BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A OKTÓBER SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A OKTÓBER SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN A ES SZOLGÁLTATÓI ÉVRE

2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 Feladatok teljesítésének összesítő táblázata Pedagógiai értékelés Szaktanácsadás Pedagógiai tájékoztatás Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása Tanulók, tanulóközösségek, diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtása, tanügy igazgatási, közgazdasági, jogi, stb. információk közvetítése Középiskolai, szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékoztató tevékenység Függelék Melléklet 1

3

4 Beszámoló a Veszprém megyei pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátásáról a október szeptember 30 ig terjedő időszakra vonatkozóan. Feladatok teljesítésének összesítő táblázata ssz. feladat megnevezése feladat részletezése feladat teljesítése 1.1. Megyei feladatbank terjesztése legalább kistérségenként egy iskolába kerüljön telepítésre a feladatbank A feladatlapoknak nemcsak a terjesztéséről, hanem szakszerű használatáról és a végfelhasználók tájékoztatásáról is gondoskodtunk. Szaktanácsadónk a helyszínre utazva telepítette az intézmények informatikai rendszerére a feladatgyűjteményeket, majd nevelő-testületi értekezlet keretében bemutatta azok használatát, gyakorlati alkalmazását Megyei feladatbank fejlesztése 5 db (legalább 5 komplett tanulói és tanári) feladatbank készítése 53 db komplex (alsó tagozaton 11 db, felső tagozaton 29 db, középiskolában 13 db tantárgyi feldolgozású) feladatbankot fejlesztett intézetünk Megyei reprezentatív tanulói kompetencia mérés 500 tanuló két évfolyamon, két műveltségi területen, évfolyamonként legalább 25 tanulót, 18 intézményben, 5. évfolyamon 203 tanulót, 7. évfolyam 241 tanulót, matematika-logika és olvasás-szövegértés kompetenciaterületen mért be és értékelt intézetünk. 1.4 Mérésmetodikai képzések szervezése, bonyolítása 2 alkalom, legalább 30 pedagógus részvételével Intézetünk két alkalommal 35 pedagógus számára szervezett és bonyolított le mérésmetodikai képzést, térítésmentesen Nevelési-oktatási intézmények belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás 10 intézmény, legalább 10 oktatási intézmény esetében, intézményenként 4 óra Intézetünk 15 intézmény számára, 15 alkalommal, intézményenként 4 órában nyújtott belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadást Megyei fenntartású középfokú iskolák országos kompetencia mérési eredményeinek értékelése 1 alkalom: az összes megyei fenntartású középfokú iskola mérési eredményeinek értékelése évente egy alkalommal Megyei fenntartású középfokú iskolák országos kompetencia mérési eredményeinek értékelése megtörtént, szaktanácsadónk az érintett intézmények számára igazgatói értekezleten prezentálja Szaktanácsadói névjegyzék gondozása 1 alkalom a megyei névjegyzék megrendelő által elfogadott rendszerben és módon 3 évenként egyszeri frissítéssel ill. nyilvánosságra hozatala nyomtatott és elektronikus formában A szaktanácsadói névjegyzéket pályázati úton megújítottuk, frissítettük és elektronikus úton a Pedagógiai Híradó februári számában és honlapunkon is megjelentettük Szaktanácsadói tevékenység szervezése, kiközvetítése 350 óra: évente legalább 350 órában szaktanácsadás biztosítása a megye közoktatási intézményeiben, különböző szakterületeken 111 alkalom keretében, mindösszesen 444 óra során biztosítottunk térítésmentes szaktanácsadást Veszprém megye közoktatási intézményei számára. 3

5 ssz. feladat megnevezése feladat részletezése feladat teljesítése 2.3 Szaktanácsadók továbbképzése 3 alkalom évente legalább 3 alkalommal kerüljön sor a szaktanácsadók továbbképzésére Intézetünk 4 alkalommal szervezett térítésmentes továbbképzést szaktanácsadóink részére. 3.1 Havi hírlevél megjelentetése, közoktatási intézményekbe ingyenesen eljutó megyei tájékoztató kiadvány évente 10 alkalommal való megjelentetés aktuális szakmai, szervezési információkkal, elektronikus úton történő megküldése a megyei közoktatási intézményeknek szeptember június hónapokban 10 havi hírlevél formájában tájékoztattuk a megye intézményeit és fenntartóit az aktualitásokról, - elektronikus úton Megyei pedagógiai szakmai - szolgáltatás honlapjának rendszeres működtetése folyamatos honlap készítés és működtetés, aktuális frissítése Intézményünk honlapja a címen és a Hálózatkoordinációs Projektiroda honlapja pedig a címen folyamatosan működik, elérhető és aktualizálásra kerül Előadások, konferenciák, szakmai napok szervezése 27 alkalom a megye kistérségeiben évente 3-3 szakmai előadás, konferencia szervezése és lebonyolítása, különböző szakmai témakörökben A megye kistérségeiben 55 alkalommal szerveztünk szakmai előadásokat és konferenciákat a tanév során Megyei tanévnyitó értekezlet megszervezése és lebonyolítása 1 alkalom: a megyében működő közoktatási intézmények igazgatóinak, ig. helyetteseinek és fenntartóinak adott év augusztus második felében. Legalább plenáris előadás a közoktatás aktuális kérdéseiről augusztus 24-én a Veszprémi Petőfi Színházban 190 fő intézményvezető, fenntartó, szaktanácsadó stb. részvételével került megrendezésre a évi Megyei tanévnyitó értekezlet Akikre büszkék vagyunk c. megyei versenyeredmények bemutatása 1 db megjegyzés: évente 1 db a tantárgyi, művészeti, sport eredmények megyei szintű összesítése és elektronikus megjelentetése 2011 augusztusában került sor a versenyeredmények összesítésére, honlapunkon történő megjelentetésére, majd az intézményeknek, fenntartóknak, elektronikus úton történő megküldésére Közreműködés az óvodai nevelési, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok készítésében, közreműködés: tanácsadás, közreműködés a terv készítésében 30 alkalom igény szerint igény szerint Intézetünk 18 intézmény számára, 28 alkalommal nyújtott, a pedagógiai programok készítésében tanácsadást Tanácsadás fenntartóknak, különböző közoktatás-szerkezeti kérdésekben 30 alkalom: évente legalább 10 fenntartónak, legfeljebb 3-3 órában való tanácsadás Intézetünk 10 fenntartó számára, 10 alkalommal, alkalmanként 4 órában nyújtott közoktatás-szerkezeti kérdésekben tanácsadást Tankönyvbemutatók szervezése Elvárt: 9 alkalom a megye 9 kistérségében tankönyvbemutató szervezése a tankönyvkiadók közreműködésével Intézetünk 15 alkalommal szervezett tankönyvbemutatót. 4

6 ssz. feladat megnevezése feladat részletezése feladat teljesítése 4.4. Rendszeres jogi tanácsadás pedagógusoknak, intézményeknek, fenntartóknak Elvárt: 100 óra legalább 10 órában képzett jogász közreműködésével Intézetünk képzett jogászt alkalmaz 12 hónapon keresztül, havi 10 órában, éves szinten mindösszesen 120 órában ,60,120 órás akkreditált pedagógus továbbképzés szervezése, bonyolítása a pedagógusok és pedagógiai munkát segítők számára Elvárt: igény szerint megrendelővel egyeztetett, illetve előzetes igényfelmérés alapján, a megye területén megszervezve Intézetünk 4 akkreditált továbbképzést bonyolított le 60 fő pedagógus részvételével Közreműködés az országos felmenő rendszerű tanulmányi versenyek szervezésében versenykiírás szerint az OKM által elfogadott versenynaptár szerint. A résztvevőktől nevezési díj nem kérhető. Irodánk a NEFMI által elfogadott versenynaptár szerint megszervezte és lebonyolította az országos felmenő rendszerű tanulmányi versenyeket Megyei, kistérségi szintű tanulmányi, művészeti verseny versenyek szervezése, lebonyolítása aktuális megyei versenyek száma megyei versenynaptár szerint különböző szaktárgyi és műveltségi területen. A résztvevőktől max ft/fő nevezési költség kérhető. Irodánk 33 db kistérségi, megyei és regionális szintű versenyek megszervezésében és lebonyolításában működött közre, a résztvevők számára térítésmentesen Versenyek feladatbankjának gondozása folyamatos a korábbi évek versenyeinek feladataiból a feladatbank gondozása A versenyek feladatbankjának archiválása és gondozása 2008 őszétől folyamatos Jogsegélyszolgálat működtetése diákok, diákönkormányzatok részére 20 óra legalább havi két órában képzett jogász részvételével, illetve en keresztül, valamint a honlap segítségével Intézetünk képzett jogászt alkalmaz 12 hónapon keresztül, havi 2 órában, éves szinten mindösszesen 24 órában. 8. Középiskolai, szakiskolai felvételekkel kapcsolatos tájékoztató tevékenység 1 db Hogyan tovább! című pályaválasztási kiadvány megjelentetése és terjesztésének szervezése Intézetünk 1600 példányban készítette el és juttatta el a megye közoktatási intézményei és a megrendelő diákok és szülők számára Hogyan tovább? című pályaválasztási kiadványt. 5

7 1. Pedagógiai értékelés, amelynek feladata mérni és értékelni a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelő- és oktatómunka eredményességét, valamint segíteni a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezését 1.1. Megyei feladatbank terjesztése Intézetünk által fejlesztett feladatbankokat (lásd alább az 1.2. pontban) Veszprém megye kilenc kistérségének egy-egy közoktatási intézményében Tóth László szaktanácsadó, a szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ közoktatási munkatársa telepítette fel. A megyei megbízást kibővítve, a feladatlapoknak nemcsak a terjesztéséről, hanem szakszerű használatáról és a végfelhasználók tájékoztatásáról is gondoskodtunk: Tóth László a helyszínre utazva telepítette az intézmények informatikai rendszerére a feladatgyűjteményeket, majd nevelőtestületi értekezlet keretében bemutatta azok használatát, gyakorlati alkalmazását. A prezentációval és a segítségnyújtással a kedvezményezett intézmények vezetői és tantestülete a minőségbiztosítási kérdőívek kimutatásai alapján, rendkívül elégedettek voltak. (1. számú Függelék) 1.2. Megyei feladatbank fejlesztése Intézményünk je által fejlesztett és a későbbiek során a kilenc Veszprém megyei kistérség egy-egy közoktatási intézményében feltelepített (lásd az 1.1. pontban) feladatbank, a Megrendelő elvárásain túl (öt komplett, tanulói és tanári feladatbank készítése), a külön mellékletként megjelentetett tartalomjegyzékben felsorolt, mindösszesen 53 komplex (alsó tagozaton 11, felső tagozaton 29, középiskolában 13 darab tantárgyi feldolgozású), e célból fejlesztett feladatbank megnevezését tartalmazza. (2. számú Függelék) 1.3. Megyei reprezentatív tanulói kompetenciamérés A KÖRPI Veszprém Megyei Irodája az eddigi hagyományokat és a megrendelő igényeit figyelembe véve reprezentatív mérést végzett Veszprém megye tanulóinak körében a tanév második felében, május 18-án. Intézetünk e téma magyarországi szaktekintélyét, Dr. Csapó Benő egyetemi tanár urat és az általa vezetett Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti kutatócsoportot kérte fel és nyerte meg a feladat elvégzésére. Az iroda a kutatócsoport munkatársai által kifejlesztett, bemért feladatlapokkal végezte a mérést: olvasási képesség és fejlettségének, matematikai eszköztudás fejlettségének mérése az 5. és 7. 6

8 évfolyamon. A két évfolyam eredményeinek elemzése mellett összehasonlító elemzést is végeztek a jelenleg 7. évfolyamos tanulók körében, összehasonlítva a 2009-ben 5. évfolyamon elért eredményeikkel. A mérésben a 3. számú függelékben rögzített iskolák vettek részt. A mérés eredményét, használati útmutatóval és magyarázattal ellátott kísérőlevéllel CD-n kapták meg az intézmények. Külön boríték tartalmazta a mérésben résztvevő intézmények és tanulók beazonosításához szükséges dekódolást. Ezen kívül a kódok kizárólag a KÖRPI Veszprém Megyei Irodája és a Veszprém Megyei Önkormányzat CD-anyagán találhatóak meg. Ezért a későbbiekben, a titkosság megőrzése végett, a tartalom megismeréséhez szükséges dekódolás céljából, a megyei önkormányzati irodához kell segítségért fordulni. A felmérés az érintett intézmények vezetői és pedagógusai körében egyaránt pozitív visszhangra talált. A tanulók teljesítésének nyomon követése és az országos kompetenciamérésre történő felkészülés szempontjából is hasznosnak ítélték a mérést. Jövőbeli igényüket és együttműködési szándékukat fejezték ki hasonló szolgáltatás esetében. (3. számú Függelék, 1. számú Melléklet-CD) 1.4. Mérésmetodikai képzések szervezése, lebonyolítása Intézetünk a megye két általános iskolájának nevelőtestülete számára 2011 februárjában ingyenes mérésmetodikai képzés tartott: intézmény település cím létszám Csajági Református Általános Iskola Csajág Szabadság u Kinizsi Pál Általános Iskola, és AMI Nagyvázsony Iskola u A képzéseket Szitáné Egyházi Katalin mérésmetodikai tartotta. Az elvárt 30 fő helyett 35 pedagógus részesült térítésmentes mérésmetodikai képzésben Nevelési-oktatási intézmények belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás Intézetünk a Megrendelő által elvárt tíz intézményből ez idáig tizenöt intézmény számára, tizenöt alkalommal nyújtott az intézmény belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadást. A tanácsadás a KÖRPI Hálózatkoordinációs Projektiroda által szervezett referenciaintézményi előminősítés során történt, amelynek résztvevői között szerepeltek szaktanácsadóink is. (4. számú Függelék) 1.6. Megyei fenntartású középfokú iskolák országos kompetenciamérési eredményeinek elemzése A megyei fenntartású középfokú intézményekben folyó szakmai munka értékelésének egyik fontos mutatója az országos kompetenciamérés eredménye, amelynek elemzése lehetővé teszi 7

9 az iskolákban folyó nevelő-oktató munka megismerését, az eredmények növelését. A tanév első félévében az intézmények elemezték a 2009 évi saját eredményeiket. Egy intézmény - az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium -, nevelőtestületi értekezleten foglalkozott az elemzéssel, Blazovicsné Varga Marianna, a KÖRPI igazgatójának vezetésével. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú intézmények országos kompetenciamérési eredményeinek elemzésére, a évi országos mérés eredményeinek közzétételét követően, 2011 augusztus hónapban került sor. Az elemzést Szitáné Egyházi Katalin mérésmetodikai végezte el. Az elemzés megküldésre került a Veszprém megyei Önkormányzat Humánerőforrás Iroda Vezetője számára. Az eredmények prezentálására, értelmezésére október hónapban kerül sor, a megyei fenntartású intézmények vezetői értekezletén. (2. számú Melléklet - CD) 2. Szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése 2.1. Szaktanácsadói névjegyzék gondozása A és év során kiépített szaktanácsadói hálózat szakmai bővítése érdekében 2010 novemberében ismételten pályázati kiírásban hirdettük meg a szaktanácsadói tevékenység ellátásának lehetőségét. Ennek eredményeképpen 11 fő pályázott, így szaktanácsadóink száma 74 főre emelkedett. Nyilvános formában mind honlapunkon, mind havi elektronikus hírlevelünk 2011 februári számában közzétettük aktuális, bővített szaktanácsadói listánkat májusában felülvizsgáltuk és frissítettük szaktanácsadói adatbázisunkat, aktualizáltuk az együttműködési nyilatkozatokat, így szeptember 1-jén 62 fő aktív szaktanácsadóval rendelkezik irodánk. (5. számú Függelék) 2.2. Szaktanácsadói tevékenység szervezése, kiközvetítése 2010 szeptembertől körlevelek és honlapunkon közzétett felhívás formájában, valamint a 2010 október, november, december és 2011 január, február, március, április, május havi Veszprém megyei Pedagógiai Híradóban hirdettük meg ingyenes szaktanácsadói szolgáltatásainkat. A Megrendelő elvárásainak megfelelően intézetünk ingyenesen biztosította a megye közoktatási intézményei számára a szaktanácsadói segítségnyújtást. A szerződés adta keretet (maximum 350 óra/tanév, maximum 1 alkalom/közoktatási intézmény, maximum 4 óra/alkalom) az intézmények maximálisan kihasználták. A szerződésben rögzített 350 óra helyett 444 órát biztosítottunk tanácsadásra. Szaktanácsadóink jelentős szakmai segítséget nyújtottak az intézmények részére a referenciaintézményi előminősítés követelményeinek teljesítéséhez. Megyénkben az előminősítésben 8

10 részesült intézmények száma: Előminősített intézmények Veszprém megyében, szeptemberben óvoda 6 általános iskola 10 középiskola 5 összesen 21 Szakmai segítséget nyújtottak szaktanácsadóink a Jó gyakorlat - ok elkészítésében, feltöltésében. Veszprém megyében Jó gyakorlat -ot feltöltő intézmények száma: Jó gyakorlatok Veszprém megyében, szeptemberben iskolatípus intézmények száma Jó gyakorlat száma óvoda 6 16 általános iskola középiskola 5 15 összesen Mindezeken túl szaktanácsadóink szakmai tanácsadást nyújtottak az alábbi pályázatok készítésében: TÁMOP Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében TÁMOP Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése (6. számú Függelék) 2.3. Szaktanácsadók továbbképzése A szaktanácsadók a Megrendelő által jelzettektől eltérően amely szerint a továbbképzést a szaktanácsadók fizetik-, intézményünk által finanszírozott keretek között, azaz térítésmentesen vettek részt a Megrendelő által elvárt három alkalom helyett négy alkalommal. Szaktanácsadói felkészítő értekezletet tartottunk szeptember 7-én, ahol tájékoztattuk szaktanácsadóinkat az intézmények referencia-intézménnyé válásával kapcsolatban felmerülő szaktanácsadói feladatokról. A második továbbképzés december 13-án került megrendezésre Veszprémben. Az érdeklődő intézmények képviselői mellett, a szaktanácsadók részvételével, a leendő referenciaintézmények workshopja zajlott. E program során a leendő referencia-intézmények mutatkoztak be. Az Educatio Kht január én Országos Közoktatási Konferenciát szervezett Budapesten, amelyre meghívást kaptak szaktanácsadóink is. A negyedik szaktanácsadói értekezlet július 5-én Székesfehérváron volt, a referencia intézmények feladatai, a pályázaton való részvétel feltételei témakörben. 9

11 3. Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) gyűjtése, őrzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása 3.1. Havi hírlevél megjelentetése, a közoktatási intézményekbe ingyenesen eljutó megyei tájékoztató kiadvány 2010 szeptemberétől a Megrendelő elvárásait szem előtt tartva a Veszprém megyei Pedagógiai Híradó már csak elektronikus úton jelenik meg, kerül terjesztésre, jut el a megye valamennyi nevelési-oktatási intézményébe és a fenntartókhoz. A kiadványban amely több mint hírlevél -, tájékoztatást adtunk tanfolyamokról, pedagógusképzésekről és továbbképzésekről, pályázatokról, tanulmányi versenyekről, azok eredményeikről, konferenciáról. Közzé tettük a közoktatási intézményeket érintő híreket, közleményeket, felhívásokat, valamint közoktatási jogi információkat. (3. számú Melléklet) A havi lapban feldolgozott legfontosabb témák: - tanév rendje - szolgáltatási kínálat - Hálózatkoordinációs Projektiroda tevékenysége - az országos tanulmányi és tehetséggondozó versenyek aktuális hírei, versenyeredmények - továbbképzési kínálat - szaktanácsadók névsora, szakterületek - intézmények bemutatkozása - Jó gyakorlat -ok bemutatása, - Pályázatfigyelő - Jogszabályfigyelő - pedagógiai szakkönyv ismertető Megyei pedagógiai-szakmai szolgáltatás honlapjának rendszeres működtetése Korábbi honlapunkat átalakítottuk: márciusától immár közvetlenül a név alatt érhető el. Intézetünk regionális, megyékre osztott, könnyen kezelhető, felhasználóbarát honlap. Tartalmát hetenként, illetve szükség esetén azonnal frissítjük. A különösen fontos információkra ben is felhívjuk partnereink figyelmét. A megjelenés napján már olvasható a Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó című havi lapunk, valamint az aktuális tanulmányi versenyekre való felhívás. Rovataink: - Aktuális hírek - Továbbképzéseink 10

12 - Szolgáltatásaink - Tanulmányi versenyek - Pedagógiai Híradó - Elérhetőségeink - Letölthető dokumentumok - Szaktanácsadók - Pályázatfigyelő 2010 szeptemberétől a Veszprém Megyei Önkormányzat linkje a KÖRPI honlapon, a KÖRPI linkje a Megyei Önkormányzat honlapján került elhelyezésre, amely megkönnyíti a kölcsönös elérhetőséget. (4. számú Melléklet) 3.3. Előadások, konferenciák, szakmai napok szervezése Az oktatásirányításában dolgozók (kistérségi és városi oktatási referensek, munkaszervezetvezetők, irodavezetők, intézményvezetők) számára kistérségi szakmai előadásokat szerveztünk és bonyolítottunk le szeptember május hónapokban. (7. számú Függelék) A kistérségi szakmai fórumsorozatot a megye pedagógusai által megfogalmazott szakmai igények és időpontok szerint szerveztük és bonyolítottuk. A prezentációkkal és a konzultációs lehetőséggel a megjelentek a minőségbiztosítási kérdőívek kimutatásai alapján, nagyon elégedettek voltak. A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Irodája 2011-ben egészségneveléssel kapcsolatos programsorozatot szervezett óvodák és középiskolák részére a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési Osztályának szoros együttműködésével. Az iroda vállalta a program eljuttatását a megyében működő óvodák és középiskolák részére, honlapunkon közzé tettük. Az intézményi visszajelzések alapján hasznos és sikeres volt a program, amely folytatódik a 2011/2012-es tanévben is. A KÖRPI TÁMOP Hálózatkoordinációs Projektirodája a TÁMOP pályázatban résztvevő intézmények szakmai támogatása céljából információs napokat szervezett az alábbi időpontokban: Rendezvény elnevezése Időpont Helyszín TÁMOP pályázat nyomon követő rendszere, szakmai segítségnyújtás szeptember 17. Ajka szeptember 21. Pápa szeptember 27. Balatonfűzfő A KÖRPI TÁMOP Hálózatkoordinációs Projektirodája a referencia-intézménnyé válás feltételeinek, az előminősítések eljárásrendjének ismertetése céljából információs napokat szervezett az alábbi időpontokban: 11

13 Rendezvény elnevezése Időpont Helyszín Szakmai szolgáltatói nap szeptember 7. Veszprém Szakmai szolgáltatói nap szeptember 8. Veszprém Referencia-intézmények előminősítésének tapasztalatai, tájékoztatás a további lehetőségekről szeptember 17. Ajka Referencia-intézmények - Workshop december 13. Veszprém A KÖRPI, mint a TÁMOP projekt fenntartója a TÁMOP Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése címmel a pályázat elkészítését segítő tanácsadás céljából információs napokat szervezett az alábbi időpontokban: intézmény helyszín időpont résztvevők száma Széna Téri Általános Iskola Székesfehérvár július fő Széna Téri Általános Iskola Székesfehérvár július fő Báthory István Általános Iskola Veszprém július fő Helyőrségi Művelődési Ház Veszprém július fő KÖRPI Veszprém Megyei Iroda Veszprém július fő KÖRPI Veszprém Megyei Iroda Veszprém augusztus fő 3.4. Megyei tanévnyitó értekezlet megszervezése és lebonyolítása augusztus 24-én tanévnyitó szakmai konferenciát rendeztünk. A plenáris ülésre a Veszprémi Petőfi Színházban került sor összesen 190 fő intézményvezető, fenntartó, szaktanácsadó részvételével. Előadásaink az Oktatási Hivatal intézményeket érintő feladatai; az aktuális pályázatok; fejlesztési lehetőségek az új tanévben témáinak bemutatása köré épültek. Az elégedettségi mutatók, valamint az egyéb csatornákon keresztül érkezett visszajelzések alapján a szakmai konferencia hasznos segítséget nyújtott a megjelentek számára, bár hiányolták a törvényekkel kapcsolatos aktuális információkat. A konferenciát megfelelő médiaérdeklődés követte: honlapunk (www.korpi.hu), a Veszprém megyei Napló, ennek online változata (www.naploonline.hu) és a Veszprém Városi Televízió adott hírt a rendezvényről. A Tanévnyitó Konferencia keretében a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet a Veszprém megyei tehetséggondozás terén több éve kiemelkedően végzett, példaértékű eredményes tehetséggondozó munkájáért Pro Talento kitüntető oklevelet adományozott: Grőber Attila, Hargitai Szilvia, Kovács Lászlóné, Márkus Csaba és Nagy Rita számára Akikre büszkék vagyunk című megyei versenyeredmények bemutatása A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Irodájának szolgáltatói tevékenységében fontos helyet foglal el a tanulmányi és tehetséggondozó tevékenység szervezése az iskolai, területi, megyei és regionális fordulók szintjein egyaránt. Intézetünk Veszprém megyében az évfolyamos tanulók számára a Közoktatási Törvény 36. f) pontja szerint általános tantárgyi 12

14 lefedettséggel szervezi a nagy hagyománnyal bíró és az újonnan szerveződő megyei és országos kiírású tanulmányi versenyeket. A Megrendelő elvárásainak megfelelően intézetünk megyei szinten összesítette a tantárgyi, művészeti és sport versenyeredményeket, majd 2011 augusztusában megjelentette a honlapon, elektronikus levél formájában pedig eljuttatta a megyében működő intézmények és fenntartók részére. (5. számú Melléklet - CD) 4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, amelynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés 4.1. Óvodai nevelési, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok készítésében, módosításában való közreműködés A Megrendelő igénye szerint évente legfeljebb harminc alkalommal kell intézményünknek térítésmentesen közreműködnie az intézmények nevelési és pedagógiai programjának készítésében, módosításában. A tanévben 18 intézménynek, 28 alkalommal segítettünk. Egyes intézményeknél a feladat függvényében több alkalommal is megjelent a szaktanácsadó,. (8. számú Függelék) 4.2. Tanácsadás fenntartónak különböző közoktatás-szerkezeti kérdésekben Intézetünk kiemelt célja, hogy ne csak a közoktatási intézmények dolgozóival, hanem az oktatásirányítás minden szintjének képviselőjével tartsa a kapcsolatot. Mivel az egymásrautaltság kölcsönös együttműködési kényszert és szándékot szül, irodánk úgy döntött, hogy a jó kapcsolat megalapozása érdekében a Megrendelő elvárásaitól eltérően a közoktatás szerkezeti kérdésekben nyújtott tanácsadást nemcsak 50, hanem 100%-ban ingyenesen biztosította tíz fenntartó számára. (9. számú Függelék) 4.3. Tankönyvbemutatók szervezése A kistérségi szakmai fórumokon a Fenntartó által elvárt 9 alkalmon felül -, ez idáig már tizenöt alkalommal, négy kiadó, vásárlással egybekötött tankönyvbemutatójának megszervezésére került sor. (10. számú Függelék) 4.4. Rendszeres jogi tanácsadás pedagógusoknak, intézményeknek, fenntartóknak A feladatellátást - igény szerint - rendelkezésre állással, havi tíz órában foglalkoztatott képzett jogász végzi. 13

15 A jogszabályok állandó változása, nehéz áttekinthetősége miatti jogbizonytalanság következménye, hogy mind a fenntartók, mind a munkáltatói jog gyakorlói, mind a pedagógusok igénylik a naprakész ismeretekkel rendelkező szakember segítségét. Ez a segítségnyújtás akkor éri el célját, ha megfelelő időben történik, így jogászunk számtalan megkeresésnek tett eleget a rendelkezésre álló időkereten felül is. Dr. Perlaki Mária Magdolna elérhetősége mobiltelefonon és vezetékes telefonon is folyamatosan biztosított, s ezen kívül a tanácsadás tárgyától, illetve a tanácsadást kérő igényétől függően személyes konzultáció keretében is rendelkezésre állt és nyújtott szolgáltatást. Mindezeken túl, a október november hónapban szervezett őszi kistérségi szakmai fórumokon, hét helyszínen, kilenc kistérség érdeklődő pedagógus kollegái számára tartott előadást és azt követően konzultációt aktuális munkajogi és társadalombiztosítási kérdésekről. A jogalkalmazás során leggyakrabban az alábbi témakörökben fordultak hozzá jogi tanácsadásért: fenntartók: - közoktatási intézmény átszervezése - többcélú intézmény vezetői teendőinek ellátása - igazgató helyettesi megbízás visszavonása, új megbízás létesítése - magasabb vezetői, vezetői megbízás, illetve visszavonásának szabályai, lehetséges jogkövetkezményei - pedagógusok, technikai dolgozók besorolása, garantált illetménye; intézményvezetők: - pedagógus álláshely megszűntetése - kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat szabályozási tárgyköre - közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számítása, felmentési idő, végkielégítés, jubileumi jutalom szempontjából, jogosultság méltányossági jubileumi jutalomra - prémiumévek programban való részvételi lehetőség - GYES-en lévők, illetve a GYES-ről visszatérők foglalkoztatása - próbaidő, gyakornoki idő, gyakornoki szabályzat - közalkalmazotti alapnyilvántartás, minősítés - intézmények közös igazgatás alá vonását követően a tanügy igazgatási dokumentumok sorsa - előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételének feltételrendszere - gyermekek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság utáni munkavállaló jogi helyzete (szabadságának mértéke, foglalkoztatása) - jogosultság garantált illetményt emelő szakképzési szorzóra, további szakképzettség, szakvizsga elismerése - előrehozott öregségi nyugdíjat igénylő közalkalmazott lehetséges járandóságai - kötelező óraszám teljesítése pedagógusnak - fegyelmi vétség, fegyelmi eljárás 14

16 - igazgató helyettesi megbízás eljárásrendje - nemzetiségi pótlékra jogosultak. Az intézményekben a létszámmozgások, a pályázattal betölthető álláshelyeken a közalkalmazottak fogadása zömmel június 15. utáni időpontra esnek, illetve augusztus második felében realizálódnak. Ezért a tanévtől a Megrendelő elvárásán felül a jogász Asszonyt 10 hónap helyett 12 hónapra bízta meg a feladat ellátására az intézet vezetője. 5. A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése , 60, 120 órás akkreditált pedagógus továbbképzések szervezése, bonyolítása pedagógusok és pedagógiai munkát segítők számára 2010 szeptembertől körlevelek és honlapunkon közzétett hírlevél formájában, valamint 2010 november havi Veszprém Megyei Pedagógiai Híradónkban tettük közzé akkreditált továbbképzéseink listáját, amelyekre folyamatosan gyűjtjük a jelentkezéseket, és megfelelő számú jelentkező esetén azonnal indítjuk képzéseinket. A továbbképzésekre érkező jelentkezések csökkenése a költségvetés hiányosságára vezethető vissza. A költségvetési évben a közoktatási intézmények nem kaptak állami normatívát továbbképzések vásárlására. A évben ez változott, megjelent a költségvetésben a továbbképzési normatíva, amelynek pozitív eredményét intézetünk is érzi: továbbképzéseink iránt megnövekedett az érdeklődők és jelentkezők száma. (11. számú Függelék) 6. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 6.1. Közreműködés az országos felmenő rendszerű tanulmányi versenyek szervezésében Összeállítottuk éves versenynaptárunkat és a kiírásoknak megfelelően bonyolítottuk le a tanulmányi és tehetséggondozó versenyeket. Az aktuális információkról, az egyes versenyekkel kapcsolatos tudnivalókról honlapunkon, elektronikusan pedig Veszprém Megyei Pedagógiai Híradónkban, illetve ben tájékoztattuk az intézmények vezetőit és versenyfelelőseit. Intézetünk - az általános iskolák részére tizenhét - a tanulásban akadályozott tanulók részére kettő - a középiskolák részére tizennégy kiírt, azaz mindösszesen: harminchárom országos felmenő rendszerű versenyt hirdetett meg és bonyolított le a tanévben. (12. számú Függelék) 15

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató 2014. évi munkaterv Összeállította Rigóczki Csaba igazgató TARTALOM Tartalom... 2 2013. évi Beszámoló... 3 Helyzetelemzés... 3 A feladatellátási területen működő köznevelési intézményhálózat... 6 Az intézet

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KÖZÉP-DUNÁNTÚLIS REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI INTÉZET KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI IRODÁJA E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: A Közép-dunántúli Regionális

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról

A Türr István Gimnázium és Kollégium beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról A beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról 1. Jövőképünk Elhivatott pedagógus közösségünk a referencia-intézményi cím megpályázásával arra törekszik, hogy

Részletesebben

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja 2010. szeptember Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A 2010/2011. tanév rendje... 3. oldal A középfokú iskolai felvételi

Részletesebben

Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió

Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye A "csináld magad" mozgalmak ideje lejárt... Azoké a jövő, akik működő partner-kapcsolatokat tudnak kialakítani.

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Sárik Zoltán igazgató 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2015. ÉVI MUNKATERVE

2015. ÉVI MUNKATERVE A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET 2015. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Szontagh Pál igazgató 2015. január Tartalomjegyzék Alapvetés... 3 2014. évi beszámoló... 3 Jogszabályi háttér... 3 Helyzetelemzés... 3 Az

Részletesebben

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével 2010/ tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével Budapest, 2010. szeptember 15. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalom AZ INTÉZMÉNY HELYZETE... 3 TOVÁBBKÉPZÉSI TERV... 4 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV... 4 MINŐSÉGFEJLESZTÉS...

Részletesebben

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet H-1085 Budapest, Üllői út 24. +36 (1) 486-3559 @ epszti@lutheran.hu http://epszti.hu http://evangelikusoktatas.hu Az Evangélikus Pedagógiai

Részletesebben

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/228-19/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kollégáinkat az új tanév kezdetén. 2007/2008. tanévi munkájukhoz sok szakmai sikert kívánunk!

Szeretettel köszöntjük kollégáinkat az új tanév kezdetén. 2007/2008. tanévi munkájukhoz sok szakmai sikert kívánunk! Intézetünk hírei Közérdekű információk Szeretettel köszöntjük kollégáinkat az új tanév kezdetén. 2007/2008. tanévi munkájukhoz sok szakmai sikert kívánunk! A Hírek e lapszámával postázott Pedagógiai-szakmai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. Az intézet szakmai munkájának áttekintése 1.1. A 2013. évi elfogadott munkaterv

Részletesebben

2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges

2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges 2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges stabilizálását hozhatja magával. Az év nagy részében az ezzel

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011-12. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012 Készítette : Palkóné

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TAR TALO M M UTAT Ó 1. A SZOI szakmai vezetőinek (idegen nyelvi, sport) tájékoztatója. 2. Oktatási intézmények 2010/2011. tanévben indítható csoportok száma, illetve ezek maximális létszámának meghatározása.

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2 2 Püspökladány Város Polgármesterétől 45

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011.

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Iskolánk törvényes működését segíti a jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszerünk. Egyik ilyen meghatározó szabályozó dokumentum az

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó

Részletesebben