MEGNYITÓJA ÓVODAPEDAGÓGIAI NAPOK KOMMUNIKÁCIÓS UTAK ÉS KIUTAK AMIT A TANTÁRGYI ÉS AZ EGYÉB MÉRÉSEKRŐL TUDNI KELL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGNYITÓJA ÓVODAPEDAGÓGIAI NAPOK KOMMUNIKÁCIÓS UTAK ÉS KIUTAK AMIT A TANTÁRGYI ÉS AZ EGYÉB MÉRÉSEKRŐL TUDNI KELL"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI NAPOK KÜLÖNSZÁM XVIII. évfolyam február 25. PEDAGÓGIAI NAPOK MEGNYITÓJA ÓVODAPEDAGÓGIAI NAPOK KOMMUNIKÁCIÓS UTAK ÉS KIUTAK AMIT A TANTÁRGYI ÉS AZ EGYÉB MÉRÉSEKRŐL TUDNI KELL SZÁMOLJUNK LE A SZÁMOLÁSI NEHÉZSÉGEKKEL JÁTÉKOSAN! Számolási készséget fejlesztő eszközök a PRIZMA EGYMI kölcsönzőjében JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ DIÁKOK 2013-ban

2 Péterffy Balázs tankerületi igazgató nyitotta meg a Pedagógiai Napok rendezvénysorozatát Tisztelt Vendégek! Kedves Kollégák! Kedves Gyerekek! Kedves Szülők! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki jelenlétével megtisztelte a rendezvényt! Külön köszönetet szeretnék mondani a szervezőmunkáért a Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Kabinetnek és tagintézmény-vezetőjének, Tarján Évának, valamint a koncertnek otthont adó Zeneiskola igazgatónőjének, Jankó Katalinnak! Egy esztendővel ezelőtt ugyanitt állva Kodály Zoltán életművének méltatásával kezdtem a monológom, születésének 130. évfordulójának apropóján. Az idei évben többen is jubileumi évfordulóhoz értek a magyar zeneművészet jeles alkotói közül. Egressy Béni a 200., Lavotta János és Bihari János pedig a 250. születésnapját ünnepelné 2014-ben. Fontosnak tartom, hogy a hazai zeneszerzőket, muzsikusokat zenepedagógusokat megőrizzük emlékezetünkben, büszkén visszatekintve rájuk, munkásságukból erőt merítve a mai gyermekek és fiatalok művészeti neveléséhez. Bár pénzalapú, az azonnali, kézzelfogható eredményeket értékelő világban élünk, gondoskodnunk kell az emberi lelkekből sarjadó virágokról, amelyek óvó féltő ápolása a pedagógusok és különösen a művésztanárok feladata. A Pedagógiai Napok rendezvénysorozat, amely idén már a 24. születésnapját üli, a kerület egyik legfontosabb oktatási rendezvénye. Ezt a hagyományt folytatni kell, szeretném, ha a negyedszázados és a fél évszázados jubileumot is itt, együtt ünnepelhetnénk meg azzal a jóleső érzéssel, hogy munkánk nem volt hiábavaló, az iskoláinkba járó gyermekeket, fiatalokat nevelő-oktató szakemberek olyan tudás birtokosai, amely folyamatosan a legkorszerűbb pedagógiai elveket, a legmagasabb szintű szakmai tudást ötvözi az emberséggel és a szeretettel. A hagyományok minden ember számára fontosak, különösen igaz ez a pedagógusokra, akikről Edmondo de Amcis A Szív című naplóregényének egyik fejezetében ezt írja az édesapa a gyermekének: Tiszteld és szeresd a tanítódat, fiam!... mert egész életét oly sok gyermeknek szenteli mert megnyitja és fölvilágosítja az értelmedet és neveli a lelkedet. A tanítók, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, tanárok lelkesedése abból a hitből fakad, hogy az új nemzedék értelmi és érzelmi gyarapodásának elősegítése szent kötelességük. Olyan hagyomány ez, amelynek eredete a történelem kezdetére nyúlik vissza. A lelkesedés azonban mit sem ér a hivatás fortélyainak ismerete nélkül. Éppen ezért igen fontosak azok a rendezvények, találkozók, konferenciák, amelyek a módszertani továbblépés lehetőségét biztosítják, új ötletekkel, gondolatokkal teszik gazdagabbá a résztvevőket. 2

3 A közelmúlt jogszabályi változásai alaposan átalakították a korábban megszokott formákat, eljárásrendeket, hagyományokat. A Kabinet munkatársai folyamatos önképzéssel igyekeznek a lehető legmagasabb szintű segítséget nyújtani a kerület iskoláinak és óvodáinak egyaránt, legyen szó pedagógus portfólióról, mérésekről vagy szakmódszertani megsegítésről. Áldozatos munkájuk fontosságát és szerepét Gróf Klebelsberg Kunó, a nagy kultuszminiszter szavaival lehetne jellemezni a legjobban: Mi magyarok talán az organizáció terén vagyunk a legsikertelenebbek, és ennek oka az a katasztrofális balhit, hogy elég törvényt alkotni, elég részleteket rendelettel szabályozni, elég egy kisebb vagy nagyobb palotát emelni, és már megszerveztük az intézményt. Pedig a súlypont egészen máson van. Szakszerűen képzett, ügyszerető emberekre van szükség; ez az élő leltár a lényeg, mert enélkül a törvény és rendelet csak sajtpapír, az intézmény palotáját pedig jobb lakásokká, boltokká vagy raktárakká átalakítani. Sokan, sokszor beszélnek a tanárokról, munkájuk fontosságáról, gyakran kritikákat is megfogalmaznak velük szemben, hiszen az oktatás hasonlít a labdarúgáshoz vagy a politikához: mindenki ért hozzá. Az elcsépelt frázisokra éppen ezért nem is szeretnék kitérni, megteszik ezt helyettem éppen elegen. Egy aktuális pedagógus tulajdonságra azonban mindenképp fel kell hívnom a figyelmet: a pedagógusok nagy többségében él az igény a szakmai megújulásra, az önképzésre. Ez hatalmas erőt jelent, olyan erőt, amelyre az oktatáspolitikának építenie kell, mivel ez adja azt a biztonságot, hogy az egymást követő generációk mindegyike felkészülten, saját kompetenciáit megismerve és kihasználva válhat hasznos és boldog tagjává szűkebb és tágabb pátriájának egyaránt. Ezt a megújulási készséget kívánja elősegíteni a rendezvénysorozat, amelyet, ha csak egy jó ötletet tud adni egyetlen pedagógus kollégának, amellyel ő eredményesebben tud dolgozni, már megérte megszervezni! A Pedagógiai Napok rendezvényei lehetőséget nyújtanak a tanárok, tanítók számára az önképzésre, a megújulásra, az ötletek átvételére és az egymástól történő tanulásra egyaránt. A kínálatból mindenki kedvére tud válogatni. A hagyományoknak megfelelően ma este egy csodálatos koncerttel kezdődik el a programsorozat, kiemelve lelkünket a mindennapi gondok, problémák sodrából. Kívánom, hogy a zenéből erőt merítve, feltöltődve folytathassuk a hétköznapok alkotó munkáját! A Pedagógiai Napok programsorozatot ezennel megnyitom. 3

4 Óvodapedagógiai Napok február március 13. Bp. XIII. ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda Óvodapedagógiai Konferencia A konferencia védnöke Dr. Tóth József polgármester PROGRAMOK Konferencia Helye: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ Budapest XIII. kerület József A. tér 4. Ideje: február 27. csütörtök, óra Program Regisztráció dr. Tóth József polgármester úr megnyitó beszéde Óvónői kórus szereplése Kreativitás, merészség, spontaneitás, kíváncsiság Farkas Aranka pszichológus Az óvodai mozgásos tevékenységrendszer az új alapprogram tükrében Dr. Csányi Tamás PhD, egyetemi adjunktus SZÜNET A tagóvodák hagyományőrző projektjeinek és a pedagógusok, valamint a gyerekek által készített kreatív játékok és eszközök kiállítása szakmai könyvek vásárlási lehetősége, Konferencia büfé A kreativitásszerepe a gondolkodásfejlesztésében és a tehetséggondozásban Dr. Kelemen Lajos PhD, pszichológus, főiskolai docens t A konferencia lezárása 4

5 Az Óvodapedagógiai Konferencia előadásainak összefoglalója Farkas Aranka: Kreativitás, merészség, spontaneitás, kíváncsiság Az űrhajózó emberiségnek a kreativitás olyan létkérdéssé válhat, mint a jégkorszak ősemberének az intelligencia. (Mérei Ferenc) Pszichológusként azt tapasztaltam, hogy a terápiás munka során a folyamat egyik legfontosabb mozgatórugója mindig a kreativitás. Kreativitás alatt szűkebb értelemben alkotó gondolkodást, tehát kifejezetten intellektuális kognitív folyamatot értünk, tágabb értelemben azonban magában foglalja mindazokat a tényezőket, melyek képessé teszik az embert arra, hogy rugalmasan gondolkodjon, értékes produktumot hozzon létre, és megoldja a kihívásokat, melyekkel napról napra szembesül. Minden egyén alkotóvá válhat, és minden élethelyzetben létezik kreativitás. A gyerekek óvodás és kisgyerekkorban a kreativitás páratlanul magas szintjét érik el. Rajzi kifejezésmódjukban, dalaikban, verseikben, világmagyarázó elméleteikben, sajátos nyelvhasználatukban, szójátékaikban a spontán alkotókedv burjánzásával találkozhatunk. Mivel a kreativitást könnyen átvihetjük egyik területről a másikra (pl. művészetről a tudományba), így a kisgyermekkori kreatív tevékenység tapasztalatai igen messzire vezethetnek, ahogyan az is, ha egy gyermek önálló kreatív kezdeményezései nem tudnak kibontakozni. Előadásom a kreativitás pszichológia hátteréről, a kreatív folyamat feltételeiről, a kreatív pedagógiát gátló és serkentő tényezőkről, a kreativitás pszichológiai felhasználásáról, valamint a kreativitást serkentő szemléletről és technikákról szól. Dr. Csányi Tamás Az óvodai mozgásos tevékenységrendszer az új alapprogram tükrében a címe az előadásomnak. Bemutatom benne az új ÓNOAP mozgás fejezetének módszertani jellemzőit, illetve a korszerű óvodai testneveléssel szemben támasztott alapvető követelményeket. Dr. Kelemen Lajos Előadásom címe: A kreativitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében és a tehetséggondozásban. Tartalmi elemei: a kreativitás meghatározása, kutatásának rövid története, szerepe a tehetségazonosításban. Játékos, interaktív feladatok a kreativitás fejlesztésére. 5

6 Bemutató foglalkozások Bemutató 1. Időpont: Helye: Téma: Moderátor: február 28. péntek Kezdés: 9 óra Madarász Tagóvoda (1131 Madarász V. u.3.) A kreativitás kibontakoztatása a művészeti nevelés eszközeivel Meggyes Jánosné tagóvoda-vezető Bemutató 2. Időpont: március 5. szerda Kezdés: 8.30 óra Helye: Csupa Csoda Tagóvoda (1133 Hegedűs Gy. u ) Téma: A gondolkodási képességek fejlesztése az Okos(koc)ka eszköz alkalmazásával Bemutató: Dani Katalin óvodapedagógus Moderátor: Molnár Gabriella tagóvoda-vezető Bemutató 3. Időpont: Helye: Téma: Bemutató: Moderátor: március 6. csütörtök Kezdés: 8.30 óra Gyöngyösi Tagóvoda (1131 Gyöngyösi u ) Mozgáskultúra fejlesztése, tánc az óvodában Tatár Péterné óvodapedagógus Koltainé Balogh Katalin tagóvoda-vezető Bemutató 4. Időpont: március 13. Kezdés: 8.30 óra Helye: Pitypang Tagóvoda (1139 Üteg u. 30.) Téma: Paripám csodaszép pejkó - kreativitás a mozgásfejlesztésben (testnevelés a szabad levegőn) Bemutató: Gulyás Éva óvodapedagógus Moderátor: Iván Endréné tagóvoda-vezető 6

7 Kommunikációs utak és kiutak I. Egy olyan témával foglalkozik írásom, amely átszövi életünket, amelyben mindnyájan érintettek vagyunk. Hisz a nap minden pillanatában kommunikálunk; s lényegében a kommunikáció hiánya, elmaradása is egyfajta kommunikáció. A konfliktusok jelentős része a kommunikáció zavaraiból ered, mint ahogyan a jó színvonalú kommunikáció segít a problémák tisztázásában, nagy részben hozzájárul a hatékony konfliktuskezeléshez. A következőkben szeretnék bemutatni kommunikációs lehetőségeket, tévutakat, és a gyakorlatomban megjelenő, általam eredményesnek vélt kiutakat is. Mi is az a kommunikáció? Legáltalánosabb értelemben információátvitelt, információcserét jelent valamilyen jelrendszer (pl. a nyelv, jelbeszéd) segítségével. Mit is szeretnénk a kommunikáció során? Azt, hogy minket megértsenek, és mi is megértsük a másik felet. Azonban esetenként hiába adott a rendszer minden eleme: az adó, a vevő, a csatorna stb., általában megjelennek a kommunikációs folyamatban a zavarok is. Egy történetet szeretnék elmesélni: A szultán egyszer azt álmodta, hogy minden fogát elvesztette. Mihelyt felébredt, azonnal az álomfejtőhöz fordult, hogy megtudja, mit jelent az álom. Micsoda szerencsétlenség, Uram! felelte az. Minden elveszett fog egy- egy hozzátartozód elvesztését jelenti. Arcátlan fickó! kiáltotta a szultán. Hogy merészelsz ilyet mondani? Takarodj a szemem elől! Ötven botütést a szégyentelennek! Azután egy másik álomfejtőt hívatott. Amikor az az álomról értesült, így kiáltott fel: Micsoda szerencse! Uram, Ön minden hozzátartozóját túl fogja élni. Felvidult a szultán arca és így szólt: Köszönöm barátom! Menj azonnal a kincstárnokhoz, hogy adjon neked ötven aranyat! Útközben így szólt a kincstárnok az álomfejtőhöz: De hiszen te sem értetted másként a szultán álmát, mint a másik álomfejtő! Mire az ravasz mosollyal így válaszolt: Jól jegyezd meg: bármit is mondasz, minden azon múlik, hogyan adod elő! Mire tanít engem a szultán álma? Arra mindenképpen, hogy milyen fontos az, hogyan fogalmazzuk meg a gondolatainkat, mennyire figyelünk oda az apró részletekre. A jéghegy modell bizonyára ismert mindenki számára az egyik kedvenc modellem a kommunikációban is. A jéghegynek csak nagyon kis része látszik ki a víz alól, a nagyobb rész láthatatlan. A kommunikáció esetében majdnem ugyanez a helyzet. A legfontosabb tényezők gyakran nem (tisztán) érzékelhetőek, mégis meghatározóak. Ha a felszínen maradunk, folyamatosan csak a "tünetekkel" találjuk szemben magunkat, de soha nem érthetjük meg, hogy mi húzódik meg ezek mögött, mik a valódi kiváltó okok, motivációk. Az eredményes kommunikáció célja a jéghegy rejtett részét láthatóvá tenni, mindenekelőtt megteremteni a lehetőséget, hogy tisztázhassuk, jól értettük-e azt, amit a másik közölni akart velünk. A kutatások nagyon érdekes megfigyelésekre, következtetésekre vezettek: kommunikációnk során a verbális elemek, a szavak mindössze 7 %-ban vannak hatással az eredményre. A vokális rész (hangerő, hangszín, intonáció) 5-6-szor fontosabb a szavaknál (38%), a nonverbális elemek (térköz, testtartás, stb.) pedig 7-8-szor fontosabbak, mint a szavak (55%). Ennek tudatában állíthatjuk, hogy a hatékony kommunikációs helyzet nem nélkülözheti a személyes találkozást. Ha pedig ez nem történik meg, akkor az említett rejtett elemekből nagyon kevés az, ami felszínre kerül. 7

8 Napjainkban a technikai eszközök útján történő kommunikáció (sms, , chat) jelentős mértékben meghaladja a hagyományos kommunikációs módokat. A jó kommunikációnak számtalan korlátja létezik, tulajdonképpen az a meglepő, ha bármilyen üzenet keresztüljut a rendszeren. A zavart a kommunikációk java részénél maga a küldő és a fogadó okozza, szándékoltan vagy akaratlanul. Nehezíti a helyzetet, hogy az élmények, érzések még annyira sem kommunikálhatók közvetlenül, mint a gondolatok. A nem jól kifejezett érzelmek, szükségletek, a másikra való figyelés hiánya, a másik meghallgatásának alacsony minősége szükségtelen konfliktusok kialakulását segíti elő. A szegényes, erőtlen kommunikáció is gyakran félreértésekhez vezet. Következzék néhány konkrét példa az imént felsoroltakra: Előfordulhat, hogy a küldő már hiányos üzenetet kódol. Ennek oka lehet az, hogy a küldő számára is bizonytalanságokkal, homályos részletekkel terhelt az üzenet, de oka lehet az is, ha a küldő szándékosan tart vissza információkat. Korlátozóvá válhat a megértés, vagy félreértelmezésre ad okot, ha a kimondott szavak és az azokat kísérő mozdulatok nincsenek összhangban egymással. Ugyanaz a szó mást jelent különböző emberek számára. Gyakran fordul elő, hogy amit mondunk, másképp értelmezik, mint ahogy szerettük volna. Az üzenet fogadását ugyanis nagyban befolyásolja a hallgató tudattartalma, elvárásai, elképzelései. Éppen ezért nagyon fontos a kommunikáció során egyrészt a minél pontosabb meghatározás, másrészt, ha kényes témát kell megbeszélni valakivel, akkor, miután elhangzott a közlés, különösen érdemes visszakérdezni, mondjuk így: "Szeretném tudni, érthetően mondtam-e el a problémámat. Elmondanád, hogy mit hallottál tőlem?". Az sem mindegy, hogy mennyire objektív a megfigyelésünk a kommunikációs helyzetben, hisz ami az egyik oldalról 6-os, az a másikról 9-es. Nélkülözhetetlen, hogy megfelelően körüljárjuk a különböző nézőpontokat. A pontos, ítéletmentes, objektív megfigyelés a kommunikáció fontos, egyben egyik legnehezebb része. A következő jó tanácsokat érdemes végiggondolni: Móra Ferenc: Ha a nők azt mondják: igen, az sokszor nemet jelent. A nem majd mindig igent, s a soha többnyire azt: nemsokára. Rambala Éva: Annyiszor szeretném megrázni az embereket, és azt mondani: mit veszítenél, ha nem azt mondanád, hogy ez hülyeség, vagy nincs igazad, hanem azt, hogy én ezt másként látom, vagy másként tudom. - Kedvenc definícióm a hülye fogalmára: Másként gondolja, mint én. Thomas Gordon szerint a kommunikáció korlátai és megrontói a közléssorompók. Azok a hozzászólások, amelyek megállítják, akadályozzák a kommunikációt. A közléssorompók a másik fél magatartásának irányítására való törekvést fejeznek ki. Gordon szerint ezek: - ítélkezés (kritizálás, címkézés, diagnosztizálás, értékelő dicséret), - megoldások közlése (utasítás, fenyegetőzés, moralizálás, zárt kérdések, tanácsadás), - a másik aggodalmának megkerülése (elterelés, logikai érvelés, megnyugtatás). A felsorolt fogalmak egy részéről könnyen el tudjuk képzelni, hogy a kommunikáció akadályozói, ám hogyan válhatnak pozitívnak ítélt dolgok gátoló tényezőkké? A mások számára nyújtott tanácsok olyan üzenetek, amelyekből kitűnik, hogy a beszélgető partner nem bízik abban, hogy társa képes saját maga megoldani problémáit. A tanács felsőbbrendű magatartást sejtethet, azt, hogy én jobban tudom, neked mire van szükséged. A dicséret sem mindig hasznos, sokszor kifejezetten negatív hatásai vannak. Az olyan pozitív értékelés, mely alaptalan, az én-képpel nem egyezik meg, haragot ébreszthet, bizalomhiányhoz vezethet. 8

9 A tapasztalatok szerint 90%-ban alkalmazzuk a közléssorompókat olyan esetekben, amikor a társalgásban résztvevő másik félnek valamilyen problémája van. Az esetek 90%-ában ily módon megakadályozhatjuk kommunikációs partnerünket abban, hogy megossza velünk problémáját, vagy kifejezze igényét, és így előrébb jusson a megoldásban. A közléssorompókat az el nem fogadás nyelvének nevezik. Ha meg akarjuk érteni a másik érzését vagy gondolatait, akkor el kell fogadnunk azt, amit az illető pillanatnyilag átél. A közléssorompók használata jó helyen, jó időben nem feltétlenül káros, de fontos, hogy odafigyeljünk, mikor, hogyan alkalmazzuk őket. Gordon szerint a hatékony, konfliktusmegoldáshoz vezető kommunikáció két fontos eleme az érthető üzenet (világos kifejezés, én-üzenetekkel) és a tiszta vétel (az értő figyelem technikája). Az elfogadás nyelve az a visszaigazolás, amely tükrözi a beszélő által kifejezett gondolatok és érzések megértését. Ha a másik gondolatait, érzéseit saját szavainkba foglaljuk (visszatükrözés), és összefoglaló módon, kijelentő mondatban visszajelezzük, az illető azt elfogadhatja vagy pontosíthatja. Ezt az empátiás meghallgatást nevezi Gordon értő figyelemnek. Egyszer egy diák megkérdezte professzorát: Tanár úr! Mi a jó társalgás titka? A professzor feltartotta egyik ujját és ezt mondta: Hallgass! Hosszú szünet után a diák megszólalt: Hallgatok és? -Hát ez a titka válaszolta a professzor. (Geoffrey Moss: Az eredményes kommunikáció kézikönyve) A bensőséges kommunikációhoz az is hozzátartozik, hogy tudtára adjuk beszélgetőtársunknak, hogy figyelünk rá, és ezzel további közlésre inspiráljuk. A statisztikai adatok szerint a figyelés ébrenlétünk óráinak nagy részét leköti, mégis nagyon kevesen figyelünk jól: információs szinten a szóbeli kommunikáció 75 százalékát hagyjuk figyelmen kívül, értjük félre vagy felejtjük gyorsan el. Folytatás a következő számban Gálné Molnár Klára Amit a tantárgyi és az egyéb mérésekről jó tudni A mérésekért felelős munkatársammal, Juhász Gizellával beszélgettem a kerületi és az országos mérésekről. A témának az ad aktualitást, hogy idén is mint az utóbbi években mindig -, lesznek kerületi mérések az iskolákban. Krétakör: Miért van szükség külső mérésekre? JG: Minden iskola számára nélkülözhetetlen, hogy a különböző tantárgyakkal és a kompetenciaterületekkel kapcsolatban bizonyos időnként objektív információt kapjon a tanulók tudásáról, a kapott eredmények elemzése pedig megtörténjen, melyek ismeretében ki lehet jelölni a fejlesztések irányát és módját. Az eredmények a fenntartó számára is fontos információkat szolgáltatnak. Krétakör: Mióta vannak a kerületben ilyen mérések? JG: A XIII. kerületi Önkormányzat Minőségirányítási programja a Fenntartói ellenőrzési, értékelési rendszerében fogalmazta meg jó néhány évvel ezelőtt ezzel kapcsolatos koncepcióját. A koncepció egyik eleme a tanulói tudás- és neveltségszint mérése, melynek megvalósítása a ös tanévtől érvényes ütemterv szerint történt. Így minden tanévben a kerületi önkormányzat feladatként 9

10 fogalmazta meg számunkra a kerületi mérések lebonyolítását. A mérések tartalmát, idejét, a mérésben érintettek körét az éves munkatervünkben rögzítettük. A fenntartóváltást követően a munkatervben foglaltakat a XIII. kerület Tankerülete vezetőjével egyeztettük, jóváhagyásával valósítottuk meg, így történt ez ebben a tanévben is. Krétakör: Mitől függ az, hogy az adott évben milyen kerületi mérésekre kerül sor az iskolákban? JG: A koncepció kialakításának több összetevője is volt. Éveken keresztül voltak például helyesírásmérések, volt olyan év, amikor több évfolyamon is. Itt lehetőség nyílt egyrészt követő mérésekre, ilyenkor látni lehet ugyanannak a populációnak a különböző években elért teljesítményét. Másrészt volt olyan cél is, amikor azt vizsgáltuk, hogy különböző tanévekben ugyanaz az évfolyam (pl. 6. vagy 8. évfolyam) milyen eredményeket ér el ezen a területen. A mérési koncepcióban fontos szempontként szerepelt, hogy a természettudományos tantárgyak is fókuszba kerüljenek, mert ezt a területet külső mérések viszonylag ritkán vagy egyáltalán nem vizsgálják. Így került sor különböző tanévekben természetismeret (5. évf.), fizika-kémia (7. és 8. évf.) és biológia-földrajz (7. évf.) kerületi mérésekre. Az előző tanévben nem volt, de azt megelőzően gyakoriak voltak az idegen nyelvi mérések (6., 7. és 8. évfolyamokon), valamint az informatikai tudást vizsgáló mérések is. Fontos elemei a mérési koncepciónak a gyerekek neveltségi szintjének, tanulási szokásainak vizsgálata. Megfelelő tanulási stratégiák kifejlesztésével a tanuló olyan tanulási feladattal is eredményesen megbirkózhat, amely egyébként nem felelne meg veleszületett tanulási stílusának. Mindenki tanulási stílusában vannak viszonylag erős és gyenge pontok, amelyek megismerése rendkívül fontos. Ha sikerül tudatosítani a gyenge pontokat, akkor kifejleszthetők olyan tanulási stratégiák, amelyek segítségével ezek a hátrányok megszüntethetők vagy jelentősen csökkenthetők. Több éven keresztül vizsgáltuk egy korosztálynak az egészséges életmóddal kapcsolatos válaszait. A mérés céljaként azt jelöltük meg, hogy felhívjuk az osztályfőnökök és az iskolavezetés figyelmét a tapasztalt tendenciákra. Az adatok összevetésével sikerült néhány jelenséget megállapítanunk, amely a napi pedagógiai gyakorlat tapasztalatait megerősíti, vagy olykor megkérdőjelezi. A neveltségi mérésekre általában ősszel kerül sor. Krétakör: Hány mérésben vesz részt egy diák a kerületben az általános iskola nyolc éve alatt? JG: A mérések különböző szintűek lehetnek. Az iskolák nagy részénél a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint végeznek méréseket alsó és felső évfolyamokon egyaránt, például tanév elején, vagy zárásként a tanév végén akár minden évfolyamon több tantárgyból is. Az iskolai mérések esetében általában a helyi munkaközösségek alakítják ki az értékelés kritériumait. A kerületi mérések közül jó néhánnyal találkozik egy tanuló a nyolc év alatt, hiszen alsóbb évfolyamok egyikén is részt vesz legalább egyszer kerületi mérésben, felsőbb évfolyamokon pedig legalább kétszer. Az előző tanévben már nem került sor az országos 4. évfolyamos készség- és képességvizsgálatra. Az a gyerek, aki ilyen mérést még írt, az 3 országos (4., 6., és 8. évfolyam) felmérésben vesz, vagy vett részt iskolai tanulmányai első nyolc évében. Krétakör: Van-e következménye annak, ha egy iskola vagy osztály mérési eredménye sokkal gyengébb, mint az országos átlag? JG: Az országos méréseknél jogszabályok írják elő a minimálisan elérendő pontokat a két kompetenciaterületen. Ha a tanulók törvényben meghatározott százaléka nem éri ezt el, akkor az iskolának fejlesztési tervet kell készítenie. 10

11 Krétakör: A kompetenciamérés eredménye mire használható? JG: Támpontot adhat a fenntartóknak, az iskoláknak objektív önértékelésükben, és segíthet a tanároknak a fejlesztési tervek összeállításában. A kompetenciamérés feladatai nem alkalmasak a kompetenciafejlesztésre. A feladatok célja az, hogy a szövegértési képességről, a matematikai eszköztudásról minél rövidebb idő alatt minél pontosabb képet adjon. Ezért a feladatok megoldásához sokszor több művelet elvégzésére, bonyolultabb gondolatmenet követésére van szükség. A feladatok felhasználása csupán mérési céllal ajánlott a tanórákon. Nem javasolt a teszteredmények felhasználása a tanulók osztályozására, mint ahogyan a kompetenciamérés eredményei csak fokozott óvatossággal használhatók a tanárok értékelésében is. Krétakör: A kerületi mérésekről milyen visszajelzéseket kapnak az iskolák, tanárok? JG: A kerületi tantárgyi mérések már több éve áprilisban kerülnek sorra. Fontos nekünk, hogy minél hamarabb tájékoztatást adjunk az eredményekről. Ezért a javítással szinte párhuzamosan folyik az eredmények statisztikai feldolgozása, így már május második harmadában az iskoláknak kiküldjük az egyéni, osztályonkénti és iskolánkénti eredményeket feladatonként is, és összesítve is. A részletes elemzés a nyár folyamán készül el, ekkor kerül sor az egész minta eredményeinek az elemzésére, értékelésére, valamint az iskolánkénti elemzésekre. Az elemzésekben általában külön szerepel a nemek szerint képzett részminták eredménye. Ezek ismeretében, az iskolák következő évi munkaterveiben a fejlesztési feladatok megfogalmazhatóak. Krétakör: Milyen külső mérések lesznek ebben a tanévben a kerületi iskolákban? JG: Áprilisban lesznek a kerületi mérések. Matematikából a 3. és a 7. évfolyamon, történelemből pedig a 6. évfolyamon. E tanév májusában pedig kompetenciamérésre kerül sor a 6., 8. és a 10. évfolyamon. Gerbner Zsuzsa Számoljunk le a számolási nehézségekkel játékosan! Számolási készséget fejlesztő eszközök a Prizma EGYMI kölcsönzőjében Az ember már az őstársadalomban használt eszközöket a nevelés, tapasztalatátadás során. A történelemtudomány tanúsága szerint a homo sapiens gyermekek apjuk és anyjuk munkáját figyelve, utánzás útján sajátították el az ismereteket: a szemléltetés ősi formájaként a szülők többször és lassabban is elvégezték a különböző műveleteket. Az életre való felkészítés valószínűleg kicsinyített eszközökkel, játékosan zajlott. A nevelés, oktatás folyamatában a mai napig kiemelt szerepe van a különböző eszközöknek, játékoknak, hiszen a tanítási órán vagy egyéb foglalkozáson lehetőséget nyújtanak az élményszerű tanuláshoz, fejlesztéshez és szemléltetéshez. A Prizma EGYMI eszközkölcsönzője ehhez a folyamathoz szeretne segítséget nyújtani ingyenes szolgáltatásaival. Több mint 2000 kölcsönözhető eszközzel, játékkal várjuk azokat a kerületi szakembereket és szülőket, akik új ötletekkel szeretnék színesíteni a foglalkozásaikat vagy gyermekükkel eltöltött szabadidejüket. Az alábbi bemutatóban kölcsönzőnk számolási készséget fejlesztő játékaiból készítettem válogatást, az egyes eszközökhöz képet és leírást mellékeltem. Jó szórakozást, örömteli játékot kívánok mindenkinek! 11

12 Szám sudoku 4 éves kortól A játék tartalma: 8 játéktábla, 96 számkártya /0-4-ig/, játékszabály, megoldókulcs Játékosok száma: 1-8 gyermek részére Ennek a mókás játéknak a SUDOKU játék az alapja. Az üresen maradt cellákat a játékosok töltik ki a számokkal úgy, hogy minden sorban és oszlopban a számok pontosan csak egyszer szerepelhetnek! 4 különböző nehézségi fokozatú tábla található a játékban, melyeket színekkel és számokkal is megjelöltek. /1-es legkönnyebb, 4-es legnehezebb/ 12

13 Részekre bontható alma 8 éves kortól A játék 4 almát tartalmaz, részekre bontva 10 részből áll, ezért célszerű 10 gyermekkel játszani. Az almákat részekre szedjük, és kiosztjuk 10 gyermek között. A feladat lehet az, hogy színek és formák szerint alkossanak csoportokat, és rakják össze a részeket. Az lesz a nyertes, aki a leghamarabb megtalálta a hovatartozását, és összerakta az almát. Kiderül, hogy a sötétpiros alma egy egész, nincs részekre bontva, ezek után megbeszélik az egész fogalmát. Második lépésként a csoportok szétszedik az almákat, megszámolják a részeket. Megbeszélik a tört fogalmát, nevező, számláló, törtvonal, leírják írásban, törtalakban: 1/1, 2/2, 3/3, 4/4. Az egésszé összerakott almát minden csoport újra szétdarabolja az adott részekre. A játékvezető utasítása alapján összehasonlításokat végeznek: Melyik a több: az 1/2 vagy az 1/3? Több példán keresztül végeznek összehasonlításokat, ezeket megpróbálják elmondani és leírni. Pl.: 1/2 > 1/3. Végül az egésszé összerakott almát minden csoport újra szétdarabolja az adott részekre. 13

14 Számoljunk 30-ig! Társasjáték 3 éves kortól Kis zöld hal úszik a tengerben, keresi a kincseket. Tudsz segíteni neki? A játékokat két fő tudja játszani. 1. variáció (10-ig kell számolni) A kincses ládás játékkártya hátoldalán egy vagy több kincs található. Húzz egyet, és számold meg, hogy hány van! Rakj ugyanannyi érmét a homokformádba! Az lesz a győztes, aki először tud 10 érmét összegyűjteni. 2. variáció (30-ig kell számolni) A zöld halas játékkártya hátoldalán egy vízi élőlény vagy kincs található. Húzz egyet, és számold meg, hogy hány olyan élőlény vagy kincs van a játéktáblán! Számolj le magadnak ugyanannyi érmét! Az lesz a győztes, aki először tud 30 érmét összegyűjteni. 3. variáció (30-ig kell számolni) Az érmes játékkártya hátoldalán egy szám található. Rakd sorba az érméidet 1-től 30-ig! Húzz egyet a zöld halas játékkártyából! Számold meg, hogy hány vízi élőlény vagy kincs van a játéktáblán abból, és fordíts fel annyi érmét! Az lesz a győztes, akinek először fordul fel a 30-ig érméje. A végén addig kell húzni, amíg pontosan annyit fordíthat fel, ahány érméje van még. 14

15 Fincsi sütik csuporban 3 éves kortól A játék tartalma: 1 nagy csupor és 10 db süti, mely jól tapintható számmal és pontokkal van ellátva. A játék leírása: 1. A gyerekek megtanulják a számokat 1-től 10-ig a kedves, színes sütik segítségével. 2. Ismerkedj meg a sütikkel! A süti egyik oldalán a szám, a másik oldalon a mennyiség. Tapintsd ki! Nevezd meg! 3. Tedd a csuporba a sütiket! Tapogasd ki a számot vagy a mennyiséget, majd mondd meg! Ha jól válaszoltál, Tied a süti! 4. Tedd növekvő sorrendbe a sütiket! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 5. Tedd csökkenő sorrendbe a sütiket! 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 6. Válassz ki kettő sütit! Mondd meg, melyik a több! 7. Gyakorold a számok bontását! A színek segítenek. 8. A gyermek elé tegyünk ki egy sorozatot!/ Pl. 2,5, 3,7,1; 4,8,2,9, stb. A sorozatot akkor növeljük, ha a gyermek ügyesen válaszolt/ A gyermek jól nézze meg! A sütiket keverjük össze! A gyermek rakja ki a számokat jó sorrendbe! /Figyeljünk a balról jobbra haladásra!/ 9. Mondjunk számokat a gyermeknek! Ezt válogassa ki a sütik közül! Ezt húzza ki a csuporból! Keresse meg a számokat, és meséljen róla számtannyelven! /Pl.: 6 páros szám, kisebbik szomszédja az 5, nagyobbik szomszédja a 7, bontott alakjai:6+0, 1+5, stb./ 10. Vásároljunk 2db sütit! Írjunk róla számtannyelven! Mit mond a kép? 15

16 * Acéltábla keretben, mágneses számok 3 éves kortól 1 darab acéltábla és játékhoz szükséges mágneses számok A játék menete: A játékosok száma: 2 3 gyermek. A mágneses tábla kiválóan alkalmazható pakolgatásra, csoportosításra, sorozatok alkotására, műveletképzésre stb. A mágneses eszközöket, amelyet előzőleg a játékhoz kiválasztottak, kiteszik összekeverve a játékasztalra. Szempontok szerint szétválogatják, és elkezdik felrakni a mágneses táblára. A szempontokat mindig a játékvezető találja ki a tervezett fejlesztésnek megfelelően, pl.: lehet csoportosítás, színek-formák szerinti válogatás, főfogalom alá rendezés, sorozatok alkotása, irányok szerinti rendezés, stb. Az ötletek elsősorban a kiválasztott játéktól, a kitűzött fejlesztéstől függenek. A nyertes az lesz, aki a leghamarabb hibátlanul elkészül a megoldandó feladattal. Leszedéskor hangosan megnevezik a használt eszközöket. A fejlesztő eszközökről az ismertetőket Schultz Adrienn készítette. 16

17 A Jó tanuló, jó sportoló díjat 2013-ban a következő tanulók kapták: Az Eötvös József Általános Iskolából Mogyorósi Ádám floorballozó és Péter Bálint labdarúgó, az Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskolából Hajdrik András úszó és Tóth Dániel kézilabdázó, a Hegedüs Géza Általános Iskolából Szentesi Luca ritmikus sportgimnasztikázó, a Gárdonyi Géza Általános Iskola Herman Ottó Tagiskolából Görbics Zsófia vízilabdázó, a Hunyadi Mátyás Általános Iskolából Pergel Blanka karatézó, a Kolping Általános Iskola és Gimnáziumból Hais Dorottya tornász és úszó, a Németh László Gimnáziumból Malák Péter kézilabdázó és Földes Soma vívó, a Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskolából Gombkötő Emma atléta és Lengyel Iván úszó, a Számítástechnikai Általános Iskolából Balatoni Abigél atléta, a Számítástechnikai Általános Iskola Tomori Pál Tagiskolából Esztári Zsombor cselgáncsozó. Szerk.: Prizma EGYMI Pedagógiai szakmai szolgáltatás Felelős kiadó: Tarján Éva 1134 Budapest, Váci út 57. Tel Szerkesztő: Gerbner Zsuzsa Korrektor: Ligetfalvi Mihályné 17

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben 2010-2011-2012-2013-2014-es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben Az országos kompetenciamérés azt a célt szolgálja, hogy információkat nyújtson az oktatásirányítók és

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Az Országos kompetenciamérés

Az Országos kompetenciamérés Az Országos kompetenciamérés Az OKM 2006 FIT-jelentés szoftver Balázsi Ildikó Értékelési Központ Visszajelzés Visszajelzés az iskoláknak és fenntartóiknak saját eredményeikről és az országos eredményekről

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2016-2017. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2016/2017-es nevelési évre Szeretettel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe a 2016

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2015-2016. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2015/2016-os nevelési évre A 2015 2016-os nevelési évre szóló továbbképzési kínálatunkat

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

2014 ~ tanév. Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. : (1)

2014 ~ tanév. Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. : (1) Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. : (1) 409 0609 2014 ~ 2015. tanév A 229/2012. EMMI (VIII.28.) rendelet 23-24. szerinti K ÖZZÉTÉ TELI LISTA 1 Budapest

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Földrajz. Kerületi Munkaközösség Munkaterve. A 2013/2014-es tanévre

Földrajz. Kerületi Munkaközösség Munkaterve. A 2013/2014-es tanévre Földrajz Kerületi Munkaközösség Munkaterve A 2013/2014-es tanévre Összeállította: Groszné Surányi Julianna munkaközösség vezető I. A munkaközösség helyzetének elemzése - a munkaközösség tagjai - általános

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelésért Felelős Államtitkárság ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Tanévnyitó országos konferencia Budapest, 2013. augusztus 22. MTI Fotó A magyarságnak igazi ereje mintha abban állna, hogy a legnagyobb

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás Négy bástya program bemutatása Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban Műhelyfoglalkozás A tehetség természeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 2013/2014. tanévi munkaterve

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 2013/2014. tanévi munkaterve PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2012. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk a 2012/13-as tanévben is, hogy minél

Részletesebben

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2}

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2} Idegen nyelvi A munkaközösség-vezetõ rövid, videón való bemutatkozását követõen kérjük, olvassa el a munkaközösség munkájáról szóló tájékoztatót is. (Ha felnagyítva kívánja megtekinteni a felvételt, kattintson

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KERÜLETI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BENKŐ CSILLA KERÜLETI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ I. A munkaközösség helyzetének elemzése - a munkaközösség tagjai

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig.

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig. OKLEVELET ADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁN a 2013/2014. tanévben 1. Pedagógus szakvizsga választható modullal 2. Angol nyelv az óvodában 3. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák és Szülők!

Előszó. Kedves Kollégák és Szülők! Előszó A/1 Kedves Kollégák és Szülők! A Varázslatos számoló című gyakorló a számtani alapokra építve segíti a tanulókat a számolás, a logikai gondolkodás gyakorlásában. Nagy hangsúlyt fektet az elemi számolási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben