15. szám 123. évfolyam május 30. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15. szám 123. évfolyam 2008. május 30. TARTALOM"

Átírás

1 15. szám 123. évfolyam május 30. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTA ZÁRTÖRÛEN MÛÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 24/2008. (V. 30. MÁV Ért. 15.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a 2008 évben alkalmazandó víz,-csatorna szolgáltatási díjakról... 11/2008. (V. 30. MÁV Ért. 15.) PÁVIGH. sz. porfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a helyi adók elszámolásáról a MÁV Zrt. területén... Oldal Utasítások 24/2008. (V. 30. MÁV Ért. 15.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a 2008 évben alkalmazandó víz,-csatorna szolgáltatási díjakról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV ZRt. hálózatának használatáért az idegen felek által igénybevett szolgáltatás esetén egységesen alkalmazandó díjak meghatározása. 2.0 HATÁLY-ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a IGI ISZE Egységvezető a felelős. 3.0 FOGALMA MEGHATÁROZÁSA Nincs 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA A MÁV ZRt. vízellátó, szennyvízelvezető és tisztító rendszereinek igénybevételéről kiadott 91/2000. (MÁV Ért. 35.) PHMSz. sz. utasításban foglaltak szerint a évre alkalmazandó szolgáltatási díjak meghatározásra kerültek. Ezeket az alábbi táblázatban közzé teszem és elrendelem április l.-től történő alkalmazásukat.

2 902 A MÁV ZRt. Értesítője 15. szám MEGNEVEZÉS özvetitett szolgáltatási díj vízre özvetitett szolgáltatási díj csatornára Ivóvíz kutak díja (saját vízkitermelésnél) Nem ivóvíz (ipari víz) kutak díja (saját vízkitermelésnél) Szennyvízkezelő telepek díja (saját üzemeltetésnél) MÁV Idegen Fogyasztók Ft/m ÁFA 58+ ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA A saját ivó és nem ivóvíz termelésnél, valamint a saját szennyvízelvezetésnél a víz illetve csatornadíjak a kapcsolódó külső hálózat kezelési költségeit is tartalmazzák. A víz kutak és szennyvízkezelő telepek díjait as vízdíjak, csatornadíjak költségeiként kell elszámolni. A vízkitermelés energiaköltségét a MÁV ZRt. viseli, teljes összegét az ingatlankezelésre kell terhelni (4220), kivéve, ha az adott ingatlan területén technológiai munkafolyamat végrehajtása is történik. A technológiai költség az üzletág szervezeti egységét terheli. Idegen fogyasztók esetén a szolgáltatási díj alkalmazásánál az ÁFA is felszámításra kerül a jogszabályban meghatározott mértékben. 5.0 HIVATOZÁSO, MÓDOSÍTÁSO HATÁ- LYON ÍVÜL HELYEZÉSE Jelen utasítás kiadásával hatályát veszti az 28/2007. (XI.2.MÁV Ért. 32) VIG sz. utasítás. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás április 1.-től lép hatályba. 7.0 MELLÉLETE Nincs Heinczinger István s. k. vezérigazgató 11/2008. (V. 30. MÁV Ért. 15.) PÁVIGH. sz. porfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a helyi adók elszámolásáról a MÁV Zrt. területén 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA 2.0 HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHA- TÁROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás kiterjed a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban Htv.) hatálya alá tartozó adókötelezettségek közül: építményadó, telekadó, a vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó egységes végrehajtására a MÁV Zrt. (továbbiakban MÁV) valamennyi érintett szervezeti egységénél. Az évi LXXXII. törvénnyel szabályozott gépjárműadó tekintetében a 2/2006 (I.13. MÁV Értesítő 02.) PVH utasítás és módosításai szerint kell eljárni Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Számviteli Főosztály főosztályvezetője a felelős, az abban rögzített előírások végrehajtása a MÁV minden szervezeti egységére nézve kötelező. Jelen szabályzatban foglaltak maradéktalan végrehajtásáért minden, meghivatkozott szervezeti egység vezetője felelős. 3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁSO Jelen utasítás szempontjából Társaságunk tevékenységéhez kapcsolódó jellemzőbb fogalmak: a) özszolgáltató szervezet: többek között a vasúti pályahálózatot üzemeltető, feltéve, ha nettó árbevétele legalább 75%-ban a vasúti pályahálózat működtetéséből származik, valamint a helyi- és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó, feltéve, ha a nettó árbevétele legalább 55%-ban tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából származik; b) Helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedés: a díjfizetés ellenében bárki által igénybe vehető menetrendszerinti személyszállító járatokkal lebonyolított közlekedés, ideértve a bel- és külföldi légi közlekedést is. c) Feltételes adómentesség: a Htv. 3. (2) bekezdése alapján adómentes a közszolgáltató szervezet, abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége után a

3 15. szám A MÁV ZRt. Értesítője 903 központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. d) Székhely: a Htv. értelmében az alapító okiratban (cégbejegyzésben) székhelyként feltüntetett hely, ilyen hely hiányában, vagy ha több ilyen hely van, a központi ügyvezetés helye, a MÁVnál a Budapest, Andrássy út e) Telephely: A Htv. szerint: a) Az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye függetlenül a használat jogcímétől, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgáz kutat, a víz kutat, a szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát. b) hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízió programokat is) vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses rendszer útján történő továbbítását szolgáló berendezés, amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes jelenlétet kíván. Telephelynek minősül: az olyan üzleti létesítmény, amely az adóalany saját tulajdonában, birtokában, használatában van (vagyonkezelésbe vett, lízingbe / bérbe adott, vagy vett), azaz az adózó jogosult rendelkezni azzal, ingatlan jellegű állandó üzleti létesítmény (épület, építmény, telek), vállalkozási tevékenység folyik ott, akár csak az adóév egy részében, a telephelyen a vállalkozó alkalmazottja, tisztségviselője munkarend szerint állandó jelleggel munkát végez, vagy a telephelyen kívüli munkavégzés esetén onnan munkát végezni indul. Telephely különleges esetei: Adóéven belül 180 napon túlmenően végez a vállalkozás az önkormányzat illetékességi területén építőipari tevékenységet, illetve természeti erőforrást tár fel vagy kutat, ahol egyébként nincs telephelye, a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül. A nyomvonalas létesítmény mentén elterülő települések telephelyet keletkeztetnek. A nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munka, továbbá az ezekkel kapcsolatos szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenység nem keletkeztet sem ideiglenes jellegű, sem állandó jellegű iparűzési adófizetési kötelezettséget azon önkormányzat területén, ahol a MÁV nem rendelkezik telephellyel. A hang, kép, adat vagy egyéb információ vezetéken, kábelen, rádión vagy elektromágneses rendszer útján történő továbbítását szolgáló berendezések esetén csak akkor minősül telephelynek, ha rendszeres személyes jelenlétet, emberi felügyeletet igényel. Amennyiben a telephely két település közigazgatási határát is érinti, az adózót mindkét településen terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség. Más vállalkozó által megrendelt fuvarozás nem keletkeztet telephelyet, kivéve azokat a településeket, ahol a járművek tárolására területet bérelnek és ezen járművekkel indulnak munkavégzésre (fuvarozásra) a munkavállalók. Gépek, berendezések bérbe-, illetve lízingbe adása nem keletkeztet telephelyet a bérbe-, illetve lízingbe adó vállalkozó esetében. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Adómegállapítás joga A Htv. alapján a települési önkormányzat képviselő testülete az illetékességi területén helyi adók bevezetésére jogosult. Budapesten: a Fővárosi Önkormányzat a helyi iparűzési adót és az idegenforgalmi adót a kerületi önkormányzatok az építményadót, a telekadót, a vállalkozók kommunális adóját jogosultak bevezetni A helyi önkormányzatokkal történő kapcsolattartás A helyi adózással kapcsolatos anyagi jogi és eljárási kötelezettségek tisztázása, a folyamatos kapcsolattartás a helyi adóhatóságokkal, a ponban foglaltak kivételével a Számviteli Főosztály öltségvetési apcsolatok Osztálya (továbbiakban O) kötelezettsége. A fentiekkel kapcsolatos feladatok: A helyi adó rendeletek ismeretében folyamatosan felül kell vizsgálni, hogy azok keletkeztetnek-e, változtatnak-e, illetve megszüntetnek-e adókötelezettséget. Szervezeti változások nyomon követése, telephely keletkezések, megszűnések bejelentése. A adófizetési kötelezettség alóli mentesség követelményeinek vizsgálata: A tárgyévre vonatkozó, jóváhagyott tervadatok alapján meg kell állapítani, hogy a mentesség feltételei várhatóan teljesülnek-e: közszolgáltatói státuszhoz szükséges árbevétel arány és a az előző adóév után keletkező társasági adófizetési kötelezettség keletkezése alapján. A mentesség meglétéről, ill. megszűnéséről írásbeli nyilatkozatot kell küldeni minden telephely szerinti önkormányzat részére a terv jóváhagyását követő 15 napon belül.

4 904 A MÁV ZRt. Értesítője 15. szám Bejelentési, adóbevallási (változás bejelentési) kötelezettség teljesítése az adókötelezettséget keletkeztető esemény (pl. új telephely, adónem) kapcsán, az Adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényben előírt határidőn belül. Folyószámla egyeztetések. Adatmódosítási nyomtatványok benyújtása (név, cím, bankszámlaszám). Önkormányzati megkeresések, hiánypótlások, egyeztetések. Önkormányzati határozatok felülvizsgálata, számított és kivetett adó/adóelőleg összevetése. Önkormányzat által indított ellenőrzésekben részvétel Az önkormányzat által indított ellenőrzések tekintetében a O a koordináló szervezet; ezért az esetlegesen egyéb szervezetekhez érkező önkormányzati megkeresésekről azonnali hatállyal jelentést kell küldeni a O részére. Az építmény és telekadó alapjával kapcsolatos problémás esetek egyeztetésében, rendezésében minden egyes önkormányzat vonatkozásában az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság Ingatlan-nyilvántartási és Rendezési Osztály(továbbiakban IGI IRNYO), valamint az Ingatlankezelési Szolgáltató Egység (továbbiakban ISZE) közreműködni köteles Ideiglenes iparűzési adó és idegenforgalmi adó esetében az illetékes Számviteli szolgáltatás területileg illetékes könyvelő egysége köteles eljárni Adókötelezettség keletkezése Az adókötelezettség a helyi adózásról szóló törvényben (Htv.) meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjed ki. Az adó tárgya a helyi adórendeletnek megfelelően kiterjedhet az önkormányzat illetékességi területén lévő, a MÁV: ingatlantulajdonára, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogára, munkaerő foglalkoztatására, szálláshelyén, üdülőjében való nem állandó lakosként való tartózkodásra, valamint meghatározott gazdasági tevékenységének gyakorlására. Helyi adónak év közben történő bevezetése esetén amennyiben az adóalanyiságot az év első napján fennálló állapothoz köti a törvény, a bevezetés évében az adó alanyának azt kell tekinteni, aki a rendelet hatályba lépésének napján megfelel az adóalanyiság követelményének Adózással kapcsolatos feladatok informatikai támogatásának bevezetése: A helyi adózási kötelezettség teljesítése bérelt szoftver segítségével, a Program (HAP) alkalmazásának keretén belül valósul meg évtől, az alábbi rendszerfunkciókon keresztül: Biztosítja adónemenként és önkormányzatonként a tételes folyószámla analitikát. Nyilvántartja az IHIR-ből, a GIR tárgyi eszköz (TE) és főkönyvi (GL) moduljából interfészeken keresztül kapott személyi jellegű ráfordítások és eszközérték adatokat önkormányzatonként Felosztja az iparűzési adóalapot az önkormányzatok között, és kiszámolja az adó összegét (terv, tény, várható értékek alapján). A vállalkozók kommunális adóját kiszámítja az IHIR-ből kapott létszámadatokból.(terv, tény, várható értékek alapján) önkormányzatonként Időarányosan könyvelési analitikát készít, melyet a O összesítve ad fel a GIR GL felé: Iparűzési adó tekintetében éves várható adóalapból számolt negyedéves kötelezettségről. ommunális adó tekintetében az IHIR-től kapott tény statisztikai létszámadatból számolt időarányos kötelezettségből, negyedévente Az önkormányzatoktól kapott éves Építmény és telekadó fizetési kötelezettségek az önkormányzati határozat berögzítését követően negyedévre arányosan jutó részt. Elkészíti az iparűzési és vállalkozók kommunális adója bevallásokat, az építmény és telekadó változás bejelentéseket, a törvény szerint előírt tartalommal, egységes formában. Az adó, adóelőleg és feltöltési kötelezettség megállapításhoz számítást végez, és banki interfészen keresztül átadja az önkormányzatok felé utalandó összeget. A O a bankkivonat alapján ellenőrzi a tényleges kifizetéseket a HAP-ban rögzítettekkel és a szükséges módosításokat elvégzi. Az adóleltár funkció lehetővé teszi a könyvelt, bevallott és nyilvántartott adatok egyezőségének vizsgálatát, az eltérések feltárását. Lehetőséget biztosít különféle riportok, listázások, levelezések elkészítésére. HAP rendszerben az önkormányzati adatbázis feltöltése, karbantartása és ellenőrzése (adómérték, mentességi feltételek és kedvezmények, törzsadatok), az adószámításhoz szükséges adatok betöltése, feldolgozása, archiválása, valamint az adójogi értelmezések kialakítása, HAP-on belüli beállítása, állásfoglalások kérése a O feladata Bizonylatok kiállítása, megőrzése, nyilvántartása Az adózással kapcsolatos valamennyi iratot (pl. határozat, levelezés, állásfoglalás, főkönyvi kivonat) a szám-

5 15. szám A MÁV ZRt. Értesítője 905 viteli törvény számviteli bizonylatokra vonatkozó szakasza és az Art rendelkezéseiben előírt időtartamig kell megőrizni. Felelős: O Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett MÁV szolgálati egység köteles az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezetni és a szolgáltatást igénybevevőnek (adózónak) bizonylatot adni. Felelős: Főkönyvelőségek és könyvelő egységek A helyi adókkal kapcsolatos önkormányzati folyószámla elektronikus nyilvántartását, és az adókötelezettség számításához, a könyveltetéséhez szükséges analitikát a HAP biztosítja Eljárási rend az egyes adónemekre vonatkozóan Építmény és telekadóhoz Az építmények, telkek önkormányzathoz történő besorolása, a bejelentési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok biztosítása az IGI IRNYO, ISZE feladata. Az adatok forrásrendszere a MÁV Térinformatikai Rendszer. (MTR-IGM). Feladat Felelős 1. Az MTR-IGM rendszer üzembe állítását követően az adatállomány előállítása. (1.sz. melléklet szerinti tartalommal) Határidő: IRNYO, ISZE 2. Adatállomány betöltése a HAP-ba interfészen keresztül O 3. Bevallás, Változás bejelentés nyomtatvány előállítása, aláírása, kiküldése az Önkormányzatoknak O 4. Önkormányzat határozatának összevetése a HAP nyilvántartásában szereplő adatokkal O 5. Eltérések tisztázása IRNYO, ISZE Szükség esetén új adatállomány előállítása és bevallás az pontok szerint IRNYO, ISZE / O 6. Egyező adatok esetén a határozat rögzítése a HAP-ban O 7. Intézkedés a kötelezettség könyveléséről és a pénzügyi teljesítésről O 8. Önkormányzatonkénti folyószámla egyeztetések lefolytatása O 9. Változásokról havonta adatállomány előállítása (1.sz.melléklet szerinti tartalommal) és eljárás az pontok szerint 10. Év végén (december között) egyeztetés az MTR-IGM és a HAP adatbázisa összevetésével, eltérések tisztázása és eljárás az pontok szerint IRNYO, ISZE / O IRNYO, ISZE / O Építményadó a) Adókötelezettség Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adótárgynak minősülő építmény tehát csak az olyan ingatlan jellegű alkotás (épület, műtárgy), amely: a talajjal való egybeépítés vagy a talaj természetes állapotának megváltoztatása révén jött létre, három évnél hosszabb időtartamra jött létre, a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben, vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel állandó vagy időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, ide tartozik az olyan önálló létesítmény is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. Az ingatlan adótárgyi minőségének megítélésénél az ingatlan-nyilvántartásbeli elnevezés tekintendő mérvadónak. Az építményhez tartozik az annak rendeltetésszerű használatához szükséges földrészlet. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, függetlenül az egyes helyiségek rendeltetésétől, hasznosításától (az üres, használaton kívüli épületet is). Nem tartozik a hatálya alá az építmény fogalmi körébe tartozó műtárgy (pl. út, híd). b) Adómentesség A Htv ában meghatározottakból különösen szükséglakás, szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi ill. nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,

6 906 A MÁV ZRt. Értesítője 15. szám a lakás és üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek, amennyiben betöltik az elnevezésükből eredő funkciót. állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló épület, tároló, feltéve, ha ekként is használják c) Adó alanya Az aki a naptári év első napján az ingatlan nyilvántartásban tulajdonosként vagy szerzőként szerepel, a tulajdoni hányad arányában. Ha a felépítmény az ingatlannyilvántartásban nem kerül feltüntetésre, akkor az épület tulajdonosának a föld tulajdonosát kell tekinteni. Az aki az ingatlan nyilvántartásban bejegyzett, meghatározott fajtájú vagyoni értékű jog (kezelői jog, tartós földhasználat, haszonélvezet, használat joga) gyakorlására jogosult. Bérlő nem lehet az adó alanya, mivel a bérleti jog nem kerül bejegyzésre az ingatlan nyilvántartásba. d) Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése Adókötelezettség a használatbavételi, illetve fennmaradási engedély kiadását vagy a tényleges használatba vételt követő év első napján keletkezik. Az engedély vagy használat ideiglenes mivolta, szüneteltetése nem bír jelentőséggel az adókötelezettség szempontjából. Adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján, vagy az év első felében történő megszűnése esetén az első félév utolsó napján szűnik meg. Az építmény megszűnése akkor következik be, ha az épületet lebontják, vagy megsemmisül. Adókötelezettséget érintő változást, (pl. hasznos alapterület módosulása (hozzá-, illetve ráépítés), épület átminősítése, értékesítés, vásárlás,) a következő év első napjától kell figyelembe venni, e) Adó alapja építmény m 2 -ben számított hasznos alapterülete vagy az építmény korrigált forgalmi értéke. A hasznos alapterületbe beletartozik: a végleges falsíkokkal határolt teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,9 m, az épülethez tartozó fedett, és három oldalról zárt külső tartózkodók (pl. fedett terasz, tetőtér, belső lépcső egy szinten számított vízszintes vetülete). f) Adó mérték felső határa 900 Ft/m 2, maximum a évre vonatkozóan közzétett, és az adóévet megelőző második évig eltelt évek inflációs rátáival emelten összegben lehet megállapítani, vagy a korrigált forgalmi érték 3%-a. A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete utáni adó mértéke kizárólag az adótárgy fajtája és a településen belüli földrajzi elhelyezkedése alapján differenciálható. g) Bevallási és önellenőrzési kötelezettség Art (2) és (3) bekezdése értelmében kizárólag a változás bejelentésnek kell eleget tenni, a változást követő 15 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 15-ig. Az IGI IRNYO, ISZE minden egyes adókötelezettséget érintő változást haladéktalanul jelenteni kötelesek a O felé az 1. sz. mellékletben meghatározott változás jelentések megküldésével. A O feladata a HAP rendszerben az adatok rögzítése, és az erre a célra szolgáló nyomtatvány előállításával az illetékes önkormányzat felé a bevallások megküldése. Amennyiben az IGI IRNYO, ISZE a tárgyév december 31-ig nem teljes mértékben tett eleget a változásjelentési kötelezettségének, azt pótolni köteles. h) Adó megfizetése ét részletben fizetendő meg, az önkormányzat határozata alapján: az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig. Adóelőleg, illetve feltöltési kötelezettség nincs Telekadó a) Adókötelezettség Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén levő: Beépítetlen belterületi földrészlet (telek), ide nem értve az aranykorona értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló telket. A beépítetlenség nem azt jelenti, hogy csak a teljesen üres telek után áll fenn az adókötelezettség. Minden adótárgy, melynek valamely akár elenyésző hányadában nem került sor a beépítésére, a talaj természetes állapotának megváltoztatására. Beépítetlennek minősül összhangban a a) pont 2. bekezdésével az a földrész, amelyen csak három évnél rövidebb időtartamra létesített építmény áll. A belterületet a települési térképek, ingatlan nyilvántartások mutatják. b) Adómentesség A Htv ában meghatározottakból különösen A telekalakítási, illetve építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt, kizárólag akkor, ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény alapján hatósági határozatban rendelik el, és az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyezésre kerül. Ha a változtatási tilalom csak az önkormányzati rendeletben kerül meghatározásra, nem jogosít a mentességre. Az építményhez nyomvonal jellegű létesítményhez tartozó jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő (biztonsági) terület. Helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany az e célra használt telek után, kizárólag csak azon belterületi beépítetlen földrészlet után mentesül, amelyet a definíció szerinti tevékenysége céljából használ, ha egyéb feltételes mentessége nincs. Az üres, kihasználatlan telek, vagy a más célra bérbe adott telek után mentesség nem jár.

7 15. szám A MÁV ZRt. Értesítője 907 Az építményhez tartozó, az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges földrészlet, az épület által lefedett földrészletével, az épülettel beépített rész esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény (műtárgy) esetén annak alapterületével azonos nagyságú terület. Szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, ill. nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló építményekhez tartozó telek, Erdő művelési ágban nyilvántartott telek. c) Adó alanya Megegyezik a c) pontban foglaltakkal. d) Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése speciális esetei Adókötelezettség keletkezik a bekövetkezést követő év első napjától: a földrészlet belterületté minősítésekor, az építési tilalom feloldásakor, a mentességre jogosító tevékenység pl. tömegközlekedési hasznosítás megszűnésekor, a belterületi földrészlet ingatlan-nyilvántartásbeli elnevezésének megváltoztatásakor, a belterületi telek beépítettségének megszüntetésekor, Adókötelezettség keletkezik az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján. Adókötelezettség megszűnik, amikor a telekrész kikerül a telekadó hatálya alól: belterületi földrészlet külterületté minősítése, illetőleg a beépítés évének utolsó napján, építési tilalomnak az év első felében történő kihirdetése esetén a félév utolsó napján. e) Adó alapja a telek m 2 -ben számított területe vagy a telek korrigált forgalmi értéke. Az alapterület szerinti adózásnál a telek teljes, ingatlan nyilvántartás szerinti alapterületét kell csökkenteni a törvényi és önkormányzati mentes területrészekkel, függetlenül attól, hogy ez utóbbi meghaladhatja a telek teljes területét (pl. épületek hasznos alapterületének levonhatósága miatt). f) Adó mérték felső határa 200 Ft/m 2, maximum a évre vonatkozóan közzétett, és az adóévet megelőző második évig eltelt évek inflációs rátáival emelten összegben lehet megállapítani, vagy a korrigált forgalmi érték 3%-a. g) Bevallási és önellenőrzési kötelezettség Megegyezik a g) pontban foglaltakkal. h) Adó megfizetése Megegyezik a h) pontban foglaltakkal Vállalkozók kommunális adója a) Adókötelezettség ommunális adókötelezettség terheli a vállalkozót, függetlenül attól, hogy a székhelye vagy csak telephelye található az önkormányzat illetékességi területén. b) Adóalany A MÁV c) Adó alapja Az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma. Az éves adat megadása, a HAP adatbázisának feltöltésére szolgáló interfész adatok biztosítása a Humán Szolgáltató Szervezet (továbbiakban HSZ) feladata. Az adatoknak meg kell egyezniük az IHIR rendszerben rögzített, és a SH részére adott adatokkal. d) Adó mérték felső határa Ft/főmaximum a évre vonatkozóan közzétett, és az adóévet megelőző második évig eltelt évek inflációs rátáival emelt összegben lehet megállapítani,. az éves mérték időarányos része, amennyiben az adókötelezettség nem teljes évben áll fenn. e) Bevallási és önellenőrzési kötelezettség A O társasági szintű éves bevallást nyújt be a tárgyévet követő május 31-ig, illetve tárgyévet követően esetelegesen módosítandó adóról, az érintett önkormányzatok tekintetében, önellenőrzés keretében, a HAP által rendszeresített nyomtatványon. f) Adó megfizetése Megegyezik a g) pontban foglaltakkal Idegenforgalmi adó a) Adókötelezettség Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. b) Mentes az adó alól 18. életévét be nem töltött, és a 70. életévét már betöltött magánszemély. A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély. A vállalkozót, illetve annak

8 908 A MÁV ZRt. Értesítője 15. szám alkalmazottját illeti meg a mentesség, ha az adott vállalkozónak az adott településen székhelye, telephelye van, ennek hiányában pedig ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet folytat. Amennyiben tehát nem MÁV tulajdonában álló szálláshelyen történik szállásfoglalás, a MÁV mentesül az idegenforgalmi adó megfizetése alól, ha a szálláshely felé igazolja, hogy az önkormányzat területén székhellyel és/vagy telephellyel rendelkezik. Az, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője. A mentességi feltételek meglétét az adó beszedésére kötelezett vizsgálja meg, illetve azokról nyilvántartást vezet. c) Adó beszedésére kötelezett A MÁV tulajdonában és kezelésében (üzemeltetésében) levő szálláshelyek után a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó. Amennyiben a MÁV tulajdonában levő szálláshelyre történik szállásfoglalás, mentes az idegenforgalmi adó megfizetése alól, ha a MÁV vagy a MÁV vállalatcsoport, illetve bármely egyéb vállalkozó munkavállalói részére szolgálati kötelezettség teljesítése céljából történt a szállásfoglalás, ami a következőkből állhat: munkavégzés, szakmai konferencia, kötelezően előírt továbbképzés vagy oktatás. A szálláshely részére előzetesen megküldött hivatalos írásbeli megrendelésen a MÁV vagy MÁV vállalatcsoport részéről ezt a tényt egyértelműen fel kell tüntetni, illetve amennyiben a dolgozó a helyszínen foglal szállást szolgálati kötelezettség teljesítése miatt, ezt a kiküldetési rendelvényével igazolhatja. Az adómentességet a szálláshely, ezek hiányában nem veheti figyelembe, mivel a szolgálati kötelezettség céljából történő kiküldetés adómentességét a MÁV-nak kell alátámasztania. A szállásadónak a beszedett adóról a Számviteli Szolgáltatás vezetője által kiadott Gy /2007. számú utasítás alapján bizonylatot kell kiállítania és a magánszemélynek átadnia. d) Adó alapja megkezdett vendégéjszakák száma vagy megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték (pl. üzemeltetési költség). e) Adó évi mértékének felső határa személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft, amely évtől az évenkénti inflációs ráták szorzatával emelhető vagy szállásdíj hiányában az adóalap 4%-a. f) Az adó bevallása és megfizetése Adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn a szállást nyújtó szervezetek (pl. állomások, Oktatási Főnökségek, stb.) részéről vendégkönyv alapján. A beszedett adót a a Számviteli Szolgáltatás területi könyvelő egységei kötelesek bevallani és megfizetni az önkormányzati adóhatóságnak a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig. A pénzügyi teljesítés a GIR-ben rögzített kötelezettség alapján történik. A MÁV vendégszobák kiadásából származó szállásdíjról kiállított számlák rögzítésének rendjét a Számviteli Szolgáltatás vezetője által kiadott Gy /2007. számú utasítás szabályozza. Az idegenforgalmi adót abban az esetben is meg kell fizetni, amennyiben annak beszedését a MÁV elmulasztotta Helyi iparűzési adó a) Adókötelezettség Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. A MÁV bármely nyereség-, illetve jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenysége függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szervezeti egysége végzi, továbbá, hogy az elért bevétel hol realizálódik. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység Amennyiben a MÁV olyan önkormányzat területén végez építőipari tevékenységet, nap időintervallumon belül, ahol telephellyel nem rendelkezik, ezért nem jelentkezett be az állandó jelleggel végzett iparűzési adó hatálya alá. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységet a 9023 Értékesített, iparűzési adó hatálya alá tartozó építőipari tevékenység nevű tevékenységi soron kell elszámolni, mely alapján lehetőség nyílik az adókötelezettség teljesítésének ellenőrzésére. Állandó jellegű iparűzési adókötelezettség Székhely, telephely szerinti településen valósul meg, függetlenül attól, hogy a vállalkozó tevékenységét részben vagy egészben a székhelyén, telephelyén kívül folytatja. b) Adófizetési kötelezettség megállapítása Az adóalap és megosztási arányok megállapításához szükséges adatok forrása a GIR és az IHIR rendszer, a HAP-ba történő importálásuk a GIR osztály által előállított interfészeken keresztül, a O feladata. Az adatbázis betöltése havonta történik, a zárást követő 5 munkanapon belül Az adókötelezettséget az adott tárgyévre vonatkozóan két alkalommal kell kiszámítani: a december 20-i feltöltési kötelezettség teljesítéséhez (a feltételes adómentesség fennállásáig nem szükséges), valamint a tárgyévet követő év május 31-i bevallás elkészítéséhez.

9 15. szám A MÁV ZRt. Értesítője 909 c) Adó alapja MÁV szintű adóalap számítása: Számviteli tv. szerinti nettó árbevétel = HTV szerinti vállalkozás szintű- éves nettó árbevétel Eladott áruk beszerzési értéke özvetített szolgáltatások értéke Alvállalkozói teljesítmény értéke (kiemelés) Anyagköltség HTV szerinti vállalkozás szintű- adóalap Nettó árbevétel: az Sztv ában szereplő, mind a belföldön-, mind a külföldön folytatott tevékenységből származó bevétel. Valamint a jogdíjból, származó ellenérték, az egyéb ráfordítások között kimutatott és az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, regisztrációs, és energiaadó, felszolgálási díj. Eladott áruk beszerzési értéke: a vásárolt és változatlan formában eladott anyagoknak, áruknak a bekerülési értéke. özvetített szolgáltatások: a Sztv.-vel azonos tartalmú szolgáltatások, az adóalany által a saját nevében, de más javára megrendelt szolgáltatást, változatlan formában, vagy egészben továbbadja, azaz nem a saját teljesítményéhez használja fel, de nem feltétlenül változatlan áron számlázza tovább. Az adóalany beékelődik a háromoldalú kapcsolatba, a ténylegesen nyújtó és igénybevevő közé. Alvállalkozói teljesítés: amennyiben az adóalany mind a megrendelőjével, mind az alvállalkozójával a Ptk. szerinti írásos szerződéses kapcsolatban áll. ét egymástól független, önálló szerződést feltételez, ahol a megrendelő az adóalanytól várja a teljesítést, aminek részben az alvállalkozók általi teljesítéssel tesz eleget. Anyagköltség: a vásárolt anyagok bekerülési értéke, amit csökkent a saját vállalkozásban végzett beruházáshoz felhasznált anyagok értéke, továbbá a vásárolt készletből az áruk. A tárgyévben könyvelt, de az előző éveket érintő, az adóalapot befolyásoló tételeket nem kell önrevíziózni, azok a tárgyév bevallásában kerülnek figyelembe vételre. d) Adóalap megosztása A MÁV székhelye és telephelyei szerint több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, ezért a MÁV szintjén képződő adóalapot meg kell osztani az érintett önkormányzatok között. A megosztás alapja az egyes településeken számított személyi jellegű ráfordítások és eszközérték összege. Amennyiben a tárgyévet megelőző teljes adóévben az adóalap meghaladja a 100 M Ft-ot, a komplex módszer szerint az adóalapnak olyan hányadát kell személyi jellegű ráfordítás arányos megosztás módszerével megosztani, amilyen arányt a személyi jellegű ráfordítás összege képvisel a személyi jellegű ráfordítás és eszközérték együttes összegén belül. A fennmaradó adóalap-részre az eszközérték arányos megosztási módszerét kell alkalmazni. Az adott településre eső adóalap megegyezik az adott településre a személyi jellegű ráfordítással arányos megosztási módszerrel kiszámított részadóalap, valamint az eszközérték arányos megosztási módszerrel kiszámított részadóalap együttes összegével. Az egyes önkormányzatokra eső adóalapok együttes összege a MÁV adóalapjának összegével egyező. Személyi jellegű ráfordítások Az Sztv. szerinti a foglalkoztatottak (munkaviszonyban, megbízásos jogviszonyban állók) után elszámolt (S52 Főkönyvi számlacsoportban könyvelt) bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, társadalombiztosítási járulékok, feltéve, hogy azok költségként elszámolhatók. Ha egy adott személy: több telephelyen köteles munkát végezni, akkor a munkavégzés arányában; áthelyezésre kerül év közben, akkor a másik telephelyen; telephelyen kívül dolgozik, akkor azon a helyen kell számításba venni, ahonnan közvetlenül irányítják. Figyelmen kívül kell hagyni azokat a tételeket, amelyek nem egyedenként az adott foglalkoztatott után jelennek meg, pl. szakképzési hozzájárulás, reprezentáció, rehabilitációs hozzájárulás. Az adatok előállításához a foglalkoztatottakról vezetett egyedi adó- és társadalombiztosítási nyilvántartásból kell kiindulni (IHIR). A özponti Humánszolgáltató Szervezet feladata: A személyi jellegű ráfordítások szolgálati helyekhez és önkormányzatokhoz rendelése a kontrolling szervezetek segítségével, illetve a törzsadatok karbantartása. A bérrendszerből (IHIR) származó, magánszemélyekhez köthető adatok önkormányzati kód szerinti gyűjtése. Olyan kifizetések esetében, amely nem dolgozói kódra kerültek könyvelésre (pl. elhatárolásként könyvelt prémium, végkielégítés) a közigazgatási egységhez sorolása A tárgyhavi főkönyvi számonként legyűjtött adatok megadása a O részére a zárást követő 5 munkanapon belül. Mindazon személyi jellegű költségek legyűjtése, amelyet nem az IHIR, illetve a Humán szervezet intézkedésére került könyvelésre a GIR-be a O a GIR Osztály által elkészített interfész segítségével tölt be a HAPba.

10 910 A MÁV ZRt. Értesítője 15. szám Eszközérték: A vállalkozási tevékenységhez használt saját vagy vagyonkezelésbe vett, illetve idegen tulajdonú (bérelt, lízingelt), az Sztv. szerint tárgyi eszköznek minősíthető eszközök elszámolt költsége. Az Sztv. szerinti tárgyi eszköz, a vállalkozás könyveiben tárgyi eszközként nyilvántartott, illetve azok a könyvekben nem szereplő eszközök, amelyeket legalább egy évre, vagy azon túl kíván használni, ide értve az ingyenes használatot is. Saját tulajdonú, illetve MÁV kezelésében lévő eszközöknél: a társasági adóról szóló törvény melléklete szerinti, elszámolható értékcsökkenési leírása. MÁV tulajdonú, állami (incstári) tulajdonú, de MÁV kezelésében lévő telek bekerülési értékének 2%-a, valamint a mezőgazdasági földterületek (termőföld) aranykoronánként 500 Ft értéke. A kis értékű (100 eft beszerzési érték alatti) tárgyi eszközt a használat idejétől függetlenül csak az aktiválás évében kell figyelembe venni. Nullára leírt ingatlanoknál a bekerülési érték (ha nincs, akkor a piaci érték) 2%-a, egyéb eszközök 10%-a. Nem saját tulajdonú eszközöknél: az egy évnél hoszszabb időtartamú bérlet, lízing díja. A használaton kívüli tárgyi eszközök költsége nem számít bele az eszközértékbe. A településen kívül változó munkahelyen hasznosított tárgyi eszközök esetében az eszközértéket annál a településnél kell figyelembe venni, ahol ezek működtetésének tényleges irányítása történik, illetőleg járműveknél ahol azt jellemzően tárolják. Irányítási hely hiányában az eszközértéket időarányosan meg kell osztani az önkormányzatok között. A munkavállalóknak kiadott tárgyi eszközöket ott kell számításba venni, ahol magát a foglalkoztatottat. Az eszközök megfelelő önkormányzathoz rendelése az üzletágak, funkcionális területek állagkarbantartóinak felelőssége. Az eszközök önkormányzathoz sorolásának adatbázisa a GIR Tárgyi Eszköz modulja. Az eszközértékek HAP-ba történő importálásához szükséges interfész állományát a GIR Osztály állítja elő. A mezőgazdasági területek aranykorona értékének megadása az IGI IRNYO, ISZE, ISZE feladata. e) Adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében a helyi önkormányzat által meghatározott kulcs, de maximum 2%, ami a évre vonatkozóan közzétett, és az adóévet megelőző második évig eltelt évek inflációs ráták szorzatával emelt összegben lehet megállapítani, ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adómértéke legfeljebb 5.000,- Ft naptári naponként. f) Bevallási és önellenőrzési kötelezettség Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén A O feladata a évtől a HAP segítségével: a MÁV szintű adóalap megállapítása a Számviteli Beszámolók Osztály (továbbiakban SZBO) által készített társasági adóbevallással egyeztetett adattartalommal A telephely szintű adóalap megosztása az e) pontban foglaltak szerint. Az önkormányzati adóbevallások elkészítése azonos formátumban, a 13/1991. (V.21.) PM rendelet szerinti kötelező adattartalommal a tárgyévet követő év május 10- ig. (Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a komplex számítási mód szerint megosztott adóalapok arányában levonható az egyes önkormányzatokhoz fizetendő adóból.) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: A HAP alkalmazása nélkül az illetékes Számviteli szolgáltatás területi könyvelő egysége köteles a bevallást benyújtani a tevékenység végzése szerint közigazgatási terület önkormányzatához a munka befejezését követő 15 napon belül. Az ideiglenes iparűzési tevékenység kritériumainak vizsgálata a szerződéseket véleményező főkönyvelőség feladata, amely felszólítja a szerződést kötő szervezetet, hogy a tevékenység tényleges kezdő és záró napjáról, a tevékenység folytatásának tényleges helyéről a záró napot követő 5 napon belül adjon jelentést az iparűzési tevékenység helye szerint illetékes főkönyvelőségnek. Amennyiben a szerződést véleményező Főkönyvelőség, szervezet nem azonos a bevallás benyújtására kötelezett Főkönyvelőséggel, úgy a szerződés véleményezése után azonnal értesíti az illetékes főkönyvelőséget. A bevallott és megfizetett ideiglenes adó összegéről az illetékes Főkönyvelőség adatot szolgáltat, illetve a bevallási nyomtatvány másolatát az éves zárásig elküldi a O számára. g) Adófizetés, adóelőleg, fizetés, feltöltés Amennyiben a mentességi feltételek nem állnak fenn, a fizetendő adóelőleget az éves/időszaki adóbevallás és/ vagy a várható adó bejelentése alapján az önkormányzat fizetési meghagyásban (továbbiakban határozat) közli. Mindaddig a régi határozat alapján kell fizetni, amíg az önkormányzat újat nem hoz. Az adóelőleg megfizetésének esedékessége a fizetési meghagyás, illetve az Art szabályai szerint: az adóév március 15-ig, szeptember 15-ig, míg a feltöltési kötelezettség december 20. A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-ig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni Ideiglenes iparűzési adó esetében a munka befejezését követő 15 napon belül kell az adót megfizetni.

11 15. szám A MÁV ZRt. Értesítője 911 Az előleg, a feltöltési és az adófizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésére a HAP rendszerében: A O az esedékességet megelőző 2. munkanapig létrehozza a banki fájlt a hálózaton egy meghatározott könyvtárában, amely a banki terminálról elérhető, így a betöltési folyamat közvetlenül kerül indításra. A titkosított banki fájl biztonsága érdekében: Banki fájl képzése előtt a TPF az előírt átutalásokról listát készít a HAP segítségével. A banki fájl beolvasása után, még a továbbítás előtt ellenőrzi az előírt és beküldendő tételek darabszámát és végösszegét (eltérés esetén tételesen). Az átutalt tételekről listát készít. Sikertelen átutalást jelzi a O felé. A sikertelen utalásokról a hiba kiszűrése után újra banki fájl készül a terminál számára. h) Feladatok, határidők, felelősök: Ssz Tevékenység Határidő Felelős 1 Éves várható iparűzési adó kötelezettség lekönyvelése: Tervezett éves adóalap megadása Március 15. F önyvelési feladás készítése az időarányos kötelezettségről Negyedévente O Időarányos várható kötelezettség lekönyvelése Negyedévente önyvelő egység 2 Adóelőlegek utaltatása, könyvelése: Utalási állomány átadása a TPF részére Március 13, szeptember O 13. Téves utalásról lista visszaadása a O-nak azonnal TPF Hibás adatok kijavítása után új utalási állomány átadása a TPF azonnal O részére Utalás lekönyvelése a bankszámla kivonat alapján Bankkivonat beérkezésekor önyvelő egység 3 Folyamatos feladatok a HAP-ban Havi IHIR-által lekönyveltetett személyi jellegű ráfordítások állomány megadása Havi eszközérték és GL be közvetlen könyvelt személyi jellegű ráfordítások legyűjtése, főkönyvi egyezőség ellenőrzése, állomány létrehozása, betöltés a HAP-ba. Havi adóalaphoz szükséges főkönyvi adatok legyűjtése a GIR-ből, betöltés a HAP-ba Havi zárást követő 5. nap Havi zárást követő 10. nap Havi zárást követő 5. nap Humán O O Tárgyhavi adóalap felosztás a HAP-ban Havi zárást követő O 10. nap 4 December 20-i feltöltés: Éves várható adóalap megadása December 01. F 95%-os feltöltési kötelezettség kiszámoltatása önkormányzatonként a HAP-ban, az 1-10 havi eszközérték és személyi jellegű ráfordítás alapján December 10. O Utalandó összegek állomány átadása a TPF részére December 15. O Téves utalásról lista visszaadása a O-nak azonnal TPF Hibás adatok kijavítása után új utalási állomány átadása a TPF azonnal O részére Utalás lekönyvelése a bankszámla kivonat alapján Bankkivonat beérkezésekor önyvelő egység

12 912 A MÁV ZRt. Értesítője 15. szám Ssz Tevékenység Határidő Felelős 5 Évvégi elszámolás, Éves tény adóalap meghatározása a főkönyvi kivonatokból Éves zárási ütemterv szerint O A HAP-ba betöltött 1-12 havi személyi jellegű ráfordítás és eszközérték ellenőrzése, levezetése a főkönyvi kivonatból Tény önkormányzati kötelezettségek kiszámolása a HAP-ban, összehasonlítás a lekönyvelt tervezett kötelezettség összegével, különbség meghatározása. önyvelési feladás a terv kötelezettség és az éves tény kötelezettség közötti különbség lekönyvelésére. Végleges számítások elvégzése a HAP-ban, új futtatás, ha szükséges Önkormányzatonkénti tény éves kötelezettség és elutalt előlegek közötti különbség meghatározása a HAP-ban, Tárgy évet követő ig Tárgy évet követő ig Tárgy évet követő ig önyvvizsgálati időszak zárásáig önyvvizsgálati időszak zárásáig Bevallások elkészítése, kinyomtatása a HAP-ból Tárgyévet követő O május 10. Utalási állomány átadása a TPF részére Tárgyévet követő O május 25. Téves utalásról lista visszaadása a O-nak azonnal TPF Hibás adatok kijavítása után új utalási állomány átadása a TPF részére azonnal O Utalás lekönyvelése a bankszámla kivonat alapján Bankkivonat beérkezésekor önyvelő egység O O O O O 4.7. A helyi adók főkönyvi elszámolása Építmény és telekadó kötelezettség könyvelése az előlegek utalásával egy időben történik, míg az iparűzési,- és kommunális adó esetében az éves terv adatok alapján kiszámolt időarányos kötelezettségek kerülnek lekönyvelésre negyedévente a O feladása alapján. A pénzügyi teljesítések könyvelése a bankkivonatok alapján történik. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos kötelezettségek és pénzügyi teljesítések könyvelése továbbra is manuálisan történik a GIR rendszerben. Minden olyan helyi adózást érintő pénzmozgásról, ami az Önkormányzatoktól érkezik, a MÁV-hoz értesíteni kell a O-t, aki a HAP analitika segítségével azonosítja az összeget, és a HAP nyilvántartásban rögzíti Építményadó ötelezettség előírása éves kötelezettség arányosan negyedévente T 867,1 Építményadó, Építményadó kötelezettség ötelezettség pénzügyi teljesítése (csak adó) T Építményadó pénzügyi teljesítése 384 Elszámolási betétszámla Telekadó ötelezettség előírása éves kötelezettség arányosan negyedévente T 867,2 Telekadó, Telekadó kötelezettség ötelezettség pénzügyi teljesítése (csak adó) T Telekadó pénzügyi teljesítése, 384 Elszámolási betétszámla ommunális adó ötelezettség pénzügyi teljesítése T ommunális adó pénzügyi elszámolása 384. Elszámolási betétszámla Terv/Tény adókötelezettség előírása negyedévente az éves terv adatok, évvégén a tény adatok alapján T 867,3 Vállalkozók kommunális adója, ommunális adó kötelezettség ötelezettség-követelés összevezetése T ommunális adó kötelezettség ommunális adó pénzügyi teljesítés Fennmaradó kötelezettség pénzügyi teljesítése tárgyévet követő évre T ommunális adó pénzügyi elszámolási számla, 384.Elszámolási betétszámla Idegenforgalmi adó Árbevétel mellett beszedett adó (a pénztárat könyvelő egységnél):

13 15. szám A MÁV ZRt. Értesítője 913 T 381 Pénztár / T 384 Elszámolási betétszámla, 469,41 Idegenforgalmi adó elszámolási számla Beszedni elmulasztott idegenforgalmi adó (a ráfordítás a mulasztást végző szervezetet terheli): T 867,4 Idegenforgalmi adó, 469,41 Idegenforgalmi adó elszámolási számla A kötelezettség átszámítása a területileg illetékes (az önkormányzattal kapcsolatot tartó) könyvelő egységnek: T 469,41 Idegenforgalmi adó elszámolási számla, Egyéb, könyvelési egységek közötti elszámolások (indító oldal) T Egyéb, könyvelési egységek közötti elszámolások (fogadó oldal), 469,41 Idegenforgalmi adó elszámolási számla ötelezettség pénzügyi teljesítése (adó) T 469,42 Idegenforgalmi adó elszámolási számla, 384.Elszámolási betétszámla Helyi iparűzési adó Előleg, feltöltési kötelezettség (újrafeltöltés is) pénzügyi teljesítése T Helyi iparűzési adó pénzügyi teljesítése, 384. Elszámolási betétszámla Terv/Tény adókötelezettség előírása negyedévente az éves terv adatok, évvégén a tény adatok alapján T 867,5/szervezeti kód Helyi iparűzési adó, Helyi iparűzési adó kötelezettség ötelezettség-követelés összevezetése T Helyi iparűzési adó kötelezettség, Iparűzési adó pénzügyi teljesítése Fennmaradó kötelezettség pénzügyi teljesítése tárgyévet követő évre T Helyi iparűzési adó pénzügyi teljesítése, 384.Elszámolási betétszámla Önkormányzatok részére fizetendő pótlékok, bírság Önellenőrzési pótlék T Önkormányzat részére önellenőrzési pótlék, Önellenőrzési pótlék T Önellenőrzési pótlék, 384 Elszámolási betétszámla ésedelmi pótlék T Önkormányzat részére késedelmi pótlék, ésedelmi pótlék T ésedelmi pótlék, 384 Elszámolási betétszámla Mulasztási bírság T Önkormányzat által kivetett bírság, Mulasztási bírság T Mulasztási bírság, 384 Elszámolási betétszámla A bírságok, pótlékok berögzítésre kerülnek a HAP-ba az önkormányzati folyószámlába. Az utalást és a GIRben történő kötelezettség lekönyvelését a O feladása alapján a özponti Főkönyvelőség végzi Egyeztetés, adóleltár Az adóleltár célja, hogy a HAP programban, mint analitikus rendszerben levő adókötelezettségek és főkönyvben könyvelt adókötelezettségek, valamint pénzügyi teljesítések tételesen összehasonlításra kerüljenek, és az eltérések kimutathatóak legyenek mindkét oldalról. Az egyeztetést, a szükséges intézkedéseket (könyvelésre, pénzügyi teljesítésre, önkormányzati határozatok módosítására, stb. vonatkozóan) a O kezdeményezi. Az adóleltárt negyedévente kell elkészíteni. 5. HIVATOZÁSO, MÓDOSITÁSO HATÁ- LYON ÍVŰL HELYEZÉSE Hatályát veszti ezen utasítás hatályba lépésével a 34/2005. (MÁV Ért. 52.) PVH. sz. utasítás a helyi adók elszámolásáról a MÁV területén 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás január 1-től hatályos. 7.0 MELLÉLETE 1. számú melléklet Építmény- és telek ingatlanokban bekövetkezett változásjelentés Sipos Sándor s. k. Portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes

14 914 A MÁV ZRt. Értesítője 15. szám 1. sz. melléklet Adatok tartalma: Ingatlan alapadat (ESTATE) Az ingatlannal kapcsolatos alapadatok, ingatlanonként egy rekord. Épület (ESTATEB) Az ingatlanon álló épületek adatai. Ingatlanonként több rekord lehetséges, amennyiben több épület tartozik egy ingatlanhoz. Épület használat (ESTATEBD) Az ingatlanon álló épületek területeinek használati bontását tartalmazza. Épületenként több rekord lehetséges, amennyiben több használati funkció és/vagy több tulajdonos tartozik egy épülethez. Helyiség használat (ESTATBDR) Az adott épület helyiségeit tartalmazza. Helyiségenként több rekord lehetséges, amennyiben több használati funkció és/vagy több tulajdonos tartozik egy helyiséghez. Építmény (ESTATENB) Az ingatlanon lévő építmények közül a nem épületnek minősülök adatai. Ingatlanonként több rekord lehetséges, amennyiben több használati funkció tartozik egy építményhez. Telek vagyonkezelés (ESTATGPR) A telekhez tartozó vagyonkezelést (adókedvezmény) tartalmazza. Tulajdonos, Előző és Új tulajdonos (ESTOWN, ESTNEWOW, ESTPROWN) A tulajdonosra, mint cégre a vonatkozó ingatlanhoz köthető adatok (Előző, jelenlegi és új tulajdonviszony megszűnése esetén tulajdonosok). Cég adatok (PARTY) A tulajdonosra, mint cégre vonatkozó ingatlantól független adatok 1. Cég (PARTY) Fájlnév: Dátum +.I1 pl I1 Első sorban a Rövidnév vagy Cégkód Második sorban: Cég Harmadik sorban: Az alábbi táblázat oszlopában elhelyezkedő adatok ; -vel elválasztva Negyedik sortól adatok a harmadik sorban megadott tartalommal, ; -vel elválasztva Utolsó sor: Összesen;X;Y A táblázat utolsó oszlopában található betű, a kötelező adatmegadást jelenti Mezőnév Adat választék/megjegyzés Dátum A8 Megegyezik a fájlnév dátumával INYR CÉG AZONOSÍTÓ PARTY_ID A20 Ingatlannyilvántartás cég egyedi azonosító RÖVID NÉV PARTY A20 Üresen is hagyható, akkor betöltés előtt lesz meghatározva Teljes név 1. rész FULL_NAME_1 A32 Teljes név első része TELJES NÉV 2. RÉSZ FULL_NAME_2 A32 Teljes név második része, ha szükséges Település TOWN A30 IRÁNYÍTÓSZÁM ZIP A10 Cím ADDRESS A32 Ország COUNTRY A25 Adószám TAX# A18 Érvénytelen UNVALID A1 (I)gen / (N)em

15 15. szám A MÁV ZRt. Értesítője Ingatlan alapadat (ESTATE) Fájlnév: Dátum +.I2 pl I2 Első sorban a Rövidnév vagy Cégkód (MÁV) Második sorban: Ingatlan alapadat Harmadik sorban: Az alábbi táblázat oszlopában elhelyezkedő adatok ; -vel elválasztva Negyedik sortól adatok a harmadik sorban megadott tartalommal, ; -vel elválasztva Utolsó sor: Összesen;X;Y A táblázat utolsó oszlopában található betű, a kötelező adatmegadást jelenti Mezőnév Adat választék/megjegyzés Dátum A8 Megegyezik a fájlnév dátumával INYR Ingatlan azonosító INYR_ID A20 Ingatlan nyilvántartás egyedi azonosítója Település TOWN A30 Helyrajzi szám PLACE_NO A30 Alátöréssel együtt, egy sorban DESCRIPTION A30 LEÍRÁS Cím ADDRESS A32 UTCA, HÁZSZÁM Irányítószám ZIP A10 SH kód A25 Önkormányzat SH kódja (5 karakter) öltséghely COST_PLACE A10 (tulajdonos szervezet) Vezetői döntés kell Leltári szám REGISTER_NO A20 A FÖLDTERÜLET LELTÁRI SZÁMA Fekvés LOCATION A1 B Belterület külterület Z Zártkert TH számláló OWNER_RATE_1 N6 Tulajdoni hányad (számláló) TH nevező OWNER_RATE_2 N6 Tulajdoni hányad (nevező) Tulajdon fajtája OWNER_TYPE A1 T Tulajdonos V Vagyonkezelő M Tulajdonos és vagyonkezelő Használat fajtája USAGE_TYPE A40 Saját meghatározás szerint Tulajdonszerzés dátuma CONTRACT_DATE D10 Ingatlan központ megnevezése ESTGROUP.GROUP A20 Építmény használatbavétel B_USE_START D10 HASZNÁLATBAVÉTEL DÁTUMA Telekadó változás oka G_ACCOUNT_TYPE A1 B Építési tilalom változás C Belterületté minősítés D Eladás E Vásárlás F Apport, ajándékozás G Tulajdonközösség megszüntetése H Adóköteles terület változása I Vagyon értékű jog (Használat, haszonélvezet) Telek használatbavétel G_USE_START D10 HASZNÁLATBAVÉTEL DÁTUMA Teljes földterület G_AREA_SUM N6,2 Bruttó belterület (nem mezőgazdasági) Erdő G_AREA_LAW_FORE N6,2 Erdő terület

16 916 A MÁV ZRt. Értesítője 15. szám Mezőnév Adat választék/megjegyzés Védő (biztonsági) övezet G_AREA_LAW_SAVE N6,2 Védő övezet Telek mentesség oka G_AREA_LAW_TYPE A1 A TÖMEGÖZLEEDÉS Érvénytelen UNVALID A1 (I)gen / (N)em 3. Épület (ESTATEB) Fájlnév: Dátum +.I3 pl I3 Első sorban a Rövidnév vagy Cégkód Második sorban: Épület Harmadik sorban: Az alábbi táblázat oszlopában elhelyezkedő adatok ; -vel elválasztva Negyedik sortól adatok a harmadik sorban megadott tartalommal, ; -vel elválasztva; Utolsó sor: Összesen;X;Y A táblázat utolsó oszlopában található betű, a kötelező adatmegadást jelenti Mezőnév Adat választék/megjegyzés Dátum A8 Megegyezik a fájlnév dátumával INYR INGATLAN AZONOSÍTÓ A20 Ingatlanyilvántartás egyedi azonosítója ESTATE.INYR_ID INYR Épület azonosító A20 Ingatlanyilvántartás egyedi azonosítója SIGN LELTÁRI SZÁM REGISTER_NO A20 Az épület leltári száma Épület alapterület AREA_BRUTTO N6,6 ÉPÜLET HASZNOS TERÜLET AREA_NETTO N6,6 Érvénytelen UNVALID A1 (I)gen / (N)em 4. Épület használat (ESTATEBD) A helyiség használat helyett Fájlnév: Dátum +.I4 pl I4 Első sorban a Rövidnév vagy Cégkód Második sorban: Épület használat Harmadik sorban: Az alábbi táblázat oszlopában elhelyezkedő adatok ; -vel elválasztva Negyedik sortól adatok a harmadik sorban megadott tartalommal, ; -vel elválasztva Utolsó sor: Összesen;X;Y A táblázat utolsó oszlopában található betű, a kötelező adatmegadást jelenti Mezőnév Adat választék/megjegyzés Dátum A8 Megegyezik a fájlnév dátumával INYR INGATLAN AZONOSÍTÓ ESTATE.INYR_ID A20 Ingatlanyilvántartás egyedi azonosítója INYR Épület azonosító ESTATEB.SIGN A20 Ingatlanyilvántartás egyedi azonosítója INYR CÉG AZONOSÍTÓ PARTY.PARTY A20 Ingatlannyilvántartás cég egyedi azonosító INYR HASZNÁLAT AZONOSÍTÓ ESTATUSE.DESCRIPT A30 Épület(rész) használat egyedi azonosító

17 15. szám A MÁV ZRt. Értesítője 917 Mezőnév Adat választék/megjegyzés HASZNOS TERÜLET AREA N6,6 m 2 Vagyonkezelés (idegen) USE_PRIV A1 (I)gen / (N)em VAGYONEZELÉS (IDEGEN) TÍPUSA USE_PRIV_TYPE A1 1 Használat joga 2 ezelői jog Megjegyzés REMAR A80 Változás oka CHANGE_TYPE A1 D Eladás E Apport, ajándékozás, G Tulajdonközösség megszüntetése H Alapterület változása I Vagyonkezelés (használat, haszonélvezet) Vásárlás L Átalakítás, építés M Építmény átminősítése Változás dátuma CHANGE_DATE D Érvénytelen UNVALID A1 (I)gen / (N)em 5. Helyiség használat (ESTATBDR) Az épület használat helyett Fájlnév: Dátum +.I5 pl I5 Első sorban a Rövidnév vagy Cégkód Második sorban: Helyiség használat Harmadik sorban: Az alábbi táblázat oszlopában elhelyezkedő adatok ; -vel elválasztva Negyedik sortól adatok a harmadik sorban megadott tartalommal, ; -vel elválasztva; Utolsó sor: Összesen;X;Y A táblázat utolsó oszlopában található betű, a kötelező adatmegadást jelenti Mezőnév Adat választék/megjegyzés Dátum A8 Megegyezik a fájlnév dátumával INYR INGATLAN AZONOSÍTÓ ESTATE.INYR_ID A20 Ingatlanyilvántartás egyedi azonosítója INYR ÉPÜLET AZONOSÍTÓ ESTATEB.SIGN A20 Ingatlanyilvántartás egyedi azonosítója INYR HELYISÉG AZONOSÍTÓ ESTATE.ROOM A20 Ingatlannyilvántartás egyedi azonosítója INYR Cég azonosító PARTY.PARTY A20 Ingatlannyilvántartás cég egyedi azonosító INYR HASZNÁLAT AZONOSÍTÓ ESTATUSE.DESCRIPT A30 Helyiség használat egyedi azonosító HASZNOS TERÜLET AREA N6,6 VAGYONEZELÉS (IDEGEN) USE_PRIV A1 (I)gen / (N)em VAGYONEZELÉS (IDEGEN) TÍPUSA USE_PRIV_TYPE A1 1 Használat joga 2 ezelői jog Megjegyzés REMAR A80

18 918 A MÁV ZRt. Értesítője 15. szám Mezőnév Adat választék/megjegyzés Változás oka CHANGE_TYPE A1 D Eladás E Apport, ajándékozás, G Tulajdonközösség megszüntetése H Alapterület változása I Vagyonkezelés (használat, haszonélvezet) Vásárlás L Átalakítás, építés M Helyiség átminősítése Változás dátuma CHANGE_DATE D Érvénytelen UNVALID A1 (I)gen / (N)em 6. Építmény (ESTATENB) Fájlnév: Dátum +.I6 pl I6 Első sorban a Rövidnév vagy Cégkód Második sorban: Építmény Harmadik sorban: Az alábbi táblázat oszlopában elhelyezkedő adatok ; -vel elválasztva Negyedik sortól adatok a harmadik sorban megadott tartalommal, ; -vel elválasztva; Utolsó sor: Összesen;X;Y A táblázat utolsó oszlopában található betű, a kötelező adatmegadást jelenti Mezőnév Adat választék/megjegyzés Dátum A8 Megegyezik a fájlnév dátumával INYR INGATLAN AZONOSÍTÓ ESTATE.INYR_ID A20 Ingatlanyilvántartás egyedi azonosítója INYR CÉG AZONOSÍTÓ PARTY.PARTY A20 Ingatlannyilvántartás cég egyedi azonosító INYR HASZNÁLAT AZONOSÍTÓ USE_DESCRIPT A30 Épület/helyiség használat egyedi azonosító TERÜLET AREA N6,2 Változás oka CHANGE_TYPE A1 D Eladás E Apport, ajándékozás G Tulajdonközösség megszüntetése H Alapterület változása I Vagyon étékű jog (használat, haszonélvezet) Vásárlás L Átalakítás, építés M Építmény átminősítése Változás dátuma CHANGE_DATE D Érvénytelen UNVALID A1 (I)gen / (N)em

19 15. szám A MÁV ZRt. Értesítője Tulajdonos (társ), Előző és Új tulajdonos (ESTOWN, ESTPROWN, ESTNEWOW) Fájlnév: Dátum +.I7 pl I5 Első sorban a Rövidnév vagy Cégkód Második sorban: Tulajdonos Harmadik sorban: Az alábbi táblázat oszlopában elhelyezkedő adatok ; -vel elválasztva Negyedik sortól adatok a harmadik sorban megadott tartalommal, ; -vel elválasztva; Utolsó sor: Összesen;X;Y A táblázat utolsó oszlopában található betű, a kötelező adatmegadást jelenti Mezőnév Adat választék/megjegyzés Dátum A8 Megegyezik a fájlnév dátumával INYR INGATLAN AZONOSÍTÓ ESTATE.INYR_ID A20 Ingatlanyilvántartás egyedi azonosítója INYR CÉG AZONOSÍTÓ PARTY?.PARTY A20 Ingatlannyilvántartás cég egyedi azonosító TÍPUS A1 T Társ tulajdonos U Új tulajdonos E Előző tulajdonos TH SZÁMLÁLÓ RATE_1 N6 TH nevező RATE_2 N6 VÁLTOZÁS OA CHANGE_TYPE A1 Változás dátuma CHANGE_DATE D Megjegyzés NOTES A200 Érvénytelen UNVALID A1 (I)gen / (N)em 8. Telek vagyonkezelés Fájlnév: Dátum +.I8 pl I8 Első sorban a Rövidnév vagy Cégkód Második sorban: Telek vagyonkezelés Harmadik sorban: Az alábbi táblázat oszlopában elhelyezkedő adatok ; -vel elválasztva Negyedik sortól adatok a harmadik sorban megadott tartalommal, ; -vel elválasztva; Utolsó sor: Összesen;X;Y A táblázat utolsó oszlopában található betű, a kötelező adatmegadást jelenti Mezőnév Adat választék/megjegyzés Dátum A8 Megegyezik a fájlnév dátumával INYR INGATLAN AZONOSÍTÓ ESTATE.INYR_ID A20 Ingatlanyilvántartás egyedi azonosítója INYR CÉG AZONOSÍTÓ PARTY.PARTY A20 Ingatlannyilvántartás cég egyedi azonosító TERÜLET AREA N6,2 Változás oka CHANGE_TYPE A1 Változás dátuma CHANGE_DATE D Megjegyzés NOTES A100 Érvénytelen UNVALID A1 (I)gen / (N)em

20 920 A MÁV ZRt. Értesítője 15. szám 9. Változások 8.1 Szövegpontosítás, új kép, Épületrész helyett Épület, időpontja helyett dátuma 8.2 Szöveg- és fejléc pontosítás, I7,I8 mező változások Szerkeszti a MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Jogi Igazgatósága Budapest VI., Andrássy út Telefon: Szerkesztésért felelős a Szerkesztőbizottság. iadja a MÁV ZRt. Jogi Igazgatósága. Felelős kiadó: Dr. Németh Anikó. Terjeszti a MÁV ZRt. Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet (Budapest VI., Andrássy út ). HU ISSN Nyomdai előkészítés: COMP-Press ft. Budapest. Felelős vezető: Ibos Ferenc, műszaki vezető: Szabó ároly Nyomtatás: Magyar özlöny Lap- és önyvkiadó ft. Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató.

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t a helyi adókról Buzsák községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ

A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 20/2004.(V.3.) RENDELETÉNEK A 16/2007.(XI. 01.) RENDELETTEL, A 24/2007.(XII. 20.) RENDELETTEL, A 26/2008.(XI. 27.) RENDELETTEL,

Részletesebben

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Bálványos Község Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011. (XI.28.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011. (XI.28.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011. (XI.28.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2011. december 19. Atkár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 13/2007. (XII.11.) SZÁMÚ r e n d e l e t e A H E L Y I A D Ó K R Ó L

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 13/2007. (XII.11.) SZÁMÚ r e n d e l e t e A H E L Y I A D Ó K R Ó L PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 13/2007. (XII.11.) SZÁMÚ r e n d e l e t e A H E L Y I A D Ó K R Ó L Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t a helyi adókról Buzsák községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének 13/1995./XII.18./ sz. önk. rendelete, és a 8/2001/XII.3. sz. önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása A kommunális helyi adóról Pánd község önkormányzati

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK 1 JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2003. (XII.01.) RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e

Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL - HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 10/2012. (V. 22.), 22/2012. (XII. 11.) valamint a 15/2013. (XII.11.)

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL. A rendelet hatálya 1.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL. A rendelet hatálya 1. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

Dr. Gróf Gabriella. Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló

Dr. Gróf Gabriella. Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló Módosításokat tartalmazza a 2013. évi CC. Törvény Hatály: 2014. 01. 01. 2 Építmény fogalmának alkalmazása épület, épületrész

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(III.27.) számú rendelete ( az idegenforgalmi adóról szóló

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2011. (XII. 16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2011. (XII. 16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2011. (XII. 16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2013. (XI.30.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2013. (XI.30.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Buzsák Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzatának 12/2003.(XII.20.) sz. rendelete a. magánszemélyek kommunális adójáról

Bucsa Község Önkormányzatának 12/2003.(XII.20.) sz. rendelete a. magánszemélyek kommunális adójáról Bucsa Község Önkormányzatának 12/2003.(XII.20.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról 2 Bucsa Község Önkormányzatának 12/2003.(XII.20.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Általános

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben a 19/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzata a helyi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet 63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet a telekadóról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: A Képviselő-testület) a helyi adókról szló 1990. évi C. Törvény 1. és 6. -a alapján

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 9/2003. (III. 28.), a

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E Az építmény- és telekadóról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Az 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Felgyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1997. (XII.02.) Kvt. sz. rendelete a helyi iparűzési adóról

Felgyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1997. (XII.02.) Kvt. sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Felgyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1997. (XII.02.) Kvt. sz. rendelete a helyi iparűzési adóról / Egységes szerkezetben, a 8/2000(IV.28.) Kvt., a 4/2002(IV.18.) Kvt., 12/2002(XII.16.) Kvt.14/2005(X.26.)

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 11/2006./XI.28./ sz. Ör. A magánszemélyek kommunális adójáról - a módosításokkal egységes szerkezetben -

Nagyfüged Község Önkormányzatának 11/2006./XI.28./ sz. Ör. A magánszemélyek kommunális adójáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzatának 11/2006./XI.28./ sz. Ör. A magánszemélyek kommunális adójáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót!

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót! Almásfüzitő Község Polgármesteri Hivatala 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251/3-as mellék BEVALLÁS Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)

Részletesebben

I. Adókötelezettség 1..

I. Adókötelezettség 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2007/XII.28./., 23/2002/VIII.14./sz., 17/2002/VI.14./ sz., a 25/2001/XII.12./, a 29/2000/XII.21./sz., a 21/1999./VI.9./sz. és a 35/2011.(XII.20.)számú

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORT

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORT ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORT H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: ado@etyek.hu B e v a l l á s a hatályos t e l e k a d ó r ó

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.), AZ 50/2010. (XI. 2.) AZ 57/2010. (XII. 17.) ÉS AZ 1/2011. (I. 31.) RENDELETTEL

Részletesebben

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.), AZ 50/2010. (XI. 2.) ÉS AZ 57/2010. (XII. 17.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Részletesebben

EO IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 27/2011. ( )önkormányzati rendelete. - a helyi adók bevezetéséről -

EO IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 27/2011. ( )önkormányzati rendelete. - a helyi adók bevezetéséről - EO IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 27/2011. (2012.01.01.)önkormányzati rendelete - a helyi adók bevezetéséről - Ibrány Város önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1..

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1.. Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE Helyi adókról - egységes szerkezetben - Dombrád Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Siófok

Részletesebben

14/2004. (IV. 30) ÖK. számú rendelete. az építményadóról

14/2004. (IV. 30) ÖK. számú rendelete. az építményadóról Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (IV. 30) ÖK. számú rendelete az építményadóról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 30/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú, és 42/2004. (XII.

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12. Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.) rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2.

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2. Diósd Város Önkormányzata 19/2015. (X. 28) önkormányzati rendelete az építményadóról és a telekadóról (Egységes szerkezetben a 7 /2016. (II.25.) önkormányzati rendelettel) Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete. A helyi adókról * Általános rendelkezések

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete. A helyi adókról * Általános rendelkezések Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete A helyi adókról * I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított

Részletesebben

2012.05.03. Hatálya. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról. Kivetés szabályai. I. Vagyoni típusú adók. I.1. Az építményadó

2012.05.03. Hatálya. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról. Kivetés szabályai. I. Vagyoni típusú adók. I.1. Az építményadó Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Hatálya Hazai települési önkormányzatok adókivetési jogát szabályozza A törvény meghatározza, milyen adókat vethetnek ki nem kötelezően az önkormányzatok,

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben