ÁPOLÁS GONDOZÁS FEJLESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁPOLÁS GONDOZÁS FEJLESZTÉS"

Átírás

1 ÁGF ÁPOLÁS GONDOZÁS FEJLESZTÉS STANDARD Készítették: Apostol Éva Szabóné Berta Irén Tóth Árpádné Varga Melinda ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /1. oldal

2 Tartalom 1. Bevezetés Cél, koncepció Kapcsolat a többi normatív szabályozóval Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások Fogalommagyarázat Standardok... 5 ÁGF 1. standard... 5 ÁGF 2. stadard... 5 ÁGF 2.1. standard... 6 ÁGF 3. standard... 7 ÁGF 3.1. standard... 7 ÁGF 3.2. stadard...7 ÁGF 3.3. standard... 8 ÁGF 3.4. standard... 9 ÁGF 4. standard ÁGF 4.1. standard ÁGF 4.2. standard ÁGF 4.3. stadard ÁGF 5. standard ÁGF 5.1. standard ÁGF 6. standard ÁGF 6.1. stanard ÁGF 6.2. standard Mellékletek, függelékek sz. melléklet: Vonatkozó jogszabályok sz. melléklet: Ajánlás az ÁGF 2.1. standardhoz sz. melléklet: Kérdések, dilemmák ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /2. oldal

3 1. BEVEZETÉS A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat végző szervezetek igénye, hogy az ápolásigondozási tevékenység szabályozott és szakmai szempontból elfogadható körülmények között történjen. A kliensek egyéni szükségleteire támaszkodó ellátás magas szintű tervezést és koordinációt igényel, ezért a szociális és gyermekvédelmi szolgáltató minden szakdolgozója szerepe egyértelmű a kliensellátásban. Ezt a szerepet a végzettség, kompetencia, oklevelek, illetve a jogi és más szabályozói környezet, valamint az egyének saját készségei, tudása és tapasztalata, valamint a szervezeti belső szabályok (politikák) vagy munkaköri leírások határozzák meg. Az ápolási-gondozási terv megléte önmagában nem elégséges az optimális eredmények eléréséhez. A szolgáltatások nyújtását koordinálni és integrálni kell minden, a kliens ellátásában résztvevő munkatárs, és szolgáltatás bevonásával. A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásban az ápolás-gondozás meghatározó tevékenységei: minden egyes kliens szükségleteinek megfelelő ellátás tervezése és végrehajtása; minden egyes kliens követése az ellátás eredményeinek észlelésére; a kliens ellátásának szükség szerinti módosítása Cél, koncepció Az ÁGF standardok célja annak meghatározása, hogy ellátási formától, szolgáltatótól és szolgáltatástól függetlenül meghatározza azoknak az alapvető követelményeknek a rendszerét, amelyet minden ápolást-gondozást igénylő kliens esetében alkalmazni kell. Tekintettel a szociális és gyermekvédelmi rendszer szolgáltatásainak összetettségére, sokszínűségére jelen standard minimum standard! ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /3. oldal

4 1.2. Kapcsolat a többi normatív szabályozóval A szociális és gyermekvédelmi standardok általános érvényűek. Az ÁGF standard bevezetésekor és az adott szervezetre történő adaptálásakor természetszerűleg a strukturális, a többi szolgáltatási és az eredmény standardok is értelemszerűen alkalmazandók. 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET Az ÁGF standard valamennyi szociális és gyermekvédelmi szolgáltatás nyújtásakor, az ápolási-gondozási tevékenység végzésekor követendő eljárások követelményeit tartalmazza. A standard mindazon szervezetre, szolgáltatóra vonatkozik, amely ápolást-gondozást biztosít. 3. RENDELKEZŐ HIVATKOZÁSOK Az 1. sz. mellékletben felsorolt jogszabályok, egyéb szabályozók alkalmazása. 4. FOGALOMMAGYARÁZAT A standard leírásában alkalmazott fogalmak magyarázatát a Fogalom-magyarázat a szociális és gyermekvédelmi normatív dokumentumokhoz című gyűjtemény és az alábbi felsorolás tartalmazza. Önálló funkció: Az önálló ápolási tevékenységek az ápoló saját kompetenciájában önállóan, orvos utasítása nélkül végezhető feladatok köre melyeket az ápoló, szakmai ismeretei alapján saját hatáskörben és felelősségére végzi. Nem önálló funkció: A nem önálló ápolási tevékenységek az ápoló orvos utasítására, önállóan végezhető feladatok, melyeket az ápoló szakmai tudása alapján saját felelősségre hajt végre. Együttműködő funkció: A nem önálló ápolási tevékenységek orvossal együtt végezhető feladatok körét jelentik, melyek az orvos felelősségére hajthatók végre. Az ide sorolt tevékenységek főleg orvosi tevékenységek, melyeknél az ápoló segíti a beteget és az orvost a beavatkozás elvégzése során (előkészítés, asszisztálás). ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /4. oldal

5 5. STANDARDOK ÁGF 1. standard A KLIENST ÉS/VAGY A HOZZÁTARTOZÓT A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELEKOR A SZOLGÁLTATÓK TÁJÉKOZTATJÁK AZ ELLÁTÁS FELTÉTELEIRŐL, KERETEIRŐL, VÁRHATÓ EREDMÉNYEIRŐL, A FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEKRŐL. Az ÁGF 1. standard magyarázata A szolgáltató és a kliens első találkozásakor a szolgáltatást igénybe vevők elégséges információhoz jutnak a szükséges ápolási, gondozási ellátásra vonatkozó tudatos döntések meghozatalához. Információt kapnak az ellátásról, a várható eredményekről, a kockázatokról és bármilyen, a klienst vagy a hozzátartozóit közvetlenül érintő költségekről. Az ÁGF 1. standard felülvizsgálati szempontjai Létezik eljárás, amely alapján a megjelenéskor informálják a klienst és/vagy hozzátartozóit. Az eljárás kiterjed az ápolási, gondozási ellátással kapcsolatos információkra. Az eljárás kiterjed a várható eredményekkel kapcsolatos információkra. Az eljárás kiterjed a várható költségekkel kapcsolatos információkra A kliensek és/vagy hozzátartozók elegendő információt kapnak a tudatos döntések meghozatalához. ÁGF 2. stadard A KLIENS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA ÁLTAL INDOKOLT SZÜKSÉGLETFELMÉRŐ VIZSGÁLATOKAT ELVÉGZIK, ÉS MEGFELELŐEN ALKALMAZZÁK AZ ELLÁTÁS SORÁN. Az ÁGF 2. standard magyarázata A kliens szükségleteit a szolgáltató szervezetben történő első jelentkezéskor meghatározták az ápolási - gondozási folyamat tervezéséhez szükséges: adatfelvétellel, anamnézissel és fizikális vizsgálattal. Ezek a felmérések/vizsgálatok szükségesek lehetnek ahhoz, hogy: meghatározzák a kliens szükségleteit; ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /5. oldal

6 tisztázzák, hogy a szolgáltató szervezet rendelkezik-e a szükséges erőforrásokkal a kliens ellátásához vagy megállapítsák, a kliens ellátásához esetleg más szolgáltatókat szükséges igénybe venni. Az ÁGF 2. standard felülvizsgálati szempontjai Van folyamat, amely az állapotfelmérő vizsgálatok eredményeit eljuttatja azoknak, akik döntenek a kliens ápolási, gondozási tervéről függetlenül attól, hogy a szervezetben belül, ki végzi az ápolási, gondozási tevékenységet. Kritériumokat használnak annak meghatározására, hogy az ápolási, gondozási szolgáltatás tervezéséhez milyen állapotfelmérő vizsgálatokat kell elvégezni. ÁGF 2.1. standard AZ ÁPOLÁSI GONDOZÁSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE MINDEN SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ ESTÉBEN A MEGHATÁROZOTT SZEMPONTRENDSZER ALAPJÁN TÖRTÉNIK. Az ÁGF 2.1. standard magyarázata Az állapotfelmérés eredményeit az ellátási folyamat teljes tartama alatt figyelembe veszik a szolgáltatók annak érdekében, hogy értékeljék a kliens állapotának alakulását, és felismerjék egy ismételt felmérés szükségességét. Ezért fontos, hogy az állapotfelméréshez objektív adatokat biztosító módszereket alkalmazzon a szolgáltató, melyek a klienskör vonatkozásában összehasonlíthatóak, az ismételt felmérés ugyanolyan kritériumok mentén történhessen. A felmérési eredmények legyenek jól dokumentáltak és az ellátást végzők a dokumentációban könnyen és gyorsan fellelhessék és használhassák azokat. Az ÁGF 2.1. standard felülvizsgálati szempontjai A szükségletfelmérés szempont rendszerét, tartalmát a szolgáltató szervezet meghatározta. A szempontrendszer alkalmazása révén objektív adatokhoz jut a szolgáltató. A szükségletfelmérés ismételt felvételekor a korábbiakkal összehasonlítható adatokhoz jutnak az ellátást végzők. A szükségletfelmérés eredményeit a kliensdokumentációban rögzítik. ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /6. oldal

7 ÁGF 3. standard A SZOLGÁLTATÁS MINDEN FÁZISÁBAN VAN OLYAN KIJELÖLT, MEGFELELŐEN KÉPZETT MUNKATÁRS, AKI FELELŐS A KLIENS ÁPOLÁSÁÉRT, GONDOZÁSÁÉRT. Az ÁGF 3. standard magyarázata A szolgáltatás folyamatosságának fenntartása érdekében az a dolgozó, aki az ellátási esemény sorozat teljes ideje alatt vagy egyes részei iránt felelős, világosan meghatározott. Ez az egyén a felelősség felvállalására kompetenciájának megfelelően képes, és képzett. A felelős személyt bejegyzik a kliensdokumentációba, tájékoztatják személyéről az érintett szolgáltatás munkatársait, és a klienst. Az ÁGF 3. standard felülvizsgálati szempontjai A szolgáltatás folyamata során az ellátásért felelős személy egyértelműen meghatározott. A szolgáltatást végző egyén megfelelően képzett a felelősség felvállalásához. Ez az egyén a szervezeti egység munkatársai, és a kliens számára egyértelműen meghatározott. ÁGF 3.1. standard A SZAKMAI, VAGY MENEDZSERVEZETŐK MINDEN MUNKATÁRS ESETÉBEN MEGHATÁROZZÁK A KÍVÁNATOS KÉPZETTSÉGET, KÉSZSÉG- ÉS TUDÁSSZINTET, ILLETVE EGYÉB SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEKET. ÁGF 3.2. stadard MINDEN MUNKATÁRS FELELŐSSÉGE, HATÁSKÖRE NÉVRE SZÓLÓ, ÉRVÉNYES MUNKAKÖRI LEÍRÁSBAN DEFINIÁLT. Az ÁGF 3.1. és ÁGF 3.2 standardok magyarázata A szolgáltató szervezet vezetői meghatározzák az egyes munkakörök speciális követelményeit. A munkaerő tervezésének részeként, a kliensek szükségleteinek kielégítése érdekében meghatározzák a kívánatos végzettséget, készséget, ismeretet és bármilyen más elvárást. A vezetők az alábbi tényezőket veszik figyelembe a munkaerő szükséglet tervezésekor: a szolgáltató szervezet küldetése, ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /7. oldal

8 a szolgáltató szervezet által ellátott kliensek összetétele és szükségleteik, komplexitása és súlyossága, a szolgáltató szervezet által nyújtott szolgáltatások. A szolgáltató szervezet megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szabályozóknak, amelyek a tevékenységre vonatkozóan meghatározzák a kívánatos iskolai végzettséget, készségeket, és más elvárásokat, illetve a szolgáltató szervezet munkaerő létszámát és összetételét. A munkaköri leírásokban pontosan rögzítik az adott ápoló-gondozó felhatalmazását az önálló, nem önálló és együttműködő ápolói tevékenységek vonatkozásában. Az ÁGF 3.1, és ÁGF 3.2 standardok felülvizsgálati szempontjai A szolgáltató szervezet küldetését, betegösszetételét, szolgáltatásait a munkaerő tervezés során figyelembe veszik. A kívánatos iskolai végzettség, készségek és tudás a személyzet számára meghatározott. A vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályozók érvényesülnek a tervben. A szolgáltató szervezet munkatársainak névre szóló munkaköri leírásuk van. Definiáltak a szakképzettségnek és képességnek megfelelően az ápolás-gondozás önálló, nem önálló és együttműködő funkciói. A munkaköri leírások érvényesek ÁGF 3.3. standard A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETNEK EREDMÉNYES ELJÁRÁSA VAN ARRA, HOGY MEGHATÁROZZA A MUNKAKÖRI FELELŐSSÉGEKET ÉS A SZAKMAI MUNKÁRA SZÓLÓ MEGBÍZÁST A KLIENSELLÁTÁSBAN KÖZVETLENÜL RÉSZTVEVŐ SZAKKÉPZETT MUNKATÁRSI GÁRDA TAGJAINAK KOMPETENCIÁJA ÉS BÁRMILYEN SZABÁLYOZÓ KÖVETELMÉNYEI SZERINT. Az ÁGF 3.3. standard magyarázata A szolgáltató szervezetnek biztosítania kell, hogy legyen kvalifikált ápolói-gondozói szakember gárdája, amely megfelelően illeszkedik a küldetéshez, forrásokhoz és a kliensszükségletekhez. A szakképzett munkatársak felelősek a közvetlen ápolásért, gondozásért illetve hozzájárulnak az általános kliensellátási eredményekhez. A szolgáltató szervezet ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /8. oldal

9 biztosítja, hogy a szakképzett munkatársak kvalifikáltak az ellátás végzéséhez, és specifikálják azon ellátási típusokat, amelyek végzésére jogosultak. Az illeszkedés biztosításához munkatárssá történő kinevezéskor a szolgáltató szervezet értékeli a szakképzett munkatársak kompetenciáit. Az egyén kompetenciáját a megfelelő érvényes engedély, a szakmai tanulmányok teljesítése és bármilyen kiegészítő képzés és gyakorlat jelenti. A szolgáltató szervezet eljárást fejleszt ki ezen információk összegyűjtésére, pontosságuk megállapítására - ha lehetséges az eredeti forrás alapján - és a szervezet és a kliensek szükségleteivel való kapcsolatuk értékelésére. Ezt az eljárást a szolgáltató szervezet hajtja végre. Az eljárás vonatkozik mind az alkalmazott, mind a szerződéses munkatársakra. Az ÁGF 3.3. standard felülvizsgálatának szempontjai A szakképzett munkatársak ápolásra-gondozásra vonatkozó felhatalmazását engedély, végzettség, képzettség és gyakorlat alapján alakítják ki. Az eljárás tekintetbe veszi a vonatkozó jogszabályi és egyéb szabályozókat. ÁGF 3.4. standard A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET EGYÉB SZABÁLYOZÁS HIÁNYÁBAN DEFINIÁLJA, HOGY SZERVEZETEN BELÜL MIT ÉRT ALAPVETŐ ÁPOLÁSI-GONDOZÁSI TEENDŐK ALATT, ÉS MIT TART AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN IS KVALIFIKÁLT SZAKKÉPZETTSÉGET IGÉNYLŐ ÁPOLÁSI FELADATNAK. Az ÁGF 3.4. standard magyarázata A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatók gyakran mást értenek az ápolási-gondozási tevékenységek definiálása alatt. Ezért nélkülözhetetlen, hogy az adott szervezet összhangban a szakmai és jogszabályi definíciókkal meghatározza, hogy mely tevékenységet tekinti az egészségügyi képesítések tekintetében is a magasabb kvalifikáltsághoz kötött tevékenységnek. Az ÁGF 3.4. standard felülvizsgálati szempontjai A szervezet meghatározta a gondozásként definiált tevékenységek körét. A szervezet meghatározta az alapvető ápolásként definiált tevékenységek körét. A szervezet meghatározta a szakápolásként definiált tevékenységek körét. ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /9. oldal

10 A munkaköri leírásokban a szakképzettségnek megfelelő tevékenységekre kaptak felhatalmazást a munkavállalók. ÁGF 4. standard A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET MINDEN ÁPOLÁSBA- GONDOZÁSBA VETT ÉS ELLÁTOTT KLIENSRŐL DOKUMENTÁCIÓT HOZ LÉTRE ÉS VEZETI AZT. Az ÁGF 4. standard magyarázata Minden ellátásba vett kliensnek van egyéni dokumentációja. A kliens dokumentáció csak az adott egyénre jellemző egyedi azonosítóval van ellátva, vagy egyéb módszerek biztosítják a kliens és saját dokumentációjának egyértelmű kapcsolatát (pl. alacsonyküszöbű szolgáltatások). A dokumentációhoz tartozó azonosító lehetővé teszi, hogy a szolgáltató szervezet könnyen azonosítsa a klienst, a dokumentumot és rögzítse az egyén szükséges, folyamatos és koordinált ellátását Az ÁGF 4. standard felülvizsgálati szempontjai Valamennyi, a szociális és gyermekvédelmi szolgáltató szervezetben ellátott kliens számára egyéni dokumentációt hoznak létre. A dokumentáció nyilvántartása a minden kliensnél használt egyedi azonosítóval vagy valamely más eredményes módszerrel történik. ÁGF 4.1. standard A KLIENS DOKUMENTÁCIÓ ELEGENDŐ ADATOT TARTALMAZ AHHOZ, HOGY AZONOSÍTSA A BETEGET, TÁMOGASSA AZ ELLÁTÁS SORÁN VÉGZETT, ÉS ALKALMAZOTT ÁPOLÁSI - GONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGEKET, DOKUMENTÁLJA A KLIENS ÁLLAPOTÁT ÉS AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKAT, EREDMÉNYEKET ÉS ELŐSEGÍTSE AZ ELLÁTÁS FOLYAMATOSSÁGÁT ÉS KOORDINÁLTSÁGÁT A SAJÁT SZERVEZETEN BELÜL ÉS MÁS SZOLGÁLTATÓK KÖZÖTT. Az ÁGF 4.1. standard magyarázata Minden kliens dokumentációja elegendő információt, adatot biztosít ahhoz, hogy alátámassza az ellátások szükségességét, azonosítsa a szolgáltatást igénybe vevőt, támogassa az ellátás során végzett ápolási-gondozási tevékenységeket és dokumentálja az eredményeket, a kliens állapotát, az állapotában bekövetkezett változásokat. Az dokumentációk standardizált formai ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /10. oldal

11 és tartalmi kívánalmai segítik a különböző ellátó folyamatok integrálását és folytonosságát. A szolgáltató szervezet meghatározza azokat az adatokat és információkat, amelyeket, a szolgáltatásokat igénybevevő dokumentációja mindenkor tartalmaz. Az ÁGF 4.1. standard felülvizsgálati szempontjai Az ápolási-gondozási dokumentáció megfelelő információt tartalmaz a kliens azonosításához. A dokumentáció megfelelő információt tartalmaz az ápolási és gondozási tevékenységek, által nyújtott eljárások indoklásához. A kliensdokumentáció megfelelő információt tartalmaz az ápolási és gondozási szolgáltatás lefolyásának és eredményének dokumentálásához. A dokumentáció támogatja az ellátás folyamatosságát. Az ápolási-gondozási dokumentáció specifikus tartalmát a szolgáltató szervezet meghatározza. ÁGF 4.2. standard A SZOLGÁLTATÁS SORÁN A KLIENS ELLÁTÁSÁHOZ ÉS ANNAK EREDMÉNYÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOKAT A TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ DOLGOZÓK AZ ELLÁTÁS MINDEN FÁZISÁBAN EGYMÁS KÖZÖTT MEGOSZTJÁK. Az ÁGF 4.2. standard magyarázata A szakemberek közötti kommunikáció és információcsere a gördülékeny ellátási folyamat nélkülözhetetlen feltétele. A lényeges információk cseréje történhet szóban, írásban és elektronikus hordozókkal. Előfordulhat, hogy az ellátási esemény sorozatot meg kell szakítani, vagy újabb ellátókra kell kiterjeszteni. Az erre vonatkozó döntést és annak okait az ellátásban közreműködő szolgáltatók között szükség szerint ugyancsak megosztják (pl. a kliens állapotában bekövetkezett változás következtében fekvő betegellátó egységbe utalás). Minden szociális és gyermekvédelmi szolgáltató szervezet a jogszabályokkal összhangban eldönti, hogy milyen információt kell kicserélni. Az ÁGF 4.2. standard felülvizsgálati szempontjai Van eljárás a kliensekkel kapcsolatos információ ellátók közötti áramoltatására az egyes ellátási események között. Az információ tartalmazza a kliens ápolási-gondozási szükségleteit, aktuális állapotát. ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /11. oldal

12 Az információ tartalmazza az alkalmazott ellátás összefoglalását. Több eseményből álló ellátás során az információ tartalmazza a kliens állapotában bekövetkezett változásokat. Ha az ellátási esemény sorozat nem előre tervezetten módosul, annak okát az érintettekkel közlik. ÁGF 4.3. stadard A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET RENDSZERESEN VIZSGÁLJA AZ ÁPOLÁSI-GONDOZÁSI ÉS EGYÉB KLIENS-DOKUMENTÁCIÓK TARTALMÁT ÉS A KITÖLTÉS TELJESSÉGÉT Az ÁGF 4.3. standard magyarázata A szociális és gyermekvédelmi szolgáltató szervezet meghatározza az ápolási-gondozási és egyéb kliensdokumentáció tartalmi és formai követelményeit, és eljárással rendelkezik azok tartalmának és teljességének értékelésére. Ez az eljárás része a szolgáltató szervezet minőségfejlesztési tevékenységének, az értékelés végzése rendszeres. Az ápolási-gondozási és egyéb kliensdokumentáció felülvizsgálata olyan mintavétel alapján történik, amely az ellátást, nyújtó szakdolgozókat, és az ellátás típusait is reprezentálja. Az ápolási-gondozási és egyéb kliensdokumentáció felülvizsgálatát olyan szakdolgozók vagy más megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberek végzik, akiknek van felhatalmazásuk a kliensdokumentációba történő bejegyzésre. A felülvizsgálat az ápolási-gondozási és egyéb kliensdokumentációnak a szakmai ellátásra vonatkozó információ időszerűségére, teljességére, olvashatóságra, stb. koncentrál. Az ápolási-gondozási és egyéb kliensdokumentáció a jogszabályok és más szabályozók, illetve az érvényes standardok szerinti tartalmi kívánalmai a felülvizsgálati eljárásban rögzítettek. A szolgáltató szervezet az ápolási-gondozási és egyéb kliensellátásra vonatkozó dokumentációt felülvizsgáló eljárása kiterjed mind az éppen ellátásban aktuálisan részt vevőkre, mind a már lezárt esetekre Az ÁGF 4.3. standard felülvizsgálati szempontjai Az ápolási-gondozási és egyéb kliensdokumentációkat rendszeresen felülvizsgálják. A felülvizsgálat reprezentatív mintát használ, szükség esetén teljes körű. ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /12. oldal

13 A felülvizsgálatot olyan, szakdolgozók és azon más megfelelő szakemberek végzik, akiknek felhatalmazásuk van az ápolási-gondozási és egyéb kliensdokumentációba történő bejegyzésre, illetve azok folyamatos követésére. A felülvizsgálat a dokumentáció időszerűségére, olvashatóságára és teljességére koncentrál. A teljesség megítéléséhez az ápolási-gondozási és az egyéb kliensdokumentáció jogszabályok és más szabályozók, illetve az érvényes standardok szerinti tartalmi kívánalmai a felülvizsgálati eljárásban rögzítettek. A szolgáltató szervezet az ápolási-gondozási és egyéb kliensdokumentációt felülvizsgáló eljárása kiterjed mind az éppen ellátásban részt vevőkre, mind a már lezárt esetekre. A felülvizsgálati eljárás eredményeit írásban rögzítik. ÁGF 5. standard LÉTEZIK ELJÁRÁS A KLIENSELLÁTÁSI ESEMÉNYSOROZAT BEFEJEZÉSÉRE, ILLETVE MÁS SZOLGÁLTATÓKHOZ TÖRTÉNŐ TOVÁBBKÜLDÉSÉRE. Az ÁGF 5. standard magyarázata A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatás ellátásának befejezése vagy továbbküldése egy másik ellátóhoz függ a kliens aktuális állapotától és a folyamatos ellátás vagy szolgáltatások iránti szükségletétől. Kritériumokat használnak annak eldöntésére, hogy a kliens adott ellátása mikor ér véget.. Szervezett eljárásra van szükség annak biztosítására, hogy megfelelő szociális, egészségügyi szakemberek vagy külső szolgáltató szervezetek minden folyamatos ellátás iránti szükségletet kielégítsenek. Az ÁGF 5. standard felülvizsgálati szempontjai Létezik szervezett eljárás a kliensek továbbutalására vonatkozóan. A továbbküldés a kliens további ellátás iránti szükségletein alapul. Kritériumokat alkalmaznak annak megállapítására, hogy a kliens állapota szerint az ápolási-gondozási szolgáltatási események sorozata lezárható. A betegek továbbutalása és/vagy az ellátás lezárása megfelelő, szabályozott módon történik. ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /13. oldal

14 ÁGF 5.1. standard A KLIENSEK - ÉS SZÜKSÉG ESETÉN A HOZZÁTARTOZÓK - ÉRTHETŐ ÉS KÖVETENDŐ UTASÍTÁSOKAT KAPNAK AZ ÁPOLÁSI-GONDOZÁSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSI ESEMÉNYSORA VÉGÉN, TOVÁBBUTALÁSKOR VAGY AZ ELLÁTÁS LEZÁRÁSAKOR. Az ÁGF 5.1. standard magyarázata A további ellátás helyére és mikéntjére vonatkozó világos instrukciók alapvetők az ellátás optimális eredményének és az összes ellátási szükséglet kielégítésének biztosításához. Az instrukciók tartalmazzák a további ellátást nyújtók elérhetőségét (beleértve az előzetes bejelentkezés lehetőségét), a követendő terápiát és életmódot. Amikor a kliens állapota vagy képességei akadályozzák a követési instrukciók megértését, vagy a kliens kéri azt, a hozzátartozókat bevonják a folyamatba. A hozzátartozókat akkor is bevonják, ha szerepük van a folyamatos ellátási folyamatban. Az instrukciókat a szolgáltató szervezet egyszerű és érthető formában átadja a kliens - és ha szükséges, a hozzátartozók - számára. Az instrukciókat írásban vagy a lehető legérthetőbb formában is átadják a klienseknek. Az ÁGF 5.1. standard felülvizsgálati szempontjai A követéses instrukciók érthető formában és tartalommal kerülnek a klienshez. Az instrukció tartalmazza, mikor válhat szükségessé az alapellátó orvosnál, vagy más támogató szolgálatnál való megjelenés, más ellátási forma igénybevétele. Amennyiben a kliens állapota azt indokolja, a hozzátartozók is megkapják az instrukciókat. ÁGF 6. standard BELSŐ SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK IRÁNYÍTJÁK A MAGAS KOCKÁZATÚ ÉS ÁPOLÁS IGÉNYŰ KLIENSEK ELLÁTÁSÁT ÉS A MAGAS KOCKÁZATÚ BEAVATKOZÁSOK KIVITELEZÉSÉT Az ÁGF 6. standard magyarázata A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek különböző ellátási szükségletű kliensekről gondoskodnak. Bizonyos kliensek koruk, állapotuk vagy szükségleteik kritikus természete miatt magas kockázatúnak tekinthetők. A gyermekek és az idősek egy része, a demensek és a pszichiátriai betegek továbbá a fogyatékossággal élők egy része általában ebbe a csoportba kerülnek, mert gyakran nem tudnak beszámolni panaszaikról, nem értik az ápolási, gondozási továbbá egyéb ellátási folyamatot, és nem ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /14. oldal

15 tudnak részt venni az ellátásukat érintő döntési folyamatokban. Hasonlóképpen a riadt, zavart tudatú kliensek nem képesek megérteni az ápolási/ellátási folyamatot, amikor azt gyorsan és eredményesen kell nyújtani. A szolgáltatók/ellátók sokféle szolgáltatást nyújtanak, amelyek közül néhány magas kockázatúnak minősül a multimorbiditás, továbbá a kliensnek való sérülésokozás lehetősége (pl. invazív eljárások) esetén. A szabályok és az eljárások fontos eszközök ahhoz, hogy a munkatársak megértsék e klienseket és szolgáltatásokat, és lelkiismeretes, kompetens és egységes módon reagáljanak. A szakmai és menedzseri vezetők felelősek azért, hogy: azonosítsák a magas kockázatúnak tekinthető klienseket és szolgáltatásokat a szervezetben, együttműködésen alapuló folyamatot használjanak a releváns szabályok és eljárások kifejlesztésére, és képezzék a munkatársakat e szabályok és eljárások megvalósítására. Az ÁGF 6. standard felülvizsgálati szempontjai Szolgáltató szervezet szakmai, és egyéb vezetői beazonosítják a magas kockázatú klienseket és szolgáltatásokat. A szakmai vezetők együttműködésen alapuló folyamatot használnak az alkalmazható szabályok és eljárások kifejlesztésére. A munkatársak képzettek, és a szabályokat és eljárásokat használják az ellátás irányítására. ÁGF 6.1. stanard SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK IRÁNYÍTJÁK A DÖNTÉSI SZABADSÁGUKBAN KORLÁTOZOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁT, ILLETVE A KORLÁTOZÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁT. Az ÁGF 6.1. standard magyarázata Szabályokat és eljárásokat kell kialakítani e sajátos, kockázatnak kitett kliensek, és a magas kockázatú szolgáltatások igényeihez illeszkedve azért, hogy megfelelően és eredményesen csökkenjenek a kockázatok. Különösen fontos, hogy a szabályok és eljárások meghatározzák: hogyan fog történni az ellátás tervezése, az eredményes munkavégzéshez szükséges dokumentációt az ellátó team számára, ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /15. oldal

16 a speciális beleegyezésre vonatkozó szempontokat, a megfigyelésre vonatkozó követelményeket, az ellátási folyamatban résztvevő munkatársak speciális kvalifikációját és jártasságát, a speciális felszerelés elérhetőségét és alkalmazását. Az ápolás, gondozás szakmai, és egyéb irányelvek gyakran hasznosak a szabályok és az eljárások fejlesztésekor, illetve azokba beilleszthetőek. A megfigyelés biztosítja a szabályok és eljárások betartását a releváns kliensek és szolgáltatások esetében. Az ÁGF 6.1. standard felülvizsgálatának szempontjai A döntési szabadságukban korlátozott kliensek ellátását megfelelő szabályok és eljárások irányítják. A döntési szabadságukban korlátozott kliensek ellátása a szabályok és eljárások szerint történik. ÁGF 6.2. standard A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET AZONOSÍTJA A FERTŐZÉSI KOCKÁZATTAL TÁRSULÓ ELJÁRÁSOKAT ÉS BEAVATKOZÁSOKAT, ÉS STRATÉGIÁKAT LÉPTET ÉLETBE A KOCKÁZAT CSÖKKENTÉSÉRE. Az ÁGF 6.2. standard magyarázata A szolgáltató szervezetek számos egyszerű és komplex eljárás alkalmazásával vizsgálják és látják el a klienseket, ezek mindegyike bizonyos fertőzési kockázattal jár a kliensre vagy a dolgozókra nézve. Fontos tehát a szolgáltató szervezet számára, hogy felülvizsgálja ezeket, a folyamatokat, és amennyiben szükséges, életbe léptesse a szükséges szabályokat, eljárásokat, képzést és más tevékenységeket a fertőzések kockázatának csökkentése érdekében. A fertőzési kockázat csökkentését célzó tevékenységek a szolgáltató szervezet szükségleteinek megfelelően tartalmazzák az alábbiakat: az ápolás-gondozás során használt eszközök és egyéb felszerelés tisztítása és fertőtlenítése, a vérrel, váladékkal szennyezett textília elkülönített gyűjtése, tárolása; egészségügyi hulladékok kezelése és tárolása szúró, vágó és hasonló eszközök tárolása. ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /16. oldal

17 Az ÁGF 6.2. standard felülvizsgálati szempontjai A szolgáltató szervezet beazonosította azokat a folyamatokat, amelyek magasabb fertőzési kockázattal járnak, és stratégiát valósított meg e folyamatok fertőzési kockázatának csökkentésére. A szolgáltató szervezet működésének megfelelően ez a stratégia kiterjed az alábbi területekre: az ápolási-gondozási egyéb felszerelések tisztítása, fertőtlenítése és sterilizálása. a vérrel, váladékkal szennyezett textília elkülönített gyűjtése, tárolása. az egészségügyi hulladékok kezelése és tárolása. a szúró, vágó, és hasonló eszközök tárolása. MELLÉKLETEK, FÜGGELÉKEK 1. sz. melléklet: Vonatkozó jogszabályok Törvények évi XX. tv. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA évi C. tv. Az Európai Szociális Karta kihirdetéséről évi LXVI. tv. Az egészségügyi hozzájárulásról évi XXVI. tv. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról évi CLIV. tv. Az egészségügyről évi XLVII. tv. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről évi I. tv. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Rendeletek, határozatok 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rend. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /17. oldal

18 folyósításának szabályairól 188/1999. (XII. 16.) Korm. rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 30/1993. (II. 17.) Korm. rend. Egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól 29/1993. (II. 17.) Korm. rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 28/1993. (II. 17.) Korm. rend. A közgyógyellátási igazolványról 100/1999. (XII. 10.) OGY hat. Az Országos Fogyatékosügyi Programról 48/1999. (VI. 3.) OGY hat. Az Európai Szociális Karta megerősítéséről 1166/1998. (XII. 30.) Korm. hat. Az évi foglalkoztatáspolitikai irányelvekről 1060/1990. (XII. 20.) Korm. hat. Szociális Tanács létrehozásának kezdeményezéséről Egyéb rendeletek 113/1989. (XI. 15.) MT rend. Az egészségügyi és szociális vállalkozásról 1/2000. (I. 7.) SzCsM rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 2. sz. melléklet: Ajánlás az ÁGF 2.1. standardhoz Kitöltési útmutató az ADATLAP-hoz Az intézményben gondozottak fizikai és mentális állapotának, illetve ápolási igényeiknek a felméréséhez kérjük a mellékelt adatlap kitöltését. Minden gondozottról kérjük egy adatlap kitöltését. Ez lehetséges elektronikus formátumban letölthető adatlapként, illetve kinyomtatott papírformátumban. Minden tevékenység, ill. funkció, ami szerepel a táblázatban, A B - C besorolást kaphat az adott gondozott esetében. ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /18. oldal

19 A: ha az adott tevékenységet rendszeresen, helyesen képes elvégezni, ill. az adott funkciónak birtokában van B: Az adott tevékenységet nem rendszeresen, és/ vagy nem helyesen végzi el C: Ha a tevékenységet a gondozott nem képes ellátni. Minden kérdés az adott személy önálló, segítség nélküli képességére utal - ennek megfelelően kérjük az értékelést. Az egyes pontokhoz: 3.3 ill. 3.5 : nem ugyanazt jelenti, lehet, hogy a lakó számára a WC használata már nem kivihető, de székletét-vizeletét tartani képes. 3.6 : Képes-e megfogalmazni, ill. elmondani a panaszát, megérti e, amit mondanak neki 3.7. Rábízható-e az előírt gyógyszerek adagolása, szedése 3.8. Ágyból kiülni- átülni, székre - asztalhoz, stb Ha valaki pl. kerekes székkel önálló, akkor A! 4. A: jól lát, B: ha átlagos fényviszonyok mellett tájékozódni képes, tárgyakat felismer, de olvasni, TV-t kezelni már nem tud C: nem lát 5. A: ha átlag-közeli hangerő mellett beszédet megért, B: ha ez nem így van, halláskárosodása kommunikációs zavart okoz C: nem hall 6.1. pl. vérnyomásmérés, 6.2. pl. vérvétel 6.4. A használt segédanyagoktól is függhet, 6.5: forgatás, stb. ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /19. oldal

20 6.7. pszichológus, 6.8.: infúziós terápia, spec. fájdalomterápia stb. Valamennyi lakóról kérünk egy teljes, név nélkül kitöltött táblázatot Papírformátumban jól látható módon, a megfelelő négyzetbe írott x jellel. Az Excel táblázatban a kijelölt vastag keretes oszlopba írt A-B-C jellel, ill. a 6. pontoknál igen - nem beírásával, hogy az adatok összesítését, statisztikai elemzését elvégezhessük. Segítség on-line: 3. sz. melléklet: Kérdések, dilemmák Az ÁGF munkacsoport tagjai - összhangban a 2006-ban végzett Fokozott Ellenőrzési Programban /FEP/ résztvevő szakemberek véleményével - szükségesnek tartják a szolgáltatások igénybevétele szempontjából alábbi kérdések tisztázását: kit, hol, hogyan, meddig, kinek és mennyiért? Kit? Tekintettel arra, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevők köre nagyon vegyes, ezért szükséges, olyan módszert bevezetni, mellyel a rászorultság mértékét objektív módon lehet meghatározni. Meggondolásra ajánljuk a 2006-ban, a SZET munkacsoport által kidolgozott szükséglet felmérési módszert (2. sz. melléklet). Hol? Mindenképp tisztázni kell a kliens állapotának legmegfelelőbb intézményrendszereket, ezen belül melyik essen a normatív támogatás körébe. Mindenkor az ellátott egészségi állapota és szociális helyzete legyen a mérvadó, így elkerülhető lesz például, hogy a panziószerű ellátást és a fokozott ápolást igénylő idős ember ugyanazon intézményben azonos normatív támogatással legyen ellátva. ÁGF.doc Létrehozás dátuma: /20. oldal

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

Térítési díj. - Változások 2015.

Térítési díj. - Változások 2015. Térítési díj - Változások 2015. A megismerés térben és időben végtelen. Vedd ki a számot a dolgokból, és minden összeomlik. Sevillai Szent Izidor 2 Alapvető jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL száma Önkéntes jogvédő tevékenysége. 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1. Protokoll célja Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-7115/2010. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban Tarjányiné Dr. Molnár Zsuzsanna 2013.12.06.. Kik a mozgássérültek?

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A Az ellátást igénybe vevő adatai Név:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot.

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2002.(02.15.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások TÁJÉKOZTATÓ A KORMÁNYHIVATALOK RÉSZÉRE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2008.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1867-06/1 A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló szakképesítés. 2322-06 Gondozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. október 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló szakképesítés. 2322-06 Gondozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. október 10. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti Bizottság Elnökétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti Bizottság Elnökétől Ikt. szám:36.248/2011. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti Bizottság Elnökétől Javaslat gyermekvédelmi és szociális ellátások természetbeni formában történő nyújtásának bővítésére Tisztelt

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról.

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Előkészítette: Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető Előterjesztő: Molnárné Dr. Papp

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1864-06/1 A fogyatékos gondozás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

Ellátási standardok. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő

Ellátási standardok. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő Ellátási standardok Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2014. november 29. Budapest TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Átvettem: 2012 szignó. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN A

EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Andocs Község Képviselő-testületének 10./2005. (VII.29.) számú rendelete a 7/2009.(VIII.31.) számú, valamint a 9/2011.(VI.22.) számú képviselő-testületi rendeletekben foglalt módosítás szövegével EGYSÉGES

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. Napsugár Integrált Szociális Intézmény Fogyatékos Emberek Nappali Intézménye 7400 Kaposvár Rezeda u. 60. Tel.: 82/510-836, 82/510-837

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Tisztelt Közgyűlés! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) felhatalmazza az önkormányzatot

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok: Neve:.. Születési neve:... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT)

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Európa Tanács, Strasbourg 2004-2006. Őszi Tamásné - gyógypedagógus A bizottság létrejötte: A P-RR-AUT létrehozásáról

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A 28/2005. (IV. 28.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL BUDAPEST 2005 I. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. (1) A szabályzat célja a betegellátás biztonságának

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2015.(III.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 20548324-1-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-128744 HARMÓNIA K Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2230 Gyömrő, Táncsics Mihály utca 2/a.

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:.. Kérelem házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével:

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével: TÁJÉKOZTATÓ A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) értelmében engedélyezési eljárás kezdeményezésére a https://felnottkepzesiengedely.munka.hu on-line felületen elérhető

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:.. Kérelem időskorúak és demens személyek nappali ellátásának igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye:

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenőrzési

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Kft 2007-től munkaerő közvetítő irodát üzemeltet megváltozott munkaképességű munkavállalók számára. Mint olyan,

Részletesebben

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor Szociális és kulturális igazgatás Tételsor A vizsgán 2 Szociális igazgatás, 1 Kulturális örökségvédelem és 1 Közművelődési igazgatás tételt kell húzni! Szociális igazgatás: 1. közeli hozzátartozó fogalma

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette.

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette. Tokodaltáró Község Önkormányzatának 13/2008. (VII.03.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2008. (II.14.)rendelet módosításáról (rövid megjelölés 13/2008.

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Összefoglaló a 2010. alapszolgáltatási szakmai napokról

Összefoglaló a 2010. alapszolgáltatási szakmai napokról Közép-Magyarországi Regionális Szociális Módszertani Intézmény 1033 Budapest, Miklós u. 32. tel: 06-1-388-8920 e-mail: modszertaniintezmeny[kukac] maltai.hu web: www.maltai.hu/kmomodszertan Tartalom 1.

Részletesebben

Az előterjesztésben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját.

Az előterjesztésben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. 1 A szociális törvény módosításával összhangban, valamint a jogértelmezést segítő pontosítások megtétele miatt szükségessé vált a szakterülethez tartozó egyes miniszteri rendeletek módosítása. A tervezet

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve:

Részletesebben