B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ évi tevékenységéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről"

Átírás

1 B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ évi tevékenységéről Pécs Nagy István Igazgató 1

2 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014-es évben végzett tevékenységéről szól. Feladatainkat a szociális és gyermekvédelmi törvény, a végrehajtási rendeletek és az önkormányzati rendelet alapján végezzük. Munkánk során az egyéni esetkezelés, pár- és család konzultáció, csoportfoglalkozás és a konfliktus kezelés módszereit alkalmazzuk. I. A település demográfiai mutatói Az intézmény ellátási területe Pécs város közigazgatási területével azonos. Intézményünk négy területi egységgel biztosítja a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást, továbbá a gyermekek átmeneti gondozását. Az intézmény központja: Kertvárosi Egység Pécs, Anikó u. 5. Pécsi telephelyek: Meszesi Egység: Pécs, Hársfa u Belvárosi Egység: Pécs, Megye u. 22. Uránvárosi Egység: Pécs, Tüzér u.7. Az alábbi táblázat Pécs város lakosságát (Népszámlálás 2011), az intézmény által gondozott felnőttek és gyermekek számát tartalmazza. Városrész Lakosságszám Ellátott felnőttek száma Meszes Belváros Kertváros Uránváros Összesen Gondozott száma gyermekek Ellátási terület jellemzői Intézményünk Pécs településen négy ellátási területen folytatja tevékenységét; két kisebb: Belváros, Uránváros; lakosságszáma: fő, illetve két nagyobb Meszes és Kertváros; lakosságszáma: fő. A meszesi terület sajátossága, hogy igen tagolt, egymástól elkülönülő településrészek alkotják. Több szegregátum található a településrészen (György-telep, Rücker akna, István akna, Pécsbányatelep, Somogy bányatelep stb.). A szegregátumokban élő emberek halmozottan hátrányos helyzetűek. Pécs városában a meszesi területen a legmagasabb a komfort nélküli lakások száma. A kertvárosi területen a legnagyobb a lélekszám, illetve a népsűrűség a panel-társasházak nagy száma miatt. Urávárosi és belvárosi területen kisebb szegregált területek mellet jelen vannak a magas komfortfokozatú lakóövezetek, lakosságot tekintve, jól szituált lakosokkal. A városban a lakosság szolgáltatásokhoz való hozzájutása változó, a négy városrész központi területein élők szolgáltatásokkal, infrastruktúrával jól ellátottak, azonban a városrészek peremterületein az ellátások hiányosak. A tömegközlekedés szempontjából a keleti városrész peremterületei hátrányt szenvednek, mivel ritkán közlekednek az autóbuszok. Továbbá nehézséget jelent az ott lakók alacsony jövedelmi viszonya, ami miatt nem tudják megvásárolni a bérletet, buszjegyet. 2

3 II. Családsegítés A családsegítés szociális alapszolgáltatás, mely 2000 főt meghaladó lakosságszámú településeken kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Igénybevétele önkéntes alapon és ingyenesen történik. Vezető probléma típusok: anyagi, foglalkoztatási, életvitel, családi kapcsolati problémák. A vezető probléma típusok okaként illetve következményeként megjelennek a szociális és mentálhigiénés problémák: Túlnyomó többségben a családon belüli kapcsolati, életviteli, illetve bántalmazással és időskori elhanyagolással összefüggésben kell a gondozó tevékenységet folytatni, melyeknél lelki-mentális megerősítést is végeznek a családgondozó munkatársaink, pszichológusaink. Szükség esetén, további, problémáknak megfelelő ellátás igénybevételéhez segítjük a rászorulókat. A szociális és mentálhigiénés problémák élesen nem különíthetők el, az esetek döntő többségében a problémák halmozottan jelennek meg Szolgálatatást igénybevevők elsődlegesen hozott problémái Belváros Kertváros Meszes Uránváros Egyéb: jogi, szenvedélybetegség Információ kérés Ügyintézés Egészségkárosodással kapcs. Foglalkoztatással kapcsolatos Anyagi Gyermeknevelési A szolgáltatás célja három részre tagozódik (időbeli tagozódás szerint): Megelőzés, prevenció: célja, a problémák kialakulásának megelőzése, illetve azok időben történő felfedezése. Azért, hogy ez cél megvalósulhasson, a családsegítő szolgálat észlelő és jelzőrendszert működtet, éves szinten megbeszéléseket tart intézményi szinten, illetve családgondozói szinten napi kapcsolatot tartanak a munkatársak a jelzőrendszeri tagokkal. Minél hatékonyabb a prevenció, annál kevésbé alakulnak ki a problémák, melyekkel a szolgálat tovább foglalkozik. Krízishelyzet megszüntetése: azonnali beavatkozás, segítés szükséges, az alábbi eset-típusok megjelenése során: élelmiszer, étkezési, illetve éhezési problémákra krízis élelmiszer csomag áll rendelkezésünkre (korlátozott mennyiségben). Pszichés 3

4 problémákkal kapcsolatban, a szakellátó intézménybe (pszichiátriára) mentővel tudunk ügyfelet beszállíttatni. Szuicid, (öngyilkossági) krízis jelentkezése során a családgondozó krízisoldás után pszichológusunkhoz, illetve szintén szakellátásba delegálást alkalmaz. Családi kapcsolati kríziseknél elegendőnek bizonyul a családgondozó, vagy az intézményünkben tevékenykedő pszichológus segítsége. A szolgáltatás, célja és a kezelt problémák szerint, három fő-csoportba sorolható: Klasszikus családgondozás: Az általános segítő szolgáltatás keretében tájékoztatást adunk a pénzbeli, természetbeni ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról, valamint szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk. Adósságkezelési szolgáltatás keretében: Az adósságterhekkel és lakhatási problémával küzdők számára nyújtunk komplex szolgáltatást, mely személyes szolgáltatás keretében nyújtott tanácsadás. o Az adósságkezelési tanácsadást bárki igénybe veheti, ha segítséget igényel a háztartás kiadási struktúrájának átalakításához, a családi gazdálkodás elemzéséhez, ésszerű fogyasztási szokások kialakításához. o Az adósságcsökkentési támogatást, mely vissza nem térítendő állami támogatás, az igényelheti, aki megfelel a törvényi, önkormányzati rendelet által meghatározott feltételeknek. Együttműködés aktív korú nem foglalkoztatottakkal: Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az ellátás két részre oszlik: a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, illetve a rendszeres szociális segélyre. Az utóbbi akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatában együttműködési kötelezettséget vállal a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel, azaz szolgálatunkkal. A szolgáltatás kiterjed az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre. Igénybevevők jellemzői: Az igénybevevők száma a 2014-es évben 3619 fő az előző évhez viszonyítva 13%- os növekedést mutat intézményi szinten, azonban területi egységenként jelentős eltérések mutatkoznak. Míg Belváros területén jelentősen csökkent (30%) az igénybevevő felnőttek száma, addig Uránváros területén jelentős emelkedés (34%) tapasztalható. Kertváros területén 23%-os emelkedés, Meszes ellátási körzetében közel 35%-os csökkenés volt tapasztalható. A meszesi és uránvárosi csökkenés oka: 2013-as évben az Önkormányzat lakásprogramja miatt a kliensek száma jelentősen megnövekedett, azonban ezek a kliensek a 2014-es évben nem jelentek meg gondozottként. Összesen en keresték fel a szolgálatot, ebből 1755 új ügyfélként jelentkezett. 4

5 1000 Igénybevevő iskolai végzettség szerinti megoszlása Belváros Kertváros Meszes Uránváros Felsőfokú iskola Bef. Gimnázium Bef. Szakközépiskola Bef. Szakmunkásképző, szakiskola Ált. isk. 10 oszt. Ált. isk. 8 oszt. Ált. isk. 8 oszt. Kevesebb 1. Családgondozás A családsegítőnél jelentkezett új ügyfelek többsége nem spontán érkezik, hanem valamely hatóság jelzi. Leggyakoribb a rendőrségi jelzés, családon belüli erőszak tárgyában. A bíróságok számára környezettanulmányokat készítünk, mely alkalmával mélyinterjút készül. Az esetjelzések és a környezettanulmány felvétele során feltérképezett családi működési zavarok elhárítása céljából felajánljuk Szolgálatunk segítségét a problémák elhárítására, együttműködési hajlandóság esetében családgondozás folytatására került sor. Gondozott családok száma: Adósságkezelés A tavalyi évhez képest 30%-al csökkent az ügyfelek száma. Ez annak köszönhető, hogy a szociális törvény módosítását követően, két adósságkezelési program között két évnek kell eltelnie. Így sok jelentkezővel csak egy találkozás valósul meg, melyben tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy hány hónap elteltével van lehetősége újra bekerülni a programba. A pénzkezelési, helyes gazdálkodásra irányuló tanácsadást az ügyfelek az esetek döntő többségében nem kívánták igénybe venni, csak a vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra tartottak volna igényt ben Igénybe vevő kliensek száma: 770. Adósságcsökkentési támogatás iránt leadott kérelmek száma: 199, mely 47%-al kevesebb az előző éves adatnál. Elutasított kérelmek száma:3. 5

6 Adósságkezelést igénybevevők Belváros Kertváros Meszes Uránváros 3. Együttműködés aktív korú nem foglalkoztatottakkal Az aktív korú nem foglalkoztatottak közül, aki munkára kész állapotban van, és van reális esélye az elhelyezkedésre, Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatást kap, és a munkaügyi szervekkel kell együttműködnie. Aki egészségi állapota miatt nem alkalmas a munkavállalásra, vagy 5 éven belül eléri a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, annak már nem kötelező az együttműködés a Munkaügyi Központtal (illetve 14 év alatti gyermeket nevel, akinek az ellátását, csak ő tudja megoldani - de ez Pécsen nem jellemző). Ezek a kliensek a családsegítő szolgálattal kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy az ellátásra jogosulttá váljanak. A kliensekkel folytatott munka során azt tapasztaltuk, hogy számos olyan probléma fordul elő (szenvedélybetegség, egészségkárosodás, alacsony iskolai végzettség, rokkantság, pszichiátriai betegség, magatartás zavar, motivációs probléma, szakképzetlenség), amely megakadályozza a munkaerő piacra való beilleszkedést. Elsődleges cél a szinten tartás, egészségi állapot megtartása, majd távoli célként, a munka világába történő re-integráció. Ebből kifolyólag nem mindenki, és főleg nem azonnal, vagy direkt módon vezethető vissza a munkavégzésbe. Gondozott kliensek száma: 750 fő, 1,3 % csökkenés a 2013-as évhez viszonyítva. 4. Jogi segítségnyújtás A év folyamán valamennyi egységben a teljes megjelenések száma összesen 744 fő. Ebből első alkalmas megjelenés, új ügyfél, 392 fő. Az ügyfelek túlnyomó többsége, 75%-a nő, közülük is legtöbben a éves korosztályból kerültek ki. Az eseteket figyelembe véve megállapítható, hogy 70%-ban családjogi kérdésekkel fordultak az intézményhez. Válás, szülői felügyelet megállapítása (gyermekelhelyezés), tartásdíj megállapítása és végrehajtása, továbbá kapcsolattartási problémák jelentkeztek a leggyakrabban. A 2013-as évhez viszonyítva egyre több esetben kértek segítséget családon belüli bántalmazások miatt, továbbá megemelkedett a távoltartási kérelmek száma is. A második legnagyobb problémacsoportot, az összes eset kb. 20%-át a problémás közüzemi- és egyéb számlákkal, illetve a devizahitelekkel kapcsolatos viták jelentették. Több esetben is fogyasztóvédelmi eljárás megindítására került sor, 6

7 melyek változó eredménnyel, de legnagyobbrészt pozitívan zárultak. Ezen esetekkel kapcsolatban került ki a legtöbb visszatérő ügyfél, tekintettel az ügyek összetett, adott esetben egész lakóközösségeket érintő jellegére. Az ügyek 10%-át többnyire gondnokság alá helyezési esetek, szomszédjogi viták, különböző szabálysértési bírságokkal kapcsolatos kérdések tették ki. Általános problémát jelentett során az, hogy az ügyfelek nem tartották az időbeli korlátokat. Egyrészről rendszeresen fordult elő, hogy egyáltalán nem jelentek meg a megbeszélt időpontban, vagy csak jóval később érkeztek meg. Másrészről több alkalommal fordult elő az, hogy úgy próbáltak meg jogi segítséget igénybe venni, hogy az adott ügyben rendelkezésükre álló határidőn kívül szerettek volna intézkedni, emiatt nem lehetett érdemi előrelépést elérni. III. Gyermekjóléti szolgáltatás Feladatunk a gyermekek családjuk körében történő nevelkedésének elősegítése, szülők támogatása abban, hogy a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődése, családjuk körében biztosított legyen. Továbbá, alapellátás keretein belül a veszélyeztetettség megelőzése, feltárása, megszűntetése. 1. Igénybevevők jellemzői 2014-ben Pécs településen 2491 gyermeket, 1238 családban gondozott Központunk. Ez a szám 15%-os emelkedést jelent a 2013-as évi adatokhoz viszonyítva. A családokkal történő kapcsolatfelvétel leggyakrabban a jelzőrendszer által küldött jelzések alapján történt ban 721 új gyermek került gondozásba. Az általunk gondozott családokban továbbra is a vezető probléma anyagi jellegű, ez az ügyfelek több mint 20%-át (502 gyermek) érintette, ezt követően a gyermeknevelési problémákkal kellett foglakozniuk a családgondozóknak, ez a probléma az összesen felmerülő problémák 19,5%-át (484 gyermek) tette ki. A szülők, család életvitele a problémák 12,5%-ban (312 gyermek) mutatkozott meg, mely problémát követte a családi konfliktusok, mely a gondozott gyermekek 10,7%-át (267 gyermek) érintette. A gyermekintézménybe való beilleszkedési zavar, illetve a magatartás-, teljesítmény zavar majdnem egyenlő arányban mutatkozott meg a gyermekek több mint 8-10%-ánál. Szülői elhanyagolás 8% (202 gyermeket érintett), családon belüli bántalmazás 4,5 % (110 gyermek érintett) és 92 (3,6%) gyermek családjában okozott komoly problémát tavalyi évben 2 % a szenvedélybetegség, elsősorban az alkoholizmus. 7

8 Probléma típusonként ellátott gyermekek száma (vezető probléma szerint) Belváros Kertváros Meszes Uránváros Anyagi (megélhetési, lakhatási) Gyermekintézménybe beilleszkedési Családikonfliktus Szülői elhanyagolás Fogyatékosság, retardáció Gyermeknevelési Magatartás-,teljesítményzavar Szülők, család életvitele Családon belüli bántalmazás Szenvedélybetegség 2. A családgondozói tevékenység A veszélyeztetettség felderítésének egyik feltétele a lakóterületen élő népesség életkörülményeiről, problémáiról való ismeretek birtoklása. Ezek, a lakóterületen élő gyermekek problémáit, lehetőségeit, szocializációját meghatározó tényezők, melyek ismeretében meghatározható a cselekvési terv, mely a gyermekek egészséges fejlődését biztosító beavatkozási mód meghatározását segíti elő. Alapellátásban 1593 gyermeket gondoztunk 2014-ben, ez 5,5%-al magasabb a 2013 évi adatokhoz viszonyítva. A gyermekekkel/családjaikkal havi rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot, szükség esetén gyakrabban. 8

9 Gondozási tevékenység Alapellátás Belváros Kertváros Meszes Uránváros 2.1. Átmeneti gondozás Amennyiben a gyermek családjában lakhatási, ellátási, gondozási krízishelyzet lép fel, mely előreláthatóan rövid ideig tart, a gyermek illetve családja ellátásáról a családok átmeneti otthona, vagy a gyermekek átmeneti otthona gondoskodik. Az elmúlt évben 89 gyermek (51 családból) került átmeneti gondozásba. A gyermekek és családjaik gondozását ez alatt az időszak alatt is a Gyermekjóléti Szolgálat látja el. A gondozás célja, hogy a család a legrövidebb idő alatt képessé váljon lakhatását önállóan megoldani. 3. Hatósági eljárások 3.1. Védelembe vétel Amennyiben alapellátásban nem kezelhető a családban fennálló probléma, a gyermekek gondozását védelembe vétel keretei között folytatjuk, mely során gyámhatóság kötelezi a szülőket/gyermekeket az együttműködésre, kötelezettségeik teljesítésére. A hatóság által jóváhagyott gondozási-nevelési terv teljesítésében a családgondozók nyújtanak segítséget a családoknak. A tárgyévben 475 gyermeket gondoztunk védelembe vétel keretei között ban 159 gyermek védelembe vételére került sor, 85 gyermek esetében pedig megszüntetésre került a védelembe vétel. 141 gyermek (54 család) esetében beszélhetünk két éven túl fennálló védelembe vételről. Védelembe vétel során heti rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot a családokkal. 9

10 Gondozási tevékenység - Védelembe vétel Belváros Kerváros Meszes Uránváros Ideiglenes hatályú elhelyezés A gyermekek ellátását, gondozását súlyosan veszélyeztető körülmények fennállása esetén, mely megoldása a gyermek saját családjában nem kezelhető és a gyermek azonnali kiemelésére van szükség, javaslatot teszünk az ideiglenes hatályú elhelyezésre. A tárgyévben 26 gyermek elhelyezése vált szükségessé, mely 36,5 %- al alacsonyabb a 2013-as évi adatoknál, gyakorlatilag alacsonyabb, mint a 2012-es évben (28). Az elhelyezett gyermekek egy részének családjában súlyos krízishelyzet lépett fel (addiktológiai probléma), mely indokolta az elhelyezést, többnyire szülő kérte. Továbbá az elhelyezett gyermekek egy jelentős hányada újszülött, akik fogadására a szülők nem készültek fel, titkolt terhességből születtek, a szülők körülményei és a szülői magatartás indokolta az elhelyezést Nevelésbe vétel Amennyiben a gyermek családjában fennálló veszélyeztető körülmények alapellátásban és védelembe vétel mellett nem szüntethetők meg, a gyermek nevelésbe vételére kerül sor. A tárgyévben 82 gyermek esetében tettünk javaslatot nevelésbe vételre, ez a szám jelentősen meghaladta a 2013-as évi adatokat (41), melynek oka, hogy sokgyermekes családok kerültek olyan helyzetbe, hogy a gyermekek családon belüli nevelkedése nem volt biztosított. A nevelésbe vételi eljárás kezdeményezésének főbb indokai: védelembe vétel eredménytelensége; szülő együttműködésének hiánya; felkészületlenség az újszülöttek érkezésére, drogfüggő fiatalok esetében a szülők kérésére indított eljárások (lsd. szerhasználat statisztikai adatai emelkedés), kiskorú prostituálódása. A nevelésbe vételt követően a gyermekek hazagondozása céljából tovább folytatódik a szülőkkel a segítő kapcsolat. A gondozás célja, hogy a gyermekek vérszerinti családja alkalmassá váljon a gyermek nevelésére. Figyelemmel kísérjük a szülők és a gyermek kapcsolattartását és a család életkörülményeinek változását. Nevelésben élő gyermekek száma: 358 gyermek (2013-ban 325), ebből 276 (2013- ban 278) gyermek több éve szakellátásban él, ez a szám közel megegyező az előző évek adataival. 10

11 2014-ban 21 gyermek került nevelésből vissza a családjába (2012 évben 15 gyermek, 2013-ban 20 gyermek), kiknek utógondozása jelenleg is folyamatban van. 4. Gyermekjóléti Központ speciális feladatai 4.1.Utcai szociális munka Az utcai és lakótelepi szociális munka egyik része az iskolából igazolatlanul hiányzó diákok felkutatása és az utcákon, köztereken szabadidejüket töltő fiatalok megismerése és segítése, programokba bevonása. A gyerekek számára rendszeresen szervezünk prevenciós és klub foglakozásokat, melyek feladatkörünk másik meghatározó tényezője. Az utcai szociális munka keretében Pécs területén, havonta egy-két alkalommal, a Pécsi Városi Rendőrkapitányság járőreivel éjszakai felderítő tevékenységen vettünk részt Pécs szórakozóhelyein. Az utcai szociális munka keretében 122 gyermek/fiatal bevonására került sor az általuk szervezett programokba Kórházi szociális munka szeptember elsejét megelőzően heti egy alkalommal illetve igény szerint jelentek meg a kollégák a telephelyeken, szeptember 1. után heti 20 órában (hétfő-szerda és pénteki napokon) biztosított a kórházi szociális munka program a PTE Gyermekgyógyászati Klinika területén, hetente 2 nap a PTE Szülészeti Klinika területén. A befogadó intézmény részéről a szolgáltatás bővítését nagy nyitottsággal fogadták. A klinika részéről igényként merült fel az ellátotti kört célzó pályázati lehetőségek nyomon követése és koordinálása, a támogató civil szervezetek feltérképezése és a velük való kapcsolatépítés. A szolgáltatás időkeretének bővüléséből adódóan a célcsoporttal való kapcsolatépítés, a klinikai tartózkodás alatti közvetlen és folyamatos segítségnyújtás eredményeként a területről visszakapott jelzések szerint könnyebb volt a családokkal való további munkavégzés. A PTE Gyermekgyógyászati klinika osztályain 325 gyermek ügyében vette fel a kapcsolatot a szociális munkás, ezen jelzések jelentős része (100) a Neuropszichiátriai Osztályról érkezett, főleg pszichiátriai problémákkal küzdő gyermekek esetében vált szükségessé a segítségnyújtás. A leggyakoribb probléma a kamaszkorú fiatalok körében széles körben elterjedt dizájnerdrogok használata, illetve a szerhasználat következtében kialakult pszichotikus állapotok kezelése. További osztályos jelzések között gyakori a szülői együttműködés hiánya, ellátási problémák, gyermek, újszülött haza adásával kapcsolatos tevékenység, szülő részére támogatói hálózathoz való hozzájutás megszervezésében segítségnyújtás. Szülészeti Klinikán folytatott szociális munka a veszélyeztetett várandós anyákkal való kapcsolatfelvétel, további ellátás igénylésének megszervezése, továbbá az újszülöttek hazaadásával kapcsolatos ügyintézés területén végzett tevékenységet jelenti évben a Szülészeti Klinikán ellátott kliensek száma.96 fő Kapcsolattartási ügyelet A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre 11

12 alkalmas semleges hely biztosítása. Gyermekvédelmi közvetítő eljárást Intézményünk munkaidőben előre egyeztetett időpontban nyújt. Gyermekvédelmi közvetítői eljárás( mediáció): 2014-ban 29 (2013-ban 24) közvetítői eljárásra kaptunk felkérést, amelyből 20 végződött egyezség megkötésével, ami a 2013-as eredményességhez képest rosszabb arány. Ez annak köszönhető, hogy a jogszabályi változások kötelező közvetítői eljárások lefolytatására kérték fel központunkat, ezekben az esetekben a kliensek motivációja alacsony szintű. Kapcsolattartás/Kapcsolatügyelet: A pécsi telephelyeinken szombaton 9-13 óra között álltunk az ügyfelek rendelkezésére /2014 évben Kertvárosi Egység/ évben 108 fő ellátására került sor kapcsolatügyeleten, ami 183 megvalósult kapcsolattartást jelent. Intézményünk munkaidőben továbbra is együttműködött a kapcsolattartások helyszíneként a szakellátás intézményével (BMGYK), elősegítve a vér szerinti szülő és gyermek között megvalósuló találkozásokat. 4.4.Készenléti ügyelet Telefonon történő segítségnyújtás, munkaidőn túl és hétvégén. A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával került megszervezésre. 5. Gyermekek Átmeneti Otthona A Gyermekek Átmeneti Otthona (továbbiakban: GYÁO) december 31-től került hivatalosan az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ intézményéhez (továbbiakban: ECSGYK) márciusában költözött a Pécs Tüzér u. 7. sz. telephely alá. A GYÁO-ban 11 gyermek és egy szülő számára biztosítunk teljes körű ellátással az átmeneti gondozást. Elsőrendű feladatunknak tekintjük a szülők nevelési-gondozási képtelensége miatt válsághelyzetbe került gyermekek, serdülők rövidebb-hosszabb ideig tartó gondozását, nevelését, társadalmi beilleszkedését, továbbá a lakhatási krízisbe került családokban élő gyermekek részére nyújtunk ellátást. Az elmúlt évben 38 gyermeket gondoztunk, 2 anya került elhelyezésre, az otthon telítettsége 80 %-os volt. Az ellátottak legtöbben a kamasz korosztályból kerültek ki, a bekerülési okként elsősorban a szülők életvezetési, lakhatási problémái, családi konfliktus szerepeltek. A gondozottak 55 %-át gondoztuk vissza a családjukba, 5 %- a más hozzátartozóhoz, 21 %-uk szakellátásba került, a többiek jelenleg is gondozásban vannak. Szakmai munkánk kiemelt területei: Gyermekjogi nevelés: gyermekjogi ismereteket tanítunk a Kiskompasz módszertani csomag felhasználásával. Szociális kompetenciák fejlesztése: Cool-törvényei szociális készségfejlesztő tréning, a társas kirekesztettség csökkentése és önvédelmi stratégiák gyermekek számára- szakmai anyaga alapján. Prevenció a szenvedélybetegségek megelőzésére 12

13 Miért tennéd? bűnmegelőzési program Erkölcsi nevelés a biblia tanításai alapján. Terápiás csoport: önismereti, indulatkezelési, konfliktuskezelő stb A foglalkozások kerete: egyéni segítő beszélgetések, csoportfoglalkozás, közösségi programok csoportépítésre szánt időben, tanóra előtt csoportfoglalkozás - hétvégén délutáni foglalkoztatás - keretében zajlik. Átlagosan egyidőben 4-8 kamaszkorú fiatal részesült rendszeresen személyiségüket fejlesztő egyéni és csoport munkában, 2014-ben összesen 15 fő: 9 fő 3-9 éves korú gondozott esetében játszóházas jellegű foglalkozásokat tartottunk. A szabadidő hasznos eltöltésében a múlt évben a Gyermekjóléti Központ egységei által szervezett programokon (játszóházak, táborozások, kirándulások) vettünk részt, illetve Pécs város adta programokkal és kirándulásokkal éltünk. A GYÁO kapcsolatot tart minden gondozott gyermek érdekében, a gyermek oktatási intézményével. A mentális gondozásra szorultak érdekében- a Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Szakrendelés és Gondozó, Intézményünk gyermekjóléti egységei, a Gyermekklinika pszichológusaival és a Drogambulancia munkatársaival, továbbá a Pécsi Gyermekotthonnal, a BMGYK-val, Bölcsödével, BÁZIS, INDIT Közalapítvánnyal, Pécsi Rendőrkapitánysággal, Gyámhivatallal és a Szociális Központokkal működünk együtt. Minden hozzánk kerülő gyermek esetében esetmegbeszélő csoportot tartunk az érintett szakemberek bevonásával. Otthonunk jó kapcsolatot ápol a gyermekek családgondozóival és szüleivel. Együttműködésünk eredményeképpen pozitív visszajelzéseket kaptunk arról, hogy a gyermekek magatartásában pozitív változás érzékelhető, életvezetési nehézségeik csökkentek. Ez a gondozási forma jól alkalmazható a gondozási-nevelési hibák korrekciójára, a gyermekek szocializációs fejlődésére. A GYÁO-ban a szakmai létszám törvényileg megfelelő, az itt dolgozók munkáját 8 önkéntes segítő és két közmunkás alkalmazott segítette. Az elmúlt évben a gyermekjogi képviselő, a Kormányhivatal munkatársa ellenőrzése során a GYÁO működésében és szakmai munkájában nem emeltek kifogást. Megalakult az Érdekképviseleti Fórum, de sem ezen a fórumon, sem másutt, az otthonban gondozott gyermekek és szüleik nem éltek panaszjogukkal. 6. Főiskolai és egyetemi hallgatók gyakorlati oktatásának koordinálása Intézményünk a 2014-es évben is biztosította a szakmai oktatás lehetőségét a hozzánk forduló hallgatók számára. Szakmailag jól képzett, több éves gyakorlattal rendelkező munkatársaink fogadták a hallgatókat. A hallgatók képzéséért 2014 II. félévétől a gyakorlatvezetők juttatást nem kapnak, munkatársaink vállalták, hogy ellenszolgáltatás nélkül is, szakmai megfontolásból vállalják a hallgatók képzését. 7. Önkéntesek Intézményünk önkénteseket fogad szabadidős és tanulást segítő programok megvalósításához. Valamint dolgozóink önkéntes munkában (szombati napon) Intézményünk területén kert rendezés, kerítés festés feladatokat végeztek. 8. Intézmény tevékenységének szervezése Intézményünkben havi rendszerességgel valamennyi dolgozó részvételével megbeszélést tart az Intézmény Igazgatója. A megbeszélés során az igazgató 13

14 tájékoztatja a munkavállalókat az intézményt érintő változásokról. Heti rendszerességgel vezetői megbeszélést tart az igazgató, mely során az egységvezetők beszámolnak az egységben folytatott munkáról, valamit egyeztetés történik a további teendők, feladatok megvalósítása tárgyában. Az egységvezetők heti rendszerességgel esetmegbeszélőt tartanak a családgondozók részvételével, ahol a családgondozók tájékoztatják az egységvezetőt a szakmai munkájukról, valamint megbeszélik az esetvezetés során felmerült problémákat, egyeztetnek a következő hét programjairól. Az esetvezetés megkönnyítése céljából szükség esetén esetkonferencia szervezésére kerül sor a jelzőrendszeri tagok részvételével, ahol az eset további vezetésével kapcsolatos megállapodás születik a probléma megoldása céljából a feladatok felelőseinek pontos meghatározása mellett. V. Kapcsolat a jelzőrendszeri tagokkal Intézményünk rendszeres kapcsolatot tart a jogszabályban nevesített jelzőrendszeri tagokkal, egyedi esetek vezetése kapcsán és intézmények közötti kapcsolatépítés keretei között. A munkakapcsolat javítása céljából rendszeresen szakmaközi megbeszéléseket tartunk (évente min. 6 alkalom) területi egységenkénti szervezésben. A jelzőrendszeri tagok közül a jelzések küldése tekintetében a közoktatási intézmények, egészségügyi szolgáltatók/védőnők és a rendőrség a legaktívabb, tőlük érkezik a legtöbb esetjelzés. A jelzőrendszer és Központunk együttműködésének értékelése minden év március 31-ig, a jelzőrendszeri tagok részvételével megtörténik, az együttműködés javítására vonatkozó javaslatok alapján folytatjuk a közös munkát. 14

15 VI. Prevenció 1. Felnőtt programok 1.2. Nyugdíjas klub: Kertvárosi Egységünkben önsegítő csoportként működik ez a mára önfenntartóvá vált kis közösség. Szerveződésének alapja, hogy a többnyire egyedülálló, idős csoporttagok a foglalkozások során kis segítséggel meg tudják adni egymásnak azt a pszichés támogatást, amely a mentális egészségük megőrzéséhez elengedhetetlen Filmklubok: több egységünk szervez különböző célcsoportok számára rendszeresen filmklubokat, amelyek a közös szórakozás élményén túl különböző élethelyzetekből fakadó nehézségek és megoldásuk irányában gazdagítják a csoporttagok pszicho-szociális eszközkészletét. A csoportok átlag létszáma 4-8 fő Álláskereső klub: a szolgálatunkkal kapcsolatban álló álláskereső ügyfelek támogatását nyílt csoport formájában szerveztük meg, ennek keretében a szolgáltatás igénybevevői meghatározott keretek között használhatják Szolgálatunk eszközeit (telefon, számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés) és személyre szabott tanácsadásban részesülnek a hatékonyabb munkakeresés elősegítése érdekében Megoldás Klub : (2014 első félévben) a rendszeres szociális segélyezettek számára. Ez egy innovatív projekt a pénzügyi kultúra fejlesztésére. Ügyfeleink átfogó képet kapnak a pénz, a bankok világáról, és a háztartásvezetésről. Tapasztalataink alapján a legalapvetőbb ügyintézési képességekkel és készségekkel sem rendelkeznek. A Hivatal teljesen életidegen és negatív érzelmi viszonyokkal társul. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a csoporttagok ügyintézésben jártasságot szerezzenek Aerobic Heti egyszer Aerobic foglalkozásunk rendszeresen megvalósult, szívesen vettek részt az órákon a kertvárosi lakosok AA önsegítő csoport részére helyet biztosítunk Belvárosi Egységünkben, lehetőséget teremtve arra, hogy klienseink könnyen hozzájusson a szolgáltatáshoz Segítő csoport: szociális háló bővítése, önismeret, motiváció fejlesztése 2. Gyermekek részére szervezett programok. 2.1.Gyermek film klub-meszesi Egység Nyári időszakban filmek vetítésére került sor. A film megtekintése után annak megbeszélése, tanulságok, következtetések összegzése valósult meg. Cél: Beszélt szöveg értelmezése, kommunikációs technikák javítása Túrák - Kirándulások /valamennyi egységünkben / Nyári szünetben kéthetente 15

16 A szabadidő tartalmas eltöltését kapcsoltuk össze az élmények, és ismeretek megszerzésével, melynek során a Mecsek túraútvonalai közül ismerhettek meg rövidebbeket a gyermekek, valamint az állatkertbe látogathattak el, illetve az Akvárium-Terráriumban bővítették az állatvilággal kapcsolatos tudásukat. Természetesen a résztvevők számára ingyenes volt az utazás és a belépés is. Misina Állatmenhely látogatása. Zsolnay negyedben látogatás - az ott szervezett programokon részvétel Játszóház Havi rendszerességgel és ünnepek előtt minden egységben szervezésre kerültek, nyári időszakban nagyobb gyakorisággal. A jelenlévők nagyon élvezik a kreatív tevékenységeket és rengeteg tárgyat készítenek. A szabadidő aktív eltöltése nagyon jó hatással van a gyermekekre. Rücker-aknai játszóház Rücker-aknán nyári időszakban rendszeresen tartunk foglalkozásokat a gyermekeknek. A területen lakó összes fiatal mindig részt vesz a foglalkozásokon. Számos társintézményt is bevontunk, akik programokkal jöttek ki a területre. A programok fontosak a gyermekek szocializációs elmaradásainak fejlesztése szempontjából Táboroztatás Napközis táboron részvétel Budai Városkapu Ált. Iskola szervezésében valósult meg a tábor, kollégáink a megvalósításban vettek részt 2 alkalommal. Mosoly Tábor 2014-ben a nyári és őszi szünidőben az Országos Egyesület a Mosolyért finanszírozásában, 40 gyermek táboroztatására volt lehetőségünk. A táboroztatás megvalósítása intézményünk dolgozói szervezésében történt. Vöröskeresztes tábor a Magyar Vöröskereszt által finanszírozott táboroztatás keretében 10 gyermek delegálására volt lehetőségünk, intézményünk dolgozói szervezésében került megvalósításra. Barlangász tábor a Szegedi Karszt-és Barlangkutató Egyesület által szervezett táborban 15 gyermek programját biztosítottuk, munkatársaink vállalták a gyermekek felügyeletét. 2.3.Mikulás ünnepség 100 gyermek részére ünnepséget tartottunk az Anikó u-i Általános Iskola tornatermében. Az ünnepségen a programot (bábszínház) az ÁNK Bölcsőde munkatársai adták. Az ajándékokat civil szervezetek adományaiból és intézményi hozzájárulásból biztosítottuk. 2.4.Színházi előadás A Kaméleon színjátszó csoport bemutatásában (december) a Dóm-Kőtárban megszervezett Hókirálynő előadáson 50 gyermek részvételére kapott Intézményünk lehetőséget Mozi látogatás (december 15.) 100 gyermek delegálására kapott lehetőséget Intézményünk. 16

17 2.6. Mosoly karácsony Az Országos Egyesület a Mosolyért 21 gyermeket ajándékozott meg a klienseink közül. Az ünnepélyes átadásra Intézményünk Anikó u-i épületében került sor. Az egyesület a gyermekek álmainak megvalósítására vállalkozott. Előzetes felmérés alapján vásárolták meg az ajándékokat (bicikli, laptop, TV, emeletes ágy, családi hétvége finanszírozása ) Bűnmegelőzési programok Utcai szociális munkások által szervezett programok Pénteki Sport Klub Kéthetente péntek Kertvárosi egység. A program rendszeresen megvalósul, a gyerekek szívesen vesznek részt a foglalkozásokon. Ezeken a pénteki programokon lehetőség nyílik csoportfoglalkozásokra és egyéni esetkezelésekre, segítő beszélgetésekre is. Éjszakai Járőrszolgálat Pécs területén, havonta két alkalom. A nyári időszakban rendszeresen jártunk a Pécsi Városi Rendőrkapitányság járőreivel éjszakai felderítő tevékenységre. Ez a programunk igen hasznos, a fiataloknak jó információs forrás, továbbá több alkalommal derítettünk fel bűncselekményt. Jogi ismeretek -JogÉsz előadás Pécs Általános Iskoláiban osztályfőnöki órák, illetve egyeztetés alapján JogÉsz programunk a 2014-as évben több általános iskolás diáknak nyújtott információt a jog őket is érinthető elemeiről. Ping-pong Heti két alkalommal Ping-pong foglalkozásunk rendszeresen megvalósult, szívesen vettek részt a programon az érdeklődők. A foglalkozások során a komolyabb sport múlttal rendelkező felnőttek a gyermekeket szívesen tanították a sport alapjaira. Programunk 2014 szeptemberéig tartott. Utcai felkereső munka Pécs- Kertváros és Belváros területén, heti két alkalommal. Az utcai felkereső munkát március végétől, november elejéig végezzük heti öt alkalommal, napközben és az esti órákban. Célcsoportunkkal megfelelő kapcsolatot alakítottunk ki, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Grundfoglalás, prevenciós- és sporttevékenység, egyéni esetkezelés Pécs- Kertvárosban. A szabadidő hasznos, aktív tevékenységgel való eltöltésére hívja fel a szülők és gyermekeik figyelmét. Az Intézményben napi szinten óráig lehetőséget nyújtunk a gyermekek és fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltésére, felügyelet mellett. VII. Adománygyűjtés és osztás szervezése Intézményünk költségvetése nem teszi lehetővé, hogy pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítsunk klienseink részére. A gyakorlat alapján megállapítható, hogy erre klienseinknek szüksége van (élelmiszer, ruházat, bútor stb.). Munkatársaink adományok közvetítésében nyújtanak segítséget, klienseket delegálnak civil szervezetek által szervezett adományozási kampányhoz, valamint segítséget 17

18 nyújtanak az adományok kiosztásában ben az alábbi szervezetekkel folytattunk közös munkát: 1. Katolikus Caritas Pécsi Csoportja által szervezett (fa, pelenka, 5000 Ft Erzsébetutalvány beiskolázásra, karácsonyi élelmiszerosztás (100), ruha adományosztás) tevékenység során kliensek delegálásában, és adomány osztásában segédkeztünk. 2.Magyar Vöröskereszt karácsonyi csomagosztásába delegáltunk klienseket. 3. PMJV Polgármestere 2 alkalommal csomagot osztott ki Hősők terén a klienseink részére. Intézményük delegált ügyfeleket, és aktívan segítette a csomagosztást is. 4. A Gyermekétkeztetési Alapítvány 2014 decemberében 30 család részére élelmiszer csomagot juttatott. 5.HÉRA Alapítvány energiatakarékos izzók adományozása 78 család részére 6. Ételt az Életnek Alapítvány 30 csomag élelmiszert osztottak ki a klienseink részére. 7.Magán személyek közötti adományozás koordinálása. Karácsonyi időszakban megvalósult ajándékozás elősegítése. 8. Intézményünk Egységei havi rendszerességgel ruha adományok kiosztására nyújt lehetőséget, továbbá ruha-és játékbörze szervezésében vett részt. Nagy hiányossága a rendszernek, hogy élelmiszer, gyógyszer és bútor esetlegesen érhető csak el az adományok összetételét tekintve. Az adományosztó szervezetek kevés pénzeszközzel rendelkeznek, így ritkán tudnak a meglévő adományokon kívül mást biztosítani. Problémát jelent a bútoradományok kezelése is, mivel e szervezetek hozzánk hasonlóan nem tudják megoldani a szállítást és a raktározást. VIII. Személyi és tárgyi feltételek 1. Tárgyi feltételek: Intézményünk egységeiben az épületek állapota nem megfelelő. Belvárosi Egységünkben az épület statikai állapota rendkívül rossz. Uránvárosi telephelyünkön az épület tetőszerkezete nem megfelelő (beázás). Az épületek amortizáció okozta károsodása valamennyi egységünkben jelen van, és megoldásra vár. Akadálymentesítés szempontjából a fenntartó részéről történt intézkedés, de a teljes akadálymentesítés nem megoldott. Kapcsolattartás biztosítására szolgáló helységeink rendelkezésre állnak, játékokkal felszereltek. Intézményünk egységeinek udvara, sajnos kapcsolattartásra alkalmas eszközökkel nem rendelkezik. A szabad levegőn, sportszerek biztosításával segítjük a kapcsolattartásokat. Tárgyi eszközeinket tekintve, számítógép állományunk elhasználódott, Meszesi Egységünkben a sorozatos betöréseknek köszönhetően csökkent a számuk ben egy pályázat keretében, önrész biztosítása mellett számítógép parkunk bővítésére került sor (6 használt gép). 2. Személyi feltételek: Intézményünkben a szakképzett munkatársak száma gyermekjóléti szolgáltatás esetében a jogszabályi előírásnak megfelelő, azonban az egy családgondozóra jutó, 25 család/45 gyermek szakmai ajánlás nem tartható, ezt a számot lényegesen meghaladja az egy családgondozóra jutó esetek száma. Családsegítés tekintetében 18

19 a Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala álláspontja szerint a szakdolgozói létszám a jogszabályi előírásnál alacsonyabb. A gyermekvédelmi közvetítői eljárás lefolytatására 10 mediátor végzettségű kolléga áll rendelkezésre, a feladat személyi feltételei biztosítottak. 3.Szakmai továbbképzés NCSSZI által szervezett ingyenes akkreditált képzéseken való részvételt az intézmény vezetése támogatja. A tárgyévben az NCSSZI-vel együttműködve Intézményünkben akkreditált képzésen való részvételre volt lehetősége munkatársainknak. IX. Intézményi ellenőrzés Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2014 márciusában ellenőrizte Intézményünk szakmai munkáját. Az ellenőrzés során felmerült hiányosságok pótlása, korrigálása megtörtént. X. Intézmény fejlesztése évi eredmények Tárgyi eszközök fejlesztése: Az Intézmény költségvetési lehetőségeinek figyelembe vételével, a tárgyi eszközök amortizációból eredő veszteségeinek pótlása részben megtörtént. A számítógépek számának növelése megvalósult (pályázat). Szakmai, szolgáltatási terület eredményei: 1.Jelzőrendszeri tagok és civil szervezetek vezetői és intézményünk Igazgatója részéről a személyes találkozások megvalósultak a további együttműködés céljából. Szakmai egységeink vezetői rendszeres, személyes kapcsolatot alakítottak ki a jelzőrendszeri tagok és szervezetek területi képviselőivel. 2. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság és az utcai szociális munkások közös éjszakai járőrözése magvalósult. 3. Prevenció területén tervezett programjaink megvalósultak Fejlesztési terv 2015 évre 1.Tárgyi: Intézményünk épületeinek állapota miatt állagmegóvás illetve felújítási munkálatok elvégzése. Akadálymentesítés magvalósítása a fenntartó közreműködésével. Udvarral rendelkező egységeink területén, területrendezés (udvari játszótér kialakítása, kosár palánk ). Belváros Egységünk épületének állapota miatt, annak felújítása, vagy új épültbe költözés lehetőségének megvalósítása. Intézmény informatikai fejlesztésének folytatása. 2.Személyi Szakmai tevékenység igényeinek megfelelő személyi átcsoportosítás szükség szerint. Probléma: a pályát elhagyó munkatársak pótlása (szakirányú képzéssel rendelkező jelentkezők hiánya miatt). 3.Szakmai 3.1. Intézmény tevékenységének népszerűsítése 3.2. Jelzőrendszeri tagokkal fennálló kapcsolat további fejlesztése 3.3.Civil szervezetekkel a szakmai kapcsolat erősítése. 3.4.Családgondozás terén új szakmai módszer bevezetése 19

20 XI. Összegzés / Javaslatok Intézményünk a szociális munka módszereinek alkalmazásával végez esetkezeléseket, a szociális munka eszközrendszerének alkalmazásával kezeli a kliensek problémáit. A beszámolóban feltüntetett problémák komplexitása miatt a szociális munka eszközrendszere nem elegendő a problémák megoldására, csak annak átmeneti kezelésére alkalmas. Addig, amíg az alapvető élettani szükségletek, személyes és családi szinten nem biztosítottak, magasabb szintű szükségletek biztosítása nem várható el a kliensektől. A szakmai tevékenység folytatása során az alábbi problémák jelentenek kiemelt nehézséget. 1. Anyagi problémák, melyek megoldására nincs eszköze a családgondozónak. Klienseink körében jelentős a munkanélküliek száma, ami jövedelmi viszonyaikra hatással van. Az egy főre jutó jövedelem alacsony szintje miatt, saját és gyermekeik ellátása is veszélybe kerül. Hatással van a gyermekek élelmezésére, ruházkodására, továbbá a lakhatási körülményeikre. Megoldási javaslat: Foglalkoztatáspolitikai fejlesztés, munkahely teremtés. 2. A létbizonytalanság okán, anyagi témában felmerülő nézeteltérések alapján, gyakori a családi konfliktusok megjelenése. Megoldási javaslat: Konfliktuskezelési technikák alkalmazása. 3. A családok jövőképének hiánya, érdektelenség, elkeseredettség, szociális kapcsolatok beszűkülése miatt emelkedett a pszichés zavarok megjelenése. Nehezíti a probléma kezelését az, hogy a pszichés problémák ellátására hivatott intézmények befogadó képessége, ellátó képessége, dolgozóik jelentős leterheltsége miatt véges. Megoldási javaslat: Pszichiátriai ellátórendszer (gyermek, felnőtt, alap és szakellátás terület) fejlesztése, kapacitásbővítés. 4. Addiktológiai problémával küzdők számának emelkedése. Ellátórendszer igénybevételének önkéntessége miatt, a kliensek delegálása és kezelésének sikere elsősorban a klienseken múlik. Kiskorú szerhasználók kezelésére bentlakásos intézményi férőhely alacsony száma. Megoldási javaslat: Igénybevétel önkéntességének felül bírálata (fókuszálva a bűncselekményeket elkövetőkre). Férőhelyek számának növelése A problémák kezelése gazdasági, szociálpolitikai, társadalompolitikai megoldási stratégiát kíván. 20

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos.

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos. B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről Doma Lajos igazgatóhelyettes 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella 1 Bevezetés A gyermekek védelmének a rendszere Gyermekjóléti Szolgáltatás Jó gyakorlatok a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Piliscsév területén Tisztelt Képviselő Testület! A Családsegítő Szolgálat működését az 1993. évi III. tv, mely a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA SIÓFOK 2011.05.11. Takács Imre előadása A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál 1. A TEREP ELVÁRÁSAI

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g C s a l á d s e g í t ő S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 1. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

negyedév Esztergom

negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. 4.negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb elérhetőségek :

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A gyermekjóléti szolgálat feladata: A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelességi, aki a gyermek nevelésével, oktatásával,

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

2013. évi szakmai beszámoló Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Kistérségi Egység 7632 Pécs, Anikó u. 5.

2013. évi szakmai beszámoló Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Kistérségi Egység 7632 Pécs, Anikó u. 5. 2013. évi szakmai beszámoló Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Kistérségi Egység 7632 Pécs, Anikó u. 5. Doma Lajos igazgatóhelyettes 1 I. Az ellátási terület bemutatása (statisztikai-,

Részletesebben

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai 2009. Hajdúszoboszló Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna FSZH Kutatási területek Makro elemzés 15 munkaügyi kirendeltség + munkatárs 40 önkormányzat

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak 2015. évi tevékenységéről Újhartyán Városban Intézményünk a 2015. évben is társulás keretében működtette a három szociális alapellátást (étkeztetést,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben