Helyi Óvodai Nevelési Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Óvodai Nevelési Program"

Átírás

1 Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Helyi Óvodai Nevelési Program 2010.

2 TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagóvodák speciális arculata Százszorszép Óvoda Hétpettyes Tagóvoda Pitypang Tagóvoda Az óvodák belső kapcsolatrendszere 2.3. A helyi nevelési program módosításának indokai Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram módosítása A Teljeskörű Intézményi Önértékelés eredménye Az intézmény által elnyert pályázatok 3. Nevelés felfogásunk 3.1. Hitvallásunk 3.2. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei 3.3. Gyermekkép 3.4. Óvodakép Óvodai nevelésünk célkitűzése Az óvodai nevelésünkben az alapelvek megvalósítása érdekében 4. Az óvodai nevelés feladatai 4.1. Általános feladatok Az egészséges életmód kialakítása Érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Művészeti, esztétikai nevelés Etnikai kisebbség óvodai nevelése Kistérségi logopédiai ellátás A gyermek-és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek 4.2. Speciális feladatok A hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységek A differenciált fejlesztés, foglalkoztatás alkalmazása Tehetséggondozást segítő pedagógiai tevékenységek Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása 5. Az óvodai élet megszervezésének elvei 5.1. Személyi feltételek Pedagóguskép Humánerő gazdálkodás 2

3 5.2. Tárgyi feltételek Tárgyi felszereltség, eszközjegyzék 5.3. Az óvodai nevelés megszervezése 6. Az óvodai élettevékenységi formái 6.1. Játék 6.2. Mese-vers 6.3. Ének-zene, énekes játék 6.4. Vizuális nevelés, rajzolás, mintázás, kézimunka 6.5. Mozgás 6.6. A külső világ tevékeny megismerése 6.7. Munka jellegű tevékenységek 6.8. Tevékenységben megvalósuló tanulás 6.9. Hagyományok, ünnepek, jeles napok 7. A gyermekek fejlődésének nyomon követése 7.1. Neveltségi szint mérése Feltáró módszerek 7.2. Tudásszint mérése: 8. A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 8.1. Család óvoda nevelőpartneri viszony 9. Kapcsolatrendszerünk 9.1. óvoda-család 9.2. óvoda-iskola 9.3. óvoda-fenntartó 9.4. óvoda - egészségügyi szervek 9.5. óvoda - Pedagógiai Szakszolgálat 9.6. óvoda - Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 9.7. óvoda Közművelődési intézmények 9.8. óvoda-szakmai és civil szervezetek 10. Érvényességi rendelkezések 11. Legitimációs záradék 3

4 1. A helyi óvodai nevelés jogi és tartalmi kerete A Helyi Óvodai Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok: Az évi LXXIX. Közoktatási Törvény többszöri módosításai A 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről A 137/1996.(VIII. 28.) Kormányrendelet Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról, 255/2009.(XI.20) Kormányrendelet Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának módosításáról III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról és módosításai 2/2005.(III1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 32/1997.(XI.5.) MKM r. Nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve 227/1997.(XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus- továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 1/1998.(VII. 24.) OM Rendelet 8/2000.(V. 24.) OM Rendelet XXXI. tv a Gyermekek Védelméről és a Gyámügyi Igazgatásról 15/1998.(IV.30.) NM rendelet Pásztó Város, Alsótold, Bokor, Cserhátszentiván, Felsőtold, Garáb, és Kutasó Közoktatást Érintő Feladatellátási, Intézményhálózat Működtetési, Fejlesztési Terve (Intézkedési Terv) Pásztó Város Közoktatási Minőségirányítási Programja 2004 Pásztó Város Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Százszorszépet százszor jól Helyi Nevelési Program Lépésről-lépésre Helyi Nevelési Program Helyi Nevelési Program Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Intézményi Minőségirányítási Program - módosításokkal egységes szerkezetben

5 2. Az Intézmény adatai Az intézmény elnevezése: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája, rövid nevén Pásztó Óvodája Az intézmény székhelye, címe: 3060 Pásztó, Madách út 22. Telefon/fax: 32/ címe: Az intézmény székhelyének elnevezése: Százszorszép Óvoda A székhelyen kívül működő tagintézmények elnevezése, címe: Hétpettyes Tagóvoda 3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 7. Telefon/fax: 32/ címe: Pitypang Tagóvoda 3065 Hasznos, Vár út 61. Telefon: 32/ címe: A fenntartó neve és címe: Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Az Alapító Okirat száma: 324/2009./IX.29/ Az óvoda jogállása Az óvoda önálló jogi személy, az Alapító Okirat rendelkezése szerint, teljes jogkörrel rendelkező, részben önálló gazdálkodó költségvetési szerv. A gazdálkodási-pénzügyi feladatait az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete, IPESZ látja el. Egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető, akit az alapító szerv nevez ki. Az óvodai csoportok száma: 10 / jétől/ Az intézmény vezetője: Sárik Jánosné A program benyújtója az intézmény vezetője. Pásztó, június 23. Sárik Jánosné óvodavezető 5

6 2.1 Helyzetelemezés Intézményünk (három tagóvoda) a város két különböző pontján, három épületben látja el az óvodás kisgyermekek nevelését. Jól szolgálja a városunk és az óvoda feladat ellátási körzete lakóinak igényét- tekintettel arra, hogy az óvodákba Pásztó városon kívül még hat másik településről is fogadnak gyermekeket. Pásztón a lakótelep környezetében, két egymás melletti épületben alakította ki Pásztó Város Önkormányzata az óvoda épületeit. Óvodás gyermekeknek épülő Százszorszép Óvoda év óta látja el feladatát. A bölcsődés kisgyermekeknek készült épületben, a Hétpettyes Óvoda év óta fogadja az óvodás kisgyermekeket. A demográfiai hullám és a szigorító gazdasági intézkedések hatására Pásztó óvodáinak és óvodás csoportjainak száma folyamatosan csökken. Hasznoson a több kilométerre lévő városrészben valamennyi óvodáskorú kisgyermek ellátása helyben biztosított. A mátrakeresztesi városrészből iskolabusz szállítja a kisgyermekeket a választott óvodába. Óvodánk kistérségi feladatokat is ellát a hat cserháti településsel kötött Közoktatási Megállapodás alapján. Iskolabusz szállítja a beiratkozó gyermekeket Alsótold, Felsőtold, Garáb, Cserhátszentiván, Kutasó, Bokor falvakból, akiknek biztosítjuk az óvodai nevelést. Az óvoda egyik alapfeladata logopédiai ellátás is, amely szintén Közoktatási Megállapodás alapján kiterjed Pásztó Óvodáin kívül, Szurdokpüspöki, Ecseg, Csécse, Tar kistérségi települések óvodásaira és kisiskolásaira. 2.2 Tagóvodák speciális arculata Százszorszép Óvoda Helyzetkép Százszorszép Óvodánk lakótelepi környezetben épült, 5 csoportos intézmény. Óvodánkban kerültek kialakításra az összevont óvoda irányítását és koordinálását szolgáló iroda helyiségei. Fogadjuk a mátrakeresztesi városrész óvodás kisgyermekeit, valamint a kistérségi óvodáskorú gyermekek ellátásában is részt veszünk. Székhelyként működünk, amely úgy érezzük, mintaadásra, katalizátor szerepre kötelez bennünket. Nevelőtestületünk jól összeszokott közösség gazdag módszertani tapasztalattal. Önképzéssel, továbbképzéssel keressük az újabb, az elvárásoknak megfelelő módszerek pszichológiai, pedagógiai eljárások megismerését. Óvodánk nevelési gyakorlata a HOP szerves részét képező, a nevelőközösségünk által kidolgozott Százszorszépet százszor jól helyi program nevelésfilozófiájára, gyakorlatára épül. Egyedi arculatunk környezeti nevelésünk, mely egyszerre globális és lokális, analitikus és holisztikus, értelmi és érzelmi, tevékenység és gondolkodásközpontú, játékos és komoly. Környezeti nevelésünk a helyi sajátosságokra épül. Négy fő területe: külső természeti környezet (levegő, víz, talaj, növények, állatok) külső ember alkotta környezet (épület, tárgykultúra, téralkotás, emberi kapcsolatok, városi környezet) belső természeti környezet (egészséges életmód szokásainak alapozása, táplálkozás) belső személyes környezet (lelki élet egészsége, önértékelés, énkép). 6

7 Olyan óvodai élet megteremtésén munkálkodunk, amelyben a környezet és az egészség harmonikus egysége érvényesül. A nevelési gyakorlatban prioritásként kap helyet a környezeti nevelés, az egészséges életmód, a játék, a mozgás, melyekhez a mindennapi tevékenységek integrációjában jelenik meg a kommunikáció, zenei élmény a vizuális ráhatás. Célunk a természettisztelő személyiségformálás, a környezetre, figyelő magatartásra nevelés. Természetjárásaink, sétáink, kirándulásaink egyszerre nevelési és megismerési lehetőség is, szemléletmód és cselekvési forma, érzelmi és értelmi viszonyulás környezetünkhöz. Tervezésünkben meghatározó szempont az évszak, az aktualitás, a fokozatosság és folyamatosság, a sajátos környezet, valamint a gyermekeink tapasztalati anyagához, fejlettségbeli különbségekhez való alkalmazkodás. Földrajzi adottságunk, természeti kincseink, történelmi városközpontunk, szülőföldünk büszkeségének szellemi öröksége, más- más hatást közvetít felénk, melyet óvónői igényességből fakadó kötelességünk megláttatni, megéreztetni gyermekeinkkel. Óvodánk belső tereinek kialakításánál elsődleges szempontként a gyermekek szükségleteinek, érdekeinek, jogainak érvényesülését tekintjük. Csoporttermeink több funkciót töltenek be: óvodai tevékenységek, torna, étkezések és a pihenés színtere is. Tornaszobával nem rendelkezünk. A következő években a szervezetváltozást a tornaszoba visszaállításával szeretnénk a nevelési feltételek javítására fordítani. A csoportszobáink berendezési tárgyainak, eszközeinek elhelyezését az aktuális nevelési feladatnak, az évszakfüggőségnek, a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően változtatjuk, a gyermekek komfortérzetének szokás rendszer kialakításának tiszteletben tartásával. Az eszközök és tevékenységek összhangjával törekszünk az egyénhez mért személyiségfejlesztésre és tehetséggondozásra. Az udvarunkat olyan nevelési szintérré alakítottuk, amely biztosítja a benti játékos tevékenységek szerves folytatását, a helyi nevelési program gyakorlati megvalósítását, nagyban hozzájárulva a környezetkultúra alakításához. Játszó és mozgástérként használjuk, ahol a gyermekek sok mozgásingernek vannak kitéve, ahol különböző mozgásformák, kipróbálására van lehetőség. Madárbarát, és Zöld óvodaként tudatos, tervezett játékterek, udvarrészek, kertek kialakításával törekszünk arra, hogy a kisgyermeknevelés számára igényes, a mai kornak és a környezeti nevelésünk kritériumainak megfelelő környezetet teremtsünk. Az óvodakert modellként szolgál az emberi beavatkozás hatására bekövetkezett változások megfigyelésére. Valamennyi dolgozónk kiemelt feladata a gyermekvédelem. Az óvoda funkciójából eredően sokat teszünk a gyermekek esélyegyenlőségéért, a felzárkóztatásért, a tehetséggondozásért. Nevelőmunkánk szerves része a felzárkóztatásra szoruló gyermekek egyéni fejlesztése Az utóbbi években egyre jobban megszaporodott a logopédiai, fejlesztő pedagógiai foglalkozást igénylő gyermekeink száma, a foglalkozásra a szomszédos tagóvodába kísérjük át a gyermekeket. A mozgás életszükséglet a mai gyermek számára. Óvodánkban Magyar Gábor Mozgáskotta módszerét is alkalmazzuk a játékos mozgásfejlesztő programunkban. Nagy értéke, hogy a mozgásban fejletlenebb gyermekek számára is sikerélményt jelent a mozgástevékenység. Óvodánkban, csoportszobában biztosítjuk a helyet gyógy-testnevelés számára. Az óvodai életünket a folyamatosság és a rugalmasság jellemzi. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek. Az óvodai élet megszervezése során biztosítjuk a feltételeket a megfelelő időtartamú játékhoz, párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységekhez. 7

8 Napi és heti rendünk igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez egyaránt. HETI TERV ÉLETKOR ÉVES 4-5 ÉVES 5-8 ÉVES TERVEZETT SZERKEZETŰ TEVÉKENYSÉGEK, FOLYAMATOK KÖTETLEN KÖTÖTT RENDSZERES ALKALOMSZERŰ RENDSZERES ALKALOMSZERŰ A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE MESE-VERS NAPONTA ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA MESE-VERS NAPONTA ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE MESE-VERS NAPONTA MOZGÁHOZ KAPCSOLT JÁTÉK MOGÁSHOZ KAPCSOLT JÁTÉK MOZGÁSHOZ KAPCSOLT JÁTÉK SZERVEZETT MOZGÁS MOZGÁSOS NAPONTA SZERVEZETT MOZGÁS MOZGÁSOS NAPONTA SZERVEZETT MOZGÁS JÁTÉK JÁTÉK MOZGÁSOS JÁTÉK NAPONTA A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK MESE-VERS MESE-VERS ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK MESE-VERS Óvodánk speciális szolgáltatásai: nevelési időben szervezett térítésmentes szolgáltatás: belső szakemberrel: logopédia, erdei óvoda szervezése külső szakemberrel: gyógy-testnevelés, gyógypedagógiai rehabilitációs foglalkozás nevelési időn túl szervezett tevékenységek: szülők igényei alapján lehetővé tesszük heti l alkalommal a gyermekek egyházi személy által szervezett hitoktatásban, vegyenek részt. külső szakemberrel: népi gyermekjátékok, idegen nyelvvel való ismerkedés, úszásoktatás 8

9 Jövőkép Az óvodai nevelés minden területén pozitív érzelmi hatásokat biztosítunk a gyermekek számára a környezettudatos magatartás kialakításához. Óvodai élet valamennyi területén a környezet és az egészség harmonikus egysége érvényre jut. Segítjük a kisgyermekek harmonikus személyiség fejlődését, a tehetséges gyermekek képességeinek megnyilatkozását. A szabad játék lehetőségeinek bővítésére törekszünk a rugalmas napirend szervezése során. Az óvoda tornaszobával rendelkező intézmény. Az udvar játékeszközeinek fejlesztése, biztonságtechnikai feltételek szinten tartása, mozgásfejlesztő eszközök folyamatos telepítése, zárt udvar lehetőségének hasznosítása. Búvárkodásra, megfigyelésekre, kutatásokra alkalmas udvarrészek alakítása: madárbarát óvodakert, játékos tanösvény. Energiatakarékosság, környezetkímélő anyaghasználat, víztisztítók alkalmazása, a megújuló energiaforrások alkalmazása, a tudatos takarékosság. Mindezeket igyekszünk pályázati és más forrásokból is biztosítani, fedezni. Az óvoda minden dolgozója tisztában van a fenntarthatóság tartalmi jellemzőivel, pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód szokásainak megalapozására, az egészséges életvitelre Hétpettyes Tagóvoda Helyzetkép Óvodánk a Cserhát lakónegyedben található. Óvodánkban 5 óvodai csoport működik, valamennyi csoportban 2 óvodapedagógus és 1 dajka segíti a folyamatos és zökkenőmentes napirend megvalósítását. A csoportokba azonos életkorú gyermekek járnak. Pedagógiai munkánk alapja a Lépésről-lépésre Óvodafejlesztő Programból adaptált Helyi Óvodai programunk. Célja: 1. Konstruktivizmus: a gyermekek maguk konstruálják, alkotják, építik fel a világról alkotott elképzeléseiket. 2. A fejlődési szinteknek megfelelő fejlesztés, amely az egyéni eltérésekre épül. 3. A progresszív nevelés elve, az élethelyzetekben végzett felkészített tevékenységben ötvözi, játék munka - tanulás. A gyermekekhez, mint egyedi, mással nem helyettesíthető individuumokhoz és szociális lényekhez, az életkori sajátosságok egyéni szükségletek különbözősége ismeretében közelítünk. A program jellegzetességei: individualizált tapasztalatszerzés minden gyermek számára egyéni, fejlődési szinteket és ütemet követő feladatok, gyakorlatok, választás lehetősége a tevékenységek között, illetve a tevékenységközpontokban, családi bevonás. 9

10 Tematikus projektben tervezünk. A témakörök kiválasztásában és a témák több szempontú feldolgozásában a gyermekek aktív partnerek, akik élményeikkel, tapasztalataikkal hozzájárulnak a kreatív tervezéshez. A témák tevékenységekhez kapcsolódnak. A tevékenységek jellegét tekintve, a különböző központokban a szabad játékban és a játékban szervezett tanulás helyzeteiben dolgozzuk fel a tartalmat. Gyakorlatunkban nyilvánvalóvá vált, hogy a gyermek játékához a legfontosabb feltétel úgy tudjuk biztosítani, ha rugalmas napirendet alakítunk ki. A napirendi szokások játékban történő integrációjával lehetőséget teremtünk ahhoz, hogy a gyermekek tanulása, tapasztalatai, ismeretei feldolgozása az egész napot kitöltő játéktevékenységben valósulhasson meg. Csoportszobáink esztétikusak, tágasak, világosak, a gyermekek számára könnyen hozzáférhető bútorokkal vannak berendezve. Az óvodai csoportszobák berendezése a gyermekek igényeinek felel meg, s a szükségleteknek megfelelően alakul. A csoportszoba, a környezet hívogató és nyitott, olyan közeg, amelyik tanít, nevel, folyamatos átalakuláson, változáson megy keresztül. A csoportszoba tevékenységkörökre osztott. A tevékenységközpontok azok a sarkok a csoportszobában, amelyekben folyik: a játék, a spontán tanulás, a munka és szerveződnek azok a tevékenységek, amelyek a játékos tanulást jelentik az óvodapedagógus irányításával. Tornaszobánk biztosítja kisgyermekeink szervezett mozgásfejlesztését változatos, újonnan vásárolt tornaszerekkel. Az óvónők önképzése folyamatos. Az óvodánkban működő Belső Munkaközösség mindig a nevelési év kitűzött feladatát dolgozza fel. Az óvodák részére kiírt pályázatokon részt veszünk. A beszédhibás gyermekekkel főállású logopédus foglalkozik. Óvodánkban tálalókonyha működik, az ételszállítás a Margit kórházból történik. Óvodánkban található orvosi szoba, iroda, mosókonyha, játékszertárak és a kistérség logopédiai ellátásához szükséges logopédiai szoba. Minden csoportnak van külön öltözője és mosdója. Az óvoda udvara körülkerített, biztonságot nyújt a gyermekek számára. Sok a zöld növény, minden csoportnak van saját területe, ahol homokozó, árnyékos terület biztosítja a tematikus udvar megteremtésének feltételeit. Mászókák, asztalok, padok biztosítják az udvari élet kialakítását. A Zöld óvoda cím elnyerése kötelez bennünket a környezettudatos szemléletmód kialakítására pedagógusokban, gyermekekben és a szülőkben egyaránt. Ennek érdekében további fejlesztéseket kívánunk végrehajtani, játékos tanösvény, veteményes kert stb. Tervezzük a hempergő domb kialakítását, mely télen szánkódombként működik majd. Az udvari tevékenységek folyamatos bővítésével a gyermekeink ismerkednek a növények fejlődésével, gondozásával, és élő labirintust szeretnénk kialakítani. Lehetőségünk van a szelektív hulladékgyűjtésre, és ennek betartására ösztönözzük a gyermekeinket. A madarak téli etetése valamennyi csoport kiemelt feladata. Jövőkép Olyan gyermeki személyiséget kívánunk nevelni, aki derűs, nyitott, érdeklődő, kreatív, jól kommunikál, valamint társakat kereső, toleráns, a szűkebb és tágabb környezetében biztonságosan eligazodó tudásvággyal rendelkező személyiség. Fókuszban a gyermek kíváncsi érdeklődése, valamint a személyre szólóan tervezett pedagógiai munka áll, melynek alapelemei a harmónia, dinamika, tökéletesség, egyensúly. 10

11 A fentieket lépésről - lépésre, a sajátos fejlődési ütem támogatásával, az egyedi árnyalatok és specialitások figyelembe vételével kívánjuk megvalósítani Törekszünk arra, hogy a hozzánk járó kisgyermekek szociális biztonságban érezzék magukat, s legyen az óvodáskor valóban önfeledt, élményekben gazdag gyermekkor és a kreatív játék időszaka. Ebben a szervezeti keretben a gyermekek egyénenkénti tudatosabb differenciált fejlesztéssel alakuljanak ki a társas kapcsolatok, a szocializáció, és ettől váljanak nyitottá, érdeklődővé, kreatívvá és érzelem gazdaggá Pitypang Tagóvoda Hasznos Tagóvodánk Pásztó Hasznos városrészében található, 1 vegyes csoportos óvoda. Hasznos az elmúlt években összeépült Pásztóval és vidéki jellegét már csak az idősebbek őrzik. Nevelési programunkban elsősorban a mikroközösségünk adta előnyeinkre építkezünk. Óvodánk nyitott, szívesen fogadjuk a hozzánk látogató leendő óvodásainkat más városrészekből is. A kisgyermekeknek a vegyes életkorú csoport a természetes közeg, ezért hamarabb és kevesebb zökkenővel illeszkednek be az újonnan érkezők. Az óvodai szokásokat utánzással megtanulják a nagyobbaktól, felgyorsul önállósulásuk és beszédfejlődésük. Elősegíti a gyermekek felelősségvállalását és a kölcsönös alkalmazkodást a különféle igényekhez. Az iskolába készülő gyerekeknek nem kell csoportot váltaniuk, ha még egy évet óvodában maradnak, hanem a régi megszokott csoportjukban fejlődhetnek tovább. A testvér nélküli gyermekek megtapasztalhatják a kisebb, illetve nagyobb gyermekekkel való közös élet egyes helyzeteit, a testvérek egy csoportba járhatnak. Úgy élünk, mint egy "nagy család". Hasznos városrész őrzi a családi kapcsolatokon alapuló falusias jellegét. Adottságai a természettel való szoros együttlét, a természeti értékek megőrzése a tartalmas emberi élet boldogulását teszi lehetővé. Nagyon kevés a válások, a háromnál több gyermeket nevelő családok száma. Nevelési programunkban mikroközösségünk adta előnyeinkre építkezünk. Óvodánk nyitott, szívesen fogadjuk a hozzánk látogató, cseperedő leendő óvodásainkat már babakocsiban is, ezzel is segítve őket az ismerkedés, beszokás idejére. A nevelésünk fő elve a szabadsághoz társuló felelősség, a folyamatos önképzés. Tevékenységeink során hagyjuk a gyermekeket szabadon alkotni, mert hiszünk a gyermekek önkifejező erejében. Nevelő munkánk során fontosnak tartjuk az alkalmazkodás fontosságát és a kapcsolatteremtő készséget. Nevelésünk gazdag eszköztára biztosítja az óvoda nyitását a világ mai gondjai felé. A ma emberének így a felnövekvő nemzedék életében prioritása van környezetvédelemnek. Óvodánk nagy hangsúlyt fektet környezetvédelmi nevelés ezen belül is a jövő nemzedék környezettudatos magatartásának formálására. Ökológiai tevékenységeink során (gyakran kirándulunk a minket körülvevő hegyekbe, az év minden időszakában kísérletezünk, megfigyeléseket teszünk stb.) tudatosan figyelünk arra, hogy gyermekeink szenzitív módon megtapasztalhassák, hogy az ember milyen helyet foglal el az élővilágban. Természeti, környezeti adottságainkat szeretnénk közelebb hozni a mindennapok során. Az udvarunk kialakításában is fontos szempontként, rendező elvként jelentkezik ez a nézet a kerti tó, nyársaló hely, kreszpark, váras fa mászóka, barkács ház. Tárgyi környezetünk 11

12 kialakításakor törekedtünk arra, hogy, az épület és udvar már külső megjelenésében is sugározza a közösség fenntarthatósági elveinek érvényesítését. Csoportszobánkban sok a növény, a természetsarok gazdag természeti kincsekben, berendezésünkben a praktikusságra, egyszerűségre törekedtünk, melyben a gyermekek maximálisan kiélhetik a fantáziájuk adta lehetőségeket. Környezeti nevelésünkkel szeretnénk hatni tágabb környezetünkre is. Felvállaljuk a környezeti nevelési tartalmak terén a képességek és a magatartás alakítását a gyermekek életkorhoz igazított tevékenységközpontú módszerek alkalmazásával (sok-sok játékos tevékenység szervezésével, szenzitív módszerek alkalmazásával, terepi tapasztalatokból származó ismeretbővítéssel, ismeretalkalmazással és az alkalmazási területek kialakításával). Évek során természetessé vált, hogy túráinkra nem viszünk csak vizet, gyümölcsöt, nem piknikezni megyünk, s óvjuk a természetet, ahol járunk. A gyermekek érezzék jól magukat a természettel természetesen. A természetben töltött minden nap élmény legyen. Keressük az együttműködési alkalmakat a városrészen található más intézményekkel, hagyományteremtő programokat szervezve. Érezzük a városrész életében is az óvoda meghatározó szerepét, annak felelősségét, aktivitásra sarkalló erejét. Ennek a felelősségnek és lehetőségnek tudatában tervezzük, hajtjuk végre, éljük meg terveinket, programjainkat, mindennapjainkat. Jövőkép Törekszünk arra, hogy a gyermekekben, mint jó földben a mag kicsírázzon a természet és az élet iránti felelősség tudata. Sajátos célkitűzéseink: - a gyermek értse mit jelent az egészség - a gyermek megtapasztalhassa hogy a természeti elemek fontos elengedhetetlen részei életünknek - óvni és védeni kell a természeti és épített környezetet a szennyeződésektől óta Zöld Óvodaként működünk és célunk, hogy elnyerjük a Madárbarát Óvoda címet is. Törekszünk arra, hogy maximálisan kihasználjuk a vegyes életkorú csoport adta lehetőségeket: megtapasztalják egymást, hogy hogyan hassanak egymásra, hogyan viszonyuljanak egymáshoz, hogy megtalálják helyüket a csoportban. Mindennapjaink során az egyéni képességfejlesztés, egyéni bánásmód, a másság elfogadásának hangsúlyos érvényesítését, érvényesülését valósítjuk meg. A vegyes életkorú csoport sajátosságából eredően olyan életteret és időteret teremtünk meg, ahol 3-7 éves korig minden Pitypang óvodás egy sokrétű közösségben gyakorolhatja, munkálhatja ki mindazt, ami az élethez kell: a kommunikációs, alkalmazkodási, vezetői készséget, a figyelmességet, segítőkészséget, tiszteletet, barátságot, szeretetet, szimpátiát és mindezek ellentétpárjait. A vegyes csoport közösségi nevelő ereje fejlesztő hatású. Mind a szülők, mind a benne élő pedagógusok megtapasztalhatják, hogyan óvja, tanítja a nagy a kicsit, mennyire elnézőek, segítőkészek. Mennyire kritikusak őszinték egymással szemben, hogyan alakulnak ki mély barátságok kis gyermekek, nagy gyermekek, és felnőttek között. A kicsik hogyan tekintik példaképnek a nagyokat, s az utánzási készség segítségével milyen gyorsan fejlődnek fel hozzájuk. Úgy élünk együtt, mint egy nagycsalád. Tág teret, lehetőséget biztosítunk változatos fejlesztőjátékra, tevékenységre, mozgásra, környezettudatos, környezetbarát magatartásformálásra, sokoldalú képességek és készségek fejlődésére. 12

13 2.2.4 Belső kapcsolatrendszerünk A három óvoda szakmai autonómiáját, egyéni arculatát értékként kezeljük. A tagóvodák nevelése a Százszorszépet százszor jól / saját készítésű program / és a Lépésről-lépésre /adaptált program/ gyakorlatából eredően valósul meg, ugyanakkor a Zöld Óvoda címet mindhárom elnyerte. Tudatosan irányítjuk a nevelőmunkánkban, hogy azonos célok megvalósításához más út vezet. Gazdag egyedi sajátosságok mentén történik a nevelési értékek megőrzése, ápolása, továbbfejlesztése és köztük az innovatív - pedagógiai törekvések kezdeményezése. Sokszínűsége mellett érvényesülnek azok az általános igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom a gyermek érdekeinek figyelembevételével megfogalmaz. Az óvodáink működésének koordinálásában, a szakmai élet fejlődési stratégiájában a pályázati lehetőségek előnyeit kutatjuk és az újhoz való alkalmazkodás lendületével szakmai kompetenciánkat, erősítjük. A nevelőmunkánk sokszínűségét gazdagítja, a hatékonyságát növeli a hasonló és eltérő módszerekkel és sajátos eszköztárral munkálkodó óvodák közötti alkotó kapcsolat. A nagy létszámú nevelőtestületünk számára kitekintést, kontrollt és továbbképzést jelent az együttműködések változatos formája. Pedagógus közösségünk heterogén összetételéből adódóan többirányú érdeklődés, nyitottság, beállítódás, egyedi orientáltságot eredményez. Együttműködésünk formái: Szakmai értékeink érvényesítésére nevelőtestületi értekezletek, vezetői értekezletek, szakmai napok team munkák óvodák közötti munkaközösség munkakörök közötti konzultáció felelősök közötti együttműködés Közösségünk kohéziójának erősítésére közös feladatvállalások munkatársi értekezletek közös felnőtt rendezvények kirándulások A három tagóvoda zavartalan működésében koordináló, információt közvetítő szerepet vállal az óvoda székhelyén működő vezetői iroda munkacsapata /vezető, óvodatitkár, gazdasági dolgozó/, amely az intézmény motorja. Nevelési törekvéseinkben nagy hangsúlyt kap a nevelési programok gyakorlati megvalósítása, a sokszínű nevelőmunka érvényre jutása. 2.3 A helyi nevelési program módosításának indokai. Az óvoda nevelőtestülete az összevonás után elkészítette (2004.), majd az elvárásoknak Teljeskörű Intézményi Önértékelés (2009.) és az Alapprogramban foglaltaknak megfelelően módosítja (2010.) saját nevelési programját. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 13

14 mentén alkotott nevelési programunk szakmailag összehangolt rendszere, két helyi nevelési program koherenciájából építkezve egységet ad a közös célok, feladatok megvalósításához és lehetőséget az eltérő egyediségek, tovább erősítéséhez. A módosítás indokai: Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának módosítása, amely jogszabályi kötelezettséget ír elő, irányt mutat a szakmai fejlődésben, a társadalmi elvárásoknak történő megfelelésben, a stratégiai dokumentumok adekvát újragondolásában Az Intézményi Minőségirányítási Programban meghatározott Teljeskörű Intézményi Önértékelés eljárásrendje és folyamatszabályozása alapján feltártuk az intézmény erősségeit és fejlesztendő területeit. A partnerek elégedettségmérése során kapott adatok felhasználásával kimunkáltuk a folyamatos fejlesztés irányainak meghatározását és az intézmény jelen stratégiai dokumentumának kiegészítését, módosítását Az intézmény által elnyert pályázatok: - Zöld Óvoda cím elnyerése és megtartása, - TÁMOP /B-08/1 Országos tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő program, Tehetségsegítő Hálózat kiépítésére EUS támogatás, -TÁMOP /A/2 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) Pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésére elnyert EUS források meghatározzák az óvoda jövőképét, a nevelési program módosítását, és a nevelőtestület elkötelezett a megvalósításban. 3. Nevelés Felfogás 3.1 Hitvallásunk Gyökerek és Szárnyak Gyermekközpontú szemlélettel két nagyon fontos dolgot szeretnénk adni: - gyökereket, a gyökerek persze nem látszanak, de tudjuk, azok tartják a fát. A családból, és magyarságunkból gyökerező értékeket, és mély érzelmeket fejlesztjük erős, szilárd fatörzsé, amelyre majd a felnövő gyermek személyisége teljesedik ki, mint a fa lombkoronája. - szárnyakat, amelyek röpítik a gyermekeket, mint a madarakat, a gyermeki önállóság próbálkozásai, a személyiségközpontúság végtelen lehetőségei útján. A gyermekközpontú szemlélet lényege: hozzásegíteni a felnövő embert ahhoz, hogy azzá legyen, akivé lehet." /Vekerdy Tamás/ 14

15 3.2 Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei Nevelésünk alapelvei határozzák meg, hatják át a helyi nevelési programban megfogalmazott célokat és feladatokat, érvényesülnek az óvodai élettevékenységi formáiban, a gyermekkép és óvodakép kialakításában. Az eltérő nevelési programok, nevelői értékrendek, pedagógiai felfogások különbözőségeit segíti egységbe foglalni, a szülőkkel és más partnerekkel kialakított kapcsolatot világossá tenni. Alapelvek: Óvodánkban a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. Nevelésünk a gyermeket megillető jogok, és alapvető szabadságok / gondolat, lelkiismeret, vallásszabadság / tiszteletben tartásának megerősítésére irányul. Érvényre juttatjuk a kisgyermekek közötti, bármilyen okból történő hátrányos megkülönböztetés tilalmát és az egyenlő hozzáférés biztosításával; az egyenlő bánásmód közvetítését A gyermeket mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg. Működésünk során a gyermeket érintő döntések meghozatalában a gyermek mindenek felett álló érdekét hangsúlyozzuk. A törvényben meghatározottak szerint egyéni fejlettséghez igazítjuk az óvodai nevelésben részesülő gyermekek tankötelezettségének korhatárát. a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. A kisgyermek nevelése a család joga, kötelessége és ebben óvodánk kiegészítő szerepet vállal. Gondoskodunk minden harmadik és lehetőség szerint a két és félévet betöltött gyermeknek óvodai felvételéről, különös tekintettel arra, aki hátrányos helyzetű, akinek a felvételéről a gyámhatóság dönt. A családban történő nevelés létjogosultságát hirdetjük. 3.3 Gyermekkép A gyermeket olyan egyedi, fejlődő személyiségnek tekintjük, akit belső biológiai törvényszerűségek, és szocializációs hatások egyaránt formálnak. A gyermek tevékenységben fejlődik, alapvető tevékenysége a játék. Az öröklött tényezők korlátait ismerve valljuk, hogy minden gyermek csak önmagához viszonyítva fejleszthető. A gyermekeknek nemcsak életkori szakaszonként, hanem egyénenként is eltérő testi, lelki szükségleteik vannak. Közös érdekünk, a szociálisan hasznos és az individuum számára is előnyös cél elérésére törekvés. A gyermeket segítő, támogató, erősítő és vezérlő pedagógiával szeretnénk elérni az önkiteljesedés és közösségi lét harmóniáját. A gyermekközpontú, - odafigyelő, igényeket észrevevő, jelzéseket felfogó - neveléssel igyekszünk megismerni a gyermeket a maga folytonos változásaiban. Befogadó, nevelési gyakorlatra törekszünk, amely biztosítja minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést és elősegíti a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. 15

16 A pedagógiai paradigmaváltás hatására a változó nevelési felfogás és pedagógiai légkör mentén új értékeket fogalmaztunk meg és a régi pozitívumokkal, ötvöztük: a gyermek autonómiája, az önállóság prioritása, a gyermek tisztelete, ami magában foglalja a gyermeki vágyak, szükségletek fokozottabb figyelembevételét, az egyéni fejlődési ütem és különbözőségek figyelembevétele, tolerancia és szolidaritás, a kooperáció, s benne az egyén önmegvalósítása, integratív pedagógiai stílus. Programunk a személyiségdimenziók harmonikus fejlesztését, az erősségek, hátrányok, feltárását az elvárásokhoz és a helyi sajátosságokhoz igazodó hangsúlyeltolódással kezeli: Egészséges testi, lelki fejlődés alapjául szolgál az óvodai nevelésnek, Szocializáció fejlődésének döntő eleme az érzelem óvodáskori differenciálódása, érzelmi műveltség - Az anyanyelvi és értelmi fejlődésben a gyermek eltérő tapasztalataira, egyéni és közös élményeire építünk, melynek prioritásai: természeti, társadalmi környezetük iránti érzékenység. a tehetségek azonosítása, gondozása. Olyan gyermeki tulajdonságok kimunkálását is fontosnak tartjuk, mint a kíváncsiság, érdeklődés, nyitottság, kreativitás, problémaérzékenység, alkalmazkodó és együttműködő készség, befogadó készség, kapcsolatteremtő képesség, környezetbarát magatartás és környezetében tájékozódni tudás, szülőföld iránti vonzalom. Kötődik a szűkebb tágabb környezetéhez (család, város, táj) annak hagyományaihoz. Hagyományok iránt fogékony, az identitástudat elemi szintjén áll.(családi kötődés, elemi hazaszeretet.) 3.4 Óvodakép Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye, a családi nevelés kiegészítője. A gyermek-szülő részére élettér. Azt jelenti, hogy sokféle tevékenységgel, gazdag szabadidős programokkal és szülőket is formáló rendezvényekkel szolgáltat mintát. Funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő személyiségfejlesztő funkciók Óvodai nevelésünk célkitűzése: A különböző családi környezetben élő 2,5-8 éves óvodás gyermek sokoldalú, harmonikus, a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődését segítjük elő, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével Az óvodai nevelésünkben az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodunk arról, hogy: - szeretetteljes, családias, elfogadó, befogadó légkörben szorgalmazzuk az önmegvalósulásukat, a kompetencia alapú nevelést. 16

17 - nyugodt, élménygazdag óvodás környezetben segítjük a gyermekek testi, szociális és értelmi képességeik kibontakoztatását, - a gyermekek számára elérhető közelségbe hozzuk az őket körülvevő világot, - sokszínű és változatos tevékenységeket végezzünk, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető szabad játékra, - a kisgyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez teremtsük meg a szükséges személyi és tárgyi környezetet, - biztosítsuk az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. - a tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodón közvetítjük az életkornak megfelelő műveltség tartalmakat, érdeklődve forduljanak a természet és környezet felé, - megalapozzuk az iskolai élethez szükséges érettséget, közvetetten segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. - a pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. A környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokás kialakító szerepét tekintjük nevelésünk vezérfonalának és a tevékenységeket (játék, vers, mese, ének-zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, mozgás,) erre fűzzük fel. Így lesz komplex egész nevelésünk, mellyel megalapozzuk az óvodába járó gyermekek környezeti tapasztalatait, melyek később ismeretté, majd egész életre szóló tudássá alakulnak. A helyi sajátosságaink nagy kihívása: - a fenntarthatóság pedagógiájának értelmezésével a mindennapi zöld óvodai szokások folyamatának újra gondolása, kongruens viselkedéskultúra formálása. - a tehetséges gyermekek felkutatására, felkarolására képes tehetségsegítő kezdeményezések és programok fejlesztése, közreműködés a helyi és kistérségi hatókörű tehetségpont kialakításában. - A különleges gondozást igénylő gyermekek ellátása: halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása, beilleszkedési és tanulási nehézségekkel, magatartási zavarral, és organikus hátrányokkal küzdő gyermekek korrekciója szakmai kompetenciák megszerzésével és külső szakemberek munkájával épül be, és rendeződik az óvodai nevelésünkbe. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében szükség esetén biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, a interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. 4. Az óvodai nevelés feladatai 4.1. Általános feladatok Az óvodás gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az egészség védelmére és az egészséges életmód alakítására nevelő egészségmegőrző szokások megalapozása. Érzelmi kötődésen alapuló derűs, családias légkör megteremtése. A gyermekre jellemző játék és tevékenységi vágy, önállósulási törekvés és szocializációs fejlődési folyamat elősegítése. 17

18 A gyermeki személyiség megismerése, a személyiség fejlődésének és a közösségi életre történő felkészítésének biztosítása. Szociális hátrányokkal küzdő gyermekek esélyegyenlőségét javító feltételrendszer megteremtése. A családi nevelést kiegészítő interaktív óvoda - család partneri kapcsolat kiépítése. A közösségi élet tevékenységével fejleszthető erkölcsi és akarati tulajdonságok fejlődésének elősegítése. Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés, a kommunikáció különböző formáinak hangsúlyozott alakítása, megvalósítása nevelő tevékenység során. Az egyéni képességek / testi. szociális, értelmi / integrált fejlesztése, a tehetségek bontakoztatásának szorgalmazása, az egyéni fejlődés nyomon követése. Egyéni eltéréseket toleráló, a másság elfogadására nagy hangsúlyt fektető egyéni bánásmód érvényesítése. Természeti és környezeti világunk tevékeny megismerésére és védelmére irányuló megtapasztalások felkínálása. A gyermeki érdeklődés felkeltése az iskola iránt, a tanuláshoz szükséges készségek és képességek kimunkálása. Humán erőforrásaink tudatos fejlesztése, a folyamatos önfejlődő és önképző szemléletmód kialakítása. Környezettudatos magatartás kialakításához-, a környezet védelméhez és megóvásához, a fenntarthatósághoz kapcsolódó szokások kialakításának alapelvei Egészséges életmód kialakítása Célunk: Elérni az egészséges életvitel igényének a pozitív egészségnek megalapozását, és egészséges és biztonságos környezetben a helyes életviteli szokások kialakulását. Feladataink: az egészséges életviteli szokások alapozása, az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása tevékenységek folyamatában Az egészség védelme, edzése, óvása, megőrzése; A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, mozgástapasztalatok lehetőségének biztosítása, gyakorlás (szervezett foglalkozás, szabadidő) a gyermek belső érésének, fejlődésének, a kori sajátosságokat figyelembevevő fejlesztése, mozgásviselkedés (begyakorlása) megfogalmazása. A környezetvédelem integrációja az egészséges életmód kialakításában. környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása; a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve prevenciós és korrekciós testi fejlesztés, tekintettel a differenciált fejlesztés, fejlődés elősegítésére Az egészségnevelés az óvoda minden nevelési mozzanatában jelen van. Az óvodai nevelésnek minden rendelkezésre álló eszközével, minden tevékenységével a pozitív egészség megalapozását kell elérni, melynek tartalmi jegyei: az életöröm, jó 18

19 közérzet, kiegyensúlyozottság, megelégedettség, kreativitás, fizikai, pszichikai, szociális alkalmazkodó képesség. Az óvodáink épületei, helyiségeinek berendezései, a gyermekek játékai segítik a környezetbarát szemléletmód, és az egészséges életmód megalapozását. Az egyszerűség, a takarékosság a praktikusság jegyeit mutatják, a helyi sajátosságok tükrében, a természetes anyagok felhasználásával. A növényápolási, állatgondozási tevékenységeket az egészségügyi előírásoknak megfelelően és a megengedett mértékben látják el a gyermekek. Az óvodáink udvara mentes a legtöbb allergiát, valamint az esetleges mérgezést és sérülést okozó növényektől. A szabadban történő egészséges mozgáshoz, játékhoz megfelelő hely és idő áll rendelkezésre minden nap a gyermekek számára. Az óvodai élet megszervezésében a gyermekek napirendje, mozgási lehetőségei és szokásai koherens egységet alkotnak. A tevékenységformákat úgy tervezzük, hogy minden egyes részterület megfelelő hangsúlyt kapjon a napi tevékenységben. Egészséget védő, megőrző beállítódásokat, magatartásformákat, szokásokat alakítunk ki, amelyek beépülnek a gyermekek jövőbeli életrendjébe, és hozzájárulnak az egészségükkel kapcsolatos helyes döntésekhez. Együttműködő szakembereink: gyógy-testnevelő, gyermekorvos, védőnő, fogorvos. Fejlődés várható eredményei: Szokásrendszerükben megjelenik, interiorizálódik az egészséges életvitel igénye, életmód, gondolkodás- és viselkedésmód, védelem, takarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, okos és mértéktartó fölhasználás - ezeken keresztül a teljes személyiség fejlődik. Rendelkeznek megfelelő szokásokkal, tapasztalatokkal az egészségvédelem és környezetvédelem területén. Egészséges, jó közérzetű gyermekek lesznek. A gyermekek testi képessége, az egyéni érésüknek és fejlődésünknek megfelelően fejlődik. Belső igényükké válik a mindennapos mozgás, séta, kirándulás, túra. megfelelő szakemberek bevonásával, az óvodapedagógussal együttműködve prevenciós, terápiás és korrekciós testi fejlesztés eredményeként önmagához képest minden érintett kisgyermek fejlődése pozitív és folyamatos Érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása Célunk: Az óvodás gyermekek magatartásának érzelmi vezéreltségét kibontakoztató óvodai nevelés. Átélik a szocializáció újabb minőségét, a szociális tér kitágulásával szociális magatartásuk fejlesztését. Feladataink: A gyermek érzelmeinek kiművelése, már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék Közös élményekre épülő közös tevékenységek biztosításával sikerélmény, meglepetés, örömérzés, tolerancia, konfliktusmegoldás átélésének biztosítása Az erkölcsi tulajdonságok - együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség, és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) - fejlesztése, szokás- és normarendszer megalapozása. 19

20 Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze; Az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek; Természeti és társadalmi környezetben érzelmi skálájuk gazdagodása során jelenjenek meg a szociális esztétikai erkölcsi intellektuális érzelmeik. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése, környezettudatos magatartása. Hagyományok, más népek kultúrájának ápolása, szülők, idősebb generációk bevonásával. Óvodásaink mindennapi életüket pozitív attitűdben éljék környezetükkel. Az ember erkölcsi viszonyulásai érzelmi képességeiben gyökereznek. Az érzelmi nevelés a környezeti nevelés sajátos területe: alapozza, formálja a gyermekek pozitív környezeti attitűdjét. Az óvodáskor az érzelmek időszaka, az érzelmek hatalmuk alatt tartják az egész személyiséget, és az érzelmek határozzák meg kapcsolatát a környezettel, a környezetben élőkkel. Természetbarát gyermek, csak természetbarát környezetben nevelődhet. A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, az elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést igényel, szükség esetén megfelelő szakemberek közreműködésével. A családi nevelést kiegészítve a szeretet hiányának pótlását is magába kell foglalnia nevelésünknek, illetve ennek hiányából fakadó fejlődésbeli lemaradások kompenzálását és korrekcióját. A szociálisan hátrányos családból érkező, illetve jó egzisztenciális családi háttérrel rendelkező gyermekek egymást elfogadni tudó és toleráló érzelmi fejlesztését tartjuk szükségesnek. A szociális érzékenységük és érésük fejlődésében, a közösségük formálásában nagy figyelmet fordítunk az egyén, az individuum tiszteletben tartására az egyéni képességek szabad kibontakoztatásában, a reális világkép közvetítésében. Érvényre jut az eltérő szociális háttérből érkező gyermekek individualizáló szocializálása a szülők bevonásával, és olyan óvodai élet szervezését vállaljuk fel ahol az óvoda a béke és nyugalom szigete. Fejlődés várható eredménye: Örömmel, szívesen járnak óvodába. Kötődnek a felnőttekhez és társaikhoz. Cselekedeteikben, megnyilvánulásaikban megjelenik a pozitív énkép. Érzelmeik differenciálódnak /erkölcsi, esztétikai, intellektuális/. Természetessé válik számukra a természetszerető és féltő gondoskodás. Feladattudatuk alakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban egyre eredményesebb elvégzésben nyilvánul meg. Erkölcsi tulajdonságok: együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, Akarati tulajdonságok: önállóság, önfegyelem kitartás, feladattudat, szabálytudat kialakul. 20

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények speciális arculata

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvodából ökoiskolába Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet saly.erika@ofi.hu Fogalmi meghatározás Mit jelent az, hogy Zöld Óvoda? A Zöld Óvoda kritériumrendszere 1. Kapcsolat

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról Készítette: Kovácsné Tobak Márta közoktatási szakértő Ig. sz.: 011828-02 Hajmáskér, Arany János utca 8. Bevezetés

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program

Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program Enying Város Önkormányzata 8130 Enying Kossuth u. 26. Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program szakértői véleményezése Készítette: Makó Józsefné közoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról Készítette: Kovácsné Tobak Márta közoktatási szakértő Ig. sz.: 011828-02 Hajmáskér, Arany János utca

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-136/2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT intézményi alapító

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására . Tel./fax.: 32/460-365 Iktatószám: 1-101/2011 A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK elfogadására Készült: a képviselő-testület 2011.

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben