Via Moderna Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság H-3300, Eger Zoltay utca 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Via Moderna Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság H-3300, Eger Zoltay utca 8. E-mail: viamodernatan.szolg.bt@gmail."

Átírás

1 Via Moderna Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság H-3300, Eger Zoltay utca 8. UNIÓS FIGYELŐ A Magyar Mérnöki Kamara részére július hét

2 Mandák Fanny 2

3 I. Előrejelző Jogszabályok (Hivatalos Lap L-sorozat) Egyéb dokumentumok...6 III. Szakpolitikai figyelő Belső piac és szolgáltatások Energia Egészségügy és munkabiztonság Erdőgazdálkodás Gazdaság- és pénzügyek Információs társadalom és média Környezetvédelem Közlekedés Kutatás Regionális politika Vállalkozásfejlesztés és ipar Versenypolitika Vízgazdálkodás...21 IV. Heti figyelő

4 I. Előrejelző UNIÓS FIGYELŐ 27. hét 1. Európai Unió Tanácsa (EiUT) a tagállamok szakminisztereinek ülései július 7-9.: informális foglalkoztatási és szociális politikai tanácsülés 2. Európai Bizottság (EiB) július 2-7.: Európai Tudományos Fórum (Torinó) július 6-8.: informális workshop a klíma akciókról július 7.: az Európai Bizottság közzéteszi az európai nyugdíjak jövőjéről szóló zöld könyvet július 8.: információs nap a 7. kutatási keretprogram energia-kutatási projekteiről 3. Európai Parlament július 5-8.: strasbourgi plenáris ülés Fő napirendi pontok: Az autóbuszal közlekedő utasok jogai Intelligens közlekedési rendszerek a közúti közlekedésben és az egyéb közlekedési módokhoz való kapcsolódás A közlekedés fenntartható jövője A fiatalok munkaerőpiachoz való hozzáférésének elősegítése, a gyakornokok és az ipari tanulók státuszának megerősítése Bizottsági zöld könyv az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról Az EU regionális politikájának hozzájárulása a pénzügyi és gazdasági válság leküzdéséhez, különös tekintettel a 2. célkitűzésre 4

5 A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok belső piaci érvényesítésének megerősítése Pénzügyi felügyelet Európai pénzügyi stabilitási eszköz, európai pénzügyi stabilitási mechanizmus és jövőbeli fellépések Javadalmazási politikák Ipari kibocsátások (a szennyezés integrált megelőzése és csökkentése) A fát és fatermékeket forgalmazó piaci szereplők kötelezettségei A belga elnökség tevékenységi programja Izland európai uniós tagságra irányuló kérelme Olajfeltárás és -kitermelés kockázatok, felelősség és szabályozás 4. Soros elnökség Belgium július 4-6.: konferencia a fenntartható fejlődést biztosító zöld stratégiákról (Brüsszel) július 7-10.: konferencia az ifjúságpolitika történetéről (Brüsszel) 5

6 II. Dokumentumtár UNIÓS FIGYELŐ 27. hét Az Európai Unió Hivatalos Lapjának kivonata június 28. július 3. Forrás: 1. Jogszabályok (Hivatalos Lap L-sorozat) 1.1. Európai Parlament és Tanács Az Európai Parlament és a Tanács 2010/35/EU irányelve a szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 1.2. Európai Bizottság A Bizottság 573/2010/EU rendelete a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 185/2010/EU rendelet módosításáról A Bizottság 581/2010/EU rendelete a vonatkozó adatoknak a járműegységekről és a járművezetői kártyákról történő letöltésére irányadó maximális időtartamok meghatározásáról 2. Egyéb dokumentumok Zöld könyv a fogyasztók és a vállalkozások javára szolgáló európai szerződési jog felé történő előrehaladás szakpolitikai választási lehetőségeiről en.htm Bizottsági kommunikáció (COM(2010) 356) a barangolási szolgáltatásokról szóló időközi jelentésről Rendelettervezet az Európai Unió szabadalmainak fordításáról 6

7 pdf III. Szakpolitikai figyelő 1. Belső piac és szolgáltatások Új szerződési jogi megoldások A szerződések képezik az egységes piac, valamint a vállalkozások és fogyasztók közötti kapcsolatok alapját. A vállalkozásokat azonban akadályozza a határon átnyúló értékesítésben az a tény, hogy a 27 uniós tagállam mindegyikében más-más szerződési jogot kell követniük. Mindez a tény jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az európai fogyasztóknak csupán 8 százaléka vásárol az interneten keresztül másik tagállamból, s a határon átnyúló értékesítések 61 százaléka meghiúsul annak következtében, hogy a kereskedők nem hajlandók kiszolgálni az adott ország fogyasztóit. A szabályozási korlátok és az alkalmazandó szabályok körüli jogbizonytalanság jelentette problémák egy részének megoldása és az egységes európai piac lehetőségeinek bővítése érdekében az Európai Bizottság az Európa 2020 stratégia keretében szakpolitikai dokumentumot terjesztett elő a szerződési jog egységesebb megközelítését szolgáló lehetőségekről. A zöld könyv célja, hogy a vállalkozások számára fokozza a jogbiztonságot, a fogyasztók számára pedig egyszerűsítse a szabályokat. A dokumentum nyilvánosságra hozásával párhuzamosan a Bizottság nyilvános konzultációt indított a témáról, amely január 31-ig tart. Az eredeti javaslat és a nyilvános konzultáció eredményei alapján a Bizottság 2012-re készíti el végleges jogszabálytervezetét. Az új zöld könyv tartalmaz többek között egy, a szerződési jogra vonatkozó ajánlást, amely arra kéri fel a tagállamokat, hogy illesszék be az európai szerződési jogszabályokat nemzeti jogrendszerükbe. Ez a megoldás részben az amerikai modellt követné, ahol egy kivételével az 50 szövetségi állam önkéntesen elfogadta az Egységes Kereskedelmi Törvénykönyvet. A dokumentum javasolja továbbá, egy kötelezően 7

8 nem alkalmazandó európai szerződési jog, az úgynevezett 28. rendszer bevezetését, amelyet a fogyasztók és vállalkozások szabadon választhatnának a köztük fennálló szerződési viszonyra vonatkozóan. Ez a nemzeti szerződési jogok mellett létezne, s minden nyelven elérhető lenne. A Bizottság emellett kiemelte a nemzeti szerződésjogi szabályok uniós irányelv révén történő harmonizációjának lehetséges pozitív hatásait, s egy teljes körű európai polgári törvénykönyv bevezetését, amely a szerződésekre vonatkozó valamennyi nemzeti szabályt felváltaná. A fogyasztók és a vállalkozások javára szolgáló európai szerződési jog felé történő előrehaladás szakpolitikai választási lehetőségeiről szóló zöld könyv elérhető angol nyelven a következő oldalon: htm Nyilvános konzultáció a szolgáltatási irányelvről A szolgáltatóipar az Európai Unió gazdaságának legnagyobb motorja, az uniós GDP 75 százalékát termeli meg, s a munkavállalók 70 százalékát foglalkoztatja. Ugyanakkor azonban a növekedés és munkahelyteremtés szempontjából ki nem használt jelentős ágazat, mert az egységes piacon még mindig számos tényező korlátozza a szabad szolgáltatásnyújtást. A szolgáltatásokról szóló irányelv célja nagyszabású adminisztratív és szabályozási reformok révén javítani a szolgáltatások egységes piacának működését, s felszabadítani a szolgáltatóiparban rejlő lehetőségeket. Az irányelv, amely teljes mértékben január 1-től hatályos, arra kötelezi a tagállamokat, hogy szüntessék meg a vállalkozások létrehozására és az Unión belüli határokon átnyúló szolgáltatásokra vonatkozó indokolatlan, illetve aránytalan jogi és adminisztratív akadályokat. Az irányelv hatálya a szolgáltatási tevékenységek és 8

9 követelmények széles körét lefedi, így vonatkozik például a kiskereskedelemre, az idegenforgalomra és a legtöbb szabályozott szakmára, például az építészi, jogászi, számviteli vagy földmérői szakmákra. Az irányelvnek való megfelelés határidejét követőn, januárban a tagállamok és a Bizottság egyhangúlag megállapodtak arról, hogy a nemzeti jogrendszereknek a szolgáltatókra alkalmazandó egyes elemeit közös értékelésnek vetik alá. A kölcsönös értékelési folyamat részeként a Bizottság a múlt hét folyamán felkérte az érdekelt feleket, hogy fejtsék ki véleményüket a tagállamok által a kölcsönös értékelés során megvizsgálandó nemzeti jogszabályi elemekről. A nyilvános konzultációban szeptember 13-ig lehet részt venni. A Bizottság a kölcsönös értékelési folyamat, valamint e nyilvános konzultáció eredményeiről az év végéig jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács részére. A konzultációs anyag és a kérdőív elérhető angol nyelven a következő oldalon: Új uniós címkézési szabályozás - új ökológiai logó július 1-jén lépnek hatályba a bioélelmiszerek címkézésére vonatkozó új uniós szabályok, többek között az Európai Unió új ökológiai logójának feltüntetésére vonatkozó követelmény is. Az eurolevélnek is nevezett logót ezentúl kötelező megjeleníteni minden olyan előre csomagolt bioélelmiszeren, amelyet az Unió valamely tagállamában állítottak elő és megfelel a szükséges előírásoknak. Az uniós címke mellett változatlanul szerepelhetnek egyéb magán-, regionális, illetve nemzeti logók is. Az uniós logó használata továbbra sem kötelező a nem csomagolt, valamint az importált biotermékek esetében. Az új címkézési szabályozás értelmében az ökocímkén kívül kötelező feltüntetni a termék összetevőinek származási helyét, és az ellenőrzésért felelős szerv kódszámát is. A gazdasági szereplőknek két éves átmeneti 9

10 időszak áll rendelkezésükre ahhoz, hogy maradéktalanul eleget tegyenek az új címkézési szabályoknak. További változás, hogy az uniós szabályozás első alkalommal foglalja magában az ökológiai akvakultúra területét is. 2. Energia Európai Unió OPEC energiadialógus Az Európai Unió kőolajfogyasztásának 40 százalékát a Kőolaj-exportáló Országok Nemzetközi Szervezetétől (OPEC) szerzi be. A magas olajárak és a piaci bizonytalanságok növelték az olaj piaci keresletét és csökkentették az elérhető szabad termelési kapacitásokat. Erre való tekintettel az Európai Unió és az OPEC második felétől magas szintű tárgyalásokat kezdett a termelő-fogyasztói kapcsolatok javításának érdekében. A hetedik Európai Unió - OPEC energiadialógusra június 28-án Brüsszelben került sor, az Európai Bizottság Berlaymont épületében. A hetedik energiadialógus során elhangzott előadások anyaga angol nyelven a következő oldalon elérhető: Fellebbezési Tanácsot hoz létre az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 10

11 Az európai uniós szabályozás értelmében bármely természetes, vagy jogi személynek joga van fellebbezni az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének (ACER) döntései ellen, amelynek intézményi feltételeit most teremtik meg. Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló 713/2009/EK rendelet értelmében a Fellebbezési Tanácsnak hat rendes és hat póttagból kell állnia. Tagok és póttagok a nemzeti szabályozó- vagy versenyhatóságok, illetve olyan egyéb nemzeti vagy közösségi intézmények, energiaszektorban jelentős tapasztalattal bíró jelenlegi, vagy egykori magas beosztású munkatársai lehetnek. A Fellebbezési Tanács tagjait a pályázati felhívás közzétételét, majd a Szabályozók Tanácsával történt konzultációt követően, a Bizottság ajánlása alapján formálisan az Igazgatási Tanács jelöli ki. A Fellebbezési Tanács tagjait öt évre nevezik ki, a tagok pedig újraválaszthatók. A Tanács tagjait utasítani nem lehet, a döntéshozatal során pártatlannak és függetlennek kell maradniuk. A Fellebbezési Tanács tagsági pályázatáról bővebb információ angol nyelven a következő oldalon elérhető: Pályázat a megújuló energiaforrások integrálásának lehetőségeiről Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a megújuló energiaforrások hálózatba és villamosenergia piacra való integrálását 27 európai uniós tagállamban értékelő tanulmány elkészítésére. A pályázat leadási határideje augusztus 20. A tenderről bővebb információ angol nyelven a következő oldalon elérhető: 11

12 3. Egészségügy és munkabiztonság 4. Erdőgazdálkodás 5. Gazdaság- és pénzügyek Meghosszabbították a banktámogatási programokat A pénzügyi válság idején a pénzügyi stabilitást biztosítani hivatott banktámogatási programok döntő többsége az eredeti tervek szerint június végén lezárult volna. Az Európai Bizottság június 23-án már jóváhagyta a német pénzintézetek stabilizálását, illetve a magyar bankok feltőkésítését szolgáló támogatási csomagokat, valamint az osztrák és a lett banktámogatási programot. Jelenleg értékeli a holland, lengyel és szlovén kezességvállalási program, a görög garancia- és feltőkésítési program, valamint egy lengyel feltőkésítési program meghosszabbítását. Ezzel párhuzamosan június 29-én a Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok szerint jóváhagyta az írországi, spanyolországi, dániai és magyarországi bankoknak nyújtott nemzeti kezességvállalási programok december 31-ig történő meghosszabbítását is. A meghosszabbított programok során a bankoknak magasabb díjakat kell fizetniük az állam által biztosított garanciáért és likviditásért. Ezzel az intézkedés versenytorzító hatásait igyekeznek korlátozni, s arra kívánják ösztönözni a hitelintézeteket, hogy lehetőleg az állami támogatás igénybevétele nélkül finanszírozzák működésüket. A válság pénzügyi szektort érintő hatásait csillapítani hivatott programok többsége június 30-án járt volna le. A meghosszabbított programokat magasabb díjak mellett vehetik igénybe a bankok, s azon hitelintézetek esetében, amelyek messzemenően 12

13 támaszkodnak az állami segítségre, életképesség-vizsgálatot is kell végezni. A Bizottság hasonló feltételek mellett már korábban meghosszabbította a svéd, német, osztrák és lett banki kezességvállalási programot. 6. Információs társadalom és média Új barangolásos adatátviteli szabályok július 1-jétől a fogyasztóknak nem kell többé aggódniuk, hogy számlájuk megugrik, amennyiben külföldi útjuk során telefonjukkal, vagy számítógépükkel mobilhálózaton keresztüli internetszolgáltatást vesznek igénybe. Az Európai Unió barangolásról szóló 544/2009/EK rendelete értelmében július 1-jétől a külföldre utazók adatátviteli barangolási díjkorlátja automatikusan 50 euró lesz, amennyiben azt maga a felhasználó nem állította át ennél kisebb, vagy nagyobb összegre. A mobilszolgáltatók kötelesek ügyfeleiknek figyelmeztetést küldeni e díjkorlát 80 százalékának elérésekor. A szolgáltató továbbá köteles a mobil-internetkapcsolatot megszakítani a díjkorlát elérésekor. A korlátozás mellett az új szabályozás a barangolásos adatátvitel nagykereskedelmi díjának felső határa megabájtonként 1 euróról 80 eurócentre, a barangolásos hívások maximális percdíját 43 eurócentről 39 eurócentre csökkentette, s a hívásfogadás percdíjának lehetséges költségét 15 eurócentben maximalizálta. További információ az Európai Bizottság barangolásról szóló internetes oldalán található: Továbbra is erős a verseny a barangolásos szolgáltatások piacán Az Európai Bizottság június 29-én közzétett, a barangolási szolgáltatásokról szóló időközi jelentése szerint az Európai Unió mobilszolgáltatói az először 2007-ben 13

14 bevezetett majd júliusában módosított uniós szabályok által meghatározott maximális percdíjaknak megfelelően csökkentették a barangolási díjakat, s ezzel párhuzamosan javult az árak átláthatósága. A barangolásos hívások díja 2005-óta több mint 70 százalékkal csökkent, a szöveges üzenetek tagállamok közötti küldése pedig 60 százalékkal kerül kevesebbe idén. Azonban a díjak még mindig nem csökkentek számottevően az uniós szabályok által előírt szint alá. Mindezek miatt a Bizottság múlt heti jelentése arra a következtetésre jutott, hogy az Unión belüli barangolásos hívások piaca továbbra sem elég erős ahhoz, hogy jobb választási lehetőségeket és kedvezőbb tarifákat biztosítson a fogyasztók számára. Neelie Kroes, a Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke elmondta: a barangolásról szóló első szabályozás elfogadása óta folyamatosan csökken az Unión belüli külföldi mobiltelefon, illetve a mobileszközök használati díja. A szabályok életbe lépése óta eltelt három év alatt, azonban a legtöbb szolgáltató a jogszabályok által maximálisan megengedett díjak közelében lévő kiskereskedelmi árakat kínált. A barangolásos hívások piacán a nagyobb verseny jobb választási lehetőségeket, s még kedvezőbb díjakat jelentene a fogyasztók számára. A bizottsági dokumentumból ugyanakkor az is kiderül, hogy a fogyasztók gyakrabban használják a barangolási szolgáltatásokat. Az elmúlt két év során az utazások 12 százalékos visszaesése ellenére is növekedett a külföldről fogadott hívások és küldött SMS-ek száma nyarán, az Európai Unió egészére kiterjedő 11 centes maximális SMS-díj bevezetését követően az előző év hasonló időszakához képest 20 százalékkal több szöveges üzenetet küldtek. Az adatátviteli barangolási szolgáltatások forgalma 2009-ben pedig 40 százalékkal nőtt. A Bizottság júniusában fogja teljes egészében felülvizsgálni a évi barangolási szabályokat. Az időközi jelentés elérhető angol nyelven a következő oldalon: 14

15 df Nyilvános konzultáció a hálózatsemlegességről Az Európai Bizottság június 30-án konzultációt indított a hálózatsemlegességgel kapcsolatban felmerült fontos kérdésekről. A konzultáció főbb témái: a forgalomszabályozó módszerek biztosította különböző forgalomtípus-preferenciák, a forgalomszabályozó módszerek által okozott problémák, s azok előnytelen hatásai, a különböző internetszolgáltatók közötti verseny, az új távközlési keretszabályozás átláthatósági követelményei, illetve a tisztességes internetpiaci feltételek fenntartásához szükséges további uniós lépések. A konzultáció a hálózatsemlegességgel foglalkozó bizottsági jelentés alapjául fog szolgálni, amely a tervek szerint az év végére készül el. A konzultációban szeptember 30-ig lehet részt venni. A konzultációhoz kapcsolódó dokumentumok az alábbi oldalon érhetők el angol nyelven: n.htm 7. Környezetvédelem 8. Közlekedés Európai szabványok az elektromos járművek feltöltésére Az Európai Bizottság június 29-én megbízott két európai szabványügyi szervezetet az elektromos személyautók, robogók és kerékpárok feltöltésére alkalmas rendszerek 15

16 közös szabványainak kialakításával. A CEN-CENELEC és az ETSI által létrehozandó szabványnak köszönhetően az elektromos járművek akkumulátorai minden tagállam területén könnyen és biztonságosan feltölthetőek lesznek. A Bizottság tervei szerint a szabványrendszernek közepére el kell készülnie. A CEN-CENELEC és az ETSI három fő feladata, hogy a tulajdonosok biztonságosan tölthessék fel járműveiket, hogy a töltők interoperábilisak legyenek minden átadási ponttal és járművel, illetve hogy a szabványok kialakítása során vegyék figyelembe az úgynevezett "okos töltés" (smart charging) koncepcióját. Az okos töltés lényege, hogy az akkumulátorok töltése nem a napközbeni csúcs-, hanem a jóval olcsóbb völgyidőszakban történik. Az Egyesült Államok elfogadta az Európai Unió segítségét Az Egyesült Államok helyszíni koordinátora június 30-án elfogadta az Európai Unió által felajánlott olajtisztító berendezést, amellyel a Mexikói-öbölben történt környezeti katasztrófa következményeit igyekeznek majd felszámolni. A Deepwater Horizon nevű olajkútnál történt április 20-i robbanás következtében nagymennyiségű olaj került az öböl vizébe. A nagyteljesítményű Framo Transrec 150 típusú fölözőgépet, amely elválasztja az olajat a víztől, az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) ajánlotta fel az Egyesült Államoknak. Az Egyesült Államok a Bizottság Megfigyelő és Információs Központjától (MIC) június 10-én torkolatzárakat kért, hogy a felszínre törő olaj további szétterjedését meg tudják akadályozni. Svédország, Németország, Norvégia, az Egyesült Királyság, Dánia, Írország, Spanyolország, Hollandia, Romána, Franciaország és az EMSA azonnal reagált a kérésre. 16

17 Tájékoztató kampány az utasok jogairól Az Európai Bizottság június 29-én egész Európára kiterjedő reklámkampányt indított azzal a céllal, hogy a vasúti, illetve légi közlekedést igénybe vevő utazóközönség könnyebben tájékozódhasson az utazás során keletkező jogairól. Bár az európai jogszabályoknak köszönhetően az utasok az Európai Unió területén mindenhol ugyanolyan elbánásban kell, hogy részesüljenek, az utasok jelentős része továbbra sincs tisztában jogaival. Ennek orvoslására a nyaralási szezon kezdetére való tekintettel a tagállamok repülőterein és pályaudvarain plakátok tájékoztatják az utasokat. Az utasok ezen kívül ingyenes brosúrákhoz és külön erre a célra létrehozott internetes oldalhoz is hozzáférhetnek az Unió valamennyi hivatalos nyelvén. A közzétett információk alapján választ kaphatnak arra, hogy mihez van pontosan joguk, ha valami probléma merül föl utazásuk során. Ilyen probléma lehet, ha a járatukat késve indítják, vagy törlik, vagy a csomagjuk vész el, esetleg megsérül. Egyenlő bánásmód illeti meg a fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személyeket is. A Bizottság már dolgozik az utasjogok más közlekedési eszközökre történő kiterjesztésén is. Ennek keretében javaslat született a tengeri és egyéb vízi, valamint a buszos utazások résztvevői érdekében is. Az Európai Parlament és az Európai Tanács döntésétől függően ezek a jogszabályok akár már idén életbe léphetnek. Az tájékoztató kampányról bővebb információ angol nyelven a következő oldalon elérhető: 9. Kutatás Csökkenhetnek az európai szabadalmak költségei 17

18 2009. decemberében a tagállamok politikai megállapodásra jutottak a tanácsi következtetések és egy, az uniós szabadalomról szóló rendelettel kapcsolatos általános megközelítés elfogadásával. A megállapodás meghatározta az új európai szabadalmi bíróság és a jövőbeli uniós szabadalom fő jellemzőit, de nem tartalmazta a fordításra vonatkozó szabályokat. Miután a tagállamok megegyeztek abban, hogy az uniós szabadalom fordítását egy külön rendelet határozza meg, az Európai Bizottság július 1-én közzétette az uniós szabadalmak fordítási szabályairól szóló javaslatát, amely egyben az egységes uniós szabadalom megvalósításának utolsó elemét képezi. Jelenleg Európában egy szabadalom megszerzése tízszer annyiba kerül, mint az Amerikai Egyesült Államokban. Ez a tény akadályozza a kutatás-fejlesztést és az innovációt, illetve aláássa Európa versenyképességét. Ezt a problémát hivatott orvosolni a múlt héten ismertetett javaslat, amely révén a feltalálók megfizethető áron helyezhetik találmányaikat oltalom alá egyetlen, az Unió egész területét lefedő és minimális fordítási költségekkel járó szabadalom révén, anélkül, hogy nemzeti szinten hitelesíttetniük kellene azt, mint ahogyan azt jelenleg tenni kell. A tervezet az Európai Szabadalmi Hivatalban (EPO) már sikeresen működő három nyelvű rendszerre épül, s amennyiben elfogadásra kerül, drasztikusan csökkentené a jelenlegi fordítási költségeket. A jelenlegi európai szabadalmi rendszer, különösen a fordítási követelmények tekintetében nagyon költséges és igen bonyolult. Az Európai Szabadalmi Hivatal, amely 37 ország, a 27 tagállam és tíz egyéb európai ország kormányközi szerve, vizsgálja meg a szabadalom iránti kérelmeket. Annak érdekében azonban, hogy a megadott szabadalom hatályos legyen egy tagállamban, a feltalálónak nemzeti szinten is hitelesítést kell igényelnie, amely jelentős fordítási és adminisztratív költségekkel jár. Egy 13 országban hitelesíttetett európai szabadalom például euróba kerül, amelyből euró csupán a fordítások díja. Egy európai szabadalom ára ezért több 18

19 mint tízszerese egy amerikaiénak, amely csupán euróba kerül. Az említett költségek miatt a legtöbb feltaláló találmányát csupán kevés számú tagállamban szabadalmaztatja. Az új bizottsági javaslat szerint a 27 tagállamot érintő uniós szabadalom eljárási díja eurónál is kevesebbe kerülne a jövőben, s ennek az összegnek csupán a 10 százalékát tennék ki a fordítási költségek. A Bizottság azt javasolja, hogy az uniós szabadalmak vizsgálata és megadása az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveinek egyikén, angolul, franciául, vagy németül történjen. A biztosított szabadalmat ezen a nyelven teszik közzé, s ez lesz a jogilag kötelező érvényű szöveg is. A közzététel az Európai Szabadalmi Hivatal másik két hivatalos nyelvén is tartalmazni fogja a kérelmek fordítását. Ezt követően a szabadalom jogosultja csak abban az esetben köteles más nyelvekre lefordítani a dokumentumokat, amennyiben jogvita alakul ki a szabadalammal kapcsolatban. A dokumentum tartalmaz további, a szabadalmi rendszer hozzáférhetőbbé tételét biztosító intézkedéseket is, többek között az uniós szabadalmaknak az Unió összes hivatalos nyelvére történő, magas színvonalú gépi fordításának elkészítését. A bizottsági rendelettervezet elérhető angol nyelven a következő oldalon: Magyar laboratóriumban fejlesztik az új cukor alapú rákellenes gyógyszert Egy olasz tudós, Milo Malanga az Európai Unió Marie Curie Kutatási Alapjának támogatásával egy új kezelés kifejlesztésén dolgozik a budapesti székhelyű Cyclolabban, amely a maga nemében a világ legnagyobb kutatási és fejlesztési laboratóriuma. Az új kutatás, amely célja egy ciklodextrin alapú rákellenes gyógyszer kifejlesztése, áttörést jelenthet az agydaganat elleni küzdelemben. A ciklodextrin a burgonyában, búzában, kukoricában és rizsben található cukorfajta. 19

20 A rákellenes kezelés kutatásának eredményei 2013-ra várhatók. 10. Regionális politika Nyilvános lista az uniós források kedvezményezetteiről Az Európai Bizottság július 2-án nyilvánosságra hozta, hogy 2009-ben kik részesültek uniós forrásokból a kutatás, az oktatás és kultúra, az energiaügy és közlekedés, illetve a külső segélyezés területén. A korábbi lista kibővítésével az on-line adatbázis most már 2007-ig visszamenőleg több mint bejegyzést tartalmaz, s több keresési lehetőséget biztosít. A webes felület mindemellett információkat biztosít a Bizottság igazgatási kiadásaival kapcsolatban is. A 2008-ban elindított pénzügyi átláthatósági rendszer információkat tesz közzé a közvetlenül a Bizottság és végrehajtó ügynökségei által igazgatott költségvetési tételek kedvezményezettjeiről. Az adatokhoz egy webalapú keresőprogramon keresztül lehet hozzáférni, amelyben több kritérium, így például a kedvezményezett országa, a program neve vagy az összeg alapján lehet keresni. Janusz Lewandowski, a költségvetésért és pénzügyi programozásért felelős biztos kiemelte, hogy világszerte nagyon kevés olyan közigazgatás van, amely ennyire átlátható lenne, mint az uniós. Lewandowski ugyanakkor kiemelte, hogy könnyű hozzáférést biztosítanak az európai polgárok számára a támogatások kedvezményezettjeire, valamint a velünk szerződést kötő felekre vonatkozó részletes információkhoz. A statisztikai információk elérhetőek angol nyelven a következő oldalon: 20

21 11. Vállalkozásfejlesztés és ipar 12. Versenypolitika 13. Vízgazdálkodás 21

22 IV. Heti figyelő UNIÓS FIGYELŐ 27. hét Többnyelvű honlap az öröklésről A szabad mozgás alapvető jogával mintegy 9 millió európai polgár él, s telepedik le származási országán kívül. Ennek következtében minden évben mintegy nemzetközi örökösödési ügyre kerül sor, összesen több mint 120 milliárd euró értékben. Házak, bankszámlák és különböző vagyontárgyak tulajdonosaiként a családok a 27 tagállam különböző joghatósági szabályaival és alkalmazandó jogával szembesülnek. Az Európai Unió Közjegyzői Tanácsa a hatályos jogszabályokról való tájékoztatás biztosítása érdekében létrehozott egy honlapot (www.successions-europe.eu), amely az Unió 22 hivatalos nyelvén és horvátul is elérhető. Európa a világ első számú idegenforgalmi célpontja Az idegenforgalom fontos szerepet tölt be az európai gazdaságban, 1,8 millió vállalkozást jelent, amelyek között jelentős a kis- és középvállalkozások számaránya. A foglalkoztatáshoz 5,2 százalékkal járul hozzá, az európai GDP-hez pedig több mint 5 százalékkal. Az Európai Bizottság júnuis 30-án megjelentetett közleményében azt a célt tűzte ki, hogy Európa őrizze meg a világban a legfontosabb idegenforgalmi úti célként elfoglalt helyét ban 370 millió nemzetközi látogatóval Európa a globális számadat 40 százalékát meghaladó idegenforgalmat bonyolított le. A bizottsági közlemény 21 intézkedést tartalmaz, amelyek biztosítják az európai idegenforgalom helyét a 21. században. A dokumentum felhívja a figyelmet bizonyos problémákra, mint például a szezonális ingadozások és az népesség elöregedése, s olyan szakpolitikai stratégiát körvonalaz, amely az európai gazdaság e fontos ágazatának támogatását célozza, s versenyképességét, fenntartható és minőségen 22

23 alapuló fejlődését segíti, valamint Európa kiemelkedő turisztikai célpontként való ismertségét javítja évi jelentés az európai segélyekről Az Európai Bizottság június 28-án elfogadta 2010-es éves jelentését az Európai Unió fejlesztési és külső segítségnyújtási szakpolitikájának 2009-es végrehajtásáról. A Bizottság által irányított programok és projektek mintegy 140 fejlődő országhoz jutottak el, egyedi eszközök létrehozásával segítették a világ legszegényebbjeit a gazdasági, élelmezési és környezeti hármas válság kezelésében. A év legfontosabb számadatai a következők: az uniós élelmezésfinanszírozási eszköz révén több mint 50 millió ember kapott segítséget az éhezés felszámolásában, 15 afrikai, karibi és csendes-óceáni ország költségvetését támogatták a gazdasági válság okozta nyomás enyhítésében, fejlődő országoknak egy 2,4 milliárd eurós gyorsfinanszírozás kiutalásában állapodtak meg a közötti időszakra vonatkozóan, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítsék. 12 milliárd eurós kötelezettségvállalásaival a Bizottság a második legnagyobb fejlesztésisegély-nyújtó a világon, emellett vezető szerepet játszik a támogatások hatékonyabbá tételében, s az uniós erőfeszítések összehangolásában 23

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Gondtalan nyaralás hasznos tudnivalók indulás előtt [30-07-2013-09:00]

Gondtalan nyaralás hasznos tudnivalók indulás előtt [30-07-2013-09:00] Gondtalan nyaralás hasznos tudnivalók indulás előtt [30-07-2013-09:00] Ha külföldre indul nyaralni, nem árt tisztában lenni azzal, hogy milyen jogai vannak az utasoknak és mire kell feltétlenül figyelni

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Roamingról beszélhetünk telefonhívások, SMS-ek és mobilinternet tekintetében.

Roamingról beszélhetünk telefonhívások, SMS-ek és mobilinternet tekintetében. Mi az a roaming? Roamingról beszélhetünk telefonhívások, SMS-ek és mobilinternet tekintetében. Telefonhívásoknál roaming gyakorlatilag minden olyan hívás, amelyet hazai mobiltelefon-szolgáltatással a külföldön

Részletesebben

ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL 11. szám

ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL 11. szám ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL 11. szám 2010. 07.19. EU Hírek Kezdetét vette a belga elnökség Javaslat a jövőbeli európai uniós szabadalmak fordítására Konzultáció a szolgáltatási irányelv átültetéséről Július

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok IV. LIFE Klímapolitikai Tréning 2017. február 16. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó I. A LIFE program

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

A jövő szabályozási kihívásai

A jövő szabályozási kihívásai 1 A jövő szabályozási kihívásai Aranyosné dr. Börcs Janka NMHH Főigazgató HTE Médianet 2015 2015.10.09. Egységes Európai Digitális Piac Stratégia 2 Digitális termékek elérhetővé tétele Digitális hálózatok

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26.

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26. Brüsszel, 2011. január 10. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE 2011. január 26. 6. PONT AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSOK (EGTC) PLATFORMJÁNAK LÉTREHOZÁSA Előterjesztő: a főtitkár

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális. Ficsor Mihály (MSZH)

A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális. Ficsor Mihály (MSZH) A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális bíráskodás, Londoni Megállapodás) Ficsor Mihály (MSZH) A szellemi tulajdon biztonsága: új eszközök és törekvések MIE-továbbképzés

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

MEMO/12/316. Brüsszel, 2012. május 10.

MEMO/12/316. Brüsszel, 2012. május 10. MEMO/12/316 Brüsszel, 2012. május 10. Digitális menetrend: az adatroaming-díjakra megállapított új korlátokkal a családok évente több mint 200 eurót, az üzleti úton lévők több mint 1 000 eurót spórolhatnak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA. amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA. amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.3.8. SWD(2016) 53 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat Az Európai Parlament

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2014/2147(INI) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/BG/RO/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/BG/RO/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/BG/RO/hu 1 AF/EEE/BG/RO/hu 2 Az alábbiak meghatalmazottjai: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, és A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok EU: Kohéziós és regionális politika 2014-2020 Alapelvek: cél a munkahely-teremtés, a versenyképesség, a gazdasági növekedés, az életminőség javítása és

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Győri Enikő EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR KAP REFORM 2014-2020 AGRÁRGAZDASÁGI KIHÍVÁSOK Budapest, 2012. július 3. 7 éves Keretköltségvetés:

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája 2013. október 4. Budapest Szepesi András Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája - 1998 Az EU-ban nincs közös erdészeti politika,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, MEGÁLLAPODÁS A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁGNAK,

Részletesebben

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 E melléklet azokat a jogalapokat sorolja fel, amelyek vonatkozásában a Lisszaboni Szerződésben létrehozott rendes jogalkotási

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG Brüsszel, 2008. november 7. AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG 1. Az Európai Unió állam- és kormányfőinek a pénzügyi válságra adott válasz koordinálásában tanúsított

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY FA/TR/EU/HR/hu 1 FA/TR/EU/HR/hu 2 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE 1. ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Európai Parlament 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2016/2024(BUD) 26.5.2016 MÓDOSÍTÁS: 1-19 Liisa Jaakonsaari (PE580.791v01-00) A 2017. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Bardócz Tamás Halászati osztály

Bardócz Tamás Halászati osztály A Közös Halászati Politika reformja és ennek tükrében a Vidékfejlesztési Minisztérium hazai halászati ágazat fejlesztésével kapcsolatos stratégiája és koncepciója Bardócz Tamás Halászati osztály Az előadás

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Az élettársak és a házaspárok vagyonjogi rendszereivel kapcsolatos rendeletekre irányuló javaslatok

Az élettársak és a házaspárok vagyonjogi rendszereivel kapcsolatos rendeletekre irányuló javaslatok BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK JOGI ÜGYEK Az élettársak és a házaspárok vagyonjogi rendszereivel kapcsolatos rendeletekre irányuló javaslatok

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Mely országokban alkalmazandó a védelmet biztosító EU-s rendelet?

Mely országokban alkalmazandó a védelmet biztosító EU-s rendelet? Mely országokban alkalmazandó a védelmet biztosító EU-s rendelet? Az Európai Közösségek rendelete ( 261/2004/EK rendelet ) közvetlenül alkalmazandó és kötelező erejű nemcsak Magyarországon, de mind a 27

Részletesebben

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk HU III. MELLÉKLET Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ A 12. cikknek megfelelően a bizottsági számítógépes alkalmazásban megjelenítendő adatok

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Felkészülés a as EU-s tervezési időszakra

Felkészülés a as EU-s tervezési időszakra Felkészülés a 2014-2020-as EU-s tervezési időszakra Towards an Effective Regional Resource Allocation TERRA Nyitó konferencia Szeged, 2012. augusztus 9. Tóth Róbert, fejlesztési szakértő Tartalom A 2014-2020-as

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőzöz:

MELLÉKLET. a következőzöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.10.27. COM(2015) 610 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőzöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Közvetlen brüsszeli pályázati lehetőségek

Közvetlen brüsszeli pályázati lehetőségek Közvetlen brüsszeli pályázati lehetőségek Közel a segítség Országos konferenciasorozat, Balmazújváros Előadó: Pajna Zoltán, Elnök Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közvetlen brüsszeli források A közvetlen

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben