A 16-3 bakteriofág h génje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 16-3 bakteriofág h génje"

Átírás

1 A 16-3 bakteriofág h génje Diplomamunka Békási Krisztina biológus hallgató témavezető: Dr. Putnoky Péter PTE TTK Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék Pécs, 2004.

2 A 16-3 fág h génje - 2 TARTALOM OLDAL 1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS A 16-3 bakteriofág A 16-3 bakteriofág genetikai térképe A fágfertőzés folyamata A 16-3 bakteriofág ismert génjei A h gén lokalizálása A rhizobiumok A szimbiózisban résztvevő partnerek Endoszimbiózis Sejtfelszíni poliszacharidok A kapszuláris poliszacharidok jelentősége CÉLKITŰZÉSEK ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK Baktériumtörzsek, bakteriofágok és plazmidok Baktériumok és bakteriofágok szaporítása Plazmid DNS izolálás Agaróz gélelektroforézis Fragmentizolálás Fehérjepreparátum készítése SDS-PAGE-hoz SDS-PAGE Ligálási reakció Kompetens sejtek készítése Transzformáció PCR DNS szekvencia meghatározás Számítógépes szekvencia analízis KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK A h gén klónozása A BamHI fragment nukleotid szekvenciájának meghatározása A 3 régió nukleotid szekvenciájának meghatározása Az 5 régió nukleotid szekvenciájának meghatározása Host-range mutáció igazolja, hogy a feltételezett H fehérje a 28 fágreceptor felismerésében játszik szerepet 4.6. A feltételezett H fehérje összehasonlítása az adatbázisokkal A h gén expressziója A h gén expressziós vektorba történő klónozása ÖSSZEFOGLALÁS FELHASZNÁLT IRODALOM 34 RÖVIDÍTÉSEK 38 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 39

3 A 16-3 fág h génje IRODALMI ÁTTEKINTÉS 1.1. A 16-3 bakteriofág A bakteriofágok a baktériumgenetika fontos eszközei, elég, ha csak az Escherichia coli - lambda fág rendszerre utalunk, mely kiemelkedő jelentőségűvé vált. Ennek mintájára a rhizobium genetikában, melynek fő célja a szimbiotikus baktériumgének megismerése, szintén fontosnak tűnt egy megfelelő fág-baktérium rendszer megismerése. A rhizobiumok számos bakteriofágja ismert. Ezek közül többel végeztek sikeresen általános vagy speciális transzdukciót. A legtöbb eredmény a Sinorhizobium meliloti törzsek fágjaival született. Ezek közül is kiemelkedik a Magyarországon használt S. meliloti 41 törzsön szaporodó 16-3 fág, amely az egyetlen részletesen tanulmányozott rhizobium fág. A 16-3 fágot a talajból izolálták Balatonberény környékén (Szende and Ordogh, 1960). A virion kromoszómája kétszálú, lineáris, 60,8 kb nagyságú molekula (Dallman et al., 1979), amely 10 bázis hosszú, 3 túlnyúló ragadós végekkel rendelkezik. Alakjában és több molekuláris sajátságában is emlékeztet a lambda fágra és ahhoz hasonlóan egy speciális transzdukáló fág. Ismert a részletes genetikai-fizikai térképe, a represszor fehérje szerkezete, a fág és a baktérium kromoszómáján lévő att régió pontos szekvenciája, tanulmányozták a fág integrációjának mechanizmusát. Ennek eredményeként egy speciális vektorcsaládot is kifejlesztettek, mely a fág int génjét és att régióját hordozza és melynek felhasználásával a legkülönbözőbb gének építhetők be az S. meliloti 41 kromoszóma att helyére (Papp et al., 1993) A 16-3 bakteriofág genetikai térképe A 16-3 fág alapvető genetikai analízisét és genetikai térképezését különböző mutánsok segítségével végezték el. Az izolált, mintegy 150 ts (hőérzékeny) mutáns a fágszaporodás szempontjából korai és kései típusokra bontható. A korai és kései funkciók elkülönülését jól tükrözi a 16-3 fág genetikai térképe, szoros korreláció van a gének elhelyezkedése és működésének ideje között (Orosz et al., 1973).

4 A 16-3 fág h génje - 4 A géntérkép régiói a következők: att régió - int gén - avirc operátor - C cisztron - avirt operátor - rekombináció gén korai ts mutációk - kései ts mutációk - farki rost és ant gén - lizozim gén. A géntérkép hossza a C cisztrontól a lizozim génig 40 térképegység hosszúságú. Elkészítették a 16-3 fág kromoszómájának fizikai térképét 13 féle restrikciós endonukleáz segítségével. Ez több, mint száz térképezett hasítóhelyet tartalmaz. Lényegesen kevesebb a 16-3 fágról szerzett ismeretanyag, mint az, ami az E. coli lambda vagy T4 fágjáról felhalmozódott. Ennek ellenére a 16-3 fág ma már a viszonylag jól ismert bakteriofágok szűk köréhez tartozik (Dallman et al., 1979; Dorgai et al., 1981; Orosz et al., 1973) A fágfertőzés folyamata A fág farki rostjával a fertőzés során először a baktérium sejtfal speciális struktúráin, az ún. fágreceptorokon tapad meg. Ezt fág adszorpciónak nevezzük, mely hatékony, kalciumiont igénylő folyamat. A bakteriofágoknak kétféle szaporodási módja van. A lizogén úton a fág DNS beépül a baktérium kromoszómába és a baktérium zavarása nélkül szaporodik. A lítikus szaporodási mód drasztikusabb. Ebben az esetben egy baktériumsejtből akár 10 2, 10 3 fág keletkezik, ciklikusan elszaporodik. Lizogén útvonal esetén helyspecifikus rekombinációra van szükség ahhoz, hogy a bejutott fág DNS képes legyen integrálódni a bakteriális genomba. Az, hogy a 16-3 fág helyspecifikus rekombinációs rendszere E. coliban nem működik, arra utal, hogy a fág kromoszómába épüléséhez specifikus gazdafaktor is szükséges, amely az E. coliban nem található meg. A 16-3 helyspecifikus rekombinációs rendszer közvetlen felhasználhatóságának tehát két feltétele van, az egyik a specifikus gazdafaktor jelenléte, a másik pedig az, hogy a rekombinációs célszekvencia az adott baktérium kromoszómáján megtalálható legyen. (Semsey et al., 1999). A fág a beépülés után a baktériummal együtt replikálódik. A profágot hordozó baktérium lizogén, azaz a fágszaporodás környezeti indukció hatására következik be. A lízis során bizonyos gyakorisággal (10-5 ) bakteriális eredetű, cys-46 lokusz környéki kromoszómaszakasz vágódik ki, ezt a folyamatot transzdukciónak nevezzük. Kiderült tehát, hogy ez egy speciális transzdukáló fág, mert csak a baktérium egy meghatározott régiójához (attb) tud hozzákapcsolódni.

5 A 16-3 fág h génje - 5 Egyedi cys + transzduktáns telepekből fágot indukáltak és megvizsgálták a fág DNS restrikciós képét. Gyakran találtak stabilan transzdukáló, ugyanakkor életképtelen fágokat, amelyeket dtr-nek neveztek el. Az ilyen fág csakis helper fág jelenlétében szaporodott. A dtr fágokban a fág DNS óriási része hiányzott. A hiányzó fág DNS-t bakteriális DNS helyettesítette. A deléció/inszerció nem érinti a ragadós végeket és a replikációs origót, aminek következtében a dtr kromoszóma jól pakolódik és replikálódik. A kiesett fág funkciókat és az ezeket kódoló fág DNS szakaszokat azonosítva megállapították, hogy a Sinorhizobium meliloti DNS modifikáló aktivitással rendelkezik (Svab et al., 1978). Az érett fágrészecske elkészüléséhez minimálisan (ún. eklipsz periódus) 80 percre van szükség 28 C-on és 65 percre 36 C-on (Orosz et al., 1973). A fág fej 3 főbb (18,5 Kd, 31,5 Kd, 47 Kd) és 5 kisebb mennyiségben (25 Kd, 27 Kd, 50 Kd, 59 Kd, 68 Kd) polipeptid láncból épül fel, míg a farokrész 2-ből (72 Kd, 86 Kd) (Erdei et al., 1982) A 16-3 bakteriofág ismert génjei A 16-3 fág legjobban ismert génje a c regulátorgén, amely a lizogén életciklus kialakításában játszik szerepet. A c gén terméke egy represszor fehérje, mely transzkripciógátló hatást fejt ki. A DNS szekvencia adatok alapján a C represszor egy 263 aminosav hosszúságú bázikus fehérje. Amino-terminális doménje egy helix-turnhelix DNS kötő motívumot hordoz, amely az operátorhoz való kötődésért felelős (Dallmann et al., 1991). A 16-3 fág int génje és az integráz fehérje (Int) az integrációért felelős. Az integráz fehérje C-terminális végéhez közel két tirozin oldallánc található a 334. és 346. pozíciókban. A homológia vizsgálatok alapján valószínűbb, hogy a 346-os pozícióban található tirozin oldallánc vesz részt a DNS szálak hasításában. Ezen oldallánc hidroxil csoportjának eltávolítása a fehérje rekombináz aktivitásának elvesztéséhez vezet. Ez az integráz fehérje hordozza mindazon jegyeket, amelyek a helyspecifikus rekombinázok integráz családjának tagjaira jellemzőek (Semsey et al., 1999). A 16-3 Xis fehérje 140 aminosavból áll, és számítógépes analízis szerint az N- terminálisán valószínűleg egy helix-turn-helix motívum található. Mérete hasonló az eddig ismert néhány hasonló fehérje méretéhez, de azokhoz számottevő szekvencia homológiát nem mutat.

6 A 16-3 fág h génje - 6 Az attb egy olyan régió a baktérium kromoszómán, amely arra szolgál, hogy a fág integrálódhasson. A bakteriofágok helyspecifikus rekombinációjának modellje szerint az attb hely két fordított orientációjú integráz kötőhelyből áll A h gén lokalizálása Ha a baktérium felszínén megváltozik a fág receptora, de még jelen van, akkor lehet olyan fág mutánsokat izolálni, amelyek egy mutáció révén képesek ismét felismerni ezt a felszínt. Ezen fenotípust okozó változást host-range mutációnak, az érintett gént pedig h génnek nevezzük. Orosz László laborjában Palágyi Zsuzsanna határozta meg a h gén körülbelüli helyzetét marker rescue technikával, mely során h mutáns fágból klónozott DNS fragmenteket egy plazmidba. Ha a plazmidot tartalmazó baktériumon vad típusú fágokat szaporítottak el, akkor homológ rekombináció révén a fágokban megjelenhet a h mutáció. A h mutánsok nagy száma jelezte, hogy a kérdéses mutáció a klónozott DNS szakaszon helyezkedik el. Egyre kisebb DNS fragmentumokkal dolgozva, ezen az elven a pzs5 klón, amely EcoRI hasítással keletkezett, illetve a BamHI enzimmel előállított pzs10 klón (2. ábra) tartalmazta a mutációt. Így a h mutációt az 1.16 kb-os BamHI szakaszon belül lehetett lokalizálni A rhizobiumok A 16-3 bateriofág gazdabaktériuma a Sinorhizobium meliloti 41-es törzs, amely a Rhizobiaceae családba tartozó endoszimbionta talajbaktérium. A Sinorhizobium meliloti pálcika alakú, endospóra nélküli Gram-negatív baktérium, melynek gazdaságilag legfontosabb partnere a lucerna (Medicago sativa) (Allen and Allen, 1981). Összefoglaló néven rhizobiumoknak hívjuk az Azorhizobium, Bradyrhizobium, Mezorhizobium, Rhizobium és Sinorhizobium fajokat. A Rhizobiaceae családba tartozó baktériumfajok képesek átprogramozni bizonyos növényi differenciálódási és anyagcserefolyamatokat, ezzel biztosítva maguknak tápanyagutánpótlást a gazdanövény belsejében, valamint háborítatlan életteret.

7 A 16-3 fág h génje - 7 A rhizobiumok esetében az átprogramozást jelcserék sorozata határozza meg és a folyamat eredményeként egy új növényi szerv keletkezik, a szimbiotikus gümő. A szimbiózis olyan kapcsolat, melyben mindkét fél számára hasznos az együttélés, hiszen a gümő belsejébe került rhizobiumok képesek a légköri nitrogéngázt ammóniává redukálni a növénytől származó tápanyagok energiájának segítségével A szimbiózisban résztvevő partnerek A Leguminosae (hüvelyesek) családjába tartozó növényfajok valamelyikével a Rhizobiaceae baktériumcsalád (Bacteria, Proteobacteria, Alphaproteobacteria, Rhizobales) azon tagjai alkítanak ki endoszimbiózist, amelyek nitrogénkötésre képesek (Allen and Allen, 1981). A rhizobiumok kutatásának fő célja elsősorban azoknak a bakteriális géneknek a megismerése, amelyek a szimbiózis kialakulását irányítják vagy a szimbiotikus gümő anyagcseréjében játszanak jelentős szerepet. Ebből a szempontból az egyik legjobban ismert baktérium a Sinorhizobium meliloti (régebbi nevén Rhizobium meliloti), mely a lucerna (Medicago sativa) és még néhány más pillangós virágú növény (Medicago, Melilotus, Trigonella) szimbiotikus partnere Endoszimbiózis A szimbiotikus gümő a gazdanövény gyökerén partnerspecifikus módon létrejövő új növényi szerv, melynek kialakulásához a megfelelő baktériumfaj szükséges. A növények nagy mennyiségben bocsájtanak ki szerves molekulákat a rhizoszférába. A kezdeti genetikai kísérletek is arra utaltak, hogy a nodulációs gének két csoportba oszthatók. Közös nod géneknek nevezzük a legtöbb rhizobiumban megtalálható, funkcionálisan egymást helyettesíteni tudó géneket, míg az egyes növények nodulálását befolyásoló géneket gazdaspecifitási nod géneknek nevezték el (Djordjevic et al., 1985; Fisher et al., 1985; Kondorosi et al., 1984; Truchet et al., 1985). Ez utóbbiak természetüknél fogva nem találhatók meg mindenütt egységesen. Kiderült az is, hogy ezek a gének egy diffúzibilis szignál szintézisét kódolják, amely a gazdanövény gyökerén jellegzetes változásokat hoz létre. A nod gének inducerei elsősorban flavonoid típusú molekulák (1. ábra). Nem minden rhizobium képes

8 A 16-3 fág h génje - 8 egyformán érzékelni ezeket a jeleket, mivel a gyökér által kibocsájtott molekulák konkrét szerkezete már a gazdaspecifitást is befolyásolja (Denarie et al., 1992; Firmin et al., 1986; Peters et al., 1986; Phillips and Kapulnik, 1995). A flavonoid növényi szignálra válaszként küldött bakteriális Nod szignál elégséges a gümőfejlődés elindításához (1. ábra). Az összes eddig megismert Nod-faktor szerkezetét és a felépítésükben fontos nod gén szerepét részletesen tárgyalja több összefoglaló cikk (Denarie and Debelle, 1996; Perret et al., 2000; Spaink, 2000). A szimbiotikus gümő belsejében történik a nitrogénkötés. A rhizobiumok feladata a nitrogéngáz ammóniává redukálása során nyert nitrogén bekapcsolása a növényi anyagcserébe. A szimbiózis kialakulásának első lépéseként mikroszkóposan megfigyelhető a baktériumoknak a gyökérszőrsejtekhez történő specifikus kötődése (1. ábra). 1. ábra: A pillangósok és a Rhizobium baktériumok közötti molekuláris párbeszéd vázlatos sémája (Kondorosi and Kondorosi, 1986). Az ábra felső részén a Sinorhizobium melilotira jellemző Nod-faktor szerkezete látható, kiemelve a specifitásért felelős régiókat.

9 A 16-3 fág h génje - 9 A rhizobiumok többsége a gyökérszőrökön keresztül jut be a növény belsejébe. A szomszédos fertőzési helyek távolsága és a növény fiziológiai állapota befolyásolja a fertőzés kimenetelét. Miután a baktériumok megtapadnak, a gyökérszőrsejt növekedése a csúcsról áthelyeződik a baktériumokkal szembeni oldalra majd jellegzetesen meggörbül. A fertőzés pontján leépül a régi sejtfal és kialakul egy csőszerű képlet az újonnan lerakódó belső sejtfal folyamatos növekedése révén. Ez a képlet az infekciós fonal, mely bejutási útvonalat bíztosít a baktériumok számára a gyökérszőrsejt belsejébe. Ezt követően a baktériumok a növekedő és elágazódó infekciós fonalon keresztül fertőzik meg a gümősejteket. Néhány pillangósvirágú növénynél a fertőzés kevésbé specifikus módon, az oldalgyökér-kiágazódásoknál található nyílásokon keresztül megy végbe (Newcomb, 1981). A gyökér belső kéregsejtjei között, a fertőzési ponttól sok sejtrétegnyi távolságra dedifferenciáció, mitózis figyelhető meg (gümőprimordium), mely során gümőmerisztéma, egy új osztódó szövet keletkezik (1. ábra). A fertőzés után néhány nappal már mikroszkóppal látható kidudorodás jelenik meg a gyökér felszínén, melynek merisztematikus zónájában sokszorosan elágazódó infekciós fonalak figyelhetők meg. Később infekciós fonal végződik a legtöbb proximális merisztémasejtben, majd a baktériumok elözönlik ezeket a sejteket (Dudley et al., 1987). Mitotikus aktivitása több hétig megmarad a merisztémának. A gümő kéregrészében szállítónyalábok húzódnak, majd ezeken keresztül jutnak a gümőbe a különböző fotoszintátok és a kötött nitrogén a növény többi részébe aminosavak formájában. A gümő jellegzetes szövettani zónái: a gümőmerisztéma, a korai és késői szimbiotikus zóna, valamint az öregedési zóna. A többféle gümőtípus között a különbség a morfológiai felépítésben, a fertőzés stratégiájában és a merisztematikus aktivitásban van (Newcomb, 1981; Vasse et al., 1990). A két leggyakoribb ilyen típus az indeterminált, valamint a determinált gümő. A fent leírtak leginkább az ún. indeterminált gümő kialakulására és felépítésére vonatkoznak. Ennél a gümőtípusnál a gümőmerisztéma hosszabb ideig, folyamatosan működik. A másik jellegzetes forma a determinált gümő, melynél viszonylag rövid ideig aktív a merisztéma. A mai fő kutatási irányok e két gümőtípust létrehozó pillangós-rhizobium kapcsolatra orientálódnak (Cook, 1999; Stougaard, 2001). A baktériumok endocitózis segítségével kerülnek be a gümősejtekbe oly módon, hogy az infekciós fonal sejtfal nélküli végénél a növényi sejtmembrán befűződései egy vagy több baktériumot magában foglaló vezikulummá alakulnak, mely így egy külön

10 A 16-3 fág h génje - 10 membránnal (peribakteroid membrán, PBM) van körülvéve. A sejt belsejébe került baktériumok további osztódásokat követően fiziológiai, majd morfológiai változásokon mennek keresztül és ún. bakteroidokká alakulnak. A bakteroid időleges sejtorganellumként is felfogható, amelyet a növény a felhasználható nitrogénvegyületeknek hiányában importál a környezetéből. A fertőzött sejtekben intenzív fehérjeszintézis és anyagcsere folyik, membránfelületük szer nagyobb, mint a fertőzetleneké. A legnagyobb mennyiségben előforduló növényi szimbiotikus fehérje a leghemoglobin, mely egyrészt biztosítja a megfelelő oxigénszegény (mikroaerob) környezetet az oxigénre érzékeny bakteriális nitrogenáz enzim működéséhez az oxigén megkötése révén, másrészt a bakteroidban zajló fokozott respirációhoz szállítja az oxigénutánpótlást (Appleby, 1984). Így a gümő belsejében a szabad oxigén koncentrációja akár százezred része is lehet (3-30 nm) a szokásos módon növesztett baktériumkultúrában található mennyiségnek (kb. 250 mm) Sejtfelszíni poliszacharidok A szimbiózis kialakításában fontos szerepük van rhizobiális sejtfelszíni poliszacharidoknak, melyeken belül lipopoliszacharidokról (LPS), kapszuláris poliszacharidokról (KPS) és exopoliszacharidokról (EPS) beszélünk A kapszuláris poliszacharidok jelentősége Szende Kálmán izolálta és kezdte el vizsgálni a S. meliloti 41 törzset (RM41) mely a magyarországi rhizobiumkutatás kiindulópontja volt (Szende and Ordogh, 1960). Kondorosi Ádám és társai ebből a törzsből izoláltak egy kompakt kolóniamorfológiával rendelkező, nem mukoid törzset (AK631), amely szintén képes volt szimbiózisra a lucernával (Banfalvi et al., 1981). A további genetikai munkák kiindulópontja az AK631 lett. A későbbiekben kiderült, hogy az AK631 egy exob mutáns, amelyet az inváziós folyamatban az exopoliszacharid helyett egy másik felszíni poliszacharid segít (Putnoky et al., 1990).

11 A 16-3 fág h génje - 11 A kezdetekben ez az anyag liposzacharidnak tűnt a genetikai és biokémiai vizsgálatok alapján (Brzoska and Signer, 1991; Putnoky et al., 1990). Később kiderült, hogy kapszuláris poliszacharid (KPS), és így egy KPS-bioszintézisben szerepet játszó géncsoportot sikerült azonosítani a nemtermelő, Inf mutánsok segítségével (Petrovics et al., 1993; Putnoky et al., 1990). A KPS szerkezete, bioszintézise és a megfelelő gének jellemzése a különböző humánpatogén E. coli, Salmonella, Neisseria, Haemophilus, illetve a növénypatogén Pseudomonas és Erwinia törzsek vizsgálata révén váltak leginkább ismertté (Boulnois and Roberts, 1990; Jann and Jann, 1990; Roberts, 1996; Whitfield and Roberts, 1999). A kapszuláris poliszacharidok a baktériumok felszínéhez kötöttek, és szintén erős immunogének lehetnek, ezért K-antigéneknek is nevezik őket. A különböző E. coli törzsek több, mint 80-féle K-antigént termelnek. Rhizobiumoknál elsők között R. Carlson laboratóriumából számoltak be a KPS jelenlétéről és kezdeti jellemzéséről egy R. fredii és a S. meliloti 41 törzs vizsgálata kapcsán. Kimutatták, hogy a S. meliloti 41 törzs egy törzsspecifikus poliszacharidot termel, amely felípétésében hasonló az E. coli törzseknél ismert II. típusú K-antigénekhez. Ezt a poliszacharidot K R 5 antigénnek nevezték el (Reuhs et al., 1993). Érdekes példáját adták a S. meliloti 41 törzsnél kapott eredmények annak, hogy helyettesítheti egymást két felszíni poliszacharid az invázió folyamatában. Ennél a törzsnél képesek hatékony szimbiózist kialakítani a lucernával mind az exob (EPS, nemtermelő), mind a különböző rkp (KPS, nemtermelő) mutánsok, és Inf fenotípust csak az exob/rkp (EPS, KPS ) kettős mutánsok mutatnak (Putnoky et al., 1990). A megvizsgált gazdanövények egyaránt képesek a csak szükcinoglükánt vagy csak K R 5 antigént termelő törzsek fertőzésére (Putnoky et al., 1990), de azok a mutánsok, amelyek csak galaktoglükánt termelnek, egyedül a lucernát tudják fertőzni (Glazebrook and Walker, 1989).

12 A 16-3 fág h génje CÉLKITŰZÉSEK A fágrezisztenciát okozó baktériummutációk és a mutáns baktériumon izolálható host-range fágmutációk elemzése bepillantást ad a felismerési mechanizmusok molekuláris természetébe. Korábbi eredmények alapján a K R 5 antigént érdemesnek tartottuk arra, hogy segítségével olyan, különleges mutációkat keressünk, vizsgáljunk, amelyek a fág-baktérium és a növény-baktérium felismerési folyamatokat egyaránt befolyásolják, hiszen azt feltételeztük, hogy a K R 5 antigénnek mind a szimbiózisban, mind a 16-3 fág fertőzésében fontos szerep jut (Putnoky et al., 1990). Korábbi munkákban feltételezték, hogy a fág receptora ez a törzsre jellemző KPS. Célul tűztük ki a fágreceptor természetének tanulmányozását, így fágreceptor mutáns baktériumok és host-range fágmutánsok azonosítását és jellemzését. Kiindulási feltételezésünk az volt, hogy a fágreceptor vizsgálata által a fág-baktérium kapcsolat és a baktérium-növény kapcsolatról is többet tudhatunk meg. E munkában feladatunk a bakteriofág vizsgálata volt. Valójában a 16-3 fág azért érdekelt minket, mert segítségével KPS-bioszintézis hibás mutánsokat lehet előállítani. Feltételeztük, hogy ez a speciális KPS a fágreceptor, ezt a kölcsönhatást kezdtük tanulmányozni. A 16-3 fág egy host-range mutációjának izolálása és térképezése már hosszú évekkel ezelőtt megtörtént (Orosz and Sik, 1970; Orosz et al., 1973), de a további vizsgálatok elmaradtak. Ezért fogtunk bele tehát egy új mutánsizolálási kísérletbe. Az én feladatom volt annak a DNS szakasznak a klónozása, aminek a területén belül található az eredetileg meghatározott h mutáció, valamint olyan szubklónok készítése, amelyek alkalmasak a szekvencia leolvasására. A továbbiakban a meghatározott szekvenciát elemeztük bioinformatikai eszközökkel. Velem párhuzamosan végezte Maász Anita a h mutáns fágok izolálását és ezek feltérképezését, valamint tulajdonságainak megállapítását.

13 A 16-3 fág h génje ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 3.1. Baktériumtörzsek, bakteriofágok és plazmidok Baktériumtörzsek Jellemzők AK631 RM41; exob631; Nod + ;Fix + XL1-Blue E. coli K12, reca1, enda1, gyra96, thi-1, hsdr17, supe44, rela1, lacz M15 (Strategene USA) RM41 S. meliloti 41 vad típusú (Exo +, Nod +, Fix + ) (Putnoky et al., 1990) GH4046 GH4178 GH4180 Bakteriofágok RM41 rkpm 4046 (Hoffmann Gyula) RM41 rkpm 4178 (Hoffmann Gyula) RM41 rkp-4180 (Hoffmann Gyula) 16-3 S. meliloti 41 baktériumtörzsre specifikus vad típusú fág (Orosz L.) 16-3 h fág, host-range mutáns 16-3 h fág host-range mutáns 16-3 h fág, host-range mutáns 16-3 h fág, host-range mutáns 16-3 h fág, host-range mutáns Plazmidok pbs pdh1 psem91 pbm4128 pbm4129 pbm4135 pbm4144 pbm4145 pbm4146 pbm4147 pbm4137 pbm4138 pbm4148 pbluescript II SK (+), Amp R, klónozó vektor, (Stratagene USA) plafr1 kozmid 16-3 fág klón, h régió, (Papp P.) Rhizobiumban is működő expressziós vektor, Km, (Semsey et al., 1999) pbs::16-3 fág EcoRI D frg.; ori2, Amp pbs::16-3 fág EcoRI D frg.; ori1, Amp pbs::16-3 fág 1.16 kb BamHI frg. (feltételezett h gén), Amp pbs::16-3 fág 3.1 kb PstI frg.; ori1 (feltételezett h gén), Amp pbs::16-3 fág 3.1 kb PstI frg.; ori2 (feltételezett h gén), Amp pbs::16-3 fág 1.6 kb XhoI frg.; ori1 (feltételezett h gén), Amp pbs::16-3 fág 1.6 kb XhoI frg.; ori2 (feltételezett h gén), Amp pbm4146; EcoRV deléció, Amp pbm4146; EcoRV deléció, Amp pbm4145; BamHI deléció; ori2

14 A 16-3 fág h génje - 14 pbm4153 pbm4238 pbm4239 pbm4240 pbm4146; EheI-SmaI deléció psem91, h régió, (SphI-StuI), Km psem91, h régió, (SphI-StuI), Km psem91, h régió, (SphI-StuI), Km 3.2. Baktériumok és bakteriofágok szaporítása Az E. coli törzseket LB komplett táptalajon, a megfelelő antibiotikum jelenlétében 37 C-on, a S. meliloti törzseket pedig TA komplett táptalajon, 32 C-on növesztettük. Az LB tápfolyadék komponensei: 10 g/l Bacto trypton, 5 g/l Yeast extract, 5 g/l NaCl (ph 7,0). A TA tápfolyadék komponensei: 10 g/l Bacto trypton, 1 g/l Yeast extract, 5 g/l NaCl, 1mM MgSO 4, 1mM CaCl 2 tartalmú (ph 7,2). Táptalaj esetében 1.5 % agarózzal egészítettük ki a tápoldatot. A szilárd táptalajokban alkalmazott antibiotikum koncentrációk a következők: ampicillin: 200 µg/ml, tetraciklin: 15 µg/ml. Tetraciklin koncentrációja folyékony táptalajban: 5 µg/ml. Kanamicin koncentrációja E. coli törzseknél 30 µg/ml (7.5 mg/ml), S. meliloti törzsek esetén 200 µg/ml (50 mg/ml). A bakteriofág szaporításakor 4 ml TA tápoldatot és 0.2 ml megfelelő éjszakán át rázatott baktérium kultúrát (friss) összekevertünk, majd elhelyeztünk benne egy fágplakkot. A szaporítást egy éjszakán át, 32 C-on, erős rázatás mellett végeztük Plazmid DNS izolálás A plazmidot 3-3 ml TA tápfolyadékban egész éjszakán át növesztett sejtekből preparáltuk (Ish-Horovicz and Burke, 1981). 1,5 ml kultúrát Eppendorf-csőbe mértünk és a sejteket ülepítettük centrifugálással, majd felszuszpendáltuk 100 µl TEG oldatban (25 mm TrisHCL, 10 mm EDTA, 50 mm glükóz ph 8,0). Óvatos keverés mellett 200 µl NS oldat (0,2N NaOH, 1% SDS) hozzáadásával történt a feltárás. A mintákat 5 percig jégen (0 C) inkubáltuk, majd 160 µl 0 C-os Na-acetát oldatot (3M, ph 4,8) adtunk az elegyhez. A keletkezett csapadékot 5 perc, 0 C-os inkubáció után centrifugáltuk. Minden centrifugálást fordulatszámon 5 percig végeztünk.

15 A 16-3 fág h génje - 15 A felülúszóból 320 µl izopropanollal kicsaptuk a plazmid DNS mintákat. 10 perc - 20 C-os inkubáció után a csapadékot lecentrifugáltuk, mostuk (400 µl 70%-os etanollal) és szárítottuk. A csapadékot 100 µl Tris-pufferben (50 mm TrisHCL, 100 mm Naacetát, ph 8,0) oldottuk fel, majd 200 µl 96%-os etanollal ismét kicsaptuk. 10 perc 0 Cos inkubáció után a csapadékot lecentrifugáltuk, szárítottuk, majd kozmidok esetén 30 µl, pbluescript esetén 50 µl RNáz tartalmú oldatban (10 mg/ml) vettük fel. Szekvenálás esetén a plazmid DNS izolálás után még egy extra tisztítást alkalmaztunk. A mintákhoz 0.1 térfogat 10%-os SDS-t és 1 térfogat. 7.5 mólos NH 4 - acetátot (0 C-os) mértünk, majd alapos összerázás után 15 percig jégen inkubáltuk őket. A keletkezett csapadékot centrifugáltuk és a felülúszóból 0.6 térfogat izopropanollal kicsaptuk a plazmid DNS mintákat. 20 perc -20ºC-os inkubáció után a csapadékot lecentrifugáltuk, mostuk (400 µl 70%-os etanollal) és szárítottuk. A DNS-t 40 µl desztillált vízben vettük fel Agaróz gélelektroforézis és restrikciós endonukleázok alkalmazása A tisztított DNS-ből 0,2-0,5 µg-ot használtunk fel restrikciós emésztésekhez. A mintákat 1-2 U mennyiségű FERMENTAS enzim jelenlétében 1-2 óráig 37 C-on inkubáltuk. Az emésztés végén a reakcióelegybe 1/5 rész mintafelviteli puffert mértünk (5xSTOP: 10 % ficoll; 0,25 M EDTA; ph 8,0; 0,2 % brómfenolkék). A restrikciós enzimekkel hasított minták fragmentjeit agaróz gélen választottuk el. Az agarózt 1xTBE pufferben (10.8 g TRIS, 5.5 g bórsav, 0,1 M EDTA, ph 8,0/1000ml) oldottuk fel. Majd a feloldódást követően etídium-bromidot mértünk bele, melynek végkoncentrációja : 0.1 µg/ml. Kis fragmentek ( bp) esetén 1,3-1,5 %-os gélt, nagy fragmentek elválasztására 0,7-0,8 %-os gélt használtunk. Ezután a mintákat TBE pufferben, a gél dimenziójától függően V-on, fragmentizolálás esetén V-on választottuk el. A kiértékelést UV fény segítségével végeztük.

16 A 16-3 fág h génje Fragmentizolálás A megfelelő restrikciós enzimmel hasított fragmenteket elektroforézissel szétválasztottuk. Az izolálni kívánt fragment elé bevágtunk és a gélbe Whatman DE 81 papírt helyeztünk. 20 perces 60V feszültség mellett történő további elektroforézis után a papírról a DNS fragmentet 2 50 µl 1M NaCl oldattal távolítottuk el. A DNS-t 0.1 térfogat 3 M Na-acetát oldat (ph 7,0) és 80 µl izopropanol hozzáadásával kicsaptuk. 20 perces -20 C-os inkubáció után centrifugáltuk, szárítottuk és 20 µl desztillált vízben feloldottuk a csapadékot Fehérjepreparátum készítése SDS-poliakrilamid gélelektroforézishez Éjszakán át rázatott rhizobium kultúrát huszadára visszahigítottuk (10 ml táptalaj ml baktérium + megfelelő antibiotikum). 37 C-os rázóban 90 percig rázattuk, törzsenként 2-2 lombikot indítva. Egyikbe beletettük az IPTG-t (23 mg/ml), majd minden kultúrát továbbnövesztettük. Az indukció után 4 órával megmértük az OD-kat. OD mérés után 1.5 ml-t lefugáltunk minden törzsből. A kapott OD értékek függvényében oldottuk fel a mintákat: 0.5 OD-ra 50 µl desztillált vizet adtunk. Ezt követően ugyanannyi µl mintafelviteli puffert (2xSTOP-ot) adtunk hozzá, mint amennyi desztillált vízbe felvettük a baktériumot. Az eppendorf csöveket 10 percre 95 C-ra raktuk, majd a mintákat felhasználásig +5 C-on tároltuk SDS-PAGE (poliakrilamid gélelektroforézis) Futtató gél (15 ml) :6 ml 30 % akrilamid/biszakrilamid, ml 1 M-os ph 8.8-as TRIS, 0.3 ml 5 %-os SDS, ml desztillált víz, 6-8 mg APS, 15 µl TEMED Tömörítő gél (5 ml):0.83 ml 30 % akrilamid/biszakrilamid, ml 1 M-os ph 6.8-as TRIS, 0.1 ml 5 %-os SDS, 3.5 ml desztillált víz, 8 mg APS, 10 µl TEMED

17 A 16-3 fág h génje - 17 Mintafelvitel előtt a mintákat 90 C-ra raktuk. Ezután a gélt glicin pufferben 30 maen előfuttattuk, majd a mintákat a tömörítő fázison 20 ma-en, majd a szeparáló fázison 40 ma-en választottuk el. A gélfestéshez 0.2 %-os Coomassie kék festéket használtunk. Az éjszakán át festett gélt mosópufferben mostuk, melynek összetétele a következő: 10 % metanol, 30 % ecetsav, desztillált víz Ligálási reakció A ligálási elegyet vektor DNS oldat, fragment DNS oldat, 5 ligáz puffer (500 mm TrisHCL, 100 mm MgCl 2, 10 mm ATP, ph 7,6) és desztillált víz felhasználásával állítottuk össze. A reakcióhoz higított T4 DNS ligázt használtunk (4µl T4 DNS ligáz -1 weiss U/µl- és 200 µl T4 DNS ligáz puffer) és az elegyet legalább 1 óráig szobahőmérsékleten inkubáltuk. A ligálási reakciót 15 µl végtérfogatban végeztük, 5 µl DNS-t mértünk bele Kompetens sejtek készítése A kompetens sejtek készítéséhez E. coli XL1-blue törzset használtunk. 200 ml SOB táptalajban (2% Bacto trypton, 0,5% Yeast extract, 10 mm NaCl, 2,5 mm KCl, ph 7,0) éjszakán át C-on os OD-ig (OD 600 ) növesztettük a baktériumkultúrát, majd 10 percre jégre tettük, ezután mindig 0 C-on dolgoztunk. A sejteket 10 perces centrifugálással (4000 rpm) gyűjtöttük össze, majd 80 ml hideg TB pufferben (10 mm PIPES, 15 mm CaCl 2, 250 mm KCl, ph 6,7) szuszpendáltuk fel. 10 percig jégen inkubáltuk, majd centrifugáltuk és 20 ml 0 C-os TB pufferben szuszpendáltuk. A szuszpenzióhoz 1,5 ml dimetil szulfoxidot (DMSO) adtunk, a sejteket Eppendorfcsövekbe szétosztva fagyasztottuk és transzformációig -80 C-on tároltuk (Inoue et al., 1990).

A 16-3 bakteriofág host-range mutációi

A 16-3 bakteriofág host-range mutációi DIPLOMAMUNKA A 16-3 bakteriofág host-range mutációi Maász Anita biológus hallgató témavezető: Dr. Putnoky Péter Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék 2004.

Részletesebben

A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének

A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének merisztéma korai szimbiotikus zóna késői szimbiotikus zóna öregedési zóna gyökér keresztmetszet NODULÁCIÓ növényi jel Rhizobium meliloti rhizobium

Részletesebben

Mutáció létrehozása a Sinorhizobium meliloti baktérium phaa2 génjében

Mutáció létrehozása a Sinorhizobium meliloti baktérium phaa2 génjében Mutáció létrehozása a Sinorhizobium meliloti baktérium phaa2 génjében Készítette: ACKERMANN ANDREA Biológia-kémia szakos hallgató Témavezetı: Pálvölgyi Adrienn, Dr. Putnoky Péter Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

Az RkpM fehérje funkciójának elemzése

Az RkpM fehérje funkciójának elemzése Az RkpM fehérje funkciójának elemzése DIPLOMAMUNKA Készítette: PÁLVÖLGYI ADRIENN Biológus hallgató Témavezető: DR. PUTNOKY PÉTER Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar Genetikai és Molekuláris Biológiai

Részletesebben

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia Fehérje expressziós rendszerek Gyógyszerészi Biotechnológia Expressziós rendszerek Cél: rekombináns fehérjék előállítása nagy tisztaságban és nagy mennyiségben kísérleti ill. gyakorlati (therapia) felhasználásokra

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A kapszuláris poliszacharid bioszintézis és a 16-3 bakteriofág receptor Sinorhizobium meliloti 41 baktériumban

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A kapszuláris poliszacharid bioszintézis és a 16-3 bakteriofág receptor Sinorhizobium meliloti 41 baktériumban PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Biológia Doktori Iskola A kapszuláris poliszacharid bioszintézis és a 16-3 bakteriofág receptor Sinorhizobium meliloti 41 baktériumban Ph.D. értekezés tézisei Pálvölgyi Adrienn Témavezető:

Részletesebben

DNS-szekvencia meghatározás

DNS-szekvencia meghatározás DNS-szekvencia meghatározás Gilbert 1980 (1958) Sanger 3-1 A DNS-polimerázok jellemzői 5'-3' polimeráz aktivitás 5'-3' exonukleáz 3'-5' exonukleáz aktivitás Az új szál szintéziséhez kell: templát DNS primer

Részletesebben

Ph.D. értekezés tézisei. A c-típusú citokrómok biogenezisében résztvevő fehérjék. szerepe és génjeik szabályozása Sinorhizobium meliloti-ban

Ph.D. értekezés tézisei. A c-típusú citokrómok biogenezisében résztvevő fehérjék. szerepe és génjeik szabályozása Sinorhizobium meliloti-ban Ph.D. értekezés tézisei A c-típusú citokrómok biogenezisében résztvevő fehérjék szerepe és génjeik szabályozása Sinorhizobium meliloti-ban Készítette: Cinege Gyöngyi Témavezető: Dr. Dusha Ilona MTA Szegedi

Részletesebben

A mutáns fenotípushoz szorosan kapcsolt markerek (1N1R és U212D) segítségével BAC (Bacterial Artifical Chromosome) klónokat azonosítottunk egy másik

A mutáns fenotípushoz szorosan kapcsolt markerek (1N1R és U212D) segítségével BAC (Bacterial Artifical Chromosome) klónokat azonosítottunk egy másik A szimbiotikus gümő kialakulásában résztvevő két gén azonosítása Medicago truncatulaból térképezésen alapuló génizolálással c. OTKA pályázat (T046645) zárójelentése A pályázat célja a Sinorhizobium meliloti

Részletesebben

NITROGÉNKÖTŐ ENDOSZIMBIÓZISOK 1

NITROGÉNKÖTŐ ENDOSZIMBIÓZISOK 1 NITROGÉNKÖTŐ ENDOSZIMBIÓZISOK 1 Frankia baktériumfajok (Actinomycetales) filamentumok v. fonalak, (Streptomyces rokonok) növények: Alnus (Alnus glutinosa lásd a képet) Casuarina mediterrán fajok Eleagnus

Részletesebben

Bakteriofág és bakteriális represszor vizsgálata in vivo és in vitro módszerekkel

Bakteriofág és bakteriális represszor vizsgálata in vivo és in vitro módszerekkel SZENT ISTVÁN EGYETEM Bakteriofág és bakteriális represszor vizsgálata in vivo és in vitro módszerekkel Doktori értekezés tézisei Ferenczi Szilamér Imre Gödöllő 2008 A doktori iskola megnevezése: Biológia

Részletesebben

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása.

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása. Növények klónozása Klónozás Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása. Görög szó: klon, jelentése: gally, hajtás, vessző. Ami

Részletesebben

PUTNOKY PÉTER Dr. születési hely /idő: Budapest, 1956. november 27. családi állapot:

PUTNOKY PÉTER Dr. születési hely /idő: Budapest, 1956. november 27. családi állapot: Curriculum vitae - Putnoky Péter - 2013. 1 név: PUTNOKY PÉTER Dr. születési hely /idő: Budapest, 1956. november 27. családi állapot: munkahely jelenlegi beosztás oktatói azonosító 71527029298 MTA köztestületi

Részletesebben

A 16-3 FÁG SZABÁLYOZÓ RÉGIÓI: REPRESSZOROK ÉS OPERÁTOROK

A 16-3 FÁG SZABÁLYOZÓ RÉGIÓI: REPRESSZOROK ÉS OPERÁTOROK SZENT ISTVÁN EGYETEM A 16-3 FÁG SZABÁLYOZÓ RÉGIÓI: REPRESSZOROK ÉS OPERÁTOROK Doktori értekezés tézisei Csiszovszki Zsolt Gödöllő 2003 A doktori iskola Megnevezése: Biológiatudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése. Kiss Erzsébet Kovács László

A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése. Kiss Erzsébet Kovács László A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése Kiss Erzsébet Kovács László Bevezetés Nagy gazdasági gi jelentıségük k miatt a gyümölcs lcsök, termések fejlıdésének mechanizmusát

Részletesebben

Agrobacterium vitis rezisztencia kialakítása az iaam szekvencia segítségével DIPLOMAMUNKA

Agrobacterium vitis rezisztencia kialakítása az iaam szekvencia segítségével DIPLOMAMUNKA Agrobacterium vitis rezisztencia kialakítása az iaam szekvencia segítségével DIPLOMAMUNKA készítette: GALAMBOS ANIKÓ biológus hallgató témavezető: Dr. PUTNOKY PÉTER PTE TTK Biológiai Intézet Genetikai

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

AZ IS30 BAKTERIÁLIS INSZERCIÓS ELEM CÉLSZEKVENCIA VÁLASZTÁSÁNAK MOLEKULÁRIS TÉNYEZŐI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ MÓNIKA

AZ IS30 BAKTERIÁLIS INSZERCIÓS ELEM CÉLSZEKVENCIA VÁLASZTÁSÁNAK MOLEKULÁRIS TÉNYEZŐI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ MÓNIKA AZ IS30 BAKTERIÁLIS INSZERCIÓS ELEM CÉLSZEKVENCIA VÁLASZTÁSÁNAK MOLEKULÁRIS TÉNYEZŐI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ MÓNIKA Gödöllő 2007. 1 A Doktori Iskola megnevezése: Szent István Egyetem Biológia Tudományi

Részletesebben

A 16-3 bakteriofág receptorának elemzése

A 16-3 bakteriofág receptorának elemzése 1 DIPLOMAMUNKA A 16-3 bakteriofág receptorának elemzése DEÁK VERONIKA biológus hallgató Témavezető: DR. PUTNOKY PÉTER Pécsi Tudományegyetem Biológiai Intézet Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék

Részletesebben

Szimbiotikus nitrogénkötés

Szimbiotikus nitrogénkötés Szimbiotikus nitrogénkötés Nitrogén körforgalom, kémiai és biológiai nitrogénkötés - szabadonélő, asszociatív és szimbiotikus nitrogénkötés. Növény-baktérium kapcsolatok: az agrobaktériumok és a rhizobiumok

Részletesebben

Ph.D. értekezés tézisei. Dürgő Hajnalka. Témavezető: Dr. Medzihradszky-Fölkl Katalin. Biológia Doktori Iskola. MTA SZBK Biokémiai Intézet SZTE TTIK

Ph.D. értekezés tézisei. Dürgő Hajnalka. Témavezető: Dr. Medzihradszky-Fölkl Katalin. Biológia Doktori Iskola. MTA SZBK Biokémiai Intézet SZTE TTIK Gümő-specifikus NCR peptidek azonosítása, vad és mutáns Medicago truncatula gyökérgümők összehasonlító fehérjeanalízise, és az NCR247 lehetséges bakteriális interakciós partnereinek felderítése Ph.D. értekezés

Részletesebben

A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM 40078 törzse egy olyan

A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM 40078 törzse egy olyan A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM 40078 törzse egy olyan fehérjét (FC-1 killer toxint) választ ki a tápközegbe, amely elpusztítja az opportunista patogén Cryptococcus neoformans-t.

Részletesebben

7. A b-galaktozidáz indukciója Escherichia coliban

7. A b-galaktozidáz indukciója Escherichia coliban 7. A b-galaktozidáz INDUKCIÓJA ESCHERICHIA COLIBAN 7. A b-galaktozidáz indukciója Escherichia coliban dr. Bauer Pál 7.1. Az enzimindukció jelensége Az élõlények valamennyi génjének állandó és folyamatos

Részletesebben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben Tory Kálmán Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika A ~20 ezer fehérje-kódoló gén a 23 pár kromoszómán A kromoszómán található bázisok száma: 250M

Részletesebben

Egy új, a szimbiotikus gümőfejlődésben szerepet játszó ubiquitin ligáz funkcionális jellemzése

Egy új, a szimbiotikus gümőfejlődésben szerepet játszó ubiquitin ligáz funkcionális jellemzése Zárójelentés 76843 sz. pályázat 2009 2012 Egy új, a szimbiotikus gümőfejlődésben szerepet játszó ubiquitin ligáz funkcionális jellemzése A tervezett munka a kutatócsoportunkban korábban genetikai térképezésen

Részletesebben

Génszerkezet és génfunkció

Génszerkezet és génfunkció Általános és Orvosi Genetika jegyzet 4. fejezetének bővítése a bakteriális genetikával 4. fejezet Génszerkezet és génfunkció 1/ Bakteriális genetika Nem szükséges külön hangsúlyoznunk a baktériumok és

Részletesebben

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Kovács Zoltán ügyvezető DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Problémadefiníció Első generációs

Részletesebben

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot.

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot. Kromoszómák, Gének A kromoszóma egy hosszú DNS szakasz, amely a sejt életének bizonyos szakaszában (a sejtosztódás előkészítéseként) tömörödik, így fénymikroszkóppal láthatóvá válik. A kromoszómák két

Részletesebben

DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel

DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel Gyakorlat helye: BIOMI Kft. Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ épülete volt

Részletesebben

Éter típusú üzemanyag-adalékok mikrobiális bontása: a Methylibium sp. T29 jelű, új MTBE-bontó törzs izolálása és jellemzése

Éter típusú üzemanyag-adalékok mikrobiális bontása: a Methylibium sp. T29 jelű, új MTBE-bontó törzs izolálása és jellemzése Éter típusú üzemanyag-adalékok mikrobiális bontása: a Methylibium sp. T29 jelű, új MTBE-bontó törzs izolálása és jellemzése Doktori értekezés tézisei Szabó Zsolt Témavezető: Dr. Bihari Zoltán vezető kutató

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

5. Molekuláris biológiai technikák

5. Molekuláris biológiai technikák 5. Molekuláris biológiai technikák DNS szaporítás kémcsőben és élőben. Klónozás, PCR, cdna, RT-PCR, realtime-rt-pcr, Northern-, Southernblotting, génexpresszió, FISH 5. Molekuláris szintű biológiai technikák

Részletesebben

Agrobacterium rezisztens növények létrehozása géncsendesítéssel

Agrobacterium rezisztens növények létrehozása géncsendesítéssel Agrobacterium rezisztens növények létrehozása géncsendesítéssel DIPLOMAMUNKA Készítette: CSEH ATTILA Biológus MSc szakos hallgató Témavezetők: GALAMBOS ANIKÓ, DR. PUTNOKY PÉTER PTE TTK Biológiai Intézet

Részletesebben

Növényi sejtek által előállított monoklonális antitesttöredékek jellemzése

Növényi sejtek által előállított monoklonális antitesttöredékek jellemzése BIOTECHNOLÓGIÁK MŰSZAKI HÁTTERE Növényi sejtek által előállított monoklonális antitesttöredékek jellemzése Tárgyszavak: idegen fehérje; monoklonális antitest; fehérjestabilitás; növényisejt-szuszpenzió;

Részletesebben

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján MOHR ANITA SIPOS RITA, SZÁNTÓ-EGÉSZ RÉKA, MICSINAI ADRIENN 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4. info@biomi.hu, www.biomi.hu TÖRZS AZONOSÍTÁS

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ismertesse a gyakorlaton lévő szakasszisztens hallgatóknak a PCR termékek elválasztása céljából végzett analitikai agaróz gélelektroforézis során használt puffert! Az ismertetés során az alábbi

Részletesebben

2011. január április 10. IPK Gatersleben (Németország) május 17. Kruppa Klaudia

2011. január április 10. IPK Gatersleben (Németország) május 17. Kruppa Klaudia 2011. január 10. 2011. április 10. IPK Gatersleben (Németország) Gatersleben (G-life) Country State District Town Administration Germany Saxony-Anhalt Salzlandkreis Seeland Basic statistics Area 16.00

Részletesebben

NANOTECHNOLOGIA 6. előadás

NANOTECHNOLOGIA 6. előadás NANOTECHNOLOGIA 6. előadás A plazmid: Ha meg akarjuk ismerni egy fehérje működését, akkor sokat kell belőle előállítanunk. Ezt akár úgy is megtehetjük, hogy a kívánt géndarabot egy baktérumba ültetjük

Részletesebben

A pha1 és pha2 géncsoport szerepe Agrobacterium tumefaciensben

A pha1 és pha2 géncsoport szerepe Agrobacterium tumefaciensben A pha1 és pha2 géncsoport szerepe Agrobacterium tumefaciensben Diplomamunka Készítette: Csoknya Julianna biológus hallgató Témavezetı: Dr. Putnoky Péter PTE TTK Biológiai Intézet Genetikai és Molekuláris

Részletesebben

MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI GYAKORLATOK Molekuláris biológiai gyakorlatok - 1 MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI GYAKORLATOK Putnoky Péter PTE, TTK Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék Tartalom Balesetvédelem 2. 3. DNS koncentráció meghatározás 10.

Részletesebben

Mivel korábban már végeztünk mikroszatellit elemzést (Liker et al 2009), a kiértékeléshez szükséges szoftverek és tapasztalat rendelkezésre áll.

Mivel korábban már végeztünk mikroszatellit elemzést (Liker et al 2009), a kiértékeléshez szükséges szoftverek és tapasztalat rendelkezésre áll. Genetikai változatosság (állat csoportok) Pénzes Zsolt, Bihari Péter és Raskó István SZBK Genetika Intézet A pályázati munkatervnek megfelelően első évben elsősorban a részletes elemzésre kiválasztott

Részletesebben

A termesztett búza diploid őseinek molekuláris citogenetikai elemzése: pachytén- és fiber-fish.

A termesztett búza diploid őseinek molekuláris citogenetikai elemzése: pachytén- és fiber-fish. OTKA K67808 zárójelentés 2012. A termesztett búza diploid őseinek molekuláris citogenetikai elemzése: pachytén- és fiber-fish. A fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH) olyan technikai fejlettséget ért

Részletesebben

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!!

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!! Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció 1859 1865 1869 1952 Hershey & Chase 1953!!! 1879 1903 1951 1950 1944 1928 1911 1 1. DNS szerkezete Mi az örökítő anyag? Friedrich Miescher

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. A doktori értekezés tézisei A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. Bíró Judit Témavezető: Dr. Fehér Attila Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Iparilag alkalmazható szekvenciák, avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Neutrokin α - jelentős kereskedelmi érdekek

Részletesebben

Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével. Kozma Gabriella

Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével. Kozma Gabriella Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével Kozma Gabriella Ph.D. tézisek Témavezető: Dr. Sipos László Genetikai Intézet MTA Szegedi Biológiai

Részletesebben

DNS-számítógép. Balló Gábor

DNS-számítógép. Balló Gábor DNS-számítógép Balló Gábor Bevezetés A nukleinsavak az élő szervezetek egyik legfontosabb alkotórészei. Ezekben tárolódnak ugyanis az öröklődéshez, és a fehérjeszintézishez szükséges információk. Bár a

Részletesebben

A GENOM MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI

A GENOM MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI A GENOM MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI 20 GENETIKA ALAPOK 3-1 Jóslatok és a valóság a molekuláris biológiában. Mennyire látható előre a tudomány fejlődése? 1968 Simone de Beauvoir "Minden ember halandó" 1-2

Részletesebben

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 ADATBÁNYÁSZAT

Részletesebben

Az Ig génátrendeződés

Az Ig génátrendeződés Az Ig génátrendeződés Háromféle változás játszódik le a molekula szerkezetét tekintve: B sejtek fejlődése alatt: VDJ átrendeződés (rekombináció) IgH izotípusváltás rekombináció (CSR) Szomatikus hipermutáció

Részletesebben

Genomika. Mutációk (SNP-k) és vizsgálatuk egyszerű módszerekkel. DNS szekvenálási eljárások. DNS ujjlenyomat (VNTR)

Genomika. Mutációk (SNP-k) és vizsgálatuk egyszerű módszerekkel. DNS szekvenálási eljárások. DNS ujjlenyomat (VNTR) Genomika (A genom, génállomány vizsgálata) Mutációk (SNP-k) és vizsgálatuk egyszerű módszerekkel DNS szekvenálási eljárások DNS ujjlenyomat (VNTR) DNS chipek statikus és dinamikus információk vizsgálata

Részletesebben

A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata

A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata Buzás-Bereczki Orsolya Témavezetők: Dr. Bálint Éva Dr. Boros Imre Miklós Biológia

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 472 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 472 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006472T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 472 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 788982 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Dr. Czeglédi Levente Dr. Béri Béla Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár

Részletesebben

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Dr. Patócs Attila, PhD MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Laboratóriumi Medicina Intézet Genetikai

Részletesebben

I. A sejttől a génekig

I. A sejttől a génekig Gén A gének olyan nukleinsav-szakaszok a sejtek magjainak kromoszómáiban, melyek a szervezet működését és növekedését befolyásoló fehérjék szabályozásához és előállításához szükséges információkat tartalmazzák.

Részletesebben

MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK. Péteri Adrienn Zsanett DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK. Péteri Adrienn Zsanett DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Péteri Adrienn Zsanett Témavezetők: Dr. Varga János, Egyetemi docens Dr. Vágvölgyi Csaba, Tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Az örökítőanyag. Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase

Az örökítőanyag. Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase SZTE, Orv. Biol. Int., Mol- és Sejtbiol. Gyak., VIII. Az örökítőanyag Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase Ez az

Részletesebben

A Telomerase-specific Doxorubicin-releasing Molecular Beacon for Cancer Theranostics

A Telomerase-specific Doxorubicin-releasing Molecular Beacon for Cancer Theranostics A Telomerase-specific Doxorubicin-releasing Molecular Beacon for Cancer Theranostics Yi Ma, Zhaohui Wang, Min Zhang, Zhihao Han, Dan Chen, Qiuyun Zhu, Weidong Gao, Zhiyu Qian, and Yueqing Gu Angew. Chem.

Részletesebben

A DNS replikációban kulcsszerepet játszó PCNA fehérje variánsok előállítása és rekombináns DNS technológia segítségével való kifejezése

A DNS replikációban kulcsszerepet játszó PCNA fehérje variánsok előállítása és rekombináns DNS technológia segítségével való kifejezése A DNS replikációban kulcsszerepet játszó PCNA fehérje variánsok előállítása és rekombináns DNS technológia segítségével való kifejezése PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) Csiszár Mónika, Kós Tamás,

Részletesebben

DNS replikáció. DNS RNS Polipeptid Amino terminus. Karboxi terminus. Templát szál

DNS replikáció. DNS RNS Polipeptid Amino terminus. Karboxi terminus. Templát szál DNS replikáció DNS RNS Polipeptid Amino terminus Templát szál Karboxi terminus Szuper-csavarodott prokarióta cirkuláris DNS Hisztonok komplexe DNS hisztonokra történő felcsvarodása Hiszton-kötött negatív

Részletesebben

A replikáció mechanizmusa

A replikáció mechanizmusa Az öröklődés molekuláris alapjai A DNS megkettőződése, a replikáció Szerk.: Vizkievicz András A DNS-molekula az élőlények örökítő anyaga, kódolt formában tartalmazza mindazon információkat, amelyek a sejt,

Részletesebben

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYGENETIKA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYI TÁPANYAG TRANSZPORTEREK az előadás áttekintése A tápionok útja a növényben Növényi tápionok passzív és

Részletesebben

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok Natív antigének felismerése B sejt receptorok, immunglobulinok B és T sejt receptorok A B és T sejt receptorok is az immunglobulin fehérje család tagjai A TCR nem ismeri fel az antigéneket, kizárólag az

Részletesebben

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.) Az I./2. rész (Gének és funkciójuk) rövid összefoglalója A gének a DNS információt hordozó szakaszai, melyekben a 4 betű (ATCG) néhány ezerszer, vagy százezerszer ismétlődik. A gének önálló programcsomagként

Részletesebben

Tipizálási módszerek alkalmazása methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek molekuláris epidemiológiai vizsgálatai során

Tipizálási módszerek alkalmazása methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek molekuláris epidemiológiai vizsgálatai során Tipizálási módszerek alkalmazása methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek molekuláris epidemiológiai vizsgálatai során Ungvári Erika, Tóth Ákos Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

Az adenovírusok morfológiája I.

Az adenovírusok morfológiája I. Adenovírusok A vírusok Elnevezésük a latin virus szóból ered, amelynek jelentése méreg. A vírusok a legkisebb ismert entitások. Csak elektronmikroszkóppal tanulmányozhatóak, mert méretük 20-400 nanométerig

Részletesebben

DNS klónozása DNS klóntárak előállítása és szűrése

DNS klónozása DNS klóntárak előállítása és szűrése DNS klónozása DNS klóntárak előállítása és szűrése Lontay Beáta 2016. Klónozás: A genetikai információt az egyik élőlényből (állat, növény, mikroorganizmus) mesterségesen visszük át egy másik organizmusba.

Részletesebben

Immunológia alapjai előadás MHC. szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

Immunológia alapjai előadás MHC. szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Antigén felismerés Az ellenanyagok és a B sejt receptorok natív formában

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

Escherichia coli aminosav-transzporterek vizsgálata

Escherichia coli aminosav-transzporterek vizsgálata Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Escherichia coli aminosav-transzporterek vizsgálata Készítette: Szvetnik Attila Témavezetı: Dr. Kálmán Miklós egyetemi docens Biológia Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Az IPD3 gén genetikai térképezése és szerepének vizsgálata a szimbiotikus kapcsolatok kialakításában Medicago truncatula-ban.

Az IPD3 gén genetikai térképezése és szerepének vizsgálata a szimbiotikus kapcsolatok kialakításában Medicago truncatula-ban. Az IPD3 gén genetikai térképezése és szerepének vizsgálata a szimbiotikus kapcsolatok kialakításában Medicago truncatula-ban Doktori értekezés Horváth Beatrix Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi

Részletesebben

DNS KLÓNOZÁS: Egy DNS molekula megsokszorozása. In vivo-különféle gazdasejtekben

DNS KLÓNOZÁS: Egy DNS molekula megsokszorozása. In vivo-különféle gazdasejtekben DNS KLÓNOZÁS DNS KLÓNOZÁS: Egy DNS molekula megsokszorozása In vitro-pcr In vivo-különféle gazdasejtekben POLIMERÁZ LÁNCREAKCIÓ (PCR) PCR A POLIMERÁZ LÁNC REAKCIÓ DNS MOLEKULÁK MEGSOKSZOROZÁSÁRA (AMPLIFIKÁLÁSÁRA)

Részletesebben

Genetika. Tartárgyi adatlap: tantárgy adatai

Genetika. Tartárgyi adatlap: tantárgy adatai Genetika Előadás a I. éves Génsebészet szakos hallgatók számára Tartárgyi adatlap: tantárgy adatai 2.1. Tantárgy címe Genetika 2.2. Előadás felelőse Dr. Mara Gyöngyvér, docens 2.3. Egyéb oktatási tevékenységek

Részletesebben

Baktérium- és fággenetika

Baktérium- és fággenetika Baktérium- és fággenetika Baktériumok A prokarióták egysejtű organizmusok haploid, cirkuláris dsdns genom 70 S riboszóma plazmamembrán, citoplazma nincs mag, ER, Golgi, mitokondrium aszexuális szaporodás

Részletesebben

A c-típusú citokrómok biogenezisében résztvevő fehérjék. szerepe és génjeik szabályozása Sinorhizobium. meliloti-ban.

A c-típusú citokrómok biogenezisében résztvevő fehérjék. szerepe és génjeik szabályozása Sinorhizobium. meliloti-ban. A c-típusú citokrómok biogenezisében résztvevő fehérjék szerepe és génjeik szabályozása Sinorhizobium meliloti-ban Ph.D. értekezés Cinege Gyöngyi Témavezető: Dr. Dusha Ilona MTA Szegedi Biológiai Központ

Részletesebben

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert Mit tud a genetika Génterápiás lehetőségek MPS-ben Dr. Varga Norbert Oki terápia Terápiás lehetőségek MPS-ben A kiváltó okot gyógyítja meg ERT Enzimpótló kezelés Őssejt transzplantáció Genetikai beavatkozások

Részletesebben

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma Fotoszintézis fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella Sötétszakasz - sztróma A növényeket érı hatások a pigmentösszetétel változását okozhatják I. Mintavétel (inhomogén minta) II.

Részletesebben

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsanna és munkatársai

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsanna és munkatársai Kar: TTK Tantárgy: CITOGENETIKA Kód: AOMBCGE3 ECTS Kredit: 3 A tantárgyat oktató intézet: TTK Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék A tantárgy felvételére ajánlott félév: 3. Melyik félévben

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben

A géntechnológiát megalapozó felfedezések

A géntechnológiát megalapozó felfedezések 2010. december BIOTECHNOLÓGIA Rova tvezető: Dr. Heszky László akadémikus A géntechnológia genetikai alapjai c. I. fejezet 1-5. részében azokat a tudományos eredményeket mutattuk be, melyek bizonyítják,

Részletesebben

Tudományos Diákköri Konferencia. Dobrotka Paula

Tudományos Diákköri Konferencia. Dobrotka Paula Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Dobrotka Paula Biomérnök MSc szak Egészségvédő szakirány Staphylococcus aureus transzkripciós

Részletesebben

Poligénes v. kantitatív öröklődés

Poligénes v. kantitatív öröklődés 1. Öröklődés komplexebb sajátosságai 2. Öröklődés molekuláris alapja Poligénes v. kantitatív öröklődés Azok a tulajdonságokat amelyek mértékegységgel nem, vagy csak nehezen mérhetők, kialakulásuk kevéssé

Részletesebben

mintasepcifikus mikrokapilláris elektroforézis Lab-on-Chip elektroforézis / elektrokinetikus elven DNS, RNS, mirns 12, fehérje 10, sejtes minta 6

mintasepcifikus mikrokapilláris elektroforézis Lab-on-Chip elektroforézis / elektrokinetikus elven DNS, RNS, mirns 12, fehérje 10, sejtes minta 6 Agilent 2100 Bioanalyzer mikrokapilláris gélelektroforézis rendszer G2943CA 2100 Bioanalyzer system forgalmazó: Kromat Kft. 1112 Budapest Péterhegyi u. 98. t:36 (1) 248-2110 www.kromat.hu bio@kromat.hu

Részletesebben

A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban

A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban című támogatott kutatás fő célja az volt, hogy olyan regulációs mechanizmusoknak a virulenciára kifejtett

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A növényi növekedés és fejlődés áttekintése Előadás áttekintése 1. A növekedés, differenciálódás és fejlődés fogalma

Részletesebben

A PENICILLIUM CHRYSOGENUM LAKTÓZ HASZNOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

A PENICILLIUM CHRYSOGENUM LAKTÓZ HASZNOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA EGYETEMI DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A PENICILLIUM CHRYSOGENUM LAKTÓZ HASZNOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Nagy Zoltán Témavezet : Dr. Biró Sándor Debreceni Egyetem Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék

Részletesebben

A plazminogén metilglioxál módosítása csökkenti a fibrinolízis hatékonyságát. Léránt István, Kolev Kraszimir, Gombás Judit és Machovich Raymund

A plazminogén metilglioxál módosítása csökkenti a fibrinolízis hatékonyságát. Léránt István, Kolev Kraszimir, Gombás Judit és Machovich Raymund A plazminogén metilglioxál módosítása csökkenti a fibrinolízis hatékonyságát Léránt István, Kolev Kraszimir, Gombás Judit és Machovich Raymund Semmelweis Egyetem Orvosi Biokémia Intézet, Budapest Fehérjék

Részletesebben

Szervrendszerek szintje. Szervek szintje. Atomok szintje. Sejtek szintje. Szöveti szint. Molekulák szintje

Szervrendszerek szintje. Szervek szintje. Atomok szintje. Sejtek szintje. Szöveti szint. Molekulák szintje Egyed szintje Ökoszisztéma Szervrendszerek szintje Szervek szintje Szöveti szint Sejtek szintje Atomok szintje Molekulák szintje TARTALOM: 1. Molekuláris biológiai/genetikai technikák 2. A genomika technikái

Részletesebben

DNS KLÓNOZÁS: Egy DNS molekula. In vivo-különféle gazdasejtekben

DNS KLÓNOZÁS: Egy DNS molekula. In vivo-különféle gazdasejtekben DNS KLÓNOZÁS DNS KLÓNOZÁS: Egy DNS molekula megsokszorozása In vitro-pcr In vivo-különféle gazdasejtekben POLIMERÁZ LÁNCREAKCIÓ (PCR) PCR A POLIMERÁZ LÁNC REAKCIÓ DNS MOLEKULÁK MEGSOKSZOROZÁSÁRA (AMPLIFIKÁLÁSÁRA)

Részletesebben

A baktériumok genetikája

A baktériumok genetikája 6. előadás A baktériumok genetikája A baktériumoknak fontos szerep jut a genetikai kutatásokban Előny: Haploid genom Rövid generációs idő Olcsón és egyszerűen nagy populációhoz juthatunk A prokarióták

Részletesebben

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Az élet Darwini szemlélete Melyek az evolúció bizonyítékai a világban? EVOLÚCIÓ: VÁLTOZATOSSÁG Mutáció Horizontális géntranszfer Genetikai rekombináció Rekombináció

Részletesebben

A Caskin1 állványfehérje vizsgálata

A Caskin1 állványfehérje vizsgálata A Caskin1 állványfehérje vizsgálata Doktori tézisek Balázs Annamária Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola Témavezeto: Dr. Buday László egyetemi tanár, az orvostudományok doktora

Részletesebben

Szimbiotikus eredetű, antimikrobiális típusú peptidek hatása Sinorhizobium meliloti baktériumra

Szimbiotikus eredetű, antimikrobiális típusú peptidek hatása Sinorhizobium meliloti baktériumra Szimbiotikus eredetű, antimikrobiális típusú peptidek hatása Sinorhizobium meliloti baktériumra Doktori/Ph.D. értekezés Tiricz Hilda Anikó Témavezető: Dr. Kereszt Attila SZTE TTIK Biológia Doktori Iskola

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Sejtfal szintézis és megnyúlás Környezeti tényezők hatása a növények növekedésére és fejlődésére Előadás áttekintése

Részletesebben

A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése

A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése Madas Balázs Gergely XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, Hunguest Hotel Béke 2014.

Részletesebben

Új temékek az UD-GenoMed Kft. kínálatában!

Új temékek az UD-GenoMed Kft. kínálatában! Új temékek az UD-GenMed Kft. kínálatában! Műanyag termékek: SARSTEDT műanyag termékek teljes választéka Egyszer használats labratóriumi műanyag eszközök szövet és sejttenyésztéshez Vérvételi és diagnsztikai

Részletesebben

Szabályozott tulajdonságokkal rendelkező mágneses nanokristályok biomimetikus szintézise

Szabályozott tulajdonságokkal rendelkező mágneses nanokristályok biomimetikus szintézise Szabályozott tulajdonságokkal rendelkező mágneses nanokristályok biomimetikus szintézise Pósfai Mihály Pannon Egyetem, Környezettudományi Intézet Kutató Kari Minősítés Kötelezettségei és Lehetőségei Veszprém,

Részletesebben

Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben

Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben Duleba Mónika Környezettudományi Doktori Iskola I.

Részletesebben

DNS munka a gyakorlatban. 2012.10.12. Természetvédelmi genetika

DNS munka a gyakorlatban. 2012.10.12. Természetvédelmi genetika DNS munka a gyakorlatban 2012.10.12. Természetvédelmi genetika Munka fázisok DNS kivonás elektroforézis (fakultatív lépés) PCR Elektroforézis Szekvenálás Szekvencia elemzés faji azonosítás; variabilitás,

Részletesebben