Kutatás és fejlesztés. Kutatás és fejlesztés. Kutatás és fejlesztés. Kutatás és fejlesztés. Modern piacelmélet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatás és fejlesztés. Kutatás és fejlesztés. Kutatás és fejlesztés. Kutatás és fejlesztés. Modern piacelmélet"

Átírás

1 Moern pacelmélet Moern pacelmélet ELE ák Közgazaságtuomány anszék Sele Arenn ELE ák Közgazaságtuomány anszék Készítette: H János A tananyag a Gazaság Versenyhvatal Versenykultúra Központja és a uás-ökonóma Alapítvány támogatásával készült az ELE ák Közgazaságtuomány anszékének közreműköésével A tananyag a Gazaság Versenyhvatal Versenykultúra Központja és a uás-ökonóma Alapítvány támogatásával készült az ELE ák Közgazaságtuomány anszékének közreműköésével A kutatás és fejlesztés tevékenyég (K+F) szerepe Új technológa lehetőségek feltárása, amelyek Újabb fogyasztó gényeket elégítenek k Meglévő termékek, szolgáltatások költséget csökkentk K+F következménye: Proftlehetőségek az nnovátor számára Pac erővszonyok, pacszerkezet átrenezőése A kutatás és fejlesztés beruházásokra való ösztönzés és a pac szerkezet összefüggése A schumpeter hpotézs szernt a nagyméretű, pac erővel renelkező vállalatok esetén nagyobb a kutatás, fejlesztés potencál Ez egyszerre jelenthet a hajlanóságot és a lehetőségeket s: Hajlanóság: pac erő fenntartásának jelentősége, lletve az nnovácók előnyenek jobb khasználás lehetősége Lehetőség: nagyobb proftból többet lehet K+F-re forítan A pac koncentrácó és a vállalat méret serkent a K+F beruházásokat? Vagy éppen forítva? A vállalatok mérete és a K+F tevékenység ntenztása között összefüggés csupán korrelácó Az ok-okozat kapcsolat ránya ebből még nem állapítható meg Kreatív rombolás Az újítások ugyanakkor elavulttá tesznek létező termékeket, eljárásokat Éppen a nagyvállalatoknak van a legtöbb vesztenvalója az elavulás matt Mért járnának élen saját tevékenységük csorbításában

2 A kutatás és fejlesztés moellezése ekntsünk egy pélát arra, hogy az nnovácó mt s jelent közgazaság szempontból, a már megszokott moellezés keretünkben: Az nnovácó a moellben nem jelent mást, mnt költségcsökkentést Megkülönböztetünk rakáls mértékű költségcsökkentést, am egyértelműen monopolhelyzethez vezet Valamnt csekély mértékű költségcsökkentést, am költségelőnyhöz vezet (e felhasználható lesz a versenytársak kszorítására s) Rakáls nnovácó Ha az nnovácónak köszönhetően a határköltség 20-ra csökken, akkor az nnovátor még monopoláron s k tuja szorítan versenytársat Csekély mértékű nnovácó Ha az nnovácónak köszönhetően a határköltség 60-ra csökken, akkor az nnovátor csak akkor tuja kszorítan versenytársat, ha a monopolár alatt áraz (feltéve, hogy Bertranverseny zajlk) ösztönzés Mlyen pacszerkezet kevez a K+F beruházásoknak? Megvalósul-e mnen olyan újítás lehetőség, amely társaalm szempontból előnyös? Vegyük azt az esetet, ahol az nnovatív ötletek rtkák, kívülről aottak (pélául ha K+F tevékenységet végzők nem a pac szereplők, hanem független kutatóntézetek) Ilyenkor tehát az nkumbens monopólumokat nem fenyeget komoly belépés potencál Állítás: 1. Az új belépők által fenyegetettség hányában az nkumbens monopólumok értékelk a legkevésbé a csekély mértékű nnovácókat 2. A jóakaratú ktátor tuná megvalósítan a társaalmlag optmáls nnovácós szntet 3. A versenyző pacon az optmálsnál kevesebb az nnovácó, e több, mnt monopólum esetén Ieáls esetben a társaalm tervező önt el, hogy mely K+F beruházásokat éremes megvalósítan Az nnovácó teljes társaalm értéke alapján önt: V p = 1000/(1 R)

3 Kérés, hogy a versenyző pacon m valósul meg Az nnovácó proftra gyakorolt hatása alapján önt: V c = 800/(1 R) A fogyasztó többletre gyakorolt hatás nem játszk szerepet Monopólum esetén, ha belépéstől nem kell tartan Ugyancsak az nnovácó proftra gyakorolt hatása alapján önt: V m = 500/(1 R) A fentek alapján tehát, ha a öntéshozók számára az nnovácóból ereő hasznok alapján ől el egy K+F beruházás sorsa, akkor a vállalatok pac ereje nem kevez az nnovácónak: V p > V c > V m A monopólum ugyans, belépés fenyegetés hányában, csak meglévő proftját cserélné nagyobbra, míg a versenyző vállalatok a nulla proftot váltanák poztívra ösztönzés: a Mcrosoft esete Megfgyelhető, hogy a többtermékes vállalatok nkább azon termékekre összpontosítják nnovácós törekvéseket, amelyeken versenyző helyzetben vannak A monopol helyzetben lévő termékek esetén kevésbé nnovatívak A he Economst he meanng of Xbox című ckke (2005. nov. 24.) szernt pélául nem véletlen, hogy a Mcrosoft nnovácós tevékenysége sokkal erőteljesebb az Xbox kapcsán, ahol erős versennyel szembesül, mnt a Wnows operácós renszere vagy az Offce terméke esetén, ahol omnáns helyzetben van Most tegyük fel, hogy az nnovatív ötletek vszonylag gyakorak, maguk a vállalatok s versenyeznek K+F-ben, és bármelykük előállhat egy új ötlettel Ekkor az nkumbens monopólumokat potencáls belépés fenyeget Mnt látn fogjuk, ebben a környezetben a moell következtetése összhangban vannak a schumpeter hpotézssel Legyen a pac kereslet P = 120 Q A monopólum határköltsége 80 Így az ár P = 100, a proft peg 400 Létezk továbbá egy potencáls belépő, ak ha belép, Cournot-verseny alakul k Belépés csak akkor történk, ha skerül K+Fnek köszönhetően költségelőnyre szert tenn

4 Ha a potencáls belépő megvalósítja nnovácós beruházását, akkor határköltsége 60 lesz Ezen a pacon ez csekély mértékű költségcsökkentésnek mnősül A korábban tárgyalt Cournot-moell alapján, ezen határköltség és pac kereslet mellett a belépést követő egyensúlyban: Az új belépő kbocsátása 80/3 Az ereet monopólum új kbocsátása 20/3 Az új egyensúly ár 86,67 Az új belépő proftja őszakonként 711,11 Az nkumbensé 44,44 A monopólum, ahelyett, hogy megvárná, amíg az új belépő megvalósítja K+F beruházást, és belép a pacra, maga s megvalósíthatja a költségcsökkentő beruházást: Ezzel: Egyrészt saját költsége csökkennek, így nő az őszakonként proftja Másrészt megőrz omnáns pac helyzetét Ekkor őszakonként 900 lesz a proftja Költsége 60, kbocsátása 30, az ár peg 90 A potencáls belépő számára tehát az nnovácó értéke őszakonként 711,1 Az nkumbens számára vszont az nnovácó értéke őszakonként ,44 = 855,56 A monopólum számára tehát ugyanaz a költségcsökkentő nnovácó többet ér, mnt a potencáls belépő számára Ez az eremény összhangban van a schumpeter hpotézssel Általánosabban, a belépő számára az nnovácó egy költségelőnyben lévő uopolsta proftját nyújthatja, ahol C a versenytárs magasabb költsége: ( C c) π e, Ezzel szemben az nkumbens számára az nnovácó lehetővé tesz, hogy a magas költségű uopol szereplő proftja helyett megőrzze a monopol proftot: ( c) ( C, c) m π π A monopolproft peg mng nagyobb, mnt két uopol proft összege, hszen uopólum esetén nagyobb a kbocsátás, és a többlet nagyobb része kerül a fogyasztókhoz (ráaásul esetünkben a uopólum egyk vállalata magasabb költségű s): ( c) > π ( C, c) π ( C, c) m π + Ezért a fent következtetésünk általános érvényű: ( c) π ( C, c) π ( C, c) m π > e e A pac belépés lehetősége tehát lényegesen megváltoztatja az nnovácós ösztönzőket A K+F kaások stratéga eszközzé válnak az nkumbens vállalatok kezében ekntsünk egy olyan moellt, amelyben ez a stratéga eszköz megjelenk önálló öntés tényezőként: Dasgupta és Stgltz moellje

5 ekntsünk egy Cournot-olgopólumot, ahol a vállalatok a q kbocsátás sznt mellett az x K+F kaásakról s öntenek A K+F beruházásokkal csökkenten lehet a termelés egységköltségét: c = c(x ) A vállalatok proftfüggvénye tehát: maxπ = P Q q q, x ( ) c( x ) q x A korább Cournot-olgopol moellekből már tujuk, hogy egyensúlyban az ár a következőképpen alakul (aott x * mellett): P c P 1 ( x ) s = = n 1 P 1 = c( x ) η η nη A K+F kaások x * optmáls szntje peg ott van, ahol a K+F beruházás határbevétele egyenlő a határköltségével: π c( x ) c( x ) = q 1 = 0 q = 1 x x x Következmény: ujuk, hogy Cournot-olgopólumban a vállalatok számának növekeésével csökken a vállalat szntű kbocsátás Az alacsonyabb egyén kbocsátás peg a K+F beruházás határbevételét csökkent Ematt tehát csökken az x * optmáls, vállalat szntű K+F kaás Az egyén szntű K+F kaások mellett mt monhatunk az parág sznten K+F-re forított összkaásról? Ha ugyans nő a vállalatok száma, akkor az nx * összkaás csökkenő x * mellett s nőhet Hosszú távú egyensúlyban a vállalatok számát a nullproft feltétel határozza meg: ( ) q c( x ) q x = 0 ( ) Q c( x ) Q n x = 0 P Q P Q Átrenezés után kapjuk, hogy: Láttuk továbbá, hogy: [ P( Q ) c( x )] Q = n x ( x ) = P n η P c / Ebből a két egyenletből peg: P n x 1 = n ( Q ) Q η P n x 1 = n ( Q ) Q η Ebből az következk, hogy mnél több szereplős, tehát mnél versenyzőbb egy parág, annál ksebb a bevételarányos K+F kaás Ez az eremény peg összhangban van a schumpeter hpotézssel, mszernt a nem tökéletes verseny kevez az nnovácónak

6 A K+F kaások és a pacszerkezet a gyakorlatban Az elmélet kutatások alapján tehát nem jelenthetjük k, hogy a pac koncentrácó és a vállalatméret kevez az nnovácónak Bzonyos moellek ezt alátámasztják, azzal a feltevéssel, hogy létezk belépés fenyegetettség, és az nkumbenseknek ematt sok a vesztenvalójuk, így sokat éremes K+F-re költenük Külső belépés fenyegetés nélkül azonban éppen ellenkezőleg, az nkumbens monopólumoknak a legksebb az éreke nnováln A K+F kaások és a pacszerkezet a gyakorlatban A gyakorlatban azt tapasztalhatjuk, hogy számos nnovácó, a számítógépektől az nternetes szolgáltatásokg, ks cégektől ere Lás pélául: az Apple és a személy számítógép, a Halo és a fénymásolás, az e-bay és az nternetes kereskeelem Az aatok alapján úgy tűnk, hogy a K+F tevékenység az parág koncentrácóval együtt növekszk, annak egy bzonyos szntjég Afölött azonban ez a kapcsolat eltűnk, vagy meg s forulhat Innovácók és szabaalmak Az új ötletek, találmányok akkor tunak legnkább a társaalom hasznára váln, ha mnenk számára szabaon hozzáférhetők Ezzel bztosítható, hogy alkalmazásuk ne monopolzálójék, és így a lehető legnagyobb többlet elérését tegyék lehetővé Csakhogy a monopoljog és az abból ereő proft nélkül kevés az ösztönző arra, hogy vállalatok bzonytalan kmenetelű kutatás és fejlesztés tevékenységbe kezjenek, így kevesebb találmány születk Innovácók és szabaalmak A költséges és bzonytalan K+F beruházások ösztönzését szolgálja a szabaalm renszer A törvény szabályozás jól meghatározott szabályok alapján bzonyos őre monopoljogot bztosít a szabaalmak tulajonosanak Kérés: pontosan mlyen szabaalm feltételekkel (hatókörrel), és mennyre őre megítélt monopoljogok bztosíthatják a legmagasabb társaalm hasznosságot? Hol van az újítók és a fogyasztók véelmének egyensúlya? Szabaalmak optmáls őtartama A szabaalm oltalom az Egyesült Krályságban 14+7 év, az USA-ban 20 év, a WO ránymutatása alapján peg legalább 20 évnek kell lenne Ezen őtartamok hosszát azonban részben történelm tényezők határozták meg Mt monhatunk azonban a szabaalmak optmáls hosszáról? A jelenleg törvény szabályozás vajon közel van az optmálshoz? Mérlegeln kell a K+F beruházás megtérülésének lehetőségét, valamnt a szabaalm oltalom lejárta után verseny által generált fogyasztó többletet Szabaalmak optmáls őtartama Ha egy találmány a c költséget x-szel csökkent, akkor a monopol tulajonos számára őszakonként A proftot bztosít A szabaalm oltalom lejárta után a proft eltűnk, e a fogyasztó többlet (A + B)-vel nő Menny eg tartson az oltalom?

7 Szabaalmak optmáls őtartama Norhaus (1969) moellje bemutatja a szabaalm oltalom hosszabbításából származó előnyöket és hátrányokat: Egyrészt az nnovácót bevezető vállalatok, másrészt később versenytársak és a fogyasztók szempontjából Átváltás van ugyans a K+F tevékenységbe való beruházás ösztönző, valamnt a megszülető, új találmány társaalm hasznosíthatósága között: A hosszabb oltalm ő erősít a K+F ösztönzést, e korlátozza a hasznosíthatóságot Szabaalmak optmáls őtartama Gonoljunk a K+F tevékenységre úgy, mnt egy ötletgyárra, amely aott technológával termel A kbocsátás mérőszáma legyen az, hogy az új ötletek mekkora valószínűséggel vezetnek skeres nnovácóhoz Legyen az ötletgyár költségfüggvénye: C 1 2 ( x) = φ x Ahol x a skeres nnovácó valószínűsége, φ peg a termelés hatékonyságát mér 2 Szabaalmak optmáls őtartama Ha az nnovácó skeres, akkor a szabaalm oltalom őszakára π m proftot bztosít Az oltalom lejárta után feltesszük, hogy valamlyen korlátozott versenyző környezetben egy ksebb, π c proftot tunak elérn a vállalatok: c m 0 π <π Szabaalmak optmáls őtartama A találmány tulajonosa tehát az nnovácóból proftál, melynek jelenértéke függ: A szabaalm oltalom őtartamától Az r szkonttényezőtől És a monopol, valamnt versenyző profttól V rt m ( ) = e π t + 0 Mvel π c <π m, V() -nek növekvő függvénye e rt c π t Szabaalmak optmáls őtartama Mnezek smeretében a K+F beruházásról való öntést a következő célfüggvény maxmalzálásából kaphatjuk meg: max xv Melynek megolása: x 1 2 ( ) φ x ( ) V ( )/ φ x = Mvel V() -nek növekvő függvénye, így az x*() optmáls K+F erőfeszítés s -ben növekvő 2 Szabaalmak optmáls őtartama Most vzsgáljuk meg az új találmányból ereő társaalm hasznosságot Jelölje W m és W c a monopólum és a versenyző pac esetén elérhető társaalm jólétet, am a fogyasztó és az parág szntű termelő többlet összege Ekkor az nnovácó társaalm hasznának jelenértéke: S rt m ( ) = e W t + 0 Mvel W c > W m, S() -nek csökkenő függvénye e rt W c t

8 Szabaalmak optmáls őtartama A felaat tehát: megtaláln az egyensúlyt a - ben növekvő x*() és a -ben csökkenő S() között A társaalm tervező célfüggvénye: max x 1 ( ) S( ) φ x ( ) Az optmum elsőrenű feltétele: x ( ) x ( ) ( ) ( ) S( ) S = x φ Azaz határhaszon = határköltség 2 ( ) 2 Áttekntő kérések Mlyen poztív és negatív ösztönzők kapcsolónak egy monopólum K+F beruházásahoz? Mtől függ a válasz? Egy Cournot-olgopólumban hogyan hat a vállalatok számának növekeése a K+F beruházásokra? Hogyan alakíthatja át egy pac szerkezetét az nnovácó? Mlyen érvek szólnak a szabaalm oltalom hosszabbítása, lletve rövítése mellett?

Koopetíció néhány elméleti és empirikus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyzői helyzetről

Koopetíció néhány elméleti és empirikus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyzői helyzetről Közgazdaság Szemle, LXI. évf., 04. szeptember (000 0. o.) Kőhegy Gergely Kss Hubert János Sele Adrenn Zsoldos János Koopetícó néhány elmélet és emprkus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyző

Részletesebben

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások. * Hálózati hatások

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások. * Hálózati hatások * Modern piacelmélet ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Hidi János * Hálózati hatások * Ebben

Részletesebben

27. előadás EXTERNÁLIS HATÁSOK

27. előadás EXTERNÁLIS HATÁSOK 27. előadás EXTERNÁLIS HATÁSOK Kertesi Gábor Világi Balázs Varian 32. fejezete erősen átdolgozva 27.1 Bevezetés Egy közgazdasági probléma vizsgálata során akkor beszélünk externáliáról vagy externális

Részletesebben

A szállítási feladat klasszikus megfogalmazása a következő. Adott n számú F 1. mennyiségűhomogén termékkel rendelkeznek, valamint m számú R 1

A szállítási feladat klasszikus megfogalmazása a következő. Adott n számú F 1. mennyiségűhomogén termékkel rendelkeznek, valamint m számú R 1 Dr. BenkőJános A szállítás feladat 4. A SZÁLLÍTÁSI FELADAT A szállítás feladat klasszkus megfogalmazása a következő. Adott n számú, F 2,..., F n feladó, akk f 1, f 2,..., f n mennységűhomogén termékkel

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

TÖBB FAJRA VONATKOZÓ EVOLÚCIÓS STABILITÁSI FOGALMAK. Garay József

TÖBB FAJRA VONATKOZÓ EVOLÚCIÓS STABILITÁSI FOGALMAK. Garay József TÖBB FAJRA VONATKOZÓ EVOLÚCIÓS STABILITÁSI FOGALMAK EVOLUTIONARY STABILITY FOR SEVERAL SPECIES Garay József tudományos fmunkatárs, MTA Elmélet Bológa és Ökológa Kutatócsoport ELTE Növényrendszertan és

Részletesebben

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek Szerkesztette: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás, Levelező tagozat Export Import szakirány AZ ÁRKÉPZÉS SZEREPE PROFITORIENTÁLT VÁLLALATOKNÁL, ÁRKÉPZÉSI MEGODÁSOK

Részletesebben

A VISZONTELADÁSI ÁR RÖGZÍTÉSÉNEK MEGÍTÉLÉSE AZ AMERIKAI, AZ EURÓPAI UNIÓBELI ÉS A MAGYAR VERSENYJOGBAN MEGRAGADOTT ÉS KIHAGYOTT LEHETŐSÉGEK*

A VISZONTELADÁSI ÁR RÖGZÍTÉSÉNEK MEGÍTÉLÉSE AZ AMERIKAI, AZ EURÓPAI UNIÓBELI ÉS A MAGYAR VERSENYJOGBAN MEGRAGADOTT ÉS KIHAGYOTT LEHETŐSÉGEK* Nagy Csongor István A VISZONTELADÁSI ÁR RÖGZÍTÉSÉNEK MEGÍTÉLÉSE AZ AMERIKAI, AZ EURÓPAI UNIÓBELI ÉS A MAGYAR VERSENYJOGBAN MEGRAGADOTT ÉS KIHAGYOTT LEHETŐSÉGEK* Néhány évvel ezelőtt az Egyesült Államok

Részletesebben

Mûkincs vagy mûködõ tõke?

Mûkincs vagy mûködõ tõke? Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. október (902 918. o.) CSERES-GERGELY ZSOMBOR CSORBA GERGELY Mûkincs vagy mûködõ tõke? Gondolatok a kutatási célú adatok hozzáférhetõségérõl A cikk célja a közérdekû

Részletesebben

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon II. évfolyam (2007) 1. szám 37 73. oldal http://www.kormanyzas.hu Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon SZALAI ÁKOS NAGY BALÁZS SZALAI PÉTER Magyarország azon országok közé tartozik,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

1. A magyar és az EU-tagállamok festőinek összehasonlítása

1. A magyar és az EU-tagállamok festőinek összehasonlítása 1. A magyar és az EU-tagállamok festőinek összehasonlítása Az európai festők, szobafestők, mázolók és fényezőmunkások összetételének, struktúrájának széleskörű összehasonlítása nagyon bonyolult feladat

Részletesebben

Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet?

Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? MÛHELY Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? 823 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. szeptember (823 841. o.) KAPÁS JUDIT Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? Az evolúciós vállalatelmélet

Részletesebben

A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre

A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre A vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésének várható hatásai a könyvelői piacra című projekt kutatási

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben *

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * Jean-Paul Fitoussi Éloi Laurent Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * A tanulmányban a makrogazdasági politika és a szociális modellek közötti kapcsolat elmúlt

Részletesebben

AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK

AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK KÉSZÍTETTE: BLASKÓ ZSUZSA, CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI

Részletesebben

A FÚZIÓKONTROLL MÓDSZERTANÁRÓL DOMINANCIA- VAGY VERSENYHATÁSTESZT?

A FÚZIÓKONTROLL MÓDSZERTANÁRÓL DOMINANCIA- VAGY VERSENYHATÁSTESZT? Csorba Gergely A FÚZIÓKONTROLL MÓDSZERTANÁRÓL DOMINANCIA- VAGY VERSENYHATÁSTESZT? A tanulmány bemutatja, hogy milyen előnyei vannak a nemzetközi gyakorlatban egyre jobban elterjedő versenyhatástesztnek

Részletesebben

Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István

Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István Általánosan elterjedt jelenség, hogy az egyes országok saját nemzeti fizetőeszközzel rendelkeznek. A saját valuta gyakorta mint a nemzeti

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

Kvóták egy jobb világért

Kvóták egy jobb világért Budapest Corvinus Egyetem Gazdálkodás Tudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Kvóták egy jobb világért Megoldást tud nyújtani a fosszilis energia-kvótarendszer az ökológiai közgazdaságtan

Részletesebben

A fenntarthatóság közgazdaságtani értelmezései

A fenntarthatóság közgazdaságtani értelmezései ESSZÉ Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 2009. május (464 483. o.) MÁLOVICS GYÖRGY BAJMÓCY ZOLTÁN A fenntarthatóság közgazdaságtani értelmezései A közgazdaságtanban a fenntarthatóság eltérő megközelítései

Részletesebben

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon Fejlesztési és Módszertani Intézet Kutatástól az innovációig a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon 2005. október Szerkesztette és a kutatást irányította:

Részletesebben

Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk tőle?

Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk tőle? Fáykiss Péter, Grosz Gabriella, Szigel Gábor Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk tőle? MNB-tanulmányok 6. 2013 Fáykiss Péter, Grosz Gabriella, Szigel Gábor Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben