Polyneuropathia - Definíció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polyneuropathia - Definíció"

Átírás

1 Polyneuropathia

2 Polyneuropathia - Definíció A polyneuropathia a peripheriás idegek egyidejő, kiterjedt károsodásával járó betegség. A tüneti kép többé - kevésbé hasonló, ennek ellenére az okok igen különbözıek lehetnek.

3

4 1. El kell döntenie, a panaszok és a klinikai tünetek valóban megfelelnek-e polyneuropathiának Más pathológiás folyamatok is okozhatnak hasonló tüneteket, így a gerincvelı, spinalis motoneuronok, neuromuscularis junctio, vázizomzat betegségei.

5 2. A polyneuropathiákat különbözı kategóriákba kell sorolni a következı ismérvek alapján domináló klinikai tünetek, kórlefolyás, a tünetek eloszlása, pathológia, az öröklıdés típusa. 3. Meg kell határozni a kórfolyamat aetiológiáját (a részletes vizsgálatok ellenére az esetek %-ban sikertelen).

6 1. Neurológiai vizsgálat + részletes anamnesis!! 2. Elektrofiziológiai vizsgálatok 3. Laboratóriumi vizsgálatok 4. Genetika 5. Szövettan Az elsı két lépés mindig a neurológiai és az elektrofiziológiai vizsgálat racionális vizsgálati program speciális vizsgálatok

7 A különbözı okok miatt kialakult polyneuropathiákban a panaszok és a klinikai tünetek hasonlóak. Ezek a tünetek származhatnak: - funkció kiesésbıl (negatív panaszok és tünetek) - kóros funkcióból (pozitív panaszok és tünetek)

8

9 Motoros Reflex Sensoros Vékony rostok NEGATIV Paresis, Atrophia,Fáradékonyság Csökkent izomtónus Renyhe v. hiányzik (vékony rost polyneuropathia - normális) Fájdalom és hıérzés csökkenés, Viscerális fájdalom kiesése, Ulceráció a lábakon POZITIV Fasciculatio, Görcsök, Myokymia Spontán chr. és paroxysmalis fájdalom, Hyperaesthesia a bırön, Paresthesiák. Vastag rostok Autonom Cardiovascularis Gastrointestinal. Urogenitalis Peripheriás Skeletalis deformitás Vibráció és a proprioceptiv érzések csökkenése, Tapintásnyomás érzés csökkenése, Sensoros ataxia,posturalis tremor Orthostaticus hypotensio, Arrhythmia, Gastroparesis, Obstipatio. Impotencia, Retrográd ejaculatio, Vizelet retentio. Csökkent verejték, Szırzet vált. Paraesthesiák, Éles-hasító fájdalom (A delta típus) Hypertensio Neuropathiás diarrhoea Osteoarthropathia Ujjak karomállásban, Equinovarus lábtartás, Kalapácsujj, Pes cavus, Gerinc deformitás

10 Bár a polyneuropathiák klinikai tünetei nagyon hasonlóak, az egyes esetekben a klinikai kép változó. Vannak speciális klinikai jellemzık, melyek alapján az egyes betegek különbözı alcsoportokba sorolhatók, melyek jellegzetes fenotípusokat határoznak meg. Ez segíhet az aetiológia meghatározásában is. A sajátos fenotípusokat meghatározó jellegzetességek: Kórlefolyás, A tünetek eloszlása, A károsodott rostok típusa Öröklıdés Egyéb betegségek/toxicus hatások

11 Kórlefolyás acut subacut chronicus progressiv remittáló/relapsusokkal zajló A tünetek eloszlása distalis symmetricus proximalis symmetricus felsıvégtag dominancia asymmetricus A károsodott rostok típusa lehet motoros vastag sensoros vékony sensoros autonom

12 Herediter Gyulladásos GBS, CIDP, MMN Fertızéses AIDS, Lyme kór, Lepra, Diphtheria, Nutritiv B12, Folsav, Thiamin hiány, Kötıszöveti betegségek SLE, Sjögren syndroma, Vasculitis, Scleroderma, Rheumatoid arthritis, Hypereosinophyl syndroma Malignus folyamatok Toxicus Gyógyszer indukált, Nehézfémsók, Ipari vagy mezıgazdasági kemikáliák Metabolicus Diabetes, Uraemia, Alcohol, Májbetegségek, Hypothyreosis, Thyreotoxicosis, Porphyria, Critically ill polyneuropathia Dysproteinemiák Monoclonalis gammopathia, Macroglobulinaemia, Amyloidosis, Myeloma multiplex

13 Motoros, sensoros és autonom rostok egyidejő károsodása A leggyakoribb eset. Sensoros tünetek jóval a motoros károsodás elıtt jelentkeznek. Döntıen motoros károsodás GBS, CIDP, porphyria, ólom mérgezés, egyes herediter neuropathiák Tisztán motoros károsodás multifocalis motoros neuropathia, AMAN Döntıen sensoros károsodás Lepra, diabetes mellitus Tisztán sensoros polyneuropathiák B12 hiány, pyridoxin intoxicatio, Sjögren syndroma, paraneoplasiás syndroma Uremiás neuropathia sensoros-motoros, szelektív sensoros, szelektív motoros

14 MMN conductios blokkal HMSN GBS CIDP critical illness pp. porphyria Motoros drog (diaphenylsulfon) GBS (axonalis típus) ólom mérgezés gyógyszerek (vincristin, cytarabin, amiodaron, perhexilin) B6 intoxication paraneoplasiás Sjögren syndrome gyógyszerek (cysplatin, isonicid, thalidomid, adriamycin, hydralazin, chloromycetin) diabetes lepra Sensoros herediter sensoros neuropathia B12 deficiency acut pandysautonomia paraneoplasiás, autonom neuropathia amyloidosis Autonom diabetes mellitus idiopathiás vékony-rost neuropathia Tisztán, Döntıen

15 Electrophysiológiai és histológiai vizsgálatok a peripheriás idegek károsodásának két típusát különítették el: 1. axonalis degeneráció, 2. segmentális demyelinisatio. A pathologia alapján a polyneuropathiákat szintén két csoportra lehet osztani: 1. az elsıdleges károsodás az axonalis degeneratio, 2. elsıként a myelin hüvely károsodik. A polyneuropathiák késıbbi stádiumábam a másodlagos jelenségek eredményeként az axonok és a myelin hüvely egyaránt károsodik, kevert kép alakul ki, de általában az egyik laesio dominanciájával.

16 Demyelinisatós neuropathia (átmeneti conductiós block következtében kialakult): acut és relapszáló lefolyás gyors és teljes regeneráció Axonalis neuropathiák: acut és chronicus progressiv lefolyás lassú és általában részleges regenerálódás a funkcionális javulás collateralis sarjadzás eredménye

17

18 A klinikai tünetek alapján általában már feltételezhetık a pathológiai változások. Demyelinisatio súlyos paresis szignifikáns atrophia nélkül, globális areflexia, hypertrophiás idegek, a motoros tünetek kifejezettebbek, mint a sensorosak. Axonalis laesio az izomtömeg csökkenése kifejezett, súlyos paresis, az Achilles reflex hiányzik (patella, felsı végtag reflexek megkíméltek lehetnek), a sensoros tünetek szignifikánsak (harisnya - kesztyő szerő eloszlás, mellkason, hason).

19 A legfontosabb axonalis polyneuropathiák alcoholos, uremiás, acut intermittáló porphyria, malignus folyamatok, kötıszöveti és endocrin betegségek, nutritiv hiányok, a diabetes egyes esetei, gyógyszerek és egyéb toxicus anyagok. Elektrofiziológia - Csökkent motoros és sensoros amplitudók. - Normális vagy enyhén csökkent vezetési sebesség (az alsó végtagokon kifejezettebb). - EMG: denervatio.

20 Szegmentális demyelinisatio primaer károsodásként relatíve ritkán fordul elı polyneuropathiákban. A legfontosabb primaer demyelinisatios polyneuropathiák: GBS, CIDP, MMN, hereditaer motoros sensoros polyneuropathia I típus, diabeteses neuropathiák egyes esetei. Elektrofiziológia - megnyúlt distalis latenciák, - jelentısen csökkent MCV és/vagy SCV, - megnyúlt latenciájú vagy hiányzó F-hullámok, - a vezetési sebesség csökkenését gyakran kíséri a CMAP és/vagy SNAP amplitudójának csökkenése, - conductiós block, - nincsenek, vagy minimálisak a denervatio jelei, - redukált interferencia minta.

21 Peripheriás idegbetegségek (neuropathiák) felosztása - Genetikusan determinált neuropathiák - Szerzett neuropathiák 1. mononeuropathiák 2. polyneuropathiák

22 Reflexek Dist. sens. tünetek Paresis Ideg megvastagodás Liquor fehérje Sens. ideg vez. seb. Motoros ideg vez. seb. Suralis biopsia Lefolyás DEMYELINSATIÓS < 10 ys Absent Csökkent Nagyon csökkent Segm. demyelinisatio Progressziv AXONALIS < 40 ys Archilles areflexia Enyhén csökkent Enyhén csökkent Axon degeneratio Változó

23

24

25

26 Locus Gén termék Gén károsodás CMT type 1 CMT 1A 17p11-12 PMP22 dupl/pm CMT 1B 1q22-23 PMPO pm CMTX Xq13 connexin 32 Pm CMT type 2 CMT 2A 1p36 ismertlen ismertlen CMT 2B 3q ismertlen ismertlen HNPP 17p11-12 PMP22 deletio Dejerine-Sottas (CMT 3) 17p11-12 PMP22 pm

27 Krónikus Gyulladásos Demyelinisatiós Polyneuropathia Heterogen betegcsoport, közös jellemzı az immunvagy gyulladásos aetiológia, a peripheriás idegek multifocalis demyelinisatiója. A klinikai tünetek, elektrofiziológiai lelet, prognosis alapján 4 kórkép különíthetı el: - Krónikus Gyulladásos Demyelinisatiós Polyneuropathia (CIDP) - Distalis Szerzett Demyelinisatiós Szimmetrikus Neuropathia (DADS) - Multifokális Motoros Neuropathia (MMN) - Multifokális Szerzett Demyelinisatiós Sensoros Motoros Neuropathia (MADSAM)

28 Krónikus inflammatórikus polyneuropathia (CIDP) Lassan kialakuló gyengeség és érzészavar. Progressiv fázis: > 4 hét Tartam: > 2 hónap Típusai: chronicus progressiv relapsusokkal járó Distalis tünetek Liquor: fehérje enyhén Therápia: Elsınek választandó steroid! Alternatív therápiák Plasmapheresis IvIg

29 Különbözı kezelések összehasonlítása CIDP-ben Kezelés Hatás Javulási ráta % Jelentıs mellékhatás Költség Steroid + 80 igen alacsony Plasmaph nem magas IVIg + 70 nem magas

30 Multifocalis motoros neuropathia Klinikum: progressiv izomgyengeség és atrophia, aszimmetrikus eloszlás, felsı végtagi dominancia, distalis tulsúly. Kezdet: 3-5. évtized, férfiakban gyakoribb Elektrofiziológia: multifocalis motoros vezetési blokk Vezetési blokk oka: demyelinisatio Na csatornák blokkolása (antitestek) Pathomechanismus: autoimmun gangliosid ellenes antitestek - anti-gm1

31 Alkoholos polyneuropathia - Pathológia: axonalis károsodás - Oka: Felszívódási zavar Thiamin hiány Aldehid dehydrogenáz mőködése károsodott - Bizonytalan kezdet - Alsó végtag > felsı végtag - Sensoros tünetek: distalis égı paraesthesiák - Sensoros ataxia - Motoros tünetek. - Areflexia - Vegetativ zavarok - Liquor fehérje: normális - EMG: enyhe motoros + sensoros vezetési sebeség csökkenés csökkent amplitudó

32 Alkoholos polyneuropathia Therápia abstinentia B 1 vitamin/b vitamin-complex (parent > per os), gyakran szegényes reakció Milgamma (Benfotiamin, B 6, B 12 ) Fizikotherápia, elektrotherápia

33 Diabeteses Neuropathia Aetiológia A különbözı okok ellenére közös. Alapja a chronicus hyperglycaemia (Diabetes Control and Complications Trial). A neuropathia kialakulásának (progressziójának) rizikói: a szénhidrát anyagcsere kezelése a diabetes tartama a beteg életkora dohányzás alkohol fogyasztás hypertonia hypercholesterinaemia magasság

34 A Diabeteses Neuropathia Klasszifikációja A. Diffúz Neuropathia 1. Distalis szimmetrikus senso-motoros polyneuropathia 2. Autonom neuropathia a) Sudomotor neuropathia b) Cardiovascularis autonom neuropathia c) Gastrointestinalis neuropathia d) Genito-urinaris neuropathia 3. Szimmetrikus proximalis alsóvégtagi motoros neuropathia (amyotrophia) B. Fokális Neuropathia 1. Cranialis neuropathia 2. Radiculopathia/plexopathia 3. Entrapment neuropathia (alagút-szindrómák)

35 Pathophysiológia 1. Nem teljesen tisztázottak az alapfolyamatok 2. Valószínő a multifaktoriális eredet 3. Több folyamat kölcsönhatása eredményezi kialakulását Lehetséges pathomechanismusok: 1. Vascularis (ischaemiás-hypoxiás) 2. Metabolikus 3. Károsodott neurotrofiás faktorok 4. Laminin teoria 5. Autoimmun mechanizmusok

36 Megvastagodott, kóros erek

37 Pathophysiológia AGE = advanced glycation end product, RAGE = receptors for AGEs, ROSs = reactive oxygen species, TCA = tricarboxylic acid

38 Glükóz + reaktiv oxigén specieszek Karbonilvegyületek (ketonok, aldehidek) + proteinek v. lipidek Glycoxidációs v. lipoxidációs termékek Pathophysiológia Oxidativ Stress Glucose+proteinek Karbonil komplexek (AGE) Superoxid anionok Szabadgyökök termelıdése Oxidatív stress Polyol út Intracellularis glükóz cc. nı Polyol út aktiválódik (glükóz sorbitol fruktóz) Cofactorok (NADPH, NAD +) turnovere nı Glutathion depletió Elégtelen antioxidáns detoxikációs utak Fokozott glucos metabolizmus (glycolysis, TCA kör) Reduktív termékek (NADH, FADH2) cc. növekedése Elektrondonor túlkínálat Mitochondriális elektrontranszp. egyensúlyzavar

39 Distalis szimmetrikus senso-motoros polyneuropathia A polyneuropathiák leggyakoribb formája. Pathológia: Elsıdleges érintettség - sensoros rostok vastag és vékony rostok is károsodnak, legkorábban a vékony rostok érintettek - autonom rostok - distalis motoros rostok (elırehaladott esetekben) Lokalizáció, eloszlás: - szimmetrikus, - distalis. Kezdet: - fokozatos, alattomos, - distalisan, az alsó végtagokon (elıbb a hosszabb idegek), - proximalis irányba terjed, - a felsö végtagokat is érinti.

40 Distalis szimmetrikus senso-motoros polyneuropathia Klinikai tünetek: Pozitív tünetek - paraesthesia (égés, bizsergés, hideg érzés, zsibbadás) - lancináló, éles fájdalom, - hyperpathia. Fájdalom: - diabestes neuropathia 11-32%-ában - nincs korreláció a fájdalom és az ideg vezetési sebesség értékek között. Negativ tünetek: - fájdalom, hı érzés elvesztése (kesztyü/harisnya szerő eloszlás) - vibráció, proprioceptio érzés elvesztése - visceralis fájdalom érzés elvesztése - atrophia és paresis a láb distalis izmaiban - renyhe/kiesett patella és Achilles refex - láb deformitás (kalapácsujj, Charcot láb) Autonom: - Anhydrosis, hólyag atonia, nem reagáló pupilla, szívritmus zavarok, kóros verejtékezés, posturalis hypotonia, gastroparesis, neuropathiás diarrhea, impotencia, retrográd ejaculatio Következmény: Elsıdleges rizikó faktora a diabeteses lábszár fekélyek kialakulásának. (A diabeteses fekély az alsóvégtagi amputációk 85%-ának oka.)

41 Acut fájdalmas neuropathia A distalis sensoros polyneuropathia egy variánsa. Jellemzıje: - súlyos, gyakran befolyásolhatatlan fájdalom a lábakban, - égı distalis fájdalom, - éjszaka romlik, - kóros érzékenység nem kellemetlen ingerekkel szemben. - jelentkezés: jelentıs testsúlycsökkenés után instabil vércukor kontrol mellett - javulás fokozatosan, pontosabb serum glükóz szabályozást elérve - a neurológiai lelet jellegtelen enyhe hıérzés csökkenés megırzött mélyreflexek megırzött vastag rostokhoz kötött érzı modalitások - autonom dysfunkciók

42 Terápia 1. Primer prevenció A szénhidrát anyagcsere megfelelö kezelése. 2. Tüneti kezelés Csekély hatékonyságú, sok mellékhatással: antiepileptikumok: Carbamazepin 3 x 200mg, Neurontin 3 x 300 mg, Lyrica 2 x 75mg Trileptal 3 x 300 mg antidepressivumok: amitriptilin 50-75mg neuroleptikumok: Levomepromazin 25mg 3. A betegséget mérséklı terápia A neuropathia feltételezett pathomechanizmusára irányul. Rengeteg szert próbáltak ki, de továbbra sem megoldott.

43 Gyógyszeres polyneuropathiák Klinikai tünetek Antimikróbás Gyógyszerek Dagantellenes Cardiovasc. Sensoros neuropathya Ethionamid Chloramphenicol Diamines Procarbazin Nitrofurazon Paraesthesiák Colistin Streptomycin Nalidixic acid Cytarabin Propranolol Sensomotoros Neuropathya Isoniazid Streptomycin Nitrofurentoin Vincristin Chlorabucil Perhexilin Hydrallazin Clofirat Predominánsan motoros Sulphonamidok Amphotericin

44 Gyógyszeres polyneuropathiák Klinikai tünetek Hypnoticumok Gyógyszerek Antirheumás Egyéb szerek Sensoros Neuropathia, Paraesthesiák Phenelsine Sulfoxon Ergotamin Thiouracil Chlorpropamid Sensomotoros Neuropathia Thalidomid Glutethimid Amitriptylin Arany Indomethacin Ghloroquin Phenylbutazon Methysergid Phenytoin Disulfiram Tolbutamid Predominánsan Motoros Imipramin Chlorpropamid Dapson

45 Critical Illness polyneuropathia - Intenzív osztályokon gyakori állapot. - Leggyakoribb oka a lélegeztetı készülékrıl történı leszoktatás nehézségének. - Egyike a sepsis és/vagy sok szervi elégtelenség okozta komplikációknak. Sepsis + sok szervi elégtelenség CIP % Lélegeztetés > 7 nap Electrophys. polyneuropathia 58 %

46 Critical Illness polyneuropathia Pathológia Nincsenek specifikus eltérések. Peripheriás idegek - motoros és sensoros rostok axonalis degeneratiója, - nincs gyulladásos reakció. Izom - atrophiás rostok, - chronicus esetekben rosttípus csoportosulás, - elvétve necroticus rostok. Idegrendszer - mellsıszarvi sejtek chromatolysise, - hátsó gyöki ganglion sejtek pusztulása.

47 Enyhe axon vesztés Súlyos axon vesztés Gömöri trichrom

48 H&E ATPase ph 9.4 Kiscsoportos atrophia NADH

49 Critical Illness polyneuropathia Klinikai tünetek Septicus shock. Sok szervi elégtelenség kifejlıdése. Lélegeztetı készülékrıl leszoktatás nehéz. Diffúz végtag gyengeség. Renyhe saját reflexek (csak a betegek 50 %-ában) Distalis típusú érzészavar. CK és liquor normális. Prognosis: - Gyógyulás néhány hét, esetleg hónap (gyorsabb, mint a Guillain-Barre) - Teljes gyógyulás 50 %

50 Critical Illness polyneuropathia Klasszifikáció Toxicus - metabolicus Axonalis Distalis típusú Motoros és sensoros Reverzibilis

51 Critical Illness polyneuropathia Prevenció Asepticus technikák A fertızı ágensek folyamatos ellenırzése Lehetıség szerint a sebészi beavatkozások kerülése Neuromuscularis blokkoló szerek és steroid kerülése, ill. lehetı legalacsonyabb adagban, a legrövidebb ideig történı alkalmazása.

52

PERIPHERIÁS NEUROPATHIÁK DIAGNOSZTIKÁJA. Dr. Pfund Zoltán Dr. Deli Gabriella PTE Neurológia Klinika 2013.11.28.

PERIPHERIÁS NEUROPATHIÁK DIAGNOSZTIKÁJA. Dr. Pfund Zoltán Dr. Deli Gabriella PTE Neurológia Klinika 2013.11.28. PERIPHERIÁS NEUROPATHIÁK DIAGNOSZTIKÁJA Dr. Pfund Zoltán Dr. Deli Gabriella PTE Neurológia Klinika 2013.11.28. Peripheriás neuropathiák gyakorisága és a diagnosztika hatékonysága Nemzetközi adatok alapján

Részletesebben

III./9.6. Polyneuropathiák

III./9.6. Polyneuropathiák III./9.6. Polyneuropathiák Polyneuropathia alatt a peripheriás idegrendszer generalisált megbetegedését értjük; prevalenciája 2,4% körül van, de 55 év felett eléri a 8%-ot is. Hátterében legtöbbször egy

Részletesebben

Diószeghy Péter Budapest, 2012. november 10.

Diószeghy Péter Budapest, 2012. november 10. Diószeghy Péter Budapest, 2012. november 10. Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) Definíció Acut egyfázisú gyulladásos demyelinisatiós betegség, mely döntően a cerebralis és/vagy spinalis fehérállományt

Részletesebben

Immunneuropathiák. Pfund Zoltán Neurológiai Klinika Pécsi Tudományegyetem 2013.10.04. Kaposvár

Immunneuropathiák. Pfund Zoltán Neurológiai Klinika Pécsi Tudományegyetem 2013.10.04. Kaposvár Immunneuropathiák Pfund Zoltán Neurológiai Klinika Pécsi Tudományegyetem 2013.10.04. Kaposvár Gyulladásos neuropathiák Különbözı kórképeket tartalmazó csoport melyekben közös az immunmediált pathogenezis

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Elektroneurográfiás vizsgálatok egyes központi, illetve környéki idegrendszert érintı megbetegedésekben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Elektroneurográfiás vizsgálatok egyes központi, illetve környéki idegrendszert érintı megbetegedésekben Egyetemi doktori (PhD) értekezés Elektroneurográfiás vizsgálatok egyes központi, illetve környéki idegrendszert érintı megbetegedésekben Dr. Hidasi Eszter Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ELEKTRONEUROGRÁFIÁS VIZSGÁLATOK EGYES KÖZPONTI, ILLETVE KÖRNYÉKI IDEGRENDSZERT ÉRINTİ MEGBETEGEDÉSEKBEN

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ELEKTRONEUROGRÁFIÁS VIZSGÁLATOK EGYES KÖZPONTI, ILLETVE KÖRNYÉKI IDEGRENDSZERT ÉRINTİ MEGBETEGEDÉSEKBEN EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ELEKTRONEUROGRÁFIÁS VIZSGÁLATOK EGYES KÖZPONTI, ILLETVE KÖRNYÉKI IDEGRENDSZERT ÉRINTİ MEGBETEGEDÉSEKBEN Dr. Hidasi Eszter DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Gyakrabban előforduló kórképek. Sclerosis multiplex Parkinson-kór Polyneuropathiák Postpolios syndroma

Gyakrabban előforduló kórképek. Sclerosis multiplex Parkinson-kór Polyneuropathiák Postpolios syndroma 1 2 Gyakrabban előforduló kórképek Sclerosis multiplex Parkinson-kór Polyneuropathiák Postpolios syndroma 3 - a központi idegrendszer többgócú fehérállomány betegsége, mely többéves lefolyása során változó

Részletesebben

Dr Diószeghy Péter Debrecen, 2012. november 22.

Dr Diószeghy Péter Debrecen, 2012. november 22. Dr Diószeghy Péter Debrecen, 2012. november 22. Intravénás Immunglobulin Humán plasmából előállított, steril, tisztított IgG készítmény. Összetétel: 95% IgG, nyomokban IgM és IgA cytokinek (solubilis CD4,

Részletesebben

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ EMG VIZSGÁLATOKHOZ. Dr. Arányi Zsuzsanna Semmelweis Egyetem, ÁOK Neurológiai Klinika Elektrofiziológiai Laboratórium

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ EMG VIZSGÁLATOKHOZ. Dr. Arányi Zsuzsanna Semmelweis Egyetem, ÁOK Neurológiai Klinika Elektrofiziológiai Laboratórium GYAKORLATI ÚTMUTATÓ EMG VIZSGÁLATOKHOZ Dr. Arányi Zsuzsanna Semmelweis Egyetem, ÁOK Neurológiai Klinika Elektrofiziológiai Laboratórium TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ALAPFOGALMAK... 3 I. ENG ALAPFOGALMAK...

Részletesebben

Motoneuron betegségek

Motoneuron betegségek Motoneuron betegségek Dr. Arányi Zsuzsanna PhD, egyetemi adjuntus, Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika Dr. Komoly Sámuel egyetemi tanár PTE Klinkai Idegtudományi Központ Neurológiai Klinika Amyotrophiás

Részletesebben

III./10.3. Klinikai jellegzetességek és tünetek. A.) Az izombetegségekben előforduló leggyakoribb tünetek

III./10.3. Klinikai jellegzetességek és tünetek. A.) Az izombetegségekben előforduló leggyakoribb tünetek III./10.3. Klinikai jellegzetességek és tünetek A fejezet elsajátítását követően képes lesz a legfontosabb izombetegségek klinikai jellegzetességeinek felismerésére a betegségek klinikai klasszifikációjára.

Részletesebben

A NEUROPÁTIÁS FÁJDALOM DIAGNOSZTIKÁJÁNAK ÉS GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI - 2006

A NEUROPÁTIÁS FÁJDALOM DIAGNOSZTIKÁJÁNAK ÉS GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI - 2006 A NEUROPÁTIÁS FÁJDALOM DIAGNOSZTIKÁJÁNAK ÉS GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI - 2006 KLINIKAI IRÁNYELV A NEUROPÁTIÁS FÁJDALOM DIAGNOSZTIKÁJÁRA ÉS GYÓGYS ZERES KEZELÉS ÉRE Neurológiai Szakmai Kollégium

Részletesebben

Immun- neuropathiák. Illés s Zsolt

Immun- neuropathiák. Illés s Zsolt Immun- neuropathiák Illés s Zsolt Autoimmun gyulladás s célpontjaic 5. 1. 2. 3. 4. 1. Gyulladásos demyelinizáló polyneuropathiák Akut GBS csoport: AIDP axonális lis: : MFS, AMAN, AMSAN Krónikus CIDP csoport:

Részletesebben

Neurológiai betegségben szenvedők perioperativ ellátása. Dr. Fülesdi Béla DE-OEC AITT

Neurológiai betegségben szenvedők perioperativ ellátása. Dr. Fülesdi Béla DE-OEC AITT Neurológiai betegségben szenvedők perioperativ ellátása Dr. Fülesdi Béla DE-OEC AITT Arnold-Chiari malformatio 1. A craniospinalis átmenet fejlődési zavara, mely a hátsó scala hypoplasiájával, a kisagyi

Részletesebben

Motoneuronbetegségek. dr. Varga Dezső, PTE Neurológiai Klinika dezso.varga@hotmail.com

Motoneuronbetegségek. dr. Varga Dezső, PTE Neurológiai Klinika dezso.varga@hotmail.com Motoneuronbetegségek dr. Varga Dezső, PTE Neurológiai Klinika dezso.varga@hotmail.com Motor neuron betegségek (szindrómák) Klasszikus ALS Progresszív muscularis atrophia (PMA) Primer lateral sclerosis

Részletesebben

2005. évi OTKA zárójelentés: 25935 Dr. Siska Éva

2005. évi OTKA zárójelentés: 25935 Dr. Siska Éva A veleszületett dongaláb patogenezisének kutatása Előzmények Az idiopathiás dongaláb az egyik leggyakoribb gyermekkori orthopédiai megbetegedés, az alsó végtag distális részének complex veleszületett deformitása,

Részletesebben

III./5.3. Sclerosis multiplex. Epidemiológia. Aetiológia. Pathologia

III./5.3. Sclerosis multiplex. Epidemiológia. Aetiológia. Pathologia III./5.3. Sclerosis multiplex Epidemiológia A sclerosis multiplex (SM) a központi idegrendszer leggyakoribb neuroimmunológiai betegsége. A krónikus betegség elsősorban a fiatal felnőtteket érinti, leggyakrabban

Részletesebben

A sclerosis multiplex diagnosztikája és kezelése

A sclerosis multiplex diagnosztikája és kezelése Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. július 15. Az 13/2009 (IV. 22) EüM rendelet alapján a 23/2010 finanszírozási eljárásrend-tervezetet

Részletesebben

A NEUROPÁTIÁS FÁJDALOM DIAGNOSZTIKÁJÁNAK ÉS GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI - 2006

A NEUROPÁTIÁS FÁJDALOM DIAGNOSZTIKÁJÁNAK ÉS GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI - 2006 A NEUROPÁTIÁS FÁJDALOM DIAGNOSZTIKÁJÁNAK ÉS GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI - 2006 KLINIKAI IRÁNYELV A NEUROPÁTIÁS FÁJDALOM DIAGNOSZTIKÁJÁRA ÉS GYÓGYSZERES KEZELÉSÉRE Neurológiai Szakmai Kollégium

Részletesebben

Klinikai irányelv a Sclerosis multiplex kezelésére. Neurológiai Szakmai Kollégium. 2006 február

Klinikai irányelv a Sclerosis multiplex kezelésére. Neurológiai Szakmai Kollégium. 2006 február Klinikai irányelv a Sclerosis multiplex kezelésére Neurológiai Szakmai Kollégium 2006 február TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETİ MEGFONTOLÁSOK... 3 1.1 A PROTOKOLL ALKALMAZÁSI TERÜLETE... 3 1.2 AZ IRÁNYELVET

Részletesebben

TERÁPIÁS DÖNTÉSEKET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA NEUROIMMUNOLÓGIAI KÓRKÉPEKBEN. Dr. Rózsa Csilla

TERÁPIÁS DÖNTÉSEKET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA NEUROIMMUNOLÓGIAI KÓRKÉPEKBEN. Dr. Rózsa Csilla TERÁPIÁS DÖNTÉSEKET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA NEUROIMMUNOLÓGIAI KÓRKÉPEKBEN Dr. Rózsa Csilla Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés Neurológiai Klinika Pécsi Tudományegyetem Témavezető: Dr. Illés Zsolt

Részletesebben

Motoneuron betegségek

Motoneuron betegségek Motoneuron betegségek gek Illés s Zsolt Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika zsolt.illes illes@aok.pte pte.hu A Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján 2007. május 9-én elhangzott tanszékvezetésre

Részletesebben

MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA

MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA 2012. november 22-24. Debrecen MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA 1 MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA 2012.

Részletesebben

posztgraduális előadások

posztgraduális előadások Szisztémás immunbetegségek neurológiai vonatkozásai Nyugat-Pannon Neurológiai Szimpózium, 2007 Fuji-san Illés Zsolt Google: neurology.pote.hu posztgraduális előadások zsolt.illes@aok.pte.hu Szisztémás

Részletesebben

Genetikailag meghatározott és szerzett myopathiák

Genetikailag meghatározott és szerzett myopathiák Genetikailag meghatározott és szerzett myopathiák Pál Endre PTE KK Neurologiai Klinika, Pécs 1 Myopathiák Örökletes Szerzett Izomdystrophiák Myositisek (PM, DM, IBM) Congenitalis dystrophiák Endokrin (pl.(

Részletesebben

A neuromuscularis betegségek differenciáldiagnosztikája. Molnár Mária Judit www.molneur.eoldal.hu molneur@neur.sote.hu

A neuromuscularis betegségek differenciáldiagnosztikája. Molnár Mária Judit www.molneur.eoldal.hu molneur@neur.sote.hu A neuromuscularis betegségek differenciáldiagnosztikája Molnár Mária Judit www.molneur.eoldal.hu molneur@neur.sote.hu MOTOROS EGYSÉG MOTOROS EGYSÉG BETEGSÉGEK MOTOROS OS NEURONOPATHI RONOPATHIÁK (MINT

Részletesebben

ÖRÖKLETES ÉS SZERZETT FEHÉRÁLLOMÁNYI BETEGSÉGEK

ÖRÖKLETES ÉS SZERZETT FEHÉRÁLLOMÁNYI BETEGSÉGEK Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Gyakorlati Neuroradiológia Örökletes és szerzett fehérállományi kórképek. Epilepszia. Neurodegeneratív kórképek dementia. Liquor keringési zavarok

Részletesebben

Neurológiai kórképek, myopathiák csecsemő- és gyermekkorban

Neurológiai kórképek, myopathiák csecsemő- és gyermekkorban Neurológiai kórképek, myopathiák csecsemő- és gyermekkorban A mozgató szervrendszer a mozgás létrejöttében közreműködő szerveknek csontok, ízületek, izmok, idegrendszer komplex funkcionális egységét jelenti.

Részletesebben

KLINIKAI MEGFIGYELÉSEK SZISZTÉMÁS SCLEROSISBAN

KLINIKAI MEGFIGYELÉSEK SZISZTÉMÁS SCLEROSISBAN KLINIKAI MEGFIGYELÉSEK SZISZTÉMÁS SCLEROSISBAN EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DR. SZAMOSI SZILVIA Témavezetı: Dr.Szőcs Gabriella Programvezetı: Prof. Dr. Maródi László DE OEC Belgyógyászati Intézet,

Részletesebben

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovaszkuláris betegségek ellátásáról

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovaszkuláris betegségek ellátásáról A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovaszkuláris betegségek ellátásáról Hatályosság: 2010.09.09 - Készítette: a Neurológiai Szakmai Kollégium és a Magyar Stroke Társaság Vezetısége

Részletesebben