AZ MSZP EP DELEGÁCIÓ VÁLLALÁSAI 15 PONTBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ MSZP EP DELEGÁCIÓ VÁLLALÁSAI 15 PONTBAN"

Átírás

1 Európában a magyar érdekekért, itthon az európai értékekért! AZ MSZP EP DELEGÁCIÓ VÁLLALÁSAI 15 PONTBAN CÉLKITŰZÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN KÖZÖTT 1. A magyar nemzeti érdekekért! A magyar nemzeti érdekek hatékony és eredményes érvényesítéséért, a sikeres és egyenjogú uniós Magyarországért a Magyar Szocialisták mindent megtesznek, hogy: az új tagországok, köztük Magyarország minden tekintetben az Unió egyenrangú tagja legyen, állampolgárainkat semmilyen formában, így a munkaerőpiacon se diszkriminálják; Magyarország a lehető legtöbbet profitáljon európai uniós tagságából; a Magyarország és a magyarság számára kiemelten fontos kérdések napirendre kerüljenek, az új uniós politikák, szabályok kialakításánál a magyar érdekeket, sajátosságokat megfelelően figyelembe vegyék. Mindezek érdekében az MSZP legjobb uniós szakembereit küldi ki Brüsszelbe. 2. Az Unióval közösen a munkahelyek megőrzéséért, a magyar kis- és középvállalkozásokért! A munkahelyek megőrzése, több és jobb munkahely teremtése, a vállalkozásfejlesztés a gazdasági válság idején legyen az Unió elsőrangú célkitűzése. A magyar GDP 80%-a keletkezik a belső piacra irányuló exporttermelésből, az EU-nak felbecsülhetetlen szerepe van a munkahelyek megőrzésében, új munkahelyek teremtésében. Az MSZP EP-képviselői arra törekszenek, hogy: a foglalkoztatás növelését szolgáló intézkedések és közmunkaprogramok finanszírozásába uniós forrást is bevonjunk, a strukturális alapok vagy az Európai Szociális Alap terhére. az Unióban, így hazánkban is minél több kis- és középvállalkozásokat támogató program szülessen, hogy a magyar vállalkozások regionális pozíciói erősödjenek, hogy a kis- és középvállalkozásokat sújtó adminisztratív teher a lehető legnagyobb mértékben csökkenjen decemberében életbe léptetjük az egyablakos, elektronikus ügyintézést. Az egyéni vállalkozóknak, a kis- és közepes vállalkozóknak lehetővé válik, hogy egy óra alatt céget alapítsanak, új tevékenységbe kezdjenek, hatósági engedélyeket szerezzenek be, vagy teljesítsék az adózási kötelezettségeiket. a magyar kis- és középvállalkozások a Szolgáltatási Irányelv teremtette új lehetőségek nyertesei legyenek, a magyar kkv-k a nyugatiakkal azonos feltételekkel szállhassanak versenybe a belső piacon; a közös piac kiterjesztésével, az ellenőrzött piacliberalizáció segítségével a szolgáltatások árai tovább csökkenjenek; 1

2 a Lisszaboni Stratégia célkitűzéseivel összhangban a foglalkoztatási ráta Magyarországon is jelentős mértékben emelkedjen, ennek kiemelt eszköze a kis- és középvállalkozói szektor erősítése; Előnyt a kis cégeknek a multikkal szemben! - A magyar gazdasági életet szabályozó jogszabályok több, mint 80%-a az Európai Unióban keletkezett vagy keletkezik. Vállaljuk, hogy az európai jogalkotást úgy alakítjuk át, hogy a jogszabályokat ne a nagyvállalatokra, hanem a kis- és közepes méretű gazdasági egységekre optimalizálják. az Unió a tudásalapú társadalom, az élethosszig tartó tanulás, a kutatás és fejlesztés előtérbe állításával váljon versenyképesebbé, ehhez elengedhetetlen a szélessávú internet-szolgáltatás kiterjesztése uniós források segítségével. 3. Európa védelmet nyújt! - Az Unióval együtt a válság ellen A gazdasági világválság elleni küzdelemben óriási segítséget jelentenek az uniós pénzügyi források. A magyar EP-képviselők a magyar kormánnyal együttműködésben mindent megtesznek azért, hogy: az unió úgynevezett Globalizációs Alapjából biztosítandó átképzés, munkahelyteremtés támogatásával segítse a gazdasági válság hatása miatti nagyvállalati leépítések után állástalanná váló munkavállalók elhelyezkedését től azért dolgozunk, hogy jelentősen megnöveljük a Globalizációs Alapot, hogy az a magyar munkanélkülieken is segítsen. Európai szolidaritás a nehéz időkben is - elvárjuk és küzdünk azért, hogy az Európai Unió és a tagállamok egységesen és ne egymás rovására lépjenek fel a gazdasági válság ellen, intézkedéseiket egymással koordinálják, és különös figyelmet fordítsanak a szegényebb, a válság által keményebben sújtott közép- és kelet-európai régióra. az uniós források felhasználása könnyebb legyen, az Unió egyszerűsítse a pénzügyi támogatások felhasználási szabályait, könnyítse az adminisztrációt, hogy megszűnjön a kis- és középvállalkozások versenyhátránya a nagyokkal szemben; az uniós pénzek lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében megfelelő nemzeti mozgástér álljon rendelkezésre a fejlesztési célok kijelölésére; az EU és a magyar lakosság is érzékelje, hogy az uniós, illetve magyar fejlesztési célkitűzések harmóniában vannak, vagyis mi magyarok okosan és hatékonyan használjuk fel a forrásokat, az uniós támogatások jó helyre kerülnek; Közös európai bankmentő csomagot - Kövessük Gyurcsány Ferenc javaslatát, az euró övezeti, és az euró övezeten kívüli országokkal összefogva képezzünk közös alapot a bankmentő akciók finanszírozására. Így elkerülhető lenne az elfogadhatatlan gyakorlat, hogy a nyugat-európai tagállamok csak a hazai anyabankokat segítik ki, míg a közép- és kelet-európai leányvállalataik magukra maradnak; Európai Pénzügyi Felügyelet - Gyurcsány Ferenc márciusi felvetése szerint állítsuk fel az Európai Pénzügyi Felügyeletet, amely hatékonyabban képes ellenőrizni és szabályozni a bankok és más pénzintézetek jelenlegi, nemzeti keretek között átláthatatlan működését. A konzervatív állam- és kormányfők

3 márciusában még elvetették a javaslatot, ám a pénzügyi- gazdasági válság kitörése óta megváltozott véleményük, és támogatják a magyar miniszterelnök javaslatát A devizahitelesek megsegítése - küzdünk azért, hogy az Európai Központi Bank a magyar forintban kibocsátott államkötvényeket is fedezetként elfogadja, illetve széles körben tegye lehetővé a forint-euró csereügyleteket. Ezek az intézkedések hozzájárulnának a magyar bankrendszer újbóli megerősödéséhez, stabilizálnák a forint-euró árfolyamot és könnyebbé tennék a devizahitelek átváltását forint alapú hitelekre. Minél hamarabb Eurót! - és megfelelő támogatást ehhez az Európai Uniótól. Magyarország az euró védőernyője alatt könnyebben ellenállna a nemzetközi pénzügyi hatásoknak, az euróban eladósodott magyar családok pedig mentesülnének az árfolyamkockázatból fakadó további terhektől. Ehhez Magyarországon a jelenlegihez hasonló, rendkívül fegyelmezett költségvetési gazdálkodásra van szükség, az Európai Uniónak pedig az euró-bevezetés követelményeinek értékelésekor figyelembe kell vennie a különleges körülményeket. 4. A felzárkózást szolgáló uniós költségvetést, megfelelő uniós forrásokat 2013 után is! A majd félmilliárd lakosú Európai Unió csak akkor lehet gazdaságilag hosszú távon is erős, ha megteremti a belső kohéziót, és gyorsan felzárkóztatja a leszakadó térségeket. Ennek eszközéül továbbra is az EU regionális fejlesztési politikáját kell elsősorban alkalmazni között évente átlagosan négyszer annyi pénzt kapunk az Uniótól, mint amennyit a tagságért befizetünk. A 2013 utáni időszakra vonatkozó költségvetési vitákban az MSZP EP-képviselői mindent megtesznek, hogy: a következő költségvetési ciklusban Magyarország számára még több uniós fejlesztési forrást biztosítsanak. a mezőgazdasági és regionális támogatások területén változatlanul érvényesüljön a közösségi együttműködés, a kohézió a renacionalizációs törekvésekkel szemben; az új tagállamoknak legelmaradottabb térségeik támogatására 2013-tól az eddigieknél is bővebb lehetőségek álljanak rendelkezésére, - ez a támogatások szintjére és feltételeire egyaránt vonatkozik; a lehető legtöbbet megőrizzük a magyar agrárium felzárkóztatását szolgáló uniós forrásokból 2013 után is, bővítjük a Vidék-Magyarország fejlesztésére rendelkezésre álló uniós pénzeket; növeljük az európai közlekedési és energetikai infrastrukturális nagyprojektekre jutó pénzeket. Mind észak-dél, mind kelet-nyugat irányban kiemelt szerepet kapjon a Magyarországon áthaladó közlekedési utak fejlesztése, hogy európai segítséggel mihamarabb megépüljenek az országot egybekapcsoló gyorsforgalmú utak, hidak, vasútvonalak, hogy Magyarországon gyorsan, kényelmesen és biztonságosan lehessen közlekedni; építsük ki a közép-európai regionális gyorsvasút-hálózatot - azért fogunk dolgozni, hogy az Európai Unió transz-európai közlekedési fejlesztési projektjei közé vegyük fel a Budapest-Bécs, Budapest-Pozsony, Budapest-Bukarest gyorsvasútpályák kiépítését. növeljük az állampolgárokat közvetlenül is érintő programokra (csereprogramok, ösztöndíjak) fordított összegeket, hogy minél több főiskolai és egyetemi diák 3

4 tanulhasson legalább egy félévet külföldön, a fiatalok és a vidéken élők uniós segítséggel juthassanak számítógéphez, internethez; az uniós és hazai források együttes felhasználásával felzárkózzunk az EU gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjéhez; minél több sikeres pályázat szülessen az elkövetkező években, mert a magyar vállalkozók és gazdák így juthatnak további forrásokhoz, így teremthetik meg a szükséges forrásokat az infrastruktúra-fejlesztéshez, így tudjuk a leghatékonyabban biztosítani a humánerőforrás fejlesztését; az Unió új szomszédsági politikájának megvalósítására a határmenti együttműködés kellő támogatásban részesüljön. 5. Szociális Európát! Az MSZP EP-képviselői kiemelt feladatuknak tartják az esélyegyenlőség, a befogadó társadalom elősegítését, a szegénység, a kirekesztés elleni uniós politikák kialakítását és megerősítését. Ennek érdekében mindent megtesznek, hogy: Európában több és jobb, minőségi munkahelyet teremtsünk, és lehetőséget adjunk a középkorúaknak és az idősebbeknek az önkéntes továbbfoglalkoztatásra. Az esélyteremtő államnak a munkához jutást és a munkahely megőrzését kell támogatnia, segélyekben azokat kell részesíteni, akik külső segítség nélkül képtelenek megélni; az Unió vegye jobban figyelembe a régi és új tagállamok eltérő szociális sajátosságait, igényeit; az Unió növelje erőfeszítéseit a befogadó társadalom elősegítése érdekében, alakítsa ki az európai szociális minimum uniós feltételeit. Fontoljuk meg az európai minimálbér és az európai nyugdíjminimum tagállami gazdasági teljesítményhez igazodó bevezetését; az elszegényedő és a kirekesztés által fenyegetett társadalmi csoportok leszakadása elleni küzdelmünket az Unió is hathatós eszközökkel támogassa; az Unió támogassa mikrohitel bankok és a szociális-, mezőgazdasági- és foglalkoztatási szövetkezetek létrehozását a legszegényebbek megélhetésének és a munkaerőpiacra való visszakerülésének biztosítására; az Unió legyen tekintettel az idősebb generációk érdekeire, szempontjaira, támogassa az otthoni gondozást, ápolást. Vállaljuk, hogy az Európai Szociális Alap terhére külön támogatást szerzünk az idősek otthonápolási rendszerének magyarországi kiépítésére, illetve az ún. Nagyszülő-Unoka kezdeményezések megvalósítására; az Unió többet tegyen az egész életen át tartó tanulás lehetőségének biztosítása érdekében; az Unió hatékonyan biztosítsa a nők egyenjogúságát a munkahelyen és a családban egyaránt; az Unió segítse a fogyatékkal, a segítséggel élőket, az akadálymentesítést uniós forrásokkal is gyorsítsuk; az Unió segítse a romák teljes társadalmi integrációját; 4

5 6. Európai energiabiztonságot! Az európai polgárok alapvető joga a megfizethető és környezetbarát energiához való hozzáférés. Az MSZP EP-képviselői ezért arra törekszenek, hogy: csökkentsük Magyarország gázfüggőségét, kiszolgáltatottságát. Az Európai Gazdaságélénkítő Terv keretében segítjük a Nabucco gázvezeték megépítését, a magyar gázvezeték-hálózat összekötését a szlovák és a román hálózattal; a magyar gázvezeték-hálózat összekötését a horvátországi gáz-terminálokkal, valamint újabb gáztározó építését; az Unió erős közös európai energiapolitikát alakítson ki, amely garantálja az energiabiztonságot, az olcsó és környezetbarát energiát; az EU nyújtson segítséget az energiahatékonyság javításában, a lakóházak szigetelésében, a zöld-energiaforrás fejlesztésre, különösen a bioenergia terén. 7. A fogyasztók védelmében - biztonságos élelmiszer, egészséges élet A magyar állampolgárokat az Európai Unió belső piacán megélénkült áru- és szolgáltatásforgalom mellett fokozottan óvni kell a fogyasztói visszaélésekkel szemben. Az MSZP EP-képviselői ezért arra törekszenek, hogy csak biztonságos, egészséges élelmiszer kerüljön a boltok polcaira - Fokozottan ellenőrizzük a külföldi és a hazai termékeket, és megfelelő tanúsítványokkal igazoljuk azt, hogy a termék honnan származik és milyen anyagokkal kezelték. a magyar élelmiszer továbbra is GMO-mentes legyen - Elutasítjuk a genetikailag módosított élelmiszert, mert nem tudhatjuk, hogy hosszú távon milyen hatást gyakorol a szervezetre. piacokat szerezzünk a hungaricumoknak - - A magyar bor, a magyar libamáj, a magyar paprika, stb. Európában is kiemelkedő minőséget képviselnek. Az EP-ben azért dolgozunk, hogy a magyar termelők jobb feltételekkel léphessenek az uniós piacokra. uniós segítséggel fejleszthessük a magyar egészségügyet, a magyar kórházakban, egészségügyi intézményekben bárki, aki arra rászorul európai színvonalú ellátást kapjon; a munkahelyek legyenek dohányfüst-mentesek, hogy zárt légtérben, közintézményben, vendéglátóhelyen megóvjuk az embereket a dohányfüst ártalmaitól. Tesszük ezt annak érdekében, hogy minél több embertársunkat megvédjük a korai szívinfarktus vagy a tüdőrák okozta szenvedéstől. a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokat minden magyar állampolgár gond nélkül igénybe vehesse külföldön, egyszersmind Magyarország az európai egészségturizmus vonzó célpontja lehessen; 8. A magyar vidék és a gazdák érdekeiért! Az Unió Közös Agrárpolitikája megőrzendő érték, amely ugyanakkor alapvető reformra szorul. Az elsődleges cél Európa, benne Magyarország biztonságos, egészséges és megfizethető élelmiszerellátása, valamint a magyar gazdák tisztességes megélhetésének biztosítása. Az MSZP EP-képviselői mindent megtesznek, hogy: a magyar termelők jobb feltételekkel léphessenek az uniós piacokra. A magyar szocialisták azért fognak dolgozni, hogy a 2013 után nyújtott támogatások egyenlő 5

6 versenyhelyzetbe hozzák a magyar gazdákat és helyreállítsák a növénytermesztés, állattenyésztés megbomlott egyensúlyát. a magyar mezőgazdaság továbbra is az uniós tagság haszonélvezője legyen; a magyar gazdák modern eszközökkel, a régi tagállamok gazdáival egyenlő támogatási feltételek mellett, biztos anyagi háttérrel versenyezhessenek, és sikerre vigyék a finom magyar termékeket Európában is; a magyar termőföld magyar kézen maradhasson; a szociális szövetkezetek létrejöjjenek - el kívánjuk érni, hogy a felzárkóztatási forrásokból szociális szövetkezeteket hozhassunk létre Magyarországon, amely a vidék kilátástalanul szegény rétegeinek biztosítana újrakezdési lehetőséget. az Unió Közös Agrárpolitikájának jövőjét érdekeink mentén próbáljuk alakítani; a magyar szocialisták által kezdeményezett európai iskolagyümölcs program keretében minél több diák táplálkozhasson egészségesebben; az uniós élelmiszerbiztonsági és címkézési szabályok erősítsék a biztonságos és egészséges élelmiszerellátást, a káros, rákkeltő anyagok kiszűrését; a regionális és vidékfejlesztési támogatások esélyt adjanak a hátrányos helyzetű térségeknek, a magyar vidéknek; ki tudjuk használni országunk kiváló természeti adottságait, európai források felhasználásával fejlesszük a falusi turizmust; minél szélesebb körben terjeszthessük el a hungaricumainkat. 9. Élhető természeti környezetet! Az MSZP EP-képviselői az élhető környezetért, fogyasztói és munkahelyi biztonságért küzdenek Európában. Ennek érdekében mindent megtesznek, hogy: modernizáljuk a távfűtést - Az Európai Unió forrásokat biztosít a panelházak fűtésének és szigetelésének korszerűsítésére, az állam a Panelprogram keretében ehhez további támogatást nyújt től vállaljuk, hogy továbbra is támogatjuk ezeket a célokat! takarékossá tegyük a világítást - - támogatjuk azt a javaslatot, amely 2012-ig fokozatosan kivonná a hagyományos villanykörtéket és modern, energiatakarékos izzókra cserélné ezeket. Ezzel minden háztartás évente több tízezer forintot spórolhat a villanyszámlán támogatást szerezzünk a passzív házak építésére - támogatjuk azt az Európai Parlamentben született kezdeményezést, amely 2020-tól csak olyan középületek építését engedélyezné, amelyek nem bocsátanak ki szén-dioxidot, hanem a káros anyagokat megtisztítva visszaforgatják és működésük során újra felhasználják. bővítsük a Paksi Erőművet - Az atomenergia tiszta, olcsó és a megfelelő védelmi intézkedések betartása mellett biztonságos. profitáljunk a környezetvédelemből - az európai szén-dioxid kibocsátáskereskedelmi rendszer arra kötelezi a szennyező iparágakat, hogy megfizessék az általuk okozott környezeti kárt. Ez elsősorban a nyugat-európai ipart érinti, a magyar ipari szereplők szinte teljes mértékben mentesülnek. Mivel Magyarország a kevésbé szennyező országok közé tartozik, kibocsátási jogait eladhatja más országok vállalatainak. Ebből a magyar állam és a magyar gazdasági szereplők több 6

7 százmilliárd forint bevételhez juthatnak a következő években. A bevételből az állam finanszírozhatja a lakossági energiatakarékossági beruházásokat (szigetelés, hatékonyabb fűtőrendszer), zöld energia beruházásokat eszközölhet, vagy támogathatja a lakossági gáz árát. az uniós környezetvédelmi szabályok szigorúak, de ésszerűek legyenek, hogy természeti értékeinket, környezeti kincseinket óvjuk és védjük, folyóink szennyezése ellen európai összefogással lépjünk fel; az uniós szabályozással városaink levegője tisztulhasson, csökkenjenek a forgalmi dugók; a belföldi és a külföldi mobiltelefonálás és sms-küldés költségei tovább csökkenhessenek; az Europol erősítésével létrehozzuk az európai FBI-t a határon átnyúló bűnözéssel való leszámolás érdekében; 10. Kisebbségbarát Európát! Hazánk nemzetpolitikai érdeke, hogy az Európai Unió segítséget nyújtson az európai történelmi nemzeti kisebbségek, így a határon túli magyarok védelmében. Ennek érdekében az MSZP EP-képviselői mindent megtesznek, hogy: tágabb, összeurópai keretek között fogalmazhassuk meg a magyarság önazonosságát, valamint a nemzeti kultúra, illetve identitás fenntartásának eszközrendszerét; a nemzeti kisebbségek védelme váljon összeurópai üggyé, a Lisszaboni szerződésben szereplő kisebbségi jogi klauzulára építve hozzuk létre az uniós kisebbségvédelmi jogot; közös erővel lépjünk fel a rasszizmus, az antiszemitizmus, a kirekesztés, az idegengyűlölet ellen; uniós partnereinkkel elismertessük e témakör súlyát, a kisebbségek egyéni és közösségi jogait, kulturális, közigazgatási, területi autonómiához való jogát; erősödjön a szubszidiaritás, a regionalizmus, a közösségi önkormányzatiság elve, valamint "az Európai Unió, mint a közösségek közössége" gondolata; kiegyensúlyozott politikánk révén stabilizáló hatással legyünk a délkelet-európai országokra. 11 A világ kitárult, Európa Rád vár! A fiatalok Európája A magyar kormány és a szocialista EP képviselők mindent megtettek az ország Schengeni övezethez való csatlakozásáért. Azért dolgozunk, hogy az övezet tovább bővüljön, hogy útlevél nélkül utazzunk Londonba, Dublinba, vagy a bolgár tengerpartra. A közös piacnak köszönhetően minden eddiginél egyszerűbb és olcsóbb az utazás. A fapados járatokkal Európa bármely pontjára eljuthatunk Budapestről, az olcsóbb külföldi mobilhívásoknak köszönhetően olcsóbban tarthatjuk a kapcsolatot az otthonnal. A folyamatot az MSZP EP delegáció teljes mértékben támogatta, az új ciklusban pedig mindent megteszünk azért, hogy: Még több diák tanulhasson külföldön Erasmus ösztöndíjjal ben 3000 külföldi diák tanult (és költötte pénzét) Magyarországon, 1700 magyar diák tanult 7

8 Erasmus ösztöndíjjal külföldön. Azért dolgozunk 2009-től, hogy kétszer ennyi magyar egyetemistának és főiskolásnak biztosítsunk a lehetőséget a külföldi ösztöndíjas tanulásra. bővítsük a szakmai gyakorlat lehetőségét a Leonardo ösztöndíjjal től azért dolgozunk, hogy megduplázzuk a külföldi szakmai gyakorlatra fordítható uniós forrást. könnyebbé tegyük a külföldi munkavállalást - elértük, hogy a magyar állampolgárok szabadon, munkavállalási engedély nélkül dolgozhatnak 25 tagállamban, minimális korlátozással két tagállamban. vezessük be az új európai kutatási ösztöndíjat - lehetőséget adva a magyar kutatóknak arra, hogy külföldön is tapasztalatot szerezzenek teremtsünk olyan környezetet Magyarországon, hogy a külföldről hazatérők Magyarország érdekében, itthon tudják hasznosítani tudásukat. 12 Erős és hatékony Európát! A legfontosabb kihívás továbbra is az Európai Unió reformja, az integráció továbbfejlesztése a politikai unió, a föderalista szövetség, a kiterjesztett értékközösség a hatékonyabb működés irányába. Ennek elengedhetetlen, bár nem elégséges feltétele a Lisszaboni Szerződés mielőbbi életbe léptetése. A Lisszaboni Szerződés lényegesen több egyszerű intézményi reformnál, valódi integrációt, érdemi közös cselekvést tesz lehetővé olyan területeken, mint a közös energiapolitika, a bevándorlás, a klímaváltozás elleni küzdelem vagy a bel- és igazságügyi együttműködés. A Lisszaboni Szerződés szövege és annak melléklete, az Alapjogi Charta európai szinten garantál számos olyan alapvető emberi-, állampolgári és szociális alapjogot, amely eddig nem képezte a közösségi joganyag részét. Az új ciklusban az MSZP EP-képviselői arra törekszenek, hogy: megerősítsük az unió meglévő közös politikáit, így mindenekelőtt a közös agrárpolitikát, a kohéziós politikát, a belső piacot, a közös külpolitikát, biztonság- és védelempolitikát; ahol a tagállamok együtt hatékonyabb választ tudnak adni a kihívásokra, ott új közösségi politikákat alakítsunk ki, mint a közös energiapolitika, a közös bevándorlási politika, a közös adópolitika, a közös pénzügyi felügyelet; 13. Sikeres magyar EU elnökséget! Magyarország első félévében tölti be az Unió soros elnöki tisztét. A magyar EUelnökség óriási lehetőség, egyben komoly kihívás is. Lehetőség az ország európai és nemzetközi tekintélyének erősítésére, befolyásának növelésére, az országimázs javítására. A magyar Európa-politika kiemelt feladata ezért a felkészülés, mind tartalmi-politikai, mind szervezeti, államigazgatási szempontból. Az MSZP EP képviselői pártpolitikai érdekeken felülemelkedve minden támogatást megadnak ehhez a felkészüléshez, és ugyanezt elvárják a többi európai parlamenti képviselőt delegáló párttól is. 8

9 14. Magyarország regionális stabilizáló szerepe: az EU bővítése Az MSZP EP-képviselői támogatják az Unió további bővítését, a délkelet-európai térség, mindenekelőtt Horvátország és Szerbia mielőbbi felvételét az Unióba. Az MSZP EPképviselői mindent megtesznek, hogy: Minden magyar legyen tagja az EU-nak - Ahogy eddig is, ezt követően is következetesen támogatjuk Horvátország és Szerbia európai integrációját, valamint Ukrajna és az Európai Unió szoros partnerségi kapcsolatát. Mindent megteszünk a szabad mozgást korlátozó vízumkötelezettség eltörléséért Magyarország vezető szerepet töltsön be térségünkben: hazánk legyen az integrációs folyamat térségbeli kiterjesztésének motorja, s ezáltal is a bővítési folyamat egyik nyertese; a délkelet európai térség sikeresen integrálódjon, kerüljön be az európai politikai és gazdasági vérkeringésbe, ez mind a szomszédos országok, mind a határon túli magyarok, mind a magyar állampolgárok érdeke; Románia mihamarabb a schengeni övezet tagja lehessen, az erdélyi magyarság útlevél nélkül utazhasson Magyarországra; Ukrajnát minél erőssebben kössük az európai integrációhoz; 15. Az emberek érezzék magukénak az Európai Uniót! Az uniós közvélemény-kutatások sokkoló adatai tapinthatóvá tették a bizalom hiányát: egyre több a kétség, és egyre többen gondolják úgy, hogy az Európai Unió nem értük dolgozik. A politika, a média, a gazdasági élet és a civil szféra együttes felelőssége, hogy az Európai Unió vívmányait, eredményeit az állampolgárok számára bemutassa. Az MSZP EP-képviselői vállalják, hogy közelebb hozzák az Uniót a magyar polgárok számára; érthetőbbé, átláthatóbbá teszik az EU-t, ennek érdekében kezdeményezik, hogy Magyarország európai parlamenti képviselői évente legalább két alkalommal kötelező jelleggel számoljanak be tevékenységükről a Magyar Országgyűlésben. Az Unió nem önmagáért, hanem értünk van! 9

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

Az EU regionális politikája

Az EU regionális politikája Alapvető célkitűzések, fogalom Az EU regionális politikája Előadás vázlat Sonnevend Pál Az EK-n belüli fejlettségi különbségek kiegyenlítése Nem segélyezés, hanem a növekedés feltételeinek megteremtése,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Győri Enikő EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR KAP REFORM 2014-2020 AGRÁRGAZDASÁGI KIHÍVÁSOK Budapest, 2012. július 3. 7 éves Keretköltségvetés:

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2011. február 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár, Jean Monnet professzor Az EU előtti kihívások és a magyar elnökség előadását hallhatják! Az EU előtti kihívások és a magyar

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6.

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. A Duna Régió Stratégia kezdetei Igény a tagállamok (8) és

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen

Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen Rácz Andrea Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen Az Európai Unióban a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kérdéskörét a 70-es évek közepéig a Közösség a tagállamok belügyének tekintette, az

Részletesebben

f nnt artható gazdaságot

f nnt artható gazdaságot A Small Business Act üzenete a döntéshozóknak és a hazai KKV szektornak Borbás László adjunktus Óbudai Egyetem KGK SZVI Mottó: Egyenlő pályák, egyenlő esélyek. Neked miért van három tornacipőd? (Sándor

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok EU: Kohéziós és regionális politika 2014-2020 Alapelvek: cél a munkahely-teremtés, a versenyképesség, a gazdasági növekedés, az életminőség javítása és

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Győr, 2009. október 28. Válság van? Szabó Lajos: Válság akkor van, ha az emberek válságként élik meg a körülöttük levő

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5)

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5) SZOCIO-DEMOGRÁFIAI FÓKUSZ Gazdasági és társadalmi rész Brüsszel, 2013. augusztus Mintavételi kör: Népesség:

Részletesebben

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai KEK tagállamok Visegrádi Négyek Előzmények Közép-európai Kezdeményezés (KEK) o 1989. 11.11. Budapest, Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország és

Részletesebben

A KRITéR projekt nyitórendezvénye

A KRITéR projekt nyitórendezvénye A KRITéR projekt nyitórendezvénye Tove Skarstein A Norvég Királyság budapesti nagykövete 2015. június 1. Tisztelettel köszöntöm a Projektpartnereket, a REC munkatársait és a kedves vendégeket! Nagy öröm

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

1.2. A 2oo7-2o13 közötti programozási időszak kohéziós politikája

1.2. A 2oo7-2o13 közötti programozási időszak kohéziós politikája 1.2. A 2oo7-2o13 közötti programozási időszak kohéziós politikája A programozási periódus általános jellemzői Amint azt látni fogjuk, 2oo7 és 2o13 között a kohéziós vagy regionális politika legfőbb célja

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 Zalaszentmárton 2015. augusztus 24. Dr. Csikós Andrea Dóra munkaszervezet vezető Előzmények folyamatok 2007. október 11. Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György Budapest, 2014. december 4. Mi alapján ítél a fogyasztó? - Szempontok A hétköznapokban nyert saját tapasztalatok. A média, mint hírforrás

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA

ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA Dr. Maráczi Zsolt Társaság a Lakásépítésért Egyesület, ügyvezető elnök EU-források felhasználása az energia hatékony lakásberuházásoknál a 2014-2020 közötti időszakban

Részletesebben

EUROBAROMETER AZ EURÓPAI PARLAMENT MEGÍTÉLÉSE MAGYARORSZÁGON INTERREGIONÁLIS ELEMZÉS

EUROBAROMETER AZ EURÓPAI PARLAMENT MEGÍTÉLÉSE MAGYARORSZÁGON INTERREGIONÁLIS ELEMZÉS ORSZÁGOS RÉGIÓK 1 MÓDSZERTANI MELLÉKLET: AZ EUROBAROMÉTER-EREDMÉNYEK REGIONÁLIS ELEMZÉSE Az alábbi elemzés az Európai Parlament Eurobarométer-felmérésein alapul. Az Eurobarométer-felmérések szabványos

Részletesebben

Felkészülés a as EU-s tervezési időszakra

Felkészülés a as EU-s tervezési időszakra Felkészülés a 2014-2020-as EU-s tervezési időszakra Towards an Effective Regional Resource Allocation TERRA Nyitó konferencia Szeged, 2012. augusztus 9. Tóth Róbert, fejlesztési szakértő Tartalom A 2014-2020-as

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

Az eurorégiók helyzete és jövője, Magyarország kitörési lehetőségei

Az eurorégiók helyzete és jövője, Magyarország kitörési lehetőségei A magyar elnökség és a régiók jövője OTKA KONFERENCIA BKF - Budapest, 2009. 05.21-22. Az eurorégiók helyzete és jövője, Magyarország kitörési lehetőségei Dr. Szegvári Péter c.egyetemi docens Stratégiai

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Előadás vázlata. Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések

Előadás vázlata. Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések Az EU költségvetése Előadás vázlata Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések Általános jellemzők Az országok közötti erőforrás-újraelosztási rendszer legfontosabb fóruma a közösségi költségvetés.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14.

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14. MFB Napok 2008 miniszter 2008. október 14. Nemzetközi pénzügyi válság A hosszú távú hatások egyelőre bizonytalanok Magyarország pénzügyi/gazdasági helyzete stabil Negatív hatások várhatók: Hitelkeretek

Részletesebben

KAP-reform. AGRYA, Fiatal Gazda Konferencia, Papp Gergely Agrárgazdasági Kutató Intézet

KAP-reform. AGRYA, Fiatal Gazda Konferencia, Papp Gergely Agrárgazdasági Kutató Intézet KAP-reform AGRYA, Fiatal Gazda Konferencia, 2011.02.25. Papp Gergely papp.gergely@aki.gov.hu Agrárgazdasági Kutató Intézet www.aki.gov.hu Mi a Közös Agrárpolitika (KAP)? A KAP olyan működő közösségi politika,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben