Tiszta és virágos porták

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszta és virágos porták"

Átírás

1 VI. évfolyam 6. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata június Tiszta és virágos porták Köszönet a község szépítõinek és a támogatóknak Több mint kéthónapos faluszépítési akció eredményeirõl adott számot május 10- én, a mûvelõdési ház udvarán tartott ünnepségen, Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester. A március óta tartó takarítás, a Föld Napja alkalmából rendezett hulladékgyûjtés, a Kisfaludy utca rendbe tétele, a Béke tér esztétikus parkká való alakítása, a közterületek virágosítása példa arra, hogy összefogással rendezett, tiszta, virágos kör- Telekvásár Csörögben! Csörögben önkormányzati, belterületi telkek eladók, illetve bérelhetõk kedvezõ árakon! Rövidesen indul a csatornázási program, ami várhatóan növelni fogja az ingatlanok értékét. A most eladásra kínált telkek a Székely Bertalan utcában Zöldfasor utcától Vác felé esõ részén - helyezkednek el. Helyrajzi számuk: 1009, 1011, 1021, 1101, 1092, Valamennyi 200 négyszögöles sík fekvésû telek. Az utcában víz, villany van, és tervezik a gázvezeték kiépítését. A telkek egységesen Ft-ért vásárolhatók meg. Érdeklõdni lehet Csörög Polgármesteri Hivatalában (2135 Csörög, Kisfaludy u. 40.) Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyzõnél (06-27/ ). nyezetet lehet teremteni. És hogy erre mindenkiben igény legyen, már erre kell nevelni a gyermekeket. Mint a polgármester mondta, nagy segítséget kapott mindehhez a község az A. S. A. Kft.-tõl. A környezetvédelmi cég természetesen jelen is volt ezen a napon, a gyerekek nagy érdeklõdése mellett mutatta be korszerû hulladékgyûjtõ autóját, munkatársainak segítségével a kicsik játékosan tanulhatták meg a hulladékok szelektív gyûjtését, s játékos vetélkedõkön nyerhettek ajándékokat. Képviseltette magát az Avon is, s a vetélkedõn nyertes gyerekek itt is ajándékokat kaptak. folytatás a 6. oldalon Elutasított kavicsbánya Lakossági vélemény, testületi döntés után szakszerû hivatali szakhatósági állásfoglalás. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség elutasította a Lasselsberger Hungaria Kft. Szõdliget és Csörög községek területén létesítendõ kavicsbánya nyitására benyújtott engedélyezési kérelmét. A csörögiek remélik, hogy a határozat jogerõssé válik. Tisztelt Olvasóink! Legközelebbi számunk augusztus hónapban jelenik meg. A tartalomból: - Képviselõ-testületi ülés 2. oldal - Az egyik szemem sír oldal - Oktatási fórum 3. oldal - Képviselõ-portré 5. oldal - A csörögi patikáról 7. oldal - Rendezvénynapok 7. oldal - Falunap 8. oldal A polgármester válaszol Szeptembertõl Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester havonta kíván válaszolni a lakosság által feltett aktuális, közérdekû kérdésekre. A minden hónap 4. péntekéig írásban beérkezõ érdemi kérdések közül a legfontosabbnak ítélt egy-kettõre válaszol majd. A válaszok a község honlapján is megjelennek. Becsüljük értékeinket! Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a közterületekre kihelyezett, a falu tulajdonát képezõ eligazító táblákra, információs szekrényekre, szemetes edényekre, padokra, növényekre, virágokra és az utcák, közterületek tisztaságára vigyázzanak, becsüljék meg értékeinket, környezetünket. A Béke térre kihelyezett tiltó tábla arra figyelmeztet, hogy a téren tilos szemetelni, kutyát sétáltatni, labdázni, és tilos a parkot, a parkon található berendezési tárgyakat rongálni. Amit lehet: pihenni, felüdülni és örülni a szép környezetnek.

2 2 Csörögi Hírlevél Képviselõ-testületi ülés Elfogadták a közoktatási esélyegyenlõségi tervet Nyilvántartásba vett civil szervezetek A jegyzõ felhívásának eleget téve, az alábbi helyi civil szervezetek regisztráltatták magukat a polgármesteri hivatalban: Panoráma Macska Közhasznú Egyesület (elnök: Beckmann Lászlóné), Csörögi Baráti Kör Egyesület (elnök: Hegedûsné Kripák Ildikó), Amaro-Khelypo Egyesület (elnök: Rostás Iván) Csörögi Polgárõr Egyesület (elnök: Málik Lajos) Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség csörögi tagszervezete (elnök: Nagy János), Esély Gyermekeinknek Deszegregációs Egyesület - közhasznú szervezet (elnök: Lakatos Zoltánné), Faluszépítõ Egyesület (elnök: Dugántsi Ildikó) Továbbra is kérjük a településen mûködõ helyi civil szervezetek regisztrálását, jogerõs bírói végzés és alapító okirat mellékelésével. Május 20-án ülést tartott a képviselõtestület, amelyen a polgármester beszámolt a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrõl. Az utóbbiak között szerepel a szociális szolgáltatásokra benyújtandó pályázat elõkészítése, a Tiszta, virágos Csörögért mozgalom keretében elvégzett munkák, az oktatás megoldására tett intézkedések, a közlekedésbiztonsági intézkedések sebességkijelzõ készülék beszerzése -, új ételszállító autó megvásárlása. Ezt követõen Jakab Helga adott tájékoztatást a CKÖ egy havi munkájáról. A kapcsolattartással megbízott képviselõ beszámolt a CKÖ ülésérõl, a Váci Kistérségi Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulásáról, valamint arról, hogy az elhunyt Lakatos Gyula helyett Berki Józsefné lett a kisebbségi önkormányzat tagja. Jakab Helga elmondta, hogy a váci Esélyek Háza kapcsolatot szeretne létesíteni vele és a CKÖ elnökével, s felkérték arra is, hogy a Váci Rendõrkapitányság területén mûködõ kisebbségi önkormányzatokkal tartsa a kapcsolatot. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester nehezményezte, hogy a CKÖ a község takarításának napjára szervezte majálisát. Elmondta azt is, hogy a MÁV munkaalkalmat biztosított húsz fõnek, de már csak tízen végzik a közhasznú munkát. Pálinkás Lajos alpolgármester kifogásolta, hogy a CKÖ nem tette nyitottá majálisát, pedig a megosztottságot ezzel csökkentette volna. A képviselõ-testület módosította a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendeletét. (Ezzel külön írásunk foglalkozik.) Elfogadta Csörög Község Települési Közoktatási Esélyegyenlõségi Tervét, amelynek célja a közoktatás szegregációmentességének biztosítása, az egyenlõ bánásmód érvényesülése. Mint a dokumentum megállapítja, az oktatáshoz való egyenlõ hozzáférés csak akkor valósulhat meg, ha valamennyi csörögi gyerek számára a lakóhelyén lesznek elérhetõek az alapvetõ közoktatási intézmények. Az óvodások, iskolások ellátása jelenleg mintegy 25 helyen történik. A roma származású tanulók aránya 40 százalék felett van, számukra különösen hátrányos az elaprózódás, mivel sokan közülük sajátos nevelési igényûek. Kevés a közösségi, közmûvelõdési színtér, a kistérség többi településéhez képest sok az idõs és a szegény sorban élõ ember. Az esélyteremtést támogató lépésekre, a hátrányos helyzetû gyerekek hátrányának csökkentésére azonban mindenképpen szükség van. A testület elfogadta saját II. félévi munkatervét, meghatározva a közmeghallgatás idõpontját is. A közmeghallgatás szeptember 26-án 17 órakor lesz az Egészségházban, témái között szerepelnek a településen elérhetõ közszolgáltatások. A képviselõk határozatot hoztak, elfogadják, hogy a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a nagymarosi önkormányzatot bízza meg a - 18 tagönkormányzatot érintõ - belsõ ellenõrzési feladat ellátásával. A képviselõk tájékoztatást kaptak a helyi civil szervezetek nyilvántartásba vételérõl, határozatot hoztak a fa kivágás feltételeirõl, és elfogadták a képviselõ-testület ciklusprogramját. Az én Csörögöm Csörög Község Önkormányzata pályázatot ír ki fotózni szeretõ csörögi lakosok részére. A pályázóktól 12 db színes képeslap nagyságú vagy 6 db A5- ös méretû fényképfelvételt várunk, szabadon választott témában. (Pl. virágos porták, életképek, arcok stb.) A pályázatnak tartalmaznia kell Az én Csörögöm jeligét, a témamegjelölést (fantázia névvel), a fenti számú és méretû felvételt, továbbá a pályázó nevét és pontos címét, telefonszámát. A pályázatokat legkésõbb augusztus 1. péntek déli 12 óráig lehet eljuttatni Veres Máriához a polgármesteri hivatalba. Az értékelõ zsûri a pályázók számából a pályázat minõségétõl függõen legalább 3 helyezettet nevez meg. A helyezések tárgyjutalommal járnak, melyek átadására a falunapon kerül sor. A legsikeresebb sorozatokból szintén a falunapon kiállítást rendezünk. Módosult az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete Májusi ülésén módosította az önkormányzat gyermekvédelmi rendeletét. A módosítás értelmében, az önkormányzat rendszeres pénzügyi támogatásban részesíti azt a nappali tagozaton tanuló gyermeket, akinek családjában az egy fõre esõ jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át, és az általános iskola 5. osztályától kezdõdõen, tanulmányi eredménye a negyedévenként kiállított értesítõ alapján a 3,71 tanulmányi átlagot eléri. A támogatottak körébe nem tartoznak bele a magántanulók és a speciális iskolába járók. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester elmondta, hogy a változtatásra azért volt szükség, mert az általános iskola alsó tagozatában csak szöveges értékelést kapnak a gyerekek, amelybõl nem derül ki a tényleges tanulmányi eredmény. Ezért az önkormányzat a felsõ tagozatosokat támogatja, akiknél az eredmény egyértelmû. A támogatás megállapítása kérelemre történik, a kérelmeket július 31-ig kell beadni a polgármesteri hivatalban. A as tanévben a képviselõtestület 24 általános iskolást és 16 középiskolást tartott jogosultnak az iskoláztatási alapból való támogatásra decemberében négy tanuló kiesett, mivel nem érték el az elõírt tanulmányi átlagot márciusában újabb két tanuló esett ki, így az eredetileg betervezett 456 ezer forintból, a két negyedév alatt, 390 ezer forintot fizetett ki az önkormányzat. Az iskoláztatási alap a tanulás feltételeinek javítását szolgálja, vagyis, hogy a gyerekek részt tudjanak venni szakköri foglalkozáson, eljussanak tanulmányi kirándulásra vagy nyári táborba, esetleg különórákra járhassanak. A tapasztalatok szerint azonban nem minden családban fordítják erre a támogatást. Csörögiek a MÁV Kert-nél A budapesti MÁV Kert Kft az idén is nyert a közmunka-program pályázaton. Az önkormányzatunkkal korábban kialakult jó kapcsolat és az elõzõ év tapasztalatai alapján, húsz csörögi munkavállaló foglalkoztatására került sor. Eddig az örömhír, azonban sajnos, már két hét után nyolc személyt, a munkafegyelem megsértése miatt, azonnali hatállyal elbocsátottak. Ez a tény pedig rávilágít a szociális segélyben részesülõk jelentõs részénél tapasztalható problémára: hiányzik a munkavégzés, a dolgozni akarás igénye, hiányzik a fegyelmezett magatartás. Viselkedésük rontja azoknak a munkanélkülieknek az esélyét, akik viszont szeretnék, ha foglalkoztatnák õket, és természetesen árt a település hírnevének is. További súlyos gond, hogy a munkaviszony rendkívüli felmondással való megszüntetésének következménye a rendszeres szociális segély hat hónapi idõtartamra szóló megszüntetése.

3 Csörögi Hírlevél 3 Az egyik szemem sír, a másik nevet Interjú Hegedûsné Kripák Ildikó polgármesterrel Az idei tavasz is kellemes változásokat hozott Csörögbe. Megújult a polgármesteri hivatal, kultúráltabb, szebb környezetben dolgozhatnak és fogadhatják ügyfeleiket az itt élõ emberek ügyes-bajos dolgait intézõ tisztviselõk. A falu határaiból eltûnt az illegális szemétlerakatok nagy része, a tavaly kirakott hirdetõszekrények után esztétikus szemetes gyûjtõk jelentek meg az utak mellett, nagyon igényes és szépen megmunkált eligazító-táblákat helyeztek el a fõbb csomópontokon. A régi, csúnya buszmegálló helyére egy takaros, fából épített buszváró került, a Béke tér, a vasútállomás, az Egészségház környéke és a mûvelõdési ház udvara rendezett, virágos, kellemes színfoltjai településünknek. Ezekrõl a változásokról és a falubeliek felemás hozzáállásáról beszélgettünk Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester asszonnyal. - Az Ön választási programjában, és hírlevelünk januári számában megjelent köszöntõjében hangsúlyt helyezett tágabb lakókörnyezetünk kultúráltabbá, szebbé tételére. Látni, hogy következetesen igyekszik véghezvinni a kitûzött célokat, és ezek a törekvések belsõ indíttatásból fakadnak. - Látva a falu elhanyagolt állapotát, még 2005-ben virágosítási és hulladékgyûjtési programot hirdettünk meg a Csörögi Baráti Körrel a falu lakói számára. Semmiféle önkormányzati támogatást nem kaptunk, a magunk költségére tettük rendbe a vasútállomást. Virágvásárt szerveztünk, szeretetpalántákat hoztunk a mûvelõdési ház udvarára, virágosítottuk a közterületeket, összegyûjtöttük a szemetet, vendégül láttuk a közterületen dolgozókat. Akkor is Eckné Komlósi Ibolya szponzorálta az ételkészítést, Agócsné Marika fõzte az ételt. A civil szervezet vezetõjeként akkor is fontosnak tartottam, most is fontosnak tartom, és ezért építettem be a polgármesteri programtervembe a tiszta, rendezett, szép, virágos környezet kialakítását. A lehetõségek adta apró lépésekkel valósul meg ez a terv, de tudom, hogy ennek be kell érnie a késõbbiekben. Minden évben valami újdonságot valósítunk meg, az idén kettõt is: az egyik a Tiszta, virágos porta cím odaítélése volt, a másik pedig, hogy azoknak a falubelieknek, akik részt vettek a közterület tisztításában, szépítésében, egy meglepetés ajándékkal kedveskedtünk, idén Ihos József mûsorával. - Kik támogatták a Tiszta, virágos Csörögért programot? - Az A.S.A. Magyarország Kft, a MÁV Kert Kft, és olyan emberek, akik egy élhetõbb faluban szeretnének lakni. A gyönyörû szép buszvárót egy csõvári lakostól, Dian Józseftõl kaptuk ajándékba, Olasz Ferenc örökzöld palántákat adott. A polgármesteri hivatal felújításában Gergely László képviselõ úr és Nagy Csaba úr támogatására számíthattunk. A falu okos díszei, a faoszlopra szerelt, kovácsoltvas keretbe foglalt eligazító táblákat Pálinkás Lajos alpolgármester úr tervezte, és õ is készítette el Ádám Ferenc úrral közösen. A faanyagot Málik Lajos úr biztosította, a többi költség javarészét az alpolgármester úr állta, némi önkormányzati hozzájárulás mellett. Az elõzõ önkormányzat által készíttetett szép hulladéktároló edényeket meghegesztettük, rendbe raktuk és ismételten kitettük. A dolgozóknak fõzött étel alapanyagát most is Eckné Komlósi Ibolyától kaptuk, a kenyeret, mint az elmúlt három évben mindig, Mészáros István adományozta. - Az aprónak tûnõ lépések mögött rengeteg szervezõmunka van. Hogyan sikerült mozgósítani a helybélieket, hogy részt vegyenek a környezetszépítési akciókban? - Úgy vagyok, hogy az egyik szemem sír, a másik nevet. Miközben más településen élõ emberek igen nagy értéket adományoznak településünknek, addig a helybéliek többsége közömbös. Alig jönnek el a faluból az ilyen megmozdulásokra. A Béke tértõl lefelé illegális szeméttelepek jöttek létre. Ezek eltüntetésében, csökkentésében a közhasznú munkásokon kívül csupán egy-két csörögi lakos segített. A Föld napjával kapcsolatosan is több helyszínen szerveztünk három napot a hulladékgyûjtésre, de csak néhány helybéli lakost sikerült mozgósítani. Amit igyekszünk szépíteni, mások nem becsülik. A programsorozatunk zárónapján kiosztott apró ajándékokat, lufikat a gyerekek szétdobálták. A mûvelõdési ház udvara tele volt szeméttel. A kedvezményes virágvásárra sokan eljöttek, de a szemét összeszedésében, és a közterületek virágosításában alig-alig volt résztvevõ, mintha mindez csak néhány ember magánügye lenne. Azt gondolom, meg kell tanulniuk az itt élõknek, hogy mit is jelent, ha nem lesz hová rakni a hulladékot. Ki lehet próbálni, hogy mi lesz, ha az önkormányzat egy hónapig nem szedet szemetet. Komoly összegbe kerül a szemét elszállítása és ártalmatlanítása. Jó lenne megérteni, hogy az önkormányzat nem azért fizet a szemét eltakarításáért, hogy mások semmibe véve a közpénzbõl finanszírozott munkát, gátlástalanul szétdobálják a szemetüket, rongálják a kihelyezett eszközöket. A Béke téren játszó gyerekekre nem figyelnek a szüleik, széttapossák a virágokat, rendetlenséget hagynak maguk után. Emlékszem, régebben nem volt természetes a szülõ számára, hogy a gyerek eldobja a szemetet és még nevet is rajta. folytatás a 4. oldalon Fórum az oktatási esélyeinkrõl Csörögi szülõk számára rendezett fórumot településünk oktatási esélyegyenlõségi tervérõl önkormányzatunk május 15-én, amelyre a közel hatvan csörögi iskolás hozzátartozóját, képviselõjét hívták meg. Megdöbbentõ volt szembesülni azzal a közönnyel és érdektelenséggel, ami kifejezõdött abban, hogy Csörögben mindössze öt szülõ tartotta fontosnak azt, hogy a gyermekük oktatása, és felnõttként a társadalomba való beilleszkedése szempontjából fontos témában, információkhoz jusson. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester asszony tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy településünkre vonatkozóan el kellett készíteni az oktatási esélyegyenlõségi tervet, amely szervesen csatlakozik a váci kistérségi közoktatási intézkedési programjához és a vonatkozó jogszabályokhoz. Mint a dokumentumban látható, évi adatokat figyelembe véve 12 település 25 iskolájába járnak csörögi gyerekek oktatási intézménybe. A teljes tanulói létszámhoz képest 40 százalék fölött van a roma gyerekek aránya. Sok a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetû, sajátos nevelési igényû, egyéni fejlesztésre szoruló diák. Kitûnik, hogy a szerteágazó települési és oktatási intézményekben tanuló gyermekek esélyegyenlõségét mindaddig nem lehet biztosítani, amíg Csörögben megfelelõ oktatási intézmények nem épülnek, illetve a környezõ települések valamelyike lehetõleg egy település - nem vállalja fel községünkkel együttmûködve, teljes tanulói létszámunkat. Minden gyermekünk bejáró, az utaztatás költségei erõsen megterhelik az amúgy is elsõsorban segélyekbõl élõ családokat. - El kellett készítenünk egy dokumentumot, ami a településünkre vonatkozik. Látható, hogy feladatok adódnak belõle és az is, hogy Csörög község önállóan nem tudja megoldani, hogy oktatási intézményt építsen, ott a megfelelõ tanulói létszámot biztosítsa aminek akadálya a szabad iskolaválasztás -, illetve, hogy a jövõben egy településsel olyan megállapodást kössön, ami anyagilag és erkölcsileg is megnyugtató megoldást jelenthet tájékoztatott a polgármester asszony. - Az egyre bõvülõ, most már 204 iskolásunkat Szõd nem tudja felvállalni. Ötven diákunk tanul a szõdi iskolában. Nekünk több gyerekünk van, mint Szõdnek. Nem jóindulat kérdése, hanem lehetõség nincs a gyerekeink fogadására. Pályázni sem tudunk, mivel nem írnak ki pályázatot új iskola építésére. Óvodatervvel rendelkezünk. Külsõ anyagi forrásra van szükség. Ezért minden létezõ fórumon kértünk segítséget. Levelet írtunk a legfelsõ kormányzati szervekhez, a közigazgatási és szakmai szervekhez, dr. Kállai Ernõ ombudsmanhoz és más polgárjogi szervezethez, amelyben ismertettük településünk oktatási helyzetének történelmi elõzményeit, a mai helyzetet és konkrétan leírtuk milyen segítségre van szükségünk. folytatás a 4. oldalon

4 4 Csörögi Hírlevél Az egyik szemem sír, a másik nevet folytatás a 3. oldalról Édesanyám fölszedette velem az eldobott csokipapírt, rendre szoktatott. A gyerekek azt a példát követik, amit a szüleiktõl látnak. Én arra lennék büszke, hogy a mi gyerekeink, a csörögiek megbecsülik a szép környezetet, és a szeméttároló edénybe dobnák a szemetet. - Vagyis, ezen a téren is van még tennivaló - Szomorú vagyok, amikor végigmegyek a falun és látom, hogy az udvarok tele lommal, szeméttel. Lehetne konténert rendelni, kisebbet, nagyobbat, néhány szomszéd, vagy egy egész utca is összefoghatna, hogy megtisztítsák a kertjüket, a kerítés elõtti területet. Azért írtuk ki a Tiszta, virágos porta pályázatot, hogy aki nem szívesen vesz részt a közterület karbantartásában, mégis részes lehessen a falu szépítésében. Nagy öröm számomra, hogy voltak, akik rendbe tették erre az alkalomra a saját portájukat, hogy pályázhassanak, és ez nagy-nagy dicséret. Elindult valami, és bízom benne, hogy egyre többen kapcsolódnak be a lakókörnyezet ápolásába, a településünk szebbé tételébe. Jövõre is meghirdetjük a pályázatot, igenis oda akarjuk adni azt a kis plakettet és a vele járó pénzjutalmat. Követendõ színvonalat akarunk teremteni a falunkban, hogy a magáningatlanok rendezettek legyenek. További szép terveket fogunk még megvalósítani. -VM- Forgalmirend-változás a baleset-megelõzés érdekében Felhívjuk a gépjármûvel közlekedõk figyelmét arra, hogy június hónapban a településünk bejövõ és kimenõ útjai mentén új sebesség- és súlykorlátozó táblák kerülnek kihelyezésre. A táblák szerint Csörög település egész területén az utak minõsége és sûrûsége miatt 40 kmes sebességgel lehet közlekedni, a 6 tonnánál nagyobb tömegû szállítójármû csak áruszállítás céljából hajthat be a településre, és tartózkodhat itt mindaddig, amíg a kirakodás tart. A képviselõ-testület döntése szerint a Kisfaludy utcában, a Duna utca és Tölgyfa utca közötti útszakaszon, az út mindkét oldalán várakozni tilos jelzõtábla lesz kihelyezve szintén közlekedésbiztonsági szempontokból. Önkormányzatunk nem titkolja, hogy mint a közút kezelõje, a kihelyezett táblákkal ritkítani szeretné a mások testi épségére veszélyes közúti közlekedési magatartást. A táblák kihelyezését követõen a rendõrség rendszeres sebességmérést fog végezni, hogy kiszûrje a szabálytalankodókat. Tegyünk együtt a balesetek megelõzéséért, mások testi épségének megõrzéséért! HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ Fórum az oktatási esélyeinkrõl folytatás a 3. oldalról Ahhoz, hogy községünk jelenlegi közoktatási helyzetét a falubeliek is jól megértsék, a polgármester asszony a jelenlevõknek felolvasta a levélben leírt történeti áttekintést. Elmondta, hogy a legtöbb helyrõl arra sem érdemesítettek bennünket, hogy válaszoljanak. Felolvasta a Közoktatási és Kulturális Minisztérium esélyegyenlõségi osztályától kapott válaszlevelet, melyben arról tájékoztatnak, hogy mély megértéssel tanulmányozták a polgármester asszony levelét, melyben feltárta azokat a körülményeket, amik Csörög jelenlegi helyzetéhez vezettek, viszont a minisztérium nem rendelkezik anyagi eszközökkel a probléma megoldására. Hegedûsné elmondta, hogy mi nemcsak pénzt, hanem pályázati és egyéb lehetõségeket is kértünk. Idézett dr. Borovszky Timea roma integrációs titkárságvezetõ levelébõl is, melyben a jövõben is felajánlják a szakmai segítségüket, egyben felhívják az önkormányzat figyelmét arra, hogy április végéig Csörögben gondoskodni kell a gyermekek beíratásáról. Kérték, hogy a jegyzõ értesítse a szülõket, a szülõk pedig jelezzék, hogy melyik intézménybe akarják beíratni a gyermeküket. Horváth Aladár fejlesztõ programot ígért. Dr. Kállai Ernõ ombudsman megvizsgálta a csörögi gyerekek helyzetét, de csak azokét, akik tavaly gondban voltak. Vác idén vállalta, hogy befogadja a csörögi gyerekeket, így sikerült minden iskolás és óvodás gyermeket elhelyezni, de továbbra is egyedi megállapodás szerint. - Mindezek alapján kérdés, hogy mi az a lehetõség, amit még meg tudnánk ragadni? A távolabbi jövõt illetõen idõvel csökkenni fog a gyermeklétszám más településeken, akkor más lesz a pozíciónk, de ez úgy tíz év távlata tette fel a kérdést Hegedûsné Kripák Ildikó. -Önkormányzatunk szorgalmazta, hogy a Dunakanyar Kistérségi Társulás esélyegyenlõségi tervében a csörögi érdekeket is vegyék figyelembe. Sok gyerekünk jár a Földváry téri iskolába, ahol fõként hátrányos helyzetû gyerekek tanulnak. Ez a helyzet nem segíti elõ a felzárkózást és a továbbtanulást. Idén 40 millió forintot fizetünk az oktatásra más önkormányzatoknak, mely összeg közel 40 százaléka annak az összegnek (92 millió forintnak), amit Csörög település egy gazdasági évben kap az állami költségvetésbõl. Kérdés, hogy mit kapnak ezért a csörögi tanulók? Én is bejáró tanuló voltam, azután a két gyermekemet vittem kétfelé, miközben egy harmadik helyen tanítottam. Tehát ismerem a bejárással kapcsolatos gondokat. Ezután a polgármester asszony idézett a kistérségi fejlesztési tervbõl, miszerint a legjobb megoldást Csörögnek önálló iskola, óvoda felépítése jelentené. A jövõben nemcsak Szõdön, hanem más településeken sem tudják fogadni majd a csörögi gyerekeket. A kistérségi fejlesztési terv, amely a 2007/ 2013-ra vonatkozik, nem mélyed el abban, hogy a csörögi gyermekek oktatásának megoldása miként és milyen módon képzelhetõ el, illetve nem mondja ki, hogy a kistérség milyen konkrét segítséget ad a csörögi gyerekek általános iskolai nevelése-oktatása érdekében. - Csörög önkormányzata folyamatosan próbált változtatni a fennálló helyzeten, de nem sikerült eredményt elérni. Csak összefogással lehet kezelni kistérségi szinten ezt a problémát hangsúlyozta a polgármester asszony. - Az volt a célunk, hogy próbáljanak meg a roma és nem roma szülõk egységesen az önkormányzatunk mögé állni. A közeljövõben még csak az a kilátás, hogy egyénileg lehet majd a gyerekeket elhelyezni, ami rengeteg tárgyalással jár. Települési országgyûlési képviselõnk, Harrach Péter sem tett hosszú ideig lépéseket Csörög oktatási problémájának megoldása ügyében, holott részletes információval láttuk el aktuális kérdésekben. Elmondhatjuk, hogy magunkra maradtunk oktatási problémánk megoldásában. (A fórumot követõen Harrach Péter országgyûlési képviselõ interpellált a csörögi oktatási helyzet ügyében a parlament ülésszakán.) A fórum további részében a szülõk szóltak hozzá a fentiekhez. Az egyik szülõ felvetette, hogy Vácon akkor sem fogadják be a csörögi gyereket az óvodába, ha van hely, mivel nincs megállapodás a két önkormányzat között. Hegedûsné Kripák Ildikó válaszul elmondta, hogy jelenleg egyedi megállapodás van Vác és Csörög önkormányzata között, vagyis kétkörös beíratás zajlik. Többen nehezményezték, hogy vannak olyan szülõk Csörögben, akik beíratják a gyereküket az óvodába, azután nem járatják, így elveszik más gyermektõl a lehetõséget. Ugyanakkor az önkormányzat kifizeti a gyermek után az anyagi hozzájárulást. A polgármester asszony kijelentette, hogy az ilyen szülõk le fognak kerülni a várólistáról és eljárást fog indítani ellenük az önkormányzat a jövõben. A szõdi iskolába járó 50 gyerekbõl 15 megbukott, mert nem járnak rendszeresen az iskolába. Viszont vannak jól tanulók, akik szép eredményt érnek el. Kérte a szülõket, hogy információikkal segítsék az önkormányzat munkáját. Pálinkás Lajos alpolgármester hozzátette, hogy 3 nap hiányzás után értesítést küld az iskola. - Fontos lenne a felelõtlen szülõknek átgondolni, hogy milyen élete lesz a gyereküknek, ha nem járnak iskolába. Nem tudnak majd elhelyezkedni, beilleszkedni a társadalomba, vagyis teljesen ellehetetlenítik a jövõjüket hangsúlyozta. Kurucz Attiláné képviselõ asszony elmondta, hogy minden gyermek után 300 ezer, óvodás után 360 ezer forintot fizet az önkormányzat és arra kérte a jelenlévõket, hogy tudatosítsák más szülõkkel is, milyen komoly áldozatot vállal az önkormányzat a gyermekük elhelyezése érdekében. Hegedûsné Kripák Ildikó záró szavaiban megköszönte a jelenlévõknek a fórumon való részvételüket, és újra elmondta, hogy Csörög község közoktatási esélyegyenlõségi tervét bárki elolvashatja a polgármesteri hivatalban.

5 Csörögi Hírlevél 5 A jövõt a jelenben kell építeni Képviselõ emberközelben: Kurucz Attiláné - Huszonhárom éves koromtól közösségben dolgozom, emberekkel foglalkozom, megszoktam, hogy megkeresnek gondjaikkal, problémáikkal. Mûvezetõként, üzemvezetõként irányítottam közösségeket, és amikor Csörögbe költöztünk, természetesnek tartottam, hogy az itt élõkért is megtegyem, amit lehet. Ezért vállaltam szerepet a településrészi önkormányzatban, majd az önálló képviselõ-testületben. És ha nem is indulnék legközelebb az önkormányzati választáson, akkor sem mondanék le a közösségi munkáról. Úgy gondolom, hogy amíg az ember hasznára tud lenni a többieknek, addig csinálni is kell! Kurucz Attiláné Kormos Mária Veronika Vácon végzett a gépipari technikumban, majd tanárképzõ fõiskolán szerzett diplomát. Több mint három évtizeden át volt vezetõ beosztásban, s amikor a Váci Izzóból elõnyugdíjba ment, vegyesboltot nyitott a faluban. Tíz éven át dolgozott boltjában, aztán abbahagyta. Mint mondja, a kilencvenes években erre nagyon nagy szükség volt a faluban, s bár a családjában még senki nem foglalkozott kereskedelemmel, ebbe is beletanult. Akkor már csörögi lakos volt, Deákvárról költöztek a korábban megvásárolt ingatlanba. - Azt láttuk, hogy itt van egy ezerfõs település, és nincs képviselete. Ezen próbáltunk segíteni azzal, hogy létrehoztuk a Csörögi Településrészi Önkormányzatot, hogy legyen, ami a szõdi önkormányzatban az érdekeinket képviseli. Mindent eladtak alólunk, és ide semmit nem juttattak, csak egy szeméttelep került a nyakunkba. Támogattuk a mostani szõdi polgármester, Hertel László megválasztását, s bár most már a két község érdekei eltérõek, vele korrekt kapcsolatot tudtunk kialakítani. Ezzel együtt, az elsõ, majd a második leválási kísérletben is benne voltam A köztársasági elnök augusztusában írta alá a község önállóvá válását engedélyezõ okmányt. Az elsõ képviselõ-testület 2002-ben állt fel, amelynek Kurucz Attiláné is tagja volt. Négy éven át a kulturális bizottságot irányította, majd a 2006-os választás után amikor szintén bizalmat kapott továbbra is vezette a bizottságot, egészen az idõközi választásig. - Ami kulturális esemény volt, azt a csapatommal csináltam, és mai napig is a csapatjáték híve vagyok. Tudtam és tudtuk, hogy ez a település még nem falu, ezért rá akartuk szoktatni az embereket a közösségi életre, a rendezvényekre. Mivel Csörögben nem volt megfelelõ épület, az elsõ március tizenötödikét a templomkertben ünnepeltük meg, ott koszorúztunk. A csoportos rendezvényeinket a szabad ég alatt tartottuk, a jó idõért fohászkodva. De szerveztünk, mert múltunk nincs, és a jövõ építését csak a jelenben lehet elkezdeni. Azt akartuk, hogy a csörögiek szokják meg, hogy vannak közös események, rendezvények, és lassan érezzék át, hogy ezek a mieink, a sajátjaink. Csörögben külön gondot jelentett és jelent ma is -, hogy cigányságot is bevonják a közösségi életbe, hogy saját kultúrájuk, identitásuk megõrzése mellett, integrálódjanak a többségi társadalomba. Kurucz Attiláné szerint azonban sokkal elõbbrõl kellett és kell még most is kezdeni: a fiatalokat ösztönözni a tanulásra. Hiszen itt, a fõvárostól alig néhány kilométerre is elõfordult, hogy a tanító kérése ellenére sem engedték a lánygyerekeket továbbtanulni. - A tanulás premizálását is elsõsorban azért vezettük be, hogy a tehetséges gyerekeket ösztönözzük a tanulásra, szüleiket pedig arra, hogy ezt õk is támogassák. Ez az ösztönzõ rendszer azóta finomodott, de a lényege nem változott, és ennek is köszönhetõ, hogy egy-egy cigánygyerek eljutott szakiskolába, szakközépiskolába. Fontos lenne, hogy a szülõk megértsék, tanulás nélkül a gyerekeik sem jutnak elõbbre. De a közösség is csak úgy tud igazán elõbbre jutni, ha nincsenek nagy számban olyanok, akik végletesen leszakadnak. A képviselõ asszony most is a testület elé visz minden olyan problémát, amellyel megkeresik, amelyben a segítségét kérik. Az ülésekre alaposan felkészül, és mielõtt bármit megszavazna, szereti tisztázni a részleteket. - Képviselõ a falujára és a neki bizalmat szavazó polgáraira teszi le az esküt, amely mindenkor felelõsségre kötelez. Én ezen törvények alapján kívánok továbbra is dolgozni mindaddig, amíg élvezem a választóim bizalmát. Munkatársat keres az önkormányzat Csörög Község Önkormányzata munkatársat keres Házi Segítségnyújtó Szolgálatához. Olyan egészségügyi, illetve szociális gondozói végzettséggel rendelkezõ személy jelentkezését várjuk, akire hosszú távon számíthatunk idõs, beteg emberek házi ápolásában, segítésében. Bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint. Önéletrajzzal és a végzettséget igazoló okirattal a polgármesteri hivatalban lehet jelentkezni.

6 6 Csörögi Hírlevél Tiszta és virágos porták Köszönet a község szépítõinek és a támogatóknak Folytatás az 1. oldalról A nap ünnepélyességét a Tiszta, virágos porta címért folyó verseny eredményhirdetése adta. Kovács Andrea zsûrielnök értékelése után Martin Attila, az A. S. A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. ügyvezetõ igazgatója Hegedûsné Kripák Ildikó polgármesterrel közösen adta át a díjakat. Martin Attila hangsúlyozta: minden olyat támogatnak, ami a környezetet szépíti és a közösséget építi. Ötezer forintos díjban Kovács József, tízezer forintos díjban Szél Józsefné részesült, a legszebb portának járó tizenötezer forintos díjat Ádám Ferenc vehette át. A község polgármestere ezt követõen mondott köszönetet mindazoknak, akik segítették, támogatták az elmúlt hónapok faluszépítõ akcióit. (Õket név szerint is megemlíti a vele készült beszélgetésben.) Azokat, akik aktívan közremûködtek a község szebbé, rendezettebbé tételében, ebéddel vendégelte meg az önkormányzat, a vendéglátást pedig a Csörögi Baráti Kör vállalta. Közös ajándékként meglepetésvendég is érkezett, a már ismert Ihos József, aki ezúttal közremûködõket is hozott magával. A.S.A. bemutató és rajzverseny Díjátadás a Tiszta, virágos porta egyik nyertesének Az Avon játékának nyertese

7 Csörögi Hírlevél 7 A csörögi patikáról 2005 augusztusa óta mûködünk Csörögben, a gyógyszertár napi feltöltéssel igyekszik a lakosság igényeit az orvosi rendeléssel összhangban kielégíteni. Az áprilisi képviselõ-testületi ülésre bennünket is meghívtak, hogy a gyógyszertár mûködésével kapcsolatos dolgokról közösen tudjunk beszélgetni. Sajnos akkor ott személyesen nem tudtam részt venni, de a polgármester asszonnyal találkoztunk és átbeszéltük a patika-problémát. Felmerült, hogy nyitva tartásunk miért nem hosszabb, mint az orvosi rendelés? Sajnos, ezt a problémát a gyógyszertár létszámhelyzete miatt nem tudjuk megoldani, de járványos idõszakban számtalanszor elõfordul, hogy nyitva tartunk csaknem a rendelés végéig. Tájékoztatom Önöket, hogy több lehetõséggel is igyekszünk a lakosság kielégítõbb gyógyszerellátását szolgálni. Telefonos elõrendelés: ez esetben kérjük betegeinket, hogy a szõdi Kamilla Patikát felhívva szóljanak, hogy valamely számukra felírt gyógyszert, tápszert, egyéb terméket vigyük ki Csörögbe. Telefonszám: 27/ (Kamilla Patika). Valamennyien szívesen segítünk, de ha saját gyógyszerészüket, Podhorszkiné Buránszki Bernadettet keresik, biztosak lehetnek benne, hogy a termék a megbeszélés szerint idõben ott lesz. Ezen felül telefonon is szívesen nyújtunk felvilágosítást gyógyszerekkel és egyéb területeket érintõ problémákkal kapcsolatban. Házhoz szállítás: már csaknem egy éve mûködõ lehetõség, amellyel segítjük a betegségük miatt korlátozott lakókat, hogy gyógyászati segédeszközöket, gyógypelenkákat lakóhelyükre eljuttassuk. Ennek keretében lehetõség mutatkozik, hogy azoknak a betegeknek, akiknek az orvos több hónapra elõre felírja gyógyszereit, és ezt egyszerre nem tudja kiváltani gyógyszertárunkban, a hiányzó tételeket kiszállítjuk. Ezzel a fent említett két szolgáltatással megkíméljük a betegeket a felesleges utak megtételétõl. Mindkét lehetõséggel már többen is élnek a településen, csak ez eddig nem kapott ilyen nyilvánosságot. Sajnos elõfordul, hogy az orvosi rendelés ideje alatt néhány gyógyszer kifogy, ez a gyógyszertár jellegébõl (fiókpatika, rövid nyitvatartási idõvel) adódó probléma, melyet valójában nem lehet kivédeni, ezért kérünk mindenkit, hogy rendszeresen szedett gyógyszereit, ha lehet, ne az utolsó tabletta bevételekor írassa fel. Idén is tervezzük a gyógyszertár nyári szabadság miatti zárva tartását július 14. és augusztus 1. között. Nyitás augusztus 4-én a szokásos idõben. Kérjük kedves betegeinket, hogy aki tudja, erre az idõszakra írassa fel elõre gyógyszereit és váltsa is ki, akkor nem kell külön fáradni miatta. Megértésüket elõre is köszönjük! A továbbiakban szívesen részt veszünk a település egészségnevelési programjában, és képességeinkhez mérten támogatjuk ezeket. A jövõbeni sikeres együttmûködés reményében jó egészséget kívánunk mindenkinek. A gyógyszertár dolgozói nevében tisztelettel: BURÁNSZKINÉ SZALLER GYÖNGYI GYÓGYSZERTÁRVEZETÕ PODHORSZKINÉ BURÁNSZKI BERNADETT GYÓGYSZERÉSZ Nyitva tartásunk: Hétfõ: Kedd: Szerda: 8-11 Csütörtök: szünnap Péntek: Csörögi Kulturális Rendezvénynapok Július 6. augusztus 30. Július 6-án, vasárnap 18 órakor veszi kezdetét a mûvelõdési házban az a több hétvégén át tartó kulturális rendezvénysorozat, amelyet - az önkormányzat szervezésében - az elkövetkezõ években rendszeresen meg szeretnénk ismételni. A programokkal igyekszünk minden korosztály igényét kielégíteni. Az idei elsõ programsor egyben az érdeklõdés felmérése is. Reményeink szerint a kétezer fõs település - érdeklõdés esetén - lehetõséget adna a késõbbiek folyamán neves mûvészek és együttesek fellépésére, szabadtéri koncertek tartására. A színvonalas programok valószínûleg vonzanák a környezõ településen élõket is, és a csörögieket is közelebb hozná egymáshoz. A mûvelõdési ház készül az érdeklõdõk fogadására, virágosította kertjét, az üres telken parkolási lehetõséget biztosít az autóval érkezõknek. Kényelmes, ülõpárnával ellátott székek és egy pohár üdítõ várja a programra érkezõket, és büfé is mûködik majd. Az elõadások pontosan kezdõdnek, a szervezõk kérik az érdeklõdõket, hogy idõben érkezzenek. Június 17-tõl minden fizetõs programra folyamatosan jegyet lehet váltani Kovács Andrea mûvelõdésiház-vezetõnél, illetve az elõadás napján a helyszínen. Bejárat a hátsó kapun lesz. A programsorozatot Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester nyitja meg. * Július 6-án 17,30 órától 19 óráig, július 19-én (esõnap: július 20.) 18,30-tól 20 óráig forgalmi rend változásra kerül sor! Ezekben az idõpontokban az Arany János utcába a Béke tértõl a Tompa Mihály utcáig csak az ott lakók, a már színházjeggyel rendelkezõk, illetve az elõadásra érkezõk juthatnak be. Kérjük szíves megértésüket! Tisztelt Csörögiek! Kérjük azokat a lakosokat, akik feleslegessé vált kõtörmelékkel, sóderrel rendelkeznek az ingatlanuk elõtti közterületen, hogy ajánlják fel az önkormányzat számára. Az anyagokból járdát építenénk a MÁV-állomáson. Kérjük, hogy jelzésüket a polgármesteri hivatalban adják le névvel és pontos címmel. Az önkormányzat szívesen fogad bortárolásra alkalmatlanná vált, használaton kívüli fahordókat, amelyekbe virág kerülne, és a közterületeken helyeznék el. Köszönettel elfogadunk virágpalántákat is a közterületeink szépítésére.

8 8 Csörögi Hírlevél Csörögi Falunap 2008 Megint eltelt egy év, augusztus 30-án, szombaton elérkezik az újabb Csörögi Falunap ideje, amikor minél több érdeklõdõt várunk színes programjainkra a Sportpályára. Lesz Árusok utcája, Kézmûvesek utcája, és a színpad sem marad üresen. Este utcabálon mulathat a község apraja-nagyja. Kedvcsinálónak álljon itt az elõzetes program: Mûvelõdési ház: 10 órától 18-ig Az Én Csörögöm fotópályázat résztvevõinek kiállítása (A fotópályázatra augusztus 1-jéig lehet még beküldeni a képeket.) Sportpálya: 9 órától egész nap (24 óráig) rendezvények Egészségház: egészségnapi rendezvények 10-tõl 18-ig. 9 órától: Árusok utcája, AVON kozmetikumok, Tupperware termékek, bizsu, ajándéktárgy, cukorka, édesség, pattogatott kukorica, vattacukor, helyben sütött kürtõskalács, fagylalt, mûanyag gyerekjátékok, lufi, búcsúi hangulat. Gyermeknapi színház 14 órától: Kézmûvesek utcája, foglalkozások gyerekeknek, fafaragás, faesztergálás, agyagozás, kovácsolás, kosárfonó, mézeskalács-készítõ, szalma- és csuhédísz-készítõ, ékszerkészítõ (Sportpálya). 14 óra: Megnyitó, Csörög zászlajának felvonása, Csörög himnusza. 15 óra: Zsuzsi és Orsi gyermekdal összeállítása, közös játék a gyerekekkel. 16 óra: Az Én Csörögöm fotópályázat eredményhirdetése, a Csörög községért díszoklevél átadása. 17 óra: A bor legendája. A Holló együttes vidám zenés koncertje. 18 óra: Zsuzsi és Orsi: sláger-összeállítás felnõtteknek 19 óra: A Countactus Country együttes koncertje 20 óra: A Defekt Duó mûsora 21 óra: Össztánc. A talpalávalót szolgáltatja: Madarász János és zenekara Egész nap zene, büfé. Elmarad a június 14-ére meghirdetett 60 éves Izrael címû program, õsszel kerül megrendezésre. Az izraeli kultúra iránt érdeklõdõk június 22-én 16 órakor tekinthetik meg a váci rendezvényt, a Közéleti Egyesület szervezésében. Fakivágáshoz vállalkozót keres az önkormányzat. Olyan képesítéssel rendelkezõ személyt keres, aki a közterületeken, illetve az önkormányzat öreghegyi ingatlanán az arra ítélt fákat kivágná, az utóbbi ingatlant a bozóttól megtisztítaná. Cserébe a kivágott fát saját célra használhatja. Jelentkezni lehet a polgármesteri hivatalban. Köszönetnyilvánítás Május 10-én, 70 éves korában elhunyt községünk egyik tiszteletben álló, közszeretetnek örvendõ lakója, Császár András. A Császár család köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik részvétüket kifejezték az elhunyt temetésén. Köszönjük az egykori barátok és a váci munkatársak megemlékezését. Ügyfélfogadás A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfõ: ig kedd: - szerda: 9-16 óráig csütörtök: - péntek: 9-12 óráig A polgármester ügyfélfogadásának ideje: hétfõ: óráig A jegyzõ ügyfélfogadásának ideje: szerda: 9-16 óráig A képviselõ-testület kéri a lakosságot, hogy a hivatalt kizárólag ügyfélfogadási idõben keressék fel! DR.FEKETÉNÉ DR. GULYÁS TÜNDE JEGYZÕ Csörögi Hírlevél Kiadja: Csörög Község Önkormányzata 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Telefon/fax: 27/ Felelõs szerkesztõ: Borgó János Munkatárs: Veres Mária Fejléc: Kovács Andrea Grafika és nyomtatás: DunaPress Multimédia Bt 2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6. Az önkormányzat támogatásával létrejött gyermeknapi színházlátogatáson Hamupipõkével és társaival találkozhattak azok a gyerekek és felnõttek, akik május 25-én, vasárnap ismét ellátogattak a többségük számára már nem ismeretlen, barátságos és családias Holdvilág Kamaraszínházba. Sokat nevettünk a humorosra rendezett zenés, színes jelmezekkel tarkított darabon, felnõtteknek is maradandó élményt nyújtott az elõadás. Fák kivágása KOVÁCS ANDREA MÛVELÕDÉSIHÁZ-VEZETÕ A képviselõ-testület határozatot hozott a közterületen lévõ veszélyes, kiszáradt fák kivágása ügyében. Ezek szerint, a közterületen, intézményi területen és az önkormányzat ingatlanain lévõ, életet vagy vagyonbiztonságot veszélyeztetõ fák kivágásáról a polgármester köthet vállalkozóval megállapodást. Ehhez elõzetesen be kell szerezni a hatósági engedélyeket esetleg szakvéleményt -, majd jogerõs jegyzõi határozat rendelkezik a kivágásról, illetve pótlásról. A vállalkozó térítésmentesen, a faanyag fejében végezheti a munkát.

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület Előterjesztés Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Balla Lászlóné Jászivány, Fő út 7. szám alatti lakos temetési költségek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÜRED Szám: 1054- /2008. Előkészítő: Horváth József E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében 2017. január 16-án. Jelen vannak : Horváth Sándor elnök Brunner Istvánné Sánta Mátyás Karczagné Nagy Klára Kiss Edit Laczikné

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2016. sz. jegyzőkönyve a 2016. augusztus 9 én megtartott rendes üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság május 18-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Felszeghy Szabolcs bizottsági e

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság május 18-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Felszeghy Szabolcs bizottsági e JEGYZŐKÖNYV Az Egészségügyi, Szociális Bizottság 2011. május 18-án tartott üléséről 1) 15/2011. (V. 18.) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Szám: 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. január 28- án 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás Pintérné Nagy Edit Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft. 2011. május 24. A környezeti

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: /2016.(VII.4.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: /2016.(VII.4.) számú határozatokat Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 68-72./2016.(VII.4.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 14-i rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 14-i rendkívüli ülésén. 1 Kömlőd Község Képviselő-testülete 92/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához 7. Napirend Közterület használat engedély iránti kérelem 7. Napirend ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához Tisztelt Képviselő-testület! Ármos Mihály egyéni vállalkozó

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A közmeghallgatás helye: Kenderföld-Somági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK május 16-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK május 16-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 16-ai ny i l v á n o s ülésének Szám: 78-7 /2012. Tartalom: j e g y z ő k ö n y v e KÓD HATÁROZATOK 25/2012.(V.16.) határozat

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya

I. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezet: 2015.02.13. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület a napirendet a meghívónak megfelelően elfogadja és jegyzőkönyv hitelesítőnek Vaskó Zsuzsa képviselőt megválasztja.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület a napirendet a meghívónak megfelelően elfogadja és jegyzőkönyv hitelesítőnek Vaskó Zsuzsa képviselőt megválasztja. Bőny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel: 96/351-01 100-3/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 22-én 17. 00 órakor a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 29-én 15 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben