J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Gara Község Képviselő-testülete 1 3/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület február 20-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal tanácskozóterme Az ülés kezdetekor jelen vannak: Faa Béla polgármester, Putterer Antal alpolgármester, Dr. Fridrik Pál, Kertész Ferenc, Miklós József, Nádai Norbert, Szabó Károly képviselők (7 fő) Tanácskozási joggal jelen van: Striegl Jánosné körjegyző Meghívott vendég: Bacsi István gazdálkodási ügyintéző Jegyzőkönyvvezető: Slavonits Radován Faa Béla: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a nyílt képviselő-testület ülése határozatképes, mivel 7 képviselőből 7 fő jelen van. Az ülést megnyitom. A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Kérem, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 23/2012. (II. 20.) Kt. számú határozat Nyilvános ülés napirendje: 1. Napirendi pont: 1.) Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet-tervezetének megtárgyalása az Önkormányzat évi költségvetéséről (II. forduló) Előterjesztő: Faa Béla polgármester A C. C. Audit Könyvvizsgáló jelentésének megtárgyalása, amely az előterjesztés melléklete. A Pénzügyi, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság határozati javaslatainak megtárgyalása, amely mellékelve a rendelet-tervezethez 2.) Egyebek Hőkamerára ajánlat beszerzése Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II.20.) önkormányzati rendelettervezetének megtárgyalása az Önkormányzat évi költségvetéséről (II. forduló) Előterjesztő: Faa Béla polgármester (írásos előterjesztés)

2 2 Faa Béla: Az előző február 13-i testületi ülésen I. fordulóként már tárgyaltuk az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, de a döntést a mai napra halasztottuk. Át is adom a szót a pénzügyi bizottság elnökének. Szabó Károly: Az előzőekben nem került még szóba az önkormányzat igazgatási tevékenysége. Végeztünk összehasonlítást más önkormányzatokkal is, kicsit eltérő a költségvetés összeállítása olyan szempontból, hogy mit hova könyvelnek. A szomszéd települések jegyzőségének a dologi kiadása lényegesen meghaladja a miénket. Részben a gépkocsik is ide vannak beterhelve, és amit a bizottsági ülésen elfelejtettem mondani, megragadnám az alkalmat, hogy megoldható lenne-e az, hogy a gépkocsiknál megosztva megnéznénk, hogy mire használjuk az autókat, hogy értsétek, hogy mire gondolok, odaadjuk az autóinkat a sportkörnek, tánccsoportnak, meg lehetne nézni nagyságrendileg úgy körülbelül mi az a juttatás, amit mi adunk nekik? Bacsi István: Persze, a sportkör fizet is az autó használatára, a menetlevél alapján. Szabó Károly: És a tánccsoportnál? Faa Béla: Ott nem mindig, a tánccsoportnál úgy működik, ha meghívják őket, és azt mondják az útiköltséget fizetik, akkor ugyanúgy mint a sportkörnél km után ki van számlázva a megrendelőnek. Ha fizetik az útiköltséget, akkor fizetik, ha nem, mi áljuk az utazás költségeit. Szabó Károly: Tehát akkor ez egy kicsit nehezebben lekövethető, vagy azért mégis nagyságrendileg lehet látni? Bacsi István: Követhető, teljes mértékben követhető, menetlevél alapján. Szabó Károly: Ha van erre egy kis kapacitás, akkor szeretnénk mi is látni, mint testület, meg azért az érintettek tudomására is tudjuk hozni, hogy ennyivel és ennyivel támogatjuk őket. Bacsi István: Ezt a Laci tudja igazán nyomon követni, nálunk már csak az elszámolás, és akkor ő mondaná kinek mennyit számlázunk esetleg tovább. Szabó Károly: Jó, akkor majd megkérjük a Lacit erre. Akkor város és községgazdálkodás. A számokat nem olvasom fel. A közvilágítás költségeit kell visszafogni. A védőnői szolgálatnál jórészt a dologi kiadást kell finanszírozni. Gyakorlatilag a védőnőnek a munkabérét fedezi az OEP normatíva. A doktor úrnak van nagyobb rálátása erre, a polgármester is meg van elégedve a védőnői szolgálat működésével, egy ,- Ft-al kell a költségvetést kiegészíteni, így azt mondom ne sajnáljuk, mert ez nem egy olyan jelentős összeg. Faa Béla: Hát sajnos van is munkája, a doktor úr a megmondhatója újabban igen bogarasak az osztályok, sajnos, meg az igazgató asszony is tudja ezt igazolni. Nádai Norbert: Ja, hogy a fejtetű. Putterer Antal: Kell a védőnői szolgálat a falunak. Miklós József: Ha megnézzük a védőnői szolgálatnál az energiára nem megy el ,- Ft-tól több, ahogy számolgattam, a többit az viszi el, amire az István felhívta a figyelmünket az a gyógyszer megsemmisítés, mi ez? Faa Béla: Veszélyes hulladék elszállítás.

3 3 Dr. Fridrik Pál: Bocsássatok meg, ebbe nem látok bele, meg nem is nagyon érdeklődtem, hányszor viszik a veszélyes hulladékot? Bacsi István: Pontosan nem tudom, amikor a védőnő jelzi, akkor jönnek és viszik. Dr. Fridrik Pál: Én megoldottam tavaly, vettem Garán egy használt hűtőszekrényt, elhelyeztem oda a kötözőbe, és ott gyűjtöm a veszélyes hulladékot. Folyamatosan, tehát nem havonta, hanem amikor összejön, akkor évente jönnek és elviszik azt a kg-ot, átutalom a ,- Ft-ot, és ennyi. Olcsóbban megúszom. Faa Béla: Csak lehet, hogy az öreg Szaratov hűtő megeszik még egyszer annyi áramot, egész évben. Dr. Fridrik Pál: Lehet, az is igaz, de ez is biztos polgármester úr, hogy így van, de az előírásoknak, muszáj eleget tenni. Amire én is nagyon odafigyelek, meg valószínűleg a védőnő is, sok kicsi sokra megy, szelektíven kell gyűjteni. Szabó Károly: Feltétlenül javasoljuk majd, itt is egy kis pénzt meglehet fogni. A temetői szolgálatra különösebben nem térnék ki, rendszeres pénzbeli ellátás. Nádai Norbert: Elnézést, én kitérhetek? Szabó Károly: Igen? Nádai Norbert: Személyi juttatás, több mint ,- Ft. Semmiképpen nem korrekt ár. A takarítást közhasznúak végzik és a temetkezési vállalkozó is ad ennek a személynek juttatást. Faa Béla: A következő ülésre kérem kigyűjteni a ravatalozó költségeit a gazdálkodástól. Szabó Károly: Erre a témára később visszatérünk. A családsegítő gesztorsága megéri az önkormányzatnak? Miklós József: Itt végzik a hivatalban a plusz munkákat a jegyző, és a gazdálkodás. Ezen is el kellene gondolkodnunk. Striegl Jánosné: Az új önkormányzati törvény január 1-től hatályba lépett, a jogszabály szerint az önkormányzatoknak a társulási megállapodásokat hat hónapon belül felül kell vizsgálni. A térségi családsegítő és gyermekjóléti társulás elég képlékeny a tekintetben, hogy hány település marad-e a körzetben. A feladatok is meghatározóak lesznek január 1-től. Putterer Antal: A családsegítő pluszos jövedelme hogy lett negatív előjelű? Faa Béla: Ők, mint közalkalmazottak megkaptak minden juttatást, ami eddig adható volt. A társulási ülésen közösen döntöttünk arról, hogy a költségvetés nem lehet mínuszos, ezért minden nem kötelező juttatás meg lett vonva. Szabó Károly: Sajnos az önkormányzat költségvetése az mínuszos, de nem tudunk mit tenni, elfogadásra javasoljuk a rendelet-tervezetet. Faa Béla: Kérdés, hozzászólás?

4 4 Faa Béla: Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetésről szóló rendeletet minősített többséggel fogadja el. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak költségvetési szerveire a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. (3) Ahol e rendelet e/ft kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni. 2.. /1/ Az önkormányzat költségvetési szervei: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: Körjegyzőség, önállóan működő költségvetési szerve:általános Művelődési Központ /2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak. /3/ Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a /4/ bekezdés szerint külön címet alkotnak. /4/ Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 3.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg. bevételi főösszeg: kiadási főösszeg: tárgyévi költségvetési, pénzforgalmi bevételek: tárgyévi költségvetési kiadások: tárgyévi költségvetési hiány: finanszírozási műveletek bevétele: finanszírozási műveletek kiadás: finanszírozási többlet: összes hiány: hiány belső finanszírozása: hiány külső finanszírozása: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 510 e Ft e Ft

5 5 I. Költségvetési bevételek 4.. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 5.. Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek évi bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 6.. /1/ Az önkormányzat működési, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés: ezer forint - működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terh. jár., szociális hozzájár adó: dologi kiadások hiteltörlesztés /2/ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 7.. /1/ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a felújítások előirányzata E Ft, - az egyéb felhalmozások előirányzata E Ft, /2/ Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek felújítási kiadásait célonként az 5. számú melléklet, a felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza 8.. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatát a 7. számú melléklet tartalmazza.

6 6 9.. Az önkormányzat által nyújtott támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások és szociálpolitikai juttatások tételes felsorolását a 8. számú melléklet mutatja be Az önkormányzat által nyújtott támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások és szociálpolitikai juttatások összesített kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. 11. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének kiadási előirányzatait a számú mellékletek tartalmazzák. 12. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének kiadási előirányzatait a számú mellékletek szemléltetik. III. A költségvetési kiadások és bevételek 13.. Az önkormányzat évi költségvetésében keletkező hiány hitelművelettel való fedezését a 19. számú melléklet tartalmazza Az önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemtervét bevételek és kiadások vonatkozásában havi forgalmi adatokkal a 20. és 21. számú melléklet mutatja be Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 23. számú melléklet mutatja be Az önkormányzat többéves kiadási kötelezettséggel járó feladatait a 24. számú melléklet mutatja be Az önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg a 25. számú mellékletben látható tájékoztató jelleggel Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 26. számú melléklet mutatja be.

7 Az Önkormányzatnak nyújtott hitel alakulását lejárat szerinti bontásban a 27. számú melléklet tartalmazza. 20. Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait a 28. számú melléklet szemlélteti. IV. Költségvetési létszámkeret 21.. /1/ A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 101 fő engedélyezett létszámkeretben állapítja meg. /2/ Az önkormányzat költségvetési szerveinek - továbbá a 2.. /4/ bekezdés szerinti címek - létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 22.. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak /1/ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. /2/ Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. /3/ Az önkormányzat intézményei a jóváhagyott előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet /1/ Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a körjegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31- i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) módosítja. /2/ A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

8 Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének éves finanszírozási tervét a 22. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a körjegyző gondoskodik A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervét - s ennek érdekében e költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. Az önkormányzatnak nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat szerinti bontásban a 27. számú melléklet tartalmazza. /2/ Az önkormányzat gazdálkodásához szükséges hitel működési hitel felvételéhez a számlavezető pénzintézettől a képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. /2/ Az /1/ bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. /3/ A /2/ bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. Záró rendelkezések 29.. Az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet tartalma megfelel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásainak /1/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. Faa Béla polgármester Striegl Jánosné körjegyző Záradék: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete február 21. napján kihirdetve. Gara, február 20.

9 9 Striegl Jánosné körjegyző 2. Napirendi pont: Egyebek Előterjesztő: Faa Béla polgármester (szóbeli előterjesztés) Hőkamerára ajánlat beszerzése Nádai Norbert: Én még annyit szeretnék elmondani, hogy az igazgatásnál van betervezve a művelődési ház takarítása. A takarítás minősége nem áll egyenes arányban a nyolc órás munkaidővel. Szabó Károly: Igen, nagyon jó, hogy felvetette ezt a Norbi. Az ÁMK személyzete is kérdéses hogy marad-e nálunk. Nádai Norbert: Hőkamerás felvételeket javaslok az önkormányzat épületére. Ezeket, a felvételeket 10 fok alatt kell elvégezni. Miklós József: Kérjünk árajánlatot az épületekre. Faa Béla: Kérem, aki egyetért azzal, hogy hőkamerával bevizsgáltassuk az épületeinket kézfelemeléssel, jelezze. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 24/2012. (II.20.) Kt. számú határozat Hőkamerára ajánlat beszerzése 1. A képviselő-testület felhatalmazza Nádai Norbert képviselőt, hogy a hőkamera bevizsgálásáról szerezzen be árajánlatot. 2. A képviselő-testület az 1. pont szerinti kiadására bruttó ,- Ft fedezetet biztosít az önkormányzat dologi kiadásaiból. Felelős: Nádai Norbert képviselő Határidő: soron következő testületi ülés Faa Béla: Mivel az egyebek napirendi pontnál egyéb tárgy, hozzászólás nem hangzott el, a mai nyilvános ülést berekesztem. Kmf. Faa Béla polgármester Striegl Jánosné körjegyző

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre. Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről egységes szerkezetben Salomvár Község Önkormányzati

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Ügyszám: 246-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. február 5-én,

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 6/2013. (V. 01.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete Szigliget Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 109/2008. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

1. számú előterjesztés

1. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 5/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. április 28-án tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: községháza

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben