HULLADÉKTÁROLÓ FEJLESZTÉS A HOSSZÚ TÁVÚ BIZTONSÁG TOVÁBBI NÖVELÉSÉVEL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HULLADÉKTÁROLÓ FEJLESZTÉS A HOSSZÚ TÁVÚ BIZTONSÁG TOVÁBBI NÖVELÉSÉVEL"

Átírás

1 HULLADÉKTÁROLÓ FEJLESZTÉS A HOSSZÚ TÁVÚ BIZTONSÁG TOVÁBBI NÖVELÉSÉVEL

2 Kedves Olvasó! A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (továbbiakban RHFT) hazánk egyik legfontosabb létesítménye, mivel az egyetlen olyan telephely, amelyik az egész országra kiterjedően nyújtja szolgáltatásait, ahol egyetlen helyen lehet az intézményi eredetű radioaktív hulladékokat biztonságosan elhelyezni, illetve azon hulladékok esetében, melyek nem kerülhetnek itt végleges elhelyezésre hosszú ideig átmenetileg tárolni. Erre a tárolóra azért van szükség, mert a gyógyászatban, az iparban, a mezőgazdaságban, a kutatásban, az oktatásban és a honvédelemben számos természetes és mesterséges radioaktív anyagot használnak melyek jelentős hasznot nyújtanak a társadalomnak ám ezen alkalmazások maradék anyagait biztonságosan el kell helyezni. Az első szállítmány március 1-jén érkezett a telephelyre. A tároló medencék 2005-ben azonban megteltek, az újabb hulladékszállítmányok fogadásához átmenetileg az üzemi épület pinceszintjén kialakított tárolóteret használjuk. A magyarországi intézményekben, a jövőben keletkező radioaktív hulladékok végleges tárolása továbbra is országos érdek, ezért meg kell teremteni a további elhelyezés lehetőségét, miközben el kell végezni a szükséges biztonságnövelő intézkedéseket is. A további üzemeltetés, illetve a majdani lezárás és felügyelet feltételeit ma kell megteremtenünk. A következő évek, évtizedek feladata tehát egy olyan program megvalósítása, melynek eredményeként biztosítható a tároló hosszú idejű zavartalan, megbízható és a hatósági előírásoknak minden tekintetben megfelelő üzemeltetése, illetve a tároló lezárását követően a hosszú távú környezetbiztonság fenntartása. Legújabb kiadványunk arról számol be, hogy az elmúlt három évben miként kerültünk közelebb ezen célkitűzésünk eléréséhez. Mindenkinek jó szívvel ajánlom ezt a kis olvasmányt. Dr. Hegyháti József Ügyvezető igazgató

3 Előkészítés Előzmények Hulladékkitermelés Sugárforrások kezelése Hulladék válogatás Értékelés, tapasztalatok Átmeneti tárolás Hulladékfeldolgozás Újraelhelyezés

4 Előzmények Az RHFT egy felszíni, műszaki megoldásokkal megerősített tároló, ahol a tárolóteret négy területre osztották fel azért, hogy az eltérő hulladékfajtákat külön-külön helyezhessék el. A szilárd vagy szilárdított hulladékok elhelyezésére vasbeton medencék (A-típusú) szolgálnak. A 48 db, egyenként 70 m 3 -es vasbeton medence két sorban épült. Később bővítésként még további 12 db 70 m 3 -es és 6 db 140 m 3 - es medence létesült. Kezdetben a hulladékokat műanyag zsákokban, fémkannákban vagy ritkábban fémhordókban helyezték el tól csak fémhordóban helyeztek el hulladékot. A medencék egy részét egyáltalán nem, más részét részben vagy egészben a helyszínen betonhabarccsal töltötték ki július 1-től az üzemeltetési feladatok és a kezelői jog az ÁNTSZ-től a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társasághoz került. A Társaság egyik első feladataként egy elemző tanulmányt készített a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges magyarországi elhelyezésének lehetséges stratégiai változatairól. Az elfogadott előterjesztés alapján kezdődött meg az a szisztematikus munka, ami a tároló korszerűsítését, biztonságnövelését és további elhelyezési kapacitás biztosítását célozta.

5 A korábban elvégzett biztonsági elemzések egyértelműen rávilágítottak arra a tényre, hogy a tároló hosszú távú (az intézményes ellenőrzést követő) biztonságának garantálása érdekében további intézkedésekre van szükség. Az RHFT eddigi üzemeltetése problémamentes, a környezeti biztonság pedig a hatósági elvárásoknak megfelelő volt. A mesterséges korlátok távoli jövőbeli tönkremenetelét követően azonban bizonyos szándékolatlan emberi tevékenységek következtében a jelenlegi sugárvédelmi normáknak megfelelő követelmények nem feltétlenül teljesülnek. Emiatt beavatkozással kell biztosítani az 1000 és év közötti időszakban feltételezetten a telephely környezetében élő generációk megfelelő sugárvédelmét. A beavatkozásra célszerű jelenleg felkészülni és azt a közeli jövőben végrehajtani, mivel a tevékenység során a hulladékformák épsége még fennáll és támaszkodni lehet a jelenlegi üzemeltetők tapasztalataira is. Az RHFT biztonsági értékelését megalapozó vizsgálatok keretében 2000 márciusában sor került az RHFT eredeti kiépítésekor megépült, feltöltött, lezárt és ideiglenesen földtakarással lefedett tároló medencék közül az A5 és A6 feltárására. Az itt szerzett tapasztalatok megerősítik, hogy a medencék állapota alapján megfogalmazható volt egy olyan program, amely a medencékből a hulladékokat kiemelve, tömörítve és újracsomagolva nemcsak az elhelyezés hosszú távú biztonságát növelné, hanem jelentős tároló térfogatot is felszabadítana. A feltárás során jelentős mennyiségű olyan információ halmozódott fel (sugárzási viszonyok, hulladékcsomagok állapota, stb.), melyek nagyon jól hasznosíthatók a biztonságnövelő beavatkozás tervezése során. A kellő tapasztalatok megszerzése érdekében született az a döntés, hogy egy nagyobb léptékű beavatkozás elvégzése előtt célszerű egy ún. demonstrációs programot végrehajtani. Az itt szerzett tapasztalatok birtokában azután a szükséges módosításokat követően végezhetők el a további beavatkozások. A két jövőbeli feladat nevezetesen további elhelyezési térfogat biztosítása és a biztonság növelése összekapcsolható. A telephelyen nagyobb mennyiségű hulladék úgy is elhelyezhető, hogy újabb tárolókapacitást nem építünk ki, hanem a meglévő tárolótereket hatékonyabban használjuk ki. A hulladék átválogatásával, újracsomagolásával és rendezettebb újra elhelyezésével növelhető a hulladék stabilitása, a mérnöki rendszer időállékonysága, ugyanakkor jelentős tárolókapacitás szabadítható fel a létező térfogatokon belül.

6 Előkészítés A biztonságnövelő intézkedések megkezdésének fontos feltétele, hogy a telephelyen rendelkezésre álljanak a szükséges műszaki feltételek és hatósági engedélyek. A hatósági engedélyt megalapozó munkák során elvégeztük a tervezett beavatkozás környezeti elemekre gyakorolt hatásainak vizsgálatát. Részletesen elemeztük a program folyamán tervezett feladatokat, műveleteket, eljárásokat. Az eredmények minden esetben arra vezettek, hogy a sugárvédelmi szabályok betartásával a személyzetet érő sugárterhelés jelentős tartalékkal a megengedett korlátok alatt tartható. Az RHFT biztonságnövelő programjának műszaki előkészítéséhez igénybe vettük a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Műszaki Együttműködési Programja keretében nyújtott segítséget is. Ennek keretében jutottunk egy válogatófülkéhez, mely elengedhetetlen a visszatermelt hulladékcsomagok tartalmának átválogatásához. A hulladék visszanyerési műveletek csak akkor kezdődhettek meg, amikor rendelkezésre álltak a visszanyert hulladékok kezelésére és tárolására szolgáló technológiák és helyiségek. A feladat több ütemben kerül végrehajtásra. A teljes program első lépése egy négy medencére kiterjedő demonstrációs fázis. A program végrehajtásával biztosítani lehet azt, hogy a hulladék visszatermelés minden egyes részletét kellően leteszteljük mielőtt hozzákezdenénk a teljes helyreállítási program megvalósításához. Ezzel pontosan meghatározhatók a költségek, a további hulladék elhelyezési kapacitások rövid- és középtávon, illetve az időbeli ütemezések. A demonstrációs program eredményei alapján lehet majd véglegesíteni az alkalmazandó eljárásrendeket és visszatermelési követelményeket. A demonstrációs program keretében a korábban elhelyezett hulladékcsomagok visszanyerése, minősítése, a biztonsági elemzés alapján kritikusnak ítélt izotópokat tartalmazó csomagok átmeneti tárolóba helyezése, az egyéb hulladékcsomagok lehetséges tömörítése és az ellenőrzött szükség szerint javított medencékbe történő visszatemetése a cél. A beavatkozás eredményeként olyan mértékben nőhet az RHFT hosszú távú biztonsága, amely megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak és a nemzetközi ajánlásoknak. A térfogat felszabadítás pedig a tervek szerint annyi szabad helyet eredményezhet, amely még hosszú ideig biztosítja az intézményi hulladékok zökkenőmentes elhelyezését a telephelyen. A demonstrációra kiválasztott medencék közül háromban a hulladékot tartalmazó csomagok közti teret nem betonozták ki (azaz, nem visszatömedékelt medencék), míg a negyedikben a hulladékcsomagok közti tereket részben kibetonozták. A felnyitásra kijelölt első 2 db cella felett egy 10x7x4 m méretű fóliasátrat állítottunk fel, mely fölé egy további, nagyobb sátor került. A munkavégzés környezeti feltételeit a belső sátoron belül kellett létrehozni. A belső sátor közvetlenül két megnyitandó cella fölé került elhelyezésre. A belső sátorhoz csatlakozott egy konténer-légzsilip a személyzet közlekedésére, öltözésére. Egy másik hasonló méretű konténer biztosította a hulladékcsomagok ki- és beszállítását. A belső sátor szellőzését adó szellőző központ egy harmadik konténerben

7 került elhelyezésre. A kettős sátorból a levegő csak szűrést és ellenőrzést követően juthatott ki. A biztonságnövelő intézkedések megkezdésének fontos feltétele volt, hogy a telephelyen rendelkezésre álljanak az alábbi berendezések: Válogatófülke a medencékből visszaszedett hulladékcsomagok átválogatásának elvégzéséhez. Hulladéktömörítő prés a hulladékcsomagok újra feldolgozásához, a hordóba helyezett hulladékok térfogatának csökkentéséhez. Forró fülke az üzemi épületen belül, az elhasznált sugárforrások kondicionálására (a nyitottá vált források újra tokozása, több forrás egy torpedóba történő behelyezése, a visszanyerhetőség biztosítása érdekében egységes torpedók alkalmazása). A forró fülkében lehetővé válik a medencékből kiszedett hulladék átválogatásakor kikerülő nagyobb aktivitású elhasznált sugárforrások biztonságos kezelése, átcsomagolása. A felsorolt eszközök beszerzése megtörtént, azok üzembe helyezése időben befejeződött. A hulladék-visszatermelés és -feldolgozás megkezdéséhez átalakítási engedélyre volt szükség, amit az illetékes hatóság 2006 elején adott ki. A demonstrációs program végrehajtását egy hazai szakintézetekből szerveződött konzorcium végezte, melynek munkáját a telephely személyzete segítette. A medence feltárás, a hulladék-feldolgozás sugárvédelmi szakmai felügyeletére (szuperkontrolljára), a biztonságnövelő intézkedések szakmai támogatására, a felmerülő problémák megoldásában való szakértői közreműködésre szaktanácsadóként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete kapott megbízást. A szükséges előkészületeket követően 2007 áprilisában megkezdődött a demonstrációs fázis végrehajtása és 2009 őszén zárult.

8 Hulladék kitermelés Az A11-A14 tárlócellákhoz való hozzáférés biztosításához el kellett távolítani a fölöttük elhelyezkedő ideiglenes földtakarást, és a cellák födémpaneljeit borító lejt- és takaróbeton réteget. A földtakarást önálló depóniába rendezték az ellenőrzött zónán belül. A medencenyitással párhuzamosan számos sugárvédelmi célú mérés is történt: az eltávolított föld víztartalmának trícium aktivitáskoncentrációját két rétegben mértük; felvettük a dózistérképet a takaróbeton eltávolítása előtt, illetve után; gázmintát vettünk a négy medencéből; elvégeztük a gázminták mennyiségi és minőségi analízisét (gázösszetétel, trícium, radiokarbon aktivitásmérés, stabil izotóparány mérés); elvégeztük a sátor alatti levegő páratartalmának trícium aktivitáskoncentráció mérését három ponton, illetve az átadó konténerben, valamint egy külső referenciaponton a sátoron kívül; hordozható gamma-detektorral spektrumokat vettünk fel a dózisméréssel forrópontként azonosított helyeken (a födémpanel eltávolítása előtt). Ezen mérések alapján lehetett pontosítani a szükséges sugárvédelmi intézkedéseket (pl. a szellőzés mértékének meghatározását). A fedőlapok leemelése előtt a belső sátorban a hordók kiemelési helyére, egy jól dekontaminálható rozsdamentes lemezt helyeztünk el. A hulladékcsomagok kitermelése során folyamatosan mértük a zsákok felületi dózisteljesítményét. A munkavégzés egyik legnagyobb figyelmet igénylő eleme az egyes hulladékcsomagok lehetőleg sérülésmentesen történő kiemelése a medencékből. A hulladékok viszszatermelése először a kiviteli tervben szereplő módon, egy terheléselosztó talppal felszerelt létra segítségével történt, melyet lehetőségekhez képest stabilan helyeztek el a cellában. A személyzet egy erre kijelölt tagja megfelelő védőruhában lemászott a létrán a medencébe, hogy a zsákot a darura függesztett hordóba emelje. A későbbiekben radikálisan sikerült csökkenteni a személyzet közvetlen hulladékos zsákokkal való érintkezésének lehetőségét, ami sugárvédelmi szempontból volt előnyös. Ehhez egy 6 m-es rudat alkalmaztunk, melynek kampós végével a zsákok összekötözött száját meg lehetett ragadni, és a zsákok felett, mintegy 10 cm magasságban belógatott hordóba lehetett emelni a hulladékcsomagot.

9 Egyszerre csak egy zsák kiemelése volt megoldható. Az A14-es medencéből történő hulladék kitermelésekor a műanyag zsákokon kívül hordós hulladékokat is ki kellett emelni, továbbá ebben a medencében a korábban Solymárról származó kútgyűrűket is elhelyezték. Az 1 tonna tömeget meghaladó betonelemek kiemelésére külön munkaprogram készült. Az A13 medence esetében számolni kellett a térkitöltő beton felbontásával is, amely megnehezítette a hulladék visszatermelését. Ezen művelethez le kellett menni a medencébe, és kézi szerszámokkal kellett feltörni a csomagok közötti betont. A munkavégzés során külső levegőellátással rendelkező teljes arcmaszkot használtak a dolgozók. A csomagoktól származó dózisteljesítményt célszerű volt rögtön a kiemelés után megmérni, és a csomagokat az eredmények alapján elkülönítetten gyűjteni. Külön gyűjtőhordóba kerültek a magas gamma-dózissal jellemezhető csomagok, a mérhető gammadózisteljesítményt adók és azok, amelyek nem mutattak érzékelhető aktivitást. Ugyancsak külön konténereket kellett alkalmazni az egyedi hulladékformák gyűjtésére.

10 Hulladékválogatás A visszatermelt hulladékot tartalmazó hordókat a tárolómedence környezetéből gyűjtőhordóban a technológiai épületbe szállítottuk, ahol sort került az egyes csomagok előzetes minősítésére, válogatására, további feldolgozásukra és végső minősítésükre. Az osztályozást az üzemi épületben kialakított, elkülönített helyiségben (konténmentben) lévő válogató fülkében végeztük. A válogatás előtt a hulladékcsomagok béta- és gamma-sugárzó tartalmának gyors, előzetes vizsgálata történt meg. A pontos dokumentálás érdekében a vizsgált hulladékcsomagról fényképfelvétel készült, amely a mérési csomagazonosítót is tartalmazza. A vizsgálóasztalon lévő hulladékcsomagból vattapamacs segítségével egy, a csomagon vágott kis résen keresztül mintát vettünk. A vizsgálat célja az volt, hogy a folyadék szcintillációs (LSC) mérésre minta álljon rendelkezésre a hulladékcsomag belsejéből, annak megállapítására, hogy található-e a csomagban béta-sugárzó trícium, radiokarbon és radiostroncium. Az LSC vizsgálat eredményét mindig meg kellett várni azért, hogy megakadályozzuk a válogatóboksz jelentős elszennyezését. Amennyiben az LSC mérés azt jelezte, hogy a hulladékcsomag jelentős béta-aktivitást tartalmaz, a hulladékcsomag egy elkülönített hordóba került, és a későbbiekben fokozott sugárvédelmi intézkedések mellett dolgoztuk fel azokat. Meghatároztuk a hulladékcsomagok gamma-sugárzó izotóp-összetételét is. Ezen felül vizsgáltuk, hogy tartalmaz-e a csomag alfasugárzó izotópokat. Ennek érdekében az alfasugárzó izotópok mennyiségét közvetetten, a gamma-sugárzó leányelemeik mennyiségéből számoltuk. Amennyiben a számítás alapján alfa-sugárzóval szennyezett csomagot találtunk, akkor azt elkülönítetten kezeltük. Az így szelektíven gyűjtött hulladék akkor került a válogató fülkébe, ha fajtánként összegyűlt db hulladékcsomag. Az előzetes minősítést követően a hulladékcsomagokat a válogatófülkében bontottuk ki. A csomagok tartalmát az alábbi kategóriáknak megfelelően osztályoztuk: sugárforrás tömöríthető hulladék nem tömöríthető hulladék speciális hulladék (pl.: üveg) A válogatás során, amikor valamelyik hulladékfajtát tartalmazó hordó megtelt, azt cseréltük, a benne lévő hulladék pedig a fajtának megfelelően került további feldolgozásra.

11

12 Hulladékfeldolgozás A szétválogatott tömöríthető hulladékokat tartalmazó műanyag zsákokat egy 50 tonna nyomóerejű hidraulikus prés segítségével 200 literes fémhordókba tömörítettük. Ezáltal a tömöríthető hulladékmennyiség térfogatát átlagosan hatodára tudtuk csökkenteni. A tömörítés közben a csomagokból kipréselt vizet egy erre a célra használt hordóban gyűjtöttük, és folyékony radioaktív hulladékként kezeltük a továbbiakban. A medencék kiürítése után azok alján enyhén szennyezett víz- és iszapréteg maradt, melyet hordókba szivattyúztunk. A szennyezett víz egy részét az elhelyező konténerek cementezéséhez használtuk fel. Az összegyűjtött présvíz összesen huszonhét 200 l-es hordót töltött meg. A tömörítést követően a megtelt hordókat a pásztázó gamma-spektrométer forgóasztalára helyezve felvettük a hulladék gammaspektrumát. A mérések alapján a csomagokat három csoportba soroltuk:

13 Az RHFT területén véglegesen elhelyezhető, azaz a hulladékcsomagban az aktivitásérték minden izotópra a megengedett aktivitási korlát alatt van. A végleges elhelyezés vagy az átmeneti tárolás még további megfontolás tárgya. Ezen hordók esetében az aktivitás értéke az aktivitási korlát és annak tízszerese között mozog. Az üzemi épület alagsorában átmeneti tárolásra kerülő hulladékok, ezeknek az aktivitása az aktivitáskorlátot legalább tízszeresen meghaladja. Az üvegtartalmú és egyéb nem tömöríthető hulladékokat minősítést követően fémkonténerekbe helyeztük. A rövid és hosszú élettartamú radionuklidokat tartalmazó hulladékos hordókat külön tároltuk. A feldolgozást követően alapvetően három hulladékcsomag-típus maradt: hordóba, vagy lemezkonténerbe csomagolt hulladék, ami visszakerül a medencékbe elhelyezésre; sugárforrások, amelyeket az üzemi épület pinceszintjén kialakított csöves tárolóban kell átmenetileg elhelyezni; ezek először a forrókamrába kerültek értékelésre és szükség szerinti átcsomagolásra; további kezelést igénylő hulladékok (pl.: biológiai hulladék), melyeknél egyedi feldolgozásra volt szükség.

14 Sugárforrások kezelése A válogatás során a sugárforrásokat külön gyűjtöttük. A sugárforrásokat tartalmazó hordók átválogatásakor elkülönítettük a valódi sugárforrásokat az egyéb csomagolóanyagoktól. Összesen 514 db sugárforrást válogattunk ki a visszatermelt hulladékokból. A védelem nélküli, kis aktivitású sugárforrásokat a hulladékválogatásnál az élettartam, jelleg, nukleárisanyag tartalom alapján elkülönítve gyűjtöttük. A sugárforrásokat az RHFT által használt, megfelelő sugárvédelemmel ellátott konténerekkel szállítottuk a forrófülkéhez, tokozás céljából. A zárt sugárforrásokat a továbbiakban az érvényes Hulladékkezelési Szabályzat szerint kezeltük.

15 Találtunk olyan hordókat, melyekben bebetonozott zárt sugárforrások voltak. Ezeknél a hordó állapotától függően döntöttünk az elhelyezés előtti átcsomagolásról. A nagy (GBq-nél nagyobb aktivitású) és jelentős tömörtelenséget mutató 3 H és 14 C izotópokat tartalmazó források és egyéb hulladékok rozsdamentes konténerbe kerültek, amelyek fedeleit hegesztéssel hermetikusan zártuk le. Az átmeneti tárolásra kerülő forrásokat rozsdamentes, hermetikusan lezárt torpedóba helyeztük (tokoztuk).

16 Átmeneti tárolás Azon hulladékok esetében, amelyeknél a korszerű nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve nem alkalmazható a felszín közeli végleges elhelyezés, fel kellett készülni a hosszú idejű átmeneti tárolásra. Az RHFT hosszú távú üzemeltetésének és a biztonságnövelő intézkedések egy részének megvalósításához elengedhetetlen előfeltétel volt az üzemi épület átalakítása, és az átmeneti tárolók üzembe helyezése, ahol a hosszú felezési idejű és/vagy nagy aktivitású sugárforrások, illetve az ilyen típusú komponenseket tartalmazó radioaktív hulladékok ideiglenes, szelektív tárolása megoldható. Az RHFT területén csak átmenetileg tárolható hulladékcsomagok összesen 21 konténert és 111 darab 200 l-s hordót töltöttek meg. A csak átmenetileg tárolható hulladékok mintegy 50 m 3 -t tettek ki.

17 Az épület pinceterében kialakításra került 20 db 108 mm, 20 db 219 mm és 10 db 48,3 mm átmérőjű csőkút az elhasznált sugárforrások részére, több mint 1000 db 200 l-es fémhordó tárolására alkalmas térrész, valamint a nukleáris anyagok tárolására alkalmas helyiség. A központi átmeneti tároló puffer-tárolóként is szolgálhat, például olyan esetekben, amikor sürgősen kell nagyobb mennyiségű hulladékot fogadni a telephelyen. Az üzemeltető személyzet sugárvédelmét kiépített mérőhálózat is segíti. Mind a pincetérben, mind pedig a földszinten a sugárzás mértékét folyamatosan figyelő detektorok találhatók. Tűz esetén a füstérzékelők automatikusan riasztják a kezelő személyzetet, valamint a váci tűzoltóságot. A tároló automata tűzoltó berendezésekkel van ellátva.

18 Újraelhelyezés A hulladékcsomagoknak az A típusú medencékbe történő visszahelyezése előtt a medencék műszaki állapotának függvényében döntenünk kellett arról, hogy szükséges-e a medencék javítása (pl. szigetelés). A szemrevételezés alapján megállapítottuk, hogy beavatkozásra nincs szükség. A jobb vízszigetelés biztosítása érdekében azonban úgy döntöttünk, hogy a medencék falait bentofix paplannal béleljük ki. A visszahelyezésre kerülő hordókat kettesével acél konténerbe cementeztük, majd ezeket a konténereket a kibélelt cellába helyeztük el. A konténerekben a hordók körüli szabad helyekre nem tömöríthető hulladékot töltöttünk, majd pedig a medencébe történő leengedés után a konténerek közötti térrészt betonnal töltöttük fel. A medencékbe összesen 124 m 3 hulladék került vissza konténerekbe csomagolva. Az üzemi épület pinceszintjén még 59 db hordó vár végleges elhelyezésre, valamint a hulladék átvételi kritériumok alapján véglegesen nem elhelyezhető 157 db hordót és 23 db konténert tárolunk. A fentiek szerint leírt módon az A13, A14 és A11 medencékbe összesen 104 db konténerben került hulladék visszahelyezésre. Az A13 és A14 medencék teljesen megteltek db konténerrel, az A11-be egy sor (8 darab) konténer került.

19 A konténerezett radioaktív hulladékok közötti térrész cementes tömedék anyaggal való kitöltése azért is jelentős, mivel ezáltal lassul a konténerek korróziója, továbbá csökken az üregtérfogat, ami a radioaktív izotópok migrációja szempontjából kedvező. A cementhabarccsal visszatömedékelt medencékre rákerültek a beton fedőpanelek, majd takaróbeton, szigetelő bitumen és újabb takaróbeton réteget hordtunk fel. Az agyagos földtakarás kialakítására a későbbiekben kerül sor, hogy a medencesor egységes takarást kapjon. Valamennyi, a hulladékcsomagokra vonatkozó adatot és információt egy egységes számítógépes adatbázisban rögzítettük. Valamennyi csomag egy új jelölést (számozást) kapott, hordónként jelezve, hogy mely csomagok kerültek elhelyezésre az A típusú tárolómedencékben, illetve melyek hoszszú idejű átmeneti tárolásáról kell gondoskodni az épület pinceszintjén.

20 Értékelés, tapasztalatok A demonstrációs program célja az volt, hogy bebizonyítsa, hogy a medencékből való hulladék visszatermelés során lehetséges a végleges elhelyezés szempontjából kedvezőtlen jellemzőjű hulladékok elkülönítése, és a hulladékok kondicionálásával, tömörítésével felszabadítható a telephely további üzemeltetéséhez szükséges tárolókapacitás. Megállapítható, hogy a demonstrációs program jól elő volt készítve, a műveletek megtervezése, a szükséges eszközök, berendezések beszerzése, biztosítása jól sikerült, gondos előkészítésre utal. Menet közben csak néhány kisebb változtatásra volt szükség. A kialakított infrastruktúra lehetővé tette a tervezett munka biztonságos elvégzését, illetve a környezettől való megfelelő elszigetelést. Az eredmények alapján a műveleteket végzők is gondos munkát végeztek. A hulladék visszatermelés megkezdése előtti feladatok elvégzése (kivételi tervek készítése, szükséges infrastruktúra kiépítése, üzemi épületben a hulladékfogadó kiépítése, tárolótérnél a víz és elektromos betáplálás kiépítése, a kivitelezéshez szükséges gépek, eszközök, berendezések rendelkezésre állása, stb.) megfelelően megtörtént. A visszatermelt hulladékok minősítésével és válogatásával a hosszú élettartamú komponensek nagy részét eltávolítottuk. A rádium 87 %-a, a tórium 100 %-a és az urán több, mint 60 %-a az átmeneti tárolóba került. A négy felnyitott medence közül amelyekben korábban igen rossz térkihasználással helyezték el a hulladékcsomagokat most végleges elhelyezésre szánt hulladékkal kettő telt meg, a másik kettő készen áll a radioaktív hulladékok átmeneti vagy végleges befogadására. Az átmeneti tárolóban lévő és a medencékben elhelyezett hulladékok összes-térfogata kb. 200 m 3. Ez a hulladék mennyiség megfelel három medencében elhelyezhető hulladék térfogatának. A demonstrációs programban felnyitott négy medencéből tehát egy medence térfogata szabadult fel. A négy medencét érintő beavatkozásról megállapítható, hogy a hulladékok visszatermelése még a félig kibetonozott medence esetében is viszonylag egyszerűen megvalósítható volt. A munkavégzés során rendkívüli esemény nem történt.

21 Kollektív dózis (személy µsv) A11 A12 A14 A13 Mért kollektív dózis Kiviteli tervben számított dózis A demonstrációs programban résztvevők sugárterhelése alacsony volt. A sugárvédelmi szempontból legkritikusabb hulladék kiemelési műveletekben résztvevők dózisai nem érték el a tervezett szintet (mely a hatóságilag megengedett dózisterhelés kb. egyharmada volt). A telephelyi sugárvédelmi és környezetellenőrző rendszerek a program során folyamatosan működtek, és semmilyen említésre méltó eltérést nem regisztráltak a normál üzemviteli mérési adatokhoz viszonyítva. Mivel a hulladék feldolgozási műveletek csak ellenőrzötten történhettek, a radioaktív anyag tartalmú közegek (levegő, víz) kibocsátása nem növekedett a normál üzemi tevékenységhez képest, ezért a lakosságot többlet sugárterhelés nem érte. Összefoglalóul megállapíthatjuk, hogy a demonstrációs program sikeres volt, mivel mindkét kitűzött cél szabad térfogat létrehozása további hulladék befogadása érdekében, valamint a hosszú távú biztonság szempontjából kritikus hulladékcsomagok jelentős részének azonosítása, és külön választása megvalósult.

22

23 A program folytatása A biztonságnövelő program folytatását egy újabb biztonsági elemzés alapozta meg. Ennek az elemzésnek a célja, hogy a demonstrációs program tapasztalatai alapján támpontot nyújtson arra vonatkozólag, hogy milyen körű beavatkozással lehet elérni a tároló a mai korszerű követelményeknek megfelelő hosszú távú biztonságát. Az egyes medencékre külön-külön meghatároztuk a rövid távú a medencékből történő hulladék kitermelés során a munkát végzőket érő sugárterhelést és a hosszú távra becsült lakossági dózisokat. A beavatkozás akkor indokolható, ha a munkavégzés nem jár indokolatlanul nagy sugárterheléssel. Az új biztonsági elemzés bázisán elkészült a javaslat az I. és II. medencesorok, azaz 48 db medence vonatkozásában végrehajtandó tevékenységekre. E szerint 24 db medencénél teljes, míg 20 db medencénél részleges hulladék visszatermelést ajánlott végrehajtani. Az átalakítási engedélyezési dokumentáció erre a terjedelemre június végére készült el. Az átalakításhoz az illetékes sugáregészségügyi hatóság 2010 októberében hozzájárult. Az átalakítási engedély és az elkészült kiviteli tervek alapján lehet megkezdeni a biztonságnövelő intézkedések folytatásának előkészítését, majd annak végrehajtását. A biztonságnövelő program kiviteli terveinek elkészítésekor messzemenőkig hasznosítani kell a demonstrációs program tanulságait, és feladatleírásokat ki kell egészíteni a tapasztaltakkal.

24 FELELŐSSÉGGEL BIZTONSÁGGAL GARANCIÁKKAL Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Felelős kiadó: DR. HEGYHÁTI JÓZSEF Ügyvezető igazgató Szerkesztő: DR. ORMAI PÉTER Társasági főmérnök Páskum Nyomda, Szekszárd Fotó: RHK Kft. archív, Madácsi Zoltán Tipográfia: Bátec december

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2007-ben is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2012-ben is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Radioaktív hulladékok és besorolásuk

Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladéknak azokat a radioaktivitást tartalmazó anyagokat tekintjük, amelyek további felhasználásra már nem alkalmasak, illetve amelyek felhasználójának,

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1 SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2003-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a TLÜ502 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja: A folyamat szabályozás célja, hogy a PA Zrt. ellenőrzött zónájában keletkező

Részletesebben

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA Ádámné Sió Tünde, Kassai Zoltán ÉTbI Radioanalitikai Referencia Laboratórium 2015.04.23 Jogszabályi háttér Alapelv: a lakosság az ivóvizek fogyasztása során nem kaphat

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. amely egyrészről: Neve: M E G Á L L A P O D Á S (tervezet) Ügyfél-azonosító szám: --- Radioaktív Korlátolt Felelősségű Társaság. Radioaktív Kezelő Kft. Rövidített cégneve: Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás

Részletesebben

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete:

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: a 11/2010. (III.4.) KHEM rendelet Vajda-Katona Tünde, Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya Vajda-Katona@haea.gov.hu

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN Bujtás T., Ranga T., Vass P., Végh G. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26 Tartalom Bevezetés Radioaktív hulladékok csoportosítása, minősítése A minősítő

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

Dr. Pintér Tamás osztályvezető

Dr. Pintér Tamás osztályvezető Mit kezdjünk az atomreaktorok melléktermékeivel? Folyékony radioaktív hulladékok Dr. Pintér Tamás osztályvezető 2014. október 2. MINT MINDEN TECHNOLÓGIÁNAK, AZ ENERGIA- TERMELÉSNEK IS VAN MELLÉKTERMÉKE

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum ELFT

Részletesebben

Radioaktív hulladékkezelés tervezése

Radioaktív hulladékkezelés tervezése Országos Atomenergia Hivatal 3.8. sz. útmutató Verzió száma: 2. 2005. október Kiadta: Dr. Rónaky József!"#$"%&'"()*+#$+#,-.# Budapest, 2005. október. &"/*#01234"567$686$96,): Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen

Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen Zagyvai Péter 1, Környei József 2, Kocsonya András 1, Földi Anikó 1, Bodor Károly 1, Zagyvai Márton 1 1 2 Izotóp Intézet Kft. MTA Környezetvédelmi Szolgálat 1 Radiojód

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Kedves Olvasó! Az iparilag fejlett világ országaihoz hasonlóan Magyarország is alkalmazza az emberek egészsége, életkörülményeinek javítása érdekében

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Bujtás Tibor Paksi Atomerőmű Zrt. Sugár- és Környezetvédelmi Hajdúszoboszló, 2010. április 27. Történeti áttekintés A Sugárvédelmi (SVO) vezetői: -

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH Definíciók Források: 1996. évi CXVI. törvény //47/2003. ESzCsM// MSz 14344-1 Radioaktív hulladékok: Tovább nem használható, de aktív... Kiégett nukleáris üzemanyag: Reaktorban nem, de azon kívül újrahasznosítható,

Részletesebben

A felelős személy (üzemeltető) feladatai.

A felelős személy (üzemeltető) feladatai. 9027 Győr Toldi u. 8/a tel: 20/9857-890 e-mail: stinner.laszlo@gmail.com www.riaszto-kamera-tuzjelzo.hu Beépített automatikus tűzjelző rendszerek felülvizsgálata és karbantartása. A felelős személy (üzemeltető)

Részletesebben

A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL

A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL A pályamű a SOMOS Alapítvány támogatásával készült A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL Deme Sándor 1, Pázmándi Tamás 1, C. Szabó István 2, Szántó Péter 1 1 MTA Energiatudományi

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Biológiai szennyvíztisztítók

Biológiai szennyvíztisztítók SC típusú Biológiai szennyvíztisztítók tervezése, szállítása, szerelése és üzemeltetése saválló acélból 2-től 20.000 főig Házi szennyvíztisztítók 2-200 fő részére Felhasználható napi 200 litertől 15 m

Részletesebben

Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése

Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése Nádasi Iván IZINTA XL. ELFT. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015.04.21-23 Témavázlat 1. Előzmények

Részletesebben

A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló hulladékátvételi követelményei

A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló hulladékátvételi követelményei A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló hulladékátvételi követelményei Azonosító: PU/0068-004/2011 6573-2/2011 ügyiratszámon jóváhagyta Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi

Részletesebben

TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8

TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8 TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8 TLF005_KIV_V01 Oldal: 2 / 8 1. A folyamat célja KIVONAT a TLF005 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére A folyamat célja a technológiai informatikai rendszereken a meghibásodások

Részletesebben

A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben

A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal safar@haea.gov.hu XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló,

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal Új utak a földtudományban előadássorozat MBFH, Budapest, 212. április 18. Hidrogeológiai giai kutatási módszerek m Bátaapátibantiban Molnár Péter főmérnök Stratégiai és Mérnöki Iroda RHK Kft. A tárolt

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FIB402 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A tűzvédelmi jogszabályokban, követelményekben meghatározott feltételek

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

Bakonyai Hírharang. Szilágyi Domokos: Új kenyér. Mosolyog a nyári dél, az asztalon friss, fehér új kenyér- Honnan van az új kenyér?

Bakonyai Hírharang. Szilágyi Domokos: Új kenyér. Mosolyog a nyári dél, az asztalon friss, fehér új kenyér- Honnan van az új kenyér? Bakonyai Hírharang 2011/6. szám Szilágyi Domokos: Új kenyér Mosolyog a nyári dél, az asztalon friss, fehér új kenyér- Honnan van az új kenyér? Három traktor földet szántott, a vetőgép búzát vetett, felhő

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

Alaprendelet. Módosított rendelet

Alaprendelet. Módosított rendelet Alaprendelet 1. (1) Monostorpályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználónál keletkező települési hulladék, a biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék (azaz a szelektív

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Igazgatói előszó. Kedves Olvasó! Dr. Hegyháti József ügyvezető igazgató. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság

Igazgatói előszó. Kedves Olvasó! Dr. Hegyháti József ügyvezető igazgató. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság Aki többet szeretne tudni... Társaságunk telephelyeiről és tevékenységéről többet is megtudhat az érdeklődő, ha felkeresi internetes honlapunkat (www.rhk.hu), ahonnan érdekes információkat szerezhet a

Részletesebben

Török Bálint, Ballay László, Solymosi József, Pintér István. 2013. Április 24.

Török Bálint, Ballay László, Solymosi József, Pintér István. 2013. Április 24. XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Sugárzásjelző rendszerek telepítése a Magyar Posta Zrt. OLK, valamint NPKK telephelyeire Török Bálint, Ballay László, Solymosi József, Pintér István 2013. Április

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Régi tűzivíz tározók felújítása, belső szigetelése, valamint tájbailleszkedő, kedvező árfekvésű tűzivíz tározók építése

Régi tűzivíz tározók felújítása, belső szigetelése, valamint tájbailleszkedő, kedvező árfekvésű tűzivíz tározók építése Régi tűzivíz tározók felújítása, belső szigetelése, valamint tájbailleszkedő, kedvező árfekvésű tűzivíz tározók építése Kilián Árpád, okleveles villamos mérnök Remater Kft. - ügyvezető igazgató A SICOFOL

Részletesebben

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja Cégünk, a Palota Környezetvédelmi Kft. (ill. veszélyeshulladékok kezelése tekintetében jogelôdjének számító céget

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

A 1973-86 között feltárt velemi kerámia anyag és a vaskeresztesi I-II. tumulus fém tárgyain elvégzett állagmegóvási feladatok szakmai beszámolója

A 1973-86 között feltárt velemi kerámia anyag és a vaskeresztesi I-II. tumulus fém tárgyain elvégzett állagmegóvási feladatok szakmai beszámolója Beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap, Közgyűjtemények Kollégiuma 3560 kódszámú A Savaria Múzeum Őskori Gyűjteménye két legkiemelkedőbb leletegyüttesének preventív állagvédelme című pályázatához Azonosító:

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A hazai vízművek NORM-os felmérése

A hazai vízművek NORM-os felmérése A hazai vízművek NORM-os felmérése Juhász László, Motoc Anna Mária, Ugron Ágota OSSKI Boguslaw Michalik GIG, Katowice Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26 Értelmezés NORM: Naturally Occurring Radioactive

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (2) bekezdés

Részletesebben

Szelektív hulladékgyűjtés

Szelektív hulladékgyűjtés Szelektív hulladékgyűjtés Iskolai bemutató foglalkozás tervezete Készítette: Surányi Tekla PR ügyintéző, ÖKOVÍZ Kft. Osztály: 1-8. osztály Foglalkozás témája: szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati tudnivalói

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. április 10.

30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. április 10. ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről (a 10/2014. (IV. 9.) önkormányzati

Részletesebben

Thermoflex K2. Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5

Thermoflex K2. Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5 Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS KIÉGETT KAZETTÁK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE File név: PAKSII_KHT_19_Radiohull 1/71 File név: PAKSII_KHT_19_Radiohull 2/71 TARTALOMJEGYZÉK 19 RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS KIÉGETT KAZETTÁK

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállítására vonatkozó új fizikai védelmi követelmények

Radioaktív anyagok szállítására vonatkozó új fizikai védelmi követelmények Radioaktív anyagok szállítására vonatkozó új fizikai védelmi követelmények Dr. Katona Tünde OAH ÁNI Radioaktív Anyagok Osztálya 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (R.) az atomenergia alkalmazása körében

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 19/2005. (XI. 15.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. Hulladékok kezelése Mi a hulladék? A 2000. évi XLIII. törvény (Hgtv.) meghatározása, miszerint: A hulladék bármely, a Hgtv. 1.sz. melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag,

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Összecsukható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110013 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110014 Állványmagasság:

Részletesebben

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE Sugárvédelmi Nívódíj pályázat A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE Manga László 1, Nagy Gábor 2 1 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Paks 2 SOMOS Környezetvédelmi

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

H/3883. számú. országgyűlési határozati javaslat. a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról

H/3883. számú. országgyűlési határozati javaslat. a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/3883. számú országgyűlési határozati javaslat a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató Kép beszúrásához kattintson az ikonra Klug Lajos vezérigazgató Az szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Kitekintés a 2013-ban bővítésre kerülő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerre

Részletesebben

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem.

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, osztályvezető 2013. Május 24.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) FELELŐSSÉGEK GYAKORLÓ ORVOS az orvosi sugárterhelés elrendelése a beteg teljeskörű védelme SZEMÉLYZET szakképzettség

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Ikt.sz.: E-3802/2014. Tárgy: hulladékgazdákodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Szentes Városellátó Nonprofit

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 7395-5/2011. Tárgy: Püspökszilágy külterület 043/20 hrsz.-ú

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Radiológiai helyzet Magyarországon a Fukushima-i atomerőmű balesete után

Radiológiai helyzet Magyarországon a Fukushima-i atomerőmű balesete után Radiológiai helyzet Magyarországon a Fukushima-i atomerőmű balesete után Homoki Zsolt 1, Kövendiné Kónyi Júlia 1, Ugron Ágota 1, Fülöp Nándor 1, Szabó Gyula 1, Adamecz Pál 2, Déri Zsolt 3, Jobbágy Benedek

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

BUF SOFT & SILK BALSAM 100ML

BUF SOFT & SILK BALSAM 100ML 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 720-1029 Az anyag/keverék felhasználása : Ápoló szer Szállító Társaság : SEPA UNIO Kft. Rozsa u.

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

A nagy aktivitású leszerelési és üzemviteli hulladékok végleges elhelyezése

A nagy aktivitású leszerelési és üzemviteli hulladékok végleges elhelyezése A nagy aktivitású leszerelési és üzemviteli hulladékok végleges elhelyezése Hózer Zoltán 1, Hordósy Gábor 1, Slonszki Emese 1, Vimi András 1, Tóta Ádám 2 1 Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet,

Részletesebben

Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam

Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam Vázlat Radioaktív hulladék fogalmának, csoportosítási lehetőségeinek, keletkezésének rövid áttekintése Nagy aktivitású radioaktív hulladék kezelése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben