A határon túli magyarságra irányuló gazdaságfejlesztő támogatási programok működése, eredményei és perspektívái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A határon túli magyarságra irányuló gazdaságfejlesztő támogatási programok működése, eredményei és perspektívái 2004-2009."

Átírás

1 A határon túli magyarságra irányuló gazdaságfejlesztő támogatási programok működése, eredményei és perspektívái

2 2 I. Jogszabályi háttér a nemzetpolitikai intézményrendszerre vonatkozó szabályozás és ezek változásai 90/1992. (V.29.) Korm. rendelet értelmében a Kormány az Alkotmány 40. -a, illetve az állami pénzügyekről szóló évi II. törvény 36. (1) bekezdése értelmében létrehozza a Határon Túli Magyarok Hivatalát a Magyarország határain kívül élő magyarokkal való kapcsolattartás állami feladatinak ellátása érdekében. Az 1021/1995. (III.08.) Korm. határozat a határon túli magyarok gazdasági területen történő támogatására létrehozta az Új Kézfogás Közalapítványt (ÚKKA). Szülőföld Alapról szóló évi II. törvény elkülönített állami pénzalapot hozott létre a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása érdekében támogatások nyújtására évi CXXXIV. törvény 7. 1.) bekezdése, amely a Szülőföld Alapról szóló évi II. törvényt módosította a határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok lebonyolítását és a támogatásközvetítési feladatok ellátásának összehangolását a Miniszterelnöki Hivatal többségi tulajdonosi részesedéssel működő Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. végzi.

3 2218/2006. (XII.12.) Kormány határozat A Kormány megszünteti az ÚKKA-t és a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-t bízza meg az ÚKKA közfeladatainak ellátásával, továbbá úgy rendelkezik, hogy az ÚKKA vagyona, pénzügyi követelései és kötelezettségei a Corvinus Zrt-nek kerüljenek átadásra. A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. átalakítása (kockázati tőkeportfolió leépítés, töke csökkentés) az alapítói jogokat gyakorló MFB Rt. és a felette alapítói jogokat gyakorló Miniszter által kiadott vonatkozó határozatok alapján, 2007 évben megtörtént. 364/2006. (XII.28.) Korm. rendeletben a Kormány megszűnteti a Határon Túli Magyarok Hivatalát; általános jogutódjának a Miniszterelnöki Hivatalt jelöli ki. 3

4 2004. május 1., az EU csatlakozás hatása de minimis szabályok 1998/2006/EK bizottsági rendelet: de minimis támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára három év vonatkozásában EUR összértékben (szállítmányozási vállalkozások esetében EUR a maximum), kivéve például mezőgazdaság, akvakultúra; 1535/2007/EK bizottsági rendelet: de minimis támogatás nyújtható valamennyi mezőgazdasági vállalkozásai számára három év vonatkozásában EUR összértékben. 2252/2007. (XII.23.) Korm. határozat határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési feladatokra csekély összegű ( de minimis ) támogatás nyújtható. A támogatások közvetítését az uniós állami támogatási szabályok figyelembevételével a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. (majd Corvinus Támogatásközvetítő Zrt.) végzi (2007. március 1-től). 4

5 II. Támogatási típusok, változásaik és az elért eredmények A határon túli magyarságra irányuló gazdaságfejlesztő támogatási programok lebonyolítását a 2004-től megszűntetéséig ig az Új Kézfogás Közalapítvány, évtől kezdődően a Corvinus Támogatásközvetítő Zrt. végzi őszén az UKKA Kuratóriuma áttekintette a támogatási rendszert, és a folyamatosság jegyében kialakította a támogatási koncepciókat és elveket, meghatározta a stratégiát. Az új pályáztatási rendszer alapelvei: Átláthatóság Politikamentesség, semlegesség, egyszerűség 5

6 Értékek, prioritások a határon túli magyarság helyben maradása és boldogulása érdekében: versenyképesség elősegítése közösségi hatás erősítése munkahelyteremtés törekvés a hozzáférhető források bevonásának összehangolására intézményi rendszer építése Stratégia: A Közalapítvány működésénél az alábbi főbb stratégiai célokat tartja szem előtt: Magyarország és a környező országok magyar lakta területei közötti gazdasági kapcsolatok erősítése A határon túli magyar mikro-, kis- és közepes vállalkozások működési feltételeinek javítása A tulajdonszerzéshez támogatás nyújtása A határon túli magyar vállalkozások hazai és nemzetközi piacra jutási képességének növelése A tudásalapú társadalom létrejöttének és a technológia transzfer elősegítése Addicionális források bevonásának elősegítése, különös tekintettel az EU- forrásokra 6

7 Támogatási elvek: A Közalapítvány keretszámokat sem összegben, sem népesség, vagy terület arányban nem határoz meg Minden esetben a legjobb pályázatokat támogatja Ország specifikusság: Az Európai Unióba velünk belépő térségek (Felvidék, Szlovénia) Erdély és Partium, a legnagyobb lélekszám miatt Vajdaság, a folyó privatizáció miatt a magyarság egzisztencia teremtésére Kárpátalja, a nehézségben lévő magyarság földtulajdon szerzésének támogatása Horvátország, a magyar tőke beáramlásával az ott élő magyarság vállalkozási feltételeinek javítása Elsődleges a közpénzzel való gazdálkodás felelősségének elve, az ezt szolgáló biztosítékok beépítésének fontossága, valamint a folyamatos ellenőrzés. 7

8 A meghirdetett pályázati rendszernek az alábbiakat kell szolgálnia Tulajdonszerzés elősegítése Piacra jutás megkönnyítése Működtetés támogatása Nyújtson segítséget, egyedi támogatást Aktualizált támogatási formák évtől: EU és nemzeti fejlesztési tervhez kapcsolódó támogatás saját erő (önrész) kiegészítés (EUT) ISO/HACCP minőség-, higiénia biztosítási rendszerek bevezetésének támogatása (ISO) Kis- és középvállalkozások éven túli hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásra (KAT) Oktatási támogatások (OKT) Kiállításokon, konferenciákon és üzletember találkozókon való részvétel támogatása (UKI) Vállalkozásfejlesztési központok működésének támogatása (VFK) 8

9 Regionális programok támogatása (VNT) Kárpátaljai földprivatizációs program támogatása (FPR) Fiatal kezdő vállalkozók támogatása (FTK) Kisvállalkozásokat támogató kölcsön keret kiegészítése (KTK) Lezárt támogatási formák: EU és Nemzeti pályázatokra felkészítő oktatása támogatása (EUO) Regionális gazdaságfejlesztői ösztöndíjak (OKT) Egyházi Mezőgazdasági Földprivatizációs (MGF) Közbirtokossági támogatás (KBT) A pályázatok elbírálásánál új mérőszámok bevezetése: a teremtett, illetve megtartott munkahelyek száma a teljesítmény orientált vállalkozások prioritása, annak érdekében, hogy a kihelyezett források a lehető legnagyobb hatásfokkal hasznosuljanak. 9

10 Az ÚKKA években mindösszesen az alábbi támogatásokban részesült: adatok ezer HUF-ban Évek Költségvetési FMM-SZMM GKM Egyéb Évek támogatás támogatás támogatás támogatás összesen alapítótól (Adomány, OTP Rt.) ÚKKA összesen

11 Támogatási döntések között Adatok ezer HUF-ban Támogatás Támogatás Támogatás ig Megnevezés Támogatás Támogatás ig EUT ISO KAT OKT UKI VFK VNT FPR FTK

12 Lezárt támogatási formák: Oktatási támogatások (OKT) Kárpátaljai földprivatizációs program támogatása (FPR) Aktualizált támogatási formák évtől: EU és nemzeti fejlesztési tervhez kapcsolódó támogatás saját erő (önrész) kiegészítés (EUT) (lezárt) ISO/HACCP minőség-, higiénia biztosítási rendszerek bevezetésének támogatása (ISO) (lezárt) Kis- és középvállalkozások éven túli hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásra (KAT) (jelenleg futó pályázat) Kiállításokon, konferenciákon és üzletember találkozókon való részvétel támogatása (UKI) (lezárt) Vállalkozásfejlesztési központok működésének támogatása (VFK) (lezárt) Regionális programok támogatása (VNT) (jelenleg futó pályázat) Fiatal kezdő vállalkozók támogatása (FTK) (lezárt) Kisvállalkozásokat támogató kölcsön keret kiegészítése (KTK) (kiírás előtt) Új támogatási típusok: Elektronikus Kommunikációs és Információs Portál (EKIP) (jelenleg futó pályázat) Szakmai együttműködés egy, az Európai Unió Lisszaboni Stratégiájába elfogadott elvek népszerűsítését célul tűző és a gyakorlatban megvalósító civil szervezettel (MCEPA) (lezárt) Határon túli egyetemek informatikai támogatása (MEGYI) (jelenleg futó pályázat) Határon túli e-magyar pontok fejlesztési (hardver, szoftver) hálózat fenntartási, szolgáltatás- és tartalomfejlesztési támogatása. (lezárt)

13 A Corvinus Zrt években az alábbi támogatásokban részesült: Évek adatok HUF-ban Költségvetési támogatás alapítótól * Összesen * Ebből 250 millió HUF a GKM/NFGM pénzeszközeiből. 13

14 Corvinus Zrt. Igazgatóságának támogatási döntései adatok ezer HUF-ban Megnevezés Támogatás Támogatás EU- és nemzeti fejl.hez kapcsolódó saját erő kiegészítés ISO- minőség rendsz. bevezetésének támogatása Kamattámogatások Kiállítások, üzletember találkozók támogatása Vállalkozásfejlesztési Központok támogatása Regionális programok támogatása Fiatal vállalkozók támogatása MCEPA Döntések támogatási típusonként (2009. IV. 30.-ig.) Várható döntések XII. 31-ig Támogatási döntések összesen

15 Kiutalt gazdaságfejlesztő támogatások Támogató Új Kézfogás Közalapítvány és a Corvinus Zrt. együtt Kiutalt támogatások ,-HUF Beszámolási időszakban kiutalt támogatások ,- HUF Új Kézfogás Közalapítvány ,-HUF ,- HUF Corvinus Támogatásközvetítő Zrt ,-HUF ,-HUF 15

16 A beszámolási időszakban gazdaságfejlesztő támogatásokkal elért, mérhető eredmények: munkahely megtartása új munkahely megteremtése fő képzése, továbbképzése a munkaerőpiacon keresett szakmák elméleti és gyakorlati ismereteire 16

17 III. A határon túli magyarságra irányuló gazdaságfejlesztő támogatási programok perspektívái A Corvinus Támogatásközvetítő Zrt. megtartotta az Új Kézfogás Közalapítvány sikerprogramjait, amelyeket a hatályos magyar törvények és jogszabályok, továbbá az Európai Uniós szabályozások ( de minimis ) szerint aktualizált Utólagos önrész támogatás Európai Uniós, illetve nemzeti gazdaságfejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó projektek esetében távlati cél, hogy a hagyományosan utófinanszírozású programok egyre inkább előfinanszírozásúvá váljanak; Éven túli hitelekhez kamattámogatás távlati cél egy Kamatmentes Kölcsön program kialakítása határon túli, mikro hitelezési licenccel rendelkező szervezetek bevonásával; Fiatal kezdő vállalkozók támogatása kiemelt cél, hogy erősödjön a határon túli fiatal, magyar vállalkozók köre, mely akár már középtávon képes lesz bekapcsolódni az Európai Területi Együttműködés (ETE) program forrásaiba; 17

18 ISO és HACCP minősítés megszerzésének támogatása cél a határon túli KKV-k és önkormányzatok termékeinek, szolgáltatásainak minőségi javítása, versenyképességének, nemzetközi elfogadtatásának erősítése; Kiállításokon, konferenciákon és üzletember találkozókon való részvétel támogatása, részfinanszírozása cél a magyar nemzetiségűek által lakott területek gazdasági fejlődésének támogatása, a határon túli magyar vállalkozók fejlődése, üzleti kapcsolatainak erősítése; Vissza nem térítendő támogatás hozzájárulás a határokon túli aktualitásokhoz: 2009-ben: határon túli magyarlakta területek idegenforgalmi programjainak, illetve a magyar nyelvű szaklapok, folyóiratok gazdasági rovatainak támogatása. 18

19 Informatikai támogatások Új támogatási programok Nagyközösségi támogatási típusok, melyek elsősorban komplex informatikai rendszerek bevezetését, illetve fejlesztését, működtetését támogatják. Elektronikus Kommunikációs és Információs Portál (e-kip) A pályázat célja, hogy a Corvinus Zrt. egy olyan határokon átívelő gondolatot támogasson, melynek keretében egy komplex, többnyelvű e-kip valósul meg Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában és Szerbiában. Határon túli egyetemek informatikai támogatása A támogatási típus célja, hogy a határon túl működő magyar egyetemeken egy, magyarországi felsőoktatási intézményekben már működő rendszerhez hasonló strukturált informatikai oktatásszervezési és oktató rendszer kerüljön bevezetésre. e-régió Hálózat e-magyar pontjainak támogatása Az e-regio Hálózat célja, hogy elsődlegesen az informatikailag kevésbé jól ellátott területeken a lakosság azon része, amely gazdasági és/vagy egyéb okok miatt egyénileg nem fér hozzá az internethez, közösségi hozzáférési helyeken ingyen vagy kedvezményes áron csatlakozhasson a világhálóhoz. 19

20 Területi és társadalmi preferenciák Szétválasztásra kerülnek a nem EU tagországok és az EU tagállamok (ezen belül is külön kezeljük az eurót már bevezetett és az euró övezethez közeledő országokat) EU tagállamok felé visszafogottabb támogatások. A Prioritás a hazánkkal határos, nem EU tagállamokban élő magyarok, illetve az EUban élő szórványmagyarság támogatása lesz. Az egyedi vállalkozói ösztönző hatásról egyre inkább a mikroközösségek támogatása felé mozdulunk el (törekvés az egészséges arány megtartására). A támogatások forrásbővítését a hazai költségvetési források allokálásán felül a Kárpát-medence országaiban elérhető uniós pénzek lehetőség szerinti bevonásával kívánjuk elérni. 20

21 Köszönönöm szíves figyelmüket Dr. Molnár József Igazgatóság elnöke Corvinus Támogatásközvetítő Zrt Budapest, Nagymező utca Telefon: (361) Telefax: (361)

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

2004. évi XXXIV. törvény. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

2004. évi XXXIV. törvény. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 1 Az Országgyűlés a magyar gazdaság döntő részét kitevő, a foglalkoztattak nagy részének munkát adó, az adó és járulékok

Részletesebben

J/11399. számú JELENTÉS

J/11399. számú JELENTÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/11399. számú JELENTÉS a Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről Előadó: Dr. Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter Budapest, 2013. május 1 JELENTÉS a Bethlen Gábor

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

25.6.2 Nemzetközi tagdíjak (NKTH)... 22 25.6.3 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása... 23 25.13 Üzletre hangolva...

25.6.2 Nemzetközi tagdíjak (NKTH)... 22 25.6.3 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása... 23 25.13 Üzletre hangolva... Tartalomjegyzék 1. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása... 5 3. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal... 8 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok... 9 25.2 Ágazati célelőirányzatok...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november JELENTÉS a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről 12102 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2016-180/2012. Témaszám: 1039 Vizsgálat-azonosító szám: V0572 Az

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Non-profit vállalkozásfejlesztés

Non-profit vállalkozásfejlesztés Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció SZAK Nappali tagozat EUkapcsolatok szakirány Nonprofit vállalkozásfejlesztés (A nonprofit vállalkozásfejlesztés lehetőségei

Részletesebben

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Szigethy László vezető projektmenedzser, Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Jelen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS II/1. számú melléklet KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP (ÁHT egyedi azonosító: 252612) Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Fejlesztési gazdasági Minisztérium (2010.05.30-ig) Alapkezelő megnevezése:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY EGY HAZAI MIKROVÁLLALKOZÁS HELYZETE A SZOLGÁLTATÁS SZEKTORBAN (FUVAROZÁS) Budapest,

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

Egyéb vállalkozási tevékenységhez szükséges tájékoztatás

Egyéb vállalkozási tevékenységhez szükséges tájékoztatás Egyéb vállalkozási tevékenységhez szükséges tájékoztatás ÖSSZEFOGLALÁS 1. A vállalkozások közötti együttműködések előnyei 1.1 A klaszterek 1) A globalizáció, valamint a gazdasági szférában tapasztalható

Részletesebben

A belügyminiszter 18/2015. (VII. 21.) BM utasítása

A belügyminiszter 18/2015. (VII. 21.) BM utasítása A belügyminiszter 18/2015. (VII. 21.) BM utasítása a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról A jogalkotásról

Részletesebben

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 1 Szerzők: dr. Nagy Sándor Gyula Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK - 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI

Részletesebben

14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet. a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet. a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

2008. novemberi hírek

2008. novemberi hírek 2008. novemberi hírek Automatikus előleg az ÚMFT keretében pályázott források esetében Szilveszterig benyújtható uniós pályázatok Még kedvezőbb lehet a Széchenyi Kártya Vállalati folyamatmenedzsment támogatása

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. március 17., hétfő. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. március 17., hétfő. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. március 17., hétfő 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. március 17., hétfő TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben