GYÓGYSZERÁRTALMAK GYÓGYSZERBIZTONSÁG GYÓGYSZERBIZTONSÁG GYÓGYSZERVIZSGÁLATOK GYÓGYSZERFEJLESZTÉS ELİADÓ DR. LEHEL JÓZSEF ÚJ ANYAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÓGYSZERÁRTALMAK GYÓGYSZERBIZTONSÁG GYÓGYSZERBIZTONSÁG GYÓGYSZERVIZSGÁLATOK GYÓGYSZERFEJLESZTÉS ELİADÓ DR. LEHEL JÓZSEF ÚJ ANYAG"

Átírás

1 GYÓGYSZERÁRTALMAK GYÓGYSZERBIZTONSÁG ELİADÓ DR. LEHEL JÓZSEF GYÓGYSZERBIZTONSÁG GYÓGYSZERVIZSGÁLATOK GYÓGYSZERFEJLESZTÉS ÚJ ANYAG MINİSÉG HATÉKONYSÁG PREKLINIKAI ÁRTALMATLANSÁG KÖRNYEZETBIZTONSÁG KÉMIAI BIZTONSÁG

2 GYÓGYSZERBIZTONSÁG GYÓGYSZERVIZSGÁLATOK KÖLCSÖNÖS ELFOGADÁS Azonos szakmai szabályok GYÓGYSZERFEJLESZTÉS toxikológiai, farmakológia, farmakokinetikai, környezetvédelmi GLP, ISO Azonos vizsgálómódszerek OECD, EU, EPA, CFR, (V)ICH GYÓGYSZERBIZTONSÁG GYÓGYSZERVIZSGÁLATOK Azonos szakmai szabályok GLP= Good Laboratory Practice GYÓGYSZERFEJLESZTÉS (Helyes Laboratóriumi Gyakorlat) ISO= International Organization for Standardization (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet)

3 GYÓGYSZERBIZTONSÁG GYÓGYSZERVIZSGÁLATOK Tesztelési irányelvek OECD= Organisation for Economical Cooperation and Development (Gazdasági és Fejlesztési Együttmőködési Szervezet) EU-Eudralex GYÓGYSZERFEJLESZTÉS EPA= Environmental Protection Agency (Környezetvédelmi Hivatal) CFR= Code of Federal Regulations (9-Animals and Animal Products) (V)ICH= International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products PREKLINIKAI VIZSGÁLATOK FARMAKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK TOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ÁLTALÁNOS TOXIKOLÓGIA SPECIÁLIS TOXIKOLÓGIA Szaporodásbiológiai-toxikológia Mutagenitás Karcinogenitás BIZTONSÁGFARMAKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK CÉLÁLLAT-BIZTONSÁG HUMÁN FOGYASZTÓ ALKALMAZÓ KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA

4 PREKLINIKAI VIZSGÁLATOK FARMAKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK Fı farmakológiai hatás egyéb szervrendszer KIR (magatartás, motoros aktivitás, görcskészség fájdalomcsillapítás, izomrelaxáns) szív/keringés (vérnyomás, frekvencia, arrythmia, alvadás) légzés (frekvencia, térfogat, köhögéscsillapítás) GI (motilitás, fekélyképzıdés) vese (vizeletmennyiség, ionkiválasztás) Vizsgálat: baktérium, állatmodell, izolált szerv számítógépes modell Hatásmechanizmus PREKLINIKAI VIZSGÁLATOK TOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSOK akut félheveny (szubakut, szubkrónikus) krónikus (+ mutagenitás, karcinogenitás, reprodukciós)

5 AKUT TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK toxicitás meghatározás, dózisfüggı toxikus hatások/mértéke célszerv azonosítása toxicitás összehasonlítása már ismert toxicitású anyagokkal megbecsülni a legkisebb letális vagy legnagyobb még nem letális dózist veszélyesség becslése célállat/egyéb fajokra adatgyőjtés kockázat (baleset, környezeti katasztrófa) segítségnyújtás a klinikusoknak (mérgezés felismerése, kezelése) dóziskeresés ismételt adagolású kísérletekhez AKUT TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK Klasszikus akut LD50 meghatározása (OECD 401) Állatfaj/ Állatszám egér, patkány/ 5-10/ivar/csoport Beadási mód p.o./dermális/iv./ip./sc./inhalációs (LC) 1x vagy többször-24h Dózis logaritmikus (3) + 1, limitteszt Utómegfigyelés 14 nap klinikai tünet/elhullás/kórbonctan (+? szövettan) Akut toxikológiai osztályba sorolási módszer (OECD 423) Állatfaj/ Állatszám patkány (egér)/ 3/ivar/dózis Beadási mód p.o. 1x Dózis 25, 200, 2000 Utómegfigyelés 7-14 nap klinikai tünet/elhullás/kórbonctan (+? szövettan)

6 AKUT TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK Rögzített dózis módszer (OECD 420) Állatfaj/ Állatszám Beadási mód Dózis Utómegfigyelés patkány/ 3/ivar/dózis p.o. 1x 5, 50, 500, nap klinikai tünet/elhullás/kórbonctan (+? szövettan) Akut toxikológiai osztályba sorolási módszer (OECD 423) Dózis-lépték módszer (Dose Escalation Method) Fel-le lépcsıs módszer (Up-and-Down Method) Az Angol toxikológiai társaság protokollja (The British Society of Toxicology Protocol) Mennyiségi szerkezet-hatás összefüggés (Quantitative Structure-Activity Relationship - QSAR) AKUT TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK - IRRITÁCIÓ Akut dermális irritáció/korrózió (OECD 404) Állatfaj/ Állatszám albínó nyúl/ 1-3 Beadási mód sértetlen bır 4 óra Dózis 0,5 ml/g Utómegfigyelés 72 óra erythema, ödéma, varr képzıdés-hegesedés Akut szem irritáció/korrózió (OECD 405) Állatfaj/ Állatszám albínó nyúl/ 1-3 Beadási mód kötıhártyazsák 1x, 24 óra hosszan Dózis 0,1 ml/g Utómegfigyelés 72 óra erythema, ödéma, váladékképzıdés

7 AKUT TOXICITÁS LOKÁLIS TOLERANCIA Szem - Bır tolerancia vizsgálat Állatfaj/ Állatszám Beadási mód Utómegfigyelés Állatfaj/ Állatszám Beadási mód Utómegfigyelés albínó nyúl/ 1-3 Kötıhártyazsák, sértetlen/skarifikált bır akut-1x, ismételt-28x akut-72 óra erythema, ödéma, varr képzıdés-hegesedés, váladék Érkárosító hatás vizsgálata Izomkárosító hatás vizsgálata Bıralatti szövetek károsításának vizsgálata patkány, nyúl, egyéb iv.-parav.-ia./im./sc. akut-1x, ismételt-7x (1x/nap) h helyi elváltozás AKUT TOXICITÁS LOKÁLIS TOLERANCIA Nyálkahártya károsító hatás vizsgálata (végbél, hüvely) Nyálkahártya túlérzékenység vizsgálata (végbél, hüvely) OECD 406 Állatfaj Beadási mód patkány, nyúl, kutya tengerimalac rektális, intravaginális naponta 1-2x, 7 nap oltás + helyi kezelés (2-22 nap) helyi elváltozás

8 AKUT TOXICITÁS ALTERNATÍV MÓDSZEREK SZEMKÁROSÍTÓ HATÁS Bovine isolated cornea test Neutral red cytotoxicity assay Red blood cell lysis and protein denaturation EYTEX HET-CAM test BİRIRRITÁCIÓ Cytotoxicitás Neutral red cytotoxicity assay MTT assay Sejtmembrán integritás kolorimetriás meghatározása Keratinizáció és rétegzıdı epithelium modell Keratinizációs szint meghatározása (rhodamin B festék) Sejtproliferáció-citotoxicitás vizsgálata (níluskék) Rétegzıdés mértékének meghatározása ISMÉTELT ADAGOLÁSÚ TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK Dózisfüggı kóros elváltozások terápiai adag ismételt adagolás kumulációs tulajdonság FÉLHEVENY (szubakut, szubkrónikus) Szubakut rövid idıtartamú (14/28) (OECD 407) Szubkrónikus 90 nap (OECD 408, 409) Bırtoxicitás (OECD 410) Bır túlérzékenység (OECD 406)

9 ISMÉTELT ADAGOLÁSÚ TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK KRÓNIKUS (+TMC) Krónikus toxicitás (OECD 452) Kombinált krónikus és karcinogenitás (OECD 453) Szaporodásbiológiai-toxicitás Egy vagy több generációs (OECD 415, 416) Teratológia (OECD 414) Peri- és posztnatális Mutagenitás/karcinogenitás Mikroorganizmus Emlıs sejttenyészet Kísérleti állatok FÉLHEVENY TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK Szubakut - Rövid idıtartamú (OECD 407) Állatfaj/ Állatszám Beadási mód Dózis Utómegfigyelés patkány (kutya, nyúl)/ 5-10/ivar/csoport p.o./parenterális 1x, 14/28 napig /14 nap klinikai tünet, elhullás, testtömeg, takarmány /ivóvízfogyasztás, hematológia, kórboncolás, kórszövettan Szubkrónikus (OECD 408-patkány, 409-kutya, nyúl) Állatfaj/ Állatszám Utómegfigyelés patkány/kutya (nyúl)/ 5-10/ivar/csoport 1x, 90 napig 28 nap ua

10 FÉLHEVENY TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK Bır toxicitási vizsgálat (OECD 410) Állatfaj/ Állatszám Beadási mód Dózis Utómegfigyelés Utómegfigyelés patkány, nyúl, tengerimalac/ 5/ivar/csoport sértetlen bır 21/28x, naponta 6 órán át nap klinikai tünet, elhullás, testtömeg, takarmány /ivóvízfogyasztás, hematológia, kórboncolás, kórszövettan Bır túlérzékenységi vizsgálat (OECD 406) Állatfaj albínó tengerimalac nap 28 nap ua. (helyi reakció) KRÓNIKUS TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK Krónikus toxicitás vizsgálata (OECD 452) Állatfaj/ Állatszám Beadási mód Dózis Utómegfigyelés 1 rágcsáló (patkány) + 1 nem rágcsáló (kutya) 20/ivar/csoport (kutya 4) p.o./parenterálisan 1x, 6-12 hónap hónap klinikai tünet, elhullás, takarmány /ivóvízfogyasztás, testtömeg, hematológia, kórbonctan, kórszövettan Kombinált krónikus és karcinogenitási vizsgálat Állatfaj/ Állatszám Beadási mód Dózis egér (hörcsög), patkány/ 50/ivar/csoport p.o. (tak/víz/szonda), dermális, inhaláció 1x, 18 hónap (egér), 24 hónap (patkány) ua. + daganatos elváltozások

11 TERATOGENITÁS TERATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK RENDSZERE I. EGY (TÖBB) GENERÁCIÓS VIZSGÁLAT TERATOGENITÁS TERATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK RENDSZERE II. TERATOLÓGIAI VIZSGÁLAT

12 TERATOGENITÁS TERATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK RENDSZERE III. PERI- és POSTNATÁLIS VIZSGÁLAT MUTAGENITÁS VIZSGÁLÓMÓDSZEREK Tesztrendszer MIKROORGANIZMUS Salmonella typhimurium Escherichia coli EMLİS SEJTTENYÉSZET KÍSÉRLETI ÁLLATOK Mikronukleusz teszt Csontvelı citogenetika Domináns letális teszt Drosophila teszt Génmutáció Kromoszóma-károsodás szerkezeti számszerő

13 PREKLINIKAI VIZSGÁLATOK BIZTONSÁGFARMAKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK nem várt funkcionális mellékhatások MH mentes max. terápiás dózis adag: provokatív (0,1 LD50, min. terápiás dózis 100x, max terápiás dózis 5-10x) beadási mód: végleges tesztrendszer: állat-biológiai modell vizsgált paraméter: általános farmakológia PREKLINIKAI VIZSGÁLATOK GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK CÉLÁLLAT-BZTONSÁGI HUMÁN FOGYASZTÓ ALKALMAZÓ SZEMÉLY KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA

14 GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK CÉLÁLLAT-BIZTONSÁGI Toxikológiai vizsgálatok laborállat potenciális célszerv azonos alapelvek funkcionális elváltozások több állatfaj legérzékenyebb célállat faj/fajta végleges, forgalomba hozandó termék + beadási mód GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK CÉLÁLLAT-BIZTONSÁGI Célállat-tolerancia adag: 3x, 5x, 10x terápiai dózis kezelés: 14 nap alkalmazás tervezett max idıtartam 15 nap alkalmazás legalább 21 napig vizsgált paraméter: általános fizikai vizsgálat hematológia, enzimkémia, vizelet, bélsár

15 GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK CÉLÁLLAT-BIZTONSÁGI Általános toxikológiai vizsgálat adag: 1x, 3x, 5x terápiai dózis kezelés: 14 nap alkalmazás 3x idıtartam 15 nap alkalmazás min 6 hét vizsgált paraméter: ua. (tolerancia) Szaporodásbiológiai toxicitás Szövetirritációs vizsgálat Lokáltolerancia GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK HUMÁN FOGYASZTÓ Gyógyszermentes élelmiszer - MRL 1. végleges MRL-érték 2. MRL Ø 3. ideiglenes MRL-érték 4. élelmiszer-termelı Ø

16 GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK HUMÁN FOGYASZTÓ Farmakokinetika felszívódás-eloszlás- metabolizmus-kiválasztódás plazmafehérje-szöveti kötıdés, metabolit Maradványanyag legnagyobb adag, gyakoriság, idıtartam minta: máj, vese, izom, bır + zsír (+ tej, tojás) kémiai meghatározás (+ többszöri mintavétel) Élelmezés-egészségügyi várakozási idı GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK ALKALMAZÓ SZEMÉLY Gyártás felhasználás - alkalmazás laborállat inhalációs bır-szemirritációs dermális

17 GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA Környezeti expozíció megítélése állatfaj használati mód (tömeg/egyedi kezelés) kezelési mód (fürösztı oldat, pour-on, permet) salakanyag hatóanyag tartalma fel nem használt készítmény kezelése (égetés, fertıtlenítés) GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA Környezetkárosító hatás Sorsa/viselkedése talajban/vízben/levegıben Speciális környezetvédelmi vizsgálatok (OECD 300) Hatóanyag-koncentráció csökkenése és metabolizmusa talajban Hasznos mikroorganizmusokra gyakorolt hatás Hatóanyag elmozdulása a talajban Hatóanyag adszorpciója, deszorpciója talajon vagy felszíni víz üledékében Koncentráció-csökkenés vízben

18 GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA Környezetkárosító hatás Sorsa/viselkedése talajban/vízben/levegıben Ökoszisztéma vizsgálatok (EPA) Növényi: békalencse, hínár (EPA ) Állat: vízibolha, víziászka, mocsári csiga Ökoszisztémák (EPA , ) édesvízi mikrokozmosz teszt 10 alga, 110 protozoon, 30 phylodina, 16 daphnia 6 kagylós rák, 12 felemáslábú rák metcalf teszt alga, plankton, csiga, szúnyoglárva, hal, hernyó, cirok, homok GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA Környezetkárosító hatás Hatás a környezet élılényeire Vadtoxikológia Méhtoxikológia Giliszta toxikológia Vízi élılények toxikológiája

19 GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA VADTOXIKOLÓGIA Orális LD 50 japánfürj/fácán és tıkés réce Etetéses LC 50 japánfürj/fácán és tıkés réce Elfogadási/elutasítási japánfürj/fácán és tıkés réce Egy generációs reprodukciós Modellüzemi toxicitási Szabadföldi toxicitási (orális ALD japánfürj/fácán és tıkés réce fácán és tıkés réce vizsgált területen élı madarak és emlısök mezei nyúl) Akut orális toxicitás madáron A kísérlet elrendezése Legalább 5 dózis + 1 kontroll 10 madár/dózis A vizsgálat fázisai Akklimatizáció: 2 hét Kezelés: egyszer, per os Utómegfigyelés: 2 hét Tünetek Mortalitás Takarmányfogyasztás Testtömeg Kórbonclelet Eredmények LD 50, NOEL értékek

20 Etetési teszt madáron A kísérlet elrendezése Legalább 5 koncentráció + 1 kontroll 10 madár(fiatalok)/koncentráció A vizsgálat fázisai Akklimatizáció: 2-3 nap Expozíció: 5 nap (preparált takarmány) Utómegfigyelés: 3 nap Tünetek Mortalitás Takarmányfogyasztás Testtömeg Kórbonclelet Eredmények LC 50, NOEC értékek Elkerülési (elutasítás) teszt madáron egyféle takarmány választásos (etetı edény, kiszórás) expozíció ideje: 1 nap-1 hét éheztetett állat elfogadja-e, választja-e vagy visszautasítja a kontaminálódott takarmányt Vizsgált paraméter: klinikai tünetek takarmányfogyasztás

21 Egy generációs reprodukciós teszt A kísérlet elrendezése Legalább 3 koncentráció + 1 kontroll 36 állat/koncentráció A vizsgálat fázisai Akklimatizáció: 2 hét Expozíció: 6 (20) hét (preparált takarmány) Utómegfigyelés: 2 hét Utód megfigyelés: 2 hét Tünetek Mortalitás Takarmányfogyasztás Testtömeg Kórbonclelet Reprodukciós paraméterek (tojás paraméterek, utódok) Eredmény NOEC érték Modell üzemi vizsgálat madáron Ketrecenkénti állatszám: fürj: 8 pár Fácán: 3 hím és 15 tojó Tıkés réce: 3 hím és 9 tojó A vizsgálat fázisai Elımegfigyelés: legalább 14 nap Kezelés/expozíció: vizsgálati céltól függ Utómegfigyelés: legalább 21 nap Tünetek és viselkedés Mortalitás Testtömeg (heti mérés) Takarmányfogyasztás, levélcsipkedés Kórbonclelet Szövettan vizsgálati céltól függıen Eredmények Félszabadföldi körülmények között, megfigyelhetı letális és/vagy szubletális hatások, repellencia A vizsgálat kivitelezése Az állatokat szabadban, talajra helyezett ketrecekben tartjuk, a vizsgálati célnak megfelelı növényzeten. A ketrecek száma legkevesebb 3 kezelt + 3 kontroll. A ketrecek alapterülete legkevesebb 50 m 2.

22 Szabadföldi vizsgálat Kísérleti állatok A vizsgálati területen és annak közvetlen közelében élı, a területet rendszeresen, vagy alkalmilag látogató, madarak és emlısök. GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA MÉHTOXIKOLÓGIA Orális és kontakt LD 50 Kontakt maradék toxicitási Reprodukciós (méhcsalád) Modellüzemi toxicitási Szabadföldi toxicitási mézelı méh mézelı méh mézelı méh mézelı méh mézelı méh

23 Orális és kontakt LD 50 Kontakt maradék toxicitási Reprodukciós (méhcsalád)

24 Kezelés permetezéssel modell üzemi vizsgálatban GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA GILISZTATOXIKOLÓGIA LC 50 vizsgálat vörös trágyagiliszta (szőrıpapír, mesterséges talaj) Reprodukciós vörös trágyagiliszta

25 GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIA VÍZI ÉLİLÉNYEK TOXIKOLÓGIÁJA Akut halteszt pisztráng, ponty Idült halteszt pisztráng, ponty Krónikus toxicitás fiatal halon pisztráng, zebra/rizshal Korai életszakasz toxicitás pisztráng, zebra/rizshal Biokoncentrációs teszt halon ponty Daphnia immobilizációs teszt Daphnia magna Daphnia reprodukciós teszt Daphnia magna Alga növekedés-gátlási teszt alga GYÓGYSZERBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATOK gyakorlati kipróbálás hatályos rendelet NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK NYOMONKÖVETÉSE (PHARMACOVIGILANCE) helyes helytelen használat (3-5 év) hatályos rendelet - ÁTI

2. Biotranszformáció. 3. Kiválasztás A koncentráció csökkenése, az. A biotranszformáció fıbb mechanizmusai. anyagmennyiség kiválasztása nélkül

2. Biotranszformáció. 3. Kiválasztás A koncentráció csökkenése, az. A biotranszformáció fıbb mechanizmusai. anyagmennyiség kiválasztása nélkül 2. Biotranszformáció 1. Kiválasztást fokozza 2. Az anyagot kevésbé toxikus formába alakítja (detoxifikáció ) 3. Az anyagot toxikusabb formába alakítja (aktiváció, parathion - paraoxon) Szerves anyagok

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

MÉREGHATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF

MÉREGHATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF MÉREGHATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF 2006.09.13. 1 BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK XENOBIOTIKUM FIZIKAI-KÉMIAI KÉMIAI TULAJDONSÁGAI SZERVEZET BIOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI KÖRNYEZET EGYÉB TULAJDONSÁGAI

Részletesebben

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat VeyFo VeyFo Jungtier - Oral Mulgat Különleges táplálási igényeket kielégítő/diétás/ kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, kecskegidák és kutyák részére Használati utasítás Trimetox 240 oldat

Részletesebben

KÍSÉRLETI MÉREGTAN. Növényvédelmi higiéniai és toxikológiai ismeretek modul

KÍSÉRLETI MÉREGTAN. Növényvédelmi higiéniai és toxikológiai ismeretek modul KÍSÉRLETI MÉREGTAN Növényvédelmi higiéniai és toxikológiai ismeretek modul Témakörök 1. Bevezetés a kísérleti toxikológiába 2. Egyszeri adagolású (akut) toxikológiai vizsgálatok 3. Ismételt adagolású toxikológiai

Részletesebben

Laboratóriumi toxicitási tesztek. A PNEC statisztikus megközelítése. Hogyan becsüljük a hatásokat?

Laboratóriumi toxicitási tesztek. A PNEC statisztikus megközelítése. Hogyan becsüljük a hatásokat? A PNEC statisztikus megközelítése Érintett részhalmaz = (i 0,5)/n, Ahol i = a faj sorszáma, nagyság szerint, n = összes fajszám RQ = PEC/PNEC < 0,001 0,001-0,1 0,1 1 1-10 Veszély elhanyagolható kicsi enyhe

Részletesebben

BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM

BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE rovarlárva

Részletesebben

Hitek és tévhitek a generikumokról. megengedhetjük magunknak a Rolls roys-ot? Dr. Csúz Andrea

Hitek és tévhitek a generikumokról. megengedhetjük magunknak a Rolls roys-ot? Dr. Csúz Andrea Hitek és tévhitek a generikumokról megengedhetjük magunknak a Rolls roys-ot? Dr. Csúz Andrea Különbségek Originális Szabadalmi oltalom alatt áll termékszabadalom gyártástechnológiai szabadalom Új hatóanyag

Részletesebben

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Prof. dr. Kovács Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Farmakológiai Részleg BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS (EBM=

Részletesebben

A helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) alapelvei és alkalmazása

A helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) alapelvei és alkalmazása A helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) alapelvei és alkalmazása Vezér Tünde Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet A helyes laboratóriumi gyakorlat bevezetése ~ 30

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat Annex II. sz. melléklete szerint) PYRUS 400 SC

BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat Annex II. sz. melléklete szerint) PYRUS 400 SC Referencia szám Frissítés sorszáma Frissítés dátuma 2009. április 15. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat Annex II. sz. melléklete szerint) PYRUS 400 SC 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: légyirtószer A készítmény megnevezése: MUSKILL kenhető légyirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

Biológiai egyenértékűség és vizsgálata. Dr. Lakner Géza. members.iif.hu/lakner

Biológiai egyenértékűség és vizsgálata. Dr. Lakner Géza. members.iif.hu/lakner Biológiai egyenértékűség és vizsgálata Dr. Lakner Géza members.iif.hu/lakner Originalitás, generikum Originalitás, innovatív gyógyszerkészítmény = első ízben kifejlesztett, új hatóanyagból előállított

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/11

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/11 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/11 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE HALOCUR 0,5 mg/ml belsőleges oldat borjak számára 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Hatóanyagok Halofuginon

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban

Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban GLP Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban 31/1999. (VIII.6.) EÜM-FVM együttes rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekre és a növényvédő szerekre vonatkozó

Részletesebben

HÁZTARTÁSI VEGYI ANYAGOK

HÁZTARTÁSI VEGYI ANYAGOK HÁZTARTÁSI VEGYI ANYAGOK OKOZTA MÉRGEZÉSEK ELİADÓ DR. LEHEL JÓZSEF 2008.04.23. 1 HÁZTARTÁSI VEGYI ANYAGOK MARÓSZERMÉRGEZÉS Savak - lúgok lefolyó/tőzhely/fémtisztító szerek Detergensek Parfümök, kölnivizek

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

I.sz MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I.sz MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I.sz MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Rheumocam1,5 mg/ml orális szuszpenzió kutyáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml Rheumocam 1,5

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint. : Royal MH-30. Verzió 0.0 Felülvizsgálat dátuma 00.00.0000 Nyomtatás Dátuma 27.11.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint. : Royal MH-30. Verzió 0.0 Felülvizsgálat dátuma 00.00.0000 Nyomtatás Dátuma 27.11. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag/keverék felhasználása : Növény növekedés szabályozó 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

2006R1907 HU

2006R1907 HU 2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 152 IX. MELLÉKLET A LEGALÁBB 100 TONNA VAGY AZT MEGHALADÓ MENNYISÉGBEN ( 1 ) GYÁRTOTT VAGY BEHOZOTT ANYAGOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁ E melléklet szintjén a

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: rágcsálóirtó csalétek A készítmény megnevezése: LANIRAT rágcsálóirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

Maprelin. Maprelin 75µg/ml oldat injekciós sertések számára A.U.V. Biotechnikai felhasználásra, csoportok vagy állományok kezelésére.

Maprelin. Maprelin 75µg/ml oldat injekciós sertések számára A.U.V. Biotechnikai felhasználásra, csoportok vagy állományok kezelésére. Maprelin Maprelin 75µg/ml oldat injekciós sertések számára A.U.V Biotechnikai felhasználásra, csoportok vagy állományok kezelésére. Maprelin 75 μg/ml 1.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből Zacher Gábor A mázli faktor Az ellátott mérgezett betegek kb. 5%-nál szerepel olyan ágens, mely a véralvadási kaszkádra hatással lehet Szerencsére azonban az

Részletesebben

Festo Spezialfett LUB-KB 2

Festo Spezialfett LUB-KB 2 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 017035 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Gyógyszerkutatás és gyógyszerfejlesztés. Az új molekulától a gyógyszerig

Gyógyszerkutatás és gyógyszerfejlesztés. Az új molekulától a gyógyszerig Gyógyszerkutatás és gyógyszerfejlesztés Az új molekulától a gyógyszerig A gyógyszerkutatás idő-és költségigénye 10-14 évi kutató-és fejlesztő munka mintegy egymilliárd dollár ráfordítás (egy 2001-ben induló

Részletesebben

INN/hatáserősség. Pour-on oldat Doramectin 5 mg/ml. Pour-on oldat Doramectin 5 mg/ml. Pour-on oldat Doramectin 5 mg/ml

INN/hatáserősség. Pour-on oldat Doramectin 5 mg/ml. Pour-on oldat Doramectin 5 mg/ml. Pour-on oldat Doramectin 5 mg/ml I. melléklet Megnevezések fölsorolása, gyógyszerforma, az állatgyógyászati készítmény hatáserőssége, állatfaj, alkalmazás módja, élelmezés-egészségügyi várakozási idő, kérelmező a Tagállamban 1/16 EU/EEA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155 93/112/EGK) VECTRON 20 WP

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155 93/112/EGK) VECTRON 20 WP BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155 93/112/EGK) VECTRON 20 WP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: Azonosítási szám: Vectron 20 WP OTH 737/1996.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: Pedex Extra tetűirtó szer tetűirtó szer Florin Vegyipari és Kereskedelmi

Részletesebben

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma Gibb Plus szept. 23.

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma Gibb Plus szept. 23. Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma Gibb Plus 3 2011. szept. 23. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat 453/2010 sz. módosított rendelete szerint) GIBB

Részletesebben

4.4 Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan

4.4 Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Flexicam 5 mg/ml oldatos injekció kutyáknak és macskáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy ml tartalmaz Hatóanyag: 5 mg meloxicam Segédanyagok: 150 mg vízmentes

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: FROSCH CITRUS DISH LOTION 750ML SO1

: FROSCH CITRUS DISH LOTION 750ML SO1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61716 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Verzió 1.2 Felülvizsgálat dátuma 17.06.2015 Nyomtatás Dátuma 18.06.2015

Verzió 1.2 Felülvizsgálat dátuma 17.06.2015 Nyomtatás Dátuma 18.06.2015 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 004026 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Meloxidyl 1,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió kutyáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml tartalmaz

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

Helyi érzéstelenítők farmakológiája

Helyi érzéstelenítők farmakológiája Helyi érzéstelenítők farmakológiája SE Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika BUDAPEST Definíció Farmakokinetika: a gyógyszerek felszívódásának, eloszlásának, metabolizmusának és kiürülésének

Részletesebben

Klinikai gyógyszervizsgálatok minőségbiztosítása

Klinikai gyógyszervizsgálatok minőségbiztosítása Klinikai gyógyszervizsgálatok minőségbiztosítása Tősér Ildikó, EOQ Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Intézet Klinikai Farmakológiai Részleg Minőségbiztosítás klinikai vizsgálóhelyen A vizsgálatot

Részletesebben

3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ** A készítmény kationos tenzidet, konzerválószert, színezéket és illatot tartalmaz.

3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ** A készítmény kationos tenzidet, konzerválószert, színezéket és illatot tartalmaz. BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2006. január 26. Felülvizsgálva: 2007. szeptember 21. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA** A készítmény neve: A készítmény felhasználása:

Részletesebben

VICTORY Csótányirtó gél

VICTORY Csótányirtó gél VICTORY Csótányirtó gél Új generációs gél forma. Hatékonyabb védelem. Tulajdonságok A VICTORY Csótányirtó gél hasznosítja a Késleltetett hatású csalétek technológia előnyét. Ez az új tulajdonság biztosítja

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Melovem 5 mg/ml oldatos injekció szarvasmarháknak és sertéseknek 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Részletesebben

: FROSCH Uni.levend.tisztító EF 1000ML SO1

: FROSCH Uni.levend.tisztító EF 1000ML SO1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Verzió 2.0 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma

Verzió 2.0 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 000047 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉGEK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, ÁLLATFAJOK ÉS FORGALOMBA HOZATALI JOGOSULTAK LISTÁJA A TAGÁLLAMOKBAN ÉS NORVÉGIÁBAN

MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉGEK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, ÁLLATFAJOK ÉS FORGALOMBA HOZATALI JOGOSULTAK LISTÁJA A TAGÁLLAMOKBAN ÉS NORVÉGIÁBAN I. sz. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉGEK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, ÁLLATFAJOK ÉS FORGALOMBA HOZATALI JOGOSULTAK LISTÁJA A TAGÁLLAMOKBAN ÉS NORVÉGIÁBAN EMEA/CVMP/195/04-HU 11 február 2004

Részletesebben

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP ( 91/155-93/EEC ) PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid

Részletesebben

: TANET SR X 1 LITER

: TANET SR X 1 LITER 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61268 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

A Klinikai Farmakológia Szakvizsga modernizálása, egységes kompetenciaszintek és vizsgakövetelmények

A Klinikai Farmakológia Szakvizsga modernizálása, egységes kompetenciaszintek és vizsgakövetelmények A Klinikai Farmakológia Szakvizsga modernizálása, egységes kompetenciaszintek és vizsgakövetelmények A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság Vezetőségének állásfoglalása az Oktatási Bizottság

Részletesebben

2009.október 14 16. Galyatet PROGRAM

2009.október 14 16. Galyatet PROGRAM PROGRAM 2009. október 14.szerda 10.00 Regisztráció 10.00 MTT Közgy lés 12.00 13.50 Ebédszünet (A posztereketkérjükszerdán 12.00 ig kirakni!) 13.50 Megnyitó Hirka Gábor S.1 14.00 15.45 Insilico toxicitásbecslés

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT HÁZTARTÁSI EGÉRIRTÓ SZER

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT HÁZTARTÁSI EGÉRIRTÓ SZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT HÁZTARTÁSI EGÉRIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rágcsálóirtó csalétek

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Suma Rinse A5 Felülvizsgálat: 2012-10-10 Verzió 08 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

1. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/17

1. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/17 1. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/17 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Meloxicam CEVA 1,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió kutyáknak. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml

Részletesebben

Dr. Dinya Elek egyetemi tanár

Dr. Dinya Elek egyetemi tanár GYÓGYSZERKINETIKAI VIZSGÁLATOK STATISZTIKAI ALAPJAI Dr. Dinya Elek egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Doktori Iskola 2015. április 30. Gyógyszerek: mi segít az adagolás kiszámításában? Klinikai farmakokinetika:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint LEOPARD 5 EC

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint LEOPARD 5 EC 1/7 LEOPARD 5 EC BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint MAKHTESHIM-AGAN HUNGARY ZRT. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása LEOPARD 5 EC 1.1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTUGAN 50 SC

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTUGAN 50 SC 1/6 PROTUGAN 50 SC BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PROTUGAN 50 SC A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP KERESKEDELMI NÉV: BIO KILL Status: 02.06.2010

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP KERESKEDELMI NÉV: BIO KILL Status: 02.06.2010 1.) A készítmény és a Gyártó adatai: 1.1 A készítmény Kereskedelmi név: BIO KILL készítmény:rovarirtó 1.2 Gyártó azonosítása Cím :Jesmond Biocidok (Europe) Ltd. Weimarerstr. 104/3/8 A-1190 Wien Telefon.

Részletesebben

PROCONT. kapszula. A lezárt preklinikai (állatkísérletes), nemzetközileg előírt vizsgálatok eredményei alapján kijelenthetjük, hogy a hatóanyag:

PROCONT. kapszula. A lezárt preklinikai (állatkísérletes), nemzetközileg előírt vizsgálatok eredményei alapján kijelenthetjük, hogy a hatóanyag: PROCONT kapszula A Procont egy biológiai rendszerből származó, aktív daganatellenes hatóanyagot tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula. Az izolált aktív anyag két, jól definiált csoport. Mindkét csoport

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE COXEVAC szuszpenziós injekció szarvasmarhák és kecskék részére 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Milliliterenként

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/1 BIZTONSÁGI ADATLAP. RODENTOX rágcsálóirtószer Kiadás dátuma: 2012. 12. 01. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

HALAK OKOZTA MÉRGEZÉS 1. toxin: kis molekulaszerkezető, hıstabil gyomornedvek nem károsítják

HALAK OKOZTA MÉRGEZÉS 1. toxin: kis molekulaszerkezető, hıstabil gyomornedvek nem károsítják HALAK OKOZTA MÉRGEZÉSEK ELİADÓ DR. LEHEL JÓZSEF HALAK OKOZTA MÉRGEZÉS 1 I. MÉRGET TARTALMAZÓ HALAK MÉRGEZİ HÚSÚ toxin: kis molekulaszerkezető, hıstabil gyomornedvek nem károsítják csoport ciguatoxin, maitotoxin,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Veraflox 25 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskák részére

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Veraflox 25 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskák részére HASZNÁLATI UTASÍTÁS Veraflox 25 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskák részére 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/EEC) BIOBAC-B 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/EEC) BIOBAC-B 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/EEC) BIOBAC-B 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény

Részletesebben

FARMAKOKINETIKAI MODELLEK

FARMAKOKINETIKAI MODELLEK FARMAKOKINETIKAI MODELLEK Farmakokinetikai modellek 1. Farmakokinetikai modellek viszonylag egyszerű matematikai képletek (eljárások), amelyek a matematika nyelvén próbálnak meg leírni viszonylag komplex

Részletesebben

CORAX-BIONER KÖRNYEZETVÉDELMI ZRT. BUDAPEST. 1907/2006/EK rendelet 31. cikk és a 44/2000. EüM rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP

CORAX-BIONER KÖRNYEZETVÉDELMI ZRT. BUDAPEST. 1907/2006/EK rendelet 31. cikk és a 44/2000. EüM rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1/7 1907/2006/EK rendelet 31. cikk és a 44/2000. EüM rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Verziószám: 3 Felülvizsgálat dátuma: 2012. 02. 20. 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás időpontja: 2007-06-04. Felülvizsgálat dátuma: 2013-04-04 Változat száma: 6. 1./ A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító A keverék

Részletesebben

Innovációs lehetőségek a LAB Research Kft-nél

Innovációs lehetőségek a LAB Research Kft-nél Innovációs lehetőségek a LAB Research Kft-nél 2011. április 06. Pannon Egyetem, Veszprém Gáty Szabolcs MBE vezető 1 LAB Research LAB Research, Kanada Alapítva:1998 Terjeszkedés: 2006, 2008 280 alkalmazott

Részletesebben

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2001. április 23. felülír minden korábbi kiadást

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2001. április 23. felülír minden korábbi kiadást 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása A cég azonosítása Cég Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel Svájc Telefon: +41 61 323 11 11 Fax:

Részletesebben

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma Goëmar BM 86 2011.09.19.

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma Goëmar BM 86 2011.09.19. Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma Goëmar BM 86 2011.09.19. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat 453/2010 sz. módosított rendelete szerint) Goëmar BM

Részletesebben

VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ

VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint. : Rancona i-mix. Verzió 0.0 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint. : Rancona i-mix. Verzió 0.0 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag/keverék felhasználása Javasolt felhasználási korlátozások : : Kizáró 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. Az vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: SANET ZITROTAN 10 X 1 LITER

: SANET ZITROTAN 10 X 1 LITER 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61219 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Dr. Halász Adrien Ph.D. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Kistarcsa

Dr. Halász Adrien Ph.D. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Kistarcsa TERÁPIA Dr. Halász Adrien Ph.D. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Kistarcsa Cél: az életminıség javítása! CF gyógyszeres kezelése Sérült funkciók normalizálása Emésztés Táplálkozás szomatikus fejlıdés Légzés

Részletesebben

: TANET ORANGE 2 X 5 LITER

: TANET ORANGE 2 X 5 LITER 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61436 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. 4. tételek 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. A kórbonctan tárgya, feladata és vizsgáló módszerei 2. A kórbonctani és egyes kiegészítı diagnosztikai vizsgálatra szánt anyagok győjtésének

Részletesebben

Antibiotikumok a kutyapraxisban

Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikum választás Bakteriális fertőzés Célzott Empirikus Megelőző Indokolt esetben Ismert betegség kiújulásának megelőzésére Rizikócsoportoknál Mikor ne adjunk? Nem

Részletesebben

WM Rendelési szám: Verzió 1.3 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma Neualmerstrasse 13 A 5400 Hallein

WM Rendelési szám: Verzió 1.3 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma Neualmerstrasse 13 A 5400 Hallein 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64453 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Ipari szükségletek / elvárások Dr. Bátori Sándor Sanofi-aventis Innovatív Gyógyszerek Kutatása, MAGYOSZ, 2009.01.07. Alapvető együttm ttműködések Hosszútávú elhatározás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. COCKROACH GLUE BOX Ragasztós csótányalagút 2db-os 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. COCKROACH GLUE BOX Ragasztós csótányalagút 2db-os 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP COCKROACH GLUE BOX Ragasztós csótányalagút 2db-os 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: ragasztós csótányalagút A készítmény megnevezése: COCKROACH GLUE BOX Ragasztós csótányalagút

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1/7 Verzió: 2.0 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Dr. M speciális Mosószóda nátrium-bikarbonátból Verzió: 1.0

BIZTONSÁGI ADATLAP Dr. M speciális Mosószóda nátrium-bikarbonátból Verzió: 1.0 A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Készült a Brenntag biztonsági adatlapja alapján: BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint NÁTRIUMBIKARBONÁT ÉLELM. 25KG Verzió 1.0 Nyomtatás

Részletesebben

2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 147

2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 147 2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 147 VIII. MELLÉKLET A LEGALÁBB 10 TONNA MENNYISÉGBEN GYÁRTOTT VAGY BEHOZOTT ANYAGOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁ ( 1 ) A 12. cikk (1) bekezdésének c) pontjával

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Sun Professional All In 1 Tablets Felülvizsgálat: 20150713 Verzió: 06.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint. : Rancona 15 ME. Verzió 0.0 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint. : Rancona 15 ME. Verzió 0.0 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag/keverék felhasználása Javasolt felhasználási korlátozások Seed Treatment Kizáró 1.3 A biztonsági adatlap

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP. Készítés dátuma: 2012. 10. 30. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék azonosítása: 1. 2.

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. HU-2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. HU-2040 Budaörs, Neumann J. u. 1. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. $=$1

Részletesebben

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64565 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint A felülvizsgálat kelte:2013.04.18. 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Az anyag vagy készítmény

Részletesebben

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 020328 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint. : Dimilin 25WP. Verzió 0.0 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint. : Dimilin 25WP. Verzió 0.0 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag/keverék felhasználása Javasolt felhasználási korlátozások : : Kizáró 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának

Részletesebben

Gél. Színtelen vagy enyhén sárgás, tiszta vagy enyhén opálos, izopropil-alkohol illatú gél.

Gél. Színtelen vagy enyhén sárgás, tiszta vagy enyhén opálos, izopropil-alkohol illatú gél. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Rheumon 50 mg /g gél 2. MINİSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 g Rheumon 50 mg /g gél 50 mg etofenamát hatóanyagot tartalmaz. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

Részletesebben

Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint A felülvizsgálat kelte:2013.07.02. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. TERMÉKAZONOSÍTÓ : Készítmény

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

Korosztályi érintettség. A napos kori betegségek patológiája baromfiban. A napos baromfi faji felismerése. Házi tyúk

Korosztályi érintettség. A napos kori betegségek patológiája baromfiban. A napos baromfi faji felismerése. Házi tyúk Korosztályi érintettség A napos kori betegségek patológiája baromfiban Kelés pillanata Ajánlott (angol nyelvő) irodalom: The Merck Veterinary Manual (http://www.merckvetmanual.com/) Saif, Y.M: Diseases

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99 BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártja:

Részletesebben