Szarvas Város Önkormányzatának partnertérképe február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szarvas Város Önkormányzatának partnertérképe. 2010. február"

Átírás

1 Szarvas Város Önkormányzatának partnertérképe február

2 Szarvas Város Önkormányzatainak potenciális partnerei Helyi vállalkozások Szarvas Város Önkormányzata számára a lehetséges vállalati partnerek feltérképezéséhez megvizsgáltuk a szarvasi székhellyel rendelkező társas vállalkozások körét, illetve a város vállalati struktúráját. 1. TÁBLÁZAT A SZARVASI VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETÉTELE Ismeretlen 0 fő 1 fő 2 fő 3-4 fő 5-9 fő fő fő fő fő fő fő fő fő Összesen Ágazat szerint Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Kereskedelem Vendéglátás Logisztika Gazdasági szolgáltatások Oktatás, eü., egyéb Nettó árbevétel szerint Ismeretlen millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft felett 1 1 Gazdálkodási forma szerint KFT RT Szövetkezet Egyéb jogi sz. váll KKT BT Társasház Egyéb jogi sz. nélk. váll. 1 1 Alakulás éve szerint Összesen

3 A figyelembe vett ismérvek a cégek főállású alkalmazottainak száma, a gazdasági ágazat, a nettó árbevétel, a gazdálkodási forma és az alakulás éve voltak. A szarvasi székhellyel rendelkező cégek, illetve felelős kontaktszemélyek adatbázisát a mellékelt Helyi vállalkozások_szarvas.xls tartalmazza. Az elsődleges elemzési szempontot a foglalkoztatottak száma jelentette. A szarvasi vállalatok 22%-a nem foglalkoztat főállású munkavállalót, 13%-ról pedig nincsenek létszámmal kapcsolatos információink. A cégek 27%-a 1 fővel, 11%-a 2 fővel működik, 3-4 alkalmazottat pedig szintén mintegy egytizede foglalkoztat. Az 5-9 fős és a fős vállalkozások aránya egyaránt 5% körül mozog, míg ennél több munkavállalóval a cégek 6%-a rendelkezik, 50-nél több alkalmazottja csak 11 vállalatnak van. A Szarvason bejelentett vállalatok közel 90%-a a mikrovállalati kategóriába tartozik, a kisvállalatok 9%-ot tesznek ki, középvállalat 9 db, nagyvállalat pedig mindössze 2 db található a városban. A másodlagos vizsgálati szempontunk a cégek ágazati (szektoriális) hovatartozása volt, eszerint a cégek egynegyede szakmai szolgáltatásokat nyújt, közel egynegyede foglalkozik kereskedelemmel és járműjavítással, egytizede-egytizede a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban, az építőiparban, illetve az oktatás, egészségügy, egyéb szolgáltatások területén működik. A fennmaradó vállalkozások vendéglátó-ipari (6%), illetve logisztikai tevékenységet végeznek (4%). A cégek ágazati besorolása kapcsán fontos megemlíteni az ilyen kategorizálások korlátait: a cégek nyilvántartása egy megjelölt főtevékenység szerint történik, de ez a megnevezés nem minden esetben fedi le a teljes tevékenységi kört. A tanulmányozott sokaságban a vállalatok közel 60%-a 20 millió forintnál kevesebb nettó árbevételt ért el az előző évben, 10%-a realizált millió forint közötti, 12%-a millió forint közötti árbevételt, míg 6%-a 300 millió forintnál is nagyobb forgalmat bonyolított. A cégek 14%-áról nincs árbevétellel kapcsolatos információnk. A szarvasi vállalkozások 46%-a Kft., 42%-a Bt. formájában működik. A fennmaradó cégek között 7 db Rt., 4 db szövetkezet, 5 db egyéb jogi személyiségű vállalkozás, 23 db Kkt., 45 db társasház és 1 db egyéb jogi személyiség nélküli vállalkozás található. Az alakulás dátumát tekintve megállapítható, hogy a vállalatok döntő hányada a rendszerváltás utáni időszakban jött létre, mindössze 32 olyan vállalkozás akad, amelyek már 1990 előtt is működtek. Az utóbbi 4 évben 132, az elmúlt 9 évben pedig közel 300 új cég alapult Szarvason. Az alábbi ábra jól szemlélteti az árbevétel és a foglalkoztatottak létszáma közötti összefüggést. A létszám 5 fő feletti növekedésével erőteljesen emelkedik a legalább 50 millió forint árbevételű 2

4 cégek hányada, ugyanakkor drasztikusan csökken az 50 millió forint alatti forgalmúak aránya. 1. ÁBRA - A VÁLLALATOK MEGOSZLÁSA ÁRBEVÉTEL-KATEGÓRIÁNKÉNT AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA SZERINT 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ismeretlen 0 fő 1 fő 2 fő 3-4 fő 5-9 fő fő fő 50 fő felett Összesen Ismeretlen 20 millió alatt 20-50milió között millió között millió Ft millió Ft millió Ft millió millió Ft 4000 millió Ft felett Az ágazatok árbevétellel való kapcsolatából azt állapíthatjuk meg, hogy Szarvason az árbevételt tekintve a legjelentősebb vállalkozások a feldolgozóiparban, a mezőgazdaságban, a kereskedelemben, valamint az építőiparban tevékenykednek, a becsült összes árbevétel túlnyomó hányadát ezek az ágazatok adják, a feldolgozóipar még ezek közül is kiemelkedik. 3

5 2. ÁBRA - A VÁLLALATOK ÁRBEVÉTELE GAZDASÁGI ÁGAZATOK SZERINT (M FT) Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Kereskedelem Vendéglátás Logisztika Gazdasági szolgáltatás Oktatás, egészségügy, egyéb M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 4000 M Ft felett A különböző ágazatokban foglalkoztatottak becsült száma szintén azt mutatja, hogy a társas vállalkozások körét tekintve a település életében ezen négy terület cégei, valamint a gazdasági szolgáltatásokat végző vállalatok bírnak nagy jelentőséggel a munkahelyteremtés szempontjából. 3. ÁBRA - A VÁLLALATOK ÁLTAL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA GAZDASÁGI ÁGAZATOK SZERINT (FŐ) Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Kereskedelem Vendéglátás Logisztika Gazdasági szolgáltatás Oktatás, egészségügy, egyéb fő 2 fő 3-4 fő 5-9 fő fő fő fő fő fő 300 fő felett 4

6 A következő ábra jól szemlélteti, hogy a legnépszerűbb gazdálkodási formák a KFT és a BT között a vállalatok főként utóbbi formában jöttek létre, azonban ez a tendencia mára megfordult, főként a kedvezőbb alakítási és működési feltételeknek köszönhetően. 2. ÁBRA - A VÁLLALATOK MEGOSZLÁSA GAZDÁLKODÁSI FORMA ALAPJÁN AZ ALAKULÁS IDŐPONTJA SZERINT Összesen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kft Rt Szövetkezet Egyéb jogi személyiségű vállalkozás KKT BT Társasház Egyéb jogi személyiség nélküli vállalkozás 5. ÁBRA - A VÁLLALATOK MEGOSZLÁSA GAZDÁLKODÁSI FORMA ALAPJÁN A VÁLLALAT MÉRETE SZERINT 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ismeretlen KFT Szövetkezet KKT Társasház Nem foglalkoztat alkalmazottat Mikrovállalat Kisvállalat Középvállalat Nagyvállalat Összesen RT Egyéb jogi személyiségű vállalkozás BT Egyéb jogi személyiség nélküli vállalkozás 5

7 Tovább vizsgálva a vállalatokat gazdasági forma szerint, megállapíthatjuk, hogy a mikrovállalkozások, illetve a főállású alkalmazott nélkül működő cégek körében a BT, míg a kis-és középvállalatok körében a KFT örvend nagyobb népszerűségnek. A középvállalatok jelentős része és a nagyvállalatok már RT formájában tevékenykednek. Civil szervezetek A település civil szervezetei hatékonyan tudnak hozzájárulni Szarvas jó hírnevének öregbítéséhez belföldön és külföldön egyaránt. Olyan feladatot vállalnak fel, amellyel a hátrányos helyzetű, idős, beteg, vagy lelkileg sérült emberek közérzetét, érdekeik hatékonyabb képviseletét, életminőségük javítását szolgálják. Ezen szervezetek részt vesznek az önkormányzati feladatvállalásokban is, amivel alulról, a társadalomból kiindulva erősítik a társadalmi megújulást. Ebben a tevékenységükben az önkormányzatnak kötelessége támogatást nyújtani. Az önkormányzatnak célszerű, ha rendelkezik civil koncepcióval, amely irányt kell, hogy mutasson a civil szervezetekkel történő kommunikáció és információcsere, a döntés-előkészítési folyamat, a közös gondolkodás és a civil szervezetek támogatása kérdésköreiben. Az önkormányzat segítséget tud nyújtani a civil szervezeteknek a működéshez szükséges feltételek megteremtésében. Szarvas Város Önkormányzatának kiemelten fontos feladatai közé kell tartozzon, hogy megoldott legyen a civil szervezetekkel történő kapcsolattartás, amely segíti az önkormányzati feladatok ellátásában történő együttműködést, a partnerség elmélyítését és a folyamatos konzultációt. Ennek érdekében érdemes elkészíteni a szarvasi civil szervezetekkel történő egyeztetés eredményeként Szarvas Civil Koncepcióját. A civil koncepció célja a helyi civil társadalom erősítése, az önkormányzat és a város lakosságának önkéntesen alakított közösségei közötti harmonikus együttműködés és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése. A Civil Koncepcióban foglaltaknak szükséges kiterjedni azokra a civil szervezetekre, amelyeket Szarvason nyilvántartásba vettek, székhelyük Szarvason van, és tevékenységüket is ott fejtik ki. E bejegyzett szervezetek mellett jelentős partnerei lehetnek az önkormányzatnak a nem bejegyzett klubok, baráti körök, asztaltársaságok és szellemi műhelyek is, melyek közérdekű tevékenységükkel jelentős szerepet töltenek be a helyi közéletben. Ezen szervezetek regisztrációs rendszerét is meg kell találni a formalizálható és nyomon követhető együttműködés érdekében. A civil koncepció időbeni hatálya a koncepció felülvizsgálatáig terjed ki, melyet célszerű 6

8 ötévenként beütemezni. Szarvason jelenleg 57 civil szervezet működik. Amint az a következő fejezet 2. táblázatából megállapítható, a szervezetek leginkább szociális és oktatási területre, valamint a szabadidő (sport, kultúra) hasznos eltöltésére alakultak, illetve közösségépítő segítségnyújtás támogatására hoztak létre egyesületeket, így ezen tevékenységek a város életében fontos szerepet játszanak, ezért az önkormányzatnak érdemes ezen kezdeményezések működését biztosítani. 7

9 Partner-kapcsolattartás belső felelősei, belső és külső kontakt-személyek A 2. táblázatban a Szarvason bejegyzett civil szervezetek láthatóak. 2. TÁBLÁZAT - A SZARVASI CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK Sorszám Név Elérhetőség Hivatali kontakt személy Nyugdíjas szervezetek 1. Szarvasi Nyugdíjas Érdekvédelmi Közhasznú Szervezet 2. Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Klubja 3. Szarvasi Aranykor Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület 4. Szarvasi Nyugdíjas Club 5. Szarvasi Nyugdíjas Tűzoltók Egyesülete Gyermek és ifjúsági szervezet 6. Tessedik Sámuel Oktatási-Kutatási Szeövetség Egyesület 7. Független Ifjúság Szarvasi Szervezete 8. Szarvasi Ifjúsági Kör Sportegyesület 9. Tessedik Sámuel Főiskola Gyermekkert Oktatóközpont 10. Szarvasi Ifjúságért Akciócsoport Egyesület Sportegyesületek 11. FUTURA Sportegyesület 12. Szarvasi Táncsport Egyesület 13. MTTSZ Szabadidős és Lövészklub Vezető:Lázár Lajos Cím:Szarvas, Markovitz u. 8. Telefon: 66/ Vezető: Veszter Gézáné Cím:Szarvas, Táncsics u. 20. Tel.: 66/ Vezető: Tusjak János Cím:Szarvas, Rákóczi u. 3. Tel.: 66/ , 30/ Vezető:Kozák András Cím: Szarvas, Gyóni G. u. 2. Tel.: 66/ Vezető:Várnagy István Cím: Szarvas, Deák F. u. 7. Tel.: 66/ Vezető:Dr. Sípos András Cím: Szarvas, Arborétum Tel.: 66/ Vezető: Demcsák Andrea Cím: Szarvas, Ságvári u. 19. Vezető: Truczka Mihály Cím: Szarvas, Jókai u. 86/B. Tel: 70/ Vezető: Szalbotné Kovács Mária Cím: Szarvas, Szabadság u. 4. Tel: 66/ Vezető: Szenes János Cím: Szarvas, Somogyi B. u. 30. Tel.: 30/ Vezető: Kiss Zoltán Cím: Szarvas, Béke ltp. 2/A. Tel.: 66/ Vezető: Csonki Attiláné Cím: Szarvas, Pántlika u. 12/A Vezető: Huszárik Mihály Cím: Szarvas, Esze T. u. 14. Tel.: 66/

10 14. Kajak-kenu Vizisport és Szabadidő Club 15. Szarvasi Futball Club 16. Szarvasi Kosárlabda Klub 17. Handball Club 18. Szarvasi Női Kézilabda Klub 19. Szarvasi Tenisz Club 20. Szarvasi Harcművész és Küzdősport Egyesület Shotokan Karate szakosztály 21. Kick-boksz Szakosztály 22. TAEKWON-DO Club Szarvas 23. Szarvasi Sakk Egyesület Szarvasi "Körös" Asztalitenisz Sportegyesület Szarvasi Labdarúgó Szabadidősport Klub (Szarvasi LSZK) BLUE-GYM Aerobik és Szabadidősport Egyesület 27. Ritmus Sportserobic Club Szarvas 28. D'arts Tanyán Darts Club Egyesület 29. Szarvasi Röplabda Egyesület Egyéb szervezetek 30. Asztmás Betegek Szarvasi Egyesülete Vezető: Dobruczky Zsolt Cím: Szarvas, Jókai u. 1/1. Tel: 30/ Vezető: Rejtő József Cím: Szarvas, Dimitrov u. 19/1. Tel: 30/ Vezető: Dr. Nyíri Dezső Cím: Darida Károly Szarvas, Körös u. 6/3. Tel.: 30/ , 30/ Vezető: Darida Pál Cím: Tusjak János Szarvas, Vasút u. 26 Tel.: 66/ , 66/ Vezető: Majorosné Kasik Gabriella Cím: Szarvas, Vasút u. 24 Vezető: Bencze Sándor Cím: Szarvas, Vasút u. 24. Tel: 30/ Vezető: Lovász György Cím: Szarvas, Alkotmány u. 5/1. Tel: 30/ Vezető: Kovács Csaba Cím: Szarvas, Hunyadi u. 4/A fszt. 1. Tel: 70/ Vezető: Tóth István Cím: Szarvas, Munkás u. 16. Tel: 20/ Vezető: Balatoni György Cím: Szarvas, Alkotmány u. 7. Tel.: 66/ , 30/ Vezető: Havrán Lajos Cím: Szarvas, Alkotmány u. 14. Tel.: 66/ , 20/ Vezető: Molcsan László Cím: Szarvas, Klapka u. 20. Tel: 70/ Vezető: Dr. Hajzer Ildikó Cím: Szarvas, Gyóni G. u. 34. Tel: 30/ Vezető: Gyekiczki János Cím: Szarvas, Sirály u. 2. Tel: 30/ Vezető:Galát Krisztián Cím: Szarvas, Munkás u. 20. Tel: 30/ Vezető: Zsapka János Cím: Szarvas, Alkotmány u. 7/2. Tel: 20/ Vezető: Janurik Pálné Cím: Szarvas, Árpád u. 9/A. II. em. 5.. Tel.: 66/

11 31. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szarvasi Csoportja 32. Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete 33. Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete 34. Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Gondozási Központja 35. Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete 36. MATUR Szarvasi Egyesülete 37. Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre 38. Szarvas Város Barátainak Köre 39. Szarvasi Polgárőr Egyesület 40. Szarvasi Város- és Környezetvédő Egyesület 41. "NIMFEA" Természetvédelmi Egyesület 42. Szarvasi Gazdák Hagyományörző Egyesülete 43. Szarvasi Kézműves Egyesület Sz. Gábor Áron Cserkészcsapat 45. Független Női Szövetség Szarvasi Szlovákok Kulturális Köre "Vernost" Társadalmi Egyesülések Szövetsége Szarvas Városi Szervezete Vezető:D. Kiss Sándor Cím: Szarvas, Deák F. u. 23/1. Tel.: 66/ Vezető: Dr. Lovász György Cím: Szarvas, Pf:89. Szabadság u. 28. Tel.: 66/ Vezető:Gombár Györgyné Cím: Szarvas, Krúdy u. 33/A. Tel.: 66/ ; 20/ Vezető: Lázár Zsolt Cím: Szarvas, Vajda P. u Tel: 66/ Vezető: Dr. Ágoston Béláné Cím: Szarvas, Szabadság u Tel: 66/ /170. Vezető: Tóth Ferenc Cím: Szarvas, Vajda P. u. 16. Tel.: 20/ Vezető: Rágyanszki István Cím: Szarvas, Vajda P. u Tel: 66/ Vezető: Dr. Dezső István Cím: Szarvas, Arany J. u. 25. Tel: 30/ Vezető: Tusjak Tamás Cím: Szarvas, Vajda P. u Tel.: 20/ Vezető: Dr. Váradi Lászlóné Cím: Szarvas, Damjanich u Tel.: 66/ Vezető: Tóthné Hanyecz Katalin Cím: Szarvas, Szilvafa u. 4. Vezető: Závoda Ferenc Cím: Szarvas, Eötvös u. 44/1. Tel: 20/ Vezető: Urbancsokné Pljesovszki Ildikó Cím: Szarvas, Munkás u. 38. Tel.: 70/ Vezető: D. Kiss Sándor Cím: Szarvas, Deák F. u. 23/1. Tel.: 66/ Vezető: Kanyó Tünde Cím: Szarvas, Bethlen G. u. 4. Tel.: 66/ / Vezető: Frankó Anna Cím: Szarvas, Eötvös u. 44/1. Tel.: 20/ Vezető: Piskolti Ferenc Cím: Szarvas, Szabadság u. 5/A. Tel.: 66/

12 48. Tessedik Sámuel Kertbarát Kör 49. Üldözöttek Szövetsége 50. BULL'S BIKERS M.C. Egyesület 51. Szarvas-Békéssszentandrási Körös-Holtág Hasznosító Egyesület 52. Holt-Körös Vizimentő Egyesület 53. Kákafoki Horgász Egyesület 54. Ebtenyésztők Szarvasi Egyesülete 55. Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 56. Szarvasi Lovasklub Egyesület 57. Szarvasi Méhész Baráti Kör Vezető: Mótyán Tibor Cím: Szarvas, Eötvös u. 44/1. Tel.:20/ Vezető: Kozák Ferenc Cím: Szarvas, Szabadság u. 5. Vezető: Molnár Levente Cím: Szarvas, Tessedik S. u. 14/A. Vezető: Gaál Sándor Cím: Szarvas, Vasút u. 98. Tel.: 66/ ; 20/ Vezető: Farkas Imre Cím: Szarvas, Deák F. u. 7. Vezető:Dr. Tímár Vendel Cím: Szarvas, Bolza sétány 1. Tel: 20/ Vezető: Zsapka János Cím: Szarvas, Alkotmány u. 7/2. Tel: Vezető: Dr. Vrbovszky Mihály Cím: Szarvas, Kazinczy u. 8/1. Vezető:Soós László Cím: Szarvas, Árpád köz 4. Tel.: 30/ ; 66/ Vezető: Makan János Cím: Szarvas, Dimitrov u. 10. Tel.: 66/ TÁBLÁZAT A SZARVASI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI Sorszám Név Hivatalos intézményi kapcsolattartó Hivatali kapcsolattartó Önkormányzati intézmények 1. Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Vajda Péter Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Székely Mihály Szakképző Iskolája Fő téri Általános Iskolája és Óvodája Nyilvános Könyvtára Kohut Andrásné, főigazgató Tóth Tímea, intézményfelügyeleti referens 1/a. Vajda Péter Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Liptákné Tóth Erzsébet, intézményegység vezető Tóth Tímea, intézményfelügyeleti referens 1/b. Székely Mihály Szakképző Iskola Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna, intézményegység vezető Tóth Tímea, intézményfelügyeleti referens 1/c.. Fő téri Általános Iskola és Óvoda Rejtő Csaba, intézményegység vezető Tóth Tímea, intézményfelügyeleti referens 1/d. Városi Könyvtár Baginé Tóth Erika, intézményegység vezető Tóth Tímea, intézményfelügyeleti referens 11

13 2. Szarvas Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága Bíró Zoltán, mb. tűzoltóparancsnok Dr. Hegedűs Norbert, jogi Részben önállóan gazdálkodó intézmény 1. Szarvasi Általános Művelődési Központ Csasztvan András, igazgató dr. Hegedűs Norbert, jogi 1/a. Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Brachna Irén, intézményegység vezető Tóth Tímea, intézményfelügyeleti referens 1/b. Vajda Péter Művelődési Központ Juhász Attila, intézményegység vezető dr. Hegedűs Norbert, jogi 1/c.. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom (önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység) Roszik Zoltán, igazgató dr. Hegedűs Norbert, jogi Gazdasági társaságok (100%-os önkormányzati tulajdonban) 1. Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. Pákozdi János, ügyvezető Paluskáné Udvarhelyi Judit 2. Szarvasi Gyógy-Termál Kft. Dr. Demeter László, ügyvezető Dr. Melis János Gazdasági társaságok (részben önkormányzati tulajdonban) 1. Szarvasi Áltanos Informatikai Kft. Sinkovics Mihály ügyvezető igazgató Dr. Melis János 2. Békés Megyei Vízművek Kft. Dr.Csák Gyula, igazgató Dr. Melis János 3. Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Rt. Balogh László, igazgató Dr. Melis János 4. DREHER Rt. Gary Whitlie, elnökvezérigazgató Dr. Melis János Önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok 1. Körös-szögi Kistérség Területfejlesztési Ügynökség Hetényi István, ügyvezető dr. Hegedűs Norbert, jogi 2. Regionális Színház Kht. Csasztvan András dr. Hegedűs Norbert, jogi 3. Szarvasi Gyermekélelmezési Szolgáltató Kht. Babák Mihályné dr. Hegedűs Norbert, jogi Önkormányzati feladatokat ellátó társulási intézmények Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ 1. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Családsegítő és Gyermekjóléti Központ - Védőnői Szolgálat Bagaméri László, intézményvezető dr. Hegedűs Norbert, jogi 12

14 Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2. - Bölcsőde - Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeri házi segítségnyújtás - Szociális étkeztetés - Támogató Szolgálat - Tanyagondnoki Szolgálat - Nappali ellátás - Idősek Átmeneti Otthona Kovácsné Molnár Katalin, intézményvezető dr. Hegedűs Norbert, jogi 4. TÁBLÁZAT - A SZARVASI ÖNKORMÁNYZAT FELÜGYELETI SZERVEI Sorszám Név Elérhetőség Honlap Hivatali kapcsolattartó 1. Állami Számvevőszék 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10 Telefonszám: Dr. Melis János, jegyző 2. Önkormányzati minisztérium Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. Telefonszám: Budapest, Balázs Béla utca 35. Telefonszám: Szeged, Rákóczi tér 1. Telefonszám: Békéscsabai Kirendeltség 5600 Békéscsaba, József Attila u Telefonszám: Dr. Melis János, jegyző Dr. Melis János, jegyző Dr. Melis János, jegyző 5. TÁBLÁZAT - A SZARVASI SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ CÉGEK Sorszám Kontakt adatok Hivatali kontakt személy 1. Helyi vállalkozások_szarvas.xls Dr. Melis János, jegyző 6. TÁBLÁZAT - SZARVAS TESTVÉRVÁROSAI Sorszám Név Honlap Hivatali kapcsolattartó 13

15 1. Szilágysomlyó (Románia) 2. Szentegyháza (Románia) 3. Barót (Románia) 4. Malacky (Szlovákia) 5. Poprád (Szlovákia) 6. Keuruu (Finnország) Szarvasi lakosság A KSH 2009-es lakosságszámra vonatkozó adatbázisának adataira támaszkodva Szarvas fős lélekszámmal rendelkezett 2009 elején, a lakások száma 7531 volt. Szarvas Város Polgármesteri Hivatala körzeti feladatokat lát el továbbá Békésszentandráson (2009. január 1-én 3909 lakos, 1928 lakás), Csabacsűdön (2009. január 1-én 1879 lakos, 857 lakás), Kondoroson (2009. január 1-én 5355 lakos, 2529 lakás), Kardoson (2009. január 1-én 654 lakos, 389 lakás) és Örménykúton (2009. január 1-én 417 lakos, 217 lakás). 7. TÁBLÁZAT SZARVASI MÉDIAKAPCSOLATOK A településen megjelenő újságok Megjelenés gyakorisága Kiadó, tulajdonos Hivatali kapcsolattartó Szarvasi 7 Független Hetilap hetente Kiadó: Szarvashír Bt. Tulajdonos: Szenes János Petneházi Andrea, polgármesteri tanácsadó Szarvas és Vidéke Önkormányzati Hetilap hetente Kiadó és tulajdonos: Szarvas Város Önkormányzata Petneházi Andrea, polgármesteri tanácsadó Városi kábeltévé-csatorna Sugárzás gyakorisága Szerkesztő, tulajdonos Hivatali kapcsolattartó Körös-TV naponta Tulajdonos:Sipos Zoltán Petneházi Andrea, polgármesteri tanácsadó Általános Informatikai Kft. Szarvasi Kábel TV naponta Szerkesztő: Sinkovicz Mihály Tulajdonos: több tulajdonos Petneházi Andrea, polgármesteri tanácsadó Videokrónika naponta Szerkesztő: Ezüstszarvas Bt. Tulajdonos: Bagi László Petneházi Andrea, polgármesteri tanácsadó 14

16 8. TÁBLÁZAT A SZARVASI LAKOSSÁG Sorszám Hivatali kontakt személy 1. Dr. Melis János, jegyző 15

Partner és kontakttérkép

Partner és kontakttérkép Partner és kontakttérkép Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 SZERVEZETI KONTAKTOK JELENTŐSÉGE... 2 A SZERVEZETI HÁLÓZATOK TÍPUSAI... 3 A PARTNER ÉS KONTAKT

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 Vállalati szektor... 3 I.1.1

Részletesebben

Fotó: Tatai László Könyvbemutató: 1956. október 23. A szerzők és vendégeik: K. Szarka Judit, Molnár László, Pilishegyi Péter, Dr. Kutas Ferenc, Babák

Fotó: Tatai László Könyvbemutató: 1956. október 23. A szerzők és vendégeik: K. Szarka Judit, Molnár László, Pilishegyi Péter, Dr. Kutas Ferenc, Babák 21. szám * 2007 Fotó: Tatai László Könyvbemutató: 1956. október 23. A szerzők és vendégeik: K. Szarka Judit, Molnár László, Pilishegyi Péter, Dr. Kutas Ferenc, Babák Mihály polgármester, Dr. Szabó Ferenc

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A SZARVASI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ FELNŐTT

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Simontornya Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Simontornya Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Simontornya Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 19 Célok...

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

- 1 - Szentes Város Önkormányzata civil stratégiája

- 1 - Szentes Város Önkormányzata civil stratégiája - 1 - Szentes Város Önkormányzata civil stratégiája - 2 - Bevezető Szentes Város Önkormányzata és a városban működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló alapvető szerepet játszhat a régió szintű gazdasági-társadalmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységéről A Kistérségi Társulás összetételében és munkájában 2008-ban jelentős változások történtek,

Részletesebben

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalti és lakossági lekérdezés Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági lekérdezés

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve FELÜLVIZSGÁLAT: 2008. JÚNIUS 9. FELÜLVIZSGÁLAT: 2010. DECEMBER 13. GYENES LEVENTE POLGÁRMESTER 1 HELYZETELEMZÉS 2 A szabályozás 2008-2012 közötti

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredménye

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredménye Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010. január 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati,

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat

Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat 20. szám * 2006 Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat 20. szám * 2006 Szerkesztőbizottság Dr. Búzás László Dr. Kutas Ferenc Dr. Marjai Gyula Dr. Molitorisz Pál Dr. Reszkető Péter Felelős

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014 2 I. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egy város életében nagy jelentősége van annak, hogy legyen egy olyan dokumentum, amelyben összefogásra kerül

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Készítette: Márkus Edina Ph.D. Készült A Dialógus Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben című ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Szolgáltatási térkép Veszprém

Szolgáltatási térkép Veszprém Szolgáltatási térkép Veszprém (készült a TÁMOP 5.3.6. komplex telepprogram pályázathoz) TKKI SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 1 Tartalom Szolgáltatási térkép Veszprém... 1 VESZPRÉM... 4 I. Helyzetelemzés... 4 1. Veszprém

Részletesebben

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Gekko Consulting Kft. Budapest, Istenhegyi u. 59-61. 2009. december TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 7 I.1. Integrált városfejlesztési stratégia

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. 2018. Készítette: Horváth Tiborné Bágyogszovát elhelyezkedése Bágyogszovát Csornától 11 km-re Dél-keletre fekszik a Rábacsécsény-Rábcakapi törésvonal mentén, amely

Részletesebben

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005.

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás, 2005. Szerzők: 1., 2., és 4. fejezet Molnárné Hegymegi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE Alsózsolca Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2 0 0 7. 2 0 1 2. 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 3 2. Céljaink... 4 3. A komplex Esélyegyenlőségi Program... 5 4. Helyzetelemzés (Alsózsolca

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2010 Dr. Fazekas Sándor polgármester, később vidékfejlesztési miniszter, 2010. június 22-én lemondott tisztségéről A Nagykunsági Kulturális

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Egészségterv. Készítette: SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS a Dr. Hanusz és Társai Szanitárius Bt. szakmai közreműködésével

Egészségterv. Készítette: SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS a Dr. Hanusz és Társai Szanitárius Bt. szakmai közreműködésével SARKAD VÁROS Egészségterv Készítette: SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS a Dr. Hanusz és Társai Szanitárius Bt. szakmai közreműködésével Sarkad, 2011. november 24. 1/102 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE

Alsózsolca Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE Alsózsolca Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2 0 0 7. 1 TARTALOM 1. Bevezetés 2. Alsózsolca város általános helyzetképe 2.1. Természeti, gazdasági környezet jellemzői 2.2. Társadalmi

Részletesebben