosítások. - [Budapest] : [s.n.], [1958]. - IV, [1], 245, 95 p. ; 30 cm cm A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyve : Az évi IV. törvény és a törvény javaslatának miniszteri indoklása. - Budapest : Közgazd. és Jogi K., p. ; 25 cm KK III/709 ( ) 25 cm Code civil de la République Populaire Hongroise / [trad. Pál Sebestyén]. - Budapest : Corvina, p. ; 24 cm cm Civil code of the Hungarian People's Republic / [transl. Pál Lamberg]. - Budapest : Corvina, p. ; 24 cm cm Grazdanskij kodeks Vengerskoj Narodnoj Respubliki / [per. Tibor Revai]. - Budapest : Korvina, , [2] p. ; 24 cm cm Zivilgesetzbuch der Ungarischen Volksrepublik / [Übers. Pál Lamberg]. - Budapest : Corvina, , [2] p. ; 24 cm cm

7 Polgári perrendtartás, polgári eljárásjog törvénykönyvek, tervezetek ULLMANN, Dominik RÁTH György ULLMANN, Dominik: Das österreichische Zivilprozessrecht. Prag, p. OK:B4/ Ideiglenes Törvénykezési Szabályok, Az országbírói értekezlet a törvénykezés tárgyában kötet. Pest: Landerer és Heckenast, p. ; 23 cm B4/ Lásd a jogforráso k között Lásd fentebb. SUHAYDA János SUHAYDA János A magyar polgári anyagi magánjog rendszere az országbírói értekezlet által megállapított ideiglenes törvénykezési szabályokhoz alaklmazva. Pest, Vodianer. - XV, 480 p. ; 21 cm A magyar polgári törvénykezés rendszere az országbírói értekezlet által megállapított ideiglenes törvénykezési szabályokhoz alkalmazva / Suhajda János kiad.. - Pest : Trattner Károlyi, VI, 202 p. ; 19 cm B4/ Lásd fentebb. Lásd fentebb. SUHAYDA János A magyar polgári anyagi magánjog rendszere az országbírói értekezlet által megállapított szabályokhoz és azóta a legújabb időig hozott törvényekhez. Budapest, XIV, 512 p. ; 19 cm KK III/701 (B4/1837) Lásd fentebb. Az országbírói értekezlet javaslatai a törvénykezés tárgyában. 2. bőv. kiad. Pest: Lampel, p. ; 22 cm : Koll Lásd fentebb. A Polgári törvénykezési rendtartásról szóló 1868:54. tc. Törvényczikk a polgári perrendtartás tárgyában. - Pest : Pfeifer, [2], 192, LVI, 80 p. ; 22 cm OK: cm KASSAY Adolf Új polgári perrendtartás magyarázata a törvény eredeti szövegével. Pest: Kugler A., p. B4/ Herczegh Mihály Magyar polgári törvénykezési rendtartás : 1868 : LIV, 1881 : LX, 1893 : XVIII. és 1893 : XIX. törvényczikk... / írta Herczegh Mihály átdolg. kiad.. - Budapest : Franklin, p. ; 23 cm KK III/752 ( ) 23 cm

8 FODOR Ármin, MÁRKUS Dezső Polgári perrendtartás: az LIV., 1881:LIX., 186:XIX. Törvénycikkek: sommás ügyviteli szabályok : bélyeg- és illetékszabályok. 2. bőv. És átd. Kiad. Budapest: Singer és Wolfner, p. ; 16 cm OK: cm Térfi Gyula szerk. A polgári perrendtartás zsebkönyve : rendes, sommás, kereskedelmi, váltó, házassági, gondnoksági stb. eljárás / szerk. Térfi Gyula. - Budapest : Grill Károly, XVII, 472 p. ; 16 cm. - (Jogi zsebkönyvek gyűjteménye ; 2.) cm A polgári perrendtartásról szóló 1911:1. tc. (Pp.) Plósz Sándor A magyar polgári perrendtartás tervezete / Plósz Sándor ; a magy. kir. igazságügyminister megbízásából. - Budapest : Egyetemi Könyvny., p. ; 19 cm KK III/ cm Törvényjavaslat a magyar polgári perrendtartásról : átdolg. tervezet / közzéteszi a magyar kir. igazságügyminiszter. - Budapest : Grill Károly, p. ; 22 cm OK: cm Polgári perrendtartás : a magyar polgári perrendtartás törvényjavaslatának indokolása. - Budapest : Grill, p. ; 19 cm OK:B4/ cm A magyar polgári perrendtartás (1911. évi I. t.cz.) magyarázata / Gaár Vilmos. - Budapest : Athenaeum, db ; 19 cm - I. köt , VIII, 368 p. - II. köt , 432 p. B4/831: cm KOVÁCS Marcel: A polgári perrendtartás magyarázata : 1911:I. t. c. Budapest: Benkő Gy., db ; 25 cm - 1. füzet: p füzet: p füzet: p füzet: p füzet: p füzet: p füzet: p füzet: p. OK:B4/1905:1, 3, 6, 7, 8, cm Térfi Gyula Az új polgári perrendtartás : Az életbeléptetési törvény tervezete, hatásköri biróság, főudvarnagyi biróság / Térfi Gyula. - Budapest : Grill, p. ; 16 cm. - (Jogi zsebkönyvek gyűjteménye ; 3. ) OK: cm FODOR Ármin A polgári perrendtartás : előszóval, jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázatokkal. Budapest: Ráth M., p. ; 23 cm OK:B4/ cm JANCSÓ György A magyar polgári perrendtartás rendszeres kézikönyve. Budapest: Athenaeum, ; 24 cm 1.kötet. 450 p. -2.kötet. 756 p. B4/2451: cm KOVÁCS Marcel Az új polgári perrendtartás és az életbeléptetési törvények zsebkönyve magyarázó jegyzetekkel. Budapest: Franklin, p. ; 15 cm 8 B4/ cm

9 TÉRFY Gyula Az új polgári perrendtartás : évi I. t. c. Budapest: Grill, p. ; 18 cm KK III/ cm FABINYI Tihamér A polgári perrendtartás törvénye és joggyakorlata. Budapest: Grill, db. ; 18 cm 1.kötet. 960 p. - 2.kötet. 759 p. KK III/ cm Szilbereky Jenő szerk., Névai László szerk. A polgári eljárásról szóló évi III. törvény (Pp.) A polgári perrendtartás: a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvénynek az évi VI. és az évi VIII. törvénnyel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövege és azzal kapcsolatos polgári eljárásjogi szabályok. Budapest: KJK, p. ; 20 cm A polgári perrendtartás magyarázata. Szerk. Szilbereky Jenő, Névai László. Budapest: KJK, p. ; 25 cm KK III/ cm III/ cm

10 Büntető törvénykönyvek, tervezetek évi plánum Codex de Delictis, corumque Doensis. 4. Codex Cambio - mercantilis, ejusdemque Ordo Processualis. 5. H. é. ny. n. 119, 130 p ( Deák terem) Megnézni, jó-e!!!!! 130 Az évi javaslat Hajdu Lajos Az első (1795-ös) magyar büntetőkódex-tervezet / Hajdu Lajos. - Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, , [2] p. ; 20 cm. A könyv függeléke tartalmazza a tervezet teljes szövegét: Kódex a bűntettekről és azok büntetéséről. KK III/801 ( ) 20 cm Codex de delictis eorumque poenis pro tribunalibus Regni Hungariae, partiumque eidem adnexarum per regnicolarem juridicam deputationem elaboratus. Pest: M. Landerer de Füskut köt : Codex de delictis eorumque poenis pro tribunalibus regni Hungariae. - Budapest : Athenaeum, V, 134 p. ; 19 cm (Fayer László, Union Internationale de Droit Pénal) B5/ cm Közönséges törvény a vétkekről, és azoknak büntetésekről. - Budán : Kir. Akad., p. ; 20 cm (= Sanctio Criminalis Josephina) (muzeális) 20 cm Az 1829-es elaborátum Opinio excelsae deputationis-regnicolaris o comitiis 1825/27 exmissae in re urbarii cum motivis, et projecto articulorum deprompta. Pestini, Trattner-Károlyi. 59 p. (Koll. 2.) Az évi javaslat OK: Koll ( Deák terem) Fayer László szerk. Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye : I-IV. k. / a MT Akadémia megbízásából szerkeszti Fayer László. - Budapest : MT Akadémia, db ; 19 cm 1.kötet. 2.kötet. 543 p. -3.kötet. 618 p. - 4.kötet. 433 p. KK III/ cm

11 Az évi 5. törvényczikkely által a büntető törvénykönyvvel válhatatlan kapcsolatban lévő büntető 's javító rendszer behozása iránt kimerítő véleményadás végett kiküldött Országos Választmány jelentése. - Pozsony : Wéber S. Lajos, [349] p. ; 36 cm (Deák terem) 36 cm

12 Az osztrák büntető törvénykönyv hatálybaléptetése (1849) Das Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen, die Strafgerichts-Competenz- Verordnungen und die Press-Ordnung vom 27. mai 1852 für das Kaiserthum Oesterreich. - Amtliche Handausg.. - Wien : Hof. u. Staatsdruck, , 223 p. ; 21 cm (Külső raktár) 21 cm Büntetőjogi kalauz szótári alakban : magában foglaló: az 1852-diki sept. 1-jén hatályba léptetett büntetőtörvényben előforduló egyes bűntettek-, vétségek- s kihágások- és egyéb tárgyakra vonatkozó szabályokat : magában foglaló: az 1852-diki sept. 1-jén hatályba lépett büntető- törvényben előforduló egyes bűntettek-, vétségek- s kihágások- és egyéb tárgyakra vonatkozó szabályokat / összeáll. egy gyakorl. jogtudó. - Pest : Heckenast, VIII, 212 p. ; 22 cm. - (Új Törvénytár ; 12. ) :12 Lásd a jogforráso k között Kléh István Az ausztriai új büntetőtörvény betűrendben : a büntetőbírói illetőséggel és nyitórendtartással bővítve / Kléh István. - Pest : Edelmann K., p. ; 19 cm B5/ cm RÁTH György Magyarországot Illető Országos Törvény- és Kormánylap darab. 92. sz p. Csak a a törvénykönyvet hatálybaléptető császári nyílt parancsot tartalmazza. A törvénykönyv szövege nincs benne. Az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok (1861) Az országbírói értekezlet a törvénykezés tárgyában kötet. Pest: Landerer és Heckenast, p. ; 23 cm B4/ Lásd a jogforráso k között Lásd fentebb. Az országbírói értekezlet javaslatai a törvénykezés tárgyában. 2. bőv. kiad. Pest: Lampel, p. ; 22 cm : Koll. 6. Lásd fentebb. KASSAY Adolf Magyar büntető törvények s bűnvádi eljárás az Országbírói Értekezlet szabályai szerint. Pozsony: Sieber H. ny., l. ; 20 cm B5/ cm Büntetőjogtan (1864) Pauler Tivadar Büntetőjogtan / Pauler Tivadar kiad.. - Pest : Pfeifer Ferd., db ; 19 cm - 1.kötet. - IV, 333 p kötet , V p. B5/241:b: cm

13 Az évi 5. törvénycikk a bűntettekről és vétségekről (Csemegi-kódex) Lőw Tóbiás A magyar btk. a bűntettekről és vétségekről (1878:V. t.cz.) és teljes anyaggyűjteménye / Lőw Tóbiás ; a m. kir. igazságügyministerium megbízásából. - Budapest : Pesti könyvny., db ; 25 cm - I. kötet. Az 1878:V. t.cz. szövege p. - II.kötet. A képviselőház igazságügyi bizottságának jelentései. - VII, 920 p. - Tartalmazza: Btk. szövege, törvényjavaslat, miniszteri indokolás, a képviselőházi és főrendiházi tárgyalások, a képviselőház igazságügyi bizottságának jelentése, főrendiházi bizottsági jelentések. KK III/803 (B5/470:1-2) 25 cm évi 40. tc. kihágási büntető törvénykönyv (kbtk.) Edvi Illés Károly Németh Péter Edvi Illés Károly szerk. bűntettekről és kihágásokról szóló magyar büntetőtörvénykönyvek magyarázata / Edvi Illés Károly. - Budapest : Zilahy S., db ; 19 cm - 1. kötet Bevezetés : általános rész : p. - XIV, 311 p kötet Különös rész : p. - X, 539 p kötet Különös rész : p. - IV, 616 p. Magyar anyagi büntető jog : az érvényben levő, 1900-ig hozott törvényekben foglalt anyagi büntetőjogi szabályok összeállítása az 1880-tól 1900-ig kifejlett judicatura feltüntetésével : egyúttal mutató a "Büntető jog tára" harmincznyolcz kötetéhez / Németh Péter. - Budapest : Pfeiffer N., VIII, 584 p. ; 21 cm Az anyagi büntető törvények és a sajtótörvény : Az összes melléktörvényekkel és rendeletekkel s a felső bíróságok határozataival kiegészítve / szerk. Edvi Illés Károly kiad.. - Budapest : Grill, XIV, 807 p. ; 19 cm. - (Magyar törvények Grill-féle kiadása ) I. novella évi 36. tc. A büntető törvénykönyvek és a bűnvádi perrendtartás kiegészítéséről és módosításáról A dologházi törvény évi 21. tc. a közveszélyes munkakerülőkről B5/707: cm B5/ cm KK III/804 ( ) 19 cm Angyal Pál, Degré Miklós Anyagi és alaki büntetőjog : az érvényben levő törvényekben foglalt büntetőjogi szabályok összeállítása a iudikatura feltüntetésével : egyúttal Mutató a Büntetőjog Tára kötetéhez / Angyal Pál, Degré Miklós. - Pécs : Bűnügyi Szle, db 1.kötet. 954 p. - 2.kötet. 515 p. KK III/805 (B5/1430:1-2) II. novella : 10. tc. a büntető igazságszolgáltatás egyes kérdéseinek szabályozásáról A magyar büntetőjog hatályos jogszabályai / összeáll. Angyal Pál. - Budapest : Grill, p. ; 14 cm. - A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai. Bp.: Grill, p. KK III/806 (B5/1917) 14 cm III. novella à évi XLVIII. Tc. A büntető törvények egyes fogyatékosságainak megszüntetéséről és pótlásáról 13

14 1950. évi II. tv. A Btk. Általános része (Btá.) A büntetőtörvénykönyv általános része : Az évi II. törvény : Az 1950:39. sz. törvényerejű rendelet : A törvényjavaslat miniszteri indokolása / a magyarázatokat írta Kádár Miklós. - Budapest : Jogi és Államgazg. Könyv- és Folyóiratk., p. ; 20 cm BHÖ A hatályos anyagi büntetőjogi szabályok hivatalos összeállítása KK III/807 ( ) 20 cm 238 A hatályos anyagi büntetőjogi szabályok hivatalos összeállítása / közzéteszi az Igazságügyminisztérium. - Budapest : Jogi Kiadó, p. ; 20 cm - (Lezárva: augusztus 31.) KK III/ cm A hatályos anyagi büntetőjogi szabályok hivatalos összeállítása / közzéteszi az Igazságügymin. - Budapest : Közgazd. és Jogi K., p. ; 20 cm - Lezárva: június 30. KK III/ 808/1 ( ) 20 cm évi V. tv. A Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről A Magyar Népköztársaság büntető törvénykönyve : tervezet / [közread. az] Igazságügyminisztérium. - Budapest : Athenaeum Ny., p. ; 28 cm KK III/809 ( ) 28 cm A Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyve / közzéteszi az Igazságügyminisztérium kiad.. - Budapest : Közgazd. és Jogi K., , [1] p. ; 20 cm (Miniszteri indokolás is!) KK III/810 ( ) 20 cm évi IV. tv. A Büntető Törvénykönyvről László Jenő szerk. László Jenő szerk. Az évi IV. törvény /BTK/ előkészítése / [szerk. László Jenő] ; [közread. az] Igazságügyi Minisztérium. - Budapest : Igazságügyi Minisztérium, db ; cm 1.köt [4], 443 p. 2.köt [3], 343 p. 3.köt.3-4. fej : büntetések és intézkedések : 1. r [1], 383 p. - 4.köt.3-4. fej : büntetések és intézkedések : 2. r [3], p. -5.köt [4], 331 p. - 6.köt [2], p. - 7.köt [4], 544 p. 8.köt [2], 496 p köt.15. fejezet : az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények. - [4], 446 p. Az évi IV. törvény, BTK előkészítése / [szerk. László Jenő]. - [Budapest] : Igazságügyi Minisztérium, 19?? db ; 24 cm 10. köt. A gazdasági bűncselekmányek : XVII. fejezet p A vagyon elleni bűncselekmények : XVIII. fejezet p KK III/ cm KK III/ cm ?? 14

15 Büntető törvénykönyv / [összeállította Kádár Krisztina és Moldoványi György]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., Budapest : Egy. Ny l. ; 20 cm (Miniszteri indokolás is.) KK III/812 ( ) 20 cm Büntető perrendtartás, büntető eljárásjog törvénykönyvek, tervezetek Csatskó Imre Az Ausztriai Császárság számára 1853-ki július 29-én kihírdetett büntető perrendtartás magyarázata, a hírdető cs. kir. nyíltparancsnak és törvénynek szövegével, s összehasonlítva az eddigi eljárással : 1-2. r. / Csatskó Imre. - Pest : Heckenast, XII, 272, XX, 228 p. ; 22 cm. - (Új Törvénytár ; 7-8. ) : Ideiglenes törvénykezési szabályok. Hivatalos kiadás. + Függelék az Ideiglenes törvénykezési szabályokhoz. 1. kötet kötet jan.-jún. Pest: Landerer-Heckenast, , 255, 108 p. 3 db ; cm , ad : cm Kassay Adolf Magyar büntető törvények s bűnvádi eljárás az országbírói értekezlet szabályai szerint / Kassay Adolf. - Pozsony : Sieber H. Ny., [3], 128, [4] p. B5/ Ideiglenes eljárási szabályzat, ("Sárga Könyv") Ideiglenes bűnvádi eljárásról szóló törvényjavaslat. Pest: Eggenberger, p. ; 17 cm OK:B5/ cm Bűnvádi perrendtartásról szóló törvényjavaslat indokolása és az igazságügyi bizottság jelentése : képviselőházi Iromány Orsz. gyűlés sz. / [közread. az] Országgyűlés, Képviselőház. - Budapest : [s.n.], , 792, 216 p. ; 35 cm B5/10 35 cm évi 33. tc. a bűnvádi perrendtartásról (bp) Törvényjavaslat a bűnvádi perrendtartásról. Budapest : Pesti Könyvnyomda, p. ; 30 cm KK III/851 ( ) 30 cm A Képviselőház Igazságügyi Bizottságának jelentése, a bűnvádi perrendtartásról szóló törvényjavaslat tárgyában / [közread. a] Képviselőház Igazságügyi Bizottsága. - [Budapest] : Képviselőház Igazságügyi Bizottság, [1895] p. ; 31 cm cm

16 BALOGH Jenő, A bűnvádi perrendtartás magyarázata kötet. Budapest : Grill K., cm 1.kötet. 741 p. - EDVI ILLÉS 2.kötet. 600 p. 3.kötet. 600 p. Károly, VARGHA Ferenc évi 18. tc. a bűnvádi perrendtartásról szóló évi 33. tc. módosítása és kiegészítése tárgyában (Bp. novellája) KK III/ cm VARGHA Ferenc, ISAÁK Gyula Bűnvádi perrendtartás. Melléktörvényekkel, rendeletekkel, joggyakorlattal, jegyzetekkel és utalásokkal. Budapest : Grill K., p. ; 19 cm KK III/853 ( ) 19 cm Vargha Ferenc Bűnvádi perrendtartás / Vargha Ferenc műve alapján összeáll. Angyal Pál, Isaák Gyula kiad.. - Budapest : Grill, XI, 846 p. ; 19 cm. - (Magyar törvényrek Grill-féle kiadása ) KK III/ cm A hatályos bűnvádi eljárási jog szabályai / összeáll. Auer György ; [közread. az] Igazságügyminisztérium. - Budapest : Forrás, XII, 483 p. ; 19 cm. - (A M. Igazságügyminisztérium kiadványa ) KK III/855 ( ) 19 cm Berend György A népbíráskodás / Berend György ; Schultheisz Emil előszavával. - Szeged : Egyetem, Budapest : Ladányi Ny p. ; 20 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis ; 3.tom. ) KK III/856 (B2/285) 20 cm évi III. tv. a büntető perrendtartásról (II. bp.) A büntető perrendtartás / magyarázatokat írta Alapy Gyula. - Budapest : Jogi Kiadó, p. ; 20 cm KK III/857 ( ) 20 cm A büntető perrendtartás / magyarázatokat írta Alapy Gyula. - Budapest : Jogi Kiadó, p. ; 20 cm KK III/ cm évi 8. tvr. a büntető eljárásról (I. Be.) A büntető eljárás : Az évi 8. számú törvényerejű rendelet és mellékjogszabályai. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., p. ; 20 cm KK III/859 ( :1-2) 20 cm Jászai Dezső szerk. A büntető eljárás kommentárja : 1-2. köt. / [szerk. Jászai Dezső]. - Budapest : Közgazd. és Jogi K., db ; 24 cm kötet. 983 p kötet p. KK III/860 ( :1-2) 24 cm

17 Barna Péter, Király Tibor A magyar büntető eljárási jog : egyetemi tankönyv. - Budapest : Tankönyvk., db ; cm [1. füz.]./ / Móra Mihály, Kocsis Mihály , [2] p füz.kiegészítő és útmutató / Barna Péter, Király Tibor ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar évi I. tv. a büntető eljárásról (II. Be.) KK III/861 ( ) 25 cm évi XIX. tv. a büntető eljárásról (III. Be.) 17

DIGITALIZÁLÁSRA KIVÁLASZTOTT DÖNTVÉNYEK (Digitalizált Törvényhozási Tudástár) 2011.05.20.

DIGITALIZÁLÁSRA KIVÁLASZTOTT DÖNTVÉNYEK (Digitalizált Törvényhozási Tudástár) 2011.05.20. Magyarországi főtörvényszék ítéleteinek gyűjteménye a mostani időig : a különböző tárgyak szerint rendezve, a jog közelebbi átalakulásaihoz alkalmazva, s a bennök kifejtett jogelveket megismertetve : bírák,

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT magánjogi válogatott szakirodalom (válogatás 1945 előtt)

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT magánjogi válogatott szakirodalom (válogatás 1945 előtt) Acsády Sándor Magános magyar törvény kérdések- és feleletekben / előadva acsádi Acsády Sándor által. - Pest : Trattner-Károlyi, 1837. - 226 p. ; 19 cm B4/610 19 226 1837 Alföldi Ede. Bírói gyakorlatunk

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

A párviadal vétsége és az államfogház-büntetés a Csemegi-kódex szabályozásának tükrében

A párviadal vétsége és az államfogház-büntetés a Csemegi-kódex szabályozásának tükrében Juhász Andrea PhD-hallgató, VIII. évfolyam Vol. VIII Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2014/2. szám No. 2/2014 Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Tanulmány Article www.dieip.hu A párviadal

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT az igazságügyi szervezetre vonatkozó jogi szakirodalom (válogatás 1945-ig)

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT az igazságügyi szervezetre vonatkozó jogi szakirodalom (válogatás 1945-ig) Alföldy Ede Baintner János Balog Arnold Bán Kálmán, Csernus József, Váradi Imre Igazságügyi igazgatás : bíróságok és ügyészségek főnökei és felügyeleti hatóságaik számára / összeáll. Alföldy 485.261 23

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév Európai és nemzetközi igazgatás MA szak

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév Európai és nemzetközi igazgatás MA szak Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév Európai és nemzetközi igazgatás MA szak Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára

Részletesebben

A MAGYAR JOGTÖRTÉNET FORRÁSAI

A MAGYAR JOGTÖRTÉNET FORRÁSAI A MAGYAR JOGTÖRTÉNET FORRÁSAI Szemelvénygyűjtemény Szerkesztette: Mezey Barna Osiris Kiadó Budapest, 2001 TARTALOM Előszó Rövidítések Bevezetés I. A KERESZTÉNY ÁLLAM MEGALAPÍTÁSÁTÓL 1790-IG 1. A jog forrásai

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Az évi XV. tc. a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról (források és statisztika az országgyűlési vitához)

Az évi XV. tc. a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról (források és statisztika az országgyűlési vitához) Az 1938. évi XV. tc. a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról (források és statisztika az országgyűlési vitához) Parlamenti irományok és naplók 1. Törvényjavaslat a társadalmi

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

AZ ERŐSZAKOS NEMI DELIKTUMOK HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK TÖRTÉNETI ASPEK-

AZ ERŐSZAKOS NEMI DELIKTUMOK HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK TÖRTÉNETI ASPEK- TANULMÁNYOK CZEBE ANDRÁS AZ ERŐSZAKOS NEMI DELIKTUMOK HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK TÖRTÉNETI ASPEK- TUSAI 1. ÁLLAMALAPÍTÁSTÓL A CSEMEGI-KÓDEXIG TERJEDŐ IDŐSZAK Az erőszakos nemi deliktumok kriminalizálásának

Részletesebben

2 1. Az Előterjesztő az alábbi helyesírási pontosításokat javasolja : 44/1. Az egységes javaslat 17. -ában a Btk (1) bekezdése b) pontjához : /1

2 1. Az Előterjesztő az alábbi helyesírási pontosításokat javasolja : 44/1. Az egységes javaslat 17. -ában a Btk (1) bekezdése b) pontjához : /1 T/1917/46.szám ORSZÁ~OLÉS HIVATALA w M APR 0 2 nnrüy üi / =~LÜiYSüP + Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlása a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

XIV. Fejezet A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

XIV. Fejezet A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS XIV. Fejezet A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS Jegyzetek: Balogh, Illés, Vargha: A bűnvádi perrendtartás magyarázata, Bp.1898. Grill Károly cs. és királyi könyvkereskedése; Vargha Ferenc: A bűnvádi perrendtartás

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

Mérkőző csapatok Időpont Megjegyzés/ CSAPAT. Ford. HAZAI VENDÉG Hó,nap Óra Elfogadva. 1/6 NB I NŐK 2014-2015 évi ALAPSZAKASZ 2014.07.14. Sorsz.

Mérkőző csapatok Időpont Megjegyzés/ CSAPAT. Ford. HAZAI VENDÉG Hó,nap Óra Elfogadva. 1/6 NB I NŐK 2014-2015 évi ALAPSZAKASZ 2014.07.14. Sorsz. Sorsz. 1/6 NB I NŐK 2014-2015 évi ALAPSZAKASZ 2014.07.14 CSAPAT 1. Győri Audi ETO KC 2. FTC Rail Cargo Hungaria 3. Érd 4. Dunaújvárosi KKA 5. Ipress Center Vác 6. Fehérvár KC 7. DVSC-TVP 8. Mosonmagyaróvári

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 ELS RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...10 I. Fejezet Az illetékekre vonatkozó általános rendelkezések...10

Részletesebben

Erőszakos bűncselekmények, nemi erőszak

Erőszakos bűncselekmények, nemi erőszak Erőszakos bűncselekmények, nemi erőszak Könyvek: Lukács Tibor, Traytler Endre: A nemi erkölcs elleni bűntettek Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1963. 371 p. Lúzman-Najkodi Barna: Ösztöndíj a pokolba :

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

T/13860. számú. törvényjavaslat

T/13860. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13860. számú törvényjavaslat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 1. -ának helyébe a következő rendelkezés lép :

végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 1. -ának helyébe a következő rendelkezés lép : limány_tn25 : T [M 4 úllq@eeg., 2010 JLN 15. 2010. évi...törvény a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény módosításáró l

Részletesebben

Bevezetés a p o p l o g l á g ri i elj l á j rásjo j g o b g a Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bevezetés a p o p l o g l á g ri i elj l á j rásjo j g o b g a Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bevezetés a polgári eljárásjogba Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Bevezetés 1./ Alapfogalmak 2./ A polgári eljárásjog forrásai 3./ A polgári eljárásjogi szabályok hatálya 4./

Részletesebben

A családjog kézikönyve

A családjog kézikönyve Dr. Bajory Pál Dr. Kiss Éva Dr. Bencze Lászlóné Dr. Kőrös András Dr. Brávácz Ottóné Dr. Makai Katalin Dr. Csiky Ottó Némethné dr. Bokor Klára Dr. Filó Erika Dr. Söth Lászlóné Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Részletesebben

A projekt programjának és állásának ismertetése

A projekt programjának és állásának ismertetése A projekt programjának és állásának ismertetése 2013. október Vázlat A projektről Az eddigi tevékenységek A terveze6 programok 1. A projektről Az áldozatsegítésről Pályáza3 felhívás Konzorciumi partnerek

Részletesebben

Boóc Ádám Sándor István. Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból

Boóc Ádám Sándor István. Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból Boóc Ádám Sándor István Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax231-3141/231-3151 e-mail:mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 29., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi XX. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról 10042 191/2014. (V. 29.) KE határozat

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949)

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) Raktári helye: Mester utca, földszint, 43. állvány, 2. polc-44. állvány, 6. polc Rövid történeti áttekintés a büntetőintézetekről:

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-69/2008/537. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa - a Réczicza White & Case Ügyvédi Iroda és a Pallos Ügyvédi Iroda által képviselt Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

STATISZTIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS

STATISZTIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS FŐVÁROSI BÍRÓSÁG ELNÖKE El. IX. A.9/. STATISZTIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG ügyforgalmáról és tevékenységéről év. 1. oldal Ügyforgalmi statisztika a Fővárosi területéhez tartozó kerületi bíróságokon

Részletesebben

A BÍRÓSÁGI TITKÁROK MUNKAEREJÉNEK HATÉKONY KIHASZNÁLÁSA A VÁLTOZÁSKEZELÉS MÓDSZERTANA ALAPJÁN

A BÍRÓSÁGI TITKÁROK MUNKAEREJÉNEK HATÉKONY KIHASZNÁLÁSA A VÁLTOZÁSKEZELÉS MÓDSZERTANA ALAPJÁN Szervezetfejlesztés az Egri Törvényszéken A BÍRÓSÁGI TITKÁROK MUNKAEREJÉNEK HATÉKONY KIHASZNÁLÁSA A VÁLTOZÁSKEZELÉS MÓDSZERTANA ALAPJÁN BESZÁMOLÓ 2014. április 30. Készítette: Egri Törvényszék Változáskezelési

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után)

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után) Adorján Lívia, Anka Tibor Aradi Frigyes et al. Asztalos László Asztalos László Öröklési eljárások / Adorján Lívia, Anka Tibor. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 392 p. : ill. ; 20 cm Tárgy: öröklési jog *

Részletesebben

Szerkesztette: Sándor István. Polgári jog I. a polgári jog alapelvei, az ember mint jogalany, a személyiségi jogok, és a dologi jog

Szerkesztette: Sándor István. Polgári jog I. a polgári jog alapelvei, az ember mint jogalany, a személyiségi jogok, és a dologi jog Polgári jog I. Szerkesztette: Sándor István Polgári jog I. a polgári jog alapelvei, az ember mint jogalany, a személyiségi jogok, és a dologi jog Patrocinium Budapest, 2015 Tartalomjegyzék oldalszám ELŐSZÓ...7

Részletesebben

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend szeptember. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I.

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend szeptember. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I. Ügyelosztási rend 2014. szeptember 2013.El.III.A.1-I. 31.B. szerda, péntek II. 36. 9.B. hétfő I. 75. 12.B. II. 36. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium Dr. Mikó Gergely kollégiumvezető Dr. Péntek László

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

2015.El.II.A.2/37. szám. A Fővárosi Törvényszék munkaterve 2016.

2015.El.II.A.2/37. szám. A Fővárosi Törvényszék munkaterve 2016. 2015.El.II.A.2/37. szám A Fővárosi Törvényszék munkaterve 2016. ÖSSZBÍRÓI ÉRTEKEZLET 1./ A Fővárosi Törvényszék elnökének tájékoztatója a Fővárosi Törvényszék 2015. évi működéséről 2./ A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság a 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése alapján.

Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság a 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése alapján. A 2016. évi szabadalmi ügyvivői vizsga tárgyainak körébe tartozó hazai, európai közösségi és külföldi jogszabályok, illetve nemzetközi szerződések jegyzéke 1 Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013.

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. SZAVAZÁS I. Két forduló: I. Véleményfelmérés: (formális írásbeli szavazás) épületenként a tulajdonosok legnagyobb támogatását

Részletesebben

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Ügytípus: megvizsgálja és elbírálja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos felügyeleti intézkedés iránti kérelmeket, hivatalból felügyeleti intézkedést

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :46. Parlex azonosító: 66NJ6OL30003

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :46. Parlex azonosító: 66NJ6OL30003 Iromány száma: T/15642. Benyújtás dátuma: 2017-05-15 13:46 Miniszterelnökség Parlex azonosító: 66NJ6OL30003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása Benyújtó: Dr.

Részletesebben

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról .../2007. (...) Korm. rendelete az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák)

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák) Az Igazságügyi Minisztérium a Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok keretében a 2016/2017. tanévben a következő oktatói hallgatói közös kutatás és oktatásfejlesztési programok megvalósításához

Részletesebben

A Kecskeméti Városi Bíróság ítélete a dolog megtartásával elkövetett rablásról*

A Kecskeméti Városi Bíróság ítélete a dolog megtartásával elkövetett rablásról* JeMa 2013/1 Büntetőjog Ambrus István Deák Zoltán A Kecskeméti Városi Bíróság ítélete a dolog megtartásával elkövetett rablásról* A tetten ért tolvaj által alkalmazott kompulzív erőszak (vagy nem minősített

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

A közvád kialakulásának jogtörténeti áttekintése a ius puniendi állami monopóliummá válása folyamatában

A közvád kialakulásának jogtörténeti áttekintése a ius puniendi állami monopóliummá válása folyamatában Dr. Gergi-Horgos Livia* A közvád kialakulásának jogtörténeti áttekintése a ius puniendi állami monopóliummá válása folyamatában A büntető igazságszolgáltatás előtörténete, a magánvád kialakulása Az állami

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 26., csütörtök Tartalomjegyzék 2015. évi XV. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról 3175 2015. évi XVI.

Részletesebben

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : 2016. december 1. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN Hivatkozási jegyzékkel kiegészítve Németh Sándor Születési idő, hely: 1979. április 30., Szombathely Lakóhely: 9737 Bük Tanulmányok, képzettségek,

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

3. Fehérvár KC Mosonmagyaróvári KC SE 4. Dunaújvárosi KKAMTK 5. FTC Rail Cargo Hungaria DVSC 6. Ipress Center VácBékéscsabai ENKSE

3. Fehérvár KC Mosonmagyaróvári KC SE 4. Dunaújvárosi KKAMTK 5. FTC Rail Cargo Hungaria DVSC 6. Ipress Center VácBékéscsabai ENKSE Sorsz. 1/6 NB I NŐK 2015-2016 évi ALAPSZAKASZ 2015.07.14 CSAPAT 1. Érd 2. Siófok KC Galérius Fürdő 3. Fehérvár KC 4. Dunaújvárosi KKA 5. FTC Rail Cargo Hungaria 6. DVSC 7. MTK 8. Mosonmagyaróvári KC SE

Részletesebben

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T13660. számú törvényjavaslat

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T13660. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3660/10.szám 1007 SZER 2 0. Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Európai ügyek bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Költségvetési,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Budapest Főváros Közgyűlése Tulajdonosi, Gazdasági és Közterű/et-hasznosítási Bizottságának 2015. május 7-i rendes űlése

JEGYZŐKÖNYV. A Budapest Főváros Közgyűlése Tulajdonosi, Gazdasági és Közterű/et-hasznosítási Bizottságának 2015. május 7-i rendes űlése Budapest Főváros Közgyűlése Tulajdonosi, Gazdasági és Közterűlet-hasznosítási Bizottság 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 '1 000066360387' ikt.szám: FPH121/14-2/2015

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA ő KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1996 Tartalomjegyzék Bevezető 15 Rövidítések

Részletesebben

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre 79. Az igazságügyi miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:

Részletesebben

1 Dobor Gábor (1976.08.28.) ellen jelenleg 1 körözés hatályos. Nyilvánosságra hozott körözése: Baranya Megyei Bíróság Büntetésvégrehajtási

1 Dobor Gábor (1976.08.28.) ellen jelenleg 1 körözés hatályos. Nyilvánosságra hozott körözése: Baranya Megyei Bíróság Büntetésvégrehajtási 1 Dobor Gábor (1976.08.28.) ellen jelenleg 1 körözés hatályos Nyilvánosságra hozott körözése: Baranya Megyei Bíróság Büntetésvégrehajtási Csoport SZV.678/2007/2. európai elfogatóparancs (emberölés bőntette

Részletesebben

1. Laczkó Béla (1981.03.17.) ellen jelenleg 4 körözés hatályos. Nyilvánosságra hozott körözései:

1. Laczkó Béla (1981.03.17.) ellen jelenleg 4 körözés hatályos. Nyilvánosságra hozott körözései: 1. Laczkó Béla (1981.03.17.) ellen jelenleg 4 körözés hatályos Személyleírása: barna, rövid hajú, barna szemő, 176-180 cm magas, normál testalkatú férfi. BRFK VI. kerületi Rendırkapitányság 146-1270/2006.bü.

Részletesebben

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8.

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8. Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció 2016. július 8. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Feszty Árpád - táblaképek Budapest, V. Markó u. 27. I. emelet 37. könyvtár A FT Könyvtára

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK NÉPBÍRÓSÁGI STATISZTIKÁK IM-ÁLLÁSFOGLALÁSOK KEGYELMI ELŐTERJESZTÉSEK NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE 1989-BEN

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK NÉPBÍRÓSÁGI STATISZTIKÁK IM-ÁLLÁSFOGLALÁSOK KEGYELMI ELŐTERJESZTÉSEK NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE 1989-BEN / 4 KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK NÉPBÍRÓSÁGI STATISZTIKÁK IM-ÁLLÁSFOGLALÁSOK KEGYELMI ELŐTERJESZTÉSEK NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE 1989-BEN KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1995 Tartalomjegyzék Bevezető 17

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE Készítette: Molnár Zsolt és Jablonszki István László Készítette: Cím: Telefonszám: FHB Ingatlan Zrt 1082 Budapest, Üllői út 48. 06-1-452-9100 FHB INDEX Telek és felépítmény

Részletesebben

TANSEGÉDLET a büntetés-végrehajtási jog tanulmányozásához

TANSEGÉDLET a büntetés-végrehajtási jog tanulmányozásához TANSEGÉDLET a büntetés-végrehajtási jog tanulmányozásához 1. Büntetés-végrehajtási jog a büntetés-végrehajtás tudománya 1.1. A büntetés-végrehajtási jog kialakulása és fejlődése hazánkban 1.2. A büntetés-végrehajtási

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Szikora Veronika: Az új Polgári Törvénykönyv kodifikációjának folyamata (tansegédlet) 1. Az 1959-es Ptk.-tól az új Ptk. kodifikációjának kezdetéig

Szikora Veronika: Az új Polgári Törvénykönyv kodifikációjának folyamata (tansegédlet) 1. Az 1959-es Ptk.-tól az új Ptk. kodifikációjának kezdetéig Szikora Veronika: Az új Polgári Törvénykönyv kodifikációjának folyamata (tansegédlet) 1. Az 1959-es Ptk.-tól az új Ptk. kodifikációjának kezdetéig Magyarország els magánjogi törvénykönyvét, a Polgári Törvénykönyvet

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

A évi Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottai

A évi Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottai A 2012. évi Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottai A 2012. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben általános

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETİ Jelen ismertetı a 2011. február 16-a és 2011. március 22-e között a Magyar Közlöny 2011. évi 14-30. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2011. évi

Részletesebben

Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog

Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog Prugberger Tamás Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog $sj,.complex Wolters Ktuwer csoport TARTALOM Előszó 19 I. RÉSZ A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS EREDETE, RENDSZERE ÉS ALAPELVEI 23 I.

Részletesebben

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete 4. 25. 10-12. november 11-13. november december 9. Küldöttgyűlés Tizedik Magyar Jogászgyűlés (Balatonalmádi) Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlés

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája 1 6773/1, 6773/2 1012 Budapest, Logodi utca 38-40. Törvényességi Felügyeleti ; I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (I., II, III., XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII.) 2 7104/0/A/63 1013

Részletesebben