Pedagógia és kommunikáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógia és kommunikáció"

Átírás

1 Simay Attila Endre Pedagógia és kommunikáció október 19. Jose Ismael Fernandez: Discipline A pedagógia folyamata sok szempontból nem más, mint a tanár és diák közti folyamatos kommunikáció. Gyakran felmerülő kérdés, vagy inkább megállapítás, hogy a fegyelmezetlenség, mint kommunikációs folyamatában fellépő zaj az oktatás folyamatára zavaró tényezőként hat. Amivel nagyjából egyet is lehet, és egyet is tudok érteni, hiszen a tanári munka értékét sokban csökkenti, ha a szokásos eredményt negatívan befolyásoló tényezőkön túl, még a diákok fegyelmezetlen viselkedésével is meg kell küzdenie a tananyag átadása során. A pedagógiai kommunikáció pedig néha csak őrlődés a fegyelmezés, az osztályozás és az értékelés malomkövei között Az iskolai fegyelem kérdéskörének egyik aspektusát a közelmúltban körbejártuk (http://euroastra.info/node/16877 [1] ). Az iskolai fegyelmezetlenség kérdését tekintve, az persze a tanulásszervezési megoldás függvénye is. Azért, mert míg a hagyományos frontális osztálymunkában a fegyelmezetlenség a beszéd, illetve a társakkal való foglalkozás, addig a csoportmunka esetén éppen ezek tekinthetőek fegyelmezetlen viselkedésnek. Frontális munkában ugyanis a tanár dolgozik, s jobb esetben a diák halad vele együtt a tananyag elsajátításával. A tanítási folyamat ilyenkor teljes egészében a tanáron áll vagy bukik. Azon, hogy ő mit mond, és mit ad tovább. Ezért minden konkurens hírforrás ronthatja ezt az eredményességet. Nem szerencsés, ha a tananyag át-, vagy nem egyszer tényleg csak leadása alatt a diákok egymásra, vagy rosszabb esetben még egymásra sem figyelve alszanak a padsorokban. Ebben az esetben ugyanis nem beszélhetünk oktatásról, mert a tanítás és tanulás egysége nem valósul meg. Nincs ugyanis tanulási folyamat. Sem az a diák nem tanul, aki nem a tananyaggal foglalkozik, hanem élményeit, és a tárgytól eltérő gondolatait osztja meg más diákokkal, sem az, akinek figyelmét ilyen módon elterelik. A fegyelmezett tanulói viselkedés tehát frontális esetben az, ha a diák a tanárra figyel, az ő mondataival foglalkozik, lejegyzeteli azokat, és főleg csendben van. Az alvó diák meggátolja önmagát a tanulásban, de a beszélgető diákkal ellentétben önmagán kívül másokat nem hátráltat a tanórán. A diáknak alkotmányos joga megbukni, így aztán végső soron aludni is a tanórán. Mindez azonban nem szerencsés, mert a diák kötelező kényszerként éli meg az iskolát, és ezért a tanulás értékének, és vele fontosságának súlyát sem érzi még át, vagy nem kellő súllyal kezeli. Így a tanuláshoz való joga nem tudatos, nem igazán tekinti fontosnak. Ezt a tanárnak tudatosítani kell a diákokban, hogy nekik is fontos részt kell vállalniuk a tanulásban. Reménytelen esetek azonban mindig voltak, és maradnak is, tehát a tanári pályafutás során biztosan találkozunk olyanokkal, akik a tanulási jogukkal alig, vagy semennyire nem kívánnak majd élni, ellenben élvezik azt az alkotmányos jogot, hogy mindenkinek jogában áll hülyének lenni és aludni az órán, az ismeretek elsajátítása helyett.

2 Csoportmunkánál a fegyelmezetlen viselkedés szintén a magányos csendben lét, de az is, ha a feladat megoldását a tanártól várva, ilyenkor is a tanárra figyel. Vagyis a fegyelmezetlenség fogalmában megközelítőleg a frontális osztálymunka fegyelmezett viselkedési köre kerül. A frontális munkához szokott diákok így akaratlanul is fegyelmezetlenek lehetnek a módszer elsajátítása során, így az elején inkább bátorítani kell őket, buzdítani a diákokat a csoportmunka kereteinek megtanulására. S vele arra, hogy gondolkodni nem csak az óraközi belső emigráció magányában szabad. Azt sem szabad elfelejteni azonban, hogy a tanulók fegyelmezetlenségének alapvetően maga a tanár az oka. Mielőtt lelkesen elkezdenénk gyenge értelmi képességűnek beállítani a diákokat, és minden külső tényezőben fellelni a sikertelen tanítás okát, először nem árt a tanárnak magába tekintenie. Mit csinált rosszul, ami lehetőséget teremtett a fegyelmezetlen viselkedésre. A tanuló, mint értelmes emberi lény nem törekszik olyan viselkedés megvalósítására, amiből utána tudatosan hátrányt szenved el, vagyis nem alapvetően önsorsrontó lényekről beszélünk. Ha mégis olyasmit tesz, amivel büntetést vált ki, feltételezhetjük, hogy a viselkedés hátterében a büntetésnél is rosszabb negatív megélt élmény áll. Ilyen lehet, hogy halálra unja magát, így aztán ingerkeresésbe fog a tanórán. Esetleg az ingerszegény környezet folyamán elalszik. Aztán a tanár megbünteti, de igazából a tanári munka sikertelenségét nem etikus a diákokon leverni, ha egy diák sorozatosan nem képes a hallgatóság figyelmét felkelteni és lekötni, akkor talán először a tanárt kellene fegyelmezni. Rávenni, hogy törekedjen a jobb, hatékonyabb munkára az osztályteremben. Azt viszont meg kell említenem, hogy a legjobb tanárok is szembesülhetnek olyan csoportlégkörrel egy osztályteremben, ami megakadályozza az eredményes munkájukat. Ennek oka pedig az egész iskola, és tanárok egész sorának tanúsított magatartása lehet, ami kialakított, vagy hagyott kialakulni egy olyan légkört, amelyben a tanítás már részben vagy egészben lehetetlen. A kezdeti kis fegyelmezetlenségeknek nem vették elejét, és a végén annyira elharapóznak ezek esetek, hogy az egyébként eredményes munka is sikertelenségbe fullad. A fegyelmezetlenség letörése ilyenkor már csak durva, esetenként agresszív büntetéssorozattal lehetséges, mire helyreáll a rend. Ez természetesen a diákok többségének rövid távon nagy szenvedést fog jelenteni, hiszen addigra megszokottá vált környezetük alapjait kell romba dönteni, és a romokra ráépíteni a normális iskolai viszonyrendszereket. Hosszú távon a konfliktusok eredményeként a notórius bajkeverők iskolából való eltávolítása lesz az eredmény, de a többség képessé válik az ismeretek megszerzésére. A fegyelmezésben azt hiszem a döntő kritérium a többség érdeke és az iskola alapvető céljának megvalósítása. Néhány bajkeverőtől jobb akár véglegesen is megszabadulni, ha ezzel a nagytöbbség színvonalas oktatását sikerül biztosítani. Jobb, mintsem folyamatosan vesződni ugyanazzal a pár emberrel, és közben elhanyagolni a többi diákot, és hagyni, hogy az oktatás színvonala leromoljon. Így sokak fognak sokat tudni, és páran talán semmit. Vagy legalábbis nem az adott intézményben folytatva tankötelességük éveit. Társadalmi szinteken nézve a hasznokat és veszteségeket, az összhaszon magasabb lesz, ha a nagytöbbség sokat tud, és a folyamatosan és szándékosan fegyelmezetlenkedő bajkeverőket elimináljuk a közösségből. A fegyelmezetlenség többnyire a nemleges viselkedésben látszik megvalósulni, legalábbis a többség elképzelése szerint. Szerintem azonban a fegyelmezetlenség többnyire inkább tevőleges magatartás. A fegyelmezetlenség nem csupán a fegyelem hiánya vagy ellentéte, mint például nem figyel, nem marad csendben, nem a tanárral foglalkozik, nem marad veszteg, és folytathatnánk.

3 A fegyelmezetlenség is cselekvés, például a hagyományos frontális módszerből kiindulva a fegyelmezetlenség lehet a tárgytól eltérő beszéd, pusmogás, lökdösődés, ordítozás, verekedés, futkározás a teremben és a folyosókon, amely balesetveszélyes is lehet. A fegyelmezetlenséget jobb igen-leges viselkedésként megfogni. Ha ezt teszi, azért ezt a büntetést kapja. Világos és ésszerű kereteket felállítani az órán, és ezek betartását megzavaró viselkedésekre megfogalmazni a büntetési tételeket. A büntetés keretei sokszor, és a legtöbb tanárnál egybemosódnak a tárgyi értékelés kereteivel, vagyis a magatartás és egy másik tantárgy értékelésének egybemosása valósul meg. Ez nem szerencsés, de a zsigeri helytelenítés helyett be kell látni, hogy gyakran szükségszerű megoldássá válhat. Magatartásból senki nem buktatható meg, viszont tantárgyakból igen. Az együttműködésre képtelen antiszociális elemeket buktatással el lehet távolítani a közösségből, ha a magatartási elmarasztaláson alapuló eltanácsolás nehezebb s főleg hosszabb folyamatnak ígérkezne. Nyilván nem támogatnám, hogy minden fegyelmezetlenséget szaktárgyi eszközökkel toroljon meg a tanár, de egyes nehéz esetekben, amikről már írtam, a többség érdekében célszerűvé válhat. A lényeg, hogy ez ne váljon ösztönös mintává, hanem mindig a helyén kezeljük a dolgokat, és a tanulókat. Néha, elrettentésként az eseti rendetlenkedőkkel szemben is lehet feleltetéssel, kiosztott rossz érdemjegyekkel élni, azonban ha a többség oktatatását jelentősen és tartósan nem fenyegeti a fegyelmezetlenségük, akkor elégséges lehet a magatartási keretekben történő megrovás is. A csoportmunkát nem lehet elég korán kezdeni... A magatartási keretekben történő megrovásnak azonban nagy hátránya, hogy a pszichológiailag indokolt cselekedet, és azonnali válasz reakciót időben széttolják. Az ellenőrzőbe írt intőknek önmagukban nincs sok eredménye. Vagy teljesen elmarad utána a szülői büntetés, vagy időben is jóval a fegyelmezetlenséget követi, és a tanulóban nem alakul ki a fegyelmezett viselkedésre törekvés beidegződése pusztán ezeknek a büntetéseknek a nyomán. A legjobb lenne tehát az azonnal büntetés, amely viszont inkább szaktárgyi keretekben történő rossz érdemjegy, feleltetés, rosszabb esetben nyíltszínű megalázás lehet. A tanárnak viszont nem feladata a diákok teremből kiküldése, és így az oktatásból való kizárása, és nem feladata egyes tanulók közösség előtti nyílt megszégyenítése sem. Ezek ugyanis negatívan hatnak a tanulók személyiségfejlődésére alapesetben, míg a tanári cél éppen a pozitív személyiségfejlődés biztosítása. Valamennyi büntetés, korlátozás még használ a tanulóknak, hogy megtanulják a normákat, de a túlzások sosem lehetnek jók. A tanárnak ezért alapvetően óvatosan, vagy lehetőleg egyáltalán nem szabadna használni a tanulók megalázását, közösségből történő kiemelését és megszégyenítését, vagy megverését a fegyelmezés eszközeként. Noha a tanárnak az évszázados pedagógiai hagyományok értelmében erre joga lenne, de törvényileg például elvileg a testi fenyítésre jelenleg joga sincsen. Olykor viszont ezek az eszközök is szükségessé válhatnak, ha a szülő képtelen nevelni gyermekét, akkor jobb, ha a tanár teszi meg, mintha a gyerek nevelése teljesen elmarad, és nem tanulja meg a társadalmilag kívánatos viselkedés szabályait. Ezekkel az eszközökkel viszont nagyon körültekintően, és mindig egyedi elbírálás alapján lehetséges élni, és nem szabad hagyni, hogy a rutin részévé válhassanak, hiszen indokolatlan vagy nem körültekintő, elhamarkodott használatuk több kárt tehet a megbüntetett tanuló lelkében, mint ami haszon elérhető általa.

4 Nem szeretem a dolgok kategorikus kizárását, egy békés asztal körül ülve mindenki könnyen idealista, aztán kimegy a valóságba és kétségbeesik. Jobb a szélsőséges esetekre és eszközökre is gondolni, felkészülni akár ezek körültekintő alkalmazására is, nehogy a végén kétségbeesett tanárok kétségbeesett s elkapkodott büntetésekkel károsítsák a jövő generációk lelkét. A konfliktusra pedig jobb felkészülni nem csak a diákokkal szemben, hanem a szüleikkel szemben is. Igazságosnak maradni a tanulóval a szülőktől függetlenül. Akár jó, akár rossz a szülők megítélése számunkra, ezt nem szabad a diákra vetítenünk. Nem szabad sem jutalmazni, sem büntetni a szülei miatt, elvégre nem ő választotta őket. Valamint a problémákat a szülőkkel közösen kell tudni kezelni. A fegyelmezett viselkedés érdekében a szülőkkel egyeztetni célszerű, megértetni velük, hogy mik az elvárásaink, s mire neveljék a gyermeküket az iskolával kapcsolatban, ha erre van mód. Nem egymással ellentétes elvárásokat támasztani a szülőkkel, hogy a gyerek ne kerüljön választási konfliktusba az eltérő sugárzott értékrend miatt. Néha viszont ez is elkerülhetetlen lesz, és fel kell készülnünk, hogy a szülői értékrend sérelmére kell a diákban tudatosítani, hogy mit vár el tőle az iskola. De a legjobb, ha a tanár és szülő egymással egyetértésben, egymást segítve neveli a gyereket, hogy megtanuljon az adott helyzetekben az ott elvárt normáknak engedelmeskedni, és ne kövessen el szándékosan fegyelmezetlenségeket.... s a fel-vigyázz fegyelmét sem. Megközelítőleg ezek a gondolatok jutottak eszembe a fegyelmezés kapcsán, bár az ide vonatkozó irodalmak évszázados tárházából biztosan lehetne akár szakdolgozatot is írni. Sok probléma merülhet fel, és ahogy a világ is folyamatosan változik, úgy új lehetséges problémák is születnek, mások pedig elhalványulnak, megritkulnak. Remélem aránylag sok aktuális kérdéskört sikerült érintenem, amik most relevánsak és időszerűek lehetnek az iskolában. A közoktatással kapcsolatban, az iskola egyik másik nagy visszacsatolási vonala a fegyelmezésen túl, az értékelés illetve osztályozás. Egyszóval ez a másik nagy kommunikációs szintér, amin sok minden elválik. Amely sok tekintetben egyben tartja a közoktatás intézményrendszerét, hiszen szimbolikus jutalmakkal és büntetésekkel formálja, neveli, irányítja a diákságot. Személy szerint pedig van egy olyan gyanúm, hogy a tanárok többségének fejében az értékelés fogalma megegyezik az osztályozás gyakorlatával. Így következőnek az osztályozást venném górcső alá, s aztán tágítanám a kört az egész értékelés kérdéskörére. Osztályozni nagyjából minden ember tud, nem csak a tanárok, nem véletlen hogy a legkülönbözőbb kérdőívekben is találkozhatunk az 5 fokozatú értékelési skálákkal. Viszont mivel az emberek inkább szubjektív, mind objektív lények, így aztán az 5 fokozat egyes elemei eltérő mögöttes értékkel bírnak. Egyszerűen nem lehet országos szinten felállítani egy osztályzati standard-et, és utána garantálni, hogy minden egyes tanár ez alapján értékeli a diákok tudását, s így közvetve a saját munkáját is. Márpedig amíg egy ilyen meg nem valósul, addig az osztályzatok ugyan az értékelés eszközei maradnak, de nem egy objektív, hanem erősen egy tanárfüggő szubjektív képet fognak mutatni a tanulók teljesítményéről.

5 Az országos általános és objektív mércének sok akadálya lenne. A tanárok szubjektíven értékelnék újra az objektív szabályokat, vagy nem tartanák be azokat. A közoktatás gyenge képességű tanárainak elemi érdeke a jelen rendszer továbbélése, hiszen addig ők osztályozhatnak egy saját követelményrendszerben, egy kívülről zárt keretben. Az általuk tanított diákok teljesítménye feltehetőleg átlagon aluli marad, ugyanakkor az osztályzataik idomulhatnak az átlagos osztályzati osztályképekhez. Egész egyszerűen azért, mert a tanár ilyenkor nem egy objektív mérce szerint osztályoz, hogy adott érdemjegyhez milyen tanúsított tudás szükséges, hanem az osztály tagjainak teljesítményét akár egymáshoz, vagy más osztályokhoz is viszonyítva határozza meg. Amíg mindenkit egy gyenge tanár tanít, addig az egymáshoz viszonyítás csak a diákok képességeinek eltérését fogja kimutatni, az oktatás alacsony színvonalát nem. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy a jövő a színvonalas oktatásban van, ahhoz pedig színvonalas tanári karok kellenek. Jól képzett, elhivatott, és mind szakmailag, mind emberileg rátermett személyekre van szükség. Tökéletes tanárok ekkor sem fognak az iskolák rendelkezésére állni, de az inkompetens elemektől időszerű megszabadulni. Az osztályozást pedig az objektív kerethez közelíteni. Ahogy napjainkban az emelt szintű érettségi követelményrendszerére dolgoztak ki egy objektív szisztémát, még akkor is, ha valamennyi emberi szubjektivitásra nyilván még egy ilyen rendszerben is lehetőség adódik. A közoktatás megtisztulása kezdetben fájdalmas lenne, ugyanakkor az oktatás minőségbiztosítási rendszerét kidolgozni, és következetesen végrehajtani össztársadalmi érdek, szemben a pedagógusok egy hányadának érdekével szemben, akik elvesztenék jelen állásuk, ha teljesítmény alapon a munkájuk megítélésre kerül. A többség érdekét, azonban nem lehet alávetni egy szűk kisebbség pillanatnyi érdekének, hiszen az elszenvedett társadalmi veszteség az idő előrehaladtával folyamatosan növekszik, ahogy a hozzá nem értő tanárok újabb és újabb generációk tanulmányait befolyásolják negatívan. A minőségközpontú oktatásban, ahol az iskola végre szembenéz a valós funkciójával, hogy nem öröktől való autoritásként mindent a saját gyakorta önkényes érdekei szerint csinál, az osztályozás, a tanulók általános összemérése az objektívhoz közeli állapotba kell eltolódjon. Az iskola oktatási szolgáltatást nyújt, amely szolgáltatást kívülről is ellenőrzik. Hibák esetén pedig jogosultak lennének a felügyelő szervek kívülről az iskola szervezeti keretére hatni, s akár tanárokat jutalmazni a hatékony munkáért, másokat figyelmeztetni a hibákra, és sorozatos és súlyosabb hibák esetén egyes tanárokat a tanári karból eltávolítani. Nem várhatjuk, hogy az oktatás színvonalát és az osztályozás egységességét az iskolák saját maguk képesek megoldani akár rövid, akár hosszú távon. Egész egyszerűen azért, mert ahány tanár, annyi osztályozási rendszer képes fennmaradni a jelen közoktatásban. Öröktől való jogaik védelmére, vagy az oktatás autonómiájára hivatkozva az iskolák kivédik a javító szándékú reformokat is. Ezek egyike a felsőoktatásban az egyetemi autonómia, vagy a közoktatásban a helyi tantervek, amik jelentősen meglassíthatnak reformokat. Nem állítom, hogy az oktatás hemzseg az igazságtalan, vagy rossz működési jegyektől, bár egyesek biztos bebizonyítanák, hogy az egész úgy rossz, ahogy van. Talán csak éppen új utat nem tudnának aztán javasolni. Azt viszont állítom, hogy a rendszer nem tökéletes, és ezért a jobbításán mindenkor törekedni kell. Ilyen probléma, hogyha az osztályozást objektív mérceként fogadjuk el társadalmi szinten, hogy ez a tudás releváns értékmérője, akkor az osztályozást objektív jelzőszámmá kell formálnunk.

6 Természetesen a jövőben nyitva áll az út, hogy a jelen osztályozási rendszer fennmaradjon, ám ebben az esetben nem szabad az osztályozásra úgy tekintenünk, amely a valós tudást objektíven méri. El kell fogadni, hogy az osztályozás szubjektív, és esetleg iskolafüggetlen vizsgarendszerekkel tesztelni a tanulók tudását, és ettől függővé tenni az előrehaladásukat az egyes osztályokban, vagy iskolák között. Ilyenek a jelen központi felvételi rendszerek, amelyek a heterogén osztályozás helyett, egy nagyjából standard összemérést alkalmaznak a diákok tudásának és képességeinek felmérésére. A jelen gyakorlatban ráadásul az osztályozásba tanárfüggő elemek is beépülnek, vagy beépülhetnek, amik tovább rombolják az osztályozás egységességét. Apróbb jutalmazó, és büntető elemekkel lesz teljes a kép. Ceruzával beírt elégtelen, amely kijavítható, és törölhető. Fekete vagy piros pontok, amelyek jegyre válthatók. Vagy pontok helyett kisjegyek. Nagyjából minden ilyenhez volt szerencsém, s egyik sem része a klasszikus 5 fokozatnak. A diákok ugyanakkor alkalmazkodnak ezekhez az extra elvárásokhoz is, a túlélési ösztön az iskolában sem hagyja őket cserben. Viszont az egységes osztályozáshoz ezeket az elemeket vagy egységesítve be kell vonni az osztályozás tárgykörébe, vagy be kell tiltani. Az osztályozásnál már egy nagyobb teret ölel fel az értékelés, aminek egyik eszköze az osztályozás. A tanárok dolgozattól dolgozatig megszervezik a tanegységeket, vagy épp az órán szúrópróbaszerűen vagy általános jelleggel számon kérik a tudást. A tanórákon erősen érződik az értékelés állandó árnyéka. Két értékelés között zajlik az oktatás. Valahogy az oktatás és az értékelés kissé egymást kizáró fogalomnak is látszódhat. Amíg az egyik tart, addig a másik elmarad. Noha nem ártana azzal is szembesülni, hogy az értékelésnek magának is az oktatás szolgálatába kell szegődnie. Az oktatási teljesítményt kell fokozni az értékelés segítségével is. Erre a teljesítmény többletre adhat lehetőséget a szöveges értékelés. Ami a tanárok részéről időigényesebb, és alaposabb átgondolást igényel. Nem csak fejben meghatározni egy osztályzatot, hanem feltölteni az értékelést részletekkel, indoklással. Bár azt hiszem a legtöbb tanár fél indokolni. A jegyet nem kell indokolni, annyi amennyi. Egy szöveges értékeléskor azonban a véleményeket és meglátásokat indokolni kell. A tanároknak szembe kell nézniük azzal a ténnyel, hogy ők is emberek. A véleményüket vállalni kell, még akkor is ha a véleményük éppen az adott tanuló teljesítményével kapcsolatos. Nem elbújni egy jegy mögé, megfutamodni és igazából soha fel nem vállalni az értékelés okait. A tanárok, ha szövegesen is értékelniük kellene, talán megtanulnák végre, hogy nem kisebb fajta istenként vannak jelen az osztályterem színpadán, hanem emberként. Akik ítélnek, de ítéleteik mögött indoklással is szolgálniuk kell, ahogyan a vezetőknek általában meg kell indokolniuk a vezetettek felé döntéseik okait és szempontjait. A reform azt hiszem a fejekben okozna nagy szemléletváltást, nem annyira az értékelés módjában. Az osztályozás megtartása mellett, az osztályzatok mögött álló tartalom is végre jóval kézzel foghatóbb lenne. Ami talán jobban elejét venné a teljesen szubjektív alapon történő osztályozásnak is, és közelítené az osztályzatokat az objektív irányba. Az osztályzatot megadó tanárnak, ugyanis végre kötelessége lenne átgondolni az adott osztályzat mögötti valós tartalmat, és valós összemérést végezni az elvárt és tanúsított tudás között. Nem csak a megszokás, a kedvencek, vagy ellenszenves elemek fel- vagy leminősítése zajlana. A szöveges értékelésnek viszont jópár követelménynek eleget kell tennie. Közérthetőnek kell lennie, a tanárok rosszabb esetben is főiskolát végzett emberek, a diákok biztosan nem, és a szülők esetében is valószínűbb a nemleges válasz.

7 Az akadémiai fölényeskedés, és érthetetlen megfogalmazások helyett a köznapi nyelv egyszerűségével kell tudatni az értékelést. A diák és a szülő tudja, lehetősége legyen megérteni, mivel is elégedett és mivel elégedetlen a tanár. Terjengős litániák helyett pedig rövid, tömör és lényegre törő értékeléssel kell szolgálni. Azt hiszem ugyanezek a formai és tartalmai kritériumok az értékelés minden formájánál szükségesek. Nem csak a tudás értékelésekor, hanem például a magatartást értékelő intők esetében is. A diáknak és a szülőknek tisztában kell lennie mi is a valós probléma, és milyen viselkedésváltozás lenne kívánatos. Az üres oldalaknak írni nem éri meg, amit a tanáron kívül senki sem fog fel. De az írott értékelésen túl a tanulók értékelése azt hiszem főleg mégis szóban, vagy a testbeszédben rejlik. A tanárok tudatos, vagy tudatalatti visszajelzéseiből származik a diákok felé. A tanítás alatt folyamatosan jelen van, minden apró gesztusban, kimondott szóban, pillantásban ott van az értékelés. A tanár szüntelenül értékeli a tanulókat. Megdicsér vagy megint egy apró mozdulattal, tekintettel, így aztán a jutalmazás és büntetés kettőse folyamatosan társul az oktatás folyamatához. A kimondott szó, amely utal a tanulóra egyben magában hordozza az értékelést is. Nem feltétlenül az üzenetben, hanem gyakran az üzenet módjában kódolva az értékelést. A teljes osztályozás és értékelés témáján túl azonban felmerül a buktatás kérdése is. Mit kezdjünk azokkal, akik az értékelés alapján valamiből az elégséges minimumot sem voltak képesek teljesíteni. A buktatásnak azonban erős társadalmi bélyege is van, többről van szó, mint egyszerűen a tudás hiánya alapján való évismétlésről. A buktatással a diákot a megszokott közegéből kiszakítjuk és így szociális- és személyiségfejlődése erősen negatív hatások alá kerül. A buktatás veszélye ugyanakkor képes erősen motiválni a diákokat, hogy az osztályozásban és általában az értékelésben minél jobb szint elérésére törekedjenek. Jó megoldást nem tudok, lehet soha nem is fogok általános jó megoldást tudni. Eseti jelleggel azonban a tanárnak az értékeléskor mérlegre kell tennie, hogy milyen előnyökkel és hátrányokkal jár az adott tanuló buktatása. Nem hiszem, hogy a buktatás eltörlése a megoldás, hogy a tanulók lelkének folyamatos védelme érdekében feláldozzuk az iskola kimeneti szűrőjét. Bizonyos színvonal elérésének adott osztály elvégzéséhez kötelezően társulnia kell, még akkor is, ha az osztályozás természetesen erősen szubjektív. De a minimum tekintetében az iskolának kötelezettségei vannak, s ahogy a világ általában nem jóléti intézmény, az iskola sem az. Gondos és körültekintő megfontolás után a buktatás lehetőségét fenn kell tartani. Bár lehet a közoktatásban is előnyös lehet a kreditrendszer bevezetése, és teljes évek ismétlése helyett akár keresztfélévek kidolgozásával egyes tantárgyak éves vagy féléves ismétlése. A teljes év ismétlése 1-2 tárgy elégtelen teljesítése során ugyanis valahol méltatlan. Ha a buktatás igazi oka nem a tanuló intézményből való eltávolításának szándéka, hanem tényleg a tudásának fejlesztése, akkor pár gyenge teljesítményért felesleges a teljes tárgyi keretet megismételtetni vele, köztük többnyire olyan tárgyakat, amikből egyszer már elérte az elégséges teljesítményt, és amelyeket lényegében felesleges újratanulnia. Összefoglalva az osztályozásnak objektívnek kellene lennie, vagy minél jobban megközelítenie az objektív és egységes mércét. Az értékelésnek nyíltnak, őszintének és felelősségteljesnek kell lennie, akár írásban, akár szóban, akár gesztusokban közvetítik a diák felé. Az elégséges minimum elérését pedig minden diáktól meg kell követelni, így a buktatást, legalábbis tárgyi szinten célszerű fenntartani, de a teljes évismétlés feloldásán el lehetne gondolkozni.

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák közvetlen el dje a szabad beszélgetések" órája, 1947-ben került a tantervbe azzal a céllal, hogy a gyerekeket érdekl és érint kérdésekr

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik. Ennek egyik következménye, hogy tantárgyi struktúrája és értékelési rendszere is megváltozik.

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Felvidéki tanulmányi kirándulások

Felvidéki tanulmányi kirándulások Felvidéki tanulmányi kirándulások Kopcsik István Történelemtanítás a gyakorlatban Minőségbiztosítási minták Diák- és tanárikérdőív-minták a minőségbiztosításhoz Az első 10 kérdésre adott válaszokat a tanulmányi

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez 3.6.1. Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai (Az Oktatási Hivatal által kiadott Országos Tanfelügyelet c. kézikönyv 1. számú melléklete)

Részletesebben

Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai

Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai Dr. Kelemen Gyula HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE TARTALOM 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI... 3 2. A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI.. 4 3. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

Részletesebben

Hogyan írjunk jól sikerült kompetenciamérést? Készítette: Kiss István 2. évf. Mérés-értékelés szakvizsga

Hogyan írjunk jól sikerült kompetenciamérést? Készítette: Kiss István 2. évf. Mérés-értékelés szakvizsga Hogyan írjunk jól sikerült kompetenciamérést? Készítette: Kiss István 2. évf. Mérés-értékelés szakvizsga Tartalom Bevezető Kompetencia Kérdőív Eredmény Bemutatkozás A dolgozat keletkezésének körülményei

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Á. kiváló tanuló, magatartásával sincs probléma.

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Tanuló neve: Életkor: Osztály: Dátum: Válaszadó(k) neve:

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Pszichológus etika II. Egy szentélybe lép be a lélekkel foglalkozó ember, amikor a másik ember lelkén kopogtat. I. A dilemma fogalma II. A dilemma felbukkanása III. Nem minden dilemma etikai dilemma IV.

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Gondolatok a tegnapokról. és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek?

Gondolatok a tegnapokról. és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek? Gondolatok a tegnapokról és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek? Semmi értelme azon gondolkodni, hogy a tegnap miért alakult úgy, ahogy. Azon azonban érdemes elmélkedni, hogy miképpen lehet

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

Gyakorlati tanácsok a gyermekekkel való bánásmódhoz és az óravezetéshez

Gyakorlati tanácsok a gyermekekkel való bánásmódhoz és az óravezetéshez Gyakorlati tanácsok a gyermekekkel való bánásmódhoz és az óravezetéshez Általános elvek A hallgatókat sok mindenre felkészítik, de mélyen hallgatnak a fegyelem kialakításának és fenntartásának gyakorlatáról.

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Kedves Szülők! Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriák megszerzése minősítő vizsga ill. eljárás keretében.

Kedves Szülők! Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriák megszerzése minősítő vizsga ill. eljárás keretében. Kedves Szülők! Tájékoztatni szeretnénk Önöket a köznevelési törvény által meghatározott értékelési rendszerről. Ebben a Szülők is szerepet kapnak a pedagógusok, vezető értékelésében on-line kérdőív kitöltésével.

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Gyorsabban, bátrabban. Teljesítménymotiváció iskolai környezetben. Pajor Gabriella. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Gyorsabban, bátrabban. Teljesítménymotiváció iskolai környezetben. Pajor Gabriella. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar ip34_borito.indd 1 ----------- 2015 i s k o l a p s z i c h o l ó g i a ----------ISBN 978-963-284-677-4 34 Pajor Gabriella Gyorsabban, magasabbra, bátrabban De hogyan?

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Továbbiak a gyermekek javaslatai szerint:

Továbbiak a gyermekek javaslatai szerint: 72 órás (egész éves) viselkedésjavító foglalkozás óravázlata Javasolt csoportlétszám 6 fő A foglalkozások kötött vagy kötetlen voltát mindig a foglalkozásvezető határozza meg. 1 1-2. óra Bemutatkozás,

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

"Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni"

Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni "Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni" (Hírszerző, 2008 december 9.) Az Út a munkához program biztosan kielégíti majd a tömegigényt, hogy az ingyenélőket most jól megregulázzuk, az

Részletesebben

-1- A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

-1- A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai -1- A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai -2- Tartalom Az ellenőrzés és az értékelés módjai... 3 Az írásbeli számonkérés formái... 3 Heti számonkérés formái... 3 Az értékelés lehetséges

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Alapelv, hogy a hét végére ne adjunk több írásbeli, illetve szóbeli házi feladatot, mint hét más napjain. Szóbeli házi feladat - Tartalma az

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (Kivonat az iskola Pedagógiai Programjának Ellenőrzési és értékelési rendszer c. fejezetéből) 1. A nevelőtestület által elfogadott folyamatos

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő

Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő Köszönti Önöket az és vezetője, Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő Hallottad? A telefonos kommunikációról Budapest, 2012. 11. 24.

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Jogszabályi háttér 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, többek

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek

Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek 1. A weboldal megnyitása Miután megnyitotta a böngészőben vagy a honlapunkon a MaYoR napló programot, a weblap megnyitásakor, a használt böngészőtől függően,

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk 12 A NYERŐ ÉNKÉP Egy országnak, egy iparágnak, egy cégnek, egy szervezetnek, egy terméknek, vagy egy személynek, mind van hírneve és imázsa. Nagyon fontos az, hogy mint cég, vagy személy, milyennek látnak

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

Inklúziós index. Tony Booth, Mel Ainscow: A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás

Inklúziós index. Tony Booth, Mel Ainscow: A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás Tony Booth, Mel Ainscow: Inklúziós index A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás Csepregi András Velence, 2015. 05. 14. A magyar változat Tény: az Educatio

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket?

Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket? Nyelviskolák Szakmai Egyesülete (NYESZE) Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket? 2015. szeptember 12. 1 Rólunk A NYESZE az ország legnagyobb nyelviskolai szervezete és szakmai érdekképviseleti szerve

Részletesebben

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve Érvényes 2011. szeptember 1-től I. HUMÁN-ESZTÉTIKAI MUNKAKÖZÖSSÉG Értékelési szempontok: Az értékelést az alábbi tantárgyak osztályozásakor vesszük figyelembe:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Általános iskolák Pedagógiai Programjának

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. 1Tim 1,12 Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests)

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests) A Tisza-parti Általános Iskola angol szintmérőinek értékelése (Quick Placement Tests) Készítette: Hajdú Erzsébet Tóth Márta 2009/2010 Ismertető a szintmérésről Mért tanulók: 8. évfolyam és 6. évfolyam,

Részletesebben