HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 005-005664. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés"

Átírás

1 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Fővárosi Vízművek Zrt. Váci út Címzett: dr. Korossy Emese 1134 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) I.2) I.3) I.4) Az ajánlatkérő típusa Közjogi intézmény Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Legfeljebb 12,094 milliárd HUF keretösszegű hitel felvétele. A szerződés típusa és a teljesítés helye Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma 6: Pénzügyi szolgáltatások a) Biztosítási szolgáltatások b) Banki és befektetési szolgáltatások A teljesítés helye: Magyarország, Budapest, Váci út NUTS-kód HU101 1/9

2 2/9 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Legfeljebb 12,094 milliárd HUF keretösszegű hitel felvétele. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részek A beszerzés részekből áll: igen Az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): igen Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: Legfeljebb 12,094 milliárd HUF keretösszegű hitel felvétele. A futamidő 14 éves amortizációs időszakkal számolva 10 év (baloon), úgy hogy a 10. évben a teljes hátralévő összeg esedékes, vagy refinonszírozandó (bullet). A törlesztés negyedévente történik. Az első részlet tervezetten: Referencia kamat: 3 hónapos BUBOR. A teljes mennyiség valamennyi részt és opciót beleértve 13,5 milliárd HUF, de ajánlatkérő összességében legfeljebb 12,094 milliárd HUF keretösszegű hitelt vesz fel. Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 168 (a szerződés megkötésétől számítva) Részekre vonatkozó információk Rész száma: 1 Elnevezés: 12 milliárd HUF alatti keretösszegű hitel felvétele 1) Rövid meghatározás 12 milliárd HUF alatti keretösszegű hitel felvétele. 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) ) Mennyiség 12 milliárd -50 % HUF keretösszegű hitel felvétele. 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: 168 (a szerződés megkötésétől számítva) 5) További információk a részekről Rész száma: 2 Elnevezés: 1 milliárd HUF keretösszeg feletti hitelfelvétele 2/9

3 3/9 1) Rövid meghatározás 1 milliárd HUF keretösszeg feletti hitelfelvétele. 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) ) Mennyiség 1 milliárd + 50 % HUF keretösszegű hitel felvétele. 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: 168 (a szerződés megkötésétől számítva) 5) További információk a részekről III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatérő a hitelt egyenlő részletekben negyedévente kívánja törleszteni a türelmi időt követően a Kbt szerint. Az első részlet tervezetten A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő a Kbt. 27. (1) bekezdésre tekintettel nem követeli meg gazdasági társaság, illetve jogi személylétrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől. Közös részvételre jelentkezés esetén arészvételi jelentkezésben utalni kell a közös részvételi szándékra, illetve a Kbt. 25. szerint kell eljárniuk. Közösrészvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek megállapodást kell kötniük egymással,melyben szabályozzák a közös részvételre jelentkezők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.ajánlatkérő a részvételre jelentkezés vonatkozásában felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 26. alkalmazására. Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: K1.) Ajánlatkérő előírja, hogy jelen eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. K2.) Ajánlatkérő előírja, hogy jelen eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, akivel szemben a Kbt. 56. (2)bekezdéseiben foglalt kizáró ok fenn áll. Igazolási mód: Részvételre jelentkező, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a fent előírt kizáró okok hatálya alá nem tartozását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerint köteles igazolni. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell: 3/9

4 4/9 III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) P.1.) A 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 14. (1) b) pontja alapján a évi saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg+ eredménykimutatás), egyszerű másolatban. Amennyiben az a Céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait Ajánlatkérő ellenőrzi. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkezők a pénzügyi, gazdaságialkalmassági feltételeknek más szervezetek kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. (6) bekezdésére figyelemmel. Amennyiben részvételre jelentkező nem rendelkezik éves beszámolóval, abban az esetben cégszerűen aláírt nyilatkozattal köteles igazolni a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételét. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Alkalmas a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező amennyiben a üzleti évben a mérlegfőösszege elérte az HUF-ot. Közös részvételre jelentkezők a Kbt. 55. (4) szerint megfelelhetnek az alkalmassági feltételnek. Amennyiben részvételre jelentkező nem rendelkezik éves beszámolóval, abban az esetben a 310/2011 (XII.23.) Korm. r. 14. (2) bekezdésére figyelemmel HUF összegű, közbeszerzés tárgya szerinti (hitel nyújtása) árbevételt köteles igazolni a működése kezdete óta. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének d) pontja alapján a szolgáltatás teljesítéséért felelős személyek végzettségének és képzettségének ismertetését. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkezők a pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételeknek más szervezetek kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. (6) bekezdésére figyelemmel. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. A részvételre jelentkezőnek, a közös részvételre jelentkezőknek együttesen rendelkeznie kell legalább 2 fő magyar anyanyelvű vagy olyan felsőfokú magyar nyelvtudású, felsőfokú pénzügyi végzettségű szakemberrel, akik legalább 2 éves gyakorlattal rendelkeznek vállalkozások finanszírozásában. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény. A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) Az eljárás fajtája Gyorsított tárgyalásos Ajánlatkérőnek a tulajdonosok közötti megállapodásban rögzítettek teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást tulajdonosi kölcsön fedezte. Ajánlatkérőnek a tulajdonosi kölcsönt vissza kell fizetnie, aminek érdekében évben indított közbeszerzési eljárása elhúzódott és végül sikertelenül zárult, ezért egy új, a lehető leggyorsabb eljárás kell elindítania. Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során 4/9

5 5/9 IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem Bírálati szempontok Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Hitelkamat mértéke, számítása az ajánlattételi dokumentációban írtak szerint.. Súlyszám Valamennyi a hitelhez kapcsolódó járulékos költség és díj, számítása az ajánlattételi dokumentációban írtak szerint.. Súlyszám Kamatpool megajánlása, kamatpoolban betétre ajánlott kamat mértéke az ajánlattételi dokumentációban írtak szerint. (az 1. rész vonatkozásában). Súlyszám 5 4. Hitelkonstrukció rugalmassága (futamidő, előtörlesztés, átütemezés, lehívás szempontjából) az ajánlattételi dokumentációban írtak szerint.. Súlyszám Tulajdonostól elvárt kötelezettségvállalás mértéke. Súlyszám Kért hitelbiztosíték mértéke és egyéb kikötések az ajánlattételi dokumentációban írtak szerint.. Súlyszám 15 Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: KE-1/2013 Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: igen Ár: HUF A fizetés feltételei és módja: Részvételre jelentkező vagy a Kbt. 49. (6) bekezdés szerinti személy a dokumentáció ellenértékét a Fővárosi Vízművek CIB Bank-nál vezetett számú számlájára történő átutalással egyenlítheti ki. Az átutalás "közlemény" rovatába az ajánlatkérő kéri az "KE-1/2013" megjegyzést feltüntetni. A dokumentáció beszerezhető a felhívás közzétételének napjától a részvételi jelentkezési határidőig munkanapokon 9.00 órától óráig, illetve a részvételi jelentkezési határidő napján 8.30 órától a részvételi jelentkezési határidőig. A fenti bruttó összeg befizetéséről szóló igazolás egyidejű bemutatásával a dokumentáció átvehető a felhívás I.1. pontjában meghatározott címen vagy ben való megküldése kérhető az I.1. pontban megadott címre küldött megkereséssel. A dokumentáció árának befizetését igazoló okirat egyszerű másolatát a jelentkezésben csatolni kell. A dokumentáció Kbt. 50. (3) bekezdése szerinti megküldése kérhető. Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlatok felbontásának feltételei VI. szakasz: Kiegészítő információk 5/9

6 6/9 VI.1) VI.2) VI.3) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem További információk 1. Általános információk: 1.1. Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlást a Kbt. 67. értelmében valamennyi részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítja Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. szerint biztosítja Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációt legkésőbb a részvételi szakasz eredményének a részvételre jelentkezőkkel történt közlését követő munkanap küldi meg az érvényesnek nyilvánított részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőknek. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi dokumentációt térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: január Az eljárásban való részvétel minden költsége a részvételre jelentkezőt terheli Az ajánlatkérő a Kbt. 35. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi, és megadja az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható faxszámot és címet, amelyre ajánlatkérő a törvényszerinti tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek Ajánlatkérő részvételi dokumentációként a megfelelő részvételi jelentkezés elkészítése érdekében a részvételi jelentkezéshez kapcsolódó ajánlott iratmintákat állított össze. A Dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy az ajánlattételi szakaszban csak olyan összetételben tehetnek ajánlatot, ahogyan az alkalmassá minősítésük megtörtént A Kbt. 59. értelmében a részvételi jelentkezést nem köti biztosíték adásához, azonban Ajánlatkérő már most közli, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában való részvételt az 1. rész vonatkozásában HUF, a második rész vonatkozásában HUF összegű ajánlattételi biztosíték nyújtásához köti. 2. A részvételre jelentkezések formai és tartalmi követelményei: 2.1. A Kbt. 60. (1) bekezdése alapján a részvételi jelentkezést a részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania A részvételi jelentkezéssel szemben támasztott formai követelmények a következők: a) A részvételre jelentkezés eredeti és másolati példányait roncsolásmentesen, nem bontható módon, zsinórral, lapozhatóan kell összefűzni. b) A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 1-gyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. c) A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. A tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható legyen és az iratok helyére a Kbt alkalmazása esetén egyértelműen lehessen hivatkozni. d) A részvételi jelentkezést zárt csomagolásban, magyar nyelven és 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Az eredeti részvételi jelentkezés fedlapján szerepelni kell az "eredeti" megjelölésnek. Az eredeti és a másolati példány közötti eltérés esetén az "eredeti" nyomtatott példány tartalma a mérvadó. A teljes 6/9

7 7/9 eredeti részvételi jelentkezés szkennelt példányát CD-n be kell nyújtani. A külső csomagoláson "Bankhitel" - a részvételi határidő lejárta előtt felbontani tilos megjelölést kell feltüntetni. e) A részvételre jelentkezésben lévő, minden - a részvételre jelentkező vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre ajogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. f) A részvételre jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen - a részvételre jelentkezés beadása előtt -módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, a részvételre jelentkezőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább a részvételre jelentkező általi felelős fordításban kell csatolni a Kbt 36. (3) bekezdésének megfelelően Amennyiben a részvételre jelentkező a Kbt. 80. alapján a részvételi jelentkezésének egy részét üzleti titoknak minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell részvételi jelentkezésében. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 80. (2) bekezdésében foglaltakra. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat a részvételi jelentkezésben elkülönített módon, mellékletben kell közölni A részvételi szakaszban ajánlatkérő nem kér, a részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot. Ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, a részvételi jelentkezése a Kbt. 74. (3) bekezdés alapján érvénytelen Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban a III.2.2 és III.2.3 alkalmassági minimumkövetelményeket szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében. 3. Benyújtandó dokumentumok részletezése: 3.1. A Kbt. 60. (3) bekezdése alapján a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell különösen a részvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát a részvételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai feltételeire vonatkozóan Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 60. (5) bekezdésében foglaltak alapján a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvényszerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Amennyiben a részvételre jelentkező a évi XXXIV. törvény 3. alapján nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, vagy a fenti jogszabály 2. értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, úgy ez esetben a "nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak" nyilatkozat csatolandó A Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is szükséges): a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni A Kbt. 28. (1) bekezdésének megfelelően cégszerűen aláírt nyilatkozat csatolása szükséges (Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell). 7/9

8 8/ A részvételi jelentkezésben a Kbt. 60. (6) bekezdése alapján az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követően a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa az ajánlat aláírására felhatalmazott személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni, amelyen szerepeltetni kell a részvételre jelentkező (közös jelentkezés esetén valamennyi részvételre jelentkező) nevét, székhelyét, telefon és telefax számát, címét. A felolvasólap mintáját az iratminták tartalmazzák A részvételi jelentkezésben egyszerű másolatban csatolni kell a részvételre jelentkezés aláírójának, illetve a részvételre jelentkező részéről mindenkinek, akinek aláírása a részvételre jelentkezésben bárhol szerepel, az aláírási címpéldányát Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben folyamatban van változás bejegyzési eljárás, a részvételi jelentkezőnek a jelentkezéshez csatolnia kell az elektronikusan kitöltött cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változatát és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változatát Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy abban az esetben ha nem a cégjegyzésre jogosult írta alá a részvételi jelentkezést, akkor mindkét fél által aláírt maghatalmazás csatolandó a részvételi jelentkezésben. 4. A részvételi jelentkezések felbontása és értékelése: 4.1. A Kbt. 61. (1) bekezdése alapján a részvételi jelentkezést írásban és zártan, a jelen részvételi felhívásban megadott címre (Fővárosi Vízművek Zrt. - Üzemviteli Központ, MAGYARORSZÁG, 1134 Budapest, Váci út VII. emelet 708 iroda) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani (eljuttatni) a részvételi határidő lejártáig A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: január óra. helye: Fővárosi Vízművek Zrt. - Üzemviteli Központ, Magyarország, 1134 Budapest, Váci út VII. emelet 708. iroda Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a részvételi jelentkezések értékelése vonatkozásában Ajánlatkérő a Kbt. 65. (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő a részvételi szakasz eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart, a részvételi szakasz eredményéről szóló döntése és az arról szóló értesítés részvételre jelentkezőknek történő megküldése során a Kbt. 77. szerint jár el. 4.5.) Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) pontos menetének meghatározását az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban kívánja megadni Értékelési módszerek: Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása arányosítással. Ponthatár ig. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb tartalmi elemet tartalmazó ajánlat kapja minden részszempontban a maximális pontszámot, a többi ajánlat a tartalmi elemeiknek a legkedvezőbb tartalmi elemhez való arányában kap pontot. A hitelhez kapcsolódó járulékos költségeket és díjakat az ajánlatban %-os formában kell megadni. Az értékelési módszerek részletes kifejtése a dokumentációban történik. Ajánlatkérő a kamatpool értékelési részszempontot csak az 1. rész vontakozásában használja. Jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos,közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók Tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: Kbt. 89. (2) bekezdés d.) pontja alapján Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni a Kbt. 54 szerint A referenciakamat + 5 % feletti megajánlott kamatot tartalmazó ajánlat érvénytelen Érvénytelen az ajánlat, amennyiben az ajánlattételi dokumentációban kiadott hosszútávú üzleti terv, cash flowjához nem igazodik Érvénytelen az ajánlat, amennyiben a hitelfelvevő Fővárosi Vízművek Zrt-re nézve CADSCR 1,2 feletti kovenánst ír elő. 8/9

9 9/9 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Érvénytelen az ajánlat,amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény előírásait nem veszi figyelembe, különösen tőkeleszállítás és saját részvény bevonás kérdését Érvénytelen az ajánlat, amennyiben utólagos tájékoztatáson kívül egyéb engedélyhez köti a Fővárosi Vízművek Zrt. folyamatban lévő eljárásait, különösen: Sri Lanka projekt, BKSZT fúzió, Szigeti Önkormányzatok felé vállalt 1 %-os kötelezettségvállalás, munkáltatói kölcsön ténye és ügyvitele,csillaghegy úti ingatlan eladása, Kunigunda úti ingatlan vétele Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a részajánlatok vonatkozásában allokációt alkalmazzon a dokumentációban írtak szerint A tárgyalások lezárásának tervezett időpontja Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt (3) bekezdése szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: E hirdetmény feladásának időpontja: /9

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396618-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113443-2013:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Győr: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 87-143162. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Győr: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 87-143162. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:143162-2012:text:hu:html HU-Győr: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 87-143162 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222226-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285975-2012:text:hu:html HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására

Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164359-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227646-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Pilisvörösvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások 2013/S 072-120305. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások 2013/S 072-120305. Ajánlati/részvételi felhívás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:120305-2013:text:hu:html HU-Budapest: Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások 2013/S 072-120305

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése

Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/131 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436503-2014:text:hu:html Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások 2015/S 102-185986. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások 2015/S 102-185986. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások 2015/S 102-185986 Ajánlati/részvételi felhívás 2004/18/EK irányelv Szolgáltatásmegrendelés I. szakasz: Ajánlatkérő I.1)Név, cím és kapcsolattartási

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben