Beszámoló a csopaki Mandulavirág Óvoda 2013 /2014-es nevelési év tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a csopaki Mandulavirág Óvoda 2013 /2014-es nevelési év tevékenységéről"

Átírás

1 :Kossuth u : / Beszámoló a csopaki Mandulavirág Óvoda 2013 /2014-es nevelési év tevékenységéről

2 Az óvoda az alábbi törvények és óvodai dokumentumok alapján végzi tevékenységét: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet évi LXXIX. törvény a Közoktatásról és módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény és módosításai A 2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 363/2012. (XII.17.) kormányrendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény Helyi Pedagógiai Programja Az intézmény házirendje Helyi szabályzatok Az intézmény szervezeti felépítése Intézményünk szeptember 1-e óta kettő óvodai csoport mellett a fenntartó jóváhagyásával elindította a harmadik óvodai csoportot. Így a vegyes csoportok megszűntek, helyette osztott csoportokat működtetünk szeptember 1-e óta a köznevelési törvény értelmében egy fő óvodapedagógussal és egy fő szakképzett pedagógiai asszisztenssel bővült óvodánk létszáma. Az óvodavezető kötelező óraszáma jelentősen lecsökkent, így a vezetői teendőket hatékonyabban tudja ellátni. A pedagógiai asszisztens feladatai közé tartozik: a gyermekek testi szükségleteinek ellátása; az óvodapedagógus irányítása mellett a csoportban folyó nevelőmunka segítése; eszközök előkészítése, elrakása; a csoportszoba átrendezése foglalkozásokhoz; a beszoktatás zökkenőmentessé tétele; aktív segítség az étkeztetéseknél, öltöztetésnél, tisztálkodásnál, levegőztetésnél; segítés a sétáknál, kirándulásoknál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, programoknál; közreműködés a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra kísérésében; elsősegélynyújtás kisebb sérüléseknél; esztétikus környezet megteremtése; tevékenységek 2

3 szervezése; biztonságos környezet megteremtése; ünnepek, hagyományok megszervezése és lebonyolítása. A személyi ellátottság kedvező alakulása nagymértékben segíti a gyermekek napközbeni magas színvonalú ellátását. Az intézményben főzőkonyha működik. Az óvoda szervezeti felépítése: Vezetői beosztás Intézményvezető A vezetőnek alárendelt munkakörök Óvodavezetőhelyettes Óvodapedagógus Dajka Élelmezésvezető Szakács Konyhai kisegítő Pedagógiai asszisztens A munkakörben foglalkoztatott létszám 1 fő 5 fő 3 fő 1 fő 2 fő 2 fő 1 fő Megjegyzés (munkaidőre hivatkozás) Teljes munkaidő Teljes munkaidő Teljes munkaidő Teljes munkaidő Teljes munkaidő Teljes munkaidő/ 1 fő Részmunkaidő / 1 fő Teljes munkaidő A fenti táblázat mutatja azt, hogy intézményünk a törvényi előírásoknak megfelelő létszámmal működik. Személyi ellátottság: 7 fő óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel (ebből 3 fő szakvizsgázott pedagógus, 1 fő gyógytestnevelő) 1 fő pedagógiai asszisztens érettségivel, szakképesítéssel 3 fő dajka szakképesítéssel 1 fő élelmezésvezető érettségivel és szakképesítéssel 2 fő szakács szakképesítéssel 2 fő konyhai kisegítő 3

4 Intézményünkben fontosnak tartom, hogy az eddigi gyakorlat folytatásaként olyan légkört teremtsünk, amely igényes munkavégzésre késztet. Gyermeklétszámunk korcsoportonkénti alakulása a 2013 / 2014-es nevelési év során: Statisztikai ( ) Tényleges ( ) 3 évesnél fiatalabb éves éves éves éves 4 19 ÖSSZESEN 84 fő 89 fő Más településről bejáró gyermekek száma: Paloznakról: Balatonfüredről: Lovas Veszprém Alsóörs Felsőörs Mindösszesen: 12 fő 1 fő 4 fő 1 fő 2 fő 3 fő 23 fő Tanköteles korú gyermekek száma: 22 fő Ebből 20 fő gyermek kezdi meg iskolai tanulmányait. A következő nevelési év várható gyermeklétszáma: A statisztika szerint (2013.október 1.) Ebből tanköteles korú: 90 fő, 82 fő 38 fő. 4

5 A csoportlétszám alakulása között Statisztikai adatok szerint (okt.1) Nevelési év végén (jún.1.) Csopakról járó gyerekek Más településről bejáró gyerekek Iskolába menő gyerekek Csoportok száma Dolgozók száma 2013/ / / / / / / / / / A táblázatból jól látható a gyermeklétszám emelkedése az elmúlt tíz nevelési évben. A évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításának 5. -a kimondja: Az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát az NKT. 4.melléklet határozza meg. Az óvodai csoportokra megállapított maximális létszám (25 fő) a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb 20 %-kal átléphető. A fenntartó a májusi testületi ülésen meghatározta, hogy az intézmény szeptember 1-től csoportjai maximális létszámát 20 %-kal megemelheti (99/2013.(V.15.) ÖKT számú határozat). Így az intézményünkbe felvehető gyermekek létszáma 90 fő. Az óvoda tárgyi feltételei Háromcsoportos óvodánk tágas, a gyermekek óvodai életéhez, a tevékenységekhez kényelmes, biztonságos, rendezett környezetet nyújt. 5

6 A csoportszobákban a tárgyak, játékeszközök otthonossá, esztétikussá teszik a gyermekek környezetét, a mobil kialakításnak köszönhetően lehetőség nyílik a játszóhelyek igény szerinti változtatására. Külön tornaszoba nem áll a gyerekek rendelkezésére a mozgáshoz, ezért a testnevelés foglalkozásokat a tavaszi és őszi időszakban az óvoda udvarán felállított focikuckóban, valamint a tágas óvoda udvaron tartjuk. Télen a csoportszobákat rendezzük át úgy, hogy a gyerekek a mobilizálható tornaeszközökkel igény szerint tornászhassanak. Lehetőségünk nyílt arra, hogy az előző nevelési évhez hasonlóan a Csopaki Református Iskolában lévő tornatermet is használhassuk. Nagycsoportosaink a téli időszakban péntekenként itt tornásztak. A következő nevelési évben a lehetőségekhez mérten a középső csoportos gyermekeket is szeretnénk az iskola tornatermében foglalkoztatni. Az udvar füves területén fából készült ügyességfejlesztő játékszerek vannak. A focikuckó lehetőséget nyújt a különböző labdajátékok gyakorlására, ügyességi játékok szervezésére. Az udvari fajátékok állapotának megóvása minden dolgozó feladata. A fürdőmedence jól segíti a gyermekek edzését a nyári hónapokban. A játékeszközök megóvását, téli elhelyezését segíti az udvari raktárépület. Ebben a nevelési évben az irodai bútorok felújítása befejeződött, így az iratok elhelyezésére, átlátható elrendezésére megtörtént. A mosdókban tiszta környezet, függönnyel takart WC-fülkék, langyos víz áll rendelkezésre. Az óvónői szobában jól felszerelt szakkönyvtár található, itt foglalkozik a logopédus a gyermekekkel. A gyermekek egyéni fejlesztésére csoportjukban kerül sor. Az étkezéshez porcelán, üveg, rozsdamentes edényeket használunk. Ezek cseréje, pótlása folyamatosan történik. A terítékhez mindenkor hozzátartoznak a textil abroszok, szalvéta, a kanál, villa, szükség szerint kés. Fonott kenyérkosarak, tálcák egészítik ki a terítéket. Az ágyneműt háromhetenként váltjuk, ezeket az óvodában dolgozó dajkák mossák, vasalják. A törülközőket az óvoda biztosítja a gyermekek számára. A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet meghatározza a nevelési-oktatási intézmények kötelező eszköz-és felszerelési jegyzékét. A 2. mellékletben találhatjuk azokat a kötelező (minimális) eszközöket és felszereléseket, továbbá helyiségeket, amelyekkel a nevelési- 6

7 oktatási intézményeknek rendelkezniük kell. Az óvodai eszközjegyzékben előírt berendezések, tárgyak, felszerelések nevelőmunkánkhoz rendelkezésünkre állnak. Ami a jegyzék szerint hiányosság, az a két homokozó lefedésére szolgáló takaró háló. Ennek a beszerzése, elkészítése az elkövetkezendő hónapokban megvalósítható. A konyha tárgyi feltételei Az óvoda konyháján HACCP rendszert működtetünk. Tárgyi felszereltsége jó, korszerűbb eszközök beszerzése évek óta folyamatosan történik. Az elmúlt években szinte minden elavult eszközt ki tudtunk cserélni a fenntartó támogatásával. A géppark javítását, karbantartását a gazdasági ágazat munkatársa, illetve szükség szerint külső szakember végzi. A konyhán saválló edények, tálak, stb. beszerzésére került sor a HACCP előírásainak megfelelően, a régi elhasználódott eszközök kiváltására. A Veszprém megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve ebben az évben is végzett ellenőrzést. Fő feladata az ivóvíz vizsgálata volt. Miután visszajelzés nem érkezett, úgy tekintjük, hogy a víz minőségével minden rendben van. Ebben a hónapban felújításra kerülnek a papírtörlő tartók, a wc papírtartók, kézmosó tartók mind a konyhán, mind az óvoda részen. A tartókat ajándékba kapja az intézmény a beszállító cégtől, a papírt pedig vásároljuk. Intézményünkben a jogszabályi megfelelőségen túl színvonalas és változatos az étlap összeállítása, zöldségekben és gyümölcsben gazdag a kínálat, követi az egészséges étrend kialakításának mai követelményeit. Az óvoda és a konyha vagyonának, berendezési tárgyainak, tárgyi eszközeinek megóvása az intézmény valamennyi dolgozójának kiemelt feladata. Az óvodai intézményi étkeztetés Az óvodai konyha feladata a gyermek és felnőtt étkeztetés ellátása. 7

8 Adagszám mutató 2013.szeptember 01. és 2014.május 31. között Időpont Összes adagszám Főzési napok Átlag adagszám Átlag Adagszám hónap hónap hónap hónap hónap hónap hónap hónap hónap Az elmúlt év átlag adagszámát összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az adagszámban emelkedés tapasztalható havi bevétel Ft havi bevétel Ft. Az Az egészségügyről szóló 1990.évi CLIV. törvény 50. -ának (3) bekezdése előírja, hogy a közétkeztetésben különös tekintettel az egészségügyi-, szociális- és gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani. Az OÉTI saját vizsgálati eredményeire építve és a legújabb szakirodalmi adatokat figyelembe véve elkészítette a táplálkozástudomány mai állásának megfelelő, a rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás egészségügyi ajánlást. Ezen ajánlás hatálya kiterjed valamennyi közétkeztetési szolgáltatást nyújtó szervezetre. A közétkeztető feladata ezen ajánlás szerint az élettani energia és tápanyagigénynek megfelelő összetételű és jellegű táplálék biztosítása. Ezen elvek alapján történik az étlap összeállítása. Az összeállítást az élelmezésvezető készíti el és az óvodavezető hagyja jóvá. 8

9 Az emberi erőforrások minisztere 37/2014.(IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szeptember 1-től meghatározza az intézményekben követendő közétkezési szabályokat. E jogszabály előírásai már ebben a nevelési évben bevezetésre kerültek. Így például figyelembe vettük a megfelelő mennyiségű tejtermékek, gyümölcs, zöldség kínálatát a közétkezésünkben. Térítési kedvezménnyel étkezők: 50 % - os 100%-os Óvoda 25 fő 11 fő Iskola 17fő 22fő Szociális étkező: 20 fő A vendég- és szociális étkezők visszajelzései alapján az étkezési ellátással elégedettek. A szociális étkezők részére az ebéd kiszállítást az óvoda a saját személygépkocsijával és a gazdasági ágazat dolgozóival biztosítja. Az Üdülőfalu működtetése óta az óvoda konyhája melegítő konyhával bővült, melynek telephelye a Csopaki Üdülőfalu és Kemping területén található. Ennek a feladatnak az elindítása, ellátása, fenntartása ebben az évben jelentős többlet feladatot és költséget ruház az intézményre. A melegítő konyhába a konyhai gépek és a tálaláshoz szükséges eszközök beszerzése, vásárlása megtörtént. A vendégek kiszolgálásához két fő kézilányt alkalmazunk. Az étkeztetést az óvoda konyhai dolgozóival és a felvett két fővel közösen oldjuk meg. 9

10 Üdülőfaluban történő étkeztetés alakulása Hónap Reggeli adagszám Ebéd adagszám Vacsora adagszám Összes befizetés/ft május ft Június ft Az óvoda gazdálkodása, személyi juttatások, dologi kiadások A soros és kötelező ( ,- Ft - ra történő kötelező kiegészítés) béremeléseket január 01-el realizáltuk. A fenntartó határozata alapján dolgozóinknak havi bérét Ft.- ra egészítettük ki február 01-től. Szeptember 01.-től minden óvodapedagógust besoroltunk pedagógus I. fokozatba, ennek megfelelően rendeztük garantált illetményét. Jubileumi jutalom kifizetésére ebben az évben nem kerül sor. A Cafeteria odaítéléséről szabályzat készült, melyet a fenntartó jóváhagyott. Nyugdíjazás ebben a nevelési évben nem történt, következő 1-2 évben sem kell erre számítani. Ebben a nevelési évben 2 fő kolléganő szülési szabadságát tölti. Munkába állásuk szeptemberére várható. Az intézményünk által üzemeltetett személygépkocsi műszaki vizsgáztatása megtörtént, karbantartása, javítása szükség szerint történik (gumiabroncs vásárlása, gyújtáskapcsoló cseréje). A gépkocsival történt baleset ügyintézését az előírásoknak megfelelően hajtottuk végre. A tervek szerint ebben a nevelési évben az elnyert pályázat alapján sor kerül a nyári takarítási szünetben az ablakok cseréjére, valamint az épület szigetelésére. Erre az időre tervezzük a játszóudvar további korszerűsítését, így elkészül a homokozó és a csúszda burkolata is. A nyári takarítási szünet ideje alatt az óvoda konyhája tovább működik azért, hogy ellássa az üdülőfalu étkeztetését, így a konyhai világítótestek felújítását, a csaptelepek cseréjét valamint a kötelező festési munkálatokat az őszi szünetben tudjuk elvégeztetni. Ekkor kerül sor a nagytakarításra is. 10

11 Kisebb dologi kiadások az óvoda udvari játékainak állagmegóvását, kerítésének javítását, kisebb munkák elvégzését és az esztétikus környezet megteremtését szolgálják (virágosítás) évi költségvetésről, gazdálkodásról az áprilisi testületi ülésen beszámoltunk. Kiadás Bevétel Állami normatíva Paloznaki támogatás Csopak Fenntartói támogatás konyha e e e e. óvoda e e e e. Pedagógiai munka feladatai, megvalósítása Óvodánk saját nevelési program alapján dolgozik (HPP), amely összhangban áll az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában foglaltakkal. Az Alapprogram jelenlegi módosítása elsősorban az óvodai nevelőmunkában annak tevékenységközpontú szemléletének a megerősítése, amely támogatja a gyermek egészséges fejlődését, hátrányainak csökkentését, tehetségének kibontakoztatását és az egyéni adottságaira is figyelemmel azoknak a képességeknek a folyamatos kialakulását, amelyek segítik őt az iskolai életre való felkészülésben. Az Alapprogram rendelkezései szakmai és jogi garanciát jelentenek arra, hogy az óvodák pedagógiai programjai egységes alapelvekre és keretekre épüljenek, hogy az óvodai nevelésben részesülő valamennyi gyermek ugyanazon alapelvek, feltételek, szakmai követelmények betartásával sajátítsa el azokat a képességeket, ismereteket, amelyek folyamatosan és tudatos óvodapedagógiai irányítással teszik őt éretté az iskolai évek megkezdéséhez. Az Alapprogram alapelvei alapján kidolgozandó óvodai pedagógiai program a nevelőtestület elfogadása után, az óvodavezető jóváhagyásával válik legitimmé. A jóváhagyási eljárásban a fenntartói egyetértésre abban az esetben van szükség, ha az óvodai pedagógiai program végrehajtása a fenntartót terhelő többletköltségek biztosításával valósítható meg. A szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg. 11

12 Az Alapprogram keret jelleggel rendelkezik az óvodai nevelés alapelveiről, céljáról, feladatairól, feltételeiről és tevékenységeiről, amelyek egységesen hozzáférhető és általánosan magas színvonalú ellátást kívánnak biztosítani. Az óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit az óvodai neveléstörténet hagyományai, értékei, nemzeti sajátosságai, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményei, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve határozza meg. A Helyi Pedagógiai Program felülvizsgálata Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló kormányrendelet szeptember 1-jén lépett hatályba. A köznevelési törvény értelmében minden óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján elkészíti saját pedagógiai programját vagy az ily módon elkészített pedagógiai programok közül választ. Intézményünk saját pedagógiai programmal rendelkezik, ezért ennek a nevelési évnek a feladata az Alapprogram módosításainak beépítése a helyi pedagógiai programba. Így a következő fejezeteknél tettünk módosításokat, kiegészítéseket: Gyermekkép, óvodakép. Az óvodai nevelés feladatai (érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés; egészséges életmód; anyanyelvi és értelmi nevelés) Az óvodai élet megszervezése (személyi, tárgyi feltételek) Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai (játék-szabad játék; verselés, mesélés; ének-zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; mozgás; külső világ tevékeny megismerése; munka; tevékenységben megvalósuló tanulás) Óvodai élet megszervezése (hetirend, napirend) Környezettudatos magatartás megalapozása (környezetvédelem, természetvédelem) Az óvoda kapcsolatai, a szülő a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái Gyermekvédelemmel összefüggő tevékenységek (HHH, HH, veszélyeztetettség) 12

13 A fejlődés jellemzése óvodáskor végére (Itt fontos megjegyezni a következő üzenetértékű mondatot: A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival. ) Kidolgozásra kerültek a következő, kötelezően beépítendő témakörök: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése, fejlődésének segítése (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek; kiemelten tehetséges gyermek) Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-fejlesztése A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek Egészségnevelési elvek, egészségfejlesztés az óvodában (egészséges táplálkozás; testnevelés; testi-lelki egészségfejlesztés; bántalmazás; balesetmegelőzés; személyi higiéné) A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő Helyi Pedagógiai Program egymásra épülő, szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték arra, hogy az intézmény szakmai önállósága az óvodai nevelés sokszínűsége mellett érvényesüljenek azok az igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom a gyermek érdekeinek figyelembe vételével megfogalmaz. A program tartalmazza a nevelési célokat, a gyermekek készségeinek, képességeinek alakítását és fejlesztését az egészséges életmód, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosításához szükséges foglalkozási tartalmakat. A program jelentős önállóságot és módszertani szabadságot biztosít, ugyanakkor szem előtt tartja az óvoda alapfunkcióját, azaz: az óvodai nevelés végső célja az iskolai életmódra való felkészítés. Az óvodába újonnan érkező gyermekek fogadása a nevelési év során folyamatosan történik. Biztosítjuk az összes jelentkező gyermek felvételét óvodánkba Csopak és Paloznak községekből. Különös gondot fordítunk arra, hogy a hátrányos helyzetű családokban élő 13

14 gyermekek rendszeresen járjanak óvodába. Törekszünk arra, hogy a beszoktatás időszakában minél jobban megismerjük a gyermekeket, türelmes, odafigyelő magatartásunkkal segítsük a gyermek óvodai élethez való alkalmazkodását. Minden óvodapedagógus kiemelt figyelmet fordít az egyéni képességfejlesztésre, a hátrányok csökkentésére, a gyermekek személyiségének fejlesztésére, figyelembe véve az egyéni és életkori sajátosságaikat. Az iskolába menő gyermekek foglalkoztatására nagy gondot fordítunk. Az óvodapedagógusok a dajkákkal együtt nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek gondozására, a rendszeres tisztálkodásra, maguk és környezetük rendben tartására, környezetük esztétikájára. Feladatunk a gyermekek egészségének a védelme, az egészséges életmód alakítása és az egészségmegőrzés szokásainak a kialakítása. Óvodai Programunknak megfelelően kiemelt feladatnak tekintjük a hagyományőrzést. Ez a mindennapokhoz és az ünnepekhez kapcsolódó szokások átültetését jelenti az óvodai nevelésbe (szüret szervezése a gyerekeknek, betlehemes játékok, farsangi népszokások, húsvéti tojásfestés). Az elmúlt években nagy hangsúlyt kapott a környezettudatos magatartásra nevelés az óvodákban. Így programunkban a másik kiemelt program a környezeti nevelés. Ennek keretében kapott nagyobb hangsúlyt intézményünkben a természetvédelem, melynek egyik eleme a Madárbarát óvoda címmel járó többrétű tevékenység. Tanulmányaink során, továbbképzéseken, önképzéssel folyamatosan bővítjük ismereteinket, szakmai tudásunkat. Meseközpontban a csopaki óvodások A paloznaki Meseközpontot működtető alapítvány vezetője valamint szakmai vezetője felvette a kapcsolatot óvodánkkal hosszú távú kapcsolat működtetése céljából. A Meseközpontban szívesen látják óvodásainkat mesefoglalkozásaikon, közös éneklés és játék alkalmakon. A központ madárháza nagyszerű élményt nyújt gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, ahol már a korábbi években is vendégül látták a csopaki óvodásokat. A III. Pünkösdi Mesenapok színes, gazdag programja a csopaki óvodások táncával nyílt meg, majd táncházzal folytatódott. 14

15 Kölcsönös a szándék, hogy óvodánk és a Meseközpont kapcsolata új, tartalmas formákkal bővüljön a jövőben. Honlap működtetése Hosszas előkészítő munkálatok után az idei évben elindult óvodánk honlapja, melyen megtalálhatóak a szülőknek, látogatóknak szóló információk, az óvoda dokumentumai, aktuális hírei, eseményei. Az oldalt naprakész információkkal látjuk el. Jótékonysági támogatás az óvodának Intézményünkbe ez év elején érkezett meg az a jótékonysági felajánlás, amely már a tavalyi év végén indult útjára az ország több pontján. A MagentaAngyal nevet viselő kezdeményezés célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét az önzetlen segítségnyújtás fontosságára. Egyre többen ismerik fel, hogy nem elég a profitot kizárólag szem előtt tartó szemléletnek alárendelni tevékenységüket. A Magenta Kft. a társadalmi felelősségvállalás jegyében több száz gyermekruhát gyártott le az óvodák számára. A kft. munkatársai hisznek a jó példa erejében és remélik, hogy kezdeményezésük további követőkre talál. Óvodánkban minden gyermeket megajándékoztak egy-egy pólóval, melyet azóta is szívesen viselnek a mindennapokban. Az intézményi alapdokumentumok átdolgozása Házirend átdolgozása A köznevelési törvény értelmében az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. 15

16 A végrehajtási szabályozás továbbra is egyértelműen meghatározza a házirend kötelezően rögzítendő tartalmi elemeit. Új, kidolgozásra került elemek a következők: A gyermekek jutalmazásának, elvei és formái A gyermekek fegyelmezésének elvei Távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok, az igazolatlan mulasztás következményei A térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések A házirendet a nevelőtestület fogadja el, elkészítéséért az intézményvezető a felelős. Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozása A köznevelési törvény alapján az óvoda működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Az EMMI-rendelet többségében a korábbi előírásokkal megegyező módon határozza meg az intézmény szervezeti és működési szabályzatának kötelező tartalmi elemeit. Új, kidolgozandó elemként jelennek meg a következők, melyet beépítettünk óvodánk szabályzatába: Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskör. Munkaköri leírás minták Kiadmányozás rendje Azok a szabályok, melyeket jogszabály nem ír elő, de helyi szinten intézményünkben szabályozni kell: Hivatali titok megőrzése Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére Bélyegző használata és kezelése Az óvoda helyiségeinek és épületének használatára vonatkozó rendelkezések 16

17 A berendezések használati rendje Az udvar használati rendje A telefonhasználat szabályai Az SZMSZ-t a nevelőtestület fogadja el, elkészítéséért az intézményvezető a felelős. Szülői igényfelmérés májusában 11 kérdésből álló kérdőívet állítottunk össze és adtunk át a szülőknek. A szülőkkel napi személyes kapcsolatban vagyunk, ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy az önkéntes alapon, név nélkül kitölthető kérdőív módszere alkalmas arra, hogy a megkérdezettek őszintén véleményt nyilváníthassanak. (A kérdőívet az 1. számú melléklet tartalmazza.) A kiosztott kérdőívek 57 %-a érkezett vissza, ami egyértelműen pozitív, reprezentatív eredményt ad az összegzés utáni kiértékelés. A szülők kétharmad része ismeri az intézmény Helyi Pedagógiai Programját. Tájékoztatási formák közül kiemelten az óvodapedagógusokkal való kapcsolatot jelölték első helyen, ezt követi a faliújságon az események, tudnivalók figyelése. Az óvoda legfontosabb feladatai közül a 12 lehetséges válaszból 5-öt emeltek ki a szülők. Sorrendben a következő eredmény született: 1. a gyermek érezze jól magát 2. készüljön fel az iskolára 3. értelmileg fejlődjön 4. sokat mozogjon 5. minél többet játsszon Egyetérthetünk a szülők véleményével az első helyen megjelölt, legfontosabbnak ítélt feladattal. A Helyi Pedagógiai Programunkban megfogalmaztuk az óvodaképünket, gyermekképünket, eszerint nyugodt, szeretetteljes légkört biztosítunk, ahol a gyermeki 17

18 személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet övezi. Tudjuk, hogy csak akkor képes az őt körülvevő világ ingereinek befogadására, ha biztonságban és jól érzi magát. A szülői rangsorban az iskolára való felkészítés, a gyermekek értelmi fejlesztése következnek. Azt valljuk, hogy a gyermekkor a legtágabb értelemben vett tanulásnak és az életfontosságú beállítódások kialakulásának a kora. A kisgyermekkorra jellemző tartalmas tevékenységek, a játék és a meseélmények jó alapot adnak a következő érési fok, az iskoláskor építkezéséhez. Az a gyermek, aki egy szakmailag jól felkészült, ráfigyelő óvodapedagógus mellett él, sokat mozog, ügyesedik, kérdez, figyel és játszik, naponta mesét hall, minden, az életkorához szükséges és a fejlődés szempontjából fontos képességét működteti. A továbbiakban is feladatunk, hogy a szülők valamennyien ismerjék a Helyi Pedagógiai Programunkat. Az eddigiekhez hasonlóan a szülői értekezleteken, a csoportokban szervezett nyílt napok alkalmával ismerjék meg, hogy miként szolgálja a gyermekek egész óvodai élete, különféle tevékenysége, főként játéka az iskolára történő felkészülést is. A szülőkkel való kapcsolattartás eddigi gyakorlatát egyértelműen jónak ítélték. A gyermekek óvodai életéről elsősorban az igény szerinti beszélgetést érzik a legeredményesebbnek. Az óvodán kívüli programok választékát elegendőnek tartják. A mire fordítson több időt az óvoda kérdésre a következő eredmény született: 10 lehetséges válaszból, hármat emeltek ki a szülők, ez a következők: 1. torna 2. beszélgetés 3. éneklés A fentiekből látszik, hogy a torna került az első helyre, ami egyértelműen jelzi a jelenlegi helyzetet, a tornaszoba hiányát. Átgondolt szervezéssel próbálunk a nagy létszámú csoportok számára megfelelő feltételeket biztosítani a rendszeres mozgáshoz. Az iskolai tornaterem használata a nagycsoportosok számára nyújt jó lehetőséget, a másik két csoportnak 18

19 az óvodában, helyben van lehetőség a torna foglalkozásokra. Ezek lehetnek: csoportszobában, udvaron, szabad levegőn, folyosón. A beszélgetésre és éneklésre szánt időt jelölték a szülők a 2. és 3. helyen. Értelmezésünkben a szülő az óvodától várja azt, amire elsősorban a családban kellene több időt fordítani. Jelenleg fős csoportok működnek intézményünkben. Talán könnyen belátható a létszámok ismeretében, hogy miért nyílik kevesebb alkalom az egyéni beszélgetésre. Óvodai csoportjainkban a reggelek beszélgetéssel, tervezgetéssel indulnak. Az érzelmi összetartozást erősítjük azzal, hogy beszélgetünk és nem kérdések sokaságával faggatjuk a gyermekeket. Az éneklés mindennapos az óvodánkban. A közös éneklés élményét együtt átélni csak az óvó nénivel lehet, de jeles napjainkon, ünnepeinken az odafigyelő szülők meggyőződhetnek arról, hogy gyermekeik szinte valamennyi énekét az óvodában tanulták. A szülők kérdőívre adott válaszaiból kitűnik, hogy alapvetően harmonikus, jó a kapcsolatunk. Az óvoda kezdeményező ebben a folyamatban. Gondoskodik arról, hogy a kapcsolatteremtés és kapcsolattartás hagyományos formái éljenek, kibővítve azzal, hogy új lehetőségekkel, tartalmakkal gazdagodjanak. A kérdőív értékelését az 2. számú melléklet tartalmazza évi óvodai programok A csopaki Mandulavirág Óvoda Helyi Pedagógiai Programjának kiemelt feladata a néphagyományok őrzése és a környezettudatos magatartás kialakítása. Éppen ezért óvodapedagógusaink nagy hangsúlyt fektetnek a kulturális értékek átadására, az irodalmi, zenei és vizuális nevelés fontosságára, kirándulások, séták szervezésére. Ezért kihasználunk minden lehetőséget arra, hogy gyermekeink megtapasztalják és részt vegyenek községünk kulturális eseményeiben. 19

20 Szeptember 7. Miénk a strand! A gyermekek és a felnőttek a helyszín feldíszítésével, a programok szervezésével, játszóházzal készültek. Birtokba vették a strandot, ahol családi versenyeken, játékokon vettek részt. Az óvoda dolgozói vacsorával kínálták a vendégeket. Szeptember 28. Paloznaki falunapok Óvodásaink gyermektánc-programmal vettek részt a programokban. Október 02. Hagyományos óvodai szüret Tóth Gyula meghívására ismerkedtünk és felelevenítettük a szüreti tevékenységeket. Október 23. Ünnepi megemlékezés és koszorúzás Az óvoda pedagógusai, valamint a szülők gyermekeikkel vettek részt az ünnepi megemlékezésen. November 07. Bábszínházi előadás Balatonfüreden. A hagyományokhoz híven a nagycsoportosok részvétele az előadásokon. November 23. Óvoda-Iskola jótékonysági bálja A jótékonysági bál bevétele a gyermeknapon kerül felhasználásra. December 01. Adventi gyertyagyújtás A Csonka toronynál a gyerekek, szülők részvételével December 02. Mikulásváró programok a nagycsoportosoknak az iskolában. December 6. Mikulás Óvodai ünnep. Érkezik a Mikulás. December 11. Idősek Karácsonya Óvodánk nagycsoportosainak ünnepi köszöntője a Nyugdíjas Klubban. December 19. Óvodai karácsony, versekkel, énekekkel, ünnepi ebéddel. December 20. Iskolai Karácsony A csopaki Általános Iskola meghívására a hagyományokhoz híven óvodapedagógusaink óvodásainkkal részt vettek az iskola ünnepi műsorán. December 20. Idősek karácsonya. Szerepel az óvoda gyermektánc csoportja. December 22. Falukarácsony Óvodásaink karácsonyi énekekkel készültek az ünnepre. Február 06. Bábszínházi előadás Balatonfüreden. Február 12. Óvodai Farsang 20

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐJE Szám: EPL/6/7/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésére Tárgy: A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40. Tel.: 06-47/311-719; T/F: 06-47/311-856 e-mail: carolinaovodasp@pr.hu CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az óvoda OM-azonosító száma: 201564 Neve: Decs Tesz-Vesz Óvoda Székhelye: Decs, Ady E. u. 12.-16. Tagintézménye: Decs Tesz-Vesz Óvoda Bogár István Óvodája Telephelye: Sárpilis, Nyéki

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M OM: 032015 Salgótarjáni Összevont Óvoda P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Salgótarján 2013. Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy

Részletesebben

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT KÉSZÍTETTE: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda nevelőtestülete Csontosné Skrabák Éva Fabu Anna Márta Fain Józsefné Karczagné Nagy Klára Kerekné Aradi

Részletesebben

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA A ÚTI ÓVODA fes KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI ClMÜ PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA Székhely: Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető: Nagy Miklósné Legitimációs eljárás Nevelőtestület elfogadta Szülői

Részletesebben

Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém,

Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Szirombontogató Pedagógiai Program Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ha nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen A szívdobogásunk.

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

2012 / 2013 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL

2012 / 2013 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL Százszorszép Óvoda 2012-2013 Intézményi beszámoló SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM 032791 2440 Százhalombatta, Posta köz 4. ( Pf: 93.) E-mail: szazszorszep@mail.battanet.hu Telefon: 06-23/354-501

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Programja (OM 032 823)

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Programja (OM 032 823) 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Programja (OM 032 823) Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek...

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata [] Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát.

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 2. Bevezetés Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 15 éves vezetői tevékenység eredményeként - nevelőtestületemmel

Részletesebben

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013.

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Készült: 2013.július 25. KÉSZÍTETTE: A csányi Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete:

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető

Tartalomjegyzék Bevezető Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné 2014. Tartalomjegyzék Bevezető 1. Az intézmény küldetése - Az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a Pedagógiai

Részletesebben

Baracsi Négy Vándor Óvoda

Baracsi Négy Vándor Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baracsi Négy Vándor Óvoda 2427 Baracs Széchenyi út 102. 2013. TARTALOM Bevezetés 1. Általános rendelkezések 2. Az óvoda jellemzői 3. A működés rendje 4. Az óvoda szervezeti

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

Gyula Város Egyesített Óvodája 5700 Gyula, Leiningen u 4. : : 66/ 632-207 OM 200918 www.gyulaovoda9.eu e-mail: egyesitettovoda@t-online.

Gyula Város Egyesített Óvodája 5700 Gyula, Leiningen u 4. : : 66/ 632-207 OM 200918 www.gyulaovoda9.eu e-mail: egyesitettovoda@t-online. TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 2013 2014. Készítette: Szilágyiné Solymosi Mária intézményvezető 1 2013. Napirendi pontok 1. Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás 2. A 2013 2014 - es nevelési év működési rendje 3. A

Részletesebben

Csoda-Bogár Ház Óvoda Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára. Készítette: Nevelőtestület

Csoda-Bogár Ház Óvoda Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára. Készítette: Nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette: Nevelőtestület

Részletesebben

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31.

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31. GYÖNGYSZEM ÓVODA Óvodavezetői pályázat Az én ovim Gajdosné Szabó Anita Budapest, 2013. 03. 31. Tartalomjegyzék 1. Szakmai Önéletrajz... 3 2. A pályázat törvényi háttere... 5 3. Vezetői hitvallásom... 6

Részletesebben

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01.

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. A Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. 2 1. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján jött létre: 137/1996.

Részletesebben

Zökkenő mentes óvoda-iskola átmenet : Harmonikus személyiség fejlődés. Tevékenységrendszer

Zökkenő mentes óvoda-iskola átmenet : Harmonikus személyiség fejlődés. Tevékenységrendszer C s a l á d Kapcsolatok Zökkenő mentes óvoda-iskola átmenet : Harmonikus személyiség fejlődés Tevékenységrendszer S z a b a d J á t é k Játék Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás,

Részletesebben

EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET, EGÉSZSÉGES GYERMEK. A Kisközösség Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET, EGÉSZSÉGES GYERMEK. A Kisközösség Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET, EGÉSZSÉGES GYERMEK A Kisközösség Óvoda 1031 Budapest, Emőd utca 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 034293 Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket. Arról

Részletesebben

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJÁNAK 2014. 0 Készítette: A Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem óvodájának Nevelőtestülete a vezető irányításával. KÓTAJ 2014. Mindenek felett játszódjék

Részletesebben