Fenntartó címe, telefonszáma Vecsés, Szent István tér

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntartó címe, telefonszáma 2220. Vecsés, Szent István tér 1. 06 29 352 000"

Átírás

1 Az óvoda jogi státusza, feladatai Az óvoda neve : Székhelye : Falusi Nemzetiségi Óvoda Dorfkindergarten Wetsvhesch Vecsés Telefonszám, fax : Intézmény típusa: Napköziotthonos Az óvoda alapító okiratának száma : 181/2009 Alaptevékenysége : Az intézmény gazdasági jogköre: nevelő-oktató tevékenység Német nemzetiségi tevékenység Óvodai intézményi étkeztetés részben önálló Óvodai férőhely száma : 150 Óvodai csoportok száma: 5 Fenntartó címe, telefonszáma Vecsés, Szent István tér

2 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok 1. Az óvoda jogi státusza.. 2. Helyzetkép az óvodánkról...3. Alapelveink Hagyományrendszerünk Pedagógusképünk Kapcsolatrendszerünk Az óvoda személyi feltételei Az óvoda tárgyi feltételei Eszközrendszerünk Céljaink, feladataink.7 Gyermekképünk Óvodaképünk Alapvető céljaink, feladataink Erkölcsi, szociális érzelmek Esztétikai érzelmek Intellektuális érzelmek Játék Mozgás, testnevelés Ének-zene Rajzolás, mintázás, kézimunka Kommunikációs képességfejlesztés Kognitív képességek fejlesztése Tanulás Munka jellegű tevékenységek Az óvodai élet megszervezése 9 Hetirend, napirend Az óvodába lépés feltételei Az iskolai alkalmasság Az óvodai nevelés feladatai 12 Általános feladatok Egészséges életmód kialakítása Érzelmi nevelés és szocializáció Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Hagyományőrzés, népszokások 13 Őszi ünnepkör Téli ünnepkör Tavaszi ünnepkör Játék.20 Vers, mese 23 Ének-zene.26 Rajzolás, kézimunka 28 Mozgás.. 29 A környezet tevékeny megismerése...31 Anyanyelvi nevelés..33 Matematikai nevelés...35 Munka jellegű tevékenységek 40 Gyermekvédelem az óvodában..44

3 Felhasznált irodalom..48 Kindergartenprogramm auf Deutsch..49 Mellékletek 1. Kötelező eszközjegyzék 2. Esélyegyenlőségi terv 3. Nevelőtestületi jegyzőkönyv és jelenléti ív 4. SZMK jegyzőkönyv 5. Legitimációs záradék

4 Bevezető gondolatok Intézményünk Vecsés város legrégebbi részén, svábok lakta területen, a 44-es fő út mellett helyezkedik el. Óvodánkat régi parasztházból alakították ki. Kezdetben 3, majd 1972-től 4 csoporttal működött ban Vecsés Város Önkormányzata teljesen átalakítatta, felújítatta és egy csoporttal kibővítette óvodánkat. Így ma már 5 csoportban tudjuk fogadni a 3-7 éves gyermekeket. Vecsés, Pest- megye települései közül az egyik olyan város, ahová német ajkú lakosság települt. Ez a történelmi, szociológiai tény tette színesebbé a város intézményi stuktúráját, hiszen a nemzetiségi oktatás megszervezésének reális szükséglete volt. Óvodánk 5 csoporttal tölt be német nemzetiségi óvodaként óvó-védő, szociális, személyiségfejlesztő funkciót. Gyermekcsoportjaink szerkezete részben osztott.

5 Helyzetkép az óvodánkról Alapelveink : - A gyermekek személyiségéből, legtermészetesebb megnyilvánulásaiból kiindulva szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, melyben a gyermeket megbecsülés, szeretet övezi. - Óvodánk mindennapjaiban a gyermeki játék elsődlegességét hangsúlyozzuk. - A különbözőségek elfogadása, tiszteletben tartása ( nyelvi, fejlődési különbözőségek ) - Az óvodapedagógus fejlődési minta a gyermek számára, elfogadó nevelési attitűdje kívánalom. - A gyermekekkel foglalkozó valamennyi nevelő magatartásában közvetíti az identitást. Hagyományrendszerünk Pedagógusképünk : - A gyermekek életének jeles napjai: születésnap, névnap. - Nemzetiségi ünnepeink: Káposztafest, Márton-nap, Rétesevés. - Nemzetiségi nap: Nemzetiségi Óvodatalálkozó és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közös rendezvényei. - Egyéb ünnepeink: Mikulás, Advent, Karácsony, Húsvét, Majális, Anyák napja, Gyermeknap, Nagycsoportosok ballagása. Olyan óvodapedagógus, akire jellemző a pedagógiai optimizmus, a szülők tisztelete, a megértő, együttérző, segítőkész gyermekszeretet. A pedagógus kulcsszereplő, elfogadó, támogató attitűdje modell értékű. Nevelőtestületünk jól felkészült, pedagógiailag megújulásra törekvő. Jellemző az önképzés, a továbbképzés. Testületen belül lehetőséget kínálunk az önállóságra, kezdeményezésre. Német nemzetiségi szakmai munkaközösség működik, ahol pedagógiai megfigyeléseket, feltáróelemző munkát végzünk, módszertani ajánlásokkal segítjük egymást. Egy-egy csoportban egy nemzetiségi és egy magyar óvodapedagógus dolgozik együtt. A nevelőmunkát kiegészítő, segítő dajkákkal jó a kapcsolat.. Kapcsolatrendszerünk : A család-óvoda kapcsolatában erősítjük azt a szemléletet, hogy a családi nevelést kiegészítve gondozzuk, neveljük a gyerekeket. A Gyermekjóléti Szolgálattal való együttműködést fontos feladatnak tartjuk. A további kapcsolatainkat az IMIP tartalmazza. Az óvoda személyi feltételei Óvodánkban összesen 17 fő dolgozik Az óvoda dolgozói jelenleg program feltétele szerint Főiskolát végzett óvodapedagógus Nemzetiségi diplomás 5 5

6 Szakképzett dajka 7 7 Fűtő 1 1 Logopédus hetenként egy alkalommal foglalkozik gyermekeinkkel. Egy óvodapedagógus rendelkezik fejlesztőpedagógusi képesítéssel, és egy pedagógus az elkövetkező fél éven belül fejlesztőpedagógusi diplomát szerez. Ők a saját csoportjaikban illetve a rászoruló gyermekeknek napi rendszerességgel fejlesztő foglalkozást tartanak Központi konyha biztosítja a gyermekek étkezését, napi 3 alkalommal. Óvodánk 5 gyermekcsoportjára 10 óvodapedagógusi és 7 dajka státuszunk van. Nevelőtestületünk vegyes életkorú, 32 és 48 év közötti. Szakmai továbbképzéseinket két irányba- német nyelv, nyelvi módszertan, illetve óvodapedagógia tervezzük, szervezzük. Az óvodavezető fontos feladata a kapcsolattartás, kapcsolatépítés. A program sikeres végrehajtásához szükség lenne egy óvodatitkárra, aki az adminisztrációs munkát elvégezné, így a minőségi munka feltételei jobban biztosítva lennének. Az óvoda tárgyi feltételei Óvodánk 2006 tavaszán 1 csoporttal bővült. A teljesen felújított, átalakított óvodát örömmel vették birtokba gyermekeink. Csoportszobáink világosak, új bútorokkal felszereltek. Minden csoportnak külön öltöző része és mosdója van. Új tornaszobánk kielégíti a gyermekek mozgásigényét, bár a hatékonyabb fejlesztés érdekében sokszor csoportbontást alkalmazunk. Udvarunk teljesen átalakított, tágas, minden korcsoportnak megfelelő játékokkal berendezett. A gyermekeknek tökéletes játszóteret biztosít. A tornateremmel egybenyitható előtér megfelelő helyet biztosít a szülők és a gyermekek részére szervezett előadások lebonyolítására. A gyermekek által használt tárgyi eszközök hozzáférhető és biztonságos módon vannak elhelyezve. A mozgásában korlátozott személyek számára a kialakított feljáró biztonságossá teszi az óvoda épületébe való bejutást, illetve az ő számukra kialakított mosdó kényelmessé teszi az intézményben való tartózkodást. Az óvoda dolgozói számára megfelelő munkakörnyezet biztosítása megtörtént. Az óvodai dolgozóknak öltöző, mosdó és zuhanyzó áll a rendelkezésükre. Óvodai eszközrendszerünk a.) A játéktevékenység eszközrendszere Az alapvető játékeszközöket költségvetésünkből illetve az óvodánk által létrehozott alapítványunkból tudtuk gyermekeinknek biztosítani. A játékok pótlására, fejlesztésére szükségünk van Tervezzük, hogy pályázatokon való részvétellel is próbáljuk a mozgásfejlesztő és egyéb játékainkat is bővíteni. A készen vett játékeszközök mellett óvodapedagógusaink egyénileg és a gyermekekkel közösen is készítenek játékeszközöket melyeket a gyermekek örömmel használnak. Ezen játékeszközök közös elkészítése erősítik a gyermeki kreativitást, az alkotó kedvet, a közösséget, az együttműködést. Nevelőértéke indirekt módon hat a fogyasztói társadalom torz hatásai ellen.a gyerekek az együttes tevékenykedés, alkotás közben rájönnek arra, hogy nem a pénzen vett játékok jelentik a legnagyobb örömöt.

7 b.) Az óvodai tanulás eszközei: Szakmai eszközeinkkel igyekszünk megvalósítani céljainkat, feladatainkat. Fejlesztő eszközöket az óvónők is készítenek, melyeket a napi tevékenységek alatt használni tudnak. Fénymásoló gépeinkkel sokszorosítani tudunk színezőket és egyéb fejlesztő lapokat melyekkel gyermekeink személyiségét, készségét, képességeit egyénre és életkori sajátosságaikat figyelembe véve fejleszteni tudunk. Mozgásfejlesztő eszközeink a költségvetésből vannak finanszírozva. A nagy gyermeklétszám miatt eszközeink száma fejlesztésre szorul. Mivel ezen eszközök nagyon drágák, ezért csak apránként tudjuk beszerezni őket. Mese és szakkönyvellátottság Szakkönyvekből az ellátottságunk átlagos. A német és magyar nyelvű gyermek és mesekönyvek megfelelőek az életkori sajátosságoknak, számuk kielégítő. A könyvtárunkat megpróbáljuk folyamatosan bővíteni, amennyire költségvetésünk megengedi. Óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere Gyermekképünk A gyermekek fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei és a környezeti hatások együttesen határozzák meg. A gyermekeknek életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Óvodai nevelésünk középpontjában a gyermek áll. Nevelési rendszerünkben a gyermek testi és lelki szükségleteit elégítjük ki. Ezt a gyermeket megbecsülő, szerető környezettel és az óvoda derűs, nyugodt légkörével kívánjuk elérni. Óvodánkban biztosítjuk a gyermekek testi, érzelmi, és értelmi fejlődését. Az érzelmi, értelmi fejlődés a kiegyensúlyozott testi fejlődés függvénye. Ezért a gondozás nevelési keretét, a mozgáslehetőségeket (erre tornaszobánk és nagy udvarunk kiváló lehetőségeket biztosít) fontosnak tartjuk. A 3 éves nevelési folyamat végére kívánjuk elérni, hogy egyéni szükségleteit a gyermek felismerje, azok kielégítésére önállóan képes legyen. Ezt tapasztalással, a lehetőségek megismertetésével kívánjuk elérni. Az érzelmi fejlődés terén fontos, hogy a gyermek legyen együtt érző, segítőkész, figyelmes. Akarati tulajdonságaik a spontán és tervszerűhelyzetekben az önállóság, önfegyelem, feladat és szabálytudat terén erősödjenek. Értelmi fejlődésükben legyenek képesek a 3 éves nevelési folyamat eredményeként ismereteik rendezésére. Legyen igényük az újabb ismeretszerzés. Óvodánkban a játék a fejlődés és a fejlesztés legfőbb eszköze. Az óvodáskor végére a gyermek a különbözőségekkel természetes módon éljen együtt, korának megfelelően empatikus, szolidális játszótárs, csoporttárs.

8 Óvodaképünk Óvodánkban olyan pedagógiai környezetet alakítunk ki ahol a befogadó attitűd természetessé válik az óvodapedagógus a nevelőmunkát segítő munkatársak, a szülők a gyermekek számára egyaránt. Minden gyermeknek joga van arra, hogy egyediségéhez optimálisan illeszkedő pedagógiai rendszerben a számára legkevésbé korlátozó és legkevésbé szegregált környezetben nevelkedjen. Alapvető céljaink feladataink Óvodánkban nevelési-pedagógiai cél a gyermeki személyiség kibontakoztatása az életkori és egyéb sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, kétnyelvű környezetben. Célunk, hogy a gyermeket a 3 éves nevelési folyamatban sokoldalú képességfejlesztéssel a német nyelvű szituatív beszédig eljuttatni. Cél az általános iskolaképesség elérése, ezen kívül a német kisebbség még élő hagyományainak, szokásainak megismertetése, nyelvének, kultúrájának ápolása az óvodások hétköznapi tevékenységrendszerében, ünnepeken. Az óvodás gyermek legfőbb tevékenységformája a játék. Ezért programunkban erre különös hangsúlyt fektetünk. Erkölcsi- szociális érzelmek alakításának feladatai: - érzelmi biztonságot nyújtószeretetteljes családias légkör megteremtése - olyan óvodai élet szervezése, melyben sok a közös élmény, közös tevékenység. A közös együttlétek erősítenek meg olyan erkölcsi tulajdonságokat, mint pl. segítőkészség, szabálytartás - az érzelmekre épülő kapcsoloatteremtő képességek megerősítése segítse a barátkozást, tegye lehetővé, hogy minden gyermek megtalálhassa a helyét, szerepét a csoportban Esztétikai érzelmek alakítása a csoprtban - Egészséges, esztétikus környezet biztosítása, hogy segítse a szépérzék kialakulását. Az ízlésformálás jelenjen meg az óvoda mindennapjaiban, a természetben, tárgyi és társadalmi környezetben egyaránt. Az intelektuális érzelmek kialakításának feladatai: Játék - a gyermek kíváncsisága fejlessze az értelmi képességeit, az érzékelést, az észlelést, az emlékezetet, a figyelmet, képzeletet, gondolkodást- különös tekintettel a kreativitásra; - a meghitt beszélgetések erősítsék a gyermekek kommunikációs aktivitását, beszédkedvét - a játékot alapvető és legfőbb tevékenységformának tekintjük - segítenünk kell, hogy a játék minél sokrétübb tevékenységgé váljon

9 Mozgás, testnevelés Ének- zene - a játékhoz szükséges feltételek biztosításával lehetőséget adunk a gyermeki benyomások, tapaszteletok feldolgozására - a gyermek anyanyelvén képes játszani, ezért a játékban jól fejlesztehtők az egyéni képességek (pl. nagyon jól használható a szókincsbővítésre a német nyelvű memóriajáték) - a gyermekek a természetes mozgását, a testi képességeiket fejlesztjük - a kisebbségi nyelv fejlesztésében ez passzív szókincset jelent, elsősorban a megértést várjuk el - a mozgásos népi gyermekjátékokkal hagyományt ápolunk - fontosnak tartjuk a zenei élményhez való juttatást - zenei hallásukat, ritmusérzéküket fejlesztjük - az érzelmeken keresztül megszerettettjük az éneklést, énekes játékokat - tapasztalással segítjük a felismerést, hogy énekelni mienden nyelven jó - kissebsségi nyelven aktív szókincset szertnénk kialakítani a nemzetiségi mondókák, dalok segítségével Rajzolás, mintázás, kézimunka - a térbeli tájékozódás és rendező képességet alakítjuk az esztétikai érzék fejlesztésével - a különböző technikákban nemzetiségi sajátosságokkal ismertejük meg a gyermekeket (pl. agyagozás, gyöngyfűzés) - ezzela tevékenységformával a passzív másodnyelvi szókincset szeretnénk gyarapítani, élmények, tárgyak, eszközök megnevezésével Kommunikációs képességfejlesztés- vers, mese Tanulás - a világ megismerését, az önismeret mélyítését segítjük - rövid népmesék történetek közvetítésésvelidentitást alapozunk - hasonlóságok, különbségek érzékeltetésével (magyar- német) más kultúrák iránti érdeklődést erősítjük - dramatizálással, bábozással, önálló mesemondással a beszédkészséget fejlesztjük - valamennyi képességkörben spontán és szervezett tanulási helyzetekben adunk lehetőséget az ismeretek bővítésére - a különböző tanulási helyzetekben a szándékos figyelem erősítését segítjük, a figyelem terjedelmének, tartamának növelésével. Cél az iskolaérettség és a figyelem átvitele Munka jellegű tevékenység - célunk, hogy ezekben a tevékenységekben olyan készségek és tulajdonságok alakuljanak ki, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatait

10 - pozitív értékeléssel, megerősítéssel kívánjuk elérni, hogy a gyermekek szívesen vállaljanak feladatokat, egyéni megbízást - kisebbségi nyelvi ismereteik, szókincsük az eszközök megismerésével bővül Az óvodai élet megszervezése Az óvodai élet megszervezésének elvei Napirend, heti rend a párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek tervezésére, szervezésére. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez a gyermek egyéni szükségleteihez, tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. Heti rendünk, napirendünk A szervezett tanítás formái: Hetente: - kötelező - mozgás, matematika, - kötetlen - K O M P L E X - rajzolás, mintázás, kézi munka, - vers, mese, - ének, zene, énekes játék, - külső világ tevékeny megismerése, - nemzetiségi nyelv elsajátítása. Programunk napirendje: (szeptember 01. május 31.) Időtartam Tevékenység A gyermekek fogadása, játék, egyéb szabadon választott tevékenység, mindennapos testnevelés, Testápolási teendők, terítés, reggeli, Játék, kezdeményezések, foglalkozások, egyéni képességek fejlesztése, gyümölcsfogyasztás, Játék a szabadban, séta, levegőzés,

11 Testápolási teendők, terítés, ebéd, munka jellegű tevékenységek, testápolási teendők, Pihenés, alvás mesével, Folyamatos ébresztés, öltözködés, munka jellegű feladatok, testápolási teendők, uzsonna, Játék a teremben, illetve a szabadban, Közös játék, rendrakás. Programunk napirendje ( június 01. augusztus 31.) Időtartam Tevékenység A gyermekek fogadása, játék, egyéb szabadon választott tevékenység, mindennapos testnevelés, Testápolási teendők, terítés, reggeli, Játék, egyéb szabadon választott tevékenység, játék a szabadban, séta, levegőzés, Testápolási teendők, terítés, ebéd, munka jellegű tevékenységek, testápolási teendők, Pihenés, alvás mesével, Folyamatos ébresztés, öltözködés, munka jellegű feladatok, testápolási teendők, uzsonna, Játék a teremben, illetve a szabadban, Közös játék, rendrakás. Az óvodába lépés feltételei: Óvodánk nemzetiségi óvodaként a 3. életévüket betöltött, többnyire nemzetiségi származású és a kisebbségi nyelv iránt érdeklődő szülők gyermekeit fogadja.

12 Kötelező a körzeten belüli gyermekek felvétele, a nemzetiségi származás elsőbbséget élvez. Az iskolai alkalmasság: A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére 6-7 éves korra belép a lassú átmenetnek abba az állapotba, amelyben az óvodásból iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, amelynek mindegyike egyaránt szükséges a sikeres iskolai munkához. a.) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hat éves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltozás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. b.) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak,a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél - az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama, a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés, - megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, könnyebbé válik a megosztása és átvitele, - a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is kialakulóban van. Az egészségesen fejlődő gyermek - érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni; minden szófajt használ; különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek); végé tudja hallgatni és megérti mások beszédét, - elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri, a gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak. c.) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi. A szociálisan érett gyermek - egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei kielégítését,

13 - feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásában, a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. Az óvodai nevelés feladatai Az óvodai nevelés általános feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: - az egészséges életmód alakítása, - az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, - az anyanyelvi,- értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. Az egészséges életmód alakítása Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása kiemelt jelentőségű. Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének elősegítése. Ezen belül: - a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; - a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; - a gyermek testi képességei fejlődésének segítése; - a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; - az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása; - a gyermek személyes belső környezetének, testi, lelki, szociális egészségének gondozása, - környezettudatos magatartás megalapozása (szelektív hulladékgyűjtés, a háztartásban felesleges csomagolóanyagok gyűjtése óvodai felhasználásra) - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása a megfelelő szakemberek bevonásával, a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 1. Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyereket az

14 óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott szeretetteli légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy - már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket; - az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze; - az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését és éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező önérvényesítő törekvéseinek; - az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse természetes társas szükségleteit; nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére. 2.A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös tevékenységek gyakorlása. Az óvodai élet szervezése segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint pl.: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, a szokás-és normarendszerének megalapozását. 3. A gyermek nyitottságára építve az óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja. 4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. 5. A nehezen szocialízálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi, értelmi vagy hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, az elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést igényel, szükség esetén megfelelő szakemberek (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus) közreműködésével. Az anyanyelvi, - az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 1. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása beszélő környezettel, helyes minta és szabályközvetítéssel ( a javítgatás elkerülésével)- az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzésére a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani. 2. Az óvoda a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára mint életkori sajátosságra valamint meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítson a gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 3. Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése.

15 Hagyományőrzés, népszokások: Őszi ünnepkör A természet fokozatosan felkészül az évszakváltozásra, a téli időjárásra. Elkezdődik a természetben a fák, bokrok lombkoronájának ezerszínűsége és a lombhullatás. Lassan elrepülnek a költöző madaraink.(gólya, fecske) Helyettük megjelennek az idegen, hozzánk költöző madarak.(varjak megjelenése) Az ősz a nagy betakarításos munkák ideje is. Ekkor megfigyeljük ezeket a változásokat, gyűjtögetünk (terméseket, leveleket) séták alkalmával, valamint beszélgetünk róla. Szeptember Búcsú szeptember 12. Mária nap. A helyi hagyományok szerint ezen a napon szentelték fel a Templomot, ezért a Mária napot követő hétvégén tartják a Búcsút, amely országos hírű 3 napos. Ez alatt a 3 nap alatt (szombat, vasárnap, hétfő), a családok együtt ünnepelnek az ideérkező vendégekkel, rokonokkal (akik Németországból térnek haza). A nemzetiségi iskola és az óvoda ez alatt bezár.(mindkét intézmény a Búcsútér két oldalán helyezkedik el az Epres területén illetve a 4-es Fő út mentén.) Óvodánkban beszélgetünk a helyi búcsúval kapcsolatos szokásokról és pénteken kisétálunk a gyermekekkel az Epresbe és megtekintjük a már felállított sátrakat, hintákat, szórakozási lehetőségeket. Káposztafeszt Terményünnep (szeptember utolsó hétvégéjén) A vecsési Káposztafeszt a helyi nemzetiségi lakosság kezdeményezésére a káposzta termelés évszázados múltjának és a fejlődés útjának méltó ünneplésére, és a savanyított káposzta illetve más savanyúságok népszerűsítésének céljából alakult újabb hagyomány, amely az országos Fesztiválok rangsorába emelkedett már, újabb és újabb ötletekkel gazdagodva, emelt színvonalon. A Káposztafesztet megelőző héten a káposztával kapcsolatos verseket, énekeket, játékokat tanulunk. A rendezvényen résztvesznek a gyermekek ügyességi játékokkal, (pl.: káposztahordás, akadályfutás stb), illetve a felvonuláson is óvónők, dajkák kíséretével. Igény szerint a kulturális programokban Trachtban nemzetiségi tánccal, műsorral.(városi szervezésben) Partnerkapcsolatok építésének lehetősége, meghívások kapcsán. Október Szüret Szüreti bál (Termények, gyümölcsök gyűjtése) A betakarítási munkák egyike a szüret is. A szőlők leszüretelésének munkájával kapcsolatos folyamatok, használati eszközök megismerése fontos a gyermek számára. Különböző szőlőfajták begyűjtése, must kóstolása, ízlelése. A szürettel kapcsolatos hagyományok megismertetése sokrétűen.(beszélgetések, fotógyűjtés, egyszerű munkafolyamatok megtekintése, séta a családokhoz ahol még foglalkoznak borkészítéssel.) Városunkban évszázados hagyomány a Szüreti Bál. A fiatal legények, lányok csikósruhába öltözve járják be az utcákat. A fiúk lóháton, lovas kocsik kíséretében gyűjtik össze a lányokat, akik szépen feldiszített szőlős koszorút tartva ülnek a lovas kocsin. Táncot tanulnak erre az alkalomra és ezt a fogadó udvaron eltáncolják az összegyűlt közönségnek, majd megnyitják az esti bált. A mulatság reggelig tart, a csőszködés csak éjfélig. A hagyományról beszélgetünk az óvódban és a gyermekek a szülőkkel nézhetik meg ezt a hagyományt.

16 Termények, gyümölcsöcsök, zöldségek gyűjtése Óvodánkban a csoportok, egyénileg és csoportosan is gyűjtik a folyamatosan érő őzi gyümölcsöket, terményeket. Közösen elfogyasztják a gyümölcsöket, zöldségeket. (alma, szilva körte és csonthéjasok, répa, karalábé stb.) A kóstoláson kívül mindenféle terményeket használnak fel kreatív együtt munkálkodás során. (Terménybábok, figurák készítése) November Márton nap Szent Márton római katonatiszt volt. Savariában Szombathelyen született. A középkor egyik legismertebb szentje. Oltárképek, helynevek és legendák őrzik emlékét. A legismertebb legenda, amikor a város kapujában éhező, fázó koldussal megosztja köpenyét, mivel neki sem volt egyebe (pénz, étel, hajlék hiánya) Márton napján az emberek sokat etek-itak. Az étel főszereplője a libapecsenye volt, hogy a következő évben is gazdag legyen a termés. Az elkészített liba csontjából megjósolták a téli időjárást, ekkor kóstolták meg az újbort is. Az óvodánkban bevezettük a Márton napi megemlékezést, a szülők bevonásával. Mindig a napján, november 11-én tartjuk meg a Márton napi lampionos felvonulást, amely az óvoda előtti gyülekezéssel indul, és a katolikus templomunkban teljesedik ki, a nagycsoportosok Márton köpenyfelező vagy püspöki legendájának német nyelvű dramatizálásával. A Martinszug -ot (felvonulást) megelőző héten csoportjaink a szülők segítségével úgynevezett munka délutánon elkészítik a lampionokat. Megszervezzük a szülőkkel közösen a tea és perec osztását a templom előtt, hogy jelképesen mindenki megoszthassa a perecét valakivel (köpenyfelezést szimbolizálva). Megemlékezést a helyi fúvós zenészek is segítik a Márton napi dalok játékával az utcán való felvonulásban. Az óvoda által szervezett felvonulás végén a helyi borászok is jelen vannak egy kis újbor kóstolóval. A társintézményekből (iskolák, óvodák, önkormányzatok) is jelen vannak a rendezvényünkön, és természetesen az érdeklődő lakosság is. Őszi ünnepkör tenni valói. - termények, levelek, gyümölcsök, zöldségek gyűjtésének szervezése - gyümölcs, zöldség ízleltetése, gyümölcsnapok szervezése - felkészülés, felkészítés az őszi közös rendezvényekre (Káposztafeszt, Márton nap) Téli ünnepkőr December Advent A keresztény ünnep hagyományaihoz tartozik. Az óvodában, a csoportokban adventi naptárokat készítünk. A meglepetések tarsólyában helyet kapnak az ünnephez tartozó mondókák, versek, énekek, mesék, zenék vagy kézműves meglepetések, édességek, játékok. Ezeket az óvónők készítik elő a gyermeke számára, a megfelelő eszközök biztosításával (technikai eszközök zenéhez, zenehallgatáshoz; énekhez hangszerek). Óvodánkban évek óta kialakított szokás van. Egy darab közös fenyőt fát díszitűnk fel hétről-hétre miközben közösen (minden csoport gyermekei és felnőttjei) énekelünk adventi és karácsonyi Dalokat, az adott adventi hét pénteki napján. Meggyújtjuk a csoportokban előkészített adventi gyertyát. Az ünnepváráshoz illő szelíd ízléssel környezetett hozzunk létre a gyermekek számára (előtér, csoport szobák, udvari fa, ajándékok készítése). Mikulás (december 6.) Miklós napja, december 6. Szent Miklós püspök emlék napja. Ez a hagyomány a Miklós járás német területről származik és Szent Miklós történetéhez kapcsolódik. A szegény családokat

17 megajándékozó Szent Miklós története nyomán XVI.század óta adományozó a Mikulás. Az óvodában nagy öröm, ha találkoznak a gyermekek a mikulással. A gyermeke és az óvónők feldíszítik a csoport szobát és kis műsorral (vers, ének) fogadják a mikulást. Nálunk ez a hagyomány. Luca napja (december 13.) Szent Luca szembetegek védőszentje. A néphit Lucája részben termékenységet ad, részben büntető. Megbünteti a napján sütő, mosó, szövő tehát a dolog tiltást megszegő nőket. Ekkor kezdték el készíteni a Luca székét is, amely 13 napon át, készült 13 féle fából. A néphit szerint, aki a karácsonyi éjféli misén felállt erre a székre, megláthatta a boszorkányokat. Luca napján az asszonyoknak nem volt szabad dolgozniuk. Az emberek ettől a naptól számították a napot rövidülését, az éjszakák hosszabbodását. Nálunk szokás volt ezen a napon a búzaültetés, amelyet az emberek a karácsonyi asztalukra tettek vagy egymásnak is elküldték. Karácsony után ezt etették mag az állatokkal, hogy megóvják őket a rontástól. Az óvodánkban is ültetünk tejfölös poharakba, cserepekbe búzát, hogy a gyermekek hazavihessék. Karácsony (december ) A kereszténység legszebb ünnepe, Jézus születésének napja. Nálunk is a karácsony előtti estéken házról-házra járnak a betlehemesek. Az óvodában a nagycsoport eljátszza a betlehemes játékot a többi gyermek számára. a meggyújtott gyertyák jelzik az ünnep közeledtét. Az óvoda, iskola közötti kapcsolat állomása az iskola részéről történő meghívás a karácsonyi műsoruk megtekintése. Advent utolsó napjaiban átmegyünk az iskolába és megnézzük a karácsonyi műsorukat. Az iskolások kedveskednek az óvodásoknak apró ajándékkal, amelyet saját maguk készítetek. Február Farsang Rétes evés Vízkereszttől, hamvazó szerdáig tart. Óvodánk mind az öt csoportja együtt farsangol reggeltől hazamenetelig. Reggel felveszik a jelmezeiket aztán a csoportban fényképezkednek. Fánkot, süteményt esznek, szörpöt, üdítőt isznak. Az óvoda aulájában van lehetőségük a csoportoknak közösen táncolni, mulatozni. Az óvó nénik interaktív részvétellel segítik a gyermekek szórakozását. A gyermekeknek íródott zenén kívül helyet kap a nemzetiségi zenei hagyomány, báli zene (fúvós zene és erre hagyományőrző tánc). Rétes evés Struhdel essen A hagyomány a németnemzetiségi lakosság körében alakult ki. A farsang utolsó 3 napjához kapcsolódva. Az iskola aulájában szervezi meg minden évben a Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat. Az óvoda nagycsoportosai vagy középsősei német nyelvű dramatikus játékkal mutatja be a leány kikérős farsang hétfői szokást, amely mindig zenével, tánccal zárul. Kedvelt farsangi sütemények közé tartozik a fánk, rétes. Régen a farsang keddjén tovább szórakoztak és készültek a farsang végére, a hamvazó szerdára, a böjt kezdetére. A tél temetése = farsang temetése. Az utolsó két nap szokásait az iskolások jelenítik meg dramatikus játékkal. A szülök, nagyszülők fánkot, rétest sütnek otthon, majd elhozzák a rendezvényre kínálni, kóstoltatni. A délután kezdődő programot estébe nyúló táncmulatság fejezi be. Téli ünnepkör tennivalói: - madáretetők felállítása és ezek rendszeres feltöltése - téli hagyományos játékok játszása (hóemberkészítés, hógolyózás, szánkózás intenzív mozgásos játékok)

18 Tavaszi ünnepkör Március Március Sándor, József, Benedek Húsvét Tojásfutás Első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap. A kereszténység legnagyobb ünnepe, Krisztus feltámadása. Óvodánkban feldíszítjük a csoportszobákat tavaszi ágakat tároló vázákkal, hímes tojásokkal teli kosárkákkal. A gyermekek az ajándékaikat bokrok alján, saját maguk készítette fészekben kereshetik meg. Húsvét utáni első óvodai napon a fiúk meglocsolják a lányokat, asszonyokat, amit ők ajándékkal viszonoznak. Vecsésen hagyomány a tojásfutás, húsvét hétfő délután, amit a gyermekek szüleikkel együtt néznek meg és utána a csoportban, ezeket az élményeket elmesélik. Az eredeti hagyomány szerint a fiatal legényekből álló bandák versenyeztek, a homokbuckákban elhelyezett tojások gyors összeszedésével. Az összeszedett tojásokat vizes dézsába, vajlingba gyűjtötték egy lovas kocsira. Az ép tojásokból rántottát készítettek és zenekarral együtt elfogyasztották. Napjainkban az óvódás korúak, iskolások, a fiatalok, felnőttek csapatai versenyeznek egymással. A tojásfutás után, ma már zenekarral egy utcabál alakul ki, ahol a gyermekek elsajátíthatják, akár a hagyományőrző táncainkat. Április Április vége Tavaszi Fesztivál (április utolsó hétvégéje) A város által szervezett kulturális programsorozat, ahol a város összes oktatási intézményeinek csoportjai, meghívott kultúrcsoportok, művészek vesznek részt. Óvodánkból is egy csoport néptánccal más táncos előadással vesz részt. A csoportválasztás, önkéntes jelentkezéssel történik az óvodán belül. Nemzetiségi délután Óvodatalálkozó Óvodánk legnagyobb hagyományos rendezvénye, amelyet a vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat segítségével szervezünk meg évente egyszer. Partner kapcsolataink révén a helyi németnemzetiségi óvodákon kívül, mindig hívunk más településekről óvodai csoportokat. Betekintést gyerünk ez által más települések kulturális hagyományaiba, megismerjük a mondókáikat, dalos játékaikat, táncaikat. Jól összehangolt munkával, feladatok felosztásával készítik elő ezt a rendezvényt az óvoda dolgozói. Bemutatkozik az Óvoda Német Nemzetiségi tánccsoportja és a nagycsoportosok, illetve vendég óvodák. A sikeres szervezés által az érdeklődés évről-évre növekszik. A csoportok mellet meghívjuk az adott települések Német Nemzetiségi Önkormányzatok tagjait, óvodavezetőket, kollégákat szakmai kötetlen beszélgetésre. A vendéglátásban a szülök is segítenek bennünket. Május Május 1. Májusfa állítás napja ősi tavaszi ünnep. Óvodánkba bevezettük a májusfaállítást. A gyermekekkel együtt feldíszítjük csoportonként az óvoda udvarán kiválasztott fákat. Szép időben a fa körül táncolunk, énekelünk. Az óvodában ezen a napon légvárat állítatunk, melyek a gyermekek egésznap ugrálhatnak. A gyermekeknek május botokat készítünk, amit hazavihetnek.

19 Anyák napja Évzáró Csoportok külön ünneplik az anyák napját, évzárót. Az óvónők megbeszélés alapján döntik el az időpontokat. Az óvoda aulájában zajlik az esemény, ahol a szülőknek is biztosítunk helyet. Az alkalomhoz illő versek, dalok, zenék, táncok, dalos játékok illetve mese előadásokat láthatnak, a szülök. Gyermeknap (május vége) Az óvoda udvarán a délelőtti órában szervezzük meg a gyermeknapot. Különböző játékos sportversenyeket, ügyességi feladatokat készítünk elő számukra. a játékok feladatok összeállításánál figyelembe vesszük a gyermekek testi képességeit, erejüket, ügyességüket, gyorsaságukat, állóképességüket és az egymásra figyelés szabályait.(kötélhúzás, zsákban ugrálás, seprűs labdaterelés, szörpivás, futóverseny, ugráló verseny stb.) A gyermekek versenyzését az óvónők által készített érmekkel jutalmazzuk, amit haza visznek a gyerekek. Ebéd után mindenki jutalom fagyit kap, valamelyik helyi cukrászdától az óvodába kiszállítva. Ballagás

20 Játék: A játék semmi mással nem helyettesíthető, önként vállalt tevékenység. A játék során fejlődik a megismerő tevékenység, pontosabbá válik a valóságról alkotott kép. Az óvodapedagógus feladatai: - A játékhoz szükséges feltételek biztosítása. A gyerekek szabadon dönthetnek arról, hogy a választott játékot kivel, mennyi ideig és milyen eszközökkel játsszák; - Játékban adunk lehetőséget az élmények feldolgozására, bővítésére; éves korban megjelenő játékfajták és azok tartalmának, minőségének gazdagítása a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembevételével; - Változatos tevékenykedés biztosítása az óvodai játékfajtákban; - Együttérzés, türelem, a gyermekek játékába való beleélés; - Ötletadás, témaválasztás, játékkezdeményezés. A fejlődés jellemzői óvodáskor végén: - játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték; - kitartóan, hosszú ideig képesek egy témában játszani; - ismert meséket dramatizálnak; A gyermekek tevékenységeik során szerzett tapasztalatok, élmények alapján tanulnak ésezáltal fejlődnek. A szociális és intellektuális tanulási képességek fej lődését az óvoda felerősíti. Az óvodás gyermekek értelmi képessége, emlékezete, figyelme leginkább a játékon keresztül fejlődik. Ehhez társulnak olyan szervezett tanulási foglakozások, amelyekben az óvónő irányítja a tapasztalatszerzést. A spontán és szervezett tanulási helyzetekben a szándékos figyelem erősítését segítjük a figyelem terjedelmének, tartalmának növelésével. ErősÍtjük a felismerés képessége mellett a felidézést. A szervezett tanulás formái óvodánkban: Általában kötelező: mozgás, mozgásos játékok, matematika, dramatikus játékok. Általában kötetlen: rajz, mintázás kézimunka, ének-zene, a környezet megismertetése, megszerettetése vers, mese, dramatikus játékok. Szervezett tanulás munkaformái: Frontális: mozgás, énekes játékok, dramatikus játék. Mikrocsoportos: rajz, mintázás, kézimunka, könyv tevékeny megszerettetése. Egyéni: részképességek fejlesztése egyéni igények szerint. Az óvónők döntik el, hogy mikor melyiket használják, szabadságuk biztosított. A szervezett tanulási időkeret korcsoportonként eltérő: 3-4évesek: 4-5 évesek 5-7 évesek

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Fenntartó címe, telefonszáma 2220. Vecsés, Szent István tér 1. 06 29 352 000

Fenntartó címe, telefonszáma 2220. Vecsés, Szent István tér 1. 06 29 352 000 Az óvoda jogi státusza, feladatai Az óvoda neve : Székhelye : Falusi Nemzetiségi Óvoda Dorfkindergarten Wetschesch Vecsés Telefonszám, fax : 06 29 350 310 Intézmény típusa: Napköziotthonos Az óvoda alapító

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm.

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Tartalom

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Tartalom OAP 1 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

A Szakmai Biztosság javaslatai alapján készült el az Alapprogram módosítását tartalmazó előterjesztés.

A Szakmai Biztosság javaslatai alapján készült el az Alapprogram módosítását tartalmazó előterjesztés. Összefoglaló Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításához Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának (a továbbiakban. Alapprogram) kiadásáról

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

A Kormány /2012. (...) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

A Kormány /2012. (...) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az Országgyűlés által elfogadott és új alapelvekre helyezett nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény eredményes végrehajtása szükségessé teszi, hogy a köznevelés rendszerébe tartozó óvodai nevelést

Részletesebben

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK Szolnok Városi Óvodák pedagógiai program Szivárvány Óvoda programrésze - 2013 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyzetelemzés 3 1.1 Óvodánk bemutatása 3 1.2 Humán erőforrásaink 3 1.3 Óvodánk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 2009 2012 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a)

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

Fogalmi segédlet a célok és feladatok megfogalmazásához

Fogalmi segédlet a célok és feladatok megfogalmazásához Körmöci Katalin, főszerkesztő Óvodai Nevelés Fogalmi segédlet a célok és feladatok megfogalmazásához Cél fogalmi tisztázása Célként fogalmazható meg az, amire törekvésünk irányul, amely az egyén szükségleteitől

Részletesebben

Iskolanyitogató óvoda iskola átmenet

Iskolanyitogató óvoda iskola átmenet A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2. Iskolanyitogató óvoda iskola átmenet Saját innováció Kertvárosi Általános Művelődési Központ Kőrösi Csoma Sándor

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

KINDER OVI MAGÁNÓVODA NEMZETISÉGI (KÉTNYELVŰ) PROGRAMJA

KINDER OVI MAGÁNÓVODA NEMZETISÉGI (KÉTNYELVŰ) PROGRAMJA KINDER OVI MAGÁNÓVODA NEMZETISÉGI (KÉTNYELVŰ) PROGRAMJA 2013 OM azonosító: 027537 1/43 Gyermekekkel foglalkozni, az minden bizonnyal a leghálásabb munka, mi a Földön osztályrészünkül jutott, de saját tökéletesbítésünket

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

Közzétételi lista okt. 1.

Közzétételi lista okt. 1. Közzétételi lista 2016. okt. 1. A közfeladatot ellátó szerv; köznevelés: Óvoda Az óvoda neve: Ballószögi Csillagszem Óvoda OM: 202260 Címe: 6035 Ballószög, Zrínyi u.2. Telefon: 76/427-430 E-mail: ovoda@balloszog.hu

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése 2013. április 11. Témák A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése Nyári nyitva tartás Dugonics utcai óvoda: június 17.- július 19. Szőnyi utcai óvoda: július 19. augusztus 25.

Részletesebben