A 16-3 bakteriofág h génje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 16-3 bakteriofág h génje"

Átírás

1 A 16-3 bakteriofág h génje Diplomamunka Békási Krisztina biológus hallgató témavezető: Dr. Putnoky Péter PTE TTK Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék Pécs, 2004.

2 A 16-3 fág h génje - 2 TARTALOM OLDAL 1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS A 16-3 bakteriofág A 16-3 bakteriofág genetikai térképe A fágfertőzés folyamata A 16-3 bakteriofág ismert génjei A h gén lokalizálása A rhizobiumok A szimbiózisban résztvevő partnerek Endoszimbiózis Sejtfelszíni poliszacharidok A kapszuláris poliszacharidok jelentősége CÉLKITŰZÉSEK ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK Baktériumtörzsek, bakteriofágok és plazmidok Baktériumok és bakteriofágok szaporítása Plazmid DNS izolálás Agaróz gélelektroforézis Fragmentizolálás Fehérjepreparátum készítése SDS-PAGE-hoz SDS-PAGE Ligálási reakció Kompetens sejtek készítése Transzformáció PCR DNS szekvencia meghatározás Számítógépes szekvencia analízis KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK A h gén klónozása A BamHI fragment nukleotid szekvenciájának meghatározása A 3 régió nukleotid szekvenciájának meghatározása Az 5 régió nukleotid szekvenciájának meghatározása Host-range mutáció igazolja, hogy a feltételezett H fehérje a 28 fágreceptor felismerésében játszik szerepet 4.6. A feltételezett H fehérje összehasonlítása az adatbázisokkal A h gén expressziója A h gén expressziós vektorba történő klónozása ÖSSZEFOGLALÁS FELHASZNÁLT IRODALOM 34 RÖVIDÍTÉSEK 38 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 39

3 A 16-3 fág h génje IRODALMI ÁTTEKINTÉS 1.1. A 16-3 bakteriofág A bakteriofágok a baktériumgenetika fontos eszközei, elég, ha csak az Escherichia coli - lambda fág rendszerre utalunk, mely kiemelkedő jelentőségűvé vált. Ennek mintájára a rhizobium genetikában, melynek fő célja a szimbiotikus baktériumgének megismerése, szintén fontosnak tűnt egy megfelelő fág-baktérium rendszer megismerése. A rhizobiumok számos bakteriofágja ismert. Ezek közül többel végeztek sikeresen általános vagy speciális transzdukciót. A legtöbb eredmény a Sinorhizobium meliloti törzsek fágjaival született. Ezek közül is kiemelkedik a Magyarországon használt S. meliloti 41 törzsön szaporodó 16-3 fág, amely az egyetlen részletesen tanulmányozott rhizobium fág. A 16-3 fágot a talajból izolálták Balatonberény környékén (Szende and Ordogh, 1960). A virion kromoszómája kétszálú, lineáris, 60,8 kb nagyságú molekula (Dallman et al., 1979), amely 10 bázis hosszú, 3 túlnyúló ragadós végekkel rendelkezik. Alakjában és több molekuláris sajátságában is emlékeztet a lambda fágra és ahhoz hasonlóan egy speciális transzdukáló fág. Ismert a részletes genetikai-fizikai térképe, a represszor fehérje szerkezete, a fág és a baktérium kromoszómáján lévő att régió pontos szekvenciája, tanulmányozták a fág integrációjának mechanizmusát. Ennek eredményeként egy speciális vektorcsaládot is kifejlesztettek, mely a fág int génjét és att régióját hordozza és melynek felhasználásával a legkülönbözőbb gének építhetők be az S. meliloti 41 kromoszóma att helyére (Papp et al., 1993) A 16-3 bakteriofág genetikai térképe A 16-3 fág alapvető genetikai analízisét és genetikai térképezését különböző mutánsok segítségével végezték el. Az izolált, mintegy 150 ts (hőérzékeny) mutáns a fágszaporodás szempontjából korai és kései típusokra bontható. A korai és kései funkciók elkülönülését jól tükrözi a 16-3 fág genetikai térképe, szoros korreláció van a gének elhelyezkedése és működésének ideje között (Orosz et al., 1973).

4 A 16-3 fág h génje - 4 A géntérkép régiói a következők: att régió - int gén - avirc operátor - C cisztron - avirt operátor - rekombináció gén korai ts mutációk - kései ts mutációk - farki rost és ant gén - lizozim gén. A géntérkép hossza a C cisztrontól a lizozim génig 40 térképegység hosszúságú. Elkészítették a 16-3 fág kromoszómájának fizikai térképét 13 féle restrikciós endonukleáz segítségével. Ez több, mint száz térképezett hasítóhelyet tartalmaz. Lényegesen kevesebb a 16-3 fágról szerzett ismeretanyag, mint az, ami az E. coli lambda vagy T4 fágjáról felhalmozódott. Ennek ellenére a 16-3 fág ma már a viszonylag jól ismert bakteriofágok szűk köréhez tartozik (Dallman et al., 1979; Dorgai et al., 1981; Orosz et al., 1973) A fágfertőzés folyamata A fág farki rostjával a fertőzés során először a baktérium sejtfal speciális struktúráin, az ún. fágreceptorokon tapad meg. Ezt fág adszorpciónak nevezzük, mely hatékony, kalciumiont igénylő folyamat. A bakteriofágoknak kétféle szaporodási módja van. A lizogén úton a fág DNS beépül a baktérium kromoszómába és a baktérium zavarása nélkül szaporodik. A lítikus szaporodási mód drasztikusabb. Ebben az esetben egy baktériumsejtből akár 10 2, 10 3 fág keletkezik, ciklikusan elszaporodik. Lizogén útvonal esetén helyspecifikus rekombinációra van szükség ahhoz, hogy a bejutott fág DNS képes legyen integrálódni a bakteriális genomba. Az, hogy a 16-3 fág helyspecifikus rekombinációs rendszere E. coliban nem működik, arra utal, hogy a fág kromoszómába épüléséhez specifikus gazdafaktor is szükséges, amely az E. coliban nem található meg. A 16-3 helyspecifikus rekombinációs rendszer közvetlen felhasználhatóságának tehát két feltétele van, az egyik a specifikus gazdafaktor jelenléte, a másik pedig az, hogy a rekombinációs célszekvencia az adott baktérium kromoszómáján megtalálható legyen. (Semsey et al., 1999). A fág a beépülés után a baktériummal együtt replikálódik. A profágot hordozó baktérium lizogén, azaz a fágszaporodás környezeti indukció hatására következik be. A lízis során bizonyos gyakorisággal (10-5 ) bakteriális eredetű, cys-46 lokusz környéki kromoszómaszakasz vágódik ki, ezt a folyamatot transzdukciónak nevezzük. Kiderült tehát, hogy ez egy speciális transzdukáló fág, mert csak a baktérium egy meghatározott régiójához (attb) tud hozzákapcsolódni.

5 A 16-3 fág h génje - 5 Egyedi cys + transzduktáns telepekből fágot indukáltak és megvizsgálták a fág DNS restrikciós képét. Gyakran találtak stabilan transzdukáló, ugyanakkor életképtelen fágokat, amelyeket dtr-nek neveztek el. Az ilyen fág csakis helper fág jelenlétében szaporodott. A dtr fágokban a fág DNS óriási része hiányzott. A hiányzó fág DNS-t bakteriális DNS helyettesítette. A deléció/inszerció nem érinti a ragadós végeket és a replikációs origót, aminek következtében a dtr kromoszóma jól pakolódik és replikálódik. A kiesett fág funkciókat és az ezeket kódoló fág DNS szakaszokat azonosítva megállapították, hogy a Sinorhizobium meliloti DNS modifikáló aktivitással rendelkezik (Svab et al., 1978). Az érett fágrészecske elkészüléséhez minimálisan (ún. eklipsz periódus) 80 percre van szükség 28 C-on és 65 percre 36 C-on (Orosz et al., 1973). A fág fej 3 főbb (18,5 Kd, 31,5 Kd, 47 Kd) és 5 kisebb mennyiségben (25 Kd, 27 Kd, 50 Kd, 59 Kd, 68 Kd) polipeptid láncból épül fel, míg a farokrész 2-ből (72 Kd, 86 Kd) (Erdei et al., 1982) A 16-3 bakteriofág ismert génjei A 16-3 fág legjobban ismert génje a c regulátorgén, amely a lizogén életciklus kialakításában játszik szerepet. A c gén terméke egy represszor fehérje, mely transzkripciógátló hatást fejt ki. A DNS szekvencia adatok alapján a C represszor egy 263 aminosav hosszúságú bázikus fehérje. Amino-terminális doménje egy helix-turnhelix DNS kötő motívumot hordoz, amely az operátorhoz való kötődésért felelős (Dallmann et al., 1991). A 16-3 fág int génje és az integráz fehérje (Int) az integrációért felelős. Az integráz fehérje C-terminális végéhez közel két tirozin oldallánc található a 334. és 346. pozíciókban. A homológia vizsgálatok alapján valószínűbb, hogy a 346-os pozícióban található tirozin oldallánc vesz részt a DNS szálak hasításában. Ezen oldallánc hidroxil csoportjának eltávolítása a fehérje rekombináz aktivitásának elvesztéséhez vezet. Ez az integráz fehérje hordozza mindazon jegyeket, amelyek a helyspecifikus rekombinázok integráz családjának tagjaira jellemzőek (Semsey et al., 1999). A 16-3 Xis fehérje 140 aminosavból áll, és számítógépes analízis szerint az N- terminálisán valószínűleg egy helix-turn-helix motívum található. Mérete hasonló az eddig ismert néhány hasonló fehérje méretéhez, de azokhoz számottevő szekvencia homológiát nem mutat.

6 A 16-3 fág h génje - 6 Az attb egy olyan régió a baktérium kromoszómán, amely arra szolgál, hogy a fág integrálódhasson. A bakteriofágok helyspecifikus rekombinációjának modellje szerint az attb hely két fordított orientációjú integráz kötőhelyből áll A h gén lokalizálása Ha a baktérium felszínén megváltozik a fág receptora, de még jelen van, akkor lehet olyan fág mutánsokat izolálni, amelyek egy mutáció révén képesek ismét felismerni ezt a felszínt. Ezen fenotípust okozó változást host-range mutációnak, az érintett gént pedig h génnek nevezzük. Orosz László laborjában Palágyi Zsuzsanna határozta meg a h gén körülbelüli helyzetét marker rescue technikával, mely során h mutáns fágból klónozott DNS fragmenteket egy plazmidba. Ha a plazmidot tartalmazó baktériumon vad típusú fágokat szaporítottak el, akkor homológ rekombináció révén a fágokban megjelenhet a h mutáció. A h mutánsok nagy száma jelezte, hogy a kérdéses mutáció a klónozott DNS szakaszon helyezkedik el. Egyre kisebb DNS fragmentumokkal dolgozva, ezen az elven a pzs5 klón, amely EcoRI hasítással keletkezett, illetve a BamHI enzimmel előállított pzs10 klón (2. ábra) tartalmazta a mutációt. Így a h mutációt az 1.16 kb-os BamHI szakaszon belül lehetett lokalizálni A rhizobiumok A 16-3 bateriofág gazdabaktériuma a Sinorhizobium meliloti 41-es törzs, amely a Rhizobiaceae családba tartozó endoszimbionta talajbaktérium. A Sinorhizobium meliloti pálcika alakú, endospóra nélküli Gram-negatív baktérium, melynek gazdaságilag legfontosabb partnere a lucerna (Medicago sativa) (Allen and Allen, 1981). Összefoglaló néven rhizobiumoknak hívjuk az Azorhizobium, Bradyrhizobium, Mezorhizobium, Rhizobium és Sinorhizobium fajokat. A Rhizobiaceae családba tartozó baktériumfajok képesek átprogramozni bizonyos növényi differenciálódási és anyagcserefolyamatokat, ezzel biztosítva maguknak tápanyagutánpótlást a gazdanövény belsejében, valamint háborítatlan életteret.

7 A 16-3 fág h génje - 7 A rhizobiumok esetében az átprogramozást jelcserék sorozata határozza meg és a folyamat eredményeként egy új növényi szerv keletkezik, a szimbiotikus gümő. A szimbiózis olyan kapcsolat, melyben mindkét fél számára hasznos az együttélés, hiszen a gümő belsejébe került rhizobiumok képesek a légköri nitrogéngázt ammóniává redukálni a növénytől származó tápanyagok energiájának segítségével A szimbiózisban résztvevő partnerek A Leguminosae (hüvelyesek) családjába tartozó növényfajok valamelyikével a Rhizobiaceae baktériumcsalád (Bacteria, Proteobacteria, Alphaproteobacteria, Rhizobales) azon tagjai alkítanak ki endoszimbiózist, amelyek nitrogénkötésre képesek (Allen and Allen, 1981). A rhizobiumok kutatásának fő célja elsősorban azoknak a bakteriális géneknek a megismerése, amelyek a szimbiózis kialakulását irányítják vagy a szimbiotikus gümő anyagcseréjében játszanak jelentős szerepet. Ebből a szempontból az egyik legjobban ismert baktérium a Sinorhizobium meliloti (régebbi nevén Rhizobium meliloti), mely a lucerna (Medicago sativa) és még néhány más pillangós virágú növény (Medicago, Melilotus, Trigonella) szimbiotikus partnere Endoszimbiózis A szimbiotikus gümő a gazdanövény gyökerén partnerspecifikus módon létrejövő új növényi szerv, melynek kialakulásához a megfelelő baktériumfaj szükséges. A növények nagy mennyiségben bocsájtanak ki szerves molekulákat a rhizoszférába. A kezdeti genetikai kísérletek is arra utaltak, hogy a nodulációs gének két csoportba oszthatók. Közös nod géneknek nevezzük a legtöbb rhizobiumban megtalálható, funkcionálisan egymást helyettesíteni tudó géneket, míg az egyes növények nodulálását befolyásoló géneket gazdaspecifitási nod géneknek nevezték el (Djordjevic et al., 1985; Fisher et al., 1985; Kondorosi et al., 1984; Truchet et al., 1985). Ez utóbbiak természetüknél fogva nem találhatók meg mindenütt egységesen. Kiderült az is, hogy ezek a gének egy diffúzibilis szignál szintézisét kódolják, amely a gazdanövény gyökerén jellegzetes változásokat hoz létre. A nod gének inducerei elsősorban flavonoid típusú molekulák (1. ábra). Nem minden rhizobium képes

8 A 16-3 fág h génje - 8 egyformán érzékelni ezeket a jeleket, mivel a gyökér által kibocsájtott molekulák konkrét szerkezete már a gazdaspecifitást is befolyásolja (Denarie et al., 1992; Firmin et al., 1986; Peters et al., 1986; Phillips and Kapulnik, 1995). A flavonoid növényi szignálra válaszként küldött bakteriális Nod szignál elégséges a gümőfejlődés elindításához (1. ábra). Az összes eddig megismert Nod-faktor szerkezetét és a felépítésükben fontos nod gén szerepét részletesen tárgyalja több összefoglaló cikk (Denarie and Debelle, 1996; Perret et al., 2000; Spaink, 2000). A szimbiotikus gümő belsejében történik a nitrogénkötés. A rhizobiumok feladata a nitrogéngáz ammóniává redukálása során nyert nitrogén bekapcsolása a növényi anyagcserébe. A szimbiózis kialakulásának első lépéseként mikroszkóposan megfigyelhető a baktériumoknak a gyökérszőrsejtekhez történő specifikus kötődése (1. ábra). 1. ábra: A pillangósok és a Rhizobium baktériumok közötti molekuláris párbeszéd vázlatos sémája (Kondorosi and Kondorosi, 1986). Az ábra felső részén a Sinorhizobium melilotira jellemző Nod-faktor szerkezete látható, kiemelve a specifitásért felelős régiókat.

9 A 16-3 fág h génje - 9 A rhizobiumok többsége a gyökérszőrökön keresztül jut be a növény belsejébe. A szomszédos fertőzési helyek távolsága és a növény fiziológiai állapota befolyásolja a fertőzés kimenetelét. Miután a baktériumok megtapadnak, a gyökérszőrsejt növekedése a csúcsról áthelyeződik a baktériumokkal szembeni oldalra majd jellegzetesen meggörbül. A fertőzés pontján leépül a régi sejtfal és kialakul egy csőszerű képlet az újonnan lerakódó belső sejtfal folyamatos növekedése révén. Ez a képlet az infekciós fonal, mely bejutási útvonalat bíztosít a baktériumok számára a gyökérszőrsejt belsejébe. Ezt követően a baktériumok a növekedő és elágazódó infekciós fonalon keresztül fertőzik meg a gümősejteket. Néhány pillangósvirágú növénynél a fertőzés kevésbé specifikus módon, az oldalgyökér-kiágazódásoknál található nyílásokon keresztül megy végbe (Newcomb, 1981). A gyökér belső kéregsejtjei között, a fertőzési ponttól sok sejtrétegnyi távolságra dedifferenciáció, mitózis figyelhető meg (gümőprimordium), mely során gümőmerisztéma, egy új osztódó szövet keletkezik (1. ábra). A fertőzés után néhány nappal már mikroszkóppal látható kidudorodás jelenik meg a gyökér felszínén, melynek merisztematikus zónájában sokszorosan elágazódó infekciós fonalak figyelhetők meg. Később infekciós fonal végződik a legtöbb proximális merisztémasejtben, majd a baktériumok elözönlik ezeket a sejteket (Dudley et al., 1987). Mitotikus aktivitása több hétig megmarad a merisztémának. A gümő kéregrészében szállítónyalábok húzódnak, majd ezeken keresztül jutnak a gümőbe a különböző fotoszintátok és a kötött nitrogén a növény többi részébe aminosavak formájában. A gümő jellegzetes szövettani zónái: a gümőmerisztéma, a korai és késői szimbiotikus zóna, valamint az öregedési zóna. A többféle gümőtípus között a különbség a morfológiai felépítésben, a fertőzés stratégiájában és a merisztematikus aktivitásban van (Newcomb, 1981; Vasse et al., 1990). A két leggyakoribb ilyen típus az indeterminált, valamint a determinált gümő. A fent leírtak leginkább az ún. indeterminált gümő kialakulására és felépítésére vonatkoznak. Ennél a gümőtípusnál a gümőmerisztéma hosszabb ideig, folyamatosan működik. A másik jellegzetes forma a determinált gümő, melynél viszonylag rövid ideig aktív a merisztéma. A mai fő kutatási irányok e két gümőtípust létrehozó pillangós-rhizobium kapcsolatra orientálódnak (Cook, 1999; Stougaard, 2001). A baktériumok endocitózis segítségével kerülnek be a gümősejtekbe oly módon, hogy az infekciós fonal sejtfal nélküli végénél a növényi sejtmembrán befűződései egy vagy több baktériumot magában foglaló vezikulummá alakulnak, mely így egy külön

10 A 16-3 fág h génje - 10 membránnal (peribakteroid membrán, PBM) van körülvéve. A sejt belsejébe került baktériumok további osztódásokat követően fiziológiai, majd morfológiai változásokon mennek keresztül és ún. bakteroidokká alakulnak. A bakteroid időleges sejtorganellumként is felfogható, amelyet a növény a felhasználható nitrogénvegyületeknek hiányában importál a környezetéből. A fertőzött sejtekben intenzív fehérjeszintézis és anyagcsere folyik, membránfelületük szer nagyobb, mint a fertőzetleneké. A legnagyobb mennyiségben előforduló növényi szimbiotikus fehérje a leghemoglobin, mely egyrészt biztosítja a megfelelő oxigénszegény (mikroaerob) környezetet az oxigénre érzékeny bakteriális nitrogenáz enzim működéséhez az oxigén megkötése révén, másrészt a bakteroidban zajló fokozott respirációhoz szállítja az oxigénutánpótlást (Appleby, 1984). Így a gümő belsejében a szabad oxigén koncentrációja akár százezred része is lehet (3-30 nm) a szokásos módon növesztett baktériumkultúrában található mennyiségnek (kb. 250 mm) Sejtfelszíni poliszacharidok A szimbiózis kialakításában fontos szerepük van rhizobiális sejtfelszíni poliszacharidoknak, melyeken belül lipopoliszacharidokról (LPS), kapszuláris poliszacharidokról (KPS) és exopoliszacharidokról (EPS) beszélünk A kapszuláris poliszacharidok jelentősége Szende Kálmán izolálta és kezdte el vizsgálni a S. meliloti 41 törzset (RM41) mely a magyarországi rhizobiumkutatás kiindulópontja volt (Szende and Ordogh, 1960). Kondorosi Ádám és társai ebből a törzsből izoláltak egy kompakt kolóniamorfológiával rendelkező, nem mukoid törzset (AK631), amely szintén képes volt szimbiózisra a lucernával (Banfalvi et al., 1981). A további genetikai munkák kiindulópontja az AK631 lett. A későbbiekben kiderült, hogy az AK631 egy exob mutáns, amelyet az inváziós folyamatban az exopoliszacharid helyett egy másik felszíni poliszacharid segít (Putnoky et al., 1990).

11 A 16-3 fág h génje - 11 A kezdetekben ez az anyag liposzacharidnak tűnt a genetikai és biokémiai vizsgálatok alapján (Brzoska and Signer, 1991; Putnoky et al., 1990). Később kiderült, hogy kapszuláris poliszacharid (KPS), és így egy KPS-bioszintézisben szerepet játszó géncsoportot sikerült azonosítani a nemtermelő, Inf mutánsok segítségével (Petrovics et al., 1993; Putnoky et al., 1990). A KPS szerkezete, bioszintézise és a megfelelő gének jellemzése a különböző humánpatogén E. coli, Salmonella, Neisseria, Haemophilus, illetve a növénypatogén Pseudomonas és Erwinia törzsek vizsgálata révén váltak leginkább ismertté (Boulnois and Roberts, 1990; Jann and Jann, 1990; Roberts, 1996; Whitfield and Roberts, 1999). A kapszuláris poliszacharidok a baktériumok felszínéhez kötöttek, és szintén erős immunogének lehetnek, ezért K-antigéneknek is nevezik őket. A különböző E. coli törzsek több, mint 80-féle K-antigént termelnek. Rhizobiumoknál elsők között R. Carlson laboratóriumából számoltak be a KPS jelenlétéről és kezdeti jellemzéséről egy R. fredii és a S. meliloti 41 törzs vizsgálata kapcsán. Kimutatták, hogy a S. meliloti 41 törzs egy törzsspecifikus poliszacharidot termel, amely felípétésében hasonló az E. coli törzseknél ismert II. típusú K-antigénekhez. Ezt a poliszacharidot K R 5 antigénnek nevezték el (Reuhs et al., 1993). Érdekes példáját adták a S. meliloti 41 törzsnél kapott eredmények annak, hogy helyettesítheti egymást két felszíni poliszacharid az invázió folyamatában. Ennél a törzsnél képesek hatékony szimbiózist kialakítani a lucernával mind az exob (EPS, nemtermelő), mind a különböző rkp (KPS, nemtermelő) mutánsok, és Inf fenotípust csak az exob/rkp (EPS, KPS ) kettős mutánsok mutatnak (Putnoky et al., 1990). A megvizsgált gazdanövények egyaránt képesek a csak szükcinoglükánt vagy csak K R 5 antigént termelő törzsek fertőzésére (Putnoky et al., 1990), de azok a mutánsok, amelyek csak galaktoglükánt termelnek, egyedül a lucernát tudják fertőzni (Glazebrook and Walker, 1989).

12 A 16-3 fág h génje CÉLKITŰZÉSEK A fágrezisztenciát okozó baktériummutációk és a mutáns baktériumon izolálható host-range fágmutációk elemzése bepillantást ad a felismerési mechanizmusok molekuláris természetébe. Korábbi eredmények alapján a K R 5 antigént érdemesnek tartottuk arra, hogy segítségével olyan, különleges mutációkat keressünk, vizsgáljunk, amelyek a fág-baktérium és a növény-baktérium felismerési folyamatokat egyaránt befolyásolják, hiszen azt feltételeztük, hogy a K R 5 antigénnek mind a szimbiózisban, mind a 16-3 fág fertőzésében fontos szerep jut (Putnoky et al., 1990). Korábbi munkákban feltételezték, hogy a fág receptora ez a törzsre jellemző KPS. Célul tűztük ki a fágreceptor természetének tanulmányozását, így fágreceptor mutáns baktériumok és host-range fágmutánsok azonosítását és jellemzését. Kiindulási feltételezésünk az volt, hogy a fágreceptor vizsgálata által a fág-baktérium kapcsolat és a baktérium-növény kapcsolatról is többet tudhatunk meg. E munkában feladatunk a bakteriofág vizsgálata volt. Valójában a 16-3 fág azért érdekelt minket, mert segítségével KPS-bioszintézis hibás mutánsokat lehet előállítani. Feltételeztük, hogy ez a speciális KPS a fágreceptor, ezt a kölcsönhatást kezdtük tanulmányozni. A 16-3 fág egy host-range mutációjának izolálása és térképezése már hosszú évekkel ezelőtt megtörtént (Orosz and Sik, 1970; Orosz et al., 1973), de a további vizsgálatok elmaradtak. Ezért fogtunk bele tehát egy új mutánsizolálási kísérletbe. Az én feladatom volt annak a DNS szakasznak a klónozása, aminek a területén belül található az eredetileg meghatározott h mutáció, valamint olyan szubklónok készítése, amelyek alkalmasak a szekvencia leolvasására. A továbbiakban a meghatározott szekvenciát elemeztük bioinformatikai eszközökkel. Velem párhuzamosan végezte Maász Anita a h mutáns fágok izolálását és ezek feltérképezését, valamint tulajdonságainak megállapítását.

13 A 16-3 fág h génje ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 3.1. Baktériumtörzsek, bakteriofágok és plazmidok Baktériumtörzsek Jellemzők AK631 RM41; exob631; Nod + ;Fix + XL1-Blue E. coli K12, reca1, enda1, gyra96, thi-1, hsdr17, supe44, rela1, lacz M15 (Strategene USA) RM41 S. meliloti 41 vad típusú (Exo +, Nod +, Fix + ) (Putnoky et al., 1990) GH4046 GH4178 GH4180 Bakteriofágok RM41 rkpm 4046 (Hoffmann Gyula) RM41 rkpm 4178 (Hoffmann Gyula) RM41 rkp-4180 (Hoffmann Gyula) 16-3 S. meliloti 41 baktériumtörzsre specifikus vad típusú fág (Orosz L.) 16-3 h fág, host-range mutáns 16-3 h fág host-range mutáns 16-3 h fág, host-range mutáns 16-3 h fág, host-range mutáns 16-3 h fág, host-range mutáns Plazmidok pbs pdh1 psem91 pbm4128 pbm4129 pbm4135 pbm4144 pbm4145 pbm4146 pbm4147 pbm4137 pbm4138 pbm4148 pbluescript II SK (+), Amp R, klónozó vektor, (Stratagene USA) plafr1 kozmid 16-3 fág klón, h régió, (Papp P.) Rhizobiumban is működő expressziós vektor, Km, (Semsey et al., 1999) pbs::16-3 fág EcoRI D frg.; ori2, Amp pbs::16-3 fág EcoRI D frg.; ori1, Amp pbs::16-3 fág 1.16 kb BamHI frg. (feltételezett h gén), Amp pbs::16-3 fág 3.1 kb PstI frg.; ori1 (feltételezett h gén), Amp pbs::16-3 fág 3.1 kb PstI frg.; ori2 (feltételezett h gén), Amp pbs::16-3 fág 1.6 kb XhoI frg.; ori1 (feltételezett h gén), Amp pbs::16-3 fág 1.6 kb XhoI frg.; ori2 (feltételezett h gén), Amp pbm4146; EcoRV deléció, Amp pbm4146; EcoRV deléció, Amp pbm4145; BamHI deléció; ori2

14 A 16-3 fág h génje - 14 pbm4153 pbm4238 pbm4239 pbm4240 pbm4146; EheI-SmaI deléció psem91, h régió, (SphI-StuI), Km psem91, h régió, (SphI-StuI), Km psem91, h régió, (SphI-StuI), Km 3.2. Baktériumok és bakteriofágok szaporítása Az E. coli törzseket LB komplett táptalajon, a megfelelő antibiotikum jelenlétében 37 C-on, a S. meliloti törzseket pedig TA komplett táptalajon, 32 C-on növesztettük. Az LB tápfolyadék komponensei: 10 g/l Bacto trypton, 5 g/l Yeast extract, 5 g/l NaCl (ph 7,0). A TA tápfolyadék komponensei: 10 g/l Bacto trypton, 1 g/l Yeast extract, 5 g/l NaCl, 1mM MgSO 4, 1mM CaCl 2 tartalmú (ph 7,2). Táptalaj esetében 1.5 % agarózzal egészítettük ki a tápoldatot. A szilárd táptalajokban alkalmazott antibiotikum koncentrációk a következők: ampicillin: 200 µg/ml, tetraciklin: 15 µg/ml. Tetraciklin koncentrációja folyékony táptalajban: 5 µg/ml. Kanamicin koncentrációja E. coli törzseknél 30 µg/ml (7.5 mg/ml), S. meliloti törzsek esetén 200 µg/ml (50 mg/ml). A bakteriofág szaporításakor 4 ml TA tápoldatot és 0.2 ml megfelelő éjszakán át rázatott baktérium kultúrát (friss) összekevertünk, majd elhelyeztünk benne egy fágplakkot. A szaporítást egy éjszakán át, 32 C-on, erős rázatás mellett végeztük Plazmid DNS izolálás A plazmidot 3-3 ml TA tápfolyadékban egész éjszakán át növesztett sejtekből preparáltuk (Ish-Horovicz and Burke, 1981). 1,5 ml kultúrát Eppendorf-csőbe mértünk és a sejteket ülepítettük centrifugálással, majd felszuszpendáltuk 100 µl TEG oldatban (25 mm TrisHCL, 10 mm EDTA, 50 mm glükóz ph 8,0). Óvatos keverés mellett 200 µl NS oldat (0,2N NaOH, 1% SDS) hozzáadásával történt a feltárás. A mintákat 5 percig jégen (0 C) inkubáltuk, majd 160 µl 0 C-os Na-acetát oldatot (3M, ph 4,8) adtunk az elegyhez. A keletkezett csapadékot 5 perc, 0 C-os inkubáció után centrifugáltuk. Minden centrifugálást fordulatszámon 5 percig végeztünk.

15 A 16-3 fág h génje - 15 A felülúszóból 320 µl izopropanollal kicsaptuk a plazmid DNS mintákat. 10 perc - 20 C-os inkubáció után a csapadékot lecentrifugáltuk, mostuk (400 µl 70%-os etanollal) és szárítottuk. A csapadékot 100 µl Tris-pufferben (50 mm TrisHCL, 100 mm Naacetát, ph 8,0) oldottuk fel, majd 200 µl 96%-os etanollal ismét kicsaptuk. 10 perc 0 Cos inkubáció után a csapadékot lecentrifugáltuk, szárítottuk, majd kozmidok esetén 30 µl, pbluescript esetén 50 µl RNáz tartalmú oldatban (10 mg/ml) vettük fel. Szekvenálás esetén a plazmid DNS izolálás után még egy extra tisztítást alkalmaztunk. A mintákhoz 0.1 térfogat 10%-os SDS-t és 1 térfogat. 7.5 mólos NH 4 - acetátot (0 C-os) mértünk, majd alapos összerázás után 15 percig jégen inkubáltuk őket. A keletkezett csapadékot centrifugáltuk és a felülúszóból 0.6 térfogat izopropanollal kicsaptuk a plazmid DNS mintákat. 20 perc -20ºC-os inkubáció után a csapadékot lecentrifugáltuk, mostuk (400 µl 70%-os etanollal) és szárítottuk. A DNS-t 40 µl desztillált vízben vettük fel Agaróz gélelektroforézis és restrikciós endonukleázok alkalmazása A tisztított DNS-ből 0,2-0,5 µg-ot használtunk fel restrikciós emésztésekhez. A mintákat 1-2 U mennyiségű FERMENTAS enzim jelenlétében 1-2 óráig 37 C-on inkubáltuk. Az emésztés végén a reakcióelegybe 1/5 rész mintafelviteli puffert mértünk (5xSTOP: 10 % ficoll; 0,25 M EDTA; ph 8,0; 0,2 % brómfenolkék). A restrikciós enzimekkel hasított minták fragmentjeit agaróz gélen választottuk el. Az agarózt 1xTBE pufferben (10.8 g TRIS, 5.5 g bórsav, 0,1 M EDTA, ph 8,0/1000ml) oldottuk fel. Majd a feloldódást követően etídium-bromidot mértünk bele, melynek végkoncentrációja : 0.1 µg/ml. Kis fragmentek ( bp) esetén 1,3-1,5 %-os gélt, nagy fragmentek elválasztására 0,7-0,8 %-os gélt használtunk. Ezután a mintákat TBE pufferben, a gél dimenziójától függően V-on, fragmentizolálás esetén V-on választottuk el. A kiértékelést UV fény segítségével végeztük.

16 A 16-3 fág h génje Fragmentizolálás A megfelelő restrikciós enzimmel hasított fragmenteket elektroforézissel szétválasztottuk. Az izolálni kívánt fragment elé bevágtunk és a gélbe Whatman DE 81 papírt helyeztünk. 20 perces 60V feszültség mellett történő további elektroforézis után a papírról a DNS fragmentet 2 50 µl 1M NaCl oldattal távolítottuk el. A DNS-t 0.1 térfogat 3 M Na-acetát oldat (ph 7,0) és 80 µl izopropanol hozzáadásával kicsaptuk. 20 perces -20 C-os inkubáció után centrifugáltuk, szárítottuk és 20 µl desztillált vízben feloldottuk a csapadékot Fehérjepreparátum készítése SDS-poliakrilamid gélelektroforézishez Éjszakán át rázatott rhizobium kultúrát huszadára visszahigítottuk (10 ml táptalaj ml baktérium + megfelelő antibiotikum). 37 C-os rázóban 90 percig rázattuk, törzsenként 2-2 lombikot indítva. Egyikbe beletettük az IPTG-t (23 mg/ml), majd minden kultúrát továbbnövesztettük. Az indukció után 4 órával megmértük az OD-kat. OD mérés után 1.5 ml-t lefugáltunk minden törzsből. A kapott OD értékek függvényében oldottuk fel a mintákat: 0.5 OD-ra 50 µl desztillált vizet adtunk. Ezt követően ugyanannyi µl mintafelviteli puffert (2xSTOP-ot) adtunk hozzá, mint amennyi desztillált vízbe felvettük a baktériumot. Az eppendorf csöveket 10 percre 95 C-ra raktuk, majd a mintákat felhasználásig +5 C-on tároltuk SDS-PAGE (poliakrilamid gélelektroforézis) Futtató gél (15 ml) :6 ml 30 % akrilamid/biszakrilamid, ml 1 M-os ph 8.8-as TRIS, 0.3 ml 5 %-os SDS, ml desztillált víz, 6-8 mg APS, 15 µl TEMED Tömörítő gél (5 ml):0.83 ml 30 % akrilamid/biszakrilamid, ml 1 M-os ph 6.8-as TRIS, 0.1 ml 5 %-os SDS, 3.5 ml desztillált víz, 8 mg APS, 10 µl TEMED

17 A 16-3 fág h génje - 17 Mintafelvitel előtt a mintákat 90 C-ra raktuk. Ezután a gélt glicin pufferben 30 maen előfuttattuk, majd a mintákat a tömörítő fázison 20 ma-en, majd a szeparáló fázison 40 ma-en választottuk el. A gélfestéshez 0.2 %-os Coomassie kék festéket használtunk. Az éjszakán át festett gélt mosópufferben mostuk, melynek összetétele a következő: 10 % metanol, 30 % ecetsav, desztillált víz Ligálási reakció A ligálási elegyet vektor DNS oldat, fragment DNS oldat, 5 ligáz puffer (500 mm TrisHCL, 100 mm MgCl 2, 10 mm ATP, ph 7,6) és desztillált víz felhasználásával állítottuk össze. A reakcióhoz higított T4 DNS ligázt használtunk (4µl T4 DNS ligáz -1 weiss U/µl- és 200 µl T4 DNS ligáz puffer) és az elegyet legalább 1 óráig szobahőmérsékleten inkubáltuk. A ligálási reakciót 15 µl végtérfogatban végeztük, 5 µl DNS-t mértünk bele Kompetens sejtek készítése A kompetens sejtek készítéséhez E. coli XL1-blue törzset használtunk. 200 ml SOB táptalajban (2% Bacto trypton, 0,5% Yeast extract, 10 mm NaCl, 2,5 mm KCl, ph 7,0) éjszakán át C-on os OD-ig (OD 600 ) növesztettük a baktériumkultúrát, majd 10 percre jégre tettük, ezután mindig 0 C-on dolgoztunk. A sejteket 10 perces centrifugálással (4000 rpm) gyűjtöttük össze, majd 80 ml hideg TB pufferben (10 mm PIPES, 15 mm CaCl 2, 250 mm KCl, ph 6,7) szuszpendáltuk fel. 10 percig jégen inkubáltuk, majd centrifugáltuk és 20 ml 0 C-os TB pufferben szuszpendáltuk. A szuszpenzióhoz 1,5 ml dimetil szulfoxidot (DMSO) adtunk, a sejteket Eppendorfcsövekbe szétosztva fagyasztottuk és transzformációig -80 C-on tároltuk (Inoue et al., 1990).

Az RkpM fehérje funkciójának elemzése

Az RkpM fehérje funkciójának elemzése Az RkpM fehérje funkciójának elemzése DIPLOMAMUNKA Készítette: PÁLVÖLGYI ADRIENN Biológus hallgató Témavezető: DR. PUTNOKY PÉTER Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar Genetikai és Molekuláris Biológiai

Részletesebben

A 16-3 FÁG SZABÁLYOZÓ RÉGIÓI: REPRESSZOROK ÉS OPERÁTOROK

A 16-3 FÁG SZABÁLYOZÓ RÉGIÓI: REPRESSZOROK ÉS OPERÁTOROK SZENT ISTVÁN EGYETEM A 16-3 FÁG SZABÁLYOZÓ RÉGIÓI: REPRESSZOROK ÉS OPERÁTOROK Doktori értekezés tézisei Csiszovszki Zsolt Gödöllő 2003 A doktori iskola Megnevezése: Biológiatudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

PUTNOKY PÉTER Dr. születési hely /idő: Budapest, 1956. november 27. családi állapot:

PUTNOKY PÉTER Dr. születési hely /idő: Budapest, 1956. november 27. családi állapot: Curriculum vitae - Putnoky Péter - 2013. 1 név: PUTNOKY PÉTER Dr. születési hely /idő: Budapest, 1956. november 27. családi állapot: munkahely jelenlegi beosztás oktatói azonosító 71527029298 MTA köztestületi

Részletesebben

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Kovács Zoltán ügyvezető DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Problémadefiníció Első generációs

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

Agrobacterium rezisztens növények létrehozása géncsendesítéssel

Agrobacterium rezisztens növények létrehozása géncsendesítéssel Agrobacterium rezisztens növények létrehozása géncsendesítéssel DIPLOMAMUNKA Készítette: CSEH ATTILA Biológus MSc szakos hallgató Témavezetők: GALAMBOS ANIKÓ, DR. PUTNOKY PÉTER PTE TTK Biológiai Intézet

Részletesebben

5. Molekuláris biológiai technikák

5. Molekuláris biológiai technikák 5. Molekuláris biológiai technikák DNS szaporítás kémcsőben és élőben. Klónozás, PCR, cdna, RT-PCR, realtime-rt-pcr, Northern-, Southernblotting, génexpresszió, FISH 5. Molekuláris szintű biológiai technikák

Részletesebben

Mivel korábban már végeztünk mikroszatellit elemzést (Liker et al 2009), a kiértékeléshez szükséges szoftverek és tapasztalat rendelkezésre áll.

Mivel korábban már végeztünk mikroszatellit elemzést (Liker et al 2009), a kiértékeléshez szükséges szoftverek és tapasztalat rendelkezésre áll. Genetikai változatosság (állat csoportok) Pénzes Zsolt, Bihari Péter és Raskó István SZBK Genetika Intézet A pályázati munkatervnek megfelelően első évben elsősorban a részletes elemzésre kiválasztott

Részletesebben

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!!

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!! Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció 1859 1865 1869 1952 Hershey & Chase 1953!!! 1879 1903 1951 1950 1944 1928 1911 1 1. DNS szerkezete Mi az örökítő anyag? Friedrich Miescher

Részletesebben

Az Ig génátrendeződés

Az Ig génátrendeződés Az Ig génátrendeződés Háromféle változás játszódik le a molekula szerkezetét tekintve: B sejtek fejlődése alatt: VDJ átrendeződés (rekombináció) IgH izotípusváltás rekombináció (CSR) Szomatikus hipermutáció

Részletesebben

Az északi pocok mtdns kontroll régiójának elemzése

Az északi pocok mtdns kontroll régiójának elemzése Az északi pocok mtdns kontroll régiójának elemzése DIPLOMADOLGOZAT készítette: ANTAL FERENC biológus hallgató témavezető: Dr. PUTNOKY PÉTER PTE TTK Biológiai Intézet Genetikai és Molekuláris Biológiai

Részletesebben

Poligénes v. kantitatív öröklődés

Poligénes v. kantitatív öröklődés 1. Öröklődés komplexebb sajátosságai 2. Öröklődés molekuláris alapja Poligénes v. kantitatív öröklődés Azok a tulajdonságokat amelyek mértékegységgel nem, vagy csak nehezen mérhetők, kialakulásuk kevéssé

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata

KUTATÁSI JELENTÉS. DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata KUTATÁSI JELENTÉS A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Nanotechnológiai Kutatóintézet e részére DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata. E z ü s t k o l l o

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása - (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

NiFe hidrogenázok és fotoszintetikus rendszer kifejeződését szabályozó szignál transzdukciós mechanizmusok Thiocapsa roseopersicina-ban

NiFe hidrogenázok és fotoszintetikus rendszer kifejeződését szabályozó szignál transzdukciós mechanizmusok Thiocapsa roseopersicina-ban NiFe hidrogenázok és fotoszintetikus rendszer kifejeződését szabályozó szignál transzdukciós mechanizmusok Thiocapsa roseopersicina-ban Ph.D. tézisek Kovács Ákos Tibor Témavezetők: Dr. Rákhely Gábor Prof.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola. Dr Bélteki Gusztáv. Új módszerek a transzgénes egér technológiában

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola. Dr Bélteki Gusztáv. Új módszerek a transzgénes egér technológiában Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Dr Bélteki Gusztáv Új módszerek a transzgénes egér technológiában Témavezető: Opponensek: Szigorlati Bizottság: Prof. Dr. Falus András Dr Prohászka Zoltán Dr Polgár Beáta

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Áramlási citometria 2011. / 4 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Az áramlási citometria elve Az áramlási citometria ( Flow cytometria ) sejtek gyors, multiparaméteres vizsgálatára alkalmas

Részletesebben

Vezikuláris transzport

Vezikuláris transzport Molekuláris Sejtbiológia Vezikuláris transzport Dr. habil KŐHIDAI László Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 2005. november 3. Intracelluláris vezikul uláris transzport Kommunikáció

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Sejtfal szintézis és megnyúlás Környezeti tényezők hatása a növények növekedésére és fejlődésére Előadás áttekintése

Részletesebben

14. Molekuláris genetika

14. Molekuláris genetika 14. Molekuláris genetika Bevezetés 1871-ben Miescher - Mendel kortársa - a sejtmagból foszfor tartalmú anyagot izolált. Feltételezte, hogy erre a nuklein -re a sejtosztódáshoz van szükség, és megjósolta,

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

A Nimród fehérje- és géncsalád szerepe a mikroorganizmusok felismerésében és bekebelezésében

A Nimród fehérje- és géncsalád szerepe a mikroorganizmusok felismerésében és bekebelezésében A Nimród fehérje- és géncsalád szerepe a mikroorganizmusok felismerésében és bekebelezésében PhD értekezés Szerző: Zsámboki János Témavezető: Dr. Kurucz Éva Biológia doktori iskola MTA Szegedi Biológiai

Részletesebben

Transzgénikus állatok előállítása

Transzgénikus állatok előállítása Transzgénikus állatok előállítása A biotechnológia alapjai Pomázi Andrea Mezőgazdasági biotechnológia A gazdasági állatok és növények nemesítése új biotechnológiai eljárások felhasználásával. Cél: jobb

Részletesebben

SZABVÁNYMŰVELETI ELŐÍRÁS

SZABVÁNYMŰVELETI ELŐÍRÁS SEMMELWEIS EGYETEM Orvosi Biokémiai Intézet 1094 Budapest, Tű zoltó u. 37-47. SZABVÁNYMŰVELETI ELŐÍRÁS Készítette: 2009.01.19. A dokumentáció kódja: SE-OBI-H-MU-04 Dr. Kolev Kraszimir részlegvezető Dátum

Részletesebben

BÁLINT András Beszámoló az AGRISAFE által támogatott tanulmányútról 2008 november 2009 február. 1. Az IPK bemutatása 2.

BÁLINT András Beszámoló az AGRISAFE által támogatott tanulmányútról 2008 november 2009 február. 1. Az IPK bemutatása 2. BÁLINT András Beszámoló az AGRISAFE által támogatott tanulmányútról 2008 november 2009 február 1. Az IPK bemutatása 2. A TILLING módszer Hol található az IPK? Gatersleben Általános adatok az IPK-ról Leibniz

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

CIÓ A GENETIKAI INFORMÁCI A DNS REPLIKÁCI

CIÓ A GENETIKAI INFORMÁCI A DNS REPLIKÁCI A GENETIKAI INFORMÁCI CIÓ TÁROLÁSA ÉS S KIFEJEZŐDÉSE A DNS SZERKEZETE Két antiparalel (ellentétes lefutású) polinukleotid láncból álló kettős helix A két lánc egy képzeletbeli közös tengely körül van feltekeredve,

Részletesebben

A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában. Derzsy Napok, Sárvár, 2011 Június 2-3.

A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában. Derzsy Napok, Sárvár, 2011 Június 2-3. A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában Pénzes Zoltán PhD, Soós Pál PhD, Nógrády Noémi PhD, Varga Mária, Jorge Chacón PhD, Zolnai Anna PhD, Nagy Zoltán

Részletesebben

A tárgy címe: Bioinformatika

A tárgy címe: Bioinformatika A tárgy címe: Bioinformatika Kötelezően választható tárgy IV. és V. évfolyamos biológus hallgatók számára; heti 2+3 óra Előkövetelmény: Biokémia főkollégium; genetika főkollégium; alapszintű számítógépes

Részletesebben

A VÉRALVADÁS EGYES LÉPÉSEINEK MODELLEZÉSE

A VÉRALVADÁS EGYES LÉPÉSEINEK MODELLEZÉSE A VÉRALVADÁS EGYES LÉPÉSEINEK MODELLEZÉSE A véralvadás végterméke a fibrin gél, amely trombin hatására keletkezik a vérplazmában 2-4 g/l koncentrációban levő fibrinogénből. A fibrinogén 340.000 molekulasúlyú

Részletesebben

A sejtciklus szabályozása

A sejtciklus szabályozása Molekuláris sejtbiológia A sejtciklus szabályozása? Dr. habil.. Kőhidai László Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Sejtciklus fázisai S G 2 G 0 G 1 M G = gap gap S = synthesis

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 3. előadás Az immunrendszer molekuláris elemei: antigén, ellenanyag, Ig osztályok Az antigén meghatározása Detre László: antitest generátor - Régi meghatározás:

Részletesebben

A vírusok kutatásának gyakorlati és elméleti jelentősége

A vírusok kutatásának gyakorlati és elméleti jelentősége Vírustan - virológia Jenner himlő elleni vakcina (1798) Pasteur veszettség elleni vakcina (1885) Ivanovszkij az első növénykórokozó vírus felfedezése (dohánymozaik vírus) (1892) Loeffler és Frosch száj-

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése MALDI-TOF MS módszerrel Pappné Ábrók Marianna, Arcson Ágnes, Urbán Edit, Deák Judit Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások. Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék

A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások. Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék Endoszimbiotikus gén-transzfer (Timmis et al., 2004, Nat Rev Gen) Endoszimbiotikus

Részletesebben

Biomolekulák kémiai manipulációja

Biomolekulák kémiai manipulációja Biomolekulák kémiai manipulációja Bioortogonális reakciók Bio: biológiai rendszerekkel kompatibilis, ortogonális: kizárólag egymással reagáló funkciókat alkalmaz, melyek nem lépnek keresztreakcióba különböző

Részletesebben

Géntechnológia és fehérjemérnökség

Géntechnológia és fehérjemérnökség Géntechnológia és fehérjemérnökség elektronikus-jegyzet szerzők: Az ELTE Biokémiai Tanszék Munkaközössége Alexa Anita (12. és 13. fejezet), Fodor Krisztián (3. és 9. fejezet), Garai Ágnes (4. és 5. fejezet),

Részletesebben

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam Budapest, Témavezető: Dr. Konzulensek: Dr. Dr. Dr. Homonnay Zoltán Varga Beáta Süvegh Károly Marek Tamás A csernobili baleset és következményei Mérési módszerek:

Részletesebben

nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010.

nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010. A Szelén, mint esszenciális nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010. A Szelén előfordulása a környezetünkben A szelén esszenciális mikroelem, azonban élettani hatása

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

Fehérje szintézis 2. TRANSZLÁCIÓ Molekuláris biológia kurzus 7. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt- és immunbiológiai Intézet

Fehérje szintézis 2. TRANSZLÁCIÓ Molekuláris biológia kurzus 7. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt- és immunbiológiai Intézet Fehérje szintézis 2. TRANSZLÁCIÓ Molekuláris biológia kurzus 7. hét Kun Lídia Genetikai, Sejt- és immunbiológiai Intézet Gén mrns Fehérje Transzkripció Transzláció A transzkriptum : mrns Hogyan mutatható

Részletesebben

Prof. Dr. Szabad János Tantárgyfelelős beosztása

Prof. Dr. Szabad János Tantárgyfelelős beosztása Tantárgy neve Genetika Tantárgy kódja BIB 1506 Meghírdetés féléve 5 Kreditpont 4 Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 3+0 Számonkérés módja Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) BIB 1411 Tantárgyfelelős

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

Az RNS-interferencia és távlatai

Az RNS-interferencia és távlatai Sipiczki Mátyás Az RNS-interferencia és távlatai Genetika és genom-projektek A modern biológia egyik leggyorsabban és leglátványosabban fejlődő területe a genetika, az a tudomány, amely az öröklődés mechanizmusát

Részletesebben

mangalica sertésn Prof. dr. Bali Papp Ágnes TÁMOP-4.2.1/B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugatmagyarországi

mangalica sertésn Prof. dr. Bali Papp Ágnes TÁMOP-4.2.1/B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugatmagyarországi élelmiszer-előá őshonos mangalica sertésn Prof.dr. Bali Papp Ágnes TÁMOP-4.2.1/B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugatmagyarországi Egyetemen c. kutatási projekt A SZÁNTÓFÖLDTŐL

Részletesebben

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik.

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. MUTÁCIÓK A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. Pontmutáció: A kromoszóma egy génjében pár nukleotidnál következik be változás.

Részletesebben

A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós

A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós Összefoglalás A humángenetika korunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága. Ennek a fejlődésnek legfőbb mozgatórugója az, hogy a humángenetika,

Részletesebben

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév Az ellenanyagok orvosbiológiai alkalmazása PhD kurzus 2011/2012 II. félév Ellenanyagok előállítása, tisztítása, jelölése, fragmentálása Monoklonális vs. poliklonális ellenanyagok Ellenanyagok előállítása

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

AFLP módszer alkalmazása növényi minták azonosításához

AFLP módszer alkalmazása növényi minták azonosításához AFLP módszer alkalmazása növényi minták azonosításához Zubor Ákos 1 Surányi Gyula 2 Prokisch József 1 Győri Zoltán 1 Borbély György 2 1 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26 Hamar Péter RNS világ Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. 1 26 Főszereplők: DNS -> RNS -> fehérje A kód lefordítása Dezoxy-ribo-Nuklein-Sav: DNS az élet kódja megkettőződés (replikáció)

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A (2 1) kötésekkel rendelkező oligo- illetve poliszacharidok fontos szerepet játszanak a táplálkozásban. Pozitív élettani hatásuk éppen ebben a specifikus glikozidos kötésben keresendő,

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Az elmúlt 30 évben Magyarországon izolált EHV-1 vírustörzsek genetikai tulajdonságainak vizsgálata Malik Péter PhD értekezés tézisei 2012 Szent

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

Magyar vakcsiga (Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927)) egy szisztematikai probléma vizsgálata genetikai módszerekkel

Magyar vakcsiga (Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927)) egy szisztematikai probléma vizsgálata genetikai módszerekkel Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem www.mecsek.gportal.hu 2013.07.01. Szerkesztő: Fazekas Imre E-mail: fazekas.hu@gmail.com Magyar vakcsiga (Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927)) egy szisztematikai

Részletesebben

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A genetikai betegségek mellett, génterápia alkalmazható szerzett betegségek, mint

Részletesebben

A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea

A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma Pomázi Andrea A biotechnológia fogalma Alkalmazott biológia A fogalom állandó változásban van A biológia és a biotechnológia közötti különbség a méretekben

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt ÁLLATGENETIKA Debreceni Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Pannon Egyetem A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 16 A sejtek felépítése és mûködése TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 1. Sejtmembrán elektronmikroszkópos felvétele mitokondrium (energiatermelõ és lebontó folyamatok) citoplazma (fehérjeszintézis, anyag

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás

Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás kockázatát mérik fel. Annak érdekében, hogy az anyavegyületével

Részletesebben

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok.

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok. Amit a FLAVIN 7 -ről és a flavonoidokról még tudni kell... A FLAVIN 7 gyümölcsök flavonoid és más növényi antioxidánsok koncentrátuma, amely speciális molekulaszeparációs eljárással hét féle gyümölcsből

Részletesebben

Dr. Csala Miklós OTKA NN 75275

Dr. Csala Miklós OTKA NN 75275 Az endoplazmás retikulum piridin-nukleotid rendszerének redox változásai: összefüggés az elhízással, a 2-es típusú diabetes-szel és a metabolikus szindrómával Bevezetés A prohormonnak tekinthető kortizon

Részletesebben

Xilit fermentáció Candida boidinii segítségével. Kutatási beszámoló

Xilit fermentáció Candida boidinii segítségével. Kutatási beszámoló Xilit fermentáció Candida boidinii segítségével Kutatási beszámoló Dr. Kálmán Gergely A xilit méltán tart számot nagy érdeklődésre sokrétű alkalmazhatóságának köszönhetően kezdve az élelmiszeripartól,

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

Evolúció ma: az antibiotikum rezisztencia a baktériumoknál

Evolúció ma: az antibiotikum rezisztencia a baktériumoknál Evolúció ma: az antibiotikum rezisztencia a baktériumoknál Dr. Jakab Endre, adjunktus Magyar Biológia és Ökológia Intézet, Babeş-Bolyai Tudományegyetem ejakab@hasdeu.ubbcluj.ro Tartalom az antibiotikum

Részletesebben

Növényi minták GMO-tartalmának kvalitatív meghatározása

Növényi minták GMO-tartalmának kvalitatív meghatározása Növényi minták GMO-tartalmának kvalitatív meghatározása Uri Csilla 1 Prokisch József 1 Sándor Erzsébet 2 Győri Zoltán 1 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, 1 Élelmiszertudományi,

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

SZENT ISTVÁN EGYETEM Állatorvos-tudományi Doktori Iskola SZENT ISTVÁN EGYETEM Állatorvos-tudományi Doktori Iskola A szarvasmarha vírusos hasmenése vírusának molekuláris jellemzése, különös tekintettel a citopatogenitásra PhD értekezés tézisei Készítette: Dr.

Részletesebben

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május BIOLÓGIA EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 1. A csontok fölépítése (10 pont) 1. A csont össztömege csökkent. C 2. A csont szervetlen sótartalma csökkent. A 3. A csont

Részletesebben

Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet. Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft

Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet. Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft Salmonellák bemutatása Enterobacteriaceae családba tartozó Gramnegatív pálcák, körülcsillósak, aktívan mozognak (kivéve

Részletesebben

Genotoxikológia TOXIKOLÓGIA ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIA IX. Genotoxikus anyagok. Kémiai mutagének 2012.11.23.

Genotoxikológia TOXIKOLÓGIA ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIA IX. Genotoxikus anyagok. Kémiai mutagének 2012.11.23. TOXIKOLÓGIA ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIA IX. Genotoxikológia és környezetvédelem. Karcinogén, mutagén és teratogén hatású kemikáliák. Genotoxikológiai tesztek, Aimes teszt, testvérkromatid eljárás Genotoxikológia

Részletesebben

Az inzulin története és előállítása

Az inzulin története és előállítása INZULIN Az inzulin története és előállítása Az inzulin (a latin insula = sziget szóból) a hasnyálmirigy Langerhans-szigeteiben található béta-sejtek által termelt polipeptid hormon, amely a szénhidrátok,

Részletesebben

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest Sejtek - őssejtek dióhéjban 2014. február Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest A legtöbb sejtünk osztódik, differenciálódik, elpusztul... vérsejtek Vannak

Részletesebben

SalmoXis 400. Mercordi BVBA, Stadsbeemd 1215, B-3545 Halen, Belgium Mercordi BV, De Noord 21, 6001 D.A. Weert, Holland www.mercordi.

SalmoXis 400. Mercordi BVBA, Stadsbeemd 1215, B-3545 Halen, Belgium Mercordi BV, De Noord 21, 6001 D.A. Weert, Holland www.mercordi. A tudományos megoldás Hatásmechanizmus SalmoXis 400. 1.egyensúlyba hozza a bélflórát szelektív gátlás révén és a mikrobiológiai aktivitás csökkentésével. 2. gondoskodik a bélbolyhok épségérıl az apoptosis

Részletesebben

Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás

Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás A földminősítés elvi alapjai Rajkai Kálmán MTA TAKI Copyright 1996-98 Dale Carnegie & Associates, Inc. 1 Az előadás felépítése Cél: a földminősítés

Részletesebben

MITOCHONDRIUM. Molekuláris sejtbiológia: Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

MITOCHONDRIUM. Molekuláris sejtbiológia: Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Molekuláris sejtbiológia: MITOCHONDRIUM külső membrán belső membrán lemezek / crista matrix Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Tudomány-történet

Részletesebben

PRIMER IMMUNDEFICIENCIA - KOMPLEMENT DEFEKTUS. LABORVIZSGÁLATOK BEMUTATÁSA EGY BETEGÜNK KAPCSÁN

PRIMER IMMUNDEFICIENCIA - KOMPLEMENT DEFEKTUS. LABORVIZSGÁLATOK BEMUTATÁSA EGY BETEGÜNK KAPCSÁN 2014. 1. szám TESZTKÉRDÉSEI: PRIMER IMMUNDEFICIENCIA - KOMPLEMENT DEFEKTUS. LABORVIZSGÁLATOK BEMUTATÁSA EGY BETEGÜNK KAPCSÁN SZILÁGYI ÁGNES 1, VARGA LILIAN 1, PROHÁSZKA ZOLTÁN 1, DÉRFALVI BEÁTA 2 Milyen

Részletesebben

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012. Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.december 7 Follicularis hám eredetű daganatok Jól differenciált tumorok

Részletesebben

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ SOLID

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából Dr. Kálmán Gergely Bevezetés Az úgynevezett második generációs (lignocellulózokból előállított) bioetanol

Részletesebben

A gének világa, avagy a mi világunk is

A gének világa, avagy a mi világunk is Kovács Árpád Ferenc folyóirata Kovács Árpád Ferenc A gének világa, avagy a mi világunk is 1. rész: A genetika a kezdetektől napjainkig 2010 A gének világa, avagy a mi világunk is 1. Bevezetés életünk központjába

Részletesebben

Újabb eredmények a pajzsmirigy kórtanában (TSH receptor) Balázs Csaba Budai Irgalmasrendi Kórház MTA 2005

Újabb eredmények a pajzsmirigy kórtanában (TSH receptor) Balázs Csaba Budai Irgalmasrendi Kórház MTA 2005 Újabb eredmények a pajzsmirigy kórtanában (TSH receptor) Balázs Csaba Budai Irgalmasrendi Kórház MTA 2005 A pajzsmirigy nem immun immun eredetű betegségei Basedow-Graves kór Struma Hyperthyreosis Infiltrativ

Részletesebben

Irányított DNS Transzpozíció Humán Sejtekben

Irányított DNS Transzpozíció Humán Sejtekben SZENT ISTVÁN EGYETEM Irányított DNS Transzpozíció Humán Sejtekben Doktori értekezés tézisei Dr. Ivics Zoltán Gödöllô 2008 1 A doktori iskola megnevezése: Biológia Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

Lakossági ózongenerátorok

Lakossági ózongenerátorok Lakossági ózongenerátorok AQUTOS ózonos-víz előállító mikrogenerátor. A legkompaktabb ózongenerátor. A generátort könnyen, szerszám nélkül lehet a vízhálózathoz csatlakoztatni, használata, működtetése

Részletesebben

A teszt pozitív eredményt adó vegyi anyagok nem teljesen biztos, hogy az emlős mutagének, a relevancia 80% körüli. Készítette: Hajdu Csilla, BME-ABÉT

A teszt pozitív eredményt adó vegyi anyagok nem teljesen biztos, hogy az emlős mutagének, a relevancia 80% körüli. Készítette: Hajdu Csilla, BME-ABÉT Ames mutagenitási teszt OECD 471 alapján A Salmonella reverz mutációs teszt Bruce N. Ames és munkatársai által 1975- ben közölt módszer, ami kidolgozója nevén vált ismerté, és napjainkra a legáltalánosabban

Részletesebben

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA Novák-Nyitrai-Hazai A tankönyv elsısorban szerves kémiai szempontok alapján tárgyalja az élı szervezetek felépítésében és mőködésében kulcsfontosságú szerves vegyületeket. A tárgyalás-

Részletesebben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben Jankovics Péter Országos Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszerminőségi Főosztály 2010. január 14. A QQQ analizátor felépítése Forrás: Introducing the

Részletesebben

Sejtbiológia gyakorlati szempontból. Alapfogalmak, tematika

Sejtbiológia gyakorlati szempontból. Alapfogalmak, tematika Sejtbiológia gyakorlati szempontból Alapfogalmak, tematika A sejttenyésztés jelentősége Kutatás: az állati és humán sejtekre jellemző biokémiai utak, különböző sejtszintű szabályozások vizsgálata Rekombináns

Részletesebben

Versenyfeladatsor. 2. feladat

Versenyfeladatsor. 2. feladat Versenyfeladatsor 1. feladat Egy nyíltláncú alként brómmal reagáltatunk. A reakció során keletkező termék moláris tömege 2,90-szerese a kiindulási vegyület moláris tömegének. Mi a neve ennek az alkénnek,

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal A versenyző kódszáma: Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló BIOLÓGIA I-II. kategória FELADATLAP

Részletesebben

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok FKF ZRt. Környezetvédelmi osztály A magyarországi hulladékösszetétel alakulása vizsgálati tapasztalatok XV. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai fórum és kiállítás 2008.Április 22-24. Szombathely A hulladékbegyűjtéshez,

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 3. Részjelentés: 2003. November

Részletesebben

A 2012/5. SZÁM TARTALMA. Pajor F., Weidel, W., Németh Sz., Gulyás L., Bárdos L., Polgár J. P.,

A 2012/5. SZÁM TARTALMA. Pajor F., Weidel, W., Németh Sz., Gulyás L., Bárdos L., Polgár J. P., A 2012/5. SZÁM TARTALMA SZARVASMARHA Ózsvári L., Muntyán J., Berkes Á.: A légzőszervi betegségek (BRD) által okozott veszteségek a szarvasmarhatartásban / 259 KECSKE Pajor F., Weidel, W., Németh Sz., Gulyás

Részletesebben

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet erhesség és emlőrák genetikai szempontok Kosztolányi yörgy PE Orvosi enetikai Intézet Előfordulás 1 emlőrák / 3000 várandós fokozódása várható: öröklődő emlőrák diagnózisa családon belül : I. generáció

Részletesebben