Polgármesteri köszöntõ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri köszöntõ"

Átírás

1 XIV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM DECEMBER INGYENES Polgármesteri köszöntõ Kedves boldogi lakosok ismét eltelt egy év, öregebbek lettünk. Közeledik a karácsony a szeretet ünnepe, amikor a hosszú sötét estéken jobban ráérünk gondolkodni magunkról és szeretteinkrõl. Jut idõnk olvasgatni és elmélkedni az érzelmekrõl és a világról. Sok szép vers szól a karácsonyról engem Kovács Erzsébet Karácsony címû verse ragadott meg. Ezzel a verssel szeretnék Önöknek szeretetteljes karácsonyt és boldog új esztendõt kívánni! Karácsony Téli szünet van most s karácsony lesz mindjárt! Üldögélek egymagamban s nézem a fenyõfát. Díszek, szaloncukrok,ékes csecse-becsék csüngnek az ágain s lobog a gyertyafény! Karácsony s ajándék mind szép és jó lenne, hogyha a világon mindig béke lenne! Ne csak karácsonykor szeressen a szívünk, hanem egész évben barátokként éljünk! Fotó: Kresz Albert Szûnjön meg ami rossz, legyen öröm, móka! Barátokként éljünk és ne háborúzva! Segítsünk egymáson, önként, szeretettel, és ne nézzük azt, hogy mit nyerhetünk ezzel! Ha segítünk máson szeretet vesz körbe, S segítséget adva boldogabb jövõnk lesz! Ennél nagyobb öröm nincsen e világon, Mint, hogy boldogságunk másra is átszálljon! Boldog Karácsonyt! Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester Kegyelemben gazdag Karácsonyt és Boldog Új Esztendõt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! Szerkesztõség

2 2 BOLDOGI ÉLET 2007.DECEMBER FALUGYÛLÉS Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester tájékoztatója A es év önkormányzatunk életében egy nehéz, eredményesebb utat választottuk. Megállapodást kötve egy de mégis örömteli esztendõ, ami egy új szakasz kezdetét német befektetõvel szélerõmûpark kiépítésébe kezdtünk. A jelenti több tekintetben is. Hosszú idõ óta elõször a 2007-es projekttársaság már megalakult és megkezdõdött a év nevezhetõ a lehetõségek évének, hiszen realizálódni településrendezési terv módosítása, valamint az elektromos látszik az elsõ jelentõs beruházás településünkön: a hálózatcsatlakozási terv elkészítése. A jelenlegi tervek szélerõmûpark megépítése. szerint 19 db szélenergia berendezés fog felépülni, melyek összesen 94,5 millió kwh energiát termelnek éves szinten es év azaz esztendõ - eddigi polgármesterségem alatt Reményeink szerint a község így rendszeres bevételhez jut -, amikor nemcsak az adósságokról, hanem az elõttünk álló a szélpark üzemeltetõjétõl (28 millió Ft évente) Az építés lehetõségekrõl is beszámolhatok Önöknek. megkezdésekor pedig egyszeri 24 millió Ft-os támogatást kap az önkormányzat. Elõreláthatólag 2008 végére minden 2007-ben új gazdasági program került elfogadásra és szükséges engedélyt sikerül a beruházónak megszereznie, a vezetõváltások éve, hiszen községünk szinte minden amikor megkezdõdhetnek az elõkészítõ munkálatok: intézményében nyugdíjba vonultak a vezetõ alapozás, utak kiépítése, elektromos hálózat kiépítése. A tisztségviselõk. szélenergia berendezések felépítése, az országos elektromos hálózatra való csatlakozás 2010-ben fog Az új gazdasági program 2010-ig tartalmazza az megtörténni. önkormányzat elõtt álló legfontosabb célokat és feladatokat, melyek megvalósítása, végrehajtása már új Következõ feladat a geotermikus energiatermelõ kapacitás vezetõkkel történik. Bízom abban, hogy a fiatal vezetõk kiépítése lesz, amely az elektromos energiatermelés mellett hasznos ötletekkel, új elképzelésekkel az önkormányzat távfûtési szolgáltatás nyújtására is alkalmas lesz, a gáznál céljaival azonosulva eredményes munkát végeznek majd. kb 30%-al kedvezõbb áron, a nemzetközi piac áraitól függetlenül. Teljesítménye éves szinten 206 millió kwh Az új program részben megegyezik a 2003-ban elfogadott megtermelt energiát jelent, ami után évi 71 millió Ft programmal, illetve folytatja azt. Célja tovább haladni a iparûzési adót fizet az üzemeltetõ. (egyszeri támogatás 7,5 megkezdett úton szem elõtt tartva a község lakosságának millió Ft). érdekeit. A harmadik fázis a szintetikus dízel elõállítása, ami a dízel ben sem vagyunk könnyû helyzetben: hisz mi mint üzemanyagról szóló EU szabvány elõírásait teljesen kistelepülés a fennmaradásért küzdünk. Túlélésre akkor kielégíti. számíthatunk, ha sikerül adósságainkat rendezni és új bevételi forrásokat felkutatni. Az egyre fogyó állami A szintetikus üzemanyag alapanyaga bármilyen biomassza támogatások, az egyre bõvülõ kötelezõen ellátandó lehet, ezenkívül kommunális hulladék, mûanyag hulladék, feladatok, növekvõ számú EU-s elõírások, az egyre fáradt olajok, gumi is felhasználható. Ez a szintetikus költségesebb karbantartások, állagmegóvások miatt bizony üzemanyag alapvetõen erõmûvi áramtermelésre kerül nagyon meg kell gondolnunk, hogy mire költünk ben f e l h a s z n á l á s r a a s z é l e r õ m û p a r k a költségvetés elkészítése komoly fejtörést okozott a teljesítményingadozásainak kiegyenlítésére, de mint vezetõség számára. "Spórolni, spórolni, spórolni!"- ez gépjármû üzemanyag a kiskereskedelmi forgalomban is lebegett a képviselõ-testület minden tagja elõtt a kapható lesz kezdetben Ft-os fogyasztói áron. költségvetés elkészítésekor. Minden egyes tételt átnézve csak a legszükségesebb kiadások maradtak. Fenntartani Ennek a koncepciónak a megvalósítására a község intézményeinket, hatékonyabbá tenni az intézmények képviselõ-testülete határozata alapján a beruházóval egy mûködését, csak a szükséges felújításokat végezni. együttmûködési megállapodás került megkötésre, ami a Higgyék el nem ez a vezetés álma! Kiadásainkat még hosszútávú együttmûködés feltételeit szabályozza. S ha tovább csökkenteni csak a színvonal gyengülése mellett mindez valóra válik és a beruházás megvalósul még lehet. A további feladatunk tehát a bevételeink növelése új munkahely is létrejön a községben. lesz. További lehetõség a település számára a volt laktanya Hogyan tegyük ezt? Megemeljük az adókat? Hiszen a területe lehet. Ezzel kapcsolatosan kívánom elmondani, bevételek növelésének ez lenne a legegyszerûbb és hogy ebben az évben is kértük a Kincstári leggyorsabb formája. Vagy keressünk beruházókat, Vagyonigazgatóságtól a terület ingyenes átadását. Igéretet vállalkozókat, akik hajlandók településünkön letelepedni, kaptunk arra, hogy a laktanya - a kormány döntése alapján - munkát adva és késõbb adót fizetve a községnek. A az önkormányzat tulajdonába kerül. Ha az ígéret teljesül, beruházók felkutatása és idecsábítása viszont munka és ide is beruházókat kell keresnünk, akik hasznosítani tudják idõigényes feladat; sokszor évek telnek el, míg a lehetõség a területet munkahelyet teremtve; adót, és bérleti díjat valósággá válik. Mi, a képviselõ-testület a hosszabb, de fizetve az önkormányzatnak.

3 2007. DECEMBER BOLDOGI ÉLET 3 Az új gazdasági program a település legfontosabb céljait foglalja össze. A gazdasági ágazat tervei: Belterületi utak fejlesztése Kerékpárút építése Járdaépítés Buszvárók építése Ipari park kialakítása Építési telkek kialakítása Csapadékvíz-elvezetés megoldása Polgármesteri hivatal rekonstrukciója Terápia épületének felújítása Fõ tér kialakítása Közoktatási és közmûvelõdési fejlesztések: Kossuth úti általános iskola bõvítése Bútorzat csere az iskolában Padlózatok felújítása az iskolában Tanuszoda építés Informatikai eszközök bõvítése, számítástechnikai terem kialakítása Nyílászárók cseréje Új óvoda építése Hagyományõrzõ mûhely kialakítása Tájház idegenforgalmi célokra való átalakítása Egészségügy, szociális ágazat tervei: Gyermekorvosi rendelõ végleges helyének kialakítása Fogászati eszközbeszerzések Sport: Sportöltözõ és mellékhelyiségek teljes felújítása Sportkör szakosztályok anyagi támogatása Játszótér, KRESZ park kialakítása Egyéb: Testvérfalu kapcsolatok ápolása Civil szervezetek támogatása. Terveket követõen térjünk rá a évben történtekre: - belterületi utak kátyúzása - 4,5 km-es szakaszon belvíz elvezetõ árkok tisztítása - építési telkek kialakítása (Kertész úton) - szeméttelep rendbetétele - buszvárók kihelyezése - kábeltelevíziós rendszer folyamatos kiépítése - Iskolában bútorzatcsere ( folyamatosan) - Padlózatfelújítás az iskolában évente egy terem - Tetõjavítás a Kossuth úti iskolában - Informatikai eszközök beszerzése támogatásból - Gyermekjóléti szolgálat fõállásban történõ ellátása - Családsegítõ szolgálat mûködése a kistérséggel közösen ( heti két alkalommal 2 fõ) - Mûködik a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, - FIP (Foglalkoztatás Információs Pont) - Sport szakosztályok támogatása - Civil szervezetek támogatása - Testvérkapcsolat ápolása: Csíkszentdomokos, Lohtaja - Rendezvényeink: január 13. tûzgyújtás a világháborús hõsök emlékére április 2. csata június boldogi búcsú augusztus paprika fesztivál - Személyi változások: nyugdíjba vonulás miatt: jegyzõ fogorvos óvodavezetõ védõnõ karbantartó csoport vezetõje 2006-os év költségvetésének alakulása : Bevétel összesen: eft Kiadás összesen: eft - Helyi eft - Központi eft - Intézmények mûködtetése eft - Állagmegóvásra, karbantartás eft - Fejlesztés, beruházás eft - Hitel Költségvetési hiány: eft Hitel /2007.június 30. állapot/: kifizetés Fennálló tartozás - csatorna: eft eft - várható kamat eft eft - közvilágítás korszerûsítése eft eft - belsõ világítás korszerûsítése eft eft - tehergépkocsi vásárlása eft eft Köszönetet mondok mind a magam, mind a képviselõ-testület nevében minden intézménynek, alapítványnak, civil szervezetnek és boldogi lakosnak az elmúlt évben tett munkájáért, segítõ hozzáállásáért. Kérem, hogy továbbra is hasonlóképpen vegyék ki részüket a közös munkában. Tisztelettel: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

4 4 BOLDOGI ÉLET DECEMBER Köszöntjük a nyugdíjasokat Ebben az évben különösen sokan vonultak nyugdíjba a boldogi köztisztviselõk és a közalkalmazottak közül. Szitányi Péterné jegyzõ, Dr. Mohai Margit fogorvos, Futó Jánosné védõnõ, Palya József karbantartó, Patócs Lászlóné dajka, Fülöp Istvánné konyhalány, Varga Lászlóné óvodavezetõ és Mészáros Józsefné hivatali dolgozó. Kívánunk nekik boldog nyugdíjas éveket ezzel a kis verssel. Milyen lehet a nyugdíjba vonulás? Munka után egy nyújtózkodás? Este egy aranyló napsugár? Egy hétvégi kirándulás? Ilyen lehet a nyugdíjba vonulás? Õsszel egy megtelt gyümölcsös kosár; Év végén egy ünnep, a karácsony talán. Ilyen lehet a nyugdíjba vonulás. Úgy-e nem kiürült kancsó, vagy elszakadt kötél! Nem keserû kenyér, vagy eltörött mécs! Inkább csak megszínesedett falevél. Hiszen várnak a meg nem hallgatott zenék, Az el nem olvasott könyvek, Több jut belõled annak, Akit igazán szeretsz. Peregnek az évek, a nyomodba lépünk, Hogy mi is nyugdíjasak leszünk, õszintén reméljük. Elõttünk az út, de látjuk már e célt, Ballagunk tovább azzal, amit tarisznyánkba tettél. Tisztelt Boldogiak, szeretett Munkatársaim! Zsírosné Õszi Katalin Elszálltak az évek és alig hiszem el, de szeptember 27-én nyugdíjas lettem. Szerettem a szakmámat és büszke vagyok arra, hogy a közigazgatásban dolgozhattam.26 éven át éltem együtt a boldogiakkal és kedves munkatársaimmal. K ö s z ö n ö m m i n d e n k i n e k a f e l é m i r á n y u l ó szeretetét,emberségét és ezúton szeretnék elnézést kérni, ha türelmetlen voltam és ezzel megbántottam. Megköszönöm az együttmûködést, hogy elfogadtátok személyemet,segítségemet, hogy bíztatok szakmai képességeimben. Elbúcsúzom Tõletek, de ha szeretnétek, akkor szívesen buszra ülök és eljövök Hozzátok. Isten segítségét kérem ahhoz, hogy -megözvegyültencsaládommal együtt élhessek hitben,reménységben és szeretetben. Búcsúzóul Mindenkinek jó egészséget, a munkájához sok sikert,elismerést, családi életében pedig sok-sok örömet és boldogságot kívánok. Õszinte tisztelettel és szeretettel: Mészáros Józsefné (Mészike) Hatvan, november 13. Elköszönök Olvasói levél A Boldogi Élet c. újságon keresztül köszönünk el falunk volt jegyzõjétõl: Szitányiné Varga Zsuzsannától, aki az idén, 2007-ben ment el nyugdíjba. Községünk jelenlegi lakói és az elszármazottak is hálásak több évtizedes gondos, alapos munkájáért. Hivatásbeli felkészültsége, tapasztalata a községünk, egyszóval a mi érdekünket szolgálta. Munkája során felelõsségteljesen biztosította az intézmények /orvosi rendelõk, óvoda, iskola, polgármesteri hivatal. mûvelõdési ház, tájház.önkéntes Tûzoltók stb./ zavartalan mûködésének személyi és tárgyi feltételeit. A jog- és egyéb rendszabályok terén naprakészen, a törvényesség keretében igazgatott és felügyelt mindent, ami elõírás és fontos a falu haladása és fejlõdése céljából. Így az igazság és esélyegyenlõség õre is volt. Jegyzõi munkája során békésen átvitte kis közösségünket a rendszerváltás idején. Valamennyi polgármesternek segített új szerepe bevezetésébe és betöltésében. S nem feledhetjük anyakönyvvezetõi tisztében sem: házasságkötések alkalmával olyan útravalót, köszöntõt mondott az ifjú párnak, ami a múltban, a jelenben és a jövõben is maradandó és helytálló érték. A továbbiakban örömteli hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk neki családja körében. Egy olvasó (név és cím a szerkesztõségben) Környezetvédelem A monda szerint valamikor Bonta bíró azt mondta, amikor õseink letelepedtek: - Itt leszünk mi boldogok! Errõl kapta kis falunk a nevét: Boldog. A bíró ma ezt mondaná: - Emberek! Csak egészséges, tiszta, szép környezetben lehetünk boldogok! Ha én polgármester lennék, megfogadnám Bonta bíró figyelmeztetését. Sokat tennék az egészséges környezet megvalósításáért. 1. Községünkben sokan kertészkednek, ezzel együtt jár a permetezés. Nem megoldott a vegyszermaradékok, permetezéssel kapcsolatos göngyölegek biztonságos elhelyezése. Összegyûjtõ telephelyet létesítenék. A begyûjtést ösztönözném, pl.: nyereményjátékkal. 2. A háztartásban keletkezett olaj, zsír, motorolaj, begyûjtését helyben megvalósítanám. Gondolkozzunk! Ma hová kerülnek az ilyen anyagok? Pedig veszélyes hulladékok! 3. Füstös a falu! Sokan nem megengedett anyagokat égetnek kazánokban. Ezek káros anyagokat bocsátanak ki, kellemetlen a szaguk, füstjük egészségre ártalmas. Mindent megtennék, hogy a lakosság ezt a problémát megértse, az ilyen tüzelést mellõzve. 4. Nagyon jó, hogy folyik a szervezett szemétszállítás. De mégis vannak olyanok, akik a kerti, ház körüli hulladékot elégetik. Polgármesterként szigorúbb fellépéssel, esetleg bírságolással is fellépnék ez ellen. 5. Feltétlenül megvalósítanám a szelektált hulladék gyûjtést. 6. Sok a szemetelés az utcákon. Ha polgármester lennék, nem csupán a hivatalok, közintézmények elé tetetnék szemétgyûjtõket, hanem utcánként, bizonyos távolságra is rakatnék. 7. Más falvakban sokkal több a virág, a fa. Ha polgármester lehetnék, arra ösztönözném a falu lakóit, hogy fásítsunk, virágosítsunk mi is. Hiszen jobb élni szebb környezetben. Facsemeték, virágpalánták osztásával segíteném enne a célnak a megvalósulását. 8. Országos jelenség, hogy egyre kisebb gyerekek kezdenek dohányozni. Megdöbbentõ, hogy ez nálunk is tapasztalható. Mit tehetnék polgármesterként? Tudom, hogy ennek a megszüntetése az egyik legnehezebb feladat. Fontos a példamutatás fõleg a szülõk, de minden felnõtt részérõl. A fentiek megvalósítása nem csupán anyagi kérdés. Hozzáállás, nevelés, példamutatás, intelligencia kérdése! A fentieket elképzelte Szemerédi Gyöngyi, gondolatbeli polgármester.

5 2007. DECEMBER 5 BOLDOGI ÉLET Õszi iskolai híreink képes összefoglalója Az õszi szünet elõtt rendezte meg iskolánk a már hagyományosnak mondható Tök jó napot mindkét tagozaton. A töklámpás kiállítás, a játékos vetélkedõk, a szülõk által készített finom sütemények és a jó zene remek hangulatot teremtett, amit tovább fokozott a Rátóti csikótojás c. mesejáték. Tök jó segíteni akciónkkal pedig egy beteg kislány gyógykezeléséhez járultunk hozzá, amihez fõvédnöknek nyugdíjba vonuló védõnéninket, Futó Jánosnét kértük fel. December elején tartottuk szokásos népdalversenyünket, Kodály Zoltán születésének 125. évfordulójára emlékezve. Az ünnepi évfordulóra Kodály által gyûjtött népdalokkal, a Somogyváry tanár úr által összeállított számítógépes prezentációval és Szpisják tanár úr Kodályt idézõ dekorációjával emlékeztünk. A verseny helyezettjei a hatvani Kodály Zoltán népdalversenyen képviselhetik iskolánkat. A verseny végén a Beátus kórus tagjaival kiegészült iskolai énekkar Kodály: Karácsonyi pásztortánc címû kórusmûvét adta elõ. A szünet utáni hétvégén folytatódtak a nevelõtestületi képzések, ezúttal a projektpedagógia témájában. Az áramszünet ellenére is jó hangulatban telt az idõ. Az István, a király rockopera utolsó boldogi elõadását megtekintették Berecz Antal dédunokái is. A boldogi fiatalok lelkes munkáját a távolból is figyelemmel kísérõ leszármazottak nagy elismeréssel szóltak a példaértékû összefogás eredményeként megszületett darabról, a rendezésrõl, a kiváló színészi teljesítményekrõl Az iskolánkban mûködõ képzõmûvészeti alapiskola növendékei pályamunkáikkal számos szép sikert értek már el. Ezúttal Szemerédi Gyöngyi nemcsak rajzával, hanem környezetvédelmi témájú pályázatával is jeleskedett a Magyar Rákellenes Liga petõfibányai szervezetének felhívására készített munkájával. Felkészítõ tanára: Kovácsné Kemény Judit. Tóth Éva

6 6 BOLDOGI ÉLET DECEMBER A család azaz õssejt, ahonnan az ember palánta útnak indul szeretõ gondoskodása révén felnõ, hogy ép testtel, lélekkel megálljon a maga lábán, hogy majd egykor õ is családot alapítson és az életet úgy, ahogy kapta tovább adja. Erre a család a legjobb, nincs más, nem is volt és nem is lesz. Vérségi kötelék. Mi magunk élünk benne a véreinkkel. Átéljük nap mint nap annak minden gondját-baját, ugyanakkor örömét és áldását is. Nézzük csak, amikor gyermek fogan milyen leírhatatlanul meghitt, szeretettõl duzzadó várakozás elõzi meg az új élet érkezését. S amikor beleszületik az új élet a családba a kis jövevényben látja anya, apa, nagyszülõ élete folytatását. Körül állják a kicsi gyermekágyát, a tisztelet, a felelõsség, a gondoskodás feléje közös. Az embert így fogadják, amikor leszületik a földre. S ha egy nagyot ugrunk, megnézzük mikor eltávozik a földrõl, meghal a teste, ugyanúgy a család búcsúztatja körülállva a sírját. Ez a körforgás megy így mióta, világ a világ. A kisfiú, kislány felnevelése nem könnyû feladat. Sokszor az anyagi dolgok jutnak ilyenkor az eszünkbe. Pedig ennél 100-szor fontosabb a minta, a környezet, amiben élnek, mert a példa vonz; a viselkedés, a beszédstílus, a gesztusok beleívódnak a génekbe is. Hihetetlenül egyszerû dolog az egész: akkor kap a gyermek a legtöbbet, ha anya apa szeretetben, békében, egyetértésben, egymás megbecsülésében élnek. Sérülés nélkül, harmonikusan fejlõdik, táplálkozik így a gyermeki lélek.. Ez az úgymond pihe- puha családi fészek. Elméletben így néz ki, de gyakorlatban az idevezetõ út már nem ilyen könnyû. Adva van egy kis közösségi élet, a házasság, ahol az a döntõ mennyire tanulta meg valaki fékezni szenvedélyét és önzését és hordoz-e magában jóakaratot a másik iránt. Keresztény értelemben kifejezve: mennyire tanulta meg a felebaráti szeretet gyakorlását. A férfi és a nõ egymásnak ellenpólusa: ész és szív, erõ és gyöngédség, elmélet és konkrét szolgálat egészíti ki egymást a kapcsolatukban. Évezredes rend volt, hogy az apa az eltartó, az anya az összetartó. Csak volt. Korunkban ez felborult és átértékelõdött. Japánban, néhány mohamedán országban, primitív népeknél, stb megmaradt ez a szokásrend. Sõt a generációk közti kapcsolat is tartósabb arrafelé. Hogy is van ez nálunk? Nézzük csak a falusi régi rendet és régi világot. A generációk együtt éltek évtizedeken keresztül. Volt ennek hátránya is bizonyára, de ahhoz képest amilyen elõnyökkel járt, a hibáit el is felejthetjük. Elõnyei a következõk: A nagycsaládban, a generációk közt felnövõ gyermek ritka gazdagságra, millió tapasztalatra tesz szert játékosan, élményszerûen. Átlátja, ellesi kicsi korától ki, hogyan reagál a különbözõ élethelyzetekben. Így pl. eltanulhatja és kiválaszthatja magának a leghumorosabban, legbölcsebben gondolkodó embert. De ugyanakkor elutasíthatja azt, aki számára negatív példával jár elõl. Sok minta áll elõtte, pl. ki hogyan viszonyul a munkához. Látja a kapcsolatok alakulását, az idõsebbekhez való alkalmazkodást. Látja azt, hogy az egyik ember rá van szorulva a másikra és úgy vagyunk erõsek, ha összefogunk. Milyenek voltak például a közös disznótorok emlékei? Amikor is télvíz idején a rokonok beosztották maguk között, ki, mikor vágja le Újszülöttek: Kurják Magor a.n.: Rivasz Kornélia Tóth Attila a.n.: Kállai Ildikó Varga Csenge a.n.: Katona Ildikó Kiss Zalán a.n.: Földvári Zita Urbán Hanna a.n.: Berencsi Jusztina Jakab Vendel a.n.: Nagy Beatrix Nagy Zsanett a.n.: Nagy Valéria Medveczki Vanda a.n.: Zólyomi Szilvia Adventben a családról. Anyakönyvi hírek a magáét. Más más idõpontban, hogy a kóstolóból jusson friss hurka, kolbász, pecsenye, tepertõ a rokonoknak is az asztalra. Hisz nem volt hûtõláda, és tartósításként csak a sózás volt és a füstölés. A generációban élõ felnõttek magatartása kivolt téve az állandó ellenõrzésnek, magyarul viselkedni kellett, alkalmazkodni muszáj volt, így alakult ki sokban az emberi tartás, tisztelet. Egymást csiszolták, finomították s ha kellett, még meg is faragták a jellemét. Gyakran összejártak, nem zárkóztak el, hisz az berekesztette volna õket a fejlõdésben, a túlélésben. S mi a helyzet napjainkban? Manapság - ha tud - mindjárt külön költözik az új pár. Más világot élünk már, rohanóbbat, de nem biztos, hogy tartalmasabbat, szebbet. S mikor jönnek a gyerekek sok anyuka,apuka magára marad a nevelésben. Pedig az a lány, az a fiú a VILÁGRA jön. Elõször a családot, a rokonokat ismeri meg, majd jön az óvoda, iskola, a munkahely, ahogy nõ, úgy bõvül a kör, ahol élnie, alkotnia, alkalmazkodnia, boldogulnia kell. Nem minden esetben van ott a fiatal szülõ mellett az idõs nagymama, nagyapa, aki ismeri az igazságot, az életet, aki már túl van azon, hogy a gyerekeit és az unokáit is felnevelte, számosat. Benne van az ilyen rangidõs asszonyok kisujjában a nevelés csínja-bínja, ugyanakkor nagyon is tekintélyt parancsoló tud lenni már a puszta jelenlétük is, hisz õk már igazán tudják; mi a fontos és mi nem. A régi házaspároknak tehát volt alkalmuk igénybe venni az idõsek segítségét is, ami azért könnyített az együttélésben. Ma számos van, ami nehezít, ezért férjnek feleségnek szorosabban kell együttmûködnie. Ez is befolyásolja a jó házasságot, ahol a gyermek biztonságban, védelemben nõ föl. Így lesz és csakis így lesz ép lelkû, terhelhetõ felnõtt belõle. A gyermek mindenképp ajándék, de ugyanakkor kiszolgáltatott is az õt körülvevõ felnõttek között. Adventben vagyunk. Karácsonykor ünnepeljük Jézus születését, aki azért jött, hogy tanítson minket, hogy megváltson minket, hogy felszabadítson minket bûneinktõl. Azért is jött tehetetlen csecsemõként közénk, hogy megtanítsa az emberiséget tisztelettel, megbecsüléssel és szeretettel, tapintattal és érzékenységgel bánni gyermekeivel. Hogy megértsük, milyen hihetetlenül nagy csoda minden gyermek. Azoknak, akikre a sors gyermeket bíz akár családban, akár munkahelyen nagy a felelõssége, de fáradságos, lelkiismeretes munkájának nagy lesz gyümölcse is. Fogyó a magyar nemzet, kevés gyermek születik. A karácsonyt megelõzõ várakozásban õrizzük gyermekeinket mégjobban, tüntessük ki õket megkülönböztetett figyelemmel. Befejezésképpen Wass Albert szép gondolatai álljanak itt: Nap, hold, csillagok! Lássátok az Úr gyermekét! Szelek, esõk, hegyek és erdõk, termõföld és forrásvíz, lássátok az Úr gyermekét s legyetek jók hozzá! Az Úr szeretete vagyon õvele, az Úr élete vagyon õbenne, az Úr gondoskodása kíséri örökkön - örökké! Kis magyar gyerek, örvendezz, hogy magyarnak teremtett az Úr! Elhunytak: Püspöki Erzsébet Püspöki András (1923.) Széchenyi út 2. Nagy Sándorné (Õszi Julianna, 1952.) Béke út 56. Püspöki István (1951.) Táncsics M. út 13. Tóth Lászlóné (Petrovics Mária, 1917.) Rákóczi út 20. Õszi Antal Zoltánné (Varga Margit,1936.) Turai út 40. Morvai János (1928.) Petõfi tér 8. Fischer Tamás (1971.) Iskola út 17. Kurják Jánosné (Lukács Mária, 1921.) Hatvani út 61. Püspöki Istvánné (Futó Anna, 1915.) volt Hatvani út 68.

7 2007. DECEMBER BOLDOGI ÉLET 7 KARÁCSONY VÁRÁS Mint minden évben az idén is igen nagy várakozással, vágyakozással gondolunk Karácsony közeledtére. Csaknem kétezer éve, hogy Szûz Mária a Földközi tenger keleti partvidéke közelében Názáret városában élt, aki Júda törzsébõl származott. Ez a törzs adta a választott nép királyait. Mária jegyese József volt. Mária mindig hûséges volt Isten akaratához, õt választotta Isten, hogy a Megváltó édesanyja legyen. Mária IGEN - je megegyezett Isten akaratával. József, Mária jegyese ugyancsak Dávid király családjának leszármazottja volt. Elfogadta, hogy Mária fia a Szentlélektõl származik. Elfogadta, hogy fiát Jézusnak, vagyis szabaditónak nevezze el, hiszen Õ szabaditja meg az emberiséget a bûneitõl. Betlehemben egy kicsi istálóban született meg a világ Megváltója JÉZUS. Minden családban megünnepeljük ezt a csodálatos eseményt. Anyaszentegyházunk az Adventben lehetõséget biztosit minden jóakaratú embernek, hogy lelkét rendbe tegye. Nagyszerû alkalom erre dec. 13, 14, 15, i Lelkigyakorlatunk. Dec. 24. este elkezdjük ünnepünket, elcsendesedik minden, gyertyát gyújtunk elhunyt szeretteinkért, körülálljuk a karácsonyfát, imádkozunk és örülünk egymásnak, a sok szép ajándéknak. Történelmi áttekintésünk: dec. 6. Szent Miklós püspök ünnepe ( Mikulás napja ) Dec. 8. Szeplõtelenül Fogantatott Szûz Mária ünnepe, egyben templomunk Búcsúja is, valamint a már hagyományos jubiláns szentmise a 25, 50, 60, 65 éve kötött házassági évforduló is. Dec. 8 még Damjanich János születése ( forr. legendás tábornoka ) Dec. 13. Szent Luca napja, dec. 22. Mátyás király feleségül veszi a nápolyi király leányát Aragóniai Beatrixot, Nagyboldogasszony templomban a mai Mátyás templomban.dec. 25. Szent István fejedelmet királlyá koronázzák ben. Dec.24. Ádám és Éva ünnepe. Dec.27. János napja, amikor megemlékezünk azokról a kicsi fiúkról, akiket Heródes megöletett, mivel azt remélte, hogy Jézus is közöttük van. Dec.31. Szent Szilveszter pápa ünnepe, Hálaadásunk napja. Meghívó Karácsonykor fényesek a felhõk, csillagokból horgol a tél kendõt. Ráteríti hegyek tetejére, fenyõágnak jégrojtos a vége. Karácsonykor mindenki varázsol, meglepetés bújik ki a zsákból. Szekrényeknek titkos rejtekébõl, édesapám legmélyebb zsebébõl. Karácsonyra kalácsot is sütnek, nincsen ennél izgalmasabb ünnep! Ajándékot én is készítettem, amíg készült majdnem tündér lettem! Az Ujváry Ferenc Alapítvány szeretettel várja Önt és Kedves Családját a boldogi Ujváry Ferenc Mûvelõdési Házba a december 22-én órakor kezdõdõ CSILLAGSZÓRÓ karácsonyi mûsoros estre. Fellépnek a mûvelõdési ház kiscsoportjai, valamint boldogi kötõdésû vendég elõadók Belépõ: 700 Ft Ezekben a napokban, hetekben nem tartunk esküvõt, vígságokat sem, hiszen lila színben, a remény színében készülünk ünnepünkre. Ezekben a napokban még virágaink is emlékeztetnek, hiszen a ciklámen, a karácsonyi kaktusz, a mikulásvirág, a fagyöngy mind az ünnep fényét emeli. Ezekkel a szép ünnepi gondolatokkal várjuk haza szeretteinket, közelrõ és messzi távolról is.ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek Istenáldotta ünnepeket és egy békés, egészséges, nyugodt újesztendõt. Vaka Ferencné Hittantanár

8 8 BOLDOGI ÉLET DECEMBER L a b d a r ú g á s Engedjék, engedjétek meg, hogy egy kis kitérõvel, kis történettel elhódították csoportjuk elsõ helyét, maguk mögé utasítva ez által kezdjem! Heréd, Hort és Újhatvan válogatott csapatát, így egyenes ágon Pár éve az iskola tornatermébe focizni mentünk és megjelent egy kerültek a döntõbe, ahol sajnos a családi programok és a 10 év körüli gyerek az apjával, aminek valljuk be õszintén- nem betegséghullám miatt megtizedelõdött hatodikos és hetedikes igazán örültünk, hiszen nem kiscserkész-táborozásra gyûltünk gárdánk a dobogó harmadik helyére szorult a nálánál nagyobb össze, hanem a mozgás örömének felhõtlen élvezetére és ebbe erõnléttel rendelkezõ nyolcadikosokból válogatott két Óhatvani nem igazán illett bele egy óvatoskodó labdajáték, ahol vigyázni csapattal szemben. kell minden mozzanatodra, minden rúgásodra, nehogy a gyerek megsérüljön. Egy pár év múlva mit ad Isten- ez a kisgyerek felnõtt, és barátaival, csoporttársaival benevezett az egyesület által minden évben augusztus 20-án rendezett Mini-Csöpi Kupára és megnyerte azt más vidéki válogatott csapatokkal szemben. Ekkor már igazán komolyan lehetett venni azt a fejlõdést, amelyet egy boldogi fiú ért el a pár év alatt. Ha már mi nem fedeztük fel tehetségét, hát megtette azt más. Ha valaki rendszeres olvasója a Nemzeti Sport c. újságnak, vagy látogatója külömbözõ internetes fórumoknak, már nem egyszer találkozhatott nevével azokban: UPfoci.hu: A Vác U17-es csapatának csatára, Surányi Gábor.csapatának egyik erõssége példát mutatott emberségbõl,a labdarúgás iránti alázatból, így bekerült a hét emberei közé. NS Utánpótlás melléklete: Öt gyõzelemmel és két döntetlennel, azaz veretlenül nyerte meg a németországi Ludwigshafenben megrendezett hagyományos ifjúsági labdarúgótornát Pest megye U17-es korosztályú válogatottja a döntõ a kiemelkedõen futballozó és két gólt szerzõ Surányi Gábor révén 2-0-s sikert és tornagyõzelmet eredményezett a magyar gárdának Váci sportiskolai tanulmányai alatt egy-két neves sport klub (többek között az Újpest csapata) felfigyelt játékára, próbálta ajánlataival a magáénak tudni, ám végleges döntése a felcsúti Nekünk akkor is ez az érem a legfényesebb, és ez úton gratulálunk Puskás Ferenc Labdarúgó Sportakadémia lett, ahol jelenleg is a csapat minden tagjának: folytatja tanulmányait. Vettem a bátorságot és lelátogattam egy- Bötös Balázs, Bötös Olivér, Demeter Szilárd, Dudás Armand, két mérkõzésükre, ahol megtapasztalhattam, hogy igazán Kállai József, Kun Botond, Labát Dávid, Laczkó Kristóf, Nagy fantasztikus körülmények között nevelõdnek utánpótlás Gábor, Tóth Gergõ és Tóth Péter játékosaink és valóban Gábor edzõje kitüntetett figyelmet fordít Szép volt fiúk, csak így tovább! boldogi neveltjére, amit természetesen gólokkal hálál meg Sajnos az MLSZ által elfogadott Szabályzat szerint nem lehetünk csatárként és néha védõ poszton is bevethetõ játékosa. hivatalos utánpótlás nevelõ egyesület, mert nem tudunk minden Gratulálunk neki és sok labdarúgó sikert a továbbiakban. korosztályból (U6, U9, U11, U13) fõs csapatot kiállítani, De hála az égieknek, úgy látszik nem egyedi eset nálunk a így meg kell elégednünk a kevesebb megmérettetést biztosító tehetséges játékos, hiszen van egy fiatalabb versenyzõnk is a iskolai szintû tornákkal és jövõre nevezhetõ Góliát-bajnoksággal. védõ poszton játszó Labát Dávid személyében, aki a maga U15- Ilyen és ehhez hasonló gondokkal küszködve remélem érthetõ ös korosztályában három gólos eddig a Budapest Honvéd minden kételkedõ számára, hogy jelenleg miért is nem veszünk csapatában, valamint az országos bajnokság keleti csoportjában részt a felnõtt bajnokságban! Abban a bajnokságban, ahol bizony csapatának meghatározó tagja. utánpótlás nélkül még a nagyjaink sem szerepelhetnek. Természetesen nemcsak a Kispest szineit viseli mezén, hanem és Végezetül a szkeptikusok lelkivilágát szeretném megnyugtatni itt rátérnék utánpótlásunkra- boldog szineiben is játszik ifjúsági azzal a ténnyel, hogy eddig is és ez után is azon munkálkodunk, tornákon.idén is megrendezték az iskolák közti Ifjúsági Futsal legyen jövõ õsszel csapat Boldogon! Labdarúgó torna selejtezõjét, melyen természetesen Boldog Mindenkinek kívánok nagyon boldog, áldott, békés karácsonyi csapata is részt vett nem kis sikerrel. Labát Zoli által nevelt ünnepeket! labdarúgó palántáink a 12 csapatos tornán három gyõzelemmel Medveczki Tibor!!!!! F E L H Í V Á S!!!!! Felhívjuk az õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõk figyelmét, hogy 2008.január 01-tõl az õstermelõknek nyugta és számlaadási kötelezettségük lesz. Ehhez adószámot (nem adóazonosító jelet) és az ÁFA körbe való belépési nyilatkozatot az APEH-nál kell leadni. Az adószámhoz a 07T101-es nyomtatványt, az ÁFA-hoz a 08TAFA-E nyomtatványt kell kitölteni. (a nyomtatványokat a honlapról lehet letölteni.) Vörös József falugazdász Felhívás! A szerkesztõség a hozzá érkezett cikkek, írások stílusán nem változtat. Bármilyen az erkölcsi normákat nem sértõ cikket, olvasói levelet közlünk akkor is, ha annak tartalmával nem értünk egyet. BOLDOGI ÉLET Kiadó: Polgármesteri Hivatal Fõszerkesztõ: Kepesné Tóth Katalin Szerkesztõség: Zsírosné Õszi Katalin, Bánkiné Józsa Erzsébet, Tóth Éva, Somogyváry László,Medveczki Tibor. A szerkesztõség címe: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár Okiratszám: B/PHF/1418/He/94 Készült: 1300 példányban CoPa-Ker BT - Hatvan

XIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2007. AUGUSZTUS INGYENES

XIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2007. AUGUSZTUS INGYENES XIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2007. AUGUSZTUS INGYENES Szent István király /Esztergom. 975 körül - Székesfehérvár. 1038. augusztus 15./ A honfoglalás befejezéséhez, a magyar népnek e földön való az nem viheti

Részletesebben

Boldogi Búcsú. Egy mûalkotással ismét gazdagabban

Boldogi Búcsú. Egy mûalkotással ismét gazdagabban XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2007. MÁJUS Egy mûalkotással ismét gazdagabban Az Ujváry Ferenc Alapítvány felkérésére helyi mûvésztanárunk Szpisják Pál egy faragott információs táblával lepett meg bennünket. INGYENES

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG Ára: 100 Ft XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER Búth Emília: FENYŐÁG Kint hóesés, bent párás ablak: a jégvirágok elhervadnak. Kukorica pattog, cérnára fűzöd, köddé válik

Részletesebben

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! isaszeg önkormányzati tájékoztató VIII. évfolyam, 12. szám 2009. december Gyenes István Karácsonyfa Szobám sarkában a békesség fája zöld ruháján sok ezernyi szín, alatta fénylô melegségben a gyermeki világ

Részletesebben

Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester X. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2003. JÚNIUS INGYENES Köszönet! Kiszi baba Az óvodában a hagyományõrzés köré építettük fel nevelési programunkat. Szokássá vált, hogy Húsvét környékén tartunk egy olyan ünnepet, amelyen

Részletesebben

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. december XX. évfolyam / 4., 79. szám TÉL 1275 1992

Részletesebben

Jövõm Európa. Május elsejei programok. Sportpálya: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti tér: 10.00-13.00 Családi játékos sportvetélkedõ a Sportpályán

Jövõm Európa. Május elsejei programok. Sportpálya: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti tér: 10.00-13.00 Családi játékos sportvetélkedõ a Sportpályán XI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2004. ÁPRILIS Jövõm Európa Felfokozott figyelem kíséri napjainkban, ha meghalljuk ezt a kifejezést. Községünk életében is számtalan területen szerveznek fórumokat, ahol gyakran éles

Részletesebben

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ XX. évfolyam IX. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1956. évi forradalom, szabadságharc 54. évfordulójának és a Magyar Köztársaság kikiáltásának

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 12. szám 2010. december 17. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER Tartalomból:

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja. 2014. MÁJUS 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja. 2014. MÁJUS 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁJUS 15.

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Nyírbogáti Tükör 2. oldal 2012. december

Nyírbogáti Tükör 2. oldal 2012. december A GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI: Advent utolsó vasárnapján, a karácsonyi ünnep kapuján, Nyírbogáti Tükör 2. oldal 2012. december EGYHÁZI ROVAT Lépjünk be hittel a betlehemi barlangba és lássunk! Hallgassunk

Részletesebben

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet!

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet! 16 A B csoport végeredménye: A Titánok (Szécsény) vitte 1. Nyúl-York 2 2 0 0 6-2 6 haza a profik kupáját! 2. Nyúl-Dzsörzi 2 1 0 1 5-4 3 A csoport: Rimóc, Katalánok, Két ünnep közötti 3. Rimóc 2 0 0 2 4-8

Részletesebben

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2012. december/iii. évfolyam 12. szám Most tizenéves lányok kapták a szurit (8. old.) MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN INGYENES Líbor Ilona nevét vette fel az óvoda (7. old.) További fejlesztések várhatók (6.

Részletesebben

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel INGYENES VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2013. október-november-december 2013. október-november-december 2 Közélet Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére hered_2010_2.qxd 2010.08.25. 15:18 Page 1 2010. augusztus IV. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére Szent István király

Részletesebben

A tartalomból: MINDEN KEDVES LAKOSUNKNAK EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG,

A tartalomból: MINDEN KEDVES LAKOSUNKNAK EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG, A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. DECEMBER XVIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM Jubileumi ünnepség 2 Nálunk történt 3 Futsal 4 Visszatekintõ 5 Ülésterembõl jelentjük 6 Tájékoztató 7 Nálunk történt

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava 2014. szeptember október Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január Hazug feljelentés helyi képviselők ellen Öt nappal az önkormányzati választások után a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán feljelentették Incze Sándor polgármestert, Bata József alpolgármestert, a

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember isaszeg önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember Határok nélkül Augusztus 20-i rendezvényeink sorában az ünnepi szentmise után Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere szólalt fel. Beszédébôl

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Közeledik Krisztus Király, csendesen. Advent vasárnapjai egyre közelebb hozzák, és a meghittség

Részletesebben