Polgármesteri köszöntõ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri köszöntõ"

Átírás

1 XIV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM DECEMBER INGYENES Polgármesteri köszöntõ Kedves boldogi lakosok ismét eltelt egy év, öregebbek lettünk. Közeledik a karácsony a szeretet ünnepe, amikor a hosszú sötét estéken jobban ráérünk gondolkodni magunkról és szeretteinkrõl. Jut idõnk olvasgatni és elmélkedni az érzelmekrõl és a világról. Sok szép vers szól a karácsonyról engem Kovács Erzsébet Karácsony címû verse ragadott meg. Ezzel a verssel szeretnék Önöknek szeretetteljes karácsonyt és boldog új esztendõt kívánni! Karácsony Téli szünet van most s karácsony lesz mindjárt! Üldögélek egymagamban s nézem a fenyõfát. Díszek, szaloncukrok,ékes csecse-becsék csüngnek az ágain s lobog a gyertyafény! Karácsony s ajándék mind szép és jó lenne, hogyha a világon mindig béke lenne! Ne csak karácsonykor szeressen a szívünk, hanem egész évben barátokként éljünk! Fotó: Kresz Albert Szûnjön meg ami rossz, legyen öröm, móka! Barátokként éljünk és ne háborúzva! Segítsünk egymáson, önként, szeretettel, és ne nézzük azt, hogy mit nyerhetünk ezzel! Ha segítünk máson szeretet vesz körbe, S segítséget adva boldogabb jövõnk lesz! Ennél nagyobb öröm nincsen e világon, Mint, hogy boldogságunk másra is átszálljon! Boldog Karácsonyt! Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester Kegyelemben gazdag Karácsonyt és Boldog Új Esztendõt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! Szerkesztõség

2 2 BOLDOGI ÉLET 2007.DECEMBER FALUGYÛLÉS Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester tájékoztatója A es év önkormányzatunk életében egy nehéz, eredményesebb utat választottuk. Megállapodást kötve egy de mégis örömteli esztendõ, ami egy új szakasz kezdetét német befektetõvel szélerõmûpark kiépítésébe kezdtünk. A jelenti több tekintetben is. Hosszú idõ óta elõször a 2007-es projekttársaság már megalakult és megkezdõdött a év nevezhetõ a lehetõségek évének, hiszen realizálódni településrendezési terv módosítása, valamint az elektromos látszik az elsõ jelentõs beruházás településünkön: a hálózatcsatlakozási terv elkészítése. A jelenlegi tervek szélerõmûpark megépítése. szerint 19 db szélenergia berendezés fog felépülni, melyek összesen 94,5 millió kwh energiát termelnek éves szinten es év azaz esztendõ - eddigi polgármesterségem alatt Reményeink szerint a község így rendszeres bevételhez jut -, amikor nemcsak az adósságokról, hanem az elõttünk álló a szélpark üzemeltetõjétõl (28 millió Ft évente) Az építés lehetõségekrõl is beszámolhatok Önöknek. megkezdésekor pedig egyszeri 24 millió Ft-os támogatást kap az önkormányzat. Elõreláthatólag 2008 végére minden 2007-ben új gazdasági program került elfogadásra és szükséges engedélyt sikerül a beruházónak megszereznie, a vezetõváltások éve, hiszen községünk szinte minden amikor megkezdõdhetnek az elõkészítõ munkálatok: intézményében nyugdíjba vonultak a vezetõ alapozás, utak kiépítése, elektromos hálózat kiépítése. A tisztségviselõk. szélenergia berendezések felépítése, az országos elektromos hálózatra való csatlakozás 2010-ben fog Az új gazdasági program 2010-ig tartalmazza az megtörténni. önkormányzat elõtt álló legfontosabb célokat és feladatokat, melyek megvalósítása, végrehajtása már új Következõ feladat a geotermikus energiatermelõ kapacitás vezetõkkel történik. Bízom abban, hogy a fiatal vezetõk kiépítése lesz, amely az elektromos energiatermelés mellett hasznos ötletekkel, új elképzelésekkel az önkormányzat távfûtési szolgáltatás nyújtására is alkalmas lesz, a gáznál céljaival azonosulva eredményes munkát végeznek majd. kb 30%-al kedvezõbb áron, a nemzetközi piac áraitól függetlenül. Teljesítménye éves szinten 206 millió kwh Az új program részben megegyezik a 2003-ban elfogadott megtermelt energiát jelent, ami után évi 71 millió Ft programmal, illetve folytatja azt. Célja tovább haladni a iparûzési adót fizet az üzemeltetõ. (egyszeri támogatás 7,5 megkezdett úton szem elõtt tartva a község lakosságának millió Ft). érdekeit. A harmadik fázis a szintetikus dízel elõállítása, ami a dízel ben sem vagyunk könnyû helyzetben: hisz mi mint üzemanyagról szóló EU szabvány elõírásait teljesen kistelepülés a fennmaradásért küzdünk. Túlélésre akkor kielégíti. számíthatunk, ha sikerül adósságainkat rendezni és új bevételi forrásokat felkutatni. Az egyre fogyó állami A szintetikus üzemanyag alapanyaga bármilyen biomassza támogatások, az egyre bõvülõ kötelezõen ellátandó lehet, ezenkívül kommunális hulladék, mûanyag hulladék, feladatok, növekvõ számú EU-s elõírások, az egyre fáradt olajok, gumi is felhasználható. Ez a szintetikus költségesebb karbantartások, állagmegóvások miatt bizony üzemanyag alapvetõen erõmûvi áramtermelésre kerül nagyon meg kell gondolnunk, hogy mire költünk ben f e l h a s z n á l á s r a a s z é l e r õ m û p a r k a költségvetés elkészítése komoly fejtörést okozott a teljesítményingadozásainak kiegyenlítésére, de mint vezetõség számára. "Spórolni, spórolni, spórolni!"- ez gépjármû üzemanyag a kiskereskedelmi forgalomban is lebegett a képviselõ-testület minden tagja elõtt a kapható lesz kezdetben Ft-os fogyasztói áron. költségvetés elkészítésekor. Minden egyes tételt átnézve csak a legszükségesebb kiadások maradtak. Fenntartani Ennek a koncepciónak a megvalósítására a község intézményeinket, hatékonyabbá tenni az intézmények képviselõ-testülete határozata alapján a beruházóval egy mûködését, csak a szükséges felújításokat végezni. együttmûködési megállapodás került megkötésre, ami a Higgyék el nem ez a vezetés álma! Kiadásainkat még hosszútávú együttmûködés feltételeit szabályozza. S ha tovább csökkenteni csak a színvonal gyengülése mellett mindez valóra válik és a beruházás megvalósul még lehet. A további feladatunk tehát a bevételeink növelése új munkahely is létrejön a községben. lesz. További lehetõség a település számára a volt laktanya Hogyan tegyük ezt? Megemeljük az adókat? Hiszen a területe lehet. Ezzel kapcsolatosan kívánom elmondani, bevételek növelésének ez lenne a legegyszerûbb és hogy ebben az évben is kértük a Kincstári leggyorsabb formája. Vagy keressünk beruházókat, Vagyonigazgatóságtól a terület ingyenes átadását. Igéretet vállalkozókat, akik hajlandók településünkön letelepedni, kaptunk arra, hogy a laktanya - a kormány döntése alapján - munkát adva és késõbb adót fizetve a községnek. A az önkormányzat tulajdonába kerül. Ha az ígéret teljesül, beruházók felkutatása és idecsábítása viszont munka és ide is beruházókat kell keresnünk, akik hasznosítani tudják idõigényes feladat; sokszor évek telnek el, míg a lehetõség a területet munkahelyet teremtve; adót, és bérleti díjat valósággá válik. Mi, a képviselõ-testület a hosszabb, de fizetve az önkormányzatnak.

3 2007. DECEMBER BOLDOGI ÉLET 3 Az új gazdasági program a település legfontosabb céljait foglalja össze. A gazdasági ágazat tervei: Belterületi utak fejlesztése Kerékpárút építése Járdaépítés Buszvárók építése Ipari park kialakítása Építési telkek kialakítása Csapadékvíz-elvezetés megoldása Polgármesteri hivatal rekonstrukciója Terápia épületének felújítása Fõ tér kialakítása Közoktatási és közmûvelõdési fejlesztések: Kossuth úti általános iskola bõvítése Bútorzat csere az iskolában Padlózatok felújítása az iskolában Tanuszoda építés Informatikai eszközök bõvítése, számítástechnikai terem kialakítása Nyílászárók cseréje Új óvoda építése Hagyományõrzõ mûhely kialakítása Tájház idegenforgalmi célokra való átalakítása Egészségügy, szociális ágazat tervei: Gyermekorvosi rendelõ végleges helyének kialakítása Fogászati eszközbeszerzések Sport: Sportöltözõ és mellékhelyiségek teljes felújítása Sportkör szakosztályok anyagi támogatása Játszótér, KRESZ park kialakítása Egyéb: Testvérfalu kapcsolatok ápolása Civil szervezetek támogatása. Terveket követõen térjünk rá a évben történtekre: - belterületi utak kátyúzása - 4,5 km-es szakaszon belvíz elvezetõ árkok tisztítása - építési telkek kialakítása (Kertész úton) - szeméttelep rendbetétele - buszvárók kihelyezése - kábeltelevíziós rendszer folyamatos kiépítése - Iskolában bútorzatcsere ( folyamatosan) - Padlózatfelújítás az iskolában évente egy terem - Tetõjavítás a Kossuth úti iskolában - Informatikai eszközök beszerzése támogatásból - Gyermekjóléti szolgálat fõállásban történõ ellátása - Családsegítõ szolgálat mûködése a kistérséggel közösen ( heti két alkalommal 2 fõ) - Mûködik a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, - FIP (Foglalkoztatás Információs Pont) - Sport szakosztályok támogatása - Civil szervezetek támogatása - Testvérkapcsolat ápolása: Csíkszentdomokos, Lohtaja - Rendezvényeink: január 13. tûzgyújtás a világháborús hõsök emlékére április 2. csata június boldogi búcsú augusztus paprika fesztivál - Személyi változások: nyugdíjba vonulás miatt: jegyzõ fogorvos óvodavezetõ védõnõ karbantartó csoport vezetõje 2006-os év költségvetésének alakulása : Bevétel összesen: eft Kiadás összesen: eft - Helyi eft - Központi eft - Intézmények mûködtetése eft - Állagmegóvásra, karbantartás eft - Fejlesztés, beruházás eft - Hitel Költségvetési hiány: eft Hitel /2007.június 30. állapot/: kifizetés Fennálló tartozás - csatorna: eft eft - várható kamat eft eft - közvilágítás korszerûsítése eft eft - belsõ világítás korszerûsítése eft eft - tehergépkocsi vásárlása eft eft Köszönetet mondok mind a magam, mind a képviselõ-testület nevében minden intézménynek, alapítványnak, civil szervezetnek és boldogi lakosnak az elmúlt évben tett munkájáért, segítõ hozzáállásáért. Kérem, hogy továbbra is hasonlóképpen vegyék ki részüket a közös munkában. Tisztelettel: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

4 4 BOLDOGI ÉLET DECEMBER Köszöntjük a nyugdíjasokat Ebben az évben különösen sokan vonultak nyugdíjba a boldogi köztisztviselõk és a közalkalmazottak közül. Szitányi Péterné jegyzõ, Dr. Mohai Margit fogorvos, Futó Jánosné védõnõ, Palya József karbantartó, Patócs Lászlóné dajka, Fülöp Istvánné konyhalány, Varga Lászlóné óvodavezetõ és Mészáros Józsefné hivatali dolgozó. Kívánunk nekik boldog nyugdíjas éveket ezzel a kis verssel. Milyen lehet a nyugdíjba vonulás? Munka után egy nyújtózkodás? Este egy aranyló napsugár? Egy hétvégi kirándulás? Ilyen lehet a nyugdíjba vonulás? Õsszel egy megtelt gyümölcsös kosár; Év végén egy ünnep, a karácsony talán. Ilyen lehet a nyugdíjba vonulás. Úgy-e nem kiürült kancsó, vagy elszakadt kötél! Nem keserû kenyér, vagy eltörött mécs! Inkább csak megszínesedett falevél. Hiszen várnak a meg nem hallgatott zenék, Az el nem olvasott könyvek, Több jut belõled annak, Akit igazán szeretsz. Peregnek az évek, a nyomodba lépünk, Hogy mi is nyugdíjasak leszünk, õszintén reméljük. Elõttünk az út, de látjuk már e célt, Ballagunk tovább azzal, amit tarisznyánkba tettél. Tisztelt Boldogiak, szeretett Munkatársaim! Zsírosné Õszi Katalin Elszálltak az évek és alig hiszem el, de szeptember 27-én nyugdíjas lettem. Szerettem a szakmámat és büszke vagyok arra, hogy a közigazgatásban dolgozhattam.26 éven át éltem együtt a boldogiakkal és kedves munkatársaimmal. K ö s z ö n ö m m i n d e n k i n e k a f e l é m i r á n y u l ó szeretetét,emberségét és ezúton szeretnék elnézést kérni, ha türelmetlen voltam és ezzel megbántottam. Megköszönöm az együttmûködést, hogy elfogadtátok személyemet,segítségemet, hogy bíztatok szakmai képességeimben. Elbúcsúzom Tõletek, de ha szeretnétek, akkor szívesen buszra ülök és eljövök Hozzátok. Isten segítségét kérem ahhoz, hogy -megözvegyültencsaládommal együtt élhessek hitben,reménységben és szeretetben. Búcsúzóul Mindenkinek jó egészséget, a munkájához sok sikert,elismerést, családi életében pedig sok-sok örömet és boldogságot kívánok. Õszinte tisztelettel és szeretettel: Mészáros Józsefné (Mészike) Hatvan, november 13. Elköszönök Olvasói levél A Boldogi Élet c. újságon keresztül köszönünk el falunk volt jegyzõjétõl: Szitányiné Varga Zsuzsannától, aki az idén, 2007-ben ment el nyugdíjba. Községünk jelenlegi lakói és az elszármazottak is hálásak több évtizedes gondos, alapos munkájáért. Hivatásbeli felkészültsége, tapasztalata a községünk, egyszóval a mi érdekünket szolgálta. Munkája során felelõsségteljesen biztosította az intézmények /orvosi rendelõk, óvoda, iskola, polgármesteri hivatal. mûvelõdési ház, tájház.önkéntes Tûzoltók stb./ zavartalan mûködésének személyi és tárgyi feltételeit. A jog- és egyéb rendszabályok terén naprakészen, a törvényesség keretében igazgatott és felügyelt mindent, ami elõírás és fontos a falu haladása és fejlõdése céljából. Így az igazság és esélyegyenlõség õre is volt. Jegyzõi munkája során békésen átvitte kis közösségünket a rendszerváltás idején. Valamennyi polgármesternek segített új szerepe bevezetésébe és betöltésében. S nem feledhetjük anyakönyvvezetõi tisztében sem: házasságkötések alkalmával olyan útravalót, köszöntõt mondott az ifjú párnak, ami a múltban, a jelenben és a jövõben is maradandó és helytálló érték. A továbbiakban örömteli hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk neki családja körében. Egy olvasó (név és cím a szerkesztõségben) Környezetvédelem A monda szerint valamikor Bonta bíró azt mondta, amikor õseink letelepedtek: - Itt leszünk mi boldogok! Errõl kapta kis falunk a nevét: Boldog. A bíró ma ezt mondaná: - Emberek! Csak egészséges, tiszta, szép környezetben lehetünk boldogok! Ha én polgármester lennék, megfogadnám Bonta bíró figyelmeztetését. Sokat tennék az egészséges környezet megvalósításáért. 1. Községünkben sokan kertészkednek, ezzel együtt jár a permetezés. Nem megoldott a vegyszermaradékok, permetezéssel kapcsolatos göngyölegek biztonságos elhelyezése. Összegyûjtõ telephelyet létesítenék. A begyûjtést ösztönözném, pl.: nyereményjátékkal. 2. A háztartásban keletkezett olaj, zsír, motorolaj, begyûjtését helyben megvalósítanám. Gondolkozzunk! Ma hová kerülnek az ilyen anyagok? Pedig veszélyes hulladékok! 3. Füstös a falu! Sokan nem megengedett anyagokat égetnek kazánokban. Ezek káros anyagokat bocsátanak ki, kellemetlen a szaguk, füstjük egészségre ártalmas. Mindent megtennék, hogy a lakosság ezt a problémát megértse, az ilyen tüzelést mellõzve. 4. Nagyon jó, hogy folyik a szervezett szemétszállítás. De mégis vannak olyanok, akik a kerti, ház körüli hulladékot elégetik. Polgármesterként szigorúbb fellépéssel, esetleg bírságolással is fellépnék ez ellen. 5. Feltétlenül megvalósítanám a szelektált hulladék gyûjtést. 6. Sok a szemetelés az utcákon. Ha polgármester lennék, nem csupán a hivatalok, közintézmények elé tetetnék szemétgyûjtõket, hanem utcánként, bizonyos távolságra is rakatnék. 7. Más falvakban sokkal több a virág, a fa. Ha polgármester lehetnék, arra ösztönözném a falu lakóit, hogy fásítsunk, virágosítsunk mi is. Hiszen jobb élni szebb környezetben. Facsemeték, virágpalánták osztásával segíteném enne a célnak a megvalósulását. 8. Országos jelenség, hogy egyre kisebb gyerekek kezdenek dohányozni. Megdöbbentõ, hogy ez nálunk is tapasztalható. Mit tehetnék polgármesterként? Tudom, hogy ennek a megszüntetése az egyik legnehezebb feladat. Fontos a példamutatás fõleg a szülõk, de minden felnõtt részérõl. A fentiek megvalósítása nem csupán anyagi kérdés. Hozzáállás, nevelés, példamutatás, intelligencia kérdése! A fentieket elképzelte Szemerédi Gyöngyi, gondolatbeli polgármester.

5 2007. DECEMBER 5 BOLDOGI ÉLET Õszi iskolai híreink képes összefoglalója Az õszi szünet elõtt rendezte meg iskolánk a már hagyományosnak mondható Tök jó napot mindkét tagozaton. A töklámpás kiállítás, a játékos vetélkedõk, a szülõk által készített finom sütemények és a jó zene remek hangulatot teremtett, amit tovább fokozott a Rátóti csikótojás c. mesejáték. Tök jó segíteni akciónkkal pedig egy beteg kislány gyógykezeléséhez járultunk hozzá, amihez fõvédnöknek nyugdíjba vonuló védõnéninket, Futó Jánosnét kértük fel. December elején tartottuk szokásos népdalversenyünket, Kodály Zoltán születésének 125. évfordulójára emlékezve. Az ünnepi évfordulóra Kodály által gyûjtött népdalokkal, a Somogyváry tanár úr által összeállított számítógépes prezentációval és Szpisják tanár úr Kodályt idézõ dekorációjával emlékeztünk. A verseny helyezettjei a hatvani Kodály Zoltán népdalversenyen képviselhetik iskolánkat. A verseny végén a Beátus kórus tagjaival kiegészült iskolai énekkar Kodály: Karácsonyi pásztortánc címû kórusmûvét adta elõ. A szünet utáni hétvégén folytatódtak a nevelõtestületi képzések, ezúttal a projektpedagógia témájában. Az áramszünet ellenére is jó hangulatban telt az idõ. Az István, a király rockopera utolsó boldogi elõadását megtekintették Berecz Antal dédunokái is. A boldogi fiatalok lelkes munkáját a távolból is figyelemmel kísérõ leszármazottak nagy elismeréssel szóltak a példaértékû összefogás eredményeként megszületett darabról, a rendezésrõl, a kiváló színészi teljesítményekrõl Az iskolánkban mûködõ képzõmûvészeti alapiskola növendékei pályamunkáikkal számos szép sikert értek már el. Ezúttal Szemerédi Gyöngyi nemcsak rajzával, hanem környezetvédelmi témájú pályázatával is jeleskedett a Magyar Rákellenes Liga petõfibányai szervezetének felhívására készített munkájával. Felkészítõ tanára: Kovácsné Kemény Judit. Tóth Éva

6 6 BOLDOGI ÉLET DECEMBER A család azaz õssejt, ahonnan az ember palánta útnak indul szeretõ gondoskodása révén felnõ, hogy ép testtel, lélekkel megálljon a maga lábán, hogy majd egykor õ is családot alapítson és az életet úgy, ahogy kapta tovább adja. Erre a család a legjobb, nincs más, nem is volt és nem is lesz. Vérségi kötelék. Mi magunk élünk benne a véreinkkel. Átéljük nap mint nap annak minden gondját-baját, ugyanakkor örömét és áldását is. Nézzük csak, amikor gyermek fogan milyen leírhatatlanul meghitt, szeretettõl duzzadó várakozás elõzi meg az új élet érkezését. S amikor beleszületik az új élet a családba a kis jövevényben látja anya, apa, nagyszülõ élete folytatását. Körül állják a kicsi gyermekágyát, a tisztelet, a felelõsség, a gondoskodás feléje közös. Az embert így fogadják, amikor leszületik a földre. S ha egy nagyot ugrunk, megnézzük mikor eltávozik a földrõl, meghal a teste, ugyanúgy a család búcsúztatja körülállva a sírját. Ez a körforgás megy így mióta, világ a világ. A kisfiú, kislány felnevelése nem könnyû feladat. Sokszor az anyagi dolgok jutnak ilyenkor az eszünkbe. Pedig ennél 100-szor fontosabb a minta, a környezet, amiben élnek, mert a példa vonz; a viselkedés, a beszédstílus, a gesztusok beleívódnak a génekbe is. Hihetetlenül egyszerû dolog az egész: akkor kap a gyermek a legtöbbet, ha anya apa szeretetben, békében, egyetértésben, egymás megbecsülésében élnek. Sérülés nélkül, harmonikusan fejlõdik, táplálkozik így a gyermeki lélek.. Ez az úgymond pihe- puha családi fészek. Elméletben így néz ki, de gyakorlatban az idevezetõ út már nem ilyen könnyû. Adva van egy kis közösségi élet, a házasság, ahol az a döntõ mennyire tanulta meg valaki fékezni szenvedélyét és önzését és hordoz-e magában jóakaratot a másik iránt. Keresztény értelemben kifejezve: mennyire tanulta meg a felebaráti szeretet gyakorlását. A férfi és a nõ egymásnak ellenpólusa: ész és szív, erõ és gyöngédség, elmélet és konkrét szolgálat egészíti ki egymást a kapcsolatukban. Évezredes rend volt, hogy az apa az eltartó, az anya az összetartó. Csak volt. Korunkban ez felborult és átértékelõdött. Japánban, néhány mohamedán országban, primitív népeknél, stb megmaradt ez a szokásrend. Sõt a generációk közti kapcsolat is tartósabb arrafelé. Hogy is van ez nálunk? Nézzük csak a falusi régi rendet és régi világot. A generációk együtt éltek évtizedeken keresztül. Volt ennek hátránya is bizonyára, de ahhoz képest amilyen elõnyökkel járt, a hibáit el is felejthetjük. Elõnyei a következõk: A nagycsaládban, a generációk közt felnövõ gyermek ritka gazdagságra, millió tapasztalatra tesz szert játékosan, élményszerûen. Átlátja, ellesi kicsi korától ki, hogyan reagál a különbözõ élethelyzetekben. Így pl. eltanulhatja és kiválaszthatja magának a leghumorosabban, legbölcsebben gondolkodó embert. De ugyanakkor elutasíthatja azt, aki számára negatív példával jár elõl. Sok minta áll elõtte, pl. ki hogyan viszonyul a munkához. Látja a kapcsolatok alakulását, az idõsebbekhez való alkalmazkodást. Látja azt, hogy az egyik ember rá van szorulva a másikra és úgy vagyunk erõsek, ha összefogunk. Milyenek voltak például a közös disznótorok emlékei? Amikor is télvíz idején a rokonok beosztották maguk között, ki, mikor vágja le Újszülöttek: Kurják Magor a.n.: Rivasz Kornélia Tóth Attila a.n.: Kállai Ildikó Varga Csenge a.n.: Katona Ildikó Kiss Zalán a.n.: Földvári Zita Urbán Hanna a.n.: Berencsi Jusztina Jakab Vendel a.n.: Nagy Beatrix Nagy Zsanett a.n.: Nagy Valéria Medveczki Vanda a.n.: Zólyomi Szilvia Adventben a családról. Anyakönyvi hírek a magáét. Más más idõpontban, hogy a kóstolóból jusson friss hurka, kolbász, pecsenye, tepertõ a rokonoknak is az asztalra. Hisz nem volt hûtõláda, és tartósításként csak a sózás volt és a füstölés. A generációban élõ felnõttek magatartása kivolt téve az állandó ellenõrzésnek, magyarul viselkedni kellett, alkalmazkodni muszáj volt, így alakult ki sokban az emberi tartás, tisztelet. Egymást csiszolták, finomították s ha kellett, még meg is faragták a jellemét. Gyakran összejártak, nem zárkóztak el, hisz az berekesztette volna õket a fejlõdésben, a túlélésben. S mi a helyzet napjainkban? Manapság - ha tud - mindjárt külön költözik az új pár. Más világot élünk már, rohanóbbat, de nem biztos, hogy tartalmasabbat, szebbet. S mikor jönnek a gyerekek sok anyuka,apuka magára marad a nevelésben. Pedig az a lány, az a fiú a VILÁGRA jön. Elõször a családot, a rokonokat ismeri meg, majd jön az óvoda, iskola, a munkahely, ahogy nõ, úgy bõvül a kör, ahol élnie, alkotnia, alkalmazkodnia, boldogulnia kell. Nem minden esetben van ott a fiatal szülõ mellett az idõs nagymama, nagyapa, aki ismeri az igazságot, az életet, aki már túl van azon, hogy a gyerekeit és az unokáit is felnevelte, számosat. Benne van az ilyen rangidõs asszonyok kisujjában a nevelés csínja-bínja, ugyanakkor nagyon is tekintélyt parancsoló tud lenni már a puszta jelenlétük is, hisz õk már igazán tudják; mi a fontos és mi nem. A régi házaspároknak tehát volt alkalmuk igénybe venni az idõsek segítségét is, ami azért könnyített az együttélésben. Ma számos van, ami nehezít, ezért férjnek feleségnek szorosabban kell együttmûködnie. Ez is befolyásolja a jó házasságot, ahol a gyermek biztonságban, védelemben nõ föl. Így lesz és csakis így lesz ép lelkû, terhelhetõ felnõtt belõle. A gyermek mindenképp ajándék, de ugyanakkor kiszolgáltatott is az õt körülvevõ felnõttek között. Adventben vagyunk. Karácsonykor ünnepeljük Jézus születését, aki azért jött, hogy tanítson minket, hogy megváltson minket, hogy felszabadítson minket bûneinktõl. Azért is jött tehetetlen csecsemõként közénk, hogy megtanítsa az emberiséget tisztelettel, megbecsüléssel és szeretettel, tapintattal és érzékenységgel bánni gyermekeivel. Hogy megértsük, milyen hihetetlenül nagy csoda minden gyermek. Azoknak, akikre a sors gyermeket bíz akár családban, akár munkahelyen nagy a felelõssége, de fáradságos, lelkiismeretes munkájának nagy lesz gyümölcse is. Fogyó a magyar nemzet, kevés gyermek születik. A karácsonyt megelõzõ várakozásban õrizzük gyermekeinket mégjobban, tüntessük ki õket megkülönböztetett figyelemmel. Befejezésképpen Wass Albert szép gondolatai álljanak itt: Nap, hold, csillagok! Lássátok az Úr gyermekét! Szelek, esõk, hegyek és erdõk, termõföld és forrásvíz, lássátok az Úr gyermekét s legyetek jók hozzá! Az Úr szeretete vagyon õvele, az Úr élete vagyon õbenne, az Úr gondoskodása kíséri örökkön - örökké! Kis magyar gyerek, örvendezz, hogy magyarnak teremtett az Úr! Elhunytak: Püspöki Erzsébet Püspöki András (1923.) Széchenyi út 2. Nagy Sándorné (Õszi Julianna, 1952.) Béke út 56. Püspöki István (1951.) Táncsics M. út 13. Tóth Lászlóné (Petrovics Mária, 1917.) Rákóczi út 20. Õszi Antal Zoltánné (Varga Margit,1936.) Turai út 40. Morvai János (1928.) Petõfi tér 8. Fischer Tamás (1971.) Iskola út 17. Kurják Jánosné (Lukács Mária, 1921.) Hatvani út 61. Püspöki Istvánné (Futó Anna, 1915.) volt Hatvani út 68.

7 2007. DECEMBER BOLDOGI ÉLET 7 KARÁCSONY VÁRÁS Mint minden évben az idén is igen nagy várakozással, vágyakozással gondolunk Karácsony közeledtére. Csaknem kétezer éve, hogy Szûz Mária a Földközi tenger keleti partvidéke közelében Názáret városában élt, aki Júda törzsébõl származott. Ez a törzs adta a választott nép királyait. Mária jegyese József volt. Mária mindig hûséges volt Isten akaratához, õt választotta Isten, hogy a Megváltó édesanyja legyen. Mária IGEN - je megegyezett Isten akaratával. József, Mária jegyese ugyancsak Dávid király családjának leszármazottja volt. Elfogadta, hogy Mária fia a Szentlélektõl származik. Elfogadta, hogy fiát Jézusnak, vagyis szabaditónak nevezze el, hiszen Õ szabaditja meg az emberiséget a bûneitõl. Betlehemben egy kicsi istálóban született meg a világ Megváltója JÉZUS. Minden családban megünnepeljük ezt a csodálatos eseményt. Anyaszentegyházunk az Adventben lehetõséget biztosit minden jóakaratú embernek, hogy lelkét rendbe tegye. Nagyszerû alkalom erre dec. 13, 14, 15, i Lelkigyakorlatunk. Dec. 24. este elkezdjük ünnepünket, elcsendesedik minden, gyertyát gyújtunk elhunyt szeretteinkért, körülálljuk a karácsonyfát, imádkozunk és örülünk egymásnak, a sok szép ajándéknak. Történelmi áttekintésünk: dec. 6. Szent Miklós püspök ünnepe ( Mikulás napja ) Dec. 8. Szeplõtelenül Fogantatott Szûz Mária ünnepe, egyben templomunk Búcsúja is, valamint a már hagyományos jubiláns szentmise a 25, 50, 60, 65 éve kötött házassági évforduló is. Dec. 8 még Damjanich János születése ( forr. legendás tábornoka ) Dec. 13. Szent Luca napja, dec. 22. Mátyás király feleségül veszi a nápolyi király leányát Aragóniai Beatrixot, Nagyboldogasszony templomban a mai Mátyás templomban.dec. 25. Szent István fejedelmet királlyá koronázzák ben. Dec.24. Ádám és Éva ünnepe. Dec.27. János napja, amikor megemlékezünk azokról a kicsi fiúkról, akiket Heródes megöletett, mivel azt remélte, hogy Jézus is közöttük van. Dec.31. Szent Szilveszter pápa ünnepe, Hálaadásunk napja. Meghívó Karácsonykor fényesek a felhõk, csillagokból horgol a tél kendõt. Ráteríti hegyek tetejére, fenyõágnak jégrojtos a vége. Karácsonykor mindenki varázsol, meglepetés bújik ki a zsákból. Szekrényeknek titkos rejtekébõl, édesapám legmélyebb zsebébõl. Karácsonyra kalácsot is sütnek, nincsen ennél izgalmasabb ünnep! Ajándékot én is készítettem, amíg készült majdnem tündér lettem! Az Ujváry Ferenc Alapítvány szeretettel várja Önt és Kedves Családját a boldogi Ujváry Ferenc Mûvelõdési Házba a december 22-én órakor kezdõdõ CSILLAGSZÓRÓ karácsonyi mûsoros estre. Fellépnek a mûvelõdési ház kiscsoportjai, valamint boldogi kötõdésû vendég elõadók Belépõ: 700 Ft Ezekben a napokban, hetekben nem tartunk esküvõt, vígságokat sem, hiszen lila színben, a remény színében készülünk ünnepünkre. Ezekben a napokban még virágaink is emlékeztetnek, hiszen a ciklámen, a karácsonyi kaktusz, a mikulásvirág, a fagyöngy mind az ünnep fényét emeli. Ezekkel a szép ünnepi gondolatokkal várjuk haza szeretteinket, közelrõ és messzi távolról is.ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek Istenáldotta ünnepeket és egy békés, egészséges, nyugodt újesztendõt. Vaka Ferencné Hittantanár

8 8 BOLDOGI ÉLET DECEMBER L a b d a r ú g á s Engedjék, engedjétek meg, hogy egy kis kitérõvel, kis történettel elhódították csoportjuk elsõ helyét, maguk mögé utasítva ez által kezdjem! Heréd, Hort és Újhatvan válogatott csapatát, így egyenes ágon Pár éve az iskola tornatermébe focizni mentünk és megjelent egy kerültek a döntõbe, ahol sajnos a családi programok és a 10 év körüli gyerek az apjával, aminek valljuk be õszintén- nem betegséghullám miatt megtizedelõdött hatodikos és hetedikes igazán örültünk, hiszen nem kiscserkész-táborozásra gyûltünk gárdánk a dobogó harmadik helyére szorult a nálánál nagyobb össze, hanem a mozgás örömének felhõtlen élvezetére és ebbe erõnléttel rendelkezõ nyolcadikosokból válogatott két Óhatvani nem igazán illett bele egy óvatoskodó labdajáték, ahol vigyázni csapattal szemben. kell minden mozzanatodra, minden rúgásodra, nehogy a gyerek megsérüljön. Egy pár év múlva mit ad Isten- ez a kisgyerek felnõtt, és barátaival, csoporttársaival benevezett az egyesület által minden évben augusztus 20-án rendezett Mini-Csöpi Kupára és megnyerte azt más vidéki válogatott csapatokkal szemben. Ekkor már igazán komolyan lehetett venni azt a fejlõdést, amelyet egy boldogi fiú ért el a pár év alatt. Ha már mi nem fedeztük fel tehetségét, hát megtette azt más. Ha valaki rendszeres olvasója a Nemzeti Sport c. újságnak, vagy látogatója külömbözõ internetes fórumoknak, már nem egyszer találkozhatott nevével azokban: UPfoci.hu: A Vác U17-es csapatának csatára, Surányi Gábor.csapatának egyik erõssége példát mutatott emberségbõl,a labdarúgás iránti alázatból, így bekerült a hét emberei közé. NS Utánpótlás melléklete: Öt gyõzelemmel és két döntetlennel, azaz veretlenül nyerte meg a németországi Ludwigshafenben megrendezett hagyományos ifjúsági labdarúgótornát Pest megye U17-es korosztályú válogatottja a döntõ a kiemelkedõen futballozó és két gólt szerzõ Surányi Gábor révén 2-0-s sikert és tornagyõzelmet eredményezett a magyar gárdának Váci sportiskolai tanulmányai alatt egy-két neves sport klub (többek között az Újpest csapata) felfigyelt játékára, próbálta ajánlataival a magáénak tudni, ám végleges döntése a felcsúti Nekünk akkor is ez az érem a legfényesebb, és ez úton gratulálunk Puskás Ferenc Labdarúgó Sportakadémia lett, ahol jelenleg is a csapat minden tagjának: folytatja tanulmányait. Vettem a bátorságot és lelátogattam egy- Bötös Balázs, Bötös Olivér, Demeter Szilárd, Dudás Armand, két mérkõzésükre, ahol megtapasztalhattam, hogy igazán Kállai József, Kun Botond, Labát Dávid, Laczkó Kristóf, Nagy fantasztikus körülmények között nevelõdnek utánpótlás Gábor, Tóth Gergõ és Tóth Péter játékosaink és valóban Gábor edzõje kitüntetett figyelmet fordít Szép volt fiúk, csak így tovább! boldogi neveltjére, amit természetesen gólokkal hálál meg Sajnos az MLSZ által elfogadott Szabályzat szerint nem lehetünk csatárként és néha védõ poszton is bevethetõ játékosa. hivatalos utánpótlás nevelõ egyesület, mert nem tudunk minden Gratulálunk neki és sok labdarúgó sikert a továbbiakban. korosztályból (U6, U9, U11, U13) fõs csapatot kiállítani, De hála az égieknek, úgy látszik nem egyedi eset nálunk a így meg kell elégednünk a kevesebb megmérettetést biztosító tehetséges játékos, hiszen van egy fiatalabb versenyzõnk is a iskolai szintû tornákkal és jövõre nevezhetõ Góliát-bajnoksággal. védõ poszton játszó Labát Dávid személyében, aki a maga U15- Ilyen és ehhez hasonló gondokkal küszködve remélem érthetõ ös korosztályában három gólos eddig a Budapest Honvéd minden kételkedõ számára, hogy jelenleg miért is nem veszünk csapatában, valamint az országos bajnokság keleti csoportjában részt a felnõtt bajnokságban! Abban a bajnokságban, ahol bizony csapatának meghatározó tagja. utánpótlás nélkül még a nagyjaink sem szerepelhetnek. Természetesen nemcsak a Kispest szineit viseli mezén, hanem és Végezetül a szkeptikusok lelkivilágát szeretném megnyugtatni itt rátérnék utánpótlásunkra- boldog szineiben is játszik ifjúsági azzal a ténnyel, hogy eddig is és ez után is azon munkálkodunk, tornákon.idén is megrendezték az iskolák közti Ifjúsági Futsal legyen jövõ õsszel csapat Boldogon! Labdarúgó torna selejtezõjét, melyen természetesen Boldog Mindenkinek kívánok nagyon boldog, áldott, békés karácsonyi csapata is részt vett nem kis sikerrel. Labát Zoli által nevelt ünnepeket! labdarúgó palántáink a 12 csapatos tornán három gyõzelemmel Medveczki Tibor!!!!! F E L H Í V Á S!!!!! Felhívjuk az õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõk figyelmét, hogy 2008.január 01-tõl az õstermelõknek nyugta és számlaadási kötelezettségük lesz. Ehhez adószámot (nem adóazonosító jelet) és az ÁFA körbe való belépési nyilatkozatot az APEH-nál kell leadni. Az adószámhoz a 07T101-es nyomtatványt, az ÁFA-hoz a 08TAFA-E nyomtatványt kell kitölteni. (a nyomtatványokat a honlapról lehet letölteni.) Vörös József falugazdász Felhívás! A szerkesztõség a hozzá érkezett cikkek, írások stílusán nem változtat. Bármilyen az erkölcsi normákat nem sértõ cikket, olvasói levelet közlünk akkor is, ha annak tartalmával nem értünk egyet. BOLDOGI ÉLET Kiadó: Polgármesteri Hivatal Fõszerkesztõ: Kepesné Tóth Katalin Szerkesztõség: Zsírosné Õszi Katalin, Bánkiné Józsa Erzsébet, Tóth Éva, Somogyváry László,Medveczki Tibor. A szerkesztõség címe: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár Okiratszám: B/PHF/1418/He/94 Készült: 1300 példányban CoPa-Ker BT - Hatvan

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

BOLDOG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3016 BOLDOG, KOSSUTH ÚT 8. TEL.: 37/355-022

BOLDOG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3016 BOLDOG, KOSSUTH ÚT 8. TEL.: 37/355-022 BOLDOG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3016 BOLDOG, KOSSUTH ÚT 8. TEL.: 37/355-022 2 BEVEZETŐ A helyi önkormányzatokról szóló 1999. évi LXV törvény 10. (1). Valamint 91. (6), (7) bekezdése a képviselő-testületek

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésének, 4. számú A TVSE tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása - tárgyú napirendi

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Őstermelői igazolványok érvényesítése 1. Kiemelt elvárás a hatékony és költségtakarékos gazdálkodás 2. A

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2009. június 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2009. június 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 173/2009.(III.19) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2653-7/2010. 3. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 4/2016. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 24. 1 TARTALOMJEGYZÉK 24/2016.(IV.6.)

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. május 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. május 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 493/2009.(VI.23.) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

A BEFEJEZÉS

A BEFEJEZÉS A BEFEJEZÉS 2011.07.30. Elfogadták az interjúkat! A projekt megvalósítása lezárult! Melléklet: Ssz Cím Riportalany Interjú idõpontja Diák Tanár 1 Életem Kiszomboron Borbély Jánosné 2010.11.19 Nagy Bendegúz

Részletesebben

FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 Email: muvhfold@tonline.hu Iktatószám:../2015. 16. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete

Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete amelyet módosított a 16/2008. (X.06.) sz. KT rendelet,

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT

Polgármester JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Ágazathoz tartozó intézmények kéményeinek, illetve a közművelődési intézményeinek felújítására

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály évi beszámolója

Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály évi beszámolója Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály 2013-2014. évi beszámolója Szakosztályunkat 2013-2014 évben a nyugodt, kiegyensúlyozott szakmai munka jellemezte. Egy felnőtt csapat és hat utánpótlás csapat versenyeztetését

Részletesebben

69l3. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 06-62/263-001. Telefax: 06-62/263-105.

69l3. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 06-62/263-001. Telefax: 06-62/263-105. Város Polgármesterétől 69l3., Kelemen László tér 10. Telefon: 06-62/263-001. Telefax: 06-62/263-105. 921/2012. Tárgy: Önkormányzat által kötött szerződések módosítása. Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-9/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS ELŐZETES DÖNTÉS KÉRÉSE

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS ELŐZETES DÖNTÉS KÉRÉSE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai 1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám SZIGLIGETI HARSONA 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám Kettős ünnepre, faültetésre és névadóra gyűltünk öszsze április 23-án, szombaton délelőtt. Erre az

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Fáncsik Géza, Horváthné

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok:

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok: Képviselő-testületének 8/2010 (II.11.) sz. rendelete ának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2010.(I.28.) sz. rendeletének módosításáról Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket!

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket! KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Tisztelettel köszöntjük Önöket! A közmeghallgatás tematikája: - Polgármesteri beszámoló - Alpolgármesteri beszámoló - lakossági észrevételek válaszok - Nagycenk várossá nyilvánítása

Részletesebben

Csapatbemutató kiadványa

Csapatbemutató kiadványa BÉKÉSCSABAI NŐI LABDARÚGÓ SPORT CLUB Csapatbemutató kiadványa A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült. Kedves Olvasó, Sportbarát! Üdvözöljük csapatbemutató kiadványunkon keresztül,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben