Via Moderna Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság H-3300, Eger Zoltay utca 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Via Moderna Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság H-3300, Eger Zoltay utca 8. E-mail: viamodernatan.szolg.bt@gmail."

Átírás

1 Via Moderna Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság H-3300, Eger Zoltay utca 8. UNIÓS FIGYELŐ A Magyar Mérnöki Kamara részére július hét

2 Mandák Fanny 2

3 I. Előrejelző Jogszabályok (Hivatalos Lap L-sorozat) Egyéb dokumentumok...6 III. Szakpolitikai figyelő Belső piac és szolgáltatások Energia Egészségügy és munkabiztonság Erdőgazdálkodás Gazdaság- és pénzügyek Információs társadalom és média Környezetvédelem Közlekedés Kutatás Regionális politika Vállalkozásfejlesztés és ipar Versenypolitika Vízgazdálkodás...21 IV. Heti figyelő

4 I. Előrejelző UNIÓS FIGYELŐ 27. hét 1. Európai Unió Tanácsa (EiUT) a tagállamok szakminisztereinek ülései július 7-9.: informális foglalkoztatási és szociális politikai tanácsülés 2. Európai Bizottság (EiB) július 2-7.: Európai Tudományos Fórum (Torinó) július 6-8.: informális workshop a klíma akciókról július 7.: az Európai Bizottság közzéteszi az európai nyugdíjak jövőjéről szóló zöld könyvet július 8.: információs nap a 7. kutatási keretprogram energia-kutatási projekteiről 3. Európai Parlament július 5-8.: strasbourgi plenáris ülés Fő napirendi pontok: Az autóbuszal közlekedő utasok jogai Intelligens közlekedési rendszerek a közúti közlekedésben és az egyéb közlekedési módokhoz való kapcsolódás A közlekedés fenntartható jövője A fiatalok munkaerőpiachoz való hozzáférésének elősegítése, a gyakornokok és az ipari tanulók státuszának megerősítése Bizottsági zöld könyv az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról Az EU regionális politikájának hozzájárulása a pénzügyi és gazdasági válság leküzdéséhez, különös tekintettel a 2. célkitűzésre 4

5 A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok belső piaci érvényesítésének megerősítése Pénzügyi felügyelet Európai pénzügyi stabilitási eszköz, európai pénzügyi stabilitási mechanizmus és jövőbeli fellépések Javadalmazási politikák Ipari kibocsátások (a szennyezés integrált megelőzése és csökkentése) A fát és fatermékeket forgalmazó piaci szereplők kötelezettségei A belga elnökség tevékenységi programja Izland európai uniós tagságra irányuló kérelme Olajfeltárás és -kitermelés kockázatok, felelősség és szabályozás 4. Soros elnökség Belgium július 4-6.: konferencia a fenntartható fejlődést biztosító zöld stratégiákról (Brüsszel) július 7-10.: konferencia az ifjúságpolitika történetéről (Brüsszel) 5

6 II. Dokumentumtár UNIÓS FIGYELŐ 27. hét Az Európai Unió Hivatalos Lapjának kivonata június 28. július 3. Forrás: 1. Jogszabályok (Hivatalos Lap L-sorozat) 1.1. Európai Parlament és Tanács Az Európai Parlament és a Tanács 2010/35/EU irányelve a szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 1.2. Európai Bizottság A Bizottság 573/2010/EU rendelete a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 185/2010/EU rendelet módosításáról A Bizottság 581/2010/EU rendelete a vonatkozó adatoknak a járműegységekről és a járművezetői kártyákról történő letöltésére irányadó maximális időtartamok meghatározásáról 2. Egyéb dokumentumok Zöld könyv a fogyasztók és a vállalkozások javára szolgáló európai szerződési jog felé történő előrehaladás szakpolitikai választási lehetőségeiről en.htm Bizottsági kommunikáció (COM(2010) 356) a barangolási szolgáltatásokról szóló időközi jelentésről Rendelettervezet az Európai Unió szabadalmainak fordításáról 6

7 pdf III. Szakpolitikai figyelő 1. Belső piac és szolgáltatások Új szerződési jogi megoldások A szerződések képezik az egységes piac, valamint a vállalkozások és fogyasztók közötti kapcsolatok alapját. A vállalkozásokat azonban akadályozza a határon átnyúló értékesítésben az a tény, hogy a 27 uniós tagállam mindegyikében más-más szerződési jogot kell követniük. Mindez a tény jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az európai fogyasztóknak csupán 8 százaléka vásárol az interneten keresztül másik tagállamból, s a határon átnyúló értékesítések 61 százaléka meghiúsul annak következtében, hogy a kereskedők nem hajlandók kiszolgálni az adott ország fogyasztóit. A szabályozási korlátok és az alkalmazandó szabályok körüli jogbizonytalanság jelentette problémák egy részének megoldása és az egységes európai piac lehetőségeinek bővítése érdekében az Európai Bizottság az Európa 2020 stratégia keretében szakpolitikai dokumentumot terjesztett elő a szerződési jog egységesebb megközelítését szolgáló lehetőségekről. A zöld könyv célja, hogy a vállalkozások számára fokozza a jogbiztonságot, a fogyasztók számára pedig egyszerűsítse a szabályokat. A dokumentum nyilvánosságra hozásával párhuzamosan a Bizottság nyilvános konzultációt indított a témáról, amely január 31-ig tart. Az eredeti javaslat és a nyilvános konzultáció eredményei alapján a Bizottság 2012-re készíti el végleges jogszabálytervezetét. Az új zöld könyv tartalmaz többek között egy, a szerződési jogra vonatkozó ajánlást, amely arra kéri fel a tagállamokat, hogy illesszék be az európai szerződési jogszabályokat nemzeti jogrendszerükbe. Ez a megoldás részben az amerikai modellt követné, ahol egy kivételével az 50 szövetségi állam önkéntesen elfogadta az Egységes Kereskedelmi Törvénykönyvet. A dokumentum javasolja továbbá, egy kötelezően 7

8 nem alkalmazandó európai szerződési jog, az úgynevezett 28. rendszer bevezetését, amelyet a fogyasztók és vállalkozások szabadon választhatnának a köztük fennálló szerződési viszonyra vonatkozóan. Ez a nemzeti szerződési jogok mellett létezne, s minden nyelven elérhető lenne. A Bizottság emellett kiemelte a nemzeti szerződésjogi szabályok uniós irányelv révén történő harmonizációjának lehetséges pozitív hatásait, s egy teljes körű európai polgári törvénykönyv bevezetését, amely a szerződésekre vonatkozó valamennyi nemzeti szabályt felváltaná. A fogyasztók és a vállalkozások javára szolgáló európai szerződési jog felé történő előrehaladás szakpolitikai választási lehetőségeiről szóló zöld könyv elérhető angol nyelven a következő oldalon: htm Nyilvános konzultáció a szolgáltatási irányelvről A szolgáltatóipar az Európai Unió gazdaságának legnagyobb motorja, az uniós GDP 75 százalékát termeli meg, s a munkavállalók 70 százalékát foglalkoztatja. Ugyanakkor azonban a növekedés és munkahelyteremtés szempontjából ki nem használt jelentős ágazat, mert az egységes piacon még mindig számos tényező korlátozza a szabad szolgáltatásnyújtást. A szolgáltatásokról szóló irányelv célja nagyszabású adminisztratív és szabályozási reformok révén javítani a szolgáltatások egységes piacának működését, s felszabadítani a szolgáltatóiparban rejlő lehetőségeket. Az irányelv, amely teljes mértékben január 1-től hatályos, arra kötelezi a tagállamokat, hogy szüntessék meg a vállalkozások létrehozására és az Unión belüli határokon átnyúló szolgáltatásokra vonatkozó indokolatlan, illetve aránytalan jogi és adminisztratív akadályokat. Az irányelv hatálya a szolgáltatási tevékenységek és 8

9 követelmények széles körét lefedi, így vonatkozik például a kiskereskedelemre, az idegenforgalomra és a legtöbb szabályozott szakmára, például az építészi, jogászi, számviteli vagy földmérői szakmákra. Az irányelvnek való megfelelés határidejét követőn, januárban a tagállamok és a Bizottság egyhangúlag megállapodtak arról, hogy a nemzeti jogrendszereknek a szolgáltatókra alkalmazandó egyes elemeit közös értékelésnek vetik alá. A kölcsönös értékelési folyamat részeként a Bizottság a múlt hét folyamán felkérte az érdekelt feleket, hogy fejtsék ki véleményüket a tagállamok által a kölcsönös értékelés során megvizsgálandó nemzeti jogszabályi elemekről. A nyilvános konzultációban szeptember 13-ig lehet részt venni. A Bizottság a kölcsönös értékelési folyamat, valamint e nyilvános konzultáció eredményeiről az év végéig jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács részére. A konzultációs anyag és a kérdőív elérhető angol nyelven a következő oldalon: Új uniós címkézési szabályozás - új ökológiai logó július 1-jén lépnek hatályba a bioélelmiszerek címkézésére vonatkozó új uniós szabályok, többek között az Európai Unió új ökológiai logójának feltüntetésére vonatkozó követelmény is. Az eurolevélnek is nevezett logót ezentúl kötelező megjeleníteni minden olyan előre csomagolt bioélelmiszeren, amelyet az Unió valamely tagállamában állítottak elő és megfelel a szükséges előírásoknak. Az uniós címke mellett változatlanul szerepelhetnek egyéb magán-, regionális, illetve nemzeti logók is. Az uniós logó használata továbbra sem kötelező a nem csomagolt, valamint az importált biotermékek esetében. Az új címkézési szabályozás értelmében az ökocímkén kívül kötelező feltüntetni a termék összetevőinek származási helyét, és az ellenőrzésért felelős szerv kódszámát is. A gazdasági szereplőknek két éves átmeneti 9

10 időszak áll rendelkezésükre ahhoz, hogy maradéktalanul eleget tegyenek az új címkézési szabályoknak. További változás, hogy az uniós szabályozás első alkalommal foglalja magában az ökológiai akvakultúra területét is. 2. Energia Európai Unió OPEC energiadialógus Az Európai Unió kőolajfogyasztásának 40 százalékát a Kőolaj-exportáló Országok Nemzetközi Szervezetétől (OPEC) szerzi be. A magas olajárak és a piaci bizonytalanságok növelték az olaj piaci keresletét és csökkentették az elérhető szabad termelési kapacitásokat. Erre való tekintettel az Európai Unió és az OPEC második felétől magas szintű tárgyalásokat kezdett a termelő-fogyasztói kapcsolatok javításának érdekében. A hetedik Európai Unió - OPEC energiadialógusra június 28-án Brüsszelben került sor, az Európai Bizottság Berlaymont épületében. A hetedik energiadialógus során elhangzott előadások anyaga angol nyelven a következő oldalon elérhető: Fellebbezési Tanácsot hoz létre az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 10

11 Az európai uniós szabályozás értelmében bármely természetes, vagy jogi személynek joga van fellebbezni az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének (ACER) döntései ellen, amelynek intézményi feltételeit most teremtik meg. Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló 713/2009/EK rendelet értelmében a Fellebbezési Tanácsnak hat rendes és hat póttagból kell állnia. Tagok és póttagok a nemzeti szabályozó- vagy versenyhatóságok, illetve olyan egyéb nemzeti vagy közösségi intézmények, energiaszektorban jelentős tapasztalattal bíró jelenlegi, vagy egykori magas beosztású munkatársai lehetnek. A Fellebbezési Tanács tagjait a pályázati felhívás közzétételét, majd a Szabályozók Tanácsával történt konzultációt követően, a Bizottság ajánlása alapján formálisan az Igazgatási Tanács jelöli ki. A Fellebbezési Tanács tagjait öt évre nevezik ki, a tagok pedig újraválaszthatók. A Tanács tagjait utasítani nem lehet, a döntéshozatal során pártatlannak és függetlennek kell maradniuk. A Fellebbezési Tanács tagsági pályázatáról bővebb információ angol nyelven a következő oldalon elérhető: Pályázat a megújuló energiaforrások integrálásának lehetőségeiről Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a megújuló energiaforrások hálózatba és villamosenergia piacra való integrálását 27 európai uniós tagállamban értékelő tanulmány elkészítésére. A pályázat leadási határideje augusztus 20. A tenderről bővebb információ angol nyelven a következő oldalon elérhető: 11

12 3. Egészségügy és munkabiztonság 4. Erdőgazdálkodás 5. Gazdaság- és pénzügyek Meghosszabbították a banktámogatási programokat A pénzügyi válság idején a pénzügyi stabilitást biztosítani hivatott banktámogatási programok döntő többsége az eredeti tervek szerint június végén lezárult volna. Az Európai Bizottság június 23-án már jóváhagyta a német pénzintézetek stabilizálását, illetve a magyar bankok feltőkésítését szolgáló támogatási csomagokat, valamint az osztrák és a lett banktámogatási programot. Jelenleg értékeli a holland, lengyel és szlovén kezességvállalási program, a görög garancia- és feltőkésítési program, valamint egy lengyel feltőkésítési program meghosszabbítását. Ezzel párhuzamosan június 29-én a Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok szerint jóváhagyta az írországi, spanyolországi, dániai és magyarországi bankoknak nyújtott nemzeti kezességvállalási programok december 31-ig történő meghosszabbítását is. A meghosszabbított programok során a bankoknak magasabb díjakat kell fizetniük az állam által biztosított garanciáért és likviditásért. Ezzel az intézkedés versenytorzító hatásait igyekeznek korlátozni, s arra kívánják ösztönözni a hitelintézeteket, hogy lehetőleg az állami támogatás igénybevétele nélkül finanszírozzák működésüket. A válság pénzügyi szektort érintő hatásait csillapítani hivatott programok többsége június 30-án járt volna le. A meghosszabbított programokat magasabb díjak mellett vehetik igénybe a bankok, s azon hitelintézetek esetében, amelyek messzemenően 12

13 támaszkodnak az állami segítségre, életképesség-vizsgálatot is kell végezni. A Bizottság hasonló feltételek mellett már korábban meghosszabbította a svéd, német, osztrák és lett banki kezességvállalási programot. 6. Információs társadalom és média Új barangolásos adatátviteli szabályok július 1-jétől a fogyasztóknak nem kell többé aggódniuk, hogy számlájuk megugrik, amennyiben külföldi útjuk során telefonjukkal, vagy számítógépükkel mobilhálózaton keresztüli internetszolgáltatást vesznek igénybe. Az Európai Unió barangolásról szóló 544/2009/EK rendelete értelmében július 1-jétől a külföldre utazók adatátviteli barangolási díjkorlátja automatikusan 50 euró lesz, amennyiben azt maga a felhasználó nem állította át ennél kisebb, vagy nagyobb összegre. A mobilszolgáltatók kötelesek ügyfeleiknek figyelmeztetést küldeni e díjkorlát 80 százalékának elérésekor. A szolgáltató továbbá köteles a mobil-internetkapcsolatot megszakítani a díjkorlát elérésekor. A korlátozás mellett az új szabályozás a barangolásos adatátvitel nagykereskedelmi díjának felső határa megabájtonként 1 euróról 80 eurócentre, a barangolásos hívások maximális percdíját 43 eurócentről 39 eurócentre csökkentette, s a hívásfogadás percdíjának lehetséges költségét 15 eurócentben maximalizálta. További információ az Európai Bizottság barangolásról szóló internetes oldalán található: Továbbra is erős a verseny a barangolásos szolgáltatások piacán Az Európai Bizottság június 29-én közzétett, a barangolási szolgáltatásokról szóló időközi jelentése szerint az Európai Unió mobilszolgáltatói az először 2007-ben 13

14 bevezetett majd júliusában módosított uniós szabályok által meghatározott maximális percdíjaknak megfelelően csökkentették a barangolási díjakat, s ezzel párhuzamosan javult az árak átláthatósága. A barangolásos hívások díja 2005-óta több mint 70 százalékkal csökkent, a szöveges üzenetek tagállamok közötti küldése pedig 60 százalékkal kerül kevesebbe idén. Azonban a díjak még mindig nem csökkentek számottevően az uniós szabályok által előírt szint alá. Mindezek miatt a Bizottság múlt heti jelentése arra a következtetésre jutott, hogy az Unión belüli barangolásos hívások piaca továbbra sem elég erős ahhoz, hogy jobb választási lehetőségeket és kedvezőbb tarifákat biztosítson a fogyasztók számára. Neelie Kroes, a Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke elmondta: a barangolásról szóló első szabályozás elfogadása óta folyamatosan csökken az Unión belüli külföldi mobiltelefon, illetve a mobileszközök használati díja. A szabályok életbe lépése óta eltelt három év alatt, azonban a legtöbb szolgáltató a jogszabályok által maximálisan megengedett díjak közelében lévő kiskereskedelmi árakat kínált. A barangolásos hívások piacán a nagyobb verseny jobb választási lehetőségeket, s még kedvezőbb díjakat jelentene a fogyasztók számára. A bizottsági dokumentumból ugyanakkor az is kiderül, hogy a fogyasztók gyakrabban használják a barangolási szolgáltatásokat. Az elmúlt két év során az utazások 12 százalékos visszaesése ellenére is növekedett a külföldről fogadott hívások és küldött SMS-ek száma nyarán, az Európai Unió egészére kiterjedő 11 centes maximális SMS-díj bevezetését követően az előző év hasonló időszakához képest 20 százalékkal több szöveges üzenetet küldtek. Az adatátviteli barangolási szolgáltatások forgalma 2009-ben pedig 40 százalékkal nőtt. A Bizottság júniusában fogja teljes egészében felülvizsgálni a évi barangolási szabályokat. Az időközi jelentés elérhető angol nyelven a következő oldalon: 14

15 df Nyilvános konzultáció a hálózatsemlegességről Az Európai Bizottság június 30-án konzultációt indított a hálózatsemlegességgel kapcsolatban felmerült fontos kérdésekről. A konzultáció főbb témái: a forgalomszabályozó módszerek biztosította különböző forgalomtípus-preferenciák, a forgalomszabályozó módszerek által okozott problémák, s azok előnytelen hatásai, a különböző internetszolgáltatók közötti verseny, az új távközlési keretszabályozás átláthatósági követelményei, illetve a tisztességes internetpiaci feltételek fenntartásához szükséges további uniós lépések. A konzultáció a hálózatsemlegességgel foglalkozó bizottsági jelentés alapjául fog szolgálni, amely a tervek szerint az év végére készül el. A konzultációban szeptember 30-ig lehet részt venni. A konzultációhoz kapcsolódó dokumentumok az alábbi oldalon érhetők el angol nyelven: n.htm 7. Környezetvédelem 8. Közlekedés Európai szabványok az elektromos járművek feltöltésére Az Európai Bizottság június 29-én megbízott két európai szabványügyi szervezetet az elektromos személyautók, robogók és kerékpárok feltöltésére alkalmas rendszerek 15

16 közös szabványainak kialakításával. A CEN-CENELEC és az ETSI által létrehozandó szabványnak köszönhetően az elektromos járművek akkumulátorai minden tagállam területén könnyen és biztonságosan feltölthetőek lesznek. A Bizottság tervei szerint a szabványrendszernek közepére el kell készülnie. A CEN-CENELEC és az ETSI három fő feladata, hogy a tulajdonosok biztonságosan tölthessék fel járműveiket, hogy a töltők interoperábilisak legyenek minden átadási ponttal és járművel, illetve hogy a szabványok kialakítása során vegyék figyelembe az úgynevezett "okos töltés" (smart charging) koncepcióját. Az okos töltés lényege, hogy az akkumulátorok töltése nem a napközbeni csúcs-, hanem a jóval olcsóbb völgyidőszakban történik. Az Egyesült Államok elfogadta az Európai Unió segítségét Az Egyesült Államok helyszíni koordinátora június 30-án elfogadta az Európai Unió által felajánlott olajtisztító berendezést, amellyel a Mexikói-öbölben történt környezeti katasztrófa következményeit igyekeznek majd felszámolni. A Deepwater Horizon nevű olajkútnál történt április 20-i robbanás következtében nagymennyiségű olaj került az öböl vizébe. A nagyteljesítményű Framo Transrec 150 típusú fölözőgépet, amely elválasztja az olajat a víztől, az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) ajánlotta fel az Egyesült Államoknak. Az Egyesült Államok a Bizottság Megfigyelő és Információs Központjától (MIC) június 10-én torkolatzárakat kért, hogy a felszínre törő olaj további szétterjedését meg tudják akadályozni. Svédország, Németország, Norvégia, az Egyesült Királyság, Dánia, Írország, Spanyolország, Hollandia, Romána, Franciaország és az EMSA azonnal reagált a kérésre. 16

17 Tájékoztató kampány az utasok jogairól Az Európai Bizottság június 29-én egész Európára kiterjedő reklámkampányt indított azzal a céllal, hogy a vasúti, illetve légi közlekedést igénybe vevő utazóközönség könnyebben tájékozódhasson az utazás során keletkező jogairól. Bár az európai jogszabályoknak köszönhetően az utasok az Európai Unió területén mindenhol ugyanolyan elbánásban kell, hogy részesüljenek, az utasok jelentős része továbbra sincs tisztában jogaival. Ennek orvoslására a nyaralási szezon kezdetére való tekintettel a tagállamok repülőterein és pályaudvarain plakátok tájékoztatják az utasokat. Az utasok ezen kívül ingyenes brosúrákhoz és külön erre a célra létrehozott internetes oldalhoz is hozzáférhetnek az Unió valamennyi hivatalos nyelvén. A közzétett információk alapján választ kaphatnak arra, hogy mihez van pontosan joguk, ha valami probléma merül föl utazásuk során. Ilyen probléma lehet, ha a járatukat késve indítják, vagy törlik, vagy a csomagjuk vész el, esetleg megsérül. Egyenlő bánásmód illeti meg a fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személyeket is. A Bizottság már dolgozik az utasjogok más közlekedési eszközökre történő kiterjesztésén is. Ennek keretében javaslat született a tengeri és egyéb vízi, valamint a buszos utazások résztvevői érdekében is. Az Európai Parlament és az Európai Tanács döntésétől függően ezek a jogszabályok akár már idén életbe léphetnek. Az tájékoztató kampányról bővebb információ angol nyelven a következő oldalon elérhető: 9. Kutatás Csökkenhetnek az európai szabadalmak költségei 17

18 2009. decemberében a tagállamok politikai megállapodásra jutottak a tanácsi következtetések és egy, az uniós szabadalomról szóló rendelettel kapcsolatos általános megközelítés elfogadásával. A megállapodás meghatározta az új európai szabadalmi bíróság és a jövőbeli uniós szabadalom fő jellemzőit, de nem tartalmazta a fordításra vonatkozó szabályokat. Miután a tagállamok megegyeztek abban, hogy az uniós szabadalom fordítását egy külön rendelet határozza meg, az Európai Bizottság július 1-én közzétette az uniós szabadalmak fordítási szabályairól szóló javaslatát, amely egyben az egységes uniós szabadalom megvalósításának utolsó elemét képezi. Jelenleg Európában egy szabadalom megszerzése tízszer annyiba kerül, mint az Amerikai Egyesült Államokban. Ez a tény akadályozza a kutatás-fejlesztést és az innovációt, illetve aláássa Európa versenyképességét. Ezt a problémát hivatott orvosolni a múlt héten ismertetett javaslat, amely révén a feltalálók megfizethető áron helyezhetik találmányaikat oltalom alá egyetlen, az Unió egész területét lefedő és minimális fordítási költségekkel járó szabadalom révén, anélkül, hogy nemzeti szinten hitelesíttetniük kellene azt, mint ahogyan azt jelenleg tenni kell. A tervezet az Európai Szabadalmi Hivatalban (EPO) már sikeresen működő három nyelvű rendszerre épül, s amennyiben elfogadásra kerül, drasztikusan csökkentené a jelenlegi fordítási költségeket. A jelenlegi európai szabadalmi rendszer, különösen a fordítási követelmények tekintetében nagyon költséges és igen bonyolult. Az Európai Szabadalmi Hivatal, amely 37 ország, a 27 tagállam és tíz egyéb európai ország kormányközi szerve, vizsgálja meg a szabadalom iránti kérelmeket. Annak érdekében azonban, hogy a megadott szabadalom hatályos legyen egy tagállamban, a feltalálónak nemzeti szinten is hitelesítést kell igényelnie, amely jelentős fordítási és adminisztratív költségekkel jár. Egy 13 országban hitelesíttetett európai szabadalom például euróba kerül, amelyből euró csupán a fordítások díja. Egy európai szabadalom ára ezért több 18

19 mint tízszerese egy amerikaiénak, amely csupán euróba kerül. Az említett költségek miatt a legtöbb feltaláló találmányát csupán kevés számú tagállamban szabadalmaztatja. Az új bizottsági javaslat szerint a 27 tagállamot érintő uniós szabadalom eljárási díja eurónál is kevesebbe kerülne a jövőben, s ennek az összegnek csupán a 10 százalékát tennék ki a fordítási költségek. A Bizottság azt javasolja, hogy az uniós szabadalmak vizsgálata és megadása az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveinek egyikén, angolul, franciául, vagy németül történjen. A biztosított szabadalmat ezen a nyelven teszik közzé, s ez lesz a jogilag kötelező érvényű szöveg is. A közzététel az Európai Szabadalmi Hivatal másik két hivatalos nyelvén is tartalmazni fogja a kérelmek fordítását. Ezt követően a szabadalom jogosultja csak abban az esetben köteles más nyelvekre lefordítani a dokumentumokat, amennyiben jogvita alakul ki a szabadalammal kapcsolatban. A dokumentum tartalmaz további, a szabadalmi rendszer hozzáférhetőbbé tételét biztosító intézkedéseket is, többek között az uniós szabadalmaknak az Unió összes hivatalos nyelvére történő, magas színvonalú gépi fordításának elkészítését. A bizottsági rendelettervezet elérhető angol nyelven a következő oldalon: Magyar laboratóriumban fejlesztik az új cukor alapú rákellenes gyógyszert Egy olasz tudós, Milo Malanga az Európai Unió Marie Curie Kutatási Alapjának támogatásával egy új kezelés kifejlesztésén dolgozik a budapesti székhelyű Cyclolabban, amely a maga nemében a világ legnagyobb kutatási és fejlesztési laboratóriuma. Az új kutatás, amely célja egy ciklodextrin alapú rákellenes gyógyszer kifejlesztése, áttörést jelenthet az agydaganat elleni küzdelemben. A ciklodextrin a burgonyában, búzában, kukoricában és rizsben található cukorfajta. 19

20 A rákellenes kezelés kutatásának eredményei 2013-ra várhatók. 10. Regionális politika Nyilvános lista az uniós források kedvezményezetteiről Az Európai Bizottság július 2-án nyilvánosságra hozta, hogy 2009-ben kik részesültek uniós forrásokból a kutatás, az oktatás és kultúra, az energiaügy és közlekedés, illetve a külső segélyezés területén. A korábbi lista kibővítésével az on-line adatbázis most már 2007-ig visszamenőleg több mint bejegyzést tartalmaz, s több keresési lehetőséget biztosít. A webes felület mindemellett információkat biztosít a Bizottság igazgatási kiadásaival kapcsolatban is. A 2008-ban elindított pénzügyi átláthatósági rendszer információkat tesz közzé a közvetlenül a Bizottság és végrehajtó ügynökségei által igazgatott költségvetési tételek kedvezményezettjeiről. Az adatokhoz egy webalapú keresőprogramon keresztül lehet hozzáférni, amelyben több kritérium, így például a kedvezményezett országa, a program neve vagy az összeg alapján lehet keresni. Janusz Lewandowski, a költségvetésért és pénzügyi programozásért felelős biztos kiemelte, hogy világszerte nagyon kevés olyan közigazgatás van, amely ennyire átlátható lenne, mint az uniós. Lewandowski ugyanakkor kiemelte, hogy könnyű hozzáférést biztosítanak az európai polgárok számára a támogatások kedvezményezettjeire, valamint a velünk szerződést kötő felekre vonatkozó részletes információkhoz. A statisztikai információk elérhetőek angol nyelven a következő oldalon: 20

21 11. Vállalkozásfejlesztés és ipar 12. Versenypolitika 13. Vízgazdálkodás 21

22 IV. Heti figyelő UNIÓS FIGYELŐ 27. hét Többnyelvű honlap az öröklésről A szabad mozgás alapvető jogával mintegy 9 millió európai polgár él, s telepedik le származási országán kívül. Ennek következtében minden évben mintegy nemzetközi örökösödési ügyre kerül sor, összesen több mint 120 milliárd euró értékben. Házak, bankszámlák és különböző vagyontárgyak tulajdonosaiként a családok a 27 tagállam különböző joghatósági szabályaival és alkalmazandó jogával szembesülnek. Az Európai Unió Közjegyzői Tanácsa a hatályos jogszabályokról való tájékoztatás biztosítása érdekében létrehozott egy honlapot (www.successions-europe.eu), amely az Unió 22 hivatalos nyelvén és horvátul is elérhető. Európa a világ első számú idegenforgalmi célpontja Az idegenforgalom fontos szerepet tölt be az európai gazdaságban, 1,8 millió vállalkozást jelent, amelyek között jelentős a kis- és középvállalkozások számaránya. A foglalkoztatáshoz 5,2 százalékkal járul hozzá, az európai GDP-hez pedig több mint 5 százalékkal. Az Európai Bizottság júnuis 30-án megjelentetett közleményében azt a célt tűzte ki, hogy Európa őrizze meg a világban a legfontosabb idegenforgalmi úti célként elfoglalt helyét ban 370 millió nemzetközi látogatóval Európa a globális számadat 40 százalékát meghaladó idegenforgalmat bonyolított le. A bizottsági közlemény 21 intézkedést tartalmaz, amelyek biztosítják az európai idegenforgalom helyét a 21. században. A dokumentum felhívja a figyelmet bizonyos problémákra, mint például a szezonális ingadozások és az népesség elöregedése, s olyan szakpolitikai stratégiát körvonalaz, amely az európai gazdaság e fontos ágazatának támogatását célozza, s versenyképességét, fenntartható és minőségen 22

23 alapuló fejlődését segíti, valamint Európa kiemelkedő turisztikai célpontként való ismertségét javítja évi jelentés az európai segélyekről Az Európai Bizottság június 28-án elfogadta 2010-es éves jelentését az Európai Unió fejlesztési és külső segítségnyújtási szakpolitikájának 2009-es végrehajtásáról. A Bizottság által irányított programok és projektek mintegy 140 fejlődő országhoz jutottak el, egyedi eszközök létrehozásával segítették a világ legszegényebbjeit a gazdasági, élelmezési és környezeti hármas válság kezelésében. A év legfontosabb számadatai a következők: az uniós élelmezésfinanszírozási eszköz révén több mint 50 millió ember kapott segítséget az éhezés felszámolásában, 15 afrikai, karibi és csendes-óceáni ország költségvetését támogatták a gazdasági válság okozta nyomás enyhítésében, fejlődő országoknak egy 2,4 milliárd eurós gyorsfinanszírozás kiutalásában állapodtak meg a közötti időszakra vonatkozóan, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítsék. 12 milliárd eurós kötelezettségvállalásaival a Bizottság a második legnagyobb fejlesztésisegély-nyújtó a világon, emellett vezető szerepet játszik a támogatások hatékonyabbá tételében, s az uniós erőfeszítések összehangolásában 23

Belső piac. Válságtól a lehetőségig a cél az, hogy a polgárok és a vállalkozások előtt megnyíljon az út a jólét és a siker felé

Belső piac. Válságtól a lehetőségig a cél az, hogy a polgárok és a vállalkozások előtt megnyíljon az út a jólét és a siker felé KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Válságtól a lehetőségig a cél az, hogy a polgárok és a vállalkozások előtt megnyíljon az út a jólét és a siker felé Belső piac Európa gazdasági növekedéséhez

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG ISSN 1725-6917 Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG Európai Bizottság Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről 2007 Brüsszel Luxembourg, 2008 Az Európai Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 14 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE L 347/238 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és

Részletesebben

Segédanyag. Az Európai Unió általában

Segédanyag. Az Európai Unió általában Segédanyag Az Európai Unió általában Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok között dúló véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS POLITIKA BELSŐ PIAC

AUDIOVIZUÁLIS POLITIKA BELSŐ PIAC E U R Ó P A 2 0 0 6 - J a n u á r - MGYOSZ Brüsszeli Képviseleti Iroda havi információs lapja 2006 TARTALOMJEGYZEK 1. EU INTÉZMÉNYEK AKTUÁLIS HÍREI, STATISZTIKÁK, ÉRDEKESSÉGEK...3 Az Európai Bizottság,

Részletesebben

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Általános érdekű szolgáltatások Európában (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS Az általános érdekű szolgáltatások az európai társadalommodell kulcsfontosságú elemei. Az EK-Szerződés új 16.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 30.6.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (IMCO/CM/03/2011) Tárgy: E-kereskedelem BEVEZETÉS A Bizottság 2010-ben nyilvános konzultációt

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.9. COM(2014) 213 final 2014/0121 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...8 BEVEZETŐ...10 1. MIT JELENT A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV?...13 AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE...13 A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA ELŐTT

Részletesebben

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Épületenergetika HUHR/1001/2.2.1/0009 A BELSŐ KÖRN NYEZET MINŐ ŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Magyar Zoltán, PhD. Pécs, 20122 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÉGHAJLATI CÉLKITŰZÉS, AZ

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.5.19. COM(2010)245 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE

SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE IPOSZ EMBLÉMA EU EMBLÉMA 3 SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE EU CSATLAKOZÁSRA FELKÉSZÍTŐ PROGRAMOK KISVÁLLALKOZÁSOKNAK IPOSZ TANANYAG SOROZAT BUSINESS

Részletesebben

PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Brüsszel, 2010. július 20. PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Ez a dokumentum a hivatalos nyelveken az EGSZB következő címen

Részletesebben

(Tájékoztatások) TANÁCS

(Tájékoztatások) TANÁCS 2006.10.17. C 251E/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS 13/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2006. július 24-én elfogadva az európai audiovizuális ágazatot támogató program (MÉDIA 2007) végrehajtásáról szóló,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI ALAPJAIHOZ

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI ALAPJAIHOZ 2 0 1 4 ++ EURÓPAI STRUKTURÁLIS ÉS BERUHÁZÁSI ALAPOK (ESB-ALAPOK)++ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP (ERFA)++ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (ESZA)++ IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉS (IFK)++ KOHÉZIÓS

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) Oktatási és Kulturális Főigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index

Részletesebben

( 8 ) HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel

( 8 ) HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel 2008.8.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 214/3 A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben