Pannon oktatási központ. Dunaújvárosi Magángimnázium. Tudás, Tapasztalat, Jövo

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon oktatási központ. Dunaújvárosi Magángimnázium. Tudás, Tapasztalat, Jövo"

Átírás

1 PANNON OKTATÁSI KÖZPONT DUNAÚJVÁROSI MAGÁNGIMNÁZIUM Pannon oktatási központ Dunaújvárosi Magángimnázium Tudás, Tapasztalat, Jövo

2 Iskolánkról A Pannon Oktatási Központ által támogatott Dunaújvárosi Magángimnázium modern épülete kellemes, zöld környezetben, az iskolához tartozó gondozott parkban kapott helyet. A magas szintű gimnáziumi oktatás érdekében termeinket a jelenkor elvárásainak megfelelően igyekeztünk felszerelni: fejlett számítógéppark, interaktív tábla és egy természettudományos szaktanterem is hozzájárul a hatékony tanuláshoz. Sőt, diákjainknak akár laptopot is biztosítunk, hogy az informatikai alapismereteken túl megismerkedhessenek az elektronikus világ mélységeivel is. Mindemellett iskolánk gazdag könyvtára is tárt kapukkal várja növendékeinket, az aktív szabadidő eltöltéséhez pedig felszerelt sportpályánk áll a gyermekek rendelkezésére.

3 tantárgyaink A nálunk töltött négy esztendő alatt a következő tantárgyakkal ismerkedhetnek meg tanulóink: Tudás, Tapasztalat, Jövô Magyar nyelv és irodalom Mozgókép és médiaismeret Emberismeret és etika Matematika Földünk és környezetünk Bevezetés a filozófiába Történelem Társadalomismeret Ének -zene Fizika. idegen nyelv (lásd alább) Rajz Kémia 2. idegen nyelv (lásd alább) Testnevelés Informatika Tánc és dráma Művészetek Biológia és egészségtan Az idegen nyelv órákat csoportbontásban oktatjuk. Növendékeinket választásuknak megfelelően angol vagy német nyelvi tagoztos, informatika irányultságú osztályokba soroljuk, ahol emelt óraszámban ismerkedhetnek meg a tanulni kívánt nyelv szépségeivel, s fejleszthetik magukat belőle. E két idegen nyelvből iskolánkban nyelvvizsgát is tehetnek tanulóink, akik második idegen nyelvként németet, angolt, franciát, spanyolt, olaszt és oroszt nyelvet is választhatnak. Ezen órákat a jelentkezési arányoknak megfelelően indítjuk. Ugyancsak csoportbontásban oktatjuk a matematika, a fizika és a kémia tantárgyakat, sőt, szükség esetén ingyenes korrepetálást is nyújtunk diákjainknak. Különlegességek: Az idegen nyelveket és az informatikát emelt óraszámban tanítjuk, emellett pedig minden évben más és más tantárggyal egészítjük ki az órarendet. Az egyes tantárgyakat természetesen a növedékeink életkori sajátosságainak megfelelően rendeljük a különböző évfolyamokhoz: az első két évben inkább egészségük megőrzésre, környezetük ápolására és különböző prevenciós tevékenységekre helyezzük a hangsúlyt, míg később a pénzügyi, illetve üzleti élet felé orientáljuk tanulóinkat. Tesszük mindezt olyan ismeretek átadásával, amelyek az élet számos területén hasznosak lehetnek. 9. évfolyam: humán-egészségnevelés Főbb témakörök: egészséges életmód, egészségmegőrzés, egészségkultúra, drog prevenció, helyes táplálkozás, mozgáskultúra, lelki egészség. 0. évfolyam: ökológia Főbb témakörök: környezeti értékeink, s azok megőrzése, környezetvédelem, természetvédelem, ökológiai konfliktusok felvázolása, és megoldások keresése, ökoszisztémák, környezetgazdálkodás.. évfolyam: üzleti kommunikáció, marketing Főbb témakörök: marketing, informatikai, szervezési, igazgatási ismeretek, hatékony kommunikációs módszerek és stratégiák, amelyek elsajátításával tanulóink a hétköznapi élet számos területén nagyobb sikerrel boldogulhatnak. 2. évfolyam: vállalkozási-pénzügyi ismeretek Főbb témakörök: elméleti és üzleti gazdaságtan (számvitel, statisztika, marketing), felkészítés a mindennapi pénzügyi élet kihívásaira, orientáció a számviteli, pénzügyi, statisztikai, gazdálkodási és vállalkozási jellegű szakirányok felé. PANNON OKTATÁSI KÖZPONT DUNAÚJVÁROSI MAGÁNGIMNÁZIUM amiért érdemes 7indok minket választani

4 Egy csapatba tartozunk Nyelvek és nyelvvizsgák B üszkén és örömmel viseljük az iskola címerével ellátott formaruhánkat iskolai és más eseményeken, rendezvényeken. Ez a fiatalos, egységes ruha a közösséghez tartozás érzését is erősíti bennünk. A magángimnáziumi szolgáltatások színvonalának biztosítására a szülők alapítványi hozzájárulás formájában támogatják iskolánkat. A támogatás fejében biztosítjuk a tanulók számára a következőket: Gimnáziumunk nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvek tanítására. Iskolánk államilag elismert DEXAM angol nyelvvizsga lehetőséget biztosít tanulói részére. A DEXAM vizsgarendszer három szinten (B, B2 és C) komplex tudást mérő vizsga, amely szóbeli (A) és írásbeli (B) részvizsgákból áll. S mi a különlegesség? Nyelvtanításunk teret enged az egyéni érdeklődésnek. egyenruha (rendezvényekre és ünnepségekre formaruha, testnevelésórára póló, végzős diákjaink számára talár és sapka), korrepetálás, felzárkóztatás, délutáni foglalkozások, szakkörök, szabadidős tevékenységek, különórák, tanulmányi programok, kirándulások, érettségi és felvételi előkészítő foglalkozások a sikeres egyetemi felvételi érdekében. Míg a társadalomtudományok és a művészetek iránt érdeklődő diákjaink nyelvtudásukat általános és humán tematikájú feladatokon mutathatják meg, addig a természettudomány és a technika iránt fogékony tanulóknak a reálmodul választása ad nagyobb esélyt angol nyelvi ismereteik bizonyítására. Tehetik mindezt fordításktól, nyelvtani tesztektől, s fölösleges stressztől mentesen, akár megjelölt vizsgázótárssal is. Tanulóink a DEXAM mellett ECL típusú nyelvvizsgára is vállalkozhatnak intézményünkben. Az ECL nyelvvizsga összhangban a Közös európai referenciakeret (KER) skálaleírásaival azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle élethelyzetekben, a hivatással és foglalkozással összefüggő, valamint személyes, illetve magánéleti szituációkban, szóban és írásban kommunikálni. Mindezt négy szinten (A2, B, B2 és C), angol, német, spanyol, orosz és magyar (mint idegen) nyelven tehetik meg növendékeink.

5 Felkészülünk a modern világra Ismerd meg országod A XXI. század világában életünk szinte elképzelhetetlen informatikai ismeretek nélkül: amellett, hogy minden diákunk számára akár laptopot biztosítunk, lehetőséget adunk szorgalmasabb növendékeinknek, hogy már a második évfolyam végén megszerezhessék Európai számítógép-használói Jogosítványukat, vagyis ECDL-vizsgát tegyenek. Mi is ez potosan? Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógéphasználói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismeretek meglétét hivatott igazolni. Az ECDL célja az informatikai írástudás elterjesztése, és annak elősegítése, hogy minél több ember az Információs Társadalom teljes értékű tagjává válhasson. Az ECDL megbízható, egyszerű, minőség-orientált. Olyan készségeket alakít ki, amelyek a hardver és szoftver típusától függetlenül biztosítják az alapvető alkalmazásokban való jártasságot. Az ECDL széles körű, megalapozott tudással felkészít a várható munkaerő-piaci kihívásokra. T anulóink számára rendszeresen szervezünk tematikus kirándulásokat és színházlátogatást. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink jól ismerjék saját hazájukat, ezért különböző tantárgyak (történelem, irodalom, biológia, matematika) témaköréhez kapcsolódó kirándulásokat szervezünk, amelyeken a diákok megismerhetik Magyarország történelmét, természeti szépségeit, színes kultúráját és gazdaságát is. Programunk szerint négy év alatt nyolc magyarországi várost és azok környékét fedezzük majd fel.

6 Diákcsere program Pannon DiákSportkör S zeretnél eltölteni több időt külföldön, jobban megtanulni a kiválasztott idegen nyelvet, megismerni az adott országot, új barátokat találni? N em csupán a fiatalok tanórai aktivitására fektetünk komoly hangsúlyt: fontos számunkra tanórán kívüli sportprogramok szervezése is, amelyek szervesen hozzájárulnak az egészséges életmód kialakításához. A Pannon DiákSportKör az alábbiakat kínálja tanulóink számára: szabadtéri sportpálya, foci, kosárlabda, röplabda, különféle labdajátékok, asztalitenisz, tollas, úszás, fitnesz, aerobic pompon elemekkel kiegészítve ( cheerleader ), táncoktatás (latin, társas, modern, stb.), kondi gépekkel, sportszerekkel felszerelt tornaterem. Sokan álmodoznak ilyesmiről! Számunkra ez valóság, mert Gimnáziumunk diákcsere programja ezt lehetővé teszi. Külföldi testvériskola segítségével iskolánk lehetőséget biztosít diákjainknak a tanult idegen nyelv gyakorlására, külföldi vidékek és kultúrák megismerésére.

7 Töltsük hasznosan a délutánt is! iskolánk képekben A szabadidő hasznos eltöltése is lényeges része oktatásunknak: szabadon választható szakkörök, foglalkozások szervezésével tesszük színesebbé a délutánokat. Milyen lehetőségek közül választhatnak diákjaink? felzárkóztatás, a tananyagok biztosabb elsajátítása érdekében, érettségi és felvételi előtt álló tanulók számára felvételi előkészítő, tehetség-gondozás, a tantárgyak megismerése szabadabb, játékosabb formában, ökoiskolaként fontosnak tartjuk a természetismereteket, az állat- és növényvilág megismerését ezért szakkörként ökológiát, természetjárást szervezünk, diákszínjátszás, énekkar, zeneoktatás, hitoktatási lehetőség, kreatív foglalkozások, iskolarádió, iskolaújság, pályaorientációs tanácsadás, önismereti foglalkozások, csoportanalitikus tréning, csoportkonfliktus-kezelés, csoportfolyamatok, tanulásmódszertan, életvezetés, mindennapi hasznos ismeretek elsősegély-nyújtás, konyhai alapismeretek, stb.

8 POK Életképek

9 PANNON OKTATÁSI KÖZPONT DUNAÚJVÁROSI MAGÁNGIMNÁZIUM 2400 Dunaújváros, Kőris u. 7. Telefon/fax: 06/25/ OM azonosító: Igazgató: Borgulya Zoltán Pályaválasztási felelős: Baráth Gyula igazgató-helyettes A telephely kódja: 3 Iskolánk fenntartója: HUMÁN-PSZICHO 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat Részletes képzési tájékoztató Üdvözöljük! Köszönjük megtisztelő figyelmét, hogy érdeklődik dunaújvárosi iskolánk

Részletesebben

ASZÓDI EVANGÉLIKUS PETÔFI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító: 032 582 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

ASZÓDI EVANGÉLIKUS PETÔFI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító: 032 582 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ ASZÓDI EVANGÉLIKUS PETÔFI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító: 032 582 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk küldetésnyilatkozatából A közel 290 éves aszódi evangélikus gimnázium rövid története Az Aszódi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola pedagógiai programja

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola pedagógiai programja Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola pedagógiai programja 2010. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezető rész... 5 1.1 Az iskola arculata... 5 1.1.1 Károlyi Mihály életrajz...

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. TOMORI PÁL Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. (1223 Budapest, Művelődés utca 21-27.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. TOMORI PÁL Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. (1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM TOMORI PÁL Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola (1223 Budapest, Művelődés utca 21-27.) 2011 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Bevezetés... 4 1... AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 6 1.1 Az iskola arculata... 6 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata... 8 1.3 Az

Részletesebben

1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM

1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelõtestületi elfogadás dátuma:

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre

a 2015/2016-os tanévre A Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETE érdeklődő diákok és szüleik részére a 2015/2016-os tanévre Harminc évesek vagyunk! Debrecen 2014. október 31. Kedves

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. igazgató

BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. igazgató BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Budapest, 2013. Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2007. 06.29-én elfogadott

Részletesebben

A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2012-2013. tanév

A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2012-2013. tanév A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2012-2013. tanév Egy új világ vár rád! Türr Gyere, tanulj nálunk! OM azonosító: 027971 Iskolánk Gólyatábor 2 A 2012/13. tanévben

Részletesebben

201 4. n o v e m b e r 1 2. ( s z e r d a ) 7.45 12.20 nyitott órák (részletek november 6-tól a honlapon) 15 17-ig tagozatok bemutatkozása

201 4. n o v e m b e r 1 2. ( s z e r d a ) 7.45 12.20 nyitott órák (részletek november 6-tól a honlapon) 15 17-ig tagozatok bemutatkozása 201 4. n o v e m b e r 1 2. ( s z e r d a ) 7.45 12.20 nyitott órák (részletek november 6-tól a honlapon) 15 17-ig tagozatok bemutatkozása Felvételi pontok számításánál figyelembe vesszük az általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2006.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2006. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2006. Érvényes: 2006. szeptember 1-től Az intézmény megnevezése : Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ Az intézmény rövidített neve: Petőfi Sándor Gimnázium Az

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A fiatalok nevelése szabadságszerető hazában kötelesség." (gróf Széchenyi István) A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium JA Nyíregyháza 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Első rész... 3 1. fejezet: Az iskola adatai...3 2. fejezet: Az iskolában ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...5 Második

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc 1 igazgató Tartalomjegyzék FEJEZET FEJEZET CÍME SZÁMA Fedőlap Tartalomjegyzék AZ ISKOLA

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM

A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A. NEVELÉSI PROGRAM B. HELYI TANTERV 2013 Leőwey Klára Gimnázium Pécs Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK A. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. BEVEZETŐ... 5 1.1 AZ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A. NEVELÉSI PROGRAM B. HELYI TANTERV 2013 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Leőwey

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM

A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A. NEVELÉSI PROGRAM B. HELYI TANTERV 2013 Leőwey Klára Gimnázium Pécs TARTALOMJEGYZÉK A. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. BEVEZETŐ... 5 1.1 AZ INTÉZMÉNY NEVE,

Részletesebben

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA A 2015/2016 - OS TANÉV BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA AZ INTÉZMÉNY ADATAI Neve: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Címe: 2200 Monor,

Részletesebben

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben