Szarvas Város Önkormányzatának partnertérképe február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szarvas Város Önkormányzatának partnertérképe. 2010. február"

Átírás

1 Szarvas Város Önkormányzatának partnertérképe február

2 Szarvas Város Önkormányzatainak potenciális partnerei Helyi vállalkozások Szarvas Város Önkormányzata számára a lehetséges vállalati partnerek feltérképezéséhez megvizsgáltuk a szarvasi székhellyel rendelkező társas vállalkozások körét, illetve a város vállalati struktúráját. 1. TÁBLÁZAT A SZARVASI VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETÉTELE Ismeretlen 0 fő 1 fő 2 fő 3-4 fő 5-9 fő fő fő fő fő fő fő fő fő Összesen Ágazat szerint Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Kereskedelem Vendéglátás Logisztika Gazdasági szolgáltatások Oktatás, eü., egyéb Nettó árbevétel szerint Ismeretlen millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft felett 1 1 Gazdálkodási forma szerint KFT RT Szövetkezet Egyéb jogi sz. váll KKT BT Társasház Egyéb jogi sz. nélk. váll. 1 1 Alakulás éve szerint Összesen

3 A figyelembe vett ismérvek a cégek főállású alkalmazottainak száma, a gazdasági ágazat, a nettó árbevétel, a gazdálkodási forma és az alakulás éve voltak. A szarvasi székhellyel rendelkező cégek, illetve felelős kontaktszemélyek adatbázisát a mellékelt Helyi vállalkozások_szarvas.xls tartalmazza. Az elsődleges elemzési szempontot a foglalkoztatottak száma jelentette. A szarvasi vállalatok 22%-a nem foglalkoztat főállású munkavállalót, 13%-ról pedig nincsenek létszámmal kapcsolatos információink. A cégek 27%-a 1 fővel, 11%-a 2 fővel működik, 3-4 alkalmazottat pedig szintén mintegy egytizede foglalkoztat. Az 5-9 fős és a fős vállalkozások aránya egyaránt 5% körül mozog, míg ennél több munkavállalóval a cégek 6%-a rendelkezik, 50-nél több alkalmazottja csak 11 vállalatnak van. A Szarvason bejelentett vállalatok közel 90%-a a mikrovállalati kategóriába tartozik, a kisvállalatok 9%-ot tesznek ki, középvállalat 9 db, nagyvállalat pedig mindössze 2 db található a városban. A másodlagos vizsgálati szempontunk a cégek ágazati (szektoriális) hovatartozása volt, eszerint a cégek egynegyede szakmai szolgáltatásokat nyújt, közel egynegyede foglalkozik kereskedelemmel és járműjavítással, egytizede-egytizede a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban, az építőiparban, illetve az oktatás, egészségügy, egyéb szolgáltatások területén működik. A fennmaradó vállalkozások vendéglátó-ipari (6%), illetve logisztikai tevékenységet végeznek (4%). A cégek ágazati besorolása kapcsán fontos megemlíteni az ilyen kategorizálások korlátait: a cégek nyilvántartása egy megjelölt főtevékenység szerint történik, de ez a megnevezés nem minden esetben fedi le a teljes tevékenységi kört. A tanulmányozott sokaságban a vállalatok közel 60%-a 20 millió forintnál kevesebb nettó árbevételt ért el az előző évben, 10%-a realizált millió forint közötti, 12%-a millió forint közötti árbevételt, míg 6%-a 300 millió forintnál is nagyobb forgalmat bonyolított. A cégek 14%-áról nincs árbevétellel kapcsolatos információnk. A szarvasi vállalkozások 46%-a Kft., 42%-a Bt. formájában működik. A fennmaradó cégek között 7 db Rt., 4 db szövetkezet, 5 db egyéb jogi személyiségű vállalkozás, 23 db Kkt., 45 db társasház és 1 db egyéb jogi személyiség nélküli vállalkozás található. Az alakulás dátumát tekintve megállapítható, hogy a vállalatok döntő hányada a rendszerváltás utáni időszakban jött létre, mindössze 32 olyan vállalkozás akad, amelyek már 1990 előtt is működtek. Az utóbbi 4 évben 132, az elmúlt 9 évben pedig közel 300 új cég alapult Szarvason. Az alábbi ábra jól szemlélteti az árbevétel és a foglalkoztatottak létszáma közötti összefüggést. A létszám 5 fő feletti növekedésével erőteljesen emelkedik a legalább 50 millió forint árbevételű 2

4 cégek hányada, ugyanakkor drasztikusan csökken az 50 millió forint alatti forgalmúak aránya. 1. ÁBRA - A VÁLLALATOK MEGOSZLÁSA ÁRBEVÉTEL-KATEGÓRIÁNKÉNT AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA SZERINT 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ismeretlen 0 fő 1 fő 2 fő 3-4 fő 5-9 fő fő fő 50 fő felett Összesen Ismeretlen 20 millió alatt 20-50milió között millió között millió Ft millió Ft millió Ft millió millió Ft 4000 millió Ft felett Az ágazatok árbevétellel való kapcsolatából azt állapíthatjuk meg, hogy Szarvason az árbevételt tekintve a legjelentősebb vállalkozások a feldolgozóiparban, a mezőgazdaságban, a kereskedelemben, valamint az építőiparban tevékenykednek, a becsült összes árbevétel túlnyomó hányadát ezek az ágazatok adják, a feldolgozóipar még ezek közül is kiemelkedik. 3

5 2. ÁBRA - A VÁLLALATOK ÁRBEVÉTELE GAZDASÁGI ÁGAZATOK SZERINT (M FT) Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Kereskedelem Vendéglátás Logisztika Gazdasági szolgáltatás Oktatás, egészségügy, egyéb M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 4000 M Ft felett A különböző ágazatokban foglalkoztatottak becsült száma szintén azt mutatja, hogy a társas vállalkozások körét tekintve a település életében ezen négy terület cégei, valamint a gazdasági szolgáltatásokat végző vállalatok bírnak nagy jelentőséggel a munkahelyteremtés szempontjából. 3. ÁBRA - A VÁLLALATOK ÁLTAL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA GAZDASÁGI ÁGAZATOK SZERINT (FŐ) Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Kereskedelem Vendéglátás Logisztika Gazdasági szolgáltatás Oktatás, egészségügy, egyéb fő 2 fő 3-4 fő 5-9 fő fő fő fő fő fő 300 fő felett 4

6 A következő ábra jól szemlélteti, hogy a legnépszerűbb gazdálkodási formák a KFT és a BT között a vállalatok főként utóbbi formában jöttek létre, azonban ez a tendencia mára megfordult, főként a kedvezőbb alakítási és működési feltételeknek köszönhetően. 2. ÁBRA - A VÁLLALATOK MEGOSZLÁSA GAZDÁLKODÁSI FORMA ALAPJÁN AZ ALAKULÁS IDŐPONTJA SZERINT Összesen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kft Rt Szövetkezet Egyéb jogi személyiségű vállalkozás KKT BT Társasház Egyéb jogi személyiség nélküli vállalkozás 5. ÁBRA - A VÁLLALATOK MEGOSZLÁSA GAZDÁLKODÁSI FORMA ALAPJÁN A VÁLLALAT MÉRETE SZERINT 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ismeretlen KFT Szövetkezet KKT Társasház Nem foglalkoztat alkalmazottat Mikrovállalat Kisvállalat Középvállalat Nagyvállalat Összesen RT Egyéb jogi személyiségű vállalkozás BT Egyéb jogi személyiség nélküli vállalkozás 5

7 Tovább vizsgálva a vállalatokat gazdasági forma szerint, megállapíthatjuk, hogy a mikrovállalkozások, illetve a főállású alkalmazott nélkül működő cégek körében a BT, míg a kis-és középvállalatok körében a KFT örvend nagyobb népszerűségnek. A középvállalatok jelentős része és a nagyvállalatok már RT formájában tevékenykednek. Civil szervezetek A település civil szervezetei hatékonyan tudnak hozzájárulni Szarvas jó hírnevének öregbítéséhez belföldön és külföldön egyaránt. Olyan feladatot vállalnak fel, amellyel a hátrányos helyzetű, idős, beteg, vagy lelkileg sérült emberek közérzetét, érdekeik hatékonyabb képviseletét, életminőségük javítását szolgálják. Ezen szervezetek részt vesznek az önkormányzati feladatvállalásokban is, amivel alulról, a társadalomból kiindulva erősítik a társadalmi megújulást. Ebben a tevékenységükben az önkormányzatnak kötelessége támogatást nyújtani. Az önkormányzatnak célszerű, ha rendelkezik civil koncepcióval, amely irányt kell, hogy mutasson a civil szervezetekkel történő kommunikáció és információcsere, a döntés-előkészítési folyamat, a közös gondolkodás és a civil szervezetek támogatása kérdésköreiben. Az önkormányzat segítséget tud nyújtani a civil szervezeteknek a működéshez szükséges feltételek megteremtésében. Szarvas Város Önkormányzatának kiemelten fontos feladatai közé kell tartozzon, hogy megoldott legyen a civil szervezetekkel történő kapcsolattartás, amely segíti az önkormányzati feladatok ellátásában történő együttműködést, a partnerség elmélyítését és a folyamatos konzultációt. Ennek érdekében érdemes elkészíteni a szarvasi civil szervezetekkel történő egyeztetés eredményeként Szarvas Civil Koncepcióját. A civil koncepció célja a helyi civil társadalom erősítése, az önkormányzat és a város lakosságának önkéntesen alakított közösségei közötti harmonikus együttműködés és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése. A Civil Koncepcióban foglaltaknak szükséges kiterjedni azokra a civil szervezetekre, amelyeket Szarvason nyilvántartásba vettek, székhelyük Szarvason van, és tevékenységüket is ott fejtik ki. E bejegyzett szervezetek mellett jelentős partnerei lehetnek az önkormányzatnak a nem bejegyzett klubok, baráti körök, asztaltársaságok és szellemi műhelyek is, melyek közérdekű tevékenységükkel jelentős szerepet töltenek be a helyi közéletben. Ezen szervezetek regisztrációs rendszerét is meg kell találni a formalizálható és nyomon követhető együttműködés érdekében. A civil koncepció időbeni hatálya a koncepció felülvizsgálatáig terjed ki, melyet célszerű 6

8 ötévenként beütemezni. Szarvason jelenleg 57 civil szervezet működik. Amint az a következő fejezet 2. táblázatából megállapítható, a szervezetek leginkább szociális és oktatási területre, valamint a szabadidő (sport, kultúra) hasznos eltöltésére alakultak, illetve közösségépítő segítségnyújtás támogatására hoztak létre egyesületeket, így ezen tevékenységek a város életében fontos szerepet játszanak, ezért az önkormányzatnak érdemes ezen kezdeményezések működését biztosítani. 7

9 Partner-kapcsolattartás belső felelősei, belső és külső kontakt-személyek A 2. táblázatban a Szarvason bejegyzett civil szervezetek láthatóak. 2. TÁBLÁZAT - A SZARVASI CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK Sorszám Név Elérhetőség Hivatali kontakt személy Nyugdíjas szervezetek 1. Szarvasi Nyugdíjas Érdekvédelmi Közhasznú Szervezet 2. Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Klubja 3. Szarvasi Aranykor Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület 4. Szarvasi Nyugdíjas Club 5. Szarvasi Nyugdíjas Tűzoltók Egyesülete Gyermek és ifjúsági szervezet 6. Tessedik Sámuel Oktatási-Kutatási Szeövetség Egyesület 7. Független Ifjúság Szarvasi Szervezete 8. Szarvasi Ifjúsági Kör Sportegyesület 9. Tessedik Sámuel Főiskola Gyermekkert Oktatóközpont 10. Szarvasi Ifjúságért Akciócsoport Egyesület Sportegyesületek 11. FUTURA Sportegyesület 12. Szarvasi Táncsport Egyesület 13. MTTSZ Szabadidős és Lövészklub Vezető:Lázár Lajos Cím:Szarvas, Markovitz u. 8. Telefon: 66/ Vezető: Veszter Gézáné Cím:Szarvas, Táncsics u. 20. Tel.: 66/ Vezető: Tusjak János Cím:Szarvas, Rákóczi u. 3. Tel.: 66/ , 30/ Vezető:Kozák András Cím: Szarvas, Gyóni G. u. 2. Tel.: 66/ Vezető:Várnagy István Cím: Szarvas, Deák F. u. 7. Tel.: 66/ Vezető:Dr. Sípos András Cím: Szarvas, Arborétum Tel.: 66/ Vezető: Demcsák Andrea Cím: Szarvas, Ságvári u. 19. Vezető: Truczka Mihály Cím: Szarvas, Jókai u. 86/B. Tel: 70/ Vezető: Szalbotné Kovács Mária Cím: Szarvas, Szabadság u. 4. Tel: 66/ Vezető: Szenes János Cím: Szarvas, Somogyi B. u. 30. Tel.: 30/ Vezető: Kiss Zoltán Cím: Szarvas, Béke ltp. 2/A. Tel.: 66/ Vezető: Csonki Attiláné Cím: Szarvas, Pántlika u. 12/A Vezető: Huszárik Mihály Cím: Szarvas, Esze T. u. 14. Tel.: 66/

10 14. Kajak-kenu Vizisport és Szabadidő Club 15. Szarvasi Futball Club 16. Szarvasi Kosárlabda Klub 17. Handball Club 18. Szarvasi Női Kézilabda Klub 19. Szarvasi Tenisz Club 20. Szarvasi Harcművész és Küzdősport Egyesület Shotokan Karate szakosztály 21. Kick-boksz Szakosztály 22. TAEKWON-DO Club Szarvas 23. Szarvasi Sakk Egyesület Szarvasi "Körös" Asztalitenisz Sportegyesület Szarvasi Labdarúgó Szabadidősport Klub (Szarvasi LSZK) BLUE-GYM Aerobik és Szabadidősport Egyesület 27. Ritmus Sportserobic Club Szarvas 28. D'arts Tanyán Darts Club Egyesület 29. Szarvasi Röplabda Egyesület Egyéb szervezetek 30. Asztmás Betegek Szarvasi Egyesülete Vezető: Dobruczky Zsolt Cím: Szarvas, Jókai u. 1/1. Tel: 30/ Vezető: Rejtő József Cím: Szarvas, Dimitrov u. 19/1. Tel: 30/ Vezető: Dr. Nyíri Dezső Cím: Darida Károly Szarvas, Körös u. 6/3. Tel.: 30/ , 30/ Vezető: Darida Pál Cím: Tusjak János Szarvas, Vasút u. 26 Tel.: 66/ , 66/ Vezető: Majorosné Kasik Gabriella Cím: Szarvas, Vasút u. 24 Vezető: Bencze Sándor Cím: Szarvas, Vasút u. 24. Tel: 30/ Vezető: Lovász György Cím: Szarvas, Alkotmány u. 5/1. Tel: 30/ Vezető: Kovács Csaba Cím: Szarvas, Hunyadi u. 4/A fszt. 1. Tel: 70/ Vezető: Tóth István Cím: Szarvas, Munkás u. 16. Tel: 20/ Vezető: Balatoni György Cím: Szarvas, Alkotmány u. 7. Tel.: 66/ , 30/ Vezető: Havrán Lajos Cím: Szarvas, Alkotmány u. 14. Tel.: 66/ , 20/ Vezető: Molcsan László Cím: Szarvas, Klapka u. 20. Tel: 70/ Vezető: Dr. Hajzer Ildikó Cím: Szarvas, Gyóni G. u. 34. Tel: 30/ Vezető: Gyekiczki János Cím: Szarvas, Sirály u. 2. Tel: 30/ Vezető:Galát Krisztián Cím: Szarvas, Munkás u. 20. Tel: 30/ Vezető: Zsapka János Cím: Szarvas, Alkotmány u. 7/2. Tel: 20/ Vezető: Janurik Pálné Cím: Szarvas, Árpád u. 9/A. II. em. 5.. Tel.: 66/

11 31. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szarvasi Csoportja 32. Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete 33. Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete 34. Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Gondozási Központja 35. Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete 36. MATUR Szarvasi Egyesülete 37. Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre 38. Szarvas Város Barátainak Köre 39. Szarvasi Polgárőr Egyesület 40. Szarvasi Város- és Környezetvédő Egyesület 41. "NIMFEA" Természetvédelmi Egyesület 42. Szarvasi Gazdák Hagyományörző Egyesülete 43. Szarvasi Kézműves Egyesület Sz. Gábor Áron Cserkészcsapat 45. Független Női Szövetség Szarvasi Szlovákok Kulturális Köre "Vernost" Társadalmi Egyesülések Szövetsége Szarvas Városi Szervezete Vezető:D. Kiss Sándor Cím: Szarvas, Deák F. u. 23/1. Tel.: 66/ Vezető: Dr. Lovász György Cím: Szarvas, Pf:89. Szabadság u. 28. Tel.: 66/ Vezető:Gombár Györgyné Cím: Szarvas, Krúdy u. 33/A. Tel.: 66/ ; 20/ Vezető: Lázár Zsolt Cím: Szarvas, Vajda P. u Tel: 66/ Vezető: Dr. Ágoston Béláné Cím: Szarvas, Szabadság u Tel: 66/ /170. Vezető: Tóth Ferenc Cím: Szarvas, Vajda P. u. 16. Tel.: 20/ Vezető: Rágyanszki István Cím: Szarvas, Vajda P. u Tel: 66/ Vezető: Dr. Dezső István Cím: Szarvas, Arany J. u. 25. Tel: 30/ Vezető: Tusjak Tamás Cím: Szarvas, Vajda P. u Tel.: 20/ Vezető: Dr. Váradi Lászlóné Cím: Szarvas, Damjanich u Tel.: 66/ Vezető: Tóthné Hanyecz Katalin Cím: Szarvas, Szilvafa u. 4. Vezető: Závoda Ferenc Cím: Szarvas, Eötvös u. 44/1. Tel: 20/ Vezető: Urbancsokné Pljesovszki Ildikó Cím: Szarvas, Munkás u. 38. Tel.: 70/ Vezető: D. Kiss Sándor Cím: Szarvas, Deák F. u. 23/1. Tel.: 66/ Vezető: Kanyó Tünde Cím: Szarvas, Bethlen G. u. 4. Tel.: 66/ / Vezető: Frankó Anna Cím: Szarvas, Eötvös u. 44/1. Tel.: 20/ Vezető: Piskolti Ferenc Cím: Szarvas, Szabadság u. 5/A. Tel.: 66/

12 48. Tessedik Sámuel Kertbarát Kör 49. Üldözöttek Szövetsége 50. BULL'S BIKERS M.C. Egyesület 51. Szarvas-Békéssszentandrási Körös-Holtág Hasznosító Egyesület 52. Holt-Körös Vizimentő Egyesület 53. Kákafoki Horgász Egyesület 54. Ebtenyésztők Szarvasi Egyesülete 55. Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 56. Szarvasi Lovasklub Egyesület 57. Szarvasi Méhész Baráti Kör Vezető: Mótyán Tibor Cím: Szarvas, Eötvös u. 44/1. Tel.:20/ Vezető: Kozák Ferenc Cím: Szarvas, Szabadság u. 5. Vezető: Molnár Levente Cím: Szarvas, Tessedik S. u. 14/A. Vezető: Gaál Sándor Cím: Szarvas, Vasút u. 98. Tel.: 66/ ; 20/ Vezető: Farkas Imre Cím: Szarvas, Deák F. u. 7. Vezető:Dr. Tímár Vendel Cím: Szarvas, Bolza sétány 1. Tel: 20/ Vezető: Zsapka János Cím: Szarvas, Alkotmány u. 7/2. Tel: Vezető: Dr. Vrbovszky Mihály Cím: Szarvas, Kazinczy u. 8/1. Vezető:Soós László Cím: Szarvas, Árpád köz 4. Tel.: 30/ ; 66/ Vezető: Makan János Cím: Szarvas, Dimitrov u. 10. Tel.: 66/ TÁBLÁZAT A SZARVASI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI Sorszám Név Hivatalos intézményi kapcsolattartó Hivatali kapcsolattartó Önkormányzati intézmények 1. Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Vajda Péter Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Székely Mihály Szakképző Iskolája Fő téri Általános Iskolája és Óvodája Nyilvános Könyvtára Kohut Andrásné, főigazgató Tóth Tímea, intézményfelügyeleti referens 1/a. Vajda Péter Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Liptákné Tóth Erzsébet, intézményegység vezető Tóth Tímea, intézményfelügyeleti referens 1/b. Székely Mihály Szakképző Iskola Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna, intézményegység vezető Tóth Tímea, intézményfelügyeleti referens 1/c.. Fő téri Általános Iskola és Óvoda Rejtő Csaba, intézményegység vezető Tóth Tímea, intézményfelügyeleti referens 1/d. Városi Könyvtár Baginé Tóth Erika, intézményegység vezető Tóth Tímea, intézményfelügyeleti referens 11

13 2. Szarvas Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága Bíró Zoltán, mb. tűzoltóparancsnok Dr. Hegedűs Norbert, jogi Részben önállóan gazdálkodó intézmény 1. Szarvasi Általános Művelődési Központ Csasztvan András, igazgató dr. Hegedűs Norbert, jogi 1/a. Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Brachna Irén, intézményegység vezető Tóth Tímea, intézményfelügyeleti referens 1/b. Vajda Péter Művelődési Központ Juhász Attila, intézményegység vezető dr. Hegedűs Norbert, jogi 1/c.. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom (önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység) Roszik Zoltán, igazgató dr. Hegedűs Norbert, jogi Gazdasági társaságok (100%-os önkormányzati tulajdonban) 1. Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. Pákozdi János, ügyvezető Paluskáné Udvarhelyi Judit 2. Szarvasi Gyógy-Termál Kft. Dr. Demeter László, ügyvezető Dr. Melis János Gazdasági társaságok (részben önkormányzati tulajdonban) 1. Szarvasi Áltanos Informatikai Kft. Sinkovics Mihály ügyvezető igazgató Dr. Melis János 2. Békés Megyei Vízművek Kft. Dr.Csák Gyula, igazgató Dr. Melis János 3. Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Rt. Balogh László, igazgató Dr. Melis János 4. DREHER Rt. Gary Whitlie, elnökvezérigazgató Dr. Melis János Önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok 1. Körös-szögi Kistérség Területfejlesztési Ügynökség Hetényi István, ügyvezető dr. Hegedűs Norbert, jogi 2. Regionális Színház Kht. Csasztvan András dr. Hegedűs Norbert, jogi 3. Szarvasi Gyermekélelmezési Szolgáltató Kht. Babák Mihályné dr. Hegedűs Norbert, jogi Önkormányzati feladatokat ellátó társulási intézmények Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ 1. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Családsegítő és Gyermekjóléti Központ - Védőnői Szolgálat Bagaméri László, intézményvezető dr. Hegedűs Norbert, jogi 12

14 Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2. - Bölcsőde - Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeri házi segítségnyújtás - Szociális étkeztetés - Támogató Szolgálat - Tanyagondnoki Szolgálat - Nappali ellátás - Idősek Átmeneti Otthona Kovácsné Molnár Katalin, intézményvezető dr. Hegedűs Norbert, jogi 4. TÁBLÁZAT - A SZARVASI ÖNKORMÁNYZAT FELÜGYELETI SZERVEI Sorszám Név Elérhetőség Honlap Hivatali kapcsolattartó 1. Állami Számvevőszék 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10 Telefonszám: Dr. Melis János, jegyző 2. Önkormányzati minisztérium Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. Telefonszám: Budapest, Balázs Béla utca 35. Telefonszám: Szeged, Rákóczi tér 1. Telefonszám: Békéscsabai Kirendeltség 5600 Békéscsaba, József Attila u Telefonszám: Dr. Melis János, jegyző Dr. Melis János, jegyző Dr. Melis János, jegyző 5. TÁBLÁZAT - A SZARVASI SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ CÉGEK Sorszám Kontakt adatok Hivatali kontakt személy 1. Helyi vállalkozások_szarvas.xls Dr. Melis János, jegyző 6. TÁBLÁZAT - SZARVAS TESTVÉRVÁROSAI Sorszám Név Honlap Hivatali kapcsolattartó 13

15 1. Szilágysomlyó (Románia) 2. Szentegyháza (Románia) 3. Barót (Románia) 4. Malacky (Szlovákia) 5. Poprád (Szlovákia) 6. Keuruu (Finnország) Szarvasi lakosság A KSH 2009-es lakosságszámra vonatkozó adatbázisának adataira támaszkodva Szarvas fős lélekszámmal rendelkezett 2009 elején, a lakások száma 7531 volt. Szarvas Város Polgármesteri Hivatala körzeti feladatokat lát el továbbá Békésszentandráson (2009. január 1-én 3909 lakos, 1928 lakás), Csabacsűdön (2009. január 1-én 1879 lakos, 857 lakás), Kondoroson (2009. január 1-én 5355 lakos, 2529 lakás), Kardoson (2009. január 1-én 654 lakos, 389 lakás) és Örménykúton (2009. január 1-én 417 lakos, 217 lakás). 7. TÁBLÁZAT SZARVASI MÉDIAKAPCSOLATOK A településen megjelenő újságok Megjelenés gyakorisága Kiadó, tulajdonos Hivatali kapcsolattartó Szarvasi 7 Független Hetilap hetente Kiadó: Szarvashír Bt. Tulajdonos: Szenes János Petneházi Andrea, polgármesteri tanácsadó Szarvas és Vidéke Önkormányzati Hetilap hetente Kiadó és tulajdonos: Szarvas Város Önkormányzata Petneházi Andrea, polgármesteri tanácsadó Városi kábeltévé-csatorna Sugárzás gyakorisága Szerkesztő, tulajdonos Hivatali kapcsolattartó Körös-TV naponta Tulajdonos:Sipos Zoltán Petneházi Andrea, polgármesteri tanácsadó Általános Informatikai Kft. Szarvasi Kábel TV naponta Szerkesztő: Sinkovicz Mihály Tulajdonos: több tulajdonos Petneházi Andrea, polgármesteri tanácsadó Videokrónika naponta Szerkesztő: Ezüstszarvas Bt. Tulajdonos: Bagi László Petneházi Andrea, polgármesteri tanácsadó 14

16 8. TÁBLÁZAT A SZARVASI LAKOSSÁG Sorszám Hivatali kontakt személy 1. Dr. Melis János, jegyző 15

PARTNERTÉRKÉP TÁLLYA SZÁMÁRA A TÁLLYAI SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, CIVIL SZERVEZETEK BEMUTATÁSA

PARTNERTÉRKÉP TÁLLYA SZÁMÁRA A TÁLLYAI SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, CIVIL SZERVEZETEK BEMUTATÁSA PARTNERTÉRKÉP TÁLLYA SZÁMÁRA A TÁLLYAI SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, CIVIL SZERVEZETEK BEMUTATÁSA 2010. január 31. 2 Ismeretlen 0 fő 1 fő 2 fő 3-4 fő 5-9 fő 10-19 fő Összesen Tállyai partnertérkép

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban Beiskolázási nyílt napok a megyei középiskolákban Település Intézmény neve, címe Képzés típusa Nyílt nap Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39. Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39.

Részletesebben

A szervezet/ intézmény tevékenysége mely szakterülethez köthető? A. Közösség és együttműködés B. Prevenció C. Kezelés-ellátás D.

A szervezet/ intézmény tevékenysége mely szakterülethez köthető? A. Közösség és együttműködés B. Prevenció C. Kezelés-ellátás D. 4. SZÁMÚ MELLÉKLET: Tagintézmények listája KAB-KEF-12 A táblázat célja, hogy láttassa a területi intézményrendszert, valamint az intézmények és egyben az egyes szakterületek arányos képviseletét a KEF-ben,

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve Január: KÖZMEGHALLGATÁS (tervezet) Január: 1.) Csorvás Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló) 2.)

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő : Tóth

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére Tárgy: Civil szervezetek a Sorszám: IV/8. Döntéshozatal módja: Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Egyszerű szótöbbség Véleményező Tárgyalás módja: bizottság: Valamennyi bizottság Nyilvános ülés

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

Szállásadó neve: 1. 1997.10.31. Lukácsné Podani Erzsébet Szarvas, Bocskai u. 6. Béke ltp.1/e.i.4. 2

Szállásadó neve: 1. 1997.10.31. Lukácsné Podani Erzsébet Szarvas, Bocskai u. 6. Béke ltp.1/e.i.4. 2 Sorsz.: Kiadás kelte: Szállásadó neve: Székhelye: Szálláshely elnevezése: Szálláshely cime Szarvason: Szobák sz. : 1. 1997.10.31. Lukácsné Podani Erzsébet Szarvas, Bocskai u. 6. Béke ltp.1/e.i.4. 2 2.

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma:./2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye alapító okiratát

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Január: KÖZMEGHALLGATÁS (tervezet) Január: 1.) Csorvás Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló) 2.)

Részletesebben

Partner és kontakttérkép

Partner és kontakttérkép Partner és kontakttérkép Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 SZERVEZETI KONTAKTOK JELENTŐSÉGE... 2 A SZERVEZETI HÁLÓZATOK TÍPUSAI... 3 A PARTNER ÉS KONTAKT

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesület tevékenység honlap Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április 23-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április 23-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. április 23-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés napirendje 172/2015. (IV. 23.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Nem normatív, céljellegű,működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Támogatás célja Támogatás összege.

Nem normatív, céljellegű,működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Támogatás célja Támogatás összege. 2007. Év Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A.. (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás a nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokról Nem normatív, céljellegű,működési

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesület tevékenység honlap Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek és

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3 III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK

TÁMOP 4.1.3 III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK A végzettek pályakövetésére irányuló kérdőívmodul képzési területi kérdőívblokkjában csak a válaszoló által

Részletesebben

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás Módosítása - Tervezet -

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás Módosítása - Tervezet - A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás Módosítása - Tervezet - 1. A Társulási Megállapodás I. fejezet 8. pontja kikerül a megállapodás szövegéből, a következő pontok számozása

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait ellátó Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás

BESZÁMOLÓ. a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait ellátó Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás BESZÁMOLÓ a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait ellátó Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás I. A kistérségi fejlesztési tanács, illetve a többcélú kistérségi társulás szakmai tevékenysége: 1.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesüle t Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok e tevékenység

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.269/2005. Előadó: Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

KULTURÁLIS, SPORT ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE

KULTURÁLIS, SPORT ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE KULTURÁLIS, SPORT ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 14-ei ülésére Tárgy: Javaslat a város közéleti-, kulturális egyesületei, egyesületszerűen

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza A Szarvasi Önkormányzat 3/2010. (II.26), 39/2008. (XII.19.), 31/2003. (XI.21.) rendeleteivel módosított 10/2002. (V.24.) rendelete a HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL 1 Egységes szerkezet A Szarvasi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

A Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok projekthez csatlakozott közszolgáltatók

A Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok projekthez csatlakozott közszolgáltatók A Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok projekthez csatlakozott közszolgáltatók Ágazat Szekció JNSZMKH Népegészségügyi Szakig. 1. Szerve, Szolnoki, Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézet

Részletesebben

Tájékoztató. A szerződés időtartama (amennyiben határozott időre kötik) vagy az ellenszolgáltatás teljesítésének határideje

Tájékoztató. A szerződés időtartama (amennyiben határozott időre kötik) vagy az ellenszolgáltatás teljesítésének határideje 1. támogatási Egészségügyi Központ Mezőcsát 2009. évi működési támogatás Egészségügyi Központ Mezőcsát 3450 Hősök tere 33. Dr. Siska András Intézetvezető főorvos 2009. jan.01-2009. dec. 31. 700 000 Ft

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11. PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. május 11. A 2012.05.05-05.11 között megjelent pályázati kiírások: Cím: Andrássy Európa Ösztöndíj Kiíró: Wekerle Sándor Alapkezelő Határidő: 2012. 05. 18. Pályázhat: fiatal és tapasztalt

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. 3.3.2 Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. Kedvezményezett neve (2010. évben) Bursa Hungarica

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása DMJV Fogyatékosokat Ellátó Idősek Háza Terápiás Ház Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása Ezer Ft-ban Távhő -264 Villany 264 Élelmiszer -9 296 élelmezés 9 296 Gáz -2 214 Villany 202 Élelmiszer

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

2. K I E G É S Z Í T É S A 12. N A P I R E N D I P O N T H O Z

2. K I E G É S Z Í T É S A 12. N A P I R E N D I P O N T H O Z 2. K I E G É S Z Í T É S A 12. N A P I R E N D I P O N T H O Z Szeged város foglalkoztatási helyzete, valamint a közfoglalkoztatásról szóló együttműködési megállapodások és egyes ellátási szerződések módosítása

Részletesebben

Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév

Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév N é v C í m 1. Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú 5000 Szolnok, Batthyány u. 8. Egyesület 2. Tiszazugi Földrajz Múzeum 5340 Tiszaföldvár, Kossuth

Részletesebben

Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29. A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös út 16.

Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29. A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös út 16. Fogadó intézmény neve Fogadó intézmény címe Magyarországi Történelmi Egyházak gyülekezetei Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 3895 Gönc, Petőfi Sándor út 8. Alsóberecki Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Adatlap a Tehetségsegítő Tanácsok adatairól

Adatlap a Tehetségsegítő Tanácsok adatairól TT azonosító: (projektiroda tölti ki) Adatlap a Tehetségsegítő Tanácsok adatairól Az adatlap a Tanácsokkal történő kapcsolattartás és együttműködés elősegítése, valamint a rájuk vonatkozó adatoknak a Tehetségtérképen

Részletesebben

Támogató neve Támogatott neve, címe Támogatás célja Támogatás összege Egyéb

Támogató neve Támogatott neve, címe Támogatás célja Támogatás összege Egyéb Egészségügyi és Szociális Iroda adatközlő neve 1. sz. melléklet Támogatási szerződések nyilvánosságra hozatala. Támogató neve Támogatott neve, címe Támogatás célja Támogatás összege Egyéb Judo Szabadidő

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk

A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk Ssz. Ágazat Ssz. Szekció Ssz. Csatlakozott szervezet és tagintézményeinek neve Ssz. Csatlakozott szervezet és tagintézményeinek

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai megzése 1 SZOC BF 08 K 0005 Hahuszo Kht. HAHUSZO KHT Hajdúnánási Humán Otthon Közhasznú Társaság Hajdú Bihar 4080 Hajdúnánás Fürdő út 1. 2 SZOC BF 08 K 0009 3 SZOC BF 08 K 0020 4 SZOC BF 08 K 0034 Hajdúhadház

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS közösségi szolgálatos szerződésekről. S.sz. Ikt.szám Szerződéses partner Tevékenységi kör

NYILVÁNTARTÁS közösségi szolgálatos szerződésekről. S.sz. Ikt.szám Szerződéses partner Tevékenységi kör NYILVÁNTARTÁS közösségi szolgálatos szerződésekről S.sz. Ikt.szám Szerződéses partner Tevékenységi kör 1. 2078/2013. Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg 2. 2602/2013. Gógánfai Polgárőr 3. 2622/2013. Zalai Hazatérők

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. április 29-ei ülésére KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Juhász Csilla jogász Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/9 Döntéshozatal

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére Tárgy: Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő

Részletesebben

Intézményi címjegyzék 2008. augusztus

Intézményi címjegyzék 2008. augusztus 1 Intézményi címjegyzék 2008. augusztus Városi fenntartású, illetve társulásban mőködı közoktatási intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten Pernyész Józsefné ovoda1@tolna.net, Kölcsey ltp. 15. óvodavezetı

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány. Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Debrecen

Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány. Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Debrecen 2015 06 01-ig szerződött partnereink AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány Alapítvány a Gyermeksportért Szeged Állatbarát Alapítvány Anóka Eszter Városi Könyvtár Nagyhalász Apagy község önkormányzata

Részletesebben

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát.

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-32/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 200 év Igényelt támogatás Sürgősségi műszerek beszerzése 200 eft 0 Ft 195 eft BM Önerő Alap pályázat "Szélessávú internet kiépítése" pályázathoz Kistérségi

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Javaslat az OMISÁ intézményeinek évi költségvetési létszámkeret módosítására

Javaslat az OMISÁ intézményeinek évi költségvetési létszámkeret módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat az OMISÁ intézményeinek 2006. évi költségvetési létszámkeret módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

(A bizottság a határozatot 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta)

(A bizottság a határozatot 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta) Nyári tábori pályázat 2009 határozatok 155/2009 (V.11.) KOSIE Biz.h. A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság úgy határoz, hogy a 2009. évre a nyári táborozás támogatására

Részletesebben

Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás évben. Humán Bizottság. Kulturális célú/ tartalék keret. Civil keret

Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás évben. Humán Bizottság. Kulturális célú/ tartalék keret. Civil keret 4. számú melléklet szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás 2012. évben Sorszám Humán Sportcélú Ifjúsági 1. "Az Egészségért" Alapítvány 110 000 50 000 160 000 2. "Az én ovim" Alapítvány 490 000 490 000

Részletesebben

Közoktatási intézmények

Közoktatási intézmények 1 intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten, Kölcsey ltp. 15. OM azonosító: 036127 Sebestyén Györgyi óvodavezetı 74/528-900 (fax is) közv.: 74/528-901 ovoda1@tolna.net Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó

Részletesebben

Kiadási főcsoport bontásban Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon 0 2 Családsegítő Szolgálat 4.248 3.239 788 221 3 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 0 4 Egyesített

Részletesebben