Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 2345. Apaj, Fő tér 2. ᔗ卷 v ül vi lᔗ卷- ül u 17- ül ᔗ卷l

2 ᔗ卷 v ül, Apaj Község Képviselő-testületének u 17- megtartott ül ᔗ卷l. Ül h l : Apaj Község Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében Apaj, Fő tér 2. l v : Novák Pál polgármester, Péchy Tamás alpolgármester, Czeller Józsefné képviselő, Feith István képviselő, Hriazik János képviselő, Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő, Váradi Jánosné képviselő, Dr. Vörös Andrea körjegyző. N v P l polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, Dr. Bartus György képviselő jelezte, hogy nem tud jönni a mai ülésre. Megállapítja, hogy 6 képviselő van jelen, így az ülés határozatképes. Ismertette a meghívóban kiküldött napirend pontokat és a nyugdíjas találkozó értékelésével szeretné kiegészíteni. A napirendhez több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el N v szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. P l polgármester 呇 öbb é, n íl A képviselő-testület 7 igen- egyhangú szavazással elfogadta az ülés napirendjét: 42/2010. (V.17.). ú H Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 1.1.Tájékoztató Bujdosó József panaszáról 1.2. Tájékoztató az V. Kistérségi Nyugdíjas Találkozó rendezvényről 2.) A BÁCSVÍZ Zrt. községi vízmű üzemeltetésére vonatkozó ajánlat megvitatása 3.) Az Apaj belterületi utak fejlesztése beruházás elszámolásához szükséges éven belüli lejáratú hitel felvételéről szóló szerződés módosítása - 127/2009.(XI.27.) Kt számú határozat módosítása 4.) Egyebek F l lᔗ卷 : Novák Pál polgármester H idᔗ卷: azonnal 1.) B ló ül l l idᔗ卷 i d i ᔗ卷l Í b li lő é 呇 l Elᔗ卷 dó: N v P l l 1.1.T ó Bu d ó ó f ól N v P l l : Néhány hónappal ezelőtt Bujdosó József keresete meg név szerint a képviselőket azzal, hogy a polgármester és a jegyző akadályozzák az ügye elintézését. Akkor nem nevezte meg, hogy pontosan mi a problémája. Írásban tájékoztattuk arról, ha kérdése van a képviselő testülethez akkor azt írásban tegye fel, pontosan megfogalmazva a panaszát. Erre nem válaszolt, hanem néhány hete a hivatalban ismét megjelent és minősíthetetlen hangnemben követelte az ügye elintézését. A körjegyző jegyzőkönyvezte a panaszát, mely jegyzőkönyvet minden képviselőnek megküldtek. Több

3 órás előzetes megbeszélés alapján nyilatkozta, hogy konkrét kérdése, problémája nincs semmilyen ügyintézéssel ezzel lezártnak tekinti az ügyet. Elgondolása szerint az ELMŰ azért nem építi meg a tanyájához az elektromos hálózatot, mert az önkormányzat és az építéshatóság nem adta ki a hozzájárulást. Az önkormányzat és az építéshatóság is megadta a hozzájáruló nyilatkozatot, így ez nem akadálya az építésnek. Bujdosó úr elmondása szerint az ELMŰ-nél azt az információt adták neki, hogy az önkormányzat akadályozza az ő ügyét. Külső cégtől voltak itt a helyszínen egyeztetni, akkor az önkormányzat minden engedélyt megadott ben a képviselő-testület a rendezési tervvel kapcsolatos határozatban rendelkezett arról, hogy nem ad ki engedélyt a Budai út mellett légvezeték hálózat kiépítésére. A Budai út mellett a közvilágítást az önkormányzat földkábellel építette ki, minden további vezetékhálózat építése esetén teljesen egyértelmű, hogy a már kialakult állapot, környezeti kép megőrzéséhez ragaszkodik a közterület tulajdonosa, az önkormányzat. Az elmúlt évben önkormányzati tulajdonú területen - melyet már lakóterületté kijelöltek a rendezési tervben - engedélyezték a tanya áramellátásához szükséges légvezeték kiépítését. Ezzel az érintett telkek értéke csökkent, mivel vezetékszolgalmi jog terheli. Az önkormányzat és a hivatal az ügyfél valamennyi ügyét elintézte határidőben. A további engedélyezés nem a hivatal hatásköre. Ezzel az ügyet úgy gondolja végleg lezártnak tekintheti a képviselő-testület. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Mi ló D i Z u kérdezi, hogy miért kell minden testületi ülésen Bujdosó József ügyeivel foglalkozni. Egyszer már döntött a testület, hozzájárult az önkormányzati területen a vezeték építéséhez. Mi a problémája. N v P l polgármester: A képviselő-testületet tájékoztatnia kellett a bejelentésről, reméli a vezeték megépítése után nem lesz Bujdosó Józsefnek több problémája T ó V. i i N u dí T l l ó d v ᔗ卷l N v P l l : Az V. Kistérségi Nemzetközi Nyugdíjas Találkozó mintegy 700 nyugdíjas részvételével lezajlott. Egy csoport kivételével mindenki eljött, aki előzetesen jelezte. A nyitóműsort és két műsorszámot a szabadtéri színpadon adták elő, az eső miatt a többit a kultúrházban. Majdnem 450-en voltak a kultúrházban. Nagyon jókedvű, nagyon jó kedélyű hétvége volt. A vendégek vigasztalták a szervezőket, hogy ne bánkódjanak a rossz idő miatt. A nap zárásaként a meghívott előadó műsorával táncra perdítette a fáradt, de annál jobbkedélyű nyugdíjasokat. A vendégek nagy megelégedéssel és sok dicsérő szóval távoztak, mind a szervezést, mind a falut dicsérték és ezzel jó hírét vitték ennek a községnek. Itt szeretné még egyszer megköszönni a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület tagjainak és Molnár Ferencné elnöknek a közreműködésüket és kiváló szervező munkájukat. 呇 öbb é, n íl A képviselő-testület 7 igen- egyhangú szavazással elfogadta az ülés napirendjét: 43/2010. (V.17.). ú H Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés közötti időszakban megtett intézkedéseiről, és a testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja. F l lᔗ卷 : Novák Pál polgármester H idᔗ卷: azonnal

4 2.) B c ví Z. i ví ű ü l v ó l vi Í b li lő é 呇 l Elᔗ卷 dó: N v P l l N v P l l : Az előző testületi ülésre már kiküldték az ajánlati dokumentációt, ami elég terjedelmes anyag, ezért nem került ismét kiküldésre, felhívták a képviselők figyelmét arra, hogy a mai ülésre ismét hozzák magukkal. Az előző ülésen kevesebb képviselő volt jelen, így arról döntöttek, hogy az ajánlatot újra tárgyalják. A mai ülésen Dr. Bartus György képviselő, pénzügyi bizottsági elnök nem tud részt venni, vele részletesen tárgyalt az ajánlatról. Az április 29-i testületi ülésen a Bácsvíz Zrt. teljes menedzsmentje jelen volt. A képviselők részletes tájékoztatást kaptak műszaki, gazdasági és jogi szakértőiktől és Kurdi Viktor elnök vezérigazgató úrtól. Évek óta bérüzemeltetés folyik a Bácsvíz Zrt. és a Viziközmű Intézmény között, minden munkáért tételesen fizet a vízmű Ha pénzügyileg vizsgálják ezt a dolgot kezelhető, ez a településnek 4,2-4,7 millió forint közötti bevételt hoz ebből a bevételből kell fizetni a javítási és karbantartási munkákat. Ez három ember bérét is jelenti, a vízmű műszaki vezetője Sárkány András, még az előző testület választotta. Nagyon jó a munkakapcsolat precíz, pontos statisztikákat szolgáltat minden beszámolójában. A falugondnoki állás, önkormányzati ügyintézői állás szerepel ezen a helyen. A vízdíj számlázással, adatfelvitellel, könyveléssel kapcsolatos feladatokat az önkormányzat végzi. Azok a műszaki munkák, amelyeket a Bácsvíz szakemberei végeznek kb. 3 millió forintba kerülnek éves szinten. Csőtörések, karbantartási munkák vízvizsgálatok, vízóracserék, amelyeket folyamatosan végeznek. Sajnos az a tapasztalat, hogy még sok helyen az első vízórák vannak fent. Négyévente cserélni kellett volna őket, de sajnos az előző önkormányzati vezetés ezt nem tette októberétől folyamatosan cserélik az órákat, elsődlegesen a hibás, álló órákat cserélték, majd évente kb óra cseréjét tudták biztosítani, ez elég jelentős összeget tesz ki. Az ivóvíz magas arzén tartalma miatt a minőségjavításról gondoskodni kell. A Bácsvíz Zrt. anyagi támogatásával, és szakmai segítségével az ivóvízminőség javítási program előkészítő munkái elkészültek. A pályázatot az önkormányzatnak kell benyújtani és az önrészt fedezetét biztosítani. Amennyiben az önkormányzat a Zrt-ben tulajdoni részesedést szerez az ivóvízminőség javítási program saját forrását a cég biztosítja. A képviselő-testület már korábban döntött a részvényvásárlásról, és az üzemeltetési szándéknyilatkozatról. Ezt e hónap 20-án a közgyűlés elé terjesztik. Apaj Község szeptember 1-től úgynevezett 15 éves időszakra szerződést köt a Bácsvíz Zrt-vel. Eddig jutottak el az elmúlt testületi ülésen. Kettősség alakult ki átvizsgálva a teljes anyagot, néhány pontot szeretne kiemelni. A 15 éves időtartamot maximálisan korrektnek tartja. A szerződés pontja szerint asz üzemeltető feladata lesz: 呇 ő é i ő l 呇 l í l n l é 呇 n l l l ll 呇 b n 呇 é í, b n i 呇n 呇 l öl é n ö énő l é é é A hibák, óracsere, csőtörés, tűzcsap helyreállítás az ő költségük lesz. Vannak olyan javítási munkák, éves karbantartásoknak minősülnek. A felújítás rekonstrukció a tulajdonos költsége. Ilyet csak megfelelő indoklással, a tulajdonossal előzetesen egyeztetett módon végezhet az üzemeltető. A megfelelő szakemberek mindig tudnak megfelelő indoklást írni ehhez, mi laikusok nem tudjuk eldönteni, hogy ez szükséges-e vagy sem. A hálózat a 20. évéhez közelít, lesznek kötelező felújítások, amiket meg kell csinálni. Megfelelő üzembiztonsággal, megfelelő minőségű vizet folyamatosan és folyamatosan jó minőségben tudjon szolgáltatni a lakosságnak. Apaj Községnek az egyetlen pénzbevételi forrása a Viziközmű Intézmény volt. Az iparűzési adóból befolyó pénz nem ér el az 5 millió forintot sem. A gépjárműadók, építményadók nagyon nehezen hajthatók be a nehéz gazdasági helyzet miatt. A Vízmű kintlévőségét megveszi a Bácsvíz behajtással. Felújításokra rekonstrukciókra hivatkozva a 240,-Ft+Áfa vízdíjból 26,-Ft/m3+áfa díjat juttat vissza a Bácsvíz felénk, ami nettó 1 millió forint. Ezt a felújításokra és rekonstrukciókra kell tartalékba helyezni. Ha felelős tulajdonosok akarunk lenni ezt az összeget elkülönítve kezeljük. A vízmű, ha ilyen formánban átkerül a Bácsvíz Zrt-hez, mint bevételi forrás megszűnik.

5 D. V d ᔗ卷: A Bácsvíz Zrt. az üzemeltetési szerződésben pontosan meghatározza, hogy a vízdíjból visszafizetett összeget mire lehet felhasználni. Külön számlán kell kezelni és ez az összeg nem is folyik be az önkormányzathoz. Kikötik a vagyonbiztosítási szerződés megkötését is a vízműre. Ezek szigorú feltételek, de az üzem biztonságos működéséhez szükséges feltétel. N v P l l : A vagyonbiztosítási szerződést újra kell kötni, mivel a biztosítási összeg elavult. D. V d ᔗ卷: A havária jellegű meghibásodással kapcsolatos károkat az átadónak, vagyis az önkormányzatnak kell elvégezni. Eléggé alacsony nálunk a vízdíj, a vízdíjat a képviselő-testület állapítja meg, de az üzemeltetési tapasztalati adatok alapján a Bácsvíz Zrt. javaslatot tesz a minimális szolgáltatási díjra. Ha ettől kevesebb díjat állapít meg a testület, akkor a különbözetet az önkormányzatnak kell kifizetnie. Ezek a lényeges momentumok. Javasolja, hogy a Vízmű kintlévőségének átvételével kapcsolatos rendelkezésekkel egészítsék ki a szerződét. Ennek a nyilvántartott értéke 2,7 millió forint. Természetesen az átadás-átvétel során jogi szempontból ellenőrzik a hátralékokat és nem biztos, hogy teljes egészében elismerik. N v P l l : Javasolja, hogy január 1-től kerüljön át, akkor lépjen életbe az üzemeltetési szerződés. P ch T l l : Mi a különbség két hónap ide, vagy oda? Készült az egész vagyonról műszaki leltár, felmérés, amiből kiderül, hogy pl. holnap után mi lyukad ki? N v P l l : A leltárból nem derül ki, hogy mikor mi romlik el. Három év alatt minden leamortizálódik. Statisztikai alapon jelentkeznek a problémák, évente eléri a 3 millió forintot. Sárkány András éves beszámolóiban az üzemeltetési tapasztalatok ismeretében ezekről tájékoztatta a képviselő-testületet. H i i vi lᔗ卷: Az ANTSZ a vízminőség javítása miatt kit von felelősségre az üzemeltetőt, vagy az önkormányzatot? N v P l l : Az üzemeltető felelőssége a vízminőség javítása. A laborköltségek a duplájára emelkedtek, mert havonta ellenőrzik a vízminőséget, aminek a költségeit a Viziközmű Intézmény fizeti. Két kolléga a Viziközmű állományában dolgozik, akik tulajdonképpen más önkormányzati feladatokat látnak el, őket át kell helyezni az önkormányzat állományába. P ch T l l : Ennek a két embernek a munkabérére meg van a fedezet? N v P l l : A Viziközmű Intézmény a lakosságnál lévő magas kintlévőség miatt tavaly augusztus óta tartozik az Önkormányzatnak a munkabérekkel. F i h ᔗ卷 v vi lᔗ卷: A vízdíjból visszakapott 26,-Ft/m3-es összeget leírták, hogy mi az a rendkívüli esemény, amit ebből a pénzből kell fedezni. N v P l l : Felújítás, rekonstrukció. Azt kéri a képviselő-testülettől, hogy pontosan rögzítsék a szerződésben. P ch T l l : Írják le, hogy mi terheli az önkormányzatot és mi a Bácsvíz Zrt-t. N v P l l : Péchy Tamás alpolgármester kérdésére Ismerteti a szerződés pontját, mely szerint 呇 n in n é n b 呇i ö l ö ő é b n

6 é l n l b l ő 呇 é é l 呇 l í é n 呇 呇i 呇 l lő in l l ll l é í ni 呇l n P ch T l l : Ha kilyukad a cső azt ők fizetik? N v P l l : Igen ők fizetik a csőtörést. F i h ᔗ卷 v vi lᔗ卷: Van más választásunk, vagy nincs? N v P l l : A törvényt nézve és az ÁNTSZ által adott ultimátumot, akkor nem kell gondolkodni el kell fogadni az ajánlatot. Már a ciklus elején láttuk, hogy külső segítség nélkükl nem üzemeltethető a Vízmű. A tényleges műszaki feladatokat a Bácsvíz Zrt. végzi, a számlázást és egyéb adminisztrációt visszavettük más cégektről a költségek csökkentése érdekében. A vízmű működési bevétele a rendes üzemeltetési költségeket éppen, hogy fedezik és abból tartalékot nem tudtunk képezni. Egy komoly műszaki és pénzügyi háttérrel rendelkező cég biztonságosan tud üzemeltetni. P ch T l l : Úgy gondolja, hogy mivel már hitelképességét kimerítette az önkormányzat, egy nagy havária esetén pl. kút beomlás nem tudja megoldani a helyzetet az önkormányzat ha nincs benne jogi buktató akkor azt javasolja, hogy fogadják el az ajánlatot. Hosszútávon biztonságos ez a kis település nem tudja megoldani az ivóvíz biztosítását. D. V d körjegyző: Az önkormányzat tulajdonosa lesz az üzemeltető cégnek, így az érdekeit tudja képviselni. H i i vi lᔗ卷: Ha nem nyerjük meg a pályázatot, akkor a Bácsvíz idetelepít egy víztisztítót? N v P l l : Igen nekik kell megoldani a vízminőségének helyreállítását. ᔗ卷 ll ó f vi lᔗ卷: Kunszentmiklóson mennyi a vízdíj? N v P l l : 270, Ft/m3, négy év alatt egy tervezett ütemezéssel fogunk ide eljutni. Apostag és Dunaegyháza polgármestereivel beszélt és úgy nyilatkoztak, hogy ők is a Bácsvízhez szeretnének csatlakozni. Rugalmasabb az árképzésben. Az új hálózat kiépítése az önkormányzatot terheli, erre pénzalapot kell képezni, vagy a hálózatbővítési igényt az érdekeltségi hozzájárulásból kell fedezni. F i h ᔗ卷 v vi lᔗ卷: A mellékletben részletezni kell, hogy mely költségek terhelik az önkormányzatot és mely költségek terhelik az üzemeltetőt. N v P l l : Ezt nem fogják leírni előre évekre. Arról kell dönteni, hogy elfogadják az ajánlatot és mikor lépjen életbe. D. V d ᔗ卷: Ha a követelést megvásárolja az önkormányzattól, akkor azt kell leírni, hogy a tényleges áron vegyék meg. Természetesen ez sem azt jelenti, hogy minden követelést átvesznek, nyilvánvalóan a jogászaikkal megvizsgálják. N v P l l : Elsősorban azt szeretné megkérdezni, hogy kézfeltartással jelezze, aki a Bácsvíz Zrt. üzemeltetési ajánlatát elfogadja, illetve azt javasolja, hogy kössenek üzemletetési szerződést 15 évre azzal a feltétellel, hogy szerződés hatálybalépéséig 100%-os áron megvásárolja a vízmű kintlévőségét is. Javasolja továbbá, hogy az üzemeltetési szerződés január 1-vel lépjen életbe.

7 A képviselő-testület 7 igen szavazattal- egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot: 44/2010.(V.17.). ú H Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete az ÉSZAK-BÁCS-KISKUN Megyei Víz és Csatornaművek Zrt. (székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13.; cégjegyzékszáma: 呇 呇 bbi b n 呇 呇 í 呇 呇 呇 ili 呇 én l é én é li é 呇 l é i ő é i ajánlatát megtárgyalta és az alábbi döntést hozza. A képviselő-testület megerősíti azon szándékát, hogy Ft értékben részvényt kíván vásárolni a Bácsvíz Zrt-ben. A képviselő-testület az üzemeltetési szerződés kiegészítését javasolja azzal, hogy az üzemeltetés átvétel időpontjában a Bácsvíz Zrt. az önkormányzatnál nyilvántartott vízdíj hátralékok összegét 100%-os értéken megvásárolja, és ennek vételárát az önkormányzatnak megfizeti a szerződéskötés időpontjától számított 30 napon belül. A képviselő-testület a Bácsvíz Zrt. üzemeltetési szerződésre vonatkozó ajánlatát egyéb tekintetben elfogadja, és az Apaj Önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű- vagyont január 1. napjától 15 évre a Bácsvíz Zrt. üzemeltetésébe adja. A képviselő-testület felhatalmazza Novák Pál polgármestert, hogy a fenti feltételekkel a részvény adásvételi szerződést, és az üzemeltetési szerződést aláírja, illetve az ezen ügyletekkel összefüggő jognyilatkozatokat az önkormányzat nevében megtegye. F l lᔗ卷 : Novák Pál polgármester H idᔗ卷: folyamatos ᔗ卷 ll ó f képviselő kérdezi, hogy a 26 Ft/m3 árat nem lehet feljebb srófolni. N v P l polgármester hosszas tárgyalások eredménye lett a 26 Ft/m3 bérleti díj. Volt kevesebb és néhány forinttal több is. Ennél magasabb összeget nem fognak fizetni ez a végső ajánlatuk. 3.) ᔗ卷 l ül i u f l ᔗ卷 uh l l h ü v ᔗ卷 lüli l ú hi l f lv l ᔗ卷l óló ᔗ卷d ód í - 127/2009.(XI.27.) Kt számú határozat módosítása Í b li lő é 呇 l Elᔗ卷 dó: N v P l l N v P l l : Az útpályázathoz tartozó likvid hitel május 31-ig szól, ebből 28,9 millió forintot már vissza is fizettünk, illetve a támogató szervezet az elszámolás során közvetlenül a banknak átutalta. Ennek a szerződésnek az elszámolása nem az önkormányzat miatt, hanem a Pro-Regió miatt késik. Félő, hogy nem fog teljes mértékben lezárulni május végéig, ezért azt kérte az OTP Bank Zrt., hogy az időpontot legyünk szívesek kitolni november 30-ig.

8 inő í öbb é, n íl A képviselő-testület 7 igen szavazattal- egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot: 4ᔗ卷/2010.(V.17.). ú H Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete127/2009.(XI.27.) Kt.számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Az Önkormányzat 4ᔗ卷 F ᔗ卷 azaz Negyvenötmillió-négyszázhetvenegyezer forint összegű vid l ú hi l f lv l ᔗ卷l d. hi l fu id 200ᔗ卷. d c ᔗ卷 14- ᔗ卷l v ᔗ卷 30-i h. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit ajánlja fel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy KMOP-2.1.1/B számú pályázatokból befolyó támogatást a hitel törlesztésére fordítja. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az évi LXV. tv (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. A Képviselőtestület felhatalmazza a Novák Pál polgármestert és Dr. Vörös Andrea körjegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést módosító szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. F l lᔗ卷 : Novák Pál polgármester H idᔗ卷: szerződés módosításra május ) E ᔗ卷 vi lᔗ卷i d v l A képviselő-testület a napirend keretében döntést nem hozott. V di vi lᔗ卷: A szemétdíj fizetéssel kapcsolatban van-e már újabb fejlemény? N v P l l : A hulladékgyűjtést végző cégnek új üzemvezetője van. Ezzel a problémával már megkereste az önkormányzat a céget és írásban közölték, hogyan változott a díjbeszedés módja és ki a díjbeszedő. Úgy gondolja, hogy ez továbbra sem megnyugtató és elfogadható, ezért a május 20-i társulási ülésen ki fognak térni a díjbeszedésre. V di vi lᔗ卷: kérdezi, hogy Juhászföldi út a volt benzinkúttól Juhászföldig magántulajdonban van-e és jogosult-e lezárni a tulajdonos?

9 N v P l l : A magán út Apaj Község táblájáig Apaj Község tulajdonában, kezelésében van a Juházsföldi út onnantól kezdődően Szomor Dezső úr tulajdona. A magánutat ő valóban le is zárhatja. Az út Ürbőn a Cosinus Gamma Kft. tulajdona. P ch T l l : Utána kell nézni, mert nem szerinte az utat nem zárhatja le. N v P l l : Megvizsgálják a problémát. Az ülésen több napirend, kérdés és hozzászólás nem lévén N v ülést berekeszti. P l polgármester az Kmf. N v P l H i i polgármester képviselő- jegyzőkönyvi hitelesítő D. V d körjegyző

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bakos István Béri Eszter Csatári János Fristáczki

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. A napirend fontosságára való tekintettel a képviselők

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról 2010. november 26-án 14:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 310-332 Rendelete: 17 Interpellációk, kérdések T á r g y s o r o z a t a Tájékoztató

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Iktatószám: 10762-1/2014 a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Felvéve: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 3300 Eger, Kossuth L. u. 28. Tárgyaló Ideje: 2014. 05.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-11 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. december 03. 12. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1.) A 2011. évi hulladékkezelési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: 2010. március 29. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd, Béke tér 2.) Ülés ideje: 2013. október 28.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2. Ülés ideje: 2014. november 19.

Részletesebben

P Á L M O N O S T O R A

P Á L M O N O S T O R A 1 Szám: /2012. P Á L M O N O S T O R A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 23-án megtartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben