Ádvent MEGHÍVÓ. Karácsony december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ádvent 2007. www.nograd-var.hu MEGHÍVÓ. Karácsony. 2007. december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2."

Átírás

1 december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Ádventi várakozásban telnek napjaink, heteink ilyenkor decemberben. Elkészítettük az ádventi koszorúkat és díszeket otthonainkban, hogy heteken át díszítsék lakásunkat, ünnepivé varázsolva a hangulatunkat. Kitettük az ünnepi díszít fényeket is, esténként kigyulladnak a színes kavalkádot árasztó fényfüzérek, az angyalkák, a gyertyák és a csillagok a fenyfákon, a háztetkön, az ablakainkban vagy épp az erkélyeinken. Szeretjük ket, hozzá tartoznak ünnepünkhöz, de vajon miért is használjuk mindezeket?! Sokszor nem is tudjuk igazán, csak azért, mert szép, mert így szokás, mert gyönyörködhetünk benne, mert ünnepi... Pedig mindezek egyvalamire, egyvalakire akarják irányítani a tekintetünket, akirl Zakariás próféta is írt: Király érkezik hozzánk, aki igaz, és diadalmas! Aki fényt, aki világosságot hoz szürke, hétköznapi életünkbe! Aki igazságot teremt földi igazságtalan világunkban! Aki nem földi uralkodó módjára közelít, hogy uralkodjék felettünk, hogy kihasználjon minket, hanem aki szabadító Úrként érkezik, hogy a rabságból szabadítson meg minden embert. Mert észrevétlenül is rabokká válunk: a bnök rabjaivá. Az önzés rabjaivá, az érzéketlenség és szeretetlenség rabjaivá. Jézus azért jött, hogy a rabláncokat eltépje, hogy igazságos királyként uralkodjék a szívünkben és Ádvent 2007 életünkben. Hogy t kövessük, hogy vele éljünk, és hogy minden egyes nap csodás, ünnepélyes és meghitt lehessen, ne csak a szeretet ünnepe -ként emlegetett karácsony. Hogy minden napunk karácsony lehessen, ehhez az kell, hogy befogadjuk otthonunkba az érkez Királyt, Jézus Krisztust! A fogadásához minden kész: fények, gyertyák, koszorúk, díszek, emelkedett ünnepi hangulat... De készek vagyunk-e mi magunk? Készen van-e a szívünk? Jézus, a mi királyunk érkezik hozzánk! igaz és diadalmas! Kollár Zsolt evangélikus lelkész A Nógrádi Evangélikus Gyülekezet ünnepi alkalmai: Ádventben Istentisztelet minden vasárnap déleltt fél kilenckor. Szentesti Istentisztelet dec. 24-én délután 4 órakor a gyülekezeti teremben. Karácsony els napján, 25-én reggel 8 órakor úrvacsorával. Karácsony második napján, 26- án reggel 8 órakor szintén úrvacsorával. Óév napján, december 31-én Istentisztelet este 17 órakor. Újévi Istentisztelet reggel 8 órakor Úrvacsorával. Kéthetente szombat este 6 órától a fiataloknak 14 éves kor felett ifjúsági együttlétet tartunk a parókián, így december 22-én este 6 órakor is. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! Isten velünk, áldott ünnepeket! Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká! Az Úr Jézus fenti mondatát Karácsony táján így lehetne módosítani: Ne tegyétek az ünnepeimet, és a Ti ünnepeiteket vásárcsarnokká! Gondoljuk meg, mirl kellene szóljon Karácsony ünnepe!? Nekünk keresztényeknek Jézusról, a Megváltó születésérl, a szabadulás örömérl, a családi együttlétekrl, a szeretetrl és a kiengeszteldésrl. Mi ehelyett futkosunk, ajándékokért loholunk, takarítunk...és a végére úgy elfáradunk, hogy sokszor csak idegeskedéssel, kapkodással, netán veszekedéssel telik el a Karácsony. Halljuk és fogadjuk meg Jézus intését! Legyen újra az Övé és miénk Karácsony Legszebb ünnep a karácsony, Szívet, lelket megható, A fenyfa mellett állva, Olvadozunk, mint a hó. Meghitt béke és reménység Tölti el a szíveket, Megigéz áhítattal Szétárad a szeretet. Boldog végre minden ember Örvendezve énekel, Csilingel harangszóra Önfeledten táncra kel. Lélekmelenget érzés, Karácsonyi hangulat, Gazdag, szegény együtt örül, Felemel pillanat. (Szarvas Imre) Karácsony! Nagyobb ajándék, ha békében, szeretetben együtt vagyunk, beszélgetünk, éneklünk, imádkozunk, mesélünk, mint a sok tarka-barka fölösleges csecse-becse a fa alatt. Kell az ajándék, de nem minden áron! Áldott szép Karácsonyt és boldog új esztendt kívánok minden nógrádinak! Gyry Csaba r. kat. plébános Szentmisék az ünnepen: XII óra - éjféli mise XII óra - ünnepi mise XII óra - Karácsony másnapja, Szent István vértanú ünnepe MEGHÍVÓ Nógrád Községi Önkormányzat képvisel-testülete nevében, tisztelettel meghívom december 28-án pénteken, 10 órakor tartandó közmeghallgatásra Nógrád Községháza tanácskozótermébe. Minden érdekld állampolgárt tisztelettel várunk! polgármester

2 2. oldal december hó Önkormányzati hírek Nógrád Község Önkormányzata Képvisel-testületének 4/2007. (III. 31.) rendelete Nógrád község évi költségvetésének végrehajtásáról Nógrád Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság évi költségvetésérl szóló évi CLIII. törvény, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. rendelkezéseinek figyelembevételével a évi községi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Nógrád község önkormányzata a község évi költségvetés végrehajtását: E Ft nyitó bankszámla egyenleggel E Ft bevétellel E Ft kiadással E Ft bankszámla maradvánnyal jóváhagyja. (2) A községi költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 1-4 sz. melléklet szerinti részletezéssel; (3) Az önkormányzat évi pénzmaradványát a 7. sz. melléklet szerint; (4) Az önkormányzat évi egyszersített beszámolóját az 5-7. sz. melléklet szerint; (5) Az önkormányzat vagyonleltárát a 10. sz. melléklet szerint állapítja meg. (6) A 8-9. sz. mellékletben foglaltakat tudomásul veszi. Bevételek részletezése 2. Intézményi mködési bevételek E Ft 3. Az Önkormányzat sajátos mködési bevételeibl E Ft realizálódott, az alábbi megosztásban: iparzési adó E Ft kommunális adó E Ft személyi jövedelemadó E Ft SZJA kieg. jöv. kül E Ft SZJA kiegészítés norm E Ft gépjármadó E Ft pótlékok, bírságok 200 E Ft egyéb sajátos bevételek 80 E Ft környezetvédelmi bírság 0 E Ft 4. Felhalmozási és tke jelleg bevételek teljesítése E Ft 5. Önkormányzat költségvetési támogatása E Ft 6. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök E Ft, melybl a TB-tl átvett pénzeszköz E Ft. 7. Fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel E Ft 8. Kiegyenlít, átfutó, függ bevételek 198 E Ft 9. Pénzforgalom nélküli bevétel: elz évi pénzmaradvány igénybevétele E Ft Kiadások részletezése 10. Az önkormányzat folyó kiadásai E Ft-ra teljesültek Folyó kiadásokon belül kiemelten: A) Személyi juttatások kiadása E Ft B) Munkaadókat terhel járulékok E Ft C) Dologi és egyéb folyó kiadások E Ft 11. Végleges pénzeszköz-átadásra, egyéb támogatásokra fordított kiadás E Ft 12. Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra E Ft lett fordítva. 13. Felújításra E Ft, felhalmozási és tke jelleg kiadásokra pedig E Ft lett felhasználva. 14. Munkabérhitel törlesztés E Ft 15. Függ és átfutó kiadások E Ft. 16. Költségvetési pénzmaradvány összege: E Ft. A pénzmaradványból E Ft a évi költségvetésben a bevételek között szerepel a pénzmaradvány további része az elz évi szállítói tartozások kiegyenlítésére fordítható. 17. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 1. sz. melléklet Nógrád Községi Önkormányzat évi bevételei adatok E Ft Bevételi forrás megnevezése évi tervezett E Ft-ban Módosított elirányzat E Ft-ban Teljesítés E Ft-ban Települési önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális étkeztetés Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési feladathoz Egyéb hozzájárulások egyes közokt. int. fenntart. onk Gyermek és ifjúságvédelemmel összefügg juttatások Helyi közmveldési és közgyjteményi feladatok Normatív hozzájárulások összesen Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Egyes jövedelempótló támogatásik kiegészítése Önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása Kötött felhasználású támogatások összesen Normatív hj. és kötött felhasználású tám. összesen Központosított elirányzatok Mködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb tám Helyi önk-ok fejlesztési támogatása Egyéb központi támogatás Helyi önkormányzatokat megillet támogatás ebbl átengedett szja Önkormányzat költségvetési támogatása Magánszemélyek kommunális adója Iparzési adó Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jöv. különbség mérséklésére SZJA norm. módon elosztott része Gépjármadó Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos mködési bevételei Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Saját ingatlan hasznosítása Önkor. Igazgatási tevékenysége Intézményi vagyon mködtetése Város és községgazdálkodás Köztemet fenntartás Szociális étkeztetés Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékok kezelése Mveldési házak tevékenysége Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Közmveldési könyvtári tevékenység Mködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrl Intézményi mködési bevételek Felhalmozási és tke jelleg bev Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Támogatásérték mködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek Támogatásérték bevételek összesen Kiegészítések, visszatérülések Mködési célú hitel Felhalmozási célú hitel Elz évi pénzmaradvány igénybev Függ, kiegyenlít és átfutó bev Bevételek mindösszesen

3 2007. december hó 3. oldal Cím Alcím Szakfeladat 4. sz. melléklet Nógrád Községi Önkormányzat évi bevételei Eredeti Módosított Teljesítés Személyi Járulékok juttatások elirányzat Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Pénzeszk. átad./ Tám. egyéb jutt. Hiteltörleszt. adatok E Ft Összesen 1.1. Önk. igazgatás Közutak üzem Saját ing. haszn Községgazdálkodás Vízkárelhárítás Köztemet fenntart Közvilágítás Telep. hulladékgazd Szennyvízelvezetés Település üz.össz Családsegítés Szociális étkezés Rendsz. pénz. ell Eseti pénzb. ell Házi segítségnyújtás Szoc. ellátás össz Háziorvosi szolg Védni szolg Egyéb eü. tev Állateü. tev Eü. ellátás össz Mveldési ház Községi könyvtár Munkahelyi étk Sportfeladatok Egyéb szórak. tev Egyéb fel. össz Önk. összesen Ált.isk.oktatás Óvodai nevelés Int. vagyon mk Óvodai int. étk Iskolai int. étk Ált. Isk. és Óvoda összesen Mindösszesen: Nógrád Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2007. (IX. 04.) rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérl A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 48. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Község Képvisel-testülete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérl a helyi körülmények megfelel szabályozása érdekében rendeletet alkot. Ebben az Országos Tzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) rendelkezéseivel összhangban a következket rendeli el: 1. A rendelet célja és hatálya (1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a leveg tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják. (2) A rendelet hatálya Nógrád Község közigazgatási területére terjed ki. (3) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetre kiterjed. 2. A rendelet alkalmazása szempontjából: (1) Avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (továbbiakban kerti hulladék) (2) Hasznosítása: kerti hulladék komposztálása. (3) Tároló edény: hulladékgyjt tartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy manyag zsák. 3. Az egészséges kórokozóktól és kártevktl mentes kerti hulladékot elssorban hasznosítani szükséges. 4. (1) Az ingatlanon keletkez nagyobb mennyiség kerti hulladék szabályos kezelése az ingatlantulajdonos feladata. (2) A háztartási hulladék szállításba be nem kapcsolt területeken a kerti hulladék kezelésérl a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni. 5. Az égetés szabályai (1) A kerti hulladékok égetése egész évben szerdai és szombati napokon 9-16 óra között történhet. (2) Égetni csak megfelelen kialakított tzrakóhelyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztet módon, nagykorú cselekvképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehet legkisebb zavarása mellett szabad. (3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelje, bérlje (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tzoltási feltételekrl, eszközökrl (pl.: oltóvíz, homok, stb.) (4) A füstképzdés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot elzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet. (5) A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiség avar- és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés várható idpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óráig tarthat. (6) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett idszakon kívül, valamint párás, ködös, ess idben illetleg ers szél esetén. (7) A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredet hulladék nem égethet. (8) Az égetés végén meg kell gyzdni arról, hogy a tz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történ lefedésérl. 6. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a jegyz engedélyével. 7. A hatóságilag elrendelt általános tzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 8. Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. 9. Védett természeti területen avar égetése tilos, indokolt esetben csak a jegyz engedélyével végezhet. 10. Aki az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó szabályokat megszegi, szabálysértést követ el és maximum forintig terjed pénzbírsággal sújtható. 11. Záró rendelkezés Az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésérl az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyz gondoskodik. Árpásné Schlenk Judit körjegyz polgármester Nógrád Község Önkormányzata Képvisel-testületének 3/2007. (III. 14) rendelete a Nógrád név használatának szabályozásáról Nógrád önkormányzat képviseltestülete az évi LXV. törvény 1.. (6)-ben kapott felhatalmazás alapján a Nógrád név használatáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed mindazon szervezetekre, akik nevükben a Nógrád nevet vagy változatlan formában vagy jelzs formában viselik, illetve viselni kívánják. 2.. A Nógrád név használatára vonatkozóan írásbeli kérelmet kell benyújtani, amelyben meg kell jelölni a kérelmez adatait, tevékenységi körének ismertetését, a névhasználat célját, indokát, módját, idtartamát, kiadványt és dísztárgy esetén annak tervét is. 3. (1) A Nógrád név használatával kapcsolatos döntést Nógrád község önkormányzatának képvisel -testülete gyakorolja. (2) A kérelem elbírálásáról a testület szabadon e rendeletben foglalt

4 4. oldal december hó Képvisel-testületünk pontosította 6. megérkezett az els két részlet, a Csurgó forrás helyi védelem alá Ez a rendelet január 01-jén amely 23 millió Ft. Reméljük, helyezésérl szóló rendeletét az lép hatályba. az utolsó részlet is az idei évben teljesül, így lehetségünk alábbiakban az eredeti rendeletet és Árpásné Schlenk Judit annak módosítását is közöljük. körjegyz polgármester nyílik arra, hogy a kártérítési összeget és annak kamatait 36z- Nógrád Község Önkormányzata e Ft-ot a következ Képvisel-testületének 20/2005. Nyomvonal süllyedések miatti években az utak felújítására (XII. 30.) peres ügyünk tudjuk fordítani, természetesen rendelete a Csurgó forrás helyi úgy, hogy pályázati támogatást védelem alá helyezésérl is igénybe szeretnénk venni hozzá. Ez az összeg jelen ismereteink szerint csak 2 utca felújítására lenne elégséges, ezért szükséges pályázni, hogy több utcát tudjunk felújítani. Már elkészült a József Attila utca felmérése, amelynek várható beruházási kiadása: e Ft, a Radnóti Miklós utca e Ft, a Mikszáth Kálmán utca e Ft. Felmérés alatt van még az Ady Endre utca, a Dózsa György utca, a Fekete-víz sor, valamint az Asztalos János utca. Reméljük, hogy a pályázati lehetségek bevonásával egyre több utcánk kap új aszfaltburkolatot. keretek között dönt. 4. (1) A névfelvételre és a névhasználatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: a) a jogosult megnevezését és székhelyét, b) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét, c) az engedély felvételének és használatának célját, d) az engedély érvényességének idtartamát, e) a felvétel és a használat módjával kapcsolatos esetleges egyéb elírásokat. (2) A kiadott engedélyekrl a hivatal nyilvántartást vezet az 1. számú mellékletnek megfelelen. 5. A név használatért az engedély megadása esetén a testület döntése után, de az írásbeli hozzájárulás kiadása eltt egyszeri ,-Ft összeg díjat kell megfizetni Nógrád község önkormányzata költségvetési számlájára. 6. Mentesülnek a díj megfizetése alól a) a helyi és megyei önkormányzat intézményei b) helyi és megyei non-profit szervezetek c) Nógrád településen székhelylyel vagy telephellyel rendelkez vállalkozók, vállalkozások. 7. A képvisel-testület megtagadhatja a névhasználat engedélyezését - amennyiben a névhasználat az önkormányzat érdekét vagy a közízlést sérti, vagy veszélyezteti - ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már engedély került kiadásra, - ha a nevet már valaki jogszeren használja. - ha a kérelem hiányosan kerül beadásra, és a kérelmez a hiánypótlásnak nem tesz eleget. 8. A képvisel-testületnek jogában áll a névhasználatot visszavonni, amennyiben arra a visel érdemtelenné válik, illetve az önkormányzat érdekeit sérti, vagy olyan tevékenységet végez amely büntetend bncselekmény, vagy közízlést sért. 9. Az önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben a kérelmez a névhasználattal kapcsolatban e rendeletben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy kifogással éljen a névhasználat engedélyezése iránt a Megyei Önkormányzatnál. 10. Aki jelen rendeletben foglalt névhasználattal kapcsolatos szabályokat megszegi azt szabálysértést követ el, és ,-Ft-ig terjed pénzbírsággal sújtható. 11. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Árpásné Schlenk Judit körjegyz polgármester Nógrád község Önkormányzata az évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint az évi LII. törvény 30. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következ rendeletet alkotja. 1. (1) Nógrád község Önkormányzata a település lakosságának egészséges ivóvízzel történ ellátásának biztosítása érdekében helyi védelem alá helyezi a Csurgó forrást, vagyis a forráshoz tartozó mindennem természetes és mesterséges vízgyjt, víztartó képzdményt, létesítményt (kutakat, vezetékeket, kifolyót, stb.). (2) A védelem kiterjed a Nógrád belterület 618/1. hrsz-ú terület jelkulccsal ábrázolt területére és annak védtávolságára, valamint a Nógrád külterület 0175/5. hrszú c. alrészlet területre. 2.. (1) A védelem alá helyezett területen csak olyan mezgazdasági vagy egyéb munkák végezhetk, amelyek a forrás jelenlegi állapotát nem változtatják meg, a vízfolyást, a vízhozamot semmilyen tekintetben nem változtatják meg, a vizet nem szennyezik. (2) Az önkormányzat a közterületen olyan munkálatokat végezhet, amely a kifolyónál balesetmentességet és fel nem használt víz elfolyását biztosítja. (3) Az önkormányzat feladata a forrással és minden képzdményével, létesítményével kapcsolatos mindennem állagmegóvási feladat elvégzése. 3. A forrás vize a lakosság ivóvízellátását szolgálja, azt kereskedelmi célból hasznosítani nem lehet. Onnan bármely magánszemély vizet vihet. 4. Az 1. -ban szerepl mindenkori ingatlan tulajdonosa köteles trni, hogy az önkormányzat a védettség betartásával annak ellenrzésével kapcsolatos tevékenységet a területen végezzen. 5.. (1) Aki jelen rendeletben foglalt tiltott tevékenységet követ el, vagy megakadályoz bárkit abban, hogy jelen rendeletben foglalt jogával éljen amennyibe tevékenysége más jogszabályba nem ütközik önkormányzati rendelet megszegésének szabálysértését követi el és ,-Ft-ig terjed összeg pénzbírsággal sújtható. (2) A szabálysértési eljárás lefolytatására a helyi jegyz jogosult. Elz számunkban tájékoztattuk a lakosságot, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezjénél a GEOTORR Rt-nél többszöri felszólításunk ellenére sem sikerült elérnünk a nyomvonal süllyedések javítását. Szakérti véleményt készítettünk Diósjenvel közösen a süllyedésekrl, amelynek alapján a kivitelez ellen vállalkozó szerzdésbl ered jótállási, szavatossági és kártérítési igény érvényesítése iránt indítottunk pert. A vállalkozói szerzdésben a Budapesti Ügyvédi Kamara mellett mköd eseti Választott bíróság illetékessége volt kikötve, ide nyújtottuk be keresetünket júliusában. Többszöri tárgyalási forduló és igazságügyi szakért kirendelése után a Választott bíróság október 24-én a következ, azonnal végrehajtható ítéletét hirdette ki: - Nógrád Község Önkormányzata részére ,- Ft kártérítést, és ennek május 14-tl a kifizetésig számított kamatát: ,- Ft-ot kell a pervesztesnek kifizetnie. - Perköltséget: ,- Ftot, kell megtéríteni, amelybl Diósjen Önkormányzatát ,- Ft illeti meg, mivel a perköltséget a kártérítési összeg arányában közösen fizettük meg. Részükre visszatérítjük a megellegezett öszszeget. Ügyvédünket a tke összeg 5 %-a illeti meg sikerdíjként, melyet önkormányzatunk fizet ki részére. Az ítélet kihirdetése után mivel fellebbezési lehetség nincs a vesztes fél (idközben átalakult ETS-Épít Beruházó és Szolgáltató Zártkören Mköd Rt.) részletfizetést kért, melyet közjegyzi okiratban rögzítettünk a következk szerint: 1. részlet ,- Ft, mely tartalmazza a perköltségeket: november 25-ig; 2. részlet ,- Ft november 30-ig; 3. részlet ,- Ft december 24-ig került, ill. kerül átutalásra. Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy számlánkra Volt Laktanya hasznosítása Részlet a polgármester június 3-i Falugylésen tartott beszámolójából: szeptemberében több éves munkánk eredményeként önkormányzati tulajdonba kaptuk a laktanya bels részét (a körletet), a hozzá vezet utat és a ntlen tiszti szállást. A laktanya mögötti raktár épületeket és az erdt (amely 200 ha terület) azt nem kaptuk meg, mivel arra a Honvédelmi Minisztérium több éves erdgazdálkodási tervet készített, azt nem minsítette feleslegessé. Viszont átjárási és közm vezetési szolgalmi jogot jegyeztetett a HM az önkormányzati tulajdonú részre, amely ketté szeli a mi területünket, ezzel is értékét csökkentve. A tulajdonba adást követen nyílt napot hirdettünk a lakosság számára, hogy minden érdekld megtekinthesse az átvett ingatlanok állagát. A megtekintés lehetségével 60 f élt, legtöbbjüknek kötdése volt a laktanyához, vagy ott dolgozott, vagy ott volt katona. A megjelentek nagy része megdöbbenéssel tapasztalta, hogy nem tett jót az épületeknek, hogy 1992-tl üresen állnak. A tetk több helyen beszakadva, a radiátorok, mosdók, csapok leszerelve, eltörve. Az utakon a gaz, a kisfák kinve. Valószínleg értékesebb lett volna az ingatlan akkor, ha mindjárt amikor üressé vált, akkor kapjuk tulajdonba. Az ingatlan átvételét követen 3 értékbecsltl kértünk árajánlatot az ingatlanok értékbecslésére. Az értékbecslés a ntlen tiszti szálló-

5 2007. december hó 5. oldal val együtt e Ft volt, amelyet képvisel-testületünk alacsonynak ítélt. Testületi ülésünkre meghívtuk az értékbecslt és indoklást kértünk az értékeléshez. Elmondása szerint a laktanya értékét nagyban rontják azok a terhek, amelyek az ingatlanon vannak. Nevezetesen: az átjárási és közmvezetési szolgalmi jog, valamint értékcsökkent tétel az, hogy a Petfi lakótelep lakóinak vízellátását és szennyvízelvezetését is biztosítania kell a mindenkori tulajdonosnak. Amennyiben azokat a célokat, melyekre az ingatlant megkaptuk egészségügyi, szociális, ifjúságpolitikai kívánja bárki megvalósítani az ingatlanon, abban az esetben a közmveket ki kell építenie a faluból. Valószínleg csak így kaphat bármilyen cél megvalósításához engedélyt, ha a vezetékes ivóvizet biztosítja és nem a házi szennyvíztározóba, hanem a szennyvízcsatorna hálózatra köt rá. Mindezek a tételek értékcsökkentként jelentkeztek. Képvisel-testületünk az értékbecslést követen megtárgyalta a laktanya további sorsát, és úgy döntött, hogy mivel az önkormányzat anyagi lehetségei nem teszik lehetvé az ingatlan felújítását, állaga folyamatosan romlani fog ezért azt értékesítésre meghirdeti. Az értékesítéssel kapcsolatos versenytárgyalás bonyolításával megbíztunk egy közbeszerzési tanácsadót. elkészítette a versenytárgyalási dokumentációt, a Népszabadságban, az INTERNET-en és a helyi újságban megjelen hirdetményt és a szerzdés kötésig végig bonyolítja az értékesítést. A volt laktanya hasznosításának elkészítése kapcsán egyik képviselnk személyes érintettséget jelentett be, így t a laktanyával kapcsolatos döntések meghozatalából kizárta a testület, a napirend tárgyalásánál nem lehetett jelen. A versenytárgyalási dokumentációt 4 cég vásárolta meg, de csak 2 cég nyújtott be árajánlatot, a Tztövis Környezetvédelmi Kft és a K&K Kft. Képvisel-testületünk a Tztövis Kft versenytárgyaláson tett ajánlatát elfogadta és részére 30 millió Ft + Áfa összegért értékesíti az ingatlant minden ingóságával és terheivel együtt. Ezen felül a képvisel-testület elfogadta a Kft. ajánlatát a vízjogi engedéllyel és tervekkel rendelkez 1 ha-os Morgó pataki tó ingyenes elkészítésére április 30-ig, amelynek tervezi költségvetése 31 millió Ft. A testület kikötötte, hogy ha a vállalt határidig a tó építése nem valósul meg, a vállalkozó köteles az önkormányzat részére 15 millió Ft bánatpénzt megfizetni. Az adásvételi szerzdésben rögzítésre kerül, hogy az egészségügyi, szociális vagy ifjúságpolitikai célok megvalósításához a szerzdés kötést követ 4 éven belül használatbavételi engedéllyel kell rendelkezni a Kftnek. Amennyiben nem valósul meg a cél, az önkormányzat az eladási áron visszavásárolja az ingatlant. A szerzdés tartalmazza azt is, hogy a Petfi lakótelep víz és szennyvíz ellátását továbbra is köteles biztosítani a vev. A laktanya értékesítésébl befolyó bevételbl mindenképpen olyan feladatokat szeretnénk megvalósítani, amelybl hosszú távon községünk és valamennyi lakója közvetlenül vagy közvetve részesül. Kérem a Tisztelt jelenlévket, hogy ötleteikkel, tanácsaikkal segítsenek a képvisel-testületnek döntése meghozatalában. Akadálymentesítési pályázat Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a háziorvosi és a gyermekorvosi rendel akadálymentesítésére, amelynek elbírálása 2008-ban várható. A háziorvosi rendel akadálymentesítésének várható költsége e Ft, amelyhez 90 %-os támogatást igényeltünk: e Ftot, saját erként 778 e Ft-ot kell biztosítanunk. A gyermekorvosi rendelnél a várható összköltség e Ft, amelyhez e Ft pályázati pénzeszközt szeretnénk nyerni, hogy a saját ert e Ft-ot kiegészíthessük. Reméljük, pályázataink kedvez elbírálásúak lesznek és lehetségünk nyílik majd egészségügyi intézményeink korszersítésére. Állati hulladékok kezelésérl A Földmvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 71/2003. (VI. 27) FVM rendelete tartalmazza az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának egészségügyi szabályait. A rendelet 18. (2) szerint: Állati hulladék december 31-ig helyezhet el állati hulladéktemetben. A (3) bekezdés szerint: január 1. után elföldelni csak az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömeg kedvtelésbl tartott állatokat, az elhullott baromfit, a 3 hetesnél fiatalabb malacot, szopósbárányt, kecskegidát, borjút, évente legfeljebb 50 kg össztömegig, továbbá azon állati hulladékot lehet, melynek szállítása jelents köz- vagy állategészségügyi kockázattal jár. Dr. Kakukk Attila hatósági állatorvos tájékoztatása alapján az 50 kg-nál nagyobb össztömeg elhullott állatot az Állati Fehérje Feldolgozó Vállalat Solti Telepe (ATEV) szállítja el. Az ATEV telefonszámai: vagy Kérjük a lakosságot, hogy az állati hulladékok kezelésének szabályait a fenti rendeletben foglaltak szerint szíveskedjenek betartani és alkalmazni. Kérjük továbbá, hogy a helyi dögkútba állati tetemet senki ne vigyen. Közterületek tisztán tartása Híradásainkban sajnos mindig közzé kell tenni azt, hogy mindenkinek kötelessége az ingatlana eltt a járdák, zöldterületek tisztán tartása. A közelg tél eltt ismételten, nyomatékosan felhívjuk erre mindenkinek a figyelmét. A nagyobb eszés, vagy hóolvadás, sokszor vízelvezetési gondokat okoz. Ezek nagy része elkerülhet lenne, ha mindenki teljesítené azon kötelezettségét, hogy ingatlana eltt a csapadékvíz elfolyására alkalmas árkot ásna és azt folyamatosan tisztán, rendben is tartaná. Több helyen elfordul, hogy a padka magasabb, mint maga az úttest. Ez a probléma az utak felújításakor meg fog sznni, de addig is mindenféleképp indokolt lenne, hogy a lakók ott, ahol az út szélén pocsolyák vannak, a vizet az útról az árokba vezetnék. Kérjük az együttmködést mindannyiunk érdekében. Honlapról Jelen kiadványunkban is tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a község honlapjának címe az alábbi: www. nograd-var.hu A tartalmat próbáljuk folyamatosan bvíteni, hogy aki internettel rendelkezik, megfelel információhoz jusson. A honlapra néhány fontosabb nyomtatványt is elhelyeztünk, melyek meggyorsíthatják az ügyintézést. Úgy gondoljuk, hogy szerepel rajta minden helyi és térségi közszolgáltató elérhetsége, amelyre szükségük lehet. Amenynyiben a honlap tartalmát érinten javaslataik vannak, azokat szívesen fogadjuk és a lehetséghez képest megjelentetjük. A honlapon keresztül történ levelezést azonban nem tudjuk biztosítani. Építési telkek belterületbe csatolása Hosszas és több hivatali eljárás lefolytatásának eredményeként sikerült elérni, hogy az Ady Endre utca mögötti újonnan kialakított építési telkeink belterületbe kerüljenek. Már korábban hírt adtunk arról, hogy a közmvesítés áram, víz, szennyvíz elkészült, a szórt köves út kiépítése most van folyamatban. Semmi akadálya nincs a továbbiakban annak, hogy aki ott telket vásárol, az az építkezést megkezdhesse. Az alábbiakban adunk hírt Képvisel-testületünk által az elmúlt idszakban közérdeket érint határozatainkról: - Testületünk több ízben volt kénytelen foglalkozni az ÁSZ által jogtalannak ítélt szennyvízberuházás kapcsán igénybe vett közmfejlesztési támogatással. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz fordultunk, hogy a megállapított összeget, csak között kelljen viszszafizetni. Ezt engedélyezték is részünkre. Sajnos a feltárt e Ft tkeösszegre e Ft büntetkamatot állapítottak meg, amely tekintetében részletfizetést kértünk, valamint a testület döntésének megfelelen a határozat hatályon kívül helyezését kezdeményeztük bíróságon benyújtott keresettel. Amíg a fenti összegek megfizetésre nem kerülnek, addig az önkormányzat ezután negyedévente kamatfizetésre kötelezett. Ezek az összegek éves szinten már több millió forintot tesznek ki. Mivel önkormányzatunk erre a kiadásra nem számított és nem is tudja kifizetni, továbbá jogtalannak tartja, ezekben az ügyekben szintén bírói keresettel éltünk. Az ügyben Alkotmánybíróság eltt is eljárás van folyamatban. - Az önkormányzat a felkínált eladási ajánlatot elfogadta és e Ft összegért megvásárolta Rottek Ferenc örököseitl a Szondi utca 20. szám alatti ingatlant. Így a továbbiakban lehetség nyílik a község központjának bvítésére. - Terveink szerint az önkormányzat a megüresedett Szondi u. 23 és 42. szám alatti ingatlanjait szálláshely kialakításával kívánja hasznosítani. Pályázni kívánunk a szükséges pénzeszközök elteremtése érdekében. - Önkormányzatunk együttmködési megállapodást kötött a Nógrád Megyei Önkormányzattal, amely szerint továbbra is helyben mködhet a kihelyezett zeneiskola, de ennek fenntartásához Nógrád község önkormányzatának is hozzá kell járulnia évente növekv összegben. - Faanyagot vásároltunk a várfeljárónál lév padok, asztalok kicseréléséhez. A faanyag azonban kevésnek bizonyult ezért a jöv évi vásárlás után tudjuk majd az elhasználódott padokat, asztalokat lecserélni. - A helyi evangélikus egyház vezetése felújítási munkák elvégzéséhez az önkormányzat támogatását kérte. Képviselink úgy ítélték meg, hogy nemcsak az evangélikus, hanem a katolikus egyházközséget is támogatásban kell részesíteni, hiszen a római katolikus templom festésére is most fog sor kerülni. A költségvetésbe ilyen támogatás nem került betervezésre, és nem volt ilyen célra felhasználható szabad pénzeszköz, ezért a képviselk 2 havi tiszteletdíjukat ajánlották fel ahhoz, hogy mindkét egyházközség 400 e Ft-ot kaphasson. A polgármester asszony is támogatta anyagilag a kezdeményezést. - Augusztus 2-án községünkben vertek sátrat a Szent Kinga Nemzetközi Lovas Zarándoklat résztvevi. Önkormányzatunk frissítvel kínálta ket és biztosítottuk számukra a sportöltözben a tisztálkodás lehetségét. Más-

6 6. oldal december hó nap Gyry Csaba plébános áldása után a csapat lovakkal, szekerekkel, korh ruhában a várba vonult, majd folytatta zarándok útját Lengyelország felé. - A helyi építési szabályzat és annak mellékletei különféle kezdeményezésekre tekintettel több ízben módosításra kerültek. Ezek olyan, kisebb jelleg változtatások voltak, amelyek kifüggesztést nem igényeltek. Rendezési tervünk nagyobb mérték változtatásával kapcsolatos eljárás vége felé közeledik, errl november 13-tól december 14-ig hirdetmény útján tájékoztattuk a lakosságot. Nyugat-Nógrád Vízm Kft. állásfoglalása Tájékoztatjuk a lakosságot a Nyugat-Nógrád Vízm Kft. egységes álláspontját a csatornafedlapok okozta károk miatt: Társaságunk nem tud és nem kíván felelsséget vállalni a következ esetekben: - az aknafedlap a környéken végzett munkálatok miatt emelkedett, vagy süllyedt meg az eredeti állapothoz képest. - A csatornanyomvonal megsülylyedt. - Az aknakeretet és/vagy a rögzít betongallért az úton végzett munkálatok során rongálták meg. Felelsségi körünk kizárólag az elmozdult, elveszett (ellopott) vagy törött aknafedlapra visszavezethet esetekre terjed ki. Védni szolgálat Községünk fállású védnje Szegnerné Manda Eszter gyermeke születése és gondozása céljából hosszabb ideig távol lesz a védni szolgálattól. Betegállománya ideje alatt Schmidt Mihályné védn helyettesítette, aki szintén anyai örömök elé néz, így tovább már nem vállalta a munkát. Jelenleg Paulovics Andrásné rétsági védn helyettesíti a fállású védnt. Saját körzete mellett azonban ez többlet feladatot jelent, ezért határozott idre szóló álláshirdetést jelentettük meg a Magyar Védn cím folyóiratban. E sorokon belül szeretném megköszönni községünkben eddig tevékenyked védn, és helyettesít védnk lelkiismeretes munkáját. Fásításunk szomorú története VÁNDOR, ha elhaladsz mellettem ne emelj rám kezet! ÉN VAGYOK tzhelyed melege hideg, téli éjszakákon ÉN VAGYOK tornácod barátságos fedele, amelynek árnyékába menekülsz a tz naptól és gyümölcsöm oltja szomjadat. ÉN VAGYOK a gerenda, amely házadat tartja, én vagyok asztalod lapja, én vagyok az ágy amelyben fekszel a deszka, amelybl csónakodat építed. ÉN VAGYOK házad ajtaja, bölcsd fája, a koporsód fedele. NE BÁNTS! Önkormányzatunk idén tavasszal ,-Ft összegben vásárolt 20 db juhar, 30 db hárs és 45 db platán facsemetét. A berkenyei Faluszövetkezet felajánlotta részünkre, hogy a csemeték helyét térítésmentesen géppel elkészíti, amit ezúton is köszönünk. Az általános iskolások tanáraik irányításával, valamint közmunkásaink lelkesen az ess id ellenére ültették el a kis fákat a vár alatti út, az iskolát és óvodát összeköt sétány mellett, valamint az iskola és a vasút környékén. Hamarosan hajtani kezdtek az elültetett fák, gondos kezek gyakran locsolták ket. Jó érzéssel gondoltunk arra, milyen szép lesz majd az állomástól a várhoz vezet út, ha virágozni kezdenek a hársfák. Falunkban járó-kel emberek, kirándulók megpihenhetnek majd az árnyat adó lombok alatt. Sajnos ez csak álom maradt, hiszen szomorúan kellett tapasztalnunk ahogy a munkába jártunk, hogy egyre több megeredt fát, valaki vandál módon kitört. Hiába került figyelemfelhívó tábla a megmaradt fácskákra, nem volt visszatartó er és kb. egy hónap alatt, ily módon elpusztult beültetett fáink nagy része. Napjainkban, a környezetvédelem fokozott eltérbe kerülésével, nemcsak az anyagi kár okozása miatt elkeserít ez a történet, hanem azért is, mert gyermekeinknek rossz példát mutat. Bízunk abban, hogy községünk lakói és fiataljaink a történtek ellenére továbbra is fontosnak tartják környezetünk szépítését, és a természet megóvását. Volt honvédségi ingatlanról Vételi ajánlat érkezett egy nógrádi lakostól a volt honvédségi ntlen tiszti szálló megvásárlására. Képvisel-testületünk a kérelmet megtárgyalta és nevezett személy részére ,- Ft + Áfa összegért értékesítette az ingatlant. Községünk új lelkésze A Nógrádi Evangélikus Egyházközség életében örömteli eseményre került sor október 21-én. Ezen a napon ünnepi istentisztelet keretében, a gyülekezet újonnan megválasztott lelkészét, Kollár Zsoltot a Nógrádi Evangélikus Egyházmegye esperese, Szabó András beiktatta a gyülekezet szolgálatába. Szeretettel köszöntjük kedves családjával együtt községünkben, és kívánjuk, hogy érezzék magukat itthon Nógrádban. Shakespeare szerint: Ha összekapcsoljuk többek életét és munkáját, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna. Bízunk abban, hogy ha együttmködünk, együtt cselekszünk, az községünk és a benne élk boldogulását szolgálja. Isten hozta Önöket Nógrád községben! Augusztus 19-én történt Berkenye és Diósjen községek lakóival közösen ünnepeltük a nógrádi római katolikus Nagyboldogasszony templom felszentelésének 250. évfordulóját, valamint az önkormányzat Szent István napi megemlékezését. Az ünnepség keretében átadásra került a felújított könyvtárhelyiség, amely játszóházzal és internet helyiséggel is kibvült. Képviseltestületünk tagjai felismerték, hogy a mveldési ház és a könyvtár nagyon fontos közösségi színtér. Az elmúlt évek szkös anyagi lehetségei ellenére is sikerült a mveldési ház kistermét és vizesblokkját felújítani önkéntesek segítségével, amelyben egy évvel ezeltt a helyi kézmvesek munkáiból szemet gyönyörködtet kiállítást rendeztünk. Az idei esztendben lehetség nyílt a könyvtári szárny felújítására 900 e Ft-os állami támogatás 143 e Ft önkormányzati pénzeszköz, vállalkozói és egyéb önkéntes felajánlás segítségével. Nagy szeretettel mondok köszönetet mindazoknak, akik részt vettek könyvtárunk felújításában. Ezen a napon másik örömteli eseményünk is volt, a hosszú id óta dédelgetett álom megvalósulása, a nógrádi népviseletet bemutató fotókiállítás. A Nógrádi Napraforgó Hagyományrz és Szociális Egyesület az elmúlt évek egyik összejövetelén vetdött fel, hogy nem szabad veszni hagyni seinktl ránk maradt örökségünket, ezt a gyönyör, színpompás népviseletet, azt mindenképpen meg kell örökíteni az utókor számára. A feladat súlyát átérezve, Sorok Péter és Széplaki József amatr fotómvészek több száz felvételt készítettek. Nagyon nehéz volt kiválasztani a fotókiállításon bemutatottakat, hiszen valamennyi fotó nagyon jól sikerült. Önkormányzatunk átérezve a múlt megrzésének fontosságát, örömmel adott helyet a kiállításnak és anyagiakban is támogatta. Kezdeményezésünket a Nógrád Megyei Közgylés elnöke is támogatta 25 e Ft-tal. A fotókiállítás elkészítéséért, szervezéséért és lebonyolításáért köszönetem fejezem ki a Napraforgó Hagyományrz és Szociális Egyesület elnökének, Nyilas Kálmánnénak és az egyesület valamennyi tagjának. Szintén ezen a napon vehette birtokba a lakosság az önkormányzat eltt épült parkolót, amelynek megépítése során törekedtünk arra, hogy az a memléki környezethez h legyen. A parkoló összefogással épült, mind az önkormányzat, mind az egyházközség részérl voltak önkéntes segítk, és önzetlen vállalkozók, akiknek munkáját, támogatását ezúton is köszönjük. Az építéssel kapcsolatban ,- Ft, anyaköltség és ,- Ft munkadíj merült fel. Az ünnep méltó befejezéseként este községünk lakói és az itt tartózkodó vendégek gyönyörködhettek kivilágított várunkban. A látvány impozáns volt, ezt többen fotókkal is megörökítették. Ez a kivilágítás most ideiglenes volt, de terveink között mindenféleképpen szerepel az állandó kivilágításhoz szükséges engedélyek és pénzeszközök megszerzése. Ez a nap településünk igen szép ünnepnapja volt, melyen együtt és önfeledten ünnepeltek községünk katolikus és evangélikus vallású lakói, berkenyeiek, diósjeniek, valamint a hazalátogató családtagok.

7 2007. december hó 7. oldal Római tanulmányi út A Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmveldési Intézet június 5-én tartotta az általános és középiskolai tanulók tanulmányi versenyeit értékel díjátadó ünnepségét, ahol az Intézet díjain kívül, különdíjak átadására is lehetség nyílt. A Pedagógiai Intézet véleménye szerint: A nógrádi Általános Iskola a megyében kiemelkedik tehetséggondozó munkájával, s a sok szép eredményt elért versenyz közül helytelen lenne nekünk különdíjra javasolni. Képvisel-testületünk június 1-i ülésén a megyei és országos tanulmányi versenyeken helyezést elért tanulók és az ket felkészít tanárok számára, repülgépes 4 éjszakás római tanulmányutat ajándékozott. A tanulmányi út fedezete valamennyi képvisel által felajánlott 3 havi tiszteletdíj és járulékainak összege, valamint a polgármester támogatása. A tanulmányútra szeptember között került sor, amelynek költségelszámolása a következ: 126/2007 (X. 26.) sz. képviseltestületi határozat Nógrád Község Önkormányzat a római tanulmányút költségeit, amelyen 12 diák és 4 f pedagógus vett részt az alábbiak szerint fogadja el: Kiadások: repüljegy ,-Ft szállás és egyéb költségek (belépjegy, idegenvezetés, stb) ,-Ft Összes kiadás: ,-Ft Ennek fedezete: Képviselk által lemondott tiszteletdíj járulékkal együtt ,-Ft polgármester felajánlása: ,-Ft szi Vigalomból származó bevétel: ,-Ft összes bevétel: ,-Ft A testület felkéri a polgármestert, hogy az összegek költségvetésen történ átcsoportosításáról gondoskodjon. Határid: február 28. Felels: polgármester A tanulmányút résztvevi a következk voltak: Tanulók: Gyri Kata, Hídvégi Ramóna, Keresztes Korinna, Keresztes Konrád, Kovács Dóra, Nyerges Dániel, Paulinyi Zoltán, Rottek Dorina, Rottek Máté, Tóth Fanni, Turi Gábor, Vrecza Patrik. Felkészít tanárok: Kovács Ágnes, Kovács Józsefné, Maglódiné Sági Gabriella, Turi Gyuláné. A csapatot elkísérte néhány képvisel, a polgármester, a jegyz és hozzátartozóik, természetesen mindenki saját költségén! Ezúton is szeretném megköszönni tanulóinknak és a felkészít tanároknak lelkiismeretes munkájukat, amellyel öregbítették iskolánk és községünk hírnevét. További sok sikert, kitartást és jó egészséget kívánunk Mindannyiuknak! Köszönet a képviselknek önzetlen támogatásukért és külön köszönet Zverkó Pál képviseltársunknak, aki római tartózkodásunk ideje alatt étkeztetésünkrl, az idegenvezetésrl és szállításunkról nagyszeren gondoskodott. Rómában jártunk Nem hittem volna, hogy valaha még egyszer olyan élményben lesz részem, mint tavaly, amikor Párizsban jártam. De tévedtem. Az évzáró ünnepélyen mindenki meglepdve fogadta a polgármester néni bejelentését, hogy az elz tanévben remekül szerepl tanulók, valamint felkészít tanáraik az idén Rómába, az örök városba utaznak. Életemben elször ültem repülgépen, és ez óriási élmény volt számomra. Ez a túra 4 napos volt. Repülgéppel utaztunk Rómába, ami néhány embert eléggé megijesztett. Két apácazárdában voltunk elszállásolva. Reggelit az apácazárdában kaptunk, ebédet és vacsorát pedig a római Magyar Akadémián. Idegenvezetnk egy magyar egyetemista hallgató volt, aki mvészettörténelem szakon tanul. Kora délután már Rómában jártunk, megkezdtük a város felfedezését. A második napon a Szent Péter bazilikába vezetett utunk. Minden kedden a bazilika egyik kápolnájában magyar nyelv szentmisét tartanak. Ezen vettünk részt egy erdélyi csoporttal együtt. Megható volt hazánktól távol a magyar és a székely himnuszt elénekelni. A Vatikáni-kertben minden zöldellt, hiszen a kert tele volt szebbnél szebb növényekkel. Az egyik fán papagájok ültek. Szerintem a legtöbben eddig még csak ketrecben láttunk papagájt. A legnagyobb élményt az jelentette, amikor feljutottunk a bazilika kupolájába és onnan néztük az alattunk elterül Rómát. Beláttunk onnan mindent, különösen a Vatikán kertjét, mely csodálatosan szép volt. A kertben a pápai címer virágokból és más növényekbl volt kirakva. Engem, mint leend történészt a Colosseum izgatott a legjobban. Végre eljött az a nap is amikor megérkeztünk a római birodalom egyik legnagyszerbb alkotásához. Fantasztikus élmény volt ott állni, ahol 2000 évvel ezeltt a római polgárok nézték a gladiátorviadalokat. A Colosseumot már sokszor láttam képen, de élben mégis más. Láttuk azt a helyet ahol egykor a gladiátorok vívtak élet-halál harcot. Persze most egy harcos sem volt ott, de oda tudtam ket képzelni. A Vatikán területén található Vatikáni Múzeumba is ellátogattunk, kb. 2 órás sorban állás után jutottunk be. Itt megcsodálhattuk a görög és római mvészet nagyszer alkotásait, pl. Laokoon szoborcsoportot, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello alkotásait. Megnéztük a híres Sixtusi kápolnát, amelynek boltozatát Michelangelo festette. Ugyancsak felejthetetlen élmény volt számomra a Forum Romanum romjai között sétálni. A történelmi memlékek megtekintése után felüdülés volt a tengerparton töltött délután, hiszen többen közülünk elször láttak tengert. A tengerparton a cápáktól féltem, de utána megnyugodtam, mert rádöbbentem, hogy ide nem jönnek ki. Városnéz sétánk során megcsodáltuk az Angyalvárat és átsétáltunk a Tevere egyik hídján. A látottak alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a Duna sokkal nagyobb és szélesebb, mint a Tevere. Ezután visszasétáltunk a római Magyar Akadémiára, ahol elfogyasztottuk Zverkó Pali bácsi által készített fenséges ebédet. Délután megtekintettük azt a helyet, ahol

8 8. oldal december hó Giordano Brunot elégették. Majd történelmi sétánk a Viktor Emanuel emlékmhöz vezetett. Lenygözött minket ez a hatalmas fehér épület! Láttuk Romolus és Remus szobrának mását, valamint egy furcsa, kör alakú, lyukas tetej építményt, amit Pantheonnak hívnak. Megkóstoltuk a híres olasz pizzát, (a magyar sokkal finomabb) és hosszasan elidztünk Róma legszebb szökkútja, a Trevi kút eltt. A nyüzsg emberáradaton keresztülküzdöttük magunkat és így jutottunk fel a nevezetes Spanyol lépcs legtetejére. Sajnos hamar véget ért az út. A repült visszafelé is nagyon élveztem méter magasságból csodálatos volt a kilátás. Hamar megérkeztünk Budapestre. Köszönjük mindazoknak, akit anyagilag támogatták ezt az utat és megszervezték számunkra. Köszönjük Pali bácsinak a vendéglátást és a finom ételeket. Mivel minden út Rómába vezet, remélem, hogy még sokat eljutnak ide az örök városba, és ket is lenygözi a város szépsége, ahogyan minket is lenygözött. Az élménybeszámolót Gyri Kata, Keresztes Konrád, Rottek Dorina, Rottek Máté, Turi Gábor, Vrecza Patrik írásaiból válogattuk. A tanulmányi versenyekrl. (már nem röviden!) Az elz számban A tanulmányi versenyekrl röviden cikknek sajnálatos módon / technikai okokból / - csak az els mondatai jelentek meg. Akkor még csak ízelítt adhattam a versenyek állásáról, hiszen több verseny május közepén illetve végén zajlott. Az elmúlt tanévben 22 olyan diákunk volt, akik a különböz tanulmányi versenyeken kimagasló teljesítményt nyújtottak. Közülük 10-en a megyei versenyek I., II., III. helyezéseit hozták el. Négy tanulónk pedig országos szinten mérhette össze tudását, felkészültségét a megyék legjobbjaival. A 2006/2007-es tanév legkiválóbb diákjai az alábbi tanulók voltak: GYRI KATA 5. o. Kaán Károly Természet-és Környezetismereti Verseny - megyei I. hely - országos VI. hely Verseny - megyei I. hely VRECZA PATRIK 5. o. Verseny megyei II. hely ROTTEK DORINA 6. o. Verseny megyei I. hely Kaán Károly Természet- és Környezetismereti Verseny megyei II. hely Kazinczy Szépkiejtési Verseny megyei III. hely TÓTH FANNI 6. o. Verseny megyei II. hely Kaán Károly Természet- és Környezetismereti Verseny megyei V. hely ROTTEK MÁTÉ 7. o. Herman Ottó Országos Biológia Verseny megyei I. hely országos VIII. hely Országos Történelem Tanulmányi Verseny megyei I. hely Teleki Pál Földrajz Földtan Verseny megyei II. hely Nyelvünkben élünk Verseny megyei IV. hely TURI GÁBOR 7. o. Országos Történelem Tanulmányi Verseny megyei II. hely Teleki Pál Földrajz Földtan Verseny megyei III. hely KERESZTES KORINNA 8. o. Nyelvünkben élünk Verseny megyei I. hely - országos X. hely Verseny megyei III. hely Herman Ottó Országos Biológia Verseny megyei III. hely KOVÁCS DÓRA 8. o. Verseny - megyei I. hely NYERGES DÁNIEL 8. o. Teleki Pál Földrajz Földtan Verseny megyei II. hely Országos Történelem Tanulmányi Verseny megyei III. hely PAULINYI ZOLTÁN 8. o. Történelem Levelez Verseny megyei I. hely CSABUDA BENCE 8. o. Teleki Pál Földrajz Földtan Verseny megyei V. hely Megyei Informatika Verseny IX. hely SZALAY DOROTTYA 8. o. Nyelvünkben élünk Verseny megyei V. hely KERESZTES KONRÁD 7. o. Országos Angol nyelvi Verseny megyei VI. hely Teleki Pál Földrajz Földtan Verseny megyei XVII. Hely NAGY TÍMEA 8. o. Verseny megyei VII. hely SZAKÁLLAS BOGLÁRKA 5. o. Kaán Károly Természet-és Környezetismereti Verseny megyei VIII. hely DRAJKÓ ADRIENN 5. o. Kaán Károly Természet-és Környezetismereti Verseny megyei IX. hely HEGEDS BARBARA 5. o. Kaán Károly Természet-és Környezetismereti Verseny megyei XII. hely ERDÉLYI DÓRA 4. o. Móra Ferenc Megyei Nyelvtan. és Helyesírási Verseny IX. hely JAKABOVICS ZSOMBOR 4. o. Móra Ferenc Megyei Nyelvtan és Helyesírási Verseny IX. hely Tanítványaink bekapcsolódtak több levelezs versenybe is, ahol szintén remekeltek. Az alábbi tanulók értek el jó helyezéseket ezeken a versenyeken : Anyanyelvi tanulmányi verseny Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia Keresztes Korinna 8. o.- megyei II. hely Vrecza Patrik 5. o. megyei IV. hely Kovács Dóra 8. o. megyei VIII. hely Maruszki Viktor 5. o. megyei XIV. hely Paletta országos mvészeti és tanulmányi verseny Csabuda Bence 8. o. I. hely informatika Szalay Gerg 6. o. II. hely magyar nyelv és irodalom Tóth Fanni 6. o. IV. hely történelem Biológia levelez verseny (Váci Madách Imre Gimnázium) Keresztes Konrád 7. o. III. helyezés Kovács Dóra 8. o. III. helyezés Turi Gábor 7. o. IV. helyezés Paulinyi Zoltán 8. o. V. helyezés Nógrádi Zoltán 7. o. IX. helyezés A sportban is sok szép, kiváló eredmény született. A Kisiskolák megyei versenyén Keresztes Konrád I. helyezést ért el 600 m-es futásban, Hidvégi Ramóna II. helyezést ért el 800 m-es futásban A lány - és fiú csapat egyaránt I. helyezést ért el atlétikában. Csuhara Szintia 5. o. Jakabovics Zsombor 4. o. Drajkó Adrienn 5. o. Kiszelák Nicholas 4. o. Miklós Alexandra 5. o. Klúcsik Larion 4. o. Rottek Dorina 6. o. Schlenk Dávid 6. o. Lajkó Nikoletta 7. o. Keresztes Konrád 7. o. Kovács Dóra 8. o. Varga Szilárd 8. o. Megköszönöm a tanulók lelkes, kitartó, szorgalmas munkáját, s egyben köszönetemet fejezem ki tantestületünknek, a felkészít pedagógusoknak (Csabuda János, Kovács Ágnes, Kovács Béláné, Kovács Józsefné, Maglódiné Sági Gabriella, Somogyi Zsuzsanna) azért a nem csekély munkáért, amivel tanítványainkat a kitn teljesítményekhez hozzásegítették. Bízom abban, hogy az idei tanévben is hasonlóan szép eredményekkel örvendeztetnek meg tanítványaink. Turi Gyuláné igazgató

9 2007. december hó 9. oldal Jó Nógrádon kismamának lenni! Újonnan a faluba került kismama vagyok, a nevem Bozzay Cecília. A férjem, Kollár Zsolt evangélikus lelkész. Van egy majdnem két éves kisfiunk, Kollár-Bozzay András László, Bandu. Nagy örömmel tapasztaltuk meg Nógrádon, hogy baba-mama klub, JÁTSZÓHÁZ mködik a faluban, ahol a babák is és a mamák is programra és társaságra találnak. Városi létemre (tudniillik szekszárdi születés vagyok, ott nttem fel és iskoláimat is ott végeztem. A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fiskolai Karán, német mveltségterületes tanítónként diplomáztam 2004-ben), szomorúan tapasztalom, hogy a falvakban mennyire elfogy a saját korosztályom, így a gyermekek száma is rohamosan csökken. Ez magával vonzza azt a következményt, hogy a fiatal szülk a könnyebb boldogulás érdekében inkább valamelyik közeli városba költöznek. A gyermekeiket pedig valamelyik városi bölcsdébe megpróbálják beíratni. Csak, hogy tudja a Kedves Olvasó, ez nem egy egyszer dolog. A bölcsdei beíratás feltétele ugyanis az adott városban lév állandó lakos titulus. Amennyiben valaki saját lakással rendelkezik az adott városban, ez könnyszerrel elintézhet, de abban az esetben, ha valaki mondjuk Nógrádról szeretné behordani a csemetéjét Vácra, máris komoly akadályok eltt találja magát. Az els akadály a túljelentkezés. Az els küzdelmünk a várólista kivárásával lesz. Ha mégis sikerül beíratni a gyermeket, akkor még számolnunk kell a mindennapi bevitel költségeivel és a bölcsde költségeivel. Aztán jönnek még olyan feltételek, amelyek sok szül nevelési elveivel ellentétben állnak. (Pl.: Nem kötelez oltások beadatása, stb.) Ideköltözésünkkor nagyon megörültem, amikor Viszkeletiné Gyömbér Márta megkeresett és elhívott bennünket családostul a Játszóházba. Márta szakképzett óvón. A szakképzettségén felül pedig, ami nekem, mint (zenész és pedagógus) anyának igen fontos, igen muzikális, kreatív, állandó jókedvvel, nagy kitartással, alkalmazkodó készséggel megáldott asszony. A szülk közt van még egy óvón, így máris ketten foglalkoznak kis csemetéinkkel. Nyugodt szívvel merem állítani, hogy ennél jobb bölcsi-pótlékról álmodni sem mertem volna. Hogy miért ilyen jó? Miért beszélje rá magát a Kedves Olvasó, Nagypapa, Nagymama, Anyuka, vagy Apuka a családban lév három év alattiak odajáratására? A Tzoltó Egyesület hírei A fent említett akadályokat egytl egyig elfeledhetjük. Se beíratás, se várólista, se költségek. Mint minden szül, én is csak a legjobbat szeretném adni a fiamnak. Azzal, hogy hetente kétszer lehetségünk nyílik eljárni a nyáron felújított, csodálatosan kialakított játszóház-könyvtár helyiségbe, azzal a legjobbat adom. Amellett, hogy jól képzett óvón foglalkozik a gyerekekkel, tiszta, kulturált helyen, amellett a szülk is megismerkedhetnek egymással. Ez nagyon hasznos, ha rögtön számba vesszük a következ tizenegynéhány évet. A három óvodai és aztán a nyolc általános iskolai évben valószínleg sokszor egymásra lesznek utalva. A foglalkozások során nemcsak a gyerekek képességeit és készségeit fejleszti Márta óvón, hanem a szülk is kikapcsolódhatnak, vagy akár útmutatást is kaphatnak utódaik továbbfejlesztéséhez. A kisgyermekek összeszoktatása, elkészítése az óvodai és iskolai évekre következetesen, fokozatosan történik. Minden alkalom évszaknak, alkalomnak és életkornak megfelel programot kínál. Legyen az akár bábozás, hajtogatás, éneklés, táncolás, festés, nyomdázás, gyurmázás, vagy bármi, mind a Viszkeleti gépkocsi felújítására fordítunk. Sikerült vásárolnunk 2 db srített levegs légzkészüléket, amely biztonságosabbá teszi a beavatkozásokat, viszont ennek az eszköznek évente jelents költségei vannak. Ez év szeptemberében együttmködési megállapodást kötöttünk a Poborszowie-i (Lengyelország) Önkéntes Tzoltósággal, amely célja ápolni és fejleszteni a baráti család kreativitását, ügyességét, valamint szaktudását tükrözi. Kedves Olvasó, engedje meg, hogy a személyes tapasztalataimat megosszam Önnel! Egy hónapja járunk Banduval a Játszóházba, és örömmel tapasztalom, hogy rengeteget fejldött a kisfiam ilyen rövid id alatt is. Nyaralásunk során szomorúan vettük észre, hogy Bandu fél a gyerekektl, ami nem csoda, hiszen elz lakhelyünkön, és a környezetünkben nem nagyon akadt hasonló korú társasága. Most már odáig jutottunk, hogy keresi a pajtásokat! Kézügyessége, beszédkészsége szintén nagyon fejldik. Köszönhet a közös játékoknak, éneklésnek, mondókáknak, bábozásnak. Kedves Olvasó, Apuka, Anyuka, Nagypapa, Nagymama! Akar két szabad délutánt magának hetente? Ha igen, akkor jöjjön el csemetéjével szerdán és pénteken 9 órától a játszóházba (a mveldési ház könyvtárhelyiségénél)! Garantált a délutáni hosszú alvás! A nívós, játékosan fejleszt programokkal úgy lefárad kisfia, vagy kislánya, hogy a délutánból biztosan nyer két órát magának. Nem hiszi? Járjon utána! És ami ebben a mi világunk - ban fontos: Ingyenes! Kötetlen! Kedves Márti! Ezúton köszönjük a dalolásod, jókedved, kedvességed, kitartásod! Kívánjuk, hogy még évtizedekig tedd boldoggá és ügyessé a nógrádi cseperedket a Játszóházban, amire méltán lehet büszke Nógrád község! Bozzay Cecília kapcsolatokat mindkét ország és az Önkéntes Tzoltóságok javára, valamint EU-s támogatások elnyerésére. Látogatást tettünk lengyel barátainknál melyet k is viszonoztak, lenygözött vendégszeretetük és barátságosságuk. Reméljük a kialakult jó kapcsolat a késbbiekben is eredményes marad. Lestyán József ÖTE parancsnoka Tájékoztatjuk önöket a Nógrádi Önkéntes Tzoltó Egyesület évi eseményeirl. Az év folyamán 5 tzeset és 8 mszaki mentésnél kellett beavatkoznunk. Ezek nagy részét a Váci Tzoltóság kiérkezése eltt sikeresen felszámoltuk. Dicséret illeti a tagjainkat, hiszen minden esetnél 4-6 f dolgozott. A 2007-es évben két versenyen vettünk részt, sagárdon és Diósjenn, ahol jó helyezéseket értünk el. A 2006-os pályázaton nyert pénzekbl tovább építettük a szertárat, valamint felszereléseket vásároltunk. Az idén is nyertünk Ft-ot, amit felszerelésekre és a

10 10. oldal december hó Hagyományokhoz híven szeptember utolsó hétvégéjén megrendezésre került szi Vigalom rendezvényünk. Szeptember 29-én (szombaton) színpompás népviseletbe öltözött felvonulók járták községünk utcáit, zenei kísérettel, énekszóval. A felvonulók a mulatós helyeken tánccal szórakoztatták, borral, szlvel és pogácsával kínálták az érdekldket. A felvonulást követen Mveldési Házunk eltt a Szdligeti Szuper Nagyik msora gondoskodott a jó hangulatról. Valamennyi felvonulót köszönetképpen megvendégeltünk a Mveldési Házban. Este fergeteges szüreti bált rendeztünk az Általános Iskola Tornacsarnokában. Az általános iskolások nyitótánca és az AGRA hastáncmvész és a tztáncos lányok szórakoztatták a bálozókat. A terem díszítésében közremködtek az Általános Iskola pedagógusai, a Napraforgó Hagyományrz és Szociális Egyesület tagjai, az Önkéntes Tzoltó Egyesület tagjai, amelyet ezúton is megköszönünk. Szeptember 30-án (vasárnap) a Sportpályára sokan elfogadták meghívásunkat egy közös ebédre, majd az azt követ msorra. Ihos József humorista és a GROOVEHOUSE együttes produkcióját jól kiegészítette a SILVERSTAR együttes táncos msora és a környez települések szi Vigalom hagyományrz csoportjainak eladása. Azt gondolom, minden korosztály a programok között talált magának megfelel szórakozást és kellemes volt az együttlét. Képviselink nagy része 2 havi tiszteletdíját ajánlotta fel a rendezvény lebonyolításának fedezetére, amelyet ezúton is tisztelettel megköszönök. A rendezvény lebonyolításának pénzügyi elszámolása a következ: 125/2007. (X. 26.) sz. képviseltestületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az szi Vigalom rendezvény elszámolását az alábbiak szerint fogadja el: Bevételek képviselk által lemondott 2 havi tiszteletdíj járulékkal adományokból ebédtérítés Bevétel összesen: ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Kiadások Eladómvészeknek kifizetett ,-Ft élelem és egyéb készletvásárlás ,-Ft Összes kiadás: ,-Ft A testület ezen felül köszönettel vette a polgármester azon felajánlását, amely szerint eszközöket vásárolt és szolgáltatás díját fizette ki, összesen: ,- Ft értékben. A rendezvény maradvány bevételérl a testület úgy rendelkezett, hogy ,- Ft kerüljön a római út fedezeteként átcsoportosításra. A fennmaradó ,- Ft pedig kerüljön tartalékba helyezve. A testület felkéri a polgármestert, hogy az összegek költségvetésen történ átcsoportosításáról gondoskodjon. Határid: február 28. Felels: polgármester Bízom abban, hogy aki megtisztelte rendezvényünket jól érezte magát. Ezúton is szeretném megköszönni valamennyi felvonulónak, díszítnek, a húsokat adományozó Vadásztársaságoknak, Villányi Péter és Keresztes Konrád képviselknek, az óvoda dolgozóknak, az óvodai konyhásoknak és élelmezésvezetnek, a Sárközi családnak, az önkormányzat dolgozóinak és a tombolába adományozók segítségét, hiszen munkájuk és támogatásuk nélkül nem sikerülhetett volna ilyen színvonalasra rendezvényünk. Helyi népviseletet bemutató fotókiállítás Nagy örömömre szeptember 29-én, az szi vigalom alkalmával ismét látható volt (mint augusztus 20-hoz kapcsolódó ünnepen) a helyi népviseletet bemutató fotókiállítás a Nógrádi Mveldési Házban. Széplaki József és Sorok Péter budapesti fotósok jól áttekinthet, befogadható képanyagot állítottak össze, életre keltve a feledésbe merül népi értékeket. A mteremben készült felvételek hen ábrázolják a helyi ünnepi viseletet, felsorakoztatva a ni-, férfi-, gyermek, esküvi és menyecske öltözetet. A csoportos képek a hagyományos beállításokat követik. Külön érdekesség, hogy a ruhák bemuta- Elkészült útfelújítások Hosszas várakozás után, amelyet a peres ügyünk elhúzódása okozott, elkészült a Hunyadi utca fels részének asztalt burkolat felújítása, amelynek összköltsége Ft volt. A beruházás támogatására évben benyújtott pályázatunk kedvez elbírálása folytán Ft pályázati pénzeszközt Ft saját ervel kellett kiegészítenünk. Éltünk a pályázati lehetségekkel 2007-ben is. Ennek eredménye képen a Szondi utca fels részét sikerült felújítanunk Ft -os összköltséggel, amelyhez Ft pályázati pénzeszközt sikerült nyernünk. A két utca közti Kiss János utca is új aszfalt burkolatot kapott Ft útalap készítési költség terhelte az önkormányzatot. Keresztes Konrád alpolgármester vállalta, és saját költségén leaszfaltoztatta az utcát. A képviseltestület nevében megköszönöm az útépítéseknél nyújtott segítségét. Az Almáskertben a tására a község lakóit kérték fel, így portrékon is felismerhetjük ket. A hímzett motívumok finomságát, színvilágát és a menyasszonyi fejdísz gazdagságát a közeli képek szépen kiemelik. A régi felvételek és a kendkötés mveletének bemutatásával személyessé és mozgalmassá vált a kiállítás. Megindító volt látni a falu látképét és a katolikus templomról készült felvételt. A dicséretes kezdeményezés és a sikeres megvalósítás után, biztatom a szervezket a Nógrádi Napraforgó Egyesületet a képanyag szélesebb közönség eltti bemutatására. Polgárr Egyesület alakult Tájékoztatom Önöket, hogy községünkben hivatalosan án megalakult a Nógrádi Polgárr Egyesület. F feladatunknak a közrend és a közbiztonság, a bnmegelzés, a gyermek és ifjúságvédelem, a környezetvédelem került a zászlónkra! E nemes célokat jelenleg 37 f önkéntes egyesületi tag végzi a község bel- és külterületén, mint járr tevékenységet. Kérem, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat. Köszönettel: Nógrádi Híradás Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa Felels kiadó: polgármester Szerkeszt: polgármester és Árpásné Schlenk Judit jegyz A szerkesztk munkatársai: Mlinárcsek Márta és Bertyák Istvánné. A lap ingyenes. Megjelenik negyedévente 700 példányban. Készült a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. üzemében. Felels vezet: Pál György 2651 Rétság, Táncsics M. u. 16. sz. Bodolai Szilvi Viola utca egy szakaszán beton burkolatot kapott az utca, azon a részen, amely szinte már járhatatlan volt. Reméljük az anyagi erforrások lehetséget biztosítanak a további útfelújítások folytatására. polgármester Gáspár Ferenc elnök

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Céltartalék. Megnevezés

Céltartalék. Megnevezés Céltartalék 5/D.sz. melléklet EFt-ban EFt 1.) A i költségvetésrl szóló 2005. CLIII. Tv. 52. (1) bekezdés szerint a helyben maradó személyi jövedelemadó 5,59 %-a 553.214.295 Ft * 5,59 % = 30.924.679,- Ft

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 37/2009. (X. 20.) Kt. rendelete az avar és kerti hulladék

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Szálka Község Képvisel-testületének a évi költségvetésrl szóló 1./2009. ( II.18.) önkormányzati rendelete

Szálka Község Képvisel-testületének a évi költségvetésrl szóló 1./2009. ( II.18.) önkormányzati rendelete Szálka Község Képvisel-testületének a 2009. évi költségvetésrl szóló 1./2009. ( II.18.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzatának Képvisel-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

II. Támogatások

II. Támogatások Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-177 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket költségvetésének 1. mód. melléklet a 4/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez evételek forrásonként z adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Tura Város Önkormányzat Képvisel Testületének 10/2005.(IV.26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Tura Város Önkormányzat Képvisel Testületének 10/2005.(IV.26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzat Képvisel Testületének 10/2005.(IV.26.) rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képvisel Testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Balatonszemes Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE. Önkormányzat évi. költségvetés.

Balatonszemes Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE. Önkormányzat évi. költségvetés. Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE Az Önkormányzat 2007.évi költségvetés végrehajtásáról 1 Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz.mellékle Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2004 évi ei. 2004 évi mód.ei. 2004 évi tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1860 1860 2775

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.I. félév teljesítése BEVÉTELEK

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.I. félév teljesítése BEVÉTELEK 1 1. számú melléklet BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.I. félév teljesítése BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban s.sz s.sz megnevezés 2010.évi eredeti 2010.évi módosított 2010.évi teljesítés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2. E rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba. Pásztó, 2013. november 14. Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2014..

2. E rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba. Pásztó, 2013. november 14. Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2014.. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 1/2013. (I.31) önkormányzati rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. I. félévi költségvetési beszámolóját 114.025 E Ft bevétellel ebbõl 54.325 E Ft költségvetési támogatás 12.907 E Ft mûködési célú pénzeszköz átvétel

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben