Beszámoló a csopaki Mandulavirág Óvoda 2013 /2014-es nevelési év tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a csopaki Mandulavirág Óvoda 2013 /2014-es nevelési év tevékenységéről"

Átírás

1 :Kossuth u : / Beszámoló a csopaki Mandulavirág Óvoda 2013 /2014-es nevelési év tevékenységéről

2 Az óvoda az alábbi törvények és óvodai dokumentumok alapján végzi tevékenységét: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet évi LXXIX. törvény a Közoktatásról és módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény és módosításai A 2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 363/2012. (XII.17.) kormányrendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény Helyi Pedagógiai Programja Az intézmény házirendje Helyi szabályzatok Az intézmény szervezeti felépítése Intézményünk szeptember 1-e óta kettő óvodai csoport mellett a fenntartó jóváhagyásával elindította a harmadik óvodai csoportot. Így a vegyes csoportok megszűntek, helyette osztott csoportokat működtetünk szeptember 1-e óta a köznevelési törvény értelmében egy fő óvodapedagógussal és egy fő szakképzett pedagógiai asszisztenssel bővült óvodánk létszáma. Az óvodavezető kötelező óraszáma jelentősen lecsökkent, így a vezetői teendőket hatékonyabban tudja ellátni. A pedagógiai asszisztens feladatai közé tartozik: a gyermekek testi szükségleteinek ellátása; az óvodapedagógus irányítása mellett a csoportban folyó nevelőmunka segítése; eszközök előkészítése, elrakása; a csoportszoba átrendezése foglalkozásokhoz; a beszoktatás zökkenőmentessé tétele; aktív segítség az étkeztetéseknél, öltöztetésnél, tisztálkodásnál, levegőztetésnél; segítés a sétáknál, kirándulásoknál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, programoknál; közreműködés a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra kísérésében; elsősegélynyújtás kisebb sérüléseknél; esztétikus környezet megteremtése; tevékenységek 2

3 szervezése; biztonságos környezet megteremtése; ünnepek, hagyományok megszervezése és lebonyolítása. A személyi ellátottság kedvező alakulása nagymértékben segíti a gyermekek napközbeni magas színvonalú ellátását. Az intézményben főzőkonyha működik. Az óvoda szervezeti felépítése: Vezetői beosztás Intézményvezető A vezetőnek alárendelt munkakörök Óvodavezetőhelyettes Óvodapedagógus Dajka Élelmezésvezető Szakács Konyhai kisegítő Pedagógiai asszisztens A munkakörben foglalkoztatott létszám 1 fő 5 fő 3 fő 1 fő 2 fő 2 fő 1 fő Megjegyzés (munkaidőre hivatkozás) Teljes munkaidő Teljes munkaidő Teljes munkaidő Teljes munkaidő Teljes munkaidő Teljes munkaidő/ 1 fő Részmunkaidő / 1 fő Teljes munkaidő A fenti táblázat mutatja azt, hogy intézményünk a törvényi előírásoknak megfelelő létszámmal működik. Személyi ellátottság: 7 fő óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel (ebből 3 fő szakvizsgázott pedagógus, 1 fő gyógytestnevelő) 1 fő pedagógiai asszisztens érettségivel, szakképesítéssel 3 fő dajka szakképesítéssel 1 fő élelmezésvezető érettségivel és szakképesítéssel 2 fő szakács szakképesítéssel 2 fő konyhai kisegítő 3

4 Intézményünkben fontosnak tartom, hogy az eddigi gyakorlat folytatásaként olyan légkört teremtsünk, amely igényes munkavégzésre késztet. Gyermeklétszámunk korcsoportonkénti alakulása a 2013 / 2014-es nevelési év során: Statisztikai ( ) Tényleges ( ) 3 évesnél fiatalabb éves éves éves éves 4 19 ÖSSZESEN 84 fő 89 fő Más településről bejáró gyermekek száma: Paloznakról: Balatonfüredről: Lovas Veszprém Alsóörs Felsőörs Mindösszesen: 12 fő 1 fő 4 fő 1 fő 2 fő 3 fő 23 fő Tanköteles korú gyermekek száma: 22 fő Ebből 20 fő gyermek kezdi meg iskolai tanulmányait. A következő nevelési év várható gyermeklétszáma: A statisztika szerint (2013.október 1.) Ebből tanköteles korú: 90 fő, 82 fő 38 fő. 4

5 A csoportlétszám alakulása között Statisztikai adatok szerint (okt.1) Nevelési év végén (jún.1.) Csopakról járó gyerekek Más településről bejáró gyerekek Iskolába menő gyerekek Csoportok száma Dolgozók száma 2013/ / / / / / / / / / A táblázatból jól látható a gyermeklétszám emelkedése az elmúlt tíz nevelési évben. A évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításának 5. -a kimondja: Az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát az NKT. 4.melléklet határozza meg. Az óvodai csoportokra megállapított maximális létszám (25 fő) a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb 20 %-kal átléphető. A fenntartó a májusi testületi ülésen meghatározta, hogy az intézmény szeptember 1-től csoportjai maximális létszámát 20 %-kal megemelheti (99/2013.(V.15.) ÖKT számú határozat). Így az intézményünkbe felvehető gyermekek létszáma 90 fő. Az óvoda tárgyi feltételei Háromcsoportos óvodánk tágas, a gyermekek óvodai életéhez, a tevékenységekhez kényelmes, biztonságos, rendezett környezetet nyújt. 5

6 A csoportszobákban a tárgyak, játékeszközök otthonossá, esztétikussá teszik a gyermekek környezetét, a mobil kialakításnak köszönhetően lehetőség nyílik a játszóhelyek igény szerinti változtatására. Külön tornaszoba nem áll a gyerekek rendelkezésére a mozgáshoz, ezért a testnevelés foglalkozásokat a tavaszi és őszi időszakban az óvoda udvarán felállított focikuckóban, valamint a tágas óvoda udvaron tartjuk. Télen a csoportszobákat rendezzük át úgy, hogy a gyerekek a mobilizálható tornaeszközökkel igény szerint tornászhassanak. Lehetőségünk nyílt arra, hogy az előző nevelési évhez hasonlóan a Csopaki Református Iskolában lévő tornatermet is használhassuk. Nagycsoportosaink a téli időszakban péntekenként itt tornásztak. A következő nevelési évben a lehetőségekhez mérten a középső csoportos gyermekeket is szeretnénk az iskola tornatermében foglalkoztatni. Az udvar füves területén fából készült ügyességfejlesztő játékszerek vannak. A focikuckó lehetőséget nyújt a különböző labdajátékok gyakorlására, ügyességi játékok szervezésére. Az udvari fajátékok állapotának megóvása minden dolgozó feladata. A fürdőmedence jól segíti a gyermekek edzését a nyári hónapokban. A játékeszközök megóvását, téli elhelyezését segíti az udvari raktárépület. Ebben a nevelési évben az irodai bútorok felújítása befejeződött, így az iratok elhelyezésére, átlátható elrendezésére megtörtént. A mosdókban tiszta környezet, függönnyel takart WC-fülkék, langyos víz áll rendelkezésre. Az óvónői szobában jól felszerelt szakkönyvtár található, itt foglalkozik a logopédus a gyermekekkel. A gyermekek egyéni fejlesztésére csoportjukban kerül sor. Az étkezéshez porcelán, üveg, rozsdamentes edényeket használunk. Ezek cseréje, pótlása folyamatosan történik. A terítékhez mindenkor hozzátartoznak a textil abroszok, szalvéta, a kanál, villa, szükség szerint kés. Fonott kenyérkosarak, tálcák egészítik ki a terítéket. Az ágyneműt háromhetenként váltjuk, ezeket az óvodában dolgozó dajkák mossák, vasalják. A törülközőket az óvoda biztosítja a gyermekek számára. A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet meghatározza a nevelési-oktatási intézmények kötelező eszköz-és felszerelési jegyzékét. A 2. mellékletben találhatjuk azokat a kötelező (minimális) eszközöket és felszereléseket, továbbá helyiségeket, amelyekkel a nevelési- 6

7 oktatási intézményeknek rendelkezniük kell. Az óvodai eszközjegyzékben előírt berendezések, tárgyak, felszerelések nevelőmunkánkhoz rendelkezésünkre állnak. Ami a jegyzék szerint hiányosság, az a két homokozó lefedésére szolgáló takaró háló. Ennek a beszerzése, elkészítése az elkövetkezendő hónapokban megvalósítható. A konyha tárgyi feltételei Az óvoda konyháján HACCP rendszert működtetünk. Tárgyi felszereltsége jó, korszerűbb eszközök beszerzése évek óta folyamatosan történik. Az elmúlt években szinte minden elavult eszközt ki tudtunk cserélni a fenntartó támogatásával. A géppark javítását, karbantartását a gazdasági ágazat munkatársa, illetve szükség szerint külső szakember végzi. A konyhán saválló edények, tálak, stb. beszerzésére került sor a HACCP előírásainak megfelelően, a régi elhasználódott eszközök kiváltására. A Veszprém megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve ebben az évben is végzett ellenőrzést. Fő feladata az ivóvíz vizsgálata volt. Miután visszajelzés nem érkezett, úgy tekintjük, hogy a víz minőségével minden rendben van. Ebben a hónapban felújításra kerülnek a papírtörlő tartók, a wc papírtartók, kézmosó tartók mind a konyhán, mind az óvoda részen. A tartókat ajándékba kapja az intézmény a beszállító cégtől, a papírt pedig vásároljuk. Intézményünkben a jogszabályi megfelelőségen túl színvonalas és változatos az étlap összeállítása, zöldségekben és gyümölcsben gazdag a kínálat, követi az egészséges étrend kialakításának mai követelményeit. Az óvoda és a konyha vagyonának, berendezési tárgyainak, tárgyi eszközeinek megóvása az intézmény valamennyi dolgozójának kiemelt feladata. Az óvodai intézményi étkeztetés Az óvodai konyha feladata a gyermek és felnőtt étkeztetés ellátása. 7

8 Adagszám mutató 2013.szeptember 01. és 2014.május 31. között Időpont Összes adagszám Főzési napok Átlag adagszám Átlag Adagszám hónap hónap hónap hónap hónap hónap hónap hónap hónap Az elmúlt év átlag adagszámát összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az adagszámban emelkedés tapasztalható havi bevétel Ft havi bevétel Ft. Az Az egészségügyről szóló 1990.évi CLIV. törvény 50. -ának (3) bekezdése előírja, hogy a közétkeztetésben különös tekintettel az egészségügyi-, szociális- és gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani. Az OÉTI saját vizsgálati eredményeire építve és a legújabb szakirodalmi adatokat figyelembe véve elkészítette a táplálkozástudomány mai állásának megfelelő, a rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás egészségügyi ajánlást. Ezen ajánlás hatálya kiterjed valamennyi közétkeztetési szolgáltatást nyújtó szervezetre. A közétkeztető feladata ezen ajánlás szerint az élettani energia és tápanyagigénynek megfelelő összetételű és jellegű táplálék biztosítása. Ezen elvek alapján történik az étlap összeállítása. Az összeállítást az élelmezésvezető készíti el és az óvodavezető hagyja jóvá. 8

9 Az emberi erőforrások minisztere 37/2014.(IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szeptember 1-től meghatározza az intézményekben követendő közétkezési szabályokat. E jogszabály előírásai már ebben a nevelési évben bevezetésre kerültek. Így például figyelembe vettük a megfelelő mennyiségű tejtermékek, gyümölcs, zöldség kínálatát a közétkezésünkben. Térítési kedvezménnyel étkezők: 50 % - os 100%-os Óvoda 25 fő 11 fő Iskola 17fő 22fő Szociális étkező: 20 fő A vendég- és szociális étkezők visszajelzései alapján az étkezési ellátással elégedettek. A szociális étkezők részére az ebéd kiszállítást az óvoda a saját személygépkocsijával és a gazdasági ágazat dolgozóival biztosítja. Az Üdülőfalu működtetése óta az óvoda konyhája melegítő konyhával bővült, melynek telephelye a Csopaki Üdülőfalu és Kemping területén található. Ennek a feladatnak az elindítása, ellátása, fenntartása ebben az évben jelentős többlet feladatot és költséget ruház az intézményre. A melegítő konyhába a konyhai gépek és a tálaláshoz szükséges eszközök beszerzése, vásárlása megtörtént. A vendégek kiszolgálásához két fő kézilányt alkalmazunk. Az étkeztetést az óvoda konyhai dolgozóival és a felvett két fővel közösen oldjuk meg. 9

10 Üdülőfaluban történő étkeztetés alakulása Hónap Reggeli adagszám Ebéd adagszám Vacsora adagszám Összes befizetés/ft május ft Június ft Az óvoda gazdálkodása, személyi juttatások, dologi kiadások A soros és kötelező ( ,- Ft - ra történő kötelező kiegészítés) béremeléseket január 01-el realizáltuk. A fenntartó határozata alapján dolgozóinknak havi bérét Ft.- ra egészítettük ki február 01-től. Szeptember 01.-től minden óvodapedagógust besoroltunk pedagógus I. fokozatba, ennek megfelelően rendeztük garantált illetményét. Jubileumi jutalom kifizetésére ebben az évben nem kerül sor. A Cafeteria odaítéléséről szabályzat készült, melyet a fenntartó jóváhagyott. Nyugdíjazás ebben a nevelési évben nem történt, következő 1-2 évben sem kell erre számítani. Ebben a nevelési évben 2 fő kolléganő szülési szabadságát tölti. Munkába állásuk szeptemberére várható. Az intézményünk által üzemeltetett személygépkocsi műszaki vizsgáztatása megtörtént, karbantartása, javítása szükség szerint történik (gumiabroncs vásárlása, gyújtáskapcsoló cseréje). A gépkocsival történt baleset ügyintézését az előírásoknak megfelelően hajtottuk végre. A tervek szerint ebben a nevelési évben az elnyert pályázat alapján sor kerül a nyári takarítási szünetben az ablakok cseréjére, valamint az épület szigetelésére. Erre az időre tervezzük a játszóudvar további korszerűsítését, így elkészül a homokozó és a csúszda burkolata is. A nyári takarítási szünet ideje alatt az óvoda konyhája tovább működik azért, hogy ellássa az üdülőfalu étkeztetését, így a konyhai világítótestek felújítását, a csaptelepek cseréjét valamint a kötelező festési munkálatokat az őszi szünetben tudjuk elvégeztetni. Ekkor kerül sor a nagytakarításra is. 10

11 Kisebb dologi kiadások az óvoda udvari játékainak állagmegóvását, kerítésének javítását, kisebb munkák elvégzését és az esztétikus környezet megteremtését szolgálják (virágosítás) évi költségvetésről, gazdálkodásról az áprilisi testületi ülésen beszámoltunk. Kiadás Bevétel Állami normatíva Paloznaki támogatás Csopak Fenntartói támogatás konyha e e e e. óvoda e e e e. Pedagógiai munka feladatai, megvalósítása Óvodánk saját nevelési program alapján dolgozik (HPP), amely összhangban áll az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában foglaltakkal. Az Alapprogram jelenlegi módosítása elsősorban az óvodai nevelőmunkában annak tevékenységközpontú szemléletének a megerősítése, amely támogatja a gyermek egészséges fejlődését, hátrányainak csökkentését, tehetségének kibontakoztatását és az egyéni adottságaira is figyelemmel azoknak a képességeknek a folyamatos kialakulását, amelyek segítik őt az iskolai életre való felkészülésben. Az Alapprogram rendelkezései szakmai és jogi garanciát jelentenek arra, hogy az óvodák pedagógiai programjai egységes alapelvekre és keretekre épüljenek, hogy az óvodai nevelésben részesülő valamennyi gyermek ugyanazon alapelvek, feltételek, szakmai követelmények betartásával sajátítsa el azokat a képességeket, ismereteket, amelyek folyamatosan és tudatos óvodapedagógiai irányítással teszik őt éretté az iskolai évek megkezdéséhez. Az Alapprogram alapelvei alapján kidolgozandó óvodai pedagógiai program a nevelőtestület elfogadása után, az óvodavezető jóváhagyásával válik legitimmé. A jóváhagyási eljárásban a fenntartói egyetértésre abban az esetben van szükség, ha az óvodai pedagógiai program végrehajtása a fenntartót terhelő többletköltségek biztosításával valósítható meg. A szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg. 11

12 Az Alapprogram keret jelleggel rendelkezik az óvodai nevelés alapelveiről, céljáról, feladatairól, feltételeiről és tevékenységeiről, amelyek egységesen hozzáférhető és általánosan magas színvonalú ellátást kívánnak biztosítani. Az óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit az óvodai neveléstörténet hagyományai, értékei, nemzeti sajátosságai, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményei, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve határozza meg. A Helyi Pedagógiai Program felülvizsgálata Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló kormányrendelet szeptember 1-jén lépett hatályba. A köznevelési törvény értelmében minden óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján elkészíti saját pedagógiai programját vagy az ily módon elkészített pedagógiai programok közül választ. Intézményünk saját pedagógiai programmal rendelkezik, ezért ennek a nevelési évnek a feladata az Alapprogram módosításainak beépítése a helyi pedagógiai programba. Így a következő fejezeteknél tettünk módosításokat, kiegészítéseket: Gyermekkép, óvodakép. Az óvodai nevelés feladatai (érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés; egészséges életmód; anyanyelvi és értelmi nevelés) Az óvodai élet megszervezése (személyi, tárgyi feltételek) Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai (játék-szabad játék; verselés, mesélés; ének-zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; mozgás; külső világ tevékeny megismerése; munka; tevékenységben megvalósuló tanulás) Óvodai élet megszervezése (hetirend, napirend) Környezettudatos magatartás megalapozása (környezetvédelem, természetvédelem) Az óvoda kapcsolatai, a szülő a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái Gyermekvédelemmel összefüggő tevékenységek (HHH, HH, veszélyeztetettség) 12

13 A fejlődés jellemzése óvodáskor végére (Itt fontos megjegyezni a következő üzenetértékű mondatot: A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival. ) Kidolgozásra kerültek a következő, kötelezően beépítendő témakörök: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése, fejlődésének segítése (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek; kiemelten tehetséges gyermek) Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-fejlesztése A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek Egészségnevelési elvek, egészségfejlesztés az óvodában (egészséges táplálkozás; testnevelés; testi-lelki egészségfejlesztés; bántalmazás; balesetmegelőzés; személyi higiéné) A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő Helyi Pedagógiai Program egymásra épülő, szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték arra, hogy az intézmény szakmai önállósága az óvodai nevelés sokszínűsége mellett érvényesüljenek azok az igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom a gyermek érdekeinek figyelembe vételével megfogalmaz. A program tartalmazza a nevelési célokat, a gyermekek készségeinek, képességeinek alakítását és fejlesztését az egészséges életmód, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosításához szükséges foglalkozási tartalmakat. A program jelentős önállóságot és módszertani szabadságot biztosít, ugyanakkor szem előtt tartja az óvoda alapfunkcióját, azaz: az óvodai nevelés végső célja az iskolai életmódra való felkészítés. Az óvodába újonnan érkező gyermekek fogadása a nevelési év során folyamatosan történik. Biztosítjuk az összes jelentkező gyermek felvételét óvodánkba Csopak és Paloznak községekből. Különös gondot fordítunk arra, hogy a hátrányos helyzetű családokban élő 13

14 gyermekek rendszeresen járjanak óvodába. Törekszünk arra, hogy a beszoktatás időszakában minél jobban megismerjük a gyermekeket, türelmes, odafigyelő magatartásunkkal segítsük a gyermek óvodai élethez való alkalmazkodását. Minden óvodapedagógus kiemelt figyelmet fordít az egyéni képességfejlesztésre, a hátrányok csökkentésére, a gyermekek személyiségének fejlesztésére, figyelembe véve az egyéni és életkori sajátosságaikat. Az iskolába menő gyermekek foglalkoztatására nagy gondot fordítunk. Az óvodapedagógusok a dajkákkal együtt nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek gondozására, a rendszeres tisztálkodásra, maguk és környezetük rendben tartására, környezetük esztétikájára. Feladatunk a gyermekek egészségének a védelme, az egészséges életmód alakítása és az egészségmegőrzés szokásainak a kialakítása. Óvodai Programunknak megfelelően kiemelt feladatnak tekintjük a hagyományőrzést. Ez a mindennapokhoz és az ünnepekhez kapcsolódó szokások átültetését jelenti az óvodai nevelésbe (szüret szervezése a gyerekeknek, betlehemes játékok, farsangi népszokások, húsvéti tojásfestés). Az elmúlt években nagy hangsúlyt kapott a környezettudatos magatartásra nevelés az óvodákban. Így programunkban a másik kiemelt program a környezeti nevelés. Ennek keretében kapott nagyobb hangsúlyt intézményünkben a természetvédelem, melynek egyik eleme a Madárbarát óvoda címmel járó többrétű tevékenység. Tanulmányaink során, továbbképzéseken, önképzéssel folyamatosan bővítjük ismereteinket, szakmai tudásunkat. Meseközpontban a csopaki óvodások A paloznaki Meseközpontot működtető alapítvány vezetője valamint szakmai vezetője felvette a kapcsolatot óvodánkkal hosszú távú kapcsolat működtetése céljából. A Meseközpontban szívesen látják óvodásainkat mesefoglalkozásaikon, közös éneklés és játék alkalmakon. A központ madárháza nagyszerű élményt nyújt gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, ahol már a korábbi években is vendégül látták a csopaki óvodásokat. A III. Pünkösdi Mesenapok színes, gazdag programja a csopaki óvodások táncával nyílt meg, majd táncházzal folytatódott. 14

15 Kölcsönös a szándék, hogy óvodánk és a Meseközpont kapcsolata új, tartalmas formákkal bővüljön a jövőben. Honlap működtetése Hosszas előkészítő munkálatok után az idei évben elindult óvodánk honlapja, melyen megtalálhatóak a szülőknek, látogatóknak szóló információk, az óvoda dokumentumai, aktuális hírei, eseményei. Az oldalt naprakész információkkal látjuk el. Jótékonysági támogatás az óvodának Intézményünkbe ez év elején érkezett meg az a jótékonysági felajánlás, amely már a tavalyi év végén indult útjára az ország több pontján. A MagentaAngyal nevet viselő kezdeményezés célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét az önzetlen segítségnyújtás fontosságára. Egyre többen ismerik fel, hogy nem elég a profitot kizárólag szem előtt tartó szemléletnek alárendelni tevékenységüket. A Magenta Kft. a társadalmi felelősségvállalás jegyében több száz gyermekruhát gyártott le az óvodák számára. A kft. munkatársai hisznek a jó példa erejében és remélik, hogy kezdeményezésük további követőkre talál. Óvodánkban minden gyermeket megajándékoztak egy-egy pólóval, melyet azóta is szívesen viselnek a mindennapokban. Az intézményi alapdokumentumok átdolgozása Házirend átdolgozása A köznevelési törvény értelmében az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. 15

16 A végrehajtási szabályozás továbbra is egyértelműen meghatározza a házirend kötelezően rögzítendő tartalmi elemeit. Új, kidolgozásra került elemek a következők: A gyermekek jutalmazásának, elvei és formái A gyermekek fegyelmezésének elvei Távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok, az igazolatlan mulasztás következményei A térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések A házirendet a nevelőtestület fogadja el, elkészítéséért az intézményvezető a felelős. Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozása A köznevelési törvény alapján az óvoda működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Az EMMI-rendelet többségében a korábbi előírásokkal megegyező módon határozza meg az intézmény szervezeti és működési szabályzatának kötelező tartalmi elemeit. Új, kidolgozandó elemként jelennek meg a következők, melyet beépítettünk óvodánk szabályzatába: Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskör. Munkaköri leírás minták Kiadmányozás rendje Azok a szabályok, melyeket jogszabály nem ír elő, de helyi szinten intézményünkben szabályozni kell: Hivatali titok megőrzése Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére Bélyegző használata és kezelése Az óvoda helyiségeinek és épületének használatára vonatkozó rendelkezések 16

17 A berendezések használati rendje Az udvar használati rendje A telefonhasználat szabályai Az SZMSZ-t a nevelőtestület fogadja el, elkészítéséért az intézményvezető a felelős. Szülői igényfelmérés májusában 11 kérdésből álló kérdőívet állítottunk össze és adtunk át a szülőknek. A szülőkkel napi személyes kapcsolatban vagyunk, ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy az önkéntes alapon, név nélkül kitölthető kérdőív módszere alkalmas arra, hogy a megkérdezettek őszintén véleményt nyilváníthassanak. (A kérdőívet az 1. számú melléklet tartalmazza.) A kiosztott kérdőívek 57 %-a érkezett vissza, ami egyértelműen pozitív, reprezentatív eredményt ad az összegzés utáni kiértékelés. A szülők kétharmad része ismeri az intézmény Helyi Pedagógiai Programját. Tájékoztatási formák közül kiemelten az óvodapedagógusokkal való kapcsolatot jelölték első helyen, ezt követi a faliújságon az események, tudnivalók figyelése. Az óvoda legfontosabb feladatai közül a 12 lehetséges válaszból 5-öt emeltek ki a szülők. Sorrendben a következő eredmény született: 1. a gyermek érezze jól magát 2. készüljön fel az iskolára 3. értelmileg fejlődjön 4. sokat mozogjon 5. minél többet játsszon Egyetérthetünk a szülők véleményével az első helyen megjelölt, legfontosabbnak ítélt feladattal. A Helyi Pedagógiai Programunkban megfogalmaztuk az óvodaképünket, gyermekképünket, eszerint nyugodt, szeretetteljes légkört biztosítunk, ahol a gyermeki 17

18 személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet övezi. Tudjuk, hogy csak akkor képes az őt körülvevő világ ingereinek befogadására, ha biztonságban és jól érzi magát. A szülői rangsorban az iskolára való felkészítés, a gyermekek értelmi fejlesztése következnek. Azt valljuk, hogy a gyermekkor a legtágabb értelemben vett tanulásnak és az életfontosságú beállítódások kialakulásának a kora. A kisgyermekkorra jellemző tartalmas tevékenységek, a játék és a meseélmények jó alapot adnak a következő érési fok, az iskoláskor építkezéséhez. Az a gyermek, aki egy szakmailag jól felkészült, ráfigyelő óvodapedagógus mellett él, sokat mozog, ügyesedik, kérdez, figyel és játszik, naponta mesét hall, minden, az életkorához szükséges és a fejlődés szempontjából fontos képességét működteti. A továbbiakban is feladatunk, hogy a szülők valamennyien ismerjék a Helyi Pedagógiai Programunkat. Az eddigiekhez hasonlóan a szülői értekezleteken, a csoportokban szervezett nyílt napok alkalmával ismerjék meg, hogy miként szolgálja a gyermekek egész óvodai élete, különféle tevékenysége, főként játéka az iskolára történő felkészülést is. A szülőkkel való kapcsolattartás eddigi gyakorlatát egyértelműen jónak ítélték. A gyermekek óvodai életéről elsősorban az igény szerinti beszélgetést érzik a legeredményesebbnek. Az óvodán kívüli programok választékát elegendőnek tartják. A mire fordítson több időt az óvoda kérdésre a következő eredmény született: 10 lehetséges válaszból, hármat emeltek ki a szülők, ez a következők: 1. torna 2. beszélgetés 3. éneklés A fentiekből látszik, hogy a torna került az első helyre, ami egyértelműen jelzi a jelenlegi helyzetet, a tornaszoba hiányát. Átgondolt szervezéssel próbálunk a nagy létszámú csoportok számára megfelelő feltételeket biztosítani a rendszeres mozgáshoz. Az iskolai tornaterem használata a nagycsoportosok számára nyújt jó lehetőséget, a másik két csoportnak 18

19 az óvodában, helyben van lehetőség a torna foglalkozásokra. Ezek lehetnek: csoportszobában, udvaron, szabad levegőn, folyosón. A beszélgetésre és éneklésre szánt időt jelölték a szülők a 2. és 3. helyen. Értelmezésünkben a szülő az óvodától várja azt, amire elsősorban a családban kellene több időt fordítani. Jelenleg fős csoportok működnek intézményünkben. Talán könnyen belátható a létszámok ismeretében, hogy miért nyílik kevesebb alkalom az egyéni beszélgetésre. Óvodai csoportjainkban a reggelek beszélgetéssel, tervezgetéssel indulnak. Az érzelmi összetartozást erősítjük azzal, hogy beszélgetünk és nem kérdések sokaságával faggatjuk a gyermekeket. Az éneklés mindennapos az óvodánkban. A közös éneklés élményét együtt átélni csak az óvó nénivel lehet, de jeles napjainkon, ünnepeinken az odafigyelő szülők meggyőződhetnek arról, hogy gyermekeik szinte valamennyi énekét az óvodában tanulták. A szülők kérdőívre adott válaszaiból kitűnik, hogy alapvetően harmonikus, jó a kapcsolatunk. Az óvoda kezdeményező ebben a folyamatban. Gondoskodik arról, hogy a kapcsolatteremtés és kapcsolattartás hagyományos formái éljenek, kibővítve azzal, hogy új lehetőségekkel, tartalmakkal gazdagodjanak. A kérdőív értékelését az 2. számú melléklet tartalmazza évi óvodai programok A csopaki Mandulavirág Óvoda Helyi Pedagógiai Programjának kiemelt feladata a néphagyományok őrzése és a környezettudatos magatartás kialakítása. Éppen ezért óvodapedagógusaink nagy hangsúlyt fektetnek a kulturális értékek átadására, az irodalmi, zenei és vizuális nevelés fontosságára, kirándulások, séták szervezésére. Ezért kihasználunk minden lehetőséget arra, hogy gyermekeink megtapasztalják és részt vegyenek községünk kulturális eseményeiben. 19

20 Szeptember 7. Miénk a strand! A gyermekek és a felnőttek a helyszín feldíszítésével, a programok szervezésével, játszóházzal készültek. Birtokba vették a strandot, ahol családi versenyeken, játékokon vettek részt. Az óvoda dolgozói vacsorával kínálták a vendégeket. Szeptember 28. Paloznaki falunapok Óvodásaink gyermektánc-programmal vettek részt a programokban. Október 02. Hagyományos óvodai szüret Tóth Gyula meghívására ismerkedtünk és felelevenítettük a szüreti tevékenységeket. Október 23. Ünnepi megemlékezés és koszorúzás Az óvoda pedagógusai, valamint a szülők gyermekeikkel vettek részt az ünnepi megemlékezésen. November 07. Bábszínházi előadás Balatonfüreden. A hagyományokhoz híven a nagycsoportosok részvétele az előadásokon. November 23. Óvoda-Iskola jótékonysági bálja A jótékonysági bál bevétele a gyermeknapon kerül felhasználásra. December 01. Adventi gyertyagyújtás A Csonka toronynál a gyerekek, szülők részvételével December 02. Mikulásváró programok a nagycsoportosoknak az iskolában. December 6. Mikulás Óvodai ünnep. Érkezik a Mikulás. December 11. Idősek Karácsonya Óvodánk nagycsoportosainak ünnepi köszöntője a Nyugdíjas Klubban. December 19. Óvodai karácsony, versekkel, énekekkel, ünnepi ebéddel. December 20. Iskolai Karácsony A csopaki Általános Iskola meghívására a hagyományokhoz híven óvodapedagógusaink óvodásainkkal részt vettek az iskola ünnepi műsorán. December 20. Idősek karácsonya. Szerepel az óvoda gyermektánc csoportja. December 22. Falukarácsony Óvodásaink karácsonyi énekekkel készültek az ünnepre. Február 06. Bábszínházi előadás Balatonfüreden. Február 12. Óvodai Farsang 20

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Beszámoló a Segesdi Tündérkert Óvoda 2014 /2015-ös nevelési év tevékenységéről

Beszámoló a Segesdi Tündérkert Óvoda 2014 /2015-ös nevelési év tevékenységéről Beszámoló a Segesdi Tündérkert Óvoda 2014 /2015-ös nevelési év tevékenységéről Az óvoda az alábbi törvények és óvodai dokumentumok alapján végzi tevékenységét: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐJE Szám: EPL/6/7/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésére Tárgy: A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Kétegyházi Önkormányzati Óvoda 2014/2015 nevelési év Beszámolója

Kétegyházi Önkormányzati Óvoda 2014/2015 nevelési év Beszámolója Kétegyházi Önkormányzati Óvoda 2014/2015 nevelési év Beszámolója Készítette: Rubás Jánosné Intézményvezető Tisztelt Képviselő-testület A Kétegyházi Önkormányzati Óvoda a vonatkozó törvények és jogszabályok,

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

Intézmény neve: Szilvásváradi Manóvár Óvoda Címe: 3348 Szilvásvárad Park u. 2. OM azonosító: 201 861 Óvodavezetői beszámoló 2014/2015. nevelési év A beszámoló a Szilvásváradi Manóvár Óvoda és a Szilvásváradi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről és módosításai, a 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására . Tel./fax.: 32/460-365 Iktatószám: 1-101/2011 A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK elfogadására Készült: a képviselő-testület 2011.

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben