A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet éves munkaterve. (2013. január-december)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)"

Átírás

1 A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet éves munkaterve (2013. január-december) 1

2 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége Helyzetelemzés Az intézmény bemutatása Az intézmény feladata, tevékenysége Fő tevékenységi területek bemutatása... 5 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai mérés értékelés Szaktanácsadás... 6 Óvodai terület... 6 Alsós terület... 6 Felsős terület... 7 Esélyteremtő terület... 8 Drámapedagógia terület Pedagógiai tájékoztatás... 9 A 99. Tehetségpont tevékenysége...10 II. Kapcsolatrendszer - kulturális kapcsolatok ápolása a kerületben III. Az intézmény személyi feltételei, munkaköri alapfeladatok IV. Tárgyi feltételek V. Intézményfejlesztés, belső ellenőrzés Ellenőrzési terv VI. Belső továbbképzési terv VII. Az egyes területek hatékony feladatellátását szolgáló szakmai célok, prioritások MÉRÉS MUNKATERV...19 Az ellátott terület rövid bemutatása A hatékony működést biztosító személyi, dologi és egyéb feltételek, javaslatok Részletes munkaterv MUNKATERV AZ ÓVODAI TERÜLET FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA...23 Az ellátott terület rövid bemutatása A hatékony működést biztosító személyi, dologi és egyéb feltételek, javaslatok Pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai értékelés, mérések lebonyolítása Szaktanácsadás, tantárgygondozás Tájékoztatás Tanügy-igazgatási szolgáltatás Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése Tanulmányi, sport, és tehetséggondozó versenyek szervezése összehangolása Egyéb tevékenységek Részletes munkaterv MUNKATERV AZ ALSÓS TERÜLET FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA...36 Az ellátott terület rövid bemutatása A hatékony működést biztosító személyi, dologi és egyéb feltételek, javaslatok Pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai értékelés, mérések lebonyolítása Szaktanácsadás, tantárgygondozás Tájékoztatás Tanügy-igazgatási szolgáltatás Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése

3 Tanulmányi, sport, és tehetséggondozó versenyek szervezése, tehetséggondozás Egyéb tevékenységek Részletes munkaterv MUNKATERV A FELSŐS TERÜLET FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA...44 Az ellátott terület rövid bemutatása A hatékony működést biztosító személyi, dologi és egyéb feltételek, javaslatok Pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai értékelés, mérések lebonyolítása Szaktanácsadás, tantárgygondozás Tájékoztatás Tanügy-igazgatási szolgáltatás Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése Tanulmányi, sport, és tehetséggondozó versenyek szervezése összehangolása Részletes munkaterv MUNKATERV ESÉLYTEREMTŐ TERÜLET FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA...52 Az ellátott terület rövid bemutatása A hatékony működést biztosító személyi, dologi és egyéb feltételek, javaslatok Pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai értékelés, mérések lebonyolítása Szaktanácsadás, tantárgygondozás Tájékoztatás Tanügy-igazgatási szolgáltatás Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése Tanulmányi, sport, és tehetséggondozó versenyek szervezése összehangolása Egyéb tevékenységek Részletes munkaterv MUNKATERV A PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA...60 Az ellátott terület rövid bemutatása A hatékony működést biztosító személyi, dologi és egyéb feltételek, javaslatok Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szaktanácsadás, tantárgygondozás Pedagógiai tájékoztatás Tanügy-igazgatási szolgáltatás Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása Egyéb tevékenységek Részletes munkaterv VIII évben megrendezésre kerülő Pedagógiai Napok tervezete, költségvetéssel kiegészítve IX. Intézkedési terv a szaktanácsadó, tantárgygondozó hálózat működtetésének ütemezésére

4 I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége 1. Helyzetelemzés A jelenlegi fenntartóváltás indokolttá teszi számunkra, hogy intézményünk szakmai tevékenységét, feladatait részletesen kifejtsük és bemutassuk mindazt a munkát, amely a mindenkori törvényben, és rendeletben meghatározottakon túl, sajátos hagyományainkra épülő módon megvalósult, a megelőző időszakban. A közel 100 ezer lélekszámú XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre lakosai Tomory Lajos munkájának köszönhetően után létrehozták a kerületben egy Helytörténeti Gyűjteményt. Hosszú idő elteltével, hivatalosan 1990 áprilisában a Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól megkapta az intézmény a működési engedélyét. Hivatalos neve ettől kezdve: Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény. Feladatát az előirányzatoknak megfelelően ezek értelmében látta el ben Pilhoffer Ferenc közreműködésének köszönhetően megalakult egy új pedagógiai intézet a kerületben, amely egybeolvadt az eddigi gyűjteménnyel, és hivatalos neve ettől kezdve: XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény lett, rövidítve (PIHGY - sok helyen a szakmában még most is így ismerik az intézményt). Feladata ettől kezdve több célú szakmai szolgáltatás, amely a közoktatás, a közművelődés ellátására irányult. Székhelye megalakulása óta a budapesti Havanna lakótelepen, a Kondor Béla sétány 10. szám alatt található. 2. Az intézmény bemutatása Az elmúlt 18 évben az intézet számos átalakuláson ment keresztül. Alaptevékenységén túl, amely a pedagógiai szakmai szolgáltatásra összpontosult, ellátta a helytörténeti, a központi műhely, és a gyógytestnevelés feladatkörét egyaránt. A négy intézményegység közel tizenöt éven keresztül szolgáltathatott a kerület közoktatási intézményei számára az igényeknek megfelelően szellemi és tárgyi segítséget. Természetesen mindezt térítésmentesen biztosította a partnerei számára. Az Önkormányzat képviselő testületének döntése értelmében 2007-ben, a kerületi Nevelési Tanácsadó égisze alá helyezték át a gyógytestnevelők közösségét, szakszolgálati feladataikat más intézményhez csoportosították. Még ebben az évben anyagi források hiányában a központi műhely végleges megszűnésére is sor került. Az intézkedés legnagyobb vesztesei az iskolákban maguk a diákok lettek. A technika tantárgy, a gyakorlati foglalkozás lehetősége - az eddigi formájában a központilag biztosított eszköz ellátás hiányában - megszűnt. Ettől kezdve a két intézményegység - a pedagógiai intézet és a helytörténeti gyűjtemény - látta el alapító okirata szerint meghatározott feladatát az elmúlt öt esztendőben. A év a nagy változások időszaka volt az intézményegység életében. A XVIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézetet leválasztja a Helytörténeti Gyűjteménytől, és önálló intézményként működteti szeptember 01- től. A Helytörténeti Gyűjteményt beolvasztotta a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményegységei -be július 31. Frank Gabriella igazgató 2x5 éves mandátuma lejárt augusztus 01-től az intézmény új igazgatója Madárné Gyurján Ildikó lett, aki 12 éven át szaktanácsadója, pedagógiai szakértője volt az intézménynek. 3. Az intézmény feladata, tevékenysége Az Intézet - a kerületi közoktatás intézményei számára - hosszú idő óta az önkormányzat által biztosított anyagi kereteken túl, különböző pályázati források elnyerése eredményeként tudta biztosítani megtervezett programjának finanszírozását óta így került sor EU-s, országos, fővárosi és a helyi önkormányzat által kiírt pályázatok innováció, fejlesztéssel járó projektek megcélzására, lebonyolítására. Ilyenek voltak, pl. a környezetvédelem, az egészségmegőrzés, különböző művészeti ágak, több sportágra kiterjedő tehetségterület, a kompetencia alapú oktatás és végül a múzeumpedagógia. 4

5 2005 márciusától a HEFOP/2004/ "Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében" pályázat eredményeként - az akkori PIHGY - a 12 konzorcium budapesti székhelye lett. Ez hatalmas lehetőséggel és természetesen hatalmas felelősséggel is együtt járt a szaktanácsadók, szakértők, a résztvevő pedagógusok és a kerület intézményei számára. A kompetencia alapú oktatáshoz szükség volt a pedagógusok továbbképzésére, módszertani, innovatív eljárások és eszközök megismerésére, és alkalmazási lehetőségeinek a gyakorlatba való átültetésére. Ezt követően a kipróbált programcsomagok tesztelésére került sor hét kompetencia területen a kerület néhány óvodájában, általános iskolájában és gimnáziumában. Ez a folyamat implementáció néven került be a köztudatba. Ekkor nyílt lehetőség az intézményben több munkatárs számára különböző kompetencia területén mentori képzésre, amelyet a SULINOVA, majd később az EDUCATIO tett lehetővé. Erre épült 2006-ban a,,kompetencia-alapú oktatás elterjesztése. Itt olyan követő iskolák vagy óvodák vettek részt, akik a már kipróbált, és átalakított eredményesnek értékelt kompetencia alapú tananyagokat, módszertani eljárásokat, eszközöket a tanítás- tanulás folyamatába intézményeikben alkalmazzák a tanórai munka során. A hangsúly az adaptációra került. Legutóbbi nagyszabású pályázati munkánk: Múltunk értékeinek bemutatása múzeumi eszközökkel című pályázaton kiemelt összeget nyert el a PIHGY, amelynek köszönhetően lehetőséget tudott teremteni számos kerületi, közoktatási intézményben: óvodában, iskolában, és a SOFI-ban ahhoz, hogy néphagyományokat, népszokásokat valamint a kerület múltját tanórán és a tanórán kívüli szakköri foglalkozások alkalmával megvalósítsa. Ennek a pályázatnak öt éves fenntartási kötelezettsége van, amelyet biztosítanunk kell. Az intézet további feladatai közé tartoztak az egész kerület számára megrendezésre kerülő központi évfordulós ünnepeken való részvételeink. 4. Fő tevékenységi területek bemutatása Pedagógiai szakmai szolgáltatások 1. Pedagógiai mérés értékelés Mérési- értékelési feladatokat Maadadiné Borbély Mária látja el. Az eredmények kiértékelése, elemzése, értelmezése, és az egyes intézmények, a fenntartó tájékoztatása évről-évre Maadadiné munkája. Munkáját a megelőző időszakban két kolléga segítette, jelenleg az adatrögzítésben van segítségéré Szujkóné Hegedűs Rozália. A mérési csoportvezető hatáskörébe tartozik a kerületi általános iskolai mérés értékelési felelősök munkájának segítése, szakmai tanácsadása, módszertani segítségadása is. Az 1994-es tanév óta az intézet több mint 50 különböző tantárgyi, neveltségi, tantárgyközi, DIFER, természettudományos és egyéb mérést tervezett, szervezett és bonyolított le. Sok esetben külső munkaközösség-vezetők és belső kollegák, könyvtári, múzeumi területekről is segítői voltak az iskolai mérések lebonyolításánál. Több esetben nemcsak a javítás, kiértékelés és elemzés volt a feladat, de a mérőeszközök összeállítása is a kollégákra hárult, mert anyagi források hiányában sajnos nem volt mód megvételükre. Köztudomású, hogy az utóbbi években az országos kompetenciamérések eredményei az iskolák számára felértékelődtek. Hatalmas munka volt a tavalyelőtti tanév természettudományos mérőanyag összeállítása. A több mint 900 tanulót érintő mérés feldolgozása és a több hónapon át tartó kiértékelésese nagy energiába tellett. Az elemzés és értékelés eredményét mind az iskola igazgatója, mind a fenntartó megkapta. A munkaterületek közti együttműködés eredményeként, mérési szakértőnk javaslatára, 2012-ben, az óvodai munkacsoport vezetőjének irányításával elkezdődött az óvodai megfigyelő lapok adatrögzítése, a megfigyelő lapok digitalizálása. 5

6 Így lehetőség nyílik arra, hogy az óvodások fejlődési ütemének nyomon követését informatikai eszköz segítségével, kidolgozott szempontrendszer alapján rögzíthessék ezen túl az óvónők. 2. Szaktanácsadás Óvodai terület Az óvodai területet 2006-tól vezeti. Munkáját egy külsős mentor segítette éveken át. Összehangolt tevékenységük fő feladatát a tájékoztatás, a szakmai módszertani innováció szélesítése, elterjesztése, kiállítások megrendezése, bemutató foglalkozások megszervezése, lebonyolítása alkotta. Évek óta, kora nyáron szervezik meg az Angyalkert elnevezésű rendezvényüket, amely a kerületi Bókay kertben hatalmas tömegek bevonásával nagyon sikeres eseménnyé vált. Az óvodai férőhelyek száma annak ellenére sem elegendő, hogy 22 állami és 6 magánóvoda biztosítja a kerületi óvodás korosztály számára a nevelés feltételét. Az óvodai csoportok maximális kihasználtsággal működnek, ami az óvodapedagógusok számára nem jelent könnyű feladatot. Az óvodavezetők folyamatos, napi kapcsolatban vannak a munkacsoport vezetőjével, aki összehangolja az egész kerület óvodai nevelésének irányát a törvényi keretekben megfogalmazott célokkal. Munkájukat az érvényben lévő Köznevelési Törvényben megfogalmazottak mellett az Óvodai Nevelés Alapprogramban meghatározottak szerint tervezik és hajtják végre. A munkacsoport vezetője, a mindenkori igényeket figyelembe véve, az aktuális módszertani lehetőségek széles skálájával biztosította a kollegáknak az egyes műhelyfoglalkozások alkalmával megvalósítható önképzés lehetőségét. Megvalósult az egymástól való tanulás lehetősége, amelyre kiemelten nagy hangsúlyt helyeztek. Folyamatosan szerveztek az óvodák különböző nevelési területekre vonatkozó bemutató foglalkozásokat. Az óvoda iskola átmenet közelítése az elmúlt négy évben szintén kiemelt helyet foglal el a munkacsoport életében. Az óvodai munkacsoport számtalan pályázati lehetőséggel igyekezett biztosítani az elmúlt időszakban a különböző rendezvények és kiállítások költségét. Ennek köszönhetően a határon túli óvodák közül szlovákiai intézményekkel alakítottak ki szoros szakmai együttműködést. további feladatai közé tartozott nemcsak az óvodai, de az intézmény egészét érintő különböző pályázatok írása és lebonyolítása is szeptemberétől az intézet munkaügyi feladatait is ellátja. Alsós terület Az alsó tagozat vezetője Patakfalvi Attiláné szaktanácsadó. A munkacsoport tevékenységét az általános iskolák alsó tagozaton történő korszerű módszertani eljárásainak elterjesztése a differenciált oktatás, a tanítás tanulás folyamatában megnyilvánuló nehézségekre irányuló megoldások felkutatása, a tehetséggondozás, a különböző innovatív programok elterjesztése, kiállítások megrendezése, egyéni tanácsadás, bemutató órák megszervezése és lebonyolítása alkotta. Kiemelt szerepet kapott a művészeti nevelés a rajz és vizuális kultúra kompetenciájának fejlesztése, amely az utóbbi években, a Kastélydombi Általános Iskolában Patakfalviné munkájának köszönhetően, szakköri formában is megvalósulhatott. A kollegák számtalan kiadvánnyal segítették a nevelőket és szülőket a gyermek képességeinek vizsgálatában, és az iskolakezdéshez való sikeres felkészülésben, valamint a kompetencia alapú oktatás elterjesztésének lehetőségeit az alsó tagozaton. Az elmúlt néhány évben a környezeti nevelés igen kiemelt helyet kapott a munkacsoport életében. Segítségükkel több iskola kapcsolódott be az Ökoiskola programjába. Ehhez a munkaközösség rengeteg segítséget adott: számtalan pályázat megírásával és elnyerésével mozdította elő az elért sikereiket. Különböző konferenciaszervezésére került sor a környezetei nevelés égisze alatt, 6

7 amelynek kapcsán a többi munkacsoportot is felkérték, hogy a saját korosztályának megfelelő módon kapcsolódjanak be. Számtalan pályázat segítette az anyagi forrás előteremtésében, amely a munkacsoport érdeme. A DIFER mérés rövidített változatának elkészítése évek óta meghatározó az első osztályos nevelők számára. A mérés felkészítésében a mérési csoporttal közösen minden év elején tájékoztatást, és segítséget kaptak az alsó tagozatos kollegák. Az óvoda iskola átmenetére nagy hangsúlyt helyeztek, melyre az elmúlt években több napos konferenciát is meg tudtak szervezni. Az iskolaválasztáshoz hosszú évek óta Ilyenek vagyunk címmel kiadványokat szerkesztett, és adott ki a munkacsoport. Segítve ezzel a szülőket, gyermekeiket. Az évközben megrendezésre kerülő versenyeik eredménye több mint tíz éve az Aranygála rendezvényével zárul, ahol a nyertes tanulók, és felkészítő nevelőik részesülnek elismerésben. A munkacsoport legutolsó kiadványa egy mesekönyv volt, amelyben az alsó tagozatos korosztály meseillusztrációinak győztes munkái kerültek bemutatásra. A pedagógusok továbbképzésére nagy hangsúly helyeződött az elmúlt évek során. Több olyan módszertani foglalkozásra, bemutató órára, jó gyakorlatok átadására került sor, ahol a kollegák megismerkedhetnek az új, korszerű lehetőséggel és ahol mindeközben megvalósulhatott az egymástól tanulás. A pedagógiai hét rendezvénysorozatán, mint minden munkacsoport életében, különös helyet foglalt el az alsó tagozatos munkatársak esetében a szakmai nap, ahol résztvevők számára színvonalas, igényesen megszervezett programok sokasága állt a nevelők pedagógiai kultúrájának innovatív fejlesztésére. Felsős terület A felső tagozat vezetése Kalmárné Takács Erzsébet feladata. A munkacsoport vezetője a pedagógiai programok átdolgozásában, és a nem szakrendszerű oktatás bevezetésében éveken át számtalan alkalommal adott segítséget a kerület intézményei számára. Több évtizede óraadó tanára a kerületi Piros Iskolának magyar nyelv és irodalom szakon. Intézeti munkáját 10 szaktárgyi munkaközösség vezetője segítette a megelőző időszakban Szakterületenként a következő megoszlásban: Bakosné Baár Tünde vizuális kultúra - média mk. Bánki Gábor, ének-zene, Diráné Huszár Gertrúd - technika mk. Gyimesi László - testnevelés mk. Ilkeiné Kupai Valéria történelem mk, Kalmárné Takács Erzsébet - magyar mk. Király Mariann angol mk. Petrilla Csaba földrajz-biológia mk., Salánkiné Fekete Gabriella kémia mk., Schwartz Katalin fizika mk. Tóth Mariann - matematika-informatika mk. Az egyes tantárgyak gondozói évente négy alkalommal tartottak munkaközösségi foglalkozást, ahol időről- időre az aktuális feladatokat, tevékenységeket tervezték meg. Terveik illeszkedtek az aktuális előirányzatokhoz, amelyhez minden résztvevő a saját elképzelését is hozzá tette. Ennek érdekében a szakmát érintő kutatásokra épülő új tudományos eredmények megismerését is szükségesnek tartották, amelyek használatára ösztönözték a kollegáikat. Az utóbbi években a jó gyakorlatok címen megrendezett programok bemutatása, és az erre való ösztönzés ragyogó példa volt minderre. A kerületi pedagógiai hét munkájába a többi munkacsoporttal közösen aktívan részt vállaltak, és arra törekedtek, hogy minden esetben a pedagógiai innovációk legújabb tárházával ismertessék meg a felső tagozatos szaktanárokat. A felkutatott módszerek, lehetőségek számtalan bemutató óra keretében, tantermi körülmények között valósult meg, amelyet mindig nagy érdeklődés övezett. Az iskolák szívesen vették, hogy megmutathatják a kerület más intézményének, hogy miben kiemelkedők, és szívesen megosztják mindezt másokkal. A felső tagozatos munkacsoport számára különösen hangsúlyos feladat a tehetséggondozás. A tanév végén megrendezésre kerülő Aranygála alkalmán kerül átadásra az Aranyalbum, amely az egyes év közben megrendezésre kerülő diákok, és felkészítő nevelőjük bemutatására ad lehetőséget. 7

8 A tehetséges diákok számára 22 tanulmányi versenyt, 13 tehetséggondozó vetélkedőt szerveznek, 3-4 pályázatot hirdetnek meg évente óta létező saját kidolgozású, tematikájú tehetséggondozó rendezvénysorozatuk a Talentum napok címet viseli. Ide tartozik pl. a Múltidéző komplex műveltségi vetélkedő, az Európán át idegen nyelvű földrajzi, az informatikai és a környezetvédelmi csapatversenyek, az Alkotó diákok, alkotó pedagógusok kiállításai, a Kémia show gyerekeknek, a Betlehemes találkozó stb. Tehetséggondozó feladataik megvalósításához részt vettek a minisztérium által és civil egyesületek által kiírt pályázatokban. A tehetséges diákok alkotásaiból CD-ket, füzetet, könyvet szerkesztettek. Gyakran kérték fel csoportot kerületi rendezvények szervezésére. Így például költészet napi műsor, Radnóti Miklós kiállítás, Balassi konferencia, Reneszánsz nap, rajzpályázatok zsűrizése kapcsolódott munkatársainkhoz. Változatos formában valósulnak meg pedagógus továbbképzéseik. Tréningeken (pl. konfliktuskezelés, kooperatív technikák, élménypedagógia) műhelymunkák alkalmával (pl. a pedagógiai program, a házirend átdolgozása) és ötletbörzéken biztosítják a lehetőséget a szakmai ismeretek, a módszertani kultúra továbbfejlesztésére. Szaktudományi, módszertani előadásokat szerveznek, ill. saját munkatársaik is tartanak ilyet kerületi és iskolai szinten egyaránt. Tanfolyamokat hoznak ki a kerületbe (pl. a nem szakrendszerű oktatásról, az erkölcstan tanításáról) és saját kidolgozású, tematikájú 20 órás pedagógiai továbbképzést is meghirdettek. Hasznos tapasztalatokat szerezhetnek a pedagógusok a különböző műveltségterülethez kapcsolódó tanórák és szakköri foglalkozások bemutatóin. Tankönyvszerzőket hívnak meg, tankönyv és taneszköz bemutatókat (pl. a digitális tábláról) szerveznek minden évben több alkalommal. Fakultatív kirándulásokat hirdetnek meg fővárosi múzeumokba, kiállításokra, kutatóintézetekbe stb. Szakmai napjaik előadásain, bemutatóin mindig magas, 250 körüli volt a részvevők száma. Módszertani segédanyagokat, feladatgyűjteményeket állítottak össze, pl. a környezetvédelmi neveléshez, a szövegértés fejlesztéséhez, iskolaünnepélyek rendezéséhez, idegen nyelvi versenyek szervezéséhez, informatika helyi mérésekhez. A munkacsoport vezetője 2007 óta végez szakértői szaktanácsadást. Területei: az iskolai alapdokumentumok (a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend) felülvizsgálata, pedagógusértékelés és minősítés, minőségfejlesztés, szervezetfejlesztés. Külső szakértői felkérések is érkeztek pl. az OH, a Budaörsi Önkormányzat, a XX. Kerületi Önkormányzat részéről. Esélyteremtő terület Az Esélyteremtő munkacsoportunk 2010 szeptemberéig iskolasegítő munkacsoport néven működött. Vezetője az intézmény jelenlegi vezetője, Madárné Gyurján Ildikó már nyolcadik éve. Eleinte a munkacsoportot hét munkaközösség alkotta. Munkájukkal segítettek összehangolni a tanórai és tanórán kívüli pedagógus munkát, amelyek a felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra, a napközire, az igazgató helyettesek összehangolt információ áramlására, a roma és hátrányos helyzetre, az integrációra, gyermekvédelemre, és mindezek adminisztrációjára is vonatkozott. Továbbá feladatuk ellátásával lehetőséget teremtettek a diáktájékoztatásra, a pályaválasztással kapcsolatos teendőkre. A munkacsoport hosszú évek óta kiemelt figyelmet szán az innovatív módszereknek és gyakorlatnak, erre nagy hangsúlyt helyeznek. A évben bekövetkezett változás, amely a gazdasági racionalizálás következtében elvonásokkal járt, és amely olyan megoldást hozott, hogy a munkaközösségek megmaradtak ugyan, de vezetésüket három főre kellett korlátozni. Ennek eredményeként a munkacsoport napjainkban a következők szerint végzi tevékenységét: Jámbrik Mihályné a kerület igazgatóhelyettesi munkaközösség vezetője, Kiss Ágnes a pályaválasztási, osztályfőnöki, valamint az óvodai, és iskolai gyermekvédelmi felelősök munkáját fogja össze. A fejlesztő pedagógusok munkaközössége közel tíz évig volt a munkacsoport meghatározó egysége. Vezetőjük Dobó Kálmánné és a több mint 20 főből álló kollektíva jelenleg a Nevelési Tanácsadóhoz tartozik már harmadik éve. 8

9 A fejlesztőpedagógus munkacsoportjával való kapcsolattartás és tájékoztatás változatlan ellátásra kerül a kolléganő segítségével. Az Esélyteremtő munkacsoport hosszú évek óta minden téren figyelemmel kísérte az innovatív módszereket, és gyakorlatokat, amelyek terjesztésére kiemelt figyelmet szánt. Jó gyakorlatok elterjesztésére bemutató órákon, módszertani továbbképzések alkalmával került sor. A pedagógiai héten a munkacsoporthoz tartozó munkaközösségek hatalmas létszámban voltak jelen. Volt olyan rendezvényünk, konferenciánk, ahol nem volt ritka a 350 fő megjelenése. A tavalyi tanévben 6. alkalommal került megrendezésre a Pályaválasztási Ankét, amely több mint negyven középiskola, gimnázium, szakiskola, jelenléte mellett kb. 400 főt vonzott: szülőket, tanulókat, pedagógusokat, akik hatékony segítséget kaphattak a továbbtanulással kapcsolatos lehetőségekről. Az eseményre - kezdetektől fogva - a Karinthy Frigyes Gimnáziumban került sor. Drámapedagógia terület évtől kezdődően dr. Feitl István a kerületi Oktatási Iroda akkori vezetője úgy ítélte meg, hogy a kerület általános iskoláiban a drámapedagógiai órákat egy pedagógus személyében kell ellátni, akinek státuszát az intézményünk költségvetésébe építették be. A kerület ettől kezdve büszkélkedhet Ledőné Dolmány Mária szakszerű munkájával, hiszen egyes iskolákban drámapedagógiai foglalkozások megtartására nyílt lehetőség december 22-vel a kolléganő áthelyezésre került a XVIII. kerületi Csibész Módszertani Központhoz. Feladatát változatlanul a megszokott keretek között látja el a továbbiakban is. A XVIII. kerületi Önkormányzat forrásából munkakapcsolatunk a továbbiakban is megmaradt segítő, építő jelleggel. 3. Pedagógiai tájékoztatás Az intézet modern pedagógiai könyvtárának és a tankönyvtárnak vezetője 1998 óta Dr. Szilágyiné Gálos Ildikó. A tankönyvtár bővülése az egyes kiadók megjelenésével időről-időre hatalmasra duzzadt. A régibbi, már elavult tankönyvek adományozásában egyrészt a határon túli oktatási intézmények, másrészt a pedagógiai gyűjtemény könyvtára részesült. Minden év januárjában pedagógusok számára tankönyvbemutatókat szervezett az intézet, ahol az egyes kiadók felsorakoztatták tankönyveiket. Ezek megrendezésére többnyire a PIHGY-ben került sor, de előfordult, hogy a Karinthy Gimnázium adott otthont a rendezvénynek. A pedagógiai könyvtár bővítése a kezdeti időktől kiemelt feladata volt az intézetünknek. A gyarapításainkkor figyelembe vettük az adott pedagógiai irányzatoknak megfelelő, új módszereket felsorakoztató pedagógiai irodalmat, és azt, hogy a szakmai továbbképzések, a pedagógusok tanulmányai mire irányulnak, milyen könyvek tudják kiszolgálni az igényeiket. Anyagi kereteink az első tíz évben megfelelően biztosították a gyarapodás feltételét, az elmúlt nyolc évben erre, az egyre szűkülő pénzforrásunk miatt, sokkal kevesebb formában kerülhetett sor. A kolleganő 2001-ben kidolgozott egy módszert, melynek kapcsán mérhető a tanulók könyvtárhasználatának gyakorlatban történő megvalósulása. A 2010/2011-es tanévben 1000 kerületi gyermeken végzett olvasás- és médiaszokás vizsgálatot 6-16 éves korig, melynek folytatásaként a 2011/2012-es tanévben meghirdette kerületünkben az Olvasni jó! háromfordulós levelezős olvasópályázatát, melyre 250 alsós és 250 felsős diák nevezett be. E pályázaton is jól kimutatható a gyerekek olvasási szokásainak és ízlésének nagymértékű változása. Szintén a kolleganő munkája az Olvasóvá nevelés megalapozása című kiadvány. A könyv mérföldkő lett az óvodapedagógusok és az alsó tagozatos nevelők számára. Ami külön örvendetes, hogy nemcsak kerületünkben járt sikerrel, hanem országosan, sőt, határon túl is szép eredményeket tudhat magának. A könyv- és könyvtárhasználat, az olvasóvá nevelés, a pedagógiai tájékoztatás, informálás, valamint a hozzánk látogató szakdolgozók segítése és a szakirodalmi anyagok hozzáférése egyaránt lehetőségként biztosított. 9

10 A médiatár kialakítására évben került sor. Kiemelt szerep jutott tanulás, tanítás eredményességének elérésében az egyes fejlesztő anyagok beszerzésére. Számtalan CD-ROM, DVD tananyag és jogszabály megvásárlására került sor az évek alatt. A Pedagógiai Intézet honlapjának kezelése, fejlesztése, az aktualitások megjelenítése évtől Szilágyiné Gálos Ildikó feladata. Munkáját a honlap aktuális anyagainak ellátásával három intézeti kollega segíti: Madárné Gyurján Ildikó, Maadadiné Borbély Mária és Szújkóné Hegedűs Rozália. A 99. Tehetségpont tevékenysége A PIHYGY 2009-ben az akkor Iskolasegítő munkacsoport tagjainak részvételével szakmai konferenciát szervezett, amelynek vezérelve Mivel segíthetik a pedagógusok a tehetségek kibontakozását a tanórán kívüli iskolai tevékenységekben. Erre a napra több előadót szerveztünk. Felkértem Dr. Csermely Péter professzor urat a Szárny és Teher című munka egyik szerzőjét, hogy a témában tartson a kollegák számára előadást. Ekkor ismertetett meg minket a professzor a Tehetségpontok szerepével, a benne rejlő lehetőségekkel, és arra biztatta a jelenlévőket, hogy vágjanak bele és pályázzák meg a Tehetségpont elnyerését a magyarországi Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnál. Szakmai értekezleten a közösségünk tagjai nyilatkoztak arról, hogy pályázni kívánnak a cím elnyerésére. A pályázatunk elkészítése és a regisztrációs folyamat eredményeként 2009 áprilisában elnyertük a 99 Tehetségpont címet. Majd hosszú akkreditációs folyamat lefolytatása után a Magyar Géniusz Programirodától Kiváló tehetségpont minősítést kaptunk január 05-én. A Tehetségpont alapfeladata: a tehetségek felkutatása, gondozása, a tehetség tanácsadás, a pályaorientáció, az evvel kapcsolatos lehetőségek felkutatása, az információ áramlásának biztosítása minden hozzánk forduló diák, szülő, és pedagógus számára. Jelenlegi kereteink kizárólag arra adnak módot, hogy a kerületi lakosok, vagy kerületi intézményeinkbe járó tanulók számára tudunk biztosítani segítséget. A szaktanácsadók és szakértők saját területükön látják el a tehetséggondozást, tanácsadást, amelyet beépítettek a napi munkájukba plusz feladatként. A sikeres munkához nélkülözhetetlen, hogy más tehetségponttal is kapcsolatba legyünk. Nem áll módomban felsorolni mindazon intézményeket, akik tőlünk kértek segítséget, vagy akik számára mi adhattunk az elmúlt időszakban. Frank Gabriella indítványára 2010-ben létrejött a kerületben egy Tehetségtanács, majd a Tanács javaslataként a kerület önkormányzati fenntartású általános iskoláiban iskolai tehetségkoordinátor hálózat kialakítására került sor. Az iskolai koordinátorok munkájának szakmai irányításának vezetésével Madárné lett megbízva. Anyagi forrást, a koordinátorok kifizetésére az Önkormányzat biztosított egy tanéven keresztül. A 99. Tehetségpont megpályázta a TAMOP B-08- Semmi érték el ne vesszen, kerületi tehetségsegítő hálózatépítése elnevezésű projektet. Ennek a projektnek egyik eleme a kerületi Önkormányzat iskoláinak évfolyamán feltérképezni a tehetséges tanulóinkat. Ehhez szakmai mérésmetodikai módszert dolgozott ki az intézetben Farank Gabriella - volt igazgató - és Maadadiné Borbély Mária mérési szakértő. A mérőanyag három szinten vizsgálta kérdőív segítségével a tehetségeket. (Gyermek, szülő, és pedagógus) Több ezer beérkezett mérőanyag összegyűjtését a kerületi tehetségkoordinátorok végezték el. A mérés feldolgozásával, az eredmények kiértékelésével, elemzésének elkészítésével Madárné Gyurján Ildikó, az intézet jelenlegi vezetője lett megbízva. A kapott eredmények kapcsán az egyes intézmények, és a fenntartó megkapta a több szempontú elemzést, és azoknak a gyermekeknek a névsorát, kb. 66 fő, a kerületben, akik különböző területen kimagasló eredményekkel rendelkeznek. Ez utóbbinál természetesen csak a saját iskola igazgatója ismerhette meg a tanuló nevét. Más intézmény erről kizárólag számszerű adat birtokába kerülhetett.. Megítélésünk szerint az ekkor kiszűrt gyermekekkel a későibbekben mindenképpen foglalkoznunk szükséges! 10

11 Szintén a 2010-ben évbe a tehetségkoordinátorok segítségével minden intézmény megküldte a tanórán kívüli szakköreinek, foglalkozásainak a listáját, amelyből kimutatás készült a fenntartó, és az iskolák számára. Az eddig eltelt időszakban 36 gyermeknek adtunk egyéni segítséget ahhoz, hogy megfelelő tehetségfejlesztésben részesüljön. Patakfalviné, és Maadadiné tehetséggondozó szakvizsgával rendelkeznek már hosszú évek óta, rájuk hárult az előbb említett pályázatban a kerület 18 önkormányzati iskolájában a legtehetségesebbnek vélt diák egyéni szűrése. és Madárné Gyurján Ildikó akkreditált tehetségfejlesztő képzésen vett részt, amelyet a szakterület kiváló képviselője Dr. Dúró Zsuzsanna tartott. Ebbe a továbbképzésbe a kerület intézményeiből a tehetségkoordinátorok is bekapcsolódtak. Az anyagi forrást az a pályázat biztosította, amely a kerületben különböző szakköri lehetőség beindulását is eredményezte. Mindennek ötéves fenntarthatóságát is vállaltuk! Minden kollega folyamatosan megkapja a Magyar Géniusz Iroda aktuális hírlevelét, amelyből értékes szakmai információhoz, segítséghez jut. II. Kapcsolatrendszer - kulturális kapcsolatok ápolása a kerületben Intézetünk jól kiépített kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Az elmúlt 18 évben egyre szélesedő, egyre nagyobb ismertségre tettünk szert, amelyhez a munkatársak közösen járultak hozzá. A közoktatási intézmények egységei hatalmas intézményhálózatot alkotnak a XVIII. kerületben, ahol 20 önkormányzati óvoda, 9 magán, vagy alapítványi, egyházi óvoda. 17 önkormányzati általános iskola, 4 egyházi általános iskola, 3 önkormányzati gimnázium, 3 középiskola, 1 egyházi gimnázium. 1 zeneiskola, egy felnőttek gimnáziuma, valamint 1 speciális általános, és szakiskola, a SOFI, a Gyermekek Átmeneti Otthona, a Családsegítő, és a kerületi Nevelési Tanácsadó biztosítja a köznevelés-közoktatást napjainkban. Ez utóbbi intézménnyel kiemelten szoros a kapcsolatunk, hiszen a több évig intézményünkhöz tartozó fejlesztő pedagógusokkal szinte napi rendszerességgel közösen dolgozunk. További kiemelt partnere az intézetnek a kerületi Önkormányzat, mint működtető. A velük való kapcsolatunk a kölcsönös együttműködésen alapul hosszú évek óta. Mindkét fél a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztására, és alkalmazására törekszik. A törvény által előírt keretek értelmében a rendeletek, jogszabályok betartása meghatározza mindkét fél számára az irányokat. Természetesen ez a szoros együttműködés szeptember 01-óta kiegészült a XVIII. Kerületi Tankerületi igazgatójával és munkatársaival, akikkel napi kapcsolatot ápolunk a feladataink megvalósítása érdekében. A kerületi közoktatási intézmények, óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, kiemelt partnereink, hiszen tevékenységünk fő feladatait elsősorban ezen intézmények nevelőtestületeinek igényei határozzák meg. Évről-évre a különböző rendezvényeink kapcsán elégedettségi kérdőívet töltenek ki a pedagógus kollegák, amelyek eredményei többnyire 80 90% mutatókkal záródnak. Ezek az eredmények a kollegák szakmai, minőségi munkáját ismeri el, s egyben a minőségi mutatók is számunkra.. A kerületi intézmények mellett a fővárosi intézményekkel, főként a Mérei Ferenc Pályaválasztási Központtal korábban rövidítve FPI-vel eredményes, és hosszú idő óta jó viszonyt tartunk fenn. Minden szaktanácsadó, ezelőtt munkaközösség vezető, rendszeres segítséget kapott, és jelenleg is kap tőlük. Az egyes szaktárgyakat érintő munkaközösségi foglalkozásokat gyakran látogatták szaktanácsadóink, és minden aktualitásról, változásról így időben tudták a kollegákat tájékoztatni. Ez hosszú időn keresztül segítséget, mankót jelentett a számukra. Az FPI-ben történt átalakítás után a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium vette át a szakmai irányítását az egyes szakterületeknek. (Az eltelt évek alatt több szakemberüket kértük fel előadások megtartására.) 11

12 A fővárosban jelenleg működő pedagógiai szakmai szolgáltatók is számítanak a munkatársaink tudására. Időről - időre tantárgyi versenyek zsűrizésére, előadások megtartása, egyéb a közoktatást érintő szakértői munkák teljesítésére hívtak, kértek föl minket. Sok esetben hívnak az egyes kerületek szakmai, pedagógiai hetére, napokra, továbbképzésekre, ankétokra, amelynek szívesen tettünk eleget. Vannak olyan pedagógiai szakmai szolgáltatók, akikkel különösen jó a kapcsolatunk, a teljesség igénye nélkül néhány intézmény: Erzsébet, Kőbánya, Újbuda, Erzsébetváros, és a Belvárosi Pedagógiai Szolgáltató. Természetesen több társintézménnyel alakítottunk ki kapcsolatot. pl. Gyáli Nevelési Tanácsadó, XVIII. a kerületi Gyermekek Átmeneti Otthona, a CSIBÉSZ Módszertani Központ a XVIII. kerületi Szabó Ervin Könyvtár, Művelődési Házak, Bókay kert, Szeretve tanulni Egyesület, NATIK, Tébláb Művészeti Együttes, kerületi festők, fotósok, a különböző kerületi kisebbségek. Az elmúlt hat esztendőben Frank Gabriella rengetek alkalmat ragadott meg arra, hogy az intézet különböző pályázatokon vegyen részt. A HEFOP, majd később TIOK adta lehetőségeink hosszú távon meghatározták az intézmény külső kapcsolatának alakulását. Fővárosi, országos szinten óvodák, általános, és középiskolák, pedagógiai szolgáltatók gyarapították a sort. A közoktatásban partnerként szereplő helyi kulturális intézményekkel, művelődési házakkal a kapcsolatunk a szaktanácsadó, szakértő, kollegák hatékony munkájának köszönhetően kimagasló eredményeket tudhat magának. A Fővárosban több múzeummal kimagasló a kapcsolatunk. Ilyen pl. Az Országos Széchenyi Könyvtár, az Országos Levéltár, és ilyen az Országos Pedagógiai Könyvár, ahol dr. Jáki László egykori egyetemi tanáromnak köszönhetően négy közös kiadványunk bizonyítja a hatékony együttműködésünket. A kerületi helytörténeti múzeumunk kiállításait fővárosi és esetenként országos érdeklődés övezi, amely szintén lehetőség a kapcsolatok ápolására, kiépítésére. Az intézetünk egyik legnagyobb eredménye, amely a szakmai külső partnerkörünket érint, hogy sikerült megvalósítanunk az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai Pszichológiai Kara együttműködési megállapodásban rögzítette, hogy intézményünk külső szakmai gyakorlati helyszíne az egyetemnek. Ennek értelmében évek óta érkeznek pedagógia szakos hallgatók, akiknek mentorálását biztosítottuk. További eredményeknek lehet elkönyvelnünk a Kodolányi János Főiskola, és az Egri Eszterházy Főiskolával való kapcsolatainkat. Mindkét intézményből több alkalommal nemcsak egyes hallgatók, de csoportok is érkeztek évek óta a képzési folyamatban segítségükre vagyunk. A média világa kihagyhatatlan a kapcsolattartásunk szempontjából. Az egyes szakterületek képviselői nagy hangsúlyt helyeztek, és jelenleg is helyeznek arra, hogy az általuk megrendezésre kerülő események, rendezvények minél szélesebb körben nyilvánosságot kapjanak. A Városkép, a TV 18. vagy a Kossuth Rádió, és egyéb TV csatornák, rendszeresen megkeresnek minket, hogy a szakmai munkánkról tájékoztatást adhassanak megvalósult eseményeinkről, bemutató óráinkról, foglalkozásokról, konferenciák, kiállítások megnyitásáról tájékoztassák a lakosságot. Itt szeretnénk kiemelni a 2004 óta működő weblapunkat, amely a tájékoztatás a kapcsolattartás lehetőségének elektronikus formában történő megjelenítését biztosítja. A rögzített adatok, mely a látogatottságot számszerű formában adnak képet arról, konkrétan hányan voltak kíváncsiak szakmai munkára. A weblap naprakész információkkal, aktualitásokkal történő megjelenítése a tájékoztatásunk egyik meghatározó pillére. Ezek az eredményeink, mind-mind tükrözik az intézményben folyó szakmai munkát, és hozzásegítenek a pedagógiai kultúra széles körben való emeléséhez, terjesztéséhez! 12

13 III. Az intézmény személyi feltételei, munkaköri alapfeladatok Pedagógiai ellátást szolgáló terület Intézményvezető Tanártovábbképzés Mérés-értékelés Tanártovábbképzés Óvodai szaktanácsadás Munkaügyi feladatok ellátása Alsó tagozatos szaktanácsadás Tehetséggondozás Név/ Napi óraszám Madárné Gyurján Ildikó 8 óra Maadadiné Borbély Mária 8 óra 8 óra Patakfalvi Attiláné 8 óra Munkaköri feladatok Vezetői feladatok teljes körű ellátása, intézményi dokumentáció elkészítése, ellenőrzési feladatok ellátása. Esélyteremtő team egységes munkájának irányítása. Szaktanácsadók kiválasztása, felkérése, munkájuk koordinálása, tantárgygondozói hálózat működésének irányítása. 99 Tehetségpont koordinálása. Pedagógusok szakmai továbbképzésének, önképzésének irányítása. ELTE hallgatók külső gyakorlatának mentorálása, intézményi látogatásuk koordinálása. Szakmai ankétok, konferenciák, továbbképzések szervezésének, lebonyolításának irányítása, ellenőrzése. Pedagógiai mérés értékelés teljes körű feladatainak ellátása. Természettudományos tájékoztatás. Környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok. ELTE hallgatók mentorálása. Szaktanácsadóként ellátja az óvodai terület gondozását. Módszertani információk átadása a gyakorlati megvalósítás segítése. Segít az óvoda-pedagógusok önképzésének, továbbképzésének megszervezésében. Szükség szerint részt vesz az óvodai terület számára fontos szakmai kiadványok, kiállítások létrehozásában. A 99. Tehetségpont munkájában óvodai területen tehetséggondozással kapcsolatos feladatot lát el. Közreműködik az intézet ügyviteli munkáinak elvégzésében. Alsó tagozatos szaktanácsadói feladatok ellátása. Tehetséggondozó versenyek tervezése, bonyolítása. Óvoda iskola átmenet módszertani irányítása. Szaktanácsadói hálózat kiépítése. Szakmai ankétok szervezése, bonyolítása. Bemutató órák tervezése, szervezése. Vizuális technikák innovációja 1-4 évfolyamon. 13

14 Pedagógiai ellátást szolgáló terület Felső tagozatos szaktanácsadás Tanügy-igazgatási feladatok ellátása Pedagógiai tájékoztatás Pedagógiai könyvtár és Médiatár Könyvtárpedagógiai szaktanácsadás Ügyvitelt ellátó terület 1. Kiadványszerkesztés, 2. Számítógépes adatrögzítés, mérési adatok rögzítése, 3. Postázás a kerületi köznevelési és közoktatási intézményekkel 1. Gazdasági ügyek intézése, 2. Intézményi kapcsolattartás, 3. Titkári teendők ellátása, 4. Leltári nyilvántartások, 5. Beszerzések, gazdasági elszámolások Név/ napi óraszám Kalmárné Takács Erzsébet 8 óra dr. Szilágyiné Gálos Ildikó 8 óra Név/ napi óraszáma Szújkóné Hegedűs Rozália 8 óra Csoroszlánné Kiss Klára 8 óra Munkaköri feladatok Felsős munkacsoport vezetőjeként segíti a kerületi iskolák működését. Összegyűjti a tantárgygondozók munkájával kapcsolatos beszámolókat, dokumentációkat. Pedagógiai-szakmai tanácsadással segíti a kerületi iskolák felső tagozatának munkáját. Szervezi és lebonyolítja a kerületi felsős tanulmányi versenyeket, versenynaptárt készít. A továbbképzéseken szerzett információk összegyűjtésével és azonnali átadásával segíti a pedagógiai-szakmai tájékoztatás munkáját. Ellátja a kerület intézményeiben a tanügyigazgatással összefüggő szaktanácsadást. Rendszeres tájékoztatást nyújt a Pedagógiai Intézet dokumentumairól és szolgáltatásairól. Gyűjti, rendszerezi és ismerteti a helyi pedagógusok szakmai jellegű írásait. 99. Tehetségpont és a két online újság szerkesztése heti frissítéssel, intézményi, a négy szakterület leadott anyagok honlapon történő megjelenítése (óvoda, alsó, felső, esélyteremtő). Biztosítja a médiatár és a könyvtár rendszeres látogathatóságát. Összegyűjti az iskolai könyvtárak működését meghatározó, ill. a tankönyv- és taneszközelőírások változásairól szóló rendeleteket. Közvetlen és folyamatos munkakapcsolatban áll a kerületi munkaközösség-vezetőkkel, iskolákkal, könyvtárosokkal. Az olvasási kultúra fejlesztésében könyv- és könyvtárhasználati vetélkedőket, valamint olvasópályázatokat szervez. Munkaköri feladatok Az intézményvezető, ill. az intézet külső és belső munkatársainak segítése a számítógép-használatot igénylő intézményi adminisztráció lebonyolításában, kiadványok szerkesztése. Meghívók, oklevelek, tanúsítványok készítése. Az intézményvezető és az intézeti dolgozók segítése a kapcsolattartásban az irattár gondozása Telefonközpont kezelése, telefonos információadás. Külső és belső szakmai programok helyszínének biztosítása, teljes körű leltár kezelése. Előadások, értekezletek helyszínének biztosítása, A bejövő és kimenő postai küldemények adminisztrálása, naprakész iktatása, intézményi tisztítószerek beszerzése, kiadása. 14

15 IV. Tárgyi feltételek Az intézmény bázisépülete 1996 óta Budapest 18. kerületi Kondor Béla sétány 10. szám alatt a Csontváry Kosztka Általános Iskola udvarában egy különálló épületben található a Nevelési Tanácsadóval, akik a földszinten lévő termekben végzik munkájukat, valamint a volt Helytörténeti Gyűjtemény munkatársaival osztozunk az emeleten található helyiségeken. Természetesen ez a helyzet okoz egyes esetekben nehézségeket, de igazán együttműködő, és toleráns módon kezelni lehet a helyzeteket A szaktanácsadók, szakértők irodái kis alapterületűek, de a rendeletben foglaltaknak megfelelnek. Többszöri belső átalakítás után jelenleg a következő helységekben végezzük el feladatainkat. Öt, igen kisméretű irodánk mellett (ezek egy részét is megosztjuk a helytörténeti gyűjtemény munkatársaival) egy kutató helyiség, egy közös használatú könyvtár és egy kb. 50 fő befogadására alkalmas előadói termemmel, rendelkezünk jelenleg. Ez utóbbit a Nevelési Tanácsadó kollegái is igénybe veszik heti rendszerességgel, valamint több civil szervezet is itt tartja ülését. (Anyagi előny ebből soha nem származott az intézet számára.) Az előadó terem használatára mátrix elkészítését javasoltam, amely megelőzi a torlódásokat, és teljes kihasználtságot biztosítanak. Az intézmény meglévő rossz szigetelésének következtében az egyes évszakok kirívó időjárási viszontagságai sok esetben gondot jelentenek. Nyáron, a nagy hőségben, nagyon nehezen viselhető a fülledtség. Az elmúlt két évben a szerver gépek hűtését a meleg miatt mobil klímák segítségével, kényszermegoldással biztosította a vezetőség. A nyílászárok egyes helyiségekben olyan rossz állapotban vannak, hogy szeles időben az ablak melletti asztaloknál ülő kollegák több esetben huzatot kaptak. Az Önkormányzat anyagi helyzete most nem teszi lehetővé a nagyszabású korszerűsítést, de állag magóvásra talán a közeljövőben el kell különíteni működtetőnknek forrásából. A feladatellátást biztosító bútorok, berendezések minden tekintetben optimálisnak mondhatók. Informatikai eszközeink megfelelő módon biztosítják számunkra a jó színvonalú munka ellátását. A nagyméretű fénymásolónk jelenleg még ki tudja szolgálni igényeinket, karbantartását a működtetőnk vállalta, de mivel közel 10 éve használjuk, így egyre több javításra van szükség. A jövőben célszerű volna a selejtezése, és egy új fénymásoló beszerzése. Amiben mindenképpen szükséges lépni, az informatikai eszközöket üzemeltető, ellátó, karbantartó, és a rendszert működtető szakember foglalkoztatása. Ennek ellátottságát december 31-ig biztosította az önkormányzat a számunkra. Varga Tamás informatikussal kötött megbízási szerződésünk lejárt a fent jelzett időpontban. Ez a terület nincs biztosítva számunkra, amiben nagyon sürgősen és haladéktalanul megoldást kell találni a fenntartó részéről. Egyenlőre azonban nem tudja megoldani a működtető, mert a dologi kiadásainkban erre nem lett költség tervezve önkormányzatunk részéről. Pontosan ez a helyzet állt elő a velünk egy épületben működő Nevelési Tanácsadónál is. Ezért a két intézmény vezetője igényét jelezte a KLIK felé. V. Intézményfejlesztés, belső ellenőrzés Célok 1. Megfelelő mennyiségű és minőségű információk gyűjtése, elemzése 2. A megvalósulás értékelése, ténymegállapítás és értékelés a) A tevékenységek minőségjegyeinek és célszerűségének vizsgálata b) A tények és célkitűzések összehasonlítása a tényleges állapot összehasonlítása a kitűzött céllal. 15

16 c) A feltárt tények elemzése: közös elemzés, értékelés, a tények okainak feltárása, az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, segítségnyújtás, a hibák kijavítása, a hiányok pótlása. 3. Hatékony munkavégzés elősegítése a) Az eredmények felhasználása b) A tervezett feladatok kellő időben, és megfelelő minőségben történő megvalósulása: a helyes gyakorlat megteremtése, az ellenőrzés eredményeiből következtetések levonása, az eredmények megerősítése, a jó módszerek elterjesztése, a szakmai tevékenység hatékonyságának fokozása. 4. Az emberi erőforrás fejlesztése: visszajelzés a szakmai munka színvonaláról, az egyéni erőfeszítés ösztönzése, jutalmazása. Alapelvek 1. Tényszerűség és objektivitás 2. Folyamatosság és tervszerűség 3. Az értékelés és az elemzés szoros összefüggése 4. A teljesítményelvárások világos megfogalmazása 5. Egyenletes munkaterhelés 6. Folyamatos munkaértékelés: fejlesztő, megbeszélés jellegű, a dolgozó önértékelését igénylő, amely különbséget tesz a munkavégzés mennyisége és minősége között. Alapformái a. A megvalósítás módjának, tempójának ellenőrzése b. Az elért eredmények ellenőrzése Munkaformái a. Egyéni (önellenőrzés) b. Kollektív (munkacsoport) c. Vezetői Visszacsatolási eljárások 1. Egyéni értékelés 2. A tapasztalatok általánosítása 3. Visszatérő ellenőrzés és értékelés A vezetői ellenőrzések területei 1. Szakmai tevékenység ellenőrzése 2. Gazdálkodás ellenőrzése 3. Munkáltatói jogkörből adódó ellenőrzés 4. Jogszerű működés ellenőrzése Kiemelt ellenőrzési feladatok 1. Az intézmény szervezeti átalakulása 2. A munkaközösségek munkája 3. A versenyek és rendezvények szervezése 4. Az információáramlást és visszacsatolás 16

17 Ellenőrzési terv Terület Feladat Módszer Felelős Határidő Munkáltatói A munkaköri leírások ellenőrzése Szakmai tevékenység Az intézmény működése A továbbképzési program és az éves beiskolázási terv megvalósulásának ellenőr. A vezetői pályázatban megfogalmazott célok és feladatok teljesítésének nyomon követése A fenntartói elvárások teljesítésének ellenőrzése Heti ütemterv elkészítése, távolléti füzet vezetése Munkatervi feladatok időarányos és a tervezetteknek megfelelő megvalósítása Szaktanácsadók tevékenységük hatékonyságának elemzése Tantárgygondozói hálózat működése A kerületi szaktanácsadók feladatának megvalósítása, az alkalmazott módszerek célszerűsége 99. Tehetségpont tevékenységének nyomon követése Honlapunk informatívabbá és tetszetősebbé tétele Az értekezletek rendjének, azok dokumentumainak ellenőrzése Gazdálkodás Az előirányzatok időarányos teljesítése Ügyvitel A tárgyi eszközök leltárának ellenőrzése A könyvári állomány leltárának Az elektronikus módon érkező levelek, faxok nyilvántartása Dokumentumelemzés Dokumentumelemzés Dokumentumelemzés, Szóbeli, írásbeli beszámoltatás Szóbeli, írásbeli beszámoltatás Szóbeli, írásbeli beszámoltatás Megfigyelés Dokumentumelemzés Interjú Megfigyelés Interjú Feltételek vizsgálata Mérés Megfigyelés Interjú Mérés Megfigyelés Mérés Megfigyelés Dokumentumelemzés Pénzforgalmi elemezése Kimutatás készítése A szakmai feladatok megvalósításához szükséges pénzfelhasználás Dokumentumelemzés Dokumentumelemzés Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető Szaktanácsadók, szakértők, belső kollektíva Intézményvezető Csoportvezetők Intézményvető Csoportvezetők Intézményvető Csoportvezetők Intézményvető Csoportvezetők Tehetségszakértők Intézményvezető Intézményvezető Csoportvezetők Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető Folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos Könyvtáros Megfigyelés Intézményvezető Iktatási rend betartása Megfigyelés Intézményvezető

18 VI. Belső továbbképzési terv Az elmúlt időszakban kollektívánk minden tagja teljesítette a kötelező előírtaknak megfelelően továbbképzését, és evvel eleget tett a pedagógiai szolgáltatók számára érvényben lévő rendeletben meghatározott feladatainak. A köznevelés-közoktatás területén zajló átképzésekre egyetlen kivétellel minden belső szaktanácsadó, szakértő munkatárs regisztrált. Ebben a tanévben a továbbképzésünkkel kapcsolatos tervezéseink a szaktanácsadók, és szakértők képzésére koncentrálódik. A folyamat további része a TAMOP projekt, melynek célja szakértői adatbázis létrehozása. Központilag meghatározott továbbképzéseinket a KIK, OFI által előírtak, és a rendeletekben meghatározottak szerint fogjuk végezni ebben az évben. Ehhez a szaktanácsadó és szakértő kollegák kivétel nélkül csatlakozni szeretnének. A pedagógiai mérés-értékelés szakmai innovációjához elengedhetetlen, hogy az időről-időre megrendezendő PÉK szakmai konferenciáján legalább egy fő részt vegyen. Évek óta ez a fóruma a szakterület megfelelő aktuális tudományos ismeretének bővítésére ad lehetőséget Ennek megvalósításához elengedhetetlen a részvételen való szándékunk jelzése, és az összeg betervezése. VII. Az egyes területek hatékony feladatellátását szolgáló szakmai célok, prioritások A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet a köznevelésre vonatkozó hatályos magyar jogszabályokban lefektetett alapelveket követve éves feladatainak ellátásához éves munkatervet készített. A dokumentum a Nkt. 19. (2) bekezdésében meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásának feladatait tartalmazza. A tervezet egyes fejezeteiben a mérés-értékelés, az óvoda, az alsó tagozat, a felső tagozat, az esélyteremtő munkacsoport, a pedagógiai tájékoztatás munkaterületek céljai, feladatai fogalmazódnak meg. Az intézmény munkatervét az ellátási területén működő nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények igényei alapján állította össze. Legfőbb célja pedagógiai értékeink megőrzése, fejlesztése és terjesztése, amelyben kiemelkedő szerepe van a helyi sajátosságokra épülő programjainknak. 18

19 MÉRÉS MUNKATERV Az ellátott terület rövid bemutatása Intézetünk megalakulása óta (1994) végez méréseket. Kezdetekben a tantárgyi mérések, majd a saját összeállítású neveltségi mérések domináltak. Mértünk erkölcsi tudatosság (erkölcsi értékítéletek), tolerancia, környezeti és egészségnevelés, valamint közlekedés témakörben általános iskolai és középiskolai évfolyamokon is. Neveltségi méréseink egyedülállók, mérőanyagaink többnyire saját készítésűek. Közel 10 éve mérjük az összes kerületi elsős bemeneti képességeit a DIFER- rendszerrel. Az Országos Kompetenciamérés meghonosodásával a központi eredmények elemzésére helyeződött a hangsúly. Segítettük az iskolákat és a fenntartót az eredményeik helyes értelmezésében, a szükséges fejlesztési tervek kidolgozásában. Az Intézet szervezeti átalakulásának következtében a Mérési csoport mára egy főre zsugorodott, ez a tény lényegesen befolyásolja a felvállalható feladatok körét. Jelenleg fő feladatnak az iskolák saját belső méréseinek szaktanácsadással történő támogatását, és a külső mérések (OKM, szakfelügyelet) követelményeinek való megfelelés segítését gondoljuk. Kellő létszámú apparátus és megfelelő mérőanyag hiányában évi egy kerületi szintű mérésnél többet nem tudunk felvállalni, ez idén az erkölcsi tudatosság mérése lesz a 7. évfolyamon. A hatékony működést biztosító személyi, dologi és egyéb feltételek, javaslatok A mérési terület külső információhoz jutása erősen korlátozott, ami megnehezíti a tervezést. A budapesti mérési szakemberek összefogását eddig a Fővárosi Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet mérési csoportja végezte. Központi tájékoztatás és irányítás rendszerének kialakítását feltétlen szükségesnek tartjuk 1. Az elméleti továbbképzés és az országos tapasztalatcsere eddig a Szegedi Tudományegyetem által évente megrendezésre kerülő PÉK mérési konferencián valósult meg. A konferencián való részvétel alapvető feltétele a korszerű mérési munka ellátásának. Ezért kérem a KLIK anyagi támogatását egy fő, a mérési szaktanácsadó részvételének biztosításához - (sürgős, mivel a befizetési határidő február 28., kb ,- Ft). Szakmailag megfelelő mérőanyag házi előállítása - a jelenlegi körülmények között - szinte kivitelezhetetlen, megvásárlása anyagi akadályokba ütközik. Központi segítséget várunk a feladatbank működtetése és bővítése érdekében, ezért alsós mérőanyag vásárlásához Ft támogatást kérünk. Költségek összesen: Feladat megnevezése Igényelt költség (Ft) I. PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (856020) ,- Ft 1. PEDAGÓGIAI MÉRÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK III. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG (856099) ,- Ft 1. MÓDSZERTANI SEGÉDANYAGOK, KIADVÁNYOK KÉSZÍTÉSE Egyéb Részvétel a szegedi PÉK-2013 szakmai konferencián Mérőanyag vásárlása ,- Ft ,- Ft Összesen: ,- Ft 1 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet

20 Részletes munkaterv Ellátott terület neve MÉRÉS Pedagógiai szakértő neve: Maadadiné Borbély Mária Tervezési időszak: január december 31. Szakfeladat megnevezése Program, tevékenység megnevezése Tervezett időpont 1. PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS, MÉRÉSEK LEBONYOLÍTÁSA OKM kerületi eredmények összeállítása, elemzése, Iskolai eredmények részletes elemzése Segítségnyújtás a FITT Kerületi elemzés készítéséhez igény szerint Kerületi felmérés az iskolák belső méréseiről Kerületi bemeneti DIFER mérés, elemzés - írásmozgás-koordináció, - beszédhang-hallás, - elemi számolás Kerületi neveltségszint-mérés Erkölcsi értékek 7. osztály Intézeti szakmai programok elégedettségi vizsgálata 2. SZAKTANÁCSADÁS TANTÁRGYGONDOZÁS 1. SZAKTANÁCSADÁS, MENTORÁLÁS Szakmai tanácsadás mérési eszközökről, eljárásokról intézményeknek Tervezett helyszín Programfelelős Tervezett összeg PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK márciusáprilis Tervezett összeg felhasználása Pedagógiai Intézet Maadadiné 6.000,- Ft Papír, fénymásolás Pedagógiai Intézet Maadadiné - - tavasz május Pedagógiai Intézet Maadadiné szeptemberoktóber november Kerületi általános iskolák (21 intézmény) Kerületi általános iskolák (21 intézmény) Maadadiné 6.000,- Ft Papír, fénymásolás Maadadiné 8.000,- Ft Papír, fénymásolás folyamatos Pedagógiai Intézet Maadadiné - - folyamatos Pedagógiai Intézet Maadadiné - - Szakdolgozatot író kollégák segítése folyamatos Pedagógiai Intézet Maadadiné - - ELTE hallgatók gyakorlati képzése folyamatos Pedagógiai Intézet Maadadiné - - Nevelési tanácsadó segítése az iskolaérettségi vizsgálatokkal kapcsolatos mérési feladatok ellátásában folyamatos Pedagógiai Intézet Maadadiné SZELLEMI TEVÉKENYSÉG SZAKÉRTÉS Szakértői feladatok ellátása a KLIK és a kerületi intézmények felkérése alapján folyamatos Pedagógiai Intézet Maadadiné

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Pályázat a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2012-ben meghirdetett igazgatói állására, amely megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. február 22. számában 2012. március

Részletesebben

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével 2010/ tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével Budapest, 2010. szeptember 15. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalom AZ INTÉZMÉNY HELYZETE... 3 TOVÁBBKÉPZÉSI TERV... 4 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV... 4 MINŐSÉGFEJLESZTÉS...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2009/2010.

BESZÁMOLÓ A 2009/2010. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, 2010. augusztus 25. Frank Gabriella igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL 3 1.1 Személyi feltételek

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület!

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! A III. kerületi portálon és az Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelent felhívás

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató 2014. évi munkaterv Összeállította Rigóczki Csaba igazgató TARTALOM Tartalom... 2 2013. évi Beszámoló... 3 Helyzetelemzés... 3 A feladatellátási területen működő köznevelési intézményhálózat... 6 Az intézet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. Az intézet szakmai munkájának áttekintése 1.1. A 2013. évi elfogadott munkaterv

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva PÁLYÁZAT a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest 13. Tankerülete 1138 Budapest, Tomori köz 6. azonosító szám: 1285-1/2013/KIK/198 Budapest XIII. kerületi Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

2015. ÉVI MUNKATERVE

2015. ÉVI MUNKATERVE A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET 2015. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Szontagh Pál igazgató 2015. január Tartalomjegyzék Alapvetés... 3 2014. évi beszámoló... 3 Jogszabályi háttér... 3 Helyzetelemzés... 3 Az

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Köszöntő... 4 1.2 Alapító okirat... 5 1.3 Az iskola története... 9 Gimnázium és szakközépiskola... 9 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat... 13 Szakmai Szolgáltató... 14 1.4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben