Bukfenc Program BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bukfenc Program BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56"

Átírás

1 Bukfenc Prgram BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56

2 Bukfenc Prgram Tartalmjegyzék 1. BEVEZETŐ A BUKFENC ÓVODA BEMUTATKOZIK AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI Az óvda hivatals megnevezése: Az óvda pnts címe, telefnszáma: Az óvda fenntartója: A fenntartó címe, telefnszáma: A NEVELÉSI PROGRAM, NEVELÉSFILOZÓFIA, NEVELÉSI CÉLOK PROGRAMUNK SPECIÁLIS CÉLJA: NEVELÉSÜNK CÉLJA: A GYERMEKEK EGÉSZSÉGÉNEK VÉDELME, KISEBB ELTÉRÉSEINEK MEGELŐZÉSE ÉS KORREKCIÓJA: A SZERVEZET EDZÉSE, MOZGÁS, MOZGÁSÉLMÉNY ÉS FELTÉTELE: A SZÜLŐ ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATA A NEVELÉS TERÉN: ÓVODÁNKBAN A JUTALMAZÁS MÓDSZEREI: ELMARASZTALÁS AZ ÓVODÁBAN: PÉLDAADÁS: GYERMEKKÉPÜNK, ÓVODAKÉPÜNK GYERMEKKÉPÜNK ÓVODAKÉPÜNK A BUKFENC PROGRAM ALAPELVEI: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÁTFOGÓ TERVE A GONDOZÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS A gyermek gndzása, testi szükségleteinek, mzgásigényének a kielégítése A harmnikus, összerendezett mzgás fejlődésének elősegítése A gyermek testi képességeinek fejlődésének elősegítése A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése Az egészséges életmód, a testáplás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészség megőrzés szkásainak alakítása A környezet védelméhez és megóvásáhz kapcslódó szkásk alakítása Megfelelő szakember bevnása szülővel, óvdapedagógussal együttműködve prevenciós és krrekciós testi, lelki nevelési feladatk ellátása SZEMÉLYISÉG ILLETVE KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉRZELMI NEVELÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ ÉRTELMI NEVELÉS, FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA A BUKFENC PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI FELTÉTELEK PARTNERKAPCSOLATAINK Szülőkkel való együttműködés, kapcslattartás Óvdánkban Szülői közösség segíti munkánkat: Kapcslat az isklával Kapcslattartási frmáink: Az óvda és a közművelődési intézmények kapcslata SZERVEZÉSI ÉS IDŐKERETEK Az óvda csprtszerkezete A hetergén csprtk előnyei: Az óvdai élet megszervezése: Napirend Heti rend /56

3 Bukfenc Prgram 6. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI JÁTÉK Mi a játék? A játék sajátsságai A játék célja: Feladatunk: A játék bjektív feltételei: A megfelelő hely Játékidő Játékeszközök Tapasztalatszerzés irányítása, az élmények szerepe, differenciálás Játékfajták, tevékenység megszervezése Játékszabályk alakulása életkrnként: Az óvdapedagógus differenciált játék irányítása A fejlődés, fejlesztés várható jellemzői óvdáskr végére: MUNKA TANULÁS MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK Ének, zene, énekes játék Vers, mese Rajzlás, mintázás, kézimunka Mzgás KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE Környezet megismerésére nevelés Matematikai nevelés AZ ÓVODA HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEI, EGYÉB RENDEZVÉNYEI SAJÁTOS FELADATOK, SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AZ INKLUZÍV NEVELÉS TÜKRÉBEN AZ INKLUZÍV NEVELÉSÜNK ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK TEHETSÉGGONDOZÁS, FELZÁRKÓZTATÁS SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK A NEVELŐMUNKA ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS RENDSZERE A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE AZ ÓVODÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI AZ ISKOLÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI, A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE TÖRVÉNYESSÉGI HÁTTÉR... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 13. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 14. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 15. JEGYZÉK AZ ÓVODA KÖTELEZŐ ESZKÖZEIRŐL ÉS FELSZERELÉSÉRŐL HELYISÉGEK KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK /56

4 Bukfenc Prgram 1. Bevezető Kedves Olvasó! Kedves Szülő, illetve Klléga! 1.1. A Bukfenc Óvda bemutatkzik A gyermekkr legemlékezetesebb évei az óvdáhz fűződnek, ezért nagyn fnts a megfelelő intézmény kiválasztása a kicsiknek. Bízunk benne, hgy a Bukfenc vi élményeire minden gyermek szívesen emlékszik majd. Látgassn el hzzánk, és győződjön meg róla: itt jó helyen lesz a kicsi. A Bukfenc Óvda 2000 év któberében teljesen felújíttt épületben kezdte meg működését. Pesterzsébet zöldövezetében található, nyugdt, családias környezetben őszén újabb felújításk történtek. Többek között a festés mellett megtörtént a nyílászárók cseréje, az udvarn található gumiburklat teljes cseréje, a járólapk cseréje az udvarn. Ebben a megújult környezetben várjuk a gyermekeket óvdánkba. Nyitva tartásunk: Óvdánk két csprttal működik, a két csprt maximális gyermeklétszáma 34 fő, ami a differenciált bánásmód előtérbe helyezését könnyíti meg, és teret ad a krai tehetséggndzásnak is. 5 fő felsőfkú végzettségű óvdapedagógus gndskdik a gyermekekről. Az épülethez tartzó 1270 m 2 -es fa játékkkal beépített udvart gyeptégla brítja, melyeket az udvarn töltött idő alatt nagy örömmel vehetnek birtkukba a gyermekek. Természetesen ezt a nagy területet jól kihasználjuk a szülőkkel közösen szervezett prgramk alkalmával (pl. Bukfenc nap, Szüreti-bál, Gyermeknap, Föld napja, egyéb rendezvények). Óvdánk nevelési prgramjában a gyermekek legfntsabb tevékenységére, a játékra, játéksságra alapzunk, hiszen e tevékenységen keresztül szereznek tapasztalatkat az életkruknak megfelelő műveltségről, az óvdai élettevékenységi frmáiról, valamint az egészséges fejlődésükhöz szükséges tárgyi és személyi környezetről. Óvdánk kiemelt feladatának tekinti az egészséges életmódra nevelést, ezen belül nagy hangsúlyt kap a testi nevelés. 48 m 2 -es, gumitéglával burklt, jól felszerelt trnatermünket gyakran használják a gyermekek márciusában óvdánk egy 70m 2 -es fedett, padlófűtéses uszdával bővült, melyben heti rendszerességgel a vízi testnevelést, illetve pancslást az óvónők vezetik. Természetesen a lehető legtöbb időt a szabadban töltjük, jó idő esetén a testnevelés fglalkzáskat is kint tartjuk. Ősszel és tavasszal lvaglni járunk a közeli Puszta Lvardába. A gyermekek számára tízóraira minden nap friss gyümölcsöt illetve zöldséget biztsítunk. Gyermekrvsunk a védőnővel hetente egy alkalmmal ellenőrzi a gyermekek egészségi állaptát, prbléma esetén szakrvshz irányítja a szülőt. Hetente egyszer hitktató jár hzzánk, aki játéksan ismerteti a gyermekekkel a katlikus vallás alapjait. Az óvdai anyanyelvi nevelés a legfntsabb eszköze a szciális kapcslatk kiépítésének. A vers és mese az anyanyelvi nevelés alapvető eszköze, ezért óvdánkban a hét minden napján van mese, illetve vers kezdeményezés. A nagycsprtsk beszédhibáinak javítását lgpédus végzi, szükség szerint. Prgramunkban felvállaljuk, hgy az óvdás krú gyermek fejlődését eljuttatjuk az életkrának megfelelő maximális fejlettségi szintre. Az eltérő képességű és tulajdnságú gyermekeknél egyéni bánásmódt alkalmazunk, gndt frdítva a tehetséggndzásra is. A nagycsprts gyermekek mndókák, dalk, dals játékk segítségével ismerkedhetnek az angl nyelvvel. Az isklai életre való felkészítést prgramunk kötött és kötetlen keretek között valósítja meg. Mindkettőre vnatkzik a tervszerűség és a céltudatsság. Óvdánkba lyan szülők jelentkezését várjuk, akik gyermeküknek nyugdt, derűs, aktív óvdai éveket kívánnak biztsítani 4/56

5 Bukfenc Prgram 1.2. Az óvda adatai Az óvda hivatals megnevezése: Bukfenc Óvda Az óvda pnts címe, telefnszáma: Cím: 1202 Budapest, Hunyadi Jáns tér Telefnszám: cím: Az óvda fenntartója: Óvdától Iskláig Alapítvány A fenntartó címe, telefnszáma: Cím: 1202 Budapest, Hunyadi Jáns tér Telefnszám: Óvdai csprtk száma: 2 Felvehető gyermekek létszáma: 34 A prgram benyújtója: Fegyveres Gábrné óvdavezető 5/56

6 Bukfenc Prgram 2. A nevelési prgram, nevelésfilzófia, nevelési célk A világn a legnagybb különbség aközött van, hgy mik vagyunk, és mik lehetnénk / Ben Herbster / Úgy gndljuk, hgy ennek a különbségnek a fkzats megszüntetése, a gyermek határtalan képességeinek kiteljesítése a család és a pedagógusk együttes nevelésével lehetséges úgy, hgy az erkölcsi nevelés és beszédkultúra fejlesztése mellett, a gyermeknek a világból megszerzett tapasztalatait ismeretekké, készségekké fejlesztjük a játéks tevékenységek biztsításával, közvetlen érzékelés útján. Alapelvünk, hgy mindezt, a gyermek, játékként és örömteli tevékenységként élje meg. Ezt a belső késztetést használjuk ki a gyermek fejlesztése érdekében úgy, hgy lyan irányba tereljük, hgy találkzzn érdeklődési körével, egyéniségével, fejlettségi szintjével. Valljuk, hgy aki többet játszik gyermekkrában, az skldalúbb lesz felnőtt krára, mivel a játék elősegíti a gndlkdást, megtanítja a gyermeket biznys szabályk betartásával célt kitűzni és megvalósítani. A játékban knkrét tartalmat kapnak az erkölcsi követelmények, mód nyílik a közösségi élet szabályainak megismerésére, elsajátítására. A játékban alakulnak ki a gyermek azn képességei, tulajdnságai, amelyek lehetővé teszik, hgy fejlődése magasabb szintre jussn. A nevelés flyamatában a játékt lyan lehetőségnek tekintjük, melynek tudats fejlesztése, a játék tartalmának gazdagítása, céljainak megfelelően frmálja a gyermek személyiségét.(testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi) 2.1. Prgramunk speciális célja: A gyermekek testi, lelki egészségének védelme, testi szükségleteinek kielégítése, szervezetének edzése, ill. egyes kisebb rendellenességek krrekciója, prevenció alkalmazása Nevelésünk célja: A 3-7 éves krú gyermeki személyiség kibntakztatásának támgatásával az isklai beilleszkedés közvetett elősegítése-, skldalú fejlesztése a játéks tevékenységek tudats beflyáslásával, a szabad játék elsődlegességének biztsításával, a családdal együttműködve. A gyengébb képességű gyermekek fejlesztése épp lyan fnts számunkra, mint a tehetséggndzás, ezért alapvető célunk a gyermekek esetleges hátrányainak, illetve erősségeinek feltárása. Tvábbá figyelembe vesszük a gyermek egyéni adttságait, szükségleteit, életkri sajátsságait, szciális hátterét. Elfgadó magatartásunk, empátia készségünk, természetes viselkedésünk, tapintats segítő együttműködésünk segítse elő, fkzza a gyermekek biztnságérzetét, jó közérzetét, megfelelő kapcslatteremtő képességét A gyermekek egészségének védelme, kisebb eltéréseinek megelőzése és krrekciója: Személyi, tárgyi, higiéniás feltételek biztsítása (felnőttek személyi higiéniája, környezet tisztántartása, megfelelő világítás, páratartalm, levegőcsere, stb.). A gyermekek testi épségének védelme, balesetek megelőzése (biztnságs tárgyi feltételek, szabályk alakítása, stb.). Kisebb rendellenességek megelőzése, krrekciója (védőnői, rvsi szűrések látás vizsgálat, hallás vizsgálat, fgászati szűrés). A harmnikus, összerendezett mzgás fejlődésének elősegítése. 6/56

7 Bukfenc Prgram A gyermek fejlődéséhez és személyiségének fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztnságs környezet biztsítása A szervezet edzése, mzgás, mzgásélmény és feltétele: A lehető legtöbb időt töltjük a szabadban, ha az időjárás engedi, az udvarn tartjuk a testnevelés fglalkzást. Nyárn a pancslás kötetlenül az uszdában történik, azután napfürdőzés az óvda udvarán. A mzgásigény kielégítése a megfelelő feltételek biztsításával történik (eszköz, tér, idő). A mindennapk srán elsősrban a természetes mzgásfrmák fejlődése és az alapvető testi képességek fejlesztése a fő feladatunk A szülő és az óvdapedagógus feladata a nevelés terén: A pzitív értékek, mint például a szép magyar beszéd, kultúra, hagymányk, erkölcsi tulajdnságk átörökítése, a gyermek meglévő pzitív tulajdnságainak megerősítése, negatív tulajdnságk gyengítése. Ez utóbbiak példamutatással, jutalmazással illetve elmarasztalással történnek Óvdánkban a jutalmazás módszerei: Egy msly, simgatás, dicsérő szó. Minden esetben mérlegeljük a gyermek képességeihez mérten a feladatnehézséget, azt, hgy valóban erőfeszítés kellett-e a feladatmegldáshz, mert csak abban az esetben lehet a jutalmazásnak mtiváló hatása Elmarasztalás az óvdában: Egy rsszalló nézés, összevnt szemöldök, elmarasztaló szó, amelyet mindig magyarázat követ (mi lett vlna helyes), így hzzuk a gyermek tudmására, hgy helytelenül cselekedett Példaadás: Ebben a krban (3-7 év) a tanulás flyamats, jelentős részben utánzáss spntán tevékenység ezért a példaadás a leghatéknyabb módjának tartjuk, hgy a gyermekekkel együtt végezzük a tevékenységet. A Bukfenc prgramban a gyermekközpntúságt, a személyiségfejlesztés alapfeltételeként értelmezzük, így figyelembe vesszük a gyermekek egyéniségét, fejlődési szintjét és ütemét a pedagógiailag megtervezett játéks tevékenységek srán is. A gyermeket feltétel nélkül elfgadjuk, gndzzuk, neveljük, fejlesztjük, együtt érzünk vele, tiszteljük, világsan meghatárztt kereteken belül megadjuk számára a szabadságt és függetlenséget is, ezzel magalapzzuk a jó önértékelést is. Felmérjük a gyermek valódi képességeit, és ezeknek megfelelően segítünk neki, így sikerélményhez jut, amely tvábbi feladatmegldásra mtiválja. 7/56

8 Bukfenc Prgram 3. Gyermekképünk, Óvdaképünk 3.1. Gyermekképünk A Bukfenc prgramunk gyermekközpntú, befgadó minden gyermeket egyedinek tekint, ezért a gyermeki személyiség kibntakztatása mellett, figyelembe veszi alapvető testi, lelki szükségleteit, biztsítva minden gyermek számára az egyenlő hzzáférést, tudatsan kerüli a nemi szteretípiák erősítését, és elősegíti a nemek társadalmi egyenlőségével kapcslats előítéletek lebntását. Tudjuk, hgy a gyermek, fejlődő személyiség, ezért a hatéknyabb fejlesztés érdekében, figyelembe vesszük genetikai adttságait, az érés sajáts törvényszerűségeit, a spntán és tervszerűen alkalmaztt környezeti hatáskat. Nevelésünk eredményeképp az óvdáskr végére a gyermek a különbözőségekkel természetes módn együtt él, krának megfelelő módn empatikus, szlidáris játszótárssá, csprttárssá frmálódik. Nevelőmunkánkban kerüljük a szteretipizálást, a klisé képek kialakítását. Értelmezésünkben, óvdáskrban a nemi identitás megalapzása az életkri sajátsságkból adódóan néhány általáns jellemző közvetítésére épül, mely alapján a nembeli különbözőségekből fakadó sajáts értékek megőrzése mellett, például a fiúk előzékenységére a nőkkel szemben, nehéz fizikai munka átvételére, ugyanakkr a hagymánysan női szerepeknek tarttt gndskdás, természetességére neveljük gyermekeinket. Hisszük, hgy az óvdáskr lyan szenzitív időszak a gyermek életében, amikr előítéletek nélkül képes a különbözőségek elfgadására. Az általunk biztsíttt élmények feldlgzását támgató környezetben felnövő gyermek, maga is befgadóvá, elfgadóvá, együttműködővé és segítőkésszé válik. Olyan gyermekeket kívánunk nevelni, akik felnőve sikeresek és bldgk lesznek és felnőttként is érték lesz számukra: az önmegvalósítás öröme, az ősök és a másik ember tisztelete, a kulturált magatartás szkásainak betartása, a természet szeretete, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés elősegítése önkifejezés elsajátítása a szép magyar beszéd művelése, az önművelés flyamatssága, szabad vélemény nyilvánítása érzelmi intelligencia jellemző személyiségvnása a lélek tvábbi nemesítése, az emberi-, gyermeki jgk tiszteletben tartása a játék öröme egyedül és a családdal együtt AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA Óvdaképünk Nevelési gyakrlatunkat a gyermeki fejlődésbe vetett bizalm, pedagógiai ptimizmus megvalósítása, különbözőségek elfgadása, a diszkrimináció tilalmának érvényesítése jellemzi. Hiszünk a gyermekek fejlődésében, a gyermek jelzéseire kmly figyelmet frdítunk. Feladatunk: Az óvda funkciójának (óvó-védő, szciális, nevelő-személyiségfejlesztő) megvalósítása. A gyermeki attitűdök, képességek, készségek lyan mérvű fejlesztése a szabad játéks tevékenységek által, amely alapja lehet az isklai tanulásnak, és amely segíti az isklai közösségben történő beilleszkedést.. 8/56

9 Bukfenc Prgram A gyermekek környezettudats magatartásának megalapzását segítő pedagógiai tevékenységrendszer és tárgyi környezet kialakítása. Olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahl a befgadó attitűd természetessé válik az óvdapedagógus, a nevelő munkát segítő munkatársak, a szülők, a gyermekek számára egyaránt. A multikulturális és interkulturális szemléletmód és nevelési gyakrlat kialakítása A tradicinális nemi szerepek határainak tágítása, a nembeli különbözőségekből fakadó sajáts értékek megőrzése, a szteretípiák mesterségeinek ldása (a fiú is sírhat, a lány is lehet határztt) A nemek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ly módn, hgy valamennyi munkajellegű tevékenységet a lányk és a fiúk egyaránt gyakrlják A tevékenységekben megvalósuló tanulást támgató beszélő környezet feltételeinek biztsítása. A gyermekeknek bizalmmal és törődéssel teli légkör megteremtése Az isklai beilleszkedés közvetett segítése a pzitív énkép, önbizalm, a tanulási készségek, képességek differenciált fejlesztésével A beszédképesség fejlesztését szlgálva feladatunknak tekintjük, a játékban és egyéb tevékenységekben, hgy a gyermekek a felnőttek segítő, támgató magatartását megtapasztalják A Bukfenc prgram alapelvei: Az óvdapedagógus lehetőséget kínál, alkalmat teremt különböző játéks tevékenységekre, biztsítja az óvdai élet flexibilis, nyittt, bizalmas, figyelmes, empatikus, biztnságt nyújtó és esztétikus légkörét. A gyermekek természetes egységükben ismerkednek a világ dlgaival. A célnak megfelelően rugalmas időkeretben, a játéks tevékenységeket kötött és kötetlen frmában egyaránt alkalmazza. A gyermek önállóságának, meglévő képességeinek, kreativitásának fejlesztése, a játéktevékenységeken keresztül közvetlen tapasztalás útján valósul meg, alapzva a gyermek belső késztetésére. Fnts a gyermek, játék- és mzgásigényének kielégítése mellett az anyanyelvi nevelés, metakmmunikáció, közösségi érzés fejlesztése, a differenciált egyéni képességfejlesztés. A gyermek fglalkztatását a főbb tevékenységek alapján tervezzük. A legfőbb erő, amelyre a prgram épít, a gyermekek játéks kedve. Ezzel minden egészséges gyermek rendelkezik, így ezt a pzitív hajlandóságt a prgram a játékban, a munkában, a tanulásban és az EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSÁBAN egyaránt felhasználja. Az Alapprgramt szem előtt tartva: A gyermeket gndskdás és különleges védelem illeti meg. A gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum, és szciális lény egyszerre. Az óvdapedagógus tanulást támgató környezetet teremt, lehetőséget kínál, a különböző játéks tevékenységekre, biztsítja az óvdai élet flexibilis, nyittt, bizalmas, figyelmes, empatikus, biztnságt nyújtó és esztétikus légkörét, miközben frmálja a közösséget. A gyermekek természetes egységükben ismerkednek a világ dlgaival. A célnak megfelelően rugalmas időkeretben, a játéks tevékenységeket kötött és kötetlen frmában (szabad játék) egyaránt alkalmazza. A gyermek önállóságának, meglévő képességeinek, kreativitásának fejlesztése belső késztetésére alapzva, a játéktevékenységeken keresztül közvetlen tapasztalás útján valósul meg. 9/56

10 Bukfenc Prgram A gyermek játék-és mzgásigényének kielégítése mellett, fnts az anyanyelvi nevelés, a metakmmunikáció, közösségi érzés fejlesztése (testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi nevelése) Differenciált egyéni képességfejlesztés a felzárkóztatásban és a tehetséggndzásban Az óvdapedagógus, a gyermekek fejlesztését: tevékenységekben megvalósuló tanulás alapján tervezi. A nevelésünk teljes flyamatát áthatja az anyanyelvi nevelés, nevelőmunkánkban kiemelt jelentősége van, mert a nevelés eszközeinek és a gyermeki tevékenységrendszernek is a tartalmát képezi. A beszédfejlesztés természetes színtereként tartjuk számn a játékt, ahl a felvállalt szerepekben, élethelyzetekben kerülnek egymással kntaktusba a gyermekek A legfőbb erő, amelyre a prgram épít, a gyermekek játéks kedve. Ezzel minden egészséges gyermek rendelkezik, így ezt a pzitív hajlandóságt a prgram a játékban, a mzgásban, a munkában, a tanulásban egyaránt felhasználja. A Közktatási- és Gyermekvédelmi Törvény alapján a gyermeki jgk és a szabad véleménynyilvánítás figyelembe vétele. Az alapelvek megvalósítása érdekében a Bukfenc óvda nevelőtestülete: szeretetet és biztnságt sugárzó óvdánkban egy kellemes, humrral, vidámsággal teli légkörű nevelőközösségben tudjuk elképzelni a gyermekek fejlesztését, az óvó-védő és szciális funkciók ellátását. Ott ahl: Biztsítjuk az óvdáskrú gyermekek fejlődésének és nevelésének ptimális feltételeit esztétikus, tiszta környezetben, fejlesztő játékk veszik körül a gyermekeket, biztsítva ezernyi játék lehetőségét az óvdapedagógusk a munkájukat hivatásnak érzik, és legfőbb célnak tekintik a gyermekek egymás tiszteletére, szeretetére nevelését, a közösségi érzés kialakítását, a gyermekek pzitív tulajdnságainak felfedezését, megerősítését az óvdapedagógus a gyermeket tiszteli, lyannak fgadja el amilyen, figyelembe veszi egyéni képességeit, ennek (ehhez igazdó műveltség tartalmakat közvetít) megfelelően fejleszti egész személyiségét, és a játéks tevékenységeken keresztül juttatja el a készségekig, képességekig az óvdapedagógus figyelembe veszi az indirekt irányítás felelősségét, és fntsnak tartja a szabad játék túlsúlyát az óvdapedagógusnak fnts a gyermek önálló véleményalktása, döntési képessége a krtárs kapcslatkban és a környezet alakításában a természet szeretetére, megóvására nevelés épp ly fnts, mint az erkölcsi értékek átörökítése az óvdai nevelésben alkalmaztt pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez igazdnak az óvdapedagógusk és a Bukfenc óvda minden dlgzója példakép a gyermek számára a szép magyar beszéd, az egészséges életmódra nevelés, a harmnikus mzgás, esztétikus megjelenés, viselkedéskultúra, erkölcsi érzelmek megnyilvánulása terén az óvdapedagógus és a dajka munkatársi visznya helyett partneri visznyról lehet beszélni az óvdapedagógusk fejlődését szakkönyvek segítik, hatékny munkájukat pedig jól felszerelt szertár. A nevelőtestület egységes pedagógiai hitvallással rendelkezik, fntsnak tartja az önképzést, tvábbképzést, a szülőkkel való együttnevelést, a kölcsönös segítő támgatást, egymás megbecsülését az óvda nyittt így a szülők az élményeket a gyermekeikkel együtt élhetik át (ünnepélyek, rendezvények) 10/56

11 Bukfenc Prgram a szülők igénylik a személyes kapcslattartást a pedagóguskkal, és a tájékztatást gyermekük fejlődéséről, fejlesztési lehetőségéről a szülők biztsítva érzik gyermekeik fejlesztését a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartzó gyermekeknek biztsítva van kisebbségi önaznsságuk megőrzése, átörökítése, melyből hátránya nem származhat, a multikulturális és interkulturális nevelési gyakrlat megvalósítása a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartzó gyermekek óvdai nevelésében biztsítva van az önaznsság megőrzése, áplása, erősítése, átörökítése, nyelvi nevelése a hazájukat elhagyni készülő családk (migráns) gyermekeinek óvdai nevelésében biztsítva van az önaznsság megőrzése, áplása, erősítése, az emberi jgk és alapvető szabadságk védelme megértő, nyittt viselkedés kialakítása a más ajkúak nyelve és kultúrája iránt, arra törekszünk, hgy megbecsülésünket, elismerésünket irányukba kifejezzük, elismerjük a gyermek egyediségéhez igazdó, számára legkevésbé krlátzó, és legkevésbé szegregált környezet biztsítása az inkluzív nevelés indirekt közvetítése az isklára való előkészítés a helyi nevelési prgram működtetése srán természetesen megvalósuló flyamat a 3-4 éves nevelési flyamat eredménye, az isklai beilleszkedés közvetett segítésében ( a szándéks tanulás iránti pzitív attitűd megalapzása ) az óvda kiegészíti a családi nevelést a környezettudats magatartás megalapzását segítő pedagógiai tevékenységrendszer és tárgyi környezet kialakítása az óvdavezetés szem előtt tartja a gyermek szülő pedagógus igényeit, a különböző társintézményekkel, fenntartóval, Pedagógiai Intézettel, Nevelési Tanácsadóval való kapcslattartás fntsságát az óvdavezető ismeri saját óvdájának bjektív feltételeit (az óvda földrajzi környezetét, amelyben működik, kapcslatrendszerét, amelyek közvetlenül beflyáslják munkáját), szubjektív feltételeit (személyi ellátttságát, a pedagógusk szakmai felkészültségét), ahl az óvda hatékny működése érdekében a nevelőmunkát tudatsan szervezi, tervezi, céliránysan és összehanglva. Az óvda közvetetten segíti az isklai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvnásk fejlődését. Pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudats magatartásának kialakulását. 11/56

12 Bukfenc Prgram 4. Óvdai nevelésünk átfgó terve 4.1. A gndzás és az egészséges életmódra nevelés Célja: A gyermekek testi, lelki egészségének védelme, szükségleteinek kielégítése, szervezetének edzése ill. egyes kisebb rendellenességek krrekciója, prevenció alkalmazása. Kiegyensúlyztt életritmus, helyes táplálkzási, egészség megőrzési szkásk alakítása, a környezet tisztántartására a környezet rendjének megóvására való igény felkeltésével az egészséges életvitel igényének alakítása. Feladatunk: A gyermek gndzása, testi szükségleteinek, mzgásigényének a kielégítése A harmnikus, összerendezett mzgás fejlődésének elősegítése A gyermek testi képességeinek fejlődésének elősegítése A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése Az egészséges életmód, a testáplás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészség megőrzés szkásainak alakítása A környezet védelméhez és megóvásáhz kapcslódó szkásk alakítása Megfelelő szakember bevnása szülővel, óvdapedagógussal együttműködve prevenciós és krrekciós testi, lelki nevelési feladatk ellátása A gyermek gndzása, testi szükségleteinek, mzgásigényének a kielégítése A gndzás, mint alapvető tevékenység, elősegíti a gyermek fejlődését. Olyan szkáskat tanul a gndzás flyamatában, amelyek egész életében kísérni fgják, beépülnek személyiségébe. A gndzás átszövi az egész naps óvdai tevékenységet. Jelen van mind a játékban, mind a munkában, mind a tanulásban. A gndzási tevékenység nevelő hatását két tényező beflyáslja: Az óvda helyi sajátsságai (épületi adttságk, berendezési tárgyak, felszerelési eszközök, csprtk létszáma) A családk mennyire képesek az óvda napirendjéhez, ha szükséges saját életrendjük megváltztatásával is kapcslódni. E tényezőktől függ, hgy: Az egymást követő napirendi szakaszk a játékból kiindulva és abba visszatérve mennyire válhatnak flyamatssá, a gyermekek fejlettségéhez visznyulva rugalmassá, és ehhez hgyan kapcslódhat az óvda házirendje, napirendje, a csprtk együttműködése. Gndzás területei: pihenés, alvás táplálkzás, étkezés öltözködés tisztálkdás, testáplás testi nevelés, mzgás 12/56

13 Bukfenc Prgram A harmnikus, összerendezett mzgás fejlődésének elősegítése Testi nevelés, mzgás Óvdánk kiemelt feladatának tartja a testnevelést, a mzgást. Kötelező jelleggel tartjuk testnevelés fglalkzásainkat a gyermekek számára a gazdagn felszerelt trnatermünkben, illetve jó idő esetén, az udvarn. Ezen fglalkzásk játéks jellegűek, fkzatsságra épülnek. Külön hangsúlyt fektetünk a tartás javító illetve a lábbltzat javító trnára. Gyakran mzgunk mezítláb, még a csprtszbában, játéktevékenység közben is. A mindennaps mzgásn kívül ősszel és tavasszal lvaglni járunk. Fnts az egészséges környezet biztsítása. Óvdánk udvara tágas, füvezett, árnyéks és naps helyekkel egyaránt rendelkezik. Természetes alapanyagú, biztnságs mászókák, mzgásfejlesztő eszközök, hinta, hmkzó kínál számtalan játéklehetőséget a gyermekeknek. A két udvari asztal lehetővé teszi a kézműves tevékenységek kezdeményezését. Az egészséges életmód kialakításáhz hzzájárul a vízi testnevelés is, amit már itt helyben tudunk biztsítani a gyermekek számára, saját fedett padlófűtéses uszdánkban. A csprtk berendezési tárgyai és az udvari eszközökhöz hasnló anyagból készültek, igazdva a gyermekek méreteihez, életkri sajátsságaihz. A csprtk bútrai lekerekített szélűek, elkerülve ezzel az esetleges baleseteket. Esztétikusak, mzgathatók, könnyen variálhatók, jól tisztíthatók. A fektetők kényelmesek, jól tárlhatók A gyermek testi képességeinek fejlődésének elősegítése Olyan személyiség megalapzása, melynek srán a gyermeknek természetes igényévé válik a személyi higiéniára törekvés, minden körülmények között. Későbbi életvezetésüket is megalapzzuk, melyben az egészséges életritmus és életmód kialakítása a fő célunk. Nagy szerepet kap a gyermekek életében a mzgás, mert elősegíti az egész szervezet fejlődését. Hatással van a légző- és keringési rendszer teljesítőképességére, a csnt- és izmrendszer fejlődésére, a bilógiai egyensúly fenntartására, amit skszri gyakrlással kívánunk megvalósítani A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése Pihenés, alvás A pihenés időtartama a gyermekek igényeitől függ. Nyugalmukra a csprt óvdapedagógusa felügyel. Minden gyermek saját fektetőn, saját pizsamában, pólóban pihen ebéd után, kiszellőztetett helyiségben. Kedvenc párnájával, kabalájával aludhat a gyermek. Nyugdt pihenésük érdekében a fekvés előtt mesét, dalt hallgatnak, majd imát mndanak Az egészséges életmód, a testáplás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészség megőrzés szkásainak alakítása Táplálkzás, étkezés A kulturált étkezési szkásk kialakulását, annak természetes légkörét a merev étkezési szabályk felldása teremti meg. A gyermekek étkezésének időpntját egy adtt időkereten belül szükségleteiknek és tevékenységüknek megfelelően szabjuk meg. A reggeli és az uzsnna flyamatsan történik, az önkiszlgálásra épül, és az önállóság kialakulására gyakrl kedvező hatást. 13/56

14 Bukfenc Prgram A napsi feladatk elvégzéséhez az ebéd körüli teendők teremtenek lehetőséget, s közben a közösségért végzett munkát gyakrlhatják a gyermekek. A gyermekek addig maradnak az asztalnál, ameddig étkezésüket befejezik. Étkezés közben senki sem kényszerül az étel elfgyasztására és nem tilttt az azns asztalnál ülők egymás közötti beszélgetése sem. A gyermekek minden délelőtt, a trnafglalkzásk után friss gyümölcsöt kapnak, figyelve arra, hgy íz világuk gazdagdjn, ismerkedjenek a ritkább, érdekesebb gyümölcsökkel is. Flyadék szükségletüket az egész nap flyamán biztsítjuk. Öltözködés Az óvdai csprtk létszáma 17 fő, ez megkönnyíti az dafigyelést és segítségnyújtást az öltözködésnél is. Minden gyermeknek saját öltözőszekrénye van, ahl ruháit, cipőit, trnafelszerelését, pizsamáját, óvdai ruháját tartja. Az óvdánkban minden gyermeknek egyfrma ruhája van, melyet az intézményünk biztsít és tart tisztán számukra. Saját ruhájukat az udvarn, testnevelés fglalkzásn és pihenés alkalmával használják. A számukra szükséges maximális segítséget nyújtjuk az öltözködéskr, ügyelve az önállósulási törekvéseikre. Mindig figyelemmel kísérjük az időjárási visznykat, és ahhz alkalmazkdva öltöztetjük a gyermekeket, figyelembe véve a szülői kéréseket. Tisztálkdás, testáplás Az emberi szervezet biritmusa szerint az étkezés velejárója a WC használata, és az ezt követő tisztálkdás. Fnts, hgy az óvdapedagógus megismerje a gyermekek higiéniás szkásait, és ennek megfelelően segítse. Minden intimitás a gyermek és a pedagógus személyes ügye. A csak Rád és rám tartzik elfgadásával, a gyermek bizalmmal frdul a nevelőihez. Ebben segít a WC fülkék függönnyel való ellátása. A msdóban minden gyermek saját törölközővel, fgmsó phárral és fgkefével, fésűvel rendelkezik. Minden étkezés előtt és után, udvari játék, vizuális tevékenység, testnevelés fglalkzás után tisztálkdnak a gyermekek. Ebéd után fgat msnak. Ezek a tevékenységek beépülnek napirendjükbe, szkássukká válnak, autmatizálódnak. Csprtból, udvarról bármikr kéredzkedhetnek WC-re, ha szükséges segítséget nyújtunk a számukra. Nyári időszakban, pancslás, hmkzás, sarazás után felnőtt segítségével zuhanyznak a gyermekek A környezet védelméhez és megóvásáhz kapcslódó szkásk alakítása Olyan szkásk, szkásrendszerek, viselkedési frmák megalapzása, lyan készségek és képességek tudats fejlesztése a célunk, amelyek elősegítik a természetes és az ember által készített, létrehztt környezettel való harmnikus kapcslatt, a természet és a környezetbarát magatartás alapjainak megteremtését. A gyermeket a közvetlen környezetében lévő világ 14/56

15 Bukfenc Prgram értékeinek megismertetésével, megszerettetésével, a környezettudats életvitel kialakításával eljuttatjuk da, hgy megtanulja a környezet védelmét, megóvását. A kmpetenciák (pl. közös értékek óvása, védelme) fejlődéséhez, a szkásk gyakrlásáhz szükséges tevékenységi és értékelési rendszer, interakciós kultúra biztsítása az értékrend megalapzása érdekében Megfelelő szakember bevnása szülővel, óvdapedagógussal együttműködve prevenciós és krrekciós testi, lelki nevelési feladatk ellátása Szükség esetén, a gyermeket, a szülő bevnásával, megfelelő szakemberhez irányítjuk. Pl.: segíteni tudja a gyermeket fejlődésében az óvda lgpédusa, rvsa, védőnője, a Gyermekjóléti Szlgálat munkatársai, és a Nevelési Tanácsadó munkatársai, akik prevenciós és krrekciós feladatkat látnak el. Célja: 4.2. Személyiség illetve közösségfejlesztés A közösségi szkásk, szabályk kialakításával alapzzuk meg a gyermekek beilleszkedését a csprtba. Ezzel elősegítjük a közösségi érzelmek alakulását, egymás megbecsülését, biztnságérzetük kialakulását. A közösségi nevelés segítségével alakítjuk a gyermekek magatartását, társaikhz való visznyát, felnőttekhez fűződő kapcslatát, szkásrendszerét, segítjük a szcializációjukat. Olyan kiegyensúlyztt személyiség kialakítására törekszünk, aki nehézségek nélkül képes beilleszkedni az óvdát követő intézményes keretek közé (iskla), valamint egyéb közösségek értékes tagjává tud válni (baráti társaságk). Fntsnak tartjuk, hgy az óvdai közösségi nevelés legyen: céltudats flyamats jól szervezett tleráns. Feladatunk: Jól felépített, az életkri sajátsságkra támaszkdó rugalmas napirend kialakítása. Ezen napirend keretei között a gyermekek könnyen, nehézségek nélkül sajátíthatják el a csprt illetve az óvdánk szkás- és szabályrendszerét. Rugalmassága lehetővé teszi a váltztatást, alkalmazkdva az esetleges megváltztt körülményekhez. A napirend a nyári időszakban némileg módsul. Még több kötetlen, szabad játéktevékenységet, szabad levegőn való tartózkdást biztsítva a gyermekeknek pancslással, napfürdőzéssel. Természetesen ezen időszakban sem hiányzhat az ismeretés tapasztalatszerzés, váltzats prgramk, (udvari mzgáss játékk, kerti munkák, lvaglás). Olyan bensőséges, jó hangulatú légkört teremtünk a gyermekek számára, ahl fejlődésük zavartalan ütemben alakulhat. Természetes alapanyagú tárgyi környezet veszi őket körül, az óvda épületén belül és az udvarn egyaránt esztétikus, testméreteikhez alkalmazkdó berendezési és használati tárgyak, biztnságs udvari mászókák, képességfejlesztő játékeszközök találhatók. A légkör, amelyre törekszünk lyan, ahl a gyermekek jól érzik magukat, megnyilvánulásaik őszinték, szívesen járnak a közösségbe. Bátran el merik mndani sérelmeiket, élményeiket, bizalmmal frdulnak nevelőikhez és társaikhz egyaránt. A közösségi nevelésben fnts szerepet kap az egyéni bánásmód. Minden gyermek más családból vagy bölcsődéből érkezve, különböző adttságkkal, szkáskkal rendelkezik. Éppen ezért kiemelt feladatunk, hgy egyénre szabttan, személyre szólóan közeledjünk hzzájuk. Ismernünk kell a gyermekeket körülvevő közeget, szkásaikat, sajáts 15/56

16 Bukfenc Prgram személyiségjegyeiket, melyeket tlerálva, megértéssel kell elfgadnunk őket. Ismereteinkre építve a pzitívumk kiemelésével fejleszteni kell közösségi magatartásukat. A közösségi nevelés fnts részének tartjuk a gyermekek családjáhz való alkalmazkdást. Jó kapcslattartásra törekszünk a szülőkkel. Fgadó órák, nyílt napk alkalmával, valamint a közösen szervezett hagymánys ünnepeinkkel, játszódélutánkkal igyekszünk bevnni őket a mindennapjainkba. Minél szélesebb tájékztatást kapjanak, minél inkább ismerjék meg az óvda, a csprt szkásait, gyermekük szerepét, helyzetét az óvdai életben. Figyelembe vesszük a gyermekek tthnról hztt viselkedési frmáit, reakcióit, azt a környezetet, amely születésüktől fgva körülveszi őket. Az óvdában új kapcslatk várnak a gyermekekre, amelyek alakulását kellő tapintattal támgatjuk. Fntsnak tartjuk az állandó személyes érintkezést, a kmmunikációt. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hgy az óvdánkba járó gyermekek mindig érezzék az érzelmi biztnságt, s az óvdapedagógusk, dajka nénik elfgadó, gndskdó szeretetét. Beszktatás A gyermeknek első találkzása az óvdával, beflyáslja az óvdáhz fűződő későbbi kapcslatát. Különböző érzelmekkel fgadják az óvdakezdést. Ezért mindenfajta érzelmi megnyilvánulást természetesnek veszünk, s fntsnak tartjuk, hgy a szülőkkel együtt mérjük fel, milyen módn találjuk meg az utat a gyermekekhez. Ez lehet hsszabb, rövidebb flyamat, ami sk türelmet, gyengédséget, és körültekintést igényel részünkről és a szülők részéről is. Az óvdánkba újnnan érkező gyermekekkel legelőször, ha lehetőségünk van rá, az tthnukban találkzunk, mely által megalapzzuk a pzitív kapcslat alakulását, s betekintést nyerünk a család mindennapi életébe is. Javasljuk a szülőknek, hgy gyermeküket napról - napra, fkzatsan szktassák be, s együtt ismerkedjenek az óvdai környezettel, társaikkal, felnőttekkel. A gyermek igényétől függően lehet ez a flyamat hsszabb, illetve rövidebb. A kicsiknek ehhez általában két-hárm napra van szükségük. Tanévnyitó Szülői értekezleten a szülőkkel közösen egyeztetve beszéljük meg a beszktatás maximális időtartamát (kb. 2 hét). Megbeszéljük a szülőkkel, hgy hány órára jöjjenek, hl helyezkedjenek el játék időben, a csprtban stb. Az első napkban mindkét óvdapedagógus jelen van, s az egész nap flyamán együtt vannak a gyermekekkel. A régi visainkat előkészítjük érzelmileg az újak fgadására. Lehetőséget biztsítunk arra, hgy behzhassák tthnról kedvenc játékaikat. A délutáni lefekvésnél melléjük ülünk, amíg elalszanak gyengéd simgatással álmba szenderítjük őket. A gyermekek tevékenységének megszervezése A közösségi élet tartalma közös élményekben, kapcslatkban frmálódik. Arra törekszünk, hgy életkruknak és saját képességüknek megfelelő tevékenységet biztsítsunk számukra. A gyermekeknek lehetőségük van arra, hgy maguk választhassák meg azt a tevékenységet, amelyhez kedvet éreznek. A gyermekeknek az óvdai élet számtalan lehetőséget biztsít arra, hgy óvdán kívül szerzett élményeiket kijátszhassák és feldlgzhassák. Ügyelünk arra, hgy az egy időben zajló tevékenységek, a játék és a kezdeményezések zavartalanul flyhassanak egymás mellett. Ennek megvalósításában nagy segítséget nyújtanak a dadus nénik. A közösségi magatartás tényezői A kiegyensúlyztt légkör és a nyugalm meglétének elengedhetetlen feltétele az aktivitás és a fegyelem - természetesen a kitörő öröm nem tekinthető fegyelmezetlenségnek. A gyermek negatív óvdai magatartását nem panaszljuk a szülőknek, hanem a nap flyamán, csprtn belül ldjuk meg. A tartós negatív magatartásról tájékztatjuk a szülőket és közösen próbáljuk megtalálni a gyermek viselkedésének kát. Megfelelő mennyiségű és jó minőségű játékkkal, eszközökkel biztsítjuk, hgy a gyermekek a számukra kedvelt tevékenységet játszhassák. Mindkét csprtunkban kuckók biztsítják az 16/56

17 Bukfenc Prgram elvnulni vágyó gyermekek igényét. Tiszteletben tartjuk, dafigyelünk az egész nap flyamán felmerülő kérésekre, kívánságkra, de mi is ugyanezt kérjük a gyermekektől egymás, illetve a felnőttek személyével kapcslatban. Közös tevékenységekkel serkentjük a gyermekek fejlődését mind szciális, mind erkölcsi és esztétikai téren. A távlatk elérése közös tevékenységet igényel, amelybe egyéni és csprtérettségtől, fejlettségtől függően vnjuk be a gyermekeket. Azk a tevékenységek, melyeket rendszeresen ismétlünk hagymánnyá váltak, illetve válnak óvdánkban, például (Bukfenc-nap, Farsang, Anyák napja, stb.). A 3-4 évesek elé közeli örömöket állítunk, melynek megvalósulása gyrs. Ilyenek pl: vízi trna, lvaglás, napfürdőzés, születés-, névnapk ünneplése. A 4-5 éveseknél már távlabbi időpntra tervezett eseményeket is megemlítünk, s a gyermekekben az érdeklődést érdekes feladatkkal, váltzats ötletekkel tartjuk ébren. Az éveseknél már a hsszabb időre kitűzött távlatk is helyet kapnak. Bevnjuk őket a tervezgetésbe, ötletek kitalálásába, így pl: ünnepek előtti készülődés, díszítés, ajándékkészítés, meglepetés a kicsiknek, kirándulás. A 6-7 éveseknél az isklába lépés örömteli távlat, amellyel kapcslatban tudatsítjuk a gyermekekben, hgy tt eltérő körülmények várnak rájuk, felkeltjük a tanulás iránti érdeklődésüket, tudásvágyukat. Az ünnepek szintén fntsak a gyermekek és az óvda életében, amelyek megerősítik a hagymánykat, s fkzzák a gyermekek közösséghez tartzását. Közösségi élet szkásai, és a közösségi magatartás A közösségi szkásk kialakulása előfeltétele annak, hgy a gyermekek beilleszkedjenek a közösségbe. Ügyelünk arra, hgy a szkás-szabályrendszer kialakulásáhz pzitív érzelmek társuljanak, s így azk idővel viselkedésük szabályzóivá váljanak. Fkzatsan kívánjuk meg az ezzel járó viselkedésfrmákat, hiszen a gyermekek óvdába lépéstől kezdve találkznak a közösségi élet különféle szkásaival. A fejlődés, fejlesztés várható jellemzői óvdáskr végére: éves krban az eddig kialakult szkásk igénnyé válnak. Aktív résztvevői a közös tevékenységeknek. Észreveszik, hgy kinek miben kell segíteni. Érdeklődnek egymás iránt, számn tartják a csprt tagjait. Figyelmesen, türelemmel hallgatják végig egymást, s a felnőtteket. Önként vagy kérésre bekapcslódnak a fglalkzáskba, mely alatt figyelnek az felnőttekre, s az útmutatáskat megfelelően végrehajtják. Nyugdtan ülnek, az óvdapedagógusk kérdéseire helyzetnek megfelelően válaszlnak. Tisztelettel viselkednek a felnőttekkel, vigyáznak az elkészített munkájukra. Önállóan keresik a segítségnyújtás frmáit. Barátságk alakulnak a rknszenvből. Követik az óvónői kéréseket, kérdéseket. Haszns feladatt végeznek. Képesek kívánságaikat módsítani, esetleg elhalasztani, ha arra szükség van. Vállalkznak önálló véleményalktásra. Célunk: 4.3. Érzelmi nevelés és szcializáció Az óvdáskrú gyermek érzelmi szükségleteinek kielégítése, és érzelmi nevelése, mert személyiségének alakulását érzelmi élete beflyáslja. Derűs, vidám csprtlégkörben érzelmi biztnság nyújtása, a gyerekek önállósági és öntevékenységi vágyának segítése, pzitív magatartási mdellek megmutatása, erkölcsi, érzelmi, akarati tulajdnságk, szciális képességek és készségek, attitűdök, mint (együttműködés, önállóság, segítőkészség, önkifejezés, önérvényesítés, önfegyelem, kitartás, akarat, feladat és szabálytudat, önzetlenség, figyelmesség, együttérzés ) fejlesztése, szkás és nrmarendszer megalapzása. A gyermek-gyermek, a felnőtt-gyermek pzitív érzelmi töltésű kapcslatának kialakítása. 17/56

18 Bukfenc Prgram A szépre. A jóra való nyitttság és képesség növelése segítse a szűkebb, tágabb környezet megismerését, a szülőföldhöz való ragaszkdást, kötődést. Feladatunk: Fntsnak tartjuk az óvdáskrú gyermek érzelmi nevelését, mert személyiségének alakulását érzelmi élete beflyáslja. Az óvdás gyermeknek szüksége van az érzelmi biztnságra. Ezért az óvdában már első napkban pzitív érzelmi légkört biztsítunk számukra. Az óvdába érkező gyermek különös törődést igényel. Beszktatásnál a szülők igényeit is figyelembe vesszük. Anyás beszktatásra is lehetőséget adunk. A gyermekek megismerésére szlgál: A gyermekek óvdába jövetele előtti családlátgatás alkalmával készített környezettanulmány. A gyermekekről készített és vezetett anamnézis lapk. A gyermek érzelmi biztnságának megteremtése: A gyermekek személyiségében az érzelmek dminálnak, magatartásuk érzelmi vezéreltségű, ezért a gyermekeket az óvdában mindig érzelmi biztnság, szeretetteljes környezet, légkör kell, hgy körülvegye. Az érzelmi biztnság félelemmentességet és pzitív érzelmi kötődést jelent. Akkr, amikr gyermekközpntúságról, a gyermek tiszteletéről beszélünk, a gyermek feltétel nélküli elfgadását, szeretetét és az iránta érzett felelősségérzetet, törődést hangsúlyzzuk. Alapérzelmeink velünk születettek, mint az érdeklődés, kíváncsiság, öröm, szeretet, a harag, düh, szmrúság, bánat, megvetés, lenézés, félelem, szégyen és szégyenlőség. Az érzelmi biztnság megteremtése érdekében megnyugtató, elfgadó, megerősítő jelzéseket helyezünk előtérbe és ügyelünk a helyes életritmus betartására. Fnts, hgy az óvdapedagógus-gyermek és a gyermek-gyermek kapcslatát a kölcsönös megértés és bizalm jellemezze. A gyermekeknek hzzánk, óvdapedagóguskhz való érzelmi kötődése, a felfedezés fejleszti igazán a szciális és tárgyi környezet tulajdnságai iránti kíváncsiságukat és mtiválja őket a megismerésükre. A gyermekek még ösztönösen megérzik a felnőttek érzelmeit, ezért őszintének, igazságsnak kell lennünk velük szemben, határzttnak, barátságsnak, tleránsnak, vagyis mintaértékűnek. Fkztt figyelemmel kísérjük a gyermekek szciális és kgnitív teljesítményeit és megerősítésekkel (jutalmazás-elmarasztalás) növeljük hatéknyságukat. Az óvdáskrú gyermek egyik jellemző sajátsságainak tartjuk, a magatartás érzelmi vezéreltségét. A gyermekek tevékenységének megszervezése: A szcializáció szempntjából különös jelentőségű a közös élményekre (gyermek - szülő - pedagógus) épülő közös tevékenységek gyakrlása. Ezért az óvdai életet úgy szervezzük, hgy a gyermekben fejlődjenek ki: a szciális érzelmek (örömszerzés, együttműködés, bizalm, segítőkészség, önzetlenség) az erkölcsi érzelmek (lelkiismeretesség, felelősség érzésének megtapasztalása, őszinteség) az esztétikai érzelmek (szép iránti fgéknyság, természet értékeire, szépségeire való rácsdálkzás, művészi alktásra, élmény befgadására való igény). A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartzó, valamint migráns gyermekek differenciált támgatása a magyar nyelv elsajátításában. A kmmunikációs jelzések felismerésének, használatának gyakrlása, egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés alkalmazásával. 18/56

19 Bukfenc Prgram Flyamats összefüggő tiszta beszéd, nyelvi kifejezőkészség kialakítása. Együttműködés a lgpédussal és a családdal a megelőzés és a krrekció területén. Szakemberekkel, családkkal tudatsabb és céliránysabb kapcslatrendszer kialakítása és működtetése az inkluzív (befgadó) pedagógia megvalósítása jegyében. A migráns gyermekek nevelésében biztsítjuk az önaznsság megőrzését, áplását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jgk és alapvető szabadságk védelmét. Nyitttságunkkal, megértő viselkedésünkkel fejezzük ki irányukba a megbecsülésünket, kultúrájuk iránti tiszteletünket. A bennünket körülvevő természeti és mesterségesen létrehztt szépre és jóra való rácsdálkztatás megérzésének öröme gazdagítja a gyermekek érzelemvilágát, növeli szűkebb környezetükben az tthnsság érzését, ezen keresztül, a lakóhelyükhöz, szülőföldjükhöz való kötődést. Célja: 4.4. Értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása Az óvdai nevelés módszereinek segítségével a gyermek spntán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, céliránys bővítése ly módn, hgy ezen keresztül fejlődjenek kgnitív képességei. A tudás és későbbi tanulás iránti vágy felkeltése. Feladatunk: A gyermek nyittt, érdeklődő, kíváncsi. Beszédkedve és cselekvési kedve határtalan, ezért elsődleges feladatunk váltzats tevékenységfrmák biztsítása, melyeken keresztül a gyermek tapasztalatkat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. Tvábbi feladataink a gyermek spntán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése és az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gndlkdás) és a kreativitás fejlesztése. A gyermekek tevékenységének megszervezése: A csprtszba berendezése adjn teret a gyermekek számára az egy időben flyó váltzats tevékenységekre. Pl.: játék, tanulás, mzgás stb. A gyermeket az élmény, az érdeklődés és az érzelmek tanulásra ösztönzik. Hgy mikr, mit, mennyit és hgyan: ezt irányítja az óvdapedagógus, a közös élmények és a váltzats tevékenységekhez szükséges feltételek megteremtésével. Prgramunkban felvállaljuk, hgy az óvdáskrú gyermek értelmi fejlődését eljuttatjuk az életkrának megfelelő maximális fejlettségi szintre. Elegendő helyet biztsítunk az önálló, ill. a társas tevékenykedésre. Az időbeli krlátkat csak a napirend rugalmas kezelése érdekében alkalmazzuk. Az eszközök és módszerek megválasztása mindenkr alkalmazkdik a csprt összetételéhez és a gyermekek igényeihez. A feladatk végrehajtásában a gyermek önállóságát nem sértjük, hiszen a kreatív végrehajtási flyamat fnts a cél elérésében. Teret adunk a gyermeki kíváncsiságnak, napi- és heti rendünk a gyermekek érdeklődésétől függően váltzhat, a tudats nevelőmunka feltételeinek betartása mellett. Feladatunk az időben történő tervezés, felkészülés, az eszközök előkészítése, a naprakészség. Differenciált fejlesztés: A 3-7 éves gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási frmája a MOZGÁS és a JÁTÉK. Tehát ezeken a tevékenységeken keresztül lehet a gyermekeket a legjbban fejleszteni. Ezért igyekszünk a mzgáshz és a játékhz maximális lehetőséget biztsítani és erősíteni a gyermekek 19/56

20 Bukfenc Prgram aktivitását. A gyermeki energiát ilyen módn az agresszió helyett elfgadható, céliránys tevékenység végrehajtására irányítjuk. A gyermekek közti egyéni különbségeket, megfelelő egyéni fejlesztéssel, differenciált feladatadással krrigáljuk. A fejlődés, fejlesztés várható jellemzői óvdáskr végére: képszerű és szemléletes gndlkdás egyéni különbségek, adttságk, hajlam, rátermettség, képességek kialakulása figyelem kncentrációs tevékenységek biztsításával, figyelem terjedelmének és tartósságának növekedése a gndlkdási műveletek srán a gyermek prblémamegldó képességének, gndlkdásának fejlődése alktó képzeletük, kreativitásuk fejlődése a vizuális és zenei tevékenységeken keresztül, valamint az irdalmi élmények közös feldlgzása srán 20/56

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szlnk, Barss út 1. Telefns elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fnts Szlnk Vársi Óvdák Az óvdai ének, zene, énekes

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Környezeti nevelés programja a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve

Környezeti nevelés programja a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve Környezeti nevelés prgramja a fenntartható fejlődés szempntjait figyelembe véve Az Óvdai Nevelés Országs Alapprgramja megadja az óvdai nevelés általáns alapelveit. Ha ezeket környezeti nevelés szempntjából

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei A pedagógiai feladatrendszer és tartalma Óvodai programunk alapvető feltételei

TARTALOMJEGYZÉK Óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei A pedagógiai feladatrendszer és tartalma Óvodai programunk alapvető feltételei TARTALOMJEGYZÉK Hitvallásunk Oldalszám Adatlap Tartalmjegyzék 1 Bevezetés 2 1. Óvdai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 3 1.1.1. Gyermekképünk 3 1.1.2. Óvdaképünk 3 1.1.3. Helyzetkép az óvdáról

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011.

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011. LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírk u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend Budapest, 2011. 1. Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jgszerű elhagyásig terjedő

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Buji II. Rákóczi Ferenc Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla TÁMOP 3.1.4. Tudatsabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 5. sztály Jóváhagym: Készítette: Mester Jáns a gyermeklabdarúgás

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

Alapítványunk szálláshelyét a Pécsi Tudományegyetem kollégiumként bérelte az elmúlt hat évben. Idén ősztől végre önálló kollégiumként üzemelhetünk.

Alapítványunk szálláshelyét a Pécsi Tudományegyetem kollégiumként bérelte az elmúlt hat évben. Idén ősztől végre önálló kollégiumként üzemelhetünk. Kedves Otthnkereső Fiatalk, kedves Családk! Alapítványunk szálláshelyét a Pécsi Tudmányegyetem kllégiumként bérelte az elmúlt hat évben. Idén ősztől végre önálló kllégiumként üzemelhetünk. Célunk az, hgy

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ edves llégák! SZMSZ-HÁZIREND-PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉ TÖRVÉNYI HIVATOZÁSSAL ÓVODÁ ÉS ISOLÁ SZÁMÁRA Segédanyag

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN Módszertani Nap június. TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN A nrmál társadalmi környezetben élő gyerekek életkruknak megfelelő fejlődéséhez lelki, fizikai, bilógiai, értelmi a családi környezet,

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... Taplca Tankerület Révfülöpi Általáns Iskla 176001 Pedagógiai Prgram Tartalmjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...7 1.1. Küldetésnyilatkzat...7 1.2. Isklánk története...8 1.3. Isklánk legfntsabb

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

P icikhez. A lkalmazkodó. J átékos. K épességfejlesztő. vodai. S ajátos program

P icikhez. A lkalmazkodó. J átékos. K épességfejlesztő. vodai. S ajátos program P icikhez A lkalmazkodó J átékos K épességfejlesztő vodai S ajátos program Készítette: Budapesten, 1998-ban, Módosította: Budapesten, 2001-, 2004-, 1119 Pajkos u. 35. 2010-, 2011-, és 2013-ban Napközi-otthonos

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16 Dunavarsány Várs Önkrmányzat Weöres Sándr Óvda 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. Beszámló 2012/13-as nevelési év Óvdai intézmény Statisztikai adatk: Óvda megnevezése: Weöres Sándr Óvda Férőhelyek száma: 360

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Alkalmaztti közösség jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben