Pályázat. Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére"

Átírás

1 Pályázat Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére Készítette: Odrobina Zoltán igazgató helyettes VKI - Mezőszél Utcai Iskola 7636 Pécs Polgárszőlő utca 26. III./10. Mail: Mobil: Kapja: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Pályázati azonosító: 08-8/1346/2011 A munkakör megnevezése: igazgató PÉCS,

2 A világot megváltani nem lehet, de ennél kisebb programmal indulni, méltatlan az emberhez / Churchill/ 1. BEVEZETŐ-SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓIM Egy nagyhírű, történelmi hagyományokkal rendelkező városi iskola vezetői állását megpályázni a jelen helyzetben nem mindennapi kihívás. Döntésemet úgy gondolom indokolni szükségeltetik. Több mint negyedszázada dolgozom pedagógusként a közoktatásban. Jó iskoláim voltak. A pedagógus szakma fortélyait az Apáczai Nevelési Központ 1. Számú Általános Iskolájában sajátítottam el. Itt abban a megtiszteltetetésben volt részem, hogy vezetőim, munkatársaim bizalmát élvezve az elmúlt évtizedekben tagja lehettem az iskola kibővített vezetésének. A törzskari szervezet tagjaként számtalan megbízatást láttam el az iskolai élet különböző területein (DÖK- segítő tanár, munkaközösség-vezető (történelem, humán), mérési csoport, minőségbiztosítási csoport, táborvezető stb.). Közreműködésemmel készült el iskolánk házirendje, SZMSZ-ének átdolgozása, a PEPO kiegészítése stb. Évek óta dolgoztam az iskola pályázati felelőseként. Tapasztalataimat több iskolafokon gyarapítottam. Dolgoztam napközis nevelőként, tanítóként, általános iskolai tanárként, gimnáziumi tanárként- osztályfőnökként. Az egységes iskola (Gesamtschule) -kísérlet keretében (munkanevén ISI-GIMI) 4. évfolyamtól érettségiig kísérhettem figyelemmel, segíthettem osztályom tanulóinak cseperedését, fejlődését, pályára állítását. Megszerzett tudásomat jól hasznosítottam, amikor 2008-ban sikerrel pályáztam a VKI-Mezőszél Utcai Iskola igazgatói állására. Szakmai innovációkkal teli évek következtek tantestületem és az én számomra is. A közoktatás megújítását szolgáló pályázatokon értékteremtő alkotások születtek HEFOP /B, TÁMOP 3.1.4, TÁMOP TÁMOP 3.1.7, TIOP 1.1.1, harmadszor elnyert ÖKO-ISKOLA cím (ÖKOiskolai program, projekthetek, erdei iskolai programok, tantárgyi modulok (szociális kompetenciák), műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása, Hon-és népismereti helyi tanterv a hozzá kapcsolódó tananyag elemekkel, tájékozódás térben, időben (Jakabhegy-projekt), MURAL MORAL falfestés projekt, Bütykölő-projekt, Közlekedésbiztonsági program stb. A Városközponti Iskola tagintézmény vezetőjeként tapasztalatot szerezhettem a tagintézmények közötti együttműködésekről, tanulmányozhattam az áttanítással történő szakmai ellátás működő modelljét, képet kaptam a munkaerő-gazdálkodás aktuális problémáiról és megoldási lehetőségeiről. 2

3 Korábbi és jelenlegi munkahelyeim, az ANK és a Városközponti Iskola Mezőszél utcai iskola nagy rendszerként vagy annak részeként működik. Évtizedes tapasztalattal rendelkezem ezen intézmények szervezeti struktúrájáról, azok működéséről. A Széchenyivel és a TÁSI-val kapcsolatban a városi közoktatási koncepció -racionális megfontolások alapján- egy hasonlóan nagy rendszer létrehozását jelölt meg célként. Tapasztalataim segíthetnek a minőség irányába mutató, új intézményi modell létrehozásában. A Széchenyi és a TÁSI iskolák (intézmények, nevelőtestületek) egységes, magas színvonalú, megújuló városi közoktatási intézménnyé formálása embert próbáló feladatként jelentkezik minden érintett számára. Éppen ezért vezetői programomat annak szellemében gondoltam át, hogy milyen lehetőségei, fejlődési irányai lehetnek az ÚJ Széchenyinek a létrejött szövetségi rendszerben. Hogyan lehetne a korábbi intézményi sajátosságokat, egyénileg kigondolt, felépített arculatukat, szakmaiságukat, hagyományaikat megtartva, sikerességüket növelve egységes nevelési felfogást valló iskolaként egy új intézményi modellben fejlődni. Olyan cél-, követelmény-, feladatrendszert szeretnék kidolgozni, ahol a tanárok, diákok, szülők szívesen dolgoznak együtt minél több résztvevő megelégedésére. Terveimben építek a már kialakult stratégiákra, a fenntartó és a partnerek eddig megfogalmazott elvárásaira, a meglévő tárgyi környezetre. A szakmai munkát és a feltételeket megismerve lehetőséget látok a továbblépésre, fejlődésre. Hiszek abban, hogy erőink egyesítésével a város közoktatását meghatározó iskola születik Pedagógusaink értékteremtő munkája keresett, piacképes iskolát hoz létre Az értékek megőrzésének, és a folyamatos fejlődés támogatásának, koordinálásának szándékával pályázom meg a Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola igazgatói állását. 3

4 "Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést." (Albert Einstein) 1.1. PEDAGÓGIAI FELFOGÁSOM Hitvallásom Sokat gondolkodom azon, vajon tisztában vagyunk-e azzal, hogy mire kell ma oktatni tanítványainkat? Mi a korszerű? Mi az elégséges? Mi a szükséges? Mi kell a BOLDOGULÁSHOZ? / Boldogulás: 1. Sikeresség, előre jutás, elsősorban anyagi értelemben. 2. Boldogságban való részesülés! / Mi kell a sikerhez? S mit értünk mi siker alatt? Mit ért a szülő és a gyerek siker alatt? Mindezek egyeztethetők - e? Ha igen, akkor mikor dolgoztunk jól? Hogy mérhetjük le munkánk eredményét? Mikor voltunk mi sikeresek? A mai társadalmi elvárások közepette működnek-e a közösség, felelősség, empátia, tisztelet, kötelességtudat, szorgalom, megértés, stb. fogalmak? S ezekkel szemben állnak-e a sikervágy, törekvés, tolerancia, másság elfogadása, konfliktuskezelés, ambíció, alkalmazkodás kifejezések? Ha összeférnek, akkor mennyiben, ha ellentétben állnak, akkor miben? Azt hiszem, hogy a fent említett fogalmak egyben megfelelnek hagyományos, beidegződött elvárásainknak, s egyben magukban hordozzák a korszerűség jegyeit is. S ha bővítenénk a sort egy sereg más hagyományos, vagy korszerű, vagy csak annak tartott és nevezett kifejezéssel, nem találunk köztük olyant, mely ne tartozna az iskola által valamilyen szinten felvállalt értékek közé. Így egy bizonyos szinten az adott területre való készség-képesség fejlesztésének szándéka, az arra való törekvés is megjelenik nevelő munkámban. Ahogyan Öveges professzor fogalmazott Iskolai tudásunk egy része majdnem nyomtalanul eltűnik. De bennünk marad életünk végéig a kifejlett akarat, szellemünk ügyessége, a tervszerűség, fortélyosság, amivel bármikor harcolni tudunk értelmünk nehézkessége ellen. Az a harcos, akinek megmarad a fegyverzete, ereje, ügyessége, könnyű szívvel nyugszik bele a zsákmány elvesztésébe, mert szerzett és megmaradt tehetségeivel bármikor újhoz, értékesebbhez juthat. /Öveges József/ 4

5 1.1.2 Vezetői alapelveim Legfontosabb vezetői alapelvem, melyet az elmúlt évek gyakorlata is igazolt a következő: Soha ne akarj okosabb lenni a testületednél, de felkészültebb, tájékozottabb igen. Úgy gondolom, hogy a jó vezető nem mindenhez értő, mindenható pedagógus Törzskari szervezet keretei között, építve a testület szakmai erőforrásaira, tapasztalataira, facilitátor szerepben támogatom közös céljaink megvalósulását Természetesen feladatom és kötelességem a változások menedzselése. Minden megvalósítható innovatív törekvést támogatok, katalizátorként ösztönözve azokat A célok megvalósítása, a fejlődés csak a tanár és diák közös akaratával valósulhat meg Ennek feltétele a pedagógiai megállapodások rendszerének kialakítása az iskolapolgárokkal, melyek meglétét megkövetelem a mindennapi pedagógiai munkában A vezetői értékelő rendszer folyamatos fejlesztésével biztosítom a minőséget A pályázat beadása egyben kifejezi azt a hitemet is, hogy az iskola sokak támogatásával fejlődésre képes, és az új kihívásoknak, feltételeknek megfelelve tovább öregbítheti meglévő jó hírét. 5

6 Nem lehet megoldani problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel csináltuk őket. (Albert Einstein) 2. HELYZETELEMZÉS Fenntartó oktatási koncepciója határozza meg az iskola működését, kereteit. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 259/2008. határozata döntött a középfokú intézmények átszervezéséről. A döntést elsősorban az indokolta, hogy a város csak igen rossz hatásfokú kondíciókban tudta megoldani a középiskolák működtetését. (vidéki tanulók normatíváinak deficitje, a jelentősen csökkenő tanulólétszám, a városi oktatási koncepciók racionalizálási törekvései a szakképzés terén stb.) A kényszerű döntés eredményeképpen a Széchenyi Gimnázium és szakközépiskolából felmenő rendszerben kiszervezik a szakképzést. A megmaradó gimnáziumi osztályok felmenő rendszerben összeolvadnak a TÁSI középiskolai osztályaival. Az új Széchenyi gimnáziumként, szakközépiskolaként (2015-ig) általános iskolaként, sportiskolaként, és a felnőttoktatásért felelős estilevelező középiskolaként működik. Tehát egy többcélú intézmény képe rajzolódik ki előttünk. Ez a döntés sokakat fájóan érintő volta ellenére sokéves bizonytalanságot szüntetett meg Pécs város közoktatásában. A korábban a partnerek által észlelt stabil koncepció hiánya kedvezőtlenül hatott mindkét intézmény életére, működésére. A beiskolázási mutatók romlottak, a tanulói összetétel minősége is gyengült, a mérési eredmények mindkét iskolát városi szinten a középső-alsó tartományokban találták. A 2009/10-es tanévtől a Széchenyi már nem indított szakközépiskolai osztályokat, és megkezdődött a két intézmény fizikai és szervezeti összevonása felmenő rendszerben. 6

7 2.1 Mikor jó egy iskola (hipotézis) Jó a tanulóknak akkor, ha jól érzi magát az iskolában, játékosan, sokrétű tevékenységek közepette tanulhat Jó a szülőnek akkor, ha azt látja, hogy gyermeke szeret iskolában lenni, és miközben kedves, gondos felnőttek foglalkoznak vele, gyermekük fejlődik Jó a fenntartó szempontjából akkor, ha az intézmény gazdaságosan működtethető, és a pedagógusok úgy foglalkoznak a tanulókkal, hogy a szülők elégedettek Jó a dolgozó szempontjából akkor, ha úgy érzi, befektetetett energiája megtérül, munkáját megbecsüléssel végezheti Jó az iskola a szakemberek szerint, ha a tanulók érdekeit tartva szem előtt, őrzi a magyar pedagógia hagyományos értékeit, ugyanakkor legfontosabb hagyománya az innovatív szemlélet Eredményes az iskola működése, ha a partneri igényekre választ ad a mindennapi életben, ezek ismeretében kitűzött céljait képes a fenntartó, az intézményt használó családok és a dolgozók érdekeinek ütközése nélkül, általános elégedettséggel megvalósítani. A vezető általános feladata e folyamatban a tárgyi-, emberi-, pénzügyi-, és információs erőforrásoknak a szervezet céljainak megvalósítása érdekében történő aktivizálása. Akkor leszek elégedett, ha az iskolában mindenki becsüli önmagát annyira, hogy saját törvényeit betartja mindenki megérti, hogy a probléma megoldandó feladat az erőforrások reális lehetőségeinek figyelembe vételével, megteremtésével. A jövőképhez tartozik A széles tevékenységi lehetőségek megőrzése, folyamatos fejlesztése, Az iskolapolgárok jó közérzetének természetessége az eredményes munkavégzés során. Elengedhetetlennek tartjuk a megállapodásokon nyugvó együttműködését Helyzetelemzésem elsősorban az iskola dokumentumain, és az Oktatási Főosztály rendelkezésemre bocsátott adatain, statisztikáin alapul. Vezetői programom elkészítéséhez felhasználtam az iskolák publikus mérési eredményeit, beszámolóit, statisztikáit is, melyet ezúton is köszönök a Pécs M. J. Város Önkormányzata Oktatási Főosztálya munkatársainak. A dokumentumok ismertek a kollégák előtt. Ezért megismétlésüket nem tartom indokoltnak. Az iskolára vonatkozó SWOT-analízis alapján megfogalmazódó tényezők alapján fogalmaztam meg vezetői programomat, és vázoltam a továbblépés lehetséges irányait. 7

8 2.2 AZ ÚJ SZÉCHENYI SWOT-TÁBLÁJA: Erősségek - Az iskola jó (hír)neve - Megjelenés a város életében, rendezvényein, programjain. - Körzeten kívül is érkeznek gyerekek - Innováció-képes kollégák - Tapasztalatok a fejlesztési programok megvalósításában - Tapasztalatok az uniós pályázatok megírásában, megvalósításában, elszámolásában - A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatási módszertani alapjai kialakultak - Egész napos oktatás - Megjelent a kompetencia-fejlesztő pedagógia módszertana, eszközrendszere - Jól működő DÖK - Együttműködés a szülőkkel - Beindultak a közös programok, az együttgondolkodás - Szakmai programok (egészségnevelés, környezetvédelem stb,) Sport-tehetséggondozás Lehetőségek - Pályázati lehetőségek kihasználása - Felsőoktatási gyakorlóhellyé válás - Sport Tehetségponttá válás - A szakma megújítást segítő továbbképzésekszakvizsgák megszerzésének szorgalmazása - Az információs kommunikációs technológiák elterjedése - Az alapfok-középfok átmenet segítése - Részvétel oktatásfejlesztő kutatásokban - Részvétel nemzetközi programokban - Bevételi lehetőségek kiaknázása -A közművelődési intézményekkel való tartalmi és szervezeti kapcsolatok erősítése - Újabb szakmai kínálatok nyújtása partnereinknek - Az arculat megerősítése - Az alapfok-középfok megléte növeli a beiskolázási stabilitást - erőforrásaink az iskolai célokért összegződnek Gyengeségek - Lassú reagálás az oktatásban lezajló folyamatokra - Kevés innováció - Kevés szakvizsgás pedagógus - Csökkenő lehetőség a csoportbontásra, szakkörökre - Nehéz biztosítani a második, harmadik idegen nyelv tanulásának lehetőségét tanórai, szakköri keretben - A csoportbontások lehetőségei nem felelnek meg az igényeknek - Szűkös tornatermi kínálat - Az intézményi étkeztetés kevéssé felel meg az egészséges táplálkozásnak. - Az épületek állaga - Színházterem, aula hiánya, ahol a szakalkalmazottak elférnek - Az épületek tisztasága - Alacsony a normatíva aránya az intézményfinanszírozásban Veszélyek - Nem egységes tantestület - Folyamatosan csökkenő munkaerő szükséglet - Csökkenő gyereklétszám - Híguló állomány, romló mérési eredmények - Kiöregedő körzet - Romló beiskolázási statisztika - Szoros önkormányzati finanszírozás - Kevesebb a bejövő mint a kimenő gyerekek száma - Egyre több veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyerek érkezik az intézménybe - Pályázati lehetőségek beszűkülése - További iskola összevonások - Felújításra szoruló iskolaépület és létesítmények - A vezetés, gazdálkodás, információáramlás, ügyintézés nehézkessé válhat az átmeneti időszakban A szakképzési alapok megszűnése 8

9 2.3 További feladatra fordítandó problémák A szakképzés kiszervezése felmenő rendszerben folyamatos munkaerő felesleget képez a szakmai oktatást ellátók és részben a közismereti és készségtárgyakat tanító pedagógusok esetében A tantestület nem túl jó mentális állapota az összevonások miatt (mindkét volt testület esetén igaz) A Széchenyi Gimnázium lassan javuló mérési eredményeit elnyelheti az összevonás Korábban sikeresen működő specializációk integrálása az új rendszerbe, nehézségekbe ütközik A fizikai elkülönülés nehezíti az egységes nevelési felfogású tantestület kialakítását Az iskola kifutó rendszerben történő működtetése fokozatosan romló hatékonysággal történik Az iskola majdani elhagyása sokrétű vagyongazdálkodási problémával jár. (a volt szakképzés eszközei, IKT- eszközök, berendezések, Tornacsarnok stb.) A Futball Akadémia induló osztályai csökkenhetik a keresletet a sporttagozat iránt (Meg lehet-e tölteni két sportosztályt? (Persze ez egyben lehetőség is!) Az összevonás személyi-egzisztenciális kérdései A felnőttképzés jövője a központi oktatáspolitikai elképzelésekben gyengén körvonalazott Az egész napos oktatás feltételeinek felmenő rendszerű kialakítása ütközést eredményezhet a felnőttképzéssel A Koller utcai sportcsarnok nem jelenik meg erőforrásként a sporttagozat számára A közoktatási típusú osztályok indítása a korábbi AKG-s erények részleges feladását jelenthetik A központi oktatáspolitikai tervek nem kedveznek a gimnáziumok működését A város ellátási rendszerében egy gimnáziumra való felesleg van Az új képzési struktúra kellő keresletet vonz-e? 9

10 Nem értünk rá tanulni, mert folyton tanítottak. /Karinthy Frigyes/ 3. VEZETŐI PROGRAM 3.1 Jövőkép A fenti elméleti alapvetések alapján fogalmazódott meg bennem egy iskola képe, ahol közös szándékaink megvalósíthatóak. Olyan kompetencia és tudásalapú iskolát szeretnék, ahol: a múlt értékeire építkezve a jelen és a jövő kihívásainak minél jobban meg tudnak felelni az iskolai szakmai szolgáltatás kínálat megtartása és bővítése vonzóvá teszi az iskolát a kollégáknak lehetősége van a szakmai tudásuk fejlesztésére, kiaknázására, a karrier lehetőségek kihasználására egyaránt kiemelt szerepű a tehetséggondozás az felzárkóztatás és a képességfejlesztés az ismeretek elsajátítása elősegíti, biztosítja a választott középfokra való bejutást megalapozhatóak a szükséges kompetenciák az élethosszig tanuláshoz kialakulhat az egészséges, környezettudatos magatartás a délutáni elfoglaltságokat élvezik a gyerekek és a szabadidejük értelmes eltöltésének tartják a dolgozók és gyerekek kihasználják a hazai és külföldi együttműködések lehetőségeit a gyerekek esztétikus környezetben és jó tárgyi feltételek mellett tölthetik napjaikat, fejleszthetik tudásukat a diákok véleménye is mérvadó az iskola sikerei minden dolgozónak örömet tudnak szerezni, a dolgozókkal együtt kitalálva és megvalósítva csinálunk egy elismert, keresett jó iskolát. Olyan iskolát szeretnék: ahová a gyerekek szívesen járnak, ahol jól érzik magukat, motiváltak a tanulásban, érvényesül az egyéni bánásmód; ahol a pedagógusok szakmai munkája és véleménye a döntő, hatékony az órai tevékenység, ismerik egymás munkáját, tudnak összehangoltan együtt dolgozni; ahol a partnerek elégedettek, elmondhatják véleményüket, betekintést nyerhetnek az iskola mindennapjaiba; ahol a tanárok, diákok szívesen dolgoznak együtt; 10

11 ahol a törvényi szabályozók betartása mellett a helyi sajátosságokat is érvényesítve, olyan programokat tud működtetni, ajánlani, ami iskolánkat a keresett általános iskolák sorában tartja. 3.2 Célkitűzések Vezetői programom azokra a külső és belső elvárásokra épít, amelyeket az oktatáspolitika, a fenntartói szándékok, és) lehetőségeiből adódó belső elvárások jelentenek. Az oktatáspolitika elvárásai: Befogadó, az integrációt erősítő intézménnyé válás Az intézményfokok közötti átmenet segítése Az esély-egyenlőséget javító szolgáltatások A kompetencia és tudás alapú oktatás megvalósítása A mérés-értékelés következetes alkalmazása A fenntartó elvárásai: Hatékony, fenntartható, elszámoltatható működés (ennek iskolai megvalósítása) A kapacitáskihasználtság optimalizálása Gazdaságosan működtethető infrastruktúra kialakítása A rendelkezésre álló erőforrások racionális felhasználása 3.3 Vezetői célkitűzések Minőségi célok A tanulási eredményesség mutatóinak javítása (kompetencia, beiskolázási mutatók) Felsőoktatási gyakorlóhellyé válás A tehetséggondozás és a felzárkóztatás szervezeti kereteinek kialakítása, az erőforrások hozzárendelése Holisztikus nevelési modell kialakítása a sport és szabadidős programok domináns megjelenítésével Az élsportoló tanulók sajátos ellátó rendszerének működtetése, fejlesztése Konzisztens, koherens, NAT-konform, keretjellegű helyi tanterv alapján zajló oktatás A digitális írásbeliség lehetőségeinek optimális kihasználása 11

12 3.3.2 Működő, sikeres programok, tevékenységek folytatása 1. a minőségfejlesztő munka tudatosítása 2. a partnerközpontú intézményi működés biztosítása 3. a tudatos folyamatszabályozás 4. a minőségfejlesztő munka során elsajátított módszerek a napi munka részévé váljanak 5. a szervezeti kultúra fejlesztése egységes nevelési felfogás kialakítása 6. az iskola mérő-, értékelő-, ellenőrző rendszerének felülvizsgálata 7. az erőforrások biztosítása 8. az országos, nemzetközi kapcsolatok ápolása Értékek, sajátosságok megőrzése: rendészeti osztály működtetése sportiskola és közoktatási sportosztály felnőttoktatás emelt óraszámú idegennyelv-oktatás (angol, német, olasz) első évfolyamtól negyedik osztálytól nívócsoportos oktatása kompetencia alapú oktatás globális gondolkodás és helyi cselekvés biztosítása a természet- és környezetvédelemben egészséges életmódra nevelés kommunikációs nevelés és képzés a tanulás tanítása (tanulásmódszertan) disputa keret-megállapodás a szülőkkel A fenti programok felülvizsgálata, és ha szükséges menedzselése. Fontos, értékes programoknak új lendület biztosítása. 3.4 Megfelelés az új kihívásoknak Az oktató-nevelő munka területén a tanórai munka hatékonyságának növelése Az IKT- eszközök használatának elterjesztése, módszereinek, feltételrendszerének kialakítása A kompetencia alapú oktatás támogatása valamennyi kompetencia területen, a kompetencia alapú oktatás kiterjesztése értékőrző és értékálló tudás biztosítása 12

13 az esélyegyenlőség, az integráció, a tehetséggondozás biztosítása a gyerekek tanulásának minőségi fejlesztése a tanterv hatékony és sikeres elvégzésével a környezeti és az egészséges életmódra nevelés programjának, fenntarthatóságának kidolgozása A szervezeti kultúra területén Egységesülő nevelési felfogással működő tanári kar (KIEMELT FELADAT!) Átgondolt képzési koncepció kialakítása A munkamegosztás újragondolása (feladatkörök, munkacsoportok) Mi tudat kialakítása Szakmai munkaközösségek kialakítása (akár iskolaszakaszok között is) Az egyes iskolaszakaszok sajátosságainak megőrzése Az infrastruktúra fejlesztése (felújítás, eszközfejlesztés) A humán erőforrás igények tervezése az új feladatokhoz igazítva Mérési- értékelési rendszer kialakítása és működtetése Felkészülés az új típusú pedagógusértékelésre Az szakmai kapcsolatok (integráció) erősítése iskolán belül és kívül, intézményi partnerkapcsolatok kialakítása Piacképes, eladható szolgáltatások nyújtása (akkreditációk felülvizsgálata) Az iskola szakmai arculatának menedzselése A csökkenő gyermeklétszám okozta helyzet megoldása A módszertani kultúra fejlesztése (belső továbbképzések) A hatékony információáramlás megteremtése Egészséges és biztonságos környezet kialakítása Az erőforrások és tárgyi feltételek biztosítása az országos, nemzetközi kapcsolatok ápolása, projektek támogatása Innovatív és eredményes oktatási-nevelési kezdeményezések, tapasztalatcsere - országon belül és nemzetközi viszonylatban Az iskolai programok sikeres megvalósítása A szülők bevonása az iskolai programokba, ez esetleges döntéshozatalba Összegezve: Megfelelni a törvények, a fenntartó, és minden partnerünk elvárásának 13

14 Minden egyes gyermeknek megadatik, hogy a lehetőségeihez mérten a legjobb legyen, függetlenül a tehetségétől és a hátterétől; ez nem a kiválóság elleni merénylet; hanem annak megvalósítása. (David Miliband iskolaügyi miniszter észak-angliai beszéde, 2004.) 4. A MEGVALÓSÍTÁS STRATÉGIÁJA A program az alábbi éves ütemezés szerint valósul meg: 1. év - A tapasztalatszerzés éve (Fél tanév) A kifutó évek menedzsmentje - erőforrások- logisztika A kommunikációs hálózat működésének elősegítése Szerkezetátalakítás- az összeolvadás menedzsmentje Közös értékek megfogalmazása Iskolai dokumentumaink újrafogalmazása kiegészítése elfogadtatása Új típusú minőségértékelési rendszer (tanári - tanulói portfólió) Tudatos gazdálkodásirányítás a lehetőségek figyelembe vételével 2. év - Az iskola megújulásának éve ( ) A differenciált értékelés (pedagógus) Az összevonás pedagógiai, gazdasági és logisztikai tervezése, szervezése, lebonyolítása, folyamatszabályozása Az iskola szervezeti kultúrájának tervezése, az erőforrások hozzárendelése (dologi, személyi) 14

15 3. év - A stabilizálódás éve ( ) Majdnem minden szervezeti szereplő a helyére kerül, megerősítve fejlesztési programját Az új NAT-szerinti oktatás bevezetése (tantervek-tanmenetek, tananyagok, tankönyvek) a feltételrendszer kialakítása Az oktatás minden területén lényegi akadályok nélkül folyik a munka 4. év-a mérhető eredmények éve ( ) A beiskolázási mutatóink javulnak Kimenetei mérések eredményei javulnak Szakirányaink, szakmai kínálataink piacképesnek bizonyulnak 5. év A lehetőségek kiteljesítésének éve ( ) 15

16 4.1 A szervezeti kultúra fejlesztése A jövő sarokkövének azt tartom, hogy a pedagógusokkal közösen sikerül-e szervezeti kultúránkat hozzáigazítani a megváltozott helyzethez. Ez a jelenlegi helyzetben az iskolaépítés alaptézise. Értékeiben, felfogásában egységes tantestületre van szükség. (Tapasztaltabb kollégáink talán még emlékeznek az egyik nagy hagyományokkal rendelkező középiskolánk esetére, ahol a szakiskolával történő összevonás után az intézményrészek teljesen elkülönülten működtek. Az intézmény talpra állása évtizedekig tartott.) Mindkét intézményrész értékeit, jó gyakorlatait integrálhatja az új szervezetbe, erősítve az újat. Természetesen arra is ügyelni kell, hogy az értékek egyesítése nagyobb közös eredőt eredményezzen, illetve hogy ezek az értékek nehogy kioltsák egymást A szervezet alakításában, fejlesztésében az alábbi alapelveket tartom a legfontosabbnak: Minden szervezetfejlesztési lépés a minőség irányába történő elmozdulás legyen A lehetőségek szerint biztosítani kell a békés átmenetet A szervezet fejlesztése a volt tantestületek valós együttműködésén alapuljon A létrejövő szervezet egységes értékrenddel, arculattal jelenjék meg partnereink előtt Konkrét szervezetfejlesztési elképzeléseim: Az együttműködés kultúrája fejlesztésének legjobb terepe a mindennapi pedagógiai gyakorlat. Sokat gondolkodtam azon, hol lehetne szigorú szakmai alapelvek mentén elérni, hogy a két volt tantestület utat találjon egymáshoz. Természetesen e törekvésemben kulcsszerepet szánok a tanórát tartó pedagógusoknak. Jó iskolához jó pedagógus kell. A tanórák sejtszintű megerősítése a szervezet megerősítését eredményezi. Ez a folyamat a minőségi munka irányába történő ellépés mellett az egyes pedagógus szervezetben történő fejlődését is biztosítja. Közösen kell megtalálnunk a pedagógusmunka értékelésének adekvát módszereit. (Ami megfelel az oktatási kormányzat minőségi elvárásainak és biztosítja az előmenetelt az egyes pedagógus számára.) Lehetséges megoldásnak gondolom megvizsgálni a STEP21 diagnosztikai modell bevezetésének lehetőségeit. 16

17 4.1.3 A szakmai együttműködés kialakításának lehetséges területei: Közös munkaközösségek létrehozása Több iskolaszakaszon átnyúló osztályfőnökség (ötödik osztálytól érettségiig) Patrónus rendszer működtetése a másik iskola pedagógusának bevonásával Közös mérés-értékelési csoport működtetése Az iskolaszakaszon átnyúló belső tanulmányi versenyek ( évfolyamok) Egy évfolyamon tanítók értekezlete a gimnáziumi szakaszban Áttanítás a másik telephelyre (nyelv, testnevelés) Tagozatok megerősítése a saját intézményi tapasztalatokkal (pl. rendészeti szakirány-testnevelés) Közös csapatok indítása a tanulmányi és sportversenyeken Szakmai műhelyek működtetése (versenyek, pályázatok rendezvények stb) Közös diákpolgármester választás Az intézmény irányítása A megszorító intézkedések nem kedveztek a kialakítandó szervezet-fejlesztési lehetőségeinek. Az egységesülő intézmény szervezetét a következőképpen alakítanám ki: Az átmeneti évekre mindenképp szükség van a szakképzés tagozatvezetőjének munkájára. (szakérettségi, szakmunkásvizsga stb.) Egységes rendszerben kívánom kezelni a gimnázium átalakulásának folyamatát egy igazgatóhelyettes koordinálásával Egy tagozatvezető irányítaná a sportiskola ügyeit, kiegészítve a Futball Akadémia integrálásának feladataival (szakmai kapcsolattartás, speciális feltételek biztosítása stb.) Egy igazgatóhelyettes lenne felelős az általános iskolaszakasz működéséért. Az iskolai munkát segítők bekapcsolása az iskolai folyamatokba-a kincstárnok vezetésével Iskolai dokumentumaink kiegészítése, átdolgozása a tényleges gyakorlat szülte tapasztalatok alapján történik majd. 17

18 4.1.5 Vezérkar Az intézmény törvényes és szakszerű működéséért az igazgató felel. Munkáját a szűkebb vezetés segíti. Tagjai: igazgatóhelyettesek, tagozatvezetők, kincstárnok A munka megosztása, a feladatok koordinálása heti munkaértekezleten (heti tervezés) Irányítás-szervezés Az iskola képviselete- vezetői feladat, vezetőtársak bevonásával is lehetséges Az átruházható feladatok meghatározása közös feladatunk, vezetői döntésen alapul PL. bizonyos ellenőrzési jogkörök nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó feladatok szakszerű döntés előkészítés megszervezése-ellenőrzése a működés feltételeinek biztosítása a költségvetés belső ellenőrzése Kapcsolattartás a Szülői Szervezettel, szakmai szervezetekkel, civilekkel, sportegyesületekkel, DÖK- kel stb. Nem átruházható jogkörök-feladatok A jogszabályban meghatározott minden jogkör és feladat, amit a jogszabályok és a kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe. Pl. munkáltatói jogok a pedagógiai munka ellenőrzése gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése Baleset megelőzés, tanulók orvosi vizsgálatának szervezése a munkavégzés feltételeinek megszervezése munka-, balesetvédelem, munkaalkalmasság ellenőrzése Rendkívüli szünetek elrendelése, a tanítás rendjének módosítása szükség esetén Igazgatóként felelősséget vállalok: Az iskola szakszerű és törvényes működéséért Az ésszerű, takarékos gazdálkodásért A magas színvonalú pedagógiai munkáért A gyermekekkel való egyenlő bánásmód megköveteléséért A méltányos és humánus ügykezelésért 18

19 4.1.7 A kibővített vezetés Bölcsek Tanácsa (Havi értekezlet, ha szükséges sűrűbben ) Tagjai: A Vezérkar (4.1.5) Munkaközösség-vezetők Ifjúságvédelem DÖK- segítő KAT- vezető Reprezentatív szakszervezet képviselője Szülői szervezet képviselője Mérés-értékelés felelős MIBI- csoport vezető Feladata: Stratégiai célok menedzselése - egyeztetés, tervezés, végrehajtás, bizonyos átruházott jogkörök működtetése Menedzserek csoportja - Munkacsoportok vezetői Órarendkészítő Dekorációs Szabadidős programmal megbízott pedagógus Ünnepélyek, rendezvények felelősei Minőségirányítás Értékelés Tankönyvellátás Étkezés Egészségvédelem Környezettudatos élet stb. 19

20 4.1.9 A nevelőtestület Dönt, egyetért, véleményez minden jogszabályban meghatározott kérdésben, illetve megbízás esetén A nevelőtestület értekezleteit szokványos esetben a Munkatervben kell tervezni 4.2 Új típusú minőségértékelési rendszer (tanári - tanulói portfólió) Ahhoz, hogy minden munkatársunk megtalálhassa helyét az új szervezetben az iskolai célok figyelembe vételével ki kell alakítani (vagy a meglévőt kiigazítani) egy olyan minőségértékelési rendszert. Az elkészülő tanári tevékenység-kompetenciatükrök, portfóliók segítik a szervezet formálását, a pedagógusok egyéni előmenetelét. (felkészülés a pedagógusminősítő vizsgákra) Az osztályfőnökök és a többi pedagógus közös feladata a tanuló fejlődésének nyomon követése. A Belső Gondozás Rendszere elemeit felhasználva alakíthatjuk ki tanulóink lehetséges fejlesztendő területeit, pályaorientációját. A minősítés új rendszerének kidolgozása fontos és sürgős feladatunk. Feladataink közé tartozik egy egységes elvekre és értékekre épülő, a helyi specialitásokat figyelembe vevő mérési- értékelési rendszer kidolgozása is. 4.3 Gazdálkodás pénzügyi tervezés Az iskola gazdaságilag nem önálló. Cél az Elszámolóházzal együttműködve, az iskola gazdasági vezetőjének folyamatos közreműködésével a stabil, egyenletes működés fenntartása. Ehhez erőforrások felkutatása (szponzorok, pályázatok, belső erőforrások feltárása stb.) Takarékosan és hatékonyan működni ugyancsak nem könnyen teljesíthető, de nem lehetetlen feladat. A vezetés lényeges elemének tekintem megkeresni mindazokat a lehetőségeket, melyek takarékosság szempontjából is hatékonyság fokozók, ennek értelmében elemezni és értékelni az anyagi és emberi erőforrás használatának mutatóit, az időráfordítást, vizsgálni a tanár/diák arányt, figyelemmel kísérni az osztályok, tanulócsoportok átlagos létszámát, az oktatás egy főre eső költségét és ezen adatok alapján tervezni az iskola működését. A FEUVE rendszer esetleges alkalmazása a tervezésnél. 20

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés digitális megújítása Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár 1 Az eredményes oktatási rendszer pillérei 1. 2. 3. Jó képességű tanárok Tanárok módszertani felkészültsége Egyenlőség/méltányosság

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23.

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Intézményértékelés, de miért? Mitől jó, milyen a jó iskola? A mi iskolánk jó iskola? Hogyan,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat 2016

Intézményvezetői pályázat 2016 V. VEZETŐI PROGRAM A női vezetési stílus az együttműködést hangsúlyozza a versengéssel szemben, hisz abban, hogy a problémamegoldás során az intuíció ugyanolyan fontos, mint a racionális gondolkodás, támogatja

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

HÁLÓZATÉPÍTÉS, HÁLÓZATOSODÁS

HÁLÓZATÉPÍTÉS, HÁLÓZATOSODÁS HÁLÓZATÉPÍTÉS, HÁLÓZATOSODÁS Ökoiskolák regionális találkozója Budapest 2011. 10. 17. Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Mi a hálózat? Egyszerű szerveződés, Elemek + kapcsolatok

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben