(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 003 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: A61K 31/41 (06.01) A61K 31/474 (06.01) A61K 4/06 (06.01) A61P 3/00 (06.01) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/FI 04/ () Elsõbbségi adatok: FI (72) Feltalálók: Leino, Iasse, Merimasku (FI); Laihia, Jarmo, Leito (FI) (73) Jogosult: Biocis Pharma Oy, Turku (FI) (74) Képviselõ: dr. Gyõrffy Béla, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Sejtcitoplazmát savanyítani képes urokánsav alkalmazása emberben sejtszaporodás meggátlására vagy megállítására (7) Kivonat A találmány tárgya urokánsav alkalmazása sejtcitoplazma-savanyításra, ezáltal sejtszaporodás meggátlására vagy megállítására, különösen tumoros vagy egyéb transzformált vagy nem transzformált hiperproliferáló sejtekre emberben vagy állatban, és sejtnövekedés és szaporodás megállításával gyógyítható rák és hiperproliferatív betegségek kezelésére vagy megelõzésére. HU T2 A leírás terjedelme 12 oldal (ezen belül 4 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 A találmány területe A találmány tárgya urokánsav alkalmazása sejtcitoplazma-savanyításra, és ezáltal sejtproliferáció (sejtszaporodás) meggátlására vagy megállítására, különösen tumoros vagy egyéb transzformált vagy nem transzformált hiperproliferáló sejtekre emberben vagy állatban, és sejtnövekedés és szaporodás megállításával gyógyítható rák és bizonyos hiperproliferatív betegségek kezelésére vagy megelõzésére. A találmány háttere Azon közlemények és egyéb anyagok, amelyeket itt alkalmazunk a találmány hátterének megvilágítására, és különösen azok az esetek, amelyek a megvalósítási módokról adnak további részleteket, hivatkozásként a leírás részét képezik. Számos celluláris funkció, mind a normális, mind a transzformált sejtekben az intracelluláris ph fenntartásához kötött. Számos vizsgálat bemutatta nemrégiben, hogy a rákos sejtek szaporodási (proliferációs) aktivitása befolyásolható a sejtcitoszol savanyítására képes vegyületekkel (Cosentini és munkatársai 01, Wahl és munkatársai 02, Thangaraju és munkatársai 1999). Analóg módon az intracelluláris savanyítás aktiválja az apoptózisos vagy programozott sejthalálos kaszkádokat (Gottlieb és munkatársai 1996, Matsuyama és munkatársai 00). A savanyodásról kijelenthetõ, hogy kulcs apoptotikus enzimeket befolyásol, mint amilyenek a savas endonukleázok, amelyek DNS-fragmentálódást okoznak, és a savas szfingomielinázok, amelyek ceramidot termelnek (Gottlieb és munkatársai 1996). A sejtszaporodási aktivitás vagy az apoptózis szabályozása ennek megfelelõen egy ígéretes megközelítés a rákba történõ farmakológiai beavatkozásra (összefoglaló, Los és munkatársai 03). A tumorágyban az élõ tumorsejtek citoszolikus ph¹ja jellemzõen semleges közeli értéken van tartva a szaporodás elõsegítésére, miközben az extracelluláris környezet savanyodik a celluláris metabolizmus hatására (Yamagata & Tannock 1996). A találmány összefoglalása Jelen találmány feltalálói az urokánsav ( urocanic acid, UCA) egy eleddig ismeretlen tulajdonságát mutatták be. Meglepetésre azt találták, hogy az UCA a malignus és nem malignus sejtek citoszoljába migrál olyan formában, amely képes egy protont leadni a citoszolban. Ennek következtében a citoszol savanyodik (a ph csökken), és további következményeként meggátlódik a normális és abnormális sejtszaporodási aktivitás. Így a találmány egyik szempontja szerint a találmány tárgya cisz-urokánsav alkalmazása emberben vagy állatban a) rák, vagy b) nem rákos hiperproliferációs betegség, amely a következõkbõl álló csoportból választott: bõr vagy prosztata benignus hiperpláziája, mint amilyen a benignus prosztatahipertrófia; rheumatoid arthritis esetén ízületi hiperplázia; gyulladásos bélbetegség; restenosis; atherosclerosis; thrombosis; scleroderma és fibrosis megelõzésére vagy kezelésére alkalmas gyógyászati készítmény elõállítására, amelyben cisz-urokánsav hatásos mennyisége kerül beadásra lényegében nem disszociált formában az embernek vagy állatnak. Egy további szempont szerint a találmány tárgya cisz-urokánsav és egy másik terápiás hatóanyag alkalmazása rák vagy proliferációs betegség megelõzésére vagy kezelésére alkalmas gyógyászati készítmény elõállítására, amelyben a terápiás hatóanyag rákellenes gyógyszer vagy proliferációellenes gyógyszer, és az urokánsav a terápiás hatóanyag enhanszere. Az ábrák rövid ismertetése Az 1. ábra a camptothecin sejtszaporodás-ellenes hatását mutatja sejtvonalakon. A sejteket 44 órát tenyésztettük 2 M camptothecin (CPT) jelenlétében és hiányában 6, vagy 7,4 ph¹értéken. 2 órás, a proliferációs vizsgálati reagenssel végzett inkubáció után rögzítettük a 490 nm¹es abszorbanciát, a sejteket sejt (K62, HT¹80, HK293) vagy sejt (a többi sejt) sûrûségben 10 l térfogatban tenyésztettük. A 2. ábra a cisz-uca camptothecin kombináció sejtszaporodás elleni hatását mutatja és az alacsony ph¹adaptációt két emberbõl származó bõr-melanomasejtvonalban. A sejteket három példányban tenyésztettük 2 M camptothecin (CPT) vagy mm cisz-uca jelenlétében vagy hiányában sejt/10 l sûrûségben 92 órát. A, a normális 7,4 ph¹értékrõl vett sejtek a vizsgálati 6, ph¹értéken. B, 3 óráig az alacsony 6,7¹es ph 6,7 értékû adaptációs tápközegben tenyésztett sejteket vizsgáltuk 6, ph¹értéken. C, 7,4 ph¹értéken tenyésztett és tesztelt sejtek. A 3. ábra a cisz-uca-koncentrációválaszt mutatja az A8 melanomasejt-szaporodás esetén. A proliferációt 44 órás vizsgálat során mértük 6, ph¹értéken M mm cisz-uca-val és 2 M camptothecinnel. Mind a proliferációs (A), mind a számolt százalékos gátlás (B) adatait bemutatjuk. A 4. ábra mutatja a cisz-uca additív antiproliferációs hatását. Három sejtvonalat tenyésztettünk cisz-uca-val és/vagy 1 M camptothecinnel lyukanként (0 l) 00 sejt sûrûségben 44 órát 6, ph¹értékû tápközegben. Üres lyukakat, amelyek tartalmazták az összes cisz-ucakoncentrációt, de sejteket nem is készítettünk, és az abszorbanciájukat levontuk a megfelelõ vizsgálati lyukakéból. Az. ábra UCA-kezelt tumorsejtek intracelluláris in situ ph¹mérését mutatja. A sejteket BCECF-fel jelöltük, és beállított ph¹érté- 2

3 kû pufferoldatokba helyeztük különbözõ koncentrációjú cisz-uca jelenlétében vagy hiányában. Bal oldal, BCECF fluoreszcencia intenzitás kalibráció nigericinkezelt sejtekben nagy káliumtartalmú pufferben a puffer ph¹értéke függvényében. Jobb oldal, intracelluláris ph¹értékek különbözõ koncentrációjú cisz-uca jelenlétében vagy hiányában. Az összes vizsgálati puffert 7,4 ph¹értékre (%) vagy 6, (+) ph¹értékre állítottuk a cisz-uca hozzáadását követõen. Az eredményeket a megfelelõ bal oldali kalibrációs görbe alkalmazásával számoltuk A találmány részletes ismertetése Egy elõnyös megvalósítási mód szerint a gyógyászatilag elfogadható vegyület az urokánsav (UCA). A gyógyászatilag elfogadható vegyületet összekeverjük hordozóval, ami lehet egyetlenegy komponens, vagy elõnyösebben két vagy több komponens keveréke. A komponensek egyike megfelelõen egy pufferezõvegyület, amely a készítmény ph¹értékét a kívánt értékre állítja. Különösen ha az UCA transz-izomere, a transz-uca a hatóanyag, akkor elõnyös a készítmény ph¹értékét 4,0 6,1¹re állítani, elõnyösebben,0 6,1¹re. Ebben a ph¹tartományban a transz-uca még nem disszociál. Amennyiben az UCA cisz-izomere, a cisz-uca a hatóanyag, akkor elõnyös a készítmény ph¹értékét,0 7,0 értékre állítani, elõnyösebben 6,0 7,0 értékre. Ebben a ph¹tartományban a cisz-uca még nem disszociál. Egy megvalósítási mód szerint a gyógyászati készítmény tartalmazhat további terápiás hatóanyagot, amelynek a hatását javítja az UCA. Elõnyösen, nem korlátozó módon, az ilyen terápiás hatóanyag antiproliferatív vagy rákellenes gyógyszer. A ph 4,0 7,0 értékre állítására megfelelõ vegyület példájaként említhetjük, nem korlátozó módon az 0 mm nátrium-foszfátot kiegészítve mm nátriumkloriddal, sejttenyésztõ tápközeg 2 mm HEPES-sel és mm Pipes kiegészítve 133 mm nátrium-kloriddal. A találmány szerinti eljárás és készítmény alkalmas rák vagy bizonyos hiperproliferatív betegségek kezelésére vagy megelõzésére, amelyek gyógyíthatóak intracelluláris savanyítással, és az alábbi felsorolásban találhatóak. A leírás szerinti értelemben az intracelluláris savanyítás a megemelkedett hidrogénion-koncentrációra utal egy eukarióta sejt citoszoljában vagy a szubcelluláris kompartmentjeiben. A találmánnyal kezelhetõ és megelõzhetõ rákok a rák bármilyen formái, mint amilyen nem korlátozó módon az agy¹, bõr- (mint amilyen a melanoma), hólyag¹, gasztrikus, hasnyálmirigy¹, mell¹, fej¹, nyak¹, nyelõcsövi, prosztata¹, kolorektális, tüdõ¹, szem¹, nõgyógyászati (mint amilyen a petefészek¹) vagy pajzsmirigyrák; egyéb epitheliomák; ciszták különbözõ szervekben; vírusfertõzés indukálta szemölcsök és szemölcsszerû tumorok; fibroszarkóma és metasztázisai. Egy további megvalósítási mód szerint a találmány tárgya nem rákos hiperproliferatív rendellenesség kezelése, nevezetesen a bõr vagy a prosztata benignus hiperpláziája (például benignus prosztatahipertrófia), rheumatoid arthritis esetén ízületi hiperplázia; gyulladásos bélbetegség; restenosis; atherosclerosis; thrombosis; scleroderma vagy fibrosis kezelése. Legelõnyösebben a találmány szerinti készítmények és eljárások célsejtjei között vannak a bõrben lévõ tömör tumorok. Jelen találmány céljára a gyógyászatilag elfogadható vegyület különbözõ módokon adható be akár szisztémásan, akár lokálisan. A megfelelõ beadási módok közé tartoznak például a kután kiszerelések; az intratumor injekciók, ideértve az intravénás, intramuszkuláris és szubkután injekciókat; az intraszinoviális injekciókat; és a mukozális, transzdermális, nazális, inhalációs vagy rektális kiszereléseket. Különösen megfelelõ kiszerelések a lokális bejuttatásra való készítmények, mint amilyenek a topikális kiszerelések, kenõcs, zselé, krémek, paszták, oldatok, szuszpenziók, borogatószerek és emulziók. Továbbá a célzott gyógyszerbejuttató rendszerek, mint amilyenek a liposzómák és nanorészecskék, kombinációban a fenti beadási formákkal alkalmazhatók a gyógyászatilag elfogadható vegyület beadására. A gyógyászatilag elfogadható vegyület szükséges dózisa függ az adott gyógyítani kívánt állapottól, az állapot súlyosságától, a kezelés hosszától és az alkalmazott specifikus vegyület beadási módjától. Egy topikális kiszerelésben a gyógyászatilag elfogadható vegyület mennyisége jellemzõen 0,01% 0%, elõnyösebben 0,1% %. A találmányt a következõ, nem korlátozó, kísérletes részben fogjuk részletesen ismertetni. Kísérletes szakasz Jelen találmány célja annak a hipotézisnek a vizsgálata, hogy az UCA bemegy transzformált sejttípusokba megfelelõ extracelluláris környezet esetén, savanyítja a citoplazmát, és ennek következtében gátolja a sejtek szaporodását. Egy korábbi közleményünkben (WO 04/08046 számú nemzetközi közzétételi irat) bemutattuk, hogy mind a cisz-uca, mind a transz-uca gyorsan és irreverzíbilisen akkumulál humán polimorf nukleáris neutrofilek citoszoljában. Nem jelezte semmi továbbá, hogy az UCA intracelluláris orgenellumokhoz kötõdne, sem azt, hogy metabolizálódna a citoszolban. A cisz- UCA, szemben a transz-uca-val, befolyásolta a neutrofilek intracelluláris ph¹értékét, amennyiben az extracelluláris ph 6,1 7,0 tartományba esett. Ezen körülmények között a cisz-uca még nem disszociált, miközben a 6,1 pka-értékû transz-uca leginkább vagy teljesen disszociált, és emiatt nem tudott protont szállítani a citoszolban. Azonban, amennyiben az extracelluláris ph 6,1 alatt volt, például,0 6,0, akkor a transz-uca is protonkarrierként tudott mûködni, és intracelluláris savanyodást váltott ki. Az egyértelmûség kedvéért a kísérletes eredmények itt csak a cisz-uca hatását mutatják, habár hasonló eredményeket lehet elérni a transz-uca-val egy megfelelõ ph¹tartományban. 3

4 Az intracelluláris savanyodásról ismert, hogy elõfeltétel számos sejtfunkció, mint amilyen a növekedés megállása, változásához. Az is ismert, hogy a transzformált sejttípusok, mint amilyenek a ráksejtvonalak, növekedése (szaporodása) gátolható olyan vegyületekkel, amelyek képesek intracelluláris savanyodást kiváltani. Az ilyen vegyületek (általában szerves savak) alkalmazása a rák klinikai kezelésében hátrányt szenvedhet a súlyos mellékhatásaik vagy a toxikusságuk következtében. Eljárások Urokánsav Transz-urokánsavat [transz-uca,3-(1h¹imidazol- 4¹il)-2-propénsav, MT 138,14] vásároltunk a Sigmától (St. Louis, MO, AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK). Cisz-UCA¹t készítettünk a transz-uca-ból UV fotoizomerizációval a következõ módon. Transz-UCA¹t (138 mg, 1 mmol) oldottunk vízben (00 ml). Az oldatot ph 9¹re állítottuk kálium-hidroxiddal, ezután besugároztuk nitrogénatmoszféra alatt C¹on 4 óráig. A fotoizomerizációt Normag esõfilm-fotoreaktorban végeztük Hanau kvarc-higany nagynyomású lámpával (00 W, 270 nm). Az eredményül kapott keveréket (transz/cisz kb. /70 HPLC-vel) száradásig bepároltuk, és a visszamaradót feloldottuk 12, M ecetsavban. Az oldatot ph 9¹re állítottuk és ioncserélõ oszlopon kromatografáltuk (2 2,3 cm, 0 0 háló, acetát forma, Bio-Rad 1¹x8) 12, mm (00 ml), 2 mm (00 ml) és 0 mm (00 ml) ecetsavat alkalmazva egymást követõ eluensként. Cisz-UCA jelent meg kb. 10 ml után, és a transz-uca leginkább 10 ml eluens térfogat után. Az oldószer eltávolítása a frakciókból, majd az ezt követõ dietil-éteres mosás és 6 C¹os vákuumszárítás foszfor-pentoxid felett tiszta transz- és cisz-izomereket eredményezett. A cisz- UCA-hozam 8 mg (8%), olvadáspont C volt, és HPLC elemzéssel több mint 99,%¹os kémiai tisztaságú volt. Amino-propil állófázis oszlopot Lichrosorb NH 2, Hibar RT, 4 mm, m (Merck, Darmstadt, Németország) alkalmaztunk a HPLC vizsgálatra. Az eluens 0%¹os (térf/térf) acetonitril és 2%¹os (térf/térf) ecetsav és 0,% (tömeg/térf) vizes oldata volt (ph kb. ). Az izomereket 268 nm¹en detektáltuk, és a visszatartási idõ Tr (cisz) 3,7 perc és Tr (transz),4 perc volt. Cisz-UCA¹t oldottunk fel közvetlenül inkubációs pufferben vagy tápközegben mm koncentrációban, sterilre szûrtük (0,2 m) és a kívánt koncentrációra hígítottuk közvetlenül az egyes kísérletek elkezdése elõtt. Camptothecin Camptothecin- (Sigma, MT 348,4) törzsoldatot készítettünk a reagens ionmentesített vízben történõ feloldásával (1,4 2,1 mg/ml). Az oldatot alkalizáltuk 1 N NaOH-dal, és tovább segítettük a feloldódást forrásban lévõ vízfürdõn történõ melegítéssel. A törzsoldatból hígításokat készítettünk fiziológiai sóoldatba. A végsõ koncentrációk a kísérletekben 00 nmol/l voltak Sejtvonalak WM és A8 (kután melanoma), HT¹80 (epithelialis fibroszarkóma), HeLa (méhnyak epithelialis adenokarcinóma), HK293 (vese epithelialis sejtek) transzformált tumorsejtvonalakat és humán eredetû HSF (egészséges hím önkéntes donorból származó bõrfibroblast) nem transzformált sejtvonalat már korábban ismertettek (Li és munkatársai 03). A K62 (krónikus mielogén leukémia) sejteket az American Type Culture Collection törzsgyûjteménytõl vásároltuk. A sejteket logaritmikus növekedési fázisban tartottuk IMDM tápközegben (Invitrogen, Paisley, Nagy-Britannia), amely % borjúszérummal és antibiotikumokkal volt kiegészítve, nedvesített inkubátorban +37 C¹on, % CO 2. A tapadó sejtvonalakat PBS-ben lévõ 0,2% tripszin-edta-val gyûjtöttük össze percig, ezután tápközegben újraszuszpendáltuk és mostuk õket. Az élõ sejtek megszámlálása után, sejtet helyeztünk sima fenekû 96 lyukú sejttenyésztési lemezekre 0 vagy 10 l térfogatba. Proliferációs vizsgálat A tenyésztett sejtvonalak szaporodási aktivitását sima fenekû 96 lyukú lemezeken határoztuk meg módosított kolorimetrikus vizsgálati eljárással, amely tetrazoliumszármazékon (CellTiter 96 Aqueous One Solution Cell Proliferation Assay, Promega) alapult. A sejteket camptothecin és/vagy cisz-uca jelenlétében tenyésztettük 92 órát, ezután hozzáadtuk a proliferációs reagenst 2 órára, és mértük a 490 nm¹es abszorbanciát egy lemezolvasón. A sejtmentes tápközeget tartalmazó lyukak abszorpciós értékeit levontuk az összehasonlító vizsgálat elõtt. Az intracelluláris ph megfigyelése Cisz-UCA jelenlétében mértük az intracelluláris ph¹értéket a sejtvonalakban ph¹érzékeny fluoreszcens festék, 2,7 -bisz(2¹karboxi-etil)¹- (és ¹6)-karboxi-fluoreszcein (BCECF, acetoxi-metil-észter; Molecular Probes, Leiden, Hollandia) alkalmazásával áramlási citométerrel. Kétmillió sejtet inkubáltunk ml DMEM tápközegben (Invitrogen), ph 7,4, amely 0,3 M BCECF¹et tartalmazott 37 C¹on, percig, egyszer mostuk nátrium-foszfát-pufferben (0 mm NaH 2 - PO 4 /Na 2 HPO 4, 43 mm NaCl), ph 7,4, és újraszuszpendáltuk sóoldatban. Húsz l¹t pipettáztunk a sejtszuszpenzióból áramlási citométer csövekbe. A nátriumfoszfát-puffer-oldatokat, cisz-uca-val vagy nélküle ph 6, vagy 7,4 értékre állítottuk (0,1 N HCl/NaOH-dal) a cisz-uca hozzáadása után, és a csövekbe tettük, hogy 00 l végtérfogatot kapjunk. Az áramlási citometriát egy órán belül elvégeztük. Az intracelluláris ph kalibrációját a K + /H + ionofór nigericinnel végeztük in situ (Molecular Probes) nagy káliumtartalmú pufferekben. BCECF-jelölt sejteket ( l sóoldatban) újraszuszpendáltunk beállított ph¹értékû kalibrációs pufferekben (480 l 0mMKH 2 PO 4 /K 2 HPO 4, 43 mm KCl, ph 6,2, 6,, 6,8, 7,2 és 7,) áramlási citomé- 4

5 ter csövekben. Nigericin-törzsoldatot ( mm metanolban) hígítottunk 1: arányba sóoldatban, és l¹t adtunk a kalibrációs sejtszuszpenzióhoz, röviddel ( 1 perc) a vizsgálat elõtt. A sejteket szobahõmérsékleten tartottuk a kísérlet során. A pontos intracelluláris ph¹értékeket az átlagos BCECF fluoreszcencia intenzitásokból számoltuk, figyelembe véve a nigericinkiütött kalibrációs sejteket. A kalibrációt külön és egyidejûleg végeztük minden egyes sejtvonalra. Eredmények A camptothecin antiproliferációs hatást mutatott, amely javult alacsonyabb ph¹értéken. Az alapvonali proliferáció (szaporodás) a legtöbb sejtvonalnál nagyobb volt a 7,4¹es ph¹értékû tenyészeteknél, mint a 6,¹es ph¹értékûeknél. A camptothecin (2 M) minden sejtvonal tenyészeténél gátolta a proliferációt, és hatásosabb gátlást mutatott 6,¹es ph¹értéken (1. ábra). A cisz-uca gátolja a rákos sejtproliferációt, és fokozza a camptothecin proliferációellenes hatását 6, ph¹értéken. A korábbi perifériás vérneutrofileken végzett megfigyeléseink alapján a cisz-uca gátlóhatást fejt ki a nem disszociált molekuláris formájában, például 6,1 7,0 extracelluláris ph¹tartományban, ezért vizsgáltuk a cisz-uca hatását A8 és WM266 4 melanomasejtvonalakon két ph¹értéken, ph 6,¹en és ph 7,4¹en. A mm cisz-uca jelentõsen gátolta a sejtproliferációt önmagában, valamint javította a camptothecin által kifejtett gátlást, ha normálisan (7,4 ph¹értéken) tenyésztett sejteket vizsgáltunk 6, ph¹értékû tenyésztési tápközegben (2A. ábra). mm cisz-uca egymaga általi százalékos gátlás 83% (p=0,0028) volt az A8 sejtekben és 36% (p=0,00) a WM266 4 sejtekben. A sejtek proliferációja elõször adaptálódott a 6,7¹es ph tenyésztési körülményekhez 3 napig, mielõtt elkezdtük a vizsgálati tenyésztési szakaszt 6,¹es ph¹értéken ugyanebben a sorrendben (rendre cisz-uca¹ra, 87%, p=0,006 és 28%, p=0,090) (2B. ábra). A 7,4¹es ph¹értéken a gátlás csak 2 3% volt (2C. ábra). Hasonlóan a camptothecin hatása ismét jobb volt alacsonyabb ph¹értéken (2. ábra). Ezek a kísérletek bemutatták, hogy a cisz-uca antiproliferatív anyagként hat a tumorsejtekre, ha az extracelluláris ph<pka, vagy ha az imidazolilrésze a molekulának nem disszociált formában van. A sejtvonalakat 44 órás tenyészetben vizsgáltuk ph 6,¹en 2 M camptothecin és mm cisz-uca jelenlétében vagy hiányában 0 l végtérfogatban sejten. Ezen körülmények esetén a cisz-uca önmagában jelentõsen gátolta a sejtszaporodást (% 0%-kal), és javította a camptothecin gátlóhatását a legtöbb sejtvonal esetén (I. táblázat). Annak érdekében, hogy tovább jellemezzük a cisz-uca szaporodást gátló koncentrációtartományát, mértük a szaporodást 44 órás vizsgálattal 6,¹es ph¹értéken M mm cisz-uca-koncentrációtartományban. Az A8 melanomasejtek eredményei azt mutatják, hogy a cisz-uca legalább 3 mm koncentrációban szükséges mérhetõ gátlás kiváltásához (3. ábra) I. táblázat Cisz-UCA ( mm) és camptothecin (CPT, 2 M) által kiváltott proliferáció- (sejtszaporodás¹) gátlás 6, ph¹értéken lévõ sejtvonalakban Sejtvonal CPT cisz-uca CPT+cisz- UCA HSF 37±0,4 2 p=0,0006 WM ±1,1% p=0,0016 A8 84±3,3% p=0,0069 HK293 6±1,0% p=0,003 HeLa 78±1,6% p=0,00046 K62 77±3,3% P=0,0018 HT-80 71±1,7% p=0, ±1,1% p=0,003 ±0,6% p=0,044 4±4,4% p=0,038 22±0,1% p=0,013 0±1,7% p=0, ±2,9% p=0,016 47±0,% p=0, ±2,3% p=0,000 80±3,4% p=0, ±1,0% p=0,004 ±3,3% p=0, ±1,7% p=0, ±18% p=0, ±4,1% p=0, l-enként sejtet tenyésztettünk 44 órát lyukakban, háromszoros sorozatban. 2 Átlagos százalékos gátlás ±SD a nem kezelt kontrollhoz képest. Egy további kísérletben alacsonyabb camptothecinkoncentrációt (1 M) alkalmaztunk a cisz-uca additív szaporodásgátló hatásának jellemzésére. Mindhárom vizsgált transzformált sejtvonal esetén a cisz-uca gátolta a sejtszaporodást 3 mm vagy ennél magasabb koncentrációban (4. ábra). A cisz-uca és a camptothecin additív hatása nyilvánvaló volt az 1 mm tartományban a sejtvonaltól függõen. A legnagyobb vizsgált cisz-uca-koncentráció esetén ( mm) a sejtszaporodás cisz-uca-val egyedül mindig azonos szinten volt, mint a camptothecinnel kombinált esetben, és alacsonyabb volt, mint egyedül 1 M camptothecin esetében (4. ábra). A cisz-uca csökkenti az intracelluláris ph¹értéket transzformált sejtekben Mivel a cisz-uca sejtszaporodás-gátló hatást mutatott a sejtvonalakban, ezért ezt követõen megvizsgáltuk, hogy vajon a cisz-uca is intracelluláris savanyodást idéz¹e elõ ezekben a sejtekben. Korábban bemutattuk, hogy a cisz-uca nagy koncentrációkra akkumulálódik a citoszolba periferiális vér neutrofilekben, és csökkenti a citoszol ph¹értékét, amennyiben az extracelluláris ph¹értéket 7,0 alá állítjuk. Szelektált transzformált sejteket jelöltünk BCECF ph¹érzékeny fluoreszcens festékkel, és beállított ph¹jú pufferoldatokba helyeztük õket különbözõ koncentrációjú cisz-uca jelenlétében vagy hiányában. Az áramlási citometriás vizsgálat azt mutatta, hogy az intracelluláris ph az A8 és a HeLa-sejtekben majdnem állandó maradt az egészen mm¹ig növekvõ cisz-uca-koncentrációk esetén, ha az extracelluláris értéket 7,4¹es ph¹ér-

6 téken tartottuk. Ha az extracelluláris puffert 6,¹es ph¹értékre állítottuk, akkor viszont csökkent az intracelluláris ph a cisz-uca-koncentrációtól függõen a 0,3 mm tartományban. A csökkenés körülbelül 0,2 ph¹egység volt a legnagyobb cisz-uca-koncentrációnál (. ábra). Ezek az adatok az A8 és a He- La-sejtekkel azt mutatják, hogy a cisz-uca képes transzformált sejtek citoszoljának savanyítására. A megfigyelt savanyítás valószínûleg egy iniciációs esemény a cisz-uca szaporodásellenes hatásában. Következtetések A tumorsejtek transzformáció révén szerzik meg azon képességüket, hogy elkerüljék a sejtosztódás szabályozásának szoros kontrollját. Ebben a többlépéses folyamatban a szaporodást visszatartó intracelluláris útvonalak inaktiválása és azok aktiválása, amelyek ezt elõsegítik, a kulcsesemények. Az eredményül kapott rendellenes növekedési viselkedése a transzformált sejteknek a gyógyítás fontos kihívása marad. Mivel a rákos sejtek általában nem engedelmeskednek a sejtciklus-elõrehaladás és az apoptózis normális celluláris mechanizmusainak, és a tömör daganatok rendellenesen savas és hipoxikus mikrokörnyezetet teremtenek, ezért a gyógyszerterápiák hatásossága gyakran kompromittálódik, de adhat egy új perspektívát a tumorszelektív gyógyszerek tervezésére (Kozin et al. 01). A tömör tumorszövet sejtjei ph¹gradienst próbálnak fenntartani a sejtmembrán két oldalán; a citoszol ph¹értéke közel van a semlegeshez, miközben az extracelluláris mikrokörnyezet savas, általában 6,7 ph¹érték körüli (Kozin és munkatársai 01, Yamagata & Tannock 1996). Az alacsony extracelluláris ph esetén bizonyos gyógyszerek sejtekbe felvétele, mint amilyen a camptothecin, javul (Gabr és munkatársai 1997), és savas intracelluláris környezet szükséges a hatásos szaporodásgátló aktivitáshoz, mivel reverzíbilis átalakulások történnek a molekuláris szerkezetében (Bürke & Mi 1993). Bemutatták, hogy a tumorsejtek kémiai szenzitivitása a camptothecinre szintén javítható savakkal történõ egyidejû kezeléssel, amely savak képesek az intracelluláris környezet savanyítására (Cosentini és munkatársai 01, Gabr és munkatársai 1997). A camptothecin önmagában savanyítja leukémiasejtek citoszolját egy többórás idõkeretben, amely apoptózisindukcióhoz vezet (Goossens és munkatársai 00). Egy kiegészítõ protonkarrier általi intracelluláris savanyítás javíthatja a camptothecin és a hasonló gyógyszerek hatását. Hasonlóan, az alkilezõ és platinatartalmú gyógyszerek kölcsönhatása a DNS-sel az alacsony ph¹jú intracelluláris környezetet kedvelik (Jahde és munkatársai 1989, Atema és munkatársai 1993). A találmány szerinti kísérletekben alkalmazott cisz- UCA hatásos koncentrációja a millimoláris tartományban van, leginkább 1 és mm között. A cisz-uca természetes lokalizációja az epidermisz felszíni rétege, ahol a közölt teljes UCA-koncentrációk a 0, 8,9 mm tartományban vannak, figyelembe véve az epidermis átlagos vastagságát (Laihia és munkatársai 1998) Ezért lehetséges, hogy ezek a koncentrációk fontosak a veleszületett antibakteriális, szaporodásgátló és gyulladáscsökkentõ savas felszíni környezet fenntartásában (savas köpeny acid mantle, Ohman & Vahlquist 1994) a patogén mikroorganizmusokkal, tumorokkal és a neutrofil akkumulációval szemben. Egy nemrégiben végzett elemzés bizonyítékot szolgáltat arra, hogy az Uca a fõ hatást kiváltó molekula az epidermis savalapú homeosztázisában (Krien & Kermici 00). Másrészrõl a további szerves savak koncentrációi, amelyek kísérletesen fokozzák a camptothecin szaporodásgátló hatását, ugyanebbe a tartományba esnek. Példaként a fenil-butirát és fenil-acetát hiszton-deacetiláz inhibitorok csökkentették a vastagbélkarcinóma-sejtek szaporodását in vitro rendre % 86%-kal az mm koncentrációtartományban (Cosentini et al. 01). Habár még nem vizsgálták részletesen, de az UCAnak, mint potenciális farmakológiai anyagnak a tulajdonságai a rákba történõ beavatkozás során ígéretesek. Elõször is az UCA egy természetes molekula, amely nagy mennyiségben szintetizálódik a bõrben, ahogy ezt fent bemutattuk. Az UCA már több mint 1 éve ismert, és több száz biomedikai közlemény témája. Ezek a tények kizárják a meglepetésszerû farmakológiai toxikusság és az allergén érzékenységek gyanúját. Másodszor, a cisz-uca vízoldható, és könnyen bejut szövetekbe és a sejtcitoplazmába. Harmadsorban emlõsökben nem ismert a cisz-uca katabolizmusa, ezért nem várhatóak hátrányos hatások a lehetséges metabolitoktól. A bõrön in vivo, a transz-uca hisztidinbõl szintetizálódik (Baden & Pathak 1967). Az UV indukálta fotoizomerizáció termeli a cisz-izomert, amely ezt követõen kiválasztásra kerül izzadság és vizelet formájában. Ha nem szándékolt fotoizomerizáció történik vissza a transz-uca¹vá a cisz-uca-kezelést követõen, akkor a szisztémás transz-uca számos ártalmatlan intermedieren keresztül természetes módon metabolizálódik glutamáttá a májban. Nincs endogén metabolizmus a bõrben. Negyedszer, a cisz-uca protondisszociáló tulajdonsága potenciális rákgyógyszerré teszi. Az UCA gyenge poliprotikus sav két protondonorrésszel, a karboxilcsoporttal és az imidazolilcsoporttal. A cisz- UCA karboxilcsoportjára vonatkozó elsõ pka 3,3 (Roberts és munkatársai 1982). Praktikusan az összes cisz-uca-molekula ennek következtében deprotonált a karboxilcsoportnál ph>4 esetén. A fiziológiailag releváns ph¹szinteken egyedül az imidazolilcsoport protonáltsága határozza meg, hogy vajon a molekula képes¹e protont adni, és ezáltal elõsegíteni a savanyodást. A cisz-uca második pka-értéke, az imidazolilcsoporté 7,0 (Roberts és munkatársai 1982, Krien & Kermici 00). Ennek következményeként a cisz-uca imidazolilcsoportja csak ph<7,0 esetén protonált és protondonorként tud viselkedni, ha bejut a citoplazmába, amelynek a ph¹értéke >7,0. Megfigyelték, hogy a savanyodás által kiváltott apoptózis a ráksejtekben akkor a leghatásosabb, ha az intracelluláris ph értéke közel van 6,-hez (Thangaraju és munkatársai 1999). A mitokondriális citokróm¹c általi kaszpázaktiváció ph¹érzékeny, és a ph¹optimum a 6,3 6,8 tartományban van in 6

7 vitro (Matsuyama és munkatársai 00). Az itt bemutatott adatok azt mutatják, hogy a cisz-uca potens szaporodásellenes aktivitással bír élõ ráksejtekben 6,¹es extracelluláris ph esetén, de korlátozott az aktivitása ph 7,4¹en. A rákgyógyszerek protondisszociációs tulajdonságait már tárgyalták, de csak a celluláris felvétel szempontjából (Kozin és munkatársai 01). Továbbá jó felvételi jellemzõkhöz egy optimális gyógyszer a tumorokban lévõ sejtek savanyítására nagyobb pka-értékkel kell hogy bírjon, mint az aktuális extracelluláris ph, és alacsonyabbal, mint az állandósult állapotbeli intracelluláris ph. Az enyhén savas extracelluláris körülmények esetén a tumorsejtek szaporodását meg kell fognia a cisz-uca indukálta intracelluláris savanyodásnak. Ez az ötlet igaz lehet a hiperproliferáció további állapotai esetében is, mint amilyen az ízületi fibroblastok szaporodása a rheumatoid arthritis esetén. A farmakológiai kezelés kontextusában a tömör tumorok vagy egyéb lehetséges hiperproliferatív sejtek kezelése esetén az enyhén savas extracelluláris körülmények lehetnek az ideálisak a cisz-uca alkalmazására. Összefoglalva, a jelen vizsgálat olyan adatokat mutat, amelyek elõször demonstrálják meglepetésre az UCA szaporodásgátló hatását a ráksejtekre. A befolyás az UCA azon tulajdonságával függ össze, hogy savanyítja a citoszolt. A savanyítótulajdonság az UCA elõnyös pka-értékén alapul, és olyan körülményekre korlátozódik, ahol a citoszol ph¹értéke közel van vagy nagyobb a semlegeshez, és az extracelluláris környezet enyhén savas. Ezek a ph¹körülmények általánosan fordulnak elõ a tömör tumorszövetek esetében. A találmányt tovább jellemezzük a következõ nem korlátozó példákkal. A találmány szerinti kiszerelések példái 1¹es gélkészítmény (% m/m) Cisz-urokánsav 0,1 Carbopol 974 1, Propilénglikol 12, Pufferelõvegyület 0,01 1 Tisztított vízzel 0¹ra kiegészítve. 2¹es gélkészítmény (% m/m) Cisz-urokánsav 0,1 Natrosol (hidroxi-etil-cellulóz) 1,0 Pufferezõvegyület 0,01 1 Tisztított vízzel 0¹ra kiegészítve. 1¹es krémkészítmény (% m/m) Cisz-urokánsav 0,1 Propilénglikol 0 Cetosztearil-alkohol 1 Nátrium-lauril-szulfát 1 Pufferezõvegyület 0,01 1 Tisztított vízzel 0¹ra kiegészítve. 2¹es krémkészítmény (% m/m) Cisz-urokánsav 0,1 Propilénglikol Cetosztearil-alkohol 6,7 Nátrium-lauril-szulfát 0,7 Poloxamer 7 1 Ásványi olaj Rostos vazelin 12, Pufferezõvegyület 0,01 1 Tisztított vízzel 0¹ra kiegészítve. Kenõcskészítmény (% m/m) Cisz-urokánsav 0,1 Ásványi olaj Pufferezõvegyület 0,01 1 Vazelinnel 0¹ra kiegészítve. Értelemszerûen jelen találmány szerinti eljárásokat számos megvalósítási módba lehet belefoglalni, amelyek közül csak néhányat ismertettünk itt. Ezért az ismertetett megvalósítási módok csak példaként szolgálnak, és nem tekinthetõek korlátozónak. Hivatkozások Angiin JH Jr, Batten WH. Studies on cis urocanic acid. J Invest Dermatol 1968; 0: Atema A, Buurman KJ, Noteboom E, Smets LA. Potentiation of DNA-adduct formation and cytotoxicity of platinum-containing drugs by low ph. Int J Cancer 1993; 4: Baden HP, PathakMA. The metabolism and function of urocanic acid in skin. J Invest Dermatol 1967; 481: Beissert S, Mohammad T, Torri H, Lonati A, Yan Z, Morrison H, Granstein RD. Regulation of tumor antigen presentation by urocanic acid. J Immunol 1997; 19: Burke TG, Mi Z. Preferential binding of the carboxylate form of camptothecin by human serum albumin. Anal Biochem 1993; 212: Cosentini E, Haberl I, Pertschy P, Teleky B, Mallinger R, Baumgartner G, Wenzl E, Hamilton G. The differentiation inducersphenylacetate and phenylbutyrate modulate camptothecin sensitivity in colon carcinoma cells in vitro by intracellular acidification. Int. J. Oncol. 01; 19: El-Ghorr AA, Norval M. The effect of chronic treatment of mice with urocanic acid isomers. Photochem Photobiol 1997; 6: Everett MA, Angiin JH Jr, Bever AT. Ultraviolet induced biochemical alterations in skin. I. Urocanic acid. Arch Dermatol 1961; 84: Gabr A, Kuin A, Aalders M, El¹Gawly H, Smets LA. Cellular pharmacokinetics and cytotoxicity of camptothecin and topotecan at normal and acidic ph. Cancer Res 1997; 7: Garssen J, Norval M, Crosby J, Dortant P, Van Loveren H. The role of urocanic acid in UVB-induced suppression of immunity to Trichinella spiralis infection in the rat. Immunology 1999; 96: Gilmour JW, Vestey JP, George S, Norval M. Effect of phototherapy and urocanic acid isomers on natural killer cell function. J Invest Dermatol 1993; 1: Goossens JF, Henichart JP, Dassonneville L, Facompre M, Bailly C. Relation between intracellular acidifica- 7

8 tion and camptothecin-induced apoptosis in leukemia cells. Eur J Pharm Sci 00; : Gottlieb RA, Nordberg J, Skowronski E, Babior BM. Apoptosis induced in Jurkat cells by several agents is preceded by intracellular acidification. Proc Natl Acad Sci USA 1996; 93: Gruner S, Diezel W, Stoppe H, Oesterwitz H, Henke W. Inhibition of skin allograft rejection and acute graft-versus-host disease by cis-urocanic acid. J Invest Dermatol 1992; 98: Holan V, Kuffova L, Zajicova A, Krulova M, Filipec M, Holler P, Jancarek A. Urocanic acid enhances IL production in activated CD4+ T cells. J Immunol 1998; 161: Jahde E, Glusenkamp KH, Klunderl, Hulser DF, Tietze LF, Rajewsky MF. Hydrogen ionmediated enhancement of cytotoxicity of bis-chloroethylating drugs in rat mammary carcinoma cells in vitro. Cancer Res 1989; 49: Kivisto K, Punnonen K, Toppari J, Leino L. Urocanic acid suppresses the activation of human neutrophils in vitro. Inflammation 1996; : Kozin SV, Shkarin P, Gerweck LE. The cell transmembrane ph gradient in tumors enhances cytotoxicity of specific weak acid chemotherapeutics. Cancer Res 01; 61: Krien PM, Kermici M. Evidence for the existence of a self-regulated enzymatic process within the human stratum corneum¹an unexpected role for urocanic acid. J Invest Dermatol 00; 11: 414. Laihia JK, Attila M, Neuvonen K, Pasanen P, Tuomisto L, Jansen CT. Urocanic acid binds to GABA but not to histamine (H1, H2, or H3) receptors. J Invest Dermatol 1998; 111: Li SP, Junttila MR, Han J, Kahari VM, Westermarck J. p38 Mitogen-activated protein kinase pathway suppresses cell survival by inducing dephosphorylation of mitogenactivated protein/extracellular signal-regulated kinase kinase, 2. Cancer Res 03; 63: Los M, Burek CJ, Stroh C, Benedyk K, Hug H, Mackiewicz A. Anticancer drugs of tomorrow: apoptotic pathways as targets for drug design, [review] Drug Discov Today 03; 8: Matsuyama S, Llopis J, Deveraux QL, Tsien RY, Reed JC. Changes in intramitochondrial and cytosolic ph: early events that modulate caspase activation during apoptosis. Nat Cell Biol 00; 2: Moodycliffe AM, Bucana CD, Kripke ML, Norval M, Ullrich SE. Differential effects of a monoclonal antibody to cis-urocanic acid on the suppression of delayed and contact hypersensitivity following ultraviolet irradiation. J Immunol 1996; 17: Ohman H, Vahlquist A. In vivo studies concerning a ph gradient in human stratum corneum and upper epidermis. Acta Derm Venereol Sep; 74 (): Roberts JD, Yu C, Flanagan C, Birdseye TR. A nitrogen¹1 nuclear magnetic resonance study of the acidbase and tautomeric equilibria of 4¹substituted imidazoles and its relevance to the catalytic mechanism of a¹iytic protease. J Am Chem Soc 1982; 4: Thangaraju M, Sharma K, Liu D, Shen SH, Srikant CB. Interdependent regulation of intracellular acidification and SHP¹1 in apoptosis. Cancer Res 1999; 9: Wahl ML, Owen JA, Burd R, Herlands RA, Nogami SS, Rodeck U, Berd D, Leeper DB, Owen CS. Regulation of intracellular ph in human melanoma: potential therapeutic implications. Mol Cancer Ther 02; 1: Wille JJ, Kydonieus AF, MurphyGF. Cis-urocanic acid induces mast cell degranulation and release of preformed TNF-alpha: A possible mechanism linking UVB and cis-urocanic acid to immunosuppression of contact hypersensitivity. Skin Pharmacol Appl Skin Physiol 1999; 12: Yamagata M, Tannock IF. The chronic administration of drugs that inhibit the regulation of intracellular ph: in vitro and anti-tumour effects. Br J Cancer 1996; 73: SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Cisz-urokánsav alkalmazása emberben vagy állatban a) rák, vagy b) nem rákos hiperproliferációs betegség, amely a következõkbõl álló csoportból választott: bõr vagy prosztata benignus hiperpláziája, mint amilyen a benignus prosztatahipertrófia; rheumatoid arthritis esetén ízületi hiperplázia; gyulladásos bélbetegség; restenosis; atherosclerosis; thrombosis; scleroderma és fibrosis megelõzésére vagy kezelésére alkalmas gyógyászati készítmény elõállítására, amelyben cisz-urokánsav hatásos mennyisége kerül beadásra lényegében nem disszociált formában az embernek vagy állatnak. 2. Az 1. igénypont szerinti alkalmazás, amelyben a rák lokális vagy szisztémás rák, amely a következõk közül választott: agy¹, tüdõ¹, bõr¹, hólyag¹, gasztrikus, hasnyálmirigy¹, mell¹, fej¹, nyak¹, vese¹, petefészek¹, prosztata¹, kolorektális, nyelõcsõ¹, nõgyógyászati és pajzsmirigyrák. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti alkalmazás, amelyben a cisz-urokánsav szisztémásan vagy lokálisan, elõnyösen lokálisan, legelõnyösebben topikálisan kerül beadásra. 4. Cisz-urokánsav és egy másik terápiás hatóanyag alkalmazása rák vagy proliferációs betegség megelõzésére vagy kezelésére alkalmas gyógyászati készítmény elõállítására, amelyben a terápiás hatóanyag rákellenes gyógyszer vagy proliferációellenes gyógyszer, és az urokánsav a terápiás hatóanyag enhanszere. 8

9 HU T2 Int. Cl.: A61K 31/41 9

10 HU T2 Int. Cl.: A61K 31/41

11 HU T2 Int. Cl.: A61K 31/41 11

12 HU T2 Int. Cl.: A61K 31/41 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Törõcsik Zsuzsanna Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 005 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000070T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 70 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 80947 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000087T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 087 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76909 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 522 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) S-omeprazol magnéziumsó szilárd alakjai és eljárás elõállításukra

(11) Lajstromszám: E 006 522 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) S-omeprazol magnéziumsó szilárd alakjai és eljárás elõállításukra !HU00000622T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 22 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 760736 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004794T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 794 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 291297 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004045T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 045 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 770559 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 564 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 564 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000064T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 64 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 704342 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I)

(11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I) !HU000004888T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 770962 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007384T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 757801 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 271 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 271 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006271T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 271 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 112327 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7669 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 557 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 557 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026690 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Iparilag alkalmazható szekvenciák, avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Neutrokin α - jelentős kereskedelmi érdekek

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008262T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 262 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 725251 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 787 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 787 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000787T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 787 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7421 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007003T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7882 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 464 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 464 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008464T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 464 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 787786 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008672T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 672 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 79006 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007147T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 147 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007068 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007688T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 81138 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( )

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( ) !HU000003148T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 148 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 005441 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 (2006.01) !HU000003213T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 005442 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 70014 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 080 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 080 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000080T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 080 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 790932 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

ANTICANCER RESEARCH [Rákkutatás]

ANTICANCER RESEARCH [Rákkutatás] ANTICANCER RESEARCH [Rákkutatás] Nemzetközi rákkutatási és rákgyógyászati folyóirat Az MGN-3/Biobran rizskorpából kivont módosított arabinoxilán in vitro növeli a metasztatikus emlőráksejtek érzékenységét

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 311 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 311 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004311T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 311 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 729 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 115 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 115 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000011T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 11 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 21 (22) A bejelentés napja: 0. 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 705 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 705 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000470T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 70 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 81479 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 017 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 017 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006017T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 017 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 760778 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007800T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 800 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 787403 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 536 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 536 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008536T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 536 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 717379 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Gaboxadol depresszió és más emocionális rendellenességek kezelésére

(11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Gaboxadol depresszió és más emocionális rendellenességek kezelésére !HU000008147T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 73896 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000067T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 731277 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008612T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76412 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 647 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 647 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000647T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 647 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 721199 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 510 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 510 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 10 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 769233 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 801 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Adapalén alkalmazása bõrgyógyászati rendellenességek kezelésére

(11) Lajstromszám: E 007 801 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Adapalén alkalmazása bõrgyógyászati rendellenességek kezelésére !HU000007801T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 801 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 712109 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 546 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 546 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000846T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 46 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 780262 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A22C 13/00 ( )

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A22C 13/00 ( ) !HU00000320T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 20 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 44126 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003829T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 829 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 82032 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben

Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben Bebes Attila Témavezető: Dr. Széll Márta tudományos tanácsadó Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati

Részletesebben

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1 Sav-bázis egyensúlyok 8-1 A közös ion effektus 8-1 A közös ion effektus 8-2 ek 8-3 Indikátorok 8- Semlegesítési reakció, titrálási görbe 8-5 Poliprotikus savak oldatai 8-6 Sav-bázis egyensúlyi számítások,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000814T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 14 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003866T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 866 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77829 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 883 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 883 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003883T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 883 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 808713 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 892 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 892 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007892T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 892 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 73133 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 853 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 853 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000783T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 83 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742731 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005730T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 741052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000028T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 700 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés és eljárás fémek, elsõsorban alumínium meleghengerlésére

(11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés és eljárás fémek, elsõsorban alumínium meleghengerlésére !HU000005370T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 765624 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt időtartama: 2009. október 2012. december

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt időtartama: 2009. október 2012. december A projekt címe: Egészségre ártalmatlan sterilizáló rendszer kifejlesztése A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt időtartama: 2009. október 2012. december A konzorcium vezetője: A konzorcium tagjai: A

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007635T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 823526 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban BEVEZETÉS ÉS A KUTATÁS CÉLJA A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban (LCPUFA), mint az arachidonsav

Részletesebben

Leukotriénekre ható molekulák. Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI

Leukotriénekre ható molekulák. Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI Leukotriénekre ható molekulák Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI Mik is azok a leukotriének? Honnan ered az elnevezésük? - először a leukocitákban mutatták ki - kémiai szerkezetükből vezethető le - a konjugált

Részletesebben

A Telomerase-specific Doxorubicin-releasing Molecular Beacon for Cancer Theranostics

A Telomerase-specific Doxorubicin-releasing Molecular Beacon for Cancer Theranostics A Telomerase-specific Doxorubicin-releasing Molecular Beacon for Cancer Theranostics Yi Ma, Zhaohui Wang, Min Zhang, Zhihao Han, Dan Chen, Qiuyun Zhu, Weidong Gao, Zhiyu Qian, and Yueqing Gu Angew. Chem.

Részletesebben

Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása

Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Doktori beszámoló 1. félév Készítette: Tegze Anna Témavezető: Dr. Takács Erzsébet Tartalomjegyzék Bevezetés: Gyógyszerhatóanyagok

Részletesebben

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Áramlási citometria 2011. / 4 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Az áramlási citometria elve Az áramlási citometria ( Flow cytometria ) sejtek gyors, multiparaméteres vizsgálatára alkalmas

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI)

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI) !HU000003246T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 290309 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 3. Részjelentés: 2003. November

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003889T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPA SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 78601 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák HARCBAN A BŐRRÁKKAL Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek

Részletesebben

3. A 2. igénypont szerinti készítmény, amely 0,03 törnego/o-nál kisebb. 4. A 3. igénypont szerinti készítmény, amely 0,02 tömeg 0 /o-nál kisebb

3. A 2. igénypont szerinti készítmény, amely 0,03 törnego/o-nál kisebb. 4. A 3. igénypont szerinti készítmény, amely 0,02 tömeg 0 /o-nál kisebb SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Pravasztatint és O, l tömeg%-nál kisebb rnennyiségü pravasztatin C-t tartalmazó készítmény. 2. Az l. igénypont szerinti készítmény, amely 0,04 törnego/o-nál kisebb rnennyiségü

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B62D 53/08 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B62D 53/08 (2006.01) 2. ábra !HU000003160T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 450081 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007328T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 797669 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 254 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 254 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000824T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 24 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 791108 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Oldódás, mint egyensúly

Oldódás, mint egyensúly Oldódás, mint egyensúly Szilárd (A) anyag oldódása: K = [A] oldott [A] szilárd állandó K [A] szilárd = [A] oldott S = telített oldat conc. Folyadék oldódása: analóg módon Gázok oldódása: [gáz] oldott K

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Szerves kémiai szintézismódszerek

Szerves kémiai szintézismódszerek Szerves kémiai szintézismódszerek 5. Szén-szén többszörös kötések kialakítása: alkének Kovács Lajos 1 Alkének el állítása X Y FGI C C C C C C C C = = a d C O + X C X C X = PR 3 P(O)(OR) 2 SiR 3 SO 2 R

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 583 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 583 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007583T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 583 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 743056 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben

Retinoid X Receptor, egy A-vitamin szenzor a tüdőmetasztázis kontrolljában. Kiss Máté!

Retinoid X Receptor, egy A-vitamin szenzor a tüdőmetasztázis kontrolljában. Kiss Máté! Retinoid X Receptor, egy A-vitamin szenzor a tüdőmetasztázis kontrolljában Kiss Máté! Magreceptor Kutató Laboratórium Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003697T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7987 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A lézer-szkenning citometria lehetőségei. Laser-scanning cytometer (LSC) Pásztázó citométer. Az áramlási citometria fő korlátai

A lézer-szkenning citometria lehetőségei. Laser-scanning cytometer (LSC) Pásztázó citométer. Az áramlási citometria fő korlátai Az áramlási citométer bevezetésének fontosabb állomásai A lézer-szkenning citometria lehetőségei Bacsó Zsolt Coulter, 1949 Coulter számláló szabadalmaztatása Crosland-Taylor, 1953 sejtek hidrodinamikai

Részletesebben

Egy, a Curcuma longa-ból izolált poliszacharid kivonat immunserkentı tevékenységei.

Egy, a Curcuma longa-ból izolált poliszacharid kivonat immunserkentı tevékenységei. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20609432 Egy, a Curcuma longa-ból izolált poliszacharid kivonat immunserkentı tevékenységei. Yue GG 1, Chan BC, Hon PM, Kennelly EJ, Yeung SK, Cassileth BR, Fung KP,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 879 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 879 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003879T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 879 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 290990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 747 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 747 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007747T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 747 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 803296 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 313 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 313 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004313T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 313 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 771807 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 421 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 421 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000421T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 421 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 742911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál TPA és CA 15-3 a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál Bevezetés Az emlôrák a leggyakoribb rosszindulatú betegség nôknél. Elôfordulásának gyakorisága 100.000 személybôl átlagosan 60 eset (1)

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006966T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 717644 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai Megoldások: 1. Mekkora a ph-ja annak a sósavoldatnak, amelyben a kloridion koncentrációja 0,01 mol/dm 3? (ph =?,??) A sósav a hidrogén-klorid (HCl) vizes oldata, amelyben a HCl teljesen disszociál, mivel

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 160 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 160 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006160T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 160 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003144 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások

Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások ( 11 ) 227.096 ( 54 ) Eljárás és elrendezés töltési szint mérésére ( 11 ) 227.097 ( 54 ) Mágneses kezelőegység folyékony és légnemű anyagokhoz ( 11 ) 227.098 ( 54 ) Biológiai sejtek azonosítására és számlálására

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Oldódás, mint egyensúly

Oldódás, mint egyensúly Oldódás, mint egyensúly Szilárd (A) anyag oldódása: K = [A] oldott [A] szilárd állandó K [A] szilárd = [A] oldott S = telített oldat conc. Folyadék oldódása: analóg módon Gázok oldódása: [gáz] oldott =

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére.

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére. Újabban világossá vált, hogy a Progesterone-induced blocking factor (PIBF) amely a progesteron számos immunológiai hatását közvetíti, nem csupán a lymphocytákban és terhességgel asszociált szövetekben,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004338T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 746324 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000012T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 012 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 0124 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Keserű György Miklós, PhD, DSc Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont A gyógyszerkutatás folyamata Megalapozó kutatások

Részletesebben

A PROTEIN KINÁZ C IZOENZIMEK SZEREPE HUMÁN HaCaT KERATINOCYTÁK SEJTM KÖDÉSEINEK SZABÁLYOZÁSÁBAN

A PROTEIN KINÁZ C IZOENZIMEK SZEREPE HUMÁN HaCaT KERATINOCYTÁK SEJTM KÖDÉSEINEK SZABÁLYOZÁSÁBAN EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A PROTEIN KINÁZ C IZOENZIMEK SZEREPE HUMÁN HaCaT KERATINOCYTÁK SEJTM KÖDÉSEINEK SZABÁLYOZÁSÁBAN Papp Helga DEBRECENI EGYETEM ORVOS-ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 568 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 568 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000768T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 68 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 841087 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben