(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 003 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: A61K 31/41 (06.01) A61K 31/474 (06.01) A61K 4/06 (06.01) A61P 3/00 (06.01) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/FI 04/ () Elsõbbségi adatok: FI (72) Feltalálók: Leino, Iasse, Merimasku (FI); Laihia, Jarmo, Leito (FI) (73) Jogosult: Biocis Pharma Oy, Turku (FI) (74) Képviselõ: dr. Gyõrffy Béla, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Sejtcitoplazmát savanyítani képes urokánsav alkalmazása emberben sejtszaporodás meggátlására vagy megállítására (7) Kivonat A találmány tárgya urokánsav alkalmazása sejtcitoplazma-savanyításra, ezáltal sejtszaporodás meggátlására vagy megállítására, különösen tumoros vagy egyéb transzformált vagy nem transzformált hiperproliferáló sejtekre emberben vagy állatban, és sejtnövekedés és szaporodás megállításával gyógyítható rák és hiperproliferatív betegségek kezelésére vagy megelõzésére. HU T2 A leírás terjedelme 12 oldal (ezen belül 4 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 A találmány területe A találmány tárgya urokánsav alkalmazása sejtcitoplazma-savanyításra, és ezáltal sejtproliferáció (sejtszaporodás) meggátlására vagy megállítására, különösen tumoros vagy egyéb transzformált vagy nem transzformált hiperproliferáló sejtekre emberben vagy állatban, és sejtnövekedés és szaporodás megállításával gyógyítható rák és bizonyos hiperproliferatív betegségek kezelésére vagy megelõzésére. A találmány háttere Azon közlemények és egyéb anyagok, amelyeket itt alkalmazunk a találmány hátterének megvilágítására, és különösen azok az esetek, amelyek a megvalósítási módokról adnak további részleteket, hivatkozásként a leírás részét képezik. Számos celluláris funkció, mind a normális, mind a transzformált sejtekben az intracelluláris ph fenntartásához kötött. Számos vizsgálat bemutatta nemrégiben, hogy a rákos sejtek szaporodási (proliferációs) aktivitása befolyásolható a sejtcitoszol savanyítására képes vegyületekkel (Cosentini és munkatársai 01, Wahl és munkatársai 02, Thangaraju és munkatársai 1999). Analóg módon az intracelluláris savanyítás aktiválja az apoptózisos vagy programozott sejthalálos kaszkádokat (Gottlieb és munkatársai 1996, Matsuyama és munkatársai 00). A savanyodásról kijelenthetõ, hogy kulcs apoptotikus enzimeket befolyásol, mint amilyenek a savas endonukleázok, amelyek DNS-fragmentálódást okoznak, és a savas szfingomielinázok, amelyek ceramidot termelnek (Gottlieb és munkatársai 1996). A sejtszaporodási aktivitás vagy az apoptózis szabályozása ennek megfelelõen egy ígéretes megközelítés a rákba történõ farmakológiai beavatkozásra (összefoglaló, Los és munkatársai 03). A tumorágyban az élõ tumorsejtek citoszolikus ph¹ja jellemzõen semleges közeli értéken van tartva a szaporodás elõsegítésére, miközben az extracelluláris környezet savanyodik a celluláris metabolizmus hatására (Yamagata & Tannock 1996). A találmány összefoglalása Jelen találmány feltalálói az urokánsav ( urocanic acid, UCA) egy eleddig ismeretlen tulajdonságát mutatták be. Meglepetésre azt találták, hogy az UCA a malignus és nem malignus sejtek citoszoljába migrál olyan formában, amely képes egy protont leadni a citoszolban. Ennek következtében a citoszol savanyodik (a ph csökken), és további következményeként meggátlódik a normális és abnormális sejtszaporodási aktivitás. Így a találmány egyik szempontja szerint a találmány tárgya cisz-urokánsav alkalmazása emberben vagy állatban a) rák, vagy b) nem rákos hiperproliferációs betegség, amely a következõkbõl álló csoportból választott: bõr vagy prosztata benignus hiperpláziája, mint amilyen a benignus prosztatahipertrófia; rheumatoid arthritis esetén ízületi hiperplázia; gyulladásos bélbetegség; restenosis; atherosclerosis; thrombosis; scleroderma és fibrosis megelõzésére vagy kezelésére alkalmas gyógyászati készítmény elõállítására, amelyben cisz-urokánsav hatásos mennyisége kerül beadásra lényegében nem disszociált formában az embernek vagy állatnak. Egy további szempont szerint a találmány tárgya cisz-urokánsav és egy másik terápiás hatóanyag alkalmazása rák vagy proliferációs betegség megelõzésére vagy kezelésére alkalmas gyógyászati készítmény elõállítására, amelyben a terápiás hatóanyag rákellenes gyógyszer vagy proliferációellenes gyógyszer, és az urokánsav a terápiás hatóanyag enhanszere. Az ábrák rövid ismertetése Az 1. ábra a camptothecin sejtszaporodás-ellenes hatását mutatja sejtvonalakon. A sejteket 44 órát tenyésztettük 2 M camptothecin (CPT) jelenlétében és hiányában 6, vagy 7,4 ph¹értéken. 2 órás, a proliferációs vizsgálati reagenssel végzett inkubáció után rögzítettük a 490 nm¹es abszorbanciát, a sejteket sejt (K62, HT¹80, HK293) vagy sejt (a többi sejt) sûrûségben 10 l térfogatban tenyésztettük. A 2. ábra a cisz-uca camptothecin kombináció sejtszaporodás elleni hatását mutatja és az alacsony ph¹adaptációt két emberbõl származó bõr-melanomasejtvonalban. A sejteket három példányban tenyésztettük 2 M camptothecin (CPT) vagy mm cisz-uca jelenlétében vagy hiányában sejt/10 l sûrûségben 92 órát. A, a normális 7,4 ph¹értékrõl vett sejtek a vizsgálati 6, ph¹értéken. B, 3 óráig az alacsony 6,7¹es ph 6,7 értékû adaptációs tápközegben tenyésztett sejteket vizsgáltuk 6, ph¹értéken. C, 7,4 ph¹értéken tenyésztett és tesztelt sejtek. A 3. ábra a cisz-uca-koncentrációválaszt mutatja az A8 melanomasejt-szaporodás esetén. A proliferációt 44 órás vizsgálat során mértük 6, ph¹értéken M mm cisz-uca-val és 2 M camptothecinnel. Mind a proliferációs (A), mind a számolt százalékos gátlás (B) adatait bemutatjuk. A 4. ábra mutatja a cisz-uca additív antiproliferációs hatását. Három sejtvonalat tenyésztettünk cisz-uca-val és/vagy 1 M camptothecinnel lyukanként (0 l) 00 sejt sûrûségben 44 órát 6, ph¹értékû tápközegben. Üres lyukakat, amelyek tartalmazták az összes cisz-ucakoncentrációt, de sejteket nem is készítettünk, és az abszorbanciájukat levontuk a megfelelõ vizsgálati lyukakéból. Az. ábra UCA-kezelt tumorsejtek intracelluláris in situ ph¹mérését mutatja. A sejteket BCECF-fel jelöltük, és beállított ph¹érté- 2

3 kû pufferoldatokba helyeztük különbözõ koncentrációjú cisz-uca jelenlétében vagy hiányában. Bal oldal, BCECF fluoreszcencia intenzitás kalibráció nigericinkezelt sejtekben nagy káliumtartalmú pufferben a puffer ph¹értéke függvényében. Jobb oldal, intracelluláris ph¹értékek különbözõ koncentrációjú cisz-uca jelenlétében vagy hiányában. Az összes vizsgálati puffert 7,4 ph¹értékre (%) vagy 6, (+) ph¹értékre állítottuk a cisz-uca hozzáadását követõen. Az eredményeket a megfelelõ bal oldali kalibrációs görbe alkalmazásával számoltuk A találmány részletes ismertetése Egy elõnyös megvalósítási mód szerint a gyógyászatilag elfogadható vegyület az urokánsav (UCA). A gyógyászatilag elfogadható vegyületet összekeverjük hordozóval, ami lehet egyetlenegy komponens, vagy elõnyösebben két vagy több komponens keveréke. A komponensek egyike megfelelõen egy pufferezõvegyület, amely a készítmény ph¹értékét a kívánt értékre állítja. Különösen ha az UCA transz-izomere, a transz-uca a hatóanyag, akkor elõnyös a készítmény ph¹értékét 4,0 6,1¹re állítani, elõnyösebben,0 6,1¹re. Ebben a ph¹tartományban a transz-uca még nem disszociál. Amennyiben az UCA cisz-izomere, a cisz-uca a hatóanyag, akkor elõnyös a készítmény ph¹értékét,0 7,0 értékre állítani, elõnyösebben 6,0 7,0 értékre. Ebben a ph¹tartományban a cisz-uca még nem disszociál. Egy megvalósítási mód szerint a gyógyászati készítmény tartalmazhat további terápiás hatóanyagot, amelynek a hatását javítja az UCA. Elõnyösen, nem korlátozó módon, az ilyen terápiás hatóanyag antiproliferatív vagy rákellenes gyógyszer. A ph 4,0 7,0 értékre állítására megfelelõ vegyület példájaként említhetjük, nem korlátozó módon az 0 mm nátrium-foszfátot kiegészítve mm nátriumkloriddal, sejttenyésztõ tápközeg 2 mm HEPES-sel és mm Pipes kiegészítve 133 mm nátrium-kloriddal. A találmány szerinti eljárás és készítmény alkalmas rák vagy bizonyos hiperproliferatív betegségek kezelésére vagy megelõzésére, amelyek gyógyíthatóak intracelluláris savanyítással, és az alábbi felsorolásban találhatóak. A leírás szerinti értelemben az intracelluláris savanyítás a megemelkedett hidrogénion-koncentrációra utal egy eukarióta sejt citoszoljában vagy a szubcelluláris kompartmentjeiben. A találmánnyal kezelhetõ és megelõzhetõ rákok a rák bármilyen formái, mint amilyen nem korlátozó módon az agy¹, bõr- (mint amilyen a melanoma), hólyag¹, gasztrikus, hasnyálmirigy¹, mell¹, fej¹, nyak¹, nyelõcsövi, prosztata¹, kolorektális, tüdõ¹, szem¹, nõgyógyászati (mint amilyen a petefészek¹) vagy pajzsmirigyrák; egyéb epitheliomák; ciszták különbözõ szervekben; vírusfertõzés indukálta szemölcsök és szemölcsszerû tumorok; fibroszarkóma és metasztázisai. Egy további megvalósítási mód szerint a találmány tárgya nem rákos hiperproliferatív rendellenesség kezelése, nevezetesen a bõr vagy a prosztata benignus hiperpláziája (például benignus prosztatahipertrófia), rheumatoid arthritis esetén ízületi hiperplázia; gyulladásos bélbetegség; restenosis; atherosclerosis; thrombosis; scleroderma vagy fibrosis kezelése. Legelõnyösebben a találmány szerinti készítmények és eljárások célsejtjei között vannak a bõrben lévõ tömör tumorok. Jelen találmány céljára a gyógyászatilag elfogadható vegyület különbözõ módokon adható be akár szisztémásan, akár lokálisan. A megfelelõ beadási módok közé tartoznak például a kután kiszerelések; az intratumor injekciók, ideértve az intravénás, intramuszkuláris és szubkután injekciókat; az intraszinoviális injekciókat; és a mukozális, transzdermális, nazális, inhalációs vagy rektális kiszereléseket. Különösen megfelelõ kiszerelések a lokális bejuttatásra való készítmények, mint amilyenek a topikális kiszerelések, kenõcs, zselé, krémek, paszták, oldatok, szuszpenziók, borogatószerek és emulziók. Továbbá a célzott gyógyszerbejuttató rendszerek, mint amilyenek a liposzómák és nanorészecskék, kombinációban a fenti beadási formákkal alkalmazhatók a gyógyászatilag elfogadható vegyület beadására. A gyógyászatilag elfogadható vegyület szükséges dózisa függ az adott gyógyítani kívánt állapottól, az állapot súlyosságától, a kezelés hosszától és az alkalmazott specifikus vegyület beadási módjától. Egy topikális kiszerelésben a gyógyászatilag elfogadható vegyület mennyisége jellemzõen 0,01% 0%, elõnyösebben 0,1% %. A találmányt a következõ, nem korlátozó, kísérletes részben fogjuk részletesen ismertetni. Kísérletes szakasz Jelen találmány célja annak a hipotézisnek a vizsgálata, hogy az UCA bemegy transzformált sejttípusokba megfelelõ extracelluláris környezet esetén, savanyítja a citoplazmát, és ennek következtében gátolja a sejtek szaporodását. Egy korábbi közleményünkben (WO 04/08046 számú nemzetközi közzétételi irat) bemutattuk, hogy mind a cisz-uca, mind a transz-uca gyorsan és irreverzíbilisen akkumulál humán polimorf nukleáris neutrofilek citoszoljában. Nem jelezte semmi továbbá, hogy az UCA intracelluláris orgenellumokhoz kötõdne, sem azt, hogy metabolizálódna a citoszolban. A cisz- UCA, szemben a transz-uca-val, befolyásolta a neutrofilek intracelluláris ph¹értékét, amennyiben az extracelluláris ph 6,1 7,0 tartományba esett. Ezen körülmények között a cisz-uca még nem disszociált, miközben a 6,1 pka-értékû transz-uca leginkább vagy teljesen disszociált, és emiatt nem tudott protont szállítani a citoszolban. Azonban, amennyiben az extracelluláris ph 6,1 alatt volt, például,0 6,0, akkor a transz-uca is protonkarrierként tudott mûködni, és intracelluláris savanyodást váltott ki. Az egyértelmûség kedvéért a kísérletes eredmények itt csak a cisz-uca hatását mutatják, habár hasonló eredményeket lehet elérni a transz-uca-val egy megfelelõ ph¹tartományban. 3

4 Az intracelluláris savanyodásról ismert, hogy elõfeltétel számos sejtfunkció, mint amilyen a növekedés megállása, változásához. Az is ismert, hogy a transzformált sejttípusok, mint amilyenek a ráksejtvonalak, növekedése (szaporodása) gátolható olyan vegyületekkel, amelyek képesek intracelluláris savanyodást kiváltani. Az ilyen vegyületek (általában szerves savak) alkalmazása a rák klinikai kezelésében hátrányt szenvedhet a súlyos mellékhatásaik vagy a toxikusságuk következtében. Eljárások Urokánsav Transz-urokánsavat [transz-uca,3-(1h¹imidazol- 4¹il)-2-propénsav, MT 138,14] vásároltunk a Sigmától (St. Louis, MO, AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK). Cisz-UCA¹t készítettünk a transz-uca-ból UV fotoizomerizációval a következõ módon. Transz-UCA¹t (138 mg, 1 mmol) oldottunk vízben (00 ml). Az oldatot ph 9¹re állítottuk kálium-hidroxiddal, ezután besugároztuk nitrogénatmoszféra alatt C¹on 4 óráig. A fotoizomerizációt Normag esõfilm-fotoreaktorban végeztük Hanau kvarc-higany nagynyomású lámpával (00 W, 270 nm). Az eredményül kapott keveréket (transz/cisz kb. /70 HPLC-vel) száradásig bepároltuk, és a visszamaradót feloldottuk 12, M ecetsavban. Az oldatot ph 9¹re állítottuk és ioncserélõ oszlopon kromatografáltuk (2 2,3 cm, 0 0 háló, acetát forma, Bio-Rad 1¹x8) 12, mm (00 ml), 2 mm (00 ml) és 0 mm (00 ml) ecetsavat alkalmazva egymást követõ eluensként. Cisz-UCA jelent meg kb. 10 ml után, és a transz-uca leginkább 10 ml eluens térfogat után. Az oldószer eltávolítása a frakciókból, majd az ezt követõ dietil-éteres mosás és 6 C¹os vákuumszárítás foszfor-pentoxid felett tiszta transz- és cisz-izomereket eredményezett. A cisz- UCA-hozam 8 mg (8%), olvadáspont C volt, és HPLC elemzéssel több mint 99,%¹os kémiai tisztaságú volt. Amino-propil állófázis oszlopot Lichrosorb NH 2, Hibar RT, 4 mm, m (Merck, Darmstadt, Németország) alkalmaztunk a HPLC vizsgálatra. Az eluens 0%¹os (térf/térf) acetonitril és 2%¹os (térf/térf) ecetsav és 0,% (tömeg/térf) vizes oldata volt (ph kb. ). Az izomereket 268 nm¹en detektáltuk, és a visszatartási idõ Tr (cisz) 3,7 perc és Tr (transz),4 perc volt. Cisz-UCA¹t oldottunk fel közvetlenül inkubációs pufferben vagy tápközegben mm koncentrációban, sterilre szûrtük (0,2 m) és a kívánt koncentrációra hígítottuk közvetlenül az egyes kísérletek elkezdése elõtt. Camptothecin Camptothecin- (Sigma, MT 348,4) törzsoldatot készítettünk a reagens ionmentesített vízben történõ feloldásával (1,4 2,1 mg/ml). Az oldatot alkalizáltuk 1 N NaOH-dal, és tovább segítettük a feloldódást forrásban lévõ vízfürdõn történõ melegítéssel. A törzsoldatból hígításokat készítettünk fiziológiai sóoldatba. A végsõ koncentrációk a kísérletekben 00 nmol/l voltak Sejtvonalak WM és A8 (kután melanoma), HT¹80 (epithelialis fibroszarkóma), HeLa (méhnyak epithelialis adenokarcinóma), HK293 (vese epithelialis sejtek) transzformált tumorsejtvonalakat és humán eredetû HSF (egészséges hím önkéntes donorból származó bõrfibroblast) nem transzformált sejtvonalat már korábban ismertettek (Li és munkatársai 03). A K62 (krónikus mielogén leukémia) sejteket az American Type Culture Collection törzsgyûjteménytõl vásároltuk. A sejteket logaritmikus növekedési fázisban tartottuk IMDM tápközegben (Invitrogen, Paisley, Nagy-Britannia), amely % borjúszérummal és antibiotikumokkal volt kiegészítve, nedvesített inkubátorban +37 C¹on, % CO 2. A tapadó sejtvonalakat PBS-ben lévõ 0,2% tripszin-edta-val gyûjtöttük össze percig, ezután tápközegben újraszuszpendáltuk és mostuk õket. Az élõ sejtek megszámlálása után, sejtet helyeztünk sima fenekû 96 lyukú sejttenyésztési lemezekre 0 vagy 10 l térfogatba. Proliferációs vizsgálat A tenyésztett sejtvonalak szaporodási aktivitását sima fenekû 96 lyukú lemezeken határoztuk meg módosított kolorimetrikus vizsgálati eljárással, amely tetrazoliumszármazékon (CellTiter 96 Aqueous One Solution Cell Proliferation Assay, Promega) alapult. A sejteket camptothecin és/vagy cisz-uca jelenlétében tenyésztettük 92 órát, ezután hozzáadtuk a proliferációs reagenst 2 órára, és mértük a 490 nm¹es abszorbanciát egy lemezolvasón. A sejtmentes tápközeget tartalmazó lyukak abszorpciós értékeit levontuk az összehasonlító vizsgálat elõtt. Az intracelluláris ph megfigyelése Cisz-UCA jelenlétében mértük az intracelluláris ph¹értéket a sejtvonalakban ph¹érzékeny fluoreszcens festék, 2,7 -bisz(2¹karboxi-etil)¹- (és ¹6)-karboxi-fluoreszcein (BCECF, acetoxi-metil-észter; Molecular Probes, Leiden, Hollandia) alkalmazásával áramlási citométerrel. Kétmillió sejtet inkubáltunk ml DMEM tápközegben (Invitrogen), ph 7,4, amely 0,3 M BCECF¹et tartalmazott 37 C¹on, percig, egyszer mostuk nátrium-foszfát-pufferben (0 mm NaH 2 - PO 4 /Na 2 HPO 4, 43 mm NaCl), ph 7,4, és újraszuszpendáltuk sóoldatban. Húsz l¹t pipettáztunk a sejtszuszpenzióból áramlási citométer csövekbe. A nátriumfoszfát-puffer-oldatokat, cisz-uca-val vagy nélküle ph 6, vagy 7,4 értékre állítottuk (0,1 N HCl/NaOH-dal) a cisz-uca hozzáadása után, és a csövekbe tettük, hogy 00 l végtérfogatot kapjunk. Az áramlási citometriát egy órán belül elvégeztük. Az intracelluláris ph kalibrációját a K + /H + ionofór nigericinnel végeztük in situ (Molecular Probes) nagy káliumtartalmú pufferekben. BCECF-jelölt sejteket ( l sóoldatban) újraszuszpendáltunk beállított ph¹értékû kalibrációs pufferekben (480 l 0mMKH 2 PO 4 /K 2 HPO 4, 43 mm KCl, ph 6,2, 6,, 6,8, 7,2 és 7,) áramlási citomé- 4

5 ter csövekben. Nigericin-törzsoldatot ( mm metanolban) hígítottunk 1: arányba sóoldatban, és l¹t adtunk a kalibrációs sejtszuszpenzióhoz, röviddel ( 1 perc) a vizsgálat elõtt. A sejteket szobahõmérsékleten tartottuk a kísérlet során. A pontos intracelluláris ph¹értékeket az átlagos BCECF fluoreszcencia intenzitásokból számoltuk, figyelembe véve a nigericinkiütött kalibrációs sejteket. A kalibrációt külön és egyidejûleg végeztük minden egyes sejtvonalra. Eredmények A camptothecin antiproliferációs hatást mutatott, amely javult alacsonyabb ph¹értéken. Az alapvonali proliferáció (szaporodás) a legtöbb sejtvonalnál nagyobb volt a 7,4¹es ph¹értékû tenyészeteknél, mint a 6,¹es ph¹értékûeknél. A camptothecin (2 M) minden sejtvonal tenyészeténél gátolta a proliferációt, és hatásosabb gátlást mutatott 6,¹es ph¹értéken (1. ábra). A cisz-uca gátolja a rákos sejtproliferációt, és fokozza a camptothecin proliferációellenes hatását 6, ph¹értéken. A korábbi perifériás vérneutrofileken végzett megfigyeléseink alapján a cisz-uca gátlóhatást fejt ki a nem disszociált molekuláris formájában, például 6,1 7,0 extracelluláris ph¹tartományban, ezért vizsgáltuk a cisz-uca hatását A8 és WM266 4 melanomasejtvonalakon két ph¹értéken, ph 6,¹en és ph 7,4¹en. A mm cisz-uca jelentõsen gátolta a sejtproliferációt önmagában, valamint javította a camptothecin által kifejtett gátlást, ha normálisan (7,4 ph¹értéken) tenyésztett sejteket vizsgáltunk 6, ph¹értékû tenyésztési tápközegben (2A. ábra). mm cisz-uca egymaga általi százalékos gátlás 83% (p=0,0028) volt az A8 sejtekben és 36% (p=0,00) a WM266 4 sejtekben. A sejtek proliferációja elõször adaptálódott a 6,7¹es ph tenyésztési körülményekhez 3 napig, mielõtt elkezdtük a vizsgálati tenyésztési szakaszt 6,¹es ph¹értéken ugyanebben a sorrendben (rendre cisz-uca¹ra, 87%, p=0,006 és 28%, p=0,090) (2B. ábra). A 7,4¹es ph¹értéken a gátlás csak 2 3% volt (2C. ábra). Hasonlóan a camptothecin hatása ismét jobb volt alacsonyabb ph¹értéken (2. ábra). Ezek a kísérletek bemutatták, hogy a cisz-uca antiproliferatív anyagként hat a tumorsejtekre, ha az extracelluláris ph<pka, vagy ha az imidazolilrésze a molekulának nem disszociált formában van. A sejtvonalakat 44 órás tenyészetben vizsgáltuk ph 6,¹en 2 M camptothecin és mm cisz-uca jelenlétében vagy hiányában 0 l végtérfogatban sejten. Ezen körülmények esetén a cisz-uca önmagában jelentõsen gátolta a sejtszaporodást (% 0%-kal), és javította a camptothecin gátlóhatását a legtöbb sejtvonal esetén (I. táblázat). Annak érdekében, hogy tovább jellemezzük a cisz-uca szaporodást gátló koncentrációtartományát, mértük a szaporodást 44 órás vizsgálattal 6,¹es ph¹értéken M mm cisz-uca-koncentrációtartományban. Az A8 melanomasejtek eredményei azt mutatják, hogy a cisz-uca legalább 3 mm koncentrációban szükséges mérhetõ gátlás kiváltásához (3. ábra) I. táblázat Cisz-UCA ( mm) és camptothecin (CPT, 2 M) által kiváltott proliferáció- (sejtszaporodás¹) gátlás 6, ph¹értéken lévõ sejtvonalakban Sejtvonal CPT cisz-uca CPT+cisz- UCA HSF 37±0,4 2 p=0,0006 WM ±1,1% p=0,0016 A8 84±3,3% p=0,0069 HK293 6±1,0% p=0,003 HeLa 78±1,6% p=0,00046 K62 77±3,3% P=0,0018 HT-80 71±1,7% p=0, ±1,1% p=0,003 ±0,6% p=0,044 4±4,4% p=0,038 22±0,1% p=0,013 0±1,7% p=0, ±2,9% p=0,016 47±0,% p=0, ±2,3% p=0,000 80±3,4% p=0, ±1,0% p=0,004 ±3,3% p=0, ±1,7% p=0, ±18% p=0, ±4,1% p=0, l-enként sejtet tenyésztettünk 44 órát lyukakban, háromszoros sorozatban. 2 Átlagos százalékos gátlás ±SD a nem kezelt kontrollhoz képest. Egy további kísérletben alacsonyabb camptothecinkoncentrációt (1 M) alkalmaztunk a cisz-uca additív szaporodásgátló hatásának jellemzésére. Mindhárom vizsgált transzformált sejtvonal esetén a cisz-uca gátolta a sejtszaporodást 3 mm vagy ennél magasabb koncentrációban (4. ábra). A cisz-uca és a camptothecin additív hatása nyilvánvaló volt az 1 mm tartományban a sejtvonaltól függõen. A legnagyobb vizsgált cisz-uca-koncentráció esetén ( mm) a sejtszaporodás cisz-uca-val egyedül mindig azonos szinten volt, mint a camptothecinnel kombinált esetben, és alacsonyabb volt, mint egyedül 1 M camptothecin esetében (4. ábra). A cisz-uca csökkenti az intracelluláris ph¹értéket transzformált sejtekben Mivel a cisz-uca sejtszaporodás-gátló hatást mutatott a sejtvonalakban, ezért ezt követõen megvizsgáltuk, hogy vajon a cisz-uca is intracelluláris savanyodást idéz¹e elõ ezekben a sejtekben. Korábban bemutattuk, hogy a cisz-uca nagy koncentrációkra akkumulálódik a citoszolba periferiális vér neutrofilekben, és csökkenti a citoszol ph¹értékét, amennyiben az extracelluláris ph¹értéket 7,0 alá állítjuk. Szelektált transzformált sejteket jelöltünk BCECF ph¹érzékeny fluoreszcens festékkel, és beállított ph¹jú pufferoldatokba helyeztük õket különbözõ koncentrációjú cisz-uca jelenlétében vagy hiányában. Az áramlási citometriás vizsgálat azt mutatta, hogy az intracelluláris ph az A8 és a HeLa-sejtekben majdnem állandó maradt az egészen mm¹ig növekvõ cisz-uca-koncentrációk esetén, ha az extracelluláris értéket 7,4¹es ph¹ér-

6 téken tartottuk. Ha az extracelluláris puffert 6,¹es ph¹értékre állítottuk, akkor viszont csökkent az intracelluláris ph a cisz-uca-koncentrációtól függõen a 0,3 mm tartományban. A csökkenés körülbelül 0,2 ph¹egység volt a legnagyobb cisz-uca-koncentrációnál (. ábra). Ezek az adatok az A8 és a He- La-sejtekkel azt mutatják, hogy a cisz-uca képes transzformált sejtek citoszoljának savanyítására. A megfigyelt savanyítás valószínûleg egy iniciációs esemény a cisz-uca szaporodásellenes hatásában. Következtetések A tumorsejtek transzformáció révén szerzik meg azon képességüket, hogy elkerüljék a sejtosztódás szabályozásának szoros kontrollját. Ebben a többlépéses folyamatban a szaporodást visszatartó intracelluláris útvonalak inaktiválása és azok aktiválása, amelyek ezt elõsegítik, a kulcsesemények. Az eredményül kapott rendellenes növekedési viselkedése a transzformált sejteknek a gyógyítás fontos kihívása marad. Mivel a rákos sejtek általában nem engedelmeskednek a sejtciklus-elõrehaladás és az apoptózis normális celluláris mechanizmusainak, és a tömör daganatok rendellenesen savas és hipoxikus mikrokörnyezetet teremtenek, ezért a gyógyszerterápiák hatásossága gyakran kompromittálódik, de adhat egy új perspektívát a tumorszelektív gyógyszerek tervezésére (Kozin et al. 01). A tömör tumorszövet sejtjei ph¹gradienst próbálnak fenntartani a sejtmembrán két oldalán; a citoszol ph¹értéke közel van a semlegeshez, miközben az extracelluláris mikrokörnyezet savas, általában 6,7 ph¹érték körüli (Kozin és munkatársai 01, Yamagata & Tannock 1996). Az alacsony extracelluláris ph esetén bizonyos gyógyszerek sejtekbe felvétele, mint amilyen a camptothecin, javul (Gabr és munkatársai 1997), és savas intracelluláris környezet szükséges a hatásos szaporodásgátló aktivitáshoz, mivel reverzíbilis átalakulások történnek a molekuláris szerkezetében (Bürke & Mi 1993). Bemutatták, hogy a tumorsejtek kémiai szenzitivitása a camptothecinre szintén javítható savakkal történõ egyidejû kezeléssel, amely savak képesek az intracelluláris környezet savanyítására (Cosentini és munkatársai 01, Gabr és munkatársai 1997). A camptothecin önmagában savanyítja leukémiasejtek citoszolját egy többórás idõkeretben, amely apoptózisindukcióhoz vezet (Goossens és munkatársai 00). Egy kiegészítõ protonkarrier általi intracelluláris savanyítás javíthatja a camptothecin és a hasonló gyógyszerek hatását. Hasonlóan, az alkilezõ és platinatartalmú gyógyszerek kölcsönhatása a DNS-sel az alacsony ph¹jú intracelluláris környezetet kedvelik (Jahde és munkatársai 1989, Atema és munkatársai 1993). A találmány szerinti kísérletekben alkalmazott cisz- UCA hatásos koncentrációja a millimoláris tartományban van, leginkább 1 és mm között. A cisz-uca természetes lokalizációja az epidermisz felszíni rétege, ahol a közölt teljes UCA-koncentrációk a 0, 8,9 mm tartományban vannak, figyelembe véve az epidermis átlagos vastagságát (Laihia és munkatársai 1998) Ezért lehetséges, hogy ezek a koncentrációk fontosak a veleszületett antibakteriális, szaporodásgátló és gyulladáscsökkentõ savas felszíni környezet fenntartásában (savas köpeny acid mantle, Ohman & Vahlquist 1994) a patogén mikroorganizmusokkal, tumorokkal és a neutrofil akkumulációval szemben. Egy nemrégiben végzett elemzés bizonyítékot szolgáltat arra, hogy az Uca a fõ hatást kiváltó molekula az epidermis savalapú homeosztázisában (Krien & Kermici 00). Másrészrõl a további szerves savak koncentrációi, amelyek kísérletesen fokozzák a camptothecin szaporodásgátló hatását, ugyanebbe a tartományba esnek. Példaként a fenil-butirát és fenil-acetát hiszton-deacetiláz inhibitorok csökkentették a vastagbélkarcinóma-sejtek szaporodását in vitro rendre % 86%-kal az mm koncentrációtartományban (Cosentini et al. 01). Habár még nem vizsgálták részletesen, de az UCAnak, mint potenciális farmakológiai anyagnak a tulajdonságai a rákba történõ beavatkozás során ígéretesek. Elõször is az UCA egy természetes molekula, amely nagy mennyiségben szintetizálódik a bõrben, ahogy ezt fent bemutattuk. Az UCA már több mint 1 éve ismert, és több száz biomedikai közlemény témája. Ezek a tények kizárják a meglepetésszerû farmakológiai toxikusság és az allergén érzékenységek gyanúját. Másodszor, a cisz-uca vízoldható, és könnyen bejut szövetekbe és a sejtcitoplazmába. Harmadsorban emlõsökben nem ismert a cisz-uca katabolizmusa, ezért nem várhatóak hátrányos hatások a lehetséges metabolitoktól. A bõrön in vivo, a transz-uca hisztidinbõl szintetizálódik (Baden & Pathak 1967). Az UV indukálta fotoizomerizáció termeli a cisz-izomert, amely ezt követõen kiválasztásra kerül izzadság és vizelet formájában. Ha nem szándékolt fotoizomerizáció történik vissza a transz-uca¹vá a cisz-uca-kezelést követõen, akkor a szisztémás transz-uca számos ártalmatlan intermedieren keresztül természetes módon metabolizálódik glutamáttá a májban. Nincs endogén metabolizmus a bõrben. Negyedszer, a cisz-uca protondisszociáló tulajdonsága potenciális rákgyógyszerré teszi. Az UCA gyenge poliprotikus sav két protondonorrésszel, a karboxilcsoporttal és az imidazolilcsoporttal. A cisz- UCA karboxilcsoportjára vonatkozó elsõ pka 3,3 (Roberts és munkatársai 1982). Praktikusan az összes cisz-uca-molekula ennek következtében deprotonált a karboxilcsoportnál ph>4 esetén. A fiziológiailag releváns ph¹szinteken egyedül az imidazolilcsoport protonáltsága határozza meg, hogy vajon a molekula képes¹e protont adni, és ezáltal elõsegíteni a savanyodást. A cisz-uca második pka-értéke, az imidazolilcsoporté 7,0 (Roberts és munkatársai 1982, Krien & Kermici 00). Ennek következményeként a cisz-uca imidazolilcsoportja csak ph<7,0 esetén protonált és protondonorként tud viselkedni, ha bejut a citoplazmába, amelynek a ph¹értéke >7,0. Megfigyelték, hogy a savanyodás által kiváltott apoptózis a ráksejtekben akkor a leghatásosabb, ha az intracelluláris ph értéke közel van 6,-hez (Thangaraju és munkatársai 1999). A mitokondriális citokróm¹c általi kaszpázaktiváció ph¹érzékeny, és a ph¹optimum a 6,3 6,8 tartományban van in 6

7 vitro (Matsuyama és munkatársai 00). Az itt bemutatott adatok azt mutatják, hogy a cisz-uca potens szaporodásellenes aktivitással bír élõ ráksejtekben 6,¹es extracelluláris ph esetén, de korlátozott az aktivitása ph 7,4¹en. A rákgyógyszerek protondisszociációs tulajdonságait már tárgyalták, de csak a celluláris felvétel szempontjából (Kozin és munkatársai 01). Továbbá jó felvételi jellemzõkhöz egy optimális gyógyszer a tumorokban lévõ sejtek savanyítására nagyobb pka-értékkel kell hogy bírjon, mint az aktuális extracelluláris ph, és alacsonyabbal, mint az állandósult állapotbeli intracelluláris ph. Az enyhén savas extracelluláris körülmények esetén a tumorsejtek szaporodását meg kell fognia a cisz-uca indukálta intracelluláris savanyodásnak. Ez az ötlet igaz lehet a hiperproliferáció további állapotai esetében is, mint amilyen az ízületi fibroblastok szaporodása a rheumatoid arthritis esetén. A farmakológiai kezelés kontextusában a tömör tumorok vagy egyéb lehetséges hiperproliferatív sejtek kezelése esetén az enyhén savas extracelluláris körülmények lehetnek az ideálisak a cisz-uca alkalmazására. Összefoglalva, a jelen vizsgálat olyan adatokat mutat, amelyek elõször demonstrálják meglepetésre az UCA szaporodásgátló hatását a ráksejtekre. A befolyás az UCA azon tulajdonságával függ össze, hogy savanyítja a citoszolt. A savanyítótulajdonság az UCA elõnyös pka-értékén alapul, és olyan körülményekre korlátozódik, ahol a citoszol ph¹értéke közel van vagy nagyobb a semlegeshez, és az extracelluláris környezet enyhén savas. Ezek a ph¹körülmények általánosan fordulnak elõ a tömör tumorszövetek esetében. A találmányt tovább jellemezzük a következõ nem korlátozó példákkal. A találmány szerinti kiszerelések példái 1¹es gélkészítmény (% m/m) Cisz-urokánsav 0,1 Carbopol 974 1, Propilénglikol 12, Pufferelõvegyület 0,01 1 Tisztított vízzel 0¹ra kiegészítve. 2¹es gélkészítmény (% m/m) Cisz-urokánsav 0,1 Natrosol (hidroxi-etil-cellulóz) 1,0 Pufferezõvegyület 0,01 1 Tisztított vízzel 0¹ra kiegészítve. 1¹es krémkészítmény (% m/m) Cisz-urokánsav 0,1 Propilénglikol 0 Cetosztearil-alkohol 1 Nátrium-lauril-szulfát 1 Pufferezõvegyület 0,01 1 Tisztított vízzel 0¹ra kiegészítve. 2¹es krémkészítmény (% m/m) Cisz-urokánsav 0,1 Propilénglikol Cetosztearil-alkohol 6,7 Nátrium-lauril-szulfát 0,7 Poloxamer 7 1 Ásványi olaj Rostos vazelin 12, Pufferezõvegyület 0,01 1 Tisztított vízzel 0¹ra kiegészítve. Kenõcskészítmény (% m/m) Cisz-urokánsav 0,1 Ásványi olaj Pufferezõvegyület 0,01 1 Vazelinnel 0¹ra kiegészítve. Értelemszerûen jelen találmány szerinti eljárásokat számos megvalósítási módba lehet belefoglalni, amelyek közül csak néhányat ismertettünk itt. Ezért az ismertetett megvalósítási módok csak példaként szolgálnak, és nem tekinthetõek korlátozónak. Hivatkozások Angiin JH Jr, Batten WH. Studies on cis urocanic acid. J Invest Dermatol 1968; 0: Atema A, Buurman KJ, Noteboom E, Smets LA. Potentiation of DNA-adduct formation and cytotoxicity of platinum-containing drugs by low ph. Int J Cancer 1993; 4: Baden HP, PathakMA. The metabolism and function of urocanic acid in skin. J Invest Dermatol 1967; 481: Beissert S, Mohammad T, Torri H, Lonati A, Yan Z, Morrison H, Granstein RD. Regulation of tumor antigen presentation by urocanic acid. J Immunol 1997; 19: Burke TG, Mi Z. Preferential binding of the carboxylate form of camptothecin by human serum albumin. Anal Biochem 1993; 212: Cosentini E, Haberl I, Pertschy P, Teleky B, Mallinger R, Baumgartner G, Wenzl E, Hamilton G. The differentiation inducersphenylacetate and phenylbutyrate modulate camptothecin sensitivity in colon carcinoma cells in vitro by intracellular acidification. Int. J. Oncol. 01; 19: El-Ghorr AA, Norval M. The effect of chronic treatment of mice with urocanic acid isomers. Photochem Photobiol 1997; 6: Everett MA, Angiin JH Jr, Bever AT. Ultraviolet induced biochemical alterations in skin. I. Urocanic acid. Arch Dermatol 1961; 84: Gabr A, Kuin A, Aalders M, El¹Gawly H, Smets LA. Cellular pharmacokinetics and cytotoxicity of camptothecin and topotecan at normal and acidic ph. Cancer Res 1997; 7: Garssen J, Norval M, Crosby J, Dortant P, Van Loveren H. The role of urocanic acid in UVB-induced suppression of immunity to Trichinella spiralis infection in the rat. Immunology 1999; 96: Gilmour JW, Vestey JP, George S, Norval M. Effect of phototherapy and urocanic acid isomers on natural killer cell function. J Invest Dermatol 1993; 1: Goossens JF, Henichart JP, Dassonneville L, Facompre M, Bailly C. Relation between intracellular acidifica- 7

(11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76746 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 805 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 805 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000080T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 80 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 7361 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 186 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 186 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004186T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 186 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 711387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 568 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 568 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000768T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 68 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 841087 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (1)

(11) Lajstromszám: E 005 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (1) !HU00000800T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 800 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 814242 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 779 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 779 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 779 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 78327 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A D-HOMOÖSZTRON ANTIPROLIFERATÍV HATÁSA

A D-HOMOÖSZTRON ANTIPROLIFERATÍV HATÁSA Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet A D-HOMOÖSZTRON ANTIPROLIFERATÍV HATÁSA PÁLYAMUNKA Készítette: dr. Bózsity Noémi PhD, I. évf Témavezetők: Kanizsainé

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 967 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 967 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004967T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 967 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 113191 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 601 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 601 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008601T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 601 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 707434 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 845 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 845 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000684T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 84 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 749867 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 698 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 698 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004698T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 698 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 813821 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 806 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 806 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 806 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 808013 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

International Journal of Cancer

International Journal of Cancer IJC International Journal of Cancer 1 MARCH 2013 www.uicc.org VOLUME 132 NUMBER 5 WWW.INTJCANCER.ORG ISSN 0020-7136 Aminosavak és a szérumban jelenlévő egyéb kismolekulák keveréke gátolja a rágcsáló és

Részletesebben

A rekombináns humán erythropoietin-α fokozza a humán laphámrák sugárérzékenységét preklinikai modellben

A rekombináns humán erythropoietin-α fokozza a humán laphámrák sugárérzékenységét preklinikai modellben A rekombináns humán erythropoietin-α fokozza a humán laphámrák sugárérzékenységét preklinikai modellben Eredeti közlemény Lövey József 1, Kenessey István 2, Rásó Erzsébet 2, Dobos Judit 2,4, Vágó Ágnes

Részletesebben

Hiteles(ebb) tudományos prezentációk

Hiteles(ebb) tudományos prezentációk Hiteles(ebb) tudományos prezentációk PEME VIII. Ph.D. - Konferencia 2014. március. 13. BUDAPEST 1 Hiteles(ebb) tudományos prezentációk című VIII. Ph.D. - Konferencia előadásai (Budapest, 2014. március.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 218 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 218 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008218T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 218 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77992 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A rák elsôdleges megelôzésének elmélete és gyakorlata

A rák elsôdleges megelôzésének elmélete és gyakorlata A rák elsôdleges megelôzésének elmélete és gyakorlata Krompecher, 2006 Krompecher Tompa Anna Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet, Budapest A rákprevenció elsôdleges célja, hogy megakadályozza a

Részletesebben

C-VITAMIN. Kémia. Biokémiai szerep

C-VITAMIN. Kémia. Biokémiai szerep C-VITAMIN Kémia A C-vitamin egy olyan természetes anyag, amely számos gyümölcsben és zöldségben megtalálható. Alapvetően két összetevőből áll: L-aszkorbinsavból (MW 176) és annak oxidált származékából,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 814028 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Enzim inhibítorok használata gyógyászatban

Enzim inhibítorok használata gyógyászatban Enzim inhibítorok használata gyógyászatban A rákellenes küzdelem lehetséges célpontjai: a mitotikus kinezinek Szakdolgozat Biológia alapszak, biológus szakirány Készítette: MOLNÁR ESZTER Témavezető: DR.

Részletesebben

SZAKVÉLEMÉNY A KLINIKAI DOKUMENTÁCIÓRÓL

SZAKVÉLEMÉNY A KLINIKAI DOKUMENTÁCIÓRÓL SZAKVÉLEMÉNY A KLINIKAI DOKUMENTÁCIÓRÓL A CV247 készítményt jelenleg vizsgálják, megbízhatósága és hatékonysága még nem bizonyított Készítette: Dr Sebestény Andor BVSc, Dip. Bact, MRCVS, Hon. Prof. (Budapest)

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 700 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 700 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003700T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 700 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 04 803188 (22) A bejelentés napja: 04. 11. 19. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Fõszerkesztõ: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Mátrai

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Az inzulin rezisztencia hatása a citosztatikumok okozta csontvelőtoxicitásra obez és inzulinrezisztens állatmodellekben Géresi Krisztina Témavezető: Dr. Benkő Ilona DEBRECENI

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 157 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 157 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000617T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 17 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716834 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében.

A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében. A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében Terényi Nóra Témavezető: Prof. Erdei Anna ELTE TTK, Immunológiai Tanszék Budapest,

Részletesebben

MikroRNS-ek a hepatocarcinogenesisben

MikroRNS-ek a hepatocarcinogenesisben EREDETI KÖZLEMÉNYEK MikroRNS-ek a hepatocarcinogenesisben Lendvai Gábor dr. 1 Kiss András dr. 1 Kovalszky Ilona dr. 2 Schaff Zsuzsa dr. 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 1 II. Patológiai

Részletesebben

A terhességi trofoblaszt daganatok molekuláris biológiája

A terhességi trofoblaszt daganatok molekuláris biológiája TERHESSÉGI TROFOBLASZT BETEGSÉG Magyar Nôorvosok Lapja 69, 297 306 (2006) A terhességi trofoblaszt daganatok molekuláris biológiája FÜLÖP VILMOS DR. 1, VÉGH GYÖRGY DR. 1, BÁTORFI JÓZSEF DR. 1, NAGYMÁNYOKI

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Zárójelentés: 2001. május 15.-2004.

Részletesebben

Budapesti Angiológiai Napok - 2011

Budapesti Angiológiai Napok - 2011 Budapesti Angiológiai Napok - 2011 Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság (MAÉT), valamint a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társaság (MACIRT) közös kongresszusa Idõpont: 2011.

Részletesebben