ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET évi Közhasznúsági jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. 2011.évi Közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 Adószám: Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2000.SZENTENDRE EGRES UTCA 22/A. Közhasznúsági jelentés 2011 Fordulónap: 2011.december 31. Beszámolási időszak: 2011.január december 31. Budapest, 2011.április 22. Budai László képviselő elnök P.h. 1

2 Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 1.1 Számviteli beszámoló bemutatása 1.2 Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 2.1 Elérhetőségek 2.2 Azonosító adatok 2.3 Tevékenység általában 2.4 Közhasznú tevékenység 2.5 A szervezet vezetése 2.6 Szervezeti felépítés 2.7 Foglalkoztatottak 3. A vagyon felhasználása 3.1 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3.2 Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához 4. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 4.1 Bevételek Kapott támogatások Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek 4.2 Kiadások Cél szerinti juttatások Vezető tisztségviselők juttatásai Közhasznú tevékenység működési költségei Támogatások felhasználása 4.3 A tárgyévi gazdálkodás értékelése 5. Közhasznúsági jelentés melléklete 2

3 1.Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása éves beszámolójának mérlege /e Ft/ Sor A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév Szám helyesbítései A B c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5.sorok) 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6. B. Forgóeszközök (7-10.sorok) I. Készletek 8. II. Követelések 9. III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( SOR) D. Saját tőke ( sorok) I. Induló tőke/ Jegyzett tőke 15. II. Tőkeváltozás/ Eredmény III. Lekötött tartalék 17. IV. Értékelési tartalék 18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( SOR)

4 éves beszámolójánakeredménykimutatása Sor A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév Szám helyesbítései A B c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1091 ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstől 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) társadalombiztosítótól 7. e) egyéb, ebből 1% 435eFt Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevételek, ebből adomány 350eFt B. Vállalkozási tevékenység bevétele 13. C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Étékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

5 Sor A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév Szám helyesbítései A B c d e 28. F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E) 30. H. Adófizetési köztelezettség 31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 35. Ebből: -megbízási díjak 36. -tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 39. B. A Szervezet által nyújtott támogatások 40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 41. D. Továbbutalt támogatás

6 5 1.2 Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges. 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetőség A szervezet elérhetősége:2000.szentendre Egres u 22/a. 2.2 Azonosító adatok A szervezet a Magyar Táncművészek Szövetségének a tagja. Az Argentin Tangó Táncszínház KHE besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: Társadalmi szervezet: Közhasznú Egyesület 2006.október 11-től. Nyilvántartási száma: 4045 Pest Megyei Bíróság Pk.60735/ Tevékenység általában Az Argentin Tangó Táncszínház Egyesület 2004 évben jött létre. Az alakulás célja az argentin tangó, mint tánc és kultúra oktatása, terjesztése, népszerűsítése a magyar táncművészetben. Táncestek, fesztiválok szervezése, színházi darabok elkészítése, megrendezése. 2.4 Közhasznú tevékenység Táncszínházi darab létrehozása, többszöri bemutatása. Táncoktatás szervezése, továbbképzésen való részvétel támogatása. Táncművészeti rendezvények szervezése, azokon tevőleges részvétel. 2.5 A szervezet vezetése Az egyesület döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők adatai: Az egyesület képviseletére jogosult a mindenkori elnök, aki jelenleg: Budai László (anyja neve:jankó Mária Lakcíme:2000.Szentendre Egres u 22/a.) elnökhelyettes:sinóros-szabó Botond (anyja neve: Kurucz Julianna lakcíme: 1037Budapest, Jószerencse u.24.) titkár: Imre Zsuzsanna (anyja neve: Majoros Annamária lakcíme: 1134Budapest, Szabolcs u ) 2.6 Szervezeti felépítés A szervezet önálló részegységekre nem bontható.

7 6 2.7 Foglalkoztatottak A szervezetnél foglalkoztatott nincs. A szervezési és adminisztratív tevékenységeket részben a tagok végzik. Több munkát vállalkozásokkal végeztet. 3. A vagyon felhasználása 3.1 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Megnevezés (e Ft) Előző év Tárgyév Induló tőke Tőke változás Közhasznú tevékenység eredménye Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához 2011-ben összesen eft pénzeszköz állt az egyesület rendelkezésére: 253 eft 2010-ből maradt összeg(ebből 112 eft 2010-ben folyósított pályázati működési támogatás+141 eft kölcsön) 95 eft NCA pályázati működési támogatás 900 eft NKA pályázati támogatás 435 e Ft Szja 1 %-ból rendelkezésre álló összeg 350 eft vállalkozótól kapott támogatás 774 eft tagdíj bevétel Ebből összesen e Ft került felhasználásra: 141 eft kölcsönből származó összeg visszafizetésre került eft-ot a költségek fedezésére fordítottunk. (112 eft a 2010-ben és 95 eft a 2011-ben folyósított NCA pályázati működési támogatás, 900 eft az NKA pályázati támogatás, 435 eft Szja 1%, 350 eft vállakozóktól kapott támogatás, 531 eft tagdíjak terhére ) 104 eft kölcsön a tagdíjak terhére került visszafizetésre. A megmaradt 139 eft tagdíjbevételből származik, amelyből 24 eft-ot a dec.31-én fennálló tartozás kiegyenlítésére kell fordítani. 4. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 4.1 Bevételek Kapott támogatások 1780 eft ebből költségvetéstől 1430 e Ft Tagdíjakból 774 eft Egyéb bevételek - 7

8 Költségvetési szervtől kapott támogatás: 1430 e Ft, ebből 900 eft a NKA által folyósított (NKA és NEFMI) támogatás, a 2011-ben megrendezett II. Tangó Akadémia Fesztivál költségeinek fedezésére 95 eft az NCA által folyósított támogatás a közötti időszak működési költségeinek fedezésére 435 eft az SZJA 1%-os rendelkezések alapján 2011-ben kapott összeg (262 eft évi+173 E Ft 2011.évi) Vállalkozástól kapott adomány: 350 e Ft (200eFt az I.Tangosymposium, 150eFt a II. Tangó Akadémia Fesztivál költségeinek fedezésére) 4.2 Kiadások Cél szerinti juttatások 2162eFt Vezető tisztségviselők juttatásai - eft Közhasznú (cél szerinti) tevékenység költségei 2447eFt Az NCA 2010-ben és 2011-ben folyósított támogatásából működési költségekre 207eFt, az SZJA 1%-os, 2011-ben folyósított támogatásból működési költségekre 5eFt, cél szerinti juttatásra 430eFt, tagdíjakból működési költségekre 73eFt, cél szerinti juttatásra 482eFt NKA 2011-ben folyósított támogatásából fesztivál rendezésére 900eFt, vállalkozóktól kapott támogatásból fesztivál rendezésre 350eFt fordítódott. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás nem volt. Valamennyi kiadás (2447 eft) a közhasznú, cél szerinti tevékenység költségeire történt. Támogatások felhasználása Központi költségvetési támogatás felhasználása: -a 2010-ben utalt NCA támogatás terhére összesen 112eFt: 5eFt bankköltség, 50eFt táncszövetség tagdíja, 40eFt számviteli szolgáltatás, 2eFt postaköltség, 15eFt hatósági díj. -a 2011-ben utalt NCA támogatás terhére összesen 95eFt: 36eFt terembérleti díj, 7eFt postaköltség, 7eFt nyomtatvány/irodaszer, 3eFt ügyvédi díj, 6eFt honlapfenntartás, 4eFt bankköltség, 32eFt számviteli szolgáltatás. -az NKA2011 támogatás terhére összesen 400eFt: 255eFt terembérleti díj, 145eFt utiköltség. -az NKA-NEFMI2011 támogatás terhére összesen 500eFt: 307eFt terembérleti díj, 193eFt tiszteletdíj. -a 2011-ben folyósított SZJA 1% terhére összesen 435eFt: 1eFt bankköltség, 1eFt postaktsg, 3eFt nyomtatvány/irodaszer, 38eFt anyag rendezvény lebonyolításához, 113eFt terembérleti díj (előadások próbái, versenyre való felkészülés, rendezvények), 196eft szállás, 83eft reklám

9 Vállalkozóktól kapott támogatás (összesen 350eFt) felhasználása: -Tango Symposium: terembérlet 171eFt, reklám 9Fft, honlap 15eFt, anyag 5eFt -Tangó Akadémia Fesztivál: 150eFt tiszteletdíj. 8 Tagdíjak felhasználása 5eFt bankktsg, 2eFt postaktsg, 6eFt nyomtatvány/irodaszer, 13eFt honlapfenntartás, 13eFt anyag, 35eFt terembérlet, 457eFt tiszteletdíj, 24eFt számviteli szolgáltatás(rövid lejáratú kötelezettségként szerepel), 104eFt kölcsön visszafizetés 4.3 A tárgyévi gazdálkodás értékelése Az egyesület a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben a közhasznú céljának megfelelően látta el évi Közhasznúsági Jelentés szöveges melléklete 2000 Szentendre, Egres u. 22/a 2011-ben végzett közhasznú tevékenységek: Az Egyesület tagjainak közreműködésével létrehozott Tangó Pillanatok c. előadásunkat a Nemzeti Táncszínházban 5 alkalommal, Békéscsabán, Vácott és Debrecenben 1-1alkalommal, Tangóölelésben c. előadásunkat egyéb, nem belépődíjas rendezvényeken 5 alkalommal láthatta a közönség (szervezés, lebonyolítás, koreografálás, fellépés). Az Egyesület 2 fesztivált rendezett (szervezés, színházi előadás, koreografálás, fellépések, oktatás, milongák): -március között megrendezte az I.Tango Fusion Symposiumot, amely a tangó és más táncműfajok kapcsolatát vizsgálta. -október 5-9. között külföldi művészek részvételével Tangó Akadémia Fesztivált szerveztünk. Tango Garage Club Budapest nevű, Facebook internetes tangós közösségi oldalunk érdeklődő rajongói tábora meghaladja az 1100főt. Folytattuk a táncestek és intenzív tanfolyamok szervezését a közönség számára. Különböző helyszíneken hetente-két hetente milongákat tartottunk, valamint az év folyamán az egyesület tagjai 3 bál és 2 tábor szervezésében, lebonyolításában vettek részt Rendszeresen segítséget nyújtottak továbbá tangóklubokban a tanulók oktatásában. (szervezés, lebonyolítás, oktatás, táncbemutató) Tagjaink képzésére Tangóműhelyt hoztunk létre, aminek keretén belül heti 4 órás oktatás folyt, valamint nyári edzőtábort tartottunk. 9

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

MOZGÁSJAVÍTÓ DIÁK SPORTEGYESÜLET 1145 Budapest Mexikói út 60.

MOZGÁSJAVÍTÓ DIÁK SPORTEGYESÜLET 1145 Budapest Mexikói út 60. Statisztikai számjel: 18178711926252101 Adószám: 18178711-1-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 10185 Nyilvántartási szám: 11.PK.60850/2002/4 MOZGÁSJAVÍTÓ DIÁK SPORTEGYESÜLET 1145 Budapest

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

Egyszerűsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére

Egyszerűsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére Adószám: 18690651-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4 Pb 60.408./2000. Pestkörnyéki Kárpát Egyesület 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 17/a. Egyszerűsített mérleg az egyszeres

Részletesebben