Részletes ismertetô. CAD integráció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részletes ismertetô. CAD integráció"

Átírás

1 Részletes ismertetô CAD integráció

2 proalpha - CAD-integráció Gyártmánytervezés: a rendelés mûszaki feldolgozásának alapja A gyártmánytervezés különösen a rendelésre történô gyártás esetében fontos szerepet játszik a rendelés lebonyolításakor. A gyártmánytervezés jelentôségéhez mérten az adatfeldolgozás technikai bekapcsolása a központi rendszerekhez meglehetôsen elhanyagolt területnek számít. A gyártmánytervezés elszigeteltsége és az adatfeldolgozási folyamatokhoz való szerves kapcsolódásának hiánya több szempontból is hátrányos: a tervezô pl. nem fér hozzá az értékesítésben, a beszerzésben, vagy a termelésben meglevô adatokhoz, ráadásul a már létrejött megállapodásokról, illetve a vevôk módosítási igényeirôl sem nyerhet információt. Ennek következtében minden terület több saját, egymástól elkülönülô információs rendszerrel építi fel a maga adatbázisát. A kettôs adatfelvitel elkerülése érdekében korábban bonyolult ASCII-interface-eket használtak fel, amelyek meglehetôsen körülményesen és lassan továbbították a már meglévô gyártmánytervezési adatokat a termelési/integrált vállalatirányítási (ERP) rendszerekhez. További lehetôségként a CAD-környezet elektronikus adatkezelô rendszereken keresztüli bôvítése ill. kiegészítése merült fel. Az alapvetô problémát (azaz a felesleges, redundáns adattárolás kérdését) viszont még ezzel sem sikerült megoldani. A feladatot csak egy integrált rendszerben lehet megoldani; itt egyetlen központi adatbázisban rögzítik és tárolják a vállalati adatokat, melyeket bármely részleg on-line használhat. proalpha CA-link proalpha CA-link Eseménymonitor adatkarbantartáshoz CAD adatok CAD lekérdezése Workflow-n keresztül proalpha Adatbázis Mûszaki adatok jegyzékek Workflow Rendelési adatok Karbantartási adatok Mûszakirajz-kezelés Értékesítés Anyaggazdálkodási adatok karbantartása Anyaggazdálkodás Termeléstervezés CAD-rajzok megtekintése a mûszakirajz-kezelésen keresztül Gyártás Technológia: nyitottság a megszokott környezetben A proalpha CA-link feladata, hogy a tervezô igényeinek minden szempontból megfeleljen és az egyszerû kezelhetôséget a már megszokott CAD környezetben biztosítsa. A CA-link tehát a proalpha egyik elemi alkotórésze, ugyanakkor a mindenkori CAD-rendszerre jellemzô tulajdonságokkal is rendelkezik. A CA-link így függetlenül a felhasznált CAD rendszer típusától lehetôvé teszi a proalpha -hoz történô szerves csatlakozást. Ezen a területen napjainkban a legismertebb megoldások az AutoCAD, az ME/10 és a pro/engineer rendszerek, melyek a fejlesztésnél az ipari normák mellett a felhasználók szempontjait is messzemenôen figyelembe veszik. A CA-linket a proalpha minden esetben az adott CAD- -rendszer programnyelvén írja, így a tervezô gyorsan és önállóan eligazodik, hiszen a már megszokott környezetében dolgozhat. CAD-Integrác

3 A proalpha CA-link: a CAD és az ERP rendszerek kapcsolata A proalpha CA-link nem csupán egy on-line interface a CAD és az integrált termelésirányítási rendszer között, hanem biztosítja a tervezô számára a proalpha adatbázissal való állandó összeköttetést is. A CA link-menüpont segítségével számtalan proalpha funkció áll közvetlenül rendelkezésre: az integrált rajzkezelés segítségével a lényeges adatok már a rajz készítése közben automatikusan elmenthetôk a proalpha adatbázisába; a szöveges mezôk feltöltése a már rendelkezésre álló törzsadatokkal történik; lehetôség van több rajz egy szerelési egységhez történô hozzárendelésére, ill. több szerelési egység egy rajzhoz történô hozzárendelésére; a keresôfunkción keresztül minden proalpha felhasználó hozzáférhet a megfelelô rajzhoz; a felhasználó a rajzokat a rajzmegtekintô program segítségével bármely proalpha munkaállomáson megjelenítheti és kinyomtathatja. A proalpha CA-link segítségével a klasszikus keresôfunkciókon túl (ilyen pl. az anyagjellemzôk szerinti besorolás, a kód vagy az index szerinti keresés) a törzsadatok karbantartása és a rajzpozíciókkal történô közvetlen összekapcsolása is megoldott. A Workflow rendszer szolgáltatásai a CA-linkben is elérhetôk, lehetôvé téve a feladatok közvetlen fogadását, küldését és feldolgozását, valamint Workflow folyamatok automatikus elindítását. Új törzsadat felvételekor minden illetékes osztály így pl. a beszerzés is automatikusan üzenetet kap. A CA-link segítségével emellett a raktárkészleteknek vagy a szerelési egységek költségének azonnali lekérdezése és egyeztetése is megoldott. A standard illetve rendelési darabjegyzékek a CA-linkkel közvetlenül elôállíthatók, ezek a rajzzal együtt is kinyomtathatók. A törzsadatok módosítása esetén a rendszer azokat a rajzon is on-line módosítja. Ezen a ponton válik az integráció elônye nyilvánvalóvá. A széleskörû módosítás-kezelés biztosítja, hogy a rendelés, ill. a rajz mindig az aktuális tervezési állapotban kerüljön dokumentálásra. A integrált termelési/vállalatirányítási rendszer adataihoz való közvetlen hozzáférés lehetôvé teszi a rendelések mindenkori pontos nyomon követését. A proalpha CA-link az összes geometriai adatot és mûszaki mutatószámot párhuzamosan és redundancia-mentesen kezeli. A rajzok adatai, valamint a termelési adatok ezáltal bármikor közvetlenül felhasználhatók. A vállalatok többségénél a gyártmánytervezés alapvetôen befolyásolja a költségeket. A proalpha CA-link segítségével a költségek már a gyártmánytervezésben, vagyis keletkezésük elsô fázisában is áttekinthetôk. A felhasználó igényeinek megfelelôen, a beszerzett, illetve a sajátgyártású cikkek mindig az aktuális árral, a raktárkészlettel és az újrabeszerzési idôvel együtt szerepelnek. Amikor a tervezô több különbözô, de mûszakilag egyenértékû cikkbôl választhat, akkor a pusztán konstrukciós jellegû döntésekkel párhuzamosan a CA-link segítségével már a tervezés idôszakában lehetôség nyílik a költségek számítására és ezek kihatásainak figyelembe vételére, és így jelentôs megtakarítás érhetô el. proalpha: Cikktörzs Cikkszám Keresôfogalom Szelekció Megnevezés 1 Megnevezés Jelentések Cikkadatok Cikkszám Keresôfogalom Megnevezés M. egységek Anyag Csop. Jell. Raktári ME Csillapító Cikkcsoport Tömeg/RME Lengéscsillapító tok jegyz. ME proalpha: Rajz-darabjegyzék a(z) cikkhez Átszámítás Poz RPoz Cikkszám Megnevezés 1 Megnevezés Csapágytok Számlacsoport Ker. Áru Cikkfajta Beszerzett Felhasználás e,n,s Dugattyúrúd komplett Szabvány Elosztó Lengéscsillapító Normálcikk Variánsfajta tok Zárófedél a tokhoz Ehhez a cikkhez 1 zárolási ok tartozik Részletek proalpha Cikktörzs funkciók Infópont Csillapító Anyag Csop. Jell. szerkesztése Lengéscsillapító Hozzárendelt rajzok komplett Felhasználás Feliratmezô Módosítástörténet Hozzárendelt darabjegyzék Nyitott feladatok Készletek proalpha Szerkesztés Jelentések Felszabadítás Új Változtatás Törlés Szortírozás Keresés Elôvétel Listanyomtatás Pozíció Mennyiségek Kilépés Segítség Pozíció szám 1 Cikkadatok Bruttó mennyiség ME Cikkszám Mennyiségi faktor Megnevezés Lengéscsillapító tok Hulladékfaktor Méret Méret Megjegyzések (1) (2) (3) (4) proalpha Funkciók jegyzék elôállítása proalpha Szerkesztés Módosítás információk Módosító Kiss Péter Dátum Módosítás szám Index szám Tömeg-információk Raktári tömeg Számított tömeg Pozíció tömege Összes tömeg Felszabadítás Új Változtatás Törlés Szortírozás Keresés Elôvétel Kilépés Segítség Árak Módosítás kezelés Listanyomtatás ió

4 A proalpha CA-link mint integrált elektronikus adatfeldolgozás A proalpha CA-link a rajzok, a kategorizálás, az adattárak ill. a módosítások kezelésében, valamint a faxés a nyomtatáskezelés esetében is kiegészítô szoftvertermékek használata nélkül felel meg az elektronikus adatfeldolgozás követelményeinek. Ezzel pontosan és megbízhatóan lehet követni és ellenôrizni a változásokat (pl: CheckIn-t és CheckOut-ot), nyilvántartani és visszakeresni a módosításokat azok indokaival együtt. Ennek során a proalpha CA-link funkcióval mind a rajzok, mind a proalpha adatai és folyamatai elérhetôk. A módosítások kezelése a darabjegyzékeknél és a mûveletterveknél is hasonlóan mûködik. Gyártási rendelés indításakor a proalpha eltárolja a rajzokhoz, a darabjegyzékekhez és a mûvelettervekhez tartozó érvényes módosításokat is. A proalpha CA-linkben a gyártmánytervezés saját kimutatás-készítôvel rendelkezik, így bármelyik kiértékelés vagy lista egyénileg alakítható ki. Mindez jelentôsen megkönnyíti a belsô és külsô kommunikációt akár en keresztül is. A nagyobb szabású gyártmánytervezések lebonyolítása tipikusan projektjellegû. A proalpha projektmenedzsmentje megkönnyíti az idô, a költségek és a végrehajtás megtervezését. A CA-linken keresztül a projektek és azok elôrehaladása közvetlenül megtekinthetô. A tervezô a projekt-tevékenységeket egyszerûen, egy gombnyomással jelentheti le a projekt-menedzsmentbe. Professzionális termékadat-menedzsment A CA-link túlszárnyalja a klasszikus termékadat- -menedzsment alkalmazásait. A gyártmánytervezésben elôforduló összes adat kizárólag a proalpha adatbázisban tárolódik. Az egységes adattárolási rendszer segítségével a vállalat minden részlege hozzáférhet a következô adatokhoz: cikktörzs adatok, darabjegyzékek, rendelések, variánsok, eszköz- és módosításinformációk. A gyártmányhoz a mûszaki ábrázolás (rajz) mellett a darabjegyzékek, a gyártási adatok (mûvelettervek) és a költségvonatkozások (kalkulációk) is szorosan hozzátartoznak. A proalpha CA-linkkel a gyártmánytervezés teljes mértékben összeforr a rendszerrel, tehát le tudja kérdezni az összes információt, és aktívan hozzá tud járulni azok kiegészítéséhez. Egy kifinomult jogosultsági rendszer segítségével pontosan megadható, hogy egy felhasználó mit nézhet meg, mit módosíthat. A termelési struktúrák átlátható megjelenítését a grafikus ábrázolás teszi lehetôvé, így még az összetett beruházásoknál is leegyszerûsíthetô a navigáció. Az integrált CAD rajzmegtekintô program annak a proalpha felhasználónak is a rendelkezésére áll, akinek a munkaállomásán nincs telepített CAD rendszer. Ezekhez az információkhoz minden részleg hozzáférhet. A proalpha biztosítja, hogy csak az engedélyezett rajzok legyenek hozzáférhetôk, és jogosulatlanul ne lehessen adatokat kinyomtatni. A proalpha dokumentum menedzsmenttel való integráció utat nyit valamennyi nem rendszerezett adathoz is. A szkennelt információk és az Office-dokumentumok mellett a rajzokat is elmenti a dokumentum szerver. Így tetszôleges adattárolón lehetséges a hosszú távú archiválás, és minden nézetbôl (vevô, cikk, megbízás, darabjegyzék) mindig az összes strukturált adat és a hozzátartozó, de nem strukturált adat is rendelkezésre áll.

5 A proalpha moduláris réteges felépítése garantálja valamennyi alkalmazás közvetlen kapcsolódását és az összes információ felhasználhatóságát az Információs- & Kontrollingrendszerben. Alapszolgáltatások Termelés Információs- & Kontrollingrendszer Anyaggazdálkodás Pénzügy/Számvitel Költség- & Teljesítményszámítás Munkaügy Technikai rendelés-feldolgozás Az Információs- & Kontrollingrendszer már elôkészített formában áll a tervezô rendelkezésére. A kereskedelemi és a mûszaki információ- és adatáramlás kiegészült, a folyamatok pontosan követhetôk egészen azok lezárásáig. A proalpha Workflow rendszer minden üzenetet és projekt tevékenységet az egész vállalatra kiterjedôen vezérel. A gyártmánytervezés kiemelten használja fel a Workflow, a MIS, a darabjegyzék készítés, a projektmenedzsment és a kontrolling információit. A gyártmánytervezés a dokumentum-menedzsment rendszerhez is kapcsolódik, így egy rendelés valamennyi dokumentuma azonnal hozzáférhetô. A tervezô az elkészített dokumentumokat, (például levelezés, szkennelt vázlatok ) közvetlenül a proalpha dokumentum-menedzsment rendszerében menti el. CA-link Fájl Funkció Nézet Beszúrás Forma Szerszám Rajz Méretezés Módosítás Normaadatok CA - Link? proalpha V 3.02a Cikktörzs Anyag csoportosítási jellemzôk cikktörzs Standard-darabjegyzékek Rajz-darabjegyzékek Rajzkezelés Rajzok anyag csoportosítási jellemzôi Rendelések és Rendelés-darabjegyzékek Rendelések Módosításkezelés Módosítás-okok CA-LINK (c) Münster ( i állapot) Cikktörzs Variáns-darabjegyzék Rajzkezelés Rendelés-darabjegyzék Projekt kezelés Projekt kezelés Csillapítóegység Összeállítás Rajz-darabjegyzékek Cikkszám Keresôfogalom Szelekció Megnevezés 1 Megnevezés Csavar MSz 2463 M5x25 Hlf. tm. csavar Csavar MSz 2463 M5x30 Hlf. tm. csavar Mégsem Csavar MSz 2463 M4x40 Hlf. tm. csavar Csavar MSz 2472 M6x30 BKNy. tm. csavar Csavar MSz 2472 M6x60 BKNy. tm. csavar Csavar MSz 2472 M6x40 BKNy. tm. csavar Csavar MSz 2472 M6x30 BKNy. tm. csavar Csavar MSz 2430 M6x25 Sf. tm. csavar Jelentések Cikkadatok M. egységek Cikkszám Anyag Csop. Jell. Raktári ME Keresôfogalom Csavar Cikkcsoport Tömeg/RME Megnevezés MSz 2472 M6x40 BKNy. tm. csavar jegyz. ME Átszámítás Számlacsoport Ker. Áru Cikkfajta Beszerzett Felhasználás e,n,s Szabvány 2472 Elosztó Normálcikk Variánsfajta Ehhez a cikkhez 0 zárolási ok tartozik proalpha Cikktörzs funkciók Részletek Infópont Anyag csop. jell. szerkesztése Hozzárendelt rajzok Felhasználás Árak Feliratmezô Módosítástörténet Hozzárendelt darabjegyzék Nyitott feladatok Készletek proalpha Szerkesztés Felszabadítás Új Változtatás Törlés Szortírozás Keresés Elôvétel Listanyomtatás Kilépés Segítség

6 Meghatalmazott képviselônk:

Részletes ismertetô. Projektmenedzsment

Részletes ismertetô. Projektmenedzsment Részletes ismertetô Projektmenedzsment proalpha - Projektmenedzsment A proalpha projektmenedzsment modul egy olyan eszköz, amellyel minden, a projekttel kapcsolatban felmerülô feladat kezelhetô. A többfelhasználós

Részletesebben

Részletes ismertetô. Értékesítés

Részletes ismertetô. Értékesítés Részletes ismertetô Értékesítés Pénzügy/Számvitel Projektmenedzsment Költség és Fedezetszámítás proalpha - Értékesítés A proalpha a siker záloga! A proalpha integrált teljes körû megoldást nyújt valamennyi

Részletesebben

1. Bevezetés 4 1.1. Az ABAS Software AG 4 1.2. Az ERP projektek sikertényezői 4 1.3. Szoftver 5 1.4. Kompetencia 11 1.5.

1. Bevezetés 4 1.1. Az ABAS Software AG 4 1.2. Az ERP projektek sikertényezői 4 1.3. Szoftver 5 1.4. Kompetencia 11 1.5. 1/152 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 1.1. Az ABAS Software AG 4 1.2. Az ERP projektek sikertényezői 4 1.3. Szoftver 5 1.4. Kompetencia 11 1.5. Módszer 19 2. Alaprendszer 23 2.1. Adatbázis 23 2.2. Változótáblázatok

Részletesebben

OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5

OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5 OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5 2/14 oldal OPS - Optimized Productivity System Nr:11082901 A bemutatása A cég 2000-ben alakult német-magyar tulajdonosi háttérrel azzal a céllal, hogy a német beszállítói

Részletesebben

ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER

ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER Verzió: 2.1.56 Felhasználói kézikönyv Kronos Trade Kft. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 12 KERESKEDELEM (SZÁMLÁZÁS)... 13 KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS... 14 GYÁRTÁS... 14 HÁZIPÉNZTÁR...

Részletesebben

V&T Consulting Bt. Az alábbi tanulmány röviden ismerteti az SAP R/3 rendszert, és vázlatosan bemutatja logisztikai moduljait.

V&T Consulting Bt. Az alábbi tanulmány röviden ismerteti az SAP R/3 rendszert, és vázlatosan bemutatja logisztikai moduljait. Az alábbi tanulmány röviden ismerteti az SAP R/3 rendszert, és vázlatosan bemutatja logisztikai moduljait. 1.1 Az SAP rendszerről általában Az 1972-ben megalapított SAP AG Európa legnagyobb független szoftverháza.

Részletesebben

Navision Support Online

Navision Support Online A Dynamics NAV rendszer funkcionális leírása Egy sikeres üzlet mögött hatékony ügyviteli folyamatok állnak, ahol a megfelelő információk, megfelelő időben, a megfelelő személynél állnak rendelkezésre.

Részletesebben

ELO Business Logic Provider

ELO Business Logic Provider ELO Business Logic Provider Testreszabott ECM ECM-összeköttetés testreszabva Az ELO Business Logic Provider (BLP) modulja megkönnyíti a vállalati munkát. Segítségével az üzleti alkalmazások tökéletesen

Részletesebben

Vállalatirányítási megoldás kisés középvállalatok számára. A megoldás áttekintése

Vállalatirányítási megoldás kisés középvállalatok számára. A megoldás áttekintése Vállalatirányítási megoldás kisés középvállalatok számára A megoldás áttekintése Tartalom Bevezetés 3 SAP Business One: legfontosabb különbségek 4 Üzleti előnyök 5 A funkciók áttekintése 6 Pénzügy 8 Az

Részletesebben

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT.

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. KFKI ISYS MFG/PRO eb2 Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. B E V E Z E T Ô MFG/PRO integrált vállalatirányítási rendszer Az MFG/PRO integrált vállaltirányítási rendszer mûködésének

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER.

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. Sok szempontból előnyös a PROGRAMJA! raktár üzemeltetési Bevezető. Kedves Partnerünk! Ön is jól tudja, hogy

Részletesebben

Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer

Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer MODULUS KERETRENDSZER MODULUS FRAMEWORK ERP Mi az a MODULUS Vállalatirányítási Rendszer? A MODULUS Vállalatirányítási Rendszer egy modern, internetes technológiára

Részletesebben

Vállalati tartalommenedzsment. Dokumentumkezelés Archiválás Workflow Együttműködés menedzsment

Vállalati tartalommenedzsment. Dokumentumkezelés Archiválás Workflow Együttműködés menedzsment Vállalati tartalommenedzsment Dokumentumkezelés Archiválás Workflow Együttműködés menedzsment Életciklus menedzsment Tudás menedzsment E-mail menedzsment Internetes tartalommenedzsment ELOenterprise ELOprofessional

Részletesebben

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ TRON Integrált Vállalatirányítási Rendszer Termékismertetõ 2000 Bevezetés A mai felgyorsult, számítógépek által irányított gazdasági életben, tevékenységi körtõl függetlenül már a néhány fõt foglalkoztató

Részletesebben

A könyv példáiban szereplő személyek, vállalatok és World Wide Web címek nem valódiak, pusztán a szerző képzeletének szüleményei.

A könyv példáiban szereplő személyek, vállalatok és World Wide Web címek nem valódiak, pusztán a szerző képzeletének szüleményei. I. RÉSZ Intranet Manapság közhelynek számít arról beszélni, hogy az elektronikus adatfeldolgozás mennyire tért hódított a mindennapi életben. Már senki sem lepődik meg azon, ha egy postahivatalban vagy

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés SZINTÉZIS SAAS Szolgáltatási szerződés SaaS szolgáltatás nyújtására 2012.06.30. Szolgáltatási szerződés szoftver mint szolgáltatás nyújtásáról 1 Tartalomjegyzék 1 PREAMBULUM... 4 2 ALAPVETŐ MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

ELOprofessional 2011. Vállalati tartalomkezelés: Enterprise Content Management Dokumentumkezelés Archiválás Workflow

ELOprofessional 2011. Vállalati tartalomkezelés: Enterprise Content Management Dokumentumkezelés Archiválás Workflow Fejlesztés és innováció, az Ön sikeréért ELOprofessional 2011 Vállalati tartalomkezelés: Enterprise Content Management Dokumentumkezelés Archiválás Workflow >> A vállalatról Tisztelt Hölgyem! Tisztelt

Részletesebben

Az SAP vállalatirányítási rendszer

Az SAP vállalatirányítási rendszer Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az SAP vállalatirányítási rendszer Az SAP EBP elektronikus beszerzést támogató rendszer bemutatása az E.ON Hungária Zrt. példáján keresztül Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor

Részletesebben

CT-EcoSTAT. Integrált Gazdasági Rendszer

CT-EcoSTAT. Integrált Gazdasági Rendszer CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági Rendszer 1 Néhány szó a CompuTREND Kft.-rôl 2 A CT-EcoSTAT rendszer fejlesztésének alapelvei 5 5 8 9 10 11 15 17 19 19 21 21 21 22 24 24 25 26 27 28 29 29 31 31 A CT-EcoSTAT

Részletesebben

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON WWW.ENIAC.HU Automatizált vállalati tevékenységek Átlátható üzleti folyamatok Könnyedebb irányítás Megalapozott vezetõi döntések Csökkenõ operatív feladatok Több idõ az üzletszerzésre Növekvõ ügyfél-elégedettség

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Dr. Holyinka Péter Vállalati információs rendszerek BMF NIK Budapest, 2001. augusztus 6. Kézirat gyanánt Tartalomjegyzék 1. Bevezetés, alapfogalmak 3. 2. A külső információs kapcsolatok 8. 3. Cikkek és

Részletesebben

EVOLUT KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

EVOLUT KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI RENDSZER EVOLUT KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI RENDSZER e-book 2012 Contorg Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 4 A készletmodul működési elve... 5 A főmenü... 6 Cikkek csoportosítása... 7 Főcsoport... 7 Cikkcsoport... 8 Cikkcsoport

Részletesebben

dokumentumkezelő rendszer v2.0

dokumentumkezelő rendszer v2.0 doknet dokumentumkezelő rendszer v2.0 ISMERTETŐ 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 1.1. Ajánló...3 1.2. A rendszer bevezetésének előnyei...6 2. A doknet...9 2.1. Alapfunkciók...10 2.2. Csoportmunka a

Részletesebben

HOGYAN RACIONALIZÁLJA VÁLLALATÁT ÉS NÖVEKEDJEN NYERESÉGESEN EGySÉGES, ELÉRHETő árú ALKALMAzáS KizáRóLAG KiSVáLLALATOK SzáMáRA

HOGYAN RACIONALIZÁLJA VÁLLALATÁT ÉS NÖVEKEDJEN NYERESÉGESEN EGySÉGES, ELÉRHETő árú ALKALMAzáS KizáRóLAG KiSVáLLALATOK SzáMáRA SAP megoldások részletesen SAP megoldások kis- és közepes méretű vállalatoknak SAP Business One HOGYAN RACIONALIZÁLJA VÁLLALATÁT ÉS NÖVEKEDJEN NYERESÉGESEN EGySÉGES, ELÉRHETő árú ALKALMAzáS KizáRóLAG KiSVáLLALATOK

Részletesebben

Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény. Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul. Termékismertető

Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény. Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul. Termékismertető Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul Termékismertető www.turuls.com A Turul MSM modulról a Turul Standard megoldáshoz kapcsolódó Turul MSM modul a gyártási

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 1.4 változat

Felhasználói kézikönyv 1.4 változat Felhasználói kézikönyv 1.4 változat 1. oldal Copyright 2007-2010 Webpartners Media Group Kft. Minden jog fenntartva. 2.1 verzió, átdolgozva 10/06. Ezen dokumentum vagy szoftver egyetlen része sem reprodukálható

Részletesebben

DigiConto Tájékoztató Zalaware Kft. Termelésirányítás

DigiConto Tájékoztató Zalaware Kft. Termelésirányítás Termelésirányítás Referenciák és még több, mint 40 cég és könyvelőiroda NAV Programunk megfelel a mindenkori számlakészítési szabályoknak. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a törvényi változásokat és

Részletesebben

www.abas.hu abas Business Suite A szerethető vállalatirányítási rendszer.

www.abas.hu abas Business Suite A szerethető vállalatirányítási rendszer. www.abas.hu abas Business Suite A szerethető vállalatirányítási rendszer. Rugalmas és időtálló integrált vállalatirányítási rendszer kis- és középvállalatok számára Szoftver Kompetencia Módszertan Tartalom

Részletesebben

1. oldal: JobDISPO: Szoftver a kis- és. közepes vállalkozások részére

1. oldal: JobDISPO: Szoftver a kis- és. közepes vállalkozások részére JobDISPO: Szoftver a kisés közepes vállalkozások részére Szoftverünket kifejezetten a kis- és közepes ipari vállalkozások igényeire fejlesztettük ki, és ma már közel 500 cég (pl.: szerszámkészítõ, egyedi

Részletesebben