HULLADÉKTÁROLÓ FEJLESZTÉS A HOSSZÚ TÁVÚ BIZTONSÁG TOVÁBBI NÖVELÉSÉVEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HULLADÉKTÁROLÓ FEJLESZTÉS A HOSSZÚ TÁVÚ BIZTONSÁG TOVÁBBI NÖVELÉSÉVEL"

Átírás

1 HULLADÉKTÁROLÓ FEJLESZTÉS A HOSSZÚ TÁVÚ BIZTONSÁG TOVÁBBI NÖVELÉSÉVEL

2 Kedves Olvasó! A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (továbbiakban RHFT) hazánk egyik legfontosabb létesítménye, mivel az egyetlen olyan telephely, amelyik az egész országra kiterjedően nyújtja szolgáltatásait, ahol egyetlen helyen lehet az intézményi eredetű radioaktív hulladékokat biztonságosan elhelyezni, illetve azon hulladékok esetében, melyek nem kerülhetnek itt végleges elhelyezésre hosszú ideig átmenetileg tárolni. Erre a tárolóra azért van szükség, mert a gyógyászatban, az iparban, a mezőgazdaságban, a kutatásban, az oktatásban és a honvédelemben számos természetes és mesterséges radioaktív anyagot használnak melyek jelentős hasznot nyújtanak a társadalomnak ám ezen alkalmazások maradék anyagait biztonságosan el kell helyezni. Az első szállítmány március 1-jén érkezett a telephelyre. A tároló medencék 2005-ben azonban megteltek, az újabb hulladékszállítmányok fogadásához átmenetileg az üzemi épület pinceszintjén kialakított tárolóteret használjuk. A magyarországi intézményekben, a jövőben keletkező radioaktív hulladékok végleges tárolása továbbra is országos érdek, ezért meg kell teremteni a további elhelyezés lehetőségét, miközben el kell végezni a szükséges biztonságnövelő intézkedéseket is. A további üzemeltetés, illetve a majdani lezárás és felügyelet feltételeit ma kell megteremtenünk. A következő évek, évtizedek feladata tehát egy olyan program megvalósítása, melynek eredményeként biztosítható a tároló hosszú idejű zavartalan, megbízható és a hatósági előírásoknak minden tekintetben megfelelő üzemeltetése, illetve a tároló lezárását követően a hosszú távú környezetbiztonság fenntartása. Legújabb kiadványunk arról számol be, hogy az elmúlt három évben miként kerültünk közelebb ezen célkitűzésünk eléréséhez. Mindenkinek jó szívvel ajánlom ezt a kis olvasmányt. Dr. Hegyháti József Ügyvezető igazgató

3 Előkészítés Előzmények Hulladékkitermelés Sugárforrások kezelése Hulladék válogatás Értékelés, tapasztalatok Átmeneti tárolás Hulladékfeldolgozás Újraelhelyezés

4 Előzmények Az RHFT egy felszíni, műszaki megoldásokkal megerősített tároló, ahol a tárolóteret négy területre osztották fel azért, hogy az eltérő hulladékfajtákat külön-külön helyezhessék el. A szilárd vagy szilárdított hulladékok elhelyezésére vasbeton medencék (A-típusú) szolgálnak. A 48 db, egyenként 70 m 3 -es vasbeton medence két sorban épült. Később bővítésként még további 12 db 70 m 3 -es és 6 db 140 m 3 - es medence létesült. Kezdetben a hulladékokat műanyag zsákokban, fémkannákban vagy ritkábban fémhordókban helyezték el tól csak fémhordóban helyeztek el hulladékot. A medencék egy részét egyáltalán nem, más részét részben vagy egészben a helyszínen betonhabarccsal töltötték ki július 1-től az üzemeltetési feladatok és a kezelői jog az ÁNTSZ-től a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társasághoz került. A Társaság egyik első feladataként egy elemző tanulmányt készített a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges magyarországi elhelyezésének lehetséges stratégiai változatairól. Az elfogadott előterjesztés alapján kezdődött meg az a szisztematikus munka, ami a tároló korszerűsítését, biztonságnövelését és további elhelyezési kapacitás biztosítását célozta.

5 A korábban elvégzett biztonsági elemzések egyértelműen rávilágítottak arra a tényre, hogy a tároló hosszú távú (az intézményes ellenőrzést követő) biztonságának garantálása érdekében további intézkedésekre van szükség. Az RHFT eddigi üzemeltetése problémamentes, a környezeti biztonság pedig a hatósági elvárásoknak megfelelő volt. A mesterséges korlátok távoli jövőbeli tönkremenetelét követően azonban bizonyos szándékolatlan emberi tevékenységek következtében a jelenlegi sugárvédelmi normáknak megfelelő követelmények nem feltétlenül teljesülnek. Emiatt beavatkozással kell biztosítani az 1000 és év közötti időszakban feltételezetten a telephely környezetében élő generációk megfelelő sugárvédelmét. A beavatkozásra célszerű jelenleg felkészülni és azt a közeli jövőben végrehajtani, mivel a tevékenység során a hulladékformák épsége még fennáll és támaszkodni lehet a jelenlegi üzemeltetők tapasztalataira is. Az RHFT biztonsági értékelését megalapozó vizsgálatok keretében 2000 márciusában sor került az RHFT eredeti kiépítésekor megépült, feltöltött, lezárt és ideiglenesen földtakarással lefedett tároló medencék közül az A5 és A6 feltárására. Az itt szerzett tapasztalatok megerősítik, hogy a medencék állapota alapján megfogalmazható volt egy olyan program, amely a medencékből a hulladékokat kiemelve, tömörítve és újracsomagolva nemcsak az elhelyezés hosszú távú biztonságát növelné, hanem jelentős tároló térfogatot is felszabadítana. A feltárás során jelentős mennyiségű olyan információ halmozódott fel (sugárzási viszonyok, hulladékcsomagok állapota, stb.), melyek nagyon jól hasznosíthatók a biztonságnövelő beavatkozás tervezése során. A kellő tapasztalatok megszerzése érdekében született az a döntés, hogy egy nagyobb léptékű beavatkozás elvégzése előtt célszerű egy ún. demonstrációs programot végrehajtani. Az itt szerzett tapasztalatok birtokában azután a szükséges módosításokat követően végezhetők el a további beavatkozások. A két jövőbeli feladat nevezetesen további elhelyezési térfogat biztosítása és a biztonság növelése összekapcsolható. A telephelyen nagyobb mennyiségű hulladék úgy is elhelyezhető, hogy újabb tárolókapacitást nem építünk ki, hanem a meglévő tárolótereket hatékonyabban használjuk ki. A hulladék átválogatásával, újracsomagolásával és rendezettebb újra elhelyezésével növelhető a hulladék stabilitása, a mérnöki rendszer időállékonysága, ugyanakkor jelentős tárolókapacitás szabadítható fel a létező térfogatokon belül.

6 Előkészítés A biztonságnövelő intézkedések megkezdésének fontos feltétele, hogy a telephelyen rendelkezésre álljanak a szükséges műszaki feltételek és hatósági engedélyek. A hatósági engedélyt megalapozó munkák során elvégeztük a tervezett beavatkozás környezeti elemekre gyakorolt hatásainak vizsgálatát. Részletesen elemeztük a program folyamán tervezett feladatokat, műveleteket, eljárásokat. Az eredmények minden esetben arra vezettek, hogy a sugárvédelmi szabályok betartásával a személyzetet érő sugárterhelés jelentős tartalékkal a megengedett korlátok alatt tartható. Az RHFT biztonságnövelő programjának műszaki előkészítéséhez igénybe vettük a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Műszaki Együttműködési Programja keretében nyújtott segítséget is. Ennek keretében jutottunk egy válogatófülkéhez, mely elengedhetetlen a visszatermelt hulladékcsomagok tartalmának átválogatásához. A hulladék visszanyerési műveletek csak akkor kezdődhettek meg, amikor rendelkezésre álltak a visszanyert hulladékok kezelésére és tárolására szolgáló technológiák és helyiségek. A feladat több ütemben kerül végrehajtásra. A teljes program első lépése egy négy medencére kiterjedő demonstrációs fázis. A program végrehajtásával biztosítani lehet azt, hogy a hulladék visszatermelés minden egyes részletét kellően leteszteljük mielőtt hozzákezdenénk a teljes helyreállítási program megvalósításához. Ezzel pontosan meghatározhatók a költségek, a további hulladék elhelyezési kapacitások rövid- és középtávon, illetve az időbeli ütemezések. A demonstrációs program eredményei alapján lehet majd véglegesíteni az alkalmazandó eljárásrendeket és visszatermelési követelményeket. A demonstrációs program keretében a korábban elhelyezett hulladékcsomagok visszanyerése, minősítése, a biztonsági elemzés alapján kritikusnak ítélt izotópokat tartalmazó csomagok átmeneti tárolóba helyezése, az egyéb hulladékcsomagok lehetséges tömörítése és az ellenőrzött szükség szerint javított medencékbe történő visszatemetése a cél. A beavatkozás eredményeként olyan mértékben nőhet az RHFT hosszú távú biztonsága, amely megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak és a nemzetközi ajánlásoknak. A térfogat felszabadítás pedig a tervek szerint annyi szabad helyet eredményezhet, amely még hosszú ideig biztosítja az intézményi hulladékok zökkenőmentes elhelyezését a telephelyen. A demonstrációra kiválasztott medencék közül háromban a hulladékot tartalmazó csomagok közti teret nem betonozták ki (azaz, nem visszatömedékelt medencék), míg a negyedikben a hulladékcsomagok közti tereket részben kibetonozták. A felnyitásra kijelölt első 2 db cella felett egy 10x7x4 m méretű fóliasátrat állítottunk fel, mely fölé egy további, nagyobb sátor került. A munkavégzés környezeti feltételeit a belső sátoron belül kellett létrehozni. A belső sátor közvetlenül két megnyitandó cella fölé került elhelyezésre. A belső sátorhoz csatlakozott egy konténer-légzsilip a személyzet közlekedésére, öltözésére. Egy másik hasonló méretű konténer biztosította a hulladékcsomagok ki- és beszállítását. A belső sátor szellőzését adó szellőző központ egy harmadik konténerben

7 került elhelyezésre. A kettős sátorból a levegő csak szűrést és ellenőrzést követően juthatott ki. A biztonságnövelő intézkedések megkezdésének fontos feltétele volt, hogy a telephelyen rendelkezésre álljanak az alábbi berendezések: Válogatófülke a medencékből visszaszedett hulladékcsomagok átválogatásának elvégzéséhez. Hulladéktömörítő prés a hulladékcsomagok újra feldolgozásához, a hordóba helyezett hulladékok térfogatának csökkentéséhez. Forró fülke az üzemi épületen belül, az elhasznált sugárforrások kondicionálására (a nyitottá vált források újra tokozása, több forrás egy torpedóba történő behelyezése, a visszanyerhetőség biztosítása érdekében egységes torpedók alkalmazása). A forró fülkében lehetővé válik a medencékből kiszedett hulladék átválogatásakor kikerülő nagyobb aktivitású elhasznált sugárforrások biztonságos kezelése, átcsomagolása. A felsorolt eszközök beszerzése megtörtént, azok üzembe helyezése időben befejeződött. A hulladék-visszatermelés és -feldolgozás megkezdéséhez átalakítási engedélyre volt szükség, amit az illetékes hatóság 2006 elején adott ki. A demonstrációs program végrehajtását egy hazai szakintézetekből szerveződött konzorcium végezte, melynek munkáját a telephely személyzete segítette. A medence feltárás, a hulladék-feldolgozás sugárvédelmi szakmai felügyeletére (szuperkontrolljára), a biztonságnövelő intézkedések szakmai támogatására, a felmerülő problémák megoldásában való szakértői közreműködésre szaktanácsadóként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete kapott megbízást. A szükséges előkészületeket követően 2007 áprilisában megkezdődött a demonstrációs fázis végrehajtása és 2009 őszén zárult.

8 Hulladék kitermelés Az A11-A14 tárlócellákhoz való hozzáférés biztosításához el kellett távolítani a fölöttük elhelyezkedő ideiglenes földtakarást, és a cellák födémpaneljeit borító lejt- és takaróbeton réteget. A földtakarást önálló depóniába rendezték az ellenőrzött zónán belül. A medencenyitással párhuzamosan számos sugárvédelmi célú mérés is történt: az eltávolított föld víztartalmának trícium aktivitáskoncentrációját két rétegben mértük; felvettük a dózistérképet a takaróbeton eltávolítása előtt, illetve után; gázmintát vettünk a négy medencéből; elvégeztük a gázminták mennyiségi és minőségi analízisét (gázösszetétel, trícium, radiokarbon aktivitásmérés, stabil izotóparány mérés); elvégeztük a sátor alatti levegő páratartalmának trícium aktivitáskoncentráció mérését három ponton, illetve az átadó konténerben, valamint egy külső referenciaponton a sátoron kívül; hordozható gamma-detektorral spektrumokat vettünk fel a dózisméréssel forrópontként azonosított helyeken (a födémpanel eltávolítása előtt). Ezen mérések alapján lehetett pontosítani a szükséges sugárvédelmi intézkedéseket (pl. a szellőzés mértékének meghatározását). A fedőlapok leemelése előtt a belső sátorban a hordók kiemelési helyére, egy jól dekontaminálható rozsdamentes lemezt helyeztünk el. A hulladékcsomagok kitermelése során folyamatosan mértük a zsákok felületi dózisteljesítményét. A munkavégzés egyik legnagyobb figyelmet igénylő eleme az egyes hulladékcsomagok lehetőleg sérülésmentesen történő kiemelése a medencékből. A hulladékok viszszatermelése először a kiviteli tervben szereplő módon, egy terheléselosztó talppal felszerelt létra segítségével történt, melyet lehetőségekhez képest stabilan helyeztek el a cellában. A személyzet egy erre kijelölt tagja megfelelő védőruhában lemászott a létrán a medencébe, hogy a zsákot a darura függesztett hordóba emelje. A későbbiekben radikálisan sikerült csökkenteni a személyzet közvetlen hulladékos zsákokkal való érintkezésének lehetőségét, ami sugárvédelmi szempontból volt előnyös. Ehhez egy 6 m-es rudat alkalmaztunk, melynek kampós végével a zsákok összekötözött száját meg lehetett ragadni, és a zsákok felett, mintegy 10 cm magasságban belógatott hordóba lehetett emelni a hulladékcsomagot.

9 Egyszerre csak egy zsák kiemelése volt megoldható. Az A14-es medencéből történő hulladék kitermelésekor a műanyag zsákokon kívül hordós hulladékokat is ki kellett emelni, továbbá ebben a medencében a korábban Solymárról származó kútgyűrűket is elhelyezték. Az 1 tonna tömeget meghaladó betonelemek kiemelésére külön munkaprogram készült. Az A13 medence esetében számolni kellett a térkitöltő beton felbontásával is, amely megnehezítette a hulladék visszatermelését. Ezen művelethez le kellett menni a medencébe, és kézi szerszámokkal kellett feltörni a csomagok közötti betont. A munkavégzés során külső levegőellátással rendelkező teljes arcmaszkot használtak a dolgozók. A csomagoktól származó dózisteljesítményt célszerű volt rögtön a kiemelés után megmérni, és a csomagokat az eredmények alapján elkülönítetten gyűjteni. Külön gyűjtőhordóba kerültek a magas gamma-dózissal jellemezhető csomagok, a mérhető gammadózisteljesítményt adók és azok, amelyek nem mutattak érzékelhető aktivitást. Ugyancsak külön konténereket kellett alkalmazni az egyedi hulladékformák gyűjtésére.

10 Hulladékválogatás A visszatermelt hulladékot tartalmazó hordókat a tárolómedence környezetéből gyűjtőhordóban a technológiai épületbe szállítottuk, ahol sort került az egyes csomagok előzetes minősítésére, válogatására, további feldolgozásukra és végső minősítésükre. Az osztályozást az üzemi épületben kialakított, elkülönített helyiségben (konténmentben) lévő válogató fülkében végeztük. A válogatás előtt a hulladékcsomagok béta- és gamma-sugárzó tartalmának gyors, előzetes vizsgálata történt meg. A pontos dokumentálás érdekében a vizsgált hulladékcsomagról fényképfelvétel készült, amely a mérési csomagazonosítót is tartalmazza. A vizsgálóasztalon lévő hulladékcsomagból vattapamacs segítségével egy, a csomagon vágott kis résen keresztül mintát vettünk. A vizsgálat célja az volt, hogy a folyadék szcintillációs (LSC) mérésre minta álljon rendelkezésre a hulladékcsomag belsejéből, annak megállapítására, hogy található-e a csomagban béta-sugárzó trícium, radiokarbon és radiostroncium. Az LSC vizsgálat eredményét mindig meg kellett várni azért, hogy megakadályozzuk a válogatóboksz jelentős elszennyezését. Amennyiben az LSC mérés azt jelezte, hogy a hulladékcsomag jelentős béta-aktivitást tartalmaz, a hulladékcsomag egy elkülönített hordóba került, és a későbbiekben fokozott sugárvédelmi intézkedések mellett dolgoztuk fel azokat. Meghatároztuk a hulladékcsomagok gamma-sugárzó izotóp-összetételét is. Ezen felül vizsgáltuk, hogy tartalmaz-e a csomag alfasugárzó izotópokat. Ennek érdekében az alfasugárzó izotópok mennyiségét közvetetten, a gamma-sugárzó leányelemeik mennyiségéből számoltuk. Amennyiben a számítás alapján alfa-sugárzóval szennyezett csomagot találtunk, akkor azt elkülönítetten kezeltük. Az így szelektíven gyűjtött hulladék akkor került a válogató fülkébe, ha fajtánként összegyűlt db hulladékcsomag. Az előzetes minősítést követően a hulladékcsomagokat a válogatófülkében bontottuk ki. A csomagok tartalmát az alábbi kategóriáknak megfelelően osztályoztuk: sugárforrás tömöríthető hulladék nem tömöríthető hulladék speciális hulladék (pl.: üveg) A válogatás során, amikor valamelyik hulladékfajtát tartalmazó hordó megtelt, azt cseréltük, a benne lévő hulladék pedig a fajtának megfelelően került további feldolgozásra.

11

12 Hulladékfeldolgozás A szétválogatott tömöríthető hulladékokat tartalmazó műanyag zsákokat egy 50 tonna nyomóerejű hidraulikus prés segítségével 200 literes fémhordókba tömörítettük. Ezáltal a tömöríthető hulladékmennyiség térfogatát átlagosan hatodára tudtuk csökkenteni. A tömörítés közben a csomagokból kipréselt vizet egy erre a célra használt hordóban gyűjtöttük, és folyékony radioaktív hulladékként kezeltük a továbbiakban. A medencék kiürítése után azok alján enyhén szennyezett víz- és iszapréteg maradt, melyet hordókba szivattyúztunk. A szennyezett víz egy részét az elhelyező konténerek cementezéséhez használtuk fel. Az összegyűjtött présvíz összesen huszonhét 200 l-es hordót töltött meg. A tömörítést követően a megtelt hordókat a pásztázó gamma-spektrométer forgóasztalára helyezve felvettük a hulladék gammaspektrumát. A mérések alapján a csomagokat három csoportba soroltuk:

13 Az RHFT területén véglegesen elhelyezhető, azaz a hulladékcsomagban az aktivitásérték minden izotópra a megengedett aktivitási korlát alatt van. A végleges elhelyezés vagy az átmeneti tárolás még további megfontolás tárgya. Ezen hordók esetében az aktivitás értéke az aktivitási korlát és annak tízszerese között mozog. Az üzemi épület alagsorában átmeneti tárolásra kerülő hulladékok, ezeknek az aktivitása az aktivitáskorlátot legalább tízszeresen meghaladja. Az üvegtartalmú és egyéb nem tömöríthető hulladékokat minősítést követően fémkonténerekbe helyeztük. A rövid és hosszú élettartamú radionuklidokat tartalmazó hulladékos hordókat külön tároltuk. A feldolgozást követően alapvetően három hulladékcsomag-típus maradt: hordóba, vagy lemezkonténerbe csomagolt hulladék, ami visszakerül a medencékbe elhelyezésre; sugárforrások, amelyeket az üzemi épület pinceszintjén kialakított csöves tárolóban kell átmenetileg elhelyezni; ezek először a forrókamrába kerültek értékelésre és szükség szerinti átcsomagolásra; további kezelést igénylő hulladékok (pl.: biológiai hulladék), melyeknél egyedi feldolgozásra volt szükség.

14 Sugárforrások kezelése A válogatás során a sugárforrásokat külön gyűjtöttük. A sugárforrásokat tartalmazó hordók átválogatásakor elkülönítettük a valódi sugárforrásokat az egyéb csomagolóanyagoktól. Összesen 514 db sugárforrást válogattunk ki a visszatermelt hulladékokból. A védelem nélküli, kis aktivitású sugárforrásokat a hulladékválogatásnál az élettartam, jelleg, nukleárisanyag tartalom alapján elkülönítve gyűjtöttük. A sugárforrásokat az RHFT által használt, megfelelő sugárvédelemmel ellátott konténerekkel szállítottuk a forrófülkéhez, tokozás céljából. A zárt sugárforrásokat a továbbiakban az érvényes Hulladékkezelési Szabályzat szerint kezeltük.

15 Találtunk olyan hordókat, melyekben bebetonozott zárt sugárforrások voltak. Ezeknél a hordó állapotától függően döntöttünk az elhelyezés előtti átcsomagolásról. A nagy (GBq-nél nagyobb aktivitású) és jelentős tömörtelenséget mutató 3 H és 14 C izotópokat tartalmazó források és egyéb hulladékok rozsdamentes konténerbe kerültek, amelyek fedeleit hegesztéssel hermetikusan zártuk le. Az átmeneti tárolásra kerülő forrásokat rozsdamentes, hermetikusan lezárt torpedóba helyeztük (tokoztuk).

16 Átmeneti tárolás Azon hulladékok esetében, amelyeknél a korszerű nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve nem alkalmazható a felszín közeli végleges elhelyezés, fel kellett készülni a hosszú idejű átmeneti tárolásra. Az RHFT hosszú távú üzemeltetésének és a biztonságnövelő intézkedések egy részének megvalósításához elengedhetetlen előfeltétel volt az üzemi épület átalakítása, és az átmeneti tárolók üzembe helyezése, ahol a hosszú felezési idejű és/vagy nagy aktivitású sugárforrások, illetve az ilyen típusú komponenseket tartalmazó radioaktív hulladékok ideiglenes, szelektív tárolása megoldható. Az RHFT területén csak átmenetileg tárolható hulladékcsomagok összesen 21 konténert és 111 darab 200 l-s hordót töltöttek meg. A csak átmenetileg tárolható hulladékok mintegy 50 m 3 -t tettek ki.

17 Az épület pinceterében kialakításra került 20 db 108 mm, 20 db 219 mm és 10 db 48,3 mm átmérőjű csőkút az elhasznált sugárforrások részére, több mint 1000 db 200 l-es fémhordó tárolására alkalmas térrész, valamint a nukleáris anyagok tárolására alkalmas helyiség. A központi átmeneti tároló puffer-tárolóként is szolgálhat, például olyan esetekben, amikor sürgősen kell nagyobb mennyiségű hulladékot fogadni a telephelyen. Az üzemeltető személyzet sugárvédelmét kiépített mérőhálózat is segíti. Mind a pincetérben, mind pedig a földszinten a sugárzás mértékét folyamatosan figyelő detektorok találhatók. Tűz esetén a füstérzékelők automatikusan riasztják a kezelő személyzetet, valamint a váci tűzoltóságot. A tároló automata tűzoltó berendezésekkel van ellátva.

18 Újraelhelyezés A hulladékcsomagoknak az A típusú medencékbe történő visszahelyezése előtt a medencék műszaki állapotának függvényében döntenünk kellett arról, hogy szükséges-e a medencék javítása (pl. szigetelés). A szemrevételezés alapján megállapítottuk, hogy beavatkozásra nincs szükség. A jobb vízszigetelés biztosítása érdekében azonban úgy döntöttünk, hogy a medencék falait bentofix paplannal béleljük ki. A visszahelyezésre kerülő hordókat kettesével acél konténerbe cementeztük, majd ezeket a konténereket a kibélelt cellába helyeztük el. A konténerekben a hordók körüli szabad helyekre nem tömöríthető hulladékot töltöttünk, majd pedig a medencébe történő leengedés után a konténerek közötti térrészt betonnal töltöttük fel. A medencékbe összesen 124 m 3 hulladék került vissza konténerekbe csomagolva. Az üzemi épület pinceszintjén még 59 db hordó vár végleges elhelyezésre, valamint a hulladék átvételi kritériumok alapján véglegesen nem elhelyezhető 157 db hordót és 23 db konténert tárolunk. A fentiek szerint leírt módon az A13, A14 és A11 medencékbe összesen 104 db konténerben került hulladék visszahelyezésre. Az A13 és A14 medencék teljesen megteltek db konténerrel, az A11-be egy sor (8 darab) konténer került.

19 A konténerezett radioaktív hulladékok közötti térrész cementes tömedék anyaggal való kitöltése azért is jelentős, mivel ezáltal lassul a konténerek korróziója, továbbá csökken az üregtérfogat, ami a radioaktív izotópok migrációja szempontjából kedvező. A cementhabarccsal visszatömedékelt medencékre rákerültek a beton fedőpanelek, majd takaróbeton, szigetelő bitumen és újabb takaróbeton réteget hordtunk fel. Az agyagos földtakarás kialakítására a későbbiekben kerül sor, hogy a medencesor egységes takarást kapjon. Valamennyi, a hulladékcsomagokra vonatkozó adatot és információt egy egységes számítógépes adatbázisban rögzítettük. Valamennyi csomag egy új jelölést (számozást) kapott, hordónként jelezve, hogy mely csomagok kerültek elhelyezésre az A típusú tárolómedencékben, illetve melyek hoszszú idejű átmeneti tárolásáról kell gondoskodni az épület pinceszintjén.

20 Értékelés, tapasztalatok A demonstrációs program célja az volt, hogy bebizonyítsa, hogy a medencékből való hulladék visszatermelés során lehetséges a végleges elhelyezés szempontjából kedvezőtlen jellemzőjű hulladékok elkülönítése, és a hulladékok kondicionálásával, tömörítésével felszabadítható a telephely további üzemeltetéséhez szükséges tárolókapacitás. Megállapítható, hogy a demonstrációs program jól elő volt készítve, a műveletek megtervezése, a szükséges eszközök, berendezések beszerzése, biztosítása jól sikerült, gondos előkészítésre utal. Menet közben csak néhány kisebb változtatásra volt szükség. A kialakított infrastruktúra lehetővé tette a tervezett munka biztonságos elvégzését, illetve a környezettől való megfelelő elszigetelést. Az eredmények alapján a műveleteket végzők is gondos munkát végeztek. A hulladék visszatermelés megkezdése előtti feladatok elvégzése (kivételi tervek készítése, szükséges infrastruktúra kiépítése, üzemi épületben a hulladékfogadó kiépítése, tárolótérnél a víz és elektromos betáplálás kiépítése, a kivitelezéshez szükséges gépek, eszközök, berendezések rendelkezésre állása, stb.) megfelelően megtörtént. A visszatermelt hulladékok minősítésével és válogatásával a hosszú élettartamú komponensek nagy részét eltávolítottuk. A rádium 87 %-a, a tórium 100 %-a és az urán több, mint 60 %-a az átmeneti tárolóba került. A négy felnyitott medence közül amelyekben korábban igen rossz térkihasználással helyezték el a hulladékcsomagokat most végleges elhelyezésre szánt hulladékkal kettő telt meg, a másik kettő készen áll a radioaktív hulladékok átmeneti vagy végleges befogadására. Az átmeneti tárolóban lévő és a medencékben elhelyezett hulladékok összes-térfogata kb. 200 m 3. Ez a hulladék mennyiség megfelel három medencében elhelyezhető hulladék térfogatának. A demonstrációs programban felnyitott négy medencéből tehát egy medence térfogata szabadult fel. A négy medencét érintő beavatkozásról megállapítható, hogy a hulladékok visszatermelése még a félig kibetonozott medence esetében is viszonylag egyszerűen megvalósítható volt. A munkavégzés során rendkívüli esemény nem történt.

21 Kollektív dózis (személy µsv) A11 A12 A14 A13 Mért kollektív dózis Kiviteli tervben számított dózis A demonstrációs programban résztvevők sugárterhelése alacsony volt. A sugárvédelmi szempontból legkritikusabb hulladék kiemelési műveletekben résztvevők dózisai nem érték el a tervezett szintet (mely a hatóságilag megengedett dózisterhelés kb. egyharmada volt). A telephelyi sugárvédelmi és környezetellenőrző rendszerek a program során folyamatosan működtek, és semmilyen említésre méltó eltérést nem regisztráltak a normál üzemviteli mérési adatokhoz viszonyítva. Mivel a hulladék feldolgozási műveletek csak ellenőrzötten történhettek, a radioaktív anyag tartalmú közegek (levegő, víz) kibocsátása nem növekedett a normál üzemi tevékenységhez képest, ezért a lakosságot többlet sugárterhelés nem érte. Összefoglalóul megállapíthatjuk, hogy a demonstrációs program sikeres volt, mivel mindkét kitűzött cél szabad térfogat létrehozása további hulladék befogadása érdekében, valamint a hosszú távú biztonság szempontjából kritikus hulladékcsomagok jelentős részének azonosítása, és külön választása megvalósult.

22

23 A program folytatása A biztonságnövelő program folytatását egy újabb biztonsági elemzés alapozta meg. Ennek az elemzésnek a célja, hogy a demonstrációs program tapasztalatai alapján támpontot nyújtson arra vonatkozólag, hogy milyen körű beavatkozással lehet elérni a tároló a mai korszerű követelményeknek megfelelő hosszú távú biztonságát. Az egyes medencékre külön-külön meghatároztuk a rövid távú a medencékből történő hulladék kitermelés során a munkát végzőket érő sugárterhelést és a hosszú távra becsült lakossági dózisokat. A beavatkozás akkor indokolható, ha a munkavégzés nem jár indokolatlanul nagy sugárterheléssel. Az új biztonsági elemzés bázisán elkészült a javaslat az I. és II. medencesorok, azaz 48 db medence vonatkozásában végrehajtandó tevékenységekre. E szerint 24 db medencénél teljes, míg 20 db medencénél részleges hulladék visszatermelést ajánlott végrehajtani. Az átalakítási engedélyezési dokumentáció erre a terjedelemre június végére készült el. Az átalakításhoz az illetékes sugáregészségügyi hatóság 2010 októberében hozzájárult. Az átalakítási engedély és az elkészült kiviteli tervek alapján lehet megkezdeni a biztonságnövelő intézkedések folytatásának előkészítését, majd annak végrehajtását. A biztonságnövelő program kiviteli terveinek elkészítésekor messzemenőkig hasznosítani kell a demonstrációs program tanulságait, és feladatleírásokat ki kell egészíteni a tapasztaltakkal.

24 FELELŐSSÉGGEL BIZTONSÁGGAL GARANCIÁKKAL Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Felelős kiadó: DR. HEGYHÁTI JÓZSEF Ügyvezető igazgató Szerkesztő: DR. ORMAI PÉTER Társasági főmérnök Páskum Nyomda, Szekszárd Fotó: RHK Kft. archív, Madácsi Zoltán Tipográfia: Bátec december

Intézményi radioaktív hulladékok tárolása és elhelyezése

Intézményi radioaktív hulladékok tárolása és elhelyezése Intézményi radioaktív hulladékok tárolása és elhelyezése Hosszú távon is biztonságosan Kedves Olvasó! Magyarországon a radioaktív hulladékok begyûjtését 1960-ban kezdték meg. A tevékenység törvényi hátterét

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére)

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Sebestyén Zsolt Nukleáris biztonsági felügyelő 1 Tartalom 1. Feladat forrása 2. VLLW kategória indokoltsága 3. Az osztályozás hazai

Részletesebben

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása Eleso Denis Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Kiss Ádám Egyetemi tanár A radioaktív anyag a természetben előforduló

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Lajos Máté lajos.mate@osski.hu OSSKI Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 13. Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről Kötelező adatkezelés A közmeghallgatásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Az atomenergia felhasználása közben sugárzó, radioizotóppal különböző mértékben szennyezett hulladék anyagok maradnak vissza, amelyek biztonságos kezelésére, tárolására

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

Az RHFT múltja, jelene és jövője

Az RHFT múltja, jelene és jövője Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Felelősséggel Biztonsággal - Garanciákkal www.rhk.hu Az RHFT múltja, jelene és jövője a 2013. december 02-án bekövetkezett esemény tükrében XL. Sugárvédelmi

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1 SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2003-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Nagy aktivitású hulladék: 240 m 3 /év Európai Unióban keletkezı radioaktív hulladékok

Részletesebben

KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE Készítette: KOCSIS ERIKA Témavezető: Prof. Kiss Ádám 2015. 01. 29. Célkitűzés A radioaktív hulladékok kezelésének és kategorizálásának

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Közérthető összefoglaló a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Bevezetés A világ iparilag fejlett országaihoz hasonlóan a nukleáris technológiát Magyarországon

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

Radioaktív. Hulladékokat. Feldolgozó. és Tároló Kft.

Radioaktív. Hulladékokat. Feldolgozó. és Tároló Kft. Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló Kft. Tisztelt Olvasó! Az intézményi radioaktív hulladékok kezelését és tárolását végző RHFT - jelen szakmai kiadványunk tárgya társaságunk megalakulásakor került

Részletesebben

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. FSU204_KIV_V02 Oldal: 1 / 7 Kivonat az FSU204 Sugárveszélyes tevékenységek felügyelete folyamatról FSU204_KIV_V02 Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója Kiégett KKÁT Kazetták Átmeneti Tárolója KIÉGETT KAZETTÁK ÁTMENETI TÁROLÓJA Az atomerőmű szomszédságában álló Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) fontos feladatot lát el: ide kerülnek a Paksi Atomerőműben

Részletesebben

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete:

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: a 11/2010. (III.4.) KHEM rendelet Vajda-Katona Tünde, Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya Vajda-Katona@haea.gov.hu

Részletesebben

Radioaktív hulladékok és besorolásuk

Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladéknak azokat a radioaktivitást tartalmazó anyagokat tekintjük, amelyek további felhasználásra már nem alkalmasak, illetve amelyek felhasználójának,

Részletesebben

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA Ádámné Sió Tünde, Kassai Zoltán ÉTbI Radioanalitikai Referencia Laboratórium 2015.04.23 Jogszabályi háttér Alapelv: a lakosság az ivóvizek fogyasztása során nem kaphat

Részletesebben

FSU203_KIV_V01 Oldal: 1 / 5

FSU203_KIV_V01 Oldal: 1 / 5 FSU203_KIV_V01 Oldal: 1 / 5 FSU203_KIV_V01 Oldal: 2 / 5 KIVONAT az FSU203 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A sugárzási viszonyok felügyeletének célja az atomerőmű technológiai

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN Bujtás T., Ranga T., Vass P., Végh G. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26 Tartalom Bevezetés Radioaktív hulladékok csoportosítása, minősítése A minősítő

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ Nagy Gábor 1, Zsille Ottó 1, Csurgai József 1, Pintér István 1, Bujtás Tibor 2, Bacskó Gábor 3, Nős Bálint 3, Kerekes Andor 4, Solymosi József 1 1 SOMOS Kft., Budapest 2 Sugár- és Környezetvédelmi Főosztály,

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MAGYARORSZÁGI KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MAGYARORSZÁGI KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE Bevezetés 518 RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MAGYARORSZÁGI KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE Az atomenergia alkalmazása során keletkező radioaktív hulladékok kezelése Magyarországon is élettartamuktól és aktivitásuktól függően

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2007-ben is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok.

Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok. Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok. Dr. Kóbor József,biofizikus, klinikai fizikus, PTE Sugárvédelmi Szolgálat

Részletesebben

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése Janovics R. 1, Bihari Á. 1, Major Z. 1, Molnár M. 1, Mogyorósi M. 1, Palcsu L. 1, Papp L. 1, Veres

Részletesebben

TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a TLÜ502 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja: A folyamat szabályozás célja, hogy a PA Zrt. ellenőrzött zónájában keletkező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. május 16-i ülésére Iktató szám: Sz-308/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Használtolaj-gyűjtő

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24. Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből Pécsi Zsolt Paks, 2011. november 24. Jövőképünk, környezetpolitikánk A Paksi Atomerőmű az elkövetkezendő évekre célul tűzte ki, hogy az erőműben a nukleáris

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, a 240/1997.(XII.18.) Korm. rendelet, valamint 2414/1997.(XII.17.)

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum ELFT

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2012-ben is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Sugárbiztonságot növelő műszaki megoldások a Paksi Atomerőmű Zrt. Sugárfizikai Laboratóriumában

Sugárbiztonságot növelő műszaki megoldások a Paksi Atomerőmű Zrt. Sugárfizikai Laboratóriumában XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2012. április 24-26. Hajdúszoboszló Sugárbiztonságot növelő műszaki megoldások a Paksi Atomerőmű Zrt. Sugárfizikai Laboratóriumában Készítette: Orbán Mihály

Részletesebben

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH Definíciók Források: 1996. évi CXVI. törvény //47/2003. ESzCsM// MSz 14344-1 Radioaktív hulladékok: Tovább nem használható, de aktív... Kiégett nukleáris üzemanyag: Reaktorban nem, de azon kívül újrahasznosítható,

Részletesebben

HOZZÁSZÓLÁS A SUGÁRVÉDELMI HATÓSÁGI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁHOZ

HOZZÁSZÓLÁS A SUGÁRVÉDELMI HATÓSÁGI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁHOZ HOZZÁSZÓLÁS A SUGÁRVÉDELMI HATÓSÁGI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁHOZ Ballay László A SUGÁRVÉDELEM ÉS A NUKLEÁRIS BIZTONSÁG JELENLEGI HATÓSÁGAI NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK NUKLEÁRIS BIZTONSÁGI ÉS MŰSZAKI

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Kedves Olvasó! Az iparilag fejlett világ országaihoz hasonlóan Magyarország is alkalmazza az emberek egészsége, életkörülményeinek javítása érdekében

Részletesebben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Bujtás Tibor Paksi Atomerőmű Zrt. Sugár- és Környezetvédelmi Hajdúszoboszló, 2010. április 27. Történeti áttekintés A Sugárvédelmi (SVO) vezetői: -

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet

47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet 1. oldal 47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. amely egyrészről: Neve: M E G Á L L A P O D Á S (tervezet) Ügyfél-azonosító szám: --- Radioaktív Korlátolt Felelősségű Társaság. Radioaktív Kezelő Kft. Rövidített cégneve: Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen

Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen Zagyvai Péter 1, Környei József 2, Kocsonya András 1, Földi Anikó 1, Bodor Károly 1, Zagyvai Márton 1 1 2 Izotóp Intézet Kft. MTA Környezetvédelmi Szolgálat 1 Radiojód

Részletesebben

Radioaktív hulladékkezelés tervezése

Radioaktív hulladékkezelés tervezése Országos Atomenergia Hivatal 3.8. sz. útmutató Verzió száma: 2. 2005. október Kiadta: Dr. Rónaky József!"#$"%&'"()*+#$+#,-.# Budapest, 2005. október. &"/*#01234"567$686$96,): Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet speciális szabályokkal egészült ki az egyes tevékenységekből

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A felelős személy (üzemeltető) feladatai.

A felelős személy (üzemeltető) feladatai. 9027 Győr Toldi u. 8/a tel: 20/9857-890 e-mail: stinner.laszlo@gmail.com www.riaszto-kamera-tuzjelzo.hu Beépített automatikus tűzjelző rendszerek felülvizsgálata és karbantartása. A felelős személy (üzemeltető)

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

Dr. Pintér Tamás osztályvezető

Dr. Pintér Tamás osztályvezető Mit kezdjünk az atomreaktorok melléktermékeivel? Folyékony radioaktív hulladékok Dr. Pintér Tamás osztályvezető 2014. október 2. MINT MINDEN TECHNOLÓGIÁNAK, AZ ENERGIA- TERMELÉSNEK IS VAN MELLÉKTERMÉKE

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14 C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL Bihari Árpád Molnár Mihály Janovics Róbert Mogyorósi Magdolna 14 C képződése és jelentősége Neutron indukált magreakció

Részletesebben

Földbe süllyesztett hulladékgyűjtő edény (3000 l-es és 1500 l-es űrtartalommal), - merevfalú kiemelő-tartállyal (POLIFTKON), vagy

Földbe süllyesztett hulladékgyűjtő edény (3000 l-es és 1500 l-es űrtartalommal), - merevfalú kiemelő-tartállyal (POLIFTKON), vagy Földbe süllyesztett hulladékgyűjtő edény (3000 l-es és 1500 l-es űrtartalommal), - merevfalú kiemelő-tartállyal (POLIFTKON), vagy - lágyfalú alsó ürítésű bélészsákkal (POLYFKON) Funkció: A földbe süllyesztett

Részletesebben

Török Bálint, Ballay László, Solymosi József, Pintér István. 2013. Április 24.

Török Bálint, Ballay László, Solymosi József, Pintér István. 2013. Április 24. XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Sugárzásjelző rendszerek telepítése a Magyar Posta Zrt. OLK, valamint NPKK telephelyeire Török Bálint, Ballay László, Solymosi József, Pintér István 2013. Április

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.)

Részletesebben

Prosectura épületéhez, bontás közben kialakult állapothoz, szakvélemény készítése Budapest, Frankel Leó utca Budai Irgalmasrendi Kórház

Prosectura épületéhez, bontás közben kialakult állapothoz, szakvélemény készítése Budapest, Frankel Leó utca Budai Irgalmasrendi Kórház Prosectura épületéhez, bontás közben kialakult állapothoz, szakvélemény készítése. 1027 Budapest, Frankel Leó utca 17-19. Budai Irgalmasrendi Kórház Prosectura épülete A szakvélemény a 2016. 11. 29.-én

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Intézményi háttér ÚJ SZÉCHENYI TERV KEOP Környezet és Energia Operatív Program Szennyezett területek kármentesítése Irányító Hatóság (Nemzeti

Részletesebben

Emberi fogyasztásra szánt víz indikatív dózisának meghatározása

Emberi fogyasztásra szánt víz indikatív dózisának meghatározása Emberi fogyasztásra szánt víz indikatív dózisának meghatározása Rell Péter, Osváth Szabolcs és Kövendiné Kónyi Júlia Országos Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL

A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL A pályamű a SOMOS Alapítvány támogatásával készült A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL Deme Sándor 1, Pázmándi Tamás 1, C. Szabó István 2, Szántó Péter 1 1 MTA Energiatudományi

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN 1 Kári Béla, 2 Zagyvai Péter, 3 Kanyár Béla 1 Semmelweis Egyetem ÁOK Radiológia és Onkoterápiás Klinika / Nukleáris Medicina Tanszék 2 Budapesti Műszaki

Részletesebben

Dozimetrikus Dozimetrikus 2/42

Dozimetrikus Dozimetrikus 2/42 /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA

DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA Juhász László 1, Kerekes Andor 2, Ördögh Miklós 2, Sági László 2, Volent Gábor 3, Pellet Sándor 4 1 Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató

Részletesebben

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal Új utak a földtudományban előadássorozat MBFH, Budapest, 212. április 18. Hidrogeológiai giai kutatási módszerek m Bátaapátibantiban Molnár Péter főmérnök Stratégiai és Mérnöki Iroda RHK Kft. A tárolt

Részletesebben

Paks Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) építése, a technológiai szerelés mérnökgeodéziai munkái

Paks Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) építése, a technológiai szerelés mérnökgeodéziai munkái Paks Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) építése, a technológiai szerelés mérnökgeodéziai munkái Magyar János FTVV Tolna Megyei Földmérő Nap 2016. Március 25. Előzmények A kiégett kazetták átmeneti

Részletesebben

Bihari Árpád Molnár Mihály Pintér Tamás Mogyorósi Magdolna Szűcs Zoltán Veres Mihály

Bihari Árpád Molnár Mihály Pintér Tamás Mogyorósi Magdolna Szűcs Zoltán Veres Mihály A Paksi Atomerőmű primerkörében oldott 14 C nyomonkövetése a C30- as konténerig I.: szervetlen frakció Bihari Árpád Molnár Mihály Pintér Tamás Mogyorósi Magdolna Szűcs Zoltán Veres Mihály 14 C és a nukleáris

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése

Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése Nádasi Iván IZINTA XL. ELFT. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015.04.21-23 Témavázlat 1. Előzmények

Részletesebben

A KITERJESZTETT INES SKÁLA RADIOLÓGIAI ESEMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ HAZAI ADAPTÁCIÓJA

A KITERJESZTETT INES SKÁLA RADIOLÓGIAI ESEMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ HAZAI ADAPTÁCIÓJA A KITERJESZTETT INES SKÁLA RADIOLÓGIAI ESEMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ HAZAI ADAPTÁCIÓJA Ballay László, Elek Richárd, Vida László, Turák Olivér OSSKI-MSO XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2011

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Nemzeti Nukleáris Kutatási Program 2014-2018 Horváth Ákos Főigazgató, MTA EK foigazgato@energia.mta.hu Előzmények 2010. Elkészül a hazai nukleáris

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET LÉTREJÖTTÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA

AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET LÉTREJÖTTÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA A pályamű a SOMOS Alapítvány támogatásával készült AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET LÉTREJÖTTÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA Deme Sándor 1, Pázmándi Tamás 1, C. Szabó István 2, Szántó Péter 1

Részletesebben

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19.

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? XVI. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA Farkas Hilda PhD ügyvezető Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? Gyula, 2014. szeptember 18-19. 2 Az EU szabályozó rendszere Hulladék

Részletesebben

Hannes Saurug, Andreas Friedrich

Hannes Saurug, Andreas Friedrich Hannes Saurug, Andreas Friedrich A -ről röviden voestalpine Weichensysteme GmbH A stratégiánk Ügyfeleink sikeresebbé tétele Első karbantartás Növeli a pálya rendelkezésre állását! Első karbantartás Munkafolyamatok

Részletesebben

Szeretettel köszönti Önöket a

Szeretettel köszönti Önöket a Szeretettel köszönti Önöket a A tevékenységi köre - Tűzgátló- és egyéb technikai fém nyílászárók fejlesztése, gyártása - Tűzgátló üvegek gyártása (EI30, EI60, EI90) - Voest Alpine típusú szerkezetek gyártása

Részletesebben