VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA"

Átírás

1 VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: dr. Wéber Attiláné Molnárné Mohos Magdolna Tóthné Vass Mária Székács Anita Hábelné Rákos Tünde Kuszkó Gabriella

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS Óvodánk specifikumai 3 2 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA Fenntartói elvárások A pedagógiai/ nevelési programunk kiemelt alapelvei Szervezeti működési alapelvek Minőségpolitikai nyilatkozat Minőségpolitikai céljaink 9 3 ÓVODÁNK MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE A minőségirányítási program törvényi háttere A minőségirányítási program célja, működtetése, szervezeti háttere A minőségpolitika megvalósítására vonatkozó vezetési feladatok Jogi megfelelés Stratégiai tervezés Éves tervezés Humán erőforrás menedzselés Partnerkapcsolatok működtetése Partnerazonosítás Igény-és elégedettségmérés Kommunikáció a partnerekkel Minőségügyi dokumentációk rendje A minőségpolitika megvalósítására vonatkozó mérési, ellenőrzési, értékelési feladatok Vezetői ellenőrzés Éves értékelés Gyermekek mérése, értékelése Az óvoda működésének értékelése Intézményünk értékelési rendszere Az óvodavezető és a vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelése Az óvodapedagógusok és a technikai dolgozók teljesítményértékelése Intézményi önértékelési rendszer kialakítása, működtetése Az intézmény működésének javítása, folyamatos fejlesztés MIP felülvizsgálata, értékelése, korrekciója 74 4 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK MELLÉKLETEK 79 2

3 1 BEVEZETÉS 1.1.Óvodánk specifikumai A Vackor óvodában, 1992-ben kezdtük meg a Játék- Mozgás- Kommunikáció program gyakorlati alkalmazását. Óvodásaink nevelése, fejlődése sokszínű tevékenykedésen keresztül valósul meg, melyhez a JMK-program fejlesztési rendszere ad útmutatót. Legfőbb feladatunk, hogy a legfontosabb partnereink, a gyermekek mindenekfölött álló érdekeit, jogait figyelembe vegyük, és életkori sajátosságaiknak megfelelően tervezzük tevékenységeiket, teremtsük meg a játék és az abban történő tanulás feltételeit, szervezeti kereteit. A kor kihívásának megfelelően programunk életmód-pedagógiájának fontos alapja a személyre szabott mozgásfejlesztés és sporttevékenység, melyet a szobában, tornateremben, udvaron, kirándulásokon és az uszodában egyaránt gyakorolunk. Minden alkalmat megragadunk az óvodai hagyományok kialakítására, ápolására és ünnepeink bensőségessé tételére, melyek partnereink számára nyitottak. A személyiségfejlesztés öt (három+kettő) átfogó nevelési területen valósul meg. A program alapkoncepciójának megfelelően a gyermek fő tevékenységi formái: a játék, a mozgás, a kommunikáció. Az ezekbe integrálódó, de a tapasztalatszerzés, a tudatos fejlesztés szempontjából elkülöníthető két komplex nevelési terület: a környezet megismerésére nevelés és a komplex esztétikai nevelés. Fontosnak tartjuk, hogy a közvetlen és tágabb környezet felfedezése során alakuljon a gyermekek pozitív érzelmi viszonya a természeti-, emberi-, tárgyi világ iránt. Programunk sajátossága az átjárhatóság rendszere (mely a nap egy meghatározott szakaszában a játszószobákba való átjárást jelenti). Közben a szobában maradt gyerekekkel (alacsonyabb létszám) az óvónő egyénileg, differenciáltan foglalkozhat. A játszószobák- tornaszoba, zeneszoba, kézműves szoba- a JMK-program nevelési folyamatának meghatározó színterei. A Mókus tagóvoda 1976 óta üzemel. Óvodánk programja a Külső világ tevékeny megismerése szellemében készült, elnyertük a Zöld Óvoda megtisztelő címet. Alapelvünk, hogy a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevételével, a gyerekek kíváncsiságára, együttműködésére alapozva alakítsuk pozitív beállítottságukat az őket körülvevő környezetre. Célunk a környezettel való harmonikus és egészséges együttélésre, környezetkímélő életmódra nevelés, illetve ezek alapjainak lerakása, a családok bevonásával (zöld jeles napok alkalmából családi játszódélután, madarász óvoda, erdei óvoda). Feladatunk a gyermeket körülvevő közvetlen természeti és társadalmi környezet megismertetése és megszerettetése. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a családi nevelésre építve, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével fejlesszük, alakítgassuk személyiségüket. Csoportjainkban van kombinált mozgást biztosító tornaszer, udvarunkra új, EU szabványnak megfelelő játékeszközöket telepítettünk, melyek alatt rugalmas talajborítás van, kialakítottunk 2 szintén gumiborítású sportpályát. Ezen kívül víztisztító készülékekkel rendelkezünk. Az óvoda dolgozói megalapították a Mókuskaland Egyesületet, melynek elsődleges célja az óvoda udvarán található játszószerek kiegészítése, újabbak vásárlása, biztonságosabbá tétele. Egyre több gyerek igényli a speciális nevelést, a másság kisebb tüneteit segítséggel kezeljük. Fontosnak tartjuk az évek során kialakult szokásaink megtartását, ápolását, hagyományaink megőrzését. 3

4 2 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA 2.1 Fenntartói elvárások Elvárások a minőségpolitikából Fejlesztési feladatok Az elvárások teljesítéséhez kapcsolódó feladataink Az együttműködés szinten tartása Elvárás: Az egymásra épülő intézménytípusok a gyermekek továbbhaladása érdekében működjenek együtt. Alakítson ki az óvoda az iskolával folyamatos szakmai kapcsolatot, biztosítsa a nagyos óvodapedagógusok tapasztalatszerzését az iskolai elvárásokkal kapcsolatban Elvárás: Az intézményrendszer működésében érvényesüljön a partnerközpontú szemlélet Elvárás: A minőségfejlesztés tervezett tevékenységeivel rendszerszerűen teremtsék meg az intézményműködés folyamatos fejlesztését. Rendszeresen mérjék fel a szülők, az óvoda dolgozóinak, a gyermekeket felvevő iskolák pedagógusainak elégedettségét. A folyamatos fejlesztés érdekében az éves munkatervben jelenjenek meg a fejlesztéssel kapcsolatos feladatok. Partnereink legalább 75%-ban legyenek elégedettek velünk, ha ez nem történik meg elvégezzük a szükséges korrekciókat. Az aktuális munkatervben a fejlesztéssel kapcsolatos feladatok rögzítése Elvárás: Intézményeinkben a helyi adottságokra épülő szakmai fejlesztés eredményeképpen az óvodák közötti különbségek csökkenjenek, vagyis a magasan teljesítők irányába mozduljon el az egész rendszer teljesítménye. A szülői és tanítói elégedettség növekedjék a szokásrend (öltözködés, étkezés), és az iskolaérettség (tartós figyelem, a másikra figyelés, stb.) megfelelő szintjének kialakításában. Az eddigi gyakorlat folytatása. 4

5 2. 2 Elvárás: A sokszínűség érvényesítése érdekében elvárjuk és biztosítjuk a feltételeket ahhoz, hogy az intézmények önálló arculattal, speciális szolgáltatások biztosításával feleljenek meg az intézményhasználók igényeinek. Mind a hatékony ismeretátadás, mind a sokoldalú személyiségfejlesztés terén teljesítsék a pedagógiai/nevelési programban foglaltakat Elvárás: Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala minőségpolitikájában szereplő ügyfélközpontúságot a közoktatási intézmények a partnerközpontú működéssel valósítsák meg Elvárás Gyermekközpontúság Elvárás A differenciálás-, integrálás egyensúlya a pedagógia minden területén Elvárás Óvodai intézmények számára a gyermekközpontúság a nevelési folyamatok fejlesztésében kell, hogy megjelenjék: mind az értelmi képességek, a kommunikáció fejlesztése, az életkori sajátosságoknak megfelelő foglalkoztatással. A játék váljék a személyiségfejlesztés mindennapi eszközévé. Az óvoda nevelési céljait rangsorolja, és a nevelési program egyéni arculatát megjelenítő célokat a napi gyakorlatban kiemelten érvényesítse. Építsen ki minőségfejlesztési rendszert, vagy a már kiépített meglévő minőségfejlesztési rendszerét működtesse. Az értelmi képességek optimális fejlesztése egyéni adottságok alapján. A mozgás megléte a mindennapi tevékenységben. Személyre szabott mozgásfejlesztés. A játékos tanulás és nevelés megvalósítása. Rangsoroljuk a Vackor óvoda nevelési céljait, mely megjelenik a játék-mozgás kommunikáció program tükrében. A Mókus Tagóvodában a környezet tevékeny megismerése hassa át a foglalkozási ágakat. Kapjanak új ismereteket, sajátítsák el a környezetvédelemmel kapcsolatos szokásokat. A természet jeles napjait továbbra is a szülőkkel együtt ünnepeljük meg. Előtérbe helyezzük az egyéni bánásmódot. Fogadják el a gyermekeket saját szüleik. Működtetjük a minőségfejlesztési rendszert. Személyiségfejlesztés az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével a helyi pedagógiai programjaink specifikumai alapján. A játékosság módszerével sajátítsák el a gyermekek a tanulás, nevelés kritériumait, az egyediség szem előtt tartásával. A tanulási feladatok integrálása a játékba. 5

6 3. 2 Elvárás: Erkölcsi nevelés 3. 3 Elvárás: Esélyegyenlőség: A tehetség-felismerés, a tehetséggondozás, a hátrányos helyzet szakszerű kezelése, felzárkóztató programok működtetése. A fenntartó elvárása, hogy az általa működtetett intézményrendszer maximálisan támogassa a gyerekek fejlődését, egyéni adottságaik, képességeik figyelembevételével Elvárás: Környezetvédelem, környezetkultúra fejlesztése 3. 5 Elvárás: Humán erőforrás fejlesztése 3. 6 Elvárás Kultúraközvetítés Az óvodai hagyományok ápolásával (ünnepélyekkel, az ünnepélyekhez kötődő tevékenységekkel) a hazafias érzés megalapozása. Az óvoda mindezen elvárásokat a következő feladatok végzésével támogassa: Adottságok felismerése Képességek fejlesztése (különös tekintettel a szóbeli képességekre) Tehetség támogatása Hátrányos helyzet felszámolására törekvés minden lehetséges módon Pedagógus továbbképzés támogatása az adott szakterületen A természetes környezet értékeinek megismertetése az óvoda közvetlen környezetében. Az eredményesen pályázó pedagógusok érdekeltségének megteremtése. Pályakezdő óvodapedagógusok szakmai támogatása. Mesék, dramatikus játékok útján, az iskola előkészítő évben. Ahol igény van rá, nemzeti, etnikai kisebbségi kultúrkincs felhasználásával is. A gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével továbbra is a megszokott hagyományaink szerint ünnepelünk. Kiemelt figyelmet fordítunk a prevenciós gyermekvédelemre. A hátrányos helyzetű családok támogatása a megfelelő fórumokhoz irányítással. A kollégák minél többen vegyenek részt ezekkel a témákkal foglalkozó továbbképzéseken. Séták, kirándulások alkalmával a gyermekek ismereteinek fejlesztése különös tekintettel Óbuda természeti értékeire. A természet jeles napjainak közös megünneplése a családokkal, játszódélután és kirándulás formájában. A Mókus Tagóvodában Madárovi szervezése a nagyobb gyermekek részére. Zöld óvoda kritérium rendszerének folyamatos megfelelés. Folyamatos fejlesztés az eljárásrendnek megfelelően. Komplex esztétikai neveléssel kultúraközvetítés. 6

7 Mókus Tagóvoda további intézményi céljai, amelyek nem a fenntartó elvárásaiból következnek Szabadidős programok szervezése Gyermekbarát udvar kialakítása Parkosítás Szelektív hulladékgyűjtés Ezen célok teljesítéséhez kapcsolódó feladatok A természet jeles napjainak megünneplése családokkal, ezekhez kapcsolódó hétvégi kirándulások, erdei óvoda. Több szakaszban folyamatosan a Mókuskaland Egyesülettel karöltve. Pormentesítés, az udvar talajegyenetlenségeinek megszüntetése, EU szabványos mozgásfejlesztő játékok beszerzése, focipálya kialakítása. Virágok ültetése és gondozása a gyerekekkel, a természet értékeinek gondozására nevelés. Műanyag hulladék gyűjtése újrahasznosításra, papírhulladék szelektálása. 7

8 2.2 A pedagógiai/ nevelési programunk kiemelt alapelvei Nevelési elveink és a program alkalmazásának alapfeltétele a nyitottság, egymás tisztelete, a folyamatos megbeszélés, értelmezés, elemzés és a feladatok összehangolása. Harmonikus személyiségfejlődéshez szükséges érzelmi biztonságot nyújtó, esztétikus, derűs, szeretetteljes óvodai légkört biztosítunk. Óvodapedagógusaink nevelői attitűdje meleg, elfogadó és ezt elvárjuk minden óvodánkban dolgozó munkatársunktól is. A családokkal való jó viszony és szoros együttműködés alapértékeink közé tartozik. A szülők az elsődleges nevelők, nevelési elveiket tisztelve, de segítve, alakítva neveljük a gyermekeket. A gyermekek testi- lelki szükségleteinek maximális figyelembevétele a nevelés folyamán. A gyermeki fejlődés, fejlesztés egyénhez igazodó megvalósulásának elősegítése. 2.3 Szervezeti működési alapelvek Az óvodavezető elkötelezett a minőség mellett. Az óvodánk partnereit (gyermekek, szülők, alkalmazottak, fenntartó ) megbecsüljük, igényeit előtérbe helyezzük. Munkánkat objektív tényadatok gyűjtésével és az erre alapozott döntések meghozatalával végezzük. A minőségbiztosítás módszereinek felhasználásával kreatívan és ésszerűen oldjuk meg problémáinkat. Folyamatos önértékelő tevékenységet végzünk, ösztönözzük a munkát, mely javítja munkánk minőségét, elősegíti a kommunikációt és az együttműködést. Óvodáink speciális programjai által képviselt értékeket beépítjük a napi nevelőmunkába. 8

9 2.4 Minőségpolitikai nyilatkozat Intézményünk, a Vackor Óvoda és Mókus Tagóvoda elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében arra, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben törekszik kielégíteni, folyamatosan figyelve és rugalmasan alkalmazkodva az óvodánkat ért kihívásokhoz. Intézményünk elsősorban a gyerekek igényeinek kíván megfelelni, és érdekeiket szolgálni. Fontosnak tartjuk az egyéniség kialakítását, az én-fejlődést, a hátrányok leküzdését, a kiemelkedő képességek kezelését, kibontakoztatását; az esélyegyenlőség megteremtését, a sikeres iskolai beilleszkedést. Óvodavezetésünk elkötelezett a már életbe léptetett minőségirányítási rendszer működtetésében és biztosítja a hatékony működéshez szükséges feltételeket. Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája az alkalmazottak tematikus ön- és továbbképzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése. Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minőségének fejlesztése minden munkatárs személyes felelőssége. 2.5 Minőségpolitikai céljaink Magas színvonalon végezni nevelési feladatainkat, hogy minden évben túljelentkezés legyen óvodánkban. Alkalmazotti testületünk munkájában legyen a minőség iránt elkötelezett. Az évenkénti, gyermeki elégedettségmérés során, a mosolygós archoz elhelyezett fotók száma legalább 75%-ot mutasson óvodaátlagban. Az iskola visszajelzésének elégedettségi mutatója a kimenő gyerekeinkről legalább 85 %- ot mutasson minden évben. Minőségirányítási rendszerünk kiépítése után célunk annak elérése, hogy a minőségfejlesztés hatékony eszközként segítse a tartalmi munka szinten tartását, fejlesztését. A realitás szintjén a partneri igények, elvárások folyamatos figyelemmel kísérése, beépítése a nevelőmunkába. Fejlett szervezeti kultúránk szinten tartása. Szakmailag jól felkészült legyen alkalmazotti testületünk. Az óvodapedagógusoknak szervezett, érdeklődési körüknek megfelelően választott bemutatón, tanfolyamon, továbbképzésen mindenki részt vesz. Intézményi szintű értékelési rendszer működtetése, annak érdekében, hogy a helyzetelemzés, tervezés objektív tényeken alapuljon; a folyamatos fejlesztés alapja legyen a minőségi munkavégzésnek. A dolgozói elégedettségmutatók értéke legalább 75%-ot mutasson a következő években. 9

10 3 ÓVODÁNK MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE 3.1 A minőségirányítási program törvényi háttere A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény júniusban módosított változata (85. ) január 31.-ével az önkormányzati fenntartók, (40. ) június 30.-ával minden közoktatási intézmény számára minőségirányítási program készítését és alkalmazását írja elő. 40 (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadás előtt be kell szerezni a Szülői Szervezet {Kt. 59 } véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. (12) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minőségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 54 (1) A közoktatási intézmény vezetője a felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési megtartásával gyakorolhatja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának működéséért 10

11 3.2 A minőségirányítási program célja, működtetése, szervezeti háttere A minőségfejlesztési rendszer olyan szabályok, szabályozások összessége, amelyek a minőségpolitikában megfogalmazott, annak mentén kitűzött célok megvalósítását és a megvalósulás folyamatát segítik. A minőségfejlesztési rendszer kiépítésével, bevezetésével az volt a célunk, hogy feltárjuk az intézmény működésének erősségeit, a működésben rejlő problémákat, a szervezeti konfliktusok forrásait, a szervezeti kultúra jellemzőit, a pedagógiai munka és a szervezeti működés erősségeit és fejlesztendő területeit, a vezetés irányító munkájának hatékonyságát. Az óvoda minőségfejlesztési rendszerének működtetésében, nagymértékben támaszkodunk partnereink véleményére, igényeire és az intézményi önértékelés eredményeire. Az alkalmazotti kör aktív közreműködésével folyamatosan keressük a problémák megoldásait, a fejlesztési lehetőségeket, megtervezzük és végrehajtjuk azokat az intézkedéseket, melyek a minőségpolitikában megfogalmazott fejlesztési célok alapján biztosítják a szervezet folyamatos fejlődését. A minőségirányítási ellenőrzi, méri, értékeli a változások hatását. A Vackor Óvoda Mókus Tagóvoda Minőségirányítási Programjának működéséért az óvodavezető a felelős. A 30 fős pedagógiai gárda teszi indokolttá, hogy minőségirányítási unk 4 főből áll, közülük kerül ki a vezetője. A feladata a minőségügyi rendszer kialakítása, bevezetése és karbantartása, a minőségirányítási feladatok végrehajtásának ellenőrzése, javaslattétel a fejlesztésre, valamint beszámolási kötelezettség a minőségirányítási rendszer működéséről az óvoda vezetőjének. A minőségirányítási működésének belső rendjét, a külső kapcsolattartást, feladatkörét, jogosítványait, döntési kompetenciáit a Működési Szabályzat tartalmazza, mely a Minőségügyi Kézikönyvünkben található. Tagóvoda vezető helyettes Munkaközösség vezetők Minőségirányítási vezető Technikai dolgozók Óvodapedagógusok Minőségirányítási Minőségfejlesztési munkánkban a Comenius I. programot fejeztük be, mely a partnerközpontú működésről szól. A MIP felülvizsgálatát 5 évenként, illetve a törvényi változásoknak megfelelően végezzük. A MIP működtetése felelősségteljes, időigényes munka, amelynek minőségi elvégzéséhez heti 3 óra közös munka szükséges. 11

12 3.3 A minőségpolitika megvalósítására vonatkozó vezetési feladatok Az óvoda vezetőinek felelőssége, hogy az alkalmazottakban fejlesszék a minőségtudatot, szakmai hozzáértést, hogy a minőségi előírásokat betartassák, a hiányosságokat jelezzék, és aktívan vegyenek részt az óvodai tevékenység folyamatos javításában. Az intézményi célkitűzések megvalósítása érdekében gondoskodjanak arról, hogy az óvoda dolgozói a szükséges képzéseket elvégezzék, motiválják a dolgozókat, hogy a folyamatos javítás elvét érvényesítsék munkájukban, hogy legyenek tisztában a munkájukhoz kapcsolódó minőségi igényekkel. Az óvodavezető készíti el a minőségfejlesztési tervet a minőségfejlesztési tagjainak aktív közreműködésével. Szervezetet hoz létre és működtet a minőségfejlesztési terv végrehajtására. Elkészíti, és rendszeresen felülvizsgálja az intézmény stratégiai terveit. Biztosítja a működés feltételeit, az óvoda jogszerű működését, lehetőséget nyújt a jogi követelmények megismerésére. Megteremti az intézményi dokumentumok összhangját a változó jogszabályokkal. Kapcsolatot tart fenn és koordinálja a partnerekkel az együttműködést. Biztosítja az intézményben jogaik gyakorlását. Menedzseli az intézményt, és személyes példamutatással segíti a rendszer megvalósulását, valamint felügyeli a rendszer működését Jogi megfelelés Az intézményvezetés egyik legfontosabb felelőssége a jogi dokumentumok megismerése és betartása, mivel ez biztosítja az intézmény számára a törvényes működést. Vezetésünk folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. A hozzáférhetőség biztosítása Az intézményi működést szabályozó jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők a CD jogtárban. A jogtár tartalmát folyamatosan frissítjük és aktualizáljuk. Ezen kívül rendszeresen járatjuk a Korszerű Iskolavezetés, az Óvodavezetési Ismeretek, a Közalkalmazotti jogviszony kézikönyve és az Iskolaszolga köteteit. A megismerés biztosítása A beérkező információk tartalmát az óvodavezető, a tagóvoda vezető, vagy az óvodatitkárok tekintik át. A működést befolyásoló fontos információkat a faliújságon teszi közzé. A pedagógiai jellegű információkat heti munkatársi értekezletek keretében tárja az óvodapedagógusok elé. Biztosítja a közalkalmazotti tanács részére, hogy az újonnan megjelenő jogszabályok munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos vonatkozásait megismerjék. A friss információk megjelenéséről az információfelelős az információs táblán tájékoztat. A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az óvodánkban: egyrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése, ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó belső ellenőre rendszeresen, másrészt az intézmény vezetője a közalkalmazotti tanács számára véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi. 12

13 3.3.2 Stratégiai tervezés A stratégiai tervezési folyamat tartalmazza az intézmény működését hosszú távon meghatározó dokumentum elkészítésének rendjét, tartalmát. START Törvényi szabályozások 1. A KT és szükséges törvényi szabályozások megismerése HPP Partneri igény- és elégedettségmérés eredményei Nevelőtestület 2. A HPP módosítandó, kiegészítendő területeinek számbavétele 3. Munkaok létrehozása a szabályozandó területekre Azonosított területek, folyamatok Megalakult munkaok listája 4. A területek szétosztása a ok között 5. Nevelőtestület tájékoztatása a ok megalakulásáról és az első olvasat előterjesztésének idejéről A területekhez rendelt munkaok listája Jegyzőkönyv HPP Törvényi szabályozások 6. A munkaok elemző munkája Javaslat a módosításokra HPP 7. A ok együttes és kölcsönös megbeszélése, a módosító javaslatok elfogadása Hiányok pótlása Módosító javaslatok 9. Javaslatok elfogadása NEM Módosító javaslatok, kiegészítések IGEN A 1. 13

14 A 1. Módosító javaslatok, kiegészítések 9. Nevelőtestületi értekezlet az elemző munka és a módosító javaslatok megvitatása HPP Módosítások Törvényi szabályozások 10. Módosítások, kiegészítések beépítése a programba 11. A teljes program ellenőrzése, összevetése a törvényi előírásokkal Kiegészített PP Kiegészített PP 12.A törvényi előírásoknak megfelel-e? NEM HPP fejlesztési módosításai IGEN 13. Testületi vita Jegyzőkönyv 14. Elfogadta-e? NEM Kiegészített PP 15. Módosított PP véleményeztetése a SZSZ-tel Jegyzőkönyv 16. Elfogadják-e? NEM Elkészült HPP IGEN 17. A HPP-t megismerteti a közvetlen partnerekkel Jegyzőkönyv Új HPP 18. Felterjesztés a Fenntartóhoz STOP 14

15 A folyamat leírása 1. A HPP (Helyi Pedagógiai Program) felülvizsgálata szeptemberben, 5 évenként történik. Első lépésként az óvoda vezetése felülvizsgálja a KT-t (Közoktatási Törvény) és a szükséges törvényi szabályozásokat. 2. A megbízott nevelőtestületi tagok feltérképezik, majd azonosítják a HPP módosításra, kiegészítésre szoruló területeit, a partneri igény- és elégedettségmérés eredményinek figyelembevételével és ismertetik a nevelőtestülettel a megelőző vizsgálatok, mérések, elemzések ismeretében. 3. Szeptember közepén megalakulnak a munkaok a nevelőtestület tagjaiból. 4. Szeptember végén a munkaok felülvizsgálási, elemzési témakört választanak maguknak. 5. Október elején a vezető nevelőtestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a munkaok megalakulásáról, és az első olvasat elkészítésének és előterjesztésének időpontjáról. 6. A munkaok októbertől végzik a kijelölt területek elemzését. 7. November közepéig a ok együttesen és kölcsönösen megbeszélik módosító javaslataikat. 8. Ha a javaslatokat nem fogadják el, újra megbeszélik. 9. November közepén, nevelőtestületi értekezleten a munkaok ismertetik elemzéseiket és módosító javaslataikat, melyeket a nevelőtestület megvitat. 10. Amennyiben a nevelőtestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések bekerülnek a programba. Ha korrekció szükséges, a munkaok elvégzik azt egy héten belül. 11. December közepén az óvodavezetés ellenőrzi és összeveti a teljes programot a törvényi előírásokkal. 12. Ha a kiegészített pedagógiai program megfelel a törvényi előírásoknak, akkor bővíthető. Ha hiányok adódnak, a munkaok pótolják. 13. Január közepén az óvodavezető testületi vitára és elfogadásra bocsátja a HPP fejlesztési módosításait. 14. Ha a nevelőtestület nem ért egyet a módosításokkal visszairányítja az adott munkahoz. 15. A módosított programot véleményezteti a vezető a SZSZ-tel (Szülői Szervezet). 16. Ha a SZSZ nem ért egyet, visszairányítja a munkaokhoz korrekcióra. 17. Elfogadás után, január végén a végleges programot az óvodavezető megismerteti közvetlen partnerünkkel különböző fórumokon. 18. Az óvodavezető a második félév elején a módosított HPP-t felterjeszti a fenntartóhoz elfogadásra. 15

16 Felelősségek és hatáskörök Lépés Felelős Érintett Informált 1. Nevelőtestület - 2. Nevelőtestület Nevelőtestület 3. Nevelőtestület Nevelőtestület 4. Munkaok Nevelőtestület 5. Nevelőtestület - 6. Csoportvezetők Munka tag 7. Csoportvezetők Munka tag 8. Csoportvezetők Munka tag 9. Nevelőtestület Csoportvezetők Nevelőtestület Nevelőtestület Munkaok 13. Munkaok Nevelőtestület 14. Nevelőtestület Munkaok 15. SZSZ Nevelőtestület 16. SZSZ Munkaok 17. Közvetlen partnerek Fenntartó Nevelőtestület A keletkezett dokumentumok és bizonylatok A bizonylat neve Kitöltő / Készítő A HPP módosításra szoruló területe, Óvodavezetés folyamatai Megalakult Minőségirányítási munkaok listája A területekhez rendelt munkaok listája Jegyzőkönyv Módosító javaslatok, kiegészítések Kiegészített PP Minőségirányítási Minőségirányítási Munkaok Munkaok Megőrzési hely Minőségügyi kézikönyv Minőségügyi kézikönyv Minőségügyi kézikönyv Minőségügyi kézikönyv Minőségügyi kézikönyv Minőségügyi kézikönyv Megőrzési idő Másolatot kap 1 év Munkaok 1 év 1 év 5 év 1 év 5 év 16

17 Programbeválás vizsgálat A programbeválás-vizsgálatnál a program céljait és a megvalósulás helyi tényezőit az egymáshoz történő viszonyításban elemezzük, értékeljük. A nevelési programunk beválásának vizsgálatát négyévente végezzük el. Az értékelés szempontjai: Jogszerűség: Az óvoda szakmai működésének vizsgálata a jogszabályok függvényében, a jogszerűség és jogszerűtlenség megállapítására A jogi feltételek értékelése bizonyos alapvető dokumentumok meglétének, illetve az érvényben lévő jogi szabályozással való összhangjuk vizsgálatára Az óvoda stratégiája: Az óvodai nevelési program, cél- és feladatrendszer Az óvoda nevelésfilozófiája (küldetésnyilatkozat) Az óvoda gyermekei, családi viszonyok: Gyermekvédelem Nevelési program, tevékenységek, eszközök: A program specialitásainak megjelenése a partneri igények tükrében Differenciálás és prevenció gyakorlati beépülése Gyermekek fejlődési jellemzői: Gyermekdokumentációk Személyi feltételek Nevelőmunkához szükséges anyagi, tárgyi feltételek megléte Óvoda kapcsolatai: Kapcsolattartás formái a közvetlen és közvetett partnereinkkel Alkalmazott módszereink: Dokumentumelemzés Mérési eredmények elemzése Információgyűjtés Ellenőrzés, értékelés Megfigyelés 17

18 3.3.3 Éves tervezés Az éves tervezés, a hosszú távú célok éves megvalósítási tervét tartalmazza, meghatározva az óvoda nevelő munkáját, eljárása kijelöli azokat a területeket, amelyeknél vezetői beavatkozás szükséges, valamint szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat. START Az elmúlt tanév értékelő beszámolója 1. Tájékoztatás a nevelésioktatási célkitűzésekről Jegyzőkönyv Mk-ek tanév végi beszámolói 2. Személyi feltételek aktualizálása MIP és PP célés feladatrendszere 3. Tárgyi és személyi feltételek aktualizálása A gy. védelmi felelős elkészíti a munkatervet Az adott év munkarendjéről szóló rendelet A fenntartó munkaterve Minőségügyi vizsgálat eredményei 4. A mk.-ek meghatározzák a célokat, célértékeket 5. Cselekvési terv a célok eléréséhez, feladatok elosztása, felelősök, időkeretek az ellenőrzéshez, értékeléshez 6. A munkaközösségi terv összeállítása, írásba foglalása Gyermekvédelmi munkaterv Munkaközösségi terv 7. A munkaközösségi tervek értékelése Javított, elfogadott tervek NEM Tartalmilag, formailag megfelelő-e? Munkaközösségi tervek IGEN 8. Feladatterv elkészítése Feladatterv A 18

19 A A mk-ek munkatervei 9. Eseménynaptár összeállítása 10. A tájékoztatási rendszer megtervezése Programtábla Tájékoztatási rendszer Kommunikációs adatbázis NEM 11. Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása 12. A nevelőtestület elfogadja az éves munkatervet Az intézmény éves munkaterve, ellenőrzési terv IGEN 13. A munkaterv elküldése a fenntartónak, elhelyezése az óvodavezető irodájában STOP A folyamat leírása 1. Az óvodavezető tájékoztatja a kollégákat a tanévnyitó értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitűzésekről, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól és az előző évi vizsgálatok eredményeiből adódó minőségügyi feladatokról. 2. Tájékoztatást ad a személyi feltételekről. 3. Ismerteti a tárgyi és személyi feltételeket, a nyár folyamán történt fejlesztéseket. 4. A munkaközösségek meghatározzák a célokat és célértékeket. 5. A munkaközösségek cselekvési tervet állítanak össze a célok eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az időkereteket, felelősöket rendelnek a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez. 6. Egy héten belül a munkaközösség-vezetők összeállítják, és írásba foglalják munkaközösségi terveket. 7. A munkaközösségek értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják és az óvodavezető elé terjesztik, ha igazítást javasolnak, akkor az adott lépésnél beavatkozás szükséges. 8. Az óvodavezető a munkaközösségi tervek alapján elkészíti az óvoda feladattervét, amelyben rögzíti az adott tevékenységek időpontját és felelőseit is. 9. Összeállítja a tanévben várható események naptárát. 10. Az aktualizált kommunikációs adatbázis szolgálja a tájékoztatási rendszer megtervezését. 11. Az óvodavezető összeállítja, és írásba foglalja az óvoda éves munkatervét, mely tartalmazza az ellenőrzési tervet is. 12. A tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják, ha nem, akkor az adott területen beavatkozás szükséges. 13. Szeptember 15-ig az óvodavezető egy példányt elküld a fenntartónak, egyet pedig elhelyez a vezetői irodában 19

20 Felelősségek és hatáskörök Felelős Érintett Informált 1. Munkaközösség-vezetők Nevelőtestület 2. Nevelőtestület Nevelőtestület 3. Nevelőtestület Nevelőtestület 4. Munkaközösség-vezetők Nevelőtestület - 5. Munkaközösség-vezetők Nevelőtestület - 6. Munkaközösség-vezetők Munkaközösség-vezetők Nevelőtestület 8. Munkaközösség-vezetők Nevelőtestület 9. Munkaközösség-vezetők Nevelőtestület Nevelőtestület Óvodatitkár Fenntartó, szülő Dokumentumok és bizonylatok rendje Bizonylat Kitöltő Megőrzési Megőrzési hely idő Másolatot kap 1. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyvvezető Irattár 5 év - 2. Munkarend és Óvónői szoba helyettese Vezetői iroda 1 év Alkalmazottak 3. Gyermekvédelmi Gyermekvédelmi Fenntartó Vezetői iroda 3 év munkaterv vezető Óvodapedagógusok 4. Munkaközösségi Munkaközösség Munkaközösség Vezetői iroda 5 év tervek vezetők vezetők 5. Feladatterv Vezetői iroda 1 év Munkaközösség vezetők 6. Programtábla Óvónői szoba 1 év - 7. Tájékoztatási rendszer 8. Az intézmény munkaterve Programtábla 1 év - Vezetői iroda 5 év Fenntartó 20

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Munkavállaló Munkáltató Személyi anyag 1. Intézmény megnevezése: 2. Az intézmény küldetése MUNKAKÖRI LEÍRÁS Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Minőségpolitikai nyilatkozat: Keszthely város óvodáinak

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Intézményi önértékelési program (2015-2020) Készítette: Önértékelési csoport Tartalom I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények 1. Az önértékelés alapelve

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

HÁROM SZIROM ÓVODA OM azonosító:

HÁROM SZIROM ÓVODA OM azonosító: HÁROM SZIROM ÓVODA OM azonosító: 030839 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013 2018. TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM A pedagógus továbbképzés törvényi háttere: - 277/1997. (XII.22.) Korm. rend. a pedagógus továbbképzésről,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben