A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013."

Átírás

1 A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja A gyermekben érlelődik a jövő /Hermann Alice/ Készült: Készítette: Nádasné Erdei Andrea óvodavezető és a nevelőtestület Hermann Alice Óvoda OM azonosító: Sopron, István bíró utca 1/a. Tel/Fax: honlap: 1

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rész Törvényi megfeleltetés Az óvoda adatai Területi elhelyezkedés, szociokultúrális háttér Pedagógiai programunk alapelvei Felvehető maximális gyermeklétszám, csoportszámok Az óvoda feladatai (az Alapító Okirat szerint) Gyermekkép Óvodakép Az óvodai nevelés célja, feladatai Egészséges életmód kialakítása Gondozás Önkiszolgáló munka Egészségvédelem és a biztonságos életvitel szabályai Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés feladatai és a szocializáció 14. biztosítása 4.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az óvodai élet megszervezésének elvei Személyi feltételek Az óvoda tárgyi feltételei Az óvodai élet megszervezése Az óvoda kapcsolatai Együttműködés a családdal Kapcsolattartás a tagintézmények között Kapcsolattartás egyéb intézményekkel Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai Játék Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Mozgás Külső világ tevékeny megismerése Rajzolás, mintázás, kézimunkázás Munka jellegű tevékenységek Tevékenységben megvalósuló tanulás A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére Napirend-hetirend A tervezés A gyermek fejlődésének követése, a fejlődési napló A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységekre 64. vonatkozó feladatok 11. A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések, a szociális hátrányok 66. enyhítését segítő tevékenységek 2

3 12. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek óvodai együttnevelése A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai együttnevelése Tehetséggondozás A Balfi Tagóvoda helyi sajátosságai A Halász Utcai Tagóvoda helyi sajátosságai A Hermann Alice Óvoda István bíró épületének és a Kurucdombi Tagóvoda 82. helyi sajátosságai 16. A Király Jenő Utcai Tagóvoda helyi sajátosságai A Kurucdombi Tagóvoda helyi sajátosságai A Sopronkőhidai Tagóvoda helyi sajátosságai Záró gondolatok Legitimációs záradék

4 1.Általános rész 1.1. Törvényi megfeleltetés Programunk a 363/2012. (XII.17.) számú Kormány rendelet értelmében, az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készült, magában foglalva a hazai és a helyi (városi) óvodai gyakorlatok eddigi tapasztalatait, eredményeit, szem előtt tartva a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.), a évi LXXIX. Közoktatási törtvényt valamint, annak módosításait, valamint a 20/2012. (VIII:31.) EMMI rendeletet Az óvoda adatai Az óvoda neve: Hermann Alice Óvoda Az óvoda címe: 9400 Sopron, István bíró u. 1 / a Telefon és FAX: E mail cím: Tagóvoda neve: Balfi Tagóvoda Az óvoda címe: 9494 Sopron-Balf Fő u. 13. Telefon: Tagóvoda neve: Halász Utcai Tagóvoda Az óvoda címe: A épület: 9400 Sopron, Halász u.27. B épület: 9400 Sopron, Halász u.46. Telefon: Tagóvoda neve: Király Jenő Utcai Óvoda Az óvoda címe: 9400 Sopron, Király Jenő u. 1. Telefon:

5 Tagóvoda neve: Kurucdombi Tagóvoda Az óvoda címe: 9400 Sopron, Rozália u. 3. Telefon: Tagóvoda neve: Sopronkőhidai Tagóvoda Az óvoda címe: 9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 14. Telefon: Az intézmények fenntartója: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Az óvoda alapító okiratának száma: 195/2013 (VI.27) Az óvoda OM azonosítója: Területi elhelyezkedés, szociokultúrális háttér A Hermann Alice Óvoda Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában január 27-e óta működik, az Árpád Utcai Óvoda jogutódjaként ben az óvoda fennállásának 5 éves évfordulójára vette fel a kiváló gyermekpszichológus, az óvodai nevelés szakértőjének: Hermann Alicenak a nevét.( ). Addig a városban VI. számú, Papréti, Ifjúságtéri óvodaként volt ismert. Óvodánk Sopron belvárosában, a Paprét- István bíró- Pócsi utcával körülhatárolt terület. Fekvésünk miatt elsősorban a belvárosban élő gyermekeket hozzák hozzánk. A Balfi Tagóvoda Balf Fő utcáján a falu központjában helyezkedik el, de a forgalmas úttól távol. Az óvoda egy fákkal körülvett csendes kis sziget. A Halász Utcai Tagóvoda 2005-ig két különálló épületben működött, Sopron belvárosától nem messze, kb. 500 méterre található. Csendes helyen fekszik, a régen halászok lakta, többnyire családi-házas utcában, katolikus és evangélikus óvodának épült. A Halász utca 27. szám alatti épületet 1898-ban a Vass Mária Dorottya-féle Katolikus Árvaalapítvány hozta létre. Az óvoda 5

6 kerítésének egy szakasza a Sopron külső várfalának része A Halász u.46.szám alatti épületet pedig 1838-ban az evangélikus hitgyülekezet felkérésére Hild György épített. A Halász Utcai Tagóvoda szeptemberétől újra két épületben fogad gyermekeket. A Király Jenő Utcai Tagóvoda bölcsőde-óvoda komplexumnak épült, 2/3-ad részt a bölcsőde, 1/3-ad részt az óvoda kapott meg. A mai napig így üzemel től 1979-ig három óvodai csoport, 1979-től belső átalakítás, módosítás után jelenleg is négy csoporttal működik.lakótelepi óvodaként, a városcentrum közelében. Gyermekeink a körzetből, munkahely, iskola, és bölcsőde közelsége miatt érkeznek hozzánk. A Kurucdombi Tagóvoda, régi műemlék épület, a dombtetőn magasodó szárnyatlan szélmalom és az őt körülölelő kaszárnya impozáns épülete a kelet felől vonattal érkezőkben kíváncsiságot ébreszt. Az épület volt kaszárnya, - Vak Bottyán is táborozott a dombon a kuruc hadaival. Jelenleg kisebb-nagyobb alapterületű és komfort fokozatú lakások és egy külön bejárattal az óvodánk működik, ahova a keleti városrész illetve a Kurucdombon élő családok gyermekeit íratják be. A Sopronkőhidai Tagóvoda épülete bizonyíthatóan 1893-ban iskola céljára épült. Az összevont alsó- és felső-tagozattal rendelkező iskola 1976-ig működött. Sajnálatos történelmi szerepe is volt az épületnek, mert decemberében Bajcsy-Zsilinszky Endre és társai ügyében itt működött a rögtönítélő vészbíróság. Az óvoda nagyon kevés átalakítással szeptember 1-én költözött a megszűnt iskola épületébe ben a Sopronkőhidai Óvodát a soproni Halász utcai Óvodához integrálták Pedagógiai programunk alapelvei Intézményünk, a Hermann Alice Óvoda - az Alapító Okiratban is rögzített módon óta egységet alkot a Balfi, a Halász Utcai, a Király Jenő Utcai, a Kurucdombi és a Sopronkőhidai Tagóvodával. Az egységes óvoda 25 csoporttal, 7 épületben működik. A törvény értelmében a tagóvodák programja része a Hermann Alice Óvoda programjának. Az intézmények a korábbi program szerint sajátosságokat megőrizve dolgoznak tovább. 6

7 Közös értékeink: gyermekközpontúság, a játék fontossága, nagy zöldövezettel rendelkező udvarok, családok szociokultúrális háttere, hagyományőrzés, környezet megismerése és környezetvédelem, egészséges életmódra nevelés, szeretetteljes, meleg légkörben történő nevelés, gyerekek érzelmi biztonságának kialakítására való törekvés, mely a kiegyensúlyozott fejlődés feltétele, család és az óvoda kapcsolatrendszere, értékek tisztelete, szakképzett, magukat folyamatosan fejlesztő óvodapedagógusok közössége Felvehető maximális gyermeklétszám, csoportszámok Intézmény neve Felvehető maximális Csoportszám gyermeklétszám Hermann Alice Óvoda Balfi Tagóvoda 45 2 Halász Utcai Tagóvoda Király Jenő Utcai Tagóvoda 92 4 Kurucdombi Tagóvoda 64 3 Sopronkőhidai Tagóvoda 50 2 Óvodáinkban vegyes (osztatlan), a Sopronkőhidai Tagóvodában részben osztott csoportok működnek, így lehetőséget biztosítunk arra, hogy a testvérek, barátok együtt lehessenek. 7

8 1.6. Az óvoda feladatai (az Alapító Okirat szerint): Az óvoda alapfeladata (államháztartási szakfeladatok rendje szerint, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletesen kifejtve): Az óvoda szakfeladatai: Óvodai nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Az óvoda vállalkozási tevékenységet nem folytat. 2. Gyermekkép Óvodai nevelésünk középpontjában a gyermek áll, aki egyedi, mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi, és biológiai értelemben is egyedi személyiség szociális lény egyszerre. Óvodáinkban pedagógiai programunkkal biztosítjuk az óvodáskorú gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. A gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszünk, biztosítjuk minden gyerek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, és a meglévő hátrányai csökkenjenek. Mi nem csupán megengedjük, hogy fejlődjön, nem passzívan figyeljük a fejlődésüket, hanem tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetek megteremtésével törekszünk személyiségük kibontakoztatására. A gyermeki személyiség fejlesztéséhez figyelembe vesszük a gyermekek sajátos életkorát, az egyénenként változó testi, lelki szükségleteiket, melyet befolyásolnak genetikai adottságok, és az érés sajátos törvényszerűségei. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, biztosítja az egyenlő hozzáférést minden gyermek számára személyiségük kibontakoztatásához. 8

9 3. Óvodakép A közös óvodaképre, melyet a Hermann Alice Óvoda és tagóvodái vállalnak, a következők a jellemzők: Biztonságos, vonzó, meghitt, óvodásaink fejlődését szolgáló pedagógiai tevékenységrendszert, és tárgyi környezetet nyújtunk, mely segíti a környezettudatos magatartás kialakulását. Nyitottak, befogadóak, az együttnevelés különböző formáira felkészültek vagyunk, biztosítjuk a gyermeki jogokat. A gyerekek szükségleteire, egyéni képességeire- készségeire alapozva differenciált, a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek ellátását, hátrányok csökkentését szolgáló, tevékenységorientált óvodai nevelést folytatunk. Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Óvodáinkban a gyerekek érzelmi biztonságban, örömmel tevékenykedhetnek. Segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését az életkori és egyéni sajátosságok, és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Óvodáink miközben teljesítik az óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkcióit, a gyerekekben megteremtődnek a következő életszakaszra való átlépés belső pszichikus feltételei. Óvodáink a családi nevelés kiegészítői. Biztosítjuk az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, a szabad játék lehetőségét. Az óvodai nevelésben alkalmazott összehangolt pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez igazodnak, és biztosítják minden gyerek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét. A nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelésében támogatjuk a befogadás lehetőségét, a kisebbségi önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését és a multikultúrális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 9

10 A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését,a társadalmi integrálását. 4. Az óvodai nevelés célja, feladatai Az óvodai nevelés általános feladatai: Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, az erkölcsi és a közösség(i) nevelés az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Egészséges életmód kialakítása Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Cél: a gyerekek testi, lelki fejlődésének elősegítése, egészséges életvitel igényének kialakítása, egészséges környezet megteremtésével. Feladatok: a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása; 10

11 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása; a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása; megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. A tevékenységek végrehajtása érdekében elegendő idő biztosítása az egyes gyermek részére. Anamnézis készítése és a gyermek fejlődésének folyamatos dokumentálása. Gyermeki önállóság biztosítása, szükség esetén történő segítségadás. Megfelelő mennyiségű folyadékpótlás. Intim testápolási szokások alakítása. Tiszteletteljes szülői szemléletformálás a réteges, praktikus öltözködés érdekében. Az esős / ködös idő kivételével napi minimum 1óra szabad levegőn való tartózkodás biztosítása, benne szervezett, irányított tevékenység szervezése. A pihenés meghitt légkörének biztosítása. Az edzés folyamatosságának tudatosságát tükröző tervező munka megvalósítása. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére A tisztálkodási teendőket a testápolási szokásoknak megfelelően önállóan, felszólítás nélkül végzik. A tisztálkodási eszközöket tisztán tartják és helyére teszik. Zsebkendőjüket megfelelően használják orrfúváskor, tüsszentéskor, köhögéskor egyaránt. Az evőeszközöket (kés, villa, kanál) megfelelően használják. Önállóan öntenek a kancsóból. Ha fáznak, vagy melegük van segítenek magukon. Cipőfűzőjüket megkötik. Ruháikat összehajtva teszik a helyére, pihenés után takarójukat összehajtják. Környezetünkben igyekeznek rendet tartani, igénylik annak esztétikáját. 11

12 Figyelnek saját külsejükre, törekszenek a tisztaságra, az ápoltságra, a szép, ízléses öltözködésre Gondozás Az óvodai nevelésnek mércéje a gyermek gondozottsága a stabil egészségügyi szokásrendszer, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. A gondozás gyermekek öntevékeny közreműködése a saját szükségleteivel kapcsolatos munkák elvégzésében, az óvodapedagógus mindenre kiterjedő gondoskodó, óvó szeretete. Az óvodapedagógus gondozó funkciója fontos, hisz a gyermekek testi szükségleteinek mely esetenként önmaga által is megfogalmazatlan kielégítése alapvető feltétele a jó közérzetnek. A gyermekeket megismertetjük az egészségvédelem, öltözködés, testápolás, fogmosás, étkezés szabályaival, szokásaival. Biztosítjuk az egészséges és biztonságos környezetet, a változatos mozgást, folyamatos levegőzést, az egészséges táplálkozást, az igény szerinti alvást, pihenést, az óvónő körbeölelő segítségét, a simogató, meleg, anyai féltő szeretetét. Gondoskodásunk, igényességünk a gyermekek külső megjelenése iránt, egyben mércéje is munkánknak és minta a gyermekek számára, mellyel könnyen azonosulnak. Amennyiben szükséges, a gyermekek prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatainak ellátásában megfelelő, segítő szakembereket vonunk be Önkiszolgáló munka Tartalma: étkezés, öltözködés, testápolás. Cél: a gyermekekben kialakuljon az igény az esztétikus, tiszta, rendezett külső és környezet iránt. Feladatok: Elvégzését nem kötjük életkorhoz, de fokozatosan elvárjuk az öntevékeny részvételt, majd a teljes önállóságot minden gyermektől. 12

13 A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Óvodáskor végére a gyermek precízen végrehajtja a tisztálkodási teendőket, ápolószereit tisztán tartja. Az alapvető higiéniai szabályokat ismeri, felszólítás nélkül elvégzi a teendőket. Önállóan öltözködik, igénye a jól ápoltság. A kulturált étkezés szabályait szokásként alkalmazza. Vigyáz a tisztaságra. Megpróbálja betartani az egészséges életmód, testápolás, étkezés, öltözködés, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés szokásrendszerét (egészséges életvitel igényeinek alakítása) Egészségvédelem és a biztonságos életvitel szabályai Az óvoda működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani. A gyermekek balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesülnek minden olyan esetben, amikor ezt eszközhasználat, utazás vagy valamilyen más körülmény indokolttá teszi. Az oktatás, eszközhasználat, a kívánt magatartás megnevezése nekik megfelelően, érthetően történjen! A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Óvodáskor végére a gyermekek tudatában vannak a baleseti forrásoknak, ügyelnek önmaguk és mások testi épségére Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek Cél: olyan gyermekek nevelése, akik az egészségük megvédésére a természetes környezet szépségeire nyitottak, ezeket tudják értékelni, majd a természettel harmonikusan tudnak együtt élni. Ezért a nevelésnek a valóságos életben kell gyökereznie. A környezeti-, egészségnevelés nevelés fontos célja az együttműködésre nevelés, az egymásra odafigyelés, az egymás iránti szeretet kialakítása, mind az óvoda pedagógus, mind a gyermek részéről. 13

14 Feladatok: Egészségnevelés: Az egészséges táplálkozás hangsúlyozása, ennek érdekében egészségnapok rendezése, ahol a gyermekek a Központi Gyermekkonyha által biztosított, illetve a gyermekek által hozott zöldségek, gyümölcsök, magvak kóstolása, saláta-készítés történik. A mindennapos mozgás, lehetőleg a friss levegőn a szabadban, kirándulások megszerettetése, belső igénnyé válásának elősegítése. Az egészséges ivóvíz fontosságának hangsúlyozása. Környezeti nevelés: Az óvoda és környezete, mint élettér tisztaságának, rendjének, higiéniájának formálásáért: Környezetünk tisztaságának megóvása, ennek érdekében az óvodai épület körül az udvarban, a szülők bevonásával tavasszal parkosítás-fa- és virágültetés, ősszel a levelek összeseprése, leejtett hulladékok összeszedése. Szelektív hulladékgyűjtés kialakítása, erre alkalmas tárolók kihelyezése, papír-gyűjtés. Élősarok növényeinek gondozása. A jövő problémái sok esetben még előreláthatatlanok, ezért fontos feladata a környezetiegészségnevelésnek a kreativitás, az önálló ismeretszerzés és kritikus, problémamegoldó gondolkodás képességének fejlesztése Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés feladatai és a szocializáció biztosítása Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége. Óvodáinkban a gyermekeket érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör veszi körül. Cél: a gyermek számára az érzelmi biztonság, ami a kiegyensúlyozott fejlődésének feltétele. Feladatok: A gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék: derűs, szeretetteljes, kiegyensúlyozott légkör megteremtése. 14

15 Érzelmi biztonságot nyújtó környezet kialakítása egyéni színezetű, otthonos csoportszobákkal, ugyanakkor elvonulásra alkalmas kuckókkal. Az óvónő erősítse az érzelmi kötődést személyes kapcsolattal, mesével, ölbeli mondókákkal, énekekkel, simogatással. Viselkedése mindig modellértékű legyen: közvetítse a feltétel nélküli szeretetet és elfogadást a gyermek számára. Közvetítsen a gyermek felé olyan értékeket, mint együttérzés, figyelmesség, őszinteség, segítőkészség, önfegyelem, szorgalom, kitartás, szabálytartás, igazmondás. Segítse a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (önállóság, önfegyelem, feladat- és szabálytudat) a szokás- és normarendszer megalapozását. Rendelkezzen kellő humorral, amit a nevelő munka folyamán a pozitív kapcsolatok, a jó csoportélet alakítása során alkalmaz. Keltse fel a gyermekekben az egymás iránti törődést, érdeklődést. Nevelje őket önmaguk és mások szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére. A sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, elhanyagolt, ill. kiemelkedő képességű gyermekek nevelésében megfelelő szakember közreműködését kérje. Törekedjen a szülőkkel való jó kapcsolatra, együttműködésre és együttnevelésre. Fordítson gondot a gyermek nyitottságára építve - egyéni beszélgetésekre, élménymesélésekre hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja. Tapintatosan alakítsa, segítse, támogassa a gyermekbarátságok kialakulását. A gyermekek születésnapját a hagyományoknak megfelelően ünnepelje meg. Az egymás közötti bizalom kiépítése óvónő gyermek és gyermek gyermek között. Olyan biztonságos, elfogadó, szeretetteljes légkör megteremtése, ahol bátran elmondhatják a gyermekek a gondolataikat. Kommunikációs helyzetek teremtése, gyermekek beszédkedvének felkeltése. Hagyományőrzés, a szülőföldhöz való kötődés megalapozása szűkebb és tágabb környezetünk megismertetésével. Viselkedési zavart okozó tényezők feltárása. 15

16 A családokkal való együttműködés fontos segítség gyerekek óvodai életbe történő beilleszkedésébe. Az óvodai élet során meg kell ismertetnünk a gyermekekkel azt a szokás és normarendszert, mely segíti erkölcsi tulajdonságaik fejlődését, feladatunk a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeknél saját nemzeti szokásaik ápolása. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása, valamint a teljes kör, minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás biztosítása érdekében kapcsolatot kiépítése a védőnőkkel. Beiratkozáskor fokozottan figyelünk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányos eloszlására az óvodai csoportok kialakítása során. Az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. Az óvoda egyszerre segíti a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, és teret enged önkifejező törekvéseinek. Az óvoda neveli a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek egymástól. A befogadás sajátos óvodapedagógusi feladatai: a befogadás időtartamát a gyermekek egyéni szükségletéhez igazítja, a gyermekek fogadása fokozatosan a szülőkkel való egyeztetés alapján történik, az óvoda minden dolgozójával szembeni kötelesség a gyermekek iránti tapintat, törődés, a szeretet, a teljes odafordulás, a befogadás időtartama alatt folyamatosan ismertesse meg a gyermekekkel az óvoda valamennyi dolgozóját, az óvoda helyiségeit. Szocializáció A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és normarendszerének megalapozása. 16

17 Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Kialakul a gyermekek reális énképe. Erkölcsi ítélőképessége (együttérzés, segítőkészség), akarati tulajdonságai (önfegyelem, önállóság, önzetlenség) egyensúlyban van önérvényesítő törekvéseivel. Képes: a különbözőségek elfogadására, érzelmei kulturált kifejezésére, konfliktusait kezelni. Képesek beleélni magukat pajtásaik helyzetébe, figyelnek egymásra. Képesek belátásból, érzelmi elfogadásból saját akaratukat alávetni másokénak, engedményekre is készek. Örömet szerez számukra a közös tevékenység, az együttes élmény magas érzelmi hőfoka. Kialakul az igényük, hogy az egyéni teljesítményeket, a közösen végrehajtott feladatokat a közösség szempontjából is mérlegeljék. Természetes igényükké válik a kialakult szokások betartása. Bizalmat éreznek önmaguk és társaik iránt. Kialakulnak akarati tulajdonságaik. (önállóság, kitartás, feladattudat, figyelem, stb.) Megfelelő kapcsolatteremtő képességekkel bírnak. Érzelmileg kiegyensúlyozottak. 17

18 4.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az ember egyik legfőbb értéke az anyanyelve. Az anyanyelvi nevelés az óvodai életünk egészét átfogó folyamat. Valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. A gyermek anyanyelvi és kommunikációs képességei a nap minden percében, pillanatában természetes úton fejleszthetők, azáltal, hogy mesélünk, verseket, történeteket, játékos nyelvtörőket, találós kérdéseket, szólásokat, mondókákat mondogatunk, a nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben a gyermeknek bármikor nyíljon lehetősége gondolatainak, érzelmeinek kifejezésére, a gyermeket meghallgatjuk, kérdésekkel tovább segítjük, figyelmet fordítunk a válaszok igénylésére, saját kommunikációnkkal, metakommunikációnkkal és a megfelelően válogatott irodalmi anyaggal mintát adunk számára. Az óvodáskorú gyermekek nyelvi ismereteinek bővítése, a helyes anyanyelv használatra szoktatása nélkülözhetetlen az olvasás és az írás elsajátításához. Az óvodások szóbeli kommunikációja társas kapcsolatainak elemi sajátja, amelyet jellemez a játékkedv, és a mindenre kiterjedő ismeretszerzési vágy. Az anyanyelvi játékok használata során fejlődik a gyermek értelmi képessége, kapcsolatai erősödnek. Az óvónő feladata, hogy differenciáltan foglalkozzon a nyelvileg hátrányos helyzetű gyermekkel. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: közléseket megérti, felfogja, teljesíti, melyekre logikus választ ad, mások közlésének kivárására képes, más beszédébe nem szól bele, beszédfegyelme kialakul, érzéseiről, gondolatairól, belső szükségletből összefüggően és szívesen beszél (társalgási kedv), önként, aktívan vállalkozik a tevékenységeken tanultak előadására, hangképzése tiszta, szóejtése tagolt, mondatfűzése szabályos, artikulációja helyes, hangereje szabályozott, 18

19 nem verbális kommunikáció: képes különbséget tenni a szóbeli és az ellentétes tartalmú metakommunikációs jel között. Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára mint életkori sajátosságra, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek, az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, alkotóképesség fejlesztése. Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Ismeretszerzési igény kíváncsisága megfigyelhető, érdeklődik az ismeretlen dolgok iránt, tervez, kipróbál, célok alapján tevékenykedik, sokirányú kérdései analizáláshoz, szintetizáláshoz, csoportosításhoz, általánosításhoz vezetnek, Érdeklődés a környezet iránti érdeklődése széleskörű, érdeklődési folyamatában is képes érzelmeit irányítani, tevékenységekben is kitartó, kitartóan, az elvont gondolkodás szintjén vezérli érdeklődését, Figyelem figyelmét akaratával befolyásolni tudja, melynek jellemzője a kitartás, apróbb részletekre is figyel, képes összpontosításra és önellenőrzésre, 19

20 Emlékezet régebben történt eseményeket, logikusan, részletesen fel tud idézni, az időrendiségben eligazodik, alkalmazni is tudja azt, képes mondókákat, meséket, verseket megtanulni, van kedvenc meséje, a saját szavaival képes felidézni, az összehasonlításokat logikus gondolkodással teszi meg, Gondolkodás kezd indokokat hozni és kívánja megvitatni elsősorban a saját személyével kapcsolatos összefüggéseket, odafigyel, és a bonyolultabb szabályokat is megérti, képes a dolgokat összefüggéseiben szemlélni, következtetéseket levonni, a felmerült problémákat önállóan megoldani, képen hiányzó részleteket észrevesz, pótol, állítás igazságtartalmát megítéli, tévedést javít, saját szempontot is használ a válogatásban, sorba rendezésben, Képzelet maga is képes történeteket elképzelni és alkotni, fantáziáját működtetni, különbséget tesz a valóság és a képzelet között, alkotó képzelete a játékban, tevékenységeiben is gazdagon, színesen jelenik meg. 5. Az óvodai élet megszervezésének elvei 5.1. Személyi feltételek Az óvodánkban a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll! Az óvodánkban a nevelőmunka kulcsszereplői az óvodapedagógusok, akinek személyiségük meghatározó a gyermek számára. Jelenlétük a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az 20

21 óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógusok elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára. Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez. A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember közreműködésével történik. Ha nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő csoportokban dolgozóknak feladatuk, hogy megvalósítsák a nemzetiségi óvodai nevelés célkitűzéseit. A migráns gyermekeket is nevelő csoportokban dolgozóknak feladatuk lehetőséget teremteni ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét. Dolgozói létszám: Hermann Balfi Halász Király Kurucdombi Sopronkőhidai Össz. Alice Ó. Tagóvoda U. T.ó. J.U.T.ó. T.ó. T.ó. Óvodavezető 1 1 Tagóvoda-vezető Óvodapedagógus dajka Óvodatitkár 0,75 0,5 0,5 1,75 Fűtő-karbantartókertgondozó 1 1 0,5 0,5 3 Pedagógiai asszisztens Óvodapszichológus 0,5 0,5 Összesen: 27, , ,5 93,25 Csoportonként két felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógus végzi munkáját, akik a nevelésben, gondozásban szorosan együttműködnek a dajkával. Óvodánkban a évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről értelmében 8 pedagógiai asszisztens és a magas gyermeklétszám miatt 4 óvodapedagógus segíti még a gyermekek ellátását. 21

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA

Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA TÖRVÉNYI HÁTTÉR: Törvények: 1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról,

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

Magonc Óvoda. Módosításokkal egybeszerkesztett Pedagógiai Programja 2013.

Magonc Óvoda. Módosításokkal egybeszerkesztett Pedagógiai Programja 2013. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Módosításokkal egybeszerkesztett Pedagógiai Programja 2013. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 200535 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA (1043 Budapest, Erzsébet u. 30.) OM: 200264 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP... 4 2. 1. A családok szociokulturális

Részletesebben

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM - DIMENZIO ÓVODA PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2.0 2008. 2013. Kiadás Kiadás Módosítva1. 2009.kék Módosítva 2. 2013.piros 2 Tartalom 1. Alapadatok... 4 1.1. Az Óvoda alapadatai... 4 1.2.

Részletesebben

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4.

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK NAPSUGÁR TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. Minden nevelő munkája olyan kertészhez hasonlatos, aki különféle növényeket ápol. Az

Részletesebben

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 137/1996. (VIII.

Részletesebben

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja A Helyi Nevelési Programja Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. ADATLAP Fenntartó neve: Pick Gyermeknevelési Alapítvány címe:6725 Szeged Szabadkai

Részletesebben

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Werde, was du noch nicht bist, Bleibe, was du jetzt schon bist. In diesem Bleiben und Werden Liegt alles Schöne auf Erden. Franz Grillparzer TARTALOM

Részletesebben

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Werde, was du noch nicht bist, Bleibe, was du jetzt schon bist. In diesem Bleiben und Werden Liegt alles Schöne auf Erden. Franz Grillparzer TARTALOM

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja

A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja Nagyközségi Óvoda 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja Elfogadta: a nevelőtestület a 6 /2010. (V.25.) Nt.sz. határozatával Jóváhagyta:

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Gencsapáti Gyöngyös-kert Óvoda Nevelőtestülete Gencsapáti 2013. TARTALOM ELŐSZÓ... 3 1. Óvodánk nevelési célja, feladata, rendszere,

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013 Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151 Szendehely 2013 1 Tartalomjegyzék I.Bevezető... 4 II. Gyermekkép, óvodakép... 5 1. Az óvoda értékei... 5 2. Az óvodai nevelés célja... 6 3. Az óvodai

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÓVODAKÉP... 4 2.1. A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 2.2. AZ ÓVODÁK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az óvoda nevelési alapelvei Az óvoda küldetésnyilatkozata 2.Az óvoda jellemző adatai 3.Az óvodai élet megszervezése Az óvoda

Részletesebben