BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A OKTÓBER SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A OKTÓBER SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN A ES SZOLGÁLTATÓI ÉVRE

2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 Feladatok teljesítésének összesítő táblázata Pedagógiai értékelés Szaktanácsadás Pedagógiai tájékoztatás Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása Tanulók, tanulóközösségek, diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtása, tanügy igazgatási, közgazdasági, jogi, stb. információk közvetítése Középiskolai, szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékoztató tevékenység Függelék Melléklet 1

3

4 Beszámoló a Veszprém megyei pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátásáról a október szeptember 30 ig terjedő időszakra vonatkozóan. Feladatok teljesítésének összesítő táblázata ssz. feladat megnevezése feladat részletezése feladat teljesítése 1.1. Megyei feladatbank terjesztése legalább kistérségenként egy iskolába kerüljön telepítésre a feladatbank A feladatlapoknak nemcsak a terjesztéséről, hanem szakszerű használatáról és a végfelhasználók tájékoztatásáról is gondoskodtunk. Szaktanácsadónk a helyszínre utazva telepítette az intézmények informatikai rendszerére a feladatgyűjteményeket, majd nevelő-testületi értekezlet keretében bemutatta azok használatát, gyakorlati alkalmazását Megyei feladatbank fejlesztése 5 db (legalább 5 komplett tanulói és tanári) feladatbank készítése 53 db komplex (alsó tagozaton 11 db, felső tagozaton 29 db, középiskolában 13 db tantárgyi feldolgozású) feladatbankot fejlesztett intézetünk Megyei reprezentatív tanulói kompetencia mérés 500 tanuló két évfolyamon, két műveltségi területen, évfolyamonként legalább 25 tanulót, 18 intézményben, 5. évfolyamon 203 tanulót, 7. évfolyam 241 tanulót, matematika-logika és olvasás-szövegértés kompetenciaterületen mért be és értékelt intézetünk. 1.4 Mérésmetodikai képzések szervezése, bonyolítása 2 alkalom, legalább 30 pedagógus részvételével Intézetünk két alkalommal 35 pedagógus számára szervezett és bonyolított le mérésmetodikai képzést, térítésmentesen Nevelési-oktatási intézmények belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás 10 intézmény, legalább 10 oktatási intézmény esetében, intézményenként 4 óra Intézetünk 15 intézmény számára, 15 alkalommal, intézményenként 4 órában nyújtott belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadást Megyei fenntartású középfokú iskolák országos kompetencia mérési eredményeinek értékelése 1 alkalom: az összes megyei fenntartású középfokú iskola mérési eredményeinek értékelése évente egy alkalommal Megyei fenntartású középfokú iskolák országos kompetencia mérési eredményeinek értékelése megtörtént, szaktanácsadónk az érintett intézmények számára igazgatói értekezleten prezentálja Szaktanácsadói névjegyzék gondozása 1 alkalom a megyei névjegyzék megrendelő által elfogadott rendszerben és módon 3 évenként egyszeri frissítéssel ill. nyilvánosságra hozatala nyomtatott és elektronikus formában A szaktanácsadói névjegyzéket pályázati úton megújítottuk, frissítettük és elektronikus úton a Pedagógiai Híradó februári számában és honlapunkon is megjelentettük Szaktanácsadói tevékenység szervezése, kiközvetítése 350 óra: évente legalább 350 órában szaktanácsadás biztosítása a megye közoktatási intézményeiben, különböző szakterületeken 111 alkalom keretében, mindösszesen 444 óra során biztosítottunk térítésmentes szaktanácsadást Veszprém megye közoktatási intézményei számára. 3

5 ssz. feladat megnevezése feladat részletezése feladat teljesítése 2.3 Szaktanácsadók továbbképzése 3 alkalom évente legalább 3 alkalommal kerüljön sor a szaktanácsadók továbbképzésére Intézetünk 4 alkalommal szervezett térítésmentes továbbképzést szaktanácsadóink részére. 3.1 Havi hírlevél megjelentetése, közoktatási intézményekbe ingyenesen eljutó megyei tájékoztató kiadvány évente 10 alkalommal való megjelentetés aktuális szakmai, szervezési információkkal, elektronikus úton történő megküldése a megyei közoktatási intézményeknek szeptember június hónapokban 10 havi hírlevél formájában tájékoztattuk a megye intézményeit és fenntartóit az aktualitásokról, - elektronikus úton Megyei pedagógiai szakmai - szolgáltatás honlapjának rendszeres működtetése folyamatos honlap készítés és működtetés, aktuális frissítése Intézményünk honlapja a címen és a Hálózatkoordinációs Projektiroda honlapja pedig a címen folyamatosan működik, elérhető és aktualizálásra kerül Előadások, konferenciák, szakmai napok szervezése 27 alkalom a megye kistérségeiben évente 3-3 szakmai előadás, konferencia szervezése és lebonyolítása, különböző szakmai témakörökben A megye kistérségeiben 55 alkalommal szerveztünk szakmai előadásokat és konferenciákat a tanév során Megyei tanévnyitó értekezlet megszervezése és lebonyolítása 1 alkalom: a megyében működő közoktatási intézmények igazgatóinak, ig. helyetteseinek és fenntartóinak adott év augusztus második felében. Legalább plenáris előadás a közoktatás aktuális kérdéseiről augusztus 24-én a Veszprémi Petőfi Színházban 190 fő intézményvezető, fenntartó, szaktanácsadó stb. részvételével került megrendezésre a évi Megyei tanévnyitó értekezlet Akikre büszkék vagyunk c. megyei versenyeredmények bemutatása 1 db megjegyzés: évente 1 db a tantárgyi, művészeti, sport eredmények megyei szintű összesítése és elektronikus megjelentetése 2011 augusztusában került sor a versenyeredmények összesítésére, honlapunkon történő megjelentetésére, majd az intézményeknek, fenntartóknak, elektronikus úton történő megküldésére Közreműködés az óvodai nevelési, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok készítésében, közreműködés: tanácsadás, közreműködés a terv készítésében 30 alkalom igény szerint igény szerint Intézetünk 18 intézmény számára, 28 alkalommal nyújtott, a pedagógiai programok készítésében tanácsadást Tanácsadás fenntartóknak, különböző közoktatás-szerkezeti kérdésekben 30 alkalom: évente legalább 10 fenntartónak, legfeljebb 3-3 órában való tanácsadás Intézetünk 10 fenntartó számára, 10 alkalommal, alkalmanként 4 órában nyújtott közoktatás-szerkezeti kérdésekben tanácsadást Tankönyvbemutatók szervezése Elvárt: 9 alkalom a megye 9 kistérségében tankönyvbemutató szervezése a tankönyvkiadók közreműködésével Intézetünk 15 alkalommal szervezett tankönyvbemutatót. 4

6 ssz. feladat megnevezése feladat részletezése feladat teljesítése 4.4. Rendszeres jogi tanácsadás pedagógusoknak, intézményeknek, fenntartóknak Elvárt: 100 óra legalább 10 órában képzett jogász közreműködésével Intézetünk képzett jogászt alkalmaz 12 hónapon keresztül, havi 10 órában, éves szinten mindösszesen 120 órában ,60,120 órás akkreditált pedagógus továbbképzés szervezése, bonyolítása a pedagógusok és pedagógiai munkát segítők számára Elvárt: igény szerint megrendelővel egyeztetett, illetve előzetes igényfelmérés alapján, a megye területén megszervezve Intézetünk 4 akkreditált továbbképzést bonyolított le 60 fő pedagógus részvételével Közreműködés az országos felmenő rendszerű tanulmányi versenyek szervezésében versenykiírás szerint az OKM által elfogadott versenynaptár szerint. A résztvevőktől nevezési díj nem kérhető. Irodánk a NEFMI által elfogadott versenynaptár szerint megszervezte és lebonyolította az országos felmenő rendszerű tanulmányi versenyeket Megyei, kistérségi szintű tanulmányi, művészeti verseny versenyek szervezése, lebonyolítása aktuális megyei versenyek száma megyei versenynaptár szerint különböző szaktárgyi és műveltségi területen. A résztvevőktől max ft/fő nevezési költség kérhető. Irodánk 33 db kistérségi, megyei és regionális szintű versenyek megszervezésében és lebonyolításában működött közre, a résztvevők számára térítésmentesen Versenyek feladatbankjának gondozása folyamatos a korábbi évek versenyeinek feladataiból a feladatbank gondozása A versenyek feladatbankjának archiválása és gondozása 2008 őszétől folyamatos Jogsegélyszolgálat működtetése diákok, diákönkormányzatok részére 20 óra legalább havi két órában képzett jogász részvételével, illetve en keresztül, valamint a honlap segítségével Intézetünk képzett jogászt alkalmaz 12 hónapon keresztül, havi 2 órában, éves szinten mindösszesen 24 órában. 8. Középiskolai, szakiskolai felvételekkel kapcsolatos tájékoztató tevékenység 1 db Hogyan tovább! című pályaválasztási kiadvány megjelentetése és terjesztésének szervezése Intézetünk 1600 példányban készítette el és juttatta el a megye közoktatási intézményei és a megrendelő diákok és szülők számára Hogyan tovább? című pályaválasztási kiadványt. 5

7 1. Pedagógiai értékelés, amelynek feladata mérni és értékelni a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelő- és oktatómunka eredményességét, valamint segíteni a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezését 1.1. Megyei feladatbank terjesztése Intézetünk által fejlesztett feladatbankokat (lásd alább az 1.2. pontban) Veszprém megye kilenc kistérségének egy-egy közoktatási intézményében Tóth László szaktanácsadó, a szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ közoktatási munkatársa telepítette fel. A megyei megbízást kibővítve, a feladatlapoknak nemcsak a terjesztéséről, hanem szakszerű használatáról és a végfelhasználók tájékoztatásáról is gondoskodtunk: Tóth László a helyszínre utazva telepítette az intézmények informatikai rendszerére a feladatgyűjteményeket, majd nevelőtestületi értekezlet keretében bemutatta azok használatát, gyakorlati alkalmazását. A prezentációval és a segítségnyújtással a kedvezményezett intézmények vezetői és tantestülete a minőségbiztosítási kérdőívek kimutatásai alapján, rendkívül elégedettek voltak. (1. számú Függelék) 1.2. Megyei feladatbank fejlesztése Intézményünk je által fejlesztett és a későbbiek során a kilenc Veszprém megyei kistérség egy-egy közoktatási intézményében feltelepített (lásd az 1.1. pontban) feladatbank, a Megrendelő elvárásain túl (öt komplett, tanulói és tanári feladatbank készítése), a külön mellékletként megjelentetett tartalomjegyzékben felsorolt, mindösszesen 53 komplex (alsó tagozaton 11, felső tagozaton 29, középiskolában 13 darab tantárgyi feldolgozású), e célból fejlesztett feladatbank megnevezését tartalmazza. (2. számú Függelék) 1.3. Megyei reprezentatív tanulói kompetenciamérés A KÖRPI Veszprém Megyei Irodája az eddigi hagyományokat és a megrendelő igényeit figyelembe véve reprezentatív mérést végzett Veszprém megye tanulóinak körében a tanév második felében, május 18-án. Intézetünk e téma magyarországi szaktekintélyét, Dr. Csapó Benő egyetemi tanár urat és az általa vezetett Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti kutatócsoportot kérte fel és nyerte meg a feladat elvégzésére. Az iroda a kutatócsoport munkatársai által kifejlesztett, bemért feladatlapokkal végezte a mérést: olvasási képesség és fejlettségének, matematikai eszköztudás fejlettségének mérése az 5. és 7. 6

8 évfolyamon. A két évfolyam eredményeinek elemzése mellett összehasonlító elemzést is végeztek a jelenleg 7. évfolyamos tanulók körében, összehasonlítva a 2009-ben 5. évfolyamon elért eredményeikkel. A mérésben a 3. számú függelékben rögzített iskolák vettek részt. A mérés eredményét, használati útmutatóval és magyarázattal ellátott kísérőlevéllel CD-n kapták meg az intézmények. Külön boríték tartalmazta a mérésben résztvevő intézmények és tanulók beazonosításához szükséges dekódolást. Ezen kívül a kódok kizárólag a KÖRPI Veszprém Megyei Irodája és a Veszprém Megyei Önkormányzat CD-anyagán találhatóak meg. Ezért a későbbiekben, a titkosság megőrzése végett, a tartalom megismeréséhez szükséges dekódolás céljából, a megyei önkormányzati irodához kell segítségért fordulni. A felmérés az érintett intézmények vezetői és pedagógusai körében egyaránt pozitív visszhangra talált. A tanulók teljesítésének nyomon követése és az országos kompetenciamérésre történő felkészülés szempontjából is hasznosnak ítélték a mérést. Jövőbeli igényüket és együttműködési szándékukat fejezték ki hasonló szolgáltatás esetében. (3. számú Függelék, 1. számú Melléklet-CD) 1.4. Mérésmetodikai képzések szervezése, lebonyolítása Intézetünk a megye két általános iskolájának nevelőtestülete számára 2011 februárjában ingyenes mérésmetodikai képzés tartott: intézmény település cím létszám Csajági Református Általános Iskola Csajág Szabadság u Kinizsi Pál Általános Iskola, és AMI Nagyvázsony Iskola u A képzéseket Szitáné Egyházi Katalin mérésmetodikai tartotta. Az elvárt 30 fő helyett 35 pedagógus részesült térítésmentes mérésmetodikai képzésben Nevelési-oktatási intézmények belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás Intézetünk a Megrendelő által elvárt tíz intézményből ez idáig tizenöt intézmény számára, tizenöt alkalommal nyújtott az intézmény belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadást. A tanácsadás a KÖRPI Hálózatkoordinációs Projektiroda által szervezett referenciaintézményi előminősítés során történt, amelynek résztvevői között szerepeltek szaktanácsadóink is. (4. számú Függelék) 1.6. Megyei fenntartású középfokú iskolák országos kompetenciamérési eredményeinek elemzése A megyei fenntartású középfokú intézményekben folyó szakmai munka értékelésének egyik fontos mutatója az országos kompetenciamérés eredménye, amelynek elemzése lehetővé teszi 7

9 az iskolákban folyó nevelő-oktató munka megismerését, az eredmények növelését. A tanév első félévében az intézmények elemezték a 2009 évi saját eredményeiket. Egy intézmény - az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium -, nevelőtestületi értekezleten foglalkozott az elemzéssel, Blazovicsné Varga Marianna, a KÖRPI igazgatójának vezetésével. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú intézmények országos kompetenciamérési eredményeinek elemzésére, a évi országos mérés eredményeinek közzétételét követően, 2011 augusztus hónapban került sor. Az elemzést Szitáné Egyházi Katalin mérésmetodikai végezte el. Az elemzés megküldésre került a Veszprém megyei Önkormányzat Humánerőforrás Iroda Vezetője számára. Az eredmények prezentálására, értelmezésére október hónapban kerül sor, a megyei fenntartású intézmények vezetői értekezletén. (2. számú Melléklet - CD) 2. Szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése 2.1. Szaktanácsadói névjegyzék gondozása A és év során kiépített szaktanácsadói hálózat szakmai bővítése érdekében 2010 novemberében ismételten pályázati kiírásban hirdettük meg a szaktanácsadói tevékenység ellátásának lehetőségét. Ennek eredményeképpen 11 fő pályázott, így szaktanácsadóink száma 74 főre emelkedett. Nyilvános formában mind honlapunkon, mind havi elektronikus hírlevelünk 2011 februári számában közzétettük aktuális, bővített szaktanácsadói listánkat májusában felülvizsgáltuk és frissítettük szaktanácsadói adatbázisunkat, aktualizáltuk az együttműködési nyilatkozatokat, így szeptember 1-jén 62 fő aktív szaktanácsadóval rendelkezik irodánk. (5. számú Függelék) 2.2. Szaktanácsadói tevékenység szervezése, kiközvetítése 2010 szeptembertől körlevelek és honlapunkon közzétett felhívás formájában, valamint a 2010 október, november, december és 2011 január, február, március, április, május havi Veszprém megyei Pedagógiai Híradóban hirdettük meg ingyenes szaktanácsadói szolgáltatásainkat. A Megrendelő elvárásainak megfelelően intézetünk ingyenesen biztosította a megye közoktatási intézményei számára a szaktanácsadói segítségnyújtást. A szerződés adta keretet (maximum 350 óra/tanév, maximum 1 alkalom/közoktatási intézmény, maximum 4 óra/alkalom) az intézmények maximálisan kihasználták. A szerződésben rögzített 350 óra helyett 444 órát biztosítottunk tanácsadásra. Szaktanácsadóink jelentős szakmai segítséget nyújtottak az intézmények részére a referenciaintézményi előminősítés követelményeinek teljesítéséhez. Megyénkben az előminősítésben 8

10 részesült intézmények száma: Előminősített intézmények Veszprém megyében, szeptemberben óvoda 6 általános iskola 10 középiskola 5 összesen 21 Szakmai segítséget nyújtottak szaktanácsadóink a Jó gyakorlat - ok elkészítésében, feltöltésében. Veszprém megyében Jó gyakorlat -ot feltöltő intézmények száma: Jó gyakorlatok Veszprém megyében, szeptemberben iskolatípus intézmények száma Jó gyakorlat száma óvoda 6 16 általános iskola középiskola 5 15 összesen Mindezeken túl szaktanácsadóink szakmai tanácsadást nyújtottak az alábbi pályázatok készítésében: TÁMOP Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében TÁMOP Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése (6. számú Függelék) 2.3. Szaktanácsadók továbbképzése A szaktanácsadók a Megrendelő által jelzettektől eltérően amely szerint a továbbképzést a szaktanácsadók fizetik-, intézményünk által finanszírozott keretek között, azaz térítésmentesen vettek részt a Megrendelő által elvárt három alkalom helyett négy alkalommal. Szaktanácsadói felkészítő értekezletet tartottunk szeptember 7-én, ahol tájékoztattuk szaktanácsadóinkat az intézmények referencia-intézménnyé válásával kapcsolatban felmerülő szaktanácsadói feladatokról. A második továbbképzés december 13-án került megrendezésre Veszprémben. Az érdeklődő intézmények képviselői mellett, a szaktanácsadók részvételével, a leendő referenciaintézmények workshopja zajlott. E program során a leendő referencia-intézmények mutatkoztak be. Az Educatio Kht január én Országos Közoktatási Konferenciát szervezett Budapesten, amelyre meghívást kaptak szaktanácsadóink is. A negyedik szaktanácsadói értekezlet július 5-én Székesfehérváron volt, a referencia intézmények feladatai, a pályázaton való részvétel feltételei témakörben. 9

11 3. Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) gyűjtése, őrzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása 3.1. Havi hírlevél megjelentetése, a közoktatási intézményekbe ingyenesen eljutó megyei tájékoztató kiadvány 2010 szeptemberétől a Megrendelő elvárásait szem előtt tartva a Veszprém megyei Pedagógiai Híradó már csak elektronikus úton jelenik meg, kerül terjesztésre, jut el a megye valamennyi nevelési-oktatási intézményébe és a fenntartókhoz. A kiadványban amely több mint hírlevél -, tájékoztatást adtunk tanfolyamokról, pedagógusképzésekről és továbbképzésekről, pályázatokról, tanulmányi versenyekről, azok eredményeikről, konferenciáról. Közzé tettük a közoktatási intézményeket érintő híreket, közleményeket, felhívásokat, valamint közoktatási jogi információkat. (3. számú Melléklet) A havi lapban feldolgozott legfontosabb témák: - tanév rendje - szolgáltatási kínálat - Hálózatkoordinációs Projektiroda tevékenysége - az országos tanulmányi és tehetséggondozó versenyek aktuális hírei, versenyeredmények - továbbképzési kínálat - szaktanácsadók névsora, szakterületek - intézmények bemutatkozása - Jó gyakorlat -ok bemutatása, - Pályázatfigyelő - Jogszabályfigyelő - pedagógiai szakkönyv ismertető Megyei pedagógiai-szakmai szolgáltatás honlapjának rendszeres működtetése Korábbi honlapunkat átalakítottuk: márciusától immár közvetlenül a név alatt érhető el. Intézetünk regionális, megyékre osztott, könnyen kezelhető, felhasználóbarát honlap. Tartalmát hetenként, illetve szükség esetén azonnal frissítjük. A különösen fontos információkra ben is felhívjuk partnereink figyelmét. A megjelenés napján már olvasható a Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó című havi lapunk, valamint az aktuális tanulmányi versenyekre való felhívás. Rovataink: - Aktuális hírek - Továbbképzéseink 10

12 - Szolgáltatásaink - Tanulmányi versenyek - Pedagógiai Híradó - Elérhetőségeink - Letölthető dokumentumok - Szaktanácsadók - Pályázatfigyelő 2010 szeptemberétől a Veszprém Megyei Önkormányzat linkje a KÖRPI honlapon, a KÖRPI linkje a Megyei Önkormányzat honlapján került elhelyezésre, amely megkönnyíti a kölcsönös elérhetőséget. (4. számú Melléklet) 3.3. Előadások, konferenciák, szakmai napok szervezése Az oktatásirányításában dolgozók (kistérségi és városi oktatási referensek, munkaszervezetvezetők, irodavezetők, intézményvezetők) számára kistérségi szakmai előadásokat szerveztünk és bonyolítottunk le szeptember május hónapokban. (7. számú Függelék) A kistérségi szakmai fórumsorozatot a megye pedagógusai által megfogalmazott szakmai igények és időpontok szerint szerveztük és bonyolítottuk. A prezentációkkal és a konzultációs lehetőséggel a megjelentek a minőségbiztosítási kérdőívek kimutatásai alapján, nagyon elégedettek voltak. A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Irodája 2011-ben egészségneveléssel kapcsolatos programsorozatot szervezett óvodák és középiskolák részére a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési Osztályának szoros együttműködésével. Az iroda vállalta a program eljuttatását a megyében működő óvodák és középiskolák részére, honlapunkon közzé tettük. Az intézményi visszajelzések alapján hasznos és sikeres volt a program, amely folytatódik a 2011/2012-es tanévben is. A KÖRPI TÁMOP Hálózatkoordinációs Projektirodája a TÁMOP pályázatban résztvevő intézmények szakmai támogatása céljából információs napokat szervezett az alábbi időpontokban: Rendezvény elnevezése Időpont Helyszín TÁMOP pályázat nyomon követő rendszere, szakmai segítségnyújtás szeptember 17. Ajka szeptember 21. Pápa szeptember 27. Balatonfűzfő A KÖRPI TÁMOP Hálózatkoordinációs Projektirodája a referencia-intézménnyé válás feltételeinek, az előminősítések eljárásrendjének ismertetése céljából információs napokat szervezett az alábbi időpontokban: 11

13 Rendezvény elnevezése Időpont Helyszín Szakmai szolgáltatói nap szeptember 7. Veszprém Szakmai szolgáltatói nap szeptember 8. Veszprém Referencia-intézmények előminősítésének tapasztalatai, tájékoztatás a további lehetőségekről szeptember 17. Ajka Referencia-intézmények - Workshop december 13. Veszprém A KÖRPI, mint a TÁMOP projekt fenntartója a TÁMOP Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése címmel a pályázat elkészítését segítő tanácsadás céljából információs napokat szervezett az alábbi időpontokban: intézmény helyszín időpont résztvevők száma Széna Téri Általános Iskola Székesfehérvár július fő Széna Téri Általános Iskola Székesfehérvár július fő Báthory István Általános Iskola Veszprém július fő Helyőrségi Művelődési Ház Veszprém július fő KÖRPI Veszprém Megyei Iroda Veszprém július fő KÖRPI Veszprém Megyei Iroda Veszprém augusztus fő 3.4. Megyei tanévnyitó értekezlet megszervezése és lebonyolítása augusztus 24-én tanévnyitó szakmai konferenciát rendeztünk. A plenáris ülésre a Veszprémi Petőfi Színházban került sor összesen 190 fő intézményvezető, fenntartó, szaktanácsadó részvételével. Előadásaink az Oktatási Hivatal intézményeket érintő feladatai; az aktuális pályázatok; fejlesztési lehetőségek az új tanévben témáinak bemutatása köré épültek. Az elégedettségi mutatók, valamint az egyéb csatornákon keresztül érkezett visszajelzések alapján a szakmai konferencia hasznos segítséget nyújtott a megjelentek számára, bár hiányolták a törvényekkel kapcsolatos aktuális információkat. A konferenciát megfelelő médiaérdeklődés követte: honlapunk (www.korpi.hu), a Veszprém megyei Napló, ennek online változata (www.naploonline.hu) és a Veszprém Városi Televízió adott hírt a rendezvényről. A Tanévnyitó Konferencia keretében a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet a Veszprém megyei tehetséggondozás terén több éve kiemelkedően végzett, példaértékű eredményes tehetséggondozó munkájáért Pro Talento kitüntető oklevelet adományozott: Grőber Attila, Hargitai Szilvia, Kovács Lászlóné, Márkus Csaba és Nagy Rita számára Akikre büszkék vagyunk című megyei versenyeredmények bemutatása A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Irodájának szolgáltatói tevékenységében fontos helyet foglal el a tanulmányi és tehetséggondozó tevékenység szervezése az iskolai, területi, megyei és regionális fordulók szintjein egyaránt. Intézetünk Veszprém megyében az évfolyamos tanulók számára a Közoktatási Törvény 36. f) pontja szerint általános tantárgyi 12

14 lefedettséggel szervezi a nagy hagyománnyal bíró és az újonnan szerveződő megyei és országos kiírású tanulmányi versenyeket. A Megrendelő elvárásainak megfelelően intézetünk megyei szinten összesítette a tantárgyi, művészeti és sport versenyeredményeket, majd 2011 augusztusában megjelentette a honlapon, elektronikus levél formájában pedig eljuttatta a megyében működő intézmények és fenntartók részére. (5. számú Melléklet - CD) 4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, amelynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés 4.1. Óvodai nevelési, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok készítésében, módosításában való közreműködés A Megrendelő igénye szerint évente legfeljebb harminc alkalommal kell intézményünknek térítésmentesen közreműködnie az intézmények nevelési és pedagógiai programjának készítésében, módosításában. A tanévben 18 intézménynek, 28 alkalommal segítettünk. Egyes intézményeknél a feladat függvényében több alkalommal is megjelent a szaktanácsadó,. (8. számú Függelék) 4.2. Tanácsadás fenntartónak különböző közoktatás-szerkezeti kérdésekben Intézetünk kiemelt célja, hogy ne csak a közoktatási intézmények dolgozóival, hanem az oktatásirányítás minden szintjének képviselőjével tartsa a kapcsolatot. Mivel az egymásrautaltság kölcsönös együttműködési kényszert és szándékot szül, irodánk úgy döntött, hogy a jó kapcsolat megalapozása érdekében a Megrendelő elvárásaitól eltérően a közoktatás szerkezeti kérdésekben nyújtott tanácsadást nemcsak 50, hanem 100%-ban ingyenesen biztosította tíz fenntartó számára. (9. számú Függelék) 4.3. Tankönyvbemutatók szervezése A kistérségi szakmai fórumokon a Fenntartó által elvárt 9 alkalmon felül -, ez idáig már tizenöt alkalommal, négy kiadó, vásárlással egybekötött tankönyvbemutatójának megszervezésére került sor. (10. számú Függelék) 4.4. Rendszeres jogi tanácsadás pedagógusoknak, intézményeknek, fenntartóknak A feladatellátást - igény szerint - rendelkezésre állással, havi tíz órában foglalkoztatott képzett jogász végzi. 13

15 A jogszabályok állandó változása, nehéz áttekinthetősége miatti jogbizonytalanság következménye, hogy mind a fenntartók, mind a munkáltatói jog gyakorlói, mind a pedagógusok igénylik a naprakész ismeretekkel rendelkező szakember segítségét. Ez a segítségnyújtás akkor éri el célját, ha megfelelő időben történik, így jogászunk számtalan megkeresésnek tett eleget a rendelkezésre álló időkereten felül is. Dr. Perlaki Mária Magdolna elérhetősége mobiltelefonon és vezetékes telefonon is folyamatosan biztosított, s ezen kívül a tanácsadás tárgyától, illetve a tanácsadást kérő igényétől függően személyes konzultáció keretében is rendelkezésre állt és nyújtott szolgáltatást. Mindezeken túl, a október november hónapban szervezett őszi kistérségi szakmai fórumokon, hét helyszínen, kilenc kistérség érdeklődő pedagógus kollegái számára tartott előadást és azt követően konzultációt aktuális munkajogi és társadalombiztosítási kérdésekről. A jogalkalmazás során leggyakrabban az alábbi témakörökben fordultak hozzá jogi tanácsadásért: fenntartók: - közoktatási intézmény átszervezése - többcélú intézmény vezetői teendőinek ellátása - igazgató helyettesi megbízás visszavonása, új megbízás létesítése - magasabb vezetői, vezetői megbízás, illetve visszavonásának szabályai, lehetséges jogkövetkezményei - pedagógusok, technikai dolgozók besorolása, garantált illetménye; intézményvezetők: - pedagógus álláshely megszűntetése - kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat szabályozási tárgyköre - közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számítása, felmentési idő, végkielégítés, jubileumi jutalom szempontjából, jogosultság méltányossági jubileumi jutalomra - prémiumévek programban való részvételi lehetőség - GYES-en lévők, illetve a GYES-ről visszatérők foglalkoztatása - próbaidő, gyakornoki idő, gyakornoki szabályzat - közalkalmazotti alapnyilvántartás, minősítés - intézmények közös igazgatás alá vonását követően a tanügy igazgatási dokumentumok sorsa - előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételének feltételrendszere - gyermekek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság utáni munkavállaló jogi helyzete (szabadságának mértéke, foglalkoztatása) - jogosultság garantált illetményt emelő szakképzési szorzóra, további szakképzettség, szakvizsga elismerése - előrehozott öregségi nyugdíjat igénylő közalkalmazott lehetséges járandóságai - kötelező óraszám teljesítése pedagógusnak - fegyelmi vétség, fegyelmi eljárás 14

16 - igazgató helyettesi megbízás eljárásrendje - nemzetiségi pótlékra jogosultak. Az intézményekben a létszámmozgások, a pályázattal betölthető álláshelyeken a közalkalmazottak fogadása zömmel június 15. utáni időpontra esnek, illetve augusztus második felében realizálódnak. Ezért a tanévtől a Megrendelő elvárásán felül a jogász Asszonyt 10 hónap helyett 12 hónapra bízta meg a feladat ellátására az intézet vezetője. 5. A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése , 60, 120 órás akkreditált pedagógus továbbképzések szervezése, bonyolítása pedagógusok és pedagógiai munkát segítők számára 2010 szeptembertől körlevelek és honlapunkon közzétett hírlevél formájában, valamint 2010 november havi Veszprém Megyei Pedagógiai Híradónkban tettük közzé akkreditált továbbképzéseink listáját, amelyekre folyamatosan gyűjtjük a jelentkezéseket, és megfelelő számú jelentkező esetén azonnal indítjuk képzéseinket. A továbbképzésekre érkező jelentkezések csökkenése a költségvetés hiányosságára vezethető vissza. A költségvetési évben a közoktatási intézmények nem kaptak állami normatívát továbbképzések vásárlására. A évben ez változott, megjelent a költségvetésben a továbbképzési normatíva, amelynek pozitív eredményét intézetünk is érzi: továbbképzéseink iránt megnövekedett az érdeklődők és jelentkezők száma. (11. számú Függelék) 6. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 6.1. Közreműködés az országos felmenő rendszerű tanulmányi versenyek szervezésében Összeállítottuk éves versenynaptárunkat és a kiírásoknak megfelelően bonyolítottuk le a tanulmányi és tehetséggondozó versenyeket. Az aktuális információkról, az egyes versenyekkel kapcsolatos tudnivalókról honlapunkon, elektronikusan pedig Veszprém Megyei Pedagógiai Híradónkban, illetve ben tájékoztattuk az intézmények vezetőit és versenyfelelőseit. Intézetünk - az általános iskolák részére tizenhét - a tanulásban akadályozott tanulók részére kettő - a középiskolák részére tizennégy kiírt, azaz mindösszesen: harminchárom országos felmenő rendszerű versenyt hirdetett meg és bonyolított le a tanévben. (12. számú Függelék) 15

17 6.2. Megyei, kistérségi szintű tanulmányi, művészeti versenyek szervezése, lebonyolítása Intézetünk harminchárom kistérségi, megyei vagy regionális és nem tanulmányi országos felmenő rendszerű verseny szervezésében működött közre az aktuális tanévben. (13. számú Függelék) 6.3. Versenyek feladatbankjának gondozása Az országos felmenő rendszerű versenyek feladatsoraiból folyamatosan archiváljuk és bővítjük feladatbankunkat: műveltség-területenkénti, tematikus, versenyidőszakokra vonatkozó bontásban. 7. A tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, tanulóközösségek, diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével 7.1. Jogsegélyszolgálat működtetése diákok, diákönkormányzatok részére A feladatellátást - igény szerint - rendelkezésre állással, havi két órában foglalkoztatott képzett jogász megbízással történő alkalmazásával biztosítja. Dr. Perlaki Mária Magdolna elérhetősége mobiltelefonon és vezetékes telefonon is folyamatosan biztosított, s ezen kívül a tanácsadás tárgyától, illetve a tanácsadást kérő igényétől függően személyes konzultáció keretében is rendelkezésre állt és nyújtott szolgáltatást. A jogalkalmazás során a diákönkormányzatok az alábbi témakörökben fordultak hozzá jogi tanácsadásért: házirend szabályozási tárgyköre, tanulói fegyelmi ügyek. A tanévben irodánk egyik kiemelt feladatának tekintette, hogy a tanulókat, tanulóközösségeket, diákönkormányzatokat direkt módon érje el és tájékoztassa őket az intézet nyújtotta szolgáltatásokról, amelyet nagymértékben segített az elmúlt évben lebonyolított Diákparlament. 8. Középiskolai, szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékoztató tevékenység Összeállítottuk és - a szoros, de a törvényi előírásoknak csak így megfelelő megjelenési dátummal -, 2010 november első hetében Hogyan tovább? címmel megjelentettük az iskolaválasztást segítő, a képzési kínálatot valamint a felvétel feltételeit tartalmazó kiadványt, amely 1600 példányban jutott el az érdeklődő diákok, szülők, pedagógusok részére. (5. számú Melléklet) Ezen kívül nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az ingyenes szaktanácsadói segítségnyújtás keretében szaktanácsadó kollégánk helyszínre utazva, szülői és nevelői értekezleteken pályaorientációs és iskolaválasztási tanácsadással segítse a megye diákjait, szülőit, pedagógusait. 16

18 FÜGGELÉK 17

19 1. számú Függelék 1.1. Megyei feladatbank terjesztése Feladatlapok feltelepítése és használatuk szaktanácsadói magyarázata az intézmény nevelőtestülete számára ssz. Szaktanácsadás ideje Intézmény neve Szaktanácsadást végző szaktanácsadó neve Pilinszky János Általános Iskola és AMI, Balatonkenese Borsos Miklós Általános Iskola, Ajka Eötvös Lóránd Általános Iskola, Balatonfüred Művészetek Völgye Általános Iskola, Monostorapáti Fekete István Általános Iskola Gógánfa-Ukk-Dabronc, Gógánfa Horváth István Általános Iskola, Pétfürdő Tóth László közoktatási Német Nemzetiségi Általános Iskola, Bakonynána Ihász Gábor Általános Iskola, Vaszar Herendi Általános Iskola és AMI, Herend 18

20 1.2. Megyei feladatbank fejlesztése Tartalom 2. számú Függelék A Mérő-eszköztár A Alsó tagozat Humán Ismeretek 4-5. A Adatlap Humán 4-5. B Mérési Útmutató Humán 4-5. C Feladatlap Humán 4-5. D Javítási Útmutató- Humán 4.-5 E Elemző Humán 4-5 DEMO Matematika 4. A Adatlap Matematika 4. B Mérési Útmutató 4. C Feladatlap Matematika 4. D Javítókulcs B Matematika 4. E Elemző Matematika 4 DEMO Nyelvtan 2. A Adatlap Nyelvtan 2. B Mérési Útmutató nyelvtan 2. C Feladatlap Nyelvtan 2. D Javítókulcs Nyelvtan 2. E Elemző Nyelvtan 2 DEMO Nyelvtan 4. A Adatlap Nyelvtan 4. B Mérési Útmutató Nyelvtan 4. C Feladatlap Nyelvtan 4. D Javítókulcs A B Nyelvtan 4. E Elemző Nyelvtan 4 DEMO Szövegértés 2. A Adatlap Szövegértés 2. B Mérési Útmutató 2. C Feladatlap Szövegértés 2. D Javítókulcs Szövegértés 2. A. E Elemző Szövegértés 2 DEMO Szövegértés 3. A Adatlap Szövegértés 3. B Mérési Útmutató Szövegértés 3. C Feladatlap Szövegértés 3. D Javítókulcs Szövegértés 3. E Elemző Szövegértés 3 DEMO Szövegértés 4. A Adatlap Szövegértés 4. B Mérési Útmutató Szövegértés 4. C Feladatlap Szövegértés 4. D Javítókulcs Szövegértés 4. E Elemző Szövegértés 4. DEMO Szövegértés Humán 4-6. A Adatlap Szövegértés Humán 4-6. B Mérési Útmutató Szövegértés 4-6. C Feladatlap Szövegértés Humán 4-6. D Javítókulcs Szövegértés Humán 4-6. E Elemző Szövegértés Humán 4-6 DEMO 19

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN A 2010 2011 ES SZOLGÁLTATÓI ÉVRE Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 1. Pedagógiai

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN VESZPRÉM MEGYEI IRODA 8200 VESZPRÉM, VÁR U. 6. TEL. / FAX 06 88 / 325 808 BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

8. Pedagógiai értékelés 15.o.

8. Pedagógiai értékelés 15.o. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI INTÉZET VESZPRÉM MEGYEI IRODA 8200 VESZPRÉM, VÁR U. 6. TEL. / FAX 06 88 / 325 808 BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2008. OKTÓBER 1.

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN VESZPRÉM MEGYEI IRODA 8200 VESZPRÉM, VÖRÖSMARTY TÉR 4. TEL. / FAX 06 88 / 325 808 BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31. 1. Előkészületek 2009. június-július Pályázati

Részletesebben

A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok

A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok Szabó Klára, KPSZTI 2016.02.03. A pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai értékelés Versenyek Tanügyigazgatás Tanulótájékoztatás Szaktanácsadás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

csongrad_pedhir_borito_marcius.i :09:53

csongrad_pedhir_borito_marcius.i :09:53 csongrad_pedhir_borito_marcius.i1 1 2008.04.10. 1:09:53 Impresszum Székhely: 4028 Debrecen, Zákány u. 5. Telefon: (06-52) 541-440 Fax: (06-52) 541-441 Web: www.commitment.hu Felelős kiadó: Lénárd Gábor

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett ajánlatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák!

MEGHÍVÓ. Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák! MEGHÍVÓ Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák! A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a A jövő iskolája, a közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Módosította: a) 4/2010. (II. 1.) ör. /2010. II. 1.-

Módosította: a) 4/2010. (II. 1.) ör. /2010. II. 1.- Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (VI. 29.) rendelete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben