GYÓGYSZERÁRTALMAK GYÓGYSZERBIZTONSÁG GYÓGYSZERBIZTONSÁG GYÓGYSZERVIZSGÁLATOK GYÓGYSZERFEJLESZTÉS ELİADÓ DR. LEHEL JÓZSEF ÚJ ANYAG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÓGYSZERÁRTALMAK GYÓGYSZERBIZTONSÁG GYÓGYSZERBIZTONSÁG GYÓGYSZERVIZSGÁLATOK GYÓGYSZERFEJLESZTÉS ELİADÓ DR. LEHEL JÓZSEF ÚJ ANYAG"

Átírás

1 GYÓGYSZERÁRTALMAK GYÓGYSZERBIZTONSÁG ELİADÓ DR. LEHEL JÓZSEF GYÓGYSZERBIZTONSÁG GYÓGYSZERVIZSGÁLATOK GYÓGYSZERFEJLESZTÉS ÚJ ANYAG MINİSÉG HATÉKONYSÁG PREKLINIKAI ÁRTALMATLANSÁG KÖRNYEZETBIZTONSÁG KÉMIAI BIZTONSÁG

2 GYÓGYSZERBIZTONSÁG GYÓGYSZERVIZSGÁLATOK KÖLCSÖNÖS ELFOGADÁS Azonos szakmai szabályok GYÓGYSZERFEJLESZTÉS toxikológiai, farmakológia, farmakokinetikai, környezetvédelmi GLP, ISO Azonos vizsgálómódszerek OECD, EU, EPA, CFR, (V)ICH GYÓGYSZERBIZTONSÁG GYÓGYSZERVIZSGÁLATOK Azonos szakmai szabályok GLP= Good Laboratory Practice GYÓGYSZERFEJLESZTÉS (Helyes Laboratóriumi Gyakorlat) ISO= International Organization for Standardization (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet)

3 GYÓGYSZERBIZTONSÁG GYÓGYSZERVIZSGÁLATOK Tesztelési irányelvek OECD= Organisation for Economical Cooperation and Development (Gazdasági és Fejlesztési Együttmőködési Szervezet) EU-Eudralex GYÓGYSZERFEJLESZTÉS EPA= Environmental Protection Agency (Környezetvédelmi Hivatal) CFR= Code of Federal Regulations (9-Animals and Animal Products) (V)ICH= International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products PREKLINIKAI VIZSGÁLATOK FARMAKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK TOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ÁLTALÁNOS TOXIKOLÓGIA SPECIÁLIS TOXIKOLÓGIA Szaporodásbiológiai-toxikológia Mutagenitás Karcinogenitás BIZTONSÁGFARMAKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK CÉLÁLLAT-BIZTONSÁG HUMÁN FOGYASZTÓ ALKALMAZÓ KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA

4 PREKLINIKAI VIZSGÁLATOK FARMAKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK Fı farmakológiai hatás egyéb szervrendszer KIR (magatartás, motoros aktivitás, görcskészség fájdalomcsillapítás, izomrelaxáns) szív/keringés (vérnyomás, frekvencia, arrythmia, alvadás) légzés (frekvencia, térfogat, köhögéscsillapítás) GI (motilitás, fekélyképzıdés) vese (vizeletmennyiség, ionkiválasztás) Vizsgálat: baktérium, állatmodell, izolált szerv számítógépes modell Hatásmechanizmus PREKLINIKAI VIZSGÁLATOK TOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSOK akut félheveny (szubakut, szubkrónikus) krónikus (+ mutagenitás, karcinogenitás, reprodukciós)

5 AKUT TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK toxicitás meghatározás, dózisfüggı toxikus hatások/mértéke célszerv azonosítása toxicitás összehasonlítása már ismert toxicitású anyagokkal megbecsülni a legkisebb letális vagy legnagyobb még nem letális dózist veszélyesség becslése célállat/egyéb fajokra adatgyőjtés kockázat (baleset, környezeti katasztrófa) segítségnyújtás a klinikusoknak (mérgezés felismerése, kezelése) dóziskeresés ismételt adagolású kísérletekhez AKUT TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK Klasszikus akut LD50 meghatározása (OECD 401) Állatfaj/ Állatszám egér, patkány/ 5-10/ivar/csoport Beadási mód p.o./dermális/iv./ip./sc./inhalációs (LC) 1x vagy többször-24h Dózis logaritmikus (3) + 1, limitteszt Utómegfigyelés 14 nap klinikai tünet/elhullás/kórbonctan (+? szövettan) Akut toxikológiai osztályba sorolási módszer (OECD 423) Állatfaj/ Állatszám patkány (egér)/ 3/ivar/dózis Beadási mód p.o. 1x Dózis 25, 200, 2000 Utómegfigyelés 7-14 nap klinikai tünet/elhullás/kórbonctan (+? szövettan)

6 AKUT TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK Rögzített dózis módszer (OECD 420) Állatfaj/ Állatszám Beadási mód Dózis Utómegfigyelés patkány/ 3/ivar/dózis p.o. 1x 5, 50, 500, nap klinikai tünet/elhullás/kórbonctan (+? szövettan) Akut toxikológiai osztályba sorolási módszer (OECD 423) Dózis-lépték módszer (Dose Escalation Method) Fel-le lépcsıs módszer (Up-and-Down Method) Az Angol toxikológiai társaság protokollja (The British Society of Toxicology Protocol) Mennyiségi szerkezet-hatás összefüggés (Quantitative Structure-Activity Relationship - QSAR) AKUT TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK - IRRITÁCIÓ Akut dermális irritáció/korrózió (OECD 404) Állatfaj/ Állatszám albínó nyúl/ 1-3 Beadási mód sértetlen bır 4 óra Dózis 0,5 ml/g Utómegfigyelés 72 óra erythema, ödéma, varr képzıdés-hegesedés Akut szem irritáció/korrózió (OECD 405) Állatfaj/ Állatszám albínó nyúl/ 1-3 Beadási mód kötıhártyazsák 1x, 24 óra hosszan Dózis 0,1 ml/g Utómegfigyelés 72 óra erythema, ödéma, váladékképzıdés

7 AKUT TOXICITÁS LOKÁLIS TOLERANCIA Szem - Bır tolerancia vizsgálat Állatfaj/ Állatszám Beadási mód Utómegfigyelés Állatfaj/ Állatszám Beadási mód Utómegfigyelés albínó nyúl/ 1-3 Kötıhártyazsák, sértetlen/skarifikált bır akut-1x, ismételt-28x akut-72 óra erythema, ödéma, varr képzıdés-hegesedés, váladék Érkárosító hatás vizsgálata Izomkárosító hatás vizsgálata Bıralatti szövetek károsításának vizsgálata patkány, nyúl, egyéb iv.-parav.-ia./im./sc. akut-1x, ismételt-7x (1x/nap) h helyi elváltozás AKUT TOXICITÁS LOKÁLIS TOLERANCIA Nyálkahártya károsító hatás vizsgálata (végbél, hüvely) Nyálkahártya túlérzékenység vizsgálata (végbél, hüvely) OECD 406 Állatfaj Beadási mód patkány, nyúl, kutya tengerimalac rektális, intravaginális naponta 1-2x, 7 nap oltás + helyi kezelés (2-22 nap) helyi elváltozás

8 AKUT TOXICITÁS ALTERNATÍV MÓDSZEREK SZEMKÁROSÍTÓ HATÁS Bovine isolated cornea test Neutral red cytotoxicity assay Red blood cell lysis and protein denaturation EYTEX HET-CAM test BİRIRRITÁCIÓ Cytotoxicitás Neutral red cytotoxicity assay MTT assay Sejtmembrán integritás kolorimetriás meghatározása Keratinizáció és rétegzıdı epithelium modell Keratinizációs szint meghatározása (rhodamin B festék) Sejtproliferáció-citotoxicitás vizsgálata (níluskék) Rétegzıdés mértékének meghatározása ISMÉTELT ADAGOLÁSÚ TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK Dózisfüggı kóros elváltozások terápiai adag ismételt adagolás kumulációs tulajdonság FÉLHEVENY (szubakut, szubkrónikus) Szubakut rövid idıtartamú (14/28) (OECD 407) Szubkrónikus 90 nap (OECD 408, 409) Bırtoxicitás (OECD 410) Bır túlérzékenység (OECD 406)

9 ISMÉTELT ADAGOLÁSÚ TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK KRÓNIKUS (+TMC) Krónikus toxicitás (OECD 452) Kombinált krónikus és karcinogenitás (OECD 453) Szaporodásbiológiai-toxicitás Egy vagy több generációs (OECD 415, 416) Teratológia (OECD 414) Peri- és posztnatális Mutagenitás/karcinogenitás Mikroorganizmus Emlıs sejttenyészet Kísérleti állatok FÉLHEVENY TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK Szubakut - Rövid idıtartamú (OECD 407) Állatfaj/ Állatszám Beadási mód Dózis Utómegfigyelés patkány (kutya, nyúl)/ 5-10/ivar/csoport p.o./parenterális 1x, 14/28 napig /14 nap klinikai tünet, elhullás, testtömeg, takarmány /ivóvízfogyasztás, hematológia, kórboncolás, kórszövettan Szubkrónikus (OECD 408-patkány, 409-kutya, nyúl) Állatfaj/ Állatszám Utómegfigyelés patkány/kutya (nyúl)/ 5-10/ivar/csoport 1x, 90 napig 28 nap ua

10 FÉLHEVENY TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK Bır toxicitási vizsgálat (OECD 410) Állatfaj/ Állatszám Beadási mód Dózis Utómegfigyelés Utómegfigyelés patkány, nyúl, tengerimalac/ 5/ivar/csoport sértetlen bır 21/28x, naponta 6 órán át nap klinikai tünet, elhullás, testtömeg, takarmány /ivóvízfogyasztás, hematológia, kórboncolás, kórszövettan Bır túlérzékenységi vizsgálat (OECD 406) Állatfaj albínó tengerimalac nap 28 nap ua. (helyi reakció) KRÓNIKUS TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK Krónikus toxicitás vizsgálata (OECD 452) Állatfaj/ Állatszám Beadási mód Dózis Utómegfigyelés 1 rágcsáló (patkány) + 1 nem rágcsáló (kutya) 20/ivar/csoport (kutya 4) p.o./parenterálisan 1x, 6-12 hónap hónap klinikai tünet, elhullás, takarmány /ivóvízfogyasztás, testtömeg, hematológia, kórbonctan, kórszövettan Kombinált krónikus és karcinogenitási vizsgálat Állatfaj/ Állatszám Beadási mód Dózis egér (hörcsög), patkány/ 50/ivar/csoport p.o. (tak/víz/szonda), dermális, inhaláció 1x, 18 hónap (egér), 24 hónap (patkány) ua. + daganatos elváltozások

11 TERATOGENITÁS TERATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK RENDSZERE I. EGY (TÖBB) GENERÁCIÓS VIZSGÁLAT TERATOGENITÁS TERATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK RENDSZERE II. TERATOLÓGIAI VIZSGÁLAT

12 TERATOGENITÁS TERATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK RENDSZERE III. PERI- és POSTNATÁLIS VIZSGÁLAT MUTAGENITÁS VIZSGÁLÓMÓDSZEREK Tesztrendszer MIKROORGANIZMUS Salmonella typhimurium Escherichia coli EMLİS SEJTTENYÉSZET KÍSÉRLETI ÁLLATOK Mikronukleusz teszt Csontvelı citogenetika Domináns letális teszt Drosophila teszt Génmutáció Kromoszóma-károsodás szerkezeti számszerő

13 PREKLINIKAI VIZSGÁLATOK BIZTONSÁGFARMAKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK nem várt funkcionális mellékhatások MH mentes max. terápiás dózis adag: provokatív (0,1 LD50, min. terápiás dózis 100x, max terápiás dózis 5-10x) beadási mód: végleges tesztrendszer: állat-biológiai modell vizsgált paraméter: általános farmakológia PREKLINIKAI VIZSGÁLATOK GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK CÉLÁLLAT-BZTONSÁGI HUMÁN FOGYASZTÓ ALKALMAZÓ SZEMÉLY KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA

14 GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK CÉLÁLLAT-BIZTONSÁGI Toxikológiai vizsgálatok laborállat potenciális célszerv azonos alapelvek funkcionális elváltozások több állatfaj legérzékenyebb célállat faj/fajta végleges, forgalomba hozandó termék + beadási mód GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK CÉLÁLLAT-BIZTONSÁGI Célállat-tolerancia adag: 3x, 5x, 10x terápiai dózis kezelés: 14 nap alkalmazás tervezett max idıtartam 15 nap alkalmazás legalább 21 napig vizsgált paraméter: általános fizikai vizsgálat hematológia, enzimkémia, vizelet, bélsár

15 GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK CÉLÁLLAT-BIZTONSÁGI Általános toxikológiai vizsgálat adag: 1x, 3x, 5x terápiai dózis kezelés: 14 nap alkalmazás 3x idıtartam 15 nap alkalmazás min 6 hét vizsgált paraméter: ua. (tolerancia) Szaporodásbiológiai toxicitás Szövetirritációs vizsgálat Lokáltolerancia GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK HUMÁN FOGYASZTÓ Gyógyszermentes élelmiszer - MRL 1. végleges MRL-érték 2. MRL Ø 3. ideiglenes MRL-érték 4. élelmiszer-termelı Ø

16 GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK HUMÁN FOGYASZTÓ Farmakokinetika felszívódás-eloszlás- metabolizmus-kiválasztódás plazmafehérje-szöveti kötıdés, metabolit Maradványanyag legnagyobb adag, gyakoriság, idıtartam minta: máj, vese, izom, bır + zsír (+ tej, tojás) kémiai meghatározás (+ többszöri mintavétel) Élelmezés-egészségügyi várakozási idı GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK ALKALMAZÓ SZEMÉLY Gyártás felhasználás - alkalmazás laborállat inhalációs bır-szemirritációs dermális

17 GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA Környezeti expozíció megítélése állatfaj használati mód (tömeg/egyedi kezelés) kezelési mód (fürösztı oldat, pour-on, permet) salakanyag hatóanyag tartalma fel nem használt készítmény kezelése (égetés, fertıtlenítés) GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA Környezetkárosító hatás Sorsa/viselkedése talajban/vízben/levegıben Speciális környezetvédelmi vizsgálatok (OECD 300) Hatóanyag-koncentráció csökkenése és metabolizmusa talajban Hasznos mikroorganizmusokra gyakorolt hatás Hatóanyag elmozdulása a talajban Hatóanyag adszorpciója, deszorpciója talajon vagy felszíni víz üledékében Koncentráció-csökkenés vízben

18 GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA Környezetkárosító hatás Sorsa/viselkedése talajban/vízben/levegıben Ökoszisztéma vizsgálatok (EPA) Növényi: békalencse, hínár (EPA ) Állat: vízibolha, víziászka, mocsári csiga Ökoszisztémák (EPA , ) édesvízi mikrokozmosz teszt 10 alga, 110 protozoon, 30 phylodina, 16 daphnia 6 kagylós rák, 12 felemáslábú rák metcalf teszt alga, plankton, csiga, szúnyoglárva, hal, hernyó, cirok, homok GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA Környezetkárosító hatás Hatás a környezet élılényeire Vadtoxikológia Méhtoxikológia Giliszta toxikológia Vízi élılények toxikológiája

19 GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA VADTOXIKOLÓGIA Orális LD 50 japánfürj/fácán és tıkés réce Etetéses LC 50 japánfürj/fácán és tıkés réce Elfogadási/elutasítási japánfürj/fácán és tıkés réce Egy generációs reprodukciós Modellüzemi toxicitási Szabadföldi toxicitási (orális ALD japánfürj/fácán és tıkés réce fácán és tıkés réce vizsgált területen élı madarak és emlısök mezei nyúl) Akut orális toxicitás madáron A kísérlet elrendezése Legalább 5 dózis + 1 kontroll 10 madár/dózis A vizsgálat fázisai Akklimatizáció: 2 hét Kezelés: egyszer, per os Utómegfigyelés: 2 hét Tünetek Mortalitás Takarmányfogyasztás Testtömeg Kórbonclelet Eredmények LD 50, NOEL értékek

20 Etetési teszt madáron A kísérlet elrendezése Legalább 5 koncentráció + 1 kontroll 10 madár(fiatalok)/koncentráció A vizsgálat fázisai Akklimatizáció: 2-3 nap Expozíció: 5 nap (preparált takarmány) Utómegfigyelés: 3 nap Tünetek Mortalitás Takarmányfogyasztás Testtömeg Kórbonclelet Eredmények LC 50, NOEC értékek Elkerülési (elutasítás) teszt madáron egyféle takarmány választásos (etetı edény, kiszórás) expozíció ideje: 1 nap-1 hét éheztetett állat elfogadja-e, választja-e vagy visszautasítja a kontaminálódott takarmányt Vizsgált paraméter: klinikai tünetek takarmányfogyasztás

21 Egy generációs reprodukciós teszt A kísérlet elrendezése Legalább 3 koncentráció + 1 kontroll 36 állat/koncentráció A vizsgálat fázisai Akklimatizáció: 2 hét Expozíció: 6 (20) hét (preparált takarmány) Utómegfigyelés: 2 hét Utód megfigyelés: 2 hét Tünetek Mortalitás Takarmányfogyasztás Testtömeg Kórbonclelet Reprodukciós paraméterek (tojás paraméterek, utódok) Eredmény NOEC érték Modell üzemi vizsgálat madáron Ketrecenkénti állatszám: fürj: 8 pár Fácán: 3 hím és 15 tojó Tıkés réce: 3 hím és 9 tojó A vizsgálat fázisai Elımegfigyelés: legalább 14 nap Kezelés/expozíció: vizsgálati céltól függ Utómegfigyelés: legalább 21 nap Tünetek és viselkedés Mortalitás Testtömeg (heti mérés) Takarmányfogyasztás, levélcsipkedés Kórbonclelet Szövettan vizsgálati céltól függıen Eredmények Félszabadföldi körülmények között, megfigyelhetı letális és/vagy szubletális hatások, repellencia A vizsgálat kivitelezése Az állatokat szabadban, talajra helyezett ketrecekben tartjuk, a vizsgálati célnak megfelelı növényzeten. A ketrecek száma legkevesebb 3 kezelt + 3 kontroll. A ketrecek alapterülete legkevesebb 50 m 2.

22 Szabadföldi vizsgálat Kísérleti állatok A vizsgálati területen és annak közvetlen közelében élı, a területet rendszeresen, vagy alkalmilag látogató, madarak és emlısök. GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA MÉHTOXIKOLÓGIA Orális és kontakt LD 50 Kontakt maradék toxicitási Reprodukciós (méhcsalád) Modellüzemi toxicitási Szabadföldi toxicitási mézelı méh mézelı méh mézelı méh mézelı méh mézelı méh

23 Orális és kontakt LD 50 Kontakt maradék toxicitási Reprodukciós (méhcsalád)

24 Kezelés permetezéssel modell üzemi vizsgálatban GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA GILISZTATOXIKOLÓGIA LC 50 vizsgálat vörös trágyagiliszta (szőrıpapír, mesterséges talaj) Reprodukciós vörös trágyagiliszta

25 GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA VÍZI ÉLİLÉNYEK TOXIKOLÓGIÁJA Akut halteszt pisztráng, ponty Idült halteszt pisztráng, ponty Krónikus toxicitás fiatal halon pisztráng, zebra/rizshal Korai életszakasz toxicitás pisztráng, zebra/rizshal Biokoncentrációs teszt halon ponty Daphnia immobilizációs teszt Daphnia magna Daphnia reprodukciós teszt Daphnia magna Alga növekedés-gátlási teszt alga GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATOK gyakorlati kipróbálás hatályos rendelet NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK NYOMONKÖVETÉSE (PHARMACOVIGILANCE) helyes helytelen használat (3-5 év) hatályos rendelet - ÁTI

BIZTONSÁGI ADATLAP. DRAKER 10.2 rovarirtó koncentrátum. - az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EU irányelvek alapján -

BIZTONSÁGI ADATLAP. DRAKER 10.2 rovarirtó koncentrátum. - az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EU irányelvek alapján - BIZTONSÁGI ADATLAP - az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EU irányelvek alapján - Kiállítva: Eger, 2013. június 2. Verziószám: 1 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. DURACID EC rovarirtó koncentrátum. - az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EU irányelvek alapján -

BIZTONSÁGI ADATLAP. DURACID EC rovarirtó koncentrátum. - az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EU irányelvek alapján - BIZTONSÁGI ADATLAP - az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EU irányelvek alapján - Kiállítva: Eger, 2013. augusztus 28. Verziószám: 1 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

Klinikai vizsgálatok kézikönyve

Klinikai vizsgálatok kézikönyve Klinikai vizsgálatok kézikönyve Szerkesztette: Lakner Géza Renczes Gábor Antal János Antal János Ary Kornélia Harsányi László Kaló Zoltán Lakner Géza Papp István Renczes Gábor Reusz György Szerzők: Séra

Részletesebben

/2008. (...) FVM rendelete. az állatgyógyászati termékekrıl

/2008. (...) FVM rendelete. az állatgyógyászati termékekrıl 1 Tervezet! A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. (...) FVM rendelete az állatgyógyászati termékekrıl Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás időpontja: 2004 Felülvizsgálat dátuma: 2012-02-22. Változat száma: 5. 1./ A KEVERÉK ÉS VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító A keverék megnevezése:

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint Kiadás időpontja: 2007 Felülvizsgálat dátuma: 2012-06-06 Változat száma: 4. 1./ A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP A 107/2006 számú EK szabályozás szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC 1/7 AGIL 100 EC BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása AGIL 100 EC A készítmény

Részletesebben

1.1 Termékazonosító: Termék neve : G101c REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető.

1.1 Termékazonosító: Termék neve : G101c REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Termék neve : REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető. 1.2 Az anyag

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás időpontja: 2012-04-18 Felülvizsgálat dátuma: 2014-10-21 Változat száma: 2. 1. SZAKASZ A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

A szárnyasok (Shaver 579 tojóhibrid, japán fürj) szervezetében kimutatható néhány szermaradvány termékminőségre gyakorolt hatásának vizsgálata

A szárnyasok (Shaver 579 tojóhibrid, japán fürj) szervezetében kimutatható néhány szermaradvány termékminőségre gyakorolt hatásának vizsgálata NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÉLELMISZERTECHNOLÓGIA ÉS MIKROBIOLÓGIA TANSZÉK Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Dr. h.c. Schmidt János egyetemi tanár,

Részletesebben

GRANSTAR SUPER 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint

GRANSTAR SUPER 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint GRANSTAR SUPER 50SX Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 24.02.2012 Hivatkozás 130000027529 Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar

Részletesebben

Biztonsági adatlap készült a 1907/2006/EK (REACH) és 1272/2008/EK rendeletek alapján

Biztonsági adatlap készült a 1907/2006/EK (REACH) és 1272/2008/EK rendeletek alapján Oldal: 1 / 15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító: Kémia jelleg: Szerves keverék Kereskedelmi megnevezés: Glicosam DOT4 fékfolyadék Az anyag/ keverék megfelelő

Részletesebben

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére.

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64263 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Stratégiai összefoglaló*

Stratégiai összefoglaló* Prof. Dr. Mátyus Péter Prof. Dr. Sümegi Balázs Dunkel Petra Stratégiai összefoglaló* Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform Gyógyszerbiztonsági munkaértekezlet 2008. október

Részletesebben

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó (mezőgazdasági

Részletesebben

Ökotoxikológia és környezetvédelem. Dr. Milinki Éva

Ökotoxikológia és környezetvédelem. Dr. Milinki Éva Ökotoxikológia és környezetvédelem Dr. Milinki Éva Bevezetés Az elmúlt évtizedekben az ipar és mezőgazdaság intenzív fejlődése, valamint a fejlett gazdasággal rendelkező országok fogyasztói szemléletének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 14. (verzió3) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 21. Verziószám: 4

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 14. (verzió3) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 21. Verziószám: 4 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Szinonima: AS-230 / FP WG, AS-230 / WG Folpet 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: JÉGMENTESÍTİ 500 ML Cikkszám: 0892 331 400

Részletesebben

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma SANMITE 20% WP 1 2011. február 15.

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma SANMITE 20% WP 1 2011. február 15. Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma SANMITE 20% WP 1 2011. február 15. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat 453/2010 sz. módosított rendelete szerint)

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PROTUGAN 50 SC

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PROTUGAN 50 SC 1/7 PROTUGAN 50 SC BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint MAKHTESHIM-AGAN HUNGARY ZRT. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PROTUGAN 50 SC

Részletesebben

Segédanyagok: 0.35 mg metil-parahidroxibenzoát, 0,07 mg propil-parahidroxibenzoát.

Segédanyagok: 0.35 mg metil-parahidroxibenzoát, 0,07 mg propil-parahidroxibenzoát. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Velocaine 0 mg/0 mg gyógyszeres tapasz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 0 mg lidokain és 0 mg tetrakain gyógyszeres tapaszonként. Segédanyagok: 0.35 mg metil-parahidroxibenzoát,

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. DPX-QKS91 66.5 WG

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. DPX-QKS91 66.5 WG Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Eco-Film. BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint)

Eco-Film. BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag neve: A keverék Pinén oligomerek, C12-C16

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP ( EC 1907/2006 )

BIZTONSÁGI ADATLAP ( EC 1907/2006 ) 1. Anyag, illetve készítmény és a cég megnevezése 1.1 Az anyag / a készítmény megnevezése: Kereskedelmi megnevezés: 1.2 Az anyag / a készítmény alkalmazása: Poliuretán bázisú egykomponensű faipari ragasztó

Részletesebben

HOMBIKAT 8602, 8630, 8631, 8640, A-DW-1, A-K-1 HOMBITAN A-Z SACHTLEBEN 8700, R-D-2, R-FD-I, R-FK-2/-3, R-KB-2/-3/-4/-6, R-PL-2, R-U-5, T-R, TR-HP-2

HOMBIKAT 8602, 8630, 8631, 8640, A-DW-1, A-K-1 HOMBITAN A-Z SACHTLEBEN 8700, R-D-2, R-FD-I, R-FK-2/-3, R-KB-2/-3/-4/-6, R-PL-2, R-U-5, T-R, TR-HP-2 Seite1 von 13 A termék nem minősül veszélyesnek és nem tartalmaz veszélyesnek minősülő anyagot. Ezért nem kötelező létrehozni egy biztonsági adatlap szerint a REACH 31 cikke. Ez a termék az információ

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP DOW AGROSCIENCES HUNGARY KFT. Az EU 453/2010 rendeletének megfelelő biztonságiadatlap. Termék neve: N-LOCK Felülvizsgálat dátuma: 2014- Nyomtatás Dátuma: 2014- DOW AGROSCIENCES HUNGARY

Részletesebben

9. fejezet. Technikai infrastruktúra

9. fejezet. Technikai infrastruktúra 288 9. fejezet Technikai infrastruktúra Cél: áttekintést adni az ország vegyi anyagok kezelésével kapcsolatos technikai infrastruktúrájáról. 9.1. A laboratóriumi infrastruktúra áttekintése Ebben az alpontban

Részletesebben