Szarvas Város Önkormányzatának partnertérképe február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szarvas Város Önkormányzatának partnertérképe. 2010. február"

Átírás

1 Szarvas Város Önkormányzatának partnertérképe február

2 Szarvas Város Önkormányzatainak potenciális partnerei Helyi vállalkozások Szarvas Város Önkormányzata számára a lehetséges vállalati partnerek feltérképezéséhez megvizsgáltuk a szarvasi székhellyel rendelkező társas vállalkozások körét, illetve a város vállalati struktúráját. 1. TÁBLÁZAT A SZARVASI VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETÉTELE Ismeretlen 0 fő 1 fő 2 fő 3-4 fő 5-9 fő fő fő fő fő fő fő fő fő Összesen Ágazat szerint Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Kereskedelem Vendéglátás Logisztika Gazdasági szolgáltatások Oktatás, eü., egyéb Nettó árbevétel szerint Ismeretlen millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft felett 1 1 Gazdálkodási forma szerint KFT RT Szövetkezet Egyéb jogi sz. váll KKT BT Társasház Egyéb jogi sz. nélk. váll. 1 1 Alakulás éve szerint Összesen

3 A figyelembe vett ismérvek a cégek főállású alkalmazottainak száma, a gazdasági ágazat, a nettó árbevétel, a gazdálkodási forma és az alakulás éve voltak. A szarvasi székhellyel rendelkező cégek, illetve felelős kontaktszemélyek adatbázisát a mellékelt Helyi vállalkozások_szarvas.xls tartalmazza. Az elsődleges elemzési szempontot a foglalkoztatottak száma jelentette. A szarvasi vállalatok 22%-a nem foglalkoztat főállású munkavállalót, 13%-ról pedig nincsenek létszámmal kapcsolatos információink. A cégek 27%-a 1 fővel, 11%-a 2 fővel működik, 3-4 alkalmazottat pedig szintén mintegy egytizede foglalkoztat. Az 5-9 fős és a fős vállalkozások aránya egyaránt 5% körül mozog, míg ennél több munkavállalóval a cégek 6%-a rendelkezik, 50-nél több alkalmazottja csak 11 vállalatnak van. A Szarvason bejelentett vállalatok közel 90%-a a mikrovállalati kategóriába tartozik, a kisvállalatok 9%-ot tesznek ki, középvállalat 9 db, nagyvállalat pedig mindössze 2 db található a városban. A másodlagos vizsgálati szempontunk a cégek ágazati (szektoriális) hovatartozása volt, eszerint a cégek egynegyede szakmai szolgáltatásokat nyújt, közel egynegyede foglalkozik kereskedelemmel és járműjavítással, egytizede-egytizede a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban, az építőiparban, illetve az oktatás, egészségügy, egyéb szolgáltatások területén működik. A fennmaradó vállalkozások vendéglátó-ipari (6%), illetve logisztikai tevékenységet végeznek (4%). A cégek ágazati besorolása kapcsán fontos megemlíteni az ilyen kategorizálások korlátait: a cégek nyilvántartása egy megjelölt főtevékenység szerint történik, de ez a megnevezés nem minden esetben fedi le a teljes tevékenységi kört. A tanulmányozott sokaságban a vállalatok közel 60%-a 20 millió forintnál kevesebb nettó árbevételt ért el az előző évben, 10%-a realizált millió forint közötti, 12%-a millió forint közötti árbevételt, míg 6%-a 300 millió forintnál is nagyobb forgalmat bonyolított. A cégek 14%-áról nincs árbevétellel kapcsolatos információnk. A szarvasi vállalkozások 46%-a Kft., 42%-a Bt. formájában működik. A fennmaradó cégek között 7 db Rt., 4 db szövetkezet, 5 db egyéb jogi személyiségű vállalkozás, 23 db Kkt., 45 db társasház és 1 db egyéb jogi személyiség nélküli vállalkozás található. Az alakulás dátumát tekintve megállapítható, hogy a vállalatok döntő hányada a rendszerváltás utáni időszakban jött létre, mindössze 32 olyan vállalkozás akad, amelyek már 1990 előtt is működtek. Az utóbbi 4 évben 132, az elmúlt 9 évben pedig közel 300 új cég alapult Szarvason. Az alábbi ábra jól szemlélteti az árbevétel és a foglalkoztatottak létszáma közötti összefüggést. A létszám 5 fő feletti növekedésével erőteljesen emelkedik a legalább 50 millió forint árbevételű 2

4 cégek hányada, ugyanakkor drasztikusan csökken az 50 millió forint alatti forgalmúak aránya. 1. ÁBRA - A VÁLLALATOK MEGOSZLÁSA ÁRBEVÉTEL-KATEGÓRIÁNKÉNT AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA SZERINT 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ismeretlen 0 fő 1 fő 2 fő 3-4 fő 5-9 fő fő fő 50 fő felett Összesen Ismeretlen 20 millió alatt 20-50milió között millió között millió Ft millió Ft millió Ft millió millió Ft 4000 millió Ft felett Az ágazatok árbevétellel való kapcsolatából azt állapíthatjuk meg, hogy Szarvason az árbevételt tekintve a legjelentősebb vállalkozások a feldolgozóiparban, a mezőgazdaságban, a kereskedelemben, valamint az építőiparban tevékenykednek, a becsült összes árbevétel túlnyomó hányadát ezek az ágazatok adják, a feldolgozóipar még ezek közül is kiemelkedik. 3

5 2. ÁBRA - A VÁLLALATOK ÁRBEVÉTELE GAZDASÁGI ÁGAZATOK SZERINT (M FT) Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Kereskedelem Vendéglátás Logisztika Gazdasági szolgáltatás Oktatás, egészségügy, egyéb M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 4000 M Ft felett A különböző ágazatokban foglalkoztatottak becsült száma szintén azt mutatja, hogy a társas vállalkozások körét tekintve a település életében ezen négy terület cégei, valamint a gazdasági szolgáltatásokat végző vállalatok bírnak nagy jelentőséggel a munkahelyteremtés szempontjából. 3. ÁBRA - A VÁLLALATOK ÁLTAL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA GAZDASÁGI ÁGAZATOK SZERINT (FŐ) Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Kereskedelem Vendéglátás Logisztika Gazdasági szolgáltatás Oktatás, egészségügy, egyéb fő 2 fő 3-4 fő 5-9 fő fő fő fő fő fő 300 fő felett 4

6 A következő ábra jól szemlélteti, hogy a legnépszerűbb gazdálkodási formák a KFT és a BT között a vállalatok főként utóbbi formában jöttek létre, azonban ez a tendencia mára megfordult, főként a kedvezőbb alakítási és működési feltételeknek köszönhetően. 2. ÁBRA - A VÁLLALATOK MEGOSZLÁSA GAZDÁLKODÁSI FORMA ALAPJÁN AZ ALAKULÁS IDŐPONTJA SZERINT Összesen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kft Rt Szövetkezet Egyéb jogi személyiségű vállalkozás KKT BT Társasház Egyéb jogi személyiség nélküli vállalkozás 5. ÁBRA - A VÁLLALATOK MEGOSZLÁSA GAZDÁLKODÁSI FORMA ALAPJÁN A VÁLLALAT MÉRETE SZERINT 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ismeretlen KFT Szövetkezet KKT Társasház Nem foglalkoztat alkalmazottat Mikrovállalat Kisvállalat Középvállalat Nagyvállalat Összesen RT Egyéb jogi személyiségű vállalkozás BT Egyéb jogi személyiség nélküli vállalkozás 5

7 Tovább vizsgálva a vállalatokat gazdasági forma szerint, megállapíthatjuk, hogy a mikrovállalkozások, illetve a főállású alkalmazott nélkül működő cégek körében a BT, míg a kis-és középvállalatok körében a KFT örvend nagyobb népszerűségnek. A középvállalatok jelentős része és a nagyvállalatok már RT formájában tevékenykednek. Civil szervezetek A település civil szervezetei hatékonyan tudnak hozzájárulni Szarvas jó hírnevének öregbítéséhez belföldön és külföldön egyaránt. Olyan feladatot vállalnak fel, amellyel a hátrányos helyzetű, idős, beteg, vagy lelkileg sérült emberek közérzetét, érdekeik hatékonyabb képviseletét, életminőségük javítását szolgálják. Ezen szervezetek részt vesznek az önkormányzati feladatvállalásokban is, amivel alulról, a társadalomból kiindulva erősítik a társadalmi megújulást. Ebben a tevékenységükben az önkormányzatnak kötelessége támogatást nyújtani. Az önkormányzatnak célszerű, ha rendelkezik civil koncepcióval, amely irányt kell, hogy mutasson a civil szervezetekkel történő kommunikáció és információcsere, a döntés-előkészítési folyamat, a közös gondolkodás és a civil szervezetek támogatása kérdésköreiben. Az önkormányzat segítséget tud nyújtani a civil szervezeteknek a működéshez szükséges feltételek megteremtésében. Szarvas Város Önkormányzatának kiemelten fontos feladatai közé kell tartozzon, hogy megoldott legyen a civil szervezetekkel történő kapcsolattartás, amely segíti az önkormányzati feladatok ellátásában történő együttműködést, a partnerség elmélyítését és a folyamatos konzultációt. Ennek érdekében érdemes elkészíteni a szarvasi civil szervezetekkel történő egyeztetés eredményeként Szarvas Civil Koncepcióját. A civil koncepció célja a helyi civil társadalom erősítése, az önkormányzat és a város lakosságának önkéntesen alakított közösségei közötti harmonikus együttműködés és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése. A Civil Koncepcióban foglaltaknak szükséges kiterjedni azokra a civil szervezetekre, amelyeket Szarvason nyilvántartásba vettek, székhelyük Szarvason van, és tevékenységüket is ott fejtik ki. E bejegyzett szervezetek mellett jelentős partnerei lehetnek az önkormányzatnak a nem bejegyzett klubok, baráti körök, asztaltársaságok és szellemi műhelyek is, melyek közérdekű tevékenységükkel jelentős szerepet töltenek be a helyi közéletben. Ezen szervezetek regisztrációs rendszerét is meg kell találni a formalizálható és nyomon követhető együttműködés érdekében. A civil koncepció időbeni hatálya a koncepció felülvizsgálatáig terjed ki, melyet célszerű 6

8 ötévenként beütemezni. Szarvason jelenleg 57 civil szervezet működik. Amint az a következő fejezet 2. táblázatából megállapítható, a szervezetek leginkább szociális és oktatási területre, valamint a szabadidő (sport, kultúra) hasznos eltöltésére alakultak, illetve közösségépítő segítségnyújtás támogatására hoztak létre egyesületeket, így ezen tevékenységek a város életében fontos szerepet játszanak, ezért az önkormányzatnak érdemes ezen kezdeményezések működését biztosítani. 7

9 Partner-kapcsolattartás belső felelősei, belső és külső kontakt-személyek A 2. táblázatban a Szarvason bejegyzett civil szervezetek láthatóak. 2. TÁBLÁZAT - A SZARVASI CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK Sorszám Név Elérhetőség Hivatali kontakt személy Nyugdíjas szervezetek 1. Szarvasi Nyugdíjas Érdekvédelmi Közhasznú Szervezet 2. Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Klubja 3. Szarvasi Aranykor Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület 4. Szarvasi Nyugdíjas Club 5. Szarvasi Nyugdíjas Tűzoltók Egyesülete Gyermek és ifjúsági szervezet 6. Tessedik Sámuel Oktatási-Kutatási Szeövetség Egyesület 7. Független Ifjúság Szarvasi Szervezete 8. Szarvasi Ifjúsági Kör Sportegyesület 9. Tessedik Sámuel Főiskola Gyermekkert Oktatóközpont 10. Szarvasi Ifjúságért Akciócsoport Egyesület Sportegyesületek 11. FUTURA Sportegyesület 12. Szarvasi Táncsport Egyesület 13. MTTSZ Szabadidős és Lövészklub Vezető:Lázár Lajos Cím:Szarvas, Markovitz u. 8. Telefon: 66/ Vezető: Veszter Gézáné Cím:Szarvas, Táncsics u. 20. Tel.: 66/ Vezető: Tusjak János Cím:Szarvas, Rákóczi u. 3. Tel.: 66/ , 30/ Vezető:Kozák András Cím: Szarvas, Gyóni G. u. 2. Tel.: 66/ Vezető:Várnagy István Cím: Szarvas, Deák F. u. 7. Tel.: 66/ Vezető:Dr. Sípos András Cím: Szarvas, Arborétum Tel.: 66/ Vezető: Demcsák Andrea Cím: Szarvas, Ságvári u. 19. Vezető: Truczka Mihály Cím: Szarvas, Jókai u. 86/B. Tel: 70/ Vezető: Szalbotné Kovács Mária Cím: Szarvas, Szabadság u. 4. Tel: 66/ Vezető: Szenes János Cím: Szarvas, Somogyi B. u. 30. Tel.: 30/ Vezető: Kiss Zoltán Cím: Szarvas, Béke ltp. 2/A. Tel.: 66/ Vezető: Csonki Attiláné Cím: Szarvas, Pántlika u. 12/A Vezető: Huszárik Mihály Cím: Szarvas, Esze T. u. 14. Tel.: 66/

10 14. Kajak-kenu Vizisport és Szabadidő Club 15. Szarvasi Futball Club 16. Szarvasi Kosárlabda Klub 17. Handball Club 18. Szarvasi Női Kézilabda Klub 19. Szarvasi Tenisz Club 20. Szarvasi Harcművész és Küzdősport Egyesület Shotokan Karate szakosztály 21. Kick-boksz Szakosztály 22. TAEKWON-DO Club Szarvas 23. Szarvasi Sakk Egyesület Szarvasi "Körös" Asztalitenisz Sportegyesület Szarvasi Labdarúgó Szabadidősport Klub (Szarvasi LSZK) BLUE-GYM Aerobik és Szabadidősport Egyesület 27. Ritmus Sportserobic Club Szarvas 28. D'arts Tanyán Darts Club Egyesület 29. Szarvasi Röplabda Egyesület Egyéb szervezetek 30. Asztmás Betegek Szarvasi Egyesülete Vezető: Dobruczky Zsolt Cím: Szarvas, Jókai u. 1/1. Tel: 30/ Vezető: Rejtő József Cím: Szarvas, Dimitrov u. 19/1. Tel: 30/ Vezető: Dr. Nyíri Dezső Cím: Darida Károly Szarvas, Körös u. 6/3. Tel.: 30/ , 30/ Vezető: Darida Pál Cím: Tusjak János Szarvas, Vasút u. 26 Tel.: 66/ , 66/ Vezető: Majorosné Kasik Gabriella Cím: Szarvas, Vasút u. 24 Vezető: Bencze Sándor Cím: Szarvas, Vasút u. 24. Tel: 30/ Vezető: Lovász György Cím: Szarvas, Alkotmány u. 5/1. Tel: 30/ Vezető: Kovács Csaba Cím: Szarvas, Hunyadi u. 4/A fszt. 1. Tel: 70/ Vezető: Tóth István Cím: Szarvas, Munkás u. 16. Tel: 20/ Vezető: Balatoni György Cím: Szarvas, Alkotmány u. 7. Tel.: 66/ , 30/ Vezető: Havrán Lajos Cím: Szarvas, Alkotmány u. 14. Tel.: 66/ , 20/ Vezető: Molcsan László Cím: Szarvas, Klapka u. 20. Tel: 70/ Vezető: Dr. Hajzer Ildikó Cím: Szarvas, Gyóni G. u. 34. Tel: 30/ Vezető: Gyekiczki János Cím: Szarvas, Sirály u. 2. Tel: 30/ Vezető:Galát Krisztián Cím: Szarvas, Munkás u. 20. Tel: 30/ Vezető: Zsapka János Cím: Szarvas, Alkotmány u. 7/2. Tel: 20/ Vezető: Janurik Pálné Cím: Szarvas, Árpád u. 9/A. II. em. 5.. Tel.: 66/

11 31. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szarvasi Csoportja 32. Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete 33. Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete 34. Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Gondozási Központja 35. Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete 36. MATUR Szarvasi Egyesülete 37. Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre 38. Szarvas Város Barátainak Köre 39. Szarvasi Polgárőr Egyesület 40. Szarvasi Város- és Környezetvédő Egyesület 41. "NIMFEA" Természetvédelmi Egyesület 42. Szarvasi Gazdák Hagyományörző Egyesülete 43. Szarvasi Kézműves Egyesület Sz. Gábor Áron Cserkészcsapat 45. Független Női Szövetség Szarvasi Szlovákok Kulturális Köre "Vernost" Társadalmi Egyesülések Szövetsége Szarvas Városi Szervezete Vezető:D. Kiss Sándor Cím: Szarvas, Deák F. u. 23/1. Tel.: 66/ Vezető: Dr. Lovász György Cím: Szarvas, Pf:89. Szabadság u. 28. Tel.: 66/ Vezető:Gombár Györgyné Cím: Szarvas, Krúdy u. 33/A. Tel.: 66/ ; 20/ Vezető: Lázár Zsolt Cím: Szarvas, Vajda P. u Tel: 66/ Vezető: Dr. Ágoston Béláné Cím: Szarvas, Szabadság u Tel: 66/ /170. Vezető: Tóth Ferenc Cím: Szarvas, Vajda P. u. 16. Tel.: 20/ Vezető: Rágyanszki István Cím: Szarvas, Vajda P. u Tel: 66/ Vezető: Dr. Dezső István Cím: Szarvas, Arany J. u. 25. Tel: 30/ Vezető: Tusjak Tamás Cím: Szarvas, Vajda P. u Tel.: 20/ Vezető: Dr. Váradi Lászlóné Cím: Szarvas, Damjanich u Tel.: 66/ Vezető: Tóthné Hanyecz Katalin Cím: Szarvas, Szilvafa u. 4. Vezető: Závoda Ferenc Cím: Szarvas, Eötvös u. 44/1. Tel: 20/ Vezető: Urbancsokné Pljesovszki Ildikó Cím: Szarvas, Munkás u. 38. Tel.: 70/ Vezető: D. Kiss Sándor Cím: Szarvas, Deák F. u. 23/1. Tel.: 66/ Vezető: Kanyó Tünde Cím: Szarvas, Bethlen G. u. 4. Tel.: 66/ / Vezető: Frankó Anna Cím: Szarvas, Eötvös u. 44/1. Tel.: 20/ Vezető: Piskolti Ferenc Cím: Szarvas, Szabadság u. 5/A. Tel.: 66/

12 48. Tessedik Sámuel Kertbarát Kör 49. Üldözöttek Szövetsége 50. BULL'S BIKERS M.C. Egyesület 51. Szarvas-Békéssszentandrási Körös-Holtág Hasznosító Egyesület 52. Holt-Körös Vizimentő Egyesület 53. Kákafoki Horgász Egyesület 54. Ebtenyésztők Szarvasi Egyesülete 55. Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 56. Szarvasi Lovasklub Egyesület 57. Szarvasi Méhész Baráti Kör Vezető: Mótyán Tibor Cím: Szarvas, Eötvös u. 44/1. Tel.:20/ Vezető: Kozák Ferenc Cím: Szarvas, Szabadság u. 5. Vezető: Molnár Levente Cím: Szarvas, Tessedik S. u. 14/A. Vezető: Gaál Sándor Cím: Szarvas, Vasút u. 98. Tel.: 66/ ; 20/ Vezető: Farkas Imre Cím: Szarvas, Deák F. u. 7. Vezető:Dr. Tímár Vendel Cím: Szarvas, Bolza sétány 1. Tel: 20/ Vezető: Zsapka János Cím: Szarvas, Alkotmány u. 7/2. Tel: Vezető: Dr. Vrbovszky Mihály Cím: Szarvas, Kazinczy u. 8/1. Vezető:Soós László Cím: Szarvas, Árpád köz 4. Tel.: 30/ ; 66/ Vezető: Makan János Cím: Szarvas, Dimitrov u. 10. Tel.: 66/ TÁBLÁZAT A SZARVASI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI Sorszám Név Hivatalos intézményi kapcsolattartó Hivatali kapcsolattartó Önkormányzati intézmények 1. Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Vajda Péter Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Székely Mihály Szakképző Iskolája Fő téri Általános Iskolája és Óvodája Nyilvános Könyvtára Kohut Andrásné, főigazgató Tóth Tímea, intézményfelügyeleti referens 1/a. Vajda Péter Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Liptákné Tóth Erzsébet, intézményegység vezető Tóth Tímea, intézményfelügyeleti referens 1/b. Székely Mihály Szakképző Iskola Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna, intézményegység vezető Tóth Tímea, intézményfelügyeleti referens 1/c.. Fő téri Általános Iskola és Óvoda Rejtő Csaba, intézményegység vezető Tóth Tímea, intézményfelügyeleti referens 1/d. Városi Könyvtár Baginé Tóth Erika, intézményegység vezető Tóth Tímea, intézményfelügyeleti referens 11

13 2. Szarvas Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága Bíró Zoltán, mb. tűzoltóparancsnok Dr. Hegedűs Norbert, jogi Részben önállóan gazdálkodó intézmény 1. Szarvasi Általános Művelődési Központ Csasztvan András, igazgató dr. Hegedűs Norbert, jogi 1/a. Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Brachna Irén, intézményegység vezető Tóth Tímea, intézményfelügyeleti referens 1/b. Vajda Péter Művelődési Központ Juhász Attila, intézményegység vezető dr. Hegedűs Norbert, jogi 1/c.. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom (önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység) Roszik Zoltán, igazgató dr. Hegedűs Norbert, jogi Gazdasági társaságok (100%-os önkormányzati tulajdonban) 1. Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. Pákozdi János, ügyvezető Paluskáné Udvarhelyi Judit 2. Szarvasi Gyógy-Termál Kft. Dr. Demeter László, ügyvezető Dr. Melis János Gazdasági társaságok (részben önkormányzati tulajdonban) 1. Szarvasi Áltanos Informatikai Kft. Sinkovics Mihály ügyvezető igazgató Dr. Melis János 2. Békés Megyei Vízművek Kft. Dr.Csák Gyula, igazgató Dr. Melis János 3. Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Rt. Balogh László, igazgató Dr. Melis János 4. DREHER Rt. Gary Whitlie, elnökvezérigazgató Dr. Melis János Önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok 1. Körös-szögi Kistérség Területfejlesztési Ügynökség Hetényi István, ügyvezető dr. Hegedűs Norbert, jogi 2. Regionális Színház Kht. Csasztvan András dr. Hegedűs Norbert, jogi 3. Szarvasi Gyermekélelmezési Szolgáltató Kht. Babák Mihályné dr. Hegedűs Norbert, jogi Önkormányzati feladatokat ellátó társulási intézmények Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ 1. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Családsegítő és Gyermekjóléti Központ - Védőnői Szolgálat Bagaméri László, intézményvezető dr. Hegedűs Norbert, jogi 12

14 Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2. - Bölcsőde - Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeri házi segítségnyújtás - Szociális étkeztetés - Támogató Szolgálat - Tanyagondnoki Szolgálat - Nappali ellátás - Idősek Átmeneti Otthona Kovácsné Molnár Katalin, intézményvezető dr. Hegedűs Norbert, jogi 4. TÁBLÁZAT - A SZARVASI ÖNKORMÁNYZAT FELÜGYELETI SZERVEI Sorszám Név Elérhetőség Honlap Hivatali kapcsolattartó 1. Állami Számvevőszék 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10 Telefonszám: Dr. Melis János, jegyző 2. Önkormányzati minisztérium Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. Telefonszám: Budapest, Balázs Béla utca 35. Telefonszám: Szeged, Rákóczi tér 1. Telefonszám: Békéscsabai Kirendeltség 5600 Békéscsaba, József Attila u Telefonszám: Dr. Melis János, jegyző Dr. Melis János, jegyző Dr. Melis János, jegyző 5. TÁBLÁZAT - A SZARVASI SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ CÉGEK Sorszám Kontakt adatok Hivatali kontakt személy 1. Helyi vállalkozások_szarvas.xls Dr. Melis János, jegyző 6. TÁBLÁZAT - SZARVAS TESTVÉRVÁROSAI Sorszám Név Honlap Hivatali kapcsolattartó 13

15 1. Szilágysomlyó (Románia) 2. Szentegyháza (Románia) 3. Barót (Románia) 4. Malacky (Szlovákia) 5. Poprád (Szlovákia) 6. Keuruu (Finnország) Szarvasi lakosság A KSH 2009-es lakosságszámra vonatkozó adatbázisának adataira támaszkodva Szarvas fős lélekszámmal rendelkezett 2009 elején, a lakások száma 7531 volt. Szarvas Város Polgármesteri Hivatala körzeti feladatokat lát el továbbá Békésszentandráson (2009. január 1-én 3909 lakos, 1928 lakás), Csabacsűdön (2009. január 1-én 1879 lakos, 857 lakás), Kondoroson (2009. január 1-én 5355 lakos, 2529 lakás), Kardoson (2009. január 1-én 654 lakos, 389 lakás) és Örménykúton (2009. január 1-én 417 lakos, 217 lakás). 7. TÁBLÁZAT SZARVASI MÉDIAKAPCSOLATOK A településen megjelenő újságok Megjelenés gyakorisága Kiadó, tulajdonos Hivatali kapcsolattartó Szarvasi 7 Független Hetilap hetente Kiadó: Szarvashír Bt. Tulajdonos: Szenes János Petneházi Andrea, polgármesteri tanácsadó Szarvas és Vidéke Önkormányzati Hetilap hetente Kiadó és tulajdonos: Szarvas Város Önkormányzata Petneházi Andrea, polgármesteri tanácsadó Városi kábeltévé-csatorna Sugárzás gyakorisága Szerkesztő, tulajdonos Hivatali kapcsolattartó Körös-TV naponta Tulajdonos:Sipos Zoltán Petneházi Andrea, polgármesteri tanácsadó Általános Informatikai Kft. Szarvasi Kábel TV naponta Szerkesztő: Sinkovicz Mihály Tulajdonos: több tulajdonos Petneházi Andrea, polgármesteri tanácsadó Videokrónika naponta Szerkesztő: Ezüstszarvas Bt. Tulajdonos: Bagi László Petneházi Andrea, polgármesteri tanácsadó 14

16 8. TÁBLÁZAT A SZARVASI LAKOSSÁG Sorszám Hivatali kontakt személy 1. Dr. Melis János, jegyző 15

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban Beiskolázási nyílt napok a megyei középiskolákban Település Intézmény neve, címe Képzés típusa Nyílt nap Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39. Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39.

Részletesebben

A szervezet/ intézmény tevékenysége mely szakterülethez köthető? A. Közösség és együttműködés B. Prevenció C. Kezelés-ellátás D.

A szervezet/ intézmény tevékenysége mely szakterülethez köthető? A. Közösség és együttműködés B. Prevenció C. Kezelés-ellátás D. 4. SZÁMÚ MELLÉKLET: Tagintézmények listája KAB-KEF-12 A táblázat célja, hogy láttassa a területi intézményrendszert, valamint az intézmények és egyben az egyes szakterületek arányos képviseletét a KEF-ben,

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Január: KÖZMEGHALLGATÁS (tervezet) Január: 1.) Csorvás Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló) 2.)

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére Tárgy: Civil szervezetek a Sorszám: IV/8. Döntéshozatal módja: Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Egyszerű szótöbbség Véleményező Tárgyalás módja: bizottság: Valamennyi bizottság Nyilvános ülés

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő : Tóth

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

Szállásadó neve: 1. 1997.10.31. Lukácsné Podani Erzsébet Szarvas, Bocskai u. 6. Béke ltp.1/e.i.4. 2

Szállásadó neve: 1. 1997.10.31. Lukácsné Podani Erzsébet Szarvas, Bocskai u. 6. Béke ltp.1/e.i.4. 2 Sorsz.: Kiadás kelte: Szállásadó neve: Székhelye: Szálláshely elnevezése: Szálláshely cime Szarvason: Szobák sz. : 1. 1997.10.31. Lukácsné Podani Erzsébet Szarvas, Bocskai u. 6. Béke ltp.1/e.i.4. 2 2.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesület tevékenység honlap Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

Partner és kontakttérkép

Partner és kontakttérkép Partner és kontakttérkép Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 SZERVEZETI KONTAKTOK JELENTŐSÉGE... 2 A SZERVEZETI HÁLÓZATOK TÍPUSAI... 3 A PARTNER ÉS KONTAKT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3 III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK

TÁMOP 4.1.3 III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK A végzettek pályakövetésére irányuló kérdőívmodul képzési területi kérdőívblokkjában csak a válaszoló által

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesüle t Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok e tevékenység

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11. PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. május 11. A 2012.05.05-05.11 között megjelent pályázati kiírások: Cím: Andrássy Európa Ösztöndíj Kiíró: Wekerle Sándor Alapkezelő Határidő: 2012. 05. 18. Pályázhat: fiatal és tapasztalt

Részletesebben

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza A Szarvasi Önkormányzat 3/2010. (II.26), 39/2008. (XII.19.), 31/2003. (XI.21.) rendeleteivel módosított 10/2002. (V.24.) rendelete a HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL 1 Egységes szerkezet A Szarvasi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18160525-1-42 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG PK.60.991/1997 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca 7. 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. 3.3.2 Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. Kedvezményezett neve (2010. évben) Bursa Hungarica

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk

A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk Ssz. Ágazat Ssz. Szekció Ssz. Csatlakozott szervezet és tagintézményeinek neve Ssz. Csatlakozott szervezet és tagintézményeinek

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 200 év Igényelt támogatás Sürgősségi műszerek beszerzése 200 eft 0 Ft 195 eft BM Önerő Alap pályázat "Szélessávú internet kiépítése" pályázathoz Kistérségi

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. április 29-ei ülésére KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő

Részletesebben

Intézményi címjegyzék 2008. augusztus

Intézményi címjegyzék 2008. augusztus 1 Intézményi címjegyzék 2008. augusztus Városi fenntartású, illetve társulásban mőködı közoktatási intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten Pernyész Józsefné ovoda1@tolna.net, Kölcsey ltp. 15. óvodavezetı

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére Tárgy: Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.269/2005. Előadó: Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

"ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011.

ÉLETÖRÖM Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22140922-2-19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 19-09-511656 "ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. I. 19-én, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor- Elnök

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Kiadási főcsoport bontásban Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon 0 2 Családsegítő Szolgálat 4.248 3.239 788 221 3 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 0 4 Egyesített

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

(A bizottság a határozatot 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta)

(A bizottság a határozatot 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta) Nyári tábori pályázat 2009 határozatok 155/2009 (V.11.) KOSIE Biz.h. A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság úgy határoz, hogy a 2009. évre a nyári táborozás támogatására

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640 304, Fax.: 66/640 305 www.citycollege.hu E mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

Közoktatási intézmények

Közoktatási intézmények 1 intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten, Kölcsey ltp. 15. OM azonosító: 036127 Sebestyén Györgyi óvodavezetı 74/528-900 (fax is) közv.: 74/528-901 ovoda1@tolna.net Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai megzése 1 SZOC BF 08 K 0005 Hahuszo Kht. HAHUSZO KHT Hajdúnánási Humán Otthon Közhasznú Társaság Hajdú Bihar 4080 Hajdúnánás Fürdő út 1. 2 SZOC BF 08 K 0009 3 SZOC BF 08 K 0020 4 SZOC BF 08 K 0034 Hajdúhadház

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE Február 1. Kazár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi ülésterve 2. Kazár Község Önkormányzatának 2010-2014 közötti

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

2011. 06. 30. állapot szerint:

2011. 06. 30. állapot szerint: 1 4. sz. melléklet Dunaföldvár Város Önkormányzata által nyújtott támogatások nyilvántartása /vezeti minden iroda, amely támogatási kérelmet fogad be/ év Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Titkárság 1.

Részletesebben

Az Önkormányzati alapítású szervek jegyzéke

Az Önkormányzati alapítású szervek jegyzéke Az Önkormányzati alapítású szervek jegyzéke 2. melléklet a /2010.(VI.30.) rendelethez 9.melléklet a 7/2007.(III.30.) rendelethez Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 9. (4) bekezdésében foglalt

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

GFO 2014. Változás GFO 2013 megnevezés. GFO 2014 megnevezés kód. kód

GFO 2014. Változás GFO 2013 megnevezés. GFO 2014 megnevezés kód. kód megnevezés 1,2 Vállalkozás 1,2 Vállalkozás 1 Jogi személyiségű 1 Jogi személyiségű 11 Jogi személyiségű gazdasági 11 Gazdasági társaság társaság 113 Korlátolt felelősségű társaság 113 Korlátolt felelősségű

Részletesebben

Működési célú pénzeszköz átadás

Működési célú pénzeszköz átadás Támogatások Adatainak Közzététele Az államháztartásról szólló 1992.évi.XXXVIII: törvény 15/A és 15/B -ban meghatározott adatok közzétételéről ( "Üvegzseb" információk 2004 január 1-től kezdődően) A nem

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására.

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a kerületi civil szerveztek támogatására. Készítette: S. Szabó Ferenc Közéleti és nemzetközi főmunkatárs Előterjesztő: Horváth

Részletesebben

Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány. Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Debrecen

Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány. Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Debrecen 2015 06 01-ig szerződött partnereink AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány Alapítvány a Gyermeksportért Szeged Állatbarát Alapítvány Anóka Eszter Városi Könyvtár Nagyhalász Apagy község önkormányzata

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

KACSÓTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. évi munka- és ütemterve

KACSÓTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. évi munka- és ütemterve KACSÓTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. évi munka- és ütemterve FEBRUÁR Előterjesztés Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012.(..) KT Rendelete a 2012. évi költségvetéséről előterjesztő:

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

Tájékoztató. Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtot 2008. évi támogatásairól

Tájékoztató. Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtot 2008. évi támogatásairól Tájékoztató sorsz. Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtot. évi airól Oldal 1 1. Hatvan Városért Alapítvány egyesületek, civil szerv.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2014. június 19-20. között megtartott elektronikus szavazásának eredményeiről

JEGYZŐKÖNYV. 2014. június 19-20. között megtartott elektronikus szavazásának eredményeiről JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP 2014. június 19-20. között megtartott elektronikus szavazásának eredményeiről Az elektronikus szavazás kiírásának időpontja: 2014. június 19. 09:47 óra Az elektronikus

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben