A mozgásszervi egészség hazánkban, európai adatok tükrében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mozgásszervi egészség hazánkban, európai adatok tükrében"

Átírás

1 A mozgásszervi egészség hazánkban, európai adatok tükrében PÉNTEK MÁRTA 1, 2, SZABÓNÉ DÚL KATALIN 3, ORTUTAY JUDIT 4, SALLAI JULIANNA 4, BÁLINT GÉZA 3, 4 1 Budapesti Corvinus Egyetem 2 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 3 Csont és Ízület Évtizede Alapítvány 4 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet CÉLKITŰZÉS: Összefoglaló közleményünk célja a mozgásszervi egészség áttekintése Magyarországon. ALKALMAZOTT MÓD- SZER: A,,Musculoskeletal Health in Europe Eumusc vizsgálat V5.0 jelentését néztük át magyarországi adatokra vonatkozóan. EREDMÉNYEK: A mozgásszervi betegségek pontprevalenciája alacsonyabb Magyarországon, mint az EU25 ország átlaga, de a betegségcsoporttal összefüggô mortalitás magasabb. A túlsúlyos emberek aránya magasabb, míg a gyermekkori fizikai aktivitás alacsonyabb az európai átlagnál. A rokkantságban leélt életévek alapján a nem fertôzô betegségek között a negyedik helyen állnak a mozgásszervi betegégek hazánkban. KÖVETKEZTETÉSEK: A mozgásszervi betegségek jelentik a legnagyobb terhet a betegségek között Európában. Bár az Eumusc jelentésnek vannak módszertani korlátai, eredményeit érdemes figyelembe venni a mozgásszervi prevenció és egészségügyi ellátás tervezésében. Kulcsszavak: váz- és izomrendszer, egészség, adatgyűjtés, Európa, Magyarország MUSCULOSKELETAL HEALTH IN HUNGARY BASED ON EUROPEAN DATA AIMS: Our aim was to review the musculoskeletal (MSK) health in Hungary. METHODS: The Musculoskeletal Health in Europe Eumusc survey Report V5.0 was screened for Hungarian data. RESULTS: Point prevalence of MSK pain is somewhat lower in Hungary than the 25 EU average but the mortality related to MSK disorders, especially those related to falls is higher. The rate of overweight people is higher as well whilst childhood physical activity is lower. MSK diseases rank fourth by Years Lost due to Disability among the non-communicable diseases. CONCLUSIONS: Musculoskeletal diseases pose the biggest burden among the diseases in Europe. Although the Eumusc report is partly hampered by methodological deficiencies its results are worthy to consider in health care planning and prevention in Hungary. Keywords: musculoskeletal system, health, data collection, Europe, Hungary Bevezetés, célkitûzés Az EUMUSC Musculoskeletal Health Status in Europe az Európai Unió 27 tagországára vonatkozó 2011-es felmérése szerint az európai életmódváltozás, elsôsorban az egyre gyakoribb fizikai inaktivitás és elhízás a mozgásszervi betegségek egyre növekvô kockázatával jár (www.eumusc.net). Az Európai Unióban a betegségek terhét illetôen a mozgásszervi betegségek vezetnek. Fogyatékosság alapján korrigált életévek (DALY) és a fogyatékossággal élt életévek (YLD) számát tekintve is megelôzik a szív- és keringési betegségeket. Különösen súlyos a mozgásszervi betegségek terhe az alacsony GDP-jû közép- és kelet-európai országokban. Az arthrosis elôfordulása, súlyossága és a szociális/gazdasági helyzet között egyértelmû a korreláció [1]. A mozgásszervi betegségek a termeléskiesés, az improduktivitás legfontosabb okai. Leggyakoribb okai a hosszú keresôképtelenségnek, a fogyatékosságnak, ezért a táppénz és rokkantsági ellátás igen jelentékeny kiadást okoz. A mozgásszervi betegségek alapvetôen befolyásolják a beteg életét, fizikai, mentális és gazdasági állapotát. E betegségek a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát az inaktivitás és elhízás révén kétszeresére emelik, és népegészségügyi szempontból ez is fontossá teszi e betegségeket. Primer megelôzésük egészséges életmóddal: megfelelô fizikai aktivitással, az ideális testsúly megtartásával, egészséges táplálkozással, a dohányzás és túlzott alkoholfogyasztás kerülésével 4

2 KONGRESSZUSI ÖSSZEFOGLALÓK / CONGRESS ABSTRACTS valósítható meg (BJD European Action Towards Better MSK Health, 2005). Hazánkban a mozgásszervi betegségek megelôzése és ellátása, úgy tûnik, nem prioritás, pl. reumatológiát az orvostanhallgatók a Semmelweis Egyetemen a belgyógyászat keretében, kis óraszámban tanulnak, fizioterápiát nem kötelezô tanulniuk. Bár a háziorvos betegeinek jelentôs része nálunk is mozgásszervi panasszal jelentkezik [2], sok beteget a háziorvosok szakellátásra utalnak. Ezért úgy gondoltuk, érdemes az EUMUSC hazánkra vonatkozó egyes adatait közreadnunk. A magyar egészségügyben alapvetô átalakítás zajlik, így remélhetôleg a mozgásszervi betegségek megelôzésében, diagnosztikájában, kezelésében elkövetett mulasztások pótolhatók. A teljes EUMUSC tanulmány a honlapon szabadon hozzáférhetô. A tanulmány magyarországi közremûködôi: Boros Julianna (Központi Statisztikai Hivatal), Gulácsi László (Budapesti Corvinus Egyetem), Ortutay Judit (Magyar Reumabetegek Egyesülete) és Péntek Márta (Budapesti Corvinus Egyetem). A következôkben az EUMUSC jelentés fôbb hazai vonatkozású eredményeit ismertetjük. 2. ábra Mindennapi tevékenységek elvégzését gátló mozgásszervi fájdalom az elmúlt hét folyamán Forrás: Eurobarometer 2007 [3] Tények Az Eurobarométer (2007) felmérés 13 kórképre vonatkozóan vizsgálta, elôfordultak-e azok valaha a válaszadók életében. Ezek közül a hosszan tartó mozgásszervi betegségekrôl számol be a legtöbb megkérdezett az EU-ban (1. ábra) [3]. Konkrétan arra a kérdésre, hogy az elmúlt héten volt-e olyan mozgásszervi fájdalma, amely nehézséget okozott a mindennapi tevékenységei elvégzésében, a magyar megkérdezettek 38%-a adott igen választ, ami rosszabb, mint az uniós átlag, de a 3 hónapos vagy annál hosszabb, aktivitást 1. ábra Az Eurobarometer 2007 felmérésben azon válaszadók aránya, akiknek van vagy volt valaha mozgásszervi betegsége Forrás: Eurobarometer 2007 [3] 3. ábra Három hónapon át vagy annál hosszabban tartó, a mindennapi tevékenységeket gátló mozgásszervi fájdalom Forrás: Eurobarometer, 2007 [3] korlátozó fájdalom tekintetében kissé jobbak vagyunk az uniós átlagnál (2. és 3. ábra). A mozgásszervi betegségekre hajlamosító elhízást és inaktivitást mutató adatokat a 4. és 5. ábrákon mutatjuk be [4, 5]. Az orvos által diagnosztizált arthrosis és derékfájás tekintetében Magyarország magasan vezet. Ennek oka azonban metodikai hiba is lehet; illetve az is, hogy ilyen panasszal többen fordulnak orvoshoz, valamint az orvos többször mondja ki ízületi fájdalom fennállása esetén arthrosis diagnózisát (6. és 7. ábra). A megkérdezett saját maga jelezte derékfájás tekintetében nem szerepelünk az elsô három ország között, bár a mezôny elsô felében vagyunk (Magyarország megközelítôleg 32%; Szlovénia, Ausztria és Lettország 38 42% közötti értékek). Tízezer lakosra jutó combnyaktörés tekintetében a középmezônyben van Magyarország évi 13 14, vagyis 10 millió lakosra számított csípőtáji töréssel ( as adatok). Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbáziselemzése alapján hazánkban között az éves lakosságban a combnyak- és pertrochanter törés éves 5

3 4. ábra Túlsúlyosak aránya a felnôttek között Forrás: OECD Health at a Glance: Europe 2010; OECD Publishing [4] 5. ábra Mérsékelt vagy intenzív fizikai aktivitást végzô 11 és 15 éves gyerekek aránya, (%) Forrás: OECD Health at a Glance 2009; OECD Publishing [4] 6. ábra Diagnosztizált-e orvos az Ön életében bármikor arthrosist? (önbevallás alapján) Forrás: European Health Interview Survey (EHIS) [5] incidenciája nôknél 430, férfiaknál 223 törés/ lakos (nôk: 8763, férfiak 3171 törés évente) [6]. Az 50 éven felüliek életében várhatóan bekövetkezô csípôtáji törés tekintetében azonban igen jól állunk: nôk ~8%, férfiak ~4% [7, 8]. 7. ábra Diagnosztizált-e orvos az Ön életében bármikor arthrosist? (önbevallás alapján), életkorra standardizált adatok Forrás: European Health Interview Survey (EHIS) [5] Magyarországon egy 65 éves, osteoporoticus törésen átesett, csontritkulásos (femoralis T-score 2,5) nô 10 éves törési rizikója csípôtörésre 4,7%, jelentôsebb osteoporoticus törésre 15%. Svédországban ugyanezen paraméterekkel azonban jóval magasabb (7,9%, illetve 24%), míg Spanyolországban jelentősen alacsonyabb (2,9%, illetve 9,0%) a törési rizikó (http://www.shef.ac.uk/frax/), a csontritkulásos törések Európában észak-dél irányban csökkenô tendenciát mutató geoepidemiológiai jellegzetességének megfelelôen. Mozgásszervi betegségek okozta DALY tekintetében a közép- és kelet-európai országok rosszul állnak, így arthrosis és elesések vonatkozásában is [9]. Elemzôk ezt egyértelmûen az alacsony GDP-vel hozzák összefüggésbe. Az obesitás, illetve az inaktivitás mind az arthrosis, mind az elesések elôfordulásában szerepet játszik, az elesések fô rizikófaktora azonban az életkor [10]. A WHO a mortalitási adatok alapján a világ országait A-E csoportokba kategorizálta. Magyarország alacsony gyermek-, de magas felnôtthalálozása alapján a C csoportba került Oroszországgal, Ukrajnával, Belorussziával, Kazahsztánnal, Moldáviával és a balti államokkal együtt. Míg Európában az A és B csoportban a mozgásszervi betegségek YLD tekintetében a harmadikok a nem fertôzô betegségek között a neuropszichiátriai és az érzékszervek betegségeit követôen, a C csoportban a negyedikek, mert itt a szív- és érrendszeri betegségek megelôzik a mozgásszervi betegségeket. A mozgásszervi betegségeket a köztudat nálunk nem tartja halált okozó betegségeknek. Az EUMUSC mozgásszervi betegségek halálozását vizsgáló statisztikája szerint a lakosra jutó mozgásszervi halálozás európai átlaga valamivel kevesebb, mint 3 nô/ lakos, és valamivel több, mint 2 férfi/ lakos. Magyarországon a lakosra esô mozgásszervi halálozás valamivel magasabb az európai átlagnál. Az európai adatok szórása azonban igen nagy; a Cseh Köztársaságban a férfiak, nôk együttes halálozása sem éri el az 1/ t, 6

4 1 táblázat. Példák a váz- és izomrendszeri egészséget meghatározó tényezôkre Kórképek, Személyes belsô Személyes külsô Környezeti tényezôk problémák (intrinszik) tényezôk (extrinszik) tényezôk Arthrosis Életkor Lakóhely, Természetes környezet Rheumatoid arthritis Nem lakáskörülmények Ember építette Csontrikulás Genetika Munka jellege környezet Derék- és hátfájás Diéta Közlekedés Környezetszennyezés, Váz- és izomrendszeri Testtömegindex csatornázás, ivóvíz, trauma, sérülések Alkohol levegô Dohányzás Egészségügyi, Testedzés szociális helyzet Kísérô betegségek és oktatási színvonal Iskolázottság Pszichológiai tényezôk Forrás: Eumusc felmérés míg Spanyolországban, Dániában, Nagy-Britanniában a nôké 3, a férfiaké 4/ fô fölött van. Elesések okozta halálozás hazánkban a legmagasabbak közé tartozik a Cseh Köztársasággal és Finnországgal együtt, több, mint 100/ lakos. A szórás itt is nagy: Bulgáriában, Spanyolországban és Görögországban kevesebb, mint 15/ A 80 éven felüliek elesésbôl eredô halálozása 6-szorosa a évesekének, ami nemcsak az elesések számának növekedésével, hanem a 80-on felüliek fokozott törékenységével is magyarázható [11]. Ezen a téren bôven van tennivalónk, hisz az elesések száma lakáson belüli és kívüli akadálymentesítéssel, megfelelô D-vitamin-ellátottsággal [12], illetve mozgás által biztosított prevencióval, érzékszervi mûködést javító gyógyászati segédeszközökkel [13] jelentôsen csökkenthetô [14]. A csípôvédôknek is szerepe lehet az esések megelôzésében, különösen az ápolási otthonban élô idôs emberek körében [15]. A mozgásszervi egészség meghatározóit az 1. táblázatban mutatjuk be. Az obesitásra, inaktivitásra vonatkozó diagramokat már a fentiekben mutattuk. Táplálkozási tényezôk közül fontos a megfelelô kalcium- és D-vitamin-bevitel. A D-vitamin-hiány osteoporosist, osteomalaciát, mozgásszervi fájdalmakat, izomgyengeséget egyaránt okozhat, és jelentôsen hozzájárul az elesésekhez is. Az alacsony (<20 mg/ml) 25(OH)D-vitaminszint Európában egészséges felnôttek 2 30%-ában, kórházi ápolásra szorulók 75 vagy ennél is magasabb százalékában mutatható ki [16, 17]. Hasonlóan jelentôs a nem megfeleô D- vitamin-ellátottság hazánkban [18, 19]. Alkoholfogyasztás tekintetében a 3. helyen állunk Európában, dohányzás tekintetében valamivel jobban. Az alkoholfogyasztás osteoporosisra, izomgyengeségre, mozgásszervi sérülésekre, a dohányzás rheumatoid arthritisre (RA) és arthrosisra hajlamosít (8. és 9. ábra). 8. ábra A 15 éves vagy idôsebb lakosság alkoholfogyasztása Forrás: OECD Health at a Glance: Europe 2010; OECD Publishing [4] 9. ábra Naponta dohányzók aránya 15 éves vagy idôsebbek körében Forrás: OECD Health at a Glance: Europe 2010; OECD Publishing [4] Figyelmet érdemel, hogy a budapesti és vidéki lakosság dohányzási szokásai között jelentôs különség mutatható ki. A éves korcsoportban férfiaknál a vidékiek között, nôk- 7

5 nél a budapestiek között magasabb a dohányzók aránya. A fiatal és a középkorú budapesti nôk között lényegesen több a rendszeres alkoholfogyasztó, mint a vidéki hasonló korcsoportba tartozó nôk körében. A budapesti fiatal nôk körében a nagyivók aránya meghaladja a 6%-ot, ami lényegesen magasabb a középkorú és idôs társaik körében észlelt gyakoriságnál [20, 21]. A mozgásszervi betegségek megelôzése A Csont és Ízület Évtizede ( ) 2005-ben közreadta bizonyítékokon alapuló ajánlásait a mozgásszervi betegségek primer és szekunder prevenciójáról, amelyek alapján a Csont és Ízület Évtizede Alapítvány dr. Rácz Jenô, egészségügyi miniszter felkérésére el is készítette a hazai ajánlást a mozgásszervi betegségek hatékonyabb megelôzésére, kezelésére és rehabilitációjára. Ez az ajánlás két évig tanulmányozható volt az Egészségügyi Minisztérium honlapján (www.eum.hu/- egeszsegpolitika/.../nemzeti-program-mozg-bet), de bevezetésére, alkalmazására ismereteink szerint érdemi lépés nem történt. A Csont és Ízület Évtizede ajánlásai az egész népesség számára számos más betegség megelôzését is elôsegítik. Az ajánlások a következôk: Megfelelô fizikai aktivitás a fizikai fittség megtartására. Az ideális testsúly megtartása. A dohányzás kerülése. Mérsékelt alkoholfogyasztás, a túlzott alkoholfogyasztás kerülése. Megfelelô baleset-megelôzô programok a mozgásszervi sérülések elkerülésére. A munkahelyi és sportegészségügy elôsegítése a mozgásszervek túlterhelésének elkerülésére. A mozgásszervi problémák fontosságának tudatosítása az egyénekben és a társadalomban. A népesség nagyobb kockázatú tagjai Arthrosis: 50 évnél idôsebbek, túlsúlyosak, kóros biomechanikájú (pl. csípôízületi dysplasiában, scoliosisban szenvedô) személyek, akik anamnézisében ízületi sérülés szerepel, akik intenzív sporttevékenységet fejtenek ki, illetve bizonyos munkaköröket töltenek be (bányászok, földmûvesek, buszvezetôk, vibrációs ártalomnak kitettek). Derék- és hátfájás: Minden felnôtt ki van téve derék- és hátfájás kockázatának. Pszihoszociális faktorok (elégedetlenség a munkával, munkahellyel, egyhangú, nem kreatív munka, anyagi kompenzáció, fogyatékossági járadék, rokkant nyugdíj elérése) sárga zászlók -ként elôrejelzik a derékfájás elhúzódó voltát, recidíváját, kedvezôtlen kórlefolyását [22]. Csontritkulás: Kockázati tényezô az 50, de fôleg a 65 év feletti kor, kezeletlen hypogonadismus, vagyis a nemi hormonmûködés kiesése, az anya csípôtáji törése, az illetô kis traumára bekövetkezô korábbi törése, 19 kg/m 2 -nél kisebb BMI, excesszív dohányzás, illetve alkoholfogyasztás stb. Az egyén csonttörés-kockázata ma a FRAX -index használatával jó közelítéssel becsülhetô [23]. A kérdôív magyar nyelvû változata is rendelkezésre áll (http://www.shef.ac.uk/frax/). A szekunder prevenció a betegségek korai felismerésén és megfelelô korai kezelésén alapszik. Alapvetô a beteg megfelelô felvilágosítása fájdalmai, panaszai okáról, betegsége várható lefolyásáról, kimenetelérôl, a szükséges életmód-változtatásról. Fontos, hogy a beteg fájdalmát és a gyulladást megfelelôen csökkentsük, a beteget aktívan tartsuk, és felvilágosítsuk, mennyiben segítheti önmaga saját gyógyulását [24]. Az EUMUSC adatokat szolgáltat arra vonatkozólag is, hogy a mozgásszervi betegek mennyire veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. A mozgásszervi betegségek kórházi ellátását Európában az EUMUSC riport 45., 46. és 47. ábrái mutatják az EUROSTAT 2011 és a WHO adatai alapján (http://www.eumusc.net). A 47. ábra a tartós és egynapos ellátás összehasonlítását mutatja. Ezer lakosonként a legtöbb kórházi ápolás mozgásszervi betegek ellátására Ausztriában, Németországban, Luxemburgban, a Cseh Köztársaságban és Magyarországon jut, míg a legtöbb egynapos ellátást Belgiumban, Lengyelországban és a Cseh Köztársaságban végzik. Hazánkban végzik a 3. legkevesebb csípôízületi endoprotézis beültetést Európában [25]. Térdízületi endoprotézis beültetés tekintetében sem állunk jobban. Az EUMUSC felmérte a mozgásszervi betegségek ellátására szolgáló humán erôforrást, a lakosra jutó reumatológusok számát. Ez Franciaországban a legmagasabb (4,2/ lakos) és Írországban a legalacsonyabb (0,5/ lakos) [26] (10. ábra). A magyar adatok érdekes módon hiányoznak, pedig ez magasabb a listavezetô franciákénál; népességarányosan több reumatológusunk van. (A Magyar Reumatológusok Egyesülete közlése szerint 1250 reumatológus van Magyarországon, ami 10 milliós népességgel számolva 125 reumatológus/ lakosnak felel meg). Hasonlóan nem szerepel hazánk a lakosra jutó ortopéd szakorvosok adatai között. A 12 ország adatai alapján a lakosra jutó ortopéd szakorvosok száma 4 (Franciaország) és 17 (Svédország) között mozog; néhány példa: Cseh Köztársaság 5, Ausztria 9, Spanyolország 10, Németország 13. (Hazánkban mintegy 300 ortopéd szakorvos mûködik, de sok országban az ortopédia és traumatológia egy szakmának számít.) 8

6 Mindkét felmérés a kiválasztott személyek megkérdezésén, ill. önbevalláson alapult. Objektív felmérés alapján gyulladáscsökkentôk és antireumatikumok használatában jobban állunk, az 1000 lakosra jutó fogyasztás DDD alapján Magyarországénál magasabb a Cseh Köztársaságban, Dániában, Finnországban, Németországban, de alacsonyabb Hollandiában, Portugáliában, a Szlovák Köztársaságban és Svédországban). Ugyanez a helyzet, ha az egy fôre esô nem szteroid gyulladáscsökkentô fogyasztást nézzük [25]. 10. ábra A lakosra jutó reumatológusok száma az egyes országokban Forrás: Eurostat 2011 [26] Nem meglepô, hogy a foglalkozási terapeuták listáján nem szerepelünk, hisz ilyen szakembereket hazánkban nem képeznek. Nem szerepelünk azonban az európai országok gyógytornászait feltüntetô táblázatban sem. Nálunk, szakértôi vélemény szerint mintegy 70 gyógytornász jut lakosra. Finnországban mûködik a legtöbb gyógytornász (234/ lakos), míg Írországban a legkevesebb (34/ lakos). A mozgásszervi betegségek hatása az életminôségre Az SF-36 általános kérdôívvel végzett holland felmérés szerint a mozgásszervi betegségek rontják leginkább az életminôséget, fôleg a fizikai funkció és a fájdalom tartományban [28]. A munkaképes mozgásszervi fogyatékosok közül hazánkban kevesen (megközelítôleg 10%) dolgoznak rendszeresen, 2008-as adatok szerint [29]. Ennek oka a részidôs és otthoni munkavégzés, illetve az adaptált munkahelyek alacsony száma is lehet, de más tényezôk sem zárhatók ki. Gyógyszerfogyasztás A mozgásszervi bajok, ill. fájdalmak miatt hosszú távú gyógyszeres kezelésben részesülôk számában másodikak vagyunk Ausztria mögött. Elsô helyezést értünk el az ilyen célú gyógyszeres kezelésben részesülôk számában, ha az elmúlt két hétben szedett gyógyszerek után érdeklôdtek az adatgyűjtôk (11. ábra) [27]. 11. ábra Az elmúlt két hétben mozgásszervi panasz miatt fájdalomcsillapítót szedôk aránya (az összes válaszadó %-ában) Forrás: EHIS and Austria National Health Surveys. (Ausztria 2006, Szlovénia 2007; Cseh Köztársaság, Ciprus, Lettország, Málta 2008, Magyarország 2009) [27] A mozgásszervi betegségek költsége A mozgásszervi betegségek költsége Németországban ban milliárd volt (Federal Statistical Office, 2011), ami a 10 milliós hazai lakosságra és forintra számolva 1000 milliárd HUF körül lenne, de ezek a költségadatok nem vihetôk át ilyen módon egyik országról a másikra az eltérô egységköltségek, bérek, egészségügyi igénybevétel és szociális ellátás miatt. Az arányok szemléltetése érdekében azonban érdekesnek tartjuk, hogy közöljük. Az Egyesült Királyságban a mozgásszervi betegségek csak háziorvosi költsége a szív és keringési, valamint légzôszervi betegségeket követôen a 3. legmagasabb, 1,9 milliárd fontsterling, ami 10 milliós hazai népességre és forintra számítva több mint 100 milliárd HUF lenne. Egy RA-s beteg költségét Európában Lundkvist és mtsai euró/beteg/év közöttire becsülték, a nyugateutópai országokban jelentôsen magasabb, mint a keleteurópai régióban ( vs euro/beteg/év), ebbôl az indirekt (munkából kieséssel összefüggô) költség becslésük szerint 34%, illetve 22% [30]. Egy 2004-ben több centrumban végzett magyararországi felmérés alapján a biológiai terápia nélküli RA-s betegek társadalmi költsége átlag 4173 (SD 3379) euró/beteg/év volt, ennek 55%-a munkából való kiesésbôl adódik [31]. A költségek a betegség progreszsziójával szoros összefüggést mutatnak [32]. A rheumatoid arthritises betegek TNF-α-blokkoló biológiai kezelésének 9

7 megkezdése a betegállomány igénybevételét azonnal és tartósan csökkenti. Ausztriában egy elôrehaladott csípô- vagy térdarthrosisban szenvedô beteg egyéves direkt költsége a protézisbeültetést megelôzô évben 2010-ben 2747, vagyis forintra számítva Ft. Hazánkban évente csípô- és 3000 térdprotézis-beültetésére kerül sor (2007), egy csípôízületi protézis beültetése Ft, a nyugat-európai költségnek mindössze egyharmada. Ugyanakkor a várólista 6 hónappal történô meghosszabbodása munkaképes beteg esetén (a betegek 50%-a) Ft pluszköltséget jelent, a táppénz, illetve a konzervatív kezelés költségeit számolva [33, 34]. Munkából való kiesés A mozgásszervi betegségek miatt táppénzt igénybe vevôk száma (az elmúlt 12 hónapra vonatkozóan) Romániában volt a legmagasabb (84,2%), legalacsonyabb Finnországban (34,5%). Lengyelországban volt a legmagasabb azok aránya, akik több mint 15 napot hiányoztak a munkából az elmúlt 12 hónapban (12,6%). Hazánkban az 5. legkevesebb táppénzes napot veszik igénybe a mozgásszervi betegek, és a táppénzes napok csak viszonylag ritkán haladják meg egy-egy esetben a 15 napot. Egy hazai többcentrumos felmérés alapján 2009-ben a biológiai terápiát kezdô rheumatoid arhritises betegeknek átlag 9,3 (SD 8,3) éve kezdôdött a betegsége, ekkorra 48%-uk már rokkantnyugdíjas, az aktív dolgozók közül pedig 49% vett igénybe betegállományt RA betegsége miatt a vizsgálatot megelôzô 6 hónap során, átlagosan 10,6 (SD 30,0) napot [35]. A hát- és derékfájás a legtöbb keresôképtelen nap oka Németországban 2008-ban, amelyet az akut légúti infekció és a depresszió követ , illetve nappal. Ausztriában az összes új rokkantnyugdíj 35%-át mozgásszervi betegnek fizetik ki [34]. Belgiumban is a mozgásszervi betegségek a rokkantság leggyakoribb okai, férfiak közt 20 (28) %-kal, nôk között 27%-kal. A GDP jelentôsen befolyásolja a mozgásszervi betegségek terhét az egyénre és a társadalomra [36]. A több országra kiterjedô QUEST-RA vizsgálat (6004 RA beteg, 2008-as adatok) igazolta, hogy hazánk a rheumatoid arthritis terhét tekintve milyen rosszul áll, például az Egyesült Királysághoz képest. Ugyanakkor a QUEST-RA vizsgálatban részt vevô hazai centrumok alapján Magyarországon a GDP-hez képest többen részesülnek biológiai kezelésben az RA-s betegek közül, de ez az arány például Lettországban és Görögországban lényegesen magasabb. Bázisterápiás szerek használatát tekintve a magas és alacsony GDP-jû európai országok között nincs különbség. Következtetések Az Eumusc jelentés kiemeli, hogy mozgásszervi betegekre és betegségekre vonatkozó adatai sajnos jelenleg nem minden esetben összehasonlíthatóak; különösen igaz ez a közép- és kelet-európai, valamint a mediterrán országok incidencia és prevalencia adataira. Az életmódváltozás, elsôsorban az obesitas és inaktivitás gyakoribbá válása a népességet a mozgásszervi megbetegedések növekvô kockázatának teszi ki. Összevetve e tényt az európai népesség növekvô elöregedésével, mindez azt sugallja, hogy megfelelô beavatkozások nélkül a mozgásszervi betegségek terhe nôni fog. A mozgásszervi betegségek DALY és YLD alapján mérve így is a legnagyobb betegségterhet jelentik Európában. Ez a teher fôleg a rheumatoid arthritist és az arthrosist tekintve Közép- és Kelet-Európában vizsonylagosan még nagyobb. A szociális és gazdasági viszonyok és a rheumatoid arthritis, valamint az arthrosis terhe között ugyanis igen szoros az összefüggés. A mozgásszervi betegségek igen jelentôs okai a termeléscsökkenésnek. A keresôképtelenségre vonatkozó összehasonlító vizsgálatok száma csekély. Mielôbb szükség lenne olyan indikátorokra, melyek segítségével egységesen mérhetô az EU-ban a keresôképtelenség, annak oka és idôtartama egyaránt. A mozgásszervi betegségek jelentôs okai a tartós keresôképtelenségnek és fogyatékosságnak, és a rokkantnyugdíj és más juttatások igen jelentôs költséget generálnak. A mozgásszervi betegségek alapvetôen rontják a betegek fizikai és mentális jóllétét, gazdasági jólétét, fizikai és érzelmi kapcsolatait. E betegségek nemcsak a betegre, de gondozóira, családjára és barátaira is jelentôs terhet rónak. A mozgásszervi betegségek prevalenciáját és terhük súlyosságát tekintve e betegségek az egészséggel kapcsolatos életminôséget legjobban csökkentô megbetegedések közé tartoznak. Az alacsony GDP-jû országokat ez az életminôségcsökkenés még jobban sújtja. A mozgásszervi betegségek kifejlôdésének kockázatát és e betegségek terhét csökkentendô a népességet egészséges életmódra kell ösztönöznünk. Annál is fontosabb ez, mert a mozgásszervi betegségek a szív- és érrendszeri betegségek prevalenciáját és mortalitását jelentôsen emelik [37]. A mozgásszervi betegségek primer prevenciója és a leggyakoribb, legtöbb költséget okozó belgyógyászati betegségek primer prevenciója azonos. A szív- és érrendszeri betegségek, a hipertónia, a 2. típusú diabetes, a colorectalis rák és postmenopausalis emlôrák elôfordulása és halálozása másfél millió egészséges személy prospektív vizsgálata alapján napi fél óra megizzadást okozó fizikai aktivitással a szokásos napi fizikai aktivitáson túlmenôen 30%-kal csökkenthetô [38]. A népesség fokozódó elhízásának meggátlásával a prevenciós eredmény tovább javítható, mind a mozgásszervi, mind a felsorolt belgyógyászati betegségek esetében. Megfelelô kor- 10

8 mányintézkedésekkel, médiapropagandával, a népesség felvilágosítáával, oktatással az egészséges életmódra nevelés fôleg a fiataloké döntô fontosságú. A mindennapos iskolai testnevelés bevezetésével e téren az elsô lépés megtörtént. Az OECD Better Life Index felmérése szerint az elhízottak számának növekedése további egészségügyi terhet és költséget jelent. A magyar egészségügy hatékonysága nem jó, és ennek szerepe van a népesség rossz egészségi állapotában. A mozgásszervi betegségek és mozgásszervi fájdalom szekunder prevenciója a korai diagnózissal és korai, hatékony kezeléssel oldható meg. Külön kiemeljük, hogy a krónikus mozgásszervi fájdalomnak patogenetikai szerepe van a szívés érrendszeri betegségek, egyes malignus betegségek és a depresszió kialakulásában [39]. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy a rendszeres fizikai aktivitásnak direkt és indirekt fájdalomcsillapító hatása van. Mindezek szempontjából fontosnak találjuk a mozgásszervi betegségek, a krónikus fájdalom diagnosztikájának és kezelésének hatékonyabb oktatását mind a graduális, mind a posztgraduális orvosképzésben, irányelvek kidolgozását és bevezetését a derék- és nyakfájás, arthrosis, lágyrész-reumatizmus és a krónikus fájdalom szindrómák diagnózisára és kezelésére. Rendkívül fontos a mozgásszervi betegek ellátásának átszervezése oly módon, hogy a háziorvos a mozgásszervi betegek alapellátását képes legyen hatékonyan megvalósítani. Igen fontos prioritások megjelölése a szakellátásban, hiszen a mozgásszervi betegek között is vannak sürgôs ellátásra szorulók. A rheumatoid arthritis gyanújának esetén például a betegnek legalább 12 héten belül szakorvosi ellátásra kell kerülnie [40, 41]. Igen fontos a korszerû európai irányvonalak alkalmazásának bevezetése az akut derékfájás ellátásába [42], a megfelelô orvosi rehabilitáció biztosítása osteoporosisos törést követôen, az idôsebbek gyakori elesésének megelôzése, a krónikus fájdalom lehetôség szerinti megelôzése, illetve hatékony kezelése. Köszönetnyilvánítás: A szerzôk köszönetüket fejezik ki az Eumusc vizsgálat résztvevôinek az értékes kutatási eredményekért. A közleményben bemutatott ábrák az Eumusc beszámoló ábrái felhasználásával készültek a projektvezetôséggel történt egyeztetés alapján. IRODALOM [1] Vavken P, Dorotka R: Burden of musculoskeletal disease and its determination by urbanicity, socioeconomic status, age, and sex: Results from 14,507 subjects. Arthritis Care Res (Hoboken), 2011; 63: [2] Hittner Gy, Balogh Z, Koó É és mtsai: Budapesti körzeti orvosi rendelôkben végzett reumatológiai prevalencia vizsgálatok. Magyar Reumatológia, 1991; 32: [3] European Commission Health in the European Union. Special Eurobarometer (http://ec.europa.eu/ health/ph_publication/eb_health_en.pdf, Letöltve: május 10.) [4] OECD Health at a Glance: Europe 2010; OECD Publishing. (http://ec.europa.eu/health/reports/docs/health_glance_e n.pdf, Letöltve: május 10.) [5] European Health Interview Survey, EHIS. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/glossary:e uropean_health_interview_survey_(ehis), Letöltve: május 10.) [6] Péntek M, Horváth C, Boncz I, et al: Epidemiology of osteoporosis related fractures in Hungary from the nationwide health insurance database, Osteoporos Int 2008; 19: [7] International Osteoporosis Foundation, adatok. (http://www.osteofound.org, Letöltve: május 10.) [8] Kanis JA, Johnell O, De Laet C et al: International variations in hip fracture probabilities: implications for risk assessment. J Bone Miner Res 2002; 17: [9] WHO Global Burden of Disease (http://www.who.int/ healthinfo/global_burden_disease/estimates_country/en/in dex.html, Letöltve: május 10.) [10] Skelton D, Todd C: What are the main risk factors for falls amongst older people and what are the most effective interventions to prevent these falls? How should interventions to prevent falls be implemented? Copenhagen, World Health Organization, Europe, (http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0018/74700/e82552.pdf, Letöltve május 10.) [11] Sethi D, Racioppi F, Baumgarten I: Injuries and violence in Europe: why they matter and what can be done. Violence and Injury Prevention WHO European Centre for Environment and Health, Rome WHO Regional Office for Europe, (http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0005/9 8762/E88037.pdf, Letöltve május 10.) [12] Kalyani RR, Stein B, Valiyil R, et al: Vitamin D treatment for the prevention of falls in older adults: systematic review and meta-analysis. J Am Geriatr Soc 2010; 58: [13] Michael YL, Lin JS, Whitlock EP, et al: Source. Interventions to Prevent Falls in Older Adults: An Updated Systematic Review [Internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2010 Dec. Report No.: EF-1. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbk51685/, Letöltve: május 10.) [14] Choi M, Hector M: Effectiveness of intervention programs in preventing falls: a systematic review of recent 10 years and meta-analysis. J Am Med Dir Assoc 2012; 13: 188.e [15] Parker MJ, Gillespie LD, Gillespie WJ: Hip protectors for preventing hip fractures in the elderly. Cochrane Database Syst. Rev., 2001; 2: CD [16] Bruyère O, Malaise O, Neuprez A, et al: Prevalence of vitamin D inadequacy in European postmenopausal women. Curr Med Res Opin, 2007; 23: [17] Mithal A, Wahl DA, Bonjour JP, et al: Global vitamin D status and determinants of hypovitaminosis D. Osteoporos Int 2009; 20: [18] Vásárhelyi B, Sátori A, Olajos F és mtsai: [Low vitamin D levels among patients at Semmelweis University: retrospective analysis during a one-year period]. Orv Hetil 2011; 152: [19] Bhattoa HP, Nagy E, More C, et al: Prevalence and seasonal variation of hypovitaminosis D and its relationship to bone 11

9 metabolism in healthy Hungarian men over 50 years of age: the HunMen Study. Osteoporos Int, 2012 Mar 16. [Epub ahead of print] [20] Központi Statisztikai Hivatal. Egészségfelmérés (ELEF), Statisztikai Tükör, 2010; 4: 1-7. [21] Ádány R (szerk): Budapest Egészségterv (http://www. medicalonline.hu/download.php?id=11836, Letöltve november 15.) [22] Cedrashi C, Allaz AF: How to identify patients with poor prognosis in daily clinical practice. Best Clin Pract Rev Clin Rheumatol 2005; 19: [23] Szathmári M [Evaluation of fracture risk in osteoporosis]. Orv Hetil, 2011; 152: [24] European Actions Towards Better Musculoskeletal Health 2005 (http://www.boneandjointdecade.org/viewdocument.aspx? ContId=534, Letöltve: május 10.) [25] OECD Health Data Letöltve: május 10.) [26] Eurostat 2011 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ page/portal/health/public_health/database, Letöltve: május 10.) [27] European Health Interview Survey, EHIS. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/glossary: European_health_interview_survey_(EHIS), Letöltve: május 10.) [28] Sprangers MAG, deregt EB, Andries F, et al: Which chronic conditions are associated with better or poorer quality of life? J Clin Epidemiol 2000; 53 : [29] WHO Health For All Database (http://www.who.int/ violence_injury_prevention/surveillance/databases/en/inde x.html, Letöltve: május 10.) [30] Lundkvist J, Kastang F, Kobelt G: The burden of RA and access to treatment: health burden and costs. Eur J Health Econ 2008; 8 (suppl 2): S49-S60. [31] Péntek M, Kobelt G, Czirják L, et al: Costs of rheumatoid arthritis in Hungary. J Rheumatol 2007; 34: [32] Péntek M, Szekanecz Z, Czirják L és mtsai: [Impact of disease progression on health status, quality of life and costs in rheumatoid arthritis in Hungary]. Orv Hetil, 2008; 149: [33] Bálint G: Arthrosis a XXI. század járványa. LAM, 2007; 17: [34] Lang G, Reischl B, Hauser C, et al: Impact of Changing Social Structures on Stress and Quality of Life: Individual and Social perspectives. Review and Inventory of National Systems and Policy: Austria, Vienna, Forschungsinstitut des Wiener Roten Kreuzes (FRK), (Available in English at: fahs.surrey.ac.uk/stress_impact/publications/wp5/sip%20w P5%20Austria.pdf, Letöltve: május 10.) [35] Péntek M, Rojkovich B, Czirják L és mtsai: Biológikumok Alkalmazása Rheumatoid Arthritisben Terápiafelmérés (BARAT vizsgálat): biológiai terápiát kezdô betegek klinikai jellemzôi és egészségügyi szolgáltatások igénybevételének jellemzôi. Immunológiai Szemle 2011; 3: [36] Sokka T, Kautiainen H, Pincus T, et al: Disparities in rheumatoid arthritis disease activity according to gross domestic product in 25 countries in the QUEST-RA database. Ann Rheum Dis, 2009; 68: [37] Szekanecz Z, Koch AE: Vascular involvement in rheumatic diseases: 'vascular rheumatology'. Arthritis Res Ther, 2008; 10: 224. [38] Warburton DER, Charlesworth S, Ivey A, et al: A systemic review of the evidence for Canada s Physical Activity Guidelines for Adults. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2010; 7: 39. [39] Bálint G, Áts K: A fittség hiányának szerepe a mozgásszervi betegségek patogenézisében. [The Role of the Lack of Physical Fitness int he Pathogenesis of Musculoskeletal Diseases.] Magyar Sporttudományi Füzetek-IV. ( ) A fittség mértéke, mint a megbetegedések rizikóját befolyásoló tényezô. Akadémiai Kiadó, [40] Luqmani R, Hennell S, Estrach C, et al: British Society for Rheumatology and British Health Professionals in Rheumatology guideline for the management of rheumatoid arthritis (after the first 2 years). Rheumatology (Oxford), 2009; 48: [41] Smolen JS, Landewé R, Breedveld FC et al: EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs. Ann Rheum Dis, 2010; 69: [42] Koes BW, van Tulder M, Lin CW et al: An updated overview of clinical guidelines for the management of non-specific low back pain in primary care. Eur Spine J, 2010; 19: (Dr. Péntek Márta, Budapesti Corvinus Egyetem, 1093 Budapest, Fôvám tér 8., tel.: +36 (1) , fax: +36 (1) , 12

Az gyógyszeripar által fejlesztett inzulin készülékek az éves egészségügyi költségek csökkenését és a terápiahűség javulását eredményezték* -53% +11%

Az gyógyszeripar által fejlesztett inzulin készülékek az éves egészségügyi költségek csökkenését és a terápiahűség javulását eredményezték* -53% +11% Terápiahűség javulása Teljes éves egészségügyi költség A gyógyszeripar folyamatosan dolgozik olyan új gyógyászati segédeszközök kifejlesztésén, melyek megfelelnek a betegek elvárásainak, javítják a terápiahűséget

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Mennyi közpénzt költünk egészségre Magyarországon?

Mennyi közpénzt költünk egészségre Magyarországon? VI. Egészséginformációs Fórum Mennyi közpénzt költünk egészségre Magyarországon? KEREKASZTAL Bodrogi József Csaba Iván Sinkó Eszter Skultéty László Vitrai József CÉLKITŰZÉSEK Cél: a hallgatóság módszertani

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

I. A VIZSGÁLAT MEGALAPOZOTTSÁGA

I. A VIZSGÁLAT MEGALAPOZOTTSÁGA P r o t o k o l l ö s s z e f o g l a l ó F R A X ma g y a r o r s z á g i p r o g r a m ( 1 0 é v e s t ö r é s i r i z i k ó v i z s g á l a t a a z o s t e o p o r o s i s e l l á t á s b a n r é s

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban. Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék

A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban. Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék Halálozás Haláloki struktúra Tartalom Betegségteher (DALY = korai halálozás és megromlott

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009)

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) ÓRAMENET Krónikus epidemiológiai válság A felmérés 4 modulja: 1. Egészség-magatartás összetevői egészség-magatartás típusok 2. Munkakörülmények 3. Egészségi

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Oszteoporózis diagnózis és terápia Mikor, kinek, mit? Dr. Kudlák Katalin Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2015.01.21.

Oszteoporózis diagnózis és terápia Mikor, kinek, mit? Dr. Kudlák Katalin Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2015.01.21. Oszteoporózis diagnózis és terápia Mikor, kinek, mit? Dr. Kudlák Katalin Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2015.01.21. Diagnózis Osteodensitometria ( T- score:

Részletesebben

Beszámoló az ajánlásokról

Beszámoló az ajánlásokról Hogyan biztosítsuk, hogy az arthrosisban és rheumatoid arthritisben szenvedő betegek optimális ellátást kaphassanak Európa-szerte: az EUMUSC.NET ajánlásai Az EULAR és 22 európai központ partnerségével

Részletesebben

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés HODEF2008 Dr. Vitrai József EgészségMonitor Nonprofit Közhasznú Kft. Kutatási cél, kutatási kérdések Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a

Részletesebben

TANÓRÁN KÍVÜLI, EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS ELTERJESZTÉSÉT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEKET TÁMOGATÓ MÓDSZERTANI SZAKANYAG

TANÓRÁN KÍVÜLI, EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS ELTERJESZTÉSÉT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEKET TÁMOGATÓ MÓDSZERTANI SZAKANYAG Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Dublin ÍRORSZÁG Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2011. január Tájékoztató országtanulmány ÍRORSZÁG Tartalom Gazdasági-politikai környezet... 2

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Az elektív csípő- és térd-protézis műtéten résztvevő betegek tájékoztatásának vizsgálata Készítette: Fehér Mónika MSc ápoló hallgató Az elektív csípő- és térd-protézis

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Egészséges társadalom helyzetkép a magyar népesség egészségi állapotáról

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Egészséges társadalom helyzetkép a magyar népesség egészségi állapotáról HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Egészséges társadalom helyzetkép a magyar népesség egészségi állapotáról Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Helyzetkép a szlovén lakosság egészségi állapotáról

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Helyzetkép a szlovén lakosság egészségi állapotáról HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Helyzetkép a szlovén lakosság egészségi állapotáról Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Románia Szerbia Szófia BULGÁRIA Fekete-tenger Macedónia Görögország Törökország GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika 1. Meggyógyítunk egy fertőző betegséget HBV prevalencia 2006 Hepatitis B vírus terjedése - szexuális

Részletesebben

A FITNESZ SZEKTOR szerepe az egészségfejlesztésben. Dr Zopcsák László

A FITNESZ SZEKTOR szerepe az egészségfejlesztésben. Dr Zopcsák László A FITNESZ SZEKTOR szerepe az egészségfejlesztésben Dr Zopcsák László 2013 Bemutatkozás Dr. Zopcsák László PhD Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség (MHESZ) Elnök Európai Egészségfejlesztési és

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Hogyan biztosítható, hogy az osteoarthritisben és reumás arthritisben szenvedő betegek optimális kezelést kapjanak Európában: Az EUMUSC.

Hogyan biztosítható, hogy az osteoarthritisben és reumás arthritisben szenvedő betegek optimális kezelést kapjanak Európában: Az EUMUSC. Az általános európai musculoskeletális egészség javítása Javaslatokat tartalmazó Hogyan biztosítható, hogy az osteoarthritisben és reumás arthritisben szenvedő betegek optimális kezelést kapjanak Európában:

Részletesebben

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén Cserháti Péter, Farkas Péter, Harrira M. Fahed Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest Előzmények:

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A szakellátásban megjelenő osteoporosisos nők 10 éves csonttöréskockázata a FRAX alapján

A szakellátásban megjelenő osteoporosisos nők 10 éves csonttöréskockázata a FRAX alapján EREDETI KÖZLEMÉNY A szakellátásban megjelenő osteoporosisos nők 10 éves csonttöréskockázata a FRAX alapján Péntek Márta dr. 1, 2 Gulácsi László dr. 1 Tóth Edit dr. 2 Baji Petra 1 Brodszky Valentin dr.

Részletesebben

A rheumatoid arthritises (RA) betegek ellátásának standard követelményei

A rheumatoid arthritises (RA) betegek ellátásának standard követelményei A rheumatoid arthritises (RA) betegek ellátásának standard követelményei Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 HUNGARIAN Dr. Géza BÁLINT bjd@t-online.hu Az RA tüneteivel jelentkező betegnek

Részletesebben

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009.

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Dr. Ormos Gábor ORFI ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Ormos G.: Reuma és psziché : ORFI Tud. Ülés, 1982. 2006 Pszichés tényezők a reumatológiai rehabilitációban (előadás) 2008. ORFI Továbbképző konferencia,

Részletesebben

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre Dr. Kovács Attila 1 Elsődleges megelőzés /primer prevenció/: a betegség biológiai létrejöttének megakadályozását célozza meg

Részletesebben

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13.

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13. TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK SZOCIÁLIS VÉDELMI V RENDSZEREK MST, Balatonfüred 2006. október 12-13. 13. ÁLTALÁNOS MEGKÖZEL ZELÍTÉS A szociális védelem v meghatároz rozása Társadalmi szüks kségletek Nemzetközi

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

pusú diabetes Nagy Attila Csaba, Sándor János, Ádány Róza Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar

pusú diabetes Nagy Attila Csaba, Sándor János, Ádány Róza Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar A 2-es 2 típust pusú diabetes szövődm dményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Nagy Attila Csaba, Sándor János, Ádány Róza Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Prevalencia a Háziorvosi Morbiditási

Részletesebben

A Rehabilitáció és Ambuláns lehetősége.

A Rehabilitáció és Ambuláns lehetősége. A Rehabilitáció és Ambuláns lehetősége. Miért és hogyan tovább?! Dr. Ari Lajos Sarkadi Attila 2009 szeptember 11. Balatonfüred Miért rehabilitálunk? Forrás: CIA A demográfiai bomba Többfajta bomba is ketyeg:

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Központi vastagbéldaganat rizikó felmérési kérdőív 2012-2013-14. évi eredményei Dr.

Részletesebben

Az idősek egészsége és egészségmagatartása

Az idősek egészsége és egészségmagatartása MEGÖREGEDNI MA Az idősek egészsége és egészségmagatartása Boros Julianna Központi Statisztikai Hivatal PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskola 2016. június 8. Önkéntes részvétel CAPI alapú felmérés,

Részletesebben

Dr. Sándor János DE NK, Megelőző Orvostani Intézet. Különböző indikátorrendszerek összehangolásának lehetőségei. Debrecen, 2010

Dr. Sándor János DE NK, Megelőző Orvostani Intézet. Különböző indikátorrendszerek összehangolásának lehetőségei. Debrecen, 2010 Dr. Sándor János DE NK, Megelőző Orvostani Intézet Különböző indikátorrendszerek összehangolásának lehetőségei Debrecen, 2010 Születéskor várható átlagos élettartam Magyarországon 80 78 76 Hungary Hungary,

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Karóczi Csilla Gyógytornász Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Budapest XXXII. Vándorgyűlés,

Részletesebben

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Egyéni felelősségvállalás állami szerepvállalás Dr. Moizs Mariann A közszféra versenyképessége Közpénzügyek aktuális kérdései Konferencia Siófok,

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

A lakosság egészségi állapota, különös tekintettel a civilizációs betegségekre

A lakosság egészségi állapota, különös tekintettel a civilizációs betegségekre A lakosság egészségi állapota, különös tekintettel a civilizációs betegségekre KEZÜNKBEN A JÖVŐ KONFERENCIA 2016. február 25. Dr. Biró Krisztina Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

45/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. Tiszaújváros egészségterve

45/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. Tiszaújváros egészségterve 45/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros egészségterve 2014 Tiszaújváros egészségterve 2014 Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar 2014 Szerkesztette: Dr. Bíró Éva Lektorálta: Dr. Kósa Karolina

Részletesebben

Csont, csontritkulás, megelőzés

Csont, csontritkulás, megelőzés Csont, csontritkulás, megelőzés Szabó Tünde Budapest., II. EÜSZ Kapás utcai Rendelő Röntgen Osztály A csont összetétele 40 %-a víz, 60 % szárazanyag tartalom 35% szerves anyag (fehérjék) 65 % szervetlen

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

TÁRSSZERZŐ - HATÁRIDŐ: JÚNIUS 30.

TÁRSSZERZŐ - HATÁRIDŐ: JÚNIUS 30. TÁRSSZERZŐ - HATÁRIDŐ: JÚNIUS 30. Stroke rehabilitációs ellátásról (felnőtt) Belgyógyászat, endokrinológia, diabétesz és anyagcserebetegségek 2 A felnőttkori obezitás jelentősége a rehabilitációban Dr

Részletesebben

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Hungarian Összefoglalás magyarul HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Összefoglaló Az utóbbi néhány évtized során az európai országokban

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME)

Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME) Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XV. DEMIN 2015. május 27. Egy kis visszatekintés Boján, Réthelyi, Szócska, Belicza, Zombor Könyvek (Gulácsi L., Gődény

Részletesebben

Magyar Nemzeti Szívalapítvány Hungarian National Heart Foundation

Magyar Nemzeti Szívalapítvány Hungarian National Heart Foundation Magyar Nemzeti Szívalapítvány Hungarian National Heart Foundation Alapította a Magyar Kardiológusok Társasága Adószám: Számlaszám/Bank account: Internet 18049471-2-42 11732002-20346146 www.mnsza.hu; nagya@kmk.hu

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél

Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél Szilágyi Brigitta, gyógytornász Dr. Járomi Melinda, Makai Alexandra Problémafelvetés

Részletesebben

Fiatal gépjárművezetők balesetei: összefüggés a balesetek típusa és helye között

Fiatal gépjárművezetők balesetei: összefüggés a balesetek típusa és helye között Fiatal gépjárművezetők balesetei: összefüggés a balesetek típusa és helye között Prof: Dr. Holló Péter, a KTI Nonprofit Kft. tagozatvezetője, a Széchenyi István Egyetem professzora, az MTA doktora Az 1.

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Magyar nyelvű összefoglaló KÖZÉP- ÉS IDŐSKORÚ NŐK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA, EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA ÉS ÉLETMINŐSÉGE. Dr. Maróti-Nagy Ágnes

Magyar nyelvű összefoglaló KÖZÉP- ÉS IDŐSKORÚ NŐK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA, EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA ÉS ÉLETMINŐSÉGE. Dr. Maróti-Nagy Ágnes Magyar nyelvű összefoglaló KÖZÉP- ÉS IDŐSKORÚ NŐK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA, EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA ÉS ÉLETMINŐSÉGE Dr. Maróti-Nagy Ágnes BEVEZETÉS A fertőző betegségek visszaszorításával párhuzamosan új kihívás

Részletesebben

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Csókási Krisztina Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Részletesebben

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28.

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. Cél: átfogó képet adni a kibővült Európai Unió társadalmi folyamatairól Adatok: Eurostat EU-SILC és más európai statisztikai források Ambíció:

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043 370 Statisztika, valószínûség-számítás 1480. a) Nagy országok: Finnország, Olaszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Svédország, Lengyelország, Görögország, Kis országok: Ciprus, Málta,

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

Szükségletre korrigált egészségügyi ellátás igénybevételének egyenlôtlenségei Magyarországon

Szükségletre korrigált egészségügyi ellátás igénybevételének egyenlôtlenségei Magyarországon Szükségletre korrigált egészségügyi ellátás igénybevételének egyenlôtlenségei Magyarországon VITRAI József, BAKACS Márta, KAPOSVÁRI Csilla, NÉMETH Renáta BEVEZETÉS Az egészségügyi ellátás szükségletre

Részletesebben

Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának. Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa

Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának. Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa Mottó: A fájdalmat mindenki nagyszerűen el tudja viselni, kivéve azt aki érzi avagy A diétás kezelés magyarországi

Részletesebben

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének é hazai és nemzetközi megelőzésének egészségpolitikai lehetőségei Dr. Kökény Mihály az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának elnöke A szív- és érbetegség

Részletesebben

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI 1 Társadalmunk mindennapjai

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16.

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16. A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, 2013. július 16. Kopint-Tárki Zrt. www.kopint-tarki.hu Tartalom A német gazdaság

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Stroke kezelésének alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Hogyan kezelhetı a stroke? Primer prevenció a stroke rizikójának csökkentése STROKE Akut kezelés Szekunder

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország. Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest

Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország. Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest Emlőrák statisztika Oroszország* Minden évben 52.000 újonnan diagnosztizált

Részletesebben

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Felnttkori kóros állapotok megelzése gyermekkorban Elhízás Hypertonia Szív-

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

CÉLIRÁNYOS GYAKORLATOK SZEREPE AZ ESÉSEK MEGELŐZÉSÉRE IDŐSEBB KORBAN. MÉSZÁROS LÁSZLÓNÉ GYÓGYTORNÁSZ MAGYAR GYÓGYTORNÁSZOK TÁRSASÁGA főtitkára

CÉLIRÁNYOS GYAKORLATOK SZEREPE AZ ESÉSEK MEGELŐZÉSÉRE IDŐSEBB KORBAN. MÉSZÁROS LÁSZLÓNÉ GYÓGYTORNÁSZ MAGYAR GYÓGYTORNÁSZOK TÁRSASÁGA főtitkára CÉLIRÁNYOS GYAKORLATOK SZEREPE AZ ESÉSEK MEGELŐZÉSÉRE IDŐSEBB KORBAN MÉSZÁROS LÁSZLÓNÉ GYÓGYTORNÁSZ MAGYAR GYÓGYTORNÁSZOK TÁRSASÁGA főtitkára Munkahely: Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány SZAKMAI

Részletesebben

Dr. Dózsa Katalin, Bóta Ákos, Bálity Csaba, Merész Gergő, Dr. Sinkó Eszter

Dr. Dózsa Katalin, Bóta Ákos, Bálity Csaba, Merész Gergő, Dr. Sinkó Eszter Praxisközösségi szolgáltatások igénybevétele, lakossági attitűdváltás a Svájci- Magyar Alapellátás-fejlesztési Modellprogram kapcsán 2017.február 22. Szakmapolitikai Fórum Dr. Dózsa Katalin, Bóta Ákos,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben