Bukfenc Program BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bukfenc Program BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56"

Átírás

1 Bukfenc Prgram BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56

2 Bukfenc Prgram Tartalmjegyzék 1. BEVEZETŐ A BUKFENC ÓVODA BEMUTATKOZIK AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI Az óvda hivatals megnevezése: Az óvda pnts címe, telefnszáma: Az óvda fenntartója: A fenntartó címe, telefnszáma: A NEVELÉSI PROGRAM, NEVELÉSFILOZÓFIA, NEVELÉSI CÉLOK PROGRAMUNK SPECIÁLIS CÉLJA: NEVELÉSÜNK CÉLJA: A GYERMEKEK EGÉSZSÉGÉNEK VÉDELME, KISEBB ELTÉRÉSEINEK MEGELŐZÉSE ÉS KORREKCIÓJA: A SZERVEZET EDZÉSE, MOZGÁS, MOZGÁSÉLMÉNY ÉS FELTÉTELE: A SZÜLŐ ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATA A NEVELÉS TERÉN: ÓVODÁNKBAN A JUTALMAZÁS MÓDSZEREI: ELMARASZTALÁS AZ ÓVODÁBAN: PÉLDAADÁS: GYERMEKKÉPÜNK, ÓVODAKÉPÜNK GYERMEKKÉPÜNK ÓVODAKÉPÜNK A BUKFENC PROGRAM ALAPELVEI: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÁTFOGÓ TERVE A GONDOZÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS A gyermek gndzása, testi szükségleteinek, mzgásigényének a kielégítése A harmnikus, összerendezett mzgás fejlődésének elősegítése A gyermek testi képességeinek fejlődésének elősegítése A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése Az egészséges életmód, a testáplás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészség megőrzés szkásainak alakítása A környezet védelméhez és megóvásáhz kapcslódó szkásk alakítása Megfelelő szakember bevnása szülővel, óvdapedagógussal együttműködve prevenciós és krrekciós testi, lelki nevelési feladatk ellátása SZEMÉLYISÉG ILLETVE KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉRZELMI NEVELÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ ÉRTELMI NEVELÉS, FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA A BUKFENC PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI FELTÉTELEK PARTNERKAPCSOLATAINK Szülőkkel való együttműködés, kapcslattartás Óvdánkban Szülői közösség segíti munkánkat: Kapcslat az isklával Kapcslattartási frmáink: Az óvda és a közművelődési intézmények kapcslata SZERVEZÉSI ÉS IDŐKERETEK Az óvda csprtszerkezete A hetergén csprtk előnyei: Az óvdai élet megszervezése: Napirend Heti rend /56

3 Bukfenc Prgram 6. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI JÁTÉK Mi a játék? A játék sajátsságai A játék célja: Feladatunk: A játék bjektív feltételei: A megfelelő hely Játékidő Játékeszközök Tapasztalatszerzés irányítása, az élmények szerepe, differenciálás Játékfajták, tevékenység megszervezése Játékszabályk alakulása életkrnként: Az óvdapedagógus differenciált játék irányítása A fejlődés, fejlesztés várható jellemzői óvdáskr végére: MUNKA TANULÁS MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK Ének, zene, énekes játék Vers, mese Rajzlás, mintázás, kézimunka Mzgás KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE Környezet megismerésére nevelés Matematikai nevelés AZ ÓVODA HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEI, EGYÉB RENDEZVÉNYEI SAJÁTOS FELADATOK, SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AZ INKLUZÍV NEVELÉS TÜKRÉBEN AZ INKLUZÍV NEVELÉSÜNK ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK TEHETSÉGGONDOZÁS, FELZÁRKÓZTATÁS SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK A NEVELŐMUNKA ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS RENDSZERE A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE AZ ÓVODÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI AZ ISKOLÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI, A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE TÖRVÉNYESSÉGI HÁTTÉR... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 13. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 14. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 15. JEGYZÉK AZ ÓVODA KÖTELEZŐ ESZKÖZEIRŐL ÉS FELSZERELÉSÉRŐL HELYISÉGEK KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK /56

4 Bukfenc Prgram 1. Bevezető Kedves Olvasó! Kedves Szülő, illetve Klléga! 1.1. A Bukfenc Óvda bemutatkzik A gyermekkr legemlékezetesebb évei az óvdáhz fűződnek, ezért nagyn fnts a megfelelő intézmény kiválasztása a kicsiknek. Bízunk benne, hgy a Bukfenc vi élményeire minden gyermek szívesen emlékszik majd. Látgassn el hzzánk, és győződjön meg róla: itt jó helyen lesz a kicsi. A Bukfenc Óvda 2000 év któberében teljesen felújíttt épületben kezdte meg működését. Pesterzsébet zöldövezetében található, nyugdt, családias környezetben őszén újabb felújításk történtek. Többek között a festés mellett megtörtént a nyílászárók cseréje, az udvarn található gumiburklat teljes cseréje, a járólapk cseréje az udvarn. Ebben a megújult környezetben várjuk a gyermekeket óvdánkba. Nyitva tartásunk: Óvdánk két csprttal működik, a két csprt maximális gyermeklétszáma 34 fő, ami a differenciált bánásmód előtérbe helyezését könnyíti meg, és teret ad a krai tehetséggndzásnak is. 5 fő felsőfkú végzettségű óvdapedagógus gndskdik a gyermekekről. Az épülethez tartzó 1270 m 2 -es fa játékkkal beépített udvart gyeptégla brítja, melyeket az udvarn töltött idő alatt nagy örömmel vehetnek birtkukba a gyermekek. Természetesen ezt a nagy területet jól kihasználjuk a szülőkkel közösen szervezett prgramk alkalmával (pl. Bukfenc nap, Szüreti-bál, Gyermeknap, Föld napja, egyéb rendezvények). Óvdánk nevelési prgramjában a gyermekek legfntsabb tevékenységére, a játékra, játéksságra alapzunk, hiszen e tevékenységen keresztül szereznek tapasztalatkat az életkruknak megfelelő műveltségről, az óvdai élettevékenységi frmáiról, valamint az egészséges fejlődésükhöz szükséges tárgyi és személyi környezetről. Óvdánk kiemelt feladatának tekinti az egészséges életmódra nevelést, ezen belül nagy hangsúlyt kap a testi nevelés. 48 m 2 -es, gumitéglával burklt, jól felszerelt trnatermünket gyakran használják a gyermekek márciusában óvdánk egy 70m 2 -es fedett, padlófűtéses uszdával bővült, melyben heti rendszerességgel a vízi testnevelést, illetve pancslást az óvónők vezetik. Természetesen a lehető legtöbb időt a szabadban töltjük, jó idő esetén a testnevelés fglalkzáskat is kint tartjuk. Ősszel és tavasszal lvaglni járunk a közeli Puszta Lvardába. A gyermekek számára tízóraira minden nap friss gyümölcsöt illetve zöldséget biztsítunk. Gyermekrvsunk a védőnővel hetente egy alkalmmal ellenőrzi a gyermekek egészségi állaptát, prbléma esetén szakrvshz irányítja a szülőt. Hetente egyszer hitktató jár hzzánk, aki játéksan ismerteti a gyermekekkel a katlikus vallás alapjait. Az óvdai anyanyelvi nevelés a legfntsabb eszköze a szciális kapcslatk kiépítésének. A vers és mese az anyanyelvi nevelés alapvető eszköze, ezért óvdánkban a hét minden napján van mese, illetve vers kezdeményezés. A nagycsprtsk beszédhibáinak javítását lgpédus végzi, szükség szerint. Prgramunkban felvállaljuk, hgy az óvdás krú gyermek fejlődését eljuttatjuk az életkrának megfelelő maximális fejlettségi szintre. Az eltérő képességű és tulajdnságú gyermekeknél egyéni bánásmódt alkalmazunk, gndt frdítva a tehetséggndzásra is. A nagycsprts gyermekek mndókák, dalk, dals játékk segítségével ismerkedhetnek az angl nyelvvel. Az isklai életre való felkészítést prgramunk kötött és kötetlen keretek között valósítja meg. Mindkettőre vnatkzik a tervszerűség és a céltudatsság. Óvdánkba lyan szülők jelentkezését várjuk, akik gyermeküknek nyugdt, derűs, aktív óvdai éveket kívánnak biztsítani 4/56

5 Bukfenc Prgram 1.2. Az óvda adatai Az óvda hivatals megnevezése: Bukfenc Óvda Az óvda pnts címe, telefnszáma: Cím: 1202 Budapest, Hunyadi Jáns tér Telefnszám: cím: Az óvda fenntartója: Óvdától Iskláig Alapítvány A fenntartó címe, telefnszáma: Cím: 1202 Budapest, Hunyadi Jáns tér Telefnszám: Óvdai csprtk száma: 2 Felvehető gyermekek létszáma: 34 A prgram benyújtója: Fegyveres Gábrné óvdavezető 5/56

6 Bukfenc Prgram 2. A nevelési prgram, nevelésfilzófia, nevelési célk A világn a legnagybb különbség aközött van, hgy mik vagyunk, és mik lehetnénk / Ben Herbster / Úgy gndljuk, hgy ennek a különbségnek a fkzats megszüntetése, a gyermek határtalan képességeinek kiteljesítése a család és a pedagógusk együttes nevelésével lehetséges úgy, hgy az erkölcsi nevelés és beszédkultúra fejlesztése mellett, a gyermeknek a világból megszerzett tapasztalatait ismeretekké, készségekké fejlesztjük a játéks tevékenységek biztsításával, közvetlen érzékelés útján. Alapelvünk, hgy mindezt, a gyermek, játékként és örömteli tevékenységként élje meg. Ezt a belső késztetést használjuk ki a gyermek fejlesztése érdekében úgy, hgy lyan irányba tereljük, hgy találkzzn érdeklődési körével, egyéniségével, fejlettségi szintjével. Valljuk, hgy aki többet játszik gyermekkrában, az skldalúbb lesz felnőtt krára, mivel a játék elősegíti a gndlkdást, megtanítja a gyermeket biznys szabályk betartásával célt kitűzni és megvalósítani. A játékban knkrét tartalmat kapnak az erkölcsi követelmények, mód nyílik a közösségi élet szabályainak megismerésére, elsajátítására. A játékban alakulnak ki a gyermek azn képességei, tulajdnságai, amelyek lehetővé teszik, hgy fejlődése magasabb szintre jussn. A nevelés flyamatában a játékt lyan lehetőségnek tekintjük, melynek tudats fejlesztése, a játék tartalmának gazdagítása, céljainak megfelelően frmálja a gyermek személyiségét.(testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi) 2.1. Prgramunk speciális célja: A gyermekek testi, lelki egészségének védelme, testi szükségleteinek kielégítése, szervezetének edzése, ill. egyes kisebb rendellenességek krrekciója, prevenció alkalmazása Nevelésünk célja: A 3-7 éves krú gyermeki személyiség kibntakztatásának támgatásával az isklai beilleszkedés közvetett elősegítése-, skldalú fejlesztése a játéks tevékenységek tudats beflyáslásával, a szabad játék elsődlegességének biztsításával, a családdal együttműködve. A gyengébb képességű gyermekek fejlesztése épp lyan fnts számunkra, mint a tehetséggndzás, ezért alapvető célunk a gyermekek esetleges hátrányainak, illetve erősségeinek feltárása. Tvábbá figyelembe vesszük a gyermek egyéni adttságait, szükségleteit, életkri sajátsságait, szciális hátterét. Elfgadó magatartásunk, empátia készségünk, természetes viselkedésünk, tapintats segítő együttműködésünk segítse elő, fkzza a gyermekek biztnságérzetét, jó közérzetét, megfelelő kapcslatteremtő képességét A gyermekek egészségének védelme, kisebb eltéréseinek megelőzése és krrekciója: Személyi, tárgyi, higiéniás feltételek biztsítása (felnőttek személyi higiéniája, környezet tisztántartása, megfelelő világítás, páratartalm, levegőcsere, stb.). A gyermekek testi épségének védelme, balesetek megelőzése (biztnságs tárgyi feltételek, szabályk alakítása, stb.). Kisebb rendellenességek megelőzése, krrekciója (védőnői, rvsi szűrések látás vizsgálat, hallás vizsgálat, fgászati szűrés). A harmnikus, összerendezett mzgás fejlődésének elősegítése. 6/56

7 Bukfenc Prgram A gyermek fejlődéséhez és személyiségének fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztnságs környezet biztsítása A szervezet edzése, mzgás, mzgásélmény és feltétele: A lehető legtöbb időt töltjük a szabadban, ha az időjárás engedi, az udvarn tartjuk a testnevelés fglalkzást. Nyárn a pancslás kötetlenül az uszdában történik, azután napfürdőzés az óvda udvarán. A mzgásigény kielégítése a megfelelő feltételek biztsításával történik (eszköz, tér, idő). A mindennapk srán elsősrban a természetes mzgásfrmák fejlődése és az alapvető testi képességek fejlesztése a fő feladatunk A szülő és az óvdapedagógus feladata a nevelés terén: A pzitív értékek, mint például a szép magyar beszéd, kultúra, hagymányk, erkölcsi tulajdnságk átörökítése, a gyermek meglévő pzitív tulajdnságainak megerősítése, negatív tulajdnságk gyengítése. Ez utóbbiak példamutatással, jutalmazással illetve elmarasztalással történnek Óvdánkban a jutalmazás módszerei: Egy msly, simgatás, dicsérő szó. Minden esetben mérlegeljük a gyermek képességeihez mérten a feladatnehézséget, azt, hgy valóban erőfeszítés kellett-e a feladatmegldáshz, mert csak abban az esetben lehet a jutalmazásnak mtiváló hatása Elmarasztalás az óvdában: Egy rsszalló nézés, összevnt szemöldök, elmarasztaló szó, amelyet mindig magyarázat követ (mi lett vlna helyes), így hzzuk a gyermek tudmására, hgy helytelenül cselekedett Példaadás: Ebben a krban (3-7 év) a tanulás flyamats, jelentős részben utánzáss spntán tevékenység ezért a példaadás a leghatéknyabb módjának tartjuk, hgy a gyermekekkel együtt végezzük a tevékenységet. A Bukfenc prgramban a gyermekközpntúságt, a személyiségfejlesztés alapfeltételeként értelmezzük, így figyelembe vesszük a gyermekek egyéniségét, fejlődési szintjét és ütemét a pedagógiailag megtervezett játéks tevékenységek srán is. A gyermeket feltétel nélkül elfgadjuk, gndzzuk, neveljük, fejlesztjük, együtt érzünk vele, tiszteljük, világsan meghatárztt kereteken belül megadjuk számára a szabadságt és függetlenséget is, ezzel magalapzzuk a jó önértékelést is. Felmérjük a gyermek valódi képességeit, és ezeknek megfelelően segítünk neki, így sikerélményhez jut, amely tvábbi feladatmegldásra mtiválja. 7/56

8 Bukfenc Prgram 3. Gyermekképünk, Óvdaképünk 3.1. Gyermekképünk A Bukfenc prgramunk gyermekközpntú, befgadó minden gyermeket egyedinek tekint, ezért a gyermeki személyiség kibntakztatása mellett, figyelembe veszi alapvető testi, lelki szükségleteit, biztsítva minden gyermek számára az egyenlő hzzáférést, tudatsan kerüli a nemi szteretípiák erősítését, és elősegíti a nemek társadalmi egyenlőségével kapcslats előítéletek lebntását. Tudjuk, hgy a gyermek, fejlődő személyiség, ezért a hatéknyabb fejlesztés érdekében, figyelembe vesszük genetikai adttságait, az érés sajáts törvényszerűségeit, a spntán és tervszerűen alkalmaztt környezeti hatáskat. Nevelésünk eredményeképp az óvdáskr végére a gyermek a különbözőségekkel természetes módn együtt él, krának megfelelő módn empatikus, szlidáris játszótárssá, csprttárssá frmálódik. Nevelőmunkánkban kerüljük a szteretipizálást, a klisé képek kialakítását. Értelmezésünkben, óvdáskrban a nemi identitás megalapzása az életkri sajátsságkból adódóan néhány általáns jellemző közvetítésére épül, mely alapján a nembeli különbözőségekből fakadó sajáts értékek megőrzése mellett, például a fiúk előzékenységére a nőkkel szemben, nehéz fizikai munka átvételére, ugyanakkr a hagymánysan női szerepeknek tarttt gndskdás, természetességére neveljük gyermekeinket. Hisszük, hgy az óvdáskr lyan szenzitív időszak a gyermek életében, amikr előítéletek nélkül képes a különbözőségek elfgadására. Az általunk biztsíttt élmények feldlgzását támgató környezetben felnövő gyermek, maga is befgadóvá, elfgadóvá, együttműködővé és segítőkésszé válik. Olyan gyermekeket kívánunk nevelni, akik felnőve sikeresek és bldgk lesznek és felnőttként is érték lesz számukra: az önmegvalósítás öröme, az ősök és a másik ember tisztelete, a kulturált magatartás szkásainak betartása, a természet szeretete, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés elősegítése önkifejezés elsajátítása a szép magyar beszéd művelése, az önművelés flyamatssága, szabad vélemény nyilvánítása érzelmi intelligencia jellemző személyiségvnása a lélek tvábbi nemesítése, az emberi-, gyermeki jgk tiszteletben tartása a játék öröme egyedül és a családdal együtt AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA Óvdaképünk Nevelési gyakrlatunkat a gyermeki fejlődésbe vetett bizalm, pedagógiai ptimizmus megvalósítása, különbözőségek elfgadása, a diszkrimináció tilalmának érvényesítése jellemzi. Hiszünk a gyermekek fejlődésében, a gyermek jelzéseire kmly figyelmet frdítunk. Feladatunk: Az óvda funkciójának (óvó-védő, szciális, nevelő-személyiségfejlesztő) megvalósítása. A gyermeki attitűdök, képességek, készségek lyan mérvű fejlesztése a szabad játéks tevékenységek által, amely alapja lehet az isklai tanulásnak, és amely segíti az isklai közösségben történő beilleszkedést.. 8/56

9 Bukfenc Prgram A gyermekek környezettudats magatartásának megalapzását segítő pedagógiai tevékenységrendszer és tárgyi környezet kialakítása. Olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahl a befgadó attitűd természetessé válik az óvdapedagógus, a nevelő munkát segítő munkatársak, a szülők, a gyermekek számára egyaránt. A multikulturális és interkulturális szemléletmód és nevelési gyakrlat kialakítása A tradicinális nemi szerepek határainak tágítása, a nembeli különbözőségekből fakadó sajáts értékek megőrzése, a szteretípiák mesterségeinek ldása (a fiú is sírhat, a lány is lehet határztt) A nemek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ly módn, hgy valamennyi munkajellegű tevékenységet a lányk és a fiúk egyaránt gyakrlják A tevékenységekben megvalósuló tanulást támgató beszélő környezet feltételeinek biztsítása. A gyermekeknek bizalmmal és törődéssel teli légkör megteremtése Az isklai beilleszkedés közvetett segítése a pzitív énkép, önbizalm, a tanulási készségek, képességek differenciált fejlesztésével A beszédképesség fejlesztését szlgálva feladatunknak tekintjük, a játékban és egyéb tevékenységekben, hgy a gyermekek a felnőttek segítő, támgató magatartását megtapasztalják A Bukfenc prgram alapelvei: Az óvdapedagógus lehetőséget kínál, alkalmat teremt különböző játéks tevékenységekre, biztsítja az óvdai élet flexibilis, nyittt, bizalmas, figyelmes, empatikus, biztnságt nyújtó és esztétikus légkörét. A gyermekek természetes egységükben ismerkednek a világ dlgaival. A célnak megfelelően rugalmas időkeretben, a játéks tevékenységeket kötött és kötetlen frmában egyaránt alkalmazza. A gyermek önállóságának, meglévő képességeinek, kreativitásának fejlesztése, a játéktevékenységeken keresztül közvetlen tapasztalás útján valósul meg, alapzva a gyermek belső késztetésére. Fnts a gyermek, játék- és mzgásigényének kielégítése mellett az anyanyelvi nevelés, metakmmunikáció, közösségi érzés fejlesztése, a differenciált egyéni képességfejlesztés. A gyermek fglalkztatását a főbb tevékenységek alapján tervezzük. A legfőbb erő, amelyre a prgram épít, a gyermekek játéks kedve. Ezzel minden egészséges gyermek rendelkezik, így ezt a pzitív hajlandóságt a prgram a játékban, a munkában, a tanulásban és az EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSÁBAN egyaránt felhasználja. Az Alapprgramt szem előtt tartva: A gyermeket gndskdás és különleges védelem illeti meg. A gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum, és szciális lény egyszerre. Az óvdapedagógus tanulást támgató környezetet teremt, lehetőséget kínál, a különböző játéks tevékenységekre, biztsítja az óvdai élet flexibilis, nyittt, bizalmas, figyelmes, empatikus, biztnságt nyújtó és esztétikus légkörét, miközben frmálja a közösséget. A gyermekek természetes egységükben ismerkednek a világ dlgaival. A célnak megfelelően rugalmas időkeretben, a játéks tevékenységeket kötött és kötetlen frmában (szabad játék) egyaránt alkalmazza. A gyermek önállóságának, meglévő képességeinek, kreativitásának fejlesztése belső késztetésére alapzva, a játéktevékenységeken keresztül közvetlen tapasztalás útján valósul meg. 9/56

10 Bukfenc Prgram A gyermek játék-és mzgásigényének kielégítése mellett, fnts az anyanyelvi nevelés, a metakmmunikáció, közösségi érzés fejlesztése (testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi nevelése) Differenciált egyéni képességfejlesztés a felzárkóztatásban és a tehetséggndzásban Az óvdapedagógus, a gyermekek fejlesztését: tevékenységekben megvalósuló tanulás alapján tervezi. A nevelésünk teljes flyamatát áthatja az anyanyelvi nevelés, nevelőmunkánkban kiemelt jelentősége van, mert a nevelés eszközeinek és a gyermeki tevékenységrendszernek is a tartalmát képezi. A beszédfejlesztés természetes színtereként tartjuk számn a játékt, ahl a felvállalt szerepekben, élethelyzetekben kerülnek egymással kntaktusba a gyermekek A legfőbb erő, amelyre a prgram épít, a gyermekek játéks kedve. Ezzel minden egészséges gyermek rendelkezik, így ezt a pzitív hajlandóságt a prgram a játékban, a mzgásban, a munkában, a tanulásban egyaránt felhasználja. A Közktatási- és Gyermekvédelmi Törvény alapján a gyermeki jgk és a szabad véleménynyilvánítás figyelembe vétele. Az alapelvek megvalósítása érdekében a Bukfenc óvda nevelőtestülete: szeretetet és biztnságt sugárzó óvdánkban egy kellemes, humrral, vidámsággal teli légkörű nevelőközösségben tudjuk elképzelni a gyermekek fejlesztését, az óvó-védő és szciális funkciók ellátását. Ott ahl: Biztsítjuk az óvdáskrú gyermekek fejlődésének és nevelésének ptimális feltételeit esztétikus, tiszta környezetben, fejlesztő játékk veszik körül a gyermekeket, biztsítva ezernyi játék lehetőségét az óvdapedagógusk a munkájukat hivatásnak érzik, és legfőbb célnak tekintik a gyermekek egymás tiszteletére, szeretetére nevelését, a közösségi érzés kialakítását, a gyermekek pzitív tulajdnságainak felfedezését, megerősítését az óvdapedagógus a gyermeket tiszteli, lyannak fgadja el amilyen, figyelembe veszi egyéni képességeit, ennek (ehhez igazdó műveltség tartalmakat közvetít) megfelelően fejleszti egész személyiségét, és a játéks tevékenységeken keresztül juttatja el a készségekig, képességekig az óvdapedagógus figyelembe veszi az indirekt irányítás felelősségét, és fntsnak tartja a szabad játék túlsúlyát az óvdapedagógusnak fnts a gyermek önálló véleményalktása, döntési képessége a krtárs kapcslatkban és a környezet alakításában a természet szeretetére, megóvására nevelés épp ly fnts, mint az erkölcsi értékek átörökítése az óvdai nevelésben alkalmaztt pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez igazdnak az óvdapedagógusk és a Bukfenc óvda minden dlgzója példakép a gyermek számára a szép magyar beszéd, az egészséges életmódra nevelés, a harmnikus mzgás, esztétikus megjelenés, viselkedéskultúra, erkölcsi érzelmek megnyilvánulása terén az óvdapedagógus és a dajka munkatársi visznya helyett partneri visznyról lehet beszélni az óvdapedagógusk fejlődését szakkönyvek segítik, hatékny munkájukat pedig jól felszerelt szertár. A nevelőtestület egységes pedagógiai hitvallással rendelkezik, fntsnak tartja az önképzést, tvábbképzést, a szülőkkel való együttnevelést, a kölcsönös segítő támgatást, egymás megbecsülését az óvda nyittt így a szülők az élményeket a gyermekeikkel együtt élhetik át (ünnepélyek, rendezvények) 10/56

11 Bukfenc Prgram a szülők igénylik a személyes kapcslattartást a pedagóguskkal, és a tájékztatást gyermekük fejlődéséről, fejlesztési lehetőségéről a szülők biztsítva érzik gyermekeik fejlesztését a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartzó gyermekeknek biztsítva van kisebbségi önaznsságuk megőrzése, átörökítése, melyből hátránya nem származhat, a multikulturális és interkulturális nevelési gyakrlat megvalósítása a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartzó gyermekek óvdai nevelésében biztsítva van az önaznsság megőrzése, áplása, erősítése, átörökítése, nyelvi nevelése a hazájukat elhagyni készülő családk (migráns) gyermekeinek óvdai nevelésében biztsítva van az önaznsság megőrzése, áplása, erősítése, az emberi jgk és alapvető szabadságk védelme megértő, nyittt viselkedés kialakítása a más ajkúak nyelve és kultúrája iránt, arra törekszünk, hgy megbecsülésünket, elismerésünket irányukba kifejezzük, elismerjük a gyermek egyediségéhez igazdó, számára legkevésbé krlátzó, és legkevésbé szegregált környezet biztsítása az inkluzív nevelés indirekt közvetítése az isklára való előkészítés a helyi nevelési prgram működtetése srán természetesen megvalósuló flyamat a 3-4 éves nevelési flyamat eredménye, az isklai beilleszkedés közvetett segítésében ( a szándéks tanulás iránti pzitív attitűd megalapzása ) az óvda kiegészíti a családi nevelést a környezettudats magatartás megalapzását segítő pedagógiai tevékenységrendszer és tárgyi környezet kialakítása az óvdavezetés szem előtt tartja a gyermek szülő pedagógus igényeit, a különböző társintézményekkel, fenntartóval, Pedagógiai Intézettel, Nevelési Tanácsadóval való kapcslattartás fntsságát az óvdavezető ismeri saját óvdájának bjektív feltételeit (az óvda földrajzi környezetét, amelyben működik, kapcslatrendszerét, amelyek közvetlenül beflyáslják munkáját), szubjektív feltételeit (személyi ellátttságát, a pedagógusk szakmai felkészültségét), ahl az óvda hatékny működése érdekében a nevelőmunkát tudatsan szervezi, tervezi, céliránysan és összehanglva. Az óvda közvetetten segíti az isklai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvnásk fejlődését. Pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudats magatartásának kialakulását. 11/56

12 Bukfenc Prgram 4. Óvdai nevelésünk átfgó terve 4.1. A gndzás és az egészséges életmódra nevelés Célja: A gyermekek testi, lelki egészségének védelme, szükségleteinek kielégítése, szervezetének edzése ill. egyes kisebb rendellenességek krrekciója, prevenció alkalmazása. Kiegyensúlyztt életritmus, helyes táplálkzási, egészség megőrzési szkásk alakítása, a környezet tisztántartására a környezet rendjének megóvására való igény felkeltésével az egészséges életvitel igényének alakítása. Feladatunk: A gyermek gndzása, testi szükségleteinek, mzgásigényének a kielégítése A harmnikus, összerendezett mzgás fejlődésének elősegítése A gyermek testi képességeinek fejlődésének elősegítése A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése Az egészséges életmód, a testáplás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészség megőrzés szkásainak alakítása A környezet védelméhez és megóvásáhz kapcslódó szkásk alakítása Megfelelő szakember bevnása szülővel, óvdapedagógussal együttműködve prevenciós és krrekciós testi, lelki nevelési feladatk ellátása A gyermek gndzása, testi szükségleteinek, mzgásigényének a kielégítése A gndzás, mint alapvető tevékenység, elősegíti a gyermek fejlődését. Olyan szkáskat tanul a gndzás flyamatában, amelyek egész életében kísérni fgják, beépülnek személyiségébe. A gndzás átszövi az egész naps óvdai tevékenységet. Jelen van mind a játékban, mind a munkában, mind a tanulásban. A gndzási tevékenység nevelő hatását két tényező beflyáslja: Az óvda helyi sajátsságai (épületi adttságk, berendezési tárgyak, felszerelési eszközök, csprtk létszáma) A családk mennyire képesek az óvda napirendjéhez, ha szükséges saját életrendjük megváltztatásával is kapcslódni. E tényezőktől függ, hgy: Az egymást követő napirendi szakaszk a játékból kiindulva és abba visszatérve mennyire válhatnak flyamatssá, a gyermekek fejlettségéhez visznyulva rugalmassá, és ehhez hgyan kapcslódhat az óvda házirendje, napirendje, a csprtk együttműködése. Gndzás területei: pihenés, alvás táplálkzás, étkezés öltözködés tisztálkdás, testáplás testi nevelés, mzgás 12/56

13 Bukfenc Prgram A harmnikus, összerendezett mzgás fejlődésének elősegítése Testi nevelés, mzgás Óvdánk kiemelt feladatának tartja a testnevelést, a mzgást. Kötelező jelleggel tartjuk testnevelés fglalkzásainkat a gyermekek számára a gazdagn felszerelt trnatermünkben, illetve jó idő esetén, az udvarn. Ezen fglalkzásk játéks jellegűek, fkzatsságra épülnek. Külön hangsúlyt fektetünk a tartás javító illetve a lábbltzat javító trnára. Gyakran mzgunk mezítláb, még a csprtszbában, játéktevékenység közben is. A mindennaps mzgásn kívül ősszel és tavasszal lvaglni járunk. Fnts az egészséges környezet biztsítása. Óvdánk udvara tágas, füvezett, árnyéks és naps helyekkel egyaránt rendelkezik. Természetes alapanyagú, biztnságs mászókák, mzgásfejlesztő eszközök, hinta, hmkzó kínál számtalan játéklehetőséget a gyermekeknek. A két udvari asztal lehetővé teszi a kézműves tevékenységek kezdeményezését. Az egészséges életmód kialakításáhz hzzájárul a vízi testnevelés is, amit már itt helyben tudunk biztsítani a gyermekek számára, saját fedett padlófűtéses uszdánkban. A csprtk berendezési tárgyai és az udvari eszközökhöz hasnló anyagból készültek, igazdva a gyermekek méreteihez, életkri sajátsságaihz. A csprtk bútrai lekerekített szélűek, elkerülve ezzel az esetleges baleseteket. Esztétikusak, mzgathatók, könnyen variálhatók, jól tisztíthatók. A fektetők kényelmesek, jól tárlhatók A gyermek testi képességeinek fejlődésének elősegítése Olyan személyiség megalapzása, melynek srán a gyermeknek természetes igényévé válik a személyi higiéniára törekvés, minden körülmények között. Későbbi életvezetésüket is megalapzzuk, melyben az egészséges életritmus és életmód kialakítása a fő célunk. Nagy szerepet kap a gyermekek életében a mzgás, mert elősegíti az egész szervezet fejlődését. Hatással van a légző- és keringési rendszer teljesítőképességére, a csnt- és izmrendszer fejlődésére, a bilógiai egyensúly fenntartására, amit skszri gyakrlással kívánunk megvalósítani A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése Pihenés, alvás A pihenés időtartama a gyermekek igényeitől függ. Nyugalmukra a csprt óvdapedagógusa felügyel. Minden gyermek saját fektetőn, saját pizsamában, pólóban pihen ebéd után, kiszellőztetett helyiségben. Kedvenc párnájával, kabalájával aludhat a gyermek. Nyugdt pihenésük érdekében a fekvés előtt mesét, dalt hallgatnak, majd imát mndanak Az egészséges életmód, a testáplás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészség megőrzés szkásainak alakítása Táplálkzás, étkezés A kulturált étkezési szkásk kialakulását, annak természetes légkörét a merev étkezési szabályk felldása teremti meg. A gyermekek étkezésének időpntját egy adtt időkereten belül szükségleteiknek és tevékenységüknek megfelelően szabjuk meg. A reggeli és az uzsnna flyamatsan történik, az önkiszlgálásra épül, és az önállóság kialakulására gyakrl kedvező hatást. 13/56

14 Bukfenc Prgram A napsi feladatk elvégzéséhez az ebéd körüli teendők teremtenek lehetőséget, s közben a közösségért végzett munkát gyakrlhatják a gyermekek. A gyermekek addig maradnak az asztalnál, ameddig étkezésüket befejezik. Étkezés közben senki sem kényszerül az étel elfgyasztására és nem tilttt az azns asztalnál ülők egymás közötti beszélgetése sem. A gyermekek minden délelőtt, a trnafglalkzásk után friss gyümölcsöt kapnak, figyelve arra, hgy íz világuk gazdagdjn, ismerkedjenek a ritkább, érdekesebb gyümölcsökkel is. Flyadék szükségletüket az egész nap flyamán biztsítjuk. Öltözködés Az óvdai csprtk létszáma 17 fő, ez megkönnyíti az dafigyelést és segítségnyújtást az öltözködésnél is. Minden gyermeknek saját öltözőszekrénye van, ahl ruháit, cipőit, trnafelszerelését, pizsamáját, óvdai ruháját tartja. Az óvdánkban minden gyermeknek egyfrma ruhája van, melyet az intézményünk biztsít és tart tisztán számukra. Saját ruhájukat az udvarn, testnevelés fglalkzásn és pihenés alkalmával használják. A számukra szükséges maximális segítséget nyújtjuk az öltözködéskr, ügyelve az önállósulási törekvéseikre. Mindig figyelemmel kísérjük az időjárási visznykat, és ahhz alkalmazkdva öltöztetjük a gyermekeket, figyelembe véve a szülői kéréseket. Tisztálkdás, testáplás Az emberi szervezet biritmusa szerint az étkezés velejárója a WC használata, és az ezt követő tisztálkdás. Fnts, hgy az óvdapedagógus megismerje a gyermekek higiéniás szkásait, és ennek megfelelően segítse. Minden intimitás a gyermek és a pedagógus személyes ügye. A csak Rád és rám tartzik elfgadásával, a gyermek bizalmmal frdul a nevelőihez. Ebben segít a WC fülkék függönnyel való ellátása. A msdóban minden gyermek saját törölközővel, fgmsó phárral és fgkefével, fésűvel rendelkezik. Minden étkezés előtt és után, udvari játék, vizuális tevékenység, testnevelés fglalkzás után tisztálkdnak a gyermekek. Ebéd után fgat msnak. Ezek a tevékenységek beépülnek napirendjükbe, szkássukká válnak, autmatizálódnak. Csprtból, udvarról bármikr kéredzkedhetnek WC-re, ha szükséges segítséget nyújtunk a számukra. Nyári időszakban, pancslás, hmkzás, sarazás után felnőtt segítségével zuhanyznak a gyermekek A környezet védelméhez és megóvásáhz kapcslódó szkásk alakítása Olyan szkásk, szkásrendszerek, viselkedési frmák megalapzása, lyan készségek és képességek tudats fejlesztése a célunk, amelyek elősegítik a természetes és az ember által készített, létrehztt környezettel való harmnikus kapcslatt, a természet és a környezetbarát magatartás alapjainak megteremtését. A gyermeket a közvetlen környezetében lévő világ 14/56

15 Bukfenc Prgram értékeinek megismertetésével, megszerettetésével, a környezettudats életvitel kialakításával eljuttatjuk da, hgy megtanulja a környezet védelmét, megóvását. A kmpetenciák (pl. közös értékek óvása, védelme) fejlődéséhez, a szkásk gyakrlásáhz szükséges tevékenységi és értékelési rendszer, interakciós kultúra biztsítása az értékrend megalapzása érdekében Megfelelő szakember bevnása szülővel, óvdapedagógussal együttműködve prevenciós és krrekciós testi, lelki nevelési feladatk ellátása Szükség esetén, a gyermeket, a szülő bevnásával, megfelelő szakemberhez irányítjuk. Pl.: segíteni tudja a gyermeket fejlődésében az óvda lgpédusa, rvsa, védőnője, a Gyermekjóléti Szlgálat munkatársai, és a Nevelési Tanácsadó munkatársai, akik prevenciós és krrekciós feladatkat látnak el. Célja: 4.2. Személyiség illetve közösségfejlesztés A közösségi szkásk, szabályk kialakításával alapzzuk meg a gyermekek beilleszkedését a csprtba. Ezzel elősegítjük a közösségi érzelmek alakulását, egymás megbecsülését, biztnságérzetük kialakulását. A közösségi nevelés segítségével alakítjuk a gyermekek magatartását, társaikhz való visznyát, felnőttekhez fűződő kapcslatát, szkásrendszerét, segítjük a szcializációjukat. Olyan kiegyensúlyztt személyiség kialakítására törekszünk, aki nehézségek nélkül képes beilleszkedni az óvdát követő intézményes keretek közé (iskla), valamint egyéb közösségek értékes tagjává tud válni (baráti társaságk). Fntsnak tartjuk, hgy az óvdai közösségi nevelés legyen: céltudats flyamats jól szervezett tleráns. Feladatunk: Jól felépített, az életkri sajátsságkra támaszkdó rugalmas napirend kialakítása. Ezen napirend keretei között a gyermekek könnyen, nehézségek nélkül sajátíthatják el a csprt illetve az óvdánk szkás- és szabályrendszerét. Rugalmassága lehetővé teszi a váltztatást, alkalmazkdva az esetleges megváltztt körülményekhez. A napirend a nyári időszakban némileg módsul. Még több kötetlen, szabad játéktevékenységet, szabad levegőn való tartózkdást biztsítva a gyermekeknek pancslással, napfürdőzéssel. Természetesen ezen időszakban sem hiányzhat az ismeretés tapasztalatszerzés, váltzats prgramk, (udvari mzgáss játékk, kerti munkák, lvaglás). Olyan bensőséges, jó hangulatú légkört teremtünk a gyermekek számára, ahl fejlődésük zavartalan ütemben alakulhat. Természetes alapanyagú tárgyi környezet veszi őket körül, az óvda épületén belül és az udvarn egyaránt esztétikus, testméreteikhez alkalmazkdó berendezési és használati tárgyak, biztnságs udvari mászókák, képességfejlesztő játékeszközök találhatók. A légkör, amelyre törekszünk lyan, ahl a gyermekek jól érzik magukat, megnyilvánulásaik őszinték, szívesen járnak a közösségbe. Bátran el merik mndani sérelmeiket, élményeiket, bizalmmal frdulnak nevelőikhez és társaikhz egyaránt. A közösségi nevelésben fnts szerepet kap az egyéni bánásmód. Minden gyermek más családból vagy bölcsődéből érkezve, különböző adttságkkal, szkáskkal rendelkezik. Éppen ezért kiemelt feladatunk, hgy egyénre szabttan, személyre szólóan közeledjünk hzzájuk. Ismernünk kell a gyermekeket körülvevő közeget, szkásaikat, sajáts 15/56

16 Bukfenc Prgram személyiségjegyeiket, melyeket tlerálva, megértéssel kell elfgadnunk őket. Ismereteinkre építve a pzitívumk kiemelésével fejleszteni kell közösségi magatartásukat. A közösségi nevelés fnts részének tartjuk a gyermekek családjáhz való alkalmazkdást. Jó kapcslattartásra törekszünk a szülőkkel. Fgadó órák, nyílt napk alkalmával, valamint a közösen szervezett hagymánys ünnepeinkkel, játszódélutánkkal igyekszünk bevnni őket a mindennapjainkba. Minél szélesebb tájékztatást kapjanak, minél inkább ismerjék meg az óvda, a csprt szkásait, gyermekük szerepét, helyzetét az óvdai életben. Figyelembe vesszük a gyermekek tthnról hztt viselkedési frmáit, reakcióit, azt a környezetet, amely születésüktől fgva körülveszi őket. Az óvdában új kapcslatk várnak a gyermekekre, amelyek alakulását kellő tapintattal támgatjuk. Fntsnak tartjuk az állandó személyes érintkezést, a kmmunikációt. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hgy az óvdánkba járó gyermekek mindig érezzék az érzelmi biztnságt, s az óvdapedagógusk, dajka nénik elfgadó, gndskdó szeretetét. Beszktatás A gyermeknek első találkzása az óvdával, beflyáslja az óvdáhz fűződő későbbi kapcslatát. Különböző érzelmekkel fgadják az óvdakezdést. Ezért mindenfajta érzelmi megnyilvánulást természetesnek veszünk, s fntsnak tartjuk, hgy a szülőkkel együtt mérjük fel, milyen módn találjuk meg az utat a gyermekekhez. Ez lehet hsszabb, rövidebb flyamat, ami sk türelmet, gyengédséget, és körültekintést igényel részünkről és a szülők részéről is. Az óvdánkba újnnan érkező gyermekekkel legelőször, ha lehetőségünk van rá, az tthnukban találkzunk, mely által megalapzzuk a pzitív kapcslat alakulását, s betekintést nyerünk a család mindennapi életébe is. Javasljuk a szülőknek, hgy gyermeküket napról - napra, fkzatsan szktassák be, s együtt ismerkedjenek az óvdai környezettel, társaikkal, felnőttekkel. A gyermek igényétől függően lehet ez a flyamat hsszabb, illetve rövidebb. A kicsiknek ehhez általában két-hárm napra van szükségük. Tanévnyitó Szülői értekezleten a szülőkkel közösen egyeztetve beszéljük meg a beszktatás maximális időtartamát (kb. 2 hét). Megbeszéljük a szülőkkel, hgy hány órára jöjjenek, hl helyezkedjenek el játék időben, a csprtban stb. Az első napkban mindkét óvdapedagógus jelen van, s az egész nap flyamán együtt vannak a gyermekekkel. A régi visainkat előkészítjük érzelmileg az újak fgadására. Lehetőséget biztsítunk arra, hgy behzhassák tthnról kedvenc játékaikat. A délutáni lefekvésnél melléjük ülünk, amíg elalszanak gyengéd simgatással álmba szenderítjük őket. A gyermekek tevékenységének megszervezése A közösségi élet tartalma közös élményekben, kapcslatkban frmálódik. Arra törekszünk, hgy életkruknak és saját képességüknek megfelelő tevékenységet biztsítsunk számukra. A gyermekeknek lehetőségük van arra, hgy maguk választhassák meg azt a tevékenységet, amelyhez kedvet éreznek. A gyermekeknek az óvdai élet számtalan lehetőséget biztsít arra, hgy óvdán kívül szerzett élményeiket kijátszhassák és feldlgzhassák. Ügyelünk arra, hgy az egy időben zajló tevékenységek, a játék és a kezdeményezések zavartalanul flyhassanak egymás mellett. Ennek megvalósításában nagy segítséget nyújtanak a dadus nénik. A közösségi magatartás tényezői A kiegyensúlyztt légkör és a nyugalm meglétének elengedhetetlen feltétele az aktivitás és a fegyelem - természetesen a kitörő öröm nem tekinthető fegyelmezetlenségnek. A gyermek negatív óvdai magatartását nem panaszljuk a szülőknek, hanem a nap flyamán, csprtn belül ldjuk meg. A tartós negatív magatartásról tájékztatjuk a szülőket és közösen próbáljuk megtalálni a gyermek viselkedésének kát. Megfelelő mennyiségű és jó minőségű játékkkal, eszközökkel biztsítjuk, hgy a gyermekek a számukra kedvelt tevékenységet játszhassák. Mindkét csprtunkban kuckók biztsítják az 16/56

17 Bukfenc Prgram elvnulni vágyó gyermekek igényét. Tiszteletben tartjuk, dafigyelünk az egész nap flyamán felmerülő kérésekre, kívánságkra, de mi is ugyanezt kérjük a gyermekektől egymás, illetve a felnőttek személyével kapcslatban. Közös tevékenységekkel serkentjük a gyermekek fejlődését mind szciális, mind erkölcsi és esztétikai téren. A távlatk elérése közös tevékenységet igényel, amelybe egyéni és csprtérettségtől, fejlettségtől függően vnjuk be a gyermekeket. Azk a tevékenységek, melyeket rendszeresen ismétlünk hagymánnyá váltak, illetve válnak óvdánkban, például (Bukfenc-nap, Farsang, Anyák napja, stb.). A 3-4 évesek elé közeli örömöket állítunk, melynek megvalósulása gyrs. Ilyenek pl: vízi trna, lvaglás, napfürdőzés, születés-, névnapk ünneplése. A 4-5 éveseknél már távlabbi időpntra tervezett eseményeket is megemlítünk, s a gyermekekben az érdeklődést érdekes feladatkkal, váltzats ötletekkel tartjuk ébren. Az éveseknél már a hsszabb időre kitűzött távlatk is helyet kapnak. Bevnjuk őket a tervezgetésbe, ötletek kitalálásába, így pl: ünnepek előtti készülődés, díszítés, ajándékkészítés, meglepetés a kicsiknek, kirándulás. A 6-7 éveseknél az isklába lépés örömteli távlat, amellyel kapcslatban tudatsítjuk a gyermekekben, hgy tt eltérő körülmények várnak rájuk, felkeltjük a tanulás iránti érdeklődésüket, tudásvágyukat. Az ünnepek szintén fntsak a gyermekek és az óvda életében, amelyek megerősítik a hagymánykat, s fkzzák a gyermekek közösséghez tartzását. Közösségi élet szkásai, és a közösségi magatartás A közösségi szkásk kialakulása előfeltétele annak, hgy a gyermekek beilleszkedjenek a közösségbe. Ügyelünk arra, hgy a szkás-szabályrendszer kialakulásáhz pzitív érzelmek társuljanak, s így azk idővel viselkedésük szabályzóivá váljanak. Fkzatsan kívánjuk meg az ezzel járó viselkedésfrmákat, hiszen a gyermekek óvdába lépéstől kezdve találkznak a közösségi élet különféle szkásaival. A fejlődés, fejlesztés várható jellemzői óvdáskr végére: éves krban az eddig kialakult szkásk igénnyé válnak. Aktív résztvevői a közös tevékenységeknek. Észreveszik, hgy kinek miben kell segíteni. Érdeklődnek egymás iránt, számn tartják a csprt tagjait. Figyelmesen, türelemmel hallgatják végig egymást, s a felnőtteket. Önként vagy kérésre bekapcslódnak a fglalkzáskba, mely alatt figyelnek az felnőttekre, s az útmutatáskat megfelelően végrehajtják. Nyugdtan ülnek, az óvdapedagógusk kérdéseire helyzetnek megfelelően válaszlnak. Tisztelettel viselkednek a felnőttekkel, vigyáznak az elkészített munkájukra. Önállóan keresik a segítségnyújtás frmáit. Barátságk alakulnak a rknszenvből. Követik az óvónői kéréseket, kérdéseket. Haszns feladatt végeznek. Képesek kívánságaikat módsítani, esetleg elhalasztani, ha arra szükség van. Vállalkznak önálló véleményalktásra. Célunk: 4.3. Érzelmi nevelés és szcializáció Az óvdáskrú gyermek érzelmi szükségleteinek kielégítése, és érzelmi nevelése, mert személyiségének alakulását érzelmi élete beflyáslja. Derűs, vidám csprtlégkörben érzelmi biztnság nyújtása, a gyerekek önállósági és öntevékenységi vágyának segítése, pzitív magatartási mdellek megmutatása, erkölcsi, érzelmi, akarati tulajdnságk, szciális képességek és készségek, attitűdök, mint (együttműködés, önállóság, segítőkészség, önkifejezés, önérvényesítés, önfegyelem, kitartás, akarat, feladat és szabálytudat, önzetlenség, figyelmesség, együttérzés ) fejlesztése, szkás és nrmarendszer megalapzása. A gyermek-gyermek, a felnőtt-gyermek pzitív érzelmi töltésű kapcslatának kialakítása. 17/56

18 Bukfenc Prgram A szépre. A jóra való nyitttság és képesség növelése segítse a szűkebb, tágabb környezet megismerését, a szülőföldhöz való ragaszkdást, kötődést. Feladatunk: Fntsnak tartjuk az óvdáskrú gyermek érzelmi nevelését, mert személyiségének alakulását érzelmi élete beflyáslja. Az óvdás gyermeknek szüksége van az érzelmi biztnságra. Ezért az óvdában már első napkban pzitív érzelmi légkört biztsítunk számukra. Az óvdába érkező gyermek különös törődést igényel. Beszktatásnál a szülők igényeit is figyelembe vesszük. Anyás beszktatásra is lehetőséget adunk. A gyermekek megismerésére szlgál: A gyermekek óvdába jövetele előtti családlátgatás alkalmával készített környezettanulmány. A gyermekekről készített és vezetett anamnézis lapk. A gyermek érzelmi biztnságának megteremtése: A gyermekek személyiségében az érzelmek dminálnak, magatartásuk érzelmi vezéreltségű, ezért a gyermekeket az óvdában mindig érzelmi biztnság, szeretetteljes környezet, légkör kell, hgy körülvegye. Az érzelmi biztnság félelemmentességet és pzitív érzelmi kötődést jelent. Akkr, amikr gyermekközpntúságról, a gyermek tiszteletéről beszélünk, a gyermek feltétel nélküli elfgadását, szeretetét és az iránta érzett felelősségérzetet, törődést hangsúlyzzuk. Alapérzelmeink velünk születettek, mint az érdeklődés, kíváncsiság, öröm, szeretet, a harag, düh, szmrúság, bánat, megvetés, lenézés, félelem, szégyen és szégyenlőség. Az érzelmi biztnság megteremtése érdekében megnyugtató, elfgadó, megerősítő jelzéseket helyezünk előtérbe és ügyelünk a helyes életritmus betartására. Fnts, hgy az óvdapedagógus-gyermek és a gyermek-gyermek kapcslatát a kölcsönös megértés és bizalm jellemezze. A gyermekeknek hzzánk, óvdapedagóguskhz való érzelmi kötődése, a felfedezés fejleszti igazán a szciális és tárgyi környezet tulajdnságai iránti kíváncsiságukat és mtiválja őket a megismerésükre. A gyermekek még ösztönösen megérzik a felnőttek érzelmeit, ezért őszintének, igazságsnak kell lennünk velük szemben, határzttnak, barátságsnak, tleránsnak, vagyis mintaértékűnek. Fkztt figyelemmel kísérjük a gyermekek szciális és kgnitív teljesítményeit és megerősítésekkel (jutalmazás-elmarasztalás) növeljük hatéknyságukat. Az óvdáskrú gyermek egyik jellemző sajátsságainak tartjuk, a magatartás érzelmi vezéreltségét. A gyermekek tevékenységének megszervezése: A szcializáció szempntjából különös jelentőségű a közös élményekre (gyermek - szülő - pedagógus) épülő közös tevékenységek gyakrlása. Ezért az óvdai életet úgy szervezzük, hgy a gyermekben fejlődjenek ki: a szciális érzelmek (örömszerzés, együttműködés, bizalm, segítőkészség, önzetlenség) az erkölcsi érzelmek (lelkiismeretesség, felelősség érzésének megtapasztalása, őszinteség) az esztétikai érzelmek (szép iránti fgéknyság, természet értékeire, szépségeire való rácsdálkzás, művészi alktásra, élmény befgadására való igény). A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartzó, valamint migráns gyermekek differenciált támgatása a magyar nyelv elsajátításában. A kmmunikációs jelzések felismerésének, használatának gyakrlása, egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés alkalmazásával. 18/56

19 Bukfenc Prgram Flyamats összefüggő tiszta beszéd, nyelvi kifejezőkészség kialakítása. Együttműködés a lgpédussal és a családdal a megelőzés és a krrekció területén. Szakemberekkel, családkkal tudatsabb és céliránysabb kapcslatrendszer kialakítása és működtetése az inkluzív (befgadó) pedagógia megvalósítása jegyében. A migráns gyermekek nevelésében biztsítjuk az önaznsság megőrzését, áplását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jgk és alapvető szabadságk védelmét. Nyitttságunkkal, megértő viselkedésünkkel fejezzük ki irányukba a megbecsülésünket, kultúrájuk iránti tiszteletünket. A bennünket körülvevő természeti és mesterségesen létrehztt szépre és jóra való rácsdálkztatás megérzésének öröme gazdagítja a gyermekek érzelemvilágát, növeli szűkebb környezetükben az tthnsság érzését, ezen keresztül, a lakóhelyükhöz, szülőföldjükhöz való kötődést. Célja: 4.4. Értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása Az óvdai nevelés módszereinek segítségével a gyermek spntán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, céliránys bővítése ly módn, hgy ezen keresztül fejlődjenek kgnitív képességei. A tudás és későbbi tanulás iránti vágy felkeltése. Feladatunk: A gyermek nyittt, érdeklődő, kíváncsi. Beszédkedve és cselekvési kedve határtalan, ezért elsődleges feladatunk váltzats tevékenységfrmák biztsítása, melyeken keresztül a gyermek tapasztalatkat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. Tvábbi feladataink a gyermek spntán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése és az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gndlkdás) és a kreativitás fejlesztése. A gyermekek tevékenységének megszervezése: A csprtszba berendezése adjn teret a gyermekek számára az egy időben flyó váltzats tevékenységekre. Pl.: játék, tanulás, mzgás stb. A gyermeket az élmény, az érdeklődés és az érzelmek tanulásra ösztönzik. Hgy mikr, mit, mennyit és hgyan: ezt irányítja az óvdapedagógus, a közös élmények és a váltzats tevékenységekhez szükséges feltételek megteremtésével. Prgramunkban felvállaljuk, hgy az óvdáskrú gyermek értelmi fejlődését eljuttatjuk az életkrának megfelelő maximális fejlettségi szintre. Elegendő helyet biztsítunk az önálló, ill. a társas tevékenykedésre. Az időbeli krlátkat csak a napirend rugalmas kezelése érdekében alkalmazzuk. Az eszközök és módszerek megválasztása mindenkr alkalmazkdik a csprt összetételéhez és a gyermekek igényeihez. A feladatk végrehajtásában a gyermek önállóságát nem sértjük, hiszen a kreatív végrehajtási flyamat fnts a cél elérésében. Teret adunk a gyermeki kíváncsiságnak, napi- és heti rendünk a gyermekek érdeklődésétől függően váltzhat, a tudats nevelőmunka feltételeinek betartása mellett. Feladatunk az időben történő tervezés, felkészülés, az eszközök előkészítése, a naprakészség. Differenciált fejlesztés: A 3-7 éves gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási frmája a MOZGÁS és a JÁTÉK. Tehát ezeken a tevékenységeken keresztül lehet a gyermekeket a legjbban fejleszteni. Ezért igyekszünk a mzgáshz és a játékhz maximális lehetőséget biztsítani és erősíteni a gyermekek 19/56

20 Bukfenc Prgram aktivitását. A gyermeki energiát ilyen módn az agresszió helyett elfgadható, céliránys tevékenység végrehajtására irányítjuk. A gyermekek közti egyéni különbségeket, megfelelő egyéni fejlesztéssel, differenciált feladatadással krrigáljuk. A fejlődés, fejlesztés várható jellemzői óvdáskr végére: képszerű és szemléletes gndlkdás egyéni különbségek, adttságk, hajlam, rátermettség, képességek kialakulása figyelem kncentrációs tevékenységek biztsításával, figyelem terjedelmének és tartósságának növekedése a gndlkdási műveletek srán a gyermek prblémamegldó képességének, gndlkdásának fejlődése alktó képzeletük, kreativitásuk fejlődése a vizuális és zenei tevékenységeken keresztül, valamint az irdalmi élmények közös feldlgzása srán 20/56

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

Telepi Óvoda. Pedagógiai Programja (PP)

Telepi Óvoda. Pedagógiai Programja (PP) Telepi Óvoda Pedagógiai Programja (PP) Ő azt hiszi, csak játszik. De mi tudjuk, mire megy vele. Arra, hogy a világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle. (Varga Domonkos) 1 Tartalom

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ÓVODAI PEDAGÓGAI PROGRAM LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1 Hitvallás 5 2.2 Óvodai nevelésünk

Részletesebben

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2011. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 1.1. Gyermekképünk... 3 1.2. Óvodánk sajátos arculata... 4 1.3. Az óvodai

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja Brunszvik Teréz Óvoda Pedagógiai programja 1 Az óvoda adatai Székhely Óvoda neve: Brunszvik Teréz Óvoda Címe: 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. Telefonszám: 06-22/460-290 Email cím: mvovoda@gmail.com

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6600, Szentes, Erzsébet tér 1.) OM: 029626 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1 A pedagógiai program célja, feladata...5

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM - DIMENZIO ÓVODA PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2.0 2008. 2013. Kiadás Kiadás Módosítva1. 2009.kék Módosítva 2. 2013.piros 2 Tartalom 1. Alapadatok... 4 1.1. Az Óvoda alapadatai... 4 1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az óvoda nevelési alapelvei Az óvoda küldetésnyilatkozata 2.Az óvoda jellemző adatai 3.Az óvodai élet megszervezése Az óvoda

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz )

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz ) Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak, veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak,

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program Egészségnevelési prgram Mttó: Hgy az emberek megtanulják és megértsék, hgy az egészség kincs, a legbecsesebb kincs, úgy az egészre, mint az egész nemzetekre nézve, akkr az emberiség gndlkdását kell átalakítani.

Részletesebben

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA (1043 Budapest, Erzsébet u. 30.) OM: 200264 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...

Részletesebben

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja A Helyi Nevelési Programja Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. ADATLAP Fenntartó neve: Pick Gyermeknevelési Alapítvány címe:6725 Szeged Szabadkai

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről valamint a 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján A pedagógiai

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2010. évi

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben