A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet éves munkaterve. (2013. január-december)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)"

Átírás

1 A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet éves munkaterve (2013. január-december) 1

2 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége Helyzetelemzés Az intézmény bemutatása Az intézmény feladata, tevékenysége Fő tevékenységi területek bemutatása... 5 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai mérés értékelés Szaktanácsadás... 6 Óvodai terület... 6 Alsós terület... 6 Felsős terület... 7 Esélyteremtő terület... 8 Drámapedagógia terület Pedagógiai tájékoztatás... 9 A 99. Tehetségpont tevékenysége...10 II. Kapcsolatrendszer - kulturális kapcsolatok ápolása a kerületben III. Az intézmény személyi feltételei, munkaköri alapfeladatok IV. Tárgyi feltételek V. Intézményfejlesztés, belső ellenőrzés Ellenőrzési terv VI. Belső továbbképzési terv VII. Az egyes területek hatékony feladatellátását szolgáló szakmai célok, prioritások MÉRÉS MUNKATERV...19 Az ellátott terület rövid bemutatása A hatékony működést biztosító személyi, dologi és egyéb feltételek, javaslatok Részletes munkaterv MUNKATERV AZ ÓVODAI TERÜLET FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA...23 Az ellátott terület rövid bemutatása A hatékony működést biztosító személyi, dologi és egyéb feltételek, javaslatok Pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai értékelés, mérések lebonyolítása Szaktanácsadás, tantárgygondozás Tájékoztatás Tanügy-igazgatási szolgáltatás Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése Tanulmányi, sport, és tehetséggondozó versenyek szervezése összehangolása Egyéb tevékenységek Részletes munkaterv MUNKATERV AZ ALSÓS TERÜLET FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA...36 Az ellátott terület rövid bemutatása A hatékony működést biztosító személyi, dologi és egyéb feltételek, javaslatok Pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai értékelés, mérések lebonyolítása Szaktanácsadás, tantárgygondozás Tájékoztatás Tanügy-igazgatási szolgáltatás Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése

3 Tanulmányi, sport, és tehetséggondozó versenyek szervezése, tehetséggondozás Egyéb tevékenységek Részletes munkaterv MUNKATERV A FELSŐS TERÜLET FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA...44 Az ellátott terület rövid bemutatása A hatékony működést biztosító személyi, dologi és egyéb feltételek, javaslatok Pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai értékelés, mérések lebonyolítása Szaktanácsadás, tantárgygondozás Tájékoztatás Tanügy-igazgatási szolgáltatás Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése Tanulmányi, sport, és tehetséggondozó versenyek szervezése összehangolása Részletes munkaterv MUNKATERV ESÉLYTEREMTŐ TERÜLET FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA...52 Az ellátott terület rövid bemutatása A hatékony működést biztosító személyi, dologi és egyéb feltételek, javaslatok Pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai értékelés, mérések lebonyolítása Szaktanácsadás, tantárgygondozás Tájékoztatás Tanügy-igazgatási szolgáltatás Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése Tanulmányi, sport, és tehetséggondozó versenyek szervezése összehangolása Egyéb tevékenységek Részletes munkaterv MUNKATERV A PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA...60 Az ellátott terület rövid bemutatása A hatékony működést biztosító személyi, dologi és egyéb feltételek, javaslatok Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szaktanácsadás, tantárgygondozás Pedagógiai tájékoztatás Tanügy-igazgatási szolgáltatás Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása Egyéb tevékenységek Részletes munkaterv VIII évben megrendezésre kerülő Pedagógiai Napok tervezete, költségvetéssel kiegészítve IX. Intézkedési terv a szaktanácsadó, tantárgygondozó hálózat működtetésének ütemezésére

4 I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége 1. Helyzetelemzés A jelenlegi fenntartóváltás indokolttá teszi számunkra, hogy intézményünk szakmai tevékenységét, feladatait részletesen kifejtsük és bemutassuk mindazt a munkát, amely a mindenkori törvényben, és rendeletben meghatározottakon túl, sajátos hagyományainkra épülő módon megvalósult, a megelőző időszakban. A közel 100 ezer lélekszámú XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre lakosai Tomory Lajos munkájának köszönhetően után létrehozták a kerületben egy Helytörténeti Gyűjteményt. Hosszú idő elteltével, hivatalosan 1990 áprilisában a Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól megkapta az intézmény a működési engedélyét. Hivatalos neve ettől kezdve: Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény. Feladatát az előirányzatoknak megfelelően ezek értelmében látta el ben Pilhoffer Ferenc közreműködésének köszönhetően megalakult egy új pedagógiai intézet a kerületben, amely egybeolvadt az eddigi gyűjteménnyel, és hivatalos neve ettől kezdve: XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény lett, rövidítve (PIHGY - sok helyen a szakmában még most is így ismerik az intézményt). Feladata ettől kezdve több célú szakmai szolgáltatás, amely a közoktatás, a közművelődés ellátására irányult. Székhelye megalakulása óta a budapesti Havanna lakótelepen, a Kondor Béla sétány 10. szám alatt található. 2. Az intézmény bemutatása Az elmúlt 18 évben az intézet számos átalakuláson ment keresztül. Alaptevékenységén túl, amely a pedagógiai szakmai szolgáltatásra összpontosult, ellátta a helytörténeti, a központi műhely, és a gyógytestnevelés feladatkörét egyaránt. A négy intézményegység közel tizenöt éven keresztül szolgáltathatott a kerület közoktatási intézményei számára az igényeknek megfelelően szellemi és tárgyi segítséget. Természetesen mindezt térítésmentesen biztosította a partnerei számára. Az Önkormányzat képviselő testületének döntése értelmében 2007-ben, a kerületi Nevelési Tanácsadó égisze alá helyezték át a gyógytestnevelők közösségét, szakszolgálati feladataikat más intézményhez csoportosították. Még ebben az évben anyagi források hiányában a központi műhely végleges megszűnésére is sor került. Az intézkedés legnagyobb vesztesei az iskolákban maguk a diákok lettek. A technika tantárgy, a gyakorlati foglalkozás lehetősége - az eddigi formájában a központilag biztosított eszköz ellátás hiányában - megszűnt. Ettől kezdve a két intézményegység - a pedagógiai intézet és a helytörténeti gyűjtemény - látta el alapító okirata szerint meghatározott feladatát az elmúlt öt esztendőben. A év a nagy változások időszaka volt az intézményegység életében. A XVIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézetet leválasztja a Helytörténeti Gyűjteménytől, és önálló intézményként működteti szeptember 01- től. A Helytörténeti Gyűjteményt beolvasztotta a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményegységei -be július 31. Frank Gabriella igazgató 2x5 éves mandátuma lejárt augusztus 01-től az intézmény új igazgatója Madárné Gyurján Ildikó lett, aki 12 éven át szaktanácsadója, pedagógiai szakértője volt az intézménynek. 3. Az intézmény feladata, tevékenysége Az Intézet - a kerületi közoktatás intézményei számára - hosszú idő óta az önkormányzat által biztosított anyagi kereteken túl, különböző pályázati források elnyerése eredményeként tudta biztosítani megtervezett programjának finanszírozását óta így került sor EU-s, országos, fővárosi és a helyi önkormányzat által kiírt pályázatok innováció, fejlesztéssel járó projektek megcélzására, lebonyolítására. Ilyenek voltak, pl. a környezetvédelem, az egészségmegőrzés, különböző művészeti ágak, több sportágra kiterjedő tehetségterület, a kompetencia alapú oktatás és végül a múzeumpedagógia. 4

5 2005 márciusától a HEFOP/2004/ "Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében" pályázat eredményeként - az akkori PIHGY - a 12 konzorcium budapesti székhelye lett. Ez hatalmas lehetőséggel és természetesen hatalmas felelősséggel is együtt járt a szaktanácsadók, szakértők, a résztvevő pedagógusok és a kerület intézményei számára. A kompetencia alapú oktatáshoz szükség volt a pedagógusok továbbképzésére, módszertani, innovatív eljárások és eszközök megismerésére, és alkalmazási lehetőségeinek a gyakorlatba való átültetésére. Ezt követően a kipróbált programcsomagok tesztelésére került sor hét kompetencia területen a kerület néhány óvodájában, általános iskolájában és gimnáziumában. Ez a folyamat implementáció néven került be a köztudatba. Ekkor nyílt lehetőség az intézményben több munkatárs számára különböző kompetencia területén mentori képzésre, amelyet a SULINOVA, majd később az EDUCATIO tett lehetővé. Erre épült 2006-ban a,,kompetencia-alapú oktatás elterjesztése. Itt olyan követő iskolák vagy óvodák vettek részt, akik a már kipróbált, és átalakított eredményesnek értékelt kompetencia alapú tananyagokat, módszertani eljárásokat, eszközöket a tanítás- tanulás folyamatába intézményeikben alkalmazzák a tanórai munka során. A hangsúly az adaptációra került. Legutóbbi nagyszabású pályázati munkánk: Múltunk értékeinek bemutatása múzeumi eszközökkel című pályázaton kiemelt összeget nyert el a PIHGY, amelynek köszönhetően lehetőséget tudott teremteni számos kerületi, közoktatási intézményben: óvodában, iskolában, és a SOFI-ban ahhoz, hogy néphagyományokat, népszokásokat valamint a kerület múltját tanórán és a tanórán kívüli szakköri foglalkozások alkalmával megvalósítsa. Ennek a pályázatnak öt éves fenntartási kötelezettsége van, amelyet biztosítanunk kell. Az intézet további feladatai közé tartoztak az egész kerület számára megrendezésre kerülő központi évfordulós ünnepeken való részvételeink. 4. Fő tevékenységi területek bemutatása Pedagógiai szakmai szolgáltatások 1. Pedagógiai mérés értékelés Mérési- értékelési feladatokat Maadadiné Borbély Mária látja el. Az eredmények kiértékelése, elemzése, értelmezése, és az egyes intézmények, a fenntartó tájékoztatása évről-évre Maadadiné munkája. Munkáját a megelőző időszakban két kolléga segítette, jelenleg az adatrögzítésben van segítségéré Szujkóné Hegedűs Rozália. A mérési csoportvezető hatáskörébe tartozik a kerületi általános iskolai mérés értékelési felelősök munkájának segítése, szakmai tanácsadása, módszertani segítségadása is. Az 1994-es tanév óta az intézet több mint 50 különböző tantárgyi, neveltségi, tantárgyközi, DIFER, természettudományos és egyéb mérést tervezett, szervezett és bonyolított le. Sok esetben külső munkaközösség-vezetők és belső kollegák, könyvtári, múzeumi területekről is segítői voltak az iskolai mérések lebonyolításánál. Több esetben nemcsak a javítás, kiértékelés és elemzés volt a feladat, de a mérőeszközök összeállítása is a kollégákra hárult, mert anyagi források hiányában sajnos nem volt mód megvételükre. Köztudomású, hogy az utóbbi években az országos kompetenciamérések eredményei az iskolák számára felértékelődtek. Hatalmas munka volt a tavalyelőtti tanév természettudományos mérőanyag összeállítása. A több mint 900 tanulót érintő mérés feldolgozása és a több hónapon át tartó kiértékelésese nagy energiába tellett. Az elemzés és értékelés eredményét mind az iskola igazgatója, mind a fenntartó megkapta. A munkaterületek közti együttműködés eredményeként, mérési szakértőnk javaslatára, 2012-ben, az óvodai munkacsoport vezetőjének irányításával elkezdődött az óvodai megfigyelő lapok adatrögzítése, a megfigyelő lapok digitalizálása. 5

6 Így lehetőség nyílik arra, hogy az óvodások fejlődési ütemének nyomon követését informatikai eszköz segítségével, kidolgozott szempontrendszer alapján rögzíthessék ezen túl az óvónők. 2. Szaktanácsadás Óvodai terület Az óvodai területet 2006-tól vezeti. Munkáját egy külsős mentor segítette éveken át. Összehangolt tevékenységük fő feladatát a tájékoztatás, a szakmai módszertani innováció szélesítése, elterjesztése, kiállítások megrendezése, bemutató foglalkozások megszervezése, lebonyolítása alkotta. Évek óta, kora nyáron szervezik meg az Angyalkert elnevezésű rendezvényüket, amely a kerületi Bókay kertben hatalmas tömegek bevonásával nagyon sikeres eseménnyé vált. Az óvodai férőhelyek száma annak ellenére sem elegendő, hogy 22 állami és 6 magánóvoda biztosítja a kerületi óvodás korosztály számára a nevelés feltételét. Az óvodai csoportok maximális kihasználtsággal működnek, ami az óvodapedagógusok számára nem jelent könnyű feladatot. Az óvodavezetők folyamatos, napi kapcsolatban vannak a munkacsoport vezetőjével, aki összehangolja az egész kerület óvodai nevelésének irányát a törvényi keretekben megfogalmazott célokkal. Munkájukat az érvényben lévő Köznevelési Törvényben megfogalmazottak mellett az Óvodai Nevelés Alapprogramban meghatározottak szerint tervezik és hajtják végre. A munkacsoport vezetője, a mindenkori igényeket figyelembe véve, az aktuális módszertani lehetőségek széles skálájával biztosította a kollegáknak az egyes műhelyfoglalkozások alkalmával megvalósítható önképzés lehetőségét. Megvalósult az egymástól való tanulás lehetősége, amelyre kiemelten nagy hangsúlyt helyeztek. Folyamatosan szerveztek az óvodák különböző nevelési területekre vonatkozó bemutató foglalkozásokat. Az óvoda iskola átmenet közelítése az elmúlt négy évben szintén kiemelt helyet foglal el a munkacsoport életében. Az óvodai munkacsoport számtalan pályázati lehetőséggel igyekezett biztosítani az elmúlt időszakban a különböző rendezvények és kiállítások költségét. Ennek köszönhetően a határon túli óvodák közül szlovákiai intézményekkel alakítottak ki szoros szakmai együttműködést. további feladatai közé tartozott nemcsak az óvodai, de az intézmény egészét érintő különböző pályázatok írása és lebonyolítása is szeptemberétől az intézet munkaügyi feladatait is ellátja. Alsós terület Az alsó tagozat vezetője Patakfalvi Attiláné szaktanácsadó. A munkacsoport tevékenységét az általános iskolák alsó tagozaton történő korszerű módszertani eljárásainak elterjesztése a differenciált oktatás, a tanítás tanulás folyamatában megnyilvánuló nehézségekre irányuló megoldások felkutatása, a tehetséggondozás, a különböző innovatív programok elterjesztése, kiállítások megrendezése, egyéni tanácsadás, bemutató órák megszervezése és lebonyolítása alkotta. Kiemelt szerepet kapott a művészeti nevelés a rajz és vizuális kultúra kompetenciájának fejlesztése, amely az utóbbi években, a Kastélydombi Általános Iskolában Patakfalviné munkájának köszönhetően, szakköri formában is megvalósulhatott. A kollegák számtalan kiadvánnyal segítették a nevelőket és szülőket a gyermek képességeinek vizsgálatában, és az iskolakezdéshez való sikeres felkészülésben, valamint a kompetencia alapú oktatás elterjesztésének lehetőségeit az alsó tagozaton. Az elmúlt néhány évben a környezeti nevelés igen kiemelt helyet kapott a munkacsoport életében. Segítségükkel több iskola kapcsolódott be az Ökoiskola programjába. Ehhez a munkaközösség rengeteg segítséget adott: számtalan pályázat megírásával és elnyerésével mozdította elő az elért sikereiket. Különböző konferenciaszervezésére került sor a környezetei nevelés égisze alatt, 6

7 amelynek kapcsán a többi munkacsoportot is felkérték, hogy a saját korosztályának megfelelő módon kapcsolódjanak be. Számtalan pályázat segítette az anyagi forrás előteremtésében, amely a munkacsoport érdeme. A DIFER mérés rövidített változatának elkészítése évek óta meghatározó az első osztályos nevelők számára. A mérés felkészítésében a mérési csoporttal közösen minden év elején tájékoztatást, és segítséget kaptak az alsó tagozatos kollegák. Az óvoda iskola átmenetére nagy hangsúlyt helyeztek, melyre az elmúlt években több napos konferenciát is meg tudtak szervezni. Az iskolaválasztáshoz hosszú évek óta Ilyenek vagyunk címmel kiadványokat szerkesztett, és adott ki a munkacsoport. Segítve ezzel a szülőket, gyermekeiket. Az évközben megrendezésre kerülő versenyeik eredménye több mint tíz éve az Aranygála rendezvényével zárul, ahol a nyertes tanulók, és felkészítő nevelőik részesülnek elismerésben. A munkacsoport legutolsó kiadványa egy mesekönyv volt, amelyben az alsó tagozatos korosztály meseillusztrációinak győztes munkái kerültek bemutatásra. A pedagógusok továbbképzésére nagy hangsúly helyeződött az elmúlt évek során. Több olyan módszertani foglalkozásra, bemutató órára, jó gyakorlatok átadására került sor, ahol a kollegák megismerkedhetnek az új, korszerű lehetőséggel és ahol mindeközben megvalósulhatott az egymástól tanulás. A pedagógiai hét rendezvénysorozatán, mint minden munkacsoport életében, különös helyet foglalt el az alsó tagozatos munkatársak esetében a szakmai nap, ahol résztvevők számára színvonalas, igényesen megszervezett programok sokasága állt a nevelők pedagógiai kultúrájának innovatív fejlesztésére. Felsős terület A felső tagozat vezetése Kalmárné Takács Erzsébet feladata. A munkacsoport vezetője a pedagógiai programok átdolgozásában, és a nem szakrendszerű oktatás bevezetésében éveken át számtalan alkalommal adott segítséget a kerület intézményei számára. Több évtizede óraadó tanára a kerületi Piros Iskolának magyar nyelv és irodalom szakon. Intézeti munkáját 10 szaktárgyi munkaközösség vezetője segítette a megelőző időszakban Szakterületenként a következő megoszlásban: Bakosné Baár Tünde vizuális kultúra - média mk. Bánki Gábor, ének-zene, Diráné Huszár Gertrúd - technika mk. Gyimesi László - testnevelés mk. Ilkeiné Kupai Valéria történelem mk, Kalmárné Takács Erzsébet - magyar mk. Király Mariann angol mk. Petrilla Csaba földrajz-biológia mk., Salánkiné Fekete Gabriella kémia mk., Schwartz Katalin fizika mk. Tóth Mariann - matematika-informatika mk. Az egyes tantárgyak gondozói évente négy alkalommal tartottak munkaközösségi foglalkozást, ahol időről- időre az aktuális feladatokat, tevékenységeket tervezték meg. Terveik illeszkedtek az aktuális előirányzatokhoz, amelyhez minden résztvevő a saját elképzelését is hozzá tette. Ennek érdekében a szakmát érintő kutatásokra épülő új tudományos eredmények megismerését is szükségesnek tartották, amelyek használatára ösztönözték a kollegáikat. Az utóbbi években a jó gyakorlatok címen megrendezett programok bemutatása, és az erre való ösztönzés ragyogó példa volt minderre. A kerületi pedagógiai hét munkájába a többi munkacsoporttal közösen aktívan részt vállaltak, és arra törekedtek, hogy minden esetben a pedagógiai innovációk legújabb tárházával ismertessék meg a felső tagozatos szaktanárokat. A felkutatott módszerek, lehetőségek számtalan bemutató óra keretében, tantermi körülmények között valósult meg, amelyet mindig nagy érdeklődés övezett. Az iskolák szívesen vették, hogy megmutathatják a kerület más intézményének, hogy miben kiemelkedők, és szívesen megosztják mindezt másokkal. A felső tagozatos munkacsoport számára különösen hangsúlyos feladat a tehetséggondozás. A tanév végén megrendezésre kerülő Aranygála alkalmán kerül átadásra az Aranyalbum, amely az egyes év közben megrendezésre kerülő diákok, és felkészítő nevelőjük bemutatására ad lehetőséget. 7

8 A tehetséges diákok számára 22 tanulmányi versenyt, 13 tehetséggondozó vetélkedőt szerveznek, 3-4 pályázatot hirdetnek meg évente óta létező saját kidolgozású, tematikájú tehetséggondozó rendezvénysorozatuk a Talentum napok címet viseli. Ide tartozik pl. a Múltidéző komplex műveltségi vetélkedő, az Európán át idegen nyelvű földrajzi, az informatikai és a környezetvédelmi csapatversenyek, az Alkotó diákok, alkotó pedagógusok kiállításai, a Kémia show gyerekeknek, a Betlehemes találkozó stb. Tehetséggondozó feladataik megvalósításához részt vettek a minisztérium által és civil egyesületek által kiírt pályázatokban. A tehetséges diákok alkotásaiból CD-ket, füzetet, könyvet szerkesztettek. Gyakran kérték fel csoportot kerületi rendezvények szervezésére. Így például költészet napi műsor, Radnóti Miklós kiállítás, Balassi konferencia, Reneszánsz nap, rajzpályázatok zsűrizése kapcsolódott munkatársainkhoz. Változatos formában valósulnak meg pedagógus továbbképzéseik. Tréningeken (pl. konfliktuskezelés, kooperatív technikák, élménypedagógia) műhelymunkák alkalmával (pl. a pedagógiai program, a házirend átdolgozása) és ötletbörzéken biztosítják a lehetőséget a szakmai ismeretek, a módszertani kultúra továbbfejlesztésére. Szaktudományi, módszertani előadásokat szerveznek, ill. saját munkatársaik is tartanak ilyet kerületi és iskolai szinten egyaránt. Tanfolyamokat hoznak ki a kerületbe (pl. a nem szakrendszerű oktatásról, az erkölcstan tanításáról) és saját kidolgozású, tematikájú 20 órás pedagógiai továbbképzést is meghirdettek. Hasznos tapasztalatokat szerezhetnek a pedagógusok a különböző műveltségterülethez kapcsolódó tanórák és szakköri foglalkozások bemutatóin. Tankönyvszerzőket hívnak meg, tankönyv és taneszköz bemutatókat (pl. a digitális tábláról) szerveznek minden évben több alkalommal. Fakultatív kirándulásokat hirdetnek meg fővárosi múzeumokba, kiállításokra, kutatóintézetekbe stb. Szakmai napjaik előadásain, bemutatóin mindig magas, 250 körüli volt a részvevők száma. Módszertani segédanyagokat, feladatgyűjteményeket állítottak össze, pl. a környezetvédelmi neveléshez, a szövegértés fejlesztéséhez, iskolaünnepélyek rendezéséhez, idegen nyelvi versenyek szervezéséhez, informatika helyi mérésekhez. A munkacsoport vezetője 2007 óta végez szakértői szaktanácsadást. Területei: az iskolai alapdokumentumok (a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend) felülvizsgálata, pedagógusértékelés és minősítés, minőségfejlesztés, szervezetfejlesztés. Külső szakértői felkérések is érkeztek pl. az OH, a Budaörsi Önkormányzat, a XX. Kerületi Önkormányzat részéről. Esélyteremtő terület Az Esélyteremtő munkacsoportunk 2010 szeptemberéig iskolasegítő munkacsoport néven működött. Vezetője az intézmény jelenlegi vezetője, Madárné Gyurján Ildikó már nyolcadik éve. Eleinte a munkacsoportot hét munkaközösség alkotta. Munkájukkal segítettek összehangolni a tanórai és tanórán kívüli pedagógus munkát, amelyek a felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra, a napközire, az igazgató helyettesek összehangolt információ áramlására, a roma és hátrányos helyzetre, az integrációra, gyermekvédelemre, és mindezek adminisztrációjára is vonatkozott. Továbbá feladatuk ellátásával lehetőséget teremtettek a diáktájékoztatásra, a pályaválasztással kapcsolatos teendőkre. A munkacsoport hosszú évek óta kiemelt figyelmet szán az innovatív módszereknek és gyakorlatnak, erre nagy hangsúlyt helyeznek. A évben bekövetkezett változás, amely a gazdasági racionalizálás következtében elvonásokkal járt, és amely olyan megoldást hozott, hogy a munkaközösségek megmaradtak ugyan, de vezetésüket három főre kellett korlátozni. Ennek eredményeként a munkacsoport napjainkban a következők szerint végzi tevékenységét: Jámbrik Mihályné a kerület igazgatóhelyettesi munkaközösség vezetője, Kiss Ágnes a pályaválasztási, osztályfőnöki, valamint az óvodai, és iskolai gyermekvédelmi felelősök munkáját fogja össze. A fejlesztő pedagógusok munkaközössége közel tíz évig volt a munkacsoport meghatározó egysége. Vezetőjük Dobó Kálmánné és a több mint 20 főből álló kollektíva jelenleg a Nevelési Tanácsadóhoz tartozik már harmadik éve. 8

9 A fejlesztőpedagógus munkacsoportjával való kapcsolattartás és tájékoztatás változatlan ellátásra kerül a kolléganő segítségével. Az Esélyteremtő munkacsoport hosszú évek óta minden téren figyelemmel kísérte az innovatív módszereket, és gyakorlatokat, amelyek terjesztésére kiemelt figyelmet szánt. Jó gyakorlatok elterjesztésére bemutató órákon, módszertani továbbképzések alkalmával került sor. A pedagógiai héten a munkacsoporthoz tartozó munkaközösségek hatalmas létszámban voltak jelen. Volt olyan rendezvényünk, konferenciánk, ahol nem volt ritka a 350 fő megjelenése. A tavalyi tanévben 6. alkalommal került megrendezésre a Pályaválasztási Ankét, amely több mint negyven középiskola, gimnázium, szakiskola, jelenléte mellett kb. 400 főt vonzott: szülőket, tanulókat, pedagógusokat, akik hatékony segítséget kaphattak a továbbtanulással kapcsolatos lehetőségekről. Az eseményre - kezdetektől fogva - a Karinthy Frigyes Gimnáziumban került sor. Drámapedagógia terület évtől kezdődően dr. Feitl István a kerületi Oktatási Iroda akkori vezetője úgy ítélte meg, hogy a kerület általános iskoláiban a drámapedagógiai órákat egy pedagógus személyében kell ellátni, akinek státuszát az intézményünk költségvetésébe építették be. A kerület ettől kezdve büszkélkedhet Ledőné Dolmány Mária szakszerű munkájával, hiszen egyes iskolákban drámapedagógiai foglalkozások megtartására nyílt lehetőség december 22-vel a kolléganő áthelyezésre került a XVIII. kerületi Csibész Módszertani Központhoz. Feladatát változatlanul a megszokott keretek között látja el a továbbiakban is. A XVIII. kerületi Önkormányzat forrásából munkakapcsolatunk a továbbiakban is megmaradt segítő, építő jelleggel. 3. Pedagógiai tájékoztatás Az intézet modern pedagógiai könyvtárának és a tankönyvtárnak vezetője 1998 óta Dr. Szilágyiné Gálos Ildikó. A tankönyvtár bővülése az egyes kiadók megjelenésével időről-időre hatalmasra duzzadt. A régibbi, már elavult tankönyvek adományozásában egyrészt a határon túli oktatási intézmények, másrészt a pedagógiai gyűjtemény könyvtára részesült. Minden év januárjában pedagógusok számára tankönyvbemutatókat szervezett az intézet, ahol az egyes kiadók felsorakoztatták tankönyveiket. Ezek megrendezésére többnyire a PIHGY-ben került sor, de előfordult, hogy a Karinthy Gimnázium adott otthont a rendezvénynek. A pedagógiai könyvtár bővítése a kezdeti időktől kiemelt feladata volt az intézetünknek. A gyarapításainkkor figyelembe vettük az adott pedagógiai irányzatoknak megfelelő, új módszereket felsorakoztató pedagógiai irodalmat, és azt, hogy a szakmai továbbképzések, a pedagógusok tanulmányai mire irányulnak, milyen könyvek tudják kiszolgálni az igényeiket. Anyagi kereteink az első tíz évben megfelelően biztosították a gyarapodás feltételét, az elmúlt nyolc évben erre, az egyre szűkülő pénzforrásunk miatt, sokkal kevesebb formában kerülhetett sor. A kolleganő 2001-ben kidolgozott egy módszert, melynek kapcsán mérhető a tanulók könyvtárhasználatának gyakorlatban történő megvalósulása. A 2010/2011-es tanévben 1000 kerületi gyermeken végzett olvasás- és médiaszokás vizsgálatot 6-16 éves korig, melynek folytatásaként a 2011/2012-es tanévben meghirdette kerületünkben az Olvasni jó! háromfordulós levelezős olvasópályázatát, melyre 250 alsós és 250 felsős diák nevezett be. E pályázaton is jól kimutatható a gyerekek olvasási szokásainak és ízlésének nagymértékű változása. Szintén a kolleganő munkája az Olvasóvá nevelés megalapozása című kiadvány. A könyv mérföldkő lett az óvodapedagógusok és az alsó tagozatos nevelők számára. Ami külön örvendetes, hogy nemcsak kerületünkben járt sikerrel, hanem országosan, sőt, határon túl is szép eredményeket tudhat magának. A könyv- és könyvtárhasználat, az olvasóvá nevelés, a pedagógiai tájékoztatás, informálás, valamint a hozzánk látogató szakdolgozók segítése és a szakirodalmi anyagok hozzáférése egyaránt lehetőségként biztosított. 9

10 A médiatár kialakítására évben került sor. Kiemelt szerep jutott tanulás, tanítás eredményességének elérésében az egyes fejlesztő anyagok beszerzésére. Számtalan CD-ROM, DVD tananyag és jogszabály megvásárlására került sor az évek alatt. A Pedagógiai Intézet honlapjának kezelése, fejlesztése, az aktualitások megjelenítése évtől Szilágyiné Gálos Ildikó feladata. Munkáját a honlap aktuális anyagainak ellátásával három intézeti kollega segíti: Madárné Gyurján Ildikó, Maadadiné Borbély Mária és Szújkóné Hegedűs Rozália. A 99. Tehetségpont tevékenysége A PIHYGY 2009-ben az akkor Iskolasegítő munkacsoport tagjainak részvételével szakmai konferenciát szervezett, amelynek vezérelve Mivel segíthetik a pedagógusok a tehetségek kibontakozását a tanórán kívüli iskolai tevékenységekben. Erre a napra több előadót szerveztünk. Felkértem Dr. Csermely Péter professzor urat a Szárny és Teher című munka egyik szerzőjét, hogy a témában tartson a kollegák számára előadást. Ekkor ismertetett meg minket a professzor a Tehetségpontok szerepével, a benne rejlő lehetőségekkel, és arra biztatta a jelenlévőket, hogy vágjanak bele és pályázzák meg a Tehetségpont elnyerését a magyarországi Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnál. Szakmai értekezleten a közösségünk tagjai nyilatkoztak arról, hogy pályázni kívánnak a cím elnyerésére. A pályázatunk elkészítése és a regisztrációs folyamat eredményeként 2009 áprilisában elnyertük a 99 Tehetségpont címet. Majd hosszú akkreditációs folyamat lefolytatása után a Magyar Géniusz Programirodától Kiváló tehetségpont minősítést kaptunk január 05-én. A Tehetségpont alapfeladata: a tehetségek felkutatása, gondozása, a tehetség tanácsadás, a pályaorientáció, az evvel kapcsolatos lehetőségek felkutatása, az információ áramlásának biztosítása minden hozzánk forduló diák, szülő, és pedagógus számára. Jelenlegi kereteink kizárólag arra adnak módot, hogy a kerületi lakosok, vagy kerületi intézményeinkbe járó tanulók számára tudunk biztosítani segítséget. A szaktanácsadók és szakértők saját területükön látják el a tehetséggondozást, tanácsadást, amelyet beépítettek a napi munkájukba plusz feladatként. A sikeres munkához nélkülözhetetlen, hogy más tehetségponttal is kapcsolatba legyünk. Nem áll módomban felsorolni mindazon intézményeket, akik tőlünk kértek segítséget, vagy akik számára mi adhattunk az elmúlt időszakban. Frank Gabriella indítványára 2010-ben létrejött a kerületben egy Tehetségtanács, majd a Tanács javaslataként a kerület önkormányzati fenntartású általános iskoláiban iskolai tehetségkoordinátor hálózat kialakítására került sor. Az iskolai koordinátorok munkájának szakmai irányításának vezetésével Madárné lett megbízva. Anyagi forrást, a koordinátorok kifizetésére az Önkormányzat biztosított egy tanéven keresztül. A 99. Tehetségpont megpályázta a TAMOP B-08- Semmi érték el ne vesszen, kerületi tehetségsegítő hálózatépítése elnevezésű projektet. Ennek a projektnek egyik eleme a kerületi Önkormányzat iskoláinak évfolyamán feltérképezni a tehetséges tanulóinkat. Ehhez szakmai mérésmetodikai módszert dolgozott ki az intézetben Farank Gabriella - volt igazgató - és Maadadiné Borbély Mária mérési szakértő. A mérőanyag három szinten vizsgálta kérdőív segítségével a tehetségeket. (Gyermek, szülő, és pedagógus) Több ezer beérkezett mérőanyag összegyűjtését a kerületi tehetségkoordinátorok végezték el. A mérés feldolgozásával, az eredmények kiértékelésével, elemzésének elkészítésével Madárné Gyurján Ildikó, az intézet jelenlegi vezetője lett megbízva. A kapott eredmények kapcsán az egyes intézmények, és a fenntartó megkapta a több szempontú elemzést, és azoknak a gyermekeknek a névsorát, kb. 66 fő, a kerületben, akik különböző területen kimagasló eredményekkel rendelkeznek. Ez utóbbinál természetesen csak a saját iskola igazgatója ismerhette meg a tanuló nevét. Más intézmény erről kizárólag számszerű adat birtokába kerülhetett.. Megítélésünk szerint az ekkor kiszűrt gyermekekkel a későibbekben mindenképpen foglalkoznunk szükséges! 10

11 Szintén a 2010-ben évbe a tehetségkoordinátorok segítségével minden intézmény megküldte a tanórán kívüli szakköreinek, foglalkozásainak a listáját, amelyből kimutatás készült a fenntartó, és az iskolák számára. Az eddig eltelt időszakban 36 gyermeknek adtunk egyéni segítséget ahhoz, hogy megfelelő tehetségfejlesztésben részesüljön. Patakfalviné, és Maadadiné tehetséggondozó szakvizsgával rendelkeznek már hosszú évek óta, rájuk hárult az előbb említett pályázatban a kerület 18 önkormányzati iskolájában a legtehetségesebbnek vélt diák egyéni szűrése. és Madárné Gyurján Ildikó akkreditált tehetségfejlesztő képzésen vett részt, amelyet a szakterület kiváló képviselője Dr. Dúró Zsuzsanna tartott. Ebbe a továbbképzésbe a kerület intézményeiből a tehetségkoordinátorok is bekapcsolódtak. Az anyagi forrást az a pályázat biztosította, amely a kerületben különböző szakköri lehetőség beindulását is eredményezte. Mindennek ötéves fenntarthatóságát is vállaltuk! Minden kollega folyamatosan megkapja a Magyar Géniusz Iroda aktuális hírlevelét, amelyből értékes szakmai információhoz, segítséghez jut. II. Kapcsolatrendszer - kulturális kapcsolatok ápolása a kerületben Intézetünk jól kiépített kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Az elmúlt 18 évben egyre szélesedő, egyre nagyobb ismertségre tettünk szert, amelyhez a munkatársak közösen járultak hozzá. A közoktatási intézmények egységei hatalmas intézményhálózatot alkotnak a XVIII. kerületben, ahol 20 önkormányzati óvoda, 9 magán, vagy alapítványi, egyházi óvoda. 17 önkormányzati általános iskola, 4 egyházi általános iskola, 3 önkormányzati gimnázium, 3 középiskola, 1 egyházi gimnázium. 1 zeneiskola, egy felnőttek gimnáziuma, valamint 1 speciális általános, és szakiskola, a SOFI, a Gyermekek Átmeneti Otthona, a Családsegítő, és a kerületi Nevelési Tanácsadó biztosítja a köznevelés-közoktatást napjainkban. Ez utóbbi intézménnyel kiemelten szoros a kapcsolatunk, hiszen a több évig intézményünkhöz tartozó fejlesztő pedagógusokkal szinte napi rendszerességgel közösen dolgozunk. További kiemelt partnere az intézetnek a kerületi Önkormányzat, mint működtető. A velük való kapcsolatunk a kölcsönös együttműködésen alapul hosszú évek óta. Mindkét fél a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztására, és alkalmazására törekszik. A törvény által előírt keretek értelmében a rendeletek, jogszabályok betartása meghatározza mindkét fél számára az irányokat. Természetesen ez a szoros együttműködés szeptember 01-óta kiegészült a XVIII. Kerületi Tankerületi igazgatójával és munkatársaival, akikkel napi kapcsolatot ápolunk a feladataink megvalósítása érdekében. A kerületi közoktatási intézmények, óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, kiemelt partnereink, hiszen tevékenységünk fő feladatait elsősorban ezen intézmények nevelőtestületeinek igényei határozzák meg. Évről-évre a különböző rendezvényeink kapcsán elégedettségi kérdőívet töltenek ki a pedagógus kollegák, amelyek eredményei többnyire 80 90% mutatókkal záródnak. Ezek az eredmények a kollegák szakmai, minőségi munkáját ismeri el, s egyben a minőségi mutatók is számunkra.. A kerületi intézmények mellett a fővárosi intézményekkel, főként a Mérei Ferenc Pályaválasztási Központtal korábban rövidítve FPI-vel eredményes, és hosszú idő óta jó viszonyt tartunk fenn. Minden szaktanácsadó, ezelőtt munkaközösség vezető, rendszeres segítséget kapott, és jelenleg is kap tőlük. Az egyes szaktárgyakat érintő munkaközösségi foglalkozásokat gyakran látogatták szaktanácsadóink, és minden aktualitásról, változásról így időben tudták a kollegákat tájékoztatni. Ez hosszú időn keresztül segítséget, mankót jelentett a számukra. Az FPI-ben történt átalakítás után a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium vette át a szakmai irányítását az egyes szakterületeknek. (Az eltelt évek alatt több szakemberüket kértük fel előadások megtartására.) 11

12 A fővárosban jelenleg működő pedagógiai szakmai szolgáltatók is számítanak a munkatársaink tudására. Időről - időre tantárgyi versenyek zsűrizésére, előadások megtartása, egyéb a közoktatást érintő szakértői munkák teljesítésére hívtak, kértek föl minket. Sok esetben hívnak az egyes kerületek szakmai, pedagógiai hetére, napokra, továbbképzésekre, ankétokra, amelynek szívesen tettünk eleget. Vannak olyan pedagógiai szakmai szolgáltatók, akikkel különösen jó a kapcsolatunk, a teljesség igénye nélkül néhány intézmény: Erzsébet, Kőbánya, Újbuda, Erzsébetváros, és a Belvárosi Pedagógiai Szolgáltató. Természetesen több társintézménnyel alakítottunk ki kapcsolatot. pl. Gyáli Nevelési Tanácsadó, XVIII. a kerületi Gyermekek Átmeneti Otthona, a CSIBÉSZ Módszertani Központ a XVIII. kerületi Szabó Ervin Könyvtár, Művelődési Házak, Bókay kert, Szeretve tanulni Egyesület, NATIK, Tébláb Művészeti Együttes, kerületi festők, fotósok, a különböző kerületi kisebbségek. Az elmúlt hat esztendőben Frank Gabriella rengetek alkalmat ragadott meg arra, hogy az intézet különböző pályázatokon vegyen részt. A HEFOP, majd később TIOK adta lehetőségeink hosszú távon meghatározták az intézmény külső kapcsolatának alakulását. Fővárosi, országos szinten óvodák, általános, és középiskolák, pedagógiai szolgáltatók gyarapították a sort. A közoktatásban partnerként szereplő helyi kulturális intézményekkel, művelődési házakkal a kapcsolatunk a szaktanácsadó, szakértő, kollegák hatékony munkájának köszönhetően kimagasló eredményeket tudhat magának. A Fővárosban több múzeummal kimagasló a kapcsolatunk. Ilyen pl. Az Országos Széchenyi Könyvtár, az Országos Levéltár, és ilyen az Országos Pedagógiai Könyvár, ahol dr. Jáki László egykori egyetemi tanáromnak köszönhetően négy közös kiadványunk bizonyítja a hatékony együttműködésünket. A kerületi helytörténeti múzeumunk kiállításait fővárosi és esetenként országos érdeklődés övezi, amely szintén lehetőség a kapcsolatok ápolására, kiépítésére. Az intézetünk egyik legnagyobb eredménye, amely a szakmai külső partnerkörünket érint, hogy sikerült megvalósítanunk az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai Pszichológiai Kara együttműködési megállapodásban rögzítette, hogy intézményünk külső szakmai gyakorlati helyszíne az egyetemnek. Ennek értelmében évek óta érkeznek pedagógia szakos hallgatók, akiknek mentorálását biztosítottuk. További eredményeknek lehet elkönyvelnünk a Kodolányi János Főiskola, és az Egri Eszterházy Főiskolával való kapcsolatainkat. Mindkét intézményből több alkalommal nemcsak egyes hallgatók, de csoportok is érkeztek évek óta a képzési folyamatban segítségükre vagyunk. A média világa kihagyhatatlan a kapcsolattartásunk szempontjából. Az egyes szakterületek képviselői nagy hangsúlyt helyeztek, és jelenleg is helyeznek arra, hogy az általuk megrendezésre kerülő események, rendezvények minél szélesebb körben nyilvánosságot kapjanak. A Városkép, a TV 18. vagy a Kossuth Rádió, és egyéb TV csatornák, rendszeresen megkeresnek minket, hogy a szakmai munkánkról tájékoztatást adhassanak megvalósult eseményeinkről, bemutató óráinkról, foglalkozásokról, konferenciák, kiállítások megnyitásáról tájékoztassák a lakosságot. Itt szeretnénk kiemelni a 2004 óta működő weblapunkat, amely a tájékoztatás a kapcsolattartás lehetőségének elektronikus formában történő megjelenítését biztosítja. A rögzített adatok, mely a látogatottságot számszerű formában adnak képet arról, konkrétan hányan voltak kíváncsiak szakmai munkára. A weblap naprakész információkkal, aktualitásokkal történő megjelenítése a tájékoztatásunk egyik meghatározó pillére. Ezek az eredményeink, mind-mind tükrözik az intézményben folyó szakmai munkát, és hozzásegítenek a pedagógiai kultúra széles körben való emeléséhez, terjesztéséhez! 12

13 III. Az intézmény személyi feltételei, munkaköri alapfeladatok Pedagógiai ellátást szolgáló terület Intézményvezető Tanártovábbképzés Mérés-értékelés Tanártovábbképzés Óvodai szaktanácsadás Munkaügyi feladatok ellátása Alsó tagozatos szaktanácsadás Tehetséggondozás Név/ Napi óraszám Madárné Gyurján Ildikó 8 óra Maadadiné Borbély Mária 8 óra 8 óra Patakfalvi Attiláné 8 óra Munkaköri feladatok Vezetői feladatok teljes körű ellátása, intézményi dokumentáció elkészítése, ellenőrzési feladatok ellátása. Esélyteremtő team egységes munkájának irányítása. Szaktanácsadók kiválasztása, felkérése, munkájuk koordinálása, tantárgygondozói hálózat működésének irányítása. 99 Tehetségpont koordinálása. Pedagógusok szakmai továbbképzésének, önképzésének irányítása. ELTE hallgatók külső gyakorlatának mentorálása, intézményi látogatásuk koordinálása. Szakmai ankétok, konferenciák, továbbképzések szervezésének, lebonyolításának irányítása, ellenőrzése. Pedagógiai mérés értékelés teljes körű feladatainak ellátása. Természettudományos tájékoztatás. Környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok. ELTE hallgatók mentorálása. Szaktanácsadóként ellátja az óvodai terület gondozását. Módszertani információk átadása a gyakorlati megvalósítás segítése. Segít az óvoda-pedagógusok önképzésének, továbbképzésének megszervezésében. Szükség szerint részt vesz az óvodai terület számára fontos szakmai kiadványok, kiállítások létrehozásában. A 99. Tehetségpont munkájában óvodai területen tehetséggondozással kapcsolatos feladatot lát el. Közreműködik az intézet ügyviteli munkáinak elvégzésében. Alsó tagozatos szaktanácsadói feladatok ellátása. Tehetséggondozó versenyek tervezése, bonyolítása. Óvoda iskola átmenet módszertani irányítása. Szaktanácsadói hálózat kiépítése. Szakmai ankétok szervezése, bonyolítása. Bemutató órák tervezése, szervezése. Vizuális technikák innovációja 1-4 évfolyamon. 13

14 Pedagógiai ellátást szolgáló terület Felső tagozatos szaktanácsadás Tanügy-igazgatási feladatok ellátása Pedagógiai tájékoztatás Pedagógiai könyvtár és Médiatár Könyvtárpedagógiai szaktanácsadás Ügyvitelt ellátó terület 1. Kiadványszerkesztés, 2. Számítógépes adatrögzítés, mérési adatok rögzítése, 3. Postázás a kerületi köznevelési és közoktatási intézményekkel 1. Gazdasági ügyek intézése, 2. Intézményi kapcsolattartás, 3. Titkári teendők ellátása, 4. Leltári nyilvántartások, 5. Beszerzések, gazdasági elszámolások Név/ napi óraszám Kalmárné Takács Erzsébet 8 óra dr. Szilágyiné Gálos Ildikó 8 óra Név/ napi óraszáma Szújkóné Hegedűs Rozália 8 óra Csoroszlánné Kiss Klára 8 óra Munkaköri feladatok Felsős munkacsoport vezetőjeként segíti a kerületi iskolák működését. Összegyűjti a tantárgygondozók munkájával kapcsolatos beszámolókat, dokumentációkat. Pedagógiai-szakmai tanácsadással segíti a kerületi iskolák felső tagozatának munkáját. Szervezi és lebonyolítja a kerületi felsős tanulmányi versenyeket, versenynaptárt készít. A továbbképzéseken szerzett információk összegyűjtésével és azonnali átadásával segíti a pedagógiai-szakmai tájékoztatás munkáját. Ellátja a kerület intézményeiben a tanügyigazgatással összefüggő szaktanácsadást. Rendszeres tájékoztatást nyújt a Pedagógiai Intézet dokumentumairól és szolgáltatásairól. Gyűjti, rendszerezi és ismerteti a helyi pedagógusok szakmai jellegű írásait. 99. Tehetségpont és a két online újság szerkesztése heti frissítéssel, intézményi, a négy szakterület leadott anyagok honlapon történő megjelenítése (óvoda, alsó, felső, esélyteremtő). Biztosítja a médiatár és a könyvtár rendszeres látogathatóságát. Összegyűjti az iskolai könyvtárak működését meghatározó, ill. a tankönyv- és taneszközelőírások változásairól szóló rendeleteket. Közvetlen és folyamatos munkakapcsolatban áll a kerületi munkaközösség-vezetőkkel, iskolákkal, könyvtárosokkal. Az olvasási kultúra fejlesztésében könyv- és könyvtárhasználati vetélkedőket, valamint olvasópályázatokat szervez. Munkaköri feladatok Az intézményvezető, ill. az intézet külső és belső munkatársainak segítése a számítógép-használatot igénylő intézményi adminisztráció lebonyolításában, kiadványok szerkesztése. Meghívók, oklevelek, tanúsítványok készítése. Az intézményvezető és az intézeti dolgozók segítése a kapcsolattartásban az irattár gondozása Telefonközpont kezelése, telefonos információadás. Külső és belső szakmai programok helyszínének biztosítása, teljes körű leltár kezelése. Előadások, értekezletek helyszínének biztosítása, A bejövő és kimenő postai küldemények adminisztrálása, naprakész iktatása, intézményi tisztítószerek beszerzése, kiadása. 14

15 IV. Tárgyi feltételek Az intézmény bázisépülete 1996 óta Budapest 18. kerületi Kondor Béla sétány 10. szám alatt a Csontváry Kosztka Általános Iskola udvarában egy különálló épületben található a Nevelési Tanácsadóval, akik a földszinten lévő termekben végzik munkájukat, valamint a volt Helytörténeti Gyűjtemény munkatársaival osztozunk az emeleten található helyiségeken. Természetesen ez a helyzet okoz egyes esetekben nehézségeket, de igazán együttműködő, és toleráns módon kezelni lehet a helyzeteket A szaktanácsadók, szakértők irodái kis alapterületűek, de a rendeletben foglaltaknak megfelelnek. Többszöri belső átalakítás után jelenleg a következő helységekben végezzük el feladatainkat. Öt, igen kisméretű irodánk mellett (ezek egy részét is megosztjuk a helytörténeti gyűjtemény munkatársaival) egy kutató helyiség, egy közös használatú könyvtár és egy kb. 50 fő befogadására alkalmas előadói termemmel, rendelkezünk jelenleg. Ez utóbbit a Nevelési Tanácsadó kollegái is igénybe veszik heti rendszerességgel, valamint több civil szervezet is itt tartja ülését. (Anyagi előny ebből soha nem származott az intézet számára.) Az előadó terem használatára mátrix elkészítését javasoltam, amely megelőzi a torlódásokat, és teljes kihasználtságot biztosítanak. Az intézmény meglévő rossz szigetelésének következtében az egyes évszakok kirívó időjárási viszontagságai sok esetben gondot jelentenek. Nyáron, a nagy hőségben, nagyon nehezen viselhető a fülledtség. Az elmúlt két évben a szerver gépek hűtését a meleg miatt mobil klímák segítségével, kényszermegoldással biztosította a vezetőség. A nyílászárok egyes helyiségekben olyan rossz állapotban vannak, hogy szeles időben az ablak melletti asztaloknál ülő kollegák több esetben huzatot kaptak. Az Önkormányzat anyagi helyzete most nem teszi lehetővé a nagyszabású korszerűsítést, de állag magóvásra talán a közeljövőben el kell különíteni működtetőnknek forrásából. A feladatellátást biztosító bútorok, berendezések minden tekintetben optimálisnak mondhatók. Informatikai eszközeink megfelelő módon biztosítják számunkra a jó színvonalú munka ellátását. A nagyméretű fénymásolónk jelenleg még ki tudja szolgálni igényeinket, karbantartását a működtetőnk vállalta, de mivel közel 10 éve használjuk, így egyre több javításra van szükség. A jövőben célszerű volna a selejtezése, és egy új fénymásoló beszerzése. Amiben mindenképpen szükséges lépni, az informatikai eszközöket üzemeltető, ellátó, karbantartó, és a rendszert működtető szakember foglalkoztatása. Ennek ellátottságát december 31-ig biztosította az önkormányzat a számunkra. Varga Tamás informatikussal kötött megbízási szerződésünk lejárt a fent jelzett időpontban. Ez a terület nincs biztosítva számunkra, amiben nagyon sürgősen és haladéktalanul megoldást kell találni a fenntartó részéről. Egyenlőre azonban nem tudja megoldani a működtető, mert a dologi kiadásainkban erre nem lett költség tervezve önkormányzatunk részéről. Pontosan ez a helyzet állt elő a velünk egy épületben működő Nevelési Tanácsadónál is. Ezért a két intézmény vezetője igényét jelezte a KLIK felé. V. Intézményfejlesztés, belső ellenőrzés Célok 1. Megfelelő mennyiségű és minőségű információk gyűjtése, elemzése 2. A megvalósulás értékelése, ténymegállapítás és értékelés a) A tevékenységek minőségjegyeinek és célszerűségének vizsgálata b) A tények és célkitűzések összehasonlítása a tényleges állapot összehasonlítása a kitűzött céllal. 15

16 c) A feltárt tények elemzése: közös elemzés, értékelés, a tények okainak feltárása, az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, segítségnyújtás, a hibák kijavítása, a hiányok pótlása. 3. Hatékony munkavégzés elősegítése a) Az eredmények felhasználása b) A tervezett feladatok kellő időben, és megfelelő minőségben történő megvalósulása: a helyes gyakorlat megteremtése, az ellenőrzés eredményeiből következtetések levonása, az eredmények megerősítése, a jó módszerek elterjesztése, a szakmai tevékenység hatékonyságának fokozása. 4. Az emberi erőforrás fejlesztése: visszajelzés a szakmai munka színvonaláról, az egyéni erőfeszítés ösztönzése, jutalmazása. Alapelvek 1. Tényszerűség és objektivitás 2. Folyamatosság és tervszerűség 3. Az értékelés és az elemzés szoros összefüggése 4. A teljesítményelvárások világos megfogalmazása 5. Egyenletes munkaterhelés 6. Folyamatos munkaértékelés: fejlesztő, megbeszélés jellegű, a dolgozó önértékelését igénylő, amely különbséget tesz a munkavégzés mennyisége és minősége között. Alapformái a. A megvalósítás módjának, tempójának ellenőrzése b. Az elért eredmények ellenőrzése Munkaformái a. Egyéni (önellenőrzés) b. Kollektív (munkacsoport) c. Vezetői Visszacsatolási eljárások 1. Egyéni értékelés 2. A tapasztalatok általánosítása 3. Visszatérő ellenőrzés és értékelés A vezetői ellenőrzések területei 1. Szakmai tevékenység ellenőrzése 2. Gazdálkodás ellenőrzése 3. Munkáltatói jogkörből adódó ellenőrzés 4. Jogszerű működés ellenőrzése Kiemelt ellenőrzési feladatok 1. Az intézmény szervezeti átalakulása 2. A munkaközösségek munkája 3. A versenyek és rendezvények szervezése 4. Az információáramlást és visszacsatolás 16

17 Ellenőrzési terv Terület Feladat Módszer Felelős Határidő Munkáltatói A munkaköri leírások ellenőrzése Szakmai tevékenység Az intézmény működése A továbbképzési program és az éves beiskolázási terv megvalósulásának ellenőr. A vezetői pályázatban megfogalmazott célok és feladatok teljesítésének nyomon követése A fenntartói elvárások teljesítésének ellenőrzése Heti ütemterv elkészítése, távolléti füzet vezetése Munkatervi feladatok időarányos és a tervezetteknek megfelelő megvalósítása Szaktanácsadók tevékenységük hatékonyságának elemzése Tantárgygondozói hálózat működése A kerületi szaktanácsadók feladatának megvalósítása, az alkalmazott módszerek célszerűsége 99. Tehetségpont tevékenységének nyomon követése Honlapunk informatívabbá és tetszetősebbé tétele Az értekezletek rendjének, azok dokumentumainak ellenőrzése Gazdálkodás Az előirányzatok időarányos teljesítése Ügyvitel A tárgyi eszközök leltárának ellenőrzése A könyvári állomány leltárának Az elektronikus módon érkező levelek, faxok nyilvántartása Dokumentumelemzés Dokumentumelemzés Dokumentumelemzés, Szóbeli, írásbeli beszámoltatás Szóbeli, írásbeli beszámoltatás Szóbeli, írásbeli beszámoltatás Megfigyelés Dokumentumelemzés Interjú Megfigyelés Interjú Feltételek vizsgálata Mérés Megfigyelés Interjú Mérés Megfigyelés Mérés Megfigyelés Dokumentumelemzés Pénzforgalmi elemezése Kimutatás készítése A szakmai feladatok megvalósításához szükséges pénzfelhasználás Dokumentumelemzés Dokumentumelemzés Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető Szaktanácsadók, szakértők, belső kollektíva Intézményvezető Csoportvezetők Intézményvető Csoportvezetők Intézményvető Csoportvezetők Intézményvető Csoportvezetők Tehetségszakértők Intézményvezető Intézményvezető Csoportvezetők Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető Folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos Könyvtáros Megfigyelés Intézményvezető Iktatási rend betartása Megfigyelés Intézményvezető

18 VI. Belső továbbképzési terv Az elmúlt időszakban kollektívánk minden tagja teljesítette a kötelező előírtaknak megfelelően továbbképzését, és evvel eleget tett a pedagógiai szolgáltatók számára érvényben lévő rendeletben meghatározott feladatainak. A köznevelés-közoktatás területén zajló átképzésekre egyetlen kivétellel minden belső szaktanácsadó, szakértő munkatárs regisztrált. Ebben a tanévben a továbbképzésünkkel kapcsolatos tervezéseink a szaktanácsadók, és szakértők képzésére koncentrálódik. A folyamat további része a TAMOP projekt, melynek célja szakértői adatbázis létrehozása. Központilag meghatározott továbbképzéseinket a KIK, OFI által előírtak, és a rendeletekben meghatározottak szerint fogjuk végezni ebben az évben. Ehhez a szaktanácsadó és szakértő kollegák kivétel nélkül csatlakozni szeretnének. A pedagógiai mérés-értékelés szakmai innovációjához elengedhetetlen, hogy az időről-időre megrendezendő PÉK szakmai konferenciáján legalább egy fő részt vegyen. Évek óta ez a fóruma a szakterület megfelelő aktuális tudományos ismeretének bővítésére ad lehetőséget Ennek megvalósításához elengedhetetlen a részvételen való szándékunk jelzése, és az összeg betervezése. VII. Az egyes területek hatékony feladatellátását szolgáló szakmai célok, prioritások A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet a köznevelésre vonatkozó hatályos magyar jogszabályokban lefektetett alapelveket követve éves feladatainak ellátásához éves munkatervet készített. A dokumentum a Nkt. 19. (2) bekezdésében meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásának feladatait tartalmazza. A tervezet egyes fejezeteiben a mérés-értékelés, az óvoda, az alsó tagozat, a felső tagozat, az esélyteremtő munkacsoport, a pedagógiai tájékoztatás munkaterületek céljai, feladatai fogalmazódnak meg. Az intézmény munkatervét az ellátási területén működő nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények igényei alapján állította össze. Legfőbb célja pedagógiai értékeink megőrzése, fejlesztése és terjesztése, amelyben kiemelkedő szerepe van a helyi sajátosságokra épülő programjainknak. 18

19 MÉRÉS MUNKATERV Az ellátott terület rövid bemutatása Intézetünk megalakulása óta (1994) végez méréseket. Kezdetekben a tantárgyi mérések, majd a saját összeállítású neveltségi mérések domináltak. Mértünk erkölcsi tudatosság (erkölcsi értékítéletek), tolerancia, környezeti és egészségnevelés, valamint közlekedés témakörben általános iskolai és középiskolai évfolyamokon is. Neveltségi méréseink egyedülállók, mérőanyagaink többnyire saját készítésűek. Közel 10 éve mérjük az összes kerületi elsős bemeneti képességeit a DIFER- rendszerrel. Az Országos Kompetenciamérés meghonosodásával a központi eredmények elemzésére helyeződött a hangsúly. Segítettük az iskolákat és a fenntartót az eredményeik helyes értelmezésében, a szükséges fejlesztési tervek kidolgozásában. Az Intézet szervezeti átalakulásának következtében a Mérési csoport mára egy főre zsugorodott, ez a tény lényegesen befolyásolja a felvállalható feladatok körét. Jelenleg fő feladatnak az iskolák saját belső méréseinek szaktanácsadással történő támogatását, és a külső mérések (OKM, szakfelügyelet) követelményeinek való megfelelés segítését gondoljuk. Kellő létszámú apparátus és megfelelő mérőanyag hiányában évi egy kerületi szintű mérésnél többet nem tudunk felvállalni, ez idén az erkölcsi tudatosság mérése lesz a 7. évfolyamon. A hatékony működést biztosító személyi, dologi és egyéb feltételek, javaslatok A mérési terület külső információhoz jutása erősen korlátozott, ami megnehezíti a tervezést. A budapesti mérési szakemberek összefogását eddig a Fővárosi Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet mérési csoportja végezte. Központi tájékoztatás és irányítás rendszerének kialakítását feltétlen szükségesnek tartjuk 1. Az elméleti továbbképzés és az országos tapasztalatcsere eddig a Szegedi Tudományegyetem által évente megrendezésre kerülő PÉK mérési konferencián valósult meg. A konferencián való részvétel alapvető feltétele a korszerű mérési munka ellátásának. Ezért kérem a KLIK anyagi támogatását egy fő, a mérési szaktanácsadó részvételének biztosításához - (sürgős, mivel a befizetési határidő február 28., kb ,- Ft). Szakmailag megfelelő mérőanyag házi előállítása - a jelenlegi körülmények között - szinte kivitelezhetetlen, megvásárlása anyagi akadályokba ütközik. Központi segítséget várunk a feladatbank működtetése és bővítése érdekében, ezért alsós mérőanyag vásárlásához Ft támogatást kérünk. Költségek összesen: Feladat megnevezése Igényelt költség (Ft) I. PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (856020) ,- Ft 1. PEDAGÓGIAI MÉRÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK III. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG (856099) ,- Ft 1. MÓDSZERTANI SEGÉDANYAGOK, KIADVÁNYOK KÉSZÍTÉSE Egyéb Részvétel a szegedi PÉK-2013 szakmai konferencián Mérőanyag vásárlása ,- Ft ,- Ft Összesen: ,- Ft 1 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet

20 Részletes munkaterv Ellátott terület neve MÉRÉS Pedagógiai szakértő neve: Maadadiné Borbély Mária Tervezési időszak: január december 31. Szakfeladat megnevezése Program, tevékenység megnevezése Tervezett időpont 1. PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS, MÉRÉSEK LEBONYOLÍTÁSA OKM kerületi eredmények összeállítása, elemzése, Iskolai eredmények részletes elemzése Segítségnyújtás a FITT Kerületi elemzés készítéséhez igény szerint Kerületi felmérés az iskolák belső méréseiről Kerületi bemeneti DIFER mérés, elemzés - írásmozgás-koordináció, - beszédhang-hallás, - elemi számolás Kerületi neveltségszint-mérés Erkölcsi értékek 7. osztály Intézeti szakmai programok elégedettségi vizsgálata 2. SZAKTANÁCSADÁS TANTÁRGYGONDOZÁS 1. SZAKTANÁCSADÁS, MENTORÁLÁS Szakmai tanácsadás mérési eszközökről, eljárásokról intézményeknek Tervezett helyszín Programfelelős Tervezett összeg PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK márciusáprilis Tervezett összeg felhasználása Pedagógiai Intézet Maadadiné 6.000,- Ft Papír, fénymásolás Pedagógiai Intézet Maadadiné - - tavasz május Pedagógiai Intézet Maadadiné szeptemberoktóber november Kerületi általános iskolák (21 intézmény) Kerületi általános iskolák (21 intézmény) Maadadiné 6.000,- Ft Papír, fénymásolás Maadadiné 8.000,- Ft Papír, fénymásolás folyamatos Pedagógiai Intézet Maadadiné - - folyamatos Pedagógiai Intézet Maadadiné - - Szakdolgozatot író kollégák segítése folyamatos Pedagógiai Intézet Maadadiné - - ELTE hallgatók gyakorlati képzése folyamatos Pedagógiai Intézet Maadadiné - - Nevelési tanácsadó segítése az iskolaérettségi vizsgálatokkal kapcsolatos mérési feladatok ellátásában folyamatos Pedagógiai Intézet Maadadiné SZELLEMI TEVÉKENYSÉG SZAKÉRTÉS Szakértői feladatok ellátása a KLIK és a kerületi intézmények felkérése alapján folyamatos Pedagógiai Intézet Maadadiné

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve

A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve Kalmárné Takács Erzsébet munkacsoport-vezető A 11 kerületi munkaközösség vezetőjéből álló munkacsoport az általános iskola felső tagozatán szaktárgyakat

Részletesebben

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye erőforrásai: Iskolai költségvetés (állami, önkormányzati támogatások)

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelésért Felelős Államtitkárság ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Tanévnyitó országos konferencia Budapest, 2013. augusztus 22. MTI Fotó A magyarságnak igazi ereje mintha abban állna, hogy a legnagyobb

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

PORTFÓLIÓ LIPUSZ PÉTER PORTFÓLIÓJÁNAK BEMUTATÓJA

PORTFÓLIÓ LIPUSZ PÉTER PORTFÓLIÓJÁNAK BEMUTATÓJA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR LIPUSZ PÉTER JÁNAK BEMUTATÓJA KÉSZÍTETTE: LIPUSZ PÉTER - HBGMNC KÖZOKTATÁSI VEZETŐ PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA LIPUSZ PÉTER JÁNAK BEMUTATÓJA 0.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata

A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata I. Általános jellemzők A Gönczy Tehetségpont területi hatókörét tekintve Helyi Tehetségpont. Általános feladatköre: a) tehetségazonosítás

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje I. Alapfogalmak A Működési rend fogalomhasználata azonos az Országos Tehetségpont által kiadott Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nkt. 19. (2) (a g) A nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok munkáját a köznevelési törvényben nevesített

Részletesebben

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Szontagh Pál Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Életrajz - végzettség Oklevelek: 1997: ELTE TFK magyar-történelem 2000:

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft)

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft) Összesítő táblázat Szakfeladat megnevezése PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (856020) KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK EGYÉNI,

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI SZAKTANÁCSADÓK ÉRTEKEZLETE 2. 2015. május 05.

NÓGRÁD MEGYEI SZAKTANÁCSADÓK ÉRTEKEZLETE 2. 2015. május 05. NÓGRÁD MEGYEI SZAKTANÁCSADÓK ÉRTEKEZLETE 2. 2015. május 05. Ha elindul egy folyamat annak útját, megvalósulását, a résztvevők munkáját, sikerét, a cél megvalósításának milyenségét nagyban befolyásolják

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Szaktanácsadás a 2014/2015-ös tanévben

Szaktanácsadás a 2014/2015-ös tanévben Szaktanácsadás a 2014/2015-ös tanévben 2014. szeptember 11. Budapest Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Dr. Pompor Zoltán Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0067 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE 1 FELADATOK HATÁRIDŐ FELELŐS A TÁMOP 3.1.4. szerződés aláírása 2009.július

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata Regionális tájékoztató napok 2013. október november Főbb témák, csomópontok Milyen

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben