Váci Napló. XVII/ november 28. péntek. Egy tanulva született elõadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Váci Napló. XVII/95 2008. november 28. péntek. Egy tanulva született elõadás"

Átírás

1 Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/ Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árusoknál 99 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/ november 28. péntek Cserhátvidéke Takarékszövetkezet Vác, Földváry tér 2. Tel.: Képviselõi keretbõl is kaptak a mentõsök Több mint tizenöt éve mûködik a váci mentõállomás alapítványa, amely az idén az eddigieknél is több bevételhez jutott, miután Tomori Pál az 5. számú választókörzeti képviselõi keretébõl 300 ezer forinttal támogatta a mentõsöket egy fontos képzési programban való részvételben. E tanfolyam elvégzése után a résztvevõk olyan, különleges jármûvön szolgálhatnak, amely korszerûen felszerelt és a legbonyolultabb esetekben is nagy hatékonysággal vethetõ be. Az elmúlt szombaton tartott ünnepségen Rusvay Balázs, a mentõállomás vezetõje köszönte meg a támogatást. Elmondta: az alapítványra befizetett pénzbõl a rossz idõjárási körülmények között is jó láthatóságot biztosító fényrendszerekkel szerelték fel a kocsikat, ezzel növelve a benne utazók biztonságát. Tomori Pál pedig hozzátette: jó hír, hogy a mentési szervezet átalakítása során megmaradt a váci mentõállomás önállósága, s az irányítás helyben dolgozik. A témával foglalkozó hangfelvételeink a oldalon hallgathatók meg. Javult a mentõautók láthatósága. A kis ünnepségen Rusvay Balázs kézfogással köszönte meg Tomori Pál nagylelkû támogatását Fenntarthatatlan fejlõdés Kiszel Vilmost választotta regionális tanácsosává októberi közgyûlésén az IUCN. A kelet-európai, valamit közép- és északázsiai régiót a váci székhelyû Göncöl Alapítvány elnöke mellett egy észt és egy orosz szakember képviseli. Az IUCN legfontosabb üzenete, hogy a jelenlegi fejlõdés nem fenntartható.» 3. oldal Egy tanulva született elõadás Így a második kérdésre a válasz magától értetõdik: abba lehet ezt hagyni? Képzeld el, hogy gyönyörû, csillogó szemû gyerekek állnak körülötted, akik egyre gazdagabbak gondolkodásukban, és akiket már nem kell formálni szellemi növekedésükhöz. Erre a legjobb példa, ha a növendékek önálló estjeit említem.» 8. oldal Egy korty derû V. Kulcsár Ildikóval A teadélután alkalmával az újságíró legújabb, Rózsa a széfben - Egy korty derû címû kötetét is dedikálja. A tollforgató ebben a könyvben is olyan, általános, mindenkit érintõ ügyekrõl ír, amelyek mindnyájunkkal elõfordulhat. Mindannyian tudjuk, az élet szép, csak errõl oly gyakran és könnyedén megfeledkezünk.» 9. oldal Nyilvános szakmai fórum a polgármesteri hivatalban December 3-án, szerdán 17 órakor nyilvános szakmai fórumot tartanak a Vác Városi Polgármesteri Hivatal (Március 15. tér 11.) tanácstermében. Témák: Vác, Szõdliget, Göd településeket érintõ elõvárosi vasúti közlekedés fejlesztése. Az M2 gyorsforgalmi út 2x2 sávossá bõvítésének ügye, különös tekintettel az említett településeket érintõ új lehajtókra. A váci Duna-híd megvalósítása. Meghívott vendég: Pelsõci Géza, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt irodavezetõje.

2 2 Váci Napló Gyógyszerre mindig jut pénz, kultúrára alig Szociális térkép készült Vácról Elkészült Vác szociális térképe, mely mintegy ezer család életkörülményeirõl, anyagi helyzetérõl ad reprezentatív képet. A felmérés nyáron készült, amikor a Szociális Szolgáltatások Házának munkatársai és a CivilArt Alapítvány önkéntesei járták a várost, kopogtattak be egy-egy családhoz, s egy elõre elkészített kérdõív alapján vártak választ a kérdéseikre. A kérdõíveket feldolgozták, annak eredményérõl dr. Szabó Ida, a Szociális Szolgáltatások Házának igazgatóhelyettese a szociális munka napján tartott konferencián beszélt. A felmérés során 979 kérdõívet töltöttek ki. A kérdésekre adott válaszokból kiderült, Vác lakosságának létszáma viszonylag stabil, 34 ezer körül mozog, Elöregedõ város, viszont ami nagyon meglepõ volt, hogy nem jellemzõ a bevándorlás, mint ami néhány környékbeli Pest megyei településre igen, ugyanakkor a éves korcsoportban nagy az elvándorlás. Az iskolai végzettséget tekintve Vác az országos összehasonlításban magasan kvalifikált város. Vácon a közalkalmazottak, illetve a nagyvállalatok alkalmazottjainak száma igen magas, a részmunkaidõsök aránya - mint országos szinten is - igen alacsony, mindössze 9 százalék, legtöbben fizikai munkát végeznek. A városi családokban az fõs háztartások vannak túlnyomó többségben. Az átlagos lakásnagyság Vácon 77,9 négyzetméter, a legkisebb lakások Alsóvároson, a legnagyobbak a Burgundia városrészre jellemzõek. Az egy fõre jutó lakásterület átlag 34 négyzetméter, a legkisebbet Sejcén, a legnagyobbat a belvárosban találták. Az egy fõre jutó lakások szobaszáma átlagosan 2,6, a legkevesebb egy fõre esõ szobaszám Alsóvároson, a legtöbb Kisvácon van. A lakások nagy része saját tulajdonban van, vagy haszonélvezeti joggal rendelkezõ személy lakik benne. A felmérés során kíváncsiak voltak a fogyasztási javak mértékére, a jövedelmekre, ki mennyit költ egy hónapban. A televízió, mosógép ma már minden családban természetesen fellelhetõ. A mobiltelefonok tekintetében a váci átlag jónak tûnik, 88,5 százalék, de az országos átlag 99 százalék fölött van. A tapasztalatok azt mutatták, hogy sok helyen ugyan van mobiltelefon, de nem mindenkinek volt a kártyáján pénz. A számítógép és az internet is elég sok háztartásban hiányzik. A megkérdezettek 82,6 százaléka nem volt az elmúlt évben nyaralni, s az egyszemélyes háztartásban lévõk mindössze 5 százaléka tudott elmenni üdülni. Jövedelmi viszonyok tekintetében nagyon nehéz volt egy átlagot számítani - tudtuk meg -, mert errõl nem szívesen nyilatkoztak a megkérdezettek. A legtöbb jövedelemmel a Burgundiában élõk rendelkeznek, a legkevesebbel pedig Sejcén. Arra a kérdésre, hogy egy személy havonta mennyi jövedelembõl tudna megélni, már könnyebben válaszoltak, így jött ki a havi forintos személyenkénti átlag. Élelmiszerre a megkérdezettek 39 százaléka forintnál kevesebbet, 18 százaléka pedig 30 ezer forintnál többet költ egy hónapban. A fontossági sorrendben a gyógyszer az elsõ, hiszen a megkérdezettek majdnem 90 százaléka úgy nyilatkozott, hogy mindig meg tudják venni a gyógyszerüket. Szórakozásra a megkérdezettek 39,4 százaléka soha nem költ, 10,6 százaléka pedig azt mondta, hogy erre a célra ezer forintot, vagy annál kevesebbet ad ki egy hónapban. Mûvelõdésre és a kultúrára a megkérdezettek több mint 50 százaléka azt mondta, hogy soha nem költ, vagy ezer forintot, illetve annál kevesebbet. A családban az elmúlt három évben elõforduló problémákra is rákérdeztek a felmérést végzõk, illetve arra, hogy ismerik-e a Szociális Szolgáltatók Házának szolgáltatásait, illetve igénybe veszik, vennék-e a házi segítségnyújtást, valamint a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást. A megkérdezettek nagy része azt válaszolta, hogy a család és a rokonság segítségét veszik igénybe. A város által nyújtott szociális szolgáltatásokat a legtöbben ismerik, viszont nagyon kevesen veszik igénybe a házi segítségnyújtást. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtást - melyet Vácon kötelezõ lenne bevezetni, mivel 30 ezernél több lakosa van -, a családok nagy része nem igényli, voltak olyanok is, akik örülnének e lehetõségnek, ha olcsóbb lenne, vagy ingyenes. Bemutatták a Duna-parti fasor természetvédelmi kezelési tervét A Duna-parti sétányok fasorainak védetté nyilvánításáról tartottak lakossági fórumot november 21-én, délután a városháza 101-es termében. A korábban Debreczeni János városi képviselõ által helyi természetvédelmi dr. Csima Péter. Az 1100 méteres fasornak az értékét a településképi, településtörténeti jelentõsége adja védettségre javasolt Duna-parti sétányok fasorainak értékvizsgálatát, valamint a védettségre javasolt terület kezelési tervét dr. Csima Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem tájvédelmi és tájrehabilitációs tanszékének vezetõje ismertette. A fórumon dr. Bóth János polgármester bevezetõjében elmondta: viszonylag új úton jár az önkormányzat, hiszen ilyen típusú védetté nyilvánítás még nem történt. A mostani folyamatban a Duna-parti fasor védetté nyilvánításának az elsõ lépcsõfoka az értékmegállapítás és a kezelési terv, melyet még a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság, valamint a képviselõtestület tárgyal és hagy jóvá, ezután lehet a helyi védelemrõl tárgyalni - tudtuk meg dr. Bóth Jánostól. Bíró György környezetvédelmi tanácsadó felhívta a figyelmet arra, hogy 1993-ban indult meg Vácon a védetté nyilvánítás, amikor a város helyi védettségû területeivé váltak a megyei önkormányzat védett területei, késõbb egyes területekre - mint például a Naszály hegy, vagy a vadgesztenye fasor - kezelési tervek is készültek. Amikor a városszerkezeti tervet az építési szabályzatot ben újragondolta a képviselõtestület, akkor már megfogalmazódott, hogy védelemre javasolt ez a terület - hallottuk - igazából most kerül védett státuszba, ha helyi védettségû természetvédelmi területté fogja Vác város képviselõtestülete nyilvánítani. Dr. Csima Péter okleveles táj- és kertépítész mérnök, témavezetõ részletesen bemutatta a Csima Tamás, Szente Viktória és Takács Judit tájépítész mérnökök által készített, váci Duna-parti fasor természetvédelmi kezelési tervét, mely egyebek közt tartalmazza a fasor történetét, a fasor fáinak jelenlegi állapotát, a sétányokon a fasorral együtt látható országos, vagy helyi védelemben részesített egyéb kultúrtörténeti emlékeket, valamint a kezelési tervet és a felújítási javaslatot. Az 1100 méteres fasornak az értékét a településképi, településtörténeti jelentõsége adja, valamint az a funkció, hogy hozzájárul a Duna-parti különbözõ pihenési formákhoz - mondta dr. Csima Péter. Igen nagy a településképi jelentõsége, hiszen a hajóval ide érkezõknek, vagy Vác városa mellett hajóval átmenõknek olyan látványban van részük, amilyen sehol máshol nincs már az országban. Döntõen a Duna-parti zöld tömegnek látványát a fasor adja mondta a szakember. Összességében a sétányokon 195 fa található, melyek 70 százaléka vadgesztenye, öt száz éves platán található itt még az eredeti telepítésbõl. A fák jelentõs része 50 év feletti, a többi úgynevezett középkorú, év közötti - tudtuk meg.

3 Váci Napló 3 Fenntarthatatlan fejlõdés Kiszel Vilmos az IUCN regionális tanácsosa Kiszel Vilmost választotta regionális tanácsosává októberi közgyûlésén az IUCN. A kelet-európai, valamit közép- és észak-ázsiai régiót a váci székhelyû Göncöl Alapítvány elnöke mellett egy észt és egy orosz szakember képviseli a világ legnagyobb természetvédelmi szervezetében. Az IUCN (Világ Természetvédelmi Unió) pontosan hatvan évvel ezelõtt jött létre, a szélesebb közönség mindenekelõtt a Föld kipusztulással fenyegetett élõlényeit összegyûjtõ Vörös Könyv kiadásáról ismerik. Közel száz ország a tagja; több mint 10 ezer tudóst tudhat a soraiban, valamint 160 országból több mint ezer társadalmi szervezetet, köztük a Göncöl Alapítványt, amely ban lépett a tagok sorában, s váci székházában az IUCN magyar nemzeti bizottságának is otthont ad. Megválasztása kapcsán Kiszel Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a környezet, a természet védelme nem függetleníthetõ a világ gazdasági és társadalmi folyamataitól, hiszen mindennek közös a gyökere: a Föld erõforrásainak az ember általi túlhasználása és a javak igazságtalan elosztása. Kiemelte az oktatás és szemléletformálás jelentõségét is, amely a Göncölnek is a legfontosabb tevékenységei közé tartozik, hiszen az alapítvány, amellett, hogy erdei iskolát és kiállítóhelyeket üzemeltet, kiadója két országos ismeretterjesztõ lapnak, a Süni és a Vadon magazinnak is. - Az IUCN legfontosabb üzenete, hogy a jelenlegi fejlõdés nem fenntartható - hangsúlyozta az 54 éves csillagász és környezetvédõ, aki a 2006-ig az Országos Környezetvédelmi Tanács elnöki tisztjét is betöltötte. - Ötven éven belül elveszíthetjük szinte mindazt a természeti csodát, amit ma megvédeni akarunk, hacsak nagyon rövid idõn belül gyökeresen nem változik meg az emberiség létformája. Versikékkel védik a fákat a gyerekek Gyertyagyújtás és koszorúzás a Vác Remete szobornál Levetítették a Kosáry Domokos életútját bemutató filmet Vác Remete névnapjáról minden esztendõben megemlékezik a Váci Múzeum Egyesület. A Kossuth téri szobornál az ünnep elõestéjén, november 25-én este gyûltek össze az egyesület tagjai és az érdeklõdõk. Bevezetõként elhangzott Juhász Gyula A bölcs címû verse, kenységét. Az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tára által készített, és támogatásukkal levetített film bemutatta a magyar tudományos élet kiemelkedõ alakjának életútját. Kosáry professzor életmûve tudományos életünk vitán felül álló, meghatá- A szobornál dr. Torma István idézte fel a városunkkal azonos nevet viselõ legendás alakot. (Fotó: Szabó Ildikó) Több tucat díszfát ültettek el a Földváry iskola kisdiákjai az elmúlt szombaton a Liget bejárata elõtt, a kerékpárút mentén. Minden facsemetét egy-egy kisdiák fogadott örökbe és ezt kis táblácskák hirdetik, amelyekre a gyermekek versikét vagy valamilyen bölcsességet tartalmazó mondatokat írtak. Az akció szervezõi, akiknek nevében dr. Bóth János polgármester is köszöntötte a második osztályosokat, remélik, hogy az emberek így jobban megbecsülik a fákat és nem teszik tönkre a kisdiákok lelkiismeretesen elvégzett munkáját. melynek gondolatai vonatkoztathatók a Remete alakjára, és a program folytatásában fõszereplõ történész professzorra is. Kapás Sándor közkedvelt szobránál az egyesület elnöke, dr. Torma István idézte fel a városunkkal azonos nevet viselõ legendás alakot, s hozzá kapcsolódva a hajdani városalapítók emlékét. A gyertyagyújtást és a koszorú elhelyezését követõen az Apor Vilmos Katolikus Fõiskolán folytatódott az esemény, ahol az egy évvel ezelõtt elhunyt történészrõl, Kosáry Domokosról készült életrajzi filmet nézhették meg a jelenlévõk. A professzor kitüntetett tiszteletnek örvendett a váciak körében, többször volt vendége a Váci Múzeum Egyesületnek, megtisztelte érdeklõdésével annak tevé- rozó értéke. A filmbõl is átütõ erõvel sugárzó személyisége, örök emberi értékei pedig élményt nyújtanak minden kor emberének.

4 4 Váci Napló Közel 800 hajléktalan Pest megyében a Vöröskereszt látókörében Közel nyolcszáz fõre tehetõ azok száma Pest megyében, akik hajléktalanok vagy a hajléktalanság határán élnek a Vöröskereszt gondozásában - ez derül ki a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének összegzésébõl. A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének kiemelt célja, hogy ezeknek az embereknek a lehetõ legtöbb segítséget nyújtsa, különösen a számukra legnehezebb, téli idõszakban. Könyvbemutató Parnasszus Az 50 éves jubileumát ünneplõ Dunakanyar Fotóklub szervezésében november 29-én, szombaton 17 órakor a Madách Imre Mûvelõdési Központ 8-as termében B. Müller Magda fotómûvész Parnasszus címû könyvét mutatja be és a kötet szerzõjével beszélget Kocsis Iván fotómûvész, szakíró. A könyvbemutatóra mindenkit szeretettel várnak. A könyv a helyszínen megvásárolható, melyet a szerzõ kérésre dedikál. Városi rendezvény az AIDS világnapján Az AIDS világnapja alkalmából az ÁNTSZ Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Intézete és a Váci Polgárok Egészségéért Egyesület december 1-jén 10 órától a Madách Imre Mûvelõdési Központban városi rendezvényt tart. A rendezvényen dr. Nagy Magdolna kistérségi tisztifõorvos és dr. Molnár Lajos alpolgármester köszöntõje után a Pikéthy Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskola növendékeinek mûsora következik, majd Mezey Mária: Köszöntõ köszönet címû vallomását az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola tanulója tolmácsolásában hallhatják a jelenlévõk. Ezt követõen Kell e félni az AIDS-tõl? címmel dr. Szlávik János, a Szent László Kórház munkatársa tart elõadást, majd dr. Gódor Zsófia bõrgyógyász szakorvos a szexuális úton terjedõ fertõzések megelõzésérõl beszél. A tél és a fagy beköszöntével elõtérbe kerül szinte mindenhol a hajléktalanok helyzete és megsegítése. A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete már évek óta a helyi önkormányzatokkal együttmûködésben látja el a hajléktalanok gondozását, szociális ellátását különbözõ intézményekben. - Jelenleg összesen hét kistérségi utcai gondozó szolgálatot mûködtetünk lefedve szinte teljesen a megyét, melynek alapvetõ feladata az utcán élõ hajléktalanok gondozása, segítése - mondta Kuti Zsolt, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének igazgató-helyettese. - Emellett három nappali melegedõ, két átmeneti szálló és éjjeli menedékhely, illetve két családok átmeneti otthona segíti a rászorultakat, de további intézmények, hálózatok létrehozását is tervezzük. A Magyar Vöröskereszt a legnagyobb hajléktalanellátó szervezet Magyarországon. A hajléktalanok segítését egész Pest megyében a Magyar Vöröskereszt részérõl ötven fõ fõállású szociális munkás és több önkéntes biztosítja, akik vagy az intézményekben vagy az utcai szolgálat révén karolják fel a rászorultakat. - Ebben az évben több mint 20 millió forint értékû adományt osztottunk szét Pest megyében a rászorultak, hajléktalanok, szociális segítségre szorulók között. Ezek elsõsorban tartós élelmiszerek, így konzerv, cukor, liszt, tészta, stb. Természetesen továbbra is bízunk cégek, vállaltok, szervezetek és magánszemélyek támogatásában, hogy minél több embernek tudjunk segíteni a nehezebb téli hónapokban - tette hozzá Kuti Zsolt.

5 Váci Napló 5 Obstrukció Az obstrukció meghatározása az idegen szavak szótára szerint: 1. fõleg parlamentben szokásos harci módszer, a kisebbség minden, a házszabályokban megengedett módot felhasznál, hogy a számára nem kívánatos javaslatok és határozatok elfogadását késleltesse, esetleg megakadályozza. A 2. értelme orvosilag eldugulás: Milyen szép tömör nyelv volt a latin, mert a 2. fogalmazást, ami tökéletesen kifejti a magyar történelem matematikáját. Sõt kiegészítõleg meg kell említeni az obskurntizmus szó jelentését, ami szélsõségesen ellenséges magatartás a felvilágosítással és a haladással szemben, népbutítás. A magyar ember mindig a latin beszédet értette, még II. Rákóczi Ferenc is inkább latinul beszélt, mert a magyart nem nagyon értette. A fenti szavakból kiderül, hogy latinul tartalmasan lehetett beszélni, valahogy a papok is ezért szerették, csak õk transzcendens szavakat értelmeztek vele, de mindegy, ma már az orvos, meg a politikus sem tud értelmet adni, ki kell szedni a segítségével, akkor meg hagyjuk a fenébe az egészet. De azért elcsodálkoztató ez a két spontánul talált szó, amik egy szóba foglalják a világ történelmét, az összes borzalmával együtt. De az ember a legnemesebb féreg, hiába nem bír kellõképen pusztulni, mert a férgeket permetezik, rafinált mérgekkel próbálják irtani, de a méreg nem számít, annál jobban szaporodik és a génjei kinemesednek, még szépséges motívumokat is felvesznek a szaporodás és a nász gyönyörûsége érdekében. Az embertudósok mindegyiknek latin nevet is adtak a biztonság kedvéért. Említésre került, hogy már Szt. István idejében komoly valósággá vált az obstrukció és egyfolytában azóta tart. A bárók ellenállásával a középkorban. Mátyás királyt a Duna jegén választották meg. Szapolyai ellenkezésbõl vesztette el a mohácsi csatát II. Lajos király - vigyorogva a király halálán, nem törõdve az ország jövõjével. De ez így volt a közelmúltban, meg hát természetesen ma is. Márai Sándor divatos, híg naplójának 304. oldalán így ír: A Ház-törvény 16. -ával vonul be a magyar törvényhozásba az obstrukció, amely aztán rövid szünetekkel tizenhat évig szívta a nemzet vérét. Meggyõzõdésem, hogy ez a tizenhat év ásta meg Magyarország sírját. Tisza István is már akkor, 1896-ban hirdette, hogy az obstrukció olyan nemzeti veszedelem, amelyet minden áron szükség esetén vér árán is le kell törni. Nahát a csürhe magyar ment obstrucionálni az I. világháborúba, a franc tudja milyen lelkesedéssel, mert biztosan kellett neki erõsen, hogy legyen. Aztán a nagy balhé meg volt, és Trianonban döntöttek róluk, amikor megtudták, hogy hogyan, mint amikor a legokosabb hülyét pofán verik, akkor nagyon el tud bambulni, a szeme összeakad, a nyála csorog, de tenni nem tud semmit, esetleg kivigyorog, és nem bír magához térni. De a született hülye a pofontól nem tud kijózanodni, pláne normálisnak lenni, mert nem tud magán változtatni, úgy született és kész. Aztán a marhát belecsinálták a II. világháborúnál, az obstrukturálisan született ária szerû motívumba, minek kiteljesedésére megint taccsra verték a fajtáját, és megint nem tud apellálni Trianon ügyben. Azért nem hagy fel az obstrukcióval, próbálkozik ban, és megint a fene egye meg, nem sikerül. Mint a rossz gyerekre azért mindig vigyáztak a törökök, Habsburgok, oroszok, de szép emlék a kurucok és a labancok háborúi, mert szabad volt az ember, és egymást lehetett irtani. Látja a kuruc, hogy a haver már labanc, nosza akkor õ is labanc lesz. Ha szigorú volt a regula, visszamentek kurucnak. Milyen népség az ilyen, az obstrukcióját a XXI. században sem tudja levetni, sõt élvezi. Szívós nép, mert már ezer éve gyakorolja. Ha rövidesen meghal, akkor a sírjára azt kell felírni, hogy itt nyugszik az obsrancia. DOMIN KÁROLY Hogyan uralkodunk az anyagcserénken? Az étvágy és az anyagcsere agyi szabályozásával foglalkozó kutatások során felismerték a 2-es típusú cukorbetegség elleni küzdelem egy új lehetséges célpontját. Az agy hipotalamusznak nevezett részében találhatók az éhség- és a jóllakottság-központok, melyek a szervezetbõl érkezõ jelek alapján együtt szabályozzák az éhség- és a jóllakottság érzetet. A jelek, amelyek a szervezet táplálékellátottságáról az inzulin és a leptin nevû hormonok együtt hoznak jeleket az agyi központokba. A hipotalamikus központok gyógyszeres megközelíthetõsége, a különbözõ anyagcsere betegségek (például cukorbetegség, elhízás) ezen központokon keresztüli befolyásolása intenzíven foglalkoztatja a kutatókat. A közelmúltban befejezõdött kutatások kimutatták, hogy egerekben, a szükségleteket meghaladó mértékû táplálékfelvétel révén aktiválódik a hipotalamuszban egy olyan jelátvivõ komplex (I B kináz - nukleáris faktor - B komplex), mely eddig az immunrendszer szabályozásában betöltött szerepérõl volt ismert. Az aktiváció sejtalkotók mûködésének megváltozását vonja maga után, ami megzavarja az inzulin és leptin által szállított információ korrekt átadását. Az új felfedezés az, hogy ha felfüggesztették ennek a komplexnek a mûködését, az egér nem hízott el. Kérdés, hogyan juttathatók be ilyen hatású gyógyszerek a központi idegrendszerbe. Sajnos, az ezzel foglalkozó kutatások egyelõre nem sok reménnyel kecsegtetnek. Elképzelhetõ, hogy ez a felfedezés új fejezetet nyit az elhízás elleni küzdelemben, de egyelõre csak az állatkísérletek eredményeire támaszkodhatunk. A kutatók egy másik aggodalma, hogy vajon a fent nevezett komplex gátlása révén, mennyiben károsodhat a szervezet fertõzésekre adott válasza. TAMÁS AUTÓ KFT 2600 Vác, Rádi út 1-3., Tel.: 27/ , fax: 27/ A feltüntetett összeg alatt egy Ft vételárú gépkocsi ügyfél által fizetendõ része értendõ. A különbözetet az ügyfél helyett a Renault Crédit Zrt fizeti meg. Az ajánlat és közöttt, vagy a készlet erejéig, kizárólag a Renault Crédit által nyújtott Extra finanszírozással együtt megrendelt gépjármûvek esetében érvényes. A THM: 14,89% CHF alapú finanszírozás, 84 hó futamidõ és 10% önerõ esetén. Árfolyam: 184 HUF/CHF ( ). A megjelnített átlagfogyasztás 1.5 dci 85 LE motor átlag vegyes fogyasztás esetén érvényes. Fogyasztás l/100 km: vegyes 4,3-7,0; városi: 5,0-9,9; országúti: 3,9-5,4; CO 2 -kibocsátás g/km: Részletekrõl és feltételekrõl érdeklõdjön márkakereskedésünkben.

6 6 Váci Napló Korlátok közt szabadon A Mozgáskorlátozottak Közép- Magyarországi Regionális Egyesülete és a Pest Megyei Esélyek Háza, Korlátok közt szabadon címmel fogyatékosügyi konferenciát tartott Vácott, a Madách Imre Mûvelõdési Központban november 21-én. Mint arra a pénteki tanácskozás címe is utal: olyan pozítiv példákat próbáltak meg a szervezõk a fogyatékossággal élõ fiataloknak bemutatni az elõadások során, amelyek akár õket is, akik bizony korlátok közt élik mindennapjukat, arra ösztönöznek, hogy hátrányaik ellenére is hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak. Talán a legkézenfekvõbb az lenne, ha az ország valamennyi megyéjében jelenlévõ, fogyatékossággal élõ személyekkel foglalkozó, érdekképviseletüket ellátó civil szervezet munkájában vennének részt a sérültséggel élõ fiatalok. Ez azonban az érintettek részére egyáltalán nem tûnik kézenfekvõnek. Ezt a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségében (MEOSZ) is felismerték, így a tavalyi esztendõtõl kezdve nagyobb figyelmet fordítanak a fiatalok irányába. Ezt részben olyan pályázatokkal teszik, amelyek az elsõsorban sérült fiatalok közösségépítését segítõ rendezvények megtartásához nyújtanak segítséget, részben pedig az országos szövetségen belül is alkalmaznak olyan fiatal sorstársat, akinek az a feladata, hogy összefogja az aktív életet élõ mozgáskorlátozottakat szerte az országban. Õ Uszanov Natasa, aki a pénteki konferencián a MEOSZ ifjúsági stratégiájának fõbb elemeit ismertette elõadásában. Ebbõl kiderül, hogy a megyei egyesületek vezetõinek segítségére támaszkodva csaknem száz százalékos lefedettséggel kineveztek két, ifjúsággal foglalkozó aktívistát, akik szintén fiatalok. Feladatuk, hogy különbözõ rendezvényeket, konferenciákat szervezzenek regionális szinteken. Nem titkolt cél, hogy ezekre a fiatalokra építkezve találják meg a MEOSZ vezetõinek majdani utódait. Fontos azonban - hangsúlyozta Uszanov Natasa -, hogy az elõdõk által megteremtett értékekre építve végezzék majd a tevékenységet. Ez, az érdekképviseleti munka egyébként szintén nagyban hozzásegítheti a fiatalokat ahhoz, hogy a bennük rejlõ értékeket felszínre hozzák. A másik két, kitörési pontnak tekinthetõ terület - amely hangsúlyt kapott az elõadásokban - a sport és a mûvészet. Az utóbbi nemcsak szavakban, hanem látványban is érvényesült, miután a sokak által közkedvelt, mozgásukban korlátozott alkotók, akik igazán szájjal-lábbal festõkként lettek ismertek a köztudatban, bemutatkoztak festményeikkel a közönségnek. A karácsonyt és húsvétot megelõzõ idõszakban sokan vásárolnak naptárakat, képeslapokat tõlük, most azonban nemcsak papírlapokon tekinthette meg a mûveket a közönség. Az alkotásokat Runyai Mária az És mégis élni alapítvány elnöke, valamint Kornis Piroska önkéntes munkatárs, a naptár szerkesztõje mutatta be. A sport igazán autentikus elõadók tolmácsolásában került terítékre. Dani Gyöngyi paralimpiai ezüstérmes, kerekesszékes vívó, Kanyó Zsolt, az ország elsõ és mindezidáig egyetlen kerekesszékes atlétája, a Váci Reménység Egyesület versenyzõje és a váci Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény tagintézményeként mûködõ Zichy utcai Általános Iskola és Speciális Szakiskola tanárnõje, Benkó Lászlóné mesélt a sportban elért eredményekrõl. A tanárnõt a versenyek két igazi fõszereplõje, Molnár Klaudia és Keresztesi Erika is elkísérte a közönségtalálkozóra. A két lány teljesítménye mellett a legelsõ sikereket elért sportoló, Fonódi Gábor sikereinek hosszú sorát is ismertette a pedagógus, aki ezúton is megköszönte a gyerekek edzõjének, Szikora Gyulának áldozatos munkáját. A fogyatékossággal élõ személyek érvényesülésének két klasszikus példája, a tanulás és a munka. Az egyikrõl Kõpatakiné Nem könnyû fiatalnak lenni, fõleg, ha mozgáskorlátozott, vagy egyéb sérültséggel él az ember HIRDETMÉNY Mészáros Mária, az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet tudományos munkatársa, míg a másikról a rehabilitációs menedzserként, munkavállalási tanácsadóként is dolgozó Dani Gyöngyi beszélt. Elõadásában részletesen ismertette a MEOSZ Álláskulcsprojektjét. A mozgáskorlátozott emberek elhelyezkedésének segítését célzó projekt már most eredményesnek mondható - derült ki szavaiból, hiszen az alig fél éve indult álláskeresõként jelentkezõk egynegyede már elhelyezkedett, s munkájukkal elégedettek munkaadóik. Az egész napos program témájához illeszkedett Gyengési Gábor neuropszichológus is, aki szerint elsõsorban fejben dõl el, hogy ki hogyan dolgozza fel a traumát, amely éri azt, aki például egy baleset következményeként kerekes székessé válik. Az nagy részben függ az illetõtõl, hogy képességüket, készségüket hogyan tudják ebben a megváltozott helyzetben érvényre juttatni. Õ minden esetre fogja a hozzá fordulók kezét. Éppúgy, ahogy teszi azt a Váci Fogyatékosügyi Tanács, amelynek titkára, Phillip Frigyes, a város fõépítésze megnyitó beszédében utalt rá. A fõvédnököt, dr. Bóth János polgármestert, országgyûlési képviselõt, a Váci Fogyatékosügyi Tanács elnökét képviselõ fõépítész röviden elmondta, hogy milyen intézkedések történtek a fogyatékossággal élõ személyek érdekében Vácott az elmúlt években. Emellett utalt arra is, hogy ez az összejövetel tulajdonképpen egy jubileumi ünnepségnek is tekinthetõ, miután éppen tíz esztendõvel ezelõtt fogadta el a parlament az esélyegyenlõségi törvényt, amely többek között szabályozza az akadálymentesítést is. Akadályokkal azonban nem csak középületekben lehet találkozni. Mint azt dr. Chikán Csaba, a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének elnöke köszöntõjében elmondta: sok akadály van, ezek leküzdéséhez pedig nélkülözhetetlen önmagunk ismerése. Fel kell ismernie egy mozgáskorlátozott embernek is az értékeit, még ha az a legtöbb esetben olyan mélyen nyugszik is, mint a gyémántok, mielõtt felszínre nem kerülnek. Ilyen értékek márpedig mindenkiben vannak, a fiatalokban kifejezetten sok érték lapulhat, amelyeknek elõbb-utóbb felszínre kell törniük. Részben ezért is fordítottuk figyelmünket a fiatalok felé, s ennek eklatáns példája ez a konferencia is - mondta az egyesület elnöke. Hozzátette, nem könnyû fiatalnak lenni, fõleg, ha mozgáskorlátozott, vagy egyéb sérültséggel él az illetõ, de nem szabad megijedni, bátornak kell lenni. A szociális és munkaügyi miniszter 27/2007.(IX.29.) SZMM rendelete alapján december 24. szerda pihenõnap. Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a polgármesteri hivatal és az okmányiroda a december 24.-i napot december 5-én, pénteken és december 12-én, pénteken 7.30-tól óráig tartó munkarenddel dolgozza le. Az ügyfélfogadás: 8 órától óráig, illetve 13 órától 16 óráig tart. DR.DORA PÉTER JEGYZÕ

7 Váci Napló 7 45 éves a Nyugdíjas Pedagógusok Klubja A jubileumok, az évfordulók emlékeztetnek bennünket városunk régmúlt eseményeire. Az események azonban idõk folyamán feledésbe merülnek. Az elõdök ténykedései egykettõre elpárolognak, ha minden nemzedék újra és újra meg nem szerzi magának - mondta Kodály Zoltán. Városunkat ma iskolavárosnak mondhatjuk. Óvodáink, általános és középiskoláink, és a legutóbb ide helyezett tanítóképzõ fõiskola igen sok pedagógust foglalkoztat. Az 1960-as évek elején alakult meg városunkban a Nyugdíjas Pedagógusok Klubja, Oláhné Bartos Márta tanárnõ vezetésével. Szükség is volt rá. hogy az aktív munkából kiöregedett pedagógusok ne maradjanak magányosak. Foglalkozásaik megtartásához kezdetben állandó helyet a kultúrház, majd a Madách Imre Mûvelõdési Központ biztosított tõl Tóthné Dévánszky Erzsébet vette át a klub vezetését, irányítását, és biztosította az idõseknek megfelelõ heti alkalommal szórakozási, mûvelõdési, kulturális programokat. A klubéletük nemcsak az állandó kijelölt helyen zajlott, hanem betegek, idõsek, rászorulók látogatásában, támogatásában is megnyilvánult. Ünnepélyes alkalmak, Pedagógus Nap, díszoklevelesek köszöntése, városi rendezvények, Anyák Napja, a Magyar Kultúra Napja, mikuláskor csomagosztó ajándékozás, Karácsonykor ünneplés díszítette az összejöveteleiket. De emellett értékes kirándulásokat is szerveztek, nemcsak belföldre, de külföldi utazások szervezésével tették érdekessé foglalkozásaikat. Ismerd meg hazádat! jelszó alatt szinte minden híres történelmi nevezetességû helységet, több gyógyfürdõt is meglátogattak. Augusztus közepén ötnapos üdüléseket is szerveztek a klub körülbelül száz tagja részére. Voltak színház-, múzeumlátogatások, a klubban pedig értékes tudományos elõadásokat hallgathattak meg neves elõadókkal januárjától Erzsike nénitõl Lengyelné Tahin Ágnes vette át a vezetést 2004 decemberéig, majd Zemplényi Zsuzsanna volt gimnázium igazgató lett a klub vezetõje és tovább szervezõje. Eredményes összetartó munkájukat a Pest megyei Önkormányzat dícsérõ, elismerõ oklevéllel jutalmazta. VÁSÁRHELYI JÓZSEF Vác Város Mûvelõdéséért és Vác Város Mûvészeti Díja Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is mód nyílik a Magyar Kultúra Napja alkalmából átadandó városi kitüntetésekre jelölni az arra érdemeseket. A január végi ünnepségen ismeri el a város a Vác Város Mûvelõdéséért és a Vác Város Mûvészeti Díja átadásával az e területen végzett kiemelkedõ tevékenységet. A pályázati felhívás hamarosan megjelenik, és még karácsony elõtt várja a jelöléseket a Mûvelõdési és Oktatási Bizottság. Hiányzott a kéményekrõl a hõszigetelõ réteg Árokba borult buszból mentettek Négy tûzhöz és hét mûszaki mentéshez riasztották november 17. és 24. között a váci tûzoltókat. Õrbottyánban, az Arany János utcában egy könnyûszerkezetes ház kéménykimenet melletti oldalfala égett. A szilárd tüzelésû kályha füstelvezetõ csöve mellett a faszerkezet kapott lángra, mert nem volt beépítve nem éghetõ anyagú hõszigetelõ réteg. Ugyanez az esemény történt meg Váchartyán külterületén, ahol szintén a faház kéménykimenet melletti oldalfala égett. A tûz következtében egyik helyen sem történt személyi sérülés. Õrbottyánban, a vasúti oldalban fél hektáron a száraz növényzet, Szõd külterületén pedig egy hektáron a nádas égett, amelynek eloltását a tûzoltók végezték. A tûzoltók Václigeten a mentõsök kérésére családi ház ajtaját nyitották fel, az épületben egy halott személyt találtak. Az erõs szélben a faágak is több helyen eltörtek. Diósjenõn, a Kossuth utcában a fa az épület teteje felé tört, Kosdon, a Székely utcában hasonló volt a helyzet faág. A faágakat mindkét helyen feldarabolták a tûzoltók. Szõdliget külterületén személygépkocsi árokba hajtott. A balesetben személyi sérülés nem történt, a jármûvet a tûzoltók kivontatták. Nagymaroson, az üdülõterületen egy faház teljes terjedelmében égett. A benn lévõ személyek még idõben kimenekültek, személyi sérülés nem volt, viszont csak a faház oldalfalai maradtak meg. A diósjenõi és a 2-es út elágazásánál személyszállító busz árokba csúszott, majd a kijárati ajtók felõli oldalára dõlt. A busz tetején lévõ vészkijárati nyíláson át a tûzoltók dugó létrával kimentették a négy utast és a jármû vezetõjét. Ezután a jármûvet a diósjenõi önkéntesek erõgépével kivontatták az árokból. A balesetben senki sem sérült meg. Vácon, a Gombási úton kisbusz keresztbe fordult, melyet a tûzoltók vonókötél segítségével fordítottak meg. LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITEL AKCIÓ november december 23. között HITELBÍRÁLAT AKÁR 2 MUNKANAP ALATT A HITEL ÖSSZEGE maximum Ft A HITEL LEJÁRATA maximum 36 hónap TÖRLESZTÕRÉSZLET ( Ft/36 hó) Ft/hó A HITEL TÖRLESZTÉS MEGKEZDÉSÉRE KÉT HÓNAP HALADÉKOT ADUNK. Azon ügyfeleink, akiknek munkabére, nyugdíja legalább 3 hónapja a TKSZ-nél vezetett folyószámlára érkezik, 1% kamatkedvezményben részesülnek. További információért keresse fel kirendeltségeinket. THM: 27,85 % - 28,17 % Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet Váci Kirendeltsége: Zichy H. u. 23., Telefon: 06-27/ , MINDEN ÜGYFELÜNKNEK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

8 8 Váci Napló Egy tanulva született elõadás Interjú Kautzky Ervinnel fiatalokról, tehetségekrõl Hat éve oktatja a váci színészpalántákat Kautzky Ervin. Szerinte ez az, amit soha nem lehet befejezni - szereti a fiatalokat, akikben szerinte sokkal több van, mint amennyi a felszínre kerül. - Ön mióta tanít a Fónay Márta - Humánia - Drámai Mûhelyben, kitõl kapták a felkérést, hogy feleségével, Kopetty Liával az ott tanuló színésznövendékeket oktassák? - Egész életem az ifjúság és neveltetése szolgálatában állt. Hazánkban mi vagyunk a kezdeményezõi az önképzõkörrel való humán nevelésnek, sõt, a korszerû változat kidolgozói is. (Hatalmi kérdés csupán, hogy a mai napig nem tudtuk megvalósítani). Reményeink szerint azonban hamarosan sikerül, mert nélkülözhetetlen az ember és az emberiség megújulásához. Vác elõtt Budapesten, majd Zebegényben is tanítottunk színésznövendékeket. Hat évvel ezelõtt egy zebegényi Dunakanyar Vers- és Prózamondó Versenyen kaptuk a felkérést, hogy Vácon is tanítsunk. - Eleinte milyen nehézségekkel járt az önök számára az ismeretlen csoport oktatása? - Vác város erõsebb nevelõkoncepciót igényelt tõlünk, így elõbb színiiskolaként, majd mint diákszínházi mûhely mûködtünk, hét nagy elõadást sikerült létrehoznunk az évek folyamán. Madách Az ember tragédiája címû mûvét ez év januárjában már, mint önképzõ köri társulat kezdtük el próbálni. Ez azt is bizonyítja, hogy igencsak eredményes alkotómunka folyt mûhelyünkben az elmúlt évek során. Sajnos a kezdeti 33 növendékbõl sokan nem tudták vállalni a terheket, így õk már nem tagjai társulatunknak. Egy ilyen fõs csapattal magasabb minõséget érhettünk volna el rövid idõ alatt. - Milyen jellegû órákat lehet látogatni a Fónay - Humánia - Drámai Mûhelyben? - Koncepciónk szerint három irányból közelítettünk a mûvészet szolgálatához szükséges szellemi erõk elsajátításához. Elsõsorban a mesterség, másodsorban a mûvészi beszédórák, harmadsorban pedig a lélektan ismeretei felõl. Utóbbit Király Éva tanárnõnek köszönhetõen Kautzky Ervin A Fónay - Humánia - Drámai Mûhely egyik elõadása, az Antigoné sajátítják el tanítványaink, a mesterséget Kopetty Liától, a társulat mûvészeti vezetõjétõl tanulják, míg a mûvészi beszédórákat én tartom. Nemrég csatlakozott csapatunkhoz Ruzicska László, aki több éves színházi tapasztalatával a rendezésben jeleskedik. - A befektetett energia gondoságban az akkori iskolások. Mûhelyünk innen nyerte el eredményességét, fiataljait a beavatottság színvonalára segítve. Így a második kérdésre a válasz magától értetõdik: abba lehet ezt hagyni? Képzeld el, hogy gyönyörû, csillogó szemû gyerekek állnak körülötted, akik egyre gazdagabbak gondolkodásukban, és akiket már nem kell formálni szellemi növekedésükhöz. Erre a legjobb példa, ha a növendékek önálló estjeit említem: Nábelek Anita, Koren Gábor, vagy éppen Molnár Bence egyegy remeklése akár házon belül, akár házon kívül. - Úgy tudom, az ön által tartott beszédórákon a tanítványok a saját maguk írta verseikkel jelennek meg. Hogy sikerült ezt elérni és hogyan értékeli a próbálkozásaikat? - Elõbb az ember, és aztán, hogy mit, hogyan tesz - ez az igazi kiindulópont a nevelésben. Mi bennük az embert tûztük ki célul, és eszerint cselekedtünk, mindennapjainkat kitöltve a gondolkodás útján tanulva, mindig az igazságot keressük eszméjével. Ennek egyik egyenes következménye, hogy a tanulók figyelmét önismeretükre irányítottuk, pontosabban: ki is vagy, milyen képesség lakozik benned. És egyszer csak írni kezdtek. Egymás után jelentek meg a versek, prózai írások, színdarabok és a filozófiai próbálkozások is. Eközben a kifejezés mûvészetét is gyakorolták, emelve ezáltal a színházi elõadások színvonalát. Úgy érzem ennek látható eredménye is lett. Takács Orsolya például évrõl évre csodálatos verseivel örvendeztet meg bennünket, a gyerekek színpadi alakításától pedig néha még könnyezni is szoktam. - November 14-én mutatták be az ön által írt Álom vízió, mû az Ember tragédiájához címû színdarabot. Mekkora munka volt a felkészülésben, milyen intenzitásúak voltak a próbák? - Köszönöm a kérdést, ugyanis egy nagyon ritka alkotási eseményrõl tehetek említést. Ez egy olyan színdarab, amit a társulat tagjaival a közös tanulás eredménye hozott létre. Hogy egészen pontos legyek, technikai gyakorlatozás szempontjából adtam a kezükbe Madách remekét, és mire észbe kaptunk, már úgymond nyakig benne voltunk a darabban, és a diákok nem tudtak betelni felfedezéseikkel. Aztán megszületett bennem a gondolat: ezt a követendõ példát széles körben is be kell mutatnunk lom, megtérül egy-egy elõadás alkalmával. Érdemesnek tartja még ellátni a közeljövõben is nevelõi feladatát a társulatnál? - Fantasztikusan megtérül a próbákba fektetett energia, hiszen aki eddig látta elõadásainkat, tudja, hogy mekkora munka elõzi meg a fellépéseket. Mint a Fasori Evangélikus Gimnázium egykori tanulója, úgy vélem, hogy semmivel sem kevesebb a mai fiatal potenciális adottsága a kimagasló teljesítményre, mint a miénk volt. A gond az - minden bántás nélkül -, hogy jóval kevesebb kerül a tarisznyájukba ebben a minõségben, mint amit anno mi kaptunk, fasoriak, avagy általánostársulatunkkal. Így készült el a színdarab, amit nagy örömömre végül egy héttel ezelõtt Ruzicska László rendezésében be is mutattunk az Õszi Mûvészeti Hetek keretén belül a mûvelõdési központban. - Hogyan lehetnek tagjai mások is az önök csapatának? - Minden érdeklõdõt szeretettel várunk, tegyenek próbát elsõsorban önmagukért, és értünk. A meghallgatás a társulat jelenlétében történik, idõpontjait a Fónay Márta Egyesület adja nyilvánosságra, illetve további felvilágosítást kaphatnak a csapatról a internetes oldalon is. PAULISINECZ SÁRA

9 Váci Napló 9 December 9-én, kedden 18 órakor nyílik meg a váci Madách Imre Mûvelõdési Központ Átrium Galériájában Kiss Péter festõmûvész kiállítása. Közremûködik Koren Gábor, a Fónay Márta Amatõr Színjátszó Egyesület tagja. Megnyitja Székelyhidi Ferenc népmûvelõ. Negyedszázad egy ember életében nagy idõ. Pláne, ha egy munkásságot értékelünk. Kiss Péter festõmûvész családi hagyományokat követve, 26 éve kötelezte el magát a képzõmûvészet mellett. Ha képein végigtekintünk, láthatjuk, honnan indult és meddig jutott el. A tájképnél egy-egy figuratív vonástól eltekintve, a színek dominálnak. Csendélet is virágkompozíciók színeit varázsolja elénk. Ebbõl, a kezdeti korszakból jutott el a színvilág megfestéséig, a nonfiguratívig. Képeit az elmúlt évtizedekben több helyen kiállította. Hol meglepõ ötletként az autószalon, hol a mûvelõdési központ egyegy terme nyújtott számára alkalmat az új alkotások bemutatására. Bár a helyszínek változtak, az év vége elõtti idõpont az változatlan maradt. Mit jelent a mûvész számára a sugallat, az ihlet jelentõsége a kompozíció megalkotásánál? Egy irodalmi példa. Gárdonyi Géza egyik regényének néhány oldala eltûnt a kéziratból, amikor a nyomdába adta. Újra íratták a szerzõvel, aki nagy szenvedések árán megírta a hiányzó részt. És akkor jött a hír, hogy megvan az eredeti. Összehasonlították a két kéziratot, egészen más volt az új. Igen, mert korábban az írót az ihlet ragadta magával, és írt, míg másodszor a kötelezõ sorok papírra vetése, már nem a bensõbõl érkezõ lelki kényszer vezette kezét írás közben. Ez a képzõmûvészeti alkotásokra is Programajánló Negyedszázad egy ember életében nagy idõ Kiss Péter festõmûvész kiállítása Kiss Péter egyik alkotása érvényes. Nem lehet leülni a vászon elé, hogy ma festek! Csak az alkotás nyugtalansága, az ihlet pillanata adja meg a mûvész számára a festés örömét és egyben fáradságát. Mit jelent az ihlet? Meghatározása a következõ: mûvészi alkotásra serkent valakit. Hatás, érzés, mûvet létrehozni segít. Bõvebben: a mûvészi alkotások létrehozását megindító sajátos lelkiállapot, Melyet felfokozott érzékenység, lelkesült hangulat, alkotásra ösztönzöttség jellemez. E sajátos lelkiállapot magyarázatát a régebbi gondolkodók abban keresték, hogy a mûvészt ilyenkor valamilyen isteni, túlvilági hatalom szállja meg, s ez nyilatkozik általa; a modern lélektan azonban minden transzcendens tényezõ nélküli magyarázatot nyújt az ihlet jelenségére - írja a fogalomról a lexikon. József Attila szerint: az ihlet a világ hiányának ténye az exisztenciában. József Attila az ihletet a lét kérdésével hozza összefüggésbe. Ha végigtekintünk Kiss Péter képein, akkor látjuk a vonalak lendületét, amint felfelé törnek, szinte az ég felé. Nincs megállás, nem szakad meg a színek iránya, mert a festõben rejlõ ihlet sugalmazására születettek az alkotások, és nem megrendelésre, kötelezõen elõírt kényszer hatására. Érdemes elgondolkodni ezen, ha egy képzõmûvészeti munka elõtt állunk, és szemlélõdünk. Nézzük Kiss Péter alkotásait. Elmerengünk a látottakon. Fantáziánk ugyanúgy szárnyal, mint a színek vonalai a képeken. Míg a festõmûvészt az ihlet, minket a varázs ragad magával. Idei mûvei a korábbi festményektõl eltérnek abban, hogy a képek szakrális jelleget kapnak. Az alkotó teológiai diplomát szerzett, és életében ez a változás tartalmilag mûveiben is váltást jelentett. A teremtés pillanatától újra átélt történelem, mint tudományos felfedezések a színek árnyalatában képletként mutatják fel a múltat, és elfedik a színfoltok a ránk váró jövõt. Látunk töredékeiben is monumentális épületet, egy katedrálist; madármotívum is feltûnik egy másik festményen, mintha a szárnyalást szeretné illusztrálni. Egy másik képen a pasztell színkompozíció a festõmûvész álmait formálja képpé. A mûvész mindennapi életét befolyásoló tényezõk, külsõ hatások, magánéleti változások hatására. így válik az ihletet alkotássá. SZÉKELYHIDI FERENC Egy korty derû V. Kulcsár Ildikóval A legjelentõsebb nõi magazin, a Nõk Lapja vezetõ-szerkesztõje, V. Kulcsár Ildikó látogat a váci Madách Imre Mûvelõdési Központba a Pest Megyei Esélyek Háza és az Idõsek Ottho- timizmust sugárzó energiaforrás, aki nem szûnõ érdeklõdéssel jár-kel a világban, mindenre figyel, legfõképpen arra, hogy ne veszítsük el a nyitottságunkat és a jó kedvünket. A szerzõ eb- Hivatásos kíváncsi - vallja magáról V. Kulcsár Ildikó na és Klubja vendégeként. A teadélután alkalmával az újságíró legújabb, Rózsa a széfben - Egy korty derû címû kötetét is dedikálja. A kedvelt tollforgató ebben a könyvben is olyan, általános, mindenkit érintõ ügyekrõl ír, amelyek mindnyájunkkal elõfordulhat. Mindannyian tudjuk, az élet szép, csak errõl oly gyakran és könnyedén megfeledkezünk. Mert szûkmarkú a fõnök, undok a pénztárosnõ, gorombák az emberek a villamoson, rossz jegyet kapott a gyerek az iskolában. Minden nap adódik valami ürügy a bosszankodásra, a panaszra, és ha nem vigyázunk, elõbb-utóbb magunk is savanyúak és mogorvák leszünk - vallja az újságíró. Szerencsére él köztünk egy hivatásos kíváncsi - ahogy V. Kulcsár Ildikó saját magát nevezi -, egy állandó op- ben a könyvében sem festi szebbnek a valóságot, mint amilyen, csak segít abban, hogy tudjunk örülni a szép pillanatoknak, és mankót ad ahhoz, hogy képesek legyünk megvívni a hétköznapok harcait. A váci Madách Imre Mûvelõdési Központ támogatásával megvalósuló rendezvény december 2-án, kedden 17 órakor lesz. A program ingyenes, mindenkit szeretettel várnak rá! V. Kulcsár Ildikó Rózsa a széfben címû könyve

10 10 Váci Napló APRÓHIRDETÉSEK ÁLLÁS Eladói munkakör betöltésére keresünk nagykereskedelmi céghez helyi lakost. Bérezés megegyezés szerint. A munkakör azonnal betölthetõ. Érdeklõdni: 06-30/ (397/04) INGATLAN Családi ház eladó sûrgõsen Vácon a Bácska-dûlõben. Érdeklõdni lehet: 06-20/ (290/06) Verõcén felújításra szoruló 668 négyzetméteres ház panorámás telken eladó. Érdeklõdni lehet: 06-30/ (310/06) Eladó Vácott, a Földváry téren egy 63 négyzetméteres, szép állapotú lakás. Klíma, tároló, új beépített szekrények. Rendezett lakókörnyezet. Irányár: 10 millió forint. Érd.: 06-20/ (334/06) Vác, Alsótörökhegyen 140 négyzetméteres 3 szoba, konyha, étkezõs, két garázsos házrész eladó. Tel.: 06-20/ (338/06) Gödön 3 szobás + 2 félszobás családi ház, dupla komforttal, engedménnyel sürgõsen eladó. Irányár: 38 millió forint. Tel.: 06-30/ (348/06) Eladó Vác, Deákváron egy 43 négyzetméteres földszinti lakás. Érdeklõdni lehet a 06-20/ vagy a 06-70/ es telefonszámon. (393/06) Eladó 5000 négyzetméter földterület Vácon, a külsõ Rádi úton a Contitech Kft-vel szemben, az út mellett. Érdeklõdni lehet a 06-20/ es telefonszámon. VEGYES Engedélyekkel rendelkezõ, bejáratott mobil grill és büfé autó családi okok miatt eladó. Telefon: 06-20/ , e- mail: (356/10) 220 voltos ipari gyorsvarró és 220 voltos háromszálas Interlock ipari varrógépek eladók. Telefon: 06-20/ (359/10) Frissítve: november 27-én Közlemény Garázs hosszabb távra kiadó! Tel.: 06-30/ (390/10) Eladó egy 400 literes hûtõláda újszerû állapotban. Tel.: 06-27/ (395/10) SZOLGÁLTATÁS Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált padló lerakást. Csiszolás, lakkozás, javítás, recsegés megszüntetése. Tel.: 06-70/ (243/17) T and P Trans Építõipari és Fuvarozó Kft Építõipari A-Z-ig. Korrekt áron rövid határidõvel, garanciával. Tel.: 06-30/ (314/17) Karácsonrya ezüstfenyõk vásárolhatók Váchartyánban a termelõtõl. Vágott: 1,30 m-ig 1500 Ft/db 1,40 m-tõl 1200 Ft/ m ártól (december 10-étõl). Földlabdás: 3000 Ft/db ártól. (A fenyõket kiválasztás után ásom ki!) Telefon: 06-20/ vagy 06-27/ (este). Cím: Váchartyán, József Attila u. (381/17) ÜDÜLÉS Bükkfürdõi üdülési jog január 7-tõl 20-ig eladó. Tel.: 06-20/ vagy 06-27/ (387/16). Hévíz - Dobogómajor-i, 35. heti, 3 személyes, elsõ emeleti üdülõjog eladó. Irányár: 1,3 mft. Tel.: 06-30/ (391/16) ALBÉRLET Kiadó lakás! Vác, Zöldfa u., I. emeleti, 2 szobás, bútorozatlan, 52 nm-es lakás kiadó! A lakás parkra nézõ, közel a vasútállomáshoz és a buszmegállóhoz (budapesti). Teljesen felújított állapotban, beköltözhetõ december 1-tõl. Költségek: Ft + rezsi/hónap (+ 2 havi kauciót kérek). Érdeklõdni lehet: 06-20/ vagy 06-30/ (389/08) KÖSZÖNTÉS Stefkó Ferencet és Dubis Évát köszönti 50. házassági évfordulójuk alkalmából gyermekei, unokái és családja. (394) A zebegényi Szõnyi István Alapítvány köszöni a magánszemélyeknek, hogy adójuk 1 %-ának önzetlen felajánlásával segítették célkitûzései megvalósítását. Az összeget a Szõnyi Múzeum tudományos munkájának támogatására használták fel. KONI BT AUTÓSISKOLA (Vác, Csányi krt. 45. Telefon: 06-27/ ) Gépjármûvezetõi tanfolyamot indítunk: SM, A, B, C 1, C, E, D kategóriákban; belföldi árufuvarozó és személyszállító szaktanfolyam; TIR szaktanfolyam, ezenkívül indul még ADR, NEHÉZ-, ILLETVE KÖNNYÛGÉPKEZELÕI ÉS MO- TORFÛRÉSZ-KEZELÕI SZAKTAN- FOLYAM. Közlemény HALLÓ Mintabolt (Vác, dr. Csányi L. krt. 29. (2-es fõút) a város központjában. Telefon: 27/ *, 06-20/ , Fax: 27/ Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 óráig Kaphatók: HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK: SZÁMÍTÁSTECHNI- KA: számítógépek egyedi elképzelés alapján is, LCD monitorok, nyomtatók, routerek, Web kamerák, egerek, mikrofonok, fejhallgatók, hangfalak, írható CD és DVD lemezek, videó- és kamera kazetták, memóriák, FlashDrivek, infra és Bluetooth portok, MP3 és MP4- es lejátszók. TÁVBESZÉLÕ ÉS IRODA- TECHNIKA: másológépek, nyomtatók: számológépek, diktafonok, telefonok 2299 Ft-tól, normál papíros faxok : Ft-tól, vezeték nélküli csengõk 2990Ft-tól, kaputelefonok: 6190 Ft-tól, telefon és számítógép kábelek, csatlakozók, átalakítók. KAPHATÓK: író-, számoló-, pénztár- és másológépbe, nyomtatóba, faxba különféle: eredeti és utángyártott festék szalag, festék por, tinta patron, lézer toner, utántöltõ, másoló-, fotó-, fax-, tekercs-, leporelló papírok. IRODABÚTOR: bõrfotel: Ft-tól! Profi számítógépasztalok. HÁZ- TARTÁSI ESZKÖZÖK : elektromos kõlapos raklett sütõ: Ft, hõsugárzók 4990Ft-tól, olajradiátorok, videó kábelek-átalakítók, külsõ-belsõ vezeték nélküli hõmérõ, elemek, akkuk, töltõk, lámpák! DURACELL és GILLETTE termékek, vérnyomásmérõk: 7390 Ft-tól, digitális mérlegek. Középiskolások részére számológépek (CASIO, SHARP, SENCOR, Victoria): 1990 Ft-tól. SZOLGÁLTATÁ- SAINK: iratmásolás, laminálás, iratok bekötése, fûzése; faxok feladása, fogadása; telefon, fax, számítógép, nyomtató, telefon központ javítása - szerelése, lézer toner töltés. Legyen a TÖRZSVÁSÁRLÓNK! Termékcsoporttól függõen 5-20 % közötti kedvezmény! Sodexho, Sulicsekk, CADHOC, Egészség, Otthoncsekk, Ticket utalványok beválthatók! Üzletünkben történõ vásárlásnál elfogadunk: VISA, AMERICAN EXPRESS, OTP, Maestro, stb. bankkártyákat! Telefon: /06-27/ *, *, , /06-20/ , Fax: /06-27/ , Vác, dr. Csányi L. krt. 29/a ( 2-es fõút ) a város központjában. Nyitva: H - P: 8-17, Szo.: 8-12 óráig. KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS: Homok, sóder, termõföld, tüzelõ és egyéb anyagok szállítása billenõs teherautóval, költöztetés ponyvás teherautóval. Bútorszállítás! Szeidl János fuvarozó, Tel.: 06-27/ , 06-30/ , VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA, döntés nélkül is, elszállítás megoldható. Tel.: 06-27/ , 06-30/ A vámosmikolai Szent István Király Alapítvány köszöni az adózók önzetlen felajánlásait, melynek összegét az Ipoly-menti régió kulturális hagyományainak felelevenítésére, kulturális programok szervezésére használtak fel. Közlemény A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták tevékenységünket. A évben számlánkra beérkezett mintegy forintot egyesületünk tagjaival való kapcsolattartásra (posta- illetve telefonköltség) valamint a fogyóeszköznek számító irodaszerek vásárlására fordítottuk. Továbbra is várjuk szíves felajánlásaikat! Adószámunk:

11 Váci Napló 11 FELHÍVÁS! AKCIÓS ABLAKCSERE TÁMOGATÁSRA. AUGUSZTUS 15-TÕL A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 20%! EGYÉNILEG PÁLYÁZÓ PANELLAKÁSOK RÉSZÉRE. (NEP-2008) EZ NEM A PANELPROGRAM. PANELPROG- RAMRA LAKÓKÖZZÖSÉGEK PÁLYÁZHATNAK. ÖNERÕVEL NEM RENDELKEZÕK RÉSZÉRE KEDVEZMÉNYES HITEL! MÁR MOST KÉRJEN FELVILÁGOSÍTÁST, HOGY SIKE- RESEN PÁLYÁZHASSON! TELJESKÖRÛ KIVITELEZÉS, INGYENES PÁLYÁZATÍRÁS! JÖVÖ 2008 KFT. (LAKI-BERI LUX BT) 2600 VÁC, ZRÍNYI U. 3 /PONTON UDVAR T/F: 06-27/ , MO- BIL: 06-70/ , Hitel, biztosítás, befektetés Pénzügyi problémák megoldása. Munkatársak jelentkezését is várjuk. Vác, dr. Csányi L. krt. 71. Tel.: 30/ Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9-tõl 19 óráig, szombaton egyeztetés alapján Mobil: 30/ Telefon: 27/ Tel.: 06-70/ , 06-70/ Vác, Fehér Galamb Üzletház JADE MASSZÁZSÁGYUNKAT MOST INGYENESEN KIPRÓBÁLHATJA! Telefon: 06-30/ Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Karbantartó Kft Tevékenységi kör: - Falazott kémények javítása, bontása, építése; LEJER, SIDEL, TURBO kémények bélelése, javítása, kamerás vizsgálata, - Egyéb épületgépészeti szerelés, - Víz-, gáz-, fûtésszerelés, - Tetõszerkezet-építés, tetõfedés. Éhes Mókus Falatozó a Fagyibár helyén (Deákvári fõút, butiksor) Nyitva tartás: 7-tõl 22 óráig minden nap - gyorsmenük, - húsételek, - gyros, - hamburger, - hot-dog, - saláták, - sütemények, - tortarendelés. Házhozszállítás 10-tõl 22 óráig minden nap. Rendelés 06-30/ GYÓGYÍTÓ SVÉD ÉS INDIAI MASSZÁZS Dr. Nagy Lajos plasztikai sebész fõorvos magánrendelése Vibrációs zsírszívás, arc-, szemhéj-, orr- és fülplasztika, ráncfeltöltés, ajakvastagítás, emlõkorrekciós mûtétek, hasplasztika és más esztétikai mûtétek, hegkorrekció, anyajegyek és egyéb bõrelváltozások eltávolítása Rendelési idõ: szerda óra, Rendelés helye: Vác, Argenti Döme tér 1-3, Járóbeteg szakellátás épülete Telefon: 30/ , Web: Vác Város Sportintézményeinek Állandó Sporttörténeti Kiállítása Megtekinthetõ minden pénteken 16-tól 19 óráig a Vörösház emeletén. Egyéb idõpontokban a tárlat kizárólag elõzetes bejelentkezés alapján, csoportosan látogatható! Bejelentkezés és információ: 06-20/ BKV-jegyek a Tourinformban Ne álljon sorba a Nyugati pályaudvarnál, vegyen BKV jegyet a Tourinform Irodánál! Vonaljegyek, 10 és 20 db-os kedvezményes árú jegyfüzetek kaphatók az irodában, a váci fõtéren, a Duna-presszó mellett! 2600 Vác, Március 15. tér 17. Tel.: 27/ Fax: 27/ Internettelefon:

12 12 Váci Napló Ismét hagyományos Mikulásfutás A hagyományos Mikulásfutást idén december 7-én rendezik meg városunkban. Az indulók versenyezhetnek egyszerre, egyéni futóként és egyesületi tagként. Tanulóként képviselhetik iskolájukat, és ha egy családból legalább hárman lefutják valamelyik távot, családi kategóriában is értékelik õket. (Ehhez egyéniben és családi kategóriába is nevezni kell.) A versenyzõket életkoruk és nemük szerint tíz csoportba (általános iskola alsó és felsõ tagozatos, középiskolás, felnõtt és szenior korcsoportok; nõk és férfiak) sorolják. A 2 kilométeres bulifutás tömegsport futam, ezért ott csak az abszolút helyezést értékelik (korra és nemre való tekintet nélkül). Az idén is indulhat menedzser kategóriában az a menedzser, aki a kategóriához méltóan, nyakkendõben és kézben laptop táskával futja végig a távot. A 2 kilométeres bulifutáson, az 5,7 és 11,5 kilométeres távokon mérhetik össze magukat a résztvevõk a hagyományos csillefutás útvonalán. Mindhárom táv ugyanazon az útvonalon halad. A 11,5 kilométeres táv fordítójánál lehetõség nyílik frissítésre is. A pálya végig aszfaltozott úton halad a közúti forgalom elzárása nélkül, a következõk szerint: Útvonal: start Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnázium elõtt - 2-es számú fõút keresztezõdés - alagút - Huszár utca Futnak az ovisok. Õk még a Mikulással (archív felvétel) - Újhegyi út - Radnóti út - Gombási út - Fenyves dûlõ - Sejce - Fordító (kiscsille). A start elõtti percekben köszöntõt mondanak a verseny védnökei és lehetõség nyílik közös bemelegítésre, gimnasztikára, a Tini Dance tánccsoport segítségével. A verseny limitideje két óra. A óra utáni befutókat nem értékelik. A versenyen a részvétel most is ingyenes! A helyszíni nevezés reggel 8-tól 9.15 óráig tart a Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnáziumban, ahol ruhatárat, mosdót, öltözõket, zuhanyzási lehetõséget és az emeleten büfét is biztosítanak. Aki nem akarja a verseny reggelét bemelegítés helyett sorban állással tölteni, annak lehetõsége van elõnevezésre a web-lapon december 6-án, szombaton 18 óráig. Fontos tudnivaló: azok, akik az elmúlt versenyeken a Fut a Vác, vagy a Mikulásfutás honlapján, már regisztrálták magukat, azok a is beléphetnek az elõzõ honlapokhoz tartozó felhasználónév és jelszó segítségével. Aki nem emlékezik ezekre az adatokra, keresse meg a regisztrációkor kapott válaszlevelet, és ne regisztráljon egy újabb azonosítóval az új honlapra! Rajtok: a verseny az ovis futással kezdõdik 8.30 órakor a Brusznyai utca melletti sportpályán. A kis-, középsõ- és nagycsoportosok futamai az idén is a sportpályán lesznek. A helyszínen a többi futóhoz hasonlóan lesz lehetõségük nevezni. A gyerekek a Mikulással együtt futnak, de a csoportoknak különbözõ hosszúságú távokat ( méter) jelöltek ki. A 2, az 5,7 és a 11,5 kilométeres távok startja egyszerre indul 9.30 órakor a Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnázium bejárata elõl. A futamot a Mikulás indítja. A fenti távokon, a futókat a rajtszámok és a futamidõk alapján regisztrálják, és számítógéppel értékelik. Az eredményhirdetésre, a díjak kiosztására, az ajándékok kisorsolására órakor a Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnázium aulájában kerül sor. Addig a várakozóknak levetítik az elmúlt évek váci versenyeirõl készült filmeket, illetve az aulában az eredményhirdetés elõtt egy órával táncbemutatókat rendeznek. Díjazásban részesülnek az egyéni versenyzõk nemenkénti és korcsoportonkénti I.- II.-III. helyezettjei (ajándéktárgyak kíséretében). Ismét meghirdetik az iskolák közötti és az egyesületek kö- zötti versenyeket, amelyeknek a tétje most is pénzdíj. (Az iskolák versenyének gyõztesét létszámarányosan az egyesületekét, abszolút értékben számolják.) Mikuláspólókat, és egy moun-tain-bike kerékpárt sorsolnak ki azok között, akik bármely távot sikeresen teljesítették. A rendezõk szeretnék, ha minél többen elõneveznének, ezért az elsõ 333 elõnevezett versenyzõnek - akik a távok valamelyikét teljesítik és eljönnek az eredményhirdetésre -, nem kell részt vennie a pólósorsoláson, mikulásfutás pólót kapnak. A sorsolásban csak azok vehetnek részt, akik jelen vannak a húzáskor, a díjkiosztó ünnepségen. A családi kategória résztvevõi családi fotóval ellátott díszoklevelet kapnak, és közöttük emléktárgyakat sorsolunk ki. A díjakat a rendezvény védnökei, sztársportolók és a támogatók adják át - tudtuk meg abból a tájékoztatóból, amelyet a Mikulásfutás felelõs rendezõje, Bíró György juttatott el szerkesztõségünkbe. * Bíró György felhívja arra is a figyelmet, hogy idén is gyûjtenek játékokat a gödi otthon halmozottan sérült gyermekeinek. Ezért, akinek a családjában vannak használaton kívüli, de jó állapotban lévõ játékok, hozzák el a futásra, ahol átveszik azokat és elviszik a gyermekotthonba.»» Klimász János kõfaragómester ««Vác, Avar u. 16. Érdeklõdni lehet: 27/ , 06-30/ Sírkövek, kripták készítését vállalom. Részletfizetési kedvezmény!

13 Váci Napló 13 Újbuda önkormányzata finanszírozza a kupaindulást LABDARÚGÁS A Ligakupa A-csoportjának hatodik fordulójában megszerezte elsõ gyõzelmét a Vác-Újbuda csapata. A Tóth János edzette, Keleti-csoportban tizenkettedikként telelõ együttes az élvonalbeli Nyíregyháza Spartacust gyõzte le 4-2-re úgy, hogy a középsõ védõként futballozó Kovács Péter duplázni tudott. A váciak kapuját a huszonhárom éves Nagy Dániel védte, aki tavasztól a Vasas II., NB III-ban szereplõ együttesének kapusa volt. Most kezdõként hatvanpercnyi játéklehetõséget kapott, majd Sztankó Gábor váltotta. A hírek LABDARÚGÁS A Vác-Újbuda LTC másodosztályú együttese befejezte az õszi szezont. A csapat Verebes József vezetõedzõvel kezdte a bajnokságot, majd Tóth János vette át a fiúkat. Sajnos nem szerepelt jól a Vác, mert csak a 12. helyet foglalja el a tabellán. A bajnokság mellett idén lehetõség volt az NB II-es csapatoknak benevezni a Ligakupa küzdelmeibe is. A váciak természetesen elindultak, de az elsõ négy fordulóban minden összecsapáson 4-5 gólt kaptak és egyet sem lõttek. Az ötödik fordulóban megtört a jég és a Nyíregyháza ellen sikerült 4-2- re nyerni. A váci klub honlapja Ofella Zoltán elnököt a Ligakupa szereplésrõl kérdezte: - Milyen elõnyei lehetnek annak, hogy a csapat elindult a Ligakupában? - Ezt a lehetõséget azért választottuk, hogy azok a fiatal, tehetséges játékosok, akik ritkán juthatnak szóhoz, itt kaphassanak bizonyítási lehetõséget. Nem beszélve arról, hogy az új szakvezetõ, Tóth János pontos képet kapjon a csapatról, a játékosok tudásáról, terhelhetõségérõl, hozzáállásáról, kik azok a fiatal játékosok, akik már kopogtatnak a felnõtt csapat ajtaján. Ezekre a fontos kérdésekre mind választ kapunk a kupasorozat során. - Gondolom azért anyagi vonzatai is voltak a nevezésnek? - Természetesen Újbuda önkormányzata szponzorálta e sorozatot. Nem kevés pénzt, ötmillió forintot áldoztak a Ligakupára, amit ezúton is szeretnék megköszönni. Tõlük is kapunk hetente két-három fiatalt, akiket megnézünk éles körülmények között, és így ki tudjuk választani a tehetségeket. - Ezek szerint továbbra is él a kapcsolat a Vác és Újbuda között? - Az Újbudával június 30-ig szóló szerzõdésünk van. Jelen pillanatban azt mondhatom, hogy mindkét fél tartja magát a szerzõdésben foglaltakhoz. Hogy azután mi lesz, arra most még nem tudok válaszolni. Új arcok a csapatnál szerint kapusposzton mindenképp erõsíteni szeretnének a Duna-partiak, mert az õsz folyamán - amellett, hogy sok gólt szereztek - sok gólt is kaptak az ellenfelektõl. Egy csatár is szóhoz jutott a szombati találkozón, Varga Csaba Kispestrõl érkezett. A labdarúgó az õsszel az NB III Alföld-csoportjában szereplõ Honvéd II. gárdájában húzott szerelést. Újabb két, 1991-es születésû újbudai fiatal is szerepet kapott a Ligakupameccsen: Székely Szabolcs középsõ, Budai Miklós jobb oldali védõ is fél órát futballozhatott váci színekben. A labdarúgók sorsa természetesen csak a késõbbiekben dõl el. (forrás: Vereség Dunaújvárosban VÍZILABDA Az OB II-es vízilabda csapatbajnokság országos Piros, Nyugati csoportjában Dunaújvárosban szállt medencébe a váci alakulat: Dunaújvárosi Fõiskola Vízilabda Egyesület - Váci Vízilabda Sport Egyesület 9-7. Öt mérkõzés után a PVSK áll a csoport élén 15 ponttal, a második helyen található a Váci Vízilabda SE 9 pontot gyûjtve. Ugyanennyi pontja van a harmadik helyen álló Dunaújvárosi FVE csapatának, a negyedik helyen a 6 pontos Sportliget SE található, ötödik a Kertészeti EAC gárdája szintén hat pontot gyûjtve és a hatodik helyen a nulla pontos Fehércápák állnak. Három csapatunk van a középdöntõben Nagyok bronzai LABDARÚGÁS Befejezõdtek a teremlabdarúgó diákolimpia Pest megyei döntõjének selejtezõi. A 24 csapat hat helyszínen, négy csapatos csoportokban küzdött a középdöntõbe jutásért. Az ötödik csoportban Vácott, a Boronkay György Mûszaki Középiskolában került sor a mérkõzésekre. Eredmények: Boronkay - Gödöllõ 2-1, Boronkay - Törökbálint 9-2, Gödöllõ - Törökbálint 5-0. A negyedik csapat, az Aszód nem jelent meg a rendezvényen. A csoport végeredménye: 1. Boronkay György Mûszaki Középiskola 6 pont (11-3), 2. Gödöllõ, Premontrei Gimnázium 3 pont (6-2), 3. Törökbálint, Bálint Általános és Középiskola 0 pont (2-14). A hatodik csoportban is Vácott, a Madách Imre Gimnázium szervezésében játszottak a csapatok. A váci csapatok eredményei: Madách - Király 5-2, Madách - Ócsa 7-1, Madách - Nagykõrös 2-1, Király - Ócsa 6-5, Király - Nagykõrös 7-2. A csoport végeredménye: 1. Madách Imre Gimnázium 9 pont (14-4), 2. Király Endre Szakközépiskola 6 pont (15-12), 3. Ócsa, Bólyai Gimnázium 3 pont (11-15), 4. Nagykõrös, Arany János Gimnázium 0 pont (5-14). A középdöntõk beosztása: az elsõ helyszín Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium. A résztvevõ csapatok: Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium, Nagykõrös, Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Piliscsaba, Mezõgazdasági Szakközépiskola, Király Endre Szakközépiskola, Vác. A második helyszín: Boronkay György Mûszaki Középiskola. A résztvevõ csapatok: Boronkay György Szakközépiskola, Madách Imre Gimnázium, Szentendre, Református Gimnázium, Dunaharaszti, Baktay Ervin Vízügyi Szakközépiskola. A hat selejtezõ csoportból minden elsõ helyezett automatikusan a megyei középdöntõbe jutott. A két legjobb második helyezett szintén a középdöntõ résztvevõje. Ezután a 2x4 csapatos csoportból a döntõbe a csoportok elsõ két helyezettjei jutnak. Ezután kerül sor a megyei döntõre, négy csapattal körmérkõzéses formában, mely hivatott eldönteni, melyik iskola csapata lesz Pest megye diákolimpiai bajnoka teremlabdarúgásban, azaz ki képviseli megyénk színeit az országos döntõn. A megyei döntõre december 5-én kerül sor Monoron a Szterényi János Szakközépiskolában. Az elsõ gyõzelem RÖGBI A váci Elefántok RSE csapata negyedik mérkõzésén megszerezte elsõ gyõzelmét: Elefántok RSE Nagyvárad Spartans A hatcsapatos ligabajnokságban az Elefántok négy mérkõzést követõen egy gyõzelemmel és három vereséggel, hat pontot gyûjtve az utolsó helyen állnak. BIRKÓZÁS A magyar junior szabadfogású és nõi válogatott és több magyar klub (Orosháza, Vasi-Volán, Vasas, Váci VSE, Nagykanizsa, DBC) utazott Kassára az olimpiai reménységek versenyére. A mezõnyt erõsítették az ukrán, román, szlovák, lengyel, cseh és bulgár versenyzõk. A junior versenyen kívül serdülõ korcsoportban is összemérhették tudásukat a birkózók. Serdülõ korcsoport 47 kilogrammos súlycsoportban: 1. Juhász Bence (DBC), 3. Nagy Mihály (Váci VSE), 3. Nagy Péter (Váci VSE). A csapatversenyt a magyar válogatott nyerte meg, 2. lett a szlovák válogatott és a 3. helyen a DBC csapata végzett.

14 14 Váci Napló Névnapok november 28. november 29. november 30. december 1. Stefánia Taksony, Brenda András, Andor Elza Ne vedd túl komolyan az életet! Úgysem éled túl. ELBERT HUBBARD NAPPAL: 0 7 o C ÉJSZAKA: -2 3 o C Változó fronthatás várható Idõjárás A reggeli ködök helyenként tartósabban megmaradnak. Máshol egy-két órára kisüt a nap. Holnap az ország nagy részén borult lesz az ég. Sokfelé alakul ki esõ. Északon ónos esõ, néhol havazás is lehet. Vasárnap várhatóan marad a borongós, párás, hideg idõ. Hétfõtõl gyenge enyhülés várható. A hét vicce Jean, milyen magasan repült a vadkacsa, amit ez elõbb lelõttem? - Körülbelül 200 méter magasan, uram. - Máskor nem pazarolom a lõszert. Ha olyan magasról leesik, úgyis megdöglik. Tamás György professzor (Ungi Krisztián), az alkohol-elvonó intézet vezetõ fõorvosa arra gyanakszik, hogy felesége, Anna (Klein Marianna) megcsalja õt, ezért felfogadja Pálos nyomozót (Hoch Gergelyné), hogy megfigyelje a csalfa asszonyt. A megfigyelés sikerrel jár: Thorday (Hivert Gábor), Anna udvarlója felvéteti magát betegnek a klinikára álnõvére (Krebsz Hugóné) segítségével, hogy szerelméhez a legközelebb lehessen. Annának is akad segítsége a fõnõvér (Galambos Erika) és Toxika nõvér (Dobay Márta) személyében, akik egy kis pénzért bármit megtesznek csak úgy nõi szolidaritásból. Thorday azonban pórul jár, mivel egy rendelet értelmében a klinikát csak akkor hagyhatja el, hogyha Tamás professzor írásbelileg ad engedélyt, és hát egy megcsalt férj nem az engedékenységérõl híres, noha éppen most kap elismerést az antialkoholista ligától, amit Piros Gyula (Burik Robi) ad át neki. Rejtõ Jenõ vígjátéka a XX. század eleji detoxikálóban játszódik, ahol mindenféle fura fazonok és bolondok is megjelennek. Na persze kérdésessé válik, ki az ápolt és ki az ápoló, mert hát a szexbomba Toxika nõvér és az izompacsirta ápoló Lajos sem biztos, hogy teljesen komplett. Minden esetre bebizonyosodott, hogy ezek figurák könnyfakasztó nevetést váltanak ki a nézõközönségbõl. A színdarab premierje egybe esett a Kismarosi Színjátszókõr egy éves szülinapjával, hiszen november 22-én állt össze ez a lelkes kis csapat, hogy darab-jaikkal szórakoztassa a nagyérdemût. A repertoár változatos. A vígjáték kedvelõinek ott van a Botrány a Strand Hotelben, vagy a most bemutatott Elvonókúra, a klasszikusok iránt vágyakozóknak a Rómeó és Júlia, míg a kisebbeknek a Répamese, de távlati cél egy másik mesedarab betanulása is. Mindezt egy év alatt sikerült megrendezni és betanulni, úgy, hogy közben állan- Vonzáskörzet Dupla szülinapi siker volt az Elvonókúra A Kismarosi Színjátszókör teltház elõtt mutatta be Rejtõ Jenõ vígjátékát A színdarab záróképe: itt már senki sem józan, az biztos... dó fellépéseik voltak. A Kismarosi Mûvelõdési Házon kívül láthattuk õket Verõcén, Szokolyán, sõt, az Erdélyország az én hazám fesztiválon is, hogy csak néhány helyszínt említsünk. Az elsõ darabjuk a Botrány a Strand Hotelben volt. Itt a társulat azt tervezte, hogy a premier hétvégéjén egyszer adják elõ a darabot, azonban mivel sokan már nem fértek be a majdnem kétszáz fõs színházterembe, ezért mûsoron kívül ismételni kellett. Ennek ismeretében az Elvonókúrát egymás után kettõ nap is mûsorra tûzték: november 22-én este hétkor és november 23-án este hat órakor kezdõdött a darab, s mind a kettõn megtelt a színházterem. Nem kell sokáig várnunk az újabb elõadásra. December 7-én, vasárnap Szokolyán játszák a Répamesét, december 27. környékén pedig Kismaroson ismét mûsoron lesz az Elvonókúra, s a tervek szerint a Botrány a Strand Hotelben is. Érdemes tehát figyelni a plakátokat és a programfüzeteket. HIVERT GÁBOR

15 Váci Napló 15 Vácott születtek: Gyõrfi György és Tompa Zsuzsanna fia Dominik, Szikora Csaba és Nagymihály Anikó lánya Nóra, Horváth Dávid és Arany Nikolett lánya Eszter, Bokros Zoltán és Gulyás Katalin fia Márk, Cs. Nagy Tamás és Liebhardt Bernadett lánya Violetta, Kovács Árpád és Budai Andrea fia Lõrinc. Házasságkötés nem volt. Vácott hunytak el: Jung Istvánné sz. Zoller Erzsé- Mindig a legfrissebb! Gyógyszertári ügyelet A 48. héten: November 28. Deákvári Gyógyszertár, november 29. Központi Gyógyszertár, november 30. Vácz Remete Gyógyszertár. A következõ hétfõn, december 1-jén a: Szent Rókus Gyógyszertár Ü G Y E L E T E K RST Villanyszerelõ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Közvilágítási hibabejelentés Vác területén. Telefon: 06-80/ , Fax: 06-27/ Mûszaki Segélyvonal bet (1930) Nagymaros, Kettler András (1951) Vác, Sáradi Lajos (1960) Õrbottyán, Gyurina János (1929) Szõd, Bagyánszki Péter (1951) Csomád, Dulai László (1946) Nézsa, Kelemen János (1927) Kemence, Szokol Mihály (1959) Galgagyörk, Szabó Györgyné sz. Papp Julianna (1929) Göd, Dósa Pálné sz. Juhász Rozália (1919) Szanda, Varga Lajos (1941) Dunakeszi, Rákóczi László (1946) Vác, Csókás Lászlóné sz. Lábai Gizella (1932) Vác, Himmer Gábor (1953) Zebegény, Altsách Jakabné sz. Szonda Erzsébet (1932) Szendehely. Villanyszerelés a lakosság szolgálatában. NONSTOP ügyfélszolgálat. Vállalkozók részére biztosított iroda: Vác, Széchenyi u. 30. nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 8-16 óráig, Tel.: 06-27/ / (Éjjel-nappal hívható) dr. Nógrádi Zsófia állatorvos Vác (Deákvár), Papvölgy u. 36/B., telefon: 06-30/ Állandó akciók! Érdeklõdjön a részletekrõl az üzletben! Sasszem Optika Vác, Zrínyi u. 13., Tel.: 27/ , 06-30/ dr. Kalmár Kornélia szemorvos, kontaktológus Sze: 15-tõl 16 óráig, Szo: 9-tõl 10 óráig dr. Rácz Zsuzsanna szemorvos, kontaktológus H: 16-tól 17 óráig Minden, amire kedvencének szüksége van: gyógyászat, eledelek és felszerelések. Rendelési idõ: hétfõ, szerda, péntek: óráig kedd, csütörtök: 8-10-ig és óráig szombat: 9-11 óráig Dr. Pajor Csaba állatorvos Vác fõúton) Vác Árpád út 21. (2-es fõúton) Tel / Macskaivartalanítási Tel.: 06-20/ akció! Váci Napló megjelenik kedden és pénteken. Fõszerkesztõ: FURUCZ ZOLTÁN (Tel.: 27/ ). Szerkesztõség telefon/fax: 27/ Szerkesztõségi olvasószolgálat munkanapokon 9 és 15 óra között: Vác, Csányi krt. 45. I. emelet * Levelezési cím: 2601 Vác, Pf 64. Interneten levelezés: Kiadja a Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft, 2167 Vácduka, Petõfi S. u. 28. Felelõs kiadó: a kft vezetõje. Nyomtatás: DunaPress Multimédia Bt. Felelõs vezetõ: a kiadó vezetõje. Terjeszti a Lapker Zrt, a Posta és a kiadó. Elõfizethetõ a hírlapkézbesítõnél és a kiadónál, megvásárolható az újságárusoknál. Elõfizetési díj: egy hónapra 825 forint, negyedévre 2475 forint. HU ISSN

16 16 Váci Napló Izland: terepkerékpárral a sivatagból az óceán partjáig Miért éppen Izland? Mert nem tömegturisztikai célpont, mert páratlan földrajzi adottságokkal rendelkezõ ország, mert rendkívüli ritkán lakottsága miatt olykor napokig bolyonghatunk lakott terület érintése nélkül, mert már az odajutás is külön kalandnak ígérkezik, és a meglehetõsen harmatos jármûforgalom miatt ideális bringaterep, jó utakkal. (Ez utóbbira azért még visszatérünk.) Július 10-n kora este hagyja el kis buszunk Nagymarost, a csapatot öt helybéli (Fleisch-mann Pál, Heininger Ferenc, Mihály Gábor, Mihály László, Varga Tamás), és egy nagymaroszebegényi (Hámori Tibor) legény alkotja. Elsõ úti célunk Dánia, ahol jó öreg Svend Pedersen barátunk vár bennünket koszttal, kvártéllyal, és az út folytatásához nélkülözhetetlen információkkal. Akárcsak hat évvel ezelõtti Skandináv-félszigeti túránkon, ezúttal is az egyik legfontosabb bázistábor e dán úriember és családjának barátságos családi háza. Jó humoruk, rendkívüli segítõkészségük, és az út szervezéséhez kapcsolódó hathatós segítségük a szemünkben már tiszteletbeli expedíciós taggá avatták õket. Dániából hajóval folytatjuk utunkat a még 1500 kilométerre levõ Izland felé, de nyugodtan nevezhetnénk úszó szállodának is azt az irdatlan, kilenc emeletes, gyomrában autót, sõt a mi hat darab kerékpárunkat is elnyelõ monstrumot, amelynek fedélzetén a továbbiakban úgy ezernyi ember utazik a szép, új világ felé. A hajó legmélyén eldugott, szûk és sötét kabinjainkból a legfelsõ emeletek friss levegõjére menekülünk, és legolcsóbb jegyeink ellenére mindnyájunknak megadatik a filmekbõl elirigyelt luxus óceánjáró érzés. A fedélzeti nyugszékekben rövidujjas pólóban sütkérezünk, szellõ simogat, felettünk a kéklõ ég, köröttünk a végtelen óceán. Az idill másfél napig tart, ekkor érkezik meg az óceánjáró a semmi közepén álló, parányi Feröer-szigetekre, ahol is akár tetszik, akár I. rész: A Feröer szigetek A semmi közepén álló, parányi Feröer- szigetek. (Fotó: Mihály Gábor) nem, ki kell szállnunk. A hajó ugyanis innen még elugrik Skóciába, átruccan Norvégiába, majd a szigeteken újra kikötve folytatja csak útját az Atlanti-óceán északi zugában megbújó Izlandra. Két és fél nap áll rendelkezésünkre ezen az 1400 négyzetkilométernyi mindössze 47 ezer lakosú, smaragdzöld szigetcsoporton, amelynek fõvárosában Tor-shavn-ban érünk partot. Irány a házunk, merthogy ilyenünk is van! Svend, a szervezõzseni egy várostérképpel, és a következõ instrukcióval bocsátott bennünket útjára Dániából: - Torshavnban egy jó barátom, most elutazott a családjával 3 hétre nyaralni, és rendelkezésetekre bocsátja a házát. A térkép alapján könnyen odataláltok, a kulccsal és a bejutással nem lesz gond, a szigeteken ismeretlen fogalom a lopás, senki nem zárja a házát. Odamegyünk, benyitunk, és tényleg így van. Elegáns, skandináv módon berendezett kétszintes ház, rengeteg szobával, hifivel, számítógéppel, plazmatévével, fullextrás konyhával. Ámulatunkból felocsúdva, és további néhány órát a városkában sétálva rá kell döbbennünk, hogy idõutazás részesei lettünk. Ez biztosan a régmúlt, vagy tán a jövõ, de itt a magán és köztárgyakra nem fenekszik senki. Az autókat nem zárják, a bicikliket nem lakatolják, a nyilvános illemhelyiségben az infraérzékelõs törülközõadagolót, és a legdrágább keverõ csaptelepet nem szereli le senki, a templomok mûkincseit, a színesfém köztéri szobrokat a legkisebb veszély sem fenyegeti. Ó Uram, bocsásd meg gyarló gondolatom, de talán egyszer nálunk is? Délután haditervet készítünk a szi- getek minél alaposabb bejárására, másnap reggel kocsit bérelünk, és sorra vesszük a Svend által javasolt látnivalókat: bûbájos, lakosú halászfalucskák, eldugott kis öblök, kikötõk, haragoszöld tõzeg és fûtetõs házikók, Isten lelkétõl átjárt fatemplomocskák. A sok esõtõl bõvizû, tajtékos folyók két oldalán élénkzöld fûvel benõtt meredek hegyoldalak. Feljebb kopár, sötétszürke gerincek, hegyhátak, és mindenütt az elmaradhatatlan, kettesével-hármasával kóborló dús gyapjú birkák. Az utak rendkívül gyér forgalmúak, sok helyütt csak egyetlen nyomsávnyi a szélességük, és a méterenként elhelyezett kitérõk teszik lehetõvé a fennakadás nélküli közlekedést. Az idõjárás igen változékony. Ha esik, nem nagy cseppekben, hanem szitálva, permetszerûen, de a felhõs égbolt valamelyik csücskébõl mindig elõkandikál néhány napsugárnyaláb, valószínûtlenül élénk színeket kölcsönözve az imént alaposan eláztatott vidéknek. Tudom, a turista szemével látunk mindent, de kikívánkozik belõlem: ez maga a nyugalom szigete. (A feröieket nem kérdeztük errõl.) A következõ nap estéje már elkóborolt, és idõközben megtért kedvenc kis hajónkon talál bennünket. Jó félnapi, kissé viharos hajózás után másnap, július 17- én (ki hinné, már egy hete vagyunk úton), délben megpillantjuk Izland partjait. HEININGER FERENC Segíts másoknak - segítesz magadnak! Minden háztartásban találhatók kallódó értékek, amelyek Önnek már csak kidobásra ítélt kacatok, míg másoknak értékes tárgyak. Segítsen másoknak: ajándékozza el felesleges és megunt dolgait - segítsen magának: nem kell tovább tárolnia, amire már nincs szüksége. Ingyenes hirdetéseit folyamatosan közzétesszük a Váci Naplóban és az interneten a oldalon, Önnek csak egyet kell tennie: küldje el hozzánk a hirdetés szövegét! ***** Elajándékoznék hetedik-nyolcadik osztályos fiúra való ruhákat és könyveket. Telefon: 06-30/ * Lemezjátszót, könnyûzenei lemezeket, és krimi könyveimet elajándékoznám. Tel.: 06-20/ ÉLJE ÁT ÚJBÓL A NYÁR LEGSZEBB PILLANATAIT! Keressen rá a Váci Világi Vigalom-ra a internetes portálon.

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284.

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284. » Riasztószerelés, rádiós és internetes átjelzésse jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára:

Részletesebben

Váci Napló. XVII/81 2008. október 10. péntek. Krav Maga: egy modern önvédelmi rendszer

Váci Napló. XVII/81 2008. október 10. péntek. Krav Maga: egy modern önvédelmi rendszer Érettségi akár két év* alatt is! Gimnáziumi osztályainkban, esti tagozaton heti 2 délutáni elfoglaltsággal (*meglévõ képesítés beszámításával). A beiratkozottak 99%-a sikeres érettségi vizsgával zárta

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/6. 2009. január 20. kedd

Váci Napló. XVIII/6. 2009. január 20. kedd egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 105, árusoknál 120 forint. VÁC

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/33. 2009. április 24. péntek. Feltámad a szobi szörp: indul a termelés

Váci Napló. XVIII/33. 2009. április 24. péntek. Feltámad a szobi szörp: indul a termelés egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/14. 2009. február 17. kedd

Váci Napló. XVIII/14. 2009. február 17. kedd egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/89. 2009. november 6. péntek. Új múzeumi intézmény van Vácott

Váci Napló. XVIII/89. 2009. november 6. péntek. Új múzeumi intézmény van Vácott Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 105, árusoknál 120 forint. Megszökött egy elítélt, akit Vácról szállítottak

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/32. 2009. április 21. kedd

Váci Napló. XVIII/32. 2009. április 21. kedd egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

Váci Napló. Volvo-buszokon utazhatunk Budapestre. Kamaraterem a mûvelõdési központban

Váci Napló. Volvo-buszokon utazhatunk Budapestre. Kamaraterem a mûvelõdési központban egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284.

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284. » Riasztószerelés, rádiós és internetes átjelzésse jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára:

Részletesebben

Váci Napló. XVII/46 2008. június 10. kedd. Meghosszabbított nyitva tartás az EB alatt

Váci Napló. XVII/46 2008. június 10. kedd. Meghosszabbított nyitva tartás az EB alatt POROTHERM (PTH) téglák és YTONG falazó elemek házhoz szállítással. Cserepek kedvezményes áron kaphatók! Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra

Részletesebben

Váci Napló. XVII/63 2008. augusztus 8. péntek. Fogatverseny és szilvaszombat Kétbodonyban

Váci Napló. XVII/63 2008. augusztus 8. péntek. Fogatverseny és szilvaszombat Kétbodonyban Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árusoknál 99 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/63

Részletesebben

The House of Cornelius-Hungary Kft KÖNYVELÕ IRODA. Váci Napló. XVII/43 2008. május 30. péntek

The House of Cornelius-Hungary Kft KÖNYVELÕ IRODA. Váci Napló. XVII/43 2008. május 30. péntek The House of Cornelius-Hungary Kft KÖNYVELÕ IRODA Egyéni vállalkozók, Bt-k, Kft-k könyvelése; SZJA bevallások elkészítése; tb ügyintézés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat, éves beszámolók (mérleg) elkészítése;

Részletesebben

GYORSNYOMDA: GARMONDTEXT Lap- és Könyvkiadó Kft - Tel./fax: 06-27/316-100. Váci Napló. XVIII/93. 2009. november 20. péntek

GYORSNYOMDA: GARMONDTEXT Lap- és Könyvkiadó Kft - Tel./fax: 06-27/316-100. Váci Napló. XVIII/93. 2009. november 20. péntek GYORSNYOMDA: egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Ha Önnek szórólapra van szüksége, felár nélkül 24 óra alatt elkészítjük. Ha sürgõs, akár két óra alatt is! Ha Ön kiadványt - könyvet, füzetet, termékismertetõt,

Részletesebben

Óriási tavaszi akció május 24-ig! Váci Napló. XVII/40 2008. május 20. kedd. A váci LIONS tizenötödik születésnapja 12+1 aláírás

Óriási tavaszi akció május 24-ig! Váci Napló. XVII/40 2008. május 20. kedd. A váci LIONS tizenötödik születésnapja 12+1 aláírás BURKOLAND - VÁC CSEMPESZALON Telefon: (06-27) 302-412 Óriási tavaszi akció május 24-ig! Burkoljon velünk! Nálunk mindent egy helyen megvehet. Válassza a legjobbat! Vác, Szent László út 23/14. (a volt Hajógyár

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/87. 2009. október 30. péntek. Gyûjtést szerveznek a csángók számára

Váci Napló. XVIII/87. 2009. október 30. péntek. Gyûjtést szerveznek a csángók számára Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 105, árusoknál 120 forint. A GE be akarja zárni a váci gyárát A polgármestert

Részletesebben

Váci Napló. XVII/74 2008. szeptember 16. kedd. készülékkel összesen csaknem hatezer jármûvet ellenõriztek. Végül 23 forgalmi

Váci Napló. XVII/74 2008. szeptember 16. kedd. készülékkel összesen csaknem hatezer jármûvet ellenõriztek. Végül 23 forgalmi Érettségi akár két év* alatt is! Gimnáziumi osztályainkban, esti tagozaton heti 2 délutáni elfoglaltsággal (*meglévõ képesítés beszámításával). A beiratkozottak 99%-a sikeres érettségi vizsgával zárta

Részletesebben

Baráti - családi ajánlat BÁRMELY 3 alkoholmentes FORRÓ ITAL VÁSÁRLÁSA esetén a NEGYEDIK AJÁNDÉK! Váci Napló. XVIII/84-85. 2009. október 20.

Baráti - családi ajánlat BÁRMELY 3 alkoholmentes FORRÓ ITAL VÁSÁRLÁSA esetén a NEGYEDIK AJÁNDÉK! Váci Napló. XVIII/84-85. 2009. október 20. Vác, Széchenyi u. 2. Nyitva tartás: minden nap 9-tõl 19 óráig Nagysikerû akciónk ismétlõdik! Baráti - családi ajánlat BÁRMELY 3 alkoholmentes FORRÓ ITAL VÁSÁRLÁSA esetén a NEGYEDIK AJÁNDÉK! Szerkesztõség:

Részletesebben

Váci Napló. XVII/55 2008. július 11. péntek

Váci Napló. XVII/55 2008. július 11. péntek POROTHERM (PTH) téglák és YTONG falazó elemek házhoz szállítással. Cserepek kedvezményes áron kaphatók! Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra

Részletesebben

Váci Napló. XVII/26 2008. április 1. kedd. Turai János. mint a városunk polgármesterét és országgyûlési képviselõjét, szíveskedjen

Váci Napló. XVII/26 2008. április 1. kedd. Turai János. mint a városunk polgármesterét és országgyûlési képviselõjét, szíveskedjen Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árúsoknál 99 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/26

Részletesebben

Váci Napló. XVII/17 2008. február 29. péntek. Tomori Pál a Magyar Nemzet cikkével. Az ügyészségtõl várja az ügy tisztázást

Váci Napló. XVII/17 2008. február 29. péntek. Tomori Pál a Magyar Nemzet cikkével. Az ügyészségtõl várja az ügy tisztázást The House of Cornelius-Hungary Kft KÖNYVELÕ IRODA SZJA (személyi jövedelemadó) bevallását elkészítjük, 800,- Ft+áfa egységáron! Tel.: 06-20/579-4280, 06-20/447-4342 Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45.

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/53. 2009. július 3. péntek. Az árvíz miatt csak Bécsig úszott az Ulmi Skatulya

Váci Napló. XVIII/53. 2009. július 3. péntek. Az árvíz miatt csak Bécsig úszott az Ulmi Skatulya egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/48. 2009. június 16. kedd. Lemondták a cserediák utat

Váci Napló. XVIII/48. 2009. június 16. kedd. Lemondták a cserediák utat egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

GYORSNYOMDA: GARMONDTEXT Lap- és Könyvkiadó Kft - Tel./fax: 06-27/316-100. Váci Napló. XVIII/92. 2009. november 17. kedd

GYORSNYOMDA: GARMONDTEXT Lap- és Könyvkiadó Kft - Tel./fax: 06-27/316-100. Váci Napló. XVIII/92. 2009. november 17. kedd Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 105, árusoknál 120 forint. Szociális segítõk: ésszel és szívvel végzett munka

Részletesebben

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284.

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284. » Riasztószerelés, rádiós és internetes átjelzésse jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára:

Részletesebben

Váci Napló. XVII/37-38 2008. május 9. péntek. A hegedûvirtuóz Vácott lép fel vasárnap

Váci Napló. XVII/37-38 2008. május 9. péntek. A hegedûvirtuóz Vácott lép fel vasárnap Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árusoknál 120 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/37-38

Részletesebben

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284.

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284. » Riasztószerelés, rádiós és internetes átjelzésse jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára:

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/98. 2009. december 8. kedd. Tavasszal már használhatják az autósok a mélygarázst. Sokszoros véradókat jutalmaztak Vácott

Váci Napló. XVIII/98. 2009. december 8. kedd. Tavasszal már használhatják az autósok a mélygarázst. Sokszoros véradókat jutalmaztak Vácott Karácsonyi beigli és torta vásár! Hagyományos recepttel, minõségi alapanyagokkal, csúcstechnológiájú kemencében készülõ finomságok, diabetikus változatban is. Beigli és torta rendelés, Telefon: 06-27/300-529

Részletesebben

Baráti - családi ajánlat BÁRMELY 3 alkoholmentes FORRÓ ITAL VÁSÁRLÁSA esetén a NEGYEDIK AJÁNDÉK! Váci Napló. XVIII/81. 2009. október 9.

Baráti - családi ajánlat BÁRMELY 3 alkoholmentes FORRÓ ITAL VÁSÁRLÁSA esetén a NEGYEDIK AJÁNDÉK! Váci Napló. XVIII/81. 2009. október 9. Vác, Széchenyi u. 2. Nyitva tartás: minden nap 9-tõl 19 óráig Nagysikerû akciónk ismétlõdik! Baráti - családi ajánlat BÁRMELY 3 alkoholmentes FORRÓ ITAL VÁSÁRLÁSA esetén a NEGYEDIK AJÁNDÉK! Szerkesztõség:

Részletesebben

Váci Napló. XVII/54 2008. július 8. kedd. Közmeghallgatást tart a képviselõtestület

Váci Napló. XVII/54 2008. július 8. kedd. Közmeghallgatást tart a képviselõtestület Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árusoknál 99 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/54

Részletesebben

Váci Napló. XVII/33 2008. április 25. péntek

Váci Napló. XVII/33 2008. április 25. péntek Nyitási akciók! Ha két gombócos fagyit vásárol tölcsérben, a harmadikat ráadásként ajándékba kapja! Sütemény kedvelõknek hétköznaponként öt óra után 4-et fizet, 5-öt vihet! Szerkesztõség: Vác, Csányi körút

Részletesebben