ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. H a t á r o z a t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. H a t á r o z a t"

Átírás

1 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u Levélcím : 9002 Győr, Pf Telefon: 96/ , Fax: 96/ Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig, Csütörtök: 9-16 óráig Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: H /2006. Hiv. szám: Tárgy: Előadó: Fegyveresné Társi Mónika Melléklet: Balf, PET-PACK Kft.- ásványvízkitermelés bővítésének környezetvédelmi engedélyezése H a t á r o z a t I. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Bariczáné Szabó Szilvia (2840 Oroszlány, Bánki D. u. 39.) és Tósné Lukács Judit (2800 Tatabánya, Gál I. ltp. 532.) által képviselt PET-PACK Kft. (2021 Dunakeszi, Fő út 143/a.) részére, a Sopron-Balf 01487/1 hrsz-ú ingatlanon lévő Balfi Ásványvíz Palackozó Üzemben folytatott vízkivételi tevékenységének m 3 /év mennyiségről m 3 /év mennyiségre történő növelésére környezetvédelmi engedélyt ad. 1.) A beruházás telepítése és a tevékenységet jellemző adatok: A tevékenységet jellemző adatok: a.) Telepítés A kapacitásbővítés egy már kiépített rendszerben történik. II. b.) Megvalósítás A telephely fűtését 1 db 72 kw-os gázkazán látja el. A víztermelés jelenleg 4 kútból folyik (K-5, K-73, K-74, K-75), a víztermelés hatását 2 monitoring kút regisztrálja. A tartalékként kiképzett K-74 és K-75 számú kút termelésbe állítására azért került sor, mert a K-4 és K-5 kutakban a felhomokolódás és a szűrő eltömődése miatt az engedélyezett vízmennyiségnek csak a töredékét lehetett kitermelni. A K-81 jelű kút a talajvíz, míg a K-82 jelű kút a letermelt réteg vízszintjét méri. A kutakból a víz a levegőztető tartályokhoz KPE nyomócsöveken érkezik, üzemszünet esetén a lyukfej nyomás alatt tartja a kutakat. A víz a termelő kutakból egy vízelőkészítő helyiségbe jut, ahol a vízben található szemcsék ülepítése, eltávolítása történik. Ülepítés után egy ózon

2 2 keverőrendszeren át jut a víz a reakciós tartályba, ekkor történik a víz kéntelenítése. Homokszűrés után aktívszenes szűrés következik. Innen a víz a szaturálóba kerül, ahol megtörténik a széndioxidos dúsítás. A kezelt és dúsított ásványvíz palackozásra kerül. A m 3 /év vízmennyiségből 240 munkanapot számolva napi 192 m 3 mennyiség kerül palackozásra. c.) Felhagyás A tevékenység felhagyása esetén a termelő- és monitoring-kutakat szakszerűen eltömedékelik. A tevékenységhez kapcsolódó egyéb műveletek: A palackozást kísérő tisztítási, fertőtlenítési folyamatok jelentős mennyiségű technológiai víz felhasználását igénylik. A folyamatok vízigényét a kutak termeléséből biztosítják. A 414 m 3 /nap termelésből 222 m 3 /nap mennyiséget használnak fel az előöblítésre, mosásra, fertőtlenítésre. 2.) Az eljáró hatóság előírásai: 1.) A létesítmények üzemelése során a Kft folyamatosan gondoskodni köteles az alábbi zajkibocsátási határértékek megtartásáról: A Fő utca számú lakóépületek védendő homlokzata előtt 2 méter távolságban: Nappal (06-22 óráig) L Aeq = 50 db Éjjel (22-06 óráig) L Aeq = 40 db A létesítmény északi, keleti és déli telekhatárain: Nappal, éjjel (00-24 óráig) L Aeq = 70 db 2.) A létesítmény tevékenységében bekövetkező változást (telepített gépek üzembe állítása, technológia változás) 30 napon belül be kell jelenteni a Felügyelőségnek. 3.) Az ásványi eredetű ill. a szénsavas víz palackozási technológiát úgy kell működtetni, hogy minél kevesebb szén-dioxid és ózon kerüljön a levegőbe. 4.) A víztisztítás során keletkező kimerült aktív-szén szűrőt és a durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékokat mint termelési hulladékot külön kell gyűjteni, annak további kezelését csak olyan hulladékkezelő végezheti, aki annak kezelésére engedéllyel rendelkezik. 5.) A közcsatornára bocsátott szennyvizek minőségének meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. 6.) A telep csapadékvizének elvezetése nem okozhatja település csapadékvíz-elvezető árokrendszere állagának romlását, a csapadékvíz elvezetése és szikkasztása nem okozhatja a felszín alatti víz, földtani közeg B szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. 7.) A kitermelés felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére a két monitoring-kútban telepített regisztációs műszert folyamatosan üzemeltetni kell. A műszerek által biztosított adatokat évente összesíteni és értékelni kell, az összesítést és értékelést tárgyévet követő január 31-ig meg kell küldeni Felügyelőségünknek.

3 3 III. Az engedély határozatlan ideig hatályos. IV. A határozattal szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de az elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó, Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezésnek van helye. INDOKOLÁS A PET-PACK Kft. (2021 Dunakeszi, Fő út 143/a.) képviseletében eljáró Bariczáné Szabó Szilvia (2840 Oroszlány, Bánki D. u. 39.) és Tósné Lukács Judit (2800 Tatabánya, Gál I. ltp. 532.) kérelmet nyújtott a Felügyelőséghez, melyben a Balfi Ásványvíz Palackozó Üzemben folytatott vízkivételi tevékenységének m 3 /év mennyiségről m 3 /év mennyiségre történő növelésének engedélyezését kérte. A kiegészített dokumentáció alapján a hatóság a következőket állapította meg: A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II. 14.) (R.) 2.. (1) bek. bd.) pontja alapján jelentős módosításnak minősül, így a R. 1. sz. mellékletének 140. pontja alapján hatásvizsgálat-köteles. A tevékenység környezetre gyakorolt hatásai, és lehetséges rendkívüli események: A víztermelési kapacitás bővítése és tevékenysége természetvédelmi értéket nem veszélyeztet, nem károsít, mivel területbővítéssel nem jár. A Palackozó Üzem működése felszíni vizet nem érint. A Palackozó termelése a talajvízkészletre nincs számottevő hatással, a termelt rétegben a megnövelt kitermelés megnövekedett depressziót okoz. Az elvégzett mérések és a számítógépes szimuláció is azt mutatják, hogy Balf-Fürdő és a Palackozó Üzem földtanivízföldtani környezete nem teszi lehetővé a két víztermelés egymásra hatását, a két rendszer egymással nincs kapcsolatban. A Palackozó, mint nagy kút leszívási sugara maximális termelésnél mintegy 490 méter, amely hatás a Fertő felé képes csak érvényesülni, a település felé ennek a tektonika gátat jelent. A kapacitásbővítéssel országhatáron átterjedő hatás nem várható. A tevékenység vízellátása saját vízbázisról biztosítható, az üzem kommunális vízellátását a vezetékes rendszerről oldják meg. A tevékenység során kommunális és technológiai szennyvizek keletkeznek. A technológiai szennyvizek szennyvíztisztítási, mosási és fertőtlenítési folyamatok során keletkeznek. Mind a technológiai, mind a kommunális szennyvizeket közcsatornára bocsátják. A területre hulló csapadékvizeket ülepítő medencében gyűjtik, szikkasztják, majd annak vizsgálatát követően a település csapadékvíz-elvezető árokrendszerébe bocsátják. A nappali és éjszakai időszakban üzemelő létesítmény a kapacitás bővítésének következtében a várható zajkibocsátás a legközelebbi (Fő út 154. szám alatti) lakóépületnél nem haladja meg a területre megengedett zajterhelési határértéket. A vonatkozó jogszabályok szerint Balf a kijelölt városokhoz (Sopronhoz), a 11-es zónába tartozik. A zónák típusai alapján NO 2 tekintetében a C zónacsoportba tartozik (a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a határérték és a tűréshatár

4 4 között van), talajközeli ózon tekintetében B légszennyezettségi zónacsoportba tartozik (azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja). A palackozó üzem jelenlegi állapotában és a kapacitásbővítést követően sem okoz levegőtisztaság-védelmi szempontból számottevő terhelést a jelenlegi imissziós szinthez képest. A bővített tevékenység nem tartozik abba a tevékenységi körbe, melyre levegővédelmi övezetet kellene megállapítani. A telephelyen folytatott tevékenység a munkagépek és a szállítójárművek által okozott kipufogógázok, valamint a tevékenységből adódó szén-dioxid terheléssel kell számolni. A porszennyezés nem jelentős. A vízkitermelés növelésével az EWC kódszámú, durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék mennyisége évi 187 kg-ról kb. 294 kg mennyiségre, míg az EWC kódszámú kimerült aktív szén hulladék mennyisége 250 kg/év mennyiségről kb. 500 kg/év mennyiségre fog növekedni. A palackozó üzemben folyó tevékenység során települési (kommunális) hulladék és a technológiát kisegítő sűrített levegőt előállító berendezés időszakos karbantartása során keletkező veszélyes hulladék mennyisége várhatóan nem növekszik, az kg/év. Az EWC * veszélyes anyagokkal szennyezett szűrőanyag, és az EWC * kódszámú ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motorhajtómű- és kenőolaj hulladékot munkahelyi gyűjtőhelyen (központi olajtárolóban) hordókban gyűjtik. A keletkező veszélyes hulladékokat SZ kísérőjegy kitöltését követően a Dunakeszi központi telephelyre szállítják és a további kezelése az ott keletkezett hulladékokkal együtt történik. A települési (kommunális) hulladékot a termelési hulladékokkal együtt a telephelyről közszolgáltatón keresztül szállíttatják el. Az üzemelés során egyéb hulladék képződéssel nem kell számolni, mivel a selejt PET palackot és a csomagolásból származó egyéb selejt gyártásközi anyagokat a központi telephelyen újra feldolgozzák, majd azok újra felhasználásra kerülnek, így a termelés körforgásából nem kerülnek ki. A keletkező hulladékok minőségében változás nem fog bekövetkezni, a hulladékok további kezelése a jogszabályi előírások betartása mellett nem jelent a jelenleginél nagyobb kockázatot a környezetre. A legnagyobb veszélyt az esetleges tűz, vagy természeti katasztrófa jelentheti. Mivel a telephelyen nem éghető anyagokat (kivéve a műanyag palackokat és csomagolóeszközöket) tárolnak, a tűzkár elsősorban az épületeket veszélyezteti, amely tűzkár kiküszöbölésére a telephelyen kellő számú tűzcsap került elhelyezésre. A kutak termeltetése, a palackozás pedig bármikor leállítható. Az eljáró hatóság a benyújtott dokumentációkkal a /R/ 8. (1) bekezdése alapján megkereste az ÁNTSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Intézetét, a Magyar Geológiai Szolgálat Területi Hivatalát, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Igazgatóságot.. Az ÁNTSZ megyei Intézete a /2006. számú, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a /2006. számú, a Magyar Geológiai Szolgálat Területi Hivatala a 711/2/2006. számú, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 318-2/2006. számú állásfoglalása alapján hozzájárult az engedély kiadásához. A hatóság ezt követően a /R/ 7. (1) bekezdésének a) pontja alapján a kérelmet, az előzetes tanulmányt, valamint a hirdetményt megküldte a telepítés helye szerinti Sopron Önkormányzatának Jegyzője részére, hogy a hirdetményt 30 napon belül közszemlére tegyék, illetve a helyben szokásos módon tegyék hozzáférhetővé az érdeklődők számára. A hatóság ugyanakkor a /R/ 7. (1) b) pontja alapján a közérthető összefoglaló megküldésével megkereste a telepítési hellyel szomszédos települési önkormányzatok Fertőboz, Kópháza, Harka, Fertőrákos, Hidegség és Fertőhomok jegyzőit, hogy tíz napon belül jelezzék a felügyelőségnek a település esetleges érintettségét. A telepítési hellyel szomszédos települési

5 5 önkormányzatok közül Fertőhomok jelezte érintettségét, melyre a Felügyelőségre megküldte a kérelmet, a hatástanulmányt és a hirdetményt. A hatástanulmánnyal kapcsolatban nem érkezett észrevétel. A hatóság megállapította, hogy a bővítést a vízjogi engedélyeztetési eljárás során az Osztrák-Magyar Határvízi Bizottságnak is meg kell tárgyalnia. Az elsőfokú hatóság ezt követően a határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött, határozata a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 70. (2) bekezdésének b) pontján, valamint a /R/ rendelkezésein alapul. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok kezelésére a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (IV. 15.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. Egyéb hulladékok vonatkozásában a hulladékgazdálkodásról szóló évi. XLIII. törvény és a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kell eljárni. A hulladékokra vonatkozó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint kell teljesíteni. A vízjogi engedély-köteles tevékenységekre vonatkozó engedélyek megszerzéséhez a szükséges kérelem követelményeit a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet tartalmazza. Az közcsatornára bocsátott szennyvizek minőségére vonatkozó határértékeket a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete állapítja meg. A zajkibocsátási határértékeket a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendelet, valamint az MSZ :85 sz. szabvány határozza meg. A határozattal szemben a fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL.tv. 98. és 99. -a biztosítja. A fellebbezés illetékének mértékét az illetékekről szóló módosított évi XCIII. tv. mellékletének XIII. Fejezet 2/a. pontja állapítja meg. A hatóság hatásköre a fent idézett jogszabályokon túlmenően a 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdés a.) pontján, illetékessége pedig a 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletén alapul. Győr, augusztus 30. Dr. Hajdu Klára sk. igazgatóhelyettes

II. III. Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít. IV.

II. III. Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít. IV. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: 100274390 KTJ: 100391089

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: 100274390 KTJ: 100391089 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 8942-25/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: Dr. Kuller Gábor Ódor Imre Sovánné Nagy Gréta Nagyné B. Ildikó Bender Ferenc Melléklet: 1 db. Alumetal Group

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Kirendeltsége, Gyula. szennyvíztisztító telepen folytatott állati hulladék ártalmatlanítás Ügyintéző: Kopcsákné Lakatos Ildikó H A T Á R O Z A T

Kirendeltsége, Gyula. szennyvíztisztító telepen folytatott állati hulladék ártalmatlanítás Ügyintéző: Kopcsákné Lakatos Ildikó H A T Á R O Z A T Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5954-1/2012. Tárgy: A Budapesti Vegyiművek Zrt. f. a. által

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Hatósági Iroda Ügyszám: 14/206/17/2008. Előadó: dr. Nyerges-Filep Eszter, Babcsány Ildikó, dr. Horváth Zsolt, Karda József, Kálóczy

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E- mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett 2013. július 27-én PETROSZOLG KFT. 2440 SZÁZHALOMBATTA

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I.

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje

Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje -----.---- /2013. Tárcw: telepengedély határozat kiadása Határozat SUNPLAST Kft. gazdasági társaság (6041 Kerekegyháza, Andrássy Gy. u. 107/A.) által 6000 Kecskemét,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1908-9/2012. Tárgy: Budapest XII. kerület, Irhás-árok mederrendezése,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY NYUGAT -DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 ~"'_""~'~"'_' n.. ~~.. n...._._._._...._.._ _ _._.. m.._n_ _..........._.....

Részletesebben