ÁPOLÁS GONDOZÁS FEJLESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁPOLÁS GONDOZÁS FEJLESZTÉS"

Átírás

1 ÁGF ÁPOLÁS GONDOZÁS FEJLESZTÉS STANDARD Készítették: Apostol Éva Szabóné Berta Irén Tóth Árpádné Varga Melinda ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /1. oldal

2 Tartalom 1. Bevezetés Cél, koncepció Kapcsolat a többi normatív szabályozóval Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások Fogalommagyarázat Standardok... 5 ÁGF 1. standard... 5 ÁGF 2. stadard... 5 ÁGF 2.1. standard... 6 ÁGF 3. standard... 7 ÁGF 3.1. standard... 7 ÁGF 3.2. stadard...7 ÁGF 3.3. standard... 8 ÁGF 3.4. standard... 9 ÁGF 4. standard ÁGF 4.1. standard ÁGF 4.2. standard ÁGF 4.3. stadard ÁGF 5. standard ÁGF 5.1. standard ÁGF 6. standard ÁGF 6.1. stanard ÁGF 6.2. standard Mellékletek, függelékek sz. melléklet: Vonatkozó jogszabályok sz. melléklet: Ajánlás az ÁGF 2.1. standardhoz sz. melléklet: Kérdések, dilemmák ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /2. oldal

3 1. BEVEZETÉS A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat végző szervezetek igénye, hogy az ápolásigondozási tevékenység szabályozott és szakmai szempontból elfogadható körülmények között történjen. A kliensek egyéni szükségleteire támaszkodó ellátás magas szintű tervezést és koordinációt igényel, ezért a szociális és gyermekvédelmi szolgáltató minden szakdolgozója szerepe egyértelmű a kliensellátásban. Ezt a szerepet a végzettség, kompetencia, oklevelek, illetve a jogi és más szabályozói környezet, valamint az egyének saját készségei, tudása és tapasztalata, valamint a szervezeti belső szabályok (politikák) vagy munkaköri leírások határozzák meg. Az ápolási-gondozási terv megléte önmagában nem elégséges az optimális eredmények eléréséhez. A szolgáltatások nyújtását koordinálni és integrálni kell minden, a kliens ellátásában résztvevő munkatárs, és szolgáltatás bevonásával. A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásban az ápolás-gondozás meghatározó tevékenységei: minden egyes kliens szükségleteinek megfelelő ellátás tervezése és végrehajtása; minden egyes kliens követése az ellátás eredményeinek észlelésére; a kliens ellátásának szükség szerinti módosítása Cél, koncepció Az ÁGF standardok célja annak meghatározása, hogy ellátási formától, szolgáltatótól és szolgáltatástól függetlenül meghatározza azoknak az alapvető követelményeknek a rendszerét, amelyet minden ápolást-gondozást igénylő kliens esetében alkalmazni kell. Tekintettel a szociális és gyermekvédelmi rendszer szolgáltatásainak összetettségére, sokszínűségére jelen standard minimum standard! ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /3. oldal

4 1.2. Kapcsolat a többi normatív szabályozóval A szociális és gyermekvédelmi standardok általános érvényűek. Az ÁGF standard bevezetésekor és az adott szervezetre történő adaptálásakor természetszerűleg a strukturális, a többi szolgáltatási és az eredmény standardok is értelemszerűen alkalmazandók. 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET Az ÁGF standard valamennyi szociális és gyermekvédelmi szolgáltatás nyújtásakor, az ápolási-gondozási tevékenység végzésekor követendő eljárások követelményeit tartalmazza. A standard mindazon szervezetre, szolgáltatóra vonatkozik, amely ápolást-gondozást biztosít. 3. RENDELKEZŐ HIVATKOZÁSOK Az 1. sz. mellékletben felsorolt jogszabályok, egyéb szabályozók alkalmazása. 4. FOGALOMMAGYARÁZAT A standard leírásában alkalmazott fogalmak magyarázatát a Fogalom-magyarázat a szociális és gyermekvédelmi normatív dokumentumokhoz című gyűjtemény és az alábbi felsorolás tartalmazza. Önálló funkció: Az önálló ápolási tevékenységek az ápoló saját kompetenciájában önállóan, orvos utasítása nélkül végezhető feladatok köre melyeket az ápoló, szakmai ismeretei alapján saját hatáskörben és felelősségére végzi. Nem önálló funkció: A nem önálló ápolási tevékenységek az ápoló orvos utasítására, önállóan végezhető feladatok, melyeket az ápoló szakmai tudása alapján saját felelősségre hajt végre. Együttműködő funkció: A nem önálló ápolási tevékenységek orvossal együtt végezhető feladatok körét jelentik, melyek az orvos felelősségére hajthatók végre. Az ide sorolt tevékenységek főleg orvosi tevékenységek, melyeknél az ápoló segíti a beteget és az orvost a beavatkozás elvégzése során (előkészítés, asszisztálás). ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /4. oldal

5 5. STANDARDOK ÁGF 1. standard A KLIENST ÉS/VAGY A HOZZÁTARTOZÓT A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELEKOR A SZOLGÁLTATÓK TÁJÉKOZTATJÁK AZ ELLÁTÁS FELTÉTELEIRŐL, KERETEIRŐL, VÁRHATÓ EREDMÉNYEIRŐL, A FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEKRŐL. Az ÁGF 1. standard magyarázata A szolgáltató és a kliens első találkozásakor a szolgáltatást igénybe vevők elégséges információhoz jutnak a szükséges ápolási, gondozási ellátásra vonatkozó tudatos döntések meghozatalához. Információt kapnak az ellátásról, a várható eredményekről, a kockázatokról és bármilyen, a klienst vagy a hozzátartozóit közvetlenül érintő költségekről. Az ÁGF 1. standard felülvizsgálati szempontjai Létezik eljárás, amely alapján a megjelenéskor informálják a klienst és/vagy hozzátartozóit. Az eljárás kiterjed az ápolási, gondozási ellátással kapcsolatos információkra. Az eljárás kiterjed a várható eredményekkel kapcsolatos információkra. Az eljárás kiterjed a várható költségekkel kapcsolatos információkra A kliensek és/vagy hozzátartozók elegendő információt kapnak a tudatos döntések meghozatalához. ÁGF 2. stadard A KLIENS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA ÁLTAL INDOKOLT SZÜKSÉGLETFELMÉRŐ VIZSGÁLATOKAT ELVÉGZIK, ÉS MEGFELELŐEN ALKALMAZZÁK AZ ELLÁTÁS SORÁN. Az ÁGF 2. standard magyarázata A kliens szükségleteit a szolgáltató szervezetben történő első jelentkezéskor meghatározták az ápolási - gondozási folyamat tervezéséhez szükséges: adatfelvétellel, anamnézissel és fizikális vizsgálattal. Ezek a felmérések/vizsgálatok szükségesek lehetnek ahhoz, hogy: meghatározzák a kliens szükségleteit; ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /5. oldal

6 tisztázzák, hogy a szolgáltató szervezet rendelkezik-e a szükséges erőforrásokkal a kliens ellátásához vagy megállapítsák, a kliens ellátásához esetleg más szolgáltatókat szükséges igénybe venni. Az ÁGF 2. standard felülvizsgálati szempontjai Van folyamat, amely az állapotfelmérő vizsgálatok eredményeit eljuttatja azoknak, akik döntenek a kliens ápolási, gondozási tervéről függetlenül attól, hogy a szervezetben belül, ki végzi az ápolási, gondozási tevékenységet. Kritériumokat használnak annak meghatározására, hogy az ápolási, gondozási szolgáltatás tervezéséhez milyen állapotfelmérő vizsgálatokat kell elvégezni. ÁGF 2.1. standard AZ ÁPOLÁSI GONDOZÁSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE MINDEN SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ ESTÉBEN A MEGHATÁROZOTT SZEMPONTRENDSZER ALAPJÁN TÖRTÉNIK. Az ÁGF 2.1. standard magyarázata Az állapotfelmérés eredményeit az ellátási folyamat teljes tartama alatt figyelembe veszik a szolgáltatók annak érdekében, hogy értékeljék a kliens állapotának alakulását, és felismerjék egy ismételt felmérés szükségességét. Ezért fontos, hogy az állapotfelméréshez objektív adatokat biztosító módszereket alkalmazzon a szolgáltató, melyek a klienskör vonatkozásában összehasonlíthatóak, az ismételt felmérés ugyanolyan kritériumok mentén történhessen. A felmérési eredmények legyenek jól dokumentáltak és az ellátást végzők a dokumentációban könnyen és gyorsan fellelhessék és használhassák azokat. Az ÁGF 2.1. standard felülvizsgálati szempontjai A szükségletfelmérés szempont rendszerét, tartalmát a szolgáltató szervezet meghatározta. A szempontrendszer alkalmazása révén objektív adatokhoz jut a szolgáltató. A szükségletfelmérés ismételt felvételekor a korábbiakkal összehasonlítható adatokhoz jutnak az ellátást végzők. A szükségletfelmérés eredményeit a kliensdokumentációban rögzítik. ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /6. oldal

7 ÁGF 3. standard A SZOLGÁLTATÁS MINDEN FÁZISÁBAN VAN OLYAN KIJELÖLT, MEGFELELŐEN KÉPZETT MUNKATÁRS, AKI FELELŐS A KLIENS ÁPOLÁSÁÉRT, GONDOZÁSÁÉRT. Az ÁGF 3. standard magyarázata A szolgáltatás folyamatosságának fenntartása érdekében az a dolgozó, aki az ellátási esemény sorozat teljes ideje alatt vagy egyes részei iránt felelős, világosan meghatározott. Ez az egyén a felelősség felvállalására kompetenciájának megfelelően képes, és képzett. A felelős személyt bejegyzik a kliensdokumentációba, tájékoztatják személyéről az érintett szolgáltatás munkatársait, és a klienst. Az ÁGF 3. standard felülvizsgálati szempontjai A szolgáltatás folyamata során az ellátásért felelős személy egyértelműen meghatározott. A szolgáltatást végző egyén megfelelően képzett a felelősség felvállalásához. Ez az egyén a szervezeti egység munkatársai, és a kliens számára egyértelműen meghatározott. ÁGF 3.1. standard A SZAKMAI, VAGY MENEDZSERVEZETŐK MINDEN MUNKATÁRS ESETÉBEN MEGHATÁROZZÁK A KÍVÁNATOS KÉPZETTSÉGET, KÉSZSÉG- ÉS TUDÁSSZINTET, ILLETVE EGYÉB SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEKET. ÁGF 3.2. stadard MINDEN MUNKATÁRS FELELŐSSÉGE, HATÁSKÖRE NÉVRE SZÓLÓ, ÉRVÉNYES MUNKAKÖRI LEÍRÁSBAN DEFINIÁLT. Az ÁGF 3.1. és ÁGF 3.2 standardok magyarázata A szolgáltató szervezet vezetői meghatározzák az egyes munkakörök speciális követelményeit. A munkaerő tervezésének részeként, a kliensek szükségleteinek kielégítése érdekében meghatározzák a kívánatos végzettséget, készséget, ismeretet és bármilyen más elvárást. A vezetők az alábbi tényezőket veszik figyelembe a munkaerő szükséglet tervezésekor: a szolgáltató szervezet küldetése, ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /7. oldal

8 a szolgáltató szervezet által ellátott kliensek összetétele és szükségleteik, komplexitása és súlyossága, a szolgáltató szervezet által nyújtott szolgáltatások. A szolgáltató szervezet megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szabályozóknak, amelyek a tevékenységre vonatkozóan meghatározzák a kívánatos iskolai végzettséget, készségeket, és más elvárásokat, illetve a szolgáltató szervezet munkaerő létszámát és összetételét. A munkaköri leírásokban pontosan rögzítik az adott ápoló-gondozó felhatalmazását az önálló, nem önálló és együttműködő ápolói tevékenységek vonatkozásában. Az ÁGF 3.1, és ÁGF 3.2 standardok felülvizsgálati szempontjai A szolgáltató szervezet küldetését, betegösszetételét, szolgáltatásait a munkaerő tervezés során figyelembe veszik. A kívánatos iskolai végzettség, készségek és tudás a személyzet számára meghatározott. A vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályozók érvényesülnek a tervben. A szolgáltató szervezet munkatársainak névre szóló munkaköri leírásuk van. Definiáltak a szakképzettségnek és képességnek megfelelően az ápolás-gondozás önálló, nem önálló és együttműködő funkciói. A munkaköri leírások érvényesek ÁGF 3.3. standard A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETNEK EREDMÉNYES ELJÁRÁSA VAN ARRA, HOGY MEGHATÁROZZA A MUNKAKÖRI FELELŐSSÉGEKET ÉS A SZAKMAI MUNKÁRA SZÓLÓ MEGBÍZÁST A KLIENSELLÁTÁSBAN KÖZVETLENÜL RÉSZTVEVŐ SZAKKÉPZETT MUNKATÁRSI GÁRDA TAGJAINAK KOMPETENCIÁJA ÉS BÁRMILYEN SZABÁLYOZÓ KÖVETELMÉNYEI SZERINT. Az ÁGF 3.3. standard magyarázata A szolgáltató szervezetnek biztosítania kell, hogy legyen kvalifikált ápolói-gondozói szakember gárdája, amely megfelelően illeszkedik a küldetéshez, forrásokhoz és a kliensszükségletekhez. A szakképzett munkatársak felelősek a közvetlen ápolásért, gondozásért illetve hozzájárulnak az általános kliensellátási eredményekhez. A szolgáltató szervezet ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /8. oldal

9 biztosítja, hogy a szakképzett munkatársak kvalifikáltak az ellátás végzéséhez, és specifikálják azon ellátási típusokat, amelyek végzésére jogosultak. Az illeszkedés biztosításához munkatárssá történő kinevezéskor a szolgáltató szervezet értékeli a szakképzett munkatársak kompetenciáit. Az egyén kompetenciáját a megfelelő érvényes engedély, a szakmai tanulmányok teljesítése és bármilyen kiegészítő képzés és gyakorlat jelenti. A szolgáltató szervezet eljárást fejleszt ki ezen információk összegyűjtésére, pontosságuk megállapítására - ha lehetséges az eredeti forrás alapján - és a szervezet és a kliensek szükségleteivel való kapcsolatuk értékelésére. Ezt az eljárást a szolgáltató szervezet hajtja végre. Az eljárás vonatkozik mind az alkalmazott, mind a szerződéses munkatársakra. Az ÁGF 3.3. standard felülvizsgálatának szempontjai A szakképzett munkatársak ápolásra-gondozásra vonatkozó felhatalmazását engedély, végzettség, képzettség és gyakorlat alapján alakítják ki. Az eljárás tekintetbe veszi a vonatkozó jogszabályi és egyéb szabályozókat. ÁGF 3.4. standard A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET EGYÉB SZABÁLYOZÁS HIÁNYÁBAN DEFINIÁLJA, HOGY SZERVEZETEN BELÜL MIT ÉRT ALAPVETŐ ÁPOLÁSI-GONDOZÁSI TEENDŐK ALATT, ÉS MIT TART AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN IS KVALIFIKÁLT SZAKKÉPZETTSÉGET IGÉNYLŐ ÁPOLÁSI FELADATNAK. Az ÁGF 3.4. standard magyarázata A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatók gyakran mást értenek az ápolási-gondozási tevékenységek definiálása alatt. Ezért nélkülözhetetlen, hogy az adott szervezet összhangban a szakmai és jogszabályi definíciókkal meghatározza, hogy mely tevékenységet tekinti az egészségügyi képesítések tekintetében is a magasabb kvalifikáltsághoz kötött tevékenységnek. Az ÁGF 3.4. standard felülvizsgálati szempontjai A szervezet meghatározta a gondozásként definiált tevékenységek körét. A szervezet meghatározta az alapvető ápolásként definiált tevékenységek körét. A szervezet meghatározta a szakápolásként definiált tevékenységek körét. ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /9. oldal

10 A munkaköri leírásokban a szakképzettségnek megfelelő tevékenységekre kaptak felhatalmazást a munkavállalók. ÁGF 4. standard A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET MINDEN ÁPOLÁSBA- GONDOZÁSBA VETT ÉS ELLÁTOTT KLIENSRŐL DOKUMENTÁCIÓT HOZ LÉTRE ÉS VEZETI AZT. Az ÁGF 4. standard magyarázata Minden ellátásba vett kliensnek van egyéni dokumentációja. A kliens dokumentáció csak az adott egyénre jellemző egyedi azonosítóval van ellátva, vagy egyéb módszerek biztosítják a kliens és saját dokumentációjának egyértelmű kapcsolatát (pl. alacsonyküszöbű szolgáltatások). A dokumentációhoz tartozó azonosító lehetővé teszi, hogy a szolgáltató szervezet könnyen azonosítsa a klienst, a dokumentumot és rögzítse az egyén szükséges, folyamatos és koordinált ellátását Az ÁGF 4. standard felülvizsgálati szempontjai Valamennyi, a szociális és gyermekvédelmi szolgáltató szervezetben ellátott kliens számára egyéni dokumentációt hoznak létre. A dokumentáció nyilvántartása a minden kliensnél használt egyedi azonosítóval vagy valamely más eredményes módszerrel történik. ÁGF 4.1. standard A KLIENS DOKUMENTÁCIÓ ELEGENDŐ ADATOT TARTALMAZ AHHOZ, HOGY AZONOSÍTSA A BETEGET, TÁMOGASSA AZ ELLÁTÁS SORÁN VÉGZETT, ÉS ALKALMAZOTT ÁPOLÁSI - GONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGEKET, DOKUMENTÁLJA A KLIENS ÁLLAPOTÁT ÉS AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKAT, EREDMÉNYEKET ÉS ELŐSEGÍTSE AZ ELLÁTÁS FOLYAMATOSSÁGÁT ÉS KOORDINÁLTSÁGÁT A SAJÁT SZERVEZETEN BELÜL ÉS MÁS SZOLGÁLTATÓK KÖZÖTT. Az ÁGF 4.1. standard magyarázata Minden kliens dokumentációja elegendő információt, adatot biztosít ahhoz, hogy alátámassza az ellátások szükségességét, azonosítsa a szolgáltatást igénybe vevőt, támogassa az ellátás során végzett ápolási-gondozási tevékenységeket és dokumentálja az eredményeket, a kliens állapotát, az állapotában bekövetkezett változásokat. Az dokumentációk standardizált formai ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /10. oldal

11 és tartalmi kívánalmai segítik a különböző ellátó folyamatok integrálását és folytonosságát. A szolgáltató szervezet meghatározza azokat az adatokat és információkat, amelyeket, a szolgáltatásokat igénybevevő dokumentációja mindenkor tartalmaz. Az ÁGF 4.1. standard felülvizsgálati szempontjai Az ápolási-gondozási dokumentáció megfelelő információt tartalmaz a kliens azonosításához. A dokumentáció megfelelő információt tartalmaz az ápolási és gondozási tevékenységek, által nyújtott eljárások indoklásához. A kliensdokumentáció megfelelő információt tartalmaz az ápolási és gondozási szolgáltatás lefolyásának és eredményének dokumentálásához. A dokumentáció támogatja az ellátás folyamatosságát. Az ápolási-gondozási dokumentáció specifikus tartalmát a szolgáltató szervezet meghatározza. ÁGF 4.2. standard A SZOLGÁLTATÁS SORÁN A KLIENS ELLÁTÁSÁHOZ ÉS ANNAK EREDMÉNYÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOKAT A TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ DOLGOZÓK AZ ELLÁTÁS MINDEN FÁZISÁBAN EGYMÁS KÖZÖTT MEGOSZTJÁK. Az ÁGF 4.2. standard magyarázata A szakemberek közötti kommunikáció és információcsere a gördülékeny ellátási folyamat nélkülözhetetlen feltétele. A lényeges információk cseréje történhet szóban, írásban és elektronikus hordozókkal. Előfordulhat, hogy az ellátási esemény sorozatot meg kell szakítani, vagy újabb ellátókra kell kiterjeszteni. Az erre vonatkozó döntést és annak okait az ellátásban közreműködő szolgáltatók között szükség szerint ugyancsak megosztják (pl. a kliens állapotában bekövetkezett változás következtében fekvő betegellátó egységbe utalás). Minden szociális és gyermekvédelmi szolgáltató szervezet a jogszabályokkal összhangban eldönti, hogy milyen információt kell kicserélni. Az ÁGF 4.2. standard felülvizsgálati szempontjai Van eljárás a kliensekkel kapcsolatos információ ellátók közötti áramoltatására az egyes ellátási események között. Az információ tartalmazza a kliens ápolási-gondozási szükségleteit, aktuális állapotát. ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /11. oldal

12 Az információ tartalmazza az alkalmazott ellátás összefoglalását. Több eseményből álló ellátás során az információ tartalmazza a kliens állapotában bekövetkezett változásokat. Ha az ellátási esemény sorozat nem előre tervezetten módosul, annak okát az érintettekkel közlik. ÁGF 4.3. stadard A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET RENDSZERESEN VIZSGÁLJA AZ ÁPOLÁSI-GONDOZÁSI ÉS EGYÉB KLIENS-DOKUMENTÁCIÓK TARTALMÁT ÉS A KITÖLTÉS TELJESSÉGÉT Az ÁGF 4.3. standard magyarázata A szociális és gyermekvédelmi szolgáltató szervezet meghatározza az ápolási-gondozási és egyéb kliensdokumentáció tartalmi és formai követelményeit, és eljárással rendelkezik azok tartalmának és teljességének értékelésére. Ez az eljárás része a szolgáltató szervezet minőségfejlesztési tevékenységének, az értékelés végzése rendszeres. Az ápolási-gondozási és egyéb kliensdokumentáció felülvizsgálata olyan mintavétel alapján történik, amely az ellátást, nyújtó szakdolgozókat, és az ellátás típusait is reprezentálja. Az ápolási-gondozási és egyéb kliensdokumentáció felülvizsgálatát olyan szakdolgozók vagy más megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberek végzik, akiknek van felhatalmazásuk a kliensdokumentációba történő bejegyzésre. A felülvizsgálat az ápolási-gondozási és egyéb kliensdokumentációnak a szakmai ellátásra vonatkozó információ időszerűségére, teljességére, olvashatóságra, stb. koncentrál. Az ápolási-gondozási és egyéb kliensdokumentáció a jogszabályok és más szabályozók, illetve az érvényes standardok szerinti tartalmi kívánalmai a felülvizsgálati eljárásban rögzítettek. A szolgáltató szervezet az ápolási-gondozási és egyéb kliensellátásra vonatkozó dokumentációt felülvizsgáló eljárása kiterjed mind az éppen ellátásban aktuálisan részt vevőkre, mind a már lezárt esetekre Az ÁGF 4.3. standard felülvizsgálati szempontjai Az ápolási-gondozási és egyéb kliensdokumentációkat rendszeresen felülvizsgálják. A felülvizsgálat reprezentatív mintát használ, szükség esetén teljes körű. ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /12. oldal

13 A felülvizsgálatot olyan, szakdolgozók és azon más megfelelő szakemberek végzik, akiknek felhatalmazásuk van az ápolási-gondozási és egyéb kliensdokumentációba történő bejegyzésre, illetve azok folyamatos követésére. A felülvizsgálat a dokumentáció időszerűségére, olvashatóságára és teljességére koncentrál. A teljesség megítéléséhez az ápolási-gondozási és az egyéb kliensdokumentáció jogszabályok és más szabályozók, illetve az érvényes standardok szerinti tartalmi kívánalmai a felülvizsgálati eljárásban rögzítettek. A szolgáltató szervezet az ápolási-gondozási és egyéb kliensdokumentációt felülvizsgáló eljárása kiterjed mind az éppen ellátásban részt vevőkre, mind a már lezárt esetekre. A felülvizsgálati eljárás eredményeit írásban rögzítik. ÁGF 5. standard LÉTEZIK ELJÁRÁS A KLIENSELLÁTÁSI ESEMÉNYSOROZAT BEFEJEZÉSÉRE, ILLETVE MÁS SZOLGÁLTATÓKHOZ TÖRTÉNŐ TOVÁBBKÜLDÉSÉRE. Az ÁGF 5. standard magyarázata A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatás ellátásának befejezése vagy továbbküldése egy másik ellátóhoz függ a kliens aktuális állapotától és a folyamatos ellátás vagy szolgáltatások iránti szükségletétől. Kritériumokat használnak annak eldöntésére, hogy a kliens adott ellátása mikor ér véget.. Szervezett eljárásra van szükség annak biztosítására, hogy megfelelő szociális, egészségügyi szakemberek vagy külső szolgáltató szervezetek minden folyamatos ellátás iránti szükségletet kielégítsenek. Az ÁGF 5. standard felülvizsgálati szempontjai Létezik szervezett eljárás a kliensek továbbutalására vonatkozóan. A továbbküldés a kliens további ellátás iránti szükségletein alapul. Kritériumokat alkalmaznak annak megállapítására, hogy a kliens állapota szerint az ápolási-gondozási szolgáltatási események sorozata lezárható. A betegek továbbutalása és/vagy az ellátás lezárása megfelelő, szabályozott módon történik. ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /13. oldal

14 ÁGF 5.1. standard A KLIENSEK - ÉS SZÜKSÉG ESETÉN A HOZZÁTARTOZÓK - ÉRTHETŐ ÉS KÖVETENDŐ UTASÍTÁSOKAT KAPNAK AZ ÁPOLÁSI-GONDOZÁSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSI ESEMÉNYSORA VÉGÉN, TOVÁBBUTALÁSKOR VAGY AZ ELLÁTÁS LEZÁRÁSAKOR. Az ÁGF 5.1. standard magyarázata A további ellátás helyére és mikéntjére vonatkozó világos instrukciók alapvetők az ellátás optimális eredményének és az összes ellátási szükséglet kielégítésének biztosításához. Az instrukciók tartalmazzák a további ellátást nyújtók elérhetőségét (beleértve az előzetes bejelentkezés lehetőségét), a követendő terápiát és életmódot. Amikor a kliens állapota vagy képességei akadályozzák a követési instrukciók megértését, vagy a kliens kéri azt, a hozzátartozókat bevonják a folyamatba. A hozzátartozókat akkor is bevonják, ha szerepük van a folyamatos ellátási folyamatban. Az instrukciókat a szolgáltató szervezet egyszerű és érthető formában átadja a kliens - és ha szükséges, a hozzátartozók - számára. Az instrukciókat írásban vagy a lehető legérthetőbb formában is átadják a klienseknek. Az ÁGF 5.1. standard felülvizsgálati szempontjai A követéses instrukciók érthető formában és tartalommal kerülnek a klienshez. Az instrukció tartalmazza, mikor válhat szükségessé az alapellátó orvosnál, vagy más támogató szolgálatnál való megjelenés, más ellátási forma igénybevétele. Amennyiben a kliens állapota azt indokolja, a hozzátartozók is megkapják az instrukciókat. ÁGF 6. standard BELSŐ SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK IRÁNYÍTJÁK A MAGAS KOCKÁZATÚ ÉS ÁPOLÁS IGÉNYŰ KLIENSEK ELLÁTÁSÁT ÉS A MAGAS KOCKÁZATÚ BEAVATKOZÁSOK KIVITELEZÉSÉT Az ÁGF 6. standard magyarázata A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek különböző ellátási szükségletű kliensekről gondoskodnak. Bizonyos kliensek koruk, állapotuk vagy szükségleteik kritikus természete miatt magas kockázatúnak tekinthetők. A gyermekek és az idősek egy része, a demensek és a pszichiátriai betegek továbbá a fogyatékossággal élők egy része általában ebbe a csoportba kerülnek, mert gyakran nem tudnak beszámolni panaszaikról, nem értik az ápolási, gondozási továbbá egyéb ellátási folyamatot, és nem ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /14. oldal

15 tudnak részt venni az ellátásukat érintő döntési folyamatokban. Hasonlóképpen a riadt, zavart tudatú kliensek nem képesek megérteni az ápolási/ellátási folyamatot, amikor azt gyorsan és eredményesen kell nyújtani. A szolgáltatók/ellátók sokféle szolgáltatást nyújtanak, amelyek közül néhány magas kockázatúnak minősül a multimorbiditás, továbbá a kliensnek való sérülésokozás lehetősége (pl. invazív eljárások) esetén. A szabályok és az eljárások fontos eszközök ahhoz, hogy a munkatársak megértsék e klienseket és szolgáltatásokat, és lelkiismeretes, kompetens és egységes módon reagáljanak. A szakmai és menedzseri vezetők felelősek azért, hogy: azonosítsák a magas kockázatúnak tekinthető klienseket és szolgáltatásokat a szervezetben, együttműködésen alapuló folyamatot használjanak a releváns szabályok és eljárások kifejlesztésére, és képezzék a munkatársakat e szabályok és eljárások megvalósítására. Az ÁGF 6. standard felülvizsgálati szempontjai Szolgáltató szervezet szakmai, és egyéb vezetői beazonosítják a magas kockázatú klienseket és szolgáltatásokat. A szakmai vezetők együttműködésen alapuló folyamatot használnak az alkalmazható szabályok és eljárások kifejlesztésére. A munkatársak képzettek, és a szabályokat és eljárásokat használják az ellátás irányítására. ÁGF 6.1. stanard SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK IRÁNYÍTJÁK A DÖNTÉSI SZABADSÁGUKBAN KORLÁTOZOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁT, ILLETVE A KORLÁTOZÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁT. Az ÁGF 6.1. standard magyarázata Szabályokat és eljárásokat kell kialakítani e sajátos, kockázatnak kitett kliensek, és a magas kockázatú szolgáltatások igényeihez illeszkedve azért, hogy megfelelően és eredményesen csökkenjenek a kockázatok. Különösen fontos, hogy a szabályok és eljárások meghatározzák: hogyan fog történni az ellátás tervezése, az eredményes munkavégzéshez szükséges dokumentációt az ellátó team számára, ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /15. oldal

16 a speciális beleegyezésre vonatkozó szempontokat, a megfigyelésre vonatkozó követelményeket, az ellátási folyamatban résztvevő munkatársak speciális kvalifikációját és jártasságát, a speciális felszerelés elérhetőségét és alkalmazását. Az ápolás, gondozás szakmai, és egyéb irányelvek gyakran hasznosak a szabályok és az eljárások fejlesztésekor, illetve azokba beilleszthetőek. A megfigyelés biztosítja a szabályok és eljárások betartását a releváns kliensek és szolgáltatások esetében. Az ÁGF 6.1. standard felülvizsgálatának szempontjai A döntési szabadságukban korlátozott kliensek ellátását megfelelő szabályok és eljárások irányítják. A döntési szabadságukban korlátozott kliensek ellátása a szabályok és eljárások szerint történik. ÁGF 6.2. standard A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET AZONOSÍTJA A FERTŐZÉSI KOCKÁZATTAL TÁRSULÓ ELJÁRÁSOKAT ÉS BEAVATKOZÁSOKAT, ÉS STRATÉGIÁKAT LÉPTET ÉLETBE A KOCKÁZAT CSÖKKENTÉSÉRE. Az ÁGF 6.2. standard magyarázata A szolgáltató szervezetek számos egyszerű és komplex eljárás alkalmazásával vizsgálják és látják el a klienseket, ezek mindegyike bizonyos fertőzési kockázattal jár a kliensre vagy a dolgozókra nézve. Fontos tehát a szolgáltató szervezet számára, hogy felülvizsgálja ezeket, a folyamatokat, és amennyiben szükséges, életbe léptesse a szükséges szabályokat, eljárásokat, képzést és más tevékenységeket a fertőzések kockázatának csökkentése érdekében. A fertőzési kockázat csökkentését célzó tevékenységek a szolgáltató szervezet szükségleteinek megfelelően tartalmazzák az alábbiakat: az ápolás-gondozás során használt eszközök és egyéb felszerelés tisztítása és fertőtlenítése, a vérrel, váladékkal szennyezett textília elkülönített gyűjtése, tárolása; egészségügyi hulladékok kezelése és tárolása szúró, vágó és hasonló eszközök tárolása. ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /16. oldal

17 Az ÁGF 6.2. standard felülvizsgálati szempontjai A szolgáltató szervezet beazonosította azokat a folyamatokat, amelyek magasabb fertőzési kockázattal járnak, és stratégiát valósított meg e folyamatok fertőzési kockázatának csökkentésére. A szolgáltató szervezet működésének megfelelően ez a stratégia kiterjed az alábbi területekre: az ápolási-gondozási egyéb felszerelések tisztítása, fertőtlenítése és sterilizálása. a vérrel, váladékkal szennyezett textília elkülönített gyűjtése, tárolása. az egészségügyi hulladékok kezelése és tárolása. a szúró, vágó, és hasonló eszközök tárolása. MELLÉKLETEK, FÜGGELÉKEK 1. sz. melléklet: Vonatkozó jogszabályok Törvények évi XX. tv. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA évi C. tv. Az Európai Szociális Karta kihirdetéséről évi LXVI. tv. Az egészségügyi hozzájárulásról évi XXVI. tv. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról évi CLIV. tv. Az egészségügyről évi XLVII. tv. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről évi I. tv. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Rendeletek, határozatok 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rend. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /17. oldal

18 folyósításának szabályairól 188/1999. (XII. 16.) Korm. rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 30/1993. (II. 17.) Korm. rend. Egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól 29/1993. (II. 17.) Korm. rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 28/1993. (II. 17.) Korm. rend. A közgyógyellátási igazolványról 100/1999. (XII. 10.) OGY hat. Az Országos Fogyatékosügyi Programról 48/1999. (VI. 3.) OGY hat. Az Európai Szociális Karta megerősítéséről 1166/1998. (XII. 30.) Korm. hat. Az évi foglalkoztatáspolitikai irányelvekről 1060/1990. (XII. 20.) Korm. hat. Szociális Tanács létrehozásának kezdeményezéséről Egyéb rendeletek 113/1989. (XI. 15.) MT rend. Az egészségügyi és szociális vállalkozásról 1/2000. (I. 7.) SzCsM rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 2. sz. melléklet: Ajánlás az ÁGF 2.1. standardhoz Kitöltési útmutató az ADATLAP-hoz Az intézményben gondozottak fizikai és mentális állapotának, illetve ápolási igényeiknek a felméréséhez kérjük a mellékelt adatlap kitöltését. Minden gondozottról kérjük egy adatlap kitöltését. Ez lehetséges elektronikus formátumban letölthető adatlapként, illetve kinyomtatott papírformátumban. Minden tevékenység, ill. funkció, ami szerepel a táblázatban, A B - C besorolást kaphat az adott gondozott esetében. ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /18. oldal

19 A: ha az adott tevékenységet rendszeresen, helyesen képes elvégezni, ill. az adott funkciónak birtokában van B: Az adott tevékenységet nem rendszeresen, és/ vagy nem helyesen végzi el C: Ha a tevékenységet a gondozott nem képes ellátni. Minden kérdés az adott személy önálló, segítség nélküli képességére utal - ennek megfelelően kérjük az értékelést. Az egyes pontokhoz: 3.3 ill. 3.5 : nem ugyanazt jelenti, lehet, hogy a lakó számára a WC használata már nem kivihető, de székletét-vizeletét tartani képes. 3.6 : Képes-e megfogalmazni, ill. elmondani a panaszát, megérti e, amit mondanak neki 3.7. Rábízható-e az előírt gyógyszerek adagolása, szedése 3.8. Ágyból kiülni- átülni, székre - asztalhoz, stb Ha valaki pl. kerekes székkel önálló, akkor A! 4. A: jól lát, B: ha átlagos fényviszonyok mellett tájékozódni képes, tárgyakat felismer, de olvasni, TV-t kezelni már nem tud C: nem lát 5. A: ha átlag-közeli hangerő mellett beszédet megért, B: ha ez nem így van, halláskárosodása kommunikációs zavart okoz C: nem hall 6.1. pl. vérnyomásmérés, 6.2. pl. vérvétel 6.4. A használt segédanyagoktól is függhet, 6.5: forgatás, stb. ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /19. oldal

20 6.7. pszichológus, 6.8.: infúziós terápia, spec. fájdalomterápia stb. Valamennyi lakóról kérünk egy teljes, név nélkül kitöltött táblázatot Papírformátumban jól látható módon, a megfelelő négyzetbe írott x jellel. Az Excel táblázatban a kijelölt vastag keretes oszlopba írt A-B-C jellel, ill. a 6. pontoknál igen - nem beírásával, hogy az adatok összesítését, statisztikai elemzését elvégezhessük. Segítség on-line: 3. sz. melléklet: Kérdések, dilemmák Az ÁGF munkacsoport tagjai - összhangban a 2006-ban végzett Fokozott Ellenőrzési Programban /FEP/ résztvevő szakemberek véleményével - szükségesnek tartják a szolgáltatások igénybevétele szempontjából alábbi kérdések tisztázását: kit, hol, hogyan, meddig, kinek és mennyiért? Kit? Tekintettel arra, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevők köre nagyon vegyes, ezért szükséges, olyan módszert bevezetni, mellyel a rászorultság mértékét objektív módon lehet meghatározni. Meggondolásra ajánljuk a 2006-ban, a SZET munkacsoport által kidolgozott szükséglet felmérési módszert (2. sz. melléklet). Hol? Mindenképp tisztázni kell a kliens állapotának legmegfelelőbb intézményrendszereket, ezen belül melyik essen a normatív támogatás körébe. Mindenkor az ellátott egészségi állapota és szociális helyzete legyen a mérvadó, így elkerülhető lesz például, hogy a panziószerű ellátást és a fokozott ápolást igénylő idős ember ugyanazon intézményben azonos normatív támogatással legyen ellátva. ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /20. oldal

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN MINŐSÉGFEJLESZTÉS STANDARDJAI A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 25/1. oldal 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK)

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) Bevezetés a Nemzetközi Normákhoz A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben végzik különböző célú, méretű,

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS ELŐRELÉPÉS ÉS EREDMÉNYEK 2005 2010 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

PROTECT. A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében

PROTECT. A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében PROTECT A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében ACET Bulgária BZFO Németország Cordelia Alapítvány Magyarország

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország Egyesült Nemzetek CRPD/C/HUN/CO/1 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Kapják: általános JAVÍTOTT, SZERKESZTÉS NÉLKÜLI VÁLTOZAT 2012. szeptember 27. Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival

Részletesebben