PARS PRO TOTO - Észak-Szudán és Dél-Szudán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PARS PRO TOTO - Észak-Szudán és Dél-Szudán"

Átírás

1 PARS PRO TOTO - Észak-Szudán és Dél-Szudán NKE Biztonság- és védelempolitika MSC Biztonságpolitika III. házidolgozat Rémai Dániel december 7.

2 Tartalom Tartalom... 2 I. Bevezetés... 3 I.1. Az afrikai kontinens történeti áttekintése a kezdetektől a dekolonizációig... 3 II. Szudán története 1956-ig... 4 III. Indikátorok... 5 III.1. Vallási és kulturális indikátorok... 5 III.2. Az oktatás eltérő színvonala... 7 III.3. Etnikai különbségek... 7 III.4. Környezeti indikátorok... 7 III.5. Gazdasági kihívások... 8 IV. Az első szudáni polgárháború... 9 V. A második szudáni polgárháború... 9 VI. Átmeneti időszak VII. Két új állam VIII. Nemzetközi befolyás IX. Összegzés IX.1. Indikátorok és súlyozásuk IX.2. Megoldódott?

3 Many forms of Government have been tried and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time. Sir Winston Churchill - Speech in the House of Commons I. Bevezetés Dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy rávilágítsak és feltárjam a XX. század második felén átívelő és napjainkban is tartó, Afrika harmadik legnagyobb területű 2 országát sújtó konfliktus kiváltó okait. A Szudán elnevezésű államalakulat történetén átívelő konfliktus véleményem szerint egy olyan komplex viszonyrendszerben vázolható fel, amelyben egyszerre kell figyelembe venni társadalmi, gazdasági, nemzetközi politikai, etnikai és környezeti paramétereket. Azonban a konfliktus széles időtartama okán ezek a paraméterek eltérő súllyal esnek latba az egyes időszakokban. Dolgozatom első felében megpróbálom kontextusba helyezni Szudánt. Ezt követően igyekszem feltárni a válság(ok) kiváltó okait és ismertetni azok kezelését 1956 után 3. Végül megpróbálom illusztrálni a fentebb említett befolyásoló paraméterek hatóerejét a konfliktus egyes szakaszaiban. Dolgozatom végén megpróbálok kitekintést nyújtani a konfliktus jövőbeni alakulásának lehetőségeire. I.1. Az afrikai kontinens történeti áttekintése a kezdetektől a dekolonizációig Afrika, a fekete kontinens. Ezt a megnevezést többféleképpen is érthetjük. Napjainkban főleg a fekete bárány szókapcsolat illene rá a legjobban. Társadalmi, gazdasági, etnikai, környezeti problémáival Afrika az elmúlt évszázadokban rászolgált a harmadik világ 4 elnevezésre. Azonban ahhoz, hogy megértsük a XX. század egyik legkomplexebb, szinte az egész kontinenst érintő problémakörét röviden át kell tekintenünk a fejlődéstörténetet, amely eredményezte tényezők együttes negatív kicsengését. Az ember létezésével és az emberi társadalom kialakulásával kapcsolatos legkorábbi ismert bizonyítékok Kelet- és Északkelet-Afrikából kerültek elő. 5 Egyértelműen bizonyított, hogy a mai ember genetikai őse Afrikából rajzott ki és népesítette be a ma ismert világot. Afrika története azonban korántsem nevezhető akkora sikernek, mint az emberiség története. Röviden áttekintve az emberiség történelmének hajnalán az afrikai kontinens környezete nyújtotta a legjobb táptalajt a ma élő ember ősének kialakulásához. Ezt követően Afrika északi része (az ókori Egyiptom) és a kapcsolódó területek jelentettek a korabeli kultúra fellegvárát. Az emberi technológia fejlődésével a hangsúly egyre inkább eltolódott a Földközi-tenger medencéjébe. A hajózási technológia fejlődése megalapozta a föníciai expanziót, majd ezt követően az ókori görög és római világ virágzását. 1 The Official Report, House of Commons (5th Series), 11 November 1947, vol. 444, cc pages 2 Szudán szócikk Link: Mentés időpontja: Szudáni Köztársaság kikiáltása január 1. 4 Alfred Sauvy francia demográfus használta először a kifejezést azon országokra, amelyek a Hidegháború idején nem kötöttek szövetséget egyik világhatalommal sem. Forrás: Third World Etymology Link: - Mentés időpontja: J.D. Fage William Tordoff: Afrika története Osiris Kiadó, Budapest, page 3

4 Afrika, mint kontinens két részre szakadt. Az északi részek közelebb helyezkedtek a Földközi-tenger medencéjében fekvő birodalmakhoz, így élénk volt a gazdasági kapcsolat. Azonban az ókori görög és római világnak már ez is egzotikusnak számított. Az európai történelem ókori és kora középkori időszakában az afrikai kontinens jelentős részén a törzsi szövetségek és a kisebb birodalmak (Mali Birodalom, Ashanti Birodalom) voltak a meghatározók. Évszázadok teltek el, mire Afrika, mint kontinens ismert lett Európa számára. 6 Még ekkor is Afrikai belső tájai ismeretlenek voltak az európai emberek előtt. A hajózás fejlődésével elindult a verseny Európa tengeri flottával rendelkező hatalmai között a könnyen kiaknázható afrikai nyersanyagokért, gazdasági potenciálért és munkaerőért. Afrika újbóli felfedezése annak köszönhető, hogy Amerika felfedezésével megindult a kereslet az olcsó munkaerő iránt ban érték el az első afrikai rabszolgacsoportok Kubába. A XVI-XVII. században közel afrikai rabszolga került a spanyol gyarmatokra, Amerikába. 7 A rabszolgák iránti megnövekedett kereslet indukálta a kontinens mélyebben fekvő régiókba történő behatolást. Az első felderítő akciók alapvetően a rabszolga kereskedők expedíciós műveletei voltak. Ezt követték az európai hatalmak szervezett gyarmatosítási akció, amelyek kezdetben csak katonai helyőrségek telepítését jelentették, majd később kolóniák létrehozását (ld.: búrok) 8. Az 1900-as évek elejére Afrika 90 százalékban európai gyarmattá vált. A gyarmatosítás szinte egyet jelentett a területek kiszipolyozásával. A XX. század első felének európai hatalmi átrendeződése, az 1930-as évek gazdasági válsága illetve a II. világháború pusztításának eredményeként 1945 után megerősödtek az afrikai függetlenségi mozgalmak, amely folyamat alapvetően fokozatosan a gyarmatbirodalmak széteséséhez vezetett. Összességében le kell szögeznünk, hogy az afrikai gyarmatbirodalmak szétesése, már megindult az I. világháborút követően. A folyamat azonban lassú és körülményes volt. A II. világháború után az erőpozíciók megváltozása és a már függetlenné vált afrikai államok inspirálta példa okán egyre több gyarmat indult el a függetlenedés útján. Ennek kiváltó körülményeiről és részleteiről J. D. Fage részletesen ír Afrika története A visszaszerzett függetlenség című fejezetében. 9 II. Szudán története 1956-ig Ha össze akarnám foglalni Szudánnak, mint államnak a mivoltát, azt állíthatnám, hogy olyan, hogy Szudán nincs, nem volt és nem is lesz már soha. A XIX. században törzsi közösségek egymással laza kapcsolatban álló, de államalakulati jelleggel együtt nem kooperáló hálózata jellemezte a későbbi Szudán területét. Tehát egyértelműen kijelenthetjük, hogy az 1956 és 2011 közötti időszakban létező Szudán nevű államalakultnak nem volt semmilyen történelmi létjogosultsága. Egyiptom 1820-ban gyarmatosította a mai Észak-Szudán területeit, majd a XIX. század végére a britek a mai dél-szudáni területeket. Az egyiptomiak és a britek eltérő közigazgatási berendezkedésének és a lakossághoz való hozzáállásának tudható be a két területen kialakult politikai kultúra jelentős eltérése. Míg északon sokkal szabadabban, nyíltabban folyhatott a politikai élet, pártok alakítása addig délen a britek maguk próbálták meg kinevelni a későbbi vezetőréteget, elnyomva a szabad kezdeményezéseket. A britek kinevelési folyamata csak a két 6 Benkes Mihály: Helyzetkép Fekete-Afrikáról, - Politikai afrikanisztikai tanulmányok, Budapest, Slavery in America Link: Mentés időpontja: Búrok szócikk a Wikipedia.hu oldalon Link: Mentés időpontja: J.D. Fage William Tordoff: Afrika története Osiris Kiadó, Budapest, page 4

5 világháború között kezdődött, a Brit Nemzetközösség létrehozáskor, és abban a néhány évben is csak kismértékű volt. Így az idő rövidsége és az intenzitás hiánya miatt az 1956-os függetlenné válás után jelentős volt a politikai kultúra különbsége Szudán északi és déli területei között. 10 Azonban nem csak a politikai kultúra terén láthatunk eltéréseket. A déli részeken a britek a hagyományos európai gyarmatosítás útját járták: kompenzáció nélküli export minden nyersanyagra, ásványkincsre és gazdaságilag rentábilis termékre. Emellett a britek által felügyelt területeken a rabszolga kereskedelem megbontotta a hagyományos társadalmi szerkezetet. Az 1956-os függetlenedés után számos egyéb eltérés is felmerült a két országrész tulajdonságai között, amelyek alapul szolgáltak a kirobbanó és hosszan elhúzódó polgárháborúhoz. III. Indikátorok Az előző fejezetben felsorolt, a két országrész eltérő történelmi fejlődéséből eredeztethető a társadalmat és a politikai kultúrát jellemző törésvonalak mellett ki kell még emelnünk a vallási törésvonalakat, az oktatás eltérő színvonalát, az etnikai különbségeket, valamint a gazdasági és környezeti indikátorokat is. III.1. Vallási és kulturális indikátorok Egy 2006-ben készült felmérés szerint az akkori Szudán vallási arányai a következőképpen alakultak: ábra A 1. ábra erőteljesen torzítja a valós képet, de az arányok érzékeltetésére tökéletes. Szudánban számos olyan vallás lelhető fel, amely keveri az egyes alapvallások elemeit. Számos törzsi vallás emelte be kánonjába a keresztény vagy az iszlám vallás alapelemeit és fordítva is találhatunk példákat. Sokkal súlyosabb problémát jelent, hogy a vallási és kulturális eltérések jól 10 Rémai Dániel: Szudán és a világ - Adsumus VI. - Tanulmányok a VIII. Eötvös Konferencia előadásaiból; Budapest; CIA World Factbook 2006 Link: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 5

6 elkülöníthető törésvonalak mentén bontakoznak ki. Az északi, korábban Egyiptom által felügyelt területeken jelentős a muszlim vallásúak aránya, míg délen a keresztény és animista közösségek vannak többségben. 12 Kiegészítés: Az említett vallási és kulturális ellentétek ilyen éles vonal mentén történő kiéleződése az 1990-es években kiemelten fontossá tette Szudánt. Tekintettel arra, hogy számos a régióval foglalkozó szakértő hangsúlyozta a dél-szudáni többségében keresztény terület fontosságát az iszlám világnézetű északi területekkel szemben megszületett az ún. astrideproblem 13. A földrajzi pozíciók által a Szudán éppen az iszlám kultúra déli peremén helyezkedik el: lovagló ülésben. Számos szakértő vélte úgy a hidegháborút követően, hogy az észak-szudáni befolyás növekedése a déli részeken az iszlám vallás dél-afrikai expanziójának előfutára lenne. Több más későbbiekben kifejtésre kerülő tényező mellett ez is komoly szerepet játszott abban, hogy a nemzetközi szervezetek és a világ vezető nagyhatalmai az elmúlt években komolyabban támogatni kezdték Dél-Szudán függetlenedési törekvéseit. Az alábbi ábra részletesen mutatja a terület vallási megoszlását: 2. ábra Glickman, Harvey 2000.: Islamism in Sudan s civil war; Orbis p., USA 13 Glickman, Harvey 2000.: Islamism in Sudan s civil war; Orbis p., USA 14 Szudán vallási térképe Link: Mentés időpontja:

7 III.2. Az oktatás eltérő színvonala Szudán történetének bemutatásakor már kiemeltük az eltérő brit és egyiptomi társadalomfelügyelet kérdését, így itt csak röviden térnék ki rá. Míg Szudán északi területein, az egyiptomi befolyású övezetekben lehetőség volt arra, hogy a politikai elit kialakuljon és megfelelő oktatásban részesüljön, addig a brit területeken a gyarmatosítók elzárkóztak ez elől. Így a függetlenedés idejére komoly törés volt a két társadalom között az oktatás színvonalát tekintve. A XX. század második felében ez a hatás fokozatosan csökkent a társadalom rétegei között, azonban egy új aspektus jelent meg a politikai vezetők körében. Bashir karrierjét a Szudáni Katonai Akadémián kezdte az 1960-as években és később harcolt Egyiptom oldalán Izrael ellen. Vele szemben a déli területek kiemelt vezetője, a 2005-ben elhunyt 15 John Garang többek között amerikai egyetemen is tanult (University of California - Berkeley) és szakmáját tekintve mezőgazdasági közgazdász volt. Ez jelentős törést jelentett a két Szudán politikai motivációiban az 1990-es évektől egészen Garang haláláig. Nagy kérdés, hogy Garang utódja Salva Kiir Mayardit, aki katonai végzettségű és bár jelentős időt töltött Garang mellett, az alapokat mégis a szudáni hadseregben sajátította el képes lesz-e folytatni Dél- Szudánban a Garang által preferált civil állami irányítás megszilárdítását. III.3. Etnikai különbségek Afrika a fekete kontinens, amely a fekete számtalan árnyalatában pompázik. Összességében azt mondhatjuk, hogy ma Afrikában nagyon kevés az olyan államalakulat, amelyet egy népcsoport alkotna jelentős többséggel. Számtalan konfliktust, polgárháborút és etikai villongást eredményezett ez az állapot a függetlenség kivívása óta. 16 Szudán etnikai összetételét tekintve a következő: fekete afrikai 52 százalék, arab 39 százalék, beja 17 6 százalék; egyéb, főként külföldiek 3 százalék. Ez a megosztottság sokat javult a két ország különválása után, azonban még mindig számtalan olyan kérdéses terület van, ahol a népesség etnikai összetétele nagyon vegyes. III.4. Környezeti indikátorok Az ENSZ el sivatagosodásról 18 szóló 1973-as jegyzékében, már felhívta a figyelmet, hogy az éghajlat és területi jellemzők változásának beláthatatlan következményei lesznek Afrika több országára nézve, köztük Szudánra is. A Száhel-övezet el sivatagosodása miatt az északon élő nomád pásztorok délebbre vonultak a 80-as évektől kezdődően, ezzel erősítve a népcsoportok és vallások kevertségét, amely felerősítette az ellentéteket. A délebbi terülteken élő földművesek veszélyeztetve érzik tulajdonukat és megélhetésüket. 19 Szudán problémáit eddig főleg egy észak-dél tengely mentén próbáltuk meg értelmezni. Dolgozatomban nincs lehetőség, hogy részletesen kitérjek a darfuri-konfliktusra, de mindenképpen meg kell említeni, hogy Szudánt 2003 óta megosztja az észak-dél törésvonal mellett egy az ország nyugati részén kibontakozott belháború. A környezeti katasztrófa miatt kiéleződtek az ellentétek a helyi földművesek és a nomád pásztorok között. A főleg keresztény augusztus 5-én helikopterbalesetben elhunyt John Garang. 16 pl.: Ruanda, Kenya 17 vándorló nomád népcsoport főleg Szudán, Egyiptom és Eritrea területén Link: Mentés időpontja: Desertification Monitoring: Is the Desert Encroaching Link: Mentés időpontja: Rémai Dániel: Szudán és a világ - Adsumus VI. - Tanulmányok a VIII. Eötvös Konferencia előadásaiból; Budapest;

8 vagy törzsi hitű földművesek ellen az északi kormányzat bár hivatalosan sosem ismerte el, de egyértelműen bizonyítható a használt fegyverek és a kiképzés elemzése alapján az ún. janjaweed milíciát 20 támogatta május 5-én a szudáni kormány és Darfur legnagyobb lázadó csoportja, az SLM (Szudáni Felszabadító Mozgalom) aláírta a darfuri békeszerződést. 21 Az elhúzódó konfliktus az elmúlt években hol erősebben, hol gyengébben, de folyamatosan megnyilvánul a régióban. Az ENSZ és az Afrikai Unió 2004 után békefenntartó csapatokat állomásoztatott a régióban, de ezek mandátuma 2009-ben lejárt. A konfliktus átdimenzionálódni látszik a két új állam közötti területi vitákban és a darfuri függetlenedési mozgalom megerősödésében. III.5. Gazdasági kihívások Szudán gazdasága a mutatott adatok alapján rohamosan fejlődik, lemaradása azonban igen jelentős nemcsak az ipari világ, de még sok afrikai államhoz képest is. A kormányzat hangzatos gazdaságpolitikai célokkal és lépsekkel kívánja a külföldi beruházók és szakemberek számára vonzóbbá tenni az országot, a belső konfliktusok, társadalmi feszültségek következtében mindez azonban csak mérsékelt sikerrel jár. A befektetők többsége az olaj- és gáztartalékok kiaknázása végett érkezik Szudánba. Tevékenységük általános infrastrukturális és külkereskedelmi fejlesztéssel jár, az állambevételek további sorsát azonban komolyan fenyegeti az elhatalmasodó korrupció. A darfuri tömeggyilkosságok nyomán százezrek menekültek a szomszédos országokba, az általuk hátrahagyott tulajdonok és földek újraosztásánál az arab fegyvereseket, valamint az olaj után kutató cégeket részesítik előnyben. Hatalmas területi egyenlőtlenségek jellemzik Szudánt, míg a keleti és a főváros környéki területek fejlődőképesek, addig délnyugaton az éhhalál, a különböző járványok és a fertőzött vizek szedik áldozataikat. A kormányzat erőszakos arabosítása országszerte atrocitásokhoz, tömeges ki- és áttelepítésekhez, társadalmi feszültségekhez vezet. Az arab fegyveres csoportok szántszándékkal gyújtják fel a fekete afrikaiak földjeit és pusztítják el a számukra egyetlen megélhetést biztosító termést. 22 A khartumi kormányzat számára a 2000-es évek elején komoly bevételi forrást jelentett a Kínával ápolt jó viszony. A déli olajmezők kiaknázását az éppen energiaéhségének csúcsára kerülő ázsiai szuperhatalom nagy erőkkel kezdte meg. Számos beruházásra került sor az északi területeken kínai forrásokból 23. Az ország munkaerő struktúrája azonban korántsem egy fejlődő társadalom képét mutatta 2007-ben. A lakosság 80 százaléka a mezőgazdaságban dolgozik, míg mindössze 7 százalékuk az iparban és 13 százalékuk a szolgáltatóiparban ben az export partnerek közül kiemelkedett Kína (58 százalék), de jelentős volt Japán (15 százalék), Indonézia (9 százalék) és India (5 százalék) is. Hasonló sorrendet figyelhetünk meg az import partnerek terén is. Összességében azt mondhatjuk, hogy Szudán gazdasága komoly gondokkal küzd, amelyek nem oldódtak meg a két országrész különválásával, hanem sokkal inkább elmélyültek. Az infrastruktúra szempontjából felfejlesztett, de jelentős olajtartalékokkal nem bíró északi rész 20 Eredeti jelentése egy férfi lóháton fegyverrel, ördög lóháton vagy férfi lovon ). A janjaweed-milíciák leginkább Darfurban, Nyugat-Szudánban és Kelet-Csádban mozognak. 21 Szudán történelme Link: Mentés időpontja: Afrika tanulmányok Szudán Link: - Mentés időpontja: A khartumi elnöki palotát 2005 környékén kínai tervek alapján kínai munkavezetőkkel építették fel. Vonatkozó érdekesség: Elengedték a kínai építőmunkásokat Szudánban

9 elvesztette a bevételt jelentő olajkészleteket, míg az infrastrukturálisan fejletlen dél ugyan megkaphatta ezeket, de szembe kell néznie egy új állam minden problémájával 24 és a hiányos infrastruktúra okozta gazdasági potenciálcsökkenéssel. IV. Az első szudáni polgárháború Egy évvel a függetlenség kivívása előtt tört ki az első polgárháború az északi és a déli területek között. A polgárháború egyértelmű kiváltó oka volt déli oldalról a félelem a függetlenség után bekövetkező erős északi befolyástól. A háború kiindulási pontja az egységes Szudán hadseregének soraiban szolgáló déli tisztek lázadása volt, amely később Anya-Nya gerillamozgalom néven közel 17 éven keresztül vívta csatáit az északi befolyás csökkentése érdekében. Az első háborút az március 3-án megkötött Addisz-Abeba-i egyezmény zárta le. Az Egyházak Világszövetségének közvetítésével létrejött béke kiemelt pontjai voltak: - széleskörű autonómia a déli területeken - egyenlő fejlesztési pénz és segélyelosztás Az északi katonai vezetés azonban nem tartotta be az Addisz-Abeba-i egyezményben foglaltakat. A helyzetet tovább rontotta, hogy az 1970-es évek második felében jelentős kőolajmezőket tártak fel dél-szudáni területeken, amelyeket az északi vezetés okkupált. A kőolaj kitermelésből származó bevételeket az északi részek fejlesztésére és a vezetés igényeinek kielégítésére fordították. Az esetleges felkelés megakadályozása érdekében északra vezényelték a déli haderőket. V. A második szudáni polgárháború A második polgárháború 1983-ban tört ki alapvetően vallási és közigazgatási intézkedések miatt. Vallási téren az északi vezetés ki akarta terjeszteni a saria-t a déli területekre is, amely komoly ellenérzésbe ütközött (1977). Közigazgatási téren pedig Nimeri elnök úgy döntött, kijátssza az addisz-abebai egyezmény előírásait. Szudánt föderatív állammá szervezte át, amely magában foglalta Dél-Szudán államait is. 25 Az 1980-as évek második felében, az Umma párti 26 Sadiq al-mahdi miniszterelnöksége alatt volt rá esély, hogy az ország elindul a demokratizálódás útján. De 1989-ben Omar al Bashir, az RCC (Revolutionary Command Council) vezetője - az ellenzéki NIF (dr. Hassan al Turabi 27 vezette National Islamic Front) segítségével, amely árnyékkormányt alakított magához ragadta a hatalmat. Bashir az elmúlt húsz évben bizonyította, hogy igazi reálpolitikus. 28 A nagyhatalmak közül mindig éppen annak az érdekeit támogatta, aki hajlandó volt együttműködni vele a déliek elleni majd később a darfuri konfliktusokban. Bashir John Garang tábornokot bízta meg a déli területeken egyre erősödő vallási autonómiáért és az észak által okkupált területek visszaszerzéséért indított ellenállási mozgalom 24 Például: Az USA figyelmeztette Dél-Szudánt a korrupció miatt Forrás: Mentés időpontja: Szudán történelme Link: Mentés időpontja: a Mahdi-család és támogatói által 1947-ben alapított párt. A Mahdi-család politikai és közéleti tevékenysége végigkísérte Szudánt az 1800-as évek közepétől egészen napjainkig. 27 Később összeütközésbe került Bashirral és száműzetésbe kényszerült. 28 Szudán - Etiópia - Eritrea: Reálpolitika izomból Link: Mentés időpontja:

10 leverésével. Azonban Garang átállt a felkelők oldalára és Etiópiából irányította az ellenállást. vezetésével alakult meg 1991-ben a SPLA (Sudan People s Libertation Army), aminek fő szárnya vallási autonómiát követel az NDA-val (Nation Democratic Alliance) karöltve. A szervezet másik szárnya, az SSIM (Southern Sudan Independence Movement) emellett teljes függetlenséget a déli területeknek. 29 A későbbiekben az SPLA erősítette pozicíióját, mivel sikerült megegyezésre jutnia a Nemzeti Demokratikus Szövetséggel (NDA National Democratic Alliance). 30 A Bashir vezette északi kormányerőket erőteljesen meggyengítette a polgárháború. A katonai fölény illetve a népszerűség csökkenésének egyenes következménye volt, hogy 1996-ban két az SPLA-tól független déli frakcióval is békét kötött. Garang nem volt hajlandó elfogadni e béke feltételeit annak ellenére, hogy Bashir jelentős engedményeket tett a déli területek autonómiájának tekintetében. A fegyverszünet megkötésére több sikertelen próbálkozás után (Nairobi 1997) végül 1998 tavaszán került sor. A fegyverszünettel paralel megindult az új alkotmány elkészítése (1998. június 30). Ez a dokumentum tartalmazta, hogy biztosítják délre a segélyek szabad áramlását és megoldást találnak az éhínség problémáira. Azonban a déliek 1998, szeptemberében sikkasztással vádolták az északi kormányt, amely ismét támadó hadműveletekbe kezdett ban Bashir kénytelen volt hatalma megtartása érdekében eredményeket produkálni. Tekintettel arra, hogy ebben az évben Amerikával teljesen megromlott a viszony. 31 A harcok folyamatosak voltak egészen 2004-ig. A khartumi vezetés belátta, hogy nem képes egyszerre tartani magát Darfurban és a déliekkel szemben is. Így július 5-én aláírtak egy szerződést, amelyben megállapodtak a jóléti hatalommegosztásról, a kényes területek (Nuba-hegyvidék, Abyei, Kék-Nílus vidéke) feletti hatalomgyakorlásról. A január 9-én Naivashaban (Kenya) aláírt békeszerződés az alábbi kérdésekkel foglalkozott: rendelkezett a 2011-es népszavazásról, amely a déli területek autonómiájáról szólna. az olajból származó nyereség elosztásáról, alelnöki pozíciót jutattak az SPLM-nek, a Nuba-hegyvidéken, Abyeiben és a Kék-Nílus vidékén három éves ciklusokra bontotta az északiak és a déliek hatalomgyakorlását. Az északi vezetés megalkotta az ország új alkotmányát, amely július 5-án lépett életbe. A déli tartományoknak külön alkotmányuk van 2005 decembere óta. VI. Átmeneti időszak A khartumi vezetésnek számos problémával kellett szembenéznie a déleikkel való békekötés után: 29 Rémai Dániel: Szudán és a világ - Adsumus VI. - Tanulmányok a VIII. Eötvös Konferencia előadásaiból; Budapest; Szudáni konfliktus Link: Mentés időpontja: között Oszama Bin Laden Szudánban élt és később is sokszor nyilatkozott az országról. Az amerikai vezetés így komoly biztonsági kockázatnak tekintette Szudánt, mint az al-kaida potenciális támogatóját. Az USA katonai konfliktusba is keveredett Szudánnal, amikor 1998-ban lebombázott egy gyárat Ash-Shifában. A gyárról a washingtoni hírszerzés azt feltételezte, hogy gyógyszer helyett fegyvereket gyárt. Ezt követően nemzetközi embargót vezettek be Szudán ellen. A darfuri-konfliktus népirtásaira reagálva 2003-ban Collin Powell nyíltan felrótta a népirtás bűnét a khartumi vezetésnek és kijelentette, hogy a terrorizmus elleni háború következő állomása Szudán lesz. Azonban erre már nem került sor az Afganisztáni és az iraki katonai nehézségek miatt. Később pedig annak okán, hogy az északi vezetés engedélyezte a 2011-es népszavazást, amely a déli területek elszakadásához és Dél-Szudán születéséhez vezetett. 10

11 PARS PRO TOTOO Észak-Szudán és Dél-Szudán 1. A déli autonómia és a hosszú távon előre látható elszakadás veszélyeztette az olajtartalékok elérést. 2. Darfur helyzete nem stabilizálódott kielégítően. 3. Csád és Szudán között december 23-án tört ki háború, mivel Csád nem nézte jó szemmel, hogy az észak-szudáni vezetés által támogatott milíciák (Demokrácia és Szabadság Mozgalma RDF) csádi területeken is fosztogattak. Bashirt Idriss Dédy csádi elnök a háború exportálásával és Csád labilitásának növelési kísérletével vádolta. A konfliktus egészen a május 3-án aláírt fegyverszüneti egyezményig tartott. 3. ábra Az északi vezetésnek szembe kellett nézni az Eritrea határán tevékenykedő Keleti Front koalícióval, amelynek célja, hogy nagyobb befolyást kapjon ez a terület a kormányban és jobban részesedjen az olajexportból származó bevételekből. A lázadók ezen a területen a keletre irányuló olajexport bojkottálásával fenyegetőztek. A kormány és a Keleti Front között június 19-én kezdődtek tárgyalások és október 14-én írták alá a békeszerződést. Az egyezményy kiterjed biztonsági kérdésekre, a hatalom megosztására, és gazdasági kérdésekre ben jelentős árvíz söpört végig az országon, különösen pusztítva a darfuri- így régióban. Az ENSZ komoly járványveszélyre hívta fel a figyelmet. Az árvíz elmosta a termést, az amúgy is élelmiszerhiánnyal küzdő régiókban továbbb nőtt az éhínség. VII. Két új állam Bár a modern elemzők nem gondolják, hogy lenne harmadik szudáni polgárháború, tekintettel arra, hogy a fegyveres támadások még napjaikban is gyakoriak véleményemm szerint helytálló a kifejezés. Bár a harmadik szudáni polgárháborút nyugodtan nevezhetnénk akár 32 Sudanese Peace Agreements maps Link: /adilsud.blogspot.hu/2009/ 11/sudanese-peace-agreements.html Mentés időpontja: Szudán történelme Link: %C3%A1n_t%C3%B6rt%C3%A9nelme Mentés időpontja:

12 PARS PRO TOTOO Észak-Szudán és Dél-Szudán országok közötti háborúnak is ben sor került arra a népszavazásra, amely megadta a Délvezetője szudáni Köztársaság jogalapját július 9-én kiáltották ki az új államot, amelynek Salva Kiir Mayardit lett. 34 Az elmúlt egy évben számos határvillongásra került sor a khartumi vezetés és az új állam között, különösen azokon a területeken, amelyeknek fennhatóságáról a 2005-ös békeegyezményben három éves ciklusok szerinti irányításban állapodtak meg. Észak-Szudán nem hajlandó átadni ezeket a területeket a déli államnak. Mindeközben szembe kell néznie azzal a problémával, hogy Délmozgalom. Szudán példáján a darfuri-régióban is megindult az elszakadási Dél-Szudán és Szudán határán fekszik Abyei, amely vitatott terület lehet a majdani három ország között. Abyeiben is külön népszavazást kívánnak tartani arról, hogy mely leendő országhoz tartozzék, viszont az apró területen is éppoly erősek a függetlenséget óhajtó erők. 35 Dél-Szudán is számoss problémával küzd az elszakadás óta. Közvetlenül a népszavazás után megindult a hatalmi harc az ország vezetéséért, így vezetője Salvaa Kiir Mayardit hatalma nem mondható szilárdnak. Ezek a hatalmi villongások veszélyeztetik az egészséges demokrácia kialakulásának esélyeit. Mindeközben szembe kell nézniük az elmaradt infrastruktúrával és a humanitárius problémákkal. Jelentős problémát okoz a korrupció és a gazdasági nehézségek. VIII. Nemzetközi befolyás Nagyon röviden vizsgálnám Szudán nemzetközi kapcsolatait. Ahogy korábban már kifejtettem Bashir kormányzására alapvetően a reálpolitika volt jellemző a külügyek terültén is. Az elmúlt húsz évben azonban a nyugati vezetők körében vállalhatatlanná vált Bashir személye a háborúk, népirtások, az emberi jogok korlátozása és a terrorizmus támogatása miatt. Bashir fokozatosan egyre inkább Amerika ellenesség vált. Politikájának egyre erősebbb része lett az iszlám vallás terjesztése, nyíltan felszólalt Izrael ellen. 36 Bashir jó kapcsolatokat ápolt és ápol a Kínai Népköztársasággal. A Dél-szudáni Köztársaság számára kiemelten fontos volt, hogy függetlensége után elismerjék a világ vezető hatalmai. Amerika az elsők között jelezte, hogy nagykövetséget kíván felállítani az új ország területén. Azonban mindenképpen fontos megemlíteni, hogy Kína, mint a régió új vezető ereje, amely Amerika vezető pozíciójára pályázik ebben a térségben szintén jó kapcsolatok kialakítására törekszik Dél-Szudánnal is. Peking jó kapcsolatokat épített ki a függetlenedő Dél-Szudánnal, ugyanakkor támogatásáról biztosította Északot is. Mindezt 34 Kapcsolódó: Kétségek és remény között: Dél-Szudán függetlenedik Kitekintő cikk - Link: 09/ketseg_es remeny_kozt_del-szudan_fuggetlenedik/ Mentés időpontja: Szudán történelme Link: %C3%A1n_t%C3%B6rt%C3%A9nelme Mentés időpontja: Az oldalon látható két nemzeti címer közül a felső fekete sassal Szudán (jelenleg: Észak-Szudán) címere, míg az alsó az elszakadt déli területek, a Dél-szudáni ellenség Kitekintő cikk Link: Köztársaság címere. 36 Bashir: Izrael az előszámú 12/bashir_izrael_az_elsszamu_ellenseg/ - Mentés időpontja:

13 viszonozta Khartum kijelentése is, mely szerint Kína és Észak-Szudán kapcsolatára semmi sem jelenthet veszélyt, bárhogy is alakulnak a események a térségben. 37 IX. Összegzés IX.1. Indikátorok és súlyozásuk Dolgozatom célja a Szudán területén több mint ötven éve tartó konfliktusok indikátorainak feltárása volt. Az indikátorok feltárása mellett azok súlyát is szerettem volna megállapítani. Erre azonban csak szubjektív módszerek álltak rendelkezésemre. A következő ábrával szeretném érzékeltetni, hogy véleményem szerint hogyan alakult az egyes indikátorok hatása 1956-tól napjainkig: 4. ábra IX.2. Megoldódott? Véleményem szerint összességében azt mondhatjuk, hogy a Dél-szudáni Köztársaság kiválása a Szudán elnevezésű államalakulatból egyáltalán nem jelentett megoldást a régió problémáira és nem okozza hosszú távon a konfliktus megoldását. Az Indikátorok fejezetben kifejtett problémák szinte egytől egyig megmaradtak a területek elszakadásával és emellett számos újabb is generálódott. (pl.: Darfuri elszakadási törekvések). A következő évek kiemelt kérdése, hogy Dél-Szudánnak sikerül-e megmaradnia a demokrácia útján vagy elindul diktatórikus irányba. A másik oldalon pedig nagyon sok függ Bashir, khartumi vezető 37 Mi lesz veled Szudán? Kitenkintő cikk Link: Mentés időpontja:

14 helyzetétől. Ha sikerül megszilárdítania jelenleg elég ingatag pozícióját és erőt gyűjteni, akkor nagy esély van egy már országok közöttivé avanzsált konfliktus kirobbanására. Azonban figyelembe kell venni, hogy Bashir közel 70 éves. Így további kérdések merülhetnek fel a hatalom átörökítése kapcsán is. A szudáni területek humanitárius, gazdasági és politikai problémáit véleményem szerint nem újabb szakadásokkal lehet megoldani, hanem egy megfelelő hatalmi jogkörökkel rendelkező és mind a régión belül, mind nemzetközi téren erős támogatást élvező föderatív államalakulat létrehozásával, amelynek vezetését nemzetközi szervezetek (pl.: Afrikai Unió, ENSZ) erős kontroll alatt tartják. 14

Gócpont Afrika szarván

Gócpont Afrika szarván NKE Biztonság- és védelempolitika MSC Válságövezetek biztonságföldrajza házidolgozat 2013. december 8. Tartalom I. A téma indoklás... 4 I.1. A téma pontos megjelölése... 4 I.2. Személyes indokok... 4 I.3.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Lévay Gábor közalkalmazott MH GEOSZ Katonaföldrajzi és szakkiképzési osztály ZMNE doktorandusza. 2008. május 27.

Lévay Gábor közalkalmazott MH GEOSZ Katonaföldrajzi és szakkiképzési osztály ZMNE doktorandusza. 2008. május 27. A közép-afrikai k konfliktusok hatása Európa biztonságára Jelentős biztonsági kockázatot képviselnek a világfejlődésből egyre inkább elmaradó, ugyanakkor egyre jelentősebb népességgel rendelkező régiók,

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik:

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Szigetvári Tamás: Migrációt befolyásoló tényezők a Közel-Keleten 1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Az elmúlt évtizedekben a régió rendelkezett a legmagasabb népességnövekedési

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

A végzetes egyetértés

A végzetes egyetértés A végzetes egyetértés Szuezi-válság és az Ikerkonfliktus - CZÉH TAMÁS; Bevezető Okozhat-e egy pillangó szárnycsapása Brazíliában tornádót Texasban? Edward Lorenz Bár furcsának tűnhet gondolatindító kérdésem

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai.

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. Lakatos Júlia Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. A Nemzeti Hírszerzési Tanács Globális Trendek 2025: Átalakult világ című elemzésének célja a világszintű stratégiai gondolkodás előmozdítása.

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE 2012/13. tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga 2. A késő középkor nemzetközi jogi

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével

Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 111 D1 Történetek a Földről Vasco da Gama A XIV XV. századi Európába sokféle kereskedelmi

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről Vállalatok és más pályázók számára Nemzetközi

Részletesebben

Vándorló milliók 1. Kontinensek közötti (interkontinentális) vándorlások: - népvándorlás Ázsiából Európa felé (4-9. század); - kivándorlás Európából Amerikába (15-16. 16. századtól napjainkig, a legintenzívebb

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Borsányi András MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN Doktori (PhD) tézisek Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár BUDAPEST, 2003. 1 Montenegró a függetlenné

Részletesebben

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX Mikor tekinthetjük egy ország társadalmát alapvetően militarizáltnak? Mely okok játszanak közre a világ egyes régióiban a militarizáció szintjének emelkedésében, csökkenésében?

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4 virtuális tudásközpontoknak közvetlen politikai befolyástól és gazdasági kényszertõl függetlenül kell mûködniük. E célból tanácsos ezeket a központokat legalább a legfontosabbakat virtuális autonóm közigazgatási

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei

ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei Mik lehetnek az okai annak, hogy míg a XVIII. század elején a kontinentális Latin-Amerika

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében Két célt tűztem ki az előadásban. Először, csatlakozva Deák Péter előadásához, szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Érdekek, lehetõségek és stabilitás Észak-Irakban

Érdekek, lehetõségek és stabilitás Észak-Irakban 15 Csiki Tamás Érdekek, lehetõségek és stabilitás Észak-Irakban A Huszein-rezsim 2003-as megdöntése alapvetõen formálta át Irakot, és korábban nem látott lehetõségeket teremtett az ország kurd lakossága

Részletesebben

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 1. Jellemezze a hidegháborús nemzetközi rendszert a szuezi válság alatt! - Ismertesse a szuezi válság nemzetközi körülményeit,

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 2. Téma Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 1. Ázsiai út 1.1. Az ázsiai út meghatározása 1.2. A kialakulás folyamata 2. Az antik út 2.1. Kialakulásának előzményei 2.2. Az antik út folyamata

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

Kína szerepe az ENSZ békefenntartó tevékenységében

Kína szerepe az ENSZ békefenntartó tevékenységében 49 Jordán Gyula Kína szerepe az ENSZ békefenntartó tevékenységében Kínának a világszervezethez, azon belül a békefenntartáshoz való viszonya kanyargós, több szakaszra osztható utat járt be. Az írás ennek

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak:

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 843 final ANNEX 1 MELLÉKLET A Bizottság és az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának közös jelentése az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

A Toyota-háború. NKE Biztonság- és védelempolitika MSC Szárazföldi hadműveletek. Rémai Dániel 2012. december 13.

A Toyota-háború. NKE Biztonság- és védelempolitika MSC Szárazföldi hadműveletek. Rémai Dániel 2012. december 13. A Toyota-háború NKE Biztonság- és védelempolitika MSC Szárazföldi hadműveletek Rémai Dániel 2012. december 13. Tartalom Toyota-háború Tartalom... 2 I. Bevezetés... 3 I.1. Célkitűzések... 3 I.2. Általános

Részletesebben

Kína jelenléte Afrikában - Kapcsolatok a két Szudánnal

Kína jelenléte Afrikában - Kapcsolatok a két Szudánnal Kína jelenléte Afrikában - Kapcsolatok a két Szudánnal (Németh Anita) Kína az 1960-as évek második felétől gazdaságilag és politikailag is szeretett volna a világban meghatározó tényezővé válni. Ennek

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

FÖLDRAJZ ÉVFOLYAMVIZSGA ÍRÁSBELI

FÖLDRAJZ ÉVFOLYAMVIZSGA ÍRÁSBELI É V F O L Y A M V I Z S G A 2 0 1 0. m á j u s 6. FÖLDRAJZ ÉVFOLYAMVIZSGA ÍRÁSBELI 10. évfolyam 2010. május 6. 12.20 óra II. rész Idõtartam: 100 perc Földrajz - II. Évfolamvizsga írásbeli 2010. május 6.

Részletesebben

A csoki útja SZKA_210_31

A csoki útja SZKA_210_31 A csoki útja SZKA_210_31 TANULÓI A CSOKI ÚTJA 10. ÉVFOLYAM 369 31/1 TUDOD-E HONNAN ÉRKEZIK A KAKAÓ? Járj körbe az osztályban és kérdezgessétek társaidat: tudod-e, hogy honnan érkezik a kakaó Magyarországra?

Részletesebben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 2012/I ISSN: 2062-1655 Varga Anita Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 1. Bevezetés Napjainkban jellemző tendencia a kulturális intézmények kínálata iránti csökkenő

Részletesebben

TOLNAI ÁGNES A MULTIKULTURALIZMUS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI AUSZTRÁLIA ESETÉBEN

TOLNAI ÁGNES A MULTIKULTURALIZMUS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI AUSZTRÁLIA ESETÉBEN TOLNAI ÁGNES A MULTIKULTURALIZMUS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI AUSZTRÁLIA ESETÉBEN NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET TÉMAVEZETŐ DR. ROSTOVÁNYI ZSOLT DSC EGYETEMI TANÁR TOLNAI ÁGNES BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA Csüllög Gábor 1 Magyarország Európai Uniós csatlakozásával együtt járó regionális tagolásának kialakítása sok vitával jár, amelyeknek

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV Trenecon COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben