(Szentmártoni) Szabó Géza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Szentmártoni) Szabó Géza"

Átírás

1 (Szentmártoni) Szabó Géza beszámolója Rómában és Nápolyban, június 10-től augusztus 11-ig végzett kutatásairól a Klebelsberg Kunó-ösztöndíj Bíráló Bizottsága részére A Vatikáni Könyvtárban és Levéltárban, a gyűjtemények július 15-ei záráság, egy hónap állt a rendelkezésemre. A levéltár csak a nap első felében volt nyitva a kutatók előtt. A további, augusztus 11-ig tartó időszakban, korlátozott nyitvatartási időben, csupán a római Nemzeti Könyvtárban, illetve Nápolyban, a Societa Napoletana di Storia Patria könyvtárában kutathattam. (Egyetemi oktatói munkám miatt a tavaszi és az őszi félévben hosszabb időre nem utazhattam el. Mindezek miatt voltam kénytelen az ösztöndíj adta lehetőséggel a kutatáshoz csökkenten hasznosítható nyári hónapokban élni.) Irodalomtörténészként nem vállalkozhattam levéltári adatok szisztematikus gyűjtésére. Feladatom nehézsége abban rejlik, hogy a remélt új adatok fellelésének esélye nemcsak az átnézett anyag mennyiségétől függ, hanem a belőlük levont következtetések helyességétől is. Célom azonban, amint azt a benyújtott munkatervben is jeleztem, a Janus Pannoniussal kapcsolatos kutatás volt. A Vatikáni könyvtárban főként a Janus Pannonius Renatus-panegyricusát is tartalmazó Vat. Lat számú kódexet tanulmányoztam. Emellett egyéb munkáimhoz a kézikönyvtár köteteit forgattam. A Vatikáni Levéltárban viszonylag hosszú időt vett igénybe, hogy az ott őrzött anyag megismeréséhez szükséges tájékozottságot megszerezzem. Sok időt töltöttem a Giuseppe Garampi ( ) bíboros által összeállított mutatókötetekben való keresgéléssel. Időnként nehéz volt eldöntenem, hogy a magyar szempontból érdekesnek látszó adatok a szakirodalomban ismertek-e már. A levéltárban kiderítettem Janus Pannonius májusában II. Pál pápának írt, eddig kiadatlan kérelmező leveleinek helyes kötetszámát, és a további kutatás számára másolatot készíttettem a vonatkozó lapokról. Balassi Bálint munkásságának és életének kutatásával sok esztendeje foglalkozom. Ennek kapcsán készítgetem Balassi kronologikus rendbe szedett életrajzi regesztáit, amelyhez a most is igyekeztem további adatokat gyűjteni. Balassit katolizálásakor, 1586 júliusában, mohamedánizmus vádjával feljelentették V. Sixtus pápánál ( ). Ezt maga a költő említi a Szepesi Káptalannak adott nyilatkozatában. Ennek az ügynek a hátteréhez sikerült új adalékot találnom a levéltárban. Egy már szövegesen többször publikált XVI. századi levelet is lemásoltattam a levéltárban, mert azt egy általam 2009-ben szervezett, levelezésről szóló konferencia majdani kötetében szeretném felhasználni. Nápolyba Janus Pannonius Renatus-panegyricusa általam 2010 júliusában, a Societa Napoletana di Storia Patria könyvtárában felfedezett kéziratának további kutatása érdekében utaztam el. Új eredményre azonban nem ott, hanem Rómában, a könyvtári kutatás során jutottam. Lépéseket tettem egy munkatervemben is megemlített emléktábla megvalósítása érdekében, amely szerint Narniban, a Feronia-forrás mellé, amelyről 1458 nyarán Janus Pannnonius elégiát szerzett, egy emlékoszlop kerülne a költő versével. A fentiekben csupán vázlatosan felsorolt eredményeimről az alábbiakban számolok be részletesen. Budapest, november 9. (Szentmártoni) Szabó Géza

2 1. Janus Pannonius, De laudibus Renati Ierusalem et Siciliae regis. Róma Vatikán Giuseppe Garampi ( ) bíboros, aki 1751-től kezdve, évekig tartó munkával készítette el a vatikáni levéltár cédulakatalógusát, hívta fel Koller József ( ) pécsi nagyprépost figyelmét egy Vatikáni Könyvtárban őrzött kódexra: Ab Excellentissimo Archi-Praesule Garampio didici in Cod. Vaticano Saeculi XVI. N ro extare Poëma Jani nostri in laudem Sigismundi Malatestae: quod nondum lucem vidit. 1 A Vatikáni Könyvtár Vat. Lat jelzetű, nagyrészt Janus Pannonius verseit tartalmazó kódexét, a magyar kutatók közül először, Ábel Jenő ( ) tanulmányozta. Ő azonosította a kolligátumban Janus műveként a csupán felerészben fennmaradt O qui Romani genus alto a sanguine ducis kezdetű, Renatus-panegyricust, majd 1880-ban az addig ismeretlen versekkel együtt közzé is tette. 2 Huszti József állapította meg, hogy ebbe a kolligátumba Angelo Colocci ( ) gyűjtötte össze másolatokat. 3 Ezt erősíti meg Jean-Claude Lattès tanulmánya is, amelyben ez a kódex is szerepel. 4 Ezt a kódexet a Renatus-panegyricus kritikai kiadása érdekében én is alaposan megvizsgáltam. A szövegek másolási idejének pontosabb meghatározásához a papírlapokban látható vízjeleket igyekeztem azonosítani. Különösen fontos volt, hogy a Renatus panegyricus első felét tartalmazó 147r 156v lapokon található vízjeleket meg tudjam határozni. Az oszlopot és szirént ábrázoló vízjeleket megtaláltam Briquet kézikönyvében. 5 Ezek 1517-től, illetve 1531-től jelennek meg évszámmal megfogható dokumentumokban. A panegyricus Colocci-féle kéziratát tehát 1530 körüli időpontra lehet datálni. 2. Janus Pannonius, De laudibus Renati Ierusalem et Siciliae regis. Nápoly, illetve virtuálisan Padova 2009 májusában megtaláltam a vatikáni kódexből felerészben ismert Renatus-panegyricus teljes szövegét, amely Nápolyban, az ottani nemzeti könyvtárban, egy XIX. század közepi másolatban, egy X.B.63. jelzetű kolligátumban rejtőzött es nápolyi Klebelsberg-ösztöndíjam idején azonosítottam a panegyricus XIX. századi másolóját egy tudós történész, Scipione Volpicella ( ) személyében. Ezen a szálon elindulva, sikerült felkutatnom az említett XIX. század végi másolat előzményét, egy XVII. század közepi kéziratot, a Societa Napoletana di Storia Patria Castel Nuovóban található könyvtárban őrzött, Ms. XXI. A. 19. jelzetű kolligátumban. 7 Most, 2012 nyarán, azért mentem el ismét Nápolyba, hogy az általam gondozandó, majdani kritika kiadás elkészítéséhez a Janus Pannonius-szöveget tartalmazó, a Castel Nuovóban őrzött, XVII. század közepi kézirat provenienciáját kiderítsem. Végül nem a helyszíni kutatás, hanem sok hiábavaló keresgélés után elém került XVII. századi nyomtatott könyv vezetett el a lehetséges előzményig. 1 Josephus KOLLER, Historia Episcopatus Quinqueecclesiarum tomus IV., Posonii, 1796, Adalékok a humanismus történetéhez Magyarországon Analecta ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia, ed. Eugen ÁBEL, Bp., 1880, HUSZTI József, Humanista kézirati tanulmányok. = Acta Litterarum ac Scientiarum regiae Universitatis Francisco-Josephinae. Sect. Philol V. 3. Szeged, 1934, 4 C. M. BRIQUET, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu en 1600, vol. 2, Paris, 1907, 269 (4414) Motif: Colonne couronnée, és vol. 4, 685 (13891) Motif: Sirène à deux queues courbées et redressées au long du corps, tenue avec les deux mains dans un cercle. 5 Jean-Claude LATTÈS, Recherches sur la bibliothèque d Angelo Colocci, Mélanges d archéologie et d histoire de l Ecole Française de Roma, 48(1931), SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza: Parthenope veszedelme: Újdonságok a Janus Pannonius-filológia köréből, Cédrus Művészeti Alapítvány Napkút Kiadó, Bp., 2010 (Értekezők etűdök, 2), SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza jelentése a Klebelsberg Kuno-ösztöndíj keretében Nápolyban, június 22-től július 22-ig végzett kutatásáról, Lymbus, Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2011, Szentmártoni Szabó Géza beszámolója 2

3 Egy padovai tudós teológus, Jacopo Filippo Tomasini ( ) a Padovában őrzött kéziratokról szóló, 1639-ben kiadott könyvében Marco Mantova Benavides ( ) jogtudós gyűjteményét is ismertette. 8 A spanyol eredetű családból származó Marco Mantova Benavides nevezetes személyisége volt a XVI. századi Padovának. 9 Az 1540-es években kerttel ékesített palotát építtetett magának az Ágostonos rend temploma, a Chiesa degli Eremitani közelében, a via Porciglián. Az épület termeiben múzeumot hozott létre műtárgyai és könyvtára számára. A palota birtokosa 1639-ben Marco unokája, Gaspare Mantova Benavides volt. A kézirattár tételes ismertetését Tomasini az alábbi bevezetővel kezdte: A jeles férfiú, Marco Mantua Benavides házának, vele együtt csinos kertjének, nem csekély fényt ad a Musaeum, amely e nagy elme egyéb emlékei között, kiváltképpen szobrokkal ékes; ahol a jeles férfiú unokája, Gaspar Mantua a filozófusok kollégiumának dísze, M. Mantua Benavides saját kezű kéziratain kívül, amelyeket egykor kiadott, még olyan gondos tollal írott könyveket őriz, amelyeket itt adunk elő, és amelyeknek a borítóján a szerző arcképénél ez a felirat áll: Mantua fáradságos munkájából. 10 Az ezt követő katalógus mintegy 80 kézirat címét sorolja fel. Ezek közt azonosíthatóak Benavides nyomtatásban megjelent könyveinek kéziratai, jogi könyvek, antik és középkori auktorok, valamint humanisták műveinek másolatai. Szerepel a listán Guarino ( ) több kommentárja, az idősb Vergeriótól ( ) a Vita F. Petrarchae, Francesco Barbarótól ( ) a híres De re uxoria. Ebben az érdekes felsorolásban olvasható az alábbi címleírás is, amely egy versu heroico, azaz hexameterekben írott költemény kéziratáról tudósít: De Laudibus Renati Ierusalem & Siciliae Regis Lib. 2. versu Heroico ad Iacob. Ant. Marcellum Equitem. Ez a cím egyértelműen Janus Pannonius Jacopo Antonio Marcello velencei patríciusnak ajánlott Renatus-panegyricusára illik, amelynek tehát Padovában is volt egy másolata. Marco Mantova Benavides kéziratának ez az említése a Janus Pannonius-szakirodalomban mindeddig ismeretlen volt. 11 Janus Pannonius az 1001 soros dicséneket, Claudianus példáját követve, két köszöntő epigrammával vezette be. A nápolyi kéziratban az elől álló, 28 soros párvers Marcellót, az ezt követő 14 soros pedig Renét szólította meg. A vatikáni kézirat egybeolvasztotta a két epigrammát, és a címek is elmaradtak előttük. A Renatus-panegyricus valójában három részes. A XVII. század közepi nápolyi kézirat címében mégis libri duo szerepel. Mint látható, ezzel egyező a címe a Benavides-féle padovai kéziratnak, hiszen ott is lib. 2. olvasható. Ez a közös hiba, illetve a szerző nevének hiánya, és a címmel ellátott dedikáció, egyaránt arra utalnak, hogy e két kézirat kapcsolatban állt egymással. A mű helyesbített címe tehát a következő: De laudibus Renati Ierusalem et Siciliae regis libri 3. Tomasini katalógusából úgy látszik, hogy a Renatus-panegyricus Benavides-féle másolata a XVI. század közepére datálható, azaz a vatikánival egyidejű lehetett. A dicsének majdani kritikai kiadásában egy elveszett, és három meglévő kéziratot regisztrálhatunk. 8 Bibliothecae Patavinae manuscriptae publicae et privatae, quibus diversi scriptores hactenus incogniti recensentur, ac illustrantur, studio et opera Iacobi Philippi TOMASINI, Utini, 1639, Marco Mantova Benavides: il suo museo e la cultura padovana del Cinquecento; atti della Giornata di studio 12 novembre 1983 nel IV centenario dalla morte, , a cura di Irene FAVARETTO, Accademia Patavina di scienze, lettere ed arti, Comune di Padova, Assessorato ai beni culturali, Università degli studi di Padova, V. c. Marci Mantuae Benavidii aedibus cum eleganti Horto non parum splendoris addit Musaeum inter cetera magni animi monumenta praecipue statuis insigne: ubi nepos V. Cl. Gaspar Mantua philosophici collegii ornamentum, praeter autographa M. Mantuae Benevadii olim edita, adhuc religiose calamo scriptos servat, quos hic damus libros, in quorum fronte ad auctoris effigiem haec inscriptio: Exantlati labore Mantuae. 11 CSAPODI Csaba, A Janus Pannonius-szöveghagyomány, Bp., 1981, 20. Szentmártoni Szabó Géza beszámolója 3

4 Az Archivio di Stato di Padova őriz egy Tomasini kortársa, Bartolomeo Breda jegyző által készített inventáriumot, amely szerint Benavides könyvtárának egész állománya akkor mintegy 1700 kötetnyi volt ben a Tomasini által említett Gaspare fia, Andrea Mantova Benavides (c ) készített inventáriumot a padovai palota értékeiről, ám abban a könyvekről egyáltalán nem esik szó. 13 Ebben az inventáriumban szerepel Bartolomeo Cipolla (c ) padovai jogtudós és egyetemi tanár arcképe, amelyet Marco Mantua Benavides 1551-ben kapott ajándékba jogtudós társától, az udinei Tiberio Decianótól ( ). A festményről készült rézmetszetet Marco Illustrium iureconsulorum imagines (Roma, 1566.) című könyvében jelentette meg. 14 A veronai Bartolomeo Cipolla között a polgári jog lektora volt ferrarai egyetemen. 15 Janus Pannonius hozzá, mint közeli barátjához, 1452 elején, Excellentissimo jurisconsulto domino Bartholomaeo Caepollae Veronensi címmel, szeretetteljes elégiát írt. 16 Az elhíresült ifjú poétát éppen ekkoriban vette pártfogásába Jacopo Antonio Marcello ( ) velencei patrícius. Janus az ő kérésére írta meg 1452 januárjában, III. Frigyes ( ) császár ferrarai látogatása alkalmából, Carmen pro pacanda Italiae című költeményét. Marcello ezután azzal bízta meg Janust, hogy verselje meg Anjou René ( ) nápolyi királyságának tíz évvel korábban, 1442-ben történt elvesztését, hogy azzal a királyt visszatérésre ösztönözze. Az év végére elkészült Renatus-panegyricus egyik másolatával talán éppen Cipollát ajándékozhatta meg Janus, amikor 1453 nyarán Veronába látogatott. A később híres padovai tanárrá váló Cipolla hagyatékából kerülhetett az egyetem XVI. századi professzorához, Marco Mantua Benavideshez ez a ritka kézirat. Marco Mantua Benavides leszármazottai a XVIII. század elejéig egyben tartották a XVI. századból származó műgyűjteményt. A család kihalása után a Musaeum antik és reneszánsz műtárgyai a padovai egyetemre és velencei múzeumokba kerültek, könyvek, a metszetek és a kéziratok pedig szétszóródtak, elkallódtak, illetve elpusztultak. 17 Marco Mantua Benavides via Porciglián fekvő padovai palotáját a II. világháborúban bombatalálat döntötte romba. A Renatus-panegyricus 1639-ben még létező kéziratának további sorsa ismeretlen. Nagy kérdés, hogy fennmaradt-e valahol ez a példány? Kristeller Iter Italicumában nem sze- 12 Christian ZENDRI, Franco TOMASI, Mantua Bonavides, Marco. = Dizionario Biografico degli Italiana Volume 69, Roma, 2007, : Nel museo era collocata la biblioteca, composta di circa 1700 volumi (un inventario è in Arch. di Stato di Padova, Atti dei notai, vol. 2559, cc. 99v 116r (notaio B. Breda) da integrare con Tomasini, pp ). 13 Andrea Mantova Benavides: inventario delle antichità di casa Mantova Benavides 1695., a cura Irene FAVARETTO, Bollettino del Museo Civico di Padova, 61(1972), Jacometto Veneziano táblaképe Bartolomeo Cipolláról, (32.7 x 24.8) Lowe Art Museum, University of Miami, inv Annalisa BELLONI, Professori giuristi a Padova nel secolo XV. Profili bio-bibliografici e cattedre, Frankfurt am Main, 1986, (Bartolomeo Cipolla) 16 Adalékok a humanismus történetéhez Magyarországon Analecta ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia, ed. Eugen ÁBEL, Bp., 1880, 95 98; Giuseppe BIADEGO, Catalogo descrittivo dei manoscritti della Biblioteca comunale di Verona, Verona, 1892, Akad olyan közöttük, amely ma is megvan. Guarino Persius-kommentárja a katalógusban ekként szerepel: Com. in Persium. Init. Ad exponendos auctores solent plerique auctoris vitam preponere. Script ch. 4. Ez a példány azonos lehet a padovai Biblioteca del Seminario Vescoviléban, Cod. 85. jelzeten őrzött, október 12-én másolt kézirattal. Lásd: I Manoscritti della biblioteca del Seminario Vescovile di Padova, a cura di Andrea Donello... [et al.], Firenze 1998 (Biblioteche e Archivi 2, Manoscritti medievali del Veneto 1), 33.. Szentmártoni Szabó Géza beszámolója 4

5 repel ilyesmire utaló adat. 18 A Renatus-Panegyricus Benevides-féle kéziratáról itt elmondottakat az Irodalomtörténeti Közleményékben kívánom közzétenni Janus Pannonius 1565-ben történt követjárásának dokumentumai 1565 tavaszán Mátyás király Janus Pannoniust és Rozgonyi János (? 1474 előtt) tárnokmestert követségbe küldte II. Pál pápához, hogy segítséget kérjenek a törökök elleni harcra. A találkozóra májusban került sor. A két követ küldetése során több hivatalos, illetve magán természetű kérvényt is beadott. Ezek között volt a Pozsonyi egyetem létesítésének jóváhagyását kérő suppplicatio, amelynek szövegét Fraknói Vilmos közölte. 20 Ugyanő a pécsi püspök kérelmeit viszont csak röviden ismertette a Századokban. 21 Huszti József könyvében csupán ezt a rövid ismertetőt tudta közölni, a következő jegyzettel: Az adatot Fraknóitól ez alkalommal ellenőrzés nélkül vagyok kénytelen átvenni, mert az idézett okmány eredetijét a vatikáni levéltárban a megjelölt helyen egyelőre nem sikerült megtalálni. 22 Fraknói 1903-ban kiadott könyvének 465. számú jegyzetében valóban téves kötetszámot adott meg: A(z 1465.) május között elintézett kérvények a vatikáni levéltárban: Supplicationes vol fol. 53, 56, 117, 119, 122, A helyes jelzetet, az 851-es kötetszámot, egy 1932-ben kiadott kézikönyv segítségével lehetett kideríteni. 24 Az ennek alapján kikért kötetben, a Fraknói által jelzett lapokon, valóban megtalálhattam Rozgonyi és Janus, azaz Johannes episcopus Quinqueeclesiensis kérvényeinek szövegét, ám nagyon nehezen megfejthető kézírással. Janus kérelmei a pécsi pálosokkal és a zágrábi püspökség javadalmaival kapcsolatosak. Huszti József említi, hogy Janus rokonának, Garázda Péternek (c ) is kért valamilyen javadalmat. A 123v lapon olvasható kérelemben a Petrus Gazarada név betűzhető ki Mátyás fia Pál és Nagyváthy Kelemen nevének említése előtt. 4. Paczóth Miklós egri őrkanonok római tartózkodása és Balassi Bálint katolizálása Balassi Bálint 1584 karácsonyán, Sárospatakon, feleségül vette 1583 végén megözvegyült unokahúgát, Ruszkai Dobó Kristinát, s egyúttal időlegesen elfoglalja az ottani várat is. Utóbbi tette főbenjáró véteknek számított, hiszen Patak zálogbirtokként is a király tulajdona maradt. Protestáns prédikátor előtt kötött, vérfertőzőnek minősített házassága tovább súlyosbította helyzetét február 21-én hatalmas jogi példatárral felszerelt levélben próbálta védelmezni magát atyai barátjának, a helvét reformációt követő Batthyány Boldizsárnak írt levelében őszén megszületett fia, János. Ugyanekkor súlyos betegségtől és bűntudattól gyötörve megírta végrendeletét Paul Oskar KRISTELLER, Iter Italicum: A Finding List of Uncatalogued Or Incompletely Catalogued Humanistic Mss of the Renaissance in Italian and Other Libraries, Volume I II. Italy, Brill, London Leiden, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Janus Pannonius Renatus-panegyricusának egykori padovai kézirata, ItK, 2012, Megjelenés előtt. 20 A Nemzeti Múzeum Fraknói-gyűjteményére való hivatkozással kiadta: CSÁSZÁR Mihály, Az Academia Istropolitana, Mátyás király pozsonyi egyeteme. Oklevéltárral, Pozsony, BÉKEFI Remig, A Pécsi Egyetem. Bp, FRAKNÓI Vilmos, Mátyás király magyar diplomatái, Csezmiczei János (Janus Pannonius), Századok, 38(1899), HUSZTI József, Janus Pannonius, Pécs, 1931, 235, és jegyzete: FRAKNÓI Vilmos, Magyarország egyház és politikai összeköttetései a római szent-székkel. A mohácsi vésztől Magyarországnak a török járom alól fölszabadításáig, II. kötet, , Bp., 1903, 133, és jegyzete: P. Bruno KATTERBACH, O.F.M.: Inventario dei Registri delle Ssuppliche, Citta del Vaticano, 1932, BALASSI Bálint Összes művei I., összeállította ECKHARDT Sándor, Bp., 1951, BALASSI Bálint Összes művei I.,, Szentmártoni Szabó Géza beszámolója 5

6 Balassi a kiutat keresve gondolhatott arra, hogy katolizálásáért cserében, pápai diszpenzációval érvényesítheti házasságát. A Lengyelországban megismert Báthory András bíborostól remélte a közbenjárást, aki június 24-én érkezett Rómába, ahol többször is találkozott V. Sixtus pápával ( ). 27 Balassi az ügy részleteire maga utal július 27- én, Liptóújvárt kelt katolikus hitvallásában: Nos ab amicis nostris Romae res nostras procurantibus nos falso Mahomethanae Christiani nominis hostium Thurcarum immanissimorum sectae hereseosque esse insimulatos et accuratos apud Beatissimum et Sanctissimum patrem dei gratia Sixtum papam quintum, summum pontificem, ac se filium nostrum ritu Thurcico baptizare nomenque Mustaffe eidem indere curavissemus. Azaz: Minket a mi Rómában ügyeinket intéző barátaink értesítettek arról, hogy egyesek azzal vádoltak V. Sixtus őszentségénél, Isten kegyelméből pápánknál és legfőbb pásztorunknál, hogy mi a keresztyén név ellenségeinek, a szörnyű törököknek hamis mohamedán felekezetét és eretnekségét követjük, és hogy fiunkat török szertartás szerint kereszteltük meg, és hogy a Musztafa nevet adtuk neki. 28 A Vatikáni Levéltárban, a pápák brévéi között kutatva, közelebb jutottam annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy kik lehettek az iménti idézetben szereplő, Balassi ügyeit Rómában intéző barátok. Ezek egyike a római Collegium Hungaricum tanulója, Böki Paczóth Miklós egri kanonok lehetett. 29 Neki szól V. Sixtus pápa július 8-án, Rómában kelt brévéje, amelyből kiderül, hogy Paczóth Miklós kapcsolatban állt az akkor Rómában tartózkodó Báthory András bíborossal: 30 Dilecto filio Nicolao Paczothi scolari Agriensi diocesi Sixtus papa V. Dilecto filio salutem etc. Cum, sicut nobis nuper exponi fecisti, tu fervore devotionis accensus, clericali militiae ascribi, ac ad omnes, etiam sacros et presbyteratus ordines promoveri, et in illis promotus altissimo perpetuo famulaeque summopere cupias si tibi ad id licentium per nos concedant. Nos tuo obsequi desiderio consulere volentes teque acquibusvis exemtiones et censentes, tuis supplicationibus inclinati tibi in Romana Curia praesenti, qui, ut asseris, de nobili genere procreatus, et dilecti filii nostri Andreae sancti Adriani Diaconi cardinalis Batthorii nuncupati familiaris continuus commensalis existi, et ex tuis bonis patrimonialibus eodem mode vivere potes, ut a vicario nostro urbis, seu illius deputato, vel deputando clericali caractere insigniri, et ad omnes etiam sacros subdiaconatus, diaconatus, et presbyteratus ordines aliquibus tribus dominicis, vel aliis festivis diebus, etiam ex tempora iure statuta anni curriculo minime expectato, minusque servatis a Concilio Tridentino designatis interstitiis absque literis dimissorialibus tui ordinarii eiusque licentia minime requisita promoveri et in eis sic promotus etiam in altaris ministerio ministrare libere, et licite valeant auctoritate apostolica tenore presentium concedimus, et indulgimus ac tam vicario seu deputato, vel deputando praefato, quam tibi desuper facultatem impertimur nonobstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, caeterisque contrariis quibusqucunque. Datum Romae apud Sanctum Petrum etc. die VIII. Julii MD.LXXXVI. Anno secundo. 27 HORN Ildikó, Báthory András, Bp., Stanisław RESZKA, Stanislai Rescii Diarium , edidit Joannes CZUBEK, Kraków, BALASSI Bálint Összes művei I., Paczóth Miklós egri custos volt 1585-ben. Lásd: BUNYITAY Vince, A kis-zsennyei báró Sennyey-család levéltára, Századok, 1873, Archivio Segredo Vaticano, Segretaria dei brevi, reg 120. fol. 435r-436v. Szentmártoni Szabó Géza beszámolója 6

7 Sixtus sanctissimus D. N. proterit expediri. S. Cardinalis Lancelottus Thomas Thomasius Gualterutius S-mo D. M-ro Pro Nicolao Pacoth nobili Ungaro Ugyanott megvan Paczóth Miklós előzetesen benyújtott folyamodványa is: Beatissime Pater Gravis necessitas et afflictissima conditio Patriae meae, hortatur et viget, ut sacris susceptis ordinibus confestim evolem. Quare oro S. Tuam, dignetur Apostolica pietate eam facultatem conferre, ut possim extra tempora, ad titulum patrimoniis, quod pro eo sufficiens habeam, Sacros Ordines etiam praesbyteratus suscipere; pro quo omnimodam vitae incolumnitatem devinctus S-ri Tuam tribuendam, precibus meis quaerendam pro pena et promitto. Sanctitatis Tuae minimus famulus Nicolaus Paczoth nobilis Ungarus Julii 1586 a-o 2-o Pro Nicolao Paczois scolare Agriensi diocesi per promovendo extra tempora absque dimissionalibus Car. Lanc. Paczóth Miklós, a kicsapongó életű egri őrkanonok, Paczóth János kassai kamarai tanácsos fia volt ben iratkozott be a bécsi egyetemre ban Báthory István lengyel király küldte a Braunsbergbe, az ottani jezsuita kollégiumba ban, római tanulmányai idején, ő volt az, aki lázongást szított a Collegium Germanico Hungaricum magyar diákjai között. 34 Unokatestvérei, Paczóth András és Ferenc, Balassi Bálint húgait, Máriát és Annát vették feleségül. 5. Apró adalék Janus Pannoniushoz Az egyik Giuseppe Garampi bíboros által összeállított mutatókötet alapján kértem ki egy apró adalékot tartalmazó iratot. II. Pál pápa július 26-án bekövetkezett halála előtt egy hónappal, június 17-én adta ki azt a brévét, amelyben, üresedések esetére, János pécsi püspök figyelmébe ajánlott egy csanádi egyházmegyei papot, Makófalvi Bálint fiát, Albertet. A bréve rövid tartalmi kivonatát már közölték. 35 Jómagam azért írtam ki teljes egészében a szöveget, mert alighanem ez az utolsó, II. Pál pápa nagyon egyedi ólombullájával hitelesített irat, amely még Janus Pannonius kezébe kerülhetett. Ilyen bulla volt az egyik fontos bizonyíték, amelynek alapján a pécsi székesegyház altemplomában fellelt csontvázat Janus Pannonius maradványaként azonosították. 36 A bréve szövege a következő: PIRHALLA Márton, A szepesi prépostság vázlatos története a kezdetektől a püspökség felállításáig, Lőcse, 1899, ECKHARDT Sándor, Az ismeretlen Balassi Bálint, Bp., 1943, ; Die Matrikel der Universität Wien, Volume 3, Part 1, Graz Köln, 1966, Monumenta antiquae Hungariae, vol. II. ( ), ed. Ladislaus LUKACS, Romae 1976, 89-90; Monumenta antiquae Hungariae III. ( ), ed. Ladislaus LUKACS, Roma, 1981, Andreas STEINHUBER, Geschichte des Collegiums Germanicum-Hungaricum in Rom. I., Freiburg, 1895, ; FRAKNÓI Vilmos, Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szent-székkel. A mohácsi vésztől Magyarországnak a török járom alól fölszabadításáig, III. kötet, Bp., 1903, DÉCSÉNYI [SCHÖNHERR] Gyula, Olaszországi történelmi kutatások, második közlemény, Századok, 1892, KÁRPÁTI Gábor, Janus Pannonius feltételezett sírhelye? = Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány, szerk. JANKOVITS László, KECSKEMÉTI Gábor, Pécs, 1998, Szentmártoni Szabó Géza beszámolója 7

8 Venerabili Iohanni Episcopo Quinqueecclesiensi Venarbilis fratri salutem etc. Inclinati supplicationibus dilecti filii Albertini Valentini de Makofalvai clerici cenadiensi diocaesi super hoc nobis humiliter supplicantis fraternitatem tuam in domino exhortamur, ut eundem Albertum qui familiaris noster continuus commensalis est, in vacationibus ex occurrentiis propitio favore suscipius in domino commendatum, quod erat nobis gratum. Datum Romae apud Sanctum Petrum etcet. Die XVII Junii 1471 anno 7mo. 6. CD- másolat a temesvári katolikusok 1582-ben kelt, pápához írt leveléről A Vatikáni Levéltárban található a XVI. századi magyar egyháztörténet egyik érdekes dokumentuma, a temesvári katolikusok március 8-án kelt magyar nyelvű levele XIII. Gergely pápához. 38 A nevezetes levelet, Fábry Ignác ( ) csanádi kanonok március 5-én készült másolata alapján, először Ponori Thewrewk József ( ) közölte. 39 Tőle vette át a sok olvasati hibát tartalmazó szövegközlést néhány további kiadvány. 40 Fraknói Vilmos volt az, aki temesvári levelet, az eredetiből másolva, újra kiadta. 41 Ő azonban nem közölte a levél végén szereplő aláírók neveit. Ezt a dokumentumot, hol az egyik, hol a másik közleményt alapul véve, sokszor felhasználta a történeti szakirodalom. 42 Vajay Szabolcs ( ), a temesvári címer eredetét kutatva, a levél viaszpecsétjét vizsgálta. 43 Igazán pontos kiadása azonban nincs a levélnek. Arról például nem esett szó, hogy a magyar nyelvű szöveg mellé csatolták annak latin fordítását is, amelyet egy római magyar diák készített: Adest versio latina interpreti scolare Collegii Hungarici május között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és az ország egyetemeinek régi magyar irodalom tanszékei Körmenden rendeztek konferenciát a régi magyar levelezés témakörében. 44 Az ezen a tanácskozáson, amelynek fő szervetője voltam, elhangzott előadásokat könyvben is szeretnénk megjelentetni. A kötetben ennek a temesvári levélnek a hasonmását is közölnénk, ezért CD-re írattam a levelet és fordítását. 7. Feronia-forrás Narniban és Janus Pannonius költeménye Római tartózkodásom idején arra tettem javaslatot a Magyar Akadémia igazgatójának, hogy a 2013-ban esedékes olaszországi magyar évad keretében, Janus Pannoniusra emlékeztetve, az Umbria tartományban fekvő Narniban, Galeotto Marzio szülővárosában, az ottani Feroniaforrás kútházának falára, ünnepélyes keretek között, a költőre emlékeztető tábla kerüljön. Ja- 37 Az Index Brevium N 1. Ab anno 1198 ad 1471., 283. utalása alapján, az irat lelőhelye: Armario XXIX. Tomo 12., 283r. 38 Archivio Segredo Vaticano, A. A. Arm. I XVIII A Vatican könyvtárában talált magyar régiség. Ponori Thewrewk József Utazás-naplójából = Hírnök, 1843, Johann N. PREYER, Monographie der königlichen Freistadt Temesvár. Mit drei Plänen, Temesvár, 1853, ; OLTVÁNYI Pál, A csanádi püspöki megye birtok viszonyainak rövid története, Szeged, 1867, ; BÖHM Lénárt, Dél-Magyarország vagy az ugynevezett Bánság külön történelme, első kötet, Pest, 1868, ; (VI. könyv, II. fejezet) 41 FRAKNÓI Vilmos, Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szent-székkel. A konstanczi zsinattól a mohácsi vészig. II. kötet, , Bp., 1901, ; TÓTH István György, Misszionáriusok a kora újkori Magyarországon, Bp., 2007, VAJAY Szabolcs, Temesvár Anjou-kori címere: Hertzeg István főbíró március 8-án kelt magyar nyelvű levelének pecsétje, Levéltári Közlemények, 46(1975), Szolgálatomat írom kegyelmednek. Misszilis és fiktív levelek, naplók, emlékkönyvek, dedikációk és alkalmi feljegyzések a régi magyar irodalomban, Körmend, május Szentmártoni Szabó Géza beszámolója 8

9 nus Pannonius június 5-én kereste fel ezt az antikvitás óta számon tartott forrást, amelynek tiszteletére, az utókor által is kedvelt, gyakran idézett elégiát szerzett. 45 A Narniban lévő Feronia-forrás az a kitüntetett földrajzi hely, amely ma is szinte ugyanolyan környezetben van, mint amikor a magyar poéta felkereste. Kevés olyan helyet ismerünk, amely ilyen pontosan megjelölhető egy nevezetes vers születéséhez. Jóllehet a Feronia-forráshoz illeszthető Janus Pannonius-emléktábla elsősorban nekünk magyaroknak lenne fontos, nem kétséges, hogy a helybeliek számára sem lehetne közömbös, hogy mára szinte elfeledett forrásukat az elmúlt félezer év alatt az európai irodalom legnagyobbjainak panteonjába került Janus Pannonius nevével tegyék ismét híressé. Az emléktábla avatásának időpontját az elégia születésének 555. évfordulójára, azaz június 5-re lehetne időzíteni. (Szentmártoni) Szabó Géza 1031 Budapest, Őrlő u. 19. III. em tel: (1) ; mobil: 06-20/ SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Janus Pannonius Feronia forrásánál. Jegyzetek egy hatodfélszáz esztendeje írott elégiáról a Reneszánsz Év jegyében. = SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Parthenope veszedelme. Újdonságok a Janus Pannonius-filológia köréből, Cédrus Művészeti Alapítvány Napkút Kiadó, Bp., 2010, (Értekezők etűdök, 2) Szentmártoni Szabó Géza beszámolója 9

Irodalomtörténeti Közlemények 20. C. évfolyam szám

Irodalomtörténeti Közlemények 20. C. évfolyam szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK SZENTMÁRTONI SZABÓ GÉZA ItK JANUS PANNONIUS RENATUS-PANEGYRICUSÁNAK EGYKORI PADOVAI KÉZIRATA (ItK), 116(2012). Marco Mantova Benavides (1489 1582) jogtudós nevezetes személyisége volt

Részletesebben

MagyarságtudoMányi ForrásközleMények

MagyarságtudoMányi ForrásközleMények Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények Főszerkesztő Ujváry Gábor Felelős szerkesztő Lengyel Réka Olvasószerkesztő Nyerges Judit A szerkesztőbizottság tagjai:

Részletesebben

Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témáik

Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témáik Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témáik Mátyás Melinda ELTE Egyetemi Könyvtár Gyűjteményszervezési Osztály V K K V I I. T U D O M Á

Részletesebben

Összefoglaló szakmai jelentés a Szenci Molnár kutatások adattár, szerzői bibliográfia, egyes műveinek új kiadása c. OTKA pályázatról (T ) 2002.

Összefoglaló szakmai jelentés a Szenci Molnár kutatások adattár, szerzői bibliográfia, egyes műveinek új kiadása c. OTKA pályázatról (T ) 2002. Összefoglaló szakmai jelentés a Szenci Molnár kutatások adattár, szerzői bibliográfia, egyes műveinek új kiadása c. OTKA pályázatról (T 038368) 2002. Ebben az esztendőben indult meg a teljesen új (előzménnyel

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Humán adatbázisok SZTE EK adatbázisok http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Dante http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/dante Humán Szakirodalmi Adatbázis http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human Külföldi hungarológiai

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században

Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században II. Neolatin Konferencia Szeged, 2015. november 5 7. SZTE BTK Kari konferenciaterem, Szeged Egyetem u. 2. 2015. november 5. (csütörtök)

Részletesebben

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve Omnis creatura significans Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára / Essays in Honour of Mária Prokopp Szerkesztette és az előszót írta: Tüskés Anna Centrart Egyesület, Bp., 2009. 442 old., 4000

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

A RENESZÁNSZ FOGALMA. TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Gazdaság, kereskedelem Jog, tudomány, filozófia

A RENESZÁNSZ FOGALMA. TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Gazdaság, kereskedelem Jog, tudomány, filozófia Firenze, Palazzo dell Arte della Lana Firenze, Orsanmichele Fiorino (Forint) 1252 Törvénykönyv 1293 Arte della Seta (Selyemszövők +ötvösök) Arte di Calimala (posztókereskedők) Arte diella Lana (ruhakészítők)

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

Könyvek a Pécsi Egyetemi Könyvtárból.

Könyvek a Pécsi Egyetemi Könyvtárból. 392 Figyelő 6. rotterdami Erasmus, A nőkről és a házasságról, szerkesztette, jegyzetekkel ellátta és a bevezetőt írta Petneházi Gábor, Szeged, Lazi Könyvkiadó, 2011. Erasmus és magyar barátai (vö. Trencsényi-Waldapfel

Részletesebben

Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye *

Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye * Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye * Véghseő Tamás A Vatikáni Titkos Levéltár tekintélyes mennyiségű iratanyagot őriz a magyar görög katolikusoknak a magyar nyelvű liturgiáért

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

Érzelmes utazás" Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül

Érzelmes utazás Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül PERSZONALIA Érzelmes utazás" Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül Mit ér(het) az ember, ha magyar frankofon vagy magyar anglofon író? Két nemzetközileg elismert, külföldön élő magyar

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Tárgy: Javaslat a Hagar országa" című

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 41. Kozáry család iratai 1848-1885 Terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm Helyrajzi jelzete: Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, Széchenyi tér

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Parthenope veszedelme

Parthenope veszedelme DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Parthenope veszedelme Új eredmények a Janus Pannonius-filológia köréből Írta: Szentmártoni Szabó Géza Budapest 2011 II. I. Disszertációm a Janus Pannonius-filológia azon kérdésköreit

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16.

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16. Bartók István Publikációs jegyzék (1978 2004) Könyv Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630 1700 között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Bp., 1998. (Irodalomtudomány

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK

Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK I. Irodalomtörténet Máté Ágnes, A királynék bűnbak -szerepe, avagy Griselda története

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ A versenyző neve:.. osztálya:.... Az iskola neve:. Az iskola címe:.

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Tudjon róla! Az év fiatal könyvtárosa elismerõ cím elnyerésére. Hírek a kulturális szakemberek 7 éves továbbképzési tervérõl. Pályázati felhívás

Tudjon róla! Az év fiatal könyvtárosa elismerõ cím elnyerésére. Hírek a kulturális szakemberek 7 éves továbbképzési tervérõl. Pályázati felhívás Tudjon róla! A hetedik magyarországi Internet Fiesta programjaira 2007. március 20. és 31. között kerül sor. Részletes információk a http://fiesta.kjmk.hu oldalon találhatók. Pályázati felhívás Az év fiatal

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN SZABÓ FERENC SJ KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L Harmattan Kiadó, 2012 (Jezsuita Könyvek Isten és Tudomány; PPKE BTK, Pázmány Irodalmi

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK JANTSITS GABRIELLA Amikor az Egészségügyi Tudományos Tanács megbízásából orvosi arcképeket gyűjthettem, igyekeztem teljességre törekedni. A hazai könyvtárakat személyesen

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

Tudományos konferenciák és kiadványok - Reneszánsz év 2008

Tudományos konferenciák és kiadványok - Reneszánsz év 2008 Tudományos konferenciák és kiadványok - Reneszánsz év 2008 MTA Irodalomtudományi Intézet "Identitás és Kultúra a Török hódoltságban" c. konferencia 1 1118 Budapest, Ménesi út 11-13. 980 000 2 MTA Irodalomtudományi

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2008.03.12. Kulturális Javak Bizottsága 2008. március 12-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2008.03.12. 1. Franz Schrotzberg: Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5

Részletesebben

Az ELTE Egyetemi Könyvtár Metszet-, Térkép-, és Tájképgyűjteménye

Az ELTE Egyetemi Könyvtár Metszet-, Térkép-, és Tájképgyűjteménye Az ELTE Egyetemi Könyvtár Metszet-, Térkép-, és Tájképgyűjteménye Virág Gabriella Mező Csaba Metszet-, Térkép-, és Tájkép-gyűjtemény A gyűjtemény 8300 egylapos sokszorosított grafikából áll. Keletkezési

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p.

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p. 2015. július 25. Ipolyi Arnold gyűjteménye Ipolyi Arnold (Ipolykeszi, Hont vármegye 1823. X. 18. Nagyvárad, Bihar vármegye 1886. XII. 2.) nagyváradi püspök, történész, gyűjtő 1861 Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny Magyar Nemzeti Levéltár és tagintézményei 2012. október 1-vel létrejött a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL), ami új helyzetet és lehetőségeket teremtett a közművelődés terén. A levéltári integrációval megnövekedtek

Részletesebben

Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető

Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető I. Az elvégzett munka (2007-2011) A Pázmány Péter kritikai

Részletesebben

Böhm Gábor szakmai önéletrajza

Böhm Gábor szakmai önéletrajza Böhm Gábor szakmai önéletrajza Dr. Böhm Gábor, PhD egyetemi adjunktus Iskolák - Energetikai Szakképzési Intézet, Paks, 1990-1994 Elektronikai műszerész szak - Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1994-2000

Részletesebben

i68 SZAKIRODALOM KOSSUTH időnként felmerült, de csakhamar elejtett konföderációs

i68 SZAKIRODALOM KOSSUTH időnként felmerült, de csakhamar elejtett konföderációs i68 SZAKIRODALOM KOSSUTH időnként felmerült, de csakhamar elejtett konföderációs terveitől eltekintve, nem voltak hajlandók Magyarország szabadságát a magyar nemzet politikai szupremáciájának ilyen korlátozása

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Reneszánsz 2. Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Giorgio Vasari 1511-1574 építész, manierista festő, művészeti író Self-portrait by Giorgio Vasari Toszkána Firenze: reneszánsz művészet kiindulópontja

Részletesebben

Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában

Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Tóth Béla (1926, Nagyvárad 2014, München) történész, könyvgyűjtő, a németországi magyar diaszpóra jeles értelmiségi személyisége,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

Tézisek. Babics Zsófia. Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében. Témavezető:

Tézisek. Babics Zsófia. Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében. Témavezető: Tézisek Babics Zsófia Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében Témavezető: Acél Zsuzsanna, PhD Armando Nuzzo, DSc Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK Irodalomtudományi

Részletesebben

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Családtörténeti kutatások Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája A kutatás célkitőzése megismerni családi múltunkat, m példát t adni gyermekeinknek, unokáinknak a családi

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2014. december 8-i ülés Az ülés napirendje 1) Farkas Gábor Farkas: Régi könyvek, új tolvajok kérdések az antikváriumokban felbukkanó, határon túli magyar muzeális könyvtárakból

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI Az 1997-ben 101. évfolyamát megkezdõ Irodalomtörténeti Közlemények szükségesnek tartja közzétenni és valamennyi szerzõjének és olvasójának

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. április 4-i ülés Az ülés napirendje 1. Lotz Károly (Homburg von der Höhe, 1833 Budapest, 1904): Fiatalkori önarckép, 1850 körül (vászon, olaj, 40x34 cm, jelzés nélkül)

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15. szám Staud Géza A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I Budapest, 1960 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15, szám. STAUB GÉZA Az első magyar színtársulat

Részletesebben

Reneszánsz utak reneszánsz kutak

Reneszánsz utak reneszánsz kutak A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Reneszánsz utak reneszánsz kutak 2016 A napokban jelent meg Györkös Attila Reneszánsz utazás,

Részletesebben