Metakommunikáció az iskolában, óvodában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Metakommunikáció az iskolában, óvodában"

Átírás

1 Metakommunikáció az iskolában, óvodában konfliktuskezelés a személyes találkozáskor Előadó: Petróczi Gábor igazgató, c. főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 2.

2 Miről szól ez az előadás? a pedagógusok-tanulók-szülők kapcsolati tőkéjének fejlesztése az igazgató, intézményvezető problémakezelési módszerei az agresszív szülő leszerelésének módszerei a digitális kommunikáció a hatékony szülői értekezletvezetés feltételrendszere

3 A kapcsolati háló szerepe Ha tudjuk, ha nem; egy-egy virtuális kapcsolati hálóban folyik az életünk lehetőségeinket, helyünket a kapcsolataink határozzák meg a kapcsolati háló átszövi mindennapjainkat minden pillanatban informá- ciókat adunk és veszünk!

4 A totális metakommunikációs platform Az iskolával, óvodával kapcsolatban álló különböző funkciójú rétegek között rendszeres kommunikáció folyik ez a kommunikáció azonban döntő részben nem verbális elemekből áll össze. a nonverbális elemeknek általában nem adjuk meg azt a jelentőséget, amely azokat megilletné a nonverbális elemek felhasználásával sokkal hatékonyabban érhetjük el céljainkat

5 A la Comenius: Orbis pictus (1658) A minket körülvevő világban a legfontosabb információ már nem a könyvekben van, nem is az interneten. A mindennapokban azok az információk a legfontosabbak számunkra, amelyek a helyzet reális, több oldalú, az életvezetés vagy viselkedés szempontjából eredményesen felhasználható megítéléséhez vezetnek el minket. döntési alternatívák szisztematikus ismerete

6 Az agresszió megjelenése Az agresszív szülő soha nem ad lehetőséget az értelmes párbeszédre a pedagógusok pedig gyakran elkövetik azt a hibát, hogy észérvekkel próbálják meggyőzni a támadót! Ez a kommunikáció tipikusan sikertelen! Oka: az agresszor határozott szándékkal jelentkezett, magában előre elképzelte a várható védekezési mechanizmust, és azt is, hogy hogyan fogja azt elsöpörni!

7 Ne kövessünk el kommunikációs hibát! A csípőből tüzelés módszere ilyenkor (és máskor is?) alapvetően hibás reakció! a józan észre apelláló érvek hatástalanok az egyéb körülmények mérlegelésére ilyenkor nincs valós esély pl. a szülő gyermeke osztályzatait reklamálja a pedagógust vádolva mulasztásokkal, ekkor teljesen hatástalan azzal hozakodni elő, hogy a gyermek mennyit hiányzik igazolatlanul Nézzük tehát, milyen hatékony stratégiát követhetünk?

8 A helyes stratégia felállítása Első feladatunk a támadó pozíció megszüntetése kell, hogy legyen: az agresszort ki kell billentenünk biztosnak vélt helyzetéből, amelyet gondolatban már százszor lejátszott velünk szemben! számára bizonytalan környezetet kell teremtenünk, amely lecsökkenti magabiztosságát. Így a vezető, a pedagógus tárgyalási pozícióba, alkupozícióba kerülhet!

9 Ajánlott alternatívák a támadó pozíció semlegesítésére A vendéget le kell ültetni, de olyan helyre, ahol nincsen helyismerete nem alkalmas hely a leszerelésre a folyosó, a tanterem, az aula, mert itt a partnerünknek helyismerete van alkalmas hely a transzformációra a tanári szoba, tanári fogadó, igazgatói iroda, pince, stb. cél: a partner számára bizonytalan környezet megteremtése ha nincs más hely, ültessük le a tanterem első padjába és magunk üljünk a tanári asztalhoz!

10 Kibillentés a támadó pozícióból A támadó pozícióból való kiütésének számos sikeres módszere ismeretes: elnézést kérve egy-két percre magára hagyjuk más fontos elintézendőnkre hivatkozva mindig működő módszer, mert megtöri a partner kirohanását, így rossz ütemben fogja megkezdeni a folyatást de hogyan folytassuk tovább?

11 A kibillentési stratégia Visszatérésünkkor nagyon kedvesnek kell lennünk partnerünkkel! Föl kell tennünk számára a kérdést, (amelyre a választ persze jól ismerjük): elmondaná röviden, mi is az Ön problémája? vagy miért döntött úgy, hogy ebben a kérdésben hozzám fordul? lényege: olyan kérdést tegyünk föl, amely problémájának átgondolására, új struktúra bemutatására készteti a partnert.

12 Ütemvesztés, a tempó megtörése... További hasznos fortély, hogy a partnert az első roham mondatai után azonnal határozottan félbeszakítjuk hogy haladéktalanul tájékoztatnunk kell őt valamely fontos, aktuális információról! A dolog bármilyen lényegtelen, az osztállyal, az iskolával kapcsolatos dolog lehet! Nem baj, ha egyáltalán nincs összefüggésben a szülő ügyével. Lényege kizárólag az ütemvesztés elérése!

13 Az inadekvát gesztus módszere Még körmönfontabb demotivációs eljárás a támadó (nagyon) barátságos fogadtatásban részesítése annak ellenére, hogy a légkör nyilvánvalóan barátságtalan és feszült! a vendéget kedvesen kávéval kínáljuk cukorkát, rágógumit, bármit kínálunk a zsebünkből De mi a helyzet, ha mégsem fogadja el a támadó? ekkor nekünk kell egy kávét kérünk az iskolatitkártól! Ne feledjük: A helyzettel inadekvát gesztus erősen romboló hatású!

14 Veszekedni jó! (lenne) Hagyjuk a partnert korlátozás nélkül beszélni, és eközben feltűnő figyelmességgel koncentráljunk rá! semmiképpen se vegyük le róla pillantásunkat legalább félpercenként tegyünk a megértésről árulkodó világos gesztusokat semmiképpen ne szóljunk közbe a támadó így hamarosan befejezi az ostromot. Ezután röviden foglaljuk össze az üggyel kapcsolatos véleményünket, a higgadt érvelés a partnerre is hatással lesz!

15 Tárgyalási szabályok követése Megkérjük a partnert, fejtse ki a véleményét, és eközben semmiképpen sem szakítjuk félbe! Ezután szakszerűen és világosan kifejtjük az üggyel kapcsolatos véleményünket, a partnert ekkor már semmiképpen engedjük beleszólni. nem ezt követően még egy kölcsönös véleménycsere lehetőségét biztosítjuk. majd szintézissel lezárjuk a megbeszélést!

16 Telefonon soha senkivel Telefonon soha senkivel ne konfrontálódjunk! a partner kezdeményező agressziójára válaszoljunk türelmes megértéssel, és azonnal beszéljünk meg egy személyes találkozót, ahol járjunk el az előzőek szerint!

17 A felettesnek történő átadás Tekintélyvesztés nélkül akkor alkalmazható hatásosan, ha még nem konfrontálódtunk lényeges mértékben. Ha úgy véljük, hogy hatáskörünket meghaladó a probléma, azonnal szakítsuk meg a tárgyalást és adjuk át felettesünknek, a felettesnél tartott megbeszélésen magunk is legyünk jelen, mert a másodszor, harmadszor kifejtett sokszor már jóval visszafogottabb lehetőleg probléma

18 A találd ki magad módszer Hatékony problémakezelési módszer a tantestület kisebb mulasztást elkövető kis csoportjai számára: az érintetteket egy időben behívjuk az irodába és leültetjük ekkor az érintettek tanulmányozni kezdik egymást, és megpróbálják kitalálni, miért hívattuk őket ha ez (végre) kiderül, megkönnyebbülnek feloldódnak és

19 Alkalmazható-e a Gordon-módszer? Figyelem! A Gordon-módszer konfliktusmegoldás során nem jól alkalmazható! általában annak lényege ugyanis az értő figyelem kiváló technikája, ahol a partner arra vágyik, hogy megértsék, problémáit és elfogadását visszajelezzék. Az agresszív támadó általában nem ebben az állapotban van.

20 Hadd főjön a saját levében! Néhány napja egy diák méltatlan stílusban névtelen levelet helyezett el az iskolai hirdetőn a levél tartalma és stílusa elrontotta a napomat, de nem tartottam lényegesnek az elkövető személyét kollégáim azonban kiderítették az íráskép alapján, ezért üzentem a diákért az osztályfőnökkel, aki leültette a tanulót az igazgatói iroda előtt kiszóltam neki, hogy itt vagyok, várjon meg itt, de egy nagyon fontos ügyben tárgyalok, ennek befejezésekor majd megbeszéljük a problémát ugye tudod, Andor, miről lesz szó! Ezt követően nincs további teendőnk, mint kivárni!

21 A metakommunikációs óralátogatás módszere Meg kell figyelni az alábbi árulkodó motívumokat: sokat jár osztálynaplókkal a tanári szobában milyen gyakran hozza-viszi könyveit, füzeteit szünetekben milyen gyakran beszélget diákokról hogyan kommunikál tanítványaival sokat javít-e dolgozatokat az iskolában indítja-e tanítványait tantárgyi versenyeken rendszeresek-e az osztályzatai vannak-e néha új ötletei, munkaszervezési kérései gyakran hívják-e kirándulásra kísérő tanárként gyakorta ideges-e az órái megtartását követően vannak-e tanítás után iskolai elintézni valói jellemzően az iskolai vagy a családi gondjairól ejt-e szót

22 Digitális kapcsolatrendszer A virtuális térben fenntartott kapcsolatok szerepével már tisztában vagyunk az iskolán túli kommunikáció esetében, de nem helyezünk megfelelő súlyt az iskolán-óvodán belüli virtuális kommunikációra. Ehhez az alábbiak szükségesek: egy jó szerver és egy jó rendszergazda egy előrelátó intézményvezető szándék a digitális kommunikáció elterjesztésére alacsony dologi költségvetési mutatók (kevés papír)

23 Mi a digitális kapcsolati háló? Az iskolán belül jól felépített informatikai hálózattal takarékosan megvalósítható: digitális levelezés csak a login segítségével szabályzatok, értekezleti anyagok a munkaanyagok korrektúrázása a levelezőszoftverben csoportok definiálása osztályfőnökök, KT, munkaközösség-vezetők webes felületről elérhető levelezőrendszer webes felületről elérhető saját digitális naptár időpontok foglalása, emlékeztetők, feljegyzések Magasabb dimenzióba kerülnek az iskola ügyei!

24 A szülői értekezletek titkai Az egyes osztályok szülői értekezleteinek látogatottsági mutatói erősen eltérőek. Ennek okai elsősorban a szülői értekezletek hatékonysági mutatóiban találhatók meg. Fordítsunk tehát figyelmet arra, hogy a szülői értekezleteknek milyen formai, tartalmi elemeit követeljük meg! Látogassunk szülői értekezletet (is)!

25 Hogyan lesz magas színvonalú a szülői értekezlet? Először a formális tényezőkről: jól kell kitűzni az időpontot (nem a pedagógusok, hanem a szülők szempontjából) Vezettessünk jelenléti ívet! Célszerűségének okai: figyelemmel kísérhetjük a jelenlévők számát és annak változását az évek alatt követhetjük, hogy mely szülők nincsenek birtokában fontos elhangzott információknak

26 Miről szóljon a szülői értekezlet? Szóljon az osztály és az iskola életéről, értékeléséről, sikereiről és legfontosabb problémáiról. nem szólhat a tanulók egyéni problémáiról, személyes helyzetéről nem tehetünk nyilvános elmarasztalást nem említheti a pedagógus(ok) személyes gondjait fontoljunk meg jól minden közzétett adatot!

27 Reális helyzetkép és információ Meg kell követelni, hogy minden osztályfőnök adjon reális áttekintést az osztály helyzetéről, eredményeiről, haladásáról, el kell mondani az eredményeket, értékeket, fejlődést gyakori a problémacentrikus pedagógusi magatartás: nem jó, ha a szülő problémahalmazzal távozik az értekezletről, mert ez megfekszi a gyomrát, eredménye: a gyerek után a szülő is frusztrálódik! Ne felejtsük el, ha bebizonyítjuk az osztály sikertelenségét, ezzel magunk és pedagógustársaink eredménytelenségét deklaráljuk!

28 Kérések a szülőkhöz Csak olyat kérjünk, ami a szülő feladata: minden nap beszélgessen gyermekével ez a legfontosabb feladata egy szülőnek (4,5 millió szó) ne higgye el, hogy ma sem történt semmi az iskolában, kérje el havonta az ellenőrző könyvet, és el (mindig), hogy az éppen az of.-nél van, figyeljen oda, hogy mikor érkezik haza gyermeke, nézze meg, hogy mindig IKT-eszközökkel tanul-e a gyermeke, mert ha igen, akkor bizony nagyon nagy a baj! ne higgye

29 Alaposan föl kell készülni Meg kell követelni a pedagógusoktól a szülői értekezletre való alapos felkészülést! Szülői értekezletet nem szabad komoly felkészülés, vázlat nélkül tartani hiszen értékeljük az osztály teljesítményét, számszerűen is, összevetve az előző félévekkel mindig beszélni kell nevelési kérdésről is ha későn megy haza a gyerek, internetfüggőség, stb. számos különféle információt közlünk. A vezető minden alkalomra adjon ki egy-egy emlékeztetőt az átadásra váró információkkal!

30 A metakommunikációs tényező Nem mindegy, hogy a szülői értekezleten hogyan kommunikálnak pedagógusaink! a szülői értekezletet állva (!) kell megtartani nem szabad keresztbe tenni a lábunkat, karunkat, mert ez automatikus védekező mozdulat kerülni kell az apukák-anyukák kifejezéseket kerülni kell az ugye mindannyian kifejezéseket pénzügyekben ellenőrizhetőek legyünk jellegű vigyázzunk arra, hogy mikor érintjük meg az orrunkat! ismerik

31 Kedves Kollégáim! Köszönöm kitüntető szíves figyelmüket! További kellemes napot kívánok! Remélem, még találkozunk!

32 Meg

Új típusú fogadóóra kidolgozása

Új típusú fogadóóra kidolgozása NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád Új típusú fogadóóra kidolgozása Új típusú fogadóórák bevezetése a felső tagozaton Ha mindenki azt mondja, de én egyedül

Részletesebben

O l d a l 1. Szerkesztette: Lipusz Péter 2014 semmilyen jog nincs fenntartva

O l d a l 1. Szerkesztette: Lipusz Péter 2014 semmilyen jog nincs fenntartva O l d a l 1 1. Az intézmény külső és belső kapcsolatrendszere (a kapcsolatrendszer szabályozása az SzMSz-ben, külső és belső kapcsolatok, az iskola és óvoda PR-tevékenysége, a honlap szerepe és jogszabályok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. A teljesítményértékelési rendszer. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. A teljesítményértékelési rendszer. A követelménymodul megnevezése: Brusztné Kunvári Enikő A teljesítményértékelési rendszer A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR Forrás:? Tartalom 1. A LEMORZSOLÓDÓ FIATALOK JELLEMZŐ PROBLÉMÁI 2. MENTORRENDSZER 2.1. A mentor-diák viszony, segítő kapcsolat

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Útmutató. az interkulturális pedagógiai program iskolai bevezetéséhez és alkalmazásához

Útmutató. az interkulturális pedagógiai program iskolai bevezetéséhez és alkalmazásához Útmutató az interkulturális pedagógiai program iskolai bevezetéséhez és alkalmazásához 1 Elôszó A mai gyerekeknek már természetes, ami nekünk felnôtteknek szinte hihetetlen volt: kinyílt a világ, szabadon

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 0 A KÖZVETLEN SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET 1. Figyeljen meg különböző helyzetekben beszélgető embereket! Milyen jelzéseket adnak egymásnak, amikor át akarják venni, illetve át akarják

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló építése de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló építése de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló építése de hogyan? 2011 Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

A hatékony iskolai tanulás-tanítás feltételei (Részlet a Tanárok pedagógiai műveltsége című jegyzetből Kolozsvár, 2006, Ábel Kiadó, 61 70. p.

A hatékony iskolai tanulás-tanítás feltételei (Részlet a Tanárok pedagógiai műveltsége című jegyzetből Kolozsvár, 2006, Ábel Kiadó, 61 70. p. Birta-Székely Noémi A hatékony iskolai tanulás-tanítás feltételei (Részlet a Tanárok pedagógiai műveltsége című jegyzetből Kolozsvár, 2006, Ábel Kiadó, 61 70. p.) A tanár diák kapcsolat A tanárok és diákok

Részletesebben

Az eredményesebb kommunikáció elérése 1. Ösztönözze vállalatát arra, hogy javítson mindenfajta kommunikációt.

Az eredményesebb kommunikáció elérése 1. Ösztönözze vállalatát arra, hogy javítson mindenfajta kommunikációt. KOMMUNIKÁCIÓ Bevezetés Mondanivalójának eredményes közlése nagyon fontos, ha sikeres menedzserré akar válni. Ha szeretne magabiztosan előadni, és gördülékenyen tárgyalni, akkor ez a fejezet segíteni fog

Részletesebben

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Indító 2005 Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Grafikai szerkesztô: Balázs Andrea Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány Felelôs kiadó: Tóbiás László Készítette a Print City Kft. Felelôs vezetô:

Részletesebben

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?)

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) VII. Évfolyam 4. szám - 2012. december Hollós Tamás hollostamas@gmail.com AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) Absztrakt Az írás címe több kérdést is felvet és nyomban

Részletesebben

Mit Nyújt a Diák Személyes Brand ebook?

Mit Nyújt a Diák Személyes Brand ebook? Az Ingyenes Diák Személyes Brand ebook a Copyright, a szellemi termék joga és minden más vonatkozó jog által védett. Az ebben található szövegek és információk stb. - amennyiben más tulajdonjog illetve

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008. Tartalomjegyzék Bevezető...3 Győrik Edit: Speciális bánásmódot

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

1. A PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMA

1. A PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMA 1. A PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMA A pedagógiai kommunikáció fogalma: A pedagógiai kommunikáció a) pedagógiai céloknak alávetett és pedagógiailag szabályozott, b) intézményesült, c) többé-kevésbé tervszerűen

Részletesebben

Az érettségi mint életfordulópont a Belvárosi Tanodában

Az érettségi mint életfordulópont a Belvárosi Tanodában Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Az érettségi mint életfordulópont a Belvárosi Tanodában Bősze Szilvia-Győrik Edit 1 Tartalom Az érettségi vizsga különleges jelentősége a Belvárosi Tanodában... 3

Részletesebben

DR. PERLUSZ ANDREA A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK INTEGRÁLT OKTATÁSA-NEVELÉSE

DR. PERLUSZ ANDREA A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK INTEGRÁLT OKTATÁSA-NEVELÉSE DR. PERLUSZ ANDREA A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK INTEGRÁLT OKTATÁSA-NEVELÉSE Útmutató a szakértõi bizottságoknak Míg korábban a hallássérült gyermekek oktatás-nevelésében a szegregált út volt a döntõen jellemzõ,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Futó Ilona. Ügyfélkapcsolati stratégia és misszió. A követelménymodul megnevezése: Üzleti kommunikáció

MUNKAANYAG. Futó Ilona. Ügyfélkapcsolati stratégia és misszió. A követelménymodul megnevezése: Üzleti kommunikáció Futó Ilona Ügyfélkapcsolati stratégia és misszió A követelménymodul megnevezése: Üzleti kommunikáció A követelménymodul száma: 2567-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50 AZ ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

Részletesebben

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására Pályázat a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola intézményvezetői megbízására Pályáztató: Pályázó: Intézmény: Emberi Erőforrások Minisztere (KLIK Aszódi Tankerülete, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59.)

Részletesebben

A szakmai és hatalmi tekintély

A szakmai és hatalmi tekintély 1 Dömötör László A szakmai és hatalmi tekintély Nem tudsz megtanítani senkit, csak ahhoz tudod elvezetni, hogy saját magát felfedezze. (Galilei) A tekintély azt jelenti, hogy egy személy olyan hatalommal

Részletesebben

CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY

CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT MUNKÁRA FELKÉSZÍTŐ PROGRAM ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY A FIATALOK MUNKÁBA ÁLLÍTÁSA, A KIINDULÓ HELYZET ELEMZÉSE Bevezetés A fiatalok alapvető joga, hogy már munkába állásuk előtt

Részletesebben

etfejlesztése 8. célterület I.em.

etfejlesztése 8. célterület I.em. Somberek Körjegyzőség Szerveze etfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 8. célterület Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatánakk korszerűsítése, illetve

Részletesebben

A KOLLÉGIUMI ÉLET SAJÁTOSSÁGAI /ELŐADÁS/

A KOLLÉGIUMI ÉLET SAJÁTOSSÁGAI /ELŐADÁS/ A KOLLÉGIUMI ÉLET SAJÁTOSSÁGAI /ELŐADÁS/ Készítette: Rozgonyi Zoltán pedagógiai szakértő 1 ELŐADÁS Kedves Kollégák! Sok szeretettel köszöntelek benneteket az internátusi szakmai napon. E tanév januárjától

Részletesebben

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS. Oktatási segédlet

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS. Oktatási segédlet KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS Oktatási segédlet Fejlesztő Garay Éva Szakmai lektor Komora Nóra Nyelvi lektor Maczkay Zsaklin Kiadó TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

AUT-PONT Alapítvány 2012.

AUT-PONT Alapítvány 2012. Üdvözöljük a Startcsomag olvasóit! Az önök iskolájában is bizonyára több autizmussal élő tanuló van, illetve várhatóan a következő beiskolázáskor is érkezik legalább egy. Lehet, hogy van az ön osztályában

Részletesebben

MUNKAANYAG. Simonné Czibolya Erzsébet. Beszéd, előadás, prezentáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása

MUNKAANYAG. Simonné Czibolya Erzsébet. Beszéd, előadás, prezentáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása Simonné Czibolya Erzsébet Beszéd, előadás, prezentáció A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása A követelménymodul száma: 1448-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt KÉZIKÖNYV ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt A projekt az Európai Közösség támogatását élvezi a diszkrimináció ellenes akcióprogram keretében 1. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben