Szervezeti és Működési Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítva: május oldal

2 Impresszum: Az eredeti Szabályzatot kidolgozta: Dr. Dobos István Péter Mayer Márton Dobos Balázs Mihalovics Éva Tömöri Balázs Valamint közreműködött: Baditz Máté Bali G. Bettina Csillag Gabriella Farkas Boglárka Fehér Ajándok Harangi Rita Kotormán Ábel Kovács Réka Laurán Apolka Mayer Zsolt Técsi Zoltán Zahemszky Péter Felhasznált irodalom: A magyarországi Waldorf-iskolák kerettanterve (Magyar Waldorf Szövetség, 2006) SüNi Természetismereti nomád táborok szervezésének praktikuma (Pangea Egyesület, 2008) Tegzes Az iskolai nomád táborozás kézikönyve (Fernengel András, 1995) Tördelte: Felelős szerkesztő: Észrevételek, javaslatok, kérdések: Dobos Balázs Laurán Apolka Impresszum 2. oldal

3 Tartalomjegyzék: I. rész: Általános bemutatkozás oldal 1. Bevezető (miért van szükség erre a dokumentumra?) oldal 2. A TERMIK Tábor története, vázlatos bemutatása oldal 3. Általános célkitűzések, alapelvek oldal 4. Szakmai Credo oldal Bevezető oldal Cselekvő környezetvédelem oldal Dráma oldal Élőhely-program oldal Földanya kincsei oldal Földtan oldal Konyha, táplálkozástan oldal Madarászat oldal Néprajz, kézimunka oldal Túlélés a természetben oldal Magasabb szintű, Higher Level programok oldal 5. Pedagógiai Credo oldal II. rész: A tábor előkészítése oldal 1. Szervezeti felépítés, döntési mechanizmusok, jogkörök oldal Szervezői csapat oldal CoreTeam oldal Táborvezető(k) oldal 2. A tábor helyszínének kiválasztása oldal 3. Szervezési feladatok az előkészítés során oldal 4. Szervezői találkozók oldal 5. Hogyan lehetek szervező vagy segítő? oldal 6. A táborozók kiválasztásának rendszere oldal III. rész: A tábor lebonyolítása oldal 1. A tábor menete oldal Első nap oldal Normál, szakmai napok oldal Kutatónap oldal Utolsó nap oldal Tartalomjegyzék 3. oldal

4 2. Feladatok, felelősségek és viselkedési normák oldal A szervezőcsapat egészére vonatkozó szabályok oldal Családfők oldal Szakik oldal Konyhai személyzet oldal Beszerző oldal Orvos oldal DSK oldal Segítői prefektusok oldal Táborvezető(k) oldal A táborépítés koordinátora oldal Vendégek oldal Táborozók oldal 3. A táborhely és a létesítmények használati rendje oldal Az egész táborhelyre kiterjedő szabályok oldal Szersátor oldal Konyha és konyhasátor oldal Elsősegély és táborvezetői központ oldal Social sátor oldal Vizesblokk oldal 4. Protokollok oldal Baleset, egyéb vészhelyzet oldal Extrém időjárás oldal Evakuálás oldal Tűzvédelem oldal Környezetvédelem, hulladékkezelés oldal Szervező pótlása oldal Konfliktuskezelés oldal 5. Pontozási rendszer, jutalmazás és büntetés oldal IV. rész: Értékelés, visszacsatolás oldal 1. A résztvevő gyermekek értékelése oldal 2. A tábor általános értékelése oldal 3. A segítők és szervezők munkájának értékelése oldal 4. Az értékelések feldolgozása, visszacsatolás oldal V. rész: Vegyes és záró rendelkezések oldal VI. rész: Elfogadó nyilatkozat oldal Tartalomjegyzék 4. oldal

5 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS BEMUTATKOZÁS Bevezető (miért van szükség erre a dokumentumra?) A TERMIK Tábor létrejöttét sok éves közösségi tevékenység előzte meg. Elsősorban a Gödöllői Waldorf Iskola tanulói és szülői körén belül formálódott az a kis csapat, amely ma szervezetünk legfőbb mozgatórugója. Kirándulások havonta, környezetvédelmi szakkör, családos nyári táborok, rendszeres sporttevékenység, országos versenyek és további számtalan közös, önkéntes alapon létrehozott projektet tudhatunk a hátunk mögött. Az egyre növekvő létszámú aktivistában a közös célok, személyi átfedések és egy esetleges kooperáció nyújtotta új lehetőségek 2008-ra jelentettek olyan közös alapot, mely indokolttá tette egy alapítvány létrehozását. Így született a Magonc Alapítvány, mely azóta magában foglalja tevékenységünk minden ágazatát. Az új, immár hivatalosan is bejegyzett közösséggel egy további, kiemelkedő fontosságúnak tartott cél is hatékonyabb támogatásban részesülhet: ez a minden nyáron megrendezésre kerülő TERMIK Tábor, mely célkitűzéseink összpontosulását, önkéntes munkánk egyik fő állomását jelenti. Az első komoly, önálló szervezői csapat által létrehozott táborunk 2008 nyarán valósult meg, gyakorlatilag néhány gimnazista vezetésével és további lelkes aktivisták közreműködésével. Azonban az idő múlásával, ahogy a tábor mindinkább fejlődött és az előkészítési-lebonyolítási folyamatokban egyre többen vettek részt, természetszerűleg kialakult sajátos szervezői csapata és ennek jórészt szokásjogra alapuló strukturáltsága. Az alapító tagok és a később csatlakozottak között is komoly igény alakult ki arra, hogy áttekinthetővé tegyük a tábor menetét, a feladatokat és felelősségeket, a döntések meghozatalának módját, valamint lefektessük a tábor során alkalmazandó alapelveket és egyéb szabályokat. A dokumentum célja tehát nem a túlszabályozás, a tábori bürokrácia és a rendőrködés feltételeinek megteremtése, hanem a szervezőcsapat minden tagja számára elérhető biztos információforrás biztosítása az előző bekezdésben említett témakörökben. Ezért ahol lehet, igyekeztünk a hasonló dokumentumokban szokásos helyett szöveges módon, minél inkább kifejtve és érthetően fogalmazva kialakítani a fejezeteket. Ahol mégis pontokba szedve, szabályként szerepelnek az információk, az az egyértelműség és a könnyű hivatkozhatóság miatt van úgy. Végezetül még egy nagyon fontos dolog: úgy gondoljuk, hogy minden szituáció annak összes résztvevőjével és elemével együtt más és más kezelési módokat igényelhet. Ezért a józan ész és belátás sok esetben fontosabb kell, hogy legyen, mint a jelen dokumentumban foglalt általános szabályok! I. rész 1. fejezet 5. oldal

6 2. fejezet: A TERMIK Tábor története, vázlatos bemutatása: A TERMIK Tábor története valamikor 2002 tavaszán kezdődhetett, amikor két 11 éves gyerek kinyitott egy Süni magazint, és az abban talált hirdetés alapján jelentkezett a Pangea Egyesület Süni táborába Néhány Süni tábor után ugyanis igényük lett arra, hogy a saját közösségükre támaszkodva egy hasonló jellegű tábort hozzanak létre, amely a Waldorf-pedagógia szabadabb szemléletére épül. Nem egy más gépezetben jól működő fogaskerekek szerettek volna lenni, hanem saját szájízük szerinti rendszer megalkotását tűzték ki célul. Az önálló tábor megszervezésének gondolata először 2006-ban egy nyári kenutúra alkalmával merült föl, és hamarosan össze is állt a lelkes főszervezői csapat, az akkor 15 éves diákokból álló első CoreTeam; név szerint: Diószegi András, Dobos Balázs, Farkas Boglárka, Kovács Réka és Mayer Márton. Ekkor született meg a tábor neve is: TERMIK. Később Mayer Marci így magyarázta a névválasztást: A termik egy, a környező levegőhöz képest magasabb hőmérsékletű és ezért emelkedő légtömeg, amely a légkör alacsonyabb rétegeiben keletkezik. A feláramló levegőben köröző nagyobb testű madarak magasságot nyernek, ahogy a légáramlat "felfelé húzza" őket, hosszabb távú vonulásuk így válik lehetővé. Szeretnénk most mi a TERMIK szerepét betölteni, egy tábor keretében rámutatni az emberiség és a természet kölcsönösen előnyös, harmonikus együttélésének hasznosságára, így segítve a résztvevők tudatosan gondolkodó, felelősségteljes, a környezetüket ismerő emberré válását. Az így megfogalmazott célok szerint komoly tábor-előkészítő munka vette kezdetét, a szülők nem kis megdöbbenésére tehát nem csak egy egyszeri fellángolás volt a dolog. Motiváltságunkat több dolog vezette: egyrészt a környezetünkben lévő fiatalokhoz képest nagyon hamar felismertük a tág értelemben vett környezet épségének fontosságát, és magunk is tenni akartunk valamit az ember sokszor másokat semmibe vevő, pusztító magatartása ellen. Azt szerettük volna és szeretnénk most is, hogy a természet elemeit, jelenségeit és az általa kínált, fenntartható módon hasznosítható lehetőségeket meg tudjuk ismertetni a gyerekekkel. Nem utolsó sorban pedig be akartuk bizonyítani a környezetünknek és önmagunknak, hogy nem csak a felnőttek, hanem mi is képesek vagyunk minőségi, profi módon megszervezni és lebonyolítani egy nagyobb volumenű tábort. Felismertük és ez azóta be is igazolódott, hogy az ebben a folyamatban szerzett, nem a környezeti neveléssel kapcsolatos tapasztalataink is hasznosíthatóak lesznek később az élet számos területén. I. rész 2. fejezet 6. oldal

7 Általánosságban elmondható, hogy aki valóban aktívan kivette/kiveszi részét a szervezési munkálatokból, az 18 éves korára biztosan képes lett bármilyen rendezvényszervezői pozíció ellátására, vagy akár egy civil szervezet, cég munkájának koordinálására! Két főszervező egyéb 2007 nyári elfoglaltsága miatt az első tábor időpontja végül 2008 nyarára tolódott. Szeptemberben kezdődtek az első évben kéthavonta tartott szervezői találkozók ( meetingek ), ahol az előzőleg beosztott felelősök beszámoltak az általuk végzett munkáról, valamint megbeszéltük a további teendőket, kidolgoztuk a tábor alapvető célkitűzéseit, működésének kereteit. A szervezőcsapat felállítása az első évben komoly feladatnak bizonyult. Mindenki saját ismeretségi köréből keresett szakmai programvezetőket, 8-9 gyerek tábori istápolására alkalmas családfőket, beszerzőt, orvost, délutáni játék-vezetőt. Szomorúan tapasztaltuk, hogy nagyon sok ember akkor hátrált meg a tábori szerepvállalás elől, mikor megtudta, hogy a szervezők önkéntesen tevékenykednek... Szépen lassan aztán összeállt a csapat, az ország minden részéből érkeztek waldorf-tanárok és szülők, Greenpeace aktivisták és egyéb szervezetek önkéntesei. A sikeres szervező- és táborozó-toborzás után július között 60 táborozó és 17 szervező töltött el tíz napot egy Varbó nevű bükki falucska melletti réten, az első TERMIK Táborban. A második évben már komplett szervezőgárdával és tapasztalt koordinátorokkal, sokkal gördülékenyebben ment a szervezés. Egyik fő újításképp bevezettük a segítő szerepkört; ők a tábor célkorosztályából kinőtt, év közötti fiatalok, és az egyes szervezőkhöz beosztva segítik munkánkat ben a Bodrogzugban, egy Tokaj és Sárospatak között elterülő Zalkod nevű zsákfalu mellett már 62 gyerek, 20 szervező és 15 segítő; tehát a vendégekkel együtt mintegy 100 fő táborozott velünk ben kicsit elszakadva a teljesen waldorfos tábor szemlélettől, a tábor plakátjai a Gödöllő-környéki iskoláktól kezdve a Parlamentig számos helyre kikerültek, hirdettünk internetes keresőkben és különböző nagy látogatottságú honlapokra is felkerültünk (MME, Greenfo, Port.hu). A reklámhadjárat sikere a jelentkezők számában is meglátszott, hiszen először a kedvezőtlen gazdasági helyzet ellenére komoly túljelentkezés volt a Szokolya közelében megrendezett táborra. Egy évvel később az előző táborok vívmányai alapján és ezeket tovább is gondolva, Bakonybél mellett, a Szömörke-völgy egyik árnyas fákkal és patakkal szegélyezett idilli tisztásán táboroztunk, immár legalább 110-en. Az előkészítés során állítottuk össze a tábor Szervezeti és Működési Szabályzatát, a lebonyolítás egyik legnagyobb újítása- és sikereként pedig bevezettük a fakultatív délutáni Higher Level szakmai programokat. I. rész 2. fejezet 7. oldal

8 2012-ben az ötödik TERMIK Tábor valósult meg Drégely várának tövében, a jubileumi alkalomból dunai hajózással, Sisa Pista egykori betyárvilágának megismerésével és egyéb különlegességekkel készültünk a táborozóknak ban a Zemplén-hegységben, Mogyoróska és a regéci vár közelében táboroztunk, immár a hatodik alkalommal megtartott TER- MIK Táborban óta összességében 350 fő vett részt valamilyen szerepkörben a táborban, ami úgy gondoljuk, szép eredmény. Ez azt jelenti, hogy bizonyára hol több, hol kevesebb sikerrel ugyan, de ennyi emberhez bizonyosan eljutott a tábor mondanivalója ; a természet értékeit (el)ismerő, azzal együtt élni tudó ember gondolata I. rész 2. fejezet 8. oldal

9 3. fejezet: Általános célkitűzések, alapelvek: PREAMBULUM: A tábor alapvető küldetése, hogy rámutasson az ember és a természet kölcsönösen előnyös, harmonikus együttélésének hasznosságára, így segítve a résztvevők tudatos, felelősségteljes, a környezetüket ismerő emberré válását. Célunk egy olyan tábor megvalósítása, ahol a táborozó gyermekek és a szervezők együttesen, a nagyvárosi környezettől távol ismerhetik meg a táborhely környékének élővilágát, a helyi népszokásokat és mesterségeket, megtanulják nem kártékony módon hasznosítani a természeti adottságokat és erőforrásokat, elsajátítják a tájékozódási ismereteket, és mindeközben egy jól működő, összetartó, szociális közösséget alakítanak ki. Hiszünk a fenntartható fejlődésben és annak fontosságában, valamint abban, hogy ennek eléréséhez komplex, integrált szemlélet szükséges. A fenntartható fejlődés az a fejlődés, mely úgy igyekszik a jelen szükségleteit és törekvéseit kielégíteni, hogy közben nem veszélyezteti ugyanezt a jövőben. A tábor alapelveiben ezért egyaránt elismerjük az optimális szociális-, tág értelemben vett természeti- és gazdasági környezet szükségességét. A fenti három részterület meghatározó eleme táborunk jellegének és működésének: Táborunk közösségének családokra való tagozódása azt a célt szolgálja, hogy a résztvevők a kisebb csoportosulások keretében egyéni képességeikhez mérten, önállóan bontakozhassanak ki, léphessenek az önmegvalósítás felé, mindemellett szoros emberi kapcsolatokat alakíthassanak ki társaikkal. A tábor mikrotársadalmát jellemzi az egyéneknek járó kölcsönös tisztelet megadása, illetve az individuumok szabadságának (de nem szabadosságának) elismerése. Feladatunknak tartjuk, hogy tevékenységünk során egyaránt rávilágítsunk az önálló munka és felelősségvállalás, valamint a közösségi együttműködés szükségességére és értékeire. A jó hangulat és a csapatmunka erősítésének célját szolgálják többek között az össz-tábori játékok, az ún. családépítő foglalkozások és az esti tábortűz körüli programok. A szakmai programok és a résztvevők táborbeli életvezetése összhangban áll az ember és a természet harmonikus együttélésének elvével. A tág értelemben vett természet élő és élettelen elemei egyenlő prioritással jelennek meg a tábor programjaiban. Tehát a növények, állatok, a domborzati formák, élőhelyek, a víz, a levegő, a helyi adottságok, valamint néprajzi értékek tisztelete és védelme egyaránt szerves részét képezik táborunk filozófiájának és gyakorlati tevékenységünknek. Ennek megfelelően próbáljuk meg mi is átélni és a gyermekeknek átadni azt a személetet, mely szerint környezetünkre ne pusztán kihasználandó erőforrásként, hanem hosszútávú partnerként, egészséges életvitelünk alapvető feltételeként tekintsünk. I. rész 3. fejezet 9. oldal

10 Táborunk intézményesített, hivatalos szervezeti keretét a 2008-ban bejegyzett, közhasznú minősítéssel rendelkező Magonc Alapítvány nyújtja. Az előkészítés és lebonyolítás folyamán közreműködő személyek önkéntes formában segítik céljaink elérését, munkájukért semmilyen anyagi juttatásban nem részesülnek. Ebből következik, hogy a tábor nem nyereségorientált. A mindenkori részvételi díjat a tábor megfelelő működéséhez ténylegesen szükséges anyagi források, valamint a jelentkezők szociális és gazdasági hátterének teljes figyelembevételével állapítjuk meg. ALAPELVEK: A tábor programjainak, szabályainak és működésének részletes kidolgozásakor az alábbi fő irányvonalakat, értékeket és megállapításokat vesszük figyelembe: 1. Tiszteljük és értékként kezeljük a természet minden elemét. Mindent megteszünk azért, hogy az élő és élettelen természeti elemekben a táborozás során a lehető legkisebb mértékű kárt okozzuk. Tevékenységünkkel csak olyan beavatkozásokat végzünk, amelyek nem gátolják meg tartósan a tábor környezetének természetes sokszínűségét, vitalitását. 2. Az erőforrásokat hatékonyan, takarékosan használjuk. Csak abból fogyasztunk, amire valóban szükségünk van. 3. A hulladékképződést lehetőség szerint megelőzzük, illetve a legalacsonyabb szinten tartjuk. A keletkező hulladékot szelektíven gyűjtjük és szállítjuk el. 4. A természet sokféleségét, azaz a biodiverzitást kiemelt értékként kezeljük és óvjuk. 5. Táborunk csak akkor lehet sikeres, ha minden résztvevő rá tud hangolódni a környezetet partnerként kezelő, önálló gondolkodásra és cselekvésre ösztönző életvitelre. Ennek alapvető feltétele a közvetlen tapasztalást segítő természetes környezet, azaz a túlcivilizált, nagyvárosi jellegtől való elszakadás. A TERMIK Tábor ezért nomád stílusú, annak minden előnyével és esetleges nehézségével együtt. A résztvevők így valóban közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek az őket körülvevő világról, illetve a gondosan kiválasztott táborhelyek természetes-civilizációmentes hangulata hozzájárul a tábor jellegzetes, pozitív atmoszférájának kialakulásához. 6. Amennyiben lehetséges, a tábor igényeit helyben termelt és árusított alapanyagokkal, illetve helyi szolgáltatásokkal elégítjük ki. 7. Egyik fő célkitűzésünk, hogy a természetben eltöltött néhány nap öröm- és élményteli legyen, hiszen ez határozhatja meg a gyermekek természethez és egymáshoz való viszonyát a későbbiekben. I. rész 3. fejezet 10. oldal

11 8. A tábori élet során nagy hangsúly kerül a személyes tapasztalásra, a közvetlen megfigyelésekre. 9. Szervezeti felépítésünkből adódóan kiemelt fontosságot tulajdonítunk annak, hogy a fiatalabb generációkat fokozatosan bevonjuk a szervezési és lebonyolítási folyamatokba. Valljuk, hogy a szervezői képesség nem függ feltétlenül az életkortól, így a szervezőcsapatba való bekerülésnek nem feltétele a nagykorúság. 10. A tábor környezetében, a létesítményekben és az általunk készített eszközökben a praktikum és esztétikum elve egyaránt érvényesül. A táborhely közelében legyenek sokszínű, valamint a szakmai programok szempontjait is kielégítő természeti és kulturális értékek. 11. Látva a mai változó világ sokszor kevéssé igényes és építő zenei fősodrát, egyik fő törekvésünk, hogy a táborban résztvevő fiatalok számára a népzenéből merítve találjunk az ő igényeiket is kielégítő, ám mind intellektuálisan, mind érzelmileg és művészetileg megfelelő zenei alternatívát. A szervezőcsapat ezért minden évben új, egyedülálló daloskönyvet állít össze a tábor résztvevői számára. Ebbe a fiatalok számára és a tábori közegbe illeszkedő közismert népdalokon kívül, mindig az adott táborozási terület környékére jellemző énekek is bekerülnek ezzel is segítve a környék népi hagyományainak fennmaradását, a fiatalok általi továbbvitelét. 12. A tábor és közösségünk legfontosabb célkitűzései között említendő az a törekvés, hogy a gyermekeket ne valamiféle hipotetikus álomvilágba ringassuk, hanem egy természetközeli, de reális keretek között megvalósítható és a mai kor kihívásainak is megfelelő életvitelre neveljük őket. Olyan életre, amelyet szabadon, de felelősségteljesen és önállóan irányítanak. I. rész 3. fejezet 11. oldal

12 4. fejezet: Szakmai Credo 1. alfejezet: Bevezetés éves gyermekek esetében ők a TERMIK tábor célkorosztálya a szakmai program legfontosabb célja, hogy a gyerekek közvetlen kapcsolatba kerüljenek a természet egészével és egyes elemeivel; a lexikális tudás tudományos jellegű átadását nem tartjuk elsődlegesnek. Célunk, hogy minél több kötődést teremtsünk a gyerekek és a természet között, az így megismert és megszeretett természeti elemek védelmét, megóvását érezzék fontosnak és saját felelősségüknek. Ismerjék meg a táborhely környékén előforduló jellemző fa-, cserje-, madár- és rovarfajokat, a gyógynövényeket és alkalmazási módjaikat, az adott hegységet felépítő kőzetanyagokat, a patakban élő vízi gerincteleneket, egyszerűen elkészíthető tábori ételeket, a helyben élő emberek régi és mai életét, sajátítsák el a tábortűzgyújtás és a tájékozódás módszereit, mindenközben pedig csoportmunkára, felelősségvállalásra és együttműködésre neveljük őket. A programok során több asszociációs lehetőséget és az érzelmi kötődést segítő módszert alkalmazunk a jelenségekhez kapcsolódó dalok, legendák, népi hiedelmek, mesék, valamint különböző természetismereti játékok felhasználásával. Természetesen a programok összeállításánál mindig figyelembe kell venni az adott évi táborhely környezeti és egyéb sajátosságait. Ennek megfelelően az alábbi programok csak ajánlásul szolgálnak, lehetőség van a fentiek alapján más típusú tevékenységeket szervezni; de csak alapos megfontolás és indokok alapján. Erre az esetre jó példa a 2009-es zalkodi tábor, ahol a környezeti feltételek számunkra nem tették lehetővé a geológia szakmai program élményszerű megtartását, így helyette kenuzáson vehettek részt a táborozók. Az adott évi szakmai programok kiválasztása a CoreTeam joga. Persze a programok módosításának oka lehet valamilyen különösen kedvező körülmény, táborhely-közeli látványosság megléte is (tó, vár, stb). Az alábbi program-leírásokkal a szakikat nem irányítani, hanem segíteni kívánjuk; így ezektől a szaki személyes habitusától és saját prioritásaitól függően kisebb mértékben el lehet térni. Az ún. élőhely program a legflexibilisebb, minden évben változó tematikával és hangsúlyozással. Az ártéri élettől kezdve az erdő titkain keresztül egy patak komplex átvizsgálásáig számos témakör beleférhet. I. rész 4. fejezet 12. oldal

13 2. alfejezet: Cselekvő környezetvédelem A Föld éghajlata jelentős változáson megy keresztül, amihez az emberi tevékenység nagymértékben hozzájárul és felgyorsítja azt. Az emberiség fosszilis energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz) elégetéséből nyeri ki az energiát, amivel üvegházhatású gázokat juttat a levegőbe, ezzel jelentősen elősegítve a globális felmelegedést. A keletkező egyre nagyobb mennyiségű hulladék szennyezi a talajt, a vizeket és a hulladékégetés következtében a levegőt is. A fenti folyamatok ellen számos dolgot tehetünk, például: a lehető legnagyobb mértékű hulladékmegelőzés és a keletkező hulladék szelektív gyűjtése, a fosszilis energiák megújuló energiaforrásokkal való helyettesítése, az energiafelhasználásunk csökkentése és/vagy az energiahatékonyság növelése, a közösségi közlekedés előtérbe helyezése, vagy akár az erdőtelepítés. Mit tehet egyetlen ember a saját közvetlen lakókörnyezetében, élőhelyén? A szakmai programon belül bemutatjuk, hogy igenis számít, hogy egy ember mit tesz a környezetéért. Szeretnénk rávezetni a táborozókat, hogy fontos figyelniük közvetlen és tágabb környezetük védelmére egyaránt. A szakmai program az általános környezetvédelmi témákat érintve vezeti a táborozókat a környezettudatosság felé mind a táborban, mind a hétköznapi életben. A táborozókat a következő cselekedetekre szeretnénk ösztönözni: Az energiafelhasználás csökkentése Az ivóvíz elhasználásának, pazarlásának csökkentése Szelektív hulladékgyűjtés Házi praktikák alkalmazása (csapok elzárása, villany lekapcsolása, stb.) A hulladék kreatív újrahasznosítása Megújuló energiaforrások használata A program során a nagy egységtől, a világ állapotától el kell jutnunk egy ember mindennapjaihoz. Ehhez van segítségünkre a tábor infrastruktúrája: az emésztőgödör, a szelektív hulladékgyűjtők, a közelben lévő patak, a tábort szervező alapítvány napelemes töltői, a környéken lévő megújuló energiaforrások és azoknak megismerése. A patakban több mérést végezhetünk; megmérjük a víz nitrát és nitrit szintjét, a PH-értékét, a különböző bioindikátorokról írunk feljegyzéseket. A táborhely kukáit kiborítva megvizsgálhatjuk, hogy mennyire ismerik az itteni lakók, hogy melyik anyag hova kerülhet. A csomagolások összehasonlítása: melyik visszaváltható vagy nem visszaváltható, de szelektíven gyűjthető, és melyik az, amelynek mindenképpen a lerakóba vagy az égetőbe kell kerülnie. Ezáltal otthonukban is tisztában lesznek azzal, hogy melyik szemetet hova dobják. I. rész 4. fejezet 13. oldal

14 A Nap, a szél, a víz felhasználása a nagyvilágban: erőművek, kollektorok, turbinák és a hétköznapokban: napelemes töltők, lámpák, vízzel működő számológép, mini szélkerék, stb. A program célkorosztályából és időtartamából is következően természetesen nem szigorúan szakmai, és főleg nem lexikális jellegű. A cél egy játékokkal, kreatív tevékenységekkel teletűzdelt, érdekes információkat átadó és remélhetőleg a gyerekek környezettudatos attitűdjét megalapozó program. 2. alfejezet: Dráma A drámaelőadások alapja mindig az azévi keretmese. Az esténként a tábortűznél felolvasott egy-egy fejezetet fogja másnap a sorra kerülő család előadni úgy dolgozva fel a szöveget, ahogy nekik tetszik, azt hozva ki belőle, ami nekik fontos, hangsúlyos. A családok teljes szabadságot élveznek e kérdésben. Nehezítheti a feladatot, hogy ami este, a tábortűznél kellemes ritmusban folydogáló mesének hangzott, abból most pörgő cselekményű, párbeszédes szerkesztésű valamit kell faragnunk, akkor is, ha nem az. Nyugodtan húzzunk a szövegből, illetve amit csak lehet, alakítsunk párbeszéddé, akcióvá. A családfő úgyis már legalább egy nappal előbb tudja, hogy melyik szövegrészlettel fognak dolgozni, tehát lesz ideje elkezdeni a szöveg átalakítását, családraszabását. A gyerekeknek remek ötleteik szoktak támadni, szerencsére a tapasztalatok szerint jó páran vannak megáldva dramatikus vénával. Ne feledjük, hogy a drámafoglalkozás igazi célja és lehetősége, hogy a családok jobban megismerhessék egymást az egész napos munka közben. Pontosan a közösségképző erő miatt szükségszerű, hogy ezen a napon minden család (kizárólag) a saját papijával-mamijával dolgozzon, hiszen a színházi előadásra készülve fejleszteni lehet a gyerekek és a családfő-gyerek(ek) közötti együttműködést, hatékony kommunikációt persze nem utolsósorban az esti előadás hatalmas sikerélmény lehet az egész csapat számára. Egy egész napot eltölteni a dramatizálásra szánt meserészlettel egyrészt komoly lehetőséget jelent, másrészt nem kis feladatot. A tábor területén kell dolgozni, lehetőleg diszkréten, úgy, hogy az esti közönség ne láthasson túl sokat előre az előadásból. Többnyire az érdemi munkával meg szokták várni a családok, hogy a többiek elinduljanak napi túrájukra. Mindenképp hasznos, ha bemelegítő, energetizáló-jégtörő-bizalomerősítő játékokkal készülünk fel a tulajdonképpeni munkára. I. rész 4. fejezet 14. oldal

15 A családfőnek, családnak joga és lehetősége van eldönteni, hogy milyen formában és stílusban dramatizálja a mesét, valamint joga van azt is eldönteni, hogy milyen szereposztással, stábbal dolgozik. Fontos eldöntendő kérdés például, hogy kell-e egyszemélyes rendező? És jó ötlet-e, ha a rendező a családfő? Vagy van olyan gyerek a családban, aki szívesen csinálná és jól is menne neki? Kell-e technikai stáb? Jelmezes, díszletes, netán világosító? Lehet, hogy szükség lesz rájuk vagy másra, de az is lehet, hogy nem. Az nagyon fontos, hogy minden gyereknek, a család minden egyes tagjának legyen (találjunk) komolyan vehető szerepet. Ha nincs elég szereplő a jelenetben, lehet technikai személyzetté avanzsálni, vagy lehet görög tragédiásan kórust alakítani, vagy új szerepet hozzáírni a meglevőkhöz, statisztákat keresni, stb. Úgy sokkal könnyebb hatékonyan dolgozni, sikerélményt szerezni, ha mindenkinek van normális feladata. Amit ő annak tud érezni. Örömfoglalkozásnak kell lennie a drámás napnak ha van olyan gyerek a családban, akinek inkább kínzás a szereplés, akkor az a legjobb, ha megmondja, mit tud, mit szeretne vállalni a közös munkából. Nomád táborról lévén szó a díszletezési, jelmez, világítási és egyéb technikai lehetőségek igen korlátozottak. De erre úgy is tekinthetünk, mint hatalmas előnyre. A szersátorból beszerezhető alapanyagok (papírok, filcek, olló, illetve akár komolyabb tábori felszerelési tárgyak) a gyerekek kezében bármivé át tudnak változni és át is szoktak. Nehezebbé teszi a munkát az, hogy tipikusan a dél körüli kánikulában is kénytelen a család az előadással foglalkozni. Ezt célszerű észben tartani a napi munkára felkészülve, az időkeretek kijelölésekor. Jó próbahelyet kell találnunk, ahol van árnyék, lehet pihenni is, és elég hely van mind a színpadi mozgás lejárásához, mind a jelmez- és díszletkészítéshez. Elég intenzív testi-lelki-szellemi koncentrációt igényel a drámafoglalkozás, mindenképpen figyelni érdemes, hogy a gyerekek ne váljanak túl fáradttá, és mivel fáradtan nem megy a munka, ezzel ingerlékennyé, frusztrálttá. Az, hogy melyik család mennyit, milyen ütemezésben dolgozik, csak a családtagok életkorától, állapotától, egyebeitől függ. Ehhez jó, ha tudunk alkalmazkodni. Ebéd után nagyobb szünet következik, ki lehet szakadni az aznapi munkából, hogy aztán este még egyszer-kétszer elpróbálhassák a darabot. Ilyenkor fontos figyelembe venni a fényviszonyok megváltozását; mind a szereplők és kellékek láthatósága, mind az esetleges felolvasandó szöveg szempontjából. És mivel a lényeg a közös örömzenélésen van, a kisebb bakik nem számítanak, sőt, csak emelik az előadás értékét! I. rész 4. fejezet 15. oldal

16 3. alfejezet: Élőhely-program Évről-évre fontosnak tartjuk egy olyan szakmai program levezetését, ami mindig az adott táborhely környezetére specializálódik. A helyi értékek ezen keresztül összességükben, komplex formában jelennek meg a gyermekek számára. A foglalkozásokat rendszerint egy bizonyos élőhelytípus köré építjük fel, ezért használjuk általánosságban az Élőhely-program elnevezést rá. Mint a címéből is kiderül, egy nagyon átfogó szakmai programról van szó, ennek összes hátrányával és előnyével. Lehetőség nyílik a természetet a maga egészében látni és láttatni: minden mindennel összefügg. Ugyanakkor aki sokat markol, keveset fog! Tehát célszerű megfogalmazni egy konkrét célt, s aköré fölépíteni a programot. Elengedhetetlen a többszöri terepszemle, az adott hely a tábor időpontjában megfigyelhető flórájának és faunájának minél alaposabb ismerete. A könyvekben, interneten található információkon kívül célszerű fölvenni a kapcsolatot a helyszínt jól ismerő szakemberrel is! Ajánlott egy Útvonalterv készítése, ami a következőket tartalmazza: helyszín, térképvázlattal időtartam (résztávokra lebontva) táv (résztávok) cél megfogalmazása eszközlista a résztávok programjai (alternatívákkal a különböző időjárási körülményekhez) Néhány téma a sok közül: Hol vagyunk? (Melyik nemzeti parkban, tájvédelmi körzetben, stb.) Élőhelyismeret a MÉTA-program segítségével Az adott helyen megtalálható különleges fajok Természet és ember kapcsolata (tájhasználat) Vizes élőhelyek vizsgálata Gyógy-, és festőnövények Természet-, és környezetvédelmi szempontok Segítőnket célszerű már a tervezési folyamatba is bevonni! I. rész 4. fejezet 16. oldal

17 4. alfejezet: Földanya kincsei A Földanya kincsei program során szeretnénk, ha a gyerekek megismerkednének a táborhely környezetében fellelhető természeti erőforrásokkal, illetve ezek étkezésben, gyógyításban, háztartásban, akár kozmetikában való felhasználásával. Ismerjék meg a táborhely környékének ehető, gyógyító növényeit, az elkerülendő mérges gombákat és az ártalmatlan bogyókat. A természet ajándékainak felhasználása könnyebbé teheti mindennapjainkat is, ám ezek az ajándékok sok szem előtt rejtve maradnak. Szeretnénk, ha a gyerekek a mindennapokban tudatosan és a természeti erőforrások hosszú távú fennmaradását is szem előtt tartva tudnák használni az itt szerzett tapasztalatokat, éljenek akár vidéki tanyán vagy egy nagyváros szívében. A gyerekeket a fenti ismeretek elsajátítása mellet arra próbáljuk rávezetni, hogy a természet kizsákmányolása helyett azzal harmóniában is lehet élni. A fenntartható fejlődés gondolatvilágát követve szeretnénk megérteni a táborozókkal, hogy hosszú távon a fejlődés nem mehet természeti környezetünk rovására. A program lényegi eleme szakmai törzsanyaga, hogy a gyerekek megismerjék a természet által nyújtott lehetőségeket: a gyógynövényeket, az ehető erdei gyümölcsöket, bogyókat, valamint a vadon gombáit. Fontosnak tartjuk, hogy a táborozók a tábor végére a gyógynövények gyakorlati hasznával tisztában legyenek, felismerjék őket és megismerjék gyógyhatásukat (különböző jellemző gyógyteák, pl. kakukkfű, orbáncfű, zsálya, stb.). Az a célunk, hogy a szakmai program után a gyerekek ne csak felsorolni tudják a táborhely környezetében lévő élővilág elemeit, hanem azok felhasználásával is tisztában legyenek. Tudják melyik növény vagy gomba ehető, vagy épp mérgező, melyiket tehetjük a sebre és melyik jó a görcsbeállt izmokra. Amikor hazaérnek, otthonukban tartsanak egy-egy olyan növényt, amelynek felhasználási módjával tisztában vannak. Ezzel olyan hasznos tudás birtokába kerülnek, amely erdei séták, táborok, hosszabb expedíciók és a mindennapok során is felhasználható. A szakmai programon résztvevő csapat életkorát, érdeklődését is figyelembe véve, kiegészítő szorgalmi témakör lehet a fenntartható erdőgazdálkodás. A fenntartható erdőgazdálkodás alapvető célja az erdő védelme annak érdekében, hogy az megőrizze biológiai változatosságát, termő- és felújuló képességét és megfeleljen a társadalmi igényeknek. Növelni kívánja az erdőknek az éghajlatváltozás hatásaival szembeni stabilitását és ellenálló képességét, egyben csökkenti az erdőtüzek és viharok előfordulásának és a kártevők pusztításának kockázatát. I. rész 4. fejezet 17. oldal

18 Célunk, hogy a résztvevők érezzék át: a természetes erdő sokkal több, mint fával borított táj. Az erdő életközösség. Az itt élő növények, állatok, gombák és különféle mikroszervezetek; hosszú évezredek változó körülményei között csiszolódtak egymáshoz, kialakítva azt a sokféleséget, amelyet mindannyian felismerünk, mikor az erdőbe lépünk. Az erdő nem csak az élet sokszínűségét őrzi, de olyan szolgáltatásokat is biztosít nekünk, amelyek értéke szinte felbecsülhetetlen. Talajt hoz létre, javítja a környező táj klímáját és vízháztartását. Tisztítja a vizeket és a levegőt. Nem csak fával, vadhússal, vadgyümölcsökkel, gombával látja el a háztartásokat, de itt töltjük el szabadidőnk jelentős részét is. Az erdő mindannyiunk életéhez hozzátartozik. Nagyszüleink őrizték meg számunkra, mi pedig meg kell hogy tartsuk az unokáinknak. Lehetőség szerint még gazdagabban, mint ahogyan kaptuk. 4. alfejezet: Földtan A geológiai képződmények szerves részét képezik a természeti környezetnek. Az egyes növénytársulások majd ennek függvényében az állatvilág elterjedése és előfordulása, valamint a táj alapvető arculata nagyban függ attól, hogy az adott területnek milyen geológiai jellemzői vannak, milyen geológiai formációkat találhatunk ott. Sok, az életünkhöz elengedhetetlenül fontos feltétel teljesüléséhez járulnak hozzá ezek a képződmények. Belátható, hogy a sok millió év alatt keletkezett geológiai értékek rongálása, nem megfelelő vagy túlzott használata, az ezekkel való gondatlan bánásmód visszafordíthatatlan folyamatokat eredményez. Amit mi pár évtized alatt elhasználunk vagy tönkreteszünk, az emberi mértékkel felfoghatatlan idő alatt keletkezett, sok esetben egyedi és megismételhetetlen környezeti feltételek mellett. A geológia szakmai program fő pedagógiai-szakmai célkitűzése, hogy a gyermekek megértsék a fenti gondolatok súlyát, és így hozzájáruljunk ahhoz, hogy geológiai környezetük iránt is felelős felnőttekké váljanak. Ezen program során különösen fontos a gyakorlati, élményszerű tapasztalatszerzés. A lentebb tárgyalt elméleti ismereteket lehetőség szerint a valóságban megkeresve és bemutatva, esetleg otthonról hozott bemutatódarabokon, vagy szemléletes, játékos példákon keresztül szerzik meg a táborozók. A foglalkozás szerves részét képezi a geológus kalapács önálló használata, ennek biztonságos mikéntjét a program elején a szaki ismerteti. Nagyon fontos, hogy az elméleti ismeretek átadása után/közben hagyjunk időt a gyermekeknek önálló keresgélésre, az általuk talált érdekes geológiai képződményeket a gyermekekkel közösen határozzuk meg, és természetesen igény esetén bővebben is meséljünk róluk az érdeklődőknek. A programon nagyobb hangsúlyt kapnak bizonyos típusú geológiai képződmények, attól függően, hogy a tábor környékén milyen kőzetek a leggyakoribbak. Főként magmás vagy I. rész 4. fejezet 18. oldal

19 vulkáni kőzetek előfordulása esetén jól lehet szemléltetni pl. az ásvány és kőzet közötti különbséget; üledékes kőzetek esetében viszont sokkal nagyobb hangsúlyt kaphat az adott kőzet képződési környezete, az ősmaradványok bemutatása és vizsgálata. A program során a gyermekek a következő ismereteket, képességeket szerezzék meg: A három fő kőzettípus (magmás, metamorf, üledékes) ismerete és elkülönítése, a hozzájuk kapcsolódó jellegzetes domborzati formák Az alábbiak közül a tábor környékén jellemző részletes, a többi érintőleges bemutatása: o Vulkanizmus; jellegzetes kőzetei, ásványai, hazai megjelenései o Az üledékes kőzetek; jellegzetes fajtái, felhasználásuk o A metamorf kőzetek; jellegzetes fajtái, felhasználásuk A következő fogalmak ismerete: ásvány, kristály, kőzet, kavics, ősmaradvány és ezek biztos elkülönítése A Föld felépítése vázlatosan, a rétegek arányainak érzékeltetése A Föld kora; a földtörténeti idő és a történelmi idő közötti szakadék kihangsúlyozása érzékletes példákkal Az adott hegység és közvetlen környezetének földrajzi alapjai: főbb települések, legmagasabb pont, vízfolyások és tavak, jellegzetes időjárás, domborzati viszonyok, geológiai jellemzők, esetleg egyéb érdekességek A geológia gyakorlati művelésének alapjai, a kőzetek és ásványok felismerésének praktikái. Például: o Geológus kalapács, nagyító szakszerű és balesetmentes használata o A mészkőre sósavat cseppentve pezsgést tapasztalunk o A bauxit hozzátapad a nyelvünkhöz o Két kovakövet egymáshoz ütve égett szagot érzünk I. rész 4. fejezet 19. oldal

20 5. alfejezet: Konyha, táplálkozástan A szakmai program elsődleges célkitűzése és elvárt produktuma, hogy megfelelő menynyiségű és minőségű élelemmel lássa el a tábor minden résztvevőjét. Ebbe a folyamatba a gyermekeket bevonva nem csak jelentős segítséget, dolgozó kezeket kapunk a főzéshez, hanem szándékunk szerint fejlesztjük a táborozók önállóságát és önellátóságát, valamint rámutatunk arra, hogy a közösségek hosszútávú fennmaradásához elengedhetetlenül szükséges minden egyén munkája és energia-befektetése. Az egyik nap elvégzett munkáért cserébe más napokon a többiek munkájának gyümölcsét fogyaszthatják a gyermekek. Fontos feladatunk és nem titkolt célunk, hogy a program során minden táborozó megtalálhassa a magának tetsző és való feladatot; ezáltal önkéntes feladat- és felelősségvállalásra, a későbbiekben akár otthoni aktivitásra ösztönözzük őket. A táborozókat már a munkafolyamatok kezdetébe bevonjuk, így képet kapnak az egyes ételekhez szükséges alapanyagokról; átérzik, hogy az otthonihoz képest mennyivel komolyabb szellemi és anyagi erőforrásokat kíván egy 100 fő fölötti nomád tábor élelmezése. Fontos állomás a szükséges alapanyagok beszerzése. Ennek során pénzügyi és logisztikai lehetőségeinkhez mérten igyekszünk előnyben részesíteni a helyi termelőket és a helyből származó alapanyagokat, de legalábbis a helyi kereskedőket. Ezáltal követendő példát mutatunk a táborozóknak, hiszen a komoly környezetvédelmi előnyök mellett a táborhely környéki (jellemzően kis)település gazdasági fejlődését támogatjuk a multinacionális cégek helyett. Az alapanyagok összeállítását és sikeres megérkezését követően többféle, egyaránt nagy figyelmet és koncentrációt igénylő feladat várja a táborozókat (és persze a konyhai személyzetet): a tűz meggyújtása, majd folyamatos táplálása a szervezők és segítők által épített zárt égésterű bronzkori tűzhelyekben; az alapanyagok előkészítése (zöldségpucolás, reszelés, szeletelés, ), a szükséges mennyiségek kimérése, vízmelegítés, a folyamatosan használt konyhai eszközök tisztítása (mosogatás), az étkezésekhez a táborozók összekolompolása, majd az adagok kiosztása (mindenkinek jusson!), és még sorolhatnánk Fontos, hogy amellett, hogy a táborlakókat minden étkezésre pontosan elkészülő, egészséges és elegendő táplálék várja, a konyha szakmai programon résztvevők gazdagodjanak konyhaművészeti és táplálkozástani ismeretekkel is. Azaz mondjuk el nekik, hogy miért olyat és miért úgy főzünk, ahogy. Az ételek készítése közben térjünk ki arra, hogy milyen tényezőkre kell ügyelni az egész-ség tartós megőrzése érdekében (pl. növényi rostok szükségessége a belek stimulálására, a táplálkozási ritmus, nehéz ételek után a testmozgás és a fürdőzés elkerülése). A gyermekek I. rész 4. fejezet 20. oldal

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium A tábor időpontja: 2010. szeptember 22-23-24 A tábor helyszíne: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Ipolydamásd A tábor célja:

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás Pintérné Nagy Edit Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft. 2011. május 24. A környezeti

Részletesebben

A változat (1,5+1,5 óra)

A változat (1,5+1,5 óra) Biológia egészségtan 7 8. évfolyam számára A változat (1,5+1,5 óra) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Biológia 7 8. évfolyam számára

Biológia 7 8. évfolyam számára Biológia 7 8. évfolyam számára A változat (A kiadó honlapjáról letölthető az ajánlás 2+1 órás változata is) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvodából ökoiskolába Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet saly.erika@ofi.hu Fogalmi meghatározás Mit jelent az, hogy Zöld Óvoda? A Zöld Óvoda kritériumrendszere 1. Kapcsolat

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Stadt Gyula 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 1. Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

VII. TERMIK Tábor 2014, Közgyűlés JEGYZŐKÖNYV

VII. TERMIK Tábor 2014, Közgyűlés JEGYZŐKÖNYV VII. TERMIK Tábor 2014, Közgyűlés JEGYZŐKÖNYV Időpont: 2013. szeptember 7. 10:00-13:45 Helyszín: Gödöllői Waldorf Iskola, euritmia-terem Jelen vannak: Szervezők, 1 egységnyi szavazati joggal: Bali Bettina

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Gyermekeink környezettudatossága

Gyermekeink környezettudatossága Gyermekeink környezettudatossága A vizsgálat célja: az iskolai környezeti nevelés hatásrendszerének, és a gyermekek környezettudatos magatartásának, szokásrendszerének vizsgálata. Az eredmények elemzése

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az azt megismerni

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld rendezvényekről szóló tájékoztatója A zöld rendezvények néhány szóban A zöld rendezvények erősítik, demonstrálják a házigazda szervezet fenntarthatóság

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A ZELEMÉRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A 2016/2017. TANÉVRE Az Öko munkacsoport tagjai: Varga Edit Ungvári Ferencné Juhászné Papp Magdolna Buzás Andrea Juhászné Ficzek Erika Kathi Imréné

Részletesebben

A modul szerzője: Makai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

A modul szerzője: Makai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM SZK 106_10 a z é n d i m e n z i ó i mi szigetünk modul szerzője: Makai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 6. ÉVFOLYM 156 mi szigetünk Tanári MODULVÁZLT tevékenység célja, I. Ráhangolás,

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése A MINDENNAPOS MűVÉSZETI NEVELÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK LEHETőSÉGEI TANTÁRGYAK KÖZÖTTI INTEGRÁCIÓS PROJEKTEK GÁSPÁR TAMÁS Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 Módosítás a 2013. január 31-én közzétett változathoz képest Ebben a helyi tantervi ajánlásunkban a korábban megjelenthez képest két témakört átcsoportosítottunk az egyes évfolyamok között, melyben tükröződnek

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA MEGVALÓSULÁS HELYE, IDEJE: RÉSZLETES ÜTEMTERV: TERVEZÉS GYEREKEKKEL 2012 MÁRCIUS 1MÁJUS 10., GÖDÖLLŐIDOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINAVÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények Környezetismeret 3-4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben