Linzbauer, Fr. Xav.: Codex sanitario medicinalis Hungariae. Budae, Universitas Scientiarum, I

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Linzbauer, Fr. Xav.: Codex sanitario medicinalis Hungariae. Budae, Universitas Scientiarum, 1852-1856. I. 142-146. 2"

Átírás

1 SALZMANN, HANS: PESTIS ELLENI RENDELKEZÉSEK 1 Európában már a 14. században megjelentek az első pestisellenes rendszabályok, a járvány újabb és újabb hullámai azonban a mindig új rendelkezések kibocsátását tették szükségessé. Az osztrák örökös tartományokban, a 16. században, 1521-ben Grazban, 1534-ben Innsbruckban és Bécsben, 1540ben pedig Salzburgban láttak napvilágot ilyen szabályzatok. Magyarországon és Erdélyben a korábban Nagyszebenben is működő, bécsi udvari orvos, Hans Salzmann2 doktor nevéhez fűződnek az első nyomtatott pestis-regimenek. Nagyrészt e szigorú rendelkezéseknek köszönhető, hogy 1510-ben a Nagyszeben környéken grasszáló pestis megfékezhetővé vált. Az erdélyi határőrvidék egészségügyi védőrendszerének, a vesztegzár megszervezésével és szigorú alkalmazásával Salzmann nagy szolgálatot tett az országnak és a Habsburg Birodalom keleti tartományainak. A pestisregimen olyan egylapos falragasz, szórólap, ismeretterjesztő kézirat vagy nyomtatvány volt, amely szélesebb néprétegeknek, az olvasni tudó közembernek készült, de fennmaradtak könyv-, sőt kéziratos gyűjtemények is, amelyekben csak az adott helyre jellemző eljárások is fellelhetők. Műfaját tekintve a pestis-regimen lehet szigorú utasítás, traktátus, rendelet, törvény, pátens, tanácsadó stb. Szerzőik gyakran névtelen - orvosok, kiadójuk egyházi vagy állami hatóságok, helyi elöljárók, szervek, személyek, akiknek parancsait nem volt tanácsos megszegni. Legtöbbször mégis valamely uralkodóra hivatkoztak, pl. Ferdinánd főhercegre3, aki trónra lépése után sokat tett birodalma keleti határainak egészségügyi védelméért. E rendelkezések felépítése nem túl változatos. Megnevezik a járvány vagy pestis kitörésének okát, amely sokszor Isten büntetése, és noha gyakran asztrologikus magyarázat, a Nap, Hold és csillagok állása is szóba került, a hangsúlyt mégis a romlott levegőre, a mérgezett ételekre és italokra, a helytelen táplálkozásra helyezték. A pestisellenes rendszabályok között szerepel a körmenet, vagy egyéb engesztelő szertartás, ám szinte mindig fontos föladat volt a levegő megtisztítása füstöléssel, szellőztetéssel, a test és a környezet tisztán tartása, a betegek elkülönítése, betegházak, ispotályok létesítése, a halottak eltemetése is. Az egészségügyi személyzet orvosok, érvágók, borbélyok, ápolók, beteghordozók, ételvivők, halottszállítók stb. fizetéséről a település gondoskodott, a tehetős betegek azonban kötelesek voltak e gondoskodásért fizetni. Szemelvényünk Salzmann egyik regimenjéből való, amelyben az évi erdélyi pestisről és az avval szembeni védekezésről olvashatunk. Hasznos rendszabály és regimen a pestis ellen, amit a Steirból származó doktor Salzman Őfelsége, Ferdinánd főherceg udvari orvosa - állított össze Bécsben 1 Linzbauer, Fr. Xav.: Codex sanitario medicinalis Hungariae. Budae, Universitas Scientiarum, I Johann Salzmann (Saltzmann, Salus) (?-1530) Steirból származott, 1510-ben Nagyszeben orvosa, 1522/23-ban a bécsi egyetem rektora, I. Ferdinánd udvari orvosa. Magyary-Kossa Gy. Magyar orvosi emlékek. Bp., Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, III től I. Ferdinánd néven magyar király, 1558-tól német-római császár.

2 Néhány nappal azelőtt, hogy Ausztriában és a környező tartományokban a rettenetes és félelmetes pestis elkezdett volna terjedni, Ferdinánd, a legkegyelmesebb főherceg, Spanyolország hercege, Ausztria koronahercege, Stájerország, Karinthia stb. főhercege nekem, udvari orvosának elrendelte, hogy regiment állítsak össze a lakosság hasznára, és mondjam el, hogyan kell ebben a veszélyes betegségben viselkedni. Ezt most alázatosan meg is tettem, a tudnivalókat a legjobb írásokból összegyűjtöttem, és nyomdába adtam. Az olvasó lássa jóindulatomat, nagy tapasztalatomat és művemet forgassa haszonnal. Graz, szept. 15. Könyvecském, a könnyebb érthetőség kedvéért, tíz fejezetből áll. Az első fejezet elmondja mi a pestis, mi az oka, hogyan fertőződik meg az ember. A második fejezetben elmondom, hogyan kell cselekedni, hogy minél kevesebb ember kapja meg ezt a betegséget. A menekülésről 4, és arról a helyes viselkedésről is szólok, amellyel a halál és további fertőzés elkerülhető. A harmadik fejezetben elmondom, hogyan lehet a mérgezett levegőt megtisztítani füstöléssel és kellemes illatokkal. A negyedik fejezet elmondja, hogyan kell táplálkozni, enni, inni, aludni, a testet tisztán tartani, szól a fürdésről, az emberi érintkezésről, az ember kedélyének romlásáról. Az ötödik fejezet foglalkozik az érvágással, purgálással, erősebb gyógyszerekkel, amelyek a mérget legyőzik. A hatodik fejezet a külső jeleket tárgyalja, amelyek megmutatják, hogy egy ember pestises vagy sem, de a halál jeleit is felsorolja és elmondja van-e még remény az életben maradásnak. A hetedik fejezetben elmondom, hogyan kell a beteget ápolni, olyan orvosságot adni, amely legyőzi a mérget, vagy kihajtja azt a testből érvágással, izzadással. A nyolcadik fejezetben elmondom, a beteg mit ehet, ihat, hogyan aludjon stb. A kilencedik fejezetben elmondom mi a teendő, ha a betegen megjelenik egy kelés vagy bubó, vagy más jel a füle mögött, a hóna alatt vagy a nemi szerveinél, avagy bárhol másutt. A tizedik fejezetben végül a pestis lefolyásáról lesz szó, majd válaszolok az alábbi kérdésekre: Mi az oka annak, hogy a pestis egyik helyen erőteljesen jelentkezik, majd hamarosan felüti a fejét egy másikon is? Melyik levegő ártalmasabb az emberre nézve a szubtilis vagy az erőteljes? Mely évszakban gyakoribb a halálozás? A fertőzött területről érkezett levelekből is fertőződhet-e az ember; fertőzhetnek-e a ruhák? Terjeszthet-e fertőzést a kutya és macska? Hogy lehet az, hogy sem az iszákosok sem a kolostorlakók nem lesznek pestis-betegek? Hogy lehet az, hogy a rühesek, köszvényesek és egyéb testi folyással rendelkezők sem fertőződnek meg? Mi okozza azt, hogy egyesek meghalnak a pestisben, mások nem, bár ugyanazt a mérgezett levegőt szívják be? Miért az erősebb férfiak és fiúk halnak meg hamarabb, mint a vékonyabbak? Vajon mindig láz előzi meg a pestis-fertőzést? A 4 Pestis esetén kezdettől a menekülés, az úgynevezett fuga pestis volt a legeredményesebb védekezési mód.

3 test melyik pontján a legveszélyesebb a fertőzés; hány óra alatt hal meg a fertőzött beteg? Marsilius Ficinus pestis-traktátusának címlapja (Augsburg 1518.) A pestis a levegő rothadásából ered, amely teljes mértékben ártalmas az emberre nézve és mérgező hatású, ezért mindent el kell követni, hogy

4 a levegő ne legyen rothadt. 5 A gondos és bölcs elöljáróság feladata, hogy az utcákat, házakat mindenféle tisztátalanságtól, rossz szagtól, rothadástól megszabadítsák, a lehető legtisztábban tartsák, a trágyát és egyéb sarat, állóvizeket és bűzös tócsákat felszámolják, vagy leöntsék mésszel, avagy homokkal, esetleg jóféle földdel töltsék fel. A vágóhidak és mészárszékek folyóvízzel legyenek ellátva, és naponta fel legyenek mosva. A sertéseket ne tartsanak a lakóhely közelében, és mindent el kell követni, hogy a kellemetlen sertés-szag ne terjedjen el az emberek között. El kell rendelni, hogy ne menjen sok ember egyszerre sehová, sem az éves vásárokba, lakodalmakba, fürdőkbe, kis templomokba, iskolákba, mert ahol sok ember jön össze zárt levegőben és kis térben, ott ez a járvány nagyon könnyen elterjed, és sok embert megfertőz. Az olyan személyeket, akik fertőzött levegőből és halálos veszélyből jönnek, a legszigorúbban el kell különíteni, mert sok ember halálát okozhatják, egész városok és városrészek kihalhatnak. Azok a lakók, aki olyan, fertőzött területekre távoznak, ahol a halál grasszál, ha beszívják a fertőzött levegőt, ne jöhessenek vissza akkor sem, ha ez haragot vált ki. Kerülni kell az olyan öltözékek, ruhák viselését, amelyeket egy fertőzött személy hordott, vagy amely akár csak rövid ideig is fertőzött levegőben volt. A tisztességes elöljáróságnak gondot kell viselnie a város, település, továbbá a házak védelmére, és rendelkezéseket kell kiadnia azok ellen, akik nem akarnak kimenni a friss, egészséges levegőre. Ott, ahol emberek tartózkodnak, állandóan füstölni kell, a testet és a ruházatot alaposan meg kell mosni, és azután szintén kifüstölni. Ha a jövevények így töltenek el húsz napot, és nem lesznek közben betegek, már be lehet engedni őket a városba.6 Azoknak a városoknak és településeknek, amelyeket meg akarunk kímélni a pestistől, minden utcáján és házában is nagy tüzet kell gyújtani. Minél nagyobb ez a tűz, annál hatásosabb. A házak minden szobájában is égessenek illatos növényeket, füstöljenek, szórjanak szét illatos dolgokat, ecettel és fehér ürömmel mossák le a falakt és bútorokat. Ahol e rendelkezéseket gondosan betartják, ott megmenekülnek a pestistől, akár városban, kisebb településen vagy kastélyban éljenek. Magam is több ízben betartottam őket mások tanácsára. 1510ben Erdélyben éltem, Nagyszeben városában, és elértem, hogy egyetlen ember sem fertőződött meg a városban vagy a környékén. Akik viszont e rendelkezéseket elhanyagolták, súlyosan megszenvedték a járványt ban és 1507-ben is pusztított a járvány, az én szigorú parancsomra azonban egyetlen ember sem hagyhatta el a várost. Szükségüket nem volt szabad házon kívül elvégezniök. Mindenkinek, főleg azonban a gyermekeknek a várandós anyáknak a szobában kellett elvégezniök a szükségüket. E helyiségekben állandóan füstölni kellett, nem volt szabad beengedni senkit. Aki ezt megtartotta, megmenekült, a többiek pedig meghaltak. 5 A korban kétféle elmélet létezett a pestis terjedésével kapcsolatban: az úgynevezett kontagionisták szerint a járvány érintkezéssel terjed, ezért létrehozták a vesztegzár intézményét, igyekeztek a települést, illetve a pestises beteget elszigetelni a külvilágtól, védőruhákat alkalmaztak, és a pestises betegek holmiját is elégették. A miazmatisták szerint viszont a csillaghatás, vagy környezeti katasztrófa miatt megromlott levegő, illetve az ebben terjedő miazmák, kórokozók okozzák a járványt, ezért a levegőt próbálták megtisztítani szellőztetéssel, füstöléssel, tűzrakással, illatszerek és fűszeres gyógyszerkeverékek használatával. Mindkét elmélet a 14.-től a 19. századig hatott a járvány elleni védekezés módjára. 6 Általában a karantén ideje negyven nap volt (a szó maga is az olasz quaranta negyven szóból ered). Az efféle vesztegzár-intézkedésekre először Velencében és Ragúzában a mai Dubrovnikban került sor, még a 14. század második felében.

5 Egész városrészek néptelenedtek el. Ezt azért mondom, hogy a városok és települések tisztes elöljárói, és minden háztulajdonos saját házában ne sajnálja a fáradtságot, tartson rendet és szigorú fegyelmet ez egész nép között, ha e halálos veszedelemtől meg akar menekülni. Szigorúan el kell rendelni, hogy a városokban, kisebb településeken minden utcán és téren, minden házban nagy tüzet rakjanak, különösképpen akkor, ha künn nedves, ködös és hideg az idő. Használjanak jó illatú fát és növényeket, jó a tőzegszeder, szőlővenyige, fűzfa, almafa, körtefa, fenyőfa, vagyis ezeknek az ágaiból vagy más fából rakják a tüzet, mert a tűz ereje megtisztítja a levegőt a mérgező gőzöktől és gázoktól. Ezt mondja Plinius is, amikor a legnagyobb mesterről Hippokratészről ír, aki Görögországban sok várost mentett meg nagy tüzek segítségével a félelmetes pestistől. Ezért örök hálával emlegették, akárcsak istenüket, Héraklészt ban, amikor Ausztriában járvány tört ki, és mindenfelé hullottak az emberek, egy nagy tűzvész jött a segítségükre, amely napokig égett. Attól kezdve megszűnt a járvány és halálozás, mert a levegő a tűztől megtisztult. Fordította: Rákóczi Katalin Forrás: Medicina renata. Reneszánsz orvostörténeti szöveggyűjtemény (Bp., Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár)

Gyógyítás a hatósági leiratok tükrében a XIX. század fordulóján

Gyógyítás a hatósági leiratok tükrében a XIX. század fordulóján 1989. július GYÓGYSZERÉSZET 373 Gyógyszerészet 33..373-377. 1989. Gyógyítás a hatósági leiratok tükrében a XIX. század fordulóján KISSNÉ DR. ÁBRAHÁM KATALIN Az írás a XIX század fordulója körül megjelent

Részletesebben

Különböző forrásaink egybehangzóan arról írnak, hogy az utolsó országos

Különböző forrásaink egybehangzóan arról írnak, hogy az utolsó országos AZ 1 738. ÉVI PESTISJÁRVÁNY PUSZTÍTÁSA DÁVID ZOLTÁN A PESTIS KITÖRÉSE ÉS ELTERJEDÉSE Különböző forrásaink egybehangzóan arról írnak, hogy az utolsó országos méretű, nagy pusztulást okozó pestisjárványt

Részletesebben

BEVEZETÉS ISMERKEDÉS A RENDELETTEL

BEVEZETÉS ISMERKEDÉS A RENDELETTEL BEVEZETÉS A NORMASZÖVEG NYELVE ISMERKEDÉS A RENDELETTEL A Generale Normativum in Re Sanitatis (GNRS) latinul íródott. Mária Terézia uralkodása idején (1740 1780) még kizárólag a latin volt hazánkban a

Részletesebben

A FOGGYÓGYÍTÁS MAGYAR HAGYOMÁNYAI A FORRÁSOK ÉS A SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN

A FOGGYÓGYÍTÁS MAGYAR HAGYOMÁNYAI A FORRÁSOK ÉS A SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ IFJ. DR. KAÁN MIKLÓS A FOGGYÓGYÍTÁS MAGYAR HAGYOMÁNYAI A FORRÁSOK ÉS A SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN Néprajztudományi Doktori Iskola Vezető:

Részletesebben

BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ ORVOSLÁS Nádori Gergely

BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ ORVOSLÁS Nádori Gergely BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ ORVOSLÁS Nádori Gergely Hogyan tudja az orvos, hogy mit is tegyen a beteggel? Elsőre mindenki azt válaszolja, hogy természetesen ezt tanulta éveken át, de mégis érdemes megismerkedni

Részletesebben

Orvoslás a középkorban

Orvoslás a középkorban Orvoslás a középkorban Előadásanyag második, bővített verzió Készítette: Erényi Gábor Bevezetés: A középkori orvos nem csak gyógyító volt, de pap, orvos, filozófus, tanár, barát és tanácsadó. Annak ellenére,

Részletesebben

AZ 1876. ÉVI XIV.TÖRVÉNYCIKKHEZ 1

AZ 1876. ÉVI XIV.TÖRVÉNYCIKKHEZ 1 AZ 1876. ÉVI XIV.TÖRVÉNYCIKKHEZ 1 Még a felvilágosult abszolutizmus korában elsősorban Mária Terézia (1740 1780) és II. József (1780 1790) uralkodásának köszönhetően a magyar korona alá tartozó országrészekben,

Részletesebben

ZOUNUK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 12. Szerkeszti: ZÁDORNÉ ZSOLDOS MÁRIA

ZOUNUK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 12. Szerkeszti: ZÁDORNÉ ZSOLDOS MÁRIA ZOUNUK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 12. Szerkeszti: ZÁDORNÉ ZSOLDOS MÁRIA SZOLNOK, 1997 ELEK GYÖRGY ADALÉKOK KARCAG VÁROS 18. SZÁZADI NÉPESEDÉSÉNEK ÉS EGÉSZSÉGÜGYÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ Karcag

Részletesebben

CHAVA BARUCH YAD-VASEM

CHAVA BARUCH YAD-VASEM CHAVA BARUCH YAD-VASEM 1 BUDAPESTI NAPLÓ. 1944 november-1945 január. 2 Ki irta ezt a naplót, és hogyan tükröződik benne vissza a magyar zsidóság sorsa 1944 ben? 3 Szabó Borbála 1920 október 9- én született

Részletesebben

Gondolatok az egészségről az ókortól a 18. századig

Gondolatok az egészségről az ókortól a 18. századig D Kéri Katalin: Gondolatok az egészségről az ókortól a 18. századig Egészségpszichológia a gyakorlatban című konferencia, MT PB Pszichológiai Munkabizottsága Pécs, 2004. november 12. uncan meggyilkolása

Részletesebben

A NEMIBAJOK SZEREPE A GYERMEKVÉDELEMBEN

A NEMIBAJOK SZEREPE A GYERMEKVÉDELEMBEN TELEIA KIADVÁNYOK 12. FÜZET A NEMIBAJOK SZEREPE A GYERMEKVÉDELEMBEN ÍRTA: DR BOGDÁN ERNŐ A GYERMEKVÉDŐ LIGA IGAZGATÓ FŐORVOSA 1929 KIADJA A TELEIA EGYESÜLET A NEMIBETEGSÉGEK ELLEN BUDAPEST, V, LIPÓT-KÖRÚT

Részletesebben

A színfalak mögött: bemutatkoznak az Alef Kids madrichképzősei

A színfalak mögött: bemutatkoznak az Alef Kids madrichképzősei 2015. április 24. ה' אייר תשע"ה 17. évfolyam 31. szám SÁBESZ Kiadja: Chabad-Lubavics zsidó nevelési és oktatási egyesület Gyertyagyújtás Budapesten: 19.27 פרשת תזריע-מצורע Szombat kimenetele: 20.37 A színfalak

Részletesebben

The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary

The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary A népi gyógyítás és a modern orvoslás viszonya a 19. századi Magyarországon The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary Fazekas Eszter Ágnes, MA fazekas.eszti@gmail.com Initially

Részletesebben

A JUNIPERUS FELHASZNÁLÁSA AZ ÖKÖRTŐL NAPJAINKIG írta: NATTER-NÄD MIKSA (Budapest)

A JUNIPERUS FELHASZNÁLÁSA AZ ÖKÖRTŐL NAPJAINKIG írta: NATTER-NÄD MIKSA (Budapest) A JUNIPERUS FELHASZNÁLÁSA AZ ÖKÖRTŐL NAPJAINKIG írta: NATTER-NÄD MIKSA (Budapest) A művelődéstörténet megállapítása szerint a régmúlt ko- -tv rok népeinek fűszeres és varázslati növényei egyúttal gyógyító

Részletesebben

B E Z E R É D J P Á L. az újkori ORSZÁGOS SELYEMTENYÉSZTÉSI FELÜGYELŐSÉG. megalapítója

B E Z E R É D J P Á L. az újkori ORSZÁGOS SELYEMTENYÉSZTÉSI FELÜGYELŐSÉG. megalapítója B E Z E R É D J P Á L az újkori ORSZÁGOS SELYEMTENYÉSZTÉSI FELÜGYELŐSÉG megalapítója 1880 1918 A SELYEMTENYÉSZTÉS KEZDETE MAGYARORSZÁGON ( 1 ) A feljegyzések szerint a kínaiak ismerték fel először a selyemhernyó

Részletesebben

450 éve hunyt el Szegedi Kőrös Gáspár (1525 k. 1563), az első dokumentáltan sikeres magyar méhdaganat-kezelő orvos 1

450 éve hunyt el Szegedi Kőrös Gáspár (1525 k. 1563), az első dokumentáltan sikeres magyar méhdaganat-kezelő orvos 1 Szabó T. Attila 450 éve hunyt el Szegedi Kőrös Gáspár (1525 k. 1563), az első dokumentáltan sikeres magyar méhdaganat-kezelő orvos 1 Az tudós mestert illeti, hogy tudós tanítványai legyenek Sylvester János,

Részletesebben

A kémia eredete és tárgya Szabadváry, Ferenc

A kémia eredete és tárgya Szabadváry, Ferenc A kémia eredete és tárgya Szabadváry, Ferenc A magyar kémia művelődéstörténete Szabadváry, Ferenc Ez a kötet az alább felsorolt szervezetek támogatásával jelent meg. A Kiadó hálás köszönetet mond segítségükért:

Részletesebben

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 3. szám 393 410. (2001) ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: AZ ISKOLAI NÉPOKTATÁS KÖVETELMÉNYE 1 Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Először is

Részletesebben

Drjenovszky Zsófia A budapesti muszlimok alkalmazkodási stratégiái

Drjenovszky Zsófia A budapesti muszlimok alkalmazkodási stratégiái Drjenovszky Zsófia A budapesti muszlimok alkalmazkodási stratégiái Bevezetés Egy kendőt viselő, hosszú szoknyás fiatal lány sétál az egyik budapesti utcán. Néhány tizenéves meglátja, és utána kiabálja:

Részletesebben

KÜZDELME A KOLERAJÁRVÁNY ELLEN 1

KÜZDELME A KOLERAJÁRVÁNY ELLEN 1 LOSONCZY GYÖRGY AZ 1848-AS HONVÉDSEREG EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATÁNAK KÜZDELME A KOLERAJÁRVÁNY ELLEN 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár

Részletesebben

A Nagy Penészkönyv. További információ: 06 /20 3880-193 Internet: www.paramentesito.hu. Tulajdonjog

A Nagy Penészkönyv. További információ: 06 /20 3880-193 Internet: www.paramentesito.hu. Tulajdonjog A NAGY PENÉSZKÖNYV Tulajdonjog A könyvben található szövegek és képek ás az oldal kialakítása mind az FG-TECH KFT kizárólagos tulajdonát képezik, nemzetközi, és a magyar törvények védik. Azokat másolni,

Részletesebben

FELMÉRÉS A GAZDÁTLAN ÁLLATOK HELYZETÉRŐL MAGYARORSZÁGON. Készítette: Németh Andrea

FELMÉRÉS A GAZDÁTLAN ÁLLATOK HELYZETÉRŐL MAGYARORSZÁGON. Készítette: Németh Andrea Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrár-gazdaságtani Tanszék FELMÉRÉS A GAZDÁTLAN ÁLLATOK HELYZETÉRŐL MAGYARORSZÁGON Készítette: Németh Andrea Témavezető:

Részletesebben

Miért lesz rákos egy gyermek?

Miért lesz rákos egy gyermek? INTERJÚ Az ember valahogy úgy gondolná, hogy a rákhoz kell egy megélt életkor, amikorra elromlik valami a szervezetben. Mégis évente Magyarországon körülbelül 320 gyermek (18 év alatti) lesz daganatos

Részletesebben

Misszió. Kelet-Európa. Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! (Ézs 46,4a) A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2011/2

Misszió. Kelet-Európa. Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! (Ézs 46,4a) A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2011/2 Kelet-Európa Misszió A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2011/2 Korlátok között szabadon Nem igazságot, hanem segítséget osztunk Az adakozás hálát eredményez Isten szeretete a gyakorlatban A helyreállítás

Részletesebben

Megoldásra váró helyzet

Megoldásra váró helyzet FODOR JÁNOS Megoldásra váró helyzet A katasztrófapasztoráció magyarországi hiányáról A 2010 októberében bekövetkezett vörösiszapkatasztrófa idején mint katolikus plébános önkéntes segítõként érkeztem a

Részletesebben

Az ynevi méregkeverés

Az ynevi méregkeverés Az ynevi méregkeverés Előszó Az Ynevi mérgkeverés című kiegészítő célja egyrészt, hogy összegyűjtse, rendszerezze a méregkeveréssel kapcsolatos információkat, választ adjon a méregkeverés valamennyi felmerülő

Részletesebben

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201.

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201. Bábaság Makón MARKOS GYÖNGYI (Makó, József Attila Múzeum)...mi a' Bábamesterségnek az ő legfőbb tcélya? Az, hogy az emberi Nem megtartassák, és tovább szaporíttassék." (Peterka, 1814) 1 A születés körüli

Részletesebben

KÓR-lap. Szja egy százalékok...

KÓR-lap. Szja egy százalékok... 2006_02.qxd 2/2/2006 9:10 AM Page 1 KÓR-lap 2006/2. szám A G Y E R M E K R Á K A L A P Í T V Á N Y Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Hírlevele Szja egy százalékok... Eljött az adóbevallás időszaka. S a

Részletesebben

Kovács András dr. - Kiss András dr. Landi Anna dr. Miért ne dohányozzunk?

Kovács András dr. - Kiss András dr. Landi Anna dr. Miért ne dohányozzunk? Kovács András dr. - Kiss András dr. Landi Anna dr. Miért ne dohányozzunk? Tartalom Előszó (Dr. Frenkl Róbert) A dohányzás hatása a légutakra (Dr. Kovács András) A dohányzás története Dohányzási formák

Részletesebben

Kiáltó Szó. Biblia Éve - 2008

Kiáltó Szó. Biblia Éve - 2008 Kiáltó Szó A NAGYVARSÁNYI REFORMÁTUS EGYHÁZ KIADVÁNYA 2008. III. szám Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e?! Önmagatokat vizsgáljátok meg! Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus

Részletesebben