AZ MSZP EP DELEGÁCIÓ VÁLLALÁSAI 15 PONTBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ MSZP EP DELEGÁCIÓ VÁLLALÁSAI 15 PONTBAN"

Átírás

1 Európában a magyar érdekekért, itthon az európai értékekért! AZ MSZP EP DELEGÁCIÓ VÁLLALÁSAI 15 PONTBAN CÉLKITŰZÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN KÖZÖTT 1. A magyar nemzeti érdekekért! A magyar nemzeti érdekek hatékony és eredményes érvényesítéséért, a sikeres és egyenjogú uniós Magyarországért a Magyar Szocialisták mindent megtesznek, hogy: az új tagországok, köztük Magyarország minden tekintetben az Unió egyenrangú tagja legyen, állampolgárainkat semmilyen formában, így a munkaerőpiacon se diszkriminálják; Magyarország a lehető legtöbbet profitáljon európai uniós tagságából; a Magyarország és a magyarság számára kiemelten fontos kérdések napirendre kerüljenek, az új uniós politikák, szabályok kialakításánál a magyar érdekeket, sajátosságokat megfelelően figyelembe vegyék. Mindezek érdekében az MSZP legjobb uniós szakembereit küldi ki Brüsszelbe. 2. Az Unióval közösen a munkahelyek megőrzéséért, a magyar kis- és középvállalkozásokért! A munkahelyek megőrzése, több és jobb munkahely teremtése, a vállalkozásfejlesztés a gazdasági válság idején legyen az Unió elsőrangú célkitűzése. A magyar GDP 80%-a keletkezik a belső piacra irányuló exporttermelésből, az EU-nak felbecsülhetetlen szerepe van a munkahelyek megőrzésében, új munkahelyek teremtésében. Az MSZP EP-képviselői arra törekszenek, hogy: a foglalkoztatás növelését szolgáló intézkedések és közmunkaprogramok finanszírozásába uniós forrást is bevonjunk, a strukturális alapok vagy az Európai Szociális Alap terhére. az Unióban, így hazánkban is minél több kis- és középvállalkozásokat támogató program szülessen, hogy a magyar vállalkozások regionális pozíciói erősödjenek, hogy a kis- és középvállalkozásokat sújtó adminisztratív teher a lehető legnagyobb mértékben csökkenjen decemberében életbe léptetjük az egyablakos, elektronikus ügyintézést. Az egyéni vállalkozóknak, a kis- és közepes vállalkozóknak lehetővé válik, hogy egy óra alatt céget alapítsanak, új tevékenységbe kezdjenek, hatósági engedélyeket szerezzenek be, vagy teljesítsék az adózási kötelezettségeiket. a magyar kis- és középvállalkozások a Szolgáltatási Irányelv teremtette új lehetőségek nyertesei legyenek, a magyar kkv-k a nyugatiakkal azonos feltételekkel szállhassanak versenybe a belső piacon; a közös piac kiterjesztésével, az ellenőrzött piacliberalizáció segítségével a szolgáltatások árai tovább csökkenjenek; 1

2 a Lisszaboni Stratégia célkitűzéseivel összhangban a foglalkoztatási ráta Magyarországon is jelentős mértékben emelkedjen, ennek kiemelt eszköze a kis- és középvállalkozói szektor erősítése; Előnyt a kis cégeknek a multikkal szemben! - A magyar gazdasági életet szabályozó jogszabályok több, mint 80%-a az Európai Unióban keletkezett vagy keletkezik. Vállaljuk, hogy az európai jogalkotást úgy alakítjuk át, hogy a jogszabályokat ne a nagyvállalatokra, hanem a kis- és közepes méretű gazdasági egységekre optimalizálják. az Unió a tudásalapú társadalom, az élethosszig tartó tanulás, a kutatás és fejlesztés előtérbe állításával váljon versenyképesebbé, ehhez elengedhetetlen a szélessávú internet-szolgáltatás kiterjesztése uniós források segítségével. 3. Európa védelmet nyújt! - Az Unióval együtt a válság ellen A gazdasági világválság elleni küzdelemben óriási segítséget jelentenek az uniós pénzügyi források. A magyar EP-képviselők a magyar kormánnyal együttműködésben mindent megtesznek azért, hogy: az unió úgynevezett Globalizációs Alapjából biztosítandó átképzés, munkahelyteremtés támogatásával segítse a gazdasági válság hatása miatti nagyvállalati leépítések után állástalanná váló munkavállalók elhelyezkedését től azért dolgozunk, hogy jelentősen megnöveljük a Globalizációs Alapot, hogy az a magyar munkanélkülieken is segítsen. Európai szolidaritás a nehéz időkben is - elvárjuk és küzdünk azért, hogy az Európai Unió és a tagállamok egységesen és ne egymás rovására lépjenek fel a gazdasági válság ellen, intézkedéseiket egymással koordinálják, és különös figyelmet fordítsanak a szegényebb, a válság által keményebben sújtott közép- és kelet-európai régióra. az uniós források felhasználása könnyebb legyen, az Unió egyszerűsítse a pénzügyi támogatások felhasználási szabályait, könnyítse az adminisztrációt, hogy megszűnjön a kis- és középvállalkozások versenyhátránya a nagyokkal szemben; az uniós pénzek lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében megfelelő nemzeti mozgástér álljon rendelkezésre a fejlesztési célok kijelölésére; az EU és a magyar lakosság is érzékelje, hogy az uniós, illetve magyar fejlesztési célkitűzések harmóniában vannak, vagyis mi magyarok okosan és hatékonyan használjuk fel a forrásokat, az uniós támogatások jó helyre kerülnek; Közös európai bankmentő csomagot - Kövessük Gyurcsány Ferenc javaslatát, az euró övezeti, és az euró övezeten kívüli országokkal összefogva képezzünk közös alapot a bankmentő akciók finanszírozására. Így elkerülhető lenne az elfogadhatatlan gyakorlat, hogy a nyugat-európai tagállamok csak a hazai anyabankokat segítik ki, míg a közép- és kelet-európai leányvállalataik magukra maradnak; Európai Pénzügyi Felügyelet - Gyurcsány Ferenc márciusi felvetése szerint állítsuk fel az Európai Pénzügyi Felügyeletet, amely hatékonyabban képes ellenőrizni és szabályozni a bankok és más pénzintézetek jelenlegi, nemzeti keretek között átláthatatlan működését. A konzervatív állam- és kormányfők

3 márciusában még elvetették a javaslatot, ám a pénzügyi- gazdasági válság kitörése óta megváltozott véleményük, és támogatják a magyar miniszterelnök javaslatát A devizahitelesek megsegítése - küzdünk azért, hogy az Európai Központi Bank a magyar forintban kibocsátott államkötvényeket is fedezetként elfogadja, illetve széles körben tegye lehetővé a forint-euró csereügyleteket. Ezek az intézkedések hozzájárulnának a magyar bankrendszer újbóli megerősödéséhez, stabilizálnák a forint-euró árfolyamot és könnyebbé tennék a devizahitelek átváltását forint alapú hitelekre. Minél hamarabb Eurót! - és megfelelő támogatást ehhez az Európai Uniótól. Magyarország az euró védőernyője alatt könnyebben ellenállna a nemzetközi pénzügyi hatásoknak, az euróban eladósodott magyar családok pedig mentesülnének az árfolyamkockázatból fakadó további terhektől. Ehhez Magyarországon a jelenlegihez hasonló, rendkívül fegyelmezett költségvetési gazdálkodásra van szükség, az Európai Uniónak pedig az euró-bevezetés követelményeinek értékelésekor figyelembe kell vennie a különleges körülményeket. 4. A felzárkózást szolgáló uniós költségvetést, megfelelő uniós forrásokat 2013 után is! A majd félmilliárd lakosú Európai Unió csak akkor lehet gazdaságilag hosszú távon is erős, ha megteremti a belső kohéziót, és gyorsan felzárkóztatja a leszakadó térségeket. Ennek eszközéül továbbra is az EU regionális fejlesztési politikáját kell elsősorban alkalmazni között évente átlagosan négyszer annyi pénzt kapunk az Uniótól, mint amennyit a tagságért befizetünk. A 2013 utáni időszakra vonatkozó költségvetési vitákban az MSZP EP-képviselői mindent megtesznek, hogy: a következő költségvetési ciklusban Magyarország számára még több uniós fejlesztési forrást biztosítsanak. a mezőgazdasági és regionális támogatások területén változatlanul érvényesüljön a közösségi együttműködés, a kohézió a renacionalizációs törekvésekkel szemben; az új tagállamoknak legelmaradottabb térségeik támogatására 2013-tól az eddigieknél is bővebb lehetőségek álljanak rendelkezésére, - ez a támogatások szintjére és feltételeire egyaránt vonatkozik; a lehető legtöbbet megőrizzük a magyar agrárium felzárkóztatását szolgáló uniós forrásokból 2013 után is, bővítjük a Vidék-Magyarország fejlesztésére rendelkezésre álló uniós pénzeket; növeljük az európai közlekedési és energetikai infrastrukturális nagyprojektekre jutó pénzeket. Mind észak-dél, mind kelet-nyugat irányban kiemelt szerepet kapjon a Magyarországon áthaladó közlekedési utak fejlesztése, hogy európai segítséggel mihamarabb megépüljenek az országot egybekapcsoló gyorsforgalmú utak, hidak, vasútvonalak, hogy Magyarországon gyorsan, kényelmesen és biztonságosan lehessen közlekedni; építsük ki a közép-európai regionális gyorsvasút-hálózatot - azért fogunk dolgozni, hogy az Európai Unió transz-európai közlekedési fejlesztési projektjei közé vegyük fel a Budapest-Bécs, Budapest-Pozsony, Budapest-Bukarest gyorsvasútpályák kiépítését. növeljük az állampolgárokat közvetlenül is érintő programokra (csereprogramok, ösztöndíjak) fordított összegeket, hogy minél több főiskolai és egyetemi diák 3

4 tanulhasson legalább egy félévet külföldön, a fiatalok és a vidéken élők uniós segítséggel juthassanak számítógéphez, internethez; az uniós és hazai források együttes felhasználásával felzárkózzunk az EU gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjéhez; minél több sikeres pályázat szülessen az elkövetkező években, mert a magyar vállalkozók és gazdák így juthatnak további forrásokhoz, így teremthetik meg a szükséges forrásokat az infrastruktúra-fejlesztéshez, így tudjuk a leghatékonyabban biztosítani a humánerőforrás fejlesztését; az Unió új szomszédsági politikájának megvalósítására a határmenti együttműködés kellő támogatásban részesüljön. 5. Szociális Európát! Az MSZP EP-képviselői kiemelt feladatuknak tartják az esélyegyenlőség, a befogadó társadalom elősegítését, a szegénység, a kirekesztés elleni uniós politikák kialakítását és megerősítését. Ennek érdekében mindent megtesznek, hogy: Európában több és jobb, minőségi munkahelyet teremtsünk, és lehetőséget adjunk a középkorúaknak és az idősebbeknek az önkéntes továbbfoglalkoztatásra. Az esélyteremtő államnak a munkához jutást és a munkahely megőrzését kell támogatnia, segélyekben azokat kell részesíteni, akik külső segítség nélkül képtelenek megélni; az Unió vegye jobban figyelembe a régi és új tagállamok eltérő szociális sajátosságait, igényeit; az Unió növelje erőfeszítéseit a befogadó társadalom elősegítése érdekében, alakítsa ki az európai szociális minimum uniós feltételeit. Fontoljuk meg az európai minimálbér és az európai nyugdíjminimum tagállami gazdasági teljesítményhez igazodó bevezetését; az elszegényedő és a kirekesztés által fenyegetett társadalmi csoportok leszakadása elleni küzdelmünket az Unió is hathatós eszközökkel támogassa; az Unió támogassa mikrohitel bankok és a szociális-, mezőgazdasági- és foglalkoztatási szövetkezetek létrehozását a legszegényebbek megélhetésének és a munkaerőpiacra való visszakerülésének biztosítására; az Unió legyen tekintettel az idősebb generációk érdekeire, szempontjaira, támogassa az otthoni gondozást, ápolást. Vállaljuk, hogy az Európai Szociális Alap terhére külön támogatást szerzünk az idősek otthonápolási rendszerének magyarországi kiépítésére, illetve az ún. Nagyszülő-Unoka kezdeményezések megvalósítására; az Unió többet tegyen az egész életen át tartó tanulás lehetőségének biztosítása érdekében; az Unió hatékonyan biztosítsa a nők egyenjogúságát a munkahelyen és a családban egyaránt; az Unió segítse a fogyatékkal, a segítséggel élőket, az akadálymentesítést uniós forrásokkal is gyorsítsuk; az Unió segítse a romák teljes társadalmi integrációját; 4

5 6. Európai energiabiztonságot! Az európai polgárok alapvető joga a megfizethető és környezetbarát energiához való hozzáférés. Az MSZP EP-képviselői ezért arra törekszenek, hogy: csökkentsük Magyarország gázfüggőségét, kiszolgáltatottságát. Az Európai Gazdaságélénkítő Terv keretében segítjük a Nabucco gázvezeték megépítését, a magyar gázvezeték-hálózat összekötését a szlovák és a román hálózattal; a magyar gázvezeték-hálózat összekötését a horvátországi gáz-terminálokkal, valamint újabb gáztározó építését; az Unió erős közös európai energiapolitikát alakítson ki, amely garantálja az energiabiztonságot, az olcsó és környezetbarát energiát; az EU nyújtson segítséget az energiahatékonyság javításában, a lakóházak szigetelésében, a zöld-energiaforrás fejlesztésre, különösen a bioenergia terén. 7. A fogyasztók védelmében - biztonságos élelmiszer, egészséges élet A magyar állampolgárokat az Európai Unió belső piacán megélénkült áru- és szolgáltatásforgalom mellett fokozottan óvni kell a fogyasztói visszaélésekkel szemben. Az MSZP EP-képviselői ezért arra törekszenek, hogy csak biztonságos, egészséges élelmiszer kerüljön a boltok polcaira - Fokozottan ellenőrizzük a külföldi és a hazai termékeket, és megfelelő tanúsítványokkal igazoljuk azt, hogy a termék honnan származik és milyen anyagokkal kezelték. a magyar élelmiszer továbbra is GMO-mentes legyen - Elutasítjuk a genetikailag módosított élelmiszert, mert nem tudhatjuk, hogy hosszú távon milyen hatást gyakorol a szervezetre. piacokat szerezzünk a hungaricumoknak - - A magyar bor, a magyar libamáj, a magyar paprika, stb. Európában is kiemelkedő minőséget képviselnek. Az EP-ben azért dolgozunk, hogy a magyar termelők jobb feltételekkel léphessenek az uniós piacokra. uniós segítséggel fejleszthessük a magyar egészségügyet, a magyar kórházakban, egészségügyi intézményekben bárki, aki arra rászorul európai színvonalú ellátást kapjon; a munkahelyek legyenek dohányfüst-mentesek, hogy zárt légtérben, közintézményben, vendéglátóhelyen megóvjuk az embereket a dohányfüst ártalmaitól. Tesszük ezt annak érdekében, hogy minél több embertársunkat megvédjük a korai szívinfarktus vagy a tüdőrák okozta szenvedéstől. a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokat minden magyar állampolgár gond nélkül igénybe vehesse külföldön, egyszersmind Magyarország az európai egészségturizmus vonzó célpontja lehessen; 8. A magyar vidék és a gazdák érdekeiért! Az Unió Közös Agrárpolitikája megőrzendő érték, amely ugyanakkor alapvető reformra szorul. Az elsődleges cél Európa, benne Magyarország biztonságos, egészséges és megfizethető élelmiszerellátása, valamint a magyar gazdák tisztességes megélhetésének biztosítása. Az MSZP EP-képviselői mindent megtesznek, hogy: a magyar termelők jobb feltételekkel léphessenek az uniós piacokra. A magyar szocialisták azért fognak dolgozni, hogy a 2013 után nyújtott támogatások egyenlő 5

6 versenyhelyzetbe hozzák a magyar gazdákat és helyreállítsák a növénytermesztés, állattenyésztés megbomlott egyensúlyát. a magyar mezőgazdaság továbbra is az uniós tagság haszonélvezője legyen; a magyar gazdák modern eszközökkel, a régi tagállamok gazdáival egyenlő támogatási feltételek mellett, biztos anyagi háttérrel versenyezhessenek, és sikerre vigyék a finom magyar termékeket Európában is; a magyar termőföld magyar kézen maradhasson; a szociális szövetkezetek létrejöjjenek - el kívánjuk érni, hogy a felzárkóztatási forrásokból szociális szövetkezeteket hozhassunk létre Magyarországon, amely a vidék kilátástalanul szegény rétegeinek biztosítana újrakezdési lehetőséget. az Unió Közös Agrárpolitikájának jövőjét érdekeink mentén próbáljuk alakítani; a magyar szocialisták által kezdeményezett európai iskolagyümölcs program keretében minél több diák táplálkozhasson egészségesebben; az uniós élelmiszerbiztonsági és címkézési szabályok erősítsék a biztonságos és egészséges élelmiszerellátást, a káros, rákkeltő anyagok kiszűrését; a regionális és vidékfejlesztési támogatások esélyt adjanak a hátrányos helyzetű térségeknek, a magyar vidéknek; ki tudjuk használni országunk kiváló természeti adottságait, európai források felhasználásával fejlesszük a falusi turizmust; minél szélesebb körben terjeszthessük el a hungaricumainkat. 9. Élhető természeti környezetet! Az MSZP EP-képviselői az élhető környezetért, fogyasztói és munkahelyi biztonságért küzdenek Európában. Ennek érdekében mindent megtesznek, hogy: modernizáljuk a távfűtést - Az Európai Unió forrásokat biztosít a panelházak fűtésének és szigetelésének korszerűsítésére, az állam a Panelprogram keretében ehhez további támogatást nyújt től vállaljuk, hogy továbbra is támogatjuk ezeket a célokat! takarékossá tegyük a világítást - - támogatjuk azt a javaslatot, amely 2012-ig fokozatosan kivonná a hagyományos villanykörtéket és modern, energiatakarékos izzókra cserélné ezeket. Ezzel minden háztartás évente több tízezer forintot spórolhat a villanyszámlán támogatást szerezzünk a passzív házak építésére - támogatjuk azt az Európai Parlamentben született kezdeményezést, amely 2020-tól csak olyan középületek építését engedélyezné, amelyek nem bocsátanak ki szén-dioxidot, hanem a káros anyagokat megtisztítva visszaforgatják és működésük során újra felhasználják. bővítsük a Paksi Erőművet - Az atomenergia tiszta, olcsó és a megfelelő védelmi intézkedések betartása mellett biztonságos. profitáljunk a környezetvédelemből - az európai szén-dioxid kibocsátáskereskedelmi rendszer arra kötelezi a szennyező iparágakat, hogy megfizessék az általuk okozott környezeti kárt. Ez elsősorban a nyugat-európai ipart érinti, a magyar ipari szereplők szinte teljes mértékben mentesülnek. Mivel Magyarország a kevésbé szennyező országok közé tartozik, kibocsátási jogait eladhatja más országok vállalatainak. Ebből a magyar állam és a magyar gazdasági szereplők több 6

7 százmilliárd forint bevételhez juthatnak a következő években. A bevételből az állam finanszírozhatja a lakossági energiatakarékossági beruházásokat (szigetelés, hatékonyabb fűtőrendszer), zöld energia beruházásokat eszközölhet, vagy támogathatja a lakossági gáz árát. az uniós környezetvédelmi szabályok szigorúak, de ésszerűek legyenek, hogy természeti értékeinket, környezeti kincseinket óvjuk és védjük, folyóink szennyezése ellen európai összefogással lépjünk fel; az uniós szabályozással városaink levegője tisztulhasson, csökkenjenek a forgalmi dugók; a belföldi és a külföldi mobiltelefonálás és sms-küldés költségei tovább csökkenhessenek; az Europol erősítésével létrehozzuk az európai FBI-t a határon átnyúló bűnözéssel való leszámolás érdekében; 10. Kisebbségbarát Európát! Hazánk nemzetpolitikai érdeke, hogy az Európai Unió segítséget nyújtson az európai történelmi nemzeti kisebbségek, így a határon túli magyarok védelmében. Ennek érdekében az MSZP EP-képviselői mindent megtesznek, hogy: tágabb, összeurópai keretek között fogalmazhassuk meg a magyarság önazonosságát, valamint a nemzeti kultúra, illetve identitás fenntartásának eszközrendszerét; a nemzeti kisebbségek védelme váljon összeurópai üggyé, a Lisszaboni szerződésben szereplő kisebbségi jogi klauzulára építve hozzuk létre az uniós kisebbségvédelmi jogot; közös erővel lépjünk fel a rasszizmus, az antiszemitizmus, a kirekesztés, az idegengyűlölet ellen; uniós partnereinkkel elismertessük e témakör súlyát, a kisebbségek egyéni és közösségi jogait, kulturális, közigazgatási, területi autonómiához való jogát; erősödjön a szubszidiaritás, a regionalizmus, a közösségi önkormányzatiság elve, valamint "az Európai Unió, mint a közösségek közössége" gondolata; kiegyensúlyozott politikánk révén stabilizáló hatással legyünk a délkelet-európai országokra. 11 A világ kitárult, Európa Rád vár! A fiatalok Európája A magyar kormány és a szocialista EP képviselők mindent megtettek az ország Schengeni övezethez való csatlakozásáért. Azért dolgozunk, hogy az övezet tovább bővüljön, hogy útlevél nélkül utazzunk Londonba, Dublinba, vagy a bolgár tengerpartra. A közös piacnak köszönhetően minden eddiginél egyszerűbb és olcsóbb az utazás. A fapados járatokkal Európa bármely pontjára eljuthatunk Budapestről, az olcsóbb külföldi mobilhívásoknak köszönhetően olcsóbban tarthatjuk a kapcsolatot az otthonnal. A folyamatot az MSZP EP delegáció teljes mértékben támogatta, az új ciklusban pedig mindent megteszünk azért, hogy: Még több diák tanulhasson külföldön Erasmus ösztöndíjjal ben 3000 külföldi diák tanult (és költötte pénzét) Magyarországon, 1700 magyar diák tanult 7

8 Erasmus ösztöndíjjal külföldön. Azért dolgozunk 2009-től, hogy kétszer ennyi magyar egyetemistának és főiskolásnak biztosítsunk a lehetőséget a külföldi ösztöndíjas tanulásra. bővítsük a szakmai gyakorlat lehetőségét a Leonardo ösztöndíjjal től azért dolgozunk, hogy megduplázzuk a külföldi szakmai gyakorlatra fordítható uniós forrást. könnyebbé tegyük a külföldi munkavállalást - elértük, hogy a magyar állampolgárok szabadon, munkavállalási engedély nélkül dolgozhatnak 25 tagállamban, minimális korlátozással két tagállamban. vezessük be az új európai kutatási ösztöndíjat - lehetőséget adva a magyar kutatóknak arra, hogy külföldön is tapasztalatot szerezzenek teremtsünk olyan környezetet Magyarországon, hogy a külföldről hazatérők Magyarország érdekében, itthon tudják hasznosítani tudásukat. 12 Erős és hatékony Európát! A legfontosabb kihívás továbbra is az Európai Unió reformja, az integráció továbbfejlesztése a politikai unió, a föderalista szövetség, a kiterjesztett értékközösség a hatékonyabb működés irányába. Ennek elengedhetetlen, bár nem elégséges feltétele a Lisszaboni Szerződés mielőbbi életbe léptetése. A Lisszaboni Szerződés lényegesen több egyszerű intézményi reformnál, valódi integrációt, érdemi közös cselekvést tesz lehetővé olyan területeken, mint a közös energiapolitika, a bevándorlás, a klímaváltozás elleni küzdelem vagy a bel- és igazságügyi együttműködés. A Lisszaboni Szerződés szövege és annak melléklete, az Alapjogi Charta európai szinten garantál számos olyan alapvető emberi-, állampolgári és szociális alapjogot, amely eddig nem képezte a közösségi joganyag részét. Az új ciklusban az MSZP EP-képviselői arra törekszenek, hogy: megerősítsük az unió meglévő közös politikáit, így mindenekelőtt a közös agrárpolitikát, a kohéziós politikát, a belső piacot, a közös külpolitikát, biztonság- és védelempolitikát; ahol a tagállamok együtt hatékonyabb választ tudnak adni a kihívásokra, ott új közösségi politikákat alakítsunk ki, mint a közös energiapolitika, a közös bevándorlási politika, a közös adópolitika, a közös pénzügyi felügyelet; 13. Sikeres magyar EU elnökséget! Magyarország első félévében tölti be az Unió soros elnöki tisztét. A magyar EUelnökség óriási lehetőség, egyben komoly kihívás is. Lehetőség az ország európai és nemzetközi tekintélyének erősítésére, befolyásának növelésére, az országimázs javítására. A magyar Európa-politika kiemelt feladata ezért a felkészülés, mind tartalmi-politikai, mind szervezeti, államigazgatási szempontból. Az MSZP EP képviselői pártpolitikai érdekeken felülemelkedve minden támogatást megadnak ehhez a felkészüléshez, és ugyanezt elvárják a többi európai parlamenti képviselőt delegáló párttól is. 8

9 14. Magyarország regionális stabilizáló szerepe: az EU bővítése Az MSZP EP-képviselői támogatják az Unió további bővítését, a délkelet-európai térség, mindenekelőtt Horvátország és Szerbia mielőbbi felvételét az Unióba. Az MSZP EPképviselői mindent megtesznek, hogy: Minden magyar legyen tagja az EU-nak - Ahogy eddig is, ezt követően is következetesen támogatjuk Horvátország és Szerbia európai integrációját, valamint Ukrajna és az Európai Unió szoros partnerségi kapcsolatát. Mindent megteszünk a szabad mozgást korlátozó vízumkötelezettség eltörléséért Magyarország vezető szerepet töltsön be térségünkben: hazánk legyen az integrációs folyamat térségbeli kiterjesztésének motorja, s ezáltal is a bővítési folyamat egyik nyertese; a délkelet európai térség sikeresen integrálódjon, kerüljön be az európai politikai és gazdasági vérkeringésbe, ez mind a szomszédos országok, mind a határon túli magyarok, mind a magyar állampolgárok érdeke; Románia mihamarabb a schengeni övezet tagja lehessen, az erdélyi magyarság útlevél nélkül utazhasson Magyarországra; Ukrajnát minél erőssebben kössük az európai integrációhoz; 15. Az emberek érezzék magukénak az Európai Uniót! Az uniós közvélemény-kutatások sokkoló adatai tapinthatóvá tették a bizalom hiányát: egyre több a kétség, és egyre többen gondolják úgy, hogy az Európai Unió nem értük dolgozik. A politika, a média, a gazdasági élet és a civil szféra együttes felelőssége, hogy az Európai Unió vívmányait, eredményeit az állampolgárok számára bemutassa. Az MSZP EP-képviselői vállalják, hogy közelebb hozzák az Uniót a magyar polgárok számára; érthetőbbé, átláthatóbbá teszik az EU-t, ennek érdekében kezdeményezik, hogy Magyarország európai parlamenti képviselői évente legalább két alkalommal kötelező jelleggel számoljanak be tevékenységükről a Magyar Országgyűlésben. Az Unió nem önmagáért, hanem értünk van! 9

Helyünk Európában. döntések születnek, amelyek szintén meghatározó módon befolyásolják életünket és jövőnket.

Helyünk Európában. döntések születnek, amelyek szintén meghatározó módon befolyásolják életünket és jövőnket. Az RMDSZ európai parlamenti választási programja 2014 Helyünk Európában Hét esztendeje vagyunk az Európai Unió tagjai, hét év telt el, mióta megvalósult nemzeti közösségünk egyik legfontosabb célkitűzése,

Részletesebben

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az elmúlt két évben az Európai Unió súlyos gazdasági és pénzügyi válsággal, a legutóbbi időben pedig több

Részletesebben

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA Tények Magyarországról www.kum.hu LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG! A Gyurcsány Ferenc vezette kormány programja a szabad és igazságos Magyarországért (2004 2006) CSELEKVÕ KORMÁNYZÁS

Részletesebben

gazdasághoz. Emellett törekszünk más főbb kereskedelmi régiókkal való szabadkereskedelmi egyezmény létrehozására is. A kis- és középvállalatok (KKVk)

gazdasághoz. Emellett törekszünk más főbb kereskedelmi régiókkal való szabadkereskedelmi egyezmény létrehozására is. A kis- és középvállalatok (KKVk) EGY MŰKÖDŐ EURÓPA 2014-ben lehetőségünk lesz rá, hogy megváltoztassuk Európa jövőjét, mindezt egy olyan időszakban, amely különösen fontos kontinensünk történelmében. A választás során hozott döntésünk

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2013. Június 17.-Július 7. Tartalom

HÍRLEVÉL 2013. Június 17.-Július 7. Tartalom HÍRLEVÉL 2013. Június 17.-Július 7. Tartalom Kiemelt hírek MSZP EP-delegáció: nem a szankciókra, igen a magyar állampolgárok jogainak biztosítására! Az EP szakbizottságában elfogadott Tavares-jelentés

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

A MOST-HÍD párt programja

A MOST-HÍD párt programja A MOST-HÍD párt programja A program alaptézisei A HÍD az együttműködés, a nyitottság, a tisztesség pártja, a felelősség és szabadság pártja A HÍD a magyarok és szlovákok, magyarok és magyarok, valamint

Részletesebben

Foglalkoztatási és szociális politika

Foglalkoztatási és szociális politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A munkahelyteremtés, a társadalmi befogadás és a szociális politika mint beruházás Foglalkoztatási és szociális politika Ha a válságból erősebben, összetartóbban

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 20 Fenntartható vidék 27 Alkotmányos rend 36 Jogállamiság 48 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 56 Mélyszegénységi- és romapolitika 66 Ruszin

Részletesebben

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A 2 0 1 0 Tartalom Ajánlások... 7 Mádl Ferenc volt köztársasági elnök... 8 Járai Zsigmond korábbi MNB-elnök, pénzügyminiszter... 9 Kopp Mária egyetemi tanár...10

Részletesebben

Göncz Kinga: Gyors döntéseket érdemelnek a petíciók benyújtói - Strasbourg, 2010. július 6.

Göncz Kinga: Gyors döntéseket érdemelnek a petíciók benyújtói - Strasbourg, 2010. július 6. HÍRLEVÉL 2010. Július 5. - Július 16. Tartalom Kiemelt Hírek: Tabajdi Csaba uniós fellépést sürgetett a média szabadságának biztosítására; Több uniós tagállamban veszélyben van a sajtószabadság - Strasbourg,

Részletesebben

A Cselekvő Nemzet Programja

A Cselekvő Nemzet Programja A Cselekvő Nemzet Programja Kedves Olvasó! Soha ennyien nem dolgoztunk még együtt Magyarország jövőjén, idősek, fiatalok, férfiak, nők, munkavállalók, vállalkozók, vidékiek, gazdák, mérnökök, munkások,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.16. COM(2010) 758 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 15 Fenntartható vidék 22 Alkotmányos rend 31 Jogállamiság 43 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 51 Mélyszegénységi- és romapolitika 61 Ruszin

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

A POLGÁROKKAL EGYÜTT A FENNTARTHATÓ EURÓPÁÉRT. A civil társadalmi szervezetek szerepének érvényre juttatása

A POLGÁROKKAL EGYÜTT A FENNTARTHATÓ EURÓPÁÉRT. A civil társadalmi szervezetek szerepének érvényre juttatása A POLGÁROKKAL EGYÜTT A FENNTARTHATÓ EURÓPÁÉRT --- Az elnök 2010 2013-ra szóló munkaprogramja és prioritásai --- A civil társadalmi szervezetek szerepének érvényre juttatása EGSZB-elnökségem idejére három

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT (TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOTT ANYAG) 2006. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 2 1. BEVEZETŐ 4 2. KOORDINÁCIÓ, MONITORING,

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul

Részletesebben

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai III. A nemzetközi környezet alakulása A globalizáció

Részletesebben

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA)

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) Programvezető: Tóth Ferenc Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, volt ügyvezető

Részletesebben

Hírlevél. 2009. február 2. - február 6. Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációja

Hírlevél. 2009. február 2. - február 6. Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációja Hírlevél 2009. február 2. - február 6. Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációja Tartalom Kiemelt hírek: Példa nélküli átfogó vita a kisebbségekről az Európai Parlamentben - Tabajdi Csaba

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben Két ország, egy cél, közös siker! Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben KERESKEDELMI TERV www.huro-cbc.eu Kereskedelmi Terv Csengeri Kistérség

Részletesebben

Kovács László. Elôszó. 1. fejezet: Az áruk szabad áramlása

Kovács László. Elôszó. 1. fejezet: Az áruk szabad áramlása dióhéjban Kovács László Elôszó Mirôl állapodtunk meg az Európai Unióval a csatlakozási tárgyalásokon? Milyen feltételekkel kerül be Magyarország az EU-ba 2004. május elsején? Ha ezekre a kérdésekre keresi

Részletesebben

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA ELŐSZÓ a

Részletesebben