Tiszta és virágos porták

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszta és virágos porták"

Átírás

1 VI. évfolyam 6. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata június Tiszta és virágos porták Köszönet a község szépítõinek és a támogatóknak Több mint kéthónapos faluszépítési akció eredményeirõl adott számot május 10- én, a mûvelõdési ház udvarán tartott ünnepségen, Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester. A március óta tartó takarítás, a Föld Napja alkalmából rendezett hulladékgyûjtés, a Kisfaludy utca rendbe tétele, a Béke tér esztétikus parkká való alakítása, a közterületek virágosítása példa arra, hogy összefogással rendezett, tiszta, virágos kör- Telekvásár Csörögben! Csörögben önkormányzati, belterületi telkek eladók, illetve bérelhetõk kedvezõ árakon! Rövidesen indul a csatornázási program, ami várhatóan növelni fogja az ingatlanok értékét. A most eladásra kínált telkek a Székely Bertalan utcában Zöldfasor utcától Vác felé esõ részén - helyezkednek el. Helyrajzi számuk: 1009, 1011, 1021, 1101, 1092, Valamennyi 200 négyszögöles sík fekvésû telek. Az utcában víz, villany van, és tervezik a gázvezeték kiépítését. A telkek egységesen Ft-ért vásárolhatók meg. Érdeklõdni lehet Csörög Polgármesteri Hivatalában (2135 Csörög, Kisfaludy u. 40.) Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyzõnél (06-27/ ). nyezetet lehet teremteni. És hogy erre mindenkiben igény legyen, már erre kell nevelni a gyermekeket. Mint a polgármester mondta, nagy segítséget kapott mindehhez a község az A. S. A. Kft.-tõl. A környezetvédelmi cég természetesen jelen is volt ezen a napon, a gyerekek nagy érdeklõdése mellett mutatta be korszerû hulladékgyûjtõ autóját, munkatársainak segítségével a kicsik játékosan tanulhatták meg a hulladékok szelektív gyûjtését, s játékos vetélkedõkön nyerhettek ajándékokat. Képviseltette magát az Avon is, s a vetélkedõn nyertes gyerekek itt is ajándékokat kaptak. folytatás a 6. oldalon Elutasított kavicsbánya Lakossági vélemény, testületi döntés után szakszerû hivatali szakhatósági állásfoglalás. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség elutasította a Lasselsberger Hungaria Kft. Szõdliget és Csörög községek területén létesítendõ kavicsbánya nyitására benyújtott engedélyezési kérelmét. A csörögiek remélik, hogy a határozat jogerõssé válik. Tisztelt Olvasóink! Legközelebbi számunk augusztus hónapban jelenik meg. A tartalomból: - Képviselõ-testületi ülés 2. oldal - Az egyik szemem sír oldal - Oktatási fórum 3. oldal - Képviselõ-portré 5. oldal - A csörögi patikáról 7. oldal - Rendezvénynapok 7. oldal - Falunap 8. oldal A polgármester válaszol Szeptembertõl Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester havonta kíván válaszolni a lakosság által feltett aktuális, közérdekû kérdésekre. A minden hónap 4. péntekéig írásban beérkezõ érdemi kérdések közül a legfontosabbnak ítélt egy-kettõre válaszol majd. A válaszok a község honlapján is megjelennek. Becsüljük értékeinket! Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a közterületekre kihelyezett, a falu tulajdonát képezõ eligazító táblákra, információs szekrényekre, szemetes edényekre, padokra, növényekre, virágokra és az utcák, közterületek tisztaságára vigyázzanak, becsüljék meg értékeinket, környezetünket. A Béke térre kihelyezett tiltó tábla arra figyelmeztet, hogy a téren tilos szemetelni, kutyát sétáltatni, labdázni, és tilos a parkot, a parkon található berendezési tárgyakat rongálni. Amit lehet: pihenni, felüdülni és örülni a szép környezetnek.

2 2 Csörögi Hírlevél Képviselõ-testületi ülés Elfogadták a közoktatási esélyegyenlõségi tervet Nyilvántartásba vett civil szervezetek A jegyzõ felhívásának eleget téve, az alábbi helyi civil szervezetek regisztráltatták magukat a polgármesteri hivatalban: Panoráma Macska Közhasznú Egyesület (elnök: Beckmann Lászlóné), Csörögi Baráti Kör Egyesület (elnök: Hegedûsné Kripák Ildikó), Amaro-Khelypo Egyesület (elnök: Rostás Iván) Csörögi Polgárõr Egyesület (elnök: Málik Lajos) Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség csörögi tagszervezete (elnök: Nagy János), Esély Gyermekeinknek Deszegregációs Egyesület - közhasznú szervezet (elnök: Lakatos Zoltánné), Faluszépítõ Egyesület (elnök: Dugántsi Ildikó) Továbbra is kérjük a településen mûködõ helyi civil szervezetek regisztrálását, jogerõs bírói végzés és alapító okirat mellékelésével. Május 20-án ülést tartott a képviselõtestület, amelyen a polgármester beszámolt a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrõl. Az utóbbiak között szerepel a szociális szolgáltatásokra benyújtandó pályázat elõkészítése, a Tiszta, virágos Csörögért mozgalom keretében elvégzett munkák, az oktatás megoldására tett intézkedések, a közlekedésbiztonsági intézkedések sebességkijelzõ készülék beszerzése -, új ételszállító autó megvásárlása. Ezt követõen Jakab Helga adott tájékoztatást a CKÖ egy havi munkájáról. A kapcsolattartással megbízott képviselõ beszámolt a CKÖ ülésérõl, a Váci Kistérségi Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulásáról, valamint arról, hogy az elhunyt Lakatos Gyula helyett Berki Józsefné lett a kisebbségi önkormányzat tagja. Jakab Helga elmondta, hogy a váci Esélyek Háza kapcsolatot szeretne létesíteni vele és a CKÖ elnökével, s felkérték arra is, hogy a Váci Rendõrkapitányság területén mûködõ kisebbségi önkormányzatokkal tartsa a kapcsolatot. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester nehezményezte, hogy a CKÖ a község takarításának napjára szervezte majálisát. Elmondta azt is, hogy a MÁV munkaalkalmat biztosított húsz fõnek, de már csak tízen végzik a közhasznú munkát. Pálinkás Lajos alpolgármester kifogásolta, hogy a CKÖ nem tette nyitottá majálisát, pedig a megosztottságot ezzel csökkentette volna. A képviselõ-testület módosította a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendeletét. (Ezzel külön írásunk foglalkozik.) Elfogadta Csörög Község Települési Közoktatási Esélyegyenlõségi Tervét, amelynek célja a közoktatás szegregációmentességének biztosítása, az egyenlõ bánásmód érvényesülése. Mint a dokumentum megállapítja, az oktatáshoz való egyenlõ hozzáférés csak akkor valósulhat meg, ha valamennyi csörögi gyerek számára a lakóhelyén lesznek elérhetõek az alapvetõ közoktatási intézmények. Az óvodások, iskolások ellátása jelenleg mintegy 25 helyen történik. A roma származású tanulók aránya 40 százalék felett van, számukra különösen hátrányos az elaprózódás, mivel sokan közülük sajátos nevelési igényûek. Kevés a közösségi, közmûvelõdési színtér, a kistérség többi településéhez képest sok az idõs és a szegény sorban élõ ember. Az esélyteremtést támogató lépésekre, a hátrányos helyzetû gyerekek hátrányának csökkentésére azonban mindenképpen szükség van. A testület elfogadta saját II. félévi munkatervét, meghatározva a közmeghallgatás idõpontját is. A közmeghallgatás szeptember 26-án 17 órakor lesz az Egészségházban, témái között szerepelnek a településen elérhetõ közszolgáltatások. A képviselõk határozatot hoztak, elfogadják, hogy a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a nagymarosi önkormányzatot bízza meg a - 18 tagönkormányzatot érintõ - belsõ ellenõrzési feladat ellátásával. A képviselõk tájékoztatást kaptak a helyi civil szervezetek nyilvántartásba vételérõl, határozatot hoztak a fa kivágás feltételeirõl, és elfogadták a képviselõ-testület ciklusprogramját. Az én Csörögöm Csörög Község Önkormányzata pályázatot ír ki fotózni szeretõ csörögi lakosok részére. A pályázóktól 12 db színes képeslap nagyságú vagy 6 db A5- ös méretû fényképfelvételt várunk, szabadon választott témában. (Pl. virágos porták, életképek, arcok stb.) A pályázatnak tartalmaznia kell Az én Csörögöm jeligét, a témamegjelölést (fantázia névvel), a fenti számú és méretû felvételt, továbbá a pályázó nevét és pontos címét, telefonszámát. A pályázatokat legkésõbb augusztus 1. péntek déli 12 óráig lehet eljuttatni Veres Máriához a polgármesteri hivatalba. Az értékelõ zsûri a pályázók számából a pályázat minõségétõl függõen legalább 3 helyezettet nevez meg. A helyezések tárgyjutalommal járnak, melyek átadására a falunapon kerül sor. A legsikeresebb sorozatokból szintén a falunapon kiállítást rendezünk. Módosult az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete Májusi ülésén módosította az önkormányzat gyermekvédelmi rendeletét. A módosítás értelmében, az önkormányzat rendszeres pénzügyi támogatásban részesíti azt a nappali tagozaton tanuló gyermeket, akinek családjában az egy fõre esõ jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át, és az általános iskola 5. osztályától kezdõdõen, tanulmányi eredménye a negyedévenként kiállított értesítõ alapján a 3,71 tanulmányi átlagot eléri. A támogatottak körébe nem tartoznak bele a magántanulók és a speciális iskolába járók. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester elmondta, hogy a változtatásra azért volt szükség, mert az általános iskola alsó tagozatában csak szöveges értékelést kapnak a gyerekek, amelybõl nem derül ki a tényleges tanulmányi eredmény. Ezért az önkormányzat a felsõ tagozatosokat támogatja, akiknél az eredmény egyértelmû. A támogatás megállapítása kérelemre történik, a kérelmeket július 31-ig kell beadni a polgármesteri hivatalban. A as tanévben a képviselõtestület 24 általános iskolást és 16 középiskolást tartott jogosultnak az iskoláztatási alapból való támogatásra decemberében négy tanuló kiesett, mivel nem érték el az elõírt tanulmányi átlagot márciusában újabb két tanuló esett ki, így az eredetileg betervezett 456 ezer forintból, a két negyedév alatt, 390 ezer forintot fizetett ki az önkormányzat. Az iskoláztatási alap a tanulás feltételeinek javítását szolgálja, vagyis, hogy a gyerekek részt tudjanak venni szakköri foglalkozáson, eljussanak tanulmányi kirándulásra vagy nyári táborba, esetleg különórákra járhassanak. A tapasztalatok szerint azonban nem minden családban fordítják erre a támogatást. Csörögiek a MÁV Kert-nél A budapesti MÁV Kert Kft az idén is nyert a közmunka-program pályázaton. Az önkormányzatunkkal korábban kialakult jó kapcsolat és az elõzõ év tapasztalatai alapján, húsz csörögi munkavállaló foglalkoztatására került sor. Eddig az örömhír, azonban sajnos, már két hét után nyolc személyt, a munkafegyelem megsértése miatt, azonnali hatállyal elbocsátottak. Ez a tény pedig rávilágít a szociális segélyben részesülõk jelentõs részénél tapasztalható problémára: hiányzik a munkavégzés, a dolgozni akarás igénye, hiányzik a fegyelmezett magatartás. Viselkedésük rontja azoknak a munkanélkülieknek az esélyét, akik viszont szeretnék, ha foglalkoztatnák õket, és természetesen árt a település hírnevének is. További súlyos gond, hogy a munkaviszony rendkívüli felmondással való megszüntetésének következménye a rendszeres szociális segély hat hónapi idõtartamra szóló megszüntetése.

3 Csörögi Hírlevél 3 Az egyik szemem sír, a másik nevet Interjú Hegedûsné Kripák Ildikó polgármesterrel Az idei tavasz is kellemes változásokat hozott Csörögbe. Megújult a polgármesteri hivatal, kultúráltabb, szebb környezetben dolgozhatnak és fogadhatják ügyfeleiket az itt élõ emberek ügyes-bajos dolgait intézõ tisztviselõk. A falu határaiból eltûnt az illegális szemétlerakatok nagy része, a tavaly kirakott hirdetõszekrények után esztétikus szemetes gyûjtõk jelentek meg az utak mellett, nagyon igényes és szépen megmunkált eligazító-táblákat helyeztek el a fõbb csomópontokon. A régi, csúnya buszmegálló helyére egy takaros, fából épített buszváró került, a Béke tér, a vasútállomás, az Egészségház környéke és a mûvelõdési ház udvara rendezett, virágos, kellemes színfoltjai településünknek. Ezekrõl a változásokról és a falubeliek felemás hozzáállásáról beszélgettünk Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester asszonnyal. - Az Ön választási programjában, és hírlevelünk januári számában megjelent köszöntõjében hangsúlyt helyezett tágabb lakókörnyezetünk kultúráltabbá, szebbé tételére. Látni, hogy következetesen igyekszik véghezvinni a kitûzött célokat, és ezek a törekvések belsõ indíttatásból fakadnak. - Látva a falu elhanyagolt állapotát, még 2005-ben virágosítási és hulladékgyûjtési programot hirdettünk meg a Csörögi Baráti Körrel a falu lakói számára. Semmiféle önkormányzati támogatást nem kaptunk, a magunk költségére tettük rendbe a vasútállomást. Virágvásárt szerveztünk, szeretetpalántákat hoztunk a mûvelõdési ház udvarára, virágosítottuk a közterületeket, összegyûjtöttük a szemetet, vendégül láttuk a közterületen dolgozókat. Akkor is Eckné Komlósi Ibolya szponzorálta az ételkészítést, Agócsné Marika fõzte az ételt. A civil szervezet vezetõjeként akkor is fontosnak tartottam, most is fontosnak tartom, és ezért építettem be a polgármesteri programtervembe a tiszta, rendezett, szép, virágos környezet kialakítását. A lehetõségek adta apró lépésekkel valósul meg ez a terv, de tudom, hogy ennek be kell érnie a késõbbiekben. Minden évben valami újdonságot valósítunk meg, az idén kettõt is: az egyik a Tiszta, virágos porta cím odaítélése volt, a másik pedig, hogy azoknak a falubelieknek, akik részt vettek a közterület tisztításában, szépítésében, egy meglepetés ajándékkal kedveskedtünk, idén Ihos József mûsorával. - Kik támogatták a Tiszta, virágos Csörögért programot? - Az A.S.A. Magyarország Kft, a MÁV Kert Kft, és olyan emberek, akik egy élhetõbb faluban szeretnének lakni. A gyönyörû szép buszvárót egy csõvári lakostól, Dian Józseftõl kaptuk ajándékba, Olasz Ferenc örökzöld palántákat adott. A polgármesteri hivatal felújításában Gergely László képviselõ úr és Nagy Csaba úr támogatására számíthattunk. A falu okos díszei, a faoszlopra szerelt, kovácsoltvas keretbe foglalt eligazító táblákat Pálinkás Lajos alpolgármester úr tervezte, és õ is készítette el Ádám Ferenc úrral közösen. A faanyagot Málik Lajos úr biztosította, a többi költség javarészét az alpolgármester úr állta, némi önkormányzati hozzájárulás mellett. Az elõzõ önkormányzat által készíttetett szép hulladéktároló edényeket meghegesztettük, rendbe raktuk és ismételten kitettük. A dolgozóknak fõzött étel alapanyagát most is Eckné Komlósi Ibolyától kaptuk, a kenyeret, mint az elmúlt három évben mindig, Mészáros István adományozta. - Az aprónak tûnõ lépések mögött rengeteg szervezõmunka van. Hogyan sikerült mozgósítani a helybélieket, hogy részt vegyenek a környezetszépítési akciókban? - Úgy vagyok, hogy az egyik szemem sír, a másik nevet. Miközben más településen élõ emberek igen nagy értéket adományoznak településünknek, addig a helybéliek többsége közömbös. Alig jönnek el a faluból az ilyen megmozdulásokra. A Béke tértõl lefelé illegális szeméttelepek jöttek létre. Ezek eltüntetésében, csökkentésében a közhasznú munkásokon kívül csupán egy-két csörögi lakos segített. A Föld napjával kapcsolatosan is több helyszínen szerveztünk három napot a hulladékgyûjtésre, de csak néhány helybéli lakost sikerült mozgósítani. Amit igyekszünk szépíteni, mások nem becsülik. A programsorozatunk zárónapján kiosztott apró ajándékokat, lufikat a gyerekek szétdobálták. A mûvelõdési ház udvara tele volt szeméttel. A kedvezményes virágvásárra sokan eljöttek, de a szemét összeszedésében, és a közterületek virágosításában alig-alig volt résztvevõ, mintha mindez csak néhány ember magánügye lenne. Azt gondolom, meg kell tanulniuk az itt élõknek, hogy mit is jelent, ha nem lesz hová rakni a hulladékot. Ki lehet próbálni, hogy mi lesz, ha az önkormányzat egy hónapig nem szedet szemetet. Komoly összegbe kerül a szemét elszállítása és ártalmatlanítása. Jó lenne megérteni, hogy az önkormányzat nem azért fizet a szemét eltakarításáért, hogy mások semmibe véve a közpénzbõl finanszírozott munkát, gátlástalanul szétdobálják a szemetüket, rongálják a kihelyezett eszközöket. A Béke téren játszó gyerekekre nem figyelnek a szüleik, széttapossák a virágokat, rendetlenséget hagynak maguk után. Emlékszem, régebben nem volt természetes a szülõ számára, hogy a gyerek eldobja a szemetet és még nevet is rajta. folytatás a 4. oldalon Fórum az oktatási esélyeinkrõl Csörögi szülõk számára rendezett fórumot településünk oktatási esélyegyenlõségi tervérõl önkormányzatunk május 15-én, amelyre a közel hatvan csörögi iskolás hozzátartozóját, képviselõjét hívták meg. Megdöbbentõ volt szembesülni azzal a közönnyel és érdektelenséggel, ami kifejezõdött abban, hogy Csörögben mindössze öt szülõ tartotta fontosnak azt, hogy a gyermekük oktatása, és felnõttként a társadalomba való beilleszkedése szempontjából fontos témában, információkhoz jusson. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester asszony tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy településünkre vonatkozóan el kellett készíteni az oktatási esélyegyenlõségi tervet, amely szervesen csatlakozik a váci kistérségi közoktatási intézkedési programjához és a vonatkozó jogszabályokhoz. Mint a dokumentumban látható, évi adatokat figyelembe véve 12 település 25 iskolájába járnak csörögi gyerekek oktatási intézménybe. A teljes tanulói létszámhoz képest 40 százalék fölött van a roma gyerekek aránya. Sok a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetû, sajátos nevelési igényû, egyéni fejlesztésre szoruló diák. Kitûnik, hogy a szerteágazó települési és oktatási intézményekben tanuló gyermekek esélyegyenlõségét mindaddig nem lehet biztosítani, amíg Csörögben megfelelõ oktatási intézmények nem épülnek, illetve a környezõ települések valamelyike lehetõleg egy település - nem vállalja fel községünkkel együttmûködve, teljes tanulói létszámunkat. Minden gyermekünk bejáró, az utaztatás költségei erõsen megterhelik az amúgy is elsõsorban segélyekbõl élõ családokat. - El kellett készítenünk egy dokumentumot, ami a településünkre vonatkozik. Látható, hogy feladatok adódnak belõle és az is, hogy Csörög község önállóan nem tudja megoldani, hogy oktatási intézményt építsen, ott a megfelelõ tanulói létszámot biztosítsa aminek akadálya a szabad iskolaválasztás -, illetve, hogy a jövõben egy településsel olyan megállapodást kössön, ami anyagilag és erkölcsileg is megnyugtató megoldást jelenthet tájékoztatott a polgármester asszony. - Az egyre bõvülõ, most már 204 iskolásunkat Szõd nem tudja felvállalni. Ötven diákunk tanul a szõdi iskolában. Nekünk több gyerekünk van, mint Szõdnek. Nem jóindulat kérdése, hanem lehetõség nincs a gyerekeink fogadására. Pályázni sem tudunk, mivel nem írnak ki pályázatot új iskola építésére. Óvodatervvel rendelkezünk. Külsõ anyagi forrásra van szükség. Ezért minden létezõ fórumon kértünk segítséget. Levelet írtunk a legfelsõ kormányzati szervekhez, a közigazgatási és szakmai szervekhez, dr. Kállai Ernõ ombudsmanhoz és más polgárjogi szervezethez, amelyben ismertettük településünk oktatási helyzetének történelmi elõzményeit, a mai helyzetet és konkrétan leírtuk milyen segítségre van szükségünk. folytatás a 4. oldalon

4 4 Csörögi Hírlevél Az egyik szemem sír, a másik nevet folytatás a 3. oldalról Édesanyám fölszedette velem az eldobott csokipapírt, rendre szoktatott. A gyerekek azt a példát követik, amit a szüleiktõl látnak. Én arra lennék büszke, hogy a mi gyerekeink, a csörögiek megbecsülik a szép környezetet, és a szeméttároló edénybe dobnák a szemetet. - Vagyis, ezen a téren is van még tennivaló - Szomorú vagyok, amikor végigmegyek a falun és látom, hogy az udvarok tele lommal, szeméttel. Lehetne konténert rendelni, kisebbet, nagyobbat, néhány szomszéd, vagy egy egész utca is összefoghatna, hogy megtisztítsák a kertjüket, a kerítés elõtti területet. Azért írtuk ki a Tiszta, virágos porta pályázatot, hogy aki nem szívesen vesz részt a közterület karbantartásában, mégis részes lehessen a falu szépítésében. Nagy öröm számomra, hogy voltak, akik rendbe tették erre az alkalomra a saját portájukat, hogy pályázhassanak, és ez nagy-nagy dicséret. Elindult valami, és bízom benne, hogy egyre többen kapcsolódnak be a lakókörnyezet ápolásába, a településünk szebbé tételébe. Jövõre is meghirdetjük a pályázatot, igenis oda akarjuk adni azt a kis plakettet és a vele járó pénzjutalmat. Követendõ színvonalat akarunk teremteni a falunkban, hogy a magáningatlanok rendezettek legyenek. További szép terveket fogunk még megvalósítani. -VM- Forgalmirend-változás a baleset-megelõzés érdekében Felhívjuk a gépjármûvel közlekedõk figyelmét arra, hogy június hónapban a településünk bejövõ és kimenõ útjai mentén új sebesség- és súlykorlátozó táblák kerülnek kihelyezésre. A táblák szerint Csörög település egész területén az utak minõsége és sûrûsége miatt 40 kmes sebességgel lehet közlekedni, a 6 tonnánál nagyobb tömegû szállítójármû csak áruszállítás céljából hajthat be a településre, és tartózkodhat itt mindaddig, amíg a kirakodás tart. A képviselõ-testület döntése szerint a Kisfaludy utcában, a Duna utca és Tölgyfa utca közötti útszakaszon, az út mindkét oldalán várakozni tilos jelzõtábla lesz kihelyezve szintén közlekedésbiztonsági szempontokból. Önkormányzatunk nem titkolja, hogy mint a közút kezelõje, a kihelyezett táblákkal ritkítani szeretné a mások testi épségére veszélyes közúti közlekedési magatartást. A táblák kihelyezését követõen a rendõrség rendszeres sebességmérést fog végezni, hogy kiszûrje a szabálytalankodókat. Tegyünk együtt a balesetek megelõzéséért, mások testi épségének megõrzéséért! HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ Fórum az oktatási esélyeinkrõl folytatás a 3. oldalról Ahhoz, hogy községünk jelenlegi közoktatási helyzetét a falubeliek is jól megértsék, a polgármester asszony a jelenlevõknek felolvasta a levélben leírt történeti áttekintést. Elmondta, hogy a legtöbb helyrõl arra sem érdemesítettek bennünket, hogy válaszoljanak. Felolvasta a Közoktatási és Kulturális Minisztérium esélyegyenlõségi osztályától kapott válaszlevelet, melyben arról tájékoztatnak, hogy mély megértéssel tanulmányozták a polgármester asszony levelét, melyben feltárta azokat a körülményeket, amik Csörög jelenlegi helyzetéhez vezettek, viszont a minisztérium nem rendelkezik anyagi eszközökkel a probléma megoldására. Hegedûsné elmondta, hogy mi nemcsak pénzt, hanem pályázati és egyéb lehetõségeket is kértünk. Idézett dr. Borovszky Timea roma integrációs titkárságvezetõ levelébõl is, melyben a jövõben is felajánlják a szakmai segítségüket, egyben felhívják az önkormányzat figyelmét arra, hogy április végéig Csörögben gondoskodni kell a gyermekek beíratásáról. Kérték, hogy a jegyzõ értesítse a szülõket, a szülõk pedig jelezzék, hogy melyik intézménybe akarják beíratni a gyermeküket. Horváth Aladár fejlesztõ programot ígért. Dr. Kállai Ernõ ombudsman megvizsgálta a csörögi gyerekek helyzetét, de csak azokét, akik tavaly gondban voltak. Vác idén vállalta, hogy befogadja a csörögi gyerekeket, így sikerült minden iskolás és óvodás gyermeket elhelyezni, de továbbra is egyedi megállapodás szerint. - Mindezek alapján kérdés, hogy mi az a lehetõség, amit még meg tudnánk ragadni? A távolabbi jövõt illetõen idõvel csökkenni fog a gyermeklétszám más településeken, akkor más lesz a pozíciónk, de ez úgy tíz év távlata tette fel a kérdést Hegedûsné Kripák Ildikó. -Önkormányzatunk szorgalmazta, hogy a Dunakanyar Kistérségi Társulás esélyegyenlõségi tervében a csörögi érdekeket is vegyék figyelembe. Sok gyerekünk jár a Földváry téri iskolába, ahol fõként hátrányos helyzetû gyerekek tanulnak. Ez a helyzet nem segíti elõ a felzárkózást és a továbbtanulást. Idén 40 millió forintot fizetünk az oktatásra más önkormányzatoknak, mely összeg közel 40 százaléka annak az összegnek (92 millió forintnak), amit Csörög település egy gazdasági évben kap az állami költségvetésbõl. Kérdés, hogy mit kapnak ezért a csörögi tanulók? Én is bejáró tanuló voltam, azután a két gyermekemet vittem kétfelé, miközben egy harmadik helyen tanítottam. Tehát ismerem a bejárással kapcsolatos gondokat. Ezután a polgármester asszony idézett a kistérségi fejlesztési tervbõl, miszerint a legjobb megoldást Csörögnek önálló iskola, óvoda felépítése jelentené. A jövõben nemcsak Szõdön, hanem más településeken sem tudják fogadni majd a csörögi gyerekeket. A kistérségi fejlesztési terv, amely a 2007/ 2013-ra vonatkozik, nem mélyed el abban, hogy a csörögi gyermekek oktatásának megoldása miként és milyen módon képzelhetõ el, illetve nem mondja ki, hogy a kistérség milyen konkrét segítséget ad a csörögi gyerekek általános iskolai nevelése-oktatása érdekében. - Csörög önkormányzata folyamatosan próbált változtatni a fennálló helyzeten, de nem sikerült eredményt elérni. Csak összefogással lehet kezelni kistérségi szinten ezt a problémát hangsúlyozta a polgármester asszony. - Az volt a célunk, hogy próbáljanak meg a roma és nem roma szülõk egységesen az önkormányzatunk mögé állni. A közeljövõben még csak az a kilátás, hogy egyénileg lehet majd a gyerekeket elhelyezni, ami rengeteg tárgyalással jár. Települési országgyûlési képviselõnk, Harrach Péter sem tett hosszú ideig lépéseket Csörög oktatási problémájának megoldása ügyében, holott részletes információval láttuk el aktuális kérdésekben. Elmondhatjuk, hogy magunkra maradtunk oktatási problémánk megoldásában. (A fórumot követõen Harrach Péter országgyûlési képviselõ interpellált a csörögi oktatási helyzet ügyében a parlament ülésszakán.) A fórum további részében a szülõk szóltak hozzá a fentiekhez. Az egyik szülõ felvetette, hogy Vácon akkor sem fogadják be a csörögi gyereket az óvodába, ha van hely, mivel nincs megállapodás a két önkormányzat között. Hegedûsné Kripák Ildikó válaszul elmondta, hogy jelenleg egyedi megállapodás van Vác és Csörög önkormányzata között, vagyis kétkörös beíratás zajlik. Többen nehezményezték, hogy vannak olyan szülõk Csörögben, akik beíratják a gyereküket az óvodába, azután nem járatják, így elveszik más gyermektõl a lehetõséget. Ugyanakkor az önkormányzat kifizeti a gyermek után az anyagi hozzájárulást. A polgármester asszony kijelentette, hogy az ilyen szülõk le fognak kerülni a várólistáról és eljárást fog indítani ellenük az önkormányzat a jövõben. A szõdi iskolába járó 50 gyerekbõl 15 megbukott, mert nem járnak rendszeresen az iskolába. Viszont vannak jól tanulók, akik szép eredményt érnek el. Kérte a szülõket, hogy információikkal segítsék az önkormányzat munkáját. Pálinkás Lajos alpolgármester hozzátette, hogy 3 nap hiányzás után értesítést küld az iskola. - Fontos lenne a felelõtlen szülõknek átgondolni, hogy milyen élete lesz a gyereküknek, ha nem járnak iskolába. Nem tudnak majd elhelyezkedni, beilleszkedni a társadalomba, vagyis teljesen ellehetetlenítik a jövõjüket hangsúlyozta. Kurucz Attiláné képviselõ asszony elmondta, hogy minden gyermek után 300 ezer, óvodás után 360 ezer forintot fizet az önkormányzat és arra kérte a jelenlévõket, hogy tudatosítsák más szülõkkel is, milyen komoly áldozatot vállal az önkormányzat a gyermekük elhelyezése érdekében. Hegedûsné Kripák Ildikó záró szavaiban megköszönte a jelenlévõknek a fórumon való részvételüket, és újra elmondta, hogy Csörög község közoktatási esélyegyenlõségi tervét bárki elolvashatja a polgármesteri hivatalban.

5 Csörögi Hírlevél 5 A jövõt a jelenben kell építeni Képviselõ emberközelben: Kurucz Attiláné - Huszonhárom éves koromtól közösségben dolgozom, emberekkel foglalkozom, megszoktam, hogy megkeresnek gondjaikkal, problémáikkal. Mûvezetõként, üzemvezetõként irányítottam közösségeket, és amikor Csörögbe költöztünk, természetesnek tartottam, hogy az itt élõkért is megtegyem, amit lehet. Ezért vállaltam szerepet a településrészi önkormányzatban, majd az önálló képviselõ-testületben. És ha nem is indulnék legközelebb az önkormányzati választáson, akkor sem mondanék le a közösségi munkáról. Úgy gondolom, hogy amíg az ember hasznára tud lenni a többieknek, addig csinálni is kell! Kurucz Attiláné Kormos Mária Veronika Vácon végzett a gépipari technikumban, majd tanárképzõ fõiskolán szerzett diplomát. Több mint három évtizeden át volt vezetõ beosztásban, s amikor a Váci Izzóból elõnyugdíjba ment, vegyesboltot nyitott a faluban. Tíz éven át dolgozott boltjában, aztán abbahagyta. Mint mondja, a kilencvenes években erre nagyon nagy szükség volt a faluban, s bár a családjában még senki nem foglalkozott kereskedelemmel, ebbe is beletanult. Akkor már csörögi lakos volt, Deákvárról költöztek a korábban megvásárolt ingatlanba. - Azt láttuk, hogy itt van egy ezerfõs település, és nincs képviselete. Ezen próbáltunk segíteni azzal, hogy létrehoztuk a Csörögi Településrészi Önkormányzatot, hogy legyen, ami a szõdi önkormányzatban az érdekeinket képviseli. Mindent eladtak alólunk, és ide semmit nem juttattak, csak egy szeméttelep került a nyakunkba. Támogattuk a mostani szõdi polgármester, Hertel László megválasztását, s bár most már a két község érdekei eltérõek, vele korrekt kapcsolatot tudtunk kialakítani. Ezzel együtt, az elsõ, majd a második leválási kísérletben is benne voltam A köztársasági elnök augusztusában írta alá a község önállóvá válását engedélyezõ okmányt. Az elsõ képviselõ-testület 2002-ben állt fel, amelynek Kurucz Attiláné is tagja volt. Négy éven át a kulturális bizottságot irányította, majd a 2006-os választás után amikor szintén bizalmat kapott továbbra is vezette a bizottságot, egészen az idõközi választásig. - Ami kulturális esemény volt, azt a csapatommal csináltam, és mai napig is a csapatjáték híve vagyok. Tudtam és tudtuk, hogy ez a település még nem falu, ezért rá akartuk szoktatni az embereket a közösségi életre, a rendezvényekre. Mivel Csörögben nem volt megfelelõ épület, az elsõ március tizenötödikét a templomkertben ünnepeltük meg, ott koszorúztunk. A csoportos rendezvényeinket a szabad ég alatt tartottuk, a jó idõért fohászkodva. De szerveztünk, mert múltunk nincs, és a jövõ építését csak a jelenben lehet elkezdeni. Azt akartuk, hogy a csörögiek szokják meg, hogy vannak közös események, rendezvények, és lassan érezzék át, hogy ezek a mieink, a sajátjaink. Csörögben külön gondot jelentett és jelent ma is -, hogy cigányságot is bevonják a közösségi életbe, hogy saját kultúrájuk, identitásuk megõrzése mellett, integrálódjanak a többségi társadalomba. Kurucz Attiláné szerint azonban sokkal elõbbrõl kellett és kell még most is kezdeni: a fiatalokat ösztönözni a tanulásra. Hiszen itt, a fõvárostól alig néhány kilométerre is elõfordult, hogy a tanító kérése ellenére sem engedték a lánygyerekeket továbbtanulni. - A tanulás premizálását is elsõsorban azért vezettük be, hogy a tehetséges gyerekeket ösztönözzük a tanulásra, szüleiket pedig arra, hogy ezt õk is támogassák. Ez az ösztönzõ rendszer azóta finomodott, de a lényege nem változott, és ennek is köszönhetõ, hogy egy-egy cigánygyerek eljutott szakiskolába, szakközépiskolába. Fontos lenne, hogy a szülõk megértsék, tanulás nélkül a gyerekeik sem jutnak elõbbre. De a közösség is csak úgy tud igazán elõbbre jutni, ha nincsenek nagy számban olyanok, akik végletesen leszakadnak. A képviselõ asszony most is a testület elé visz minden olyan problémát, amellyel megkeresik, amelyben a segítségét kérik. Az ülésekre alaposan felkészül, és mielõtt bármit megszavazna, szereti tisztázni a részleteket. - Képviselõ a falujára és a neki bizalmat szavazó polgáraira teszi le az esküt, amely mindenkor felelõsségre kötelez. Én ezen törvények alapján kívánok továbbra is dolgozni mindaddig, amíg élvezem a választóim bizalmát. Munkatársat keres az önkormányzat Csörög Község Önkormányzata munkatársat keres Házi Segítségnyújtó Szolgálatához. Olyan egészségügyi, illetve szociális gondozói végzettséggel rendelkezõ személy jelentkezését várjuk, akire hosszú távon számíthatunk idõs, beteg emberek házi ápolásában, segítésében. Bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint. Önéletrajzzal és a végzettséget igazoló okirattal a polgármesteri hivatalban lehet jelentkezni.

6 6 Csörögi Hírlevél Tiszta és virágos porták Köszönet a község szépítõinek és a támogatóknak Folytatás az 1. oldalról A nap ünnepélyességét a Tiszta, virágos porta címért folyó verseny eredményhirdetése adta. Kovács Andrea zsûrielnök értékelése után Martin Attila, az A. S. A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. ügyvezetõ igazgatója Hegedûsné Kripák Ildikó polgármesterrel közösen adta át a díjakat. Martin Attila hangsúlyozta: minden olyat támogatnak, ami a környezetet szépíti és a közösséget építi. Ötezer forintos díjban Kovács József, tízezer forintos díjban Szél Józsefné részesült, a legszebb portának járó tizenötezer forintos díjat Ádám Ferenc vehette át. A község polgármestere ezt követõen mondott köszönetet mindazoknak, akik segítették, támogatták az elmúlt hónapok faluszépítõ akcióit. (Õket név szerint is megemlíti a vele készült beszélgetésben.) Azokat, akik aktívan közremûködtek a község szebbé, rendezettebbé tételében, ebéddel vendégelte meg az önkormányzat, a vendéglátást pedig a Csörögi Baráti Kör vállalta. Közös ajándékként meglepetésvendég is érkezett, a már ismert Ihos József, aki ezúttal közremûködõket is hozott magával. A.S.A. bemutató és rajzverseny Díjátadás a Tiszta, virágos porta egyik nyertesének Az Avon játékának nyertese

7 Csörögi Hírlevél 7 A csörögi patikáról 2005 augusztusa óta mûködünk Csörögben, a gyógyszertár napi feltöltéssel igyekszik a lakosság igényeit az orvosi rendeléssel összhangban kielégíteni. Az áprilisi képviselõ-testületi ülésre bennünket is meghívtak, hogy a gyógyszertár mûködésével kapcsolatos dolgokról közösen tudjunk beszélgetni. Sajnos akkor ott személyesen nem tudtam részt venni, de a polgármester asszonnyal találkoztunk és átbeszéltük a patika-problémát. Felmerült, hogy nyitva tartásunk miért nem hosszabb, mint az orvosi rendelés? Sajnos, ezt a problémát a gyógyszertár létszámhelyzete miatt nem tudjuk megoldani, de járványos idõszakban számtalanszor elõfordul, hogy nyitva tartunk csaknem a rendelés végéig. Tájékoztatom Önöket, hogy több lehetõséggel is igyekszünk a lakosság kielégítõbb gyógyszerellátását szolgálni. Telefonos elõrendelés: ez esetben kérjük betegeinket, hogy a szõdi Kamilla Patikát felhívva szóljanak, hogy valamely számukra felírt gyógyszert, tápszert, egyéb terméket vigyük ki Csörögbe. Telefonszám: 27/ (Kamilla Patika). Valamennyien szívesen segítünk, de ha saját gyógyszerészüket, Podhorszkiné Buránszki Bernadettet keresik, biztosak lehetnek benne, hogy a termék a megbeszélés szerint idõben ott lesz. Ezen felül telefonon is szívesen nyújtunk felvilágosítást gyógyszerekkel és egyéb területeket érintõ problémákkal kapcsolatban. Házhoz szállítás: már csaknem egy éve mûködõ lehetõség, amellyel segítjük a betegségük miatt korlátozott lakókat, hogy gyógyászati segédeszközöket, gyógypelenkákat lakóhelyükre eljuttassuk. Ennek keretében lehetõség mutatkozik, hogy azoknak a betegeknek, akiknek az orvos több hónapra elõre felírja gyógyszereit, és ezt egyszerre nem tudja kiváltani gyógyszertárunkban, a hiányzó tételeket kiszállítjuk. Ezzel a fent említett két szolgáltatással megkíméljük a betegeket a felesleges utak megtételétõl. Mindkét lehetõséggel már többen is élnek a településen, csak ez eddig nem kapott ilyen nyilvánosságot. Sajnos elõfordul, hogy az orvosi rendelés ideje alatt néhány gyógyszer kifogy, ez a gyógyszertár jellegébõl (fiókpatika, rövid nyitvatartási idõvel) adódó probléma, melyet valójában nem lehet kivédeni, ezért kérünk mindenkit, hogy rendszeresen szedett gyógyszereit, ha lehet, ne az utolsó tabletta bevételekor írassa fel. Idén is tervezzük a gyógyszertár nyári szabadság miatti zárva tartását július 14. és augusztus 1. között. Nyitás augusztus 4-én a szokásos idõben. Kérjük kedves betegeinket, hogy aki tudja, erre az idõszakra írassa fel elõre gyógyszereit és váltsa is ki, akkor nem kell külön fáradni miatta. Megértésüket elõre is köszönjük! A továbbiakban szívesen részt veszünk a település egészségnevelési programjában, és képességeinkhez mérten támogatjuk ezeket. A jövõbeni sikeres együttmûködés reményében jó egészséget kívánunk mindenkinek. A gyógyszertár dolgozói nevében tisztelettel: BURÁNSZKINÉ SZALLER GYÖNGYI GYÓGYSZERTÁRVEZETÕ PODHORSZKINÉ BURÁNSZKI BERNADETT GYÓGYSZERÉSZ Nyitva tartásunk: Hétfõ: Kedd: Szerda: 8-11 Csütörtök: szünnap Péntek: Csörögi Kulturális Rendezvénynapok Július 6. augusztus 30. Július 6-án, vasárnap 18 órakor veszi kezdetét a mûvelõdési házban az a több hétvégén át tartó kulturális rendezvénysorozat, amelyet - az önkormányzat szervezésében - az elkövetkezõ években rendszeresen meg szeretnénk ismételni. A programokkal igyekszünk minden korosztály igényét kielégíteni. Az idei elsõ programsor egyben az érdeklõdés felmérése is. Reményeink szerint a kétezer fõs település - érdeklõdés esetén - lehetõséget adna a késõbbiek folyamán neves mûvészek és együttesek fellépésére, szabadtéri koncertek tartására. A színvonalas programok valószínûleg vonzanák a környezõ településen élõket is, és a csörögieket is közelebb hozná egymáshoz. A mûvelõdési ház készül az érdeklõdõk fogadására, virágosította kertjét, az üres telken parkolási lehetõséget biztosít az autóval érkezõknek. Kényelmes, ülõpárnával ellátott székek és egy pohár üdítõ várja a programra érkezõket, és büfé is mûködik majd. Az elõadások pontosan kezdõdnek, a szervezõk kérik az érdeklõdõket, hogy idõben érkezzenek. Június 17-tõl minden fizetõs programra folyamatosan jegyet lehet váltani Kovács Andrea mûvelõdésiház-vezetõnél, illetve az elõadás napján a helyszínen. Bejárat a hátsó kapun lesz. A programsorozatot Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester nyitja meg. * Július 6-án 17,30 órától 19 óráig, július 19-én (esõnap: július 20.) 18,30-tól 20 óráig forgalmi rend változásra kerül sor! Ezekben az idõpontokban az Arany János utcába a Béke tértõl a Tompa Mihály utcáig csak az ott lakók, a már színházjeggyel rendelkezõk, illetve az elõadásra érkezõk juthatnak be. Kérjük szíves megértésüket! Tisztelt Csörögiek! Kérjük azokat a lakosokat, akik feleslegessé vált kõtörmelékkel, sóderrel rendelkeznek az ingatlanuk elõtti közterületen, hogy ajánlják fel az önkormányzat számára. Az anyagokból járdát építenénk a MÁV-állomáson. Kérjük, hogy jelzésüket a polgármesteri hivatalban adják le névvel és pontos címmel. Az önkormányzat szívesen fogad bortárolásra alkalmatlanná vált, használaton kívüli fahordókat, amelyekbe virág kerülne, és a közterületeken helyeznék el. Köszönettel elfogadunk virágpalántákat is a közterületeink szépítésére.

8 8 Csörögi Hírlevél Csörögi Falunap 2008 Megint eltelt egy év, augusztus 30-án, szombaton elérkezik az újabb Csörögi Falunap ideje, amikor minél több érdeklõdõt várunk színes programjainkra a Sportpályára. Lesz Árusok utcája, Kézmûvesek utcája, és a színpad sem marad üresen. Este utcabálon mulathat a község apraja-nagyja. Kedvcsinálónak álljon itt az elõzetes program: Mûvelõdési ház: 10 órától 18-ig Az Én Csörögöm fotópályázat résztvevõinek kiállítása (A fotópályázatra augusztus 1-jéig lehet még beküldeni a képeket.) Sportpálya: 9 órától egész nap (24 óráig) rendezvények Egészségház: egészségnapi rendezvények 10-tõl 18-ig. 9 órától: Árusok utcája, AVON kozmetikumok, Tupperware termékek, bizsu, ajándéktárgy, cukorka, édesség, pattogatott kukorica, vattacukor, helyben sütött kürtõskalács, fagylalt, mûanyag gyerekjátékok, lufi, búcsúi hangulat. Gyermeknapi színház 14 órától: Kézmûvesek utcája, foglalkozások gyerekeknek, fafaragás, faesztergálás, agyagozás, kovácsolás, kosárfonó, mézeskalács-készítõ, szalma- és csuhédísz-készítõ, ékszerkészítõ (Sportpálya). 14 óra: Megnyitó, Csörög zászlajának felvonása, Csörög himnusza. 15 óra: Zsuzsi és Orsi gyermekdal összeállítása, közös játék a gyerekekkel. 16 óra: Az Én Csörögöm fotópályázat eredményhirdetése, a Csörög községért díszoklevél átadása. 17 óra: A bor legendája. A Holló együttes vidám zenés koncertje. 18 óra: Zsuzsi és Orsi: sláger-összeállítás felnõtteknek 19 óra: A Countactus Country együttes koncertje 20 óra: A Defekt Duó mûsora 21 óra: Össztánc. A talpalávalót szolgáltatja: Madarász János és zenekara Egész nap zene, büfé. Elmarad a június 14-ére meghirdetett 60 éves Izrael címû program, õsszel kerül megrendezésre. Az izraeli kultúra iránt érdeklõdõk június 22-én 16 órakor tekinthetik meg a váci rendezvényt, a Közéleti Egyesület szervezésében. Fakivágáshoz vállalkozót keres az önkormányzat. Olyan képesítéssel rendelkezõ személyt keres, aki a közterületeken, illetve az önkormányzat öreghegyi ingatlanán az arra ítélt fákat kivágná, az utóbbi ingatlant a bozóttól megtisztítaná. Cserébe a kivágott fát saját célra használhatja. Jelentkezni lehet a polgármesteri hivatalban. Köszönetnyilvánítás Május 10-én, 70 éves korában elhunyt községünk egyik tiszteletben álló, közszeretetnek örvendõ lakója, Császár András. A Császár család köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik részvétüket kifejezték az elhunyt temetésén. Köszönjük az egykori barátok és a váci munkatársak megemlékezését. Ügyfélfogadás A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfõ: ig kedd: - szerda: 9-16 óráig csütörtök: - péntek: 9-12 óráig A polgármester ügyfélfogadásának ideje: hétfõ: óráig A jegyzõ ügyfélfogadásának ideje: szerda: 9-16 óráig A képviselõ-testület kéri a lakosságot, hogy a hivatalt kizárólag ügyfélfogadási idõben keressék fel! DR.FEKETÉNÉ DR. GULYÁS TÜNDE JEGYZÕ Csörögi Hírlevél Kiadja: Csörög Község Önkormányzata 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Telefon/fax: 27/ Felelõs szerkesztõ: Borgó János Munkatárs: Veres Mária Fejléc: Kovács Andrea Grafika és nyomtatás: DunaPress Multimédia Bt 2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6. Az önkormányzat támogatásával létrejött gyermeknapi színházlátogatáson Hamupipõkével és társaival találkozhattak azok a gyerekek és felnõttek, akik május 25-én, vasárnap ismét ellátogattak a többségük számára már nem ismeretlen, barátságos és családias Holdvilág Kamaraszínházba. Sokat nevettünk a humorosra rendezett zenés, színes jelmezekkel tarkított darabon, felnõtteknek is maradandó élményt nyújtott az elõadás. Fák kivágása KOVÁCS ANDREA MÛVELÕDÉSIHÁZ-VEZETÕ A képviselõ-testület határozatot hozott a közterületen lévõ veszélyes, kiszáradt fák kivágása ügyében. Ezek szerint, a közterületen, intézményi területen és az önkormányzat ingatlanain lévõ, életet vagy vagyonbiztonságot veszélyeztetõ fák kivágásáról a polgármester köthet vállalkozóval megállapodást. Ehhez elõzetesen be kell szerezni a hatósági engedélyeket esetleg szakvéleményt -, majd jogerõs jegyzõi határozat rendelkezik a kivágásról, illetve pótlásról. A vállalkozó térítésmentesen, a faanyag fejében végezheti a munkát.

Irányt mutat a településszerkezeti terv

Irányt mutat a településszerkezeti terv VI. évfolyam 2. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. február Irányt mutat a településszerkezeti terv Elkészült Csörög Község Településszerkezeti Terve végleges változata, amelyet február 5-én,

Részletesebben

HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ POLGÁRMESTER

HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ POLGÁRMESTER VI. évfolyam 1. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. január Új év, új remények Tisztelt Csörögi lakosok! Kedves polgártársaim! Új esztendõbe érkeztünk, megoldásra váró feladatokkal, új kihívásokkal.

Részletesebben

a csörögi lerakó rekonstrukciójának tervei, ezek engedélyezése után sor kerül a közbeszerzési eljárásra a kivitelezõ kiválasztására.

a csörögi lerakó rekonstrukciójának tervei, ezek engedélyezése után sor kerül a közbeszerzési eljárásra a kivitelezõ kiválasztására. VI. évfolyam 9. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. október Elkezdõdik a csatornázás Közmeghallgatás közszolgáltatókkal A rendõri jelenlét nem mindig látható A tartalomból: - Közkifolyó Kecskerágón

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

A képviselõ-testület alakuló ülése

A képviselõ-testület alakuló ülése V. évfolyam 8. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2007. december A képviselõ-testület alakuló ülése A tartalomból: - Csörög csillagai 3. oldal - A kavicsbányáról 4. oldal - Volt egy állomás 5. oldal

Részletesebben

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785 2 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET Polgármester: Üveges Géza Képviselõk: Czakó Norbert Gere Gábor Illés Menyhért Losonczi Rita Remenyik Richárd Szelekovszky Lóránt Szõke Lajos ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 48/521-008 48/521-009

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést.

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést. 2008. JANUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Elkezdõdött a 860. éves Kerepes programsorozat A közelmúltban Kerepesen elhunyt Szabó Magda házánál az írónõ tiszteletére rendezett emléktábla avatással és a Magyar Kultúra

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. szeptember 30. I. évfolyam 7. szám MACIKA PÁLYÁZAT KIFIZETÉS 2006-ban AMagyarországi Cigányokért Közalapítvány elõzõ években kiírt pályázata folytatódik

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. XVII. évfolyam 8. szám 2005. március 3. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Részletesebben

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tóth Endre Asszonyok, gyönge nõk Honnan veszitek az erõt, törékeny, gyönge nõk, fáradhatatlan asszonyok? Honnan

Részletesebben

Pilismarót a legfontosabb

Pilismarót a legfontosabb A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2012. JANUÁR XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Pilismarót a legfontosabb Pilismaróti Hírek utolsó megjelenése óta több mint fél év eltelt. A A maróti emberek

Részletesebben

Hét új mûfüves pálya épült

Hét új mûfüves pálya épült 2009. május 28. hirhozo@t-online.hu A XVII. kerület önkormányzatának lapja XIX. évfolyam 9. szám Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 89. ÉVFORDULÓJÁN tisztelettel

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Strandnyitás április 22. Ingyenes buszjárat közlekedik a Hősök tere és az Aquaworld között. Jövőre indul a vasútfejlesztési program

Strandnyitás április 22. Ingyenes buszjárat közlekedik a Hősök tere és az Aquaworld között. Jövőre indul a vasútfejlesztési program g VI. évfolyam 4. szám 2011. április TARTALOM A hónap témája Tegyünk rendet a természetben! Gazdaság Jövőre indul a vasútfejlesztési program Pályázatok Épül a csatorna, lassan kész a főtér Kistérségi oldal

Részletesebben

H I R D E T M É N Y XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 2006. szeptember. Tisztelt Választópolgárok!

H I R D E T M É N Y XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 2006. szeptember. Tisztelt Választópolgárok! XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Tisztelt Választópolgárok! 2006. október 1-jén ismét települési önkormányzati képviselõk, polgármesterek, és megyei közgyûlési tagok választására kerül sor. Ez a tájékoztató segítséget

Részletesebben

Megkezdődött a Dózsa György úti óvoda bővítése

Megkezdődött a Dózsa György úti óvoda bővítése A lap ingyenes! Kiadja: Sződ Község Önkormányzata XVIII. é vf. 1. szám 2007. tavasz Megkezdődött a Dózsa György úti óvoda bővítése A képviselő-testület üzleti tevékenységéből származó bevételek lehetőséget

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. SZEPTEMBER Fohász Szent István ünnepén Legyen segítõnk a megmaradásban Augusztus 20-án délután a Bartók Béla Mûvelõdési Ház szabadtári színpadán rendezték

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA PÁTKAI Hírek Pátkai Hírek 2008. Január-Március A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA Meghívó Tisztelettel meghívjuk minden kedves lakosunkat 2008. Március 15-én 10 órakor tartandó megemlékezésre, és koszorúzásra

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

Advent az ünnep eljövetelére várva

Advent az ünnep eljövetelére várva ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA IX. évfolyam 12. szám 2008. december Advent az ünnep eljövetelére várva Ünnepivé vált a hangulat a városban. Három váci családnak is köszönhetően, a

Részletesebben