Ádvent MEGHÍVÓ. Karácsony december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ádvent 2007. www.nograd-var.hu MEGHÍVÓ. Karácsony. 2007. december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2."

Átírás

1 december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Ádventi várakozásban telnek napjaink, heteink ilyenkor decemberben. Elkészítettük az ádventi koszorúkat és díszeket otthonainkban, hogy heteken át díszítsék lakásunkat, ünnepivé varázsolva a hangulatunkat. Kitettük az ünnepi díszít fényeket is, esténként kigyulladnak a színes kavalkádot árasztó fényfüzérek, az angyalkák, a gyertyák és a csillagok a fenyfákon, a háztetkön, az ablakainkban vagy épp az erkélyeinken. Szeretjük ket, hozzá tartoznak ünnepünkhöz, de vajon miért is használjuk mindezeket?! Sokszor nem is tudjuk igazán, csak azért, mert szép, mert így szokás, mert gyönyörködhetünk benne, mert ünnepi... Pedig mindezek egyvalamire, egyvalakire akarják irányítani a tekintetünket, akirl Zakariás próféta is írt: Király érkezik hozzánk, aki igaz, és diadalmas! Aki fényt, aki világosságot hoz szürke, hétköznapi életünkbe! Aki igazságot teremt földi igazságtalan világunkban! Aki nem földi uralkodó módjára közelít, hogy uralkodjék felettünk, hogy kihasználjon minket, hanem aki szabadító Úrként érkezik, hogy a rabságból szabadítson meg minden embert. Mert észrevétlenül is rabokká válunk: a bnök rabjaivá. Az önzés rabjaivá, az érzéketlenség és szeretetlenség rabjaivá. Jézus azért jött, hogy a rabláncokat eltépje, hogy igazságos királyként uralkodjék a szívünkben és Ádvent 2007 életünkben. Hogy t kövessük, hogy vele éljünk, és hogy minden egyes nap csodás, ünnepélyes és meghitt lehessen, ne csak a szeretet ünnepe -ként emlegetett karácsony. Hogy minden napunk karácsony lehessen, ehhez az kell, hogy befogadjuk otthonunkba az érkez Királyt, Jézus Krisztust! A fogadásához minden kész: fények, gyertyák, koszorúk, díszek, emelkedett ünnepi hangulat... De készek vagyunk-e mi magunk? Készen van-e a szívünk? Jézus, a mi királyunk érkezik hozzánk! igaz és diadalmas! Kollár Zsolt evangélikus lelkész A Nógrádi Evangélikus Gyülekezet ünnepi alkalmai: Ádventben Istentisztelet minden vasárnap déleltt fél kilenckor. Szentesti Istentisztelet dec. 24-én délután 4 órakor a gyülekezeti teremben. Karácsony els napján, 25-én reggel 8 órakor úrvacsorával. Karácsony második napján, 26- án reggel 8 órakor szintén úrvacsorával. Óév napján, december 31-én Istentisztelet este 17 órakor. Újévi Istentisztelet reggel 8 órakor Úrvacsorával. Kéthetente szombat este 6 órától a fiataloknak 14 éves kor felett ifjúsági együttlétet tartunk a parókián, így december 22-én este 6 órakor is. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! Isten velünk, áldott ünnepeket! Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká! Az Úr Jézus fenti mondatát Karácsony táján így lehetne módosítani: Ne tegyétek az ünnepeimet, és a Ti ünnepeiteket vásárcsarnokká! Gondoljuk meg, mirl kellene szóljon Karácsony ünnepe!? Nekünk keresztényeknek Jézusról, a Megváltó születésérl, a szabadulás örömérl, a családi együttlétekrl, a szeretetrl és a kiengeszteldésrl. Mi ehelyett futkosunk, ajándékokért loholunk, takarítunk...és a végére úgy elfáradunk, hogy sokszor csak idegeskedéssel, kapkodással, netán veszekedéssel telik el a Karácsony. Halljuk és fogadjuk meg Jézus intését! Legyen újra az Övé és miénk Karácsony Legszebb ünnep a karácsony, Szívet, lelket megható, A fenyfa mellett állva, Olvadozunk, mint a hó. Meghitt béke és reménység Tölti el a szíveket, Megigéz áhítattal Szétárad a szeretet. Boldog végre minden ember Örvendezve énekel, Csilingel harangszóra Önfeledten táncra kel. Lélekmelenget érzés, Karácsonyi hangulat, Gazdag, szegény együtt örül, Felemel pillanat. (Szarvas Imre) Karácsony! Nagyobb ajándék, ha békében, szeretetben együtt vagyunk, beszélgetünk, éneklünk, imádkozunk, mesélünk, mint a sok tarka-barka fölösleges csecse-becse a fa alatt. Kell az ajándék, de nem minden áron! Áldott szép Karácsonyt és boldog új esztendt kívánok minden nógrádinak! Gyry Csaba r. kat. plébános Szentmisék az ünnepen: XII óra - éjféli mise XII óra - ünnepi mise XII óra - Karácsony másnapja, Szent István vértanú ünnepe MEGHÍVÓ Nógrád Községi Önkormányzat képvisel-testülete nevében, tisztelettel meghívom december 28-án pénteken, 10 órakor tartandó közmeghallgatásra Nógrád Községháza tanácskozótermébe. Minden érdekld állampolgárt tisztelettel várunk! polgármester

2 2. oldal december hó Önkormányzati hírek Nógrád Község Önkormányzata Képvisel-testületének 4/2007. (III. 31.) rendelete Nógrád község évi költségvetésének végrehajtásáról Nógrád Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság évi költségvetésérl szóló évi CLIII. törvény, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. rendelkezéseinek figyelembevételével a évi községi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Nógrád község önkormányzata a község évi költségvetés végrehajtását: E Ft nyitó bankszámla egyenleggel E Ft bevétellel E Ft kiadással E Ft bankszámla maradvánnyal jóváhagyja. (2) A községi költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 1-4 sz. melléklet szerinti részletezéssel; (3) Az önkormányzat évi pénzmaradványát a 7. sz. melléklet szerint; (4) Az önkormányzat évi egyszersített beszámolóját az 5-7. sz. melléklet szerint; (5) Az önkormányzat vagyonleltárát a 10. sz. melléklet szerint állapítja meg. (6) A 8-9. sz. mellékletben foglaltakat tudomásul veszi. Bevételek részletezése 2. Intézményi mködési bevételek E Ft 3. Az Önkormányzat sajátos mködési bevételeibl E Ft realizálódott, az alábbi megosztásban: iparzési adó E Ft kommunális adó E Ft személyi jövedelemadó E Ft SZJA kieg. jöv. kül E Ft SZJA kiegészítés norm E Ft gépjármadó E Ft pótlékok, bírságok 200 E Ft egyéb sajátos bevételek 80 E Ft környezetvédelmi bírság 0 E Ft 4. Felhalmozási és tke jelleg bevételek teljesítése E Ft 5. Önkormányzat költségvetési támogatása E Ft 6. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök E Ft, melybl a TB-tl átvett pénzeszköz E Ft. 7. Fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel E Ft 8. Kiegyenlít, átfutó, függ bevételek 198 E Ft 9. Pénzforgalom nélküli bevétel: elz évi pénzmaradvány igénybevétele E Ft Kiadások részletezése 10. Az önkormányzat folyó kiadásai E Ft-ra teljesültek Folyó kiadásokon belül kiemelten: A) Személyi juttatások kiadása E Ft B) Munkaadókat terhel járulékok E Ft C) Dologi és egyéb folyó kiadások E Ft 11. Végleges pénzeszköz-átadásra, egyéb támogatásokra fordított kiadás E Ft 12. Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra E Ft lett fordítva. 13. Felújításra E Ft, felhalmozási és tke jelleg kiadásokra pedig E Ft lett felhasználva. 14. Munkabérhitel törlesztés E Ft 15. Függ és átfutó kiadások E Ft. 16. Költségvetési pénzmaradvány összege: E Ft. A pénzmaradványból E Ft a évi költségvetésben a bevételek között szerepel a pénzmaradvány további része az elz évi szállítói tartozások kiegyenlítésére fordítható. 17. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 1. sz. melléklet Nógrád Községi Önkormányzat évi bevételei adatok E Ft Bevételi forrás megnevezése évi tervezett E Ft-ban Módosított elirányzat E Ft-ban Teljesítés E Ft-ban Települési önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális étkeztetés Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési feladathoz Egyéb hozzájárulások egyes közokt. int. fenntart. onk Gyermek és ifjúságvédelemmel összefügg juttatások Helyi közmveldési és közgyjteményi feladatok Normatív hozzájárulások összesen Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Egyes jövedelempótló támogatásik kiegészítése Önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása Kötött felhasználású támogatások összesen Normatív hj. és kötött felhasználású tám. összesen Központosított elirányzatok Mködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb tám Helyi önk-ok fejlesztési támogatása Egyéb központi támogatás Helyi önkormányzatokat megillet támogatás ebbl átengedett szja Önkormányzat költségvetési támogatása Magánszemélyek kommunális adója Iparzési adó Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jöv. különbség mérséklésére SZJA norm. módon elosztott része Gépjármadó Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos mködési bevételei Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Saját ingatlan hasznosítása Önkor. Igazgatási tevékenysége Intézményi vagyon mködtetése Város és községgazdálkodás Köztemet fenntartás Szociális étkeztetés Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékok kezelése Mveldési házak tevékenysége Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Közmveldési könyvtári tevékenység Mködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrl Intézményi mködési bevételek Felhalmozási és tke jelleg bev Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Támogatásérték mködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek Támogatásérték bevételek összesen Kiegészítések, visszatérülések Mködési célú hitel Felhalmozási célú hitel Elz évi pénzmaradvány igénybev Függ, kiegyenlít és átfutó bev Bevételek mindösszesen

3 2007. december hó 3. oldal Cím Alcím Szakfeladat 4. sz. melléklet Nógrád Községi Önkormányzat évi bevételei Eredeti Módosított Teljesítés Személyi Járulékok juttatások elirányzat Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Pénzeszk. átad./ Tám. egyéb jutt. Hiteltörleszt. adatok E Ft Összesen 1.1. Önk. igazgatás Közutak üzem Saját ing. haszn Községgazdálkodás Vízkárelhárítás Köztemet fenntart Közvilágítás Telep. hulladékgazd Szennyvízelvezetés Település üz.össz Családsegítés Szociális étkezés Rendsz. pénz. ell Eseti pénzb. ell Házi segítségnyújtás Szoc. ellátás össz Háziorvosi szolg Védni szolg Egyéb eü. tev Állateü. tev Eü. ellátás össz Mveldési ház Községi könyvtár Munkahelyi étk Sportfeladatok Egyéb szórak. tev Egyéb fel. össz Önk. összesen Ált.isk.oktatás Óvodai nevelés Int. vagyon mk Óvodai int. étk Iskolai int. étk Ált. Isk. és Óvoda összesen Mindösszesen: Nógrád Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2007. (IX. 04.) rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérl A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 48. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Község Képvisel-testülete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérl a helyi körülmények megfelel szabályozása érdekében rendeletet alkot. Ebben az Országos Tzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) rendelkezéseivel összhangban a következket rendeli el: 1. A rendelet célja és hatálya (1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a leveg tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják. (2) A rendelet hatálya Nógrád Község közigazgatási területére terjed ki. (3) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetre kiterjed. 2. A rendelet alkalmazása szempontjából: (1) Avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (továbbiakban kerti hulladék) (2) Hasznosítása: kerti hulladék komposztálása. (3) Tároló edény: hulladékgyjt tartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy manyag zsák. 3. Az egészséges kórokozóktól és kártevktl mentes kerti hulladékot elssorban hasznosítani szükséges. 4. (1) Az ingatlanon keletkez nagyobb mennyiség kerti hulladék szabályos kezelése az ingatlantulajdonos feladata. (2) A háztartási hulladék szállításba be nem kapcsolt területeken a kerti hulladék kezelésérl a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni. 5. Az égetés szabályai (1) A kerti hulladékok égetése egész évben szerdai és szombati napokon 9-16 óra között történhet. (2) Égetni csak megfelelen kialakított tzrakóhelyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztet módon, nagykorú cselekvképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehet legkisebb zavarása mellett szabad. (3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelje, bérlje (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tzoltási feltételekrl, eszközökrl (pl.: oltóvíz, homok, stb.) (4) A füstképzdés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot elzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet. (5) A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiség avar- és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés várható idpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óráig tarthat. (6) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett idszakon kívül, valamint párás, ködös, ess idben illetleg ers szél esetén. (7) A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredet hulladék nem égethet. (8) Az égetés végén meg kell gyzdni arról, hogy a tz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történ lefedésérl. 6. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a jegyz engedélyével. 7. A hatóságilag elrendelt általános tzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 8. Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. 9. Védett természeti területen avar égetése tilos, indokolt esetben csak a jegyz engedélyével végezhet. 10. Aki az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó szabályokat megszegi, szabálysértést követ el és maximum forintig terjed pénzbírsággal sújtható. 11. Záró rendelkezés Az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésérl az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyz gondoskodik. Árpásné Schlenk Judit körjegyz polgármester Nógrád Község Önkormányzata Képvisel-testületének 3/2007. (III. 14) rendelete a Nógrád név használatának szabályozásáról Nógrád önkormányzat képviseltestülete az évi LXV. törvény 1.. (6)-ben kapott felhatalmazás alapján a Nógrád név használatáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed mindazon szervezetekre, akik nevükben a Nógrád nevet vagy változatlan formában vagy jelzs formában viselik, illetve viselni kívánják. 2.. A Nógrád név használatára vonatkozóan írásbeli kérelmet kell benyújtani, amelyben meg kell jelölni a kérelmez adatait, tevékenységi körének ismertetését, a névhasználat célját, indokát, módját, idtartamát, kiadványt és dísztárgy esetén annak tervét is. 3. (1) A Nógrád név használatával kapcsolatos döntést Nógrád község önkormányzatának képvisel -testülete gyakorolja. (2) A kérelem elbírálásáról a testület szabadon e rendeletben foglalt

4 4. oldal december hó Képvisel-testületünk pontosította 6. megérkezett az els két részlet, a Csurgó forrás helyi védelem alá Ez a rendelet január 01-jén amely 23 millió Ft. Reméljük, helyezésérl szóló rendeletét az lép hatályba. az utolsó részlet is az idei évben teljesül, így lehetségünk alábbiakban az eredeti rendeletet és Árpásné Schlenk Judit annak módosítását is közöljük. körjegyz polgármester nyílik arra, hogy a kártérítési összeget és annak kamatait 36z- Nógrád Község Önkormányzata e Ft-ot a következ Képvisel-testületének 20/2005. Nyomvonal süllyedések miatti években az utak felújítására (XII. 30.) peres ügyünk tudjuk fordítani, természetesen rendelete a Csurgó forrás helyi úgy, hogy pályázati támogatást védelem alá helyezésérl is igénybe szeretnénk venni hozzá. Ez az összeg jelen ismereteink szerint csak 2 utca felújítására lenne elégséges, ezért szükséges pályázni, hogy több utcát tudjunk felújítani. Már elkészült a József Attila utca felmérése, amelynek várható beruházási kiadása: e Ft, a Radnóti Miklós utca e Ft, a Mikszáth Kálmán utca e Ft. Felmérés alatt van még az Ady Endre utca, a Dózsa György utca, a Fekete-víz sor, valamint az Asztalos János utca. Reméljük, hogy a pályázati lehetségek bevonásával egyre több utcánk kap új aszfaltburkolatot. keretek között dönt. 4. (1) A névfelvételre és a névhasználatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: a) a jogosult megnevezését és székhelyét, b) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét, c) az engedély felvételének és használatának célját, d) az engedély érvényességének idtartamát, e) a felvétel és a használat módjával kapcsolatos esetleges egyéb elírásokat. (2) A kiadott engedélyekrl a hivatal nyilvántartást vezet az 1. számú mellékletnek megfelelen. 5. A név használatért az engedély megadása esetén a testület döntése után, de az írásbeli hozzájárulás kiadása eltt egyszeri ,-Ft összeg díjat kell megfizetni Nógrád község önkormányzata költségvetési számlájára. 6. Mentesülnek a díj megfizetése alól a) a helyi és megyei önkormányzat intézményei b) helyi és megyei non-profit szervezetek c) Nógrád településen székhelylyel vagy telephellyel rendelkez vállalkozók, vállalkozások. 7. A képvisel-testület megtagadhatja a névhasználat engedélyezését - amennyiben a névhasználat az önkormányzat érdekét vagy a közízlést sérti, vagy veszélyezteti - ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már engedély került kiadásra, - ha a nevet már valaki jogszeren használja. - ha a kérelem hiányosan kerül beadásra, és a kérelmez a hiánypótlásnak nem tesz eleget. 8. A képvisel-testületnek jogában áll a névhasználatot visszavonni, amennyiben arra a visel érdemtelenné válik, illetve az önkormányzat érdekeit sérti, vagy olyan tevékenységet végez amely büntetend bncselekmény, vagy közízlést sért. 9. Az önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben a kérelmez a névhasználattal kapcsolatban e rendeletben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy kifogással éljen a névhasználat engedélyezése iránt a Megyei Önkormányzatnál. 10. Aki jelen rendeletben foglalt névhasználattal kapcsolatos szabályokat megszegi azt szabálysértést követ el, és ,-Ft-ig terjed pénzbírsággal sújtható. 11. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Árpásné Schlenk Judit körjegyz polgármester Nógrád község Önkormányzata az évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint az évi LII. törvény 30. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következ rendeletet alkotja. 1. (1) Nógrád község Önkormányzata a település lakosságának egészséges ivóvízzel történ ellátásának biztosítása érdekében helyi védelem alá helyezi a Csurgó forrást, vagyis a forráshoz tartozó mindennem természetes és mesterséges vízgyjt, víztartó képzdményt, létesítményt (kutakat, vezetékeket, kifolyót, stb.). (2) A védelem kiterjed a Nógrád belterület 618/1. hrsz-ú terület jelkulccsal ábrázolt területére és annak védtávolságára, valamint a Nógrád külterület 0175/5. hrszú c. alrészlet területre. 2.. (1) A védelem alá helyezett területen csak olyan mezgazdasági vagy egyéb munkák végezhetk, amelyek a forrás jelenlegi állapotát nem változtatják meg, a vízfolyást, a vízhozamot semmilyen tekintetben nem változtatják meg, a vizet nem szennyezik. (2) Az önkormányzat a közterületen olyan munkálatokat végezhet, amely a kifolyónál balesetmentességet és fel nem használt víz elfolyását biztosítja. (3) Az önkormányzat feladata a forrással és minden képzdményével, létesítményével kapcsolatos mindennem állagmegóvási feladat elvégzése. 3. A forrás vize a lakosság ivóvízellátását szolgálja, azt kereskedelmi célból hasznosítani nem lehet. Onnan bármely magánszemély vizet vihet. 4. Az 1. -ban szerepl mindenkori ingatlan tulajdonosa köteles trni, hogy az önkormányzat a védettség betartásával annak ellenrzésével kapcsolatos tevékenységet a területen végezzen. 5.. (1) Aki jelen rendeletben foglalt tiltott tevékenységet követ el, vagy megakadályoz bárkit abban, hogy jelen rendeletben foglalt jogával éljen amennyibe tevékenysége más jogszabályba nem ütközik önkormányzati rendelet megszegésének szabálysértését követi el és ,-Ft-ig terjed összeg pénzbírsággal sújtható. (2) A szabálysértési eljárás lefolytatására a helyi jegyz jogosult. Elz számunkban tájékoztattuk a lakosságot, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezjénél a GEOTORR Rt-nél többszöri felszólításunk ellenére sem sikerült elérnünk a nyomvonal süllyedések javítását. Szakérti véleményt készítettünk Diósjenvel közösen a süllyedésekrl, amelynek alapján a kivitelez ellen vállalkozó szerzdésbl ered jótállási, szavatossági és kártérítési igény érvényesítése iránt indítottunk pert. A vállalkozói szerzdésben a Budapesti Ügyvédi Kamara mellett mköd eseti Választott bíróság illetékessége volt kikötve, ide nyújtottuk be keresetünket júliusában. Többszöri tárgyalási forduló és igazságügyi szakért kirendelése után a Választott bíróság október 24-én a következ, azonnal végrehajtható ítéletét hirdette ki: - Nógrád Község Önkormányzata részére ,- Ft kártérítést, és ennek május 14-tl a kifizetésig számított kamatát: ,- Ft-ot kell a pervesztesnek kifizetnie. - Perköltséget: ,- Ftot, kell megtéríteni, amelybl Diósjen Önkormányzatát ,- Ft illeti meg, mivel a perköltséget a kártérítési összeg arányában közösen fizettük meg. Részükre visszatérítjük a megellegezett öszszeget. Ügyvédünket a tke összeg 5 %-a illeti meg sikerdíjként, melyet önkormányzatunk fizet ki részére. Az ítélet kihirdetése után mivel fellebbezési lehetség nincs a vesztes fél (idközben átalakult ETS-Épít Beruházó és Szolgáltató Zártkören Mköd Rt.) részletfizetést kért, melyet közjegyzi okiratban rögzítettünk a következk szerint: 1. részlet ,- Ft, mely tartalmazza a perköltségeket: november 25-ig; 2. részlet ,- Ft november 30-ig; 3. részlet ,- Ft december 24-ig került, ill. kerül átutalásra. Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy számlánkra Volt Laktanya hasznosítása Részlet a polgármester június 3-i Falugylésen tartott beszámolójából: szeptemberében több éves munkánk eredményeként önkormányzati tulajdonba kaptuk a laktanya bels részét (a körletet), a hozzá vezet utat és a ntlen tiszti szállást. A laktanya mögötti raktár épületeket és az erdt (amely 200 ha terület) azt nem kaptuk meg, mivel arra a Honvédelmi Minisztérium több éves erdgazdálkodási tervet készített, azt nem minsítette feleslegessé. Viszont átjárási és közm vezetési szolgalmi jogot jegyeztetett a HM az önkormányzati tulajdonú részre, amely ketté szeli a mi területünket, ezzel is értékét csökkentve. A tulajdonba adást követen nyílt napot hirdettünk a lakosság számára, hogy minden érdekld megtekinthesse az átvett ingatlanok állagát. A megtekintés lehetségével 60 f élt, legtöbbjüknek kötdése volt a laktanyához, vagy ott dolgozott, vagy ott volt katona. A megjelentek nagy része megdöbbenéssel tapasztalta, hogy nem tett jót az épületeknek, hogy 1992-tl üresen állnak. A tetk több helyen beszakadva, a radiátorok, mosdók, csapok leszerelve, eltörve. Az utakon a gaz, a kisfák kinve. Valószínleg értékesebb lett volna az ingatlan akkor, ha mindjárt amikor üressé vált, akkor kapjuk tulajdonba. Az ingatlan átvételét követen 3 értékbecsltl kértünk árajánlatot az ingatlanok értékbecslésére. Az értékbecslés a ntlen tiszti szálló-

5 2007. december hó 5. oldal val együtt e Ft volt, amelyet képvisel-testületünk alacsonynak ítélt. Testületi ülésünkre meghívtuk az értékbecslt és indoklást kértünk az értékeléshez. Elmondása szerint a laktanya értékét nagyban rontják azok a terhek, amelyek az ingatlanon vannak. Nevezetesen: az átjárási és közmvezetési szolgalmi jog, valamint értékcsökkent tétel az, hogy a Petfi lakótelep lakóinak vízellátását és szennyvízelvezetését is biztosítania kell a mindenkori tulajdonosnak. Amennyiben azokat a célokat, melyekre az ingatlant megkaptuk egészségügyi, szociális, ifjúságpolitikai kívánja bárki megvalósítani az ingatlanon, abban az esetben a közmveket ki kell építenie a faluból. Valószínleg csak így kaphat bármilyen cél megvalósításához engedélyt, ha a vezetékes ivóvizet biztosítja és nem a házi szennyvíztározóba, hanem a szennyvízcsatorna hálózatra köt rá. Mindezek a tételek értékcsökkentként jelentkeztek. Képvisel-testületünk az értékbecslést követen megtárgyalta a laktanya további sorsát, és úgy döntött, hogy mivel az önkormányzat anyagi lehetségei nem teszik lehetvé az ingatlan felújítását, állaga folyamatosan romlani fog ezért azt értékesítésre meghirdeti. Az értékesítéssel kapcsolatos versenytárgyalás bonyolításával megbíztunk egy közbeszerzési tanácsadót. elkészítette a versenytárgyalási dokumentációt, a Népszabadságban, az INTERNET-en és a helyi újságban megjelen hirdetményt és a szerzdés kötésig végig bonyolítja az értékesítést. A volt laktanya hasznosításának elkészítése kapcsán egyik képviselnk személyes érintettséget jelentett be, így t a laktanyával kapcsolatos döntések meghozatalából kizárta a testület, a napirend tárgyalásánál nem lehetett jelen. A versenytárgyalási dokumentációt 4 cég vásárolta meg, de csak 2 cég nyújtott be árajánlatot, a Tztövis Környezetvédelmi Kft és a K&K Kft. Képvisel-testületünk a Tztövis Kft versenytárgyaláson tett ajánlatát elfogadta és részére 30 millió Ft + Áfa összegért értékesíti az ingatlant minden ingóságával és terheivel együtt. Ezen felül a képvisel-testület elfogadta a Kft. ajánlatát a vízjogi engedéllyel és tervekkel rendelkez 1 ha-os Morgó pataki tó ingyenes elkészítésére április 30-ig, amelynek tervezi költségvetése 31 millió Ft. A testület kikötötte, hogy ha a vállalt határidig a tó építése nem valósul meg, a vállalkozó köteles az önkormányzat részére 15 millió Ft bánatpénzt megfizetni. Az adásvételi szerzdésben rögzítésre kerül, hogy az egészségügyi, szociális vagy ifjúságpolitikai célok megvalósításához a szerzdés kötést követ 4 éven belül használatbavételi engedéllyel kell rendelkezni a Kftnek. Amennyiben nem valósul meg a cél, az önkormányzat az eladási áron visszavásárolja az ingatlant. A szerzdés tartalmazza azt is, hogy a Petfi lakótelep víz és szennyvíz ellátását továbbra is köteles biztosítani a vev. A laktanya értékesítésébl befolyó bevételbl mindenképpen olyan feladatokat szeretnénk megvalósítani, amelybl hosszú távon községünk és valamennyi lakója közvetlenül vagy közvetve részesül. Kérem a Tisztelt jelenlévket, hogy ötleteikkel, tanácsaikkal segítsenek a képvisel-testületnek döntése meghozatalában. Akadálymentesítési pályázat Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a háziorvosi és a gyermekorvosi rendel akadálymentesítésére, amelynek elbírálása 2008-ban várható. A háziorvosi rendel akadálymentesítésének várható költsége e Ft, amelyhez 90 %-os támogatást igényeltünk: e Ftot, saját erként 778 e Ft-ot kell biztosítanunk. A gyermekorvosi rendelnél a várható összköltség e Ft, amelyhez e Ft pályázati pénzeszközt szeretnénk nyerni, hogy a saját ert e Ft-ot kiegészíthessük. Reméljük, pályázataink kedvez elbírálásúak lesznek és lehetségünk nyílik majd egészségügyi intézményeink korszersítésére. Állati hulladékok kezelésérl A Földmvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 71/2003. (VI. 27) FVM rendelete tartalmazza az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának egészségügyi szabályait. A rendelet 18. (2) szerint: Állati hulladék december 31-ig helyezhet el állati hulladéktemetben. A (3) bekezdés szerint: január 1. után elföldelni csak az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömeg kedvtelésbl tartott állatokat, az elhullott baromfit, a 3 hetesnél fiatalabb malacot, szopósbárányt, kecskegidát, borjút, évente legfeljebb 50 kg össztömegig, továbbá azon állati hulladékot lehet, melynek szállítása jelents köz- vagy állategészségügyi kockázattal jár. Dr. Kakukk Attila hatósági állatorvos tájékoztatása alapján az 50 kg-nál nagyobb össztömeg elhullott állatot az Állati Fehérje Feldolgozó Vállalat Solti Telepe (ATEV) szállítja el. Az ATEV telefonszámai: vagy Kérjük a lakosságot, hogy az állati hulladékok kezelésének szabályait a fenti rendeletben foglaltak szerint szíveskedjenek betartani és alkalmazni. Kérjük továbbá, hogy a helyi dögkútba állati tetemet senki ne vigyen. Közterületek tisztán tartása Híradásainkban sajnos mindig közzé kell tenni azt, hogy mindenkinek kötelessége az ingatlana eltt a járdák, zöldterületek tisztán tartása. A közelg tél eltt ismételten, nyomatékosan felhívjuk erre mindenkinek a figyelmét. A nagyobb eszés, vagy hóolvadás, sokszor vízelvezetési gondokat okoz. Ezek nagy része elkerülhet lenne, ha mindenki teljesítené azon kötelezettségét, hogy ingatlana eltt a csapadékvíz elfolyására alkalmas árkot ásna és azt folyamatosan tisztán, rendben is tartaná. Több helyen elfordul, hogy a padka magasabb, mint maga az úttest. Ez a probléma az utak felújításakor meg fog sznni, de addig is mindenféleképp indokolt lenne, hogy a lakók ott, ahol az út szélén pocsolyák vannak, a vizet az útról az árokba vezetnék. Kérjük az együttmködést mindannyiunk érdekében. Honlapról Jelen kiadványunkban is tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a község honlapjának címe az alábbi: www. nograd-var.hu A tartalmat próbáljuk folyamatosan bvíteni, hogy aki internettel rendelkezik, megfelel információhoz jusson. A honlapra néhány fontosabb nyomtatványt is elhelyeztünk, melyek meggyorsíthatják az ügyintézést. Úgy gondoljuk, hogy szerepel rajta minden helyi és térségi közszolgáltató elérhetsége, amelyre szükségük lehet. Amenynyiben a honlap tartalmát érinten javaslataik vannak, azokat szívesen fogadjuk és a lehetséghez képest megjelentetjük. A honlapon keresztül történ levelezést azonban nem tudjuk biztosítani. Építési telkek belterületbe csatolása Hosszas és több hivatali eljárás lefolytatásának eredményeként sikerült elérni, hogy az Ady Endre utca mögötti újonnan kialakított építési telkeink belterületbe kerüljenek. Már korábban hírt adtunk arról, hogy a közmvesítés áram, víz, szennyvíz elkészült, a szórt köves út kiépítése most van folyamatban. Semmi akadálya nincs a továbbiakban annak, hogy aki ott telket vásárol, az az építkezést megkezdhesse. Az alábbiakban adunk hírt Képvisel-testületünk által az elmúlt idszakban közérdeket érint határozatainkról: - Testületünk több ízben volt kénytelen foglalkozni az ÁSZ által jogtalannak ítélt szennyvízberuházás kapcsán igénybe vett közmfejlesztési támogatással. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz fordultunk, hogy a megállapított összeget, csak között kelljen viszszafizetni. Ezt engedélyezték is részünkre. Sajnos a feltárt e Ft tkeösszegre e Ft büntetkamatot állapítottak meg, amely tekintetében részletfizetést kértünk, valamint a testület döntésének megfelelen a határozat hatályon kívül helyezését kezdeményeztük bíróságon benyújtott keresettel. Amíg a fenti összegek megfizetésre nem kerülnek, addig az önkormányzat ezután negyedévente kamatfizetésre kötelezett. Ezek az összegek éves szinten már több millió forintot tesznek ki. Mivel önkormányzatunk erre a kiadásra nem számított és nem is tudja kifizetni, továbbá jogtalannak tartja, ezekben az ügyekben szintén bírói keresettel éltünk. Az ügyben Alkotmánybíróság eltt is eljárás van folyamatban. - Az önkormányzat a felkínált eladási ajánlatot elfogadta és e Ft összegért megvásárolta Rottek Ferenc örököseitl a Szondi utca 20. szám alatti ingatlant. Így a továbbiakban lehetség nyílik a község központjának bvítésére. - Terveink szerint az önkormányzat a megüresedett Szondi u. 23 és 42. szám alatti ingatlanjait szálláshely kialakításával kívánja hasznosítani. Pályázni kívánunk a szükséges pénzeszközök elteremtése érdekében. - Önkormányzatunk együttmködési megállapodást kötött a Nógrád Megyei Önkormányzattal, amely szerint továbbra is helyben mködhet a kihelyezett zeneiskola, de ennek fenntartásához Nógrád község önkormányzatának is hozzá kell járulnia évente növekv összegben. - Faanyagot vásároltunk a várfeljárónál lév padok, asztalok kicseréléséhez. A faanyag azonban kevésnek bizonyult ezért a jöv évi vásárlás után tudjuk majd az elhasználódott padokat, asztalokat lecserélni. - A helyi evangélikus egyház vezetése felújítási munkák elvégzéséhez az önkormányzat támogatását kérte. Képviselink úgy ítélték meg, hogy nemcsak az evangélikus, hanem a katolikus egyházközséget is támogatásban kell részesíteni, hiszen a római katolikus templom festésére is most fog sor kerülni. A költségvetésbe ilyen támogatás nem került betervezésre, és nem volt ilyen célra felhasználható szabad pénzeszköz, ezért a képviselk 2 havi tiszteletdíjukat ajánlották fel ahhoz, hogy mindkét egyházközség 400 e Ft-ot kaphasson. A polgármester asszony is támogatta anyagilag a kezdeményezést. - Augusztus 2-án községünkben vertek sátrat a Szent Kinga Nemzetközi Lovas Zarándoklat résztvevi. Önkormányzatunk frissítvel kínálta ket és biztosítottuk számukra a sportöltözben a tisztálkodás lehetségét. Más-

2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám. A Nógrád megyei közgy lés összetétele

2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám. A Nógrád megyei közgy lés összetétele 2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám 2006. október 1-jén rendben lezajlottak községünkben az önkormányzati választások. Az alábbiakban közöljük a két

Részletesebben

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat!

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat! XXV. évfolyam 5. szám Meghívó Örömmel tájékoztatjuk, hogy iskolánk a 2008/2009-es tanévben megkezdte a 300. tanévét, melyre rendezvénysorozattal készülünk. A jubileumi ünnepség minden eseményére szeretettel

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXXI. évfolyam 6. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. június 2 VISEGRÁDI HÍREK 2015. június VÁROSHÁZI HÍREK Tájékoztató a testületi üléseken történtekrl Áprilisban munkaterv szerinti ülését

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA M E G H Í V Ó. Visegrád Város Önkormányzata szeretettel hív mindenkit. 2014. május 1-jén csütörtökön

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA M E G H Í V Ó. Visegrád Város Önkormányzata szeretettel hív mindenkit. 2014. május 1-jén csütörtökön XXX. évfolyam 4. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. április M E G H Í V Ó Visegrád Város Önkormányzata szeretettel hív mindenkit 2014. május 1-jén csütörtökön Az ezeréves Visegrád városközponti

Részletesebben

Nógrád Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa. 20-án.

Nógrád Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa. 20-án. Nógrád Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 213. évi rendezvénynaptár Február 8. (péntek) Február 9. (szombat) Március 14. (csütörtök) Június 2. (vasárnap) Iskolások farsangi bálja Felnőttek farsangi

Részletesebben

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el Ahogyan a múlt évben, úgy az idén is 4 csapat részvételével rendezték meg Torinóban a "Népek békéje" labdarúgó utánpótlástornát. Az elzetes tervek szerint a francia Nizza, valamint a Juventus is részt

Részletesebben

"Akkor születtek nagy dolgok " Ünnepség az iskolában

Akkor születtek nagy dolgok  Ünnepség az iskolában "Akkor születtek nagy dolgok " Tavasz kezdete 1848 óta népünk történetének egyik legdics bb, ugyanakkor egyik legkritikusabb eseményét idézi. Nekünk, az utódoknak hálás kötelességünk minden év március

Részletesebben

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang NNAPI KÖSZÖNT Lábatlan Város Önkormányzata és a magam nevében sok szeretettel köszöntöm városunk minden lányát és asszonyát a közeled Nnap alkalmából! Török István polgármester Véget ért a farsang Polgármesteri

Részletesebben

A földre szállt szeretet ünnepére

A földre szállt szeretet ünnepére XXX. évfolyam 12. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. december A földre szállt szeretet ünnepére Sík Sándor: A NAPKELETI BÖLCSEK Ama csillag után. A holdsugaras hideg éjszakában, Mint egy

Részletesebben

Abádszalóki. alapkőletétele. június-szeptember HÍRNÖK 06-09. Ára: 100,- Ft. A Tisza-tó Strand 2012. évi működésének tapasztalatai. Évzáró az óvodákban

Abádszalóki. alapkőletétele. június-szeptember HÍRNÖK 06-09. Ára: 100,- Ft. A Tisza-tó Strand 2012. évi működésének tapasztalatai. Évzáró az óvodákban Abádszalóki az Abádszalóki Önkormányzat lapja HÍRNÖK XVI. évf. 6-9. szám 2012. június - szeptember Fotó: Mészáros János 06-09. június-szeptember A Tisza-tó Strand 2012. évi működésének tapasztalatai Szennyvíz

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA PÁTKAI Hírek Pátkai Hírek 2008. Január-Március A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA Meghívó Tisztelettel meghívjuk minden kedves lakosunkat 2008. Március 15-én 10 órakor tartandó megemlékezésre, és koszorúzásra

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XV. Jen -nap 2013. július 13-án megrendezésre került a XV. Jen -nap. Mint minden alkalommal, így most is hoszszas el készület el zte meg

Részletesebben

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 11-12. szám Kedves Diósjen i Polgárok! Kedves Olvasóink! Ismét egy új esztend küszöbén állunk, reményeket, vágyakat, elvárásokat

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉS SOK HOZADÉKKAL

EGYÜTTMÛKÖDÉS SOK HOZADÉKKAL Az Önkormányzat lapja XIV. évfolyam 1. szám Ára: 125,- Ft A hagyományoknak megfelelõen ebben az évben is három egymást követõ napon tartott közmeghallgatást a képviselõ-testület, január 31-én Kissolton,

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXX. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITZTE AZ ORSZÁGGYLÉSI KÉPVISELK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. ÁPRILIS 6. A szavazás

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXII. évfolyam 3. szám, 2012. március

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXII. évfolyam 3. szám, 2012. március A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXII. évfolyam 3. szám, 2012. március HIRDETMÉNY! A Herman Ottó Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévre szóló első évfolyamos tanulók beiratkozására 2012. április

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

Öröm látni a gyökerekhez történ visszanyúlást, a régiek megbecsülését. Ez az igazi jöv záloga! Szeretettel: Dr. Tulassay Tivadar

Öröm látni a gyökerekhez történ visszanyúlást, a régiek megbecsülését. Ez az igazi jöv záloga! Szeretettel: Dr. Tulassay Tivadar LÁBATLANI HÍRMONDÓ Meghívó Szeretettel meghívunk minden kedves érdekldt a lábatlani református templomban, 2004. december 11-én, szombaton, délután 2 órakor tartandó ökumenikus hálaadó istentiszteletre,

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése!

Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése! Kedves Nagykovácsiak! Igazán elégedettek lehetünk, mert ez az ôsz igazi ajándék volt számunkra, hiszen gyönyörû szeptembert követôen az október is megajándékozott minket napsütéssel és csodálatos színekben

Részletesebben

Híradó. Felhívás! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Felhívás! Általános Iskola Ceglédbercel, Pesti út 160. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Híradó. Felhívás! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Felhívás! Általános Iskola Ceglédbercel, Pesti út 160. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2010. április 7. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Felhívás! Értesítjük a Tisztelt választópolgárokat, hogy Ceglédbercelen a 4. számú (Régi

Részletesebben

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. január A Képviselő- testület 2003. december 29-én rendkívüli ülésen határozta meg a 2004-re érvényes víz- és csatornadíjat. A rendelet szerint a vízdíj

Részletesebben

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére Őrhalmi Újság Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. A u g u s z t u s 2 0 - a i ü n n e p ü n k Magyarok Nagyosszonya ünnepe Tájékoztatom a kedves híveket hogy 2012 október

Részletesebben

Velence Város Születésnapja ünnepségsorozat

Velence Város Születésnapja ünnepségsorozat A VELENCEI 17. év fo lyam 7. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA augusztus Velence Város Születésnapja ünnepségsorozat HELYSZÍNVÁLTOZÁS! Helye: Északi-strand (Fõ utca Enyedi utca) rendezvénysátor augusztus 19.

Részletesebben