A GAZDAG ERZSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA OM: ÓVODAI NEVELÉS BÁBBAL JÁTÉKKAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GAZDAG ERZSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA OM: 036 466 ÓVODAI NEVELÉS BÁBBAL JÁTÉKKAL"

Átírás

1 OM A GAZDAG ERZSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA OM: ÓVODAI NEVELÉS BÁBBAL JÁTÉKKAL Készült: Szombathely Krúdy Gy. u 2./a

2 Készítette: Gazdag Erzsi Óvoda Nevelőtestülete Hatálybalépés ideje:

3 1 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda jellemző adatai 1. Bevezetés Gyermekképünk, óvodaképünk Gyermekképünk A mi óvodánk Az óvodai nevelésünk célja, óvodai nevelésünk rendszere Az óvodai nevelésünk feladatai, keretei 11. oldal 3.1. Az óvodai nevelésünk általános feladatai Kiemelt nevelési feladataink Óvodai nevelésünk keretei Az egészséges életmód alakítása Érzelmi, erkölcsi nevelés és szocializáció biztosítása Az anyanyelvi-értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása Az óvodai élet megszervezésének elvei Személyi feltételek biztosításának elvei Tárgyi környezet kialakításának elvei Az óvodai élet megszervezése Óvodánk kapcsolatai Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai Játék Bábpedagógia Vers- mese Ének, zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézi munka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Környezetvédelem Munka jellegű tevékenységek Tevékenységekben megvalósuló tanulás A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység Gyermekvédelmi feladataink A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű 58. gyermekek differenciált fejlesztése 7. Tehetséggondozás Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése óvodánkban A fejlődés jellemzői óvodáskor elejére és végére A helyi nevelési program beválás vizsgálata Eszközök, eszközfejlesztési terv 66. Mellékletek Irodalom

4 1 Az óvoda jellemző adatai Az óvoda hivatalos elnevezése: Gazdag Erzsi Óvoda Az óvoda címe, telefonszáma: Szombathely, Krúdy Gyula u.2/a. Telefon: 94/ Fax: 94/ Az óvodai csoportok száma: 8 csoportos óvoda A program benyújtója: Óvodavezető

5 2 BEVEZETÉS Ajánlom a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint fenntartónak, hiszen támogatása nélkül programunk csak elképzelés marad. Ajánlom a Szülőknek, mert közös cél vezérel bennünket. Ajánlom a Nevelőtestületnek, mivel mindez csak kitartó, lelkiismeretes munkájuk által válhat valóra. Gyermeket nevelni tiszta és romlatlan lelküket óvni, a tudás útjára terelni a legnemesebb feladat. A csecsemő olyan, mint a hegy mélyéből előbukkanó forrásvíz: tiszta és gyenge. Lefelé csordogálva kis erek táplálják, mint anya a gyermekét. Patakként vidáman, féktelenül csobogva próbálja erejét. A kisgyermek friss patakvíz. Segítenünk kell, hogy gyarapodjon, akár a folyóvá duzzadó patak. Erősödjön testileg, szellemileg, de Ő is maradjon medrében. Hosszú az út, amíg a kis forrás végtelen, de tiszta óceánná terebélyesedik, mely legyőzi a viharokat és csillogó tükre a fényét visszaveri a világra. Óvodavezető

6 3 1. GYERMEKKÉPÜNK, ÓVODAKÉPÜNK l. l. GYERMEKKÉPÜNK "A kisherceg szemmel kísérte, hogyan jelenik meg rajta egy óriási bimbó, és sejtette, hogy csodálatos tünemény fog kibontakozni belőle, a virág azonban végevárhatatlanul, egyre csak szépítette magát odabent a zöld szobájában. Nagy gonddal válogatta meg színeit. /Saint Exupéry de A./ A gyermek mint "bimbó" érkezik az óvodába, s a végeláthatatlan pedig az a 3-4 év míg érik, fejlődik, nyiladozik, de mi már "bimbó" korában tudjuk, előre vetítjük, hogy egy "csodálatos tünemény" fejlődik kezeink között ezalatt az idő alatt. A szerető figyelemmel övezett korlátokon belül a szabadság "zöld szobájában" mi óvónők arra vállalkozunk, hogy a szülőkkel együtt neveljük, kibontakoztassuk, fejlesszük a reánk bízott eltérő képességű, etnikumú és nemzetiségű gyerekeket. Nem adunk helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi sem egyéb értelemben. A szabadság és korlátozás kellő arányában biztonságot és bizalmat, elfogadást és védelmet nyújtsunk, szeretetteljes, türelmes odafigyeléssel. Fogékony, nyíltan gondolkodó gyermekeket akarunk nevelni, akik elégedetten és derűsen nőnek fel. A fejlődés mennyiségi növekedés és minden ami fejlődik az gyarapodik is. Minél többet tud a gyermek, minél több egyéni kompetenciája, képessége bontakozik ki, s minél több követelménynek tud eleget tenni majd, annál fejlettebb személyiség lesz. A éves korosztály legfőbb igyekezete, hogy a lehető legtöbbet megtudja a felnőttektől, a felnőttekről. Ez a tudás nem egyértelműen mérhető, minden gyermek fejlettsége önmaga szerint, önmagához viszonyítva ítélhető meg. Munkánkban arra vállalkozunk, hogy határozottsággal neveljük határozottságra erős kontrollal, önkontrolra, értelmes irányítással - önirányításra - s problémáik iránti szerető érzékenységgel neveljük őket fogékony, a más érzelmeit mindig figyelembevevő érzelmi életre és magatartásra.

7 A mi óvodánk Óvodánk sajátos arculata Az óvodai nevelés családi nevelésre épülő, összehangolt rendszerének kialakításával segítjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását. Nevelésünk a gyermeki jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére irányul az egyenlő hozzáférés biztosításával, befogadó pedagógiai szemlélettel. Ápoljuk, gondozzuk, védjük a gyermekeket. Óvodánkban a játék és a tanulás szorosan összekapcsolódó tevékenységi forma. A napirendben erre fordítjuk a legtöbb időt. A sok érzékszervet igénybe vevő tapasztalás, cselekedtetés révén segítjük a gyermekek fejlődését. A követelményeket az egyéni teljesítőképességekhez állítjuk fel. Biztosítjuk az iskolai tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakulását. Tapasztalataink szerint a játék mellett a gyermekekhez a báb, bábjáték áll a legközelebb, ezért tudjuk eredményesen alkalmazni a nevelésben. Meggyőződésünk, hogy ez a személyiség fejlesztés egyik leghatékonyabb eszköze. Alkalmazzuk a felzárkóztatásra, differenciált fejlesztésre, beszédjavításra, beszédfejlesztésre. A bábbal segítjük a vizuális-, zenei képességek fejlődését, az erkölcsi, esztétikai tartalmak mélyebb megértését. Terápiás eszközként magatartászavarok enyhítésére, a gátlásosság, zárkózottság oldására használjuk Szociokultúrális felmérés Óvodánkban ismét felmérést végeztünk, hogy az egyes családokban milyen a szülők anyagi helyzete, iskolai végzettsége, foglalkoztatottságuk, családi állapotuk, kulturáltságuk. A kérdőívek kitöltése alapján a következőket tapasztaltuk.: A szülők átlag életkora: apa: 33 év, anya: 31 év. A családoknak csak a 86 %-a él külön a nagyszülőktől, 10%-kal kevesebben, mint az előző felméréskor (előző adat: 96%). Iskolai végzettség % Foglalkoztatottságuk % Családi állapot % Lakásviszonyok % 8 általános 11 jelenleg van munka- családi házban 35 1 szoba 9 szakmunkás 29 helye 90 teljes 93 lakásban 65 2 szoba 34 középfokú 35 nincs munkahelye 4 csonka 7 3 szoba 36 felsőfokú 20 nyugdíjas 0 4 és annál 21 több szoba egyetemi 5 Gyesen, Gyed-en, stb. 6 külön gyer- 74 mek szoba

8 5 A szülők kultúráltsága Folyóiratot, magazint, újságot olvas % egyáltalán nem olvas 8 soha ritkán gyakran Moziba, színházba járnak % % Könyvek a családban 22 Tv által sugárzott db alatt 25% 73 gyermeknevelési db 64% 5 műsorokat néz 500 db fölött 11% napilapot /Vas Népe / 92 Gyermekneveléssl valamilyen magazint 92 kapcsolatos kiadványo- 70 kat olvas A felmérés alapján megállapíthatjuk, hogy a szülők fiatalok, 32 év körüliek. A családok anyagi helyzete sokat javult, a családok 16%-a él a létminimum alatt (előző adat szerint csaknem a fele). Tapasztalataink és felmérésünk alapján is csökkent a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek száma, felzárkóztatásukat számuktól függetlenül továbbra is fontosnak tartjuk. Kultúrára: folyóiratok, könyvek vásárlására, valamint mozi és színházlátogatásra az előző adatokhoz képest többet tudnak fordítani a szülők. A szülők iskolázottsága nőtt (összességében 8%-kal), 60%-ban középfokú, vagy annál magasabb végzettséggel, 29%-ban szakmunkás végzettséggel, 11%-ban 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. Az előző felméréssel megegyezően, a szülők 90 %-nak van munkahelye, 4% munkanélküli, 6% veszi igénybe a GYES-t. Sajnálatos, hogy 3 %-kal nőtt a csonka családban élők száma, 93% él teljes családban. A gyermekek 65 %-a él lakótelepi lakásban és a családok többsége, 74%-a rendelkezik külön gyermekszobával. A szülők óvodaképe A szülők elvárása óvodánkkal szemben, hogy szeretetteljes légkört, érzelmi biztonságot nyújtsunk gyermekeik számára. Fontosnak tartják az óvónő-gyermek jó kapcsolatát és örülnek, ha gyermekük szívesen jár óvodába. Igényes gondoskodást, jó minőségű, egészséges, bőséges étkeztetést várnak el tőlünk. Igénylik és támogatják a különböző kulturális programokon /pl. bábszínház, színház, játszóház, kiállítások, sportrendezvények.../, valamint kirándulásokon /pl. vadaspark, falumúzeum, arborétum stb.../ való részvételt. Örömmel fogadják, hogy a kiegyensúlyozott, udvarias, érdeklődő, széles látókörű gyermekké válást segítjük elő. Elvárják az egészséges életkörülmények biztosítását, hogy testileg, lelkileg, értelmileg optimális körülmények között fejlődjenek gyermekeik Feltételrendszerünk Tárgyi feltételek Óvodánk egy lakótelep és kertvárosi rész közé ékelődve épült a 70-es évek végén, az épületet 2002-ben felújították. Szépen díszített homlokzat, sátortető és

9 6 napernyőkkel ellátott teraszok épültek. A fűtés, majd később a világítás korszerűsítése is megtörtént. Intézményünkben 2009-ben nőtt a csoportok és a férőhelyek száma. Jelenleg 8 csoportos, 2 szintes, 214 férőhelyes. Barátságos, derűs, esztétikus környezetben fogadjuk a gyermekeket. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központjának bázisóvodájaként tevékenykedünk 1999-től, az óvodai nevelés bábbal, játékkal területén. Szervezünk pedagógiai napokat, bábjátékos találkozót, bábkiállítást ( Mesebolt Bábszínház bevonásával), hogy a város, illetve a megye óvónőinek ilyen jellegű tevékenységéhez segítséget nyújtsunk, saját tapasztalatainkat gyarapítsuk. Óvodánk 2006-ban a kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetését segítő decentrum a Vasi gyermekekért-jövönkért pályázat alapján. Helyiségeink: 8 foglalkoztató terem 4 gyermeköltöző 4 gyermekmosdó 2 fejlesztő és logopédiai szoba 1 vezetői iroda 1 gazdasági iroda 1 nevelői szoba 2 személyzeti öltöző 5 személyzeti mosdó, WC 2 személyzeti fürdő 1 mosókonyha 1 konyha és hozzátartozó helyiségek A csoportszobák tágasak, jól felszereltek, esztétikusan berendezettek. Az ünnepségek, rendezvények lebonyolítására szintenként két terem egybe nyitásával tudunk helyet biztosítani. A játékeszközöket folyamatosan bővítjük, előnyben részesítjük a természetes anyagokat. Csoportszobáinkban új gyermekbútorok, bábparavánok és saját készítésű bábok segíti munkánkat. Specifikus eszközök beszerzésére törekszünk, a kompetenciafejlesztést segítő képességfejlesztő kártyákra, eszközökre és a bábjátékhoz használható Meseládikó -ra van még szükségünk. A téli hónapokban a nevelői szobában, vagy a csoportszobákban, tavasztól-őszig pedig az udvarunkon létesített sportpályán szervezzük a gyermekek mozgását. A szolgálati lakásból fejlesztő- és logopédiai szobák kialakítására nyílt lehetőségünk. Könyvtárunk 565 kötetes. Fejlesztése, a szakkönyvek, mesekönyvek vásárlása folyamatosan történik. A szakmai anyag beszerzése évek óta gondot okoz, óvónőink a pályázati lehetőségek, támogatók felkutatásával igyekeznek anyagi forráshoz jutni. Az óvodai élet tevékenységeihez szükséges szemléltetőeszközök rendelkezésünkre

10 7 állnak, állandó korszerűsítésükre törekszünk. A kiegészítő eszközöket az elhasználódás függvényében az óvónők készítik. A város legnagyobb óvodaudvara a miénk. Szépen parkosított, gondozott ban megtörtént a hatályos előírások szerinti teljes körű felújítása. Az újonnan felállított udvari játékeszközök, homokozók, sportpálya, gyermekkerékpárút segítik az egészséges mozgásfejlődést. Az udvar korszerűsítésekor létesített vízpermetező terasz, zuhanyzó és ivókút enyhíti a nyári hőséget. A földszinti csoportszobák a teraszokra nyílnak. A teraszok változatos tevékenységek végzését teszik lehetővé (pl. étkezés, játék, mozgás, egyéb tev.) Az óvoda épületében 300 adagos főzőkonyha működik, melyet az ELAMEN ZRT. üzemeltet. Az élelmezéssel kapcsolatos valamennyi teendőt /nyersanyagbeszerzés, élelmezés, étlap összeállítás, stb/ az ELAMEN ZRT. végzi Személyi feltételek Óvodánk valamennyi csoportjában szakképesítéssel rendelkeznek a dolgozók. A teljes nyitva tartása alatt óvónők végzik a nevelő munkát, melyet csoportonként egy-egy dajka segít. Technikai dolgozóként egy óvodatitkár, egy karbantartó-kézbesítő áll alkalmazásban Speciális szolgáltatás Tapasztalataink szerint folyamatosan emelkedik a beszédhibás gyermekek száma. Óvodánkból már nem kell más intézménybe kísérni a gyermekeket, mert helyben foglalkozik a logopédus heti két alakalommal az éves korosztállyal. Az évente kb. 15 súlyos beszédhibával küszködő gyermek közül egyszerre 4-5-tel foglalkozik, de rajtuk kívül vannak még enyhébb beszédhibás gyermekek is. Akkor tartanánk az ellátást kielégítőnek, ha legalább két óvodának lenne egy logopédusa, aki magasabb óraszámban fejlesztené a rászorulókat. Egyre több a pszichés eredetű probléma, a gyermekek egészséges fejlődése érdekében fontosnak tartanánk, ha legalább hetente egy-két alkalommal pszichológus foglalkozna a lelkileg sérült gyermekekkel. A fejlődés valamely területén elmaradást mutató eltérő képességű, vagy sajátos nevelési igényű óvodásainkkal az óvónő egyéni felzárkóztató feladata az elsődleges, hiszen megszokott környezetében fejleszthető leginkább. Egy kolléganőnk fejlesztő pedagógus végzettséget szerzett. A nevelési tanácsadó fejlesztő pedagógusa, vagy a sajátos nevelési igénynek megfelelő gyógypedagógus szükség esetén segíti az egyéni fejlesztést. A gyermekek egészségügyi ellátása megfelelő, az óvodaorvos rendkívüli helyzetekben szükség szerint, a védőnő rendszeresen, a tisztasági vizsgálatok elvégzése céljából látogatja az óvodát.

11 8 Személyi óvónő feltételek Technikai dolgozók Speciális szolgáltatásokat biztosító szakemberek külső 17 fő óvónő (közülük két fő részmunkaidőben foglalkoztatott, egy fő függetlenített vezető) 8 fő dajka 1 fő karbantartó,kézbesítő 1 fő óvodatitkár - óvodaorvos - védőnő - nevelési tanácsadó munkatársai - logopédus Nevelőtestület Óvónők száma Életkor átlaga Végzettség fő óvodapedagógus Egyéb végzettség 1 fő könyvelő, tervező és statisztikus 1 fő tanár 1 fő informatikus Legmagasabb végzettség 13 fő felsőfokú óvónőképző 3 fő főiskola 1 fő felsőfokú óvónőképző és tanár Szakirányú végzettség 1 fő báb működési engedély 1 fő olasz alapfok 1 fő gyógypedag. asszisztens 1 fő drámapedag. 4 fő akkreditált német nyelv 3 fő akkreditál angol nyelv 1 fő gyógypedagógiai asszisztens Szakvizsga 2 fő óvodai menedzser 3 fő vezető óvodapedagógus 1 fő fejlesztőpedagógus 1 fő mentálhigiénés Pedagógus 2 fő óvodák szakmai fejlesztése, fejlesztőpedagógia szakirány

12 9 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ÓVODAI NEVELÉSÜNK RENDSZERE 2.1. Az óvodai nevelésünk célja: A gyermekek képességszintjeinek, egyéni fejlődési ütemének megfelelően kulcskompetenciáik, személyiségük sokoldalú, differenciált, harmonikus fejlesztése emocionális, szomatikus, mentális és szociális síkon egyaránt. Egészséges életmódra, társas együttélésre, kreativitásra, ismeretszerzési vágyra, tanulási és kommunikatív képességre nevelés. Érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes környezetben, gyermekközpontú neveléssel a pozitív, személyiségvonások erősítése.

13 AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK RENDSZERE 10 CÉL FELADAT ANYANYELV KERETEK TEVÉKENYSÉGEK - Az egészséges életmód - Játék alakítása - Bábpedagógia - Vers, mese - Érzelmi nevelés és a - Ének zene, énekes játék szocializáció biztosítása - Rajzolás, mintázás, kézimunka - Az anyanyelvi és értelmi - Mozgás fejlesztés, nevelés - A külső világ tevékeny megvalósítása megismerése - Környezetvédelem - Munka jellegű tevékenység - Tevékenységekben megvalósuló tanulás EREDMÉNY

14 A rendszer elemeinek rövid felvázolása Az óvodai nevelésünk feladatai szerteágazóak, egymásra épülnek és egymással összefüggve, komplex módon érvényesülnek. Átszövik a nevelésünk teljes rendszerét. Az óvodai nevelésünk rendszerében megvalósuló feladatok biztosítják az óvodai nevelésünk céljának kiteljesedését. A rendszer elemei a következők: A legfontosabb, legkiemelkedőbb nevelési feladat az anyanyelvi nevelés. Közvetítőként az óvodai nevelésünkben kiemelt jelentőségű. A nevelésünk alapvető keretei: egészséges életmód alakítása, az érzelmi, erkölcsi nevelés és szocializáció, az anyanyelvi és értelmi fejlesztés. Eredményes megvalósításuk hozzájárul a gyermekek iskolai képességeinek megalapozásához. A nevelőmunkánk egyes kereteiben végzett tevékenységi formák közül elsődleges a szabad játék és a bábpedagógia mely nevelésünk egyik leghatékonyabb eszköze. Segíti a vers, mese, zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, kézi munka, mozgás, valamint a külső világ tevékeny megismerését. Nagy szerepet játszik a munka jellegű tevékenységekben és a tanulásban, a kulcskompetenciák kialakításában. Az óvodai nevelés fejlesztő hatását a gyermekeink fejlődési jellemzői mutatják. A gyermek fejlődésében beálló változás a tágan értelmezett érés és tanulás együttes következménye. A fejlődési jellemzők az óvodai nevelésünk rendszerében tendenciák, melyek rugalmasan értelmezendők. A kereteink között megvalósuló tevékenységek fejlesztő hatására óvodásaink az iskolai életre alkalmassá válnak. Ez a nevelésünk eredménye, célunk megvalósítottnak tekinthető. 3. AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK FELADATAI, KERETEI 3.1. Az óvodai nevelésünk általános feladatai: - Munkánk során tartsuk szem előtt a pedagógiai etikai követelményeket és a gyermekek képességszintjei szerinti, egyéni fejlődésbeli sajátosságait. -A szabad játékra szánjuk a legtöbb időt, biztosítva a ránk bízottak számára az egészséges, kiegyensúlyozott, boldog gyermekkort. - A gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembevételével határozzuk meg a feladatokat. Figyelemfelkeltő anyagokkal, eszközökkel ösztönözzük őket a a kitűzött feladatok változatos, egyéni ötleteken alapuló megvalósítására. - Az ismeretszerzésben, feladatmegoldásban aktívan vegyenek részt, juttassuk őket sikerélményhez, hogy az így szerzett információk emlékezeti megőrzése szilárdabb, maradandóbb legyen.

15 - Törekedjünk a gyermekek alapkompetenciáinak fejlesztésére. Elégítsük ki tudásvágyukat. Az ismeretközlésnél ne halmozásra, a mennyiségi többletre törekedjünk, hanem a fogalmak tartalommal való megtöltésére és a megértési idő biztosítására. - A világ megismerésére való törekvésnél vegyük figyelembe a gyermeki világkép, gondolkodás, egyéni fejlődés ütemét. - Támogassuk önállóságra való törekvésüket valamennyi tevékenységformában. - Törekedjünk a társas kapcsolatok fejlesztésére, mert a készségek, képességek csak így kerülnek felszínre és így találják meg helyüket különböző szerepeikben. - Jól összeállított napirend segítségével biztosítsuk a szabad játék feltételeit, valamint mozgásigényük kielégítését, mivel mindkettő az óvodáskorú gyermek lételeme. - Biztosítsunk optimális lehetőséget a gyermekek egészségének megőrzéséhez, az egészséges életvitel kialakításához. - Pedagógiai tevékenységünk során meleg érzelmi, harmonikus együttműködő kapcsolatot alakítsunk ki. - Tervezőmunkánk alkalmával gondoljuk végig az egyes gyermek fejlődését, fejlesztését szolgáló módszert, eszközt, szervezeti formát, ellenőrzést, értékelést. - A komplex nevelés következtében vegyük figyelembe a gyermeki aktivitást, motiváltság- és kíváncsiság ébrentartását és kielégítését, a kreativitás előtérbe helyezését. Törekedjünk a kompetenciaérzés kialakítására és fenntartására. - Olyan pedagógiai környezetet nyújtsunk, ahol a másság elfogadása mindenki számára természetessé válik. - Az óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletbetartására irányuljon az egyenlő hozzáférés lehetőségével. -Biztosítsuk a hazájukat elhagyni kényszerülő családok, illetve a kisebbségi népcsoporthoz tartozó családok gyermekeinek óvodai nevelését, önazonosságuk megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. - Olyan gyermeket neveljünk, akik szeretik és óvják családjukat, hazájukat, környezetüket. - Tartsuk szem előtt, hogy az óvónő mint modell, állandó minta az egyes gyermek, valamint a családi nevelés számára. - Törekedjünk arra, hogy szakmailag jól felkészült, felelősségtudattal tevékenykedő, szakmai továbbképzésre, önképzésre igényes pedagógusként tevékenykedjünk. - Neveljünk egészséges lelkű, kiegyensúlyozott, a világ dolgai iránt nyitott, eleven eszű, elevenen mozgó, önállóan kezdeményező gyermekeket, akik alkotóképes, fogékony, problémamegoldásra képes, kreatív felnőttekké válnak. 12

16 Kiemelt nevelési feladataink 3.2.l. Anyanyelvi nevelés: A beszéd az önkifejezés egyik legfontosabb eszköze. A kellő nyelvi fejlettséggel rendelkező gyermek lesz képes az alap kultúrtechnikák elsajátítására. Nevelésünk az anyanyelvi nevelés által valósítható meg. Áthatja az óvodai élet minden mozzanatát, általa fejlődnek a gyermek értelmi képességei. A beszéd - a szocializáció folyamatában - a gyermek környezetével való érintkezésében, önkifejezésében, gondolkodásában, fejlődésében a legfőbb eszköz, mely elősegíti a zökkenőmentes iskolai tanulás megkezdését. A nyelvi kapcsolatteremtés kialakulásának alapvető feltétele az egymást meghallgató és az egymáshoz beszélő társak beszédkedve, beszédképessége, az anyanyelv szókincsének, hangzásbeli és szövegszerkezeti sajátosságainak tapasztalati ismerete, használata, a nemzeti identitás megőrzése Feladatok: - Az óvónő ismerje meg a gyermekek családi, szociális hátterét, közvetlen környezetét, annak beszédkultúráját, erre építve kezdje az anyanyelvi fejlesztést. - Teremtsen beszélgetésre alkalmas nyugodt, kiegyensúlyozott légkört, ahol beszélhet a gyermek arról, ami érdekli, ami foglalkoztatja. - Anyanyelvi kommunikációja fejlessze a gyermekek értelmi képességeit, legyen gondolkodásra késztető. - Ösztönözze a gyermekeket arra, hogy bátran nyilatkozzanak meg, mondják el élményeiket. Értő figyelemmel forduljon a gyermekek felé, helyes mintaadással, szabály közvetítéssel alakítsa beszédüket. - Játékos formában fejlessze folyamatosan a gyermekek szókincsét, beszédszínvonalát, segítse elő a nyelvi kifejezés eszközeinek változatos használatát. - Tegye képessé a gyermekeket arra, hogy meg tudják hallgatni egymást és a felnőttek beszédét. - Az óvónő mondanivalója legyen egyszerű, változatos és beszédre késztető. - Használja a nem verbális kommunikáció eszközeit - beszéd közben is - ösztönözze a gyermekeket ennek átvételére /mimika, testbeszéd, pantomim stb./ - Bábozás - dramatizálás lehetőségeinek megteremtésével inspirálja őket irodalmi, kommunikációs élményeik feldolgozására, beszélőkedvük fenntartására, kreativitásuk, fantáziájuk szárnyalására. - Ismerje a beszédhibákat, ismerje fel azokat, a korrekcióhoz kérje speciális segítő részvételét.

17 A gyermek tevékenységei - Szívesen részt vesznek beszélgetésekben, önállóan is kezdeményeznek. - Bátran nyilatkoznak meg, érzik, hogy meghallgatják mondanivalójukat. - Kérdeznek a felnőttektől, társaiktól, megvárják a választ. - Törekednek a pontos, nyelvtanilag helyes beszédre, megfogalmazzák mondandójukat az adott szituációnak megfelelően - lehetőleg egész mondatban. - Ismerik a közvetlen környezetükbe tartozó tárgyak, jelenségek neveit, használják azokat. - Érdeklődnek a számukra érthetetlen, ismeretlen kifejezések, jelenségek iránt. - Figyelnek egymás és a felnőttek mondanivalóira. - Használják a különböző mondatfajtákat, képesek hangszínnel, hanglejtésekkel kifejezni magukat. Használják a nem verbális kommunikáció eszközeit. - Játék, bábozás, dramatizálás során elmondják élményeiket, gondolataikat hangulataikat. - Ha szükséges részt vesznek logopédiai fejlesztésen A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére A gyermekek szeretnek beszélni, bátran megnyilatkoznak a nap bármely szakában. Aktívan használják a tapasztalataik során bővült szókincsüket. Elbeszélésük folyamatos, mondatokba szedett. Önállóan is kezdeményezik a beszélgetéseket, nem vágnak egymás szavába. Helyesen használják a mondatfajtákat, a névmásokat, névutókat, igekötőket és igemódokat. Kialakult a beszédhelyzetekhez és az anyanyelv szabályaihoz illeszkedő jól érthető, többnyire megfelelő hangsúlyozású, hanglejtésű, hangszínű és sebességű beszéd. Figyelmesen végig tudják hallgatni társaik és a felnőttek mondanivalóit, párbeszédben törekednek megvárni a megnyilatkozás végét. Beszédüket megfelelő természetes gesztusokkal, arcjátékkal kísérik. Tisztán ejtenek minden hangzót Nevelési alapelvek Törekedjen az óvónő a szép, tiszta hanghordozásra, hanglejtésre, beszédritmusra. Metakommunikációja, beszédritmusa, hangereje, beszédkészsége és legyen modellértékű. Biztosítsa az óvónő a spontán kommunikáció létrejöttét az óvodai élet során. Teremtsen minél több lehetőséget bensőséges, meghitt beszélgetésre felnőtt - gyermek, gyermek - gyermek között.

18 15 Az óvónők a dajkákkal együtt mintaértékű beszéddel, természetes körülmények között keltsék fel a nem magyar ajkú gyermekek magyar nyelv iránti érdeklődését Kapcsolat más nevelési területekkel Az anyanyelvi nevelés átfogja a nevelőmunka minden területét, általa fejlődnek értelmi képességei. Közvetítő elemként jelen van a nevelési feladatok megvalósulásának minden mozzanatában. Kiemelkedő kapcsolata van a környezeti neveléssel, mivel a gyermek a környezetének tárgyait, jelenségeit, önmagát, gondolatait stb. az anyanyelv eszközrendszerével fejezi ki. A közösségi neveléssel, a szocializációval való kapcsolata vitathatatlan, a gyermek a beszéd, a kommunikáció eszközeivel érintkezik környezetével, ezáltal fejlődik személyisége, növekszik tájékozódó képessége, gazdagodnak ismeretei, erősödik biztonságérzete, itt teljesedik ki az emberekhez, a világhoz való kapcsolata. A bábozás és irodalmi nevelés, mese - vers során ismerkedik a gyermek az irodalmi nyelvvel, bővül szókincse, formálódik anyanyelvi kultúrája Óvodai nevelésünk keretei Az egészséges életmód alakítása: A gondozás az óvodai nevelés egyik alapvető tevékenysége, amellyel segítjük a kisgyermek szükségleteinek kielégítését, növekedését, fejlődését, hozzájárulunk egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges élet-módjának kialakításához és megteremtjük a nevelési hatások érvényesülésének feltételeit. A gondozás a gyermek fejlődése során egyre több egészségnevelési elemet tartalmaz. A környezeti tényezők segíthetik, vagy lassíthatják az örökölt adottságok kibontakozását. Ezért rendkívül fontos, hogy óvodánk feltételrendszere, szokásrendje, nevelési hatásai segítsék elő, hogy a gyermek egyéni fejlettségének, egyéni érésének megfelelően legyen képes a környezethez való legoptimálisabb alkalmazkodásra. Napjaink felgyorsult élettempója, a mozgásszegény életmód miatt, óvodánk is sokkal nagyobb hangsúlyt fordít az egészségnevelésre, az egészség megóvására. Az egészséget, mint alapvető értéket központi helyre állítjuk. Kiegyensúlyozott személyiség nem létezhet megfelelő edzettség, mozgáskultúra nélkül. Az óvodai nevelésünk során fontos a kisgyermek testi fejlődésének elősegítése, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, az egészség védelme, a harmonikus mozgásfejlődés elősegítése.

19 Feladatok - Az óvónő az óvoda lehetőségeinek figyelembevételével biztosítsa a tárgyi környezet elrendezését, óvását, pótlását és a megfelelő állapotokat. - Tegye lehetővé, hogy a gyermekek kedvelt játéktevékenységeiket, a hozzá tartozó eszközökkel együtt az udvaron is folytathassák. Pl. bábozhassanak, dramatizálhassanak, gyurmázhassanak, stb. - Teremtsen alkalmat arra, hogy a testvérek, a barátok az udvaron együtt játszhassanak. - A betegségek megelőzése miatt fontos feladat, hogy az óvodába lépő gyermek orvosi vizsgálaton vegyen részt. Ha a rendellenesség, vagy betegség meghaladja az óvodai nevelés lehetőségeit, akkor szakvizsgálatra kell irányítani. Az óvónő mindig nagyfokú nevelői tapintattal, a szülő jogának, szerepének tiszteletben tartásával vetesse észre a szülőkkel a problémát. - Táplálkozásnál az óvónő ismerje az egyes gyermek étkezési szokásait, kedvelt ételeit, érzékenységét, esetleges undorát. Tapintattal segítse, szoktassa őket a kulturált, egészséges táplálkozási szokások kialakulásához. - Különös figyelmet fordítson az esztétikus terítésre /textil abrosz, gyermekkéz méretű poharak, szalvéták, stb./ - Az óvónő érezze át a testápolási szokások jelentőségét és azok alakításában működjön közre. - Alakítsa és segítse a hőmérsékleti változásoknak megfelelő öltözködést. - A változatos mozgástevékenység érdekében fokozza a gyermekek mozgáskedvét, törekedjen mozgásigényük kielégítésére és tudatosan alakítsa mindehhez a környezetet. - Az óvónő tartsa szem előtt, hogy az egészség megőrzéséhez fontos az edzés. Tudatosan tervezze és szervezze a levegő, a víz és a napfény edzőhatását /pl légfürdőzés a tornaruhában végzett testnevelés, alvás, játék, rendszeresen szervezett úszásoktatás stb./ - A pihenés és az alvás az óvodás gyermek napirendjében nagyon fontos szerepet kap. Az óvónő teremtse meg a gyermekek számára a nyugodt pihenés feltételeit. Tartsa tiszteletben a gyermekek alvási szokásait. /pl. kedvenc, apróbb tárgyak, játékszerek/ A gyermek tevékenységei - A gyermekek életkoruknak megfelelően felismerik testi - lelki - szellemi szükségleteiket. Nyugodt, kiegyensúlyozott tempóban végzik a napirenden belüli egyes tevékenységeket. - A gyermekek tevékenyen részt vesznek a kulturált étkezés feltételeinek megteremtésében /önkiszolgálás, naposi rendszer/. Egyéni szükségleteiknek megfelelően fogyasztanak az ételekből, folyadékigényüket mindenkor kielégítik.

20 17 - A saját személyükkel kapcsolatos testápolási teendőket elvégzik, és ha szükséges kérik a felnőtt segítségadását. - Az életkoruknak megfelelő önállóságra törekednek az öltözködés terén. - Az óvoda helyiségeit, felszereléseit a változatos mozgásigényük kielégítésére használják. - Szívesen és örömmel mozognak, tevékenykednek a levegőn, úszásoktatás során a vízben. - Tiszteletben tartják alvó társaikat és a pihenés során mindenkor próbálnak alkalmazkodni egymáshoz A fejlődés jellemzői óvodáskor végére - Önállóan mosakodnak, törülköznek, ruhájuk ujját ennek megfelelően alakítják. - A tisztálkodási eszközöket rendeltetésszerűen használják, és utána helyére teszik. - Az önkiszolgálást biztonsággal, természetes teendőként látják el. - Segédkeznek a csoportszoba átrendezésében, az ágyak ki- és berakásában. - Képesek mindennapi szükségleteiket életkoruknak megfelelően kielégíteni. - Észreveszik a feladatokat és társaiknak, valamint a felnőtteknek is segítséget nyújtanak. - Kulturáltan viselkednek étkezés közben, helyesen használják az eszközöket és igénylik az asztal esztétikus rendjét. - Önállóan és megfelelő sorrendben öltöznek. A hőmérséklet változásait öltözködésükben képesek nyomon követni. Ruháikkal gondosan bánnak és a cipőjüket megkötik. - Környezetük rendben tartására gondot fordítanak. Az eszközökre vigyáznak Nevelési alapelvek - Az óvónő vegye figyelembe az egyéni szokások sajátos eltéréseit. - Az óvónő segítse a gyermekeket abban, hogy ismerjék fel saját testi szükségleteiket és önállóan elégítsék ki. - Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a személyi higiénia iránti igényüket felkeltse. - Törekedjen minden gyermekkel az érzelmi kapcsolatfelvételre Kapcsolat más nevelési területekkel - A gondozás és egészséges életmódra nevelés szoros kapcsolatban áll többek között az anyanyelvi, környezetismereti neveléssel, a testneveléssel, valamint a bábbal. - Anyanyelvi neveléssel során megismeri a gondozáshoz kapcsolódó kifejezéseket, árnyalt nyelvi fordulatokat.

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Az óvoda hivatalos elnevezése: ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE Az óvoda pontos címe, elérhetőségei: 9941. Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a Tel.:

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben