DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT büntető és magánjogi törvénykönyvek, tervezetek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT büntető és magánjogi törvénykönyvek, tervezetek"

Átírás

1 Magánjogi (polgári) törvénykönyvek, tervezetek A polgári tulajdonviszonyokat szabályozó császári pátensek (nyílt parancsok): Forrás: Corpus Juris CD. Függelék. Ősiségi nyíltparancs. In:Magyarországot Illető Országos Törvény- és Kormánylap p. Úrbéri pátens. In:Magyarországot Illető Országos Törvény- és Kormánylap p. A4/ november 29-kén kelt ősiségi nyílt parancs martius 2-kán kelt úrbéri nyíltparancs december 15-kén kelt telekkönyvi rendelet. Hiteles kiadás. Pest: Lampel, p. ; 22 cm május 1-jei 1861-ig életbe léptették Magyarországon is az osztrák polgári törvénykönyvet. Ausztriai általános polgári törvénykönyv: kihirdettetett az november 29. nyíltparanccsal Magyar-, Horvát- és Tótországban. és az ezen törvénykönyvre vonatkozó, a függelékben foglalt utólagos rendeletekkel együtt. Wien: Hof- und Staatsdr., ; 21 cm köt. 395 p köt. 122 p : Koll cm B4/2573: cm Lásd a jogforráso k között Mezey Barna szerk. A magyar állam- és jogtörténet forrásai. Szerk Mezey Barna. Budapest: Osiris, p. KK III/ Ideiglenes Törvénykezési Szabályok (ITSZ), Lásd a jogforráso k között Ráth György Az országbírói értekezlet a törvénykezés tárgyában kötet. Pest: Landerer és Heckenast, p. ; 23 cm B4/ cm Suhajda János A magyar polgári anyagi magánjog rendszere az országbírói értekezlet által megállapított ideiglenes törvénykezési szabályokhoz alaklmazva. Pest, Vodianer. - XV, 480 p. ; 21 cm cm

2 Suhajda János A magyar polgári törvénykezés rendszere az országbírói értekezlet által megállapított ideiglenes törvénykezési szabályokhoz alkalmazva / Suhajda János kiad.. - Pest : Trattner Károlyi, VI, 202 p. ; 19 cm B4/ cm Suhajda János A magyar polgári anyagi magánjog rendszere az országbírói értekezlet által megállapított szabályokhoz és azóta a legújabb időig hozott törvényekhez. Budapest, XIV, 512 p. ; 19 cm KK III/701 (B4/1837) 19 cm Az országbírói értekezlet javaslatai a törvénykezés tárgyában. 2. bőv. kiad. Pest: Lampel, p. ; 22 cm : Koll cm után Teleszky István Az általános magánjogi törvénykönyv tervezete. Öröklési jog. Bp Egyet. ny. 132 p. ; 28 cm cm Általános magánjogi törvénykönyvnek tervezete Magyarország számára. 1. közl. Általános rész. Pest, M.kir. Igazságügy-Ministerium. 195 p. ; 33 cm OK: cm Törvénykönyv. Az általános magyar magánjogi tervezetének jegyzőkönyvei. Általános rész. Bp Egyetemi ny. 150 p. ; 25 cm OK:B4/ cm Báttaszéki Lajos A magyar általános magánjogi törvénykönyv tervezete : I. : általános meghatározások / Báttaszéki Lajos. - Budapest : Aigner L., IV, 59 p. ; 19 cm OK:B4/470:1, cm A magyar általános polgári törvénykönyv tervezete. 2. kiad. Indokolás. 1. köt. Bevezetés. Személyi jog. Családjog. 2. köt. Dologi jog. Budapest: Grill K., db. ; 23 cm - 1. köt p köt. 740 p köt. 811 p. KK III/703 ( :1-3) 23 cm Győri Elek Az általános magyar magánjogi törvénykönyv tervezete : Általános indokok : Általános rész. / Győri Elek. Budapest : Egyetemi ny p. ; 25 cm B4/ cm APÁTHY István: Az áltanos magánjogi törvénykönyv tervezete. Kötelmi jog. Különös rész. Budapest : Egyetemi ny., p. ; 28 cm cm

3 Apáthy István: Az általános magánjogi törvénykönyv tervezete. Indokolás a kötelmi jog különös részéhez. Budapest: Egyetemi ny., p. ; 28 cm cm HALMOSY Endre Az általános magánjogi törvénykönyv tervezete. Dologi jog. Budapest: Egyetemi ny p. ; 25 cm B4/ cm

4 Magánjogi - általános - törvénykönyv tervezete. Bp Egyetemi ny. 7 kötet. Magánjogi általános törvénykönyv tervezete. Budapest: Egyetemi Ny., p. ; 25 cm B4/1019:1 25 cm Apáthy István Apáthy István Kötelmi jog / készítette Apáthy István. Budapest : Egyetemi Ny., db ; 25 cm - 1.Általános rész. 259 p. 2.Különös rész. 107 p. Indoklás a kötelmi jog különös részéhez : i. füzet / Apáthy István. Budapest : Egyetemi Ny., p. ; 25 cm B4/1019:2: cm B4/1019:3 25 cm Telesky István Örökösödési jog / Telesky István. Budapest : Egyetemi Ny., p. ; 25 cm B4/1019: 4 25 cm Apáthy István Öröklési jog indoklása : II. füzet /Apáthy István. Budapest : Egyetemi Ny., p. ; 25 cm Magánjog törvénykönyv tervezetének megjavítása céljából tartott értekezlet jegyzőkönyvei. Budapest : Egyetemi Ny., ; 25 cm B4/1019:5 25 cm B4/1019:6 25 cm Öröklési jog. Budapest : Egyetemi Ny., p. ; 25 cm B4/1019:7 25 cm Az évi javaslat Polgári törvénykönyv. A magyar általános polgári törvénykönyv tervezete. Budapest : Grill K., XIV, 448 p. ; 22 cm Indokolás a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetéhez. I-V. Bp. 1901, Grill. 22 cm I. Bevezetés. Személyjog. Családjog. 740 p. - II. Dologjog p. - III. Kötelmi jog p. - IV. Kötelmi jog p. - V. Öröklési jog p. KK III/702 (B4/985) KK III/704 (B4/177:1-5) 22 cm cm , 1902 Márkus Dezső MARTONFY Marczel Magyar magánjog mai érvényben : törvények, rendeletek, szokásjog, joggyakorlat / Márkus Dezső. - Budapest : Grill, db ; 18 cm. - (Magyar törvények Grill-féle kiadása ) 1. köt.jogforrások : személyjog : családjog jav. és bőv. kiad.. - XXIV, 784 p. 2. köt.dologjog / közrem. Meszlényi Artur. - [2. kiad.]. - XXII, [1], 823 p. Tárgymutató a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetéhez, indokolásához és az előkészítő bizottsági jegyzőkönyvekhez. Budapest : Grill K., p. ; 23 cm : cm OK:B4/ cm

5 Az évi tervezet Törvényjavaslat a polgári törvénykönyvről. (886. számú iromány.) Idokolás a polgári törvénykönyv törvényjavaslatához mell. a 886-os számú irományhoz. - A képviselőház által kiküldött külön bizottságnak jelentése a polgári törvénykönyvre vonatkozó 886. sz. törvényjavaslatról sz. iromány. Bp p. ; 29 cm KK III/705 ( :1-2, :1-2) 29 cm Indokolás a Polgári Törvénykönyv törvényjavaslatához. Budapest: Grill K., ; 23 cm - 1. köt. Bevezetés. Személyi és családi jog. 265 p kötet. Kötelmi jog 403 p. B4/4814:1, 3 23 cm A polgári törvénykönyv törvényjavaslata. Az országgyűlés elé terjesztett szöveg. Közzéteszi a M. Kir. Igazságügymin. Bp Grill, 504 p. ; 23 cm cm Indokolás a polgári törvénykönyv törvényjavaslatához. 2. köt. Dologi jog. Budapest : Grill K., p. ; 22 cm B4/4795:2 22 cm Indokolás a polgári törvénykönyv törvényjavaslatához. Kötelmi jog. Budapest : Grill K., p. ; 22 cm B4/4795:3 22 cm Indokolás a polgári törvénykönyv törvényjavaslatához. Öröklési jog. Budapest : Grill K., p. ; 22 cm A polgári törvénykönyv törvényjavaslatának tárgyalása a képviselőház külön bizottságaiban kötet. Közzéteszi a M. Kir. Igazságügymin. Budapest: Grill K., db. ; 22 cm - 1. kötet. 95 p kötet. VI, 363 p kötet. VI, 553 p. B4/4795:4 22 cm : cm Az évi magyar magánjogi törvénykönyv javaslata Magyarország magánjogi törvénykönyve : a m. kir. igazságügyminiszter által március 1-én az Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat : 1. köt. / [közzéteszi a m. kir. Igazságügyminisztérium]. - Budapest : kir. Orsz. Fegyintézet Ny. Vác, 1928-[1932?]. - VIII, 592, [1] p. ; 22 cm + 1 mell. (418 p.) , ad 22 cm Magyarország magánjogi törvénykönyve számú törvényjavaslat.vác: fegyintézet kny l. ; 22 cm KK III/706 ( , B4/2124) 22 cm

6 Ungarns Privatrechtsgesetzbuch. Entwurf (1928) Amtliche Übersetzung. Budapest :. Igazságügyminisztérium, p. ; 22 cm B4/ cm Dárday Sándor, Szentirmay Ödön, Angyal Pál Igazságügyi törvénytár. Budapest : Athenaeum, ; 15 cm 1.kötet. Magánjogi törvények és rendeletek gyűjteménye p. -2.kötet. Hiteljogi törvények és rendeletek gyűjteménye p : cm Magánjogi törvénykönyvünk és élő tételes jogunk. Budapest ; 23 cm - 1. köt. Személyicsaládi- és dologi jog , 48 p kötet. Kötelmi és öröklési jog , 173 p. KK III/707 ( :1-2) 23 cm évi IV. tv. a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyve Törvényjavaslat a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvéről. 4. számú iromány. Bp Fénymásolat. OK:KK III/ A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyve. A Ptk évi 1. tervezete. Bp p. ; 30 cm KK III/708 ( ) 30 cm A Polgári Törvénykönyv tervezete : az 1958-as 2. tervezet és szövegmódosítások. - [Budapest] : [s.n.], [1958]. - IV, [1], 245, 95 p. ; 30 cm cm A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyve : Az évi IV. törvény és a törvény javaslatának miniszteri indoklása. - Budapest : Közgazd. és Jogi K., p. ; 25 cm KK III/709 ( ) 25 cm Code civil de la République Populaire Hongroise / [trad. Pál Sebestyén]. - Budapest : Corvina, p. ; 24 cm cm Civil code of the Hungarian People's Republic / [transl. Pál Lamberg]. - Budapest : Corvina, p. ; 24 cm cm Grazdanskij kodeks Vengerskoj Narodnoj Respubliki / [per. Tibor Revai]. - Budapest : Korvina, , [2] p. ; 24 cm cm Zivilgesetzbuch der Ungarischen Volksrepublik / [Übers. Pál Lamberg]. - Budapest : Corvina, , [2] p. ; 24 cm cm

7 Polgári perrendtartás, polgári eljárásjog törvénykönyvek, tervezetek ULLMANN, Dominik RÁTH György ULLMANN, Dominik: Das österreichische Zivilprozessrecht. Prag, p. OK:B4/ Ideiglenes Törvénykezési Szabályok, Az országbírói értekezlet a törvénykezés tárgyában kötet. Pest: Landerer és Heckenast, p. ; 23 cm B4/ Lásd a jogforráso k között Lásd fentebb. SUHAYDA János SUHAYDA János A magyar polgári anyagi magánjog rendszere az országbírói értekezlet által megállapított ideiglenes törvénykezési szabályokhoz alaklmazva. Pest, Vodianer. - XV, 480 p. ; 21 cm A magyar polgári törvénykezés rendszere az országbírói értekezlet által megállapított ideiglenes törvénykezési szabályokhoz alkalmazva / Suhajda János kiad.. - Pest : Trattner Károlyi, VI, 202 p. ; 19 cm B4/ Lásd fentebb. Lásd fentebb. SUHAYDA János A magyar polgári anyagi magánjog rendszere az országbírói értekezlet által megállapított szabályokhoz és azóta a legújabb időig hozott törvényekhez. Budapest, XIV, 512 p. ; 19 cm KK III/701 (B4/1837) Lásd fentebb. Az országbírói értekezlet javaslatai a törvénykezés tárgyában. 2. bőv. kiad. Pest: Lampel, p. ; 22 cm : Koll Lásd fentebb. A Polgári törvénykezési rendtartásról szóló 1868:54. tc. Törvényczikk a polgári perrendtartás tárgyában. - Pest : Pfeifer, [2], 192, LVI, 80 p. ; 22 cm OK: cm KASSAY Adolf Új polgári perrendtartás magyarázata a törvény eredeti szövegével. Pest: Kugler A., p. B4/ Herczegh Mihály Magyar polgári törvénykezési rendtartás : 1868 : LIV, 1881 : LX, 1893 : XVIII. és 1893 : XIX. törvényczikk... / írta Herczegh Mihály átdolg. kiad.. - Budapest : Franklin, p. ; 23 cm KK III/752 ( ) 23 cm

8 FODOR Ármin, MÁRKUS Dezső Polgári perrendtartás: az LIV., 1881:LIX., 186:XIX. Törvénycikkek: sommás ügyviteli szabályok : bélyeg- és illetékszabályok. 2. bőv. És átd. Kiad. Budapest: Singer és Wolfner, p. ; 16 cm OK: cm Térfi Gyula szerk. A polgári perrendtartás zsebkönyve : rendes, sommás, kereskedelmi, váltó, házassági, gondnoksági stb. eljárás / szerk. Térfi Gyula. - Budapest : Grill Károly, XVII, 472 p. ; 16 cm. - (Jogi zsebkönyvek gyűjteménye ; 2.) cm A polgári perrendtartásról szóló 1911:1. tc. (Pp.) Plósz Sándor A magyar polgári perrendtartás tervezete / Plósz Sándor ; a magy. kir. igazságügyminister megbízásából. - Budapest : Egyetemi Könyvny., p. ; 19 cm KK III/ cm Törvényjavaslat a magyar polgári perrendtartásról : átdolg. tervezet / közzéteszi a magyar kir. igazságügyminiszter. - Budapest : Grill Károly, p. ; 22 cm OK: cm Polgári perrendtartás : a magyar polgári perrendtartás törvényjavaslatának indokolása. - Budapest : Grill, p. ; 19 cm OK:B4/ cm A magyar polgári perrendtartás (1911. évi I. t.cz.) magyarázata / Gaár Vilmos. - Budapest : Athenaeum, db ; 19 cm - I. köt , VIII, 368 p. - II. köt , 432 p. B4/831: cm KOVÁCS Marcel: A polgári perrendtartás magyarázata : 1911:I. t. c. Budapest: Benkő Gy., db ; 25 cm - 1. füzet: p füzet: p füzet: p füzet: p füzet: p füzet: p füzet: p füzet: p. OK:B4/1905:1, 3, 6, 7, 8, cm Térfi Gyula Az új polgári perrendtartás : Az életbeléptetési törvény tervezete, hatásköri biróság, főudvarnagyi biróság / Térfi Gyula. - Budapest : Grill, p. ; 16 cm. - (Jogi zsebkönyvek gyűjteménye ; 3. ) OK: cm FODOR Ármin A polgári perrendtartás : előszóval, jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázatokkal. Budapest: Ráth M., p. ; 23 cm OK:B4/ cm JANCSÓ György A magyar polgári perrendtartás rendszeres kézikönyve. Budapest: Athenaeum, ; 24 cm 1.kötet. 450 p. -2.kötet. 756 p. B4/2451: cm KOVÁCS Marcel Az új polgári perrendtartás és az életbeléptetési törvények zsebkönyve magyarázó jegyzetekkel. Budapest: Franklin, p. ; 15 cm 8 B4/ cm

9 TÉRFY Gyula Az új polgári perrendtartás : évi I. t. c. Budapest: Grill, p. ; 18 cm KK III/ cm FABINYI Tihamér A polgári perrendtartás törvénye és joggyakorlata. Budapest: Grill, db. ; 18 cm 1.kötet. 960 p. - 2.kötet. 759 p. KK III/ cm Szilbereky Jenő szerk., Névai László szerk. A polgári eljárásról szóló évi III. törvény (Pp.) A polgári perrendtartás: a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvénynek az évi VI. és az évi VIII. törvénnyel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövege és azzal kapcsolatos polgári eljárásjogi szabályok. Budapest: KJK, p. ; 20 cm A polgári perrendtartás magyarázata. Szerk. Szilbereky Jenő, Névai László. Budapest: KJK, p. ; 25 cm KK III/ cm III/ cm

10 Büntető törvénykönyvek, tervezetek évi plánum Codex de Delictis, corumque Doensis. 4. Codex Cambio - mercantilis, ejusdemque Ordo Processualis. 5. H. é. ny. n. 119, 130 p ( Deák terem) Megnézni, jó-e!!!!! 130 Az évi javaslat Hajdu Lajos Az első (1795-ös) magyar büntetőkódex-tervezet / Hajdu Lajos. - Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, , [2] p. ; 20 cm. A könyv függeléke tartalmazza a tervezet teljes szövegét: Kódex a bűntettekről és azok büntetéséről. KK III/801 ( ) 20 cm Codex de delictis eorumque poenis pro tribunalibus Regni Hungariae, partiumque eidem adnexarum per regnicolarem juridicam deputationem elaboratus. Pest: M. Landerer de Füskut köt : Codex de delictis eorumque poenis pro tribunalibus regni Hungariae. - Budapest : Athenaeum, V, 134 p. ; 19 cm (Fayer László, Union Internationale de Droit Pénal) B5/ cm Közönséges törvény a vétkekről, és azoknak büntetésekről. - Budán : Kir. Akad., p. ; 20 cm (= Sanctio Criminalis Josephina) (muzeális) 20 cm Az 1829-es elaborátum Opinio excelsae deputationis-regnicolaris o comitiis 1825/27 exmissae in re urbarii cum motivis, et projecto articulorum deprompta. Pestini, Trattner-Károlyi. 59 p. (Koll. 2.) Az évi javaslat OK: Koll ( Deák terem) Fayer László szerk. Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye : I-IV. k. / a MT Akadémia megbízásából szerkeszti Fayer László. - Budapest : MT Akadémia, db ; 19 cm 1.kötet. 2.kötet. 543 p. -3.kötet. 618 p. - 4.kötet. 433 p. KK III/ cm

11 Az évi 5. törvényczikkely által a büntető törvénykönyvvel válhatatlan kapcsolatban lévő büntető 's javító rendszer behozása iránt kimerítő véleményadás végett kiküldött Országos Választmány jelentése. - Pozsony : Wéber S. Lajos, [349] p. ; 36 cm (Deák terem) 36 cm

12 Az osztrák büntető törvénykönyv hatálybaléptetése (1849) Das Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen, die Strafgerichts-Competenz- Verordnungen und die Press-Ordnung vom 27. mai 1852 für das Kaiserthum Oesterreich. - Amtliche Handausg.. - Wien : Hof. u. Staatsdruck, , 223 p. ; 21 cm (Külső raktár) 21 cm Büntetőjogi kalauz szótári alakban : magában foglaló: az 1852-diki sept. 1-jén hatályba léptetett büntetőtörvényben előforduló egyes bűntettek-, vétségek- s kihágások- és egyéb tárgyakra vonatkozó szabályokat : magában foglaló: az 1852-diki sept. 1-jén hatályba lépett büntető- törvényben előforduló egyes bűntettek-, vétségek- s kihágások- és egyéb tárgyakra vonatkozó szabályokat / összeáll. egy gyakorl. jogtudó. - Pest : Heckenast, VIII, 212 p. ; 22 cm. - (Új Törvénytár ; 12. ) :12 Lásd a jogforráso k között Kléh István Az ausztriai új büntetőtörvény betűrendben : a büntetőbírói illetőséggel és nyitórendtartással bővítve / Kléh István. - Pest : Edelmann K., p. ; 19 cm B5/ cm RÁTH György Magyarországot Illető Országos Törvény- és Kormánylap darab. 92. sz p. Csak a a törvénykönyvet hatálybaléptető császári nyílt parancsot tartalmazza. A törvénykönyv szövege nincs benne. Az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok (1861) Az országbírói értekezlet a törvénykezés tárgyában kötet. Pest: Landerer és Heckenast, p. ; 23 cm B4/ Lásd a jogforráso k között Lásd fentebb. Az országbírói értekezlet javaslatai a törvénykezés tárgyában. 2. bőv. kiad. Pest: Lampel, p. ; 22 cm : Koll. 6. Lásd fentebb. KASSAY Adolf Magyar büntető törvények s bűnvádi eljárás az Országbírói Értekezlet szabályai szerint. Pozsony: Sieber H. ny., l. ; 20 cm B5/ cm Büntetőjogtan (1864) Pauler Tivadar Büntetőjogtan / Pauler Tivadar kiad.. - Pest : Pfeifer Ferd., db ; 19 cm - 1.kötet. - IV, 333 p kötet , V p. B5/241:b: cm

13 Az évi 5. törvénycikk a bűntettekről és vétségekről (Csemegi-kódex) Lőw Tóbiás A magyar btk. a bűntettekről és vétségekről (1878:V. t.cz.) és teljes anyaggyűjteménye / Lőw Tóbiás ; a m. kir. igazságügyministerium megbízásából. - Budapest : Pesti könyvny., db ; 25 cm - I. kötet. Az 1878:V. t.cz. szövege p. - II.kötet. A képviselőház igazságügyi bizottságának jelentései. - VII, 920 p. - Tartalmazza: Btk. szövege, törvényjavaslat, miniszteri indokolás, a képviselőházi és főrendiházi tárgyalások, a képviselőház igazságügyi bizottságának jelentése, főrendiházi bizottsági jelentések. KK III/803 (B5/470:1-2) 25 cm évi 40. tc. kihágási büntető törvénykönyv (kbtk.) Edvi Illés Károly Németh Péter Edvi Illés Károly szerk. bűntettekről és kihágásokról szóló magyar büntetőtörvénykönyvek magyarázata / Edvi Illés Károly. - Budapest : Zilahy S., db ; 19 cm - 1. kötet Bevezetés : általános rész : p. - XIV, 311 p kötet Különös rész : p. - X, 539 p kötet Különös rész : p. - IV, 616 p. Magyar anyagi büntető jog : az érvényben levő, 1900-ig hozott törvényekben foglalt anyagi büntetőjogi szabályok összeállítása az 1880-tól 1900-ig kifejlett judicatura feltüntetésével : egyúttal mutató a "Büntető jog tára" harmincznyolcz kötetéhez / Németh Péter. - Budapest : Pfeiffer N., VIII, 584 p. ; 21 cm Az anyagi büntető törvények és a sajtótörvény : Az összes melléktörvényekkel és rendeletekkel s a felső bíróságok határozataival kiegészítve / szerk. Edvi Illés Károly kiad.. - Budapest : Grill, XIV, 807 p. ; 19 cm. - (Magyar törvények Grill-féle kiadása ) I. novella évi 36. tc. A büntető törvénykönyvek és a bűnvádi perrendtartás kiegészítéséről és módosításáról A dologházi törvény évi 21. tc. a közveszélyes munkakerülőkről B5/707: cm B5/ cm KK III/804 ( ) 19 cm Angyal Pál, Degré Miklós Anyagi és alaki büntetőjog : az érvényben levő törvényekben foglalt büntetőjogi szabályok összeállítása a iudikatura feltüntetésével : egyúttal Mutató a Büntetőjog Tára kötetéhez / Angyal Pál, Degré Miklós. - Pécs : Bűnügyi Szle, db 1.kötet. 954 p. - 2.kötet. 515 p. KK III/805 (B5/1430:1-2) II. novella : 10. tc. a büntető igazságszolgáltatás egyes kérdéseinek szabályozásáról A magyar büntetőjog hatályos jogszabályai / összeáll. Angyal Pál. - Budapest : Grill, p. ; 14 cm. - A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai. Bp.: Grill, p. KK III/806 (B5/1917) 14 cm III. novella à évi XLVIII. Tc. A büntető törvények egyes fogyatékosságainak megszüntetéséről és pótlásáról 13

14 1950. évi II. tv. A Btk. Általános része (Btá.) A büntetőtörvénykönyv általános része : Az évi II. törvény : Az 1950:39. sz. törvényerejű rendelet : A törvényjavaslat miniszteri indokolása / a magyarázatokat írta Kádár Miklós. - Budapest : Jogi és Államgazg. Könyv- és Folyóiratk., p. ; 20 cm BHÖ A hatályos anyagi büntetőjogi szabályok hivatalos összeállítása KK III/807 ( ) 20 cm 238 A hatályos anyagi büntetőjogi szabályok hivatalos összeállítása / közzéteszi az Igazságügyminisztérium. - Budapest : Jogi Kiadó, p. ; 20 cm - (Lezárva: augusztus 31.) KK III/ cm A hatályos anyagi büntetőjogi szabályok hivatalos összeállítása / közzéteszi az Igazságügymin. - Budapest : Közgazd. és Jogi K., p. ; 20 cm - Lezárva: június 30. KK III/ 808/1 ( ) 20 cm évi V. tv. A Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről A Magyar Népköztársaság büntető törvénykönyve : tervezet / [közread. az] Igazságügyminisztérium. - Budapest : Athenaeum Ny., p. ; 28 cm KK III/809 ( ) 28 cm A Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyve / közzéteszi az Igazságügyminisztérium kiad.. - Budapest : Közgazd. és Jogi K., , [1] p. ; 20 cm (Miniszteri indokolás is!) KK III/810 ( ) 20 cm évi IV. tv. A Büntető Törvénykönyvről László Jenő szerk. László Jenő szerk. Az évi IV. törvény /BTK/ előkészítése / [szerk. László Jenő] ; [közread. az] Igazságügyi Minisztérium. - Budapest : Igazságügyi Minisztérium, db ; cm 1.köt [4], 443 p. 2.köt [3], 343 p. 3.köt.3-4. fej : büntetések és intézkedések : 1. r [1], 383 p. - 4.köt.3-4. fej : büntetések és intézkedések : 2. r [3], p. -5.köt [4], 331 p. - 6.köt [2], p. - 7.köt [4], 544 p. 8.köt [2], 496 p köt.15. fejezet : az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények. - [4], 446 p. Az évi IV. törvény, BTK előkészítése / [szerk. László Jenő]. - [Budapest] : Igazságügyi Minisztérium, 19?? db ; 24 cm 10. köt. A gazdasági bűncselekmányek : XVII. fejezet p A vagyon elleni bűncselekmények : XVIII. fejezet p KK III/ cm KK III/ cm ?? 14

15 Büntető törvénykönyv / [összeállította Kádár Krisztina és Moldoványi György]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., Budapest : Egy. Ny l. ; 20 cm (Miniszteri indokolás is.) KK III/812 ( ) 20 cm Büntető perrendtartás, büntető eljárásjog törvénykönyvek, tervezetek Csatskó Imre Az Ausztriai Császárság számára 1853-ki július 29-én kihírdetett büntető perrendtartás magyarázata, a hírdető cs. kir. nyíltparancsnak és törvénynek szövegével, s összehasonlítva az eddigi eljárással : 1-2. r. / Csatskó Imre. - Pest : Heckenast, XII, 272, XX, 228 p. ; 22 cm. - (Új Törvénytár ; 7-8. ) : Ideiglenes törvénykezési szabályok. Hivatalos kiadás. + Függelék az Ideiglenes törvénykezési szabályokhoz. 1. kötet kötet jan.-jún. Pest: Landerer-Heckenast, , 255, 108 p. 3 db ; cm , ad : cm Kassay Adolf Magyar büntető törvények s bűnvádi eljárás az országbírói értekezlet szabályai szerint / Kassay Adolf. - Pozsony : Sieber H. Ny., [3], 128, [4] p. B5/ Ideiglenes eljárási szabályzat, ("Sárga Könyv") Ideiglenes bűnvádi eljárásról szóló törvényjavaslat. Pest: Eggenberger, p. ; 17 cm OK:B5/ cm Bűnvádi perrendtartásról szóló törvényjavaslat indokolása és az igazságügyi bizottság jelentése : képviselőházi Iromány Orsz. gyűlés sz. / [közread. az] Országgyűlés, Képviselőház. - Budapest : [s.n.], , 792, 216 p. ; 35 cm B5/10 35 cm évi 33. tc. a bűnvádi perrendtartásról (bp) Törvényjavaslat a bűnvádi perrendtartásról. Budapest : Pesti Könyvnyomda, p. ; 30 cm KK III/851 ( ) 30 cm A Képviselőház Igazságügyi Bizottságának jelentése, a bűnvádi perrendtartásról szóló törvényjavaslat tárgyában / [közread. a] Képviselőház Igazságügyi Bizottsága. - [Budapest] : Képviselőház Igazságügyi Bizottság, [1895] p. ; 31 cm cm

16 BALOGH Jenő, A bűnvádi perrendtartás magyarázata kötet. Budapest : Grill K., cm 1.kötet. 741 p. - EDVI ILLÉS 2.kötet. 600 p. 3.kötet. 600 p. Károly, VARGHA Ferenc évi 18. tc. a bűnvádi perrendtartásról szóló évi 33. tc. módosítása és kiegészítése tárgyában (Bp. novellája) KK III/ cm VARGHA Ferenc, ISAÁK Gyula Bűnvádi perrendtartás. Melléktörvényekkel, rendeletekkel, joggyakorlattal, jegyzetekkel és utalásokkal. Budapest : Grill K., p. ; 19 cm KK III/853 ( ) 19 cm Vargha Ferenc Bűnvádi perrendtartás / Vargha Ferenc műve alapján összeáll. Angyal Pál, Isaák Gyula kiad.. - Budapest : Grill, XI, 846 p. ; 19 cm. - (Magyar törvényrek Grill-féle kiadása ) KK III/ cm A hatályos bűnvádi eljárási jog szabályai / összeáll. Auer György ; [közread. az] Igazságügyminisztérium. - Budapest : Forrás, XII, 483 p. ; 19 cm. - (A M. Igazságügyminisztérium kiadványa ) KK III/855 ( ) 19 cm Berend György A népbíráskodás / Berend György ; Schultheisz Emil előszavával. - Szeged : Egyetem, Budapest : Ladányi Ny p. ; 20 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis ; 3.tom. ) KK III/856 (B2/285) 20 cm évi III. tv. a büntető perrendtartásról (II. bp.) A büntető perrendtartás / magyarázatokat írta Alapy Gyula. - Budapest : Jogi Kiadó, p. ; 20 cm KK III/857 ( ) 20 cm A büntető perrendtartás / magyarázatokat írta Alapy Gyula. - Budapest : Jogi Kiadó, p. ; 20 cm KK III/ cm évi 8. tvr. a büntető eljárásról (I. Be.) A büntető eljárás : Az évi 8. számú törvényerejű rendelet és mellékjogszabályai. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., p. ; 20 cm KK III/859 ( :1-2) 20 cm Jászai Dezső szerk. A büntető eljárás kommentárja : 1-2. köt. / [szerk. Jászai Dezső]. - Budapest : Közgazd. és Jogi K., db ; 24 cm kötet. 983 p kötet p. KK III/860 ( :1-2) 24 cm

17 Barna Péter, Király Tibor A magyar büntető eljárási jog : egyetemi tankönyv. - Budapest : Tankönyvk., db ; cm [1. füz.]./ / Móra Mihály, Kocsis Mihály , [2] p füz.kiegészítő és útmutató / Barna Péter, Király Tibor ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar évi I. tv. a büntető eljárásról (II. Be.) KK III/861 ( ) 25 cm évi XIX. tv. a büntető eljárásról (III. Be.) 17

Dr. Katona Mór A mai érvényû magyar magánjog vezérfonala

Dr. Katona Mór A mai érvényû magyar magánjog vezérfonala KÖZJEGYZÕI FÜZETEK STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom VII. Dr. Katona Mór A mai érvényû magyar magánjog vezérfonala Budapest, 2008. T U D O M Á N Y O S Z S E B - K Ö N Y V T Á R. 31-34. A MAI ÉRVÉNYÛ MAGYAR

Részletesebben

10.14750/ME.2015.010. PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Szirota Szilvia

10.14750/ME.2015.010. PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Szirota Szilvia PhD ÉRTEKEZÉS dr. Szirota Szilvia MISKOLC 2014 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA dr. Szirota Szilvia A FIATALKORÚAKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS BÜNTETŐJOGI

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül című kiállítás kalauzának MELLÉKLETE Murai és köröstarcsai

Részletesebben

Dr. Kő h a l m i Lá sz l ó * A kóros elmeállapot és a beszámítási képesség büntetőjogi szabályozása. Büntetőjogi Szemle 2012/3.

Dr. Kő h a l m i Lá sz l ó * A kóros elmeállapot és a beszámítási képesség büntetőjogi szabályozása. Büntetőjogi Szemle 2012/3. Dr. Kő h a l m i Lá sz l ó * A kóros elmeállapot és a beszámítási képesség büntetőjogi szabályozása A kóros elmeállapot, mint a bűncselekmény alanyává válásának condito sine qua non-ja már igen korán megjelent

Részletesebben

MAGYAR BANYAJOG A BÁNYÁSZATRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK, DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI JELENTŐ- SÉGŰ HATÁROZATOK TELJES GYŰJTEMÉNYE

MAGYAR BANYAJOG A BÁNYÁSZATRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK, DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI JELENTŐ- SÉGŰ HATÁROZATOK TELJES GYŰJTEMÉNYE MAGYAR BANYAJOG A BÁNYÁSZATRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK, DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI JELENTŐ- SÉGŰ HATÁROZATOK TELJES GYŰJTEMÉNYE HIVATALOS ADATOK ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK ÉS KIADJÁK : ALLIQUANDER ÖDÖN D R

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 693-692

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 693-692 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 693-692 A SVÁJCI KÖTELMI TÖRVÉNYRŐL, A KÓDEX ÉS A KÓDEXEN KÍVÜLI, KÜLÖN TÖRVÉNYEK ELVI KAPCSOLATÁRÓL - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR PTK.

Részletesebben

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT**

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT** Dr. Gödölle István* A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT** 1. MEGALAKULÁS 1905-BEN Az őszi szélben, október elején indult meg a mozgalom, amely alig

Részletesebben

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM TARTALOM Válogatás a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Tudományos múlt, jelen és jövő a szellemi tulajdon területén címmel megrendezett emlékülésének és Aktuális iparjogvédelmi kérdések 06

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

JOGTÖRTÉNET KOI GYULA KARCOLATOK A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETÉBŐL A KEZDETEKTŐL A 20. SZÁZAD ELEJÉIG A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS ALAPTANAIRÓL RÖVIDEN

JOGTÖRTÉNET KOI GYULA KARCOLATOK A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETÉBŐL A KEZDETEKTŐL A 20. SZÁZAD ELEJÉIG A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS ALAPTANAIRÓL RÖVIDEN JOGTÖRTÉNET KOI GYULA KARCOLATOK A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETÉBŐL A KEZDETEKTŐL A 20. SZÁZAD ELEJÉIG A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS ALAPTANAIRÓL RÖVIDEN A választottbíráskodás elnevezései az egyes nyelvekben

Részletesebben

A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon

A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon A SZIKORA VERONIKA magyar társasági jogi fejlődés főbb állomásainak, különös tekintettel a személyegyesítő társaságok alapformájának,

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949

Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949 Horváth Attila Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949 A 18. század utolsó harmadáig az országgyűlésben jobbára a sérelmi politikára jellemző eseti jogalkotás volt a meghatározó. Amikor II. József

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

A KERESKEDELMI VEZETŐKRE VONATKOZÓ MAGYAR SZABÁLYOZÁS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A XIX. SZÁZADTÓL A XX. SZÁZAD KÖZEPÉIG ROMÁN RÓBERT*

A KERESKEDELMI VEZETŐKRE VONATKOZÓ MAGYAR SZABÁLYOZÁS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A XIX. SZÁZADTÓL A XX. SZÁZAD KÖZEPÉIG ROMÁN RÓBERT* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVII/1. (2009), pp. 111-157 A KERESKEDELMI VEZETŐKRE VONATKOZÓ MAGYAR SZABÁLYOZÁS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A XIX. SZÁZADTÓL A XX. SZÁZAD KÖZEPÉIG ROMÁN RÓBERT*

Részletesebben

Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről)

Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről) Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről) Több korszak Házszabályok Házszabályok elektronikus formában: www.ogyk.hu/e-konyvt Több korszakot átfogó feldolgozások Ereky István:

Részletesebben

A beismerő vallomás szerepének változása

A beismerő vallomás szerepének változása Czédli-Deák Andrea bírósági titkár, IX. évfolyam Vol. IX Szegedi Járásbíróság 2015/1. szám No. 1/2015 Tanulmány Article www.dieip.hu I. A beismerésen alapuló bizonyítás a kontinentális jogrendszerben Európában

Részletesebben

TANULMÁNYOK B AZ ÚJ BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV EGYSÉGESSÉGÉNEK KÉRDÉSE. Dr. Kiss Zsigmond Dr. Soós László. BÜNTETÕJOGI KODIFIKÁCIÓ B 2002. 2.

TANULMÁNYOK B AZ ÚJ BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV EGYSÉGESSÉGÉNEK KÉRDÉSE. Dr. Kiss Zsigmond Dr. Soós László. BÜNTETÕJOGI KODIFIKÁCIÓ B 2002. 2. BÜNTETÕJOGI KODIFIKÁCIÓ B 2002. 2. szám 3 B TANULMÁNYOK B Dr. Kiss Zsigmond Dr. Soós László AZ ÚJ BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV EGYSÉGESSÉGÉNEK KÉRDÉSE 1. Dr. Wiener A. Imre professzor úr A Büntetõ Törvénykönyv

Részletesebben

Gyermek az időben. Jogtörténeti kitekintés: A gyermekkor, mint büntethetőséget kizáró ok

Gyermek az időben. Jogtörténeti kitekintés: A gyermekkor, mint büntethetőséget kizáró ok Gyermek az időben Jogtörténeti kitekintés: A gyermekkor, mint büntethetőséget kizáró ok Készítette: Dr. Diószegi Attila 2013. február 4. 2 A 2012. évi C. törvény amely 2013. július 1. napján lép életbe

Részletesebben

STUDIA IUVENUM IURISPERITORUM. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Hallgatóinak Tanulmányai

STUDIA IUVENUM IURISPERITORUM. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Hallgatóinak Tanulmányai STUDIA IUVENUM IURISPERITORUM A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Hallgatóinak Tanulmányai Pécs, 2006 STUDIA IUVENUM IURISPERITORUM 3 A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara

Részletesebben

VITAINDÍTÓK ÉSZREVÉTELEK ÉS JAVASLATOK AZ ANYAGI BÜNTETŐKODIFIKÁCIÓ KATONAI VETÜ- FARKAS ÁDÁM LEKTORÁLTA: DR. BARTKÓ RÓBERT PH.D EGYETEMI ADJUNKTUS

VITAINDÍTÓK ÉSZREVÉTELEK ÉS JAVASLATOK AZ ANYAGI BÜNTETŐKODIFIKÁCIÓ KATONAI VETÜ- FARKAS ÁDÁM LEKTORÁLTA: DR. BARTKÓ RÓBERT PH.D EGYETEMI ADJUNKTUS VITAINDÍTÓK FARKAS ÁDÁM ÉSZREVÉTELEK ÉS JAVASLATOK AZ ANYAGI BÜNTETŐKODIFIKÁCIÓ KATONAI VETÜ- LETEIHEZ LEKTORÁLTA: DR. BARTKÓ RÓBERT PH.D EGYETEMI ADJUNKTUS Szükséges volna tehát, hogy szakítva azon gyakorlattal,

Részletesebben

Sajtó, sajtószabadság szabályozása Magyarországon (1780-1918) - Különös tekintettel az első világháborús jogalkotásra

Sajtó, sajtószabadság szabályozása Magyarországon (1780-1918) - Különös tekintettel az első világháborús jogalkotásra Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Sajtó, sajtószabadság szabályozása Magyarországon (1780-1918) - Különös tekintettel az első világháborús jogalkotásra Szerző: Kelemen Roland

Részletesebben

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel)

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Dr. Szikora Veronika Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Bevezetés A tanulmány a magyar Ptk. rekodifikációjának apropóján a társasági

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA JOGTÖRTÉNETI ALPROGRAM KORSÓSNÉ DELACASSE KRISZTINA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA JOGTÖRTÉNETI ALPROGRAM KORSÓSNÉ DELACASSE KRISZTINA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA JOGTÖRTÉNETI ALPROGRAM KORSÓSNÉ DELACASSE KRISZTINA AZ ÜGYVÉDI AUTONÓMIÁK LÉTREJÖTTE ÉS MŰKÖDÉSÜK MEGKEZDÉSE MAGYARORSZÁGON A POLGÁRI KORSZAKBAN

Részletesebben

A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között

A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között Stipta István * magyar pénzügyigazgatás az 1880-as évek elején heves bírálatok kereszttüzébe került. A szakértő kortársak, a kormánypárti

Részletesebben

Ügyvédség a köz- és a magánjog határán

Ügyvédség a köz- és a magánjog határán DOI 10.15774/PPKE.JAK.2013.001 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Patyi Gergely Ügyvédség a köz- és a magánjog határán (doktori értekezés) Témavezető:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETE

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETE Iustum Aequum Salutare III. 2007/2. 161 173. A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETE HORVÁTH E. ÍRISZ doktorjelölt (PPKE JÁK) I. Bevezetés a közigazgatási bíráskodás elméleti alapjai Életünk során

Részletesebben

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék A 2010-ben megtartott országgyűlési választáson győztes szövetséges pártok sürgető feladatuknak tekintik az új alkotmány megalkotását, amint ez az

Részletesebben

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 35. Gazda István Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon Orvostörténet, matematikatörténet, biológiatörténet, kémiatörténet,

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben