lesben üzemel a térfigyeló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "lesben üzemel a térfigyeló"

Átírás

1 ÁRPÁDFÖLD. CINKOTA ' MÁTYÁSFÖlD. RÁKOSSZENTMIHÁLY. SASHALOM, lesben üzemel a térfigyeló l' RIEASCH TAMÁS ködését dr. Terdik Tamás százados, eljárásban perdöntő bizonyítékként kerületi rendőrkapitájiy mutatta be is szolgálhatnak: Ot. Terdik Tamás D ecemberben még ' csak. Kavács Péterpolgárrrfestemek, illet. éppen a szabálytalankod.ó autókkal. próbaképpen, ám január. ve dr. Cso1ndr. Ervin és KoiJács szembeni eljárásokat ecsetelte, ami- 3-tól már élesben is üre- RmJmund alpolgármestereknek A. kor az egyik képernyőn egy rossz mel az a 12 térfigyelő kamera, amit 12 kamera nemcsak az egész lakóte- helyen parkoló terepjáró jelent meg. az önkormányzat a Jókai lakótele- lepet,-hanem a Veres Péter út egy je- A kamerát kezelő rendőr máris rá-. pen szereltétett fél. lentős részét is lefecli Ennék kö-közelített a járműre, majd rögtön Januá(l1~nünnepélyesen isát- szönhet6en nemcsak aze~tleges olyan képeket készített az autóról, adták az első. térfigyel6kamera- búflcselekményeket, haiieína sza-mely egyrészt a szabálytalanságot rendszert a kerületben. A Jókaira te- bálytalanságokat is könnyen ki tud- is bizonyította, másrészt a rendlepített kamerarendszer közponlja ják szúrni, A kamerák.nagy távol-. szám segítségével a felelőst is megaveres Péter úri kapitányság épü- ságfol is olyan jó minőségű kepeket. nevezte. letében található. A kamerák mű- készítenek, amelyek egy esetleges Folytatás az 5. oldalon Kedves olvasói Az újévvel dtmenetileg szinte kitavaszodott, de per. ze t.udjuk, hogya tél java még hátravan. Nincs ez másképp a politikai környezetben sem. Nyolc év felelőtlen gazdálkodását nem lehet semmissé fenni pár {l!5nap alatt, azt mol1dják, a uehézségeknek még nincs vége. A változós azonban szemmel láthatóan eundult.. Számos törvény, rendelet szüleleu meg és sok jogszabály módo SI/It II tavalyi má,qodik féléves hqjrában; amelyek mest, 2011 januárjábim léptek életbe. Ezekról olvashat egy rovid összefog/a/6t lapunk hasábjain. Emellett hagyom4nyainkhoz hfven a polgármesterrel is készftettiink év rleji interjút az előttünk á1l6 esztcmdó feladatairól.,.. Akerület lendü.lete.változatlan marad ~. '..'.. RIERSCHTAMÁS. ' j.' j - i - Az onkormányzat az elmúlt ciklusban magasra tette a /11ércét. A vá.' '1\ -. ' hag'yományoknak meg-.lasztásokmiként érinthetik a Fejlődő.....' felelóén az új évben et- ' keftváros-programot? '.. ső számában megkér- - A választóknak csak azt monddeztük a polgármestert, h<?gy hatom, amit már a kampányban is miré számíthátunk az új eszten- ígértem ha qizalmat kapunk, akkor dőben.. ugyanott folytaljuk, ahol az előző ciklusban abbahagy tuk A bizalmat megkaptuk, mi pedig ugyanazzal a lendülettel vetettük munkába magunkat, mint tettük 2006-ban. A választásiígéreteinkból egyébként már néhány dolgot sikerült is megvalósítanunk. A térfigyel6kamerarendszer január 3-tól üzemel a Jókai lakótelepen. Cinkotán a hideg idő ellenére is folyik a bölcsőde építése. Összel megismételtük a lombgydjtést, és már döntöttünk az idei fűtési támogatás biztosításáról is. Ezen. kívül a szentmihályi szakrendelő felújításával is elkészül tünk már, Folytatás ti 2. oldalon A V Atlétikai bázis a Bátony utcában,5;. Nálunk kérték A Idei változások az állampolgárságot V a nagycsaládok életében

2 Év eleji interjú Kovács Péter polgármesterrel A lendület válfozatlan marad Folytatás az 1. oldalról - Az elmúlt négy évben hozzászokhattunk ahhoz, hogy új dolgok épülnek a kerületben. Idén is számíthatunk ily-enekre? - Természetesen, igen. Az utóbbi évek egyikleglátványo-' sabb beruházása, a sashalmi piac rekonstrukciója tavasszal fog befejez6dni. A modern létesítmény mindenképpen színfollja lesz a kerületnek. Ugyancsak ez évben fejez6dik majd be a már említett cinkotai bölcs6de építése is, mely beruházás szintén nagy segítsé- _ get jelenthet majd a kerületi családok számára. Mindenképpen folytatni szeretnénk az Ikarus sportpálya fejlesztését. A nyár folyamán a szabadtéri létesítmény rekonstrukciójára kerülhet sor. Ha minden a tervek szerint halad, akkor ősszel már rangos. versenyeket rendezhet ünk a mátyásföldi sporttelepen. A végéhez ér a Centenáriumi lakótelep II-es ütemű fejlesztése. Tavasszal már megújult közterületeket vehetnek birtokba az ott él6 emberek. Nyáron folytatni kívánjuk az "Egy óvoda, egy iskola" programunkat is. Arról már korábban döntöttünk, hogy az iskolák közül ~ Jókait újíljuk fel. A beruházás els6 üteme már 20lO-ben lezajlott, idén a maradék munkákat végeztetnék el. Az óvodák. közül még nem tudni, melyiket újíljuk fel, mindenképp~n olyan lehet6séget keresünk, ahol a kapacitást is b6víteni tudnánk. Idetartozik, hogy az országgyűlés egy évvel (2012. szeptemberére) halasztotta annak a törvénymó.dosításnak a hatályba lépését, mely az óvodákat 3 éves kortól kötelezné a gyerekek felvételére. így újabb egy esztend6t nyertünk az óvodab6vltési programunk megvalósításához. - A kézzelfogható beruházások mellett egjjéb fejlesztésekben is gondolkodnak? újdonsága lesz a Kertvárosi Kártya bevezetése. Erről már döntöttünk, a konkrétumokról pedig májusban tárgyal a testület. Az már biztos, hogy két közintézmény, a Corvin Művel6dési Ház és a kerületi uszodák kedvezményeket adnak a kártya tulajdonosoknak, ugyanakkor egy. előre várjuk a -kerületi vállalkozók jelentkezését. A terv az volt, hogy a kártya éves díja 4000 Ft lesz, de sikerült ezt az árat is csökkentenünk, így várhatóan évi 2500 Ft-ért hozzájuthatnak majd ehh~z a kedvezményeket biztosító kártyákhoz a kerület lakosai. Ugyancsakújdoriság lesz a Kertváros Ifjú Tehetség ösztöndíj Kovács Péter polgármester folytatja, amit 2010-ben elkezdett bevezetése is. Ezzel az elismeréssel egyrészt a 35 év ala tti sporttehetségeket, másrészt az élet egyéb területén kiemelkedőt nyújtó fiatalokat kívánjuk majd támogatni. Az önkormányzat ezzel az egy éven át biztosított támogatással kívánja szpónzorálni a kerületi tehetségeket. - Hosszú távon is ez a lendület jellemzi majd az önkormányzat működését? - Mindenképpen erre törekszünk, ezért már a következő lépéseket is tervezzük. A térfigye- 16-rendszer b6vítését elsődleges feladatunknak tekinljük. A beruházásaink védelme érdekében először ahavashalom parkot és a Sashalmi Piacot kameráznánk be, de vizsgáljuk a Centenáriumi lakótelep kamerás védelmének tenciája lenne, el6bb partnerkelehetőségét is. Aztán folytatni kí- rületeket kell találnunk, majd a vánjuk az Erzsébet-liget fejlesz- f6városnál is lobbiznunk kell a tés ét is. Akár már idén elkezd6d- program bevezetése érdekében. het a mátyásfoldi uszoda inellett - Március 2-án dönt a testület a a szabadtéri strand építése. Ter- költségvetésről. Lehet már tudni, vezzük a volt tisztik.aszinó felújí- _ hogy mennyiból fog gazdálkodni a tását is, ehhez azonban még for- kerület? rásbkra van szükség. Az ország - Igen is, meg nem is. A költség- 20ll-es költségvetése szigorú és vetés ugyanis mindig három öszmértéktartó adatokat tartalmaz, szetevooől áll. Az állami normatíegyetlen terület, a sport az; mely vát már ismerjük, hisz az ország kétszer ' annyi támogatásra számíthat. A'? önkormányzatoknak lehet6ségenyíük többek között utánpótlás-nevelés célját szolgáló infrastrukturális fejlesztésre 20 millió Ft-ot pályázni. Erre a pénzre is szükségünk van, hisz még ebben a ciklusban szeretnénk egy multifunkcionális (versenysportra is alkalmas) sportcsarnokot építeni a kerületben. A jöv6ben is folytatni kívánjuk a lombgyűjtést, ám acél, hogy ezt felváltsa majd a házi komposztálás. Ehhez a jövooen is megpróbálunk eszközöket biztosítani. Ugyancsak célunk a házi szelektív szemétgyűjtés bevezetése, hisz a jelenlegi közterületi forma nem működik. Ez azonban nem csak egy önkormányzat kompe-. költségvetését már elfogadta a parlament. Ebben az esetben elmondható, hogy a tavalyi évhez képest nem járunk rosszabbul, s6t a. már említett 250 millió Ft-os plusztámogatással kifejezetten jó helyzetben leszünk. Nagyjából a saját bevételeinkkel is tervezni tudunk, egyedül a forrásmegosztás az, mely még nem tisztázott. Ehh,ez elóbb a f6városnak kell megalkotnia a költségvetési rendeletét, erre várhatóan január végén,. február elején sor kerülhet, mi pedig csak azt követ6en számolhatunk. Mivel az iparűzési adóból származó bevételt mindig két évvel korábbi adatokból számolják ki, gyaníthatóan az idei forrásmegosztásra rányomja majd a bélyegét a gazdasági válság.

3 AKTUÁLIS Konkurenciát kívánnak teremteni a Puskás Ferenc Stadion nak Atlétikai bázis a Bátony utcában December közepén tartotta rendkívüli vezetőségi ülé':' sét az Ikarus BSE atlétikai szakosztálya. Az ülésen az új elnökség összetételéről döntöttek, de más fontos dolgokról is szó esett. RIERSCH TAMÁS A vezetőségi ülést első ízben tartották a Bátony utcai sporttelep öltözőépületének tárgyalójában. Idősebb Tom"~ hauser István, a szakosztály vezetőedzője. erről így vélekedett: - A ko rábbi méltatlan körtilmények után az önkormányzatnak hála immár olyan létesítménnyel rendelkezünk, amelyben ilyen fontos szakmai megbeszélést tartl1atunk. A decemberi vezetőségi wés első témája az elnökség beszán10lója volt, ez alapján döntöttek az új vezetőség összetételér61. - A korábbi elnökségből két f6 maradt ki, ám az új vezetésbe többen is bekerwtek. Az elnök személye változatlan maradt. Szász Józsefönkormányzati képviselő az elmúlt években mindig támogatott bennünket, ahol tudott, segítette a szakosztály Nyáron adták át az Ikarus új létesítményeit működését. Mvei Szász úr úgy nyilatkozott, a jövdben is szívesen vállalná az egyesület vezetését, egyhangúlag ismét őt választottuk meg a sza!<osztály elnökének. Kovács Péter polgármestert61, aki valan1ikor a sza!<osztályunk sportolója volt, sok segítséget és támogatást kaptunk, amit úgy kívántunk megköszönni, hogy tiszteletbeli elnöknek választottuk meg. Még a következő személyek kerültek az elnökség be: id6sebb Tornhauser István vezetóedző a szakosztály ügyvezetője lett. Ifjabb Tomhauser István a szakmai dolgokért, illetve az iskolákkal való kapcsolattartásért fog felelni.. Gyürkés Zoltán a gazdasági ügyek intézését vállalta, Talabér Attila a szakosztály technikai vezet6je, Kovács Réka utánpótlás-szervező, Berendi Antal sajtófelelős lett. - Az új vezetéstől azt várjuk, hogy a szakosztály t a jövőben is az eddig elért szinten működtesse. Az elmúlt év a szakosztály életében a legsikeresebb id6szak volt. Az önkormányzat jóvoltából egy olyan létesítményhez jutottunk, amelyben már méltó körülmények között tudunk készülni a. versenyekre. A futófolyosónkon e téli id6szakban annyian vajm ak, hogy már komolyabb szervezést igényel a gyerekek koordinálása. A versenyzőink is kitettek.. magukért. Kiss Dáráel révén e nyáron megszerezttik az első felnőtt Európa-bajnoki érmünket, egy bronzot. Danit az év atlétájának, edz6jét, ifjabb Tornhauser Istvánt az év atlétaedzőjének, Gyiirkés Viktóriát az év junior atlétájának választották. - Nagy örömmel vállaltam az atléták felkérését - mondta Kovács Péter polgármester. - Tiszteletbeli sünkre Ancsin László, a kerület jegyz6je. - A kertvárosi embereknek a legközelebbi lehetőség a VIII. kerületi Filimei úti tb-székházbaj1 található. A másik három kormányablak a Teve utcai OEPházban, a Visegrádi utcai központi okmányirodán és a XI. kerületi. MÁK-székházban van. Minden helyszínen öt-öt ablaknál van lehetőség az ügyek intézésére. A polgármesteri hivatal vezetője elmondta, a kormányablakok információt is adnak arról, hogy hol és miképpen lehet a leggyorsabban ügyeket intézni. A sza!<embetek gyakorlati segítséget is nyújtelnökként még többet tudok segítem, így részese Iclletek annak a magas szintű munkának is, amely ennek a szakosztálynak il működését jellemzi. Az öltözőépület csak az első lépés volt a Bátony utcai sporttelep fejlesztése terén. Következő lépésként egy nyolcpályás rekortán borítású futópályát tervezünk. A pálya vizesárokkal, dobókörrel és távolugróárokkallesz ellátva. Ez egy bruttó 180 millió forintos beruházás lenne, amelybe csak akkor szabad belevágni, ha cl létesítmény bevételt is tud termeim. Ennek érdekében már novemberben tárgyaltam az atlétikai szövetség, a diáksportszövetség és a mozgássérült-sportszövetség képviselőivel, akik ígéretet tettek rá: a jövdben a mi pályánkonrendezik a versenyeiket. Nyolcpályás rekortán futópályával csak a PLiskás Ferenc Stadion rendelkezik Budapesten, amely létesítmény bérlése nem olcsó. A felujított létesítményünkkel konkurenciája kívánunk lenni a stadionnak. ~A Magyar Atlétikái Szövetség vezetőjét61 már konkrét ígéretet kaptam, hogy az őszi ifjúsági atlétikai Eur6pa-kupát a kerületben rendeznék. A Bátony utcai sporttelep Il. ütemű fejlesztésének már elkészült a terve, a beruházás-' ról a márciusi ülésen döntenek a képviselők, armkor a költségvetés elfogadása lesz majd a téma. Megnyíltak a kormányablakok A külföldi minták alapján létrehozotlúj közigazgatási egységek, a kormányablakok január 3-tól Budapesten négy helyen, vidéken pedig 25 helyen kezdték meg a működésüket. A napi 12 órában, ' reggel nyoktól este nyokig nyitva tartó kormányablakok a fővárosban 57, vidéken 301 munkatárssal végzik a tevékenységüket. RIERSCH TAMÁS. Ugyfélbarát és költséghatékony működést ígért a kormányablakoknál Pesti Imre, a budapesti kormányhivatal politikai vezetője. - Hosszú távon tízszáza.lékos kiadáscsökkenést hozhat a közígazgatásnak a kormányhivatalok létrehozása - mondta első munkanapján ~ fővárosi vezet6. A gyors átszervezés miatt a régi hivatalok egy része 2013-ig párhuzamosan működik azzal az új rendszerrel, amely január 3-tól kényelmesebb ügyintézést tesz lehet6vé. '- A négy budapesti kormányablak közül egy sem található a kerületben - válaszolta megkeresé- hatnak, például a kérdőívek, adatlapok kitöltésében. - A terv az, hogy 2013-ig 33 szerv, hivatal (többek között tb, OEP, Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, földhivatal, Munkaügyi Központ, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, ÁNTSz, Oktatási Hivatal, Nemzeti Közlekedési Hatóság) ügyeit lehessen egy ablaknál elintézm. Néhány azokból az ügyekb61, amelye~ elintézésére a kormányablakok lehetőséget nyújtanak: gyes, anyasági támogatás, családi pótlék igénylése, egyém vállalkozásokkal kapcsolatos ügyek intézése. Az ügyfelek továbbra is használha~ál< az eddig megszokott hivatalokat, de a cél az, hogy a jövóben az ügyek intézése egy helyen történjen.

4 :' _.. AKTUÁLIS - Bé rminimum, gázár-mo ratórium, újra három év a gyes időtartam a it hoz a 20 II-esesttendő? Számos, a mindennapjainkat meghatározó törvény lépett bevezetett ármoratórium már polgárság megszerzésével kapéletbe január l-jén. Ilyen az egykulcsos, 16 száza- eddig is százalék közötti csolatos legfontosabb tudnivalók lékos arányos családi adózás, illetve az, hogy a lakosság ' áremelés től kímélte meg a lakos- a kétharmadának nem változik a gáz ára, jelentős módosu- ságot. A fogyasztók ' 57 százalé- elmen érhetők el. lások lesznek a nyugdíjrendszerben, a családtámogatá- kánál(1200 köbméter fogyasztá- A 7500 kilogrammot meghalasokban és a közfoglalkoztatásban.. sig) egyáltalán nem változik a dótnegengedett legnagyobb gáz árá. A fogyasztók 9 százalé-. össztömegű tehergépkocsikkal és MUNKATÁRSUNKTÓL szággyűlés. Januártól az öregsé-. kánál ( köbméter kö-.. vontatókkal (ezek járműszerelvégi telj~snyugdíjra les~ j.ogosult - zött) is csupán miriimális,.0,7 nyeivel) az azonos irányb~ két./ E letbe lépett a 16 százalékos, az életkortól függetlenúl - az a százalékos. nöl.rekedés. várható. forgalmi sávval rendelkező maliő is, aki legalább negyven. év jo- Ebhe a két kategóriába (tehá( ci gyarofszági autópálya- és autó amelynek köszönhetően gosultsági idővel. rendelkezik. fogyasztók 66 százalékába) esik útszakaszokon reggel hat és este egykulcsos adórendszer, mindenki keresetével arányosan Megszunik a kötelező magán- a nyugdíjasok és az átlagos la- tíz óra között előzni tilos. A tilanyugdíjpénztári adózik. Az új adórendszer nyertesei azok a munkavállalók, akik tagság, és ezzel' kást ferui.tartó magyar családok lom a háromsávos utakra (pél együtt a kormány megsztinteti a tetemes része. A többi (1500 köb- ' dáulml, M3 több kapaszkodósámagánnyugdíjpénztárakba gyermeket nevelnek. Számukra jelentős támogatást jelent a családi tör- ténő átutalásokat. A munkaválméter fölötti) fogyasztó esetében vos szakasza, M7 Székesfehér sem éri el sehol az árnövekedés vár-budapest irány) nem terjed adórendszer bevezetése. A családi laló ' választhat, hogy az állami a kétszámjegyű mértéket. ki. Az egyes túlterhelt szakaszonyugdíjrendszer adóalap-kedvezmény egy és két tagja lesz, vagy A közpénzből fizetett többmil- kon érvényes, szigorúbb (a eltartott esetén forint, három önkéntes alapon magánnyugdíj- liós végkielégitések megszúnnek, kil6grammot meghaladó megenpénztárba és minden további eltartott esetén forint. teljesít. nyugdíjcélú és a 20056ta kapott végkielégíté- gedett legnagyobb össztömegű Január l-jétől a minimálbér. havi 78 OOO Jorint, a garantált bérminimum havi 94 OOO forint. A munkáltatók és a munkavállalók megállapodása szerint ben 4-6 százalékos az ajánlott béremelés mértéke. Megnyílt a lehetősége annak, hogy a magánszemélyek il évi jövedelineikről bevallás helyett egyoldalas adónyilatkozatot tegyenek. Jelentősen egyszerűsödik a évi jövedelmekről benyújtandó személyijövedelemadó-bevallás is: a jelenlegi 36 oldalas nyomtatvány helyett csupán 12 oldalas nyomtatványt kell kitöltenie az adózóknak. Két évr ő l három évre emelkedetta gyes időtartama a szociális és családügyi törvények módosításával. A kormány megte- reffitette az örökbefogadói gyes lehetőség(:t, amelyet a gyermek tízéves koráig hat hónap időtar-. tamia vehetnek igénybe az örökbe fogadó szülők. Visszaállította a kormány azt a gyakorlatot is, hogy ha egy édesanya visszamegy dolgozni, akkor ' csak a részmunkaidős, heti 30 órás munkaidő mellett kapja meg a gyest, a nyolcórás munkaidő mellett már nem. Negyven év munkaviszony után minden nő nyugdíjba mehet, az erről szóló törvényt de cember 20-án fogadta el az Or- befizetéseket. A nyugdíjjárulék- sekre állami vezetők esetében járművekre vonatkozó, időkorlát ból keletkező bevételeket a kor- kétmillió fölött, a közszféra mun- nélküli) tiltást táblák jelzik. mánykizárólag két célra hasz-. kavállalói esetében 3,5 millió fo- Január l-jétől az APEH és a nálja fel Annak a munkavállaló- rint felett 98 százalékos adót kell VPOP összeolvad, az új adóhanak, aki önkéntes magán-nyug- fizetni. A szigorú szabályt tóság neve Nemzeti Adó- és ' díjpénz,tári tag szeretne marad- december 30-tól kell alkalmazni, Vámhivatal (NAV) lett. A korni, január 31-ig kell nyilatkoznia ami azt jelenti, hogy az érintett mány célja, hogy a jeleríl~ginél erről, és munkáltatóját is értesí- munkáltatók ezentúl eleve levon- magasabb minőségben, szolgáitenie kell. Az állami nyugdíj- ják az esetleges nagy összegű tatóbb jelleggel működjenek a rendszerbe visszalépők számára végkielégítés összegéből az adót. hatóságok, valamint olcsóbban az állam garantálja az egyéni 2011-ben Magyarország meg- és hatékonyabban végezzék felszáínlavezetést, az esetleges nyilja a lehetőséget a határon túli adataikat. reálhozam adómentességét és a magyarok részére, hogy kettős Január l-jétől megszűnik há. magánnyugdíjpénztárnál kelet- állampolgárságot szerezzenek. rom kis adó: a vállalkozók komkezett veszteség kompenzálását. Az egyszerűsített honosítási eljá- munális adója, az üdülőépület.1200 köbméteres gázfogyasz- rás szerint akár. három hónap ~táni idegenforgalmi adó és a tásig a kormány fenntarlja az ár- alatt magyar ' állampolgárságot vízgazdálkodási érdekeltségi moratóriumot. A 2010 júniusától kaphat a kérelmező. Az állam- hozzájárulás. A nők 40 év jogosultsági idővel nyugdijba mehetnek

5 , -- '-.' ",.. -'~-' ~-- -- Harminc fiatal csoportosan kérte az állampolgárságot emzet, határok nélkül J anuár 5~én (mindössze négy nappal azután, hogy az állampolgársági törvény életbe lépett) harminc erdélyi fiatal egyszerre adta le állampolgársági kéreimét a XVI. kerületi önkormányzatnál. A kérelmezőket Kovács Péter polgármester és Németh Zsolt külügyi államtitkár közösen köszöntötte. RJERSCH TAMÁS AKTUALla ~ _. _ ~. I.,,-'. >.- I ;,~.. ~ ~'-- ;-;~,~,, Elesben üzemel harmadikától a térfigyelő Folytatás az 1. oldaról, - A felvételeket kivesszük a többi rögzített kép közül, ezek ugyanis az eljárás bizonyítékai - mondta a kapitány, aki hozzátette, hogy a január 3-i kezdés óta több ~ mint egy tucat setben kellett már hasonlq szabálysértési eljarást kezdeményezniük. - Január 8-án két búnelkövetőt is a kamerák segítségével sikerült elfognunk. A két férfi a kerület más ponlján rezet lopott, majd a Jókai lakótelepen keresztül akartak kereket oldani, A harminc fiatal a Magyar If- A tusványosi szabadegyetem szervezó1 a kerületben adták be kérelmüket de a kamerák révén felfedeztük júsági Tanács (MIT) által 6ket, és a járőrök menekülés közszervezett bálványosi nyá- ugyanis egy ingatlant vásárolt a is sok ország alkalmazza a térség- ben elfogták 6ket., ri szabadegyetem és diáktábor kerület az erdélyi fürdővárosban,ben, és eddig nem okozott feszült- - A rendszer önmagát védi, (közismertebb nevén Tusványos) amely, épület kiváló kiindulópont séget a nemzetek között. Ki~ételt vagyis szabotázsvédett - mondta erdélyi szervez6bizottságának a a kerületi gyerekek csoportos ki- csak az előző szlovák kormány ké- Kandolka Károly, a kamerákat teletagjai voltak, akik nem véletlenül rándulásainál. A 2004-es fájó nép- pezett, de a kormányváltásnakkö- pítő cég ügyvezető igazgatója. - választották állampolgársági kérel- szavazás ebben a kerületben ered- szönhetően ez a probléma is ren- Már több mint 300 kamerát telepímük beadásához a XVI. kerülete t. ményes és egyértelmű volt: a több:- deződni látszik. tettünk, és az volt a tapasztalatunk, - Erdélyben két helyszínen, ség ugyanis nemcsak elment sza- - Meghatódva tapasztaltuk a 'hogy ahol a rendőrség jól üzemel- Csíkszeredán és Kolozsváron vazni, hanem a határon túli ma- XVI. kerületi magyar barátaink teti a rendszert, ott jelentős mérték (mindkét helyszínen a konzulátu- gyarok kettős állampolgárságára szeretetét - mondta Sándor Krisz- ben javul a közbiztonság. son) lehet beadni ezeket a kérelme- adta lea voksát. Tavaly májusban tina a kérelmek leadását követően. Mit jelent a megfelelő üzemelteket, ám mindkét helyen annyian a XVI. kerületieket képviselve sza- - Idefele beszélgettünk arról, hogy tés? Azt, hogy egy rendőr mindig a voltak, hogy már csak nyárra kap- vaztam én is az állampolgársági Imért is kérjük az állampolgársá- kamerák előtt üljön, és hogy lehattunk volna időpontot - mondta törvény módosítására. got. Aztán rájöttünk, hogy nincs gyen egy kivonuló egység, mely a Sándor Krisztina, a MIT elnöke és a - Tusványos immár 21 éve a ma- ' erre magyarázat. Olyan ez, mint a riasztáskor azonnal bevethető. harmincfős csoport vezetője. - Mi gyar-magyar egylittműködés kic levegővetel : természetes dolog. Mi - Az önkormányzat három rendviszont nem szerettünk volna ilyen ' emelkedő színtere - tette hozzá az ugyanis mindig magyar állampol- őr fizetését átvállalta - mondta Kosokáig várni, hisz inár így is túlsá~ államtitkár. - Olyan helyszín, mely gároknak tartottuk magunkat, és a vács Péter polgánnester. - Ezek a gosan sokat vártunk a magyar ál- az emberi kapcsolatok mellett a fővárosunk mindig Budapest volt. rendőrök a szabadidősrendőröklampolgárságra. A XVI. kerülettel, politikai kapcsolatok színtere is A hivatalos állampolgárság azon- höz hasonlóan aszabadidejükben, különösen a városrész polgánnes- lett. A jelenlegi magyar miniszter- ban magabiztosabb, otthoni él- vállalhatnak l2 órás szolgálatot. terével és feleségével, Tárnok Má- elnök az eddigi 21 szabadegyetem-. ményt jelenthet majd él számunk-. Közülük egy a kamera előtt ül, ketriaval (aki a Pro Minoritate Alapít- ből húszat személyesen is megláto- ra. Sokszínű csapattal érkeztünk a. tő pedig a kerületben járőrözik, s vány elnökeként aktív szervezője a gatott, de az utóbbi idők enyhülé- XVI. kerületbe, úgy vélem, ez is ha riasztás van, azonnal a helyszínnyári szábéldegyetemnek) már sére jellemző, hogy már a román szimbolikus, mert nemcsak egy re siet. Az. önkormányzat egy évek.óta kiváló a kapcsolatunk. politil<a is képviseltette magát. helységet, hanem egész. Erdélyt különleges Skoda Octaviát adomá Kovács 'Nter már a májusi döntést Tusványos a magyar nemzetpoliti- képviseljük. Ha jól tudom, mi va- nyozott a kivonuló egységnek. követően jelezte felénk, hogy SZÍ-. kakimunkálásának is a színtere. gyunk az első olyan csapat, amely - Az autó olyan felső fényhiddal vesen fogadja az állampolgársági, Olyan.témák foglalkoztalják a tá- szervezetjen adta be az állampol- lett felszerelve, mely Budapesten is kérelmünket, mi pedig örömmel bor résztvevőit, mint a kettős ál- gársági kérelmét. egyedülálló - mondta a kerületi fogadtuk ezt az ajánlatot. h:impolgárság" a státustöivény,a ' - Ezúton szeretnék minden hatá- kapitány. - Szimbolikus ' jelentőségútiek magyar ig~lvány vagy éppen a ' ron túli magyar testvérünket arra Az önkormányzat tervei között tartom, hogy a tusványosi szabad- magyar egyetem kérdése. A k9r~ biztatni, hogy jöjjön bátran a XVI. szerepel, hogy a jelenlegi 12 kameegyetem szervezői egyszerre adtákmány képviselőjeként kijelenthe-kerületbe, itt minden magyar em- ra mellé a közeljövőben még nébe a kérelmüket, hisz ponf 6k aiok, tem, a magyar közigazgatás felké-. ber kérelmét örömmel és szeretet- gyet felszereltessen. Ebb6l három a qkik a legnehezebb időszakban szült éi kettős állampolgársági ké- tel fogják fogadni - zárta az tinnep- sashalmipiacon, egy pedig a (2004. december 5. titán) is. sokat relmek intézésére. Az eddigi ta- Séget Kovács Péter polgánnester. Havashalom parkban lenne. tettek a magyar-magyar kapcsola- pasztalatok ' azt mutalják, hogy Az állampolgársági kérelmek - Már az újabb 16 kamera felszetok ápolásáért - mondta Kovács Csíkszeredán, Kolozsváron és Sza- adminisztrációja néhány hónapot relésének lehetőségén is gondolko Péter polgármester. - A XVI. kelii- badk~ is nagy az igény a mágya- vesz. majd igénybe. Eit követően zunk. A tervek szerint a cél terület il let mindig is jó kapcsolatokat ápolt rokkörében. Úgy vélem, nem áll kiértesítik a kérelmez6ket, akiknek Centenáriumi lakótelep lenne. Ezt az, elcsatolt területekkel, lusnád- elle,ntétben egymással a kettős ál- egy általuk kiválasztott helyszínen a beruházást pedig szeretnénk fürdőhöz pedig még siorosabb lampolgárság és a közép-európai kell majd letenniük az állampol- mégebbenazévbenmegvalósítani kapcsolatok is fűzik: 1996-ban együttműködés. Az. el6bbit ugyan-gársági esküt; - tette hozzá a polgármester.

6 AKTUÁLIS N apkeleti királyok é l ő bár 'án~ya l az id őse k klubjában Ajándéköt. kaptak aszépkorúak Kovács Péter polgármester december 22-én a területi szociális szolgálat Veres Péter út és Zsélyi Aladár utca sarkán lévő idősek klubjába látogatott el, hogy személyesen kívánjon boldog ünnepeket az egybegyűlt szépkorúaknak. Elkísérte őt,it; Erdőközi György, a szociális és' egészségügyi ügyosztály vezetője is. MÉSZÁROS TIBOR T ermészetesen nem üres kézzel érkeztek, de a vendéglátók is készültek. Először R. Kárpáti Péter színművész olvasott fel egy karácsonyi témájú novellát, majd fl.huncutka óvoda növendékei Balogh Dalma Óvónő vezetésével a Szent Családot és a három napkeleti királyt megjelenítve teremtettek ünnepi hangulatot. Csakhogy az óvónő és a kis színészek legnagyobb igyekezete ellenére a f6szerepet mégis az a kis néhány hetes él6 bárányka játszotta, aki nem teljesen azonosult betlehemi szerepével. A gyerekek fellépése után a klub néhány tagja olvasott fel verseket közülük ketten is a sílját költeményüket. Majd Kavács Pé ter és dr. Erdőközi György kiosztot- ta az önkormányzat aján9ékcso- szakképzett gondozó. Ők azokat magjai t. a beteg embereket látják et akik. A területi szociális szolgálat már otthonukban isgondozásra dolgozóinak napjai azonban rit- szorulnak. A Veres Péter úton, a kán ilyen vidámak. Vezet6jük, János utcában és a Vidámvásár Baloghné Szabó Olga, aki az egész utcában működik egy-egy id6sek kerület szociális szolgálatáért fe- klubja, ahol nappal tartózkodhatlet elmondta, az általa vezetett nak az id6sek. A negyedik helyintézmény négy helyszínen, há- színen, az Érsekújvár utcában a rom gondozási csoporttal dolgo- szociális konyha működik, ahol zik 'azon napról napra; hogy se- nap mint nap négyszáz.adag ebégítséget nyújtsanak azoknak az det f6znek. A konyha mellett az id6s embereknek, akik önmaguk Érsekújvár utcában kapott helyet nem tudják már ellátni napi teen- az értelmi fogyatékosok nappali d6iket. A 83 dolgozó közül 32 otthona is, ahol jelef11eg 27 köze- Idősek közt. R. Kárpáti Péter színművész novellával köszöntötte az ünnepeiteket pesen sérült értelmi fogyatékosra felügyelnek. A szolgálat dolgozói igen nehéz munkát végeznek. A gondozón6k legfeljebb "négy órát tudnak egy gondozottnál tölteni, de van, akinek elég csak ebédid6- ben segédkezni. Feladataik körébe il bevásárlástól az ügyintézésen keresztül a gyógyszerkiváltásig és a mosdatásig minden beletartozik. Áldozatos munkával segítik az 6ket sokszor családtagként váró gondozottakat a XVI. kerület egész területén. Mit hozhat az évanagycsaládosoknak? Nagycsaládosnak ma Magyarörszágon azok a sztilőkszáitú':' tan ak, akiknek legalább három gyermekük van. A kormány felismerte, az ország eleitú érdeke, hogy a jövóben egyre több gyermek szülessen, és ennek érdekében olyan intézkedésekel vezetett be, amelyek egyértelműen ebbe az irányba hatnak. Székely Hajnalkát, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnökét kérdeztem arróvhogyan látják ők, mennyire elégedettek az új családpolitikával. MÉSZÁROS TIBOR O römmel tapasztaltuk -. kezdte értékelését Székely Hajnalka -, hogy a kormányprogram valóban számos család barát intézkedést tartalmaz. A családot védend6 értékként kezeli, és nem csak elméletben tartja a társadalom alappillérének. KiemeJnék közülük hármat, amelyek mindenképpen jó hatással lehetnek a családok életére. Ellentétben a korábbi szabályozással, a jelenlegi kormány már az első gyermek vállalását is támoga:tja. J övedelern.k6rláthoz nem kötött családi kedvezményt biztosít, amely az összevont adóalapot csökkenti. Az új szabályozás hatá c sa már a januári jövedelmek ben tükröződni fog. A nagycsaládosok 90 százaléka mentesül az adófizetés alól.. Elfogadta a parlament azt a javaslatot is, amely szerint januártól 40 év munkaviszonnyal nyugdíjba mehetnek a nők, teljes értékű öreg: ségi nyugdíjjal. A kormány számításai szerint 24 ezer nő veheti igénybe jövőre ezt a kedvezményt. Ugyancsak örömmel tapasztaltuk - folytatta az elnök asszony -, hogy a médiatörvény is tartalmaz olyan elemeket, amelyek határt szabnak az erkölcsrombolásnak. Szeptembert61 az ml általános információs és szórakoztató csatornaként működik. Nekiink azonban még ennél is fontosabb az m2 új arca. Ez a csatorna ugyanis 6szt61 a 3-17 éves korosztály csatornája lesz, azzal a küldetéssel, hogy feiélessze a hazai gyermek- és ifjúságiműsor-gyártást, és azt értékes, erkölcsi szempontból is magas színvonalú tartalominal töltse meg. A kormány intézkedései rövid táv on érezhető anyagi könnyebbséget hozhatnak, hosszú távon pedig remélhetőleg abban is segítenek,hogy a család szerepe meger6södjön - mondta Székely Hajnalka, a NOE elnöke.

7 I ~..--. ""'j J,... II.-... jlll ij!!llo I.!_ t'a~ Kerületünk több pontján is rendeztek ünnepséget.. Karácso yi fénye. a lelkekben Ahogy közeledett az ünnep, egyre fehérebb lett a kertváros, és egyre több helyen öltöztek ünnepi ~íszbe a kerti fenyőfák. Kerületünk több pontján rendeztek karácsonyi ünnepséget, amelyek közül néhányra lapunk is meghívást kapott.. MÉSZÁROS TIBOR December 17-én nemcsak az Erzsébetligeti Színház előtt felállított mindenki karácsonyfája - amelyet nem először köszönhettink a Cinlsotai polgárőrség vezetőjének,. Ozsváth Sándomak - kapott csillogó világítást, hanem a sétány fáinak törzsére vont fényháló is ezer apró forrásból keltette a szikrázó hópelyhek érzetét a központi rendezvényre érkezőkben. A színház aulájában kellemes m~leg és karácsonyi hangulat várta a családostul érkez6 érdekl6d6- ket. Kavács Péter polgármester elcsendesedésre, a szeretet megélésére, nyugalmas ünneplésre és a jövőbe vetett bizakodásra biztatta a hallgatóságot. Az est f6szerepl6je a csíksomlyói Árvácska Együttes mellett a Kölcsey iskola PiCinke kórusa volt. Szabó Levente, kerületünk közismert zenésze pedig itt mutatta be először Kisvárosi karácsony című szerzeményét. A Corvin Művelődési Ház dolgozói forró teával, forralt borral segítettek elviselhet6vé tenni a hideget, a gyerekek pedig egy egész kürtős kalácsot kaptak ajándékba az aulában. Városszerte arról érkeztek hírek, hogy az ingyenes étel- és csomagosztásokon a korábbi évekhez képest sokkal többen vettek részt. Az azonban, ami a Corvini Domini egyesület rendezvényén történt, mindenkit meglepett. A soha nem látott rohamra nem volt felkészülve az egyesület. Pedig '- számolva a rászorultak számának növekedésével - a szokásos ajándékcsomaggal szemben 300- at készítettek, de még ez is kevés lett. A helyzetet a csomagok kiosztásában mindig személyesen részt vev 6 Kovács Péter polgár-. mester oldotta meg, aki felíratta mindazok nevét, akiknek nem jutott ajándék, és megígérte, hogy az önkormányzat utólag A betlehemes fesztiválon tíz iskola és három óvoda vehrészt. kiszállít nekik egy csomagot, ha erre igényt tartanak. Az ízletes gulyásleves is elfogyott az utol" só cseppig. A karácsonyi ünnepkörhöz tartozott a már hagyományosnak számító betlehemes fesztivál december 12-én a.szívvel Lélekkel Polgári Egyesület rendezésében,dr. Kömyeiné Rácz Katalin képvisel6asszony vezetésével. A tíz iskola és három óvoda, valamint a Varázsműhely Serg6 néptánccsopor~a részvételével lezajlott előadás a karácsony vallási hátterének legfőbb felekezeten kívüli terjeszt6jévé és megismertet6jévé vált a gyere- ) kek körében. Nyilván ez is az oka aimak, hogy a betlehemes fesztivál f6védnökségét Szatmán; Kristóf országgyűlési képviselő és Kovács Péter polgármester közösen vállalta ej, a rendezvényt pedig Kovács Péter nyitotta meg.

8 A kerület legnagyobb kisebbsége Ha a XVI. kerületben kisebbségr61 esik szó, leginkább a német és a szlovák nemzetiség jut eszünkbe. Pedig néhány száz fős létszámuk messze elmarad a csaknem hateze;r kerületi roma mögött, csak ők nem olyan jól szervezettek, mint a két másik nagy múltú nemzetiség. Ezen kiván változtatni Szendrt'y Gyula 1 aki az októberi választásokon nyerte el a roma ki-. sebbségi önkormányzati elnöki poziciót. December ls-án, Mikulás-ünnepségükön beszélgettem vele terveir61, programjár61.. H MÉSZÁROS TIBOR árom h6lilappaj a kisebbségi képvise lők megválasztását is magába foglaló önkql'roány~ati választás után, és néhány héttel az országos nemzetiségi vá liisztás emu a hogyan tovább kérdésére kerestük a választ Szendrey Gyula elnökkel, L«kntos Lász/óviú, az oláh otgál'lyok vajdájával, a F6városi Cigány ÖnkormáIlyzat alelnökével és Jurnyik Györggyel, a kerületi önkormányzat kisebbségi veferensével. Lakatos Lász10 a Fövárasi Roma Oktatási és Kulturális K~zpont igazgat6helyettesi posztját is betölti, igy világosan. l á~a az oktatás döntő szenepét a roma társadalom j övőj ét illetl5en. Ehhez elengedhetetlennek lá~a, hogy a roma gyer~kek oktatása hivatalos ösztönzést kapj(;m az állam részér61. S:Z;ét1drey Gyula, él XVI. kefületi elhök nagy reményekkel vág neki az országos választásnak Ha ljekerti] a képvjselóf közé, hatékonyabban tud tenni a rotl)á;k érdeké'ben. A Felzár":' kózás a lll. É ve~lf(,>dbe J(öz;has2nú Egyesiilet jelöltjeként azt éj közösen kialakított programot képviseli, amelynek fóbb törekvéseit a következőkben határozta meg:. - Rendszeres kapcsolatotk(vánunk feremteni az egymástól elszigetelten múköd4 fővárosi és kerü leti önkormányzatok köz~tt. Szé]e.s köl'ben hozzáférhet6vé tesszük a romákat érintő pályázatokat, és hivatásos pályázatírókat fogunk foglalkoztatni. Min den budapesti polgármesterrel harm(mikus kapcsolatra törekszün k. Képzett szakemberekkel er6shjük meg az Új- Híd mlmkaer6-közvetít6 irodát, és új alapo k.ra helyezzük a Főváro s i Regionális M unka ügyi KözponttaJjeleHleg fennálló nem t\íl jó kapcsolatunkat. Mindenki által ellenórizhet6, nyuvállos pénzügyi gazd álkod ást kívánunk foly ta t ni. Támogatjuk a roma tehet~ é gek 0'ktatását, segítjük kibontakozásukat, továbbá biztosítani iizeretnénk min d~ érdekll!id6nek a roma nyelv ingyenes ok tatasát. agyobb megbecsü-. lést biztosítunk világmr6 cigány m uzsikusainknak és a 1'1.6- vészet egyéb ágaiban tevékenyked6 romáknak Tájékoztató kiadvány megjelen teté ét is tervezzük, amelyben nemzetiségi tudnivalókat közlünk. Ez tartalmazni fogja a fővárosi cigány kisebbségi önkormányzatok elérhet6ségeit, a roma jntézményeket é elérhetősé geike ti a roma tinnepeket J szokásokat, hagyományokat. A választások umn nagy er őket ös(>zpontosítunk az összefogás met?teremtésére, és felkutahmk minden céget és magánembert, aki a romák felzál'kóztatásába n bármilyen lt)ód.on a segítségünkre lehet. Ezzel a pr,ogrammal vágunk neki a jö v őnek - zárta a beszélgetést Szendrey Gyula, a XVI. kerületi ci gány kisebbségi önkormá nyzat új elnöke. Szlovák önkormányzati. köz meghallgatás December l4-éna szlovák nemzetiségi önkormányzat megtartotta évzáró közmeghallgatását a 2010-es évről. A Cinkotai Kultúrház Mátyás. termében ebből az alkalomból vendégeket is vártak. MÉSZÁROS TIBOR kia kerljében lévő emlékmű kib6- vítése a Térényi család jóvoltából; a júniusi micsinyei látogatás, részvétel a pécsváiacli nemzetiségi napon közösen a XVI. kerületi német kisebbséggel. Az egyil< legnagyobb, legtöbb embert megmozgató esemény a szlovák bál volt az Erzsébetligeti Színházban, ahova a Pest környéki szlovákokat tömörítő S zabó. Zsu zsa, a szlovák ki- Dolina Regionális Egyesülethez sebbségi önkormányzat XVI. tartozó közösségekből érkeztek a kerületi elnöke, az országos meghívottak, mintegy négyszáönkormányzatalelnöke fogadta a zan. A cinkotai szlovák közösség Mátyás-terembe érkezőket. Alig- különben a XVII. kerületi ekkel hogy az utolsó szék is gazdára ta-. együtt a pesti szlovák nemzetiség lilit, egy szlovák nyelvű betlehe- mintegy egyötödét teszi ki. Végül mes játék kellős közepén találták a pénzügyi elszámolás ismertetémagukat a jeleruévők. Az előadók sére került sor. a XIII. kerweti Szlovák Tarmyelvű Ezután cinkota önkormányzati ÓVoda, Általános Iskola, Gimnázi-. képviselője, Szász Józse! mondott um és Kollégium növendékei voi~ néhány gondolatot a cinkotai kötak. A fiatalok nagy sikerű előadá- zösség életéről. Felhívta a figyelsa után - amelyet SzilágtJiné Suba met arra, hogy a cinkotai tajház Éva tarútott be - következett az szlovák néprajzi emlékhely, hiszen adatokkal teletűzdeit beszámoló, a Micsinyéről hozott paraszti élet amelynek a tagság elé tárása az el- emlékeit őrzi. Végül köszönetet nök kötelessége lninden évben. mondott dr. Szabó Zsuzsa elnök Dr. Szabó Zsuzsa gazdag prog- asszonynak és segitőinek az önzetraj.tlí"ól számolhatott be a 2010-es len munkáért amelyet a cinkotai évre visszatekintve. Ebben szere- szlovákok egyben tartásáért és a pelt az önkormányzati választás, programok lebonyolításáért tettek ahol megválasztották a négy tagú és tesznek a jövőben is. Hiszen az képviselő-testületet, a részvétel az élet nem áll meg, lapzártánk után országos szlovál< nap rendezvé- néhány nappal már közismertek nyein Cirill és Metód szwetésnap- lesznek az országos nemzetiségi ján, szerepelt az evangélikus par6- választások eredményei. Jeszenszky Pálné, Mária nénit az önkormányzat köszöntötte 95. születésnapján. A nyolcvanas évek óta Rákosszentmihályon lakó Mária néni a Lőrinci Fonóban dolgozott óta özvegy. Fia családjával él, két unoka és. négy dédunoka szórakoztatja, ha összejön a család. Szemüveg nélkül olvas, de járni már nem tud olyan könnyen, ahogy szeretne. Mária nénit dr. Csomor Ervin alpolgármester köszöntötte születésnapján.

9 Petőfi. születésnapja Hogy Petőfi Sándor jókor vagy rosszkor született, azt sok szempont szerint lehet megítélni. Abból a szempontból mindenképpen rosszkor, hogy az óesztendő búcsúztatása - fogalmazzunk úgy - elég intenzív-esemény ahhoz, hogy amikor másnap felébredünk, nem az az első gondolatunk, hogy január l-je Petőfi Sándor születésnapja. MÉSZÁROS TIBOR P etőfi Sándor azon kevesek közé tartozik, akiket nem fenyeget a feledés veszélye. Alakja összeforrt a magyarságtudatta!, a szabadságszeretettel. Az is biztos viszont, hogy sokan jönnénk zavarba, ha a Talpra magyaron és az Anyám tyúkján kívül. hirtelen még tíz Petőfi-vers címét kellene felsorolnunk. Részben ezért, részben pedig azért; hogy a január l-jei születésnap ne eshessen évről évre áldozatul az új év beköszöntését követő fáradtságunknak, dr. Onyestyák Gy6rgJJ, a Déli Harangszó Baráti Kör elnöke - már kilencedik alkalommal rendezett zenés irodalmi műsort a születésnap előestéjén Petőfi Sándor tiszteletére. Ebben kezdetek óta partnere a Gnkotáért Közllasznú Egyesület Dernovics Miluily vezetésével. Ismert tény, hogy a költő átutazóban többször megfordult Verssel köszöntötték az új évet. nagybátyja cinkotai házában, és 1845 szeptemberében ott írta a Felhő és csillag című kis versét. Dr. Onyestyák György a Déli Harangszó Baráti Kör elnökének köszöntő szavai után a Farkas család fiataljai, Agnes, János, Kató, Bendegúz és Pál vonósötöse indította az emlékezést. A zenét Petőfiversek követték nyolc lelkes Petőfi- rajongó előadásában. Guth Adám, Mezei Vince, Bán Imre, dr. Szalki Berná th Atti/a, Pász tor Balázs, Farkas János, Györgtj Béla, valamint Horváth Péter és Zsolt idézte fel Petőfi költeményeit. A szavalatok között Dabi Noel gitár~ és Tóth Zsófia klai-inéljátékának adózhatott elismeréssel a közönség. A műsor Szendrey Júlia megidézésével folytatódott. Az alig 22 éves Júlia Petőfi Sándor halála utáni gondolatait a Mezei Csilla tanárnő által megfogalmazott dráma szereplőiként a Néri Szent Fülöp Általános Iskola diákjai mutatták be. Az ünnepi alkalomra az idén is született egy költemény Vásárhelyi János tollából, amelyet Guth Ádám tolmácsolt. A műsor a Nemzeti dal közös eléneklésével ért véget. Külön tisztelet illeti a Rácz Aladár Zeneiskolát, a Szerb Antal Gimnáziumot és a Néli Szent Fülöp Katolikus Iskolát, hogy tanítványaik azonosulva a rendező hac gyománytisztelő, hazafias szándékával úgy érezték, fontos részt venniük Petőfi Sánd,or emlékének ápolásában. Aki pedig egyetért velük, fogadja meg fllyés Gyula tanácsát:."dölmögj egy sor Petőfit, s köréd varázskör teremtődik..." Film a hagyományok tárházából A hagyományok megőrzésének egyik bástyája a cinkotai táj ház. A hagyományos, földművelésen alapuló élétforma tárgyi emlékeit hiánytalanul felvonultató állandó ki~ állítás már nem nagyon bővíthető. A közeljövőben mégis értékes -anyaggal bővül a hagyományok tárháza. MÉSZÁROS TIBOR M elegh Juditnak, a tájház főmunkatársának jutott eszébe, hogy a tárgyi emlékeken kívül össze kellene gyűjteni azt a tudásanyagot is, amely hosszú évtizedek, akár évszázadok alatt halmozódott fel a paraszti élet mindennapi tapasztalatai alapján. Ezért indította útjára ait a sorozatot, amely a hagyományok tárháza címet viseli. Minden hónap második keddjén egy téma került terítékre, amelyről mindenki elmondta emlékeit. -így lassan sorra került a születés- Mostama olyan értékes anyag gyűlt össze a hagyományok tárházában, hogy a közeljövőben egy másfél órás filmben foglalják össze a legfontosabb emlékeket. Így azok.már nemcsak az idős től a halálig minden, ami a régi emberek emlékezetében őrződcinkotaiak életéhez hozzátarto- nek meg, hanem az utókor százott. Volt olyan összejövetel, mára hozzáférhető módon is. amelynek az esküvő volt a témája, Az év utolsó összejövetelét máskor az ünnepek kerültek szó- Melegh Judit azzal tette ünnepéba, a karácsonyi és a húsvéti szo- Iyessé, hogy a Batthyány iskola kások, egyházi események, majd 2. a. osztályosai igazgatónőjük, az aratás, a kenyérszentelés, a Mikó Magdolna jelenlétében egy szüret, a disznóvágás, az étkezési kis betlehemes színjátékot mutatszokások, finom ételek recepljei tak be, amelyet dr. Szabó lldikó tavagy a kenyérsütés - csupa olyan nított be nekik. A megjelent idős tudomány, amely a városi élethez emberek és a fejlépő gyerekek szokottak számára kisebb csodá- néhány kedves szó kíséretében nak szárrút. Előkerültek a kertek ajándékcsomagot is kaptak az megrnűvelésének hagyományos Adra Hungary Adventista Fejmódszerei és a paraszti gazdálko- lesz tési és Segély Alapítványnak dás mesterfogásai is. köszönhetően.' Dzsesszre hangolódva a zeneiskolában ZS. T. A Rácz Aladár Zeneiskola 2010/2011. évi hangversenybérletének. második koncertje hétfőre esett. Egy olyan napra, amikor az elállni nem akaró es6ben az ember hajlamos mindent reménytelennek látni. _ Az Erzsébetligeti Színházban eltöltött estén az Erkel Gyula Zeneiskola dzsessz tanszakos vendégművészeinek és a Rácz Aladár Zeneiskola Jazzmania Big Bandjének mégis sikerült elkápráztatnia a közönséget. A koncerten úgy tűnt, hogy nemcsak mi, hanem még az eső is ráhangolódott a dzsesszre. A fantasztikus improvizációk, hangszerszólók elmos ták a határokat tanár és tanítvány, a színpad és a nézőtér között. Az Erkel Zeneiskola lelkes fia. taljai jóvoltából hirtelen ott termett köztünk Chick Corea és Herbie Hancock. A J azzmania Big Band vezetője hangszerszólóival tett tanúbizonyságot arról, hogy nemcsak tanárnak s a big ban d vezet6jének, de zenésznek is ki váló. Az énekesek közül a k i tűn 6 hangú Gajer Bálint először a I-loldba repített minket a Fly me to the Moon című dallal. Majd a dzsesszkörökben méltán elismert nagyszerű elő ad ó, Éfiós Gyula a klaszszikus eorgia szán:l eléneklésével ölel te át nagy szeretettel a koncert összes résztv v6jé t. igazi örőmk oll ce rt volt, a mely a dzsessz szere[ meseit bizonyára megerősítette e ml1faj iránti rajongásukba n, s a vele éppen most i smerkedők a legközelebbi k ncerten már a b őr U k latt fogják rezni azt a bizonyos bizsergést, amelyet sakls a dzsessz válthat ki bennünk.

10 OKTATÁS A tanoda gospellel, magyar és nemzetközi slágerekkel is készült a karácsonyra Ü'nnepváró temp omi I(oncert " December 21-én a Sashalmi Tanoda karácsonyi koncertet tartott a sashalmi Krisztus király plébánián. A Csendes éj, a Mennyből az angyal, a Pásztorok, _ pásztorok és még számtalan közismert dallam teremtette meg a mindnyájunkban élő gyertyafényes, csillagszórós karácsony hangulatát. MÉSZÁROS TIBOR E légedettséget lehetett leolvasru a padsorokban helyet foglaló szülők arcáról is, és megállapítottuk azt is, hogy a klasszikusok mellett remekül elfér a gos pel, hogy a német nyelvű dallamok ugyanúgy beleillenek a karácsony hangulatába, rrunt az angol nyelven el6adottak. A bemutatott dalok igen széles skálán mozogtak, és az is kiderült, hogy egy-egy Presservagy Demjén-szerzemény is tud atmyi érzelirú töltést hordozni, lrunt a klasszikus művek. Sőt a gyerekek világá hoz talán közelebb is állnak. Hasonló véleményen lehetett Nagtj Zoltán plébános úr is, aki az utolsó padsor mögött mosolygós arccal figyelte a kori.cert eseményeit, némelyik dalt együtt énekelte a gyerekekkel, és elégedet- Michael Jackson dalával zárult a hangverseny: Gyógyítsd meg a világot, legyen egy jobb hely ' ten látta, hogy a zene hogyan hoz:z;a közelebb a keresztény egyház legnagyobb ünnepéhez a templomot teljesen megtölt6 iskolásokat és az 6ket kísérő szülőket, nagyszül6ket is. A felkészült el6adók zongorán, hegedűn, gitáron, fuvolán, szaxofonon, citerán egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy aki részese volt a tanoda hangver- tette teljesebbé a hangzást, de senyének, maradandó élménnyel énekeltek önállóan is. A zárógazdagodva várja a karácsonyt.. szám, Michael Jackson Heal the Az el6adásból természetesen ki- World dmű világslágerének e16- vették részüket a zenepedagó- adásában három kórus múkögusok is. Volt, aki csak a felkészí- dött közre, ez a feldíszített karátésben jeleskedett, de közülük csonyfák el6tt maradandó élsokan fel is léptek tanítványaik- ményt jelentett a hallgatóságnak, kal együtt. A tanárok kórusa pél- és nyilván a benne részt vevő dá ul a - gyerekekébe beolvadva gyerekeknek is. Kölcsey-karácsony a rákosszentmihályi templomban A Kölcsey Ferenc Általános Iskola növendékei és tanárai régóta készültek arra, hogy iskolájuk hagyománya szerint karácsonyi koncerttel ajándékozzák meg szüleiket, ismerőseiket és az érdeklődő kertvárosiakat a rákosszentmihályi katolikus templomban. A zsúfolásig megtelt templomban december ll-én felemelő élményben volt része az ünnepváró zeneszeretó közönségnek. ZSIGMOND TÜNDE Klára karnagy vezette nagy múltú kórus magas színvonalú el 6- A templom plébánosa, Gá- adását méltán követte kitartó - bor atya és Dobre Lajos taps. Műsoruk után Vikol Kálmán - iskolaigazgató üdvözl6 karvezető irányításával a Kölszavai után a Corvin Kórus nem- csey iskola alsó tagozatos tanuzetközi karácsonyi dal összeáll í- ló iból álló Picinke kórus tagjai tását élvezhettük. A Szombati foglalták el helyüket. Az ünneplőbe öltözött kislányok és kisfiúk csengő hangon, magabiztosan adták elő ünnepi műsorukat, amely hangszeres kísérettel egé- _ szült ki. Ezt követően Vikol tanár úr közreműködésével és vezetésével az iskola furulya- és citerazenekaia is számot adott tudásáról. A vastaps ez után a produkció után sem maradt el. Azonban a Kölcseyben nem csupán a tanulók énekelnek és zené!nek szívesen, a több éve létrejött tanári kórus az ez évi kará-' csonyi koncerten Herbertné Balogh Gabriella vezényletével lépett színre. Herbertné Balogh Gabriella a karvezetője a nagy nemzetközi sikereket magáénak tudható Kék Madár kórusnak is, amely az iskola felső tagozatába átlépő, énekel ru vágyó gyerekeket fogadja magába. A kiválóa n összefogott és összehangolt kórus fegyelmezetten és éretten adott elő nehéz technikájú kórusmúveket is. A Picinkék és a Kék Madár befejező közös műsorszáma után a koncertet adó tanulók hozzátartozói ünneplőbe öltöztetett lélekkelindulhattak haza.

11 o o o személyíségeitjs. égett o A o HELYTÖRTÉNET Neves. polgáraink gesztenyesora o Kerületünk vezetése 2010 elején úgy döntött~ hogy az hiányzott a születés hely~, a szüújonnan kialakított Sashalmi sétány 56 fáját (piros virá:.. lók neve. Tudnunk kell, hogy gú gesztenyéket) kerületünk elődtelepülésein tevékeny ig nem volt állami anyakönykedő egy-egy nevezetes személy emlékére ülteti el, és vezés, az adatokat az egyházak minden egyes fa mellett ezen személyekről kis táblán anyakönyveiben kell keresni. Így emlékezik meg. A névsor összeállításával Széman Ri- fontos volt megállapítani azíllető chárd barátomat és engem bíztak meg. A megbízást a ki-. vallását. A központi nyilvántartás tüntető bizalom jeleként, örömmel fogadtuk el. hiánya miatt napokat töltöttünk azzal, hogy megtaláljuk a születés LANTOS ANTAL tessenek. Legyenek benne az ön- vagy elhalálozás helyeit, pontos. kormányzatok, a közigazgatás, az dátumát. Gyakran' feltételezések- Azóta eltelt már vagy nyolc egyházak, a különböző egyesüle- b61 kellett kiindulnun.k. A kora behónap, és sajnos a mai na- tek képviselői. Figyelembe kellett. Ii nyilvántartási problémákhoz pig nem jutottunk még il venílünk a kultúra, az oktatás, az hozzájárult két ugyancsak sok nefeladat végére. A fasor avatásával. egészségügy,.~. művészek,. írók, hézséget okozó körülmény egy idóben ugyanis egy kis füzet sportolók táborának kiemelked6ban, az országos levéltárban elis kiadásra kerül, amelyben az 56 o a Belügyülinisztérium szinte személy fontos adatait; közéleti te- vékenységét röviden összefoglalva írjuk le, és a nevezettek fotográfiájával adjuk közre. Természete-. sen nem a tevékenységill< ismertetésével, hanem a s:z;emélyes adataikkal és il fotográfiál< megkeresésévelakadt gondunk. ' Általában minden szervezet év végén mérleget készít az előző évi tevékenységéről, hogy mit tett, mire, mennyi időt fordított. Mi is elvégeztill< ezt a feladatot, és megdöbbenve tapasztaltuk, hogy az év során csaknem 500 órát fordí- tottunk eddig a névsor összeállitására és a kis füzet megírására. A tisztelt olvasó jogosan teheti fel a kérdést, vajon mi is került ilyen sok idóbe. A jegyzeteim alapján a tények a következők: Mindenekelőtt el kellett döntenünk a lista összeállitásának lényeges szempontjait. Első fontos döntésünk volt, hogy mivel az el6dtelepülések kiemelkedő személyiségeiből kellett összeállitani a névsort, azok tevékenységének jellemzőeri az 1950 előtti időkre kellett esnie (anlikor még a településrészek nem tartoztak Budapesthez). Fontos volt az is, hogy az egyes települések között a megfelelő arányosság kialakuljon. Ebben nehézséget o okozott az, hogy a települések történelmi léte igencsak különbözött. Cinkota lassan ezeréves lesz, míg Árpádföld alig múlt százéves. A lakosság száma is jelentősen különbözött tele'pülésenként. Ügyelni kellett arra is, hogy a településeken belül a társadalmi élet minél szélesebb területei képvisel- Záborszky Zoltán cinkotai főjegyzö képére hosszas keresés után Széman Richárd saját családi totóarchívumában bukkant rá A fenti szempontok alapján több nlint négyszáz fős lista jött létre. Két hónap telt el azzal, hogy az egyes településrészek mai, prominens személyeivel egyeztetve létrejött végre az 56 fős névsor. EzutáN ért minket az a bizonyos mért~kig váratlan meglepetés, hogy csupán a kiválasztottak egyötödének ismertül< a személyes adatait. Ekkor szembesültünk az elmúit korok nyilvántartási rendszereinek negatívumaival, hiányosságaival. Némi megdöbbenéssel kellett tapasztalnunk azt, hogy kinevezéskor, vagy megbízások esetén nem rögzítették és egyetlenegy főjegyző, bíró, iskolaigazgató vagy tanító megbízásakor sem jegyezték fel az illető személyi adatait. Volt olyan, amikor közvetve, mást keresve találtunk rá egy-egy fontos dokumentumra, de olykor az is hiányos volt. Legtöbbször teljes, a Vallás és Közoktatási MinisztériUm anyagának pedig jelentős része. o másik problémát az okozta, hogy 1950-ben elrendelték, hogy a Budapesthez csatolt területek levéltári anyagait a Pest megyei Levéltárnak át kell adnia a Fővárosi Levéltárnak. Az elóbbiból a bejegyzések szerint kiszedték az okiratokat, az utóbbiba viszont csak egy részük érkezett meg. Három személynek, Schneider AlÍdor árpádföldi vállalkozónak( Záborszky Zoltán cinkotai főjegyzőnek és Deszkáss Gusztáv sashajmi iskolaigazgatónak egyetlen személyi adatát sem tudtuk megtajálni, pedig nlinden lehetséges helyen kerestill<, állami, egyházi levéltárakban, a helyi anyakönyvi hivatalban, az egyházak nyilvántartásaiban. Záborszky Zoltánnak azóta sikerült rokoni szájon a születési adataira rá bukkanni. A hiábavaló kutatások mellett azonban több más lényeges helyismereti anyagra bukkantunk. Fekete Gerzson sashal mi főjegyző adatainak keresése közben :megtaláltuk elődtelepüléseink utáni összes hivatalnokának születési időpontját és addig betöltött állásait. Deszkáss Gusztáv adatait nem találtuk az Országos Pedagógiai Könyvtárban, de megtajáltuk a cinkotai árvaház és tanítóképző, a cinl<otai fiúpolgári, a mátyásföldi leánypolgári és a Corvin gimná~ zium, a rákosszentmihályi leány,/ és fiúpolgári, valamint a sashajmi felsőkereskedelmi iskola és a leánypolgári évkönyveit. Különös úton kaptuk meg Pawlas Gyula ny. ezredes, volt sashalmi bíró és neves ornitológus adatait. A Hadtörténeti Levéltár-. ban a törzstisztek nyilvántartásában nem találtuk. Előkerült viszont egy 1914-es, kitüntetésekkel kapcsolatos lista, amelyen szerepelt Pawlas Gyula főhadnagy, aki egy közös hadseregbeli egységnél szolgált. Ekkor kaptam a tanácsot, hogy kíséreljük meg a levéltár bécsi részlegénél keresni Pawlas adatait. Fel /úvtá1< a figyelmemet, hogy mivel a Pawlas név nagy valószínűséggel lengyel származásra utal, a keresztnév Julian lehet. Széman Richárd barátom en megkereste a bécsi kirendeltséget, és nem egészen három hét múlva megkaptuk a róla szóló anyagot,amely szerint a Dévához tartozó Piskitelepen született június 7-én, édesanyja neve Radna Mária. Mottó Sohase ItUett gesztenyefasari A lámpafény megaranyozza, monu111entális és komor, slitétbe fu t, rlihés Végl'-1lOs$~a. (...) i\.ut6 robog a gesztenyesoronj szjífaz levél hull záporozva. A szél szaga gyermekkorom Csodáíl1J;sSZlI-visPz(Jllozzp. JBKBLY ZolTÁN: VARQSvtGI GFSZl'ENYJlFASOR

12 r '~~ '--'. -.., AJÁNLÓ :~-'," ,- - -~.~ -. ~ ~ - ~. - ~ ~ (1165 Budapest, Hunyadvár utga 43/b. Telefon: f RlStUFlfLlGElI SzirolAi ~ 011. január Jazz Liget -Csepregi Gyula és a Spring Island. Belépő : 900 Ft. Január óra - Molnár Zoltán fe stő kiállítása. Megnyitja: A. Bak Péter Corvin-díjas f e stőm üvész. M egtekinthető február 15-ig a Kamara Galériában. Január Liget ifáncakadémia - Fernandez Alexis és: Lamboni Anna nemzetközi mesterek ig latin tánookat tanítanak a 1iatal és idősebb táncosoknak. Január Társasjáték New Yorkban - vígjáték 2 r é~zben - az ÉLESS SZíN e lő adása. Szerep l ők: Eszterg&lyos Cecília, Koncz Gábor, Farkasházi Réka, Incze József, Éless Béla.. Január Kolompos Táncház és Játszóház - Gyermekmulatság Idő p onto k az első fél évben: január 30-án, vasárnap, február l Hn, mároius 13-án és 27-én, április lo-én és 24-én, május 8,án kor Kolom- pos táncház, óráig Varázsmühely kézműves játszóház. (1165 Bp., Táncsics : ~, l.. Te~~fQn: 4Q3;2,O,g3,. 4W,,2~qn, I,./; rr'(i!.!;tc I Január 20-án 18 órakor különleges dél-amerikai és európai klasszikus zenei csemegék várják a zenekedvelől<et, a Rácz Aladár Zeneiskola koncerttermében (1165 Budapest, Táncsics utca 7.) Sylvia Leidemann argentín csembalómgvész ad koncertet. KözremGködik Herencsár Vjktória eim ba- 10mmGvész. A koncert háziasszonya Popovics Karolina, a zeneiskola csembaló- és zon. goratanára. Belépés adományozás alapján. Kovács Attila galéria (XVI. kerületi önkormányzat I. emelet, telefon: ) Január 31-én 18 óra - Lendvay László festőmgvész kiánrtása. Megnyitja: Koltayné Zolder Klára művészeti író. Megtekinthető február 20-ig a Kovács Attila galériában.. Kalandozásaink - Emlékek és tervek A Déli Harangszó Baráti Kör szeretettel és tisztelettel vendégüllátja némi forralt bor mellett mindazon útitársait egy kötetlen, fergeteg havi szombat délutáni baráti beszélgetésre, akik már részt vettek valamikor valamelyik általunk szervezett kiránduláson. Szeretnénk együtt felidézni a legemlékezetesebb közös érményeket, megismerni az utasként résztvevők szemszögéből a szervezéssel kapcsolatos tapasztalatokat, javaslataikat. Egyúttal segítségüket szeretnénk kérni a 2011-es évad előkészítéséhez is. Időpont: január 22., szombat délután 15 óra. Helyszín: Sashalom, Veres Péter út 27., emeleti terem. A Déli Harangszó Baráti Kör és a Kereszténydemokrata Néppárt helyi szervezete január 25 ~ én, kedden 18 órakor, A betiltott tévémaci, avagy manipulációs technikák a szocializmusban címmel előadást rendez az Erzsébetligeti Színház Harmónia termében. Előadó dr. Horváth Attila egyetemi docens, az Eötvös Loránd és Pázmány Péter tudományegyetem jogtörténész tanára. Január 22-én, szombaton 15 érakor a Pofosz és a kerületi német kisebbségiönkormányzat közösen megemlékezést és koszorúzást szervez a Waldorf-iskola falán lévő emléktáblánál (Sashalom, Thököly út 13.), hogy megemlékezzen azokról, akiket málenkij robotra elhurcoltak. A túlélőkön kívül az érintett családok tagjaira is számítanak a rendezők. Kalot "Jövőnkért" Népfőiskola Közhasznú Egyesület (Nemesszeghy György elnök, / ~ 2.) A Kalot "Jövi5nkért" NépfőlskoJa ez év első ingyenes foglalkozását tartja, G~ógynovény,ter~ p ia támogatása gyógygombákkal címmel. Bőadó dr. Varga Gábor. Időpont: január 18., kedd 18 óra. Helyszín: Veres Péter u. 27., emeleti nagyterem. Dr. Nemesszeghy György, a Kalot ;,Jö v őn kért" Nepiőiskola elnöke.. Bulvár A Déli Harangszó Baráti Kör és a Kereszténydemokrata Néppárt helyi szervezete filmbemutatót tart február 8-án, kedden 18 órakor az Erzsébetligeti Színház Harmónia termében.. A monarchia régi körvasút jára szervezett Kárpátalja Expressz 2010 címg kétnapos vonatútról készült filmet vetít jük le. Rendezvényeinkre a belépés ingyenes. Holdvilág Kamaraszínház (1161 Rákosszentmihály, Ságvári u ) Január 16., vasárnap Hókirálynő. 19., szerda Száz alakba - vers-galéria. Telt ház! Száz alakba - vers-galéria. Telt ház!, 21., péntek Sirály - Vendégjáték Szentésen, a Móricz Zsigmond MGvelődési Házban Archivatal. 22., szombat Hófehérke. 24., hétfő Hófehérke - Szent-Györgyi Albert-l és Benedek Elek-bérlet 25., kedd Hófehérke - Csip Csup Csodák-2. bérlet. 30., vasárnap Megvan minden kerekünk!. 12

13 . KÖZLEMÉNY A polgármester felhívása 2010 júliusától a XVI. kerületi önkormányzat polgármesteri hivatala új ellátási formával gaz'd1fgítotfa a ~ t rll ős~ket 'en ~fó ' hálmtát!1 S Z'ér ződ~stkötött időskorúak gondozóházára. Ez az ellátási forma átmeneti jelleggel lehetőséget és segítséget nyújt azon idősek és hozzátartozóik számára. akik ' önmaguk ellátására nem. vagy csak folyamatos segítséggel képesek. illetőleg akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. ugyanakkor otthonában biztonsággal már nem ellátható. Átmenetileg segítséget igényelnek: hosszan tartó betegség.esetén. kórházi kezelés után. lakásfestés. takarítás. ellátó családtag problémái vagy távolléte miatt. krízishelyzetbe kerülnek. szociális otthoni elhelyetésre várnak. ellátásukat házi gondozó szolgálattal nem lehet megoldani. Az ellátás időtartama egy héttől egy évig terjedhet. Az időskorúak gondozóházának szolgáltatásai: folyamatos. 24 órás gondozói felügyelet. orvosi ellátás heti egy alkalommal, napi háromszori főétkezés. fürdőszobával és WC-vel ellátott 2 ágyas apartmanos, vagy ágyas szobákban való elhelyezés, siemélyi higiéné biztosítása, mentálhigiénés gondozás. gyógytorna. foglalkoztatás. szórakozási lehetőségek (tv, rádió, videó. DVD, folyóiratok). kulturális programok, a gondozóház által biztosított textíliák (ágyheműhuzat) tisztítása. Különtérítés ellenében: fodrászat. pedikűr-manikűr. Térítési díj: időskorúak átmeneti gondozóházában a kerületi rászqrultak esetén a fizetendő személyi térítési díj az ellátott jövedelmének 60%-a, maximum 96 OOO FtJhó FtJnap. Érdeklődni : a XVI. ker. önkormányzat polgármesteri hivatalánál (1163 Bp. Havashalom u. 43.). személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő : ig, szerda: ig, péntek: ig). illetve telefonon a számon lehet. Dr. Csomor Ervin alpolgármester December 4-én megjelent lapszámunkban a Csángó est Szentmihályon címo cikkben szó esett a Néri Szent Fülöp Iskola megalapításárói, de nem esett SZ0 Fülöp Béla atyáról, aki az iskolát megálmodta, és amíg egészsége engedte, fárad,hatatlanul dolgozott azon, hogy a terv meg is valósuljon. Halála után testvére, Fülöp D ezső fejezte be, amit fivére elkezdett. Ennyivel tartozunk a két atyának, hogy ha az iskola megalakulásáról esik szó, elhangolzon a nevük. A Herman Ottó Alapítvány közleménye Az elmúlt évben egyéni adományokból. illetve a személyi Jövedelemadó egy százalékának felajánlásából forint ér-kezett a Herman Ottó Alapítvány számlájára. A befolyt összegből a Herman-gy. űrű (55 OOO forint) odaítélésével a tanulók és a szülők egy kollégánk munkáját ismerték el. Intézményünk als6s játszóubvarának teljes felújítására (kültéri játékok + megfelelő gumiburkolat) fordítottunk forintot. Köszönetet mondunk mindaz0knak, akik adományaikkal támogattak alapítványunkat.. Kocsis Tóth Mariann igazgató Szeletettel várjuk újonnan megalakult kézimunkaklubunkba mindazokat. akik érdeklődnek a kézimunkáz:as iránt és szívesen kicserélik tapasztalataikat leendő klubtársaikkal!.. ' 1163 Budapest. Veres Pétér út 27. emeleti nagyterem. Ambrus Péterné, Terike (telefon: ) és Pappné. Gyimesi Mónika (műhí mző, telefon: ) várja Jelentkezésüket. Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata a kerület gyarapodását. tovább fe jl ő dését, értékeinek megőrzését ésannaktiszteletben tartását csak az együtt munkálkodó polgár;()kkal tudja és kívánja megvalósítani. Az önkormányzat nagyra becsüli á kerület fejlődésének elősegítésében, szellemi gyarapításában kifejtett kiemelkedő tevékenységet. Felkérem a kerületi polgárokat. szervezeteket és egyházakat, hogy tegyenek javaslatot - életrajzzal; rövid indokolással ellátva - a március. 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozandó kitüntemsre, címre.. Budapest Főváros XVI. kerület Dfszpolgáracím a kerület fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenység, valamint példamutató életmű elismerésére adományozható. Díszpolgári cím adható protokolláris okbol, elsősorban hasonló jellegű kitüntetés viszonzására, nem a XVI. kerületben szerzett érdemekért, '"etve posztumusz, amennyiben a fent felsorolt érdemek alapján akitüntetésre jelölt személyt életében nem lehetett megjutalmazni. Budapest Főváros XVI. Kerületéért kitüntetés kulturális, művészeti, közművelődési, pedagógiai, sport. közbiztonsá!\ji, karitatív;egészségügyí, környezetvédelmi, településfejlesztési vagy más közérdekű tevékenység terén kitűnt és jelentős ered ményeket elért személy vagy közösség tevékenységének vagy életművének elismerésére adományozható. A Javaslatokat zárt borítékban február 1 Hg lehet beküldeni postai úton, vagy személyese n benyújtani a polgármesteri hivatal művelődési ügyosztályára (1163 Budapest, Havashalom utca 43.), a kulturális és sportbizottságnak ormezve. Kovács Péter polgármester (Veres Péter út 27. Telefon: , délelőtt. ) VÉRADÁS! Tisztelt Kerületi Lakosok és Dolgozók! A Magyar Vöröskereszt véradást szervez január 26-án, szerdán 13-tó118 óráig az Árpádföldi Civil Közösségi Házban (Árpádföld, Cibakháza u. 47., bejárat a Menyhért utca felől). Fontos tudni, hogy vért az adhat, aki megfelel a következőknek : legalább 50 kg testsúly. betöltött 18. életév. A regisztrációhoz hozza' magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját és eredeti tajkártyáját! Előtte étkezni kell és sok folyadékot fogyasztani. A helyszínen orvos dönt a részvételről. Ha ön egészséges, még nem töltötte be a 65. életévét. kérjük, jöjjön el. hogy segíthessen a rászoruló betegeken! (E-maii: Tájékoztat juk a lakosságot. hogy 2011-ben is minden hónap első csütörtökén 9-12 óráig egészségnapot tartunk irodánkban (legközelebb február 3-án). Ingyenes vérnyomás-, vércukorszint- éskoleszterinszint-méréssel, bemutatókkal várjuk az érdeklődőket. Ingyenes jogi tanácsadásra továbbra is lehetőség nyílik irodánkban. Kérjük, az időpontról telefonon érdeklődjenek. Címünk: 1163 Bp.. Veres Péter út 27. Telefon : 06-1/ , délelőttönként. -- ;-~'~ -.~ -. _ - 11 Tájékoztat juk Tisztelt Ügyfeleinket. hogya Budapest. V. kerület. Hercegprímás u. 18. szám alatti ügyfélszolgálati kirendeltségünk január 14-én véglegesen elköltözik, Irodánkban az utolsó ügyfélfogadási nap január 13. A kirendeltségi iroda új címe: Budapest, V. kerület, Nádor u 19. Az új helyszínen január 17 -től állunk ügyfeleink rendelkezésére. az ismert ügyfélfogadási időpontokban. A kirendeltség telefon és faxszáma nem változik. Az iroda költözésének ideje alatt, az alábbi űgyfélszolgálati irodákban várjuk Önöket. Budapest, I. ker., Krisztinakrt. 99., Budapest. XIII. ker., Petneházy u ,

14 CIVIL Egy paintballpuskával bukott le a pincéket fosztogat ó betörőtrió Kerülete rendő ök nagy fogása A. kerületi rendőrkapitányságon december 2-án ünnepi állománygyűléssel kezdődött a nap. Az eseményen részt vett Kovács Péter polgármester is, aki hat nyomozónak jutalmakat adott át. Az elismerésben részesült rendőrök egy olyan bűncselekmény-sorozatot derítettek fel, amely a Budapesti Rendőr-főkapitányság életében is figyelemre ritéltonak számít. N RIERSCH TAMÁS az eszköz lopásból származik. Mikor a XVl kerületi nyomozóknak ovember 20-án a Malom- tudomására jutott a VI. kerületben dombi lakóparkban találtpaintballpuska, azonnal a egyetlen éjszaka alatt ti- belvárosba mentek. A majomzennyolc pincét törtek fel. Még dombi betöréssorozatban ugyanis ugyanezen a napon a VI. kerület- egy ilyen tárgyat is eltulajdonítotben a járőrök igazoltattak két férfit tak. A kerületi rendőrök autóba ülés egy nőt, akil<nél egy paintball- tették a gyanúsítottakat,akiket azpuskát találtak. A belvárosi rend- tán további kihallgatás céljából a őrökben felmerült a gyanú, hogy Veres Péter úti kapitányságra szál-!itottak. A gyanúsítottak már az autóban elismerték a malomdombi betöréseket, majd a rendőrségen folytatott kihallgatás során újabb ötven XVI. kerületi pincefeltörésről számoltak be a Zebra lakóparkban. A gyanúsítottak később egymás után ismerték el abetöréseket: az L, a II., a III., a XI., a XIV., a XX. és a XXITI. kerületekben. A nyomozás jelen állása szerint a bűnözőtrió tagjai legalább százötven betörést hajtottak végre, de nagy valószínűséggel ez a szám tovább is emelkední fog.. Ritka, hogy egy kerületi rendőrkapitányságnak ilyen komoly be-: Wréssoroia tot sikerüljön felderítenie. Mivel már az eddig elismert százötven betörés is komoly eredménynek számit, dr. Tóth Tamás, Budapest rendőrfőkapitánya is gratulált a kerületi nyomozóknak. Kavács Péter polgármester pedig. jutalommal honorálta a szép eredményt. Dr. Terdik Tamás százados, kerületi rendőrkapitány szerint Markó. Zsolt főhadnagy, Urbán Norbert főtörzsőrmester, Szücsi Gábor hadnagy, Czimer Attila hadnagy, Pásztor Roland hadnagy és Mészáros István őrnagy mellett azok a vizsgálótisztek is jutalomra számíthatnak, akik a közeljövőben a háromgyanúsítottra újabb búncselekményeket tudnak majd rábiwnyítani. Tüzekkel kezdodött az év Az új esztendő első perceit az idén is tűzijátékokkal ünnepelték az emberek. A XVI. kerületben azonban nem csak a levegőben robbantak a pirotechnikai eszközök. méteres melléképületnek körülbelül 50 négyzetméter nagyságú területét boritották el a lángok. A tüzet hamar sikerült megfékeznünk, ám az épületben parkoló két autó kiégett. A kár körülbelül ötmillió forintra tehető. Ebben a két esetben még csak anyagi károkat okoztak a tüzek, a RIERSCH TAMÁS taj Georgina utcában egy ikerház tetőtere égett. AXVll. kerületi köllégák mentek a helyszínre, akik ha I dén, 2011-ben már annyi dolguk volt a tűzoltóknak a XVI. mar el is oltották a tüzet, ám a lángok hatalmas pusztítást végeztek. kerületben, mint máskor több hónap alatt. Az új év első pillanataibim több lakástűzhöz is riasztották őket, január 4-én pedig egy égő lakásban egy holttestre bukkantak. - Január l-jén először O óra 18 perckor riasztottak bennünket - mondta Füredi Antal alezredes, az Észak7pesti Mentési és Tűzoltási Parancsnokság vezetője. - A cinko- A tüzet it lakók szerint a lakásban felrobbanó petárda okozta. Ugyanezen az éjszakán alig pár perccel az előző eset után, O óra 29 perckor újabb riasztás érkezett a zuglói tűzőrségre. Ezúttal az Ibolya utcából jeleztek tüzet. - Ide már mi mentünk kétautóval és tíz főv e l. Egy 150 négyzetharmadik lakástűz azonban már emberéletet is követelt. -. Január 4-én a mátyásföldi Eze~ó utca egyik családi házában keletkezett tűz. A riasztást 17 óra 58 perckor kaptuk, a helyszínre azonban ismét a XVll. kerületi kollégák mentek. Addigra már egy szoba lángokban állt, és a tűz a wir bi helyiségre is átte~edt perc alatt sikerült megfékezni a lángokat, majd a parázslás t is megszül1- tették. A házban aztán egy 64 éves nő holttestére bukkantak. Az elsődleges vizsgálat szerint füstmérgezés okozhatta a hölgy halálát. S, hogy mi lehetett az oka ezeknek a tragédiáknak? A szakembe-. rek szerint egyik esetben sem beszélhetünk szándékosságról, tehát mindhárom tüzet emberi gondatlanság okozhatta. - Mindenkinek azt tanácsolom, legyenek óvatosak, mert a tűz nem viccel. Egy fotel be ejtett cigarettacsikk akár 7-8 perc alatt lángba borithalja az egész lakást. Ünnepek környékén, amikor előszeretettel gyertyáznak, csillagszóróznak vagy petárdáznak az emberek, különösen indokolt az óvatosság a széncinegék éve. Ez a nagyon szapora, fekete sapkát viselö fürge kis' madár nagy hasznunkra lehet a kártevóli elleni harcban. Érdemes etetni öket, mert a nyári fél évben meghálálják. Kétszer, néha háromszor is költenek, nem ritka a 8 10 fiókás fészekalj sem. Napraforgómaggal és faggyúgombóccal segíthetjük áttelelni óliet, és ha olyan odút készítünk számukra, amelynek nyílása éppen 28 milliméter, akkor bele is költöznek, és utódokat is nevelnek kertünk számá ra. A madarak etetése része a természetvédelemnek. (M. T.) 14

15 SPORT A viadalon minden ellenfele idő seb b volt a kertvárosive rsenyzőnek Megvan a..birkózók.elsoérme! A kerület legfiatalabb sport- nem volt birkózási lehetóség a ke- felé tudott lenni a nála idósebbek- végi sikert Forray Attila. ~ F61eg egyesülete a Kertvárosi Bir-. rületben, Balázs a Fradiban kezdte nek. Balázs bajnoki érme azért is úgy, hogy Balázs még az idén is kózó Sc. Mégis. csupán meg a pályafutását. Ám miután értékesebb az átlagnál, mert olyan ebben a korosztályban és ebben a egyetlen évet kellett várnia meghallotta, hogy 2009 ószén a ke- mezónybensikerült megszereznie,. súlycsöportban versenyez. 6szig a klub vezetésének az első rületben is megalakult egy birkó- ahol szinte mindenki idósebb volt. pont elegendó idólesz majd arra, érem megszerzés ére.. z6klup, azonnal hazaigazolt... nála. Hogy jó er6ben van, azt már hogy fizikálisan. is beleerósöcjjön - Balázs kimagaslóan a legjobb ósszel jelezte, amikor is Szlovál<iá- a súlycsoportjába. Úgy vélem, RIERSCH TAMÁS. versenyz6nk - mondta az edzóje. - ban egy nemzetközi versenyen az minden adottsága megvan ah Egyrészt rendkívül okosan birkó- elsó lett. hoz, hogy néhány éven belul vá- N. agy: Baláz.s az óesztendó zik, másrészt a technil<;ai. tudása is ben az országos bajnok-. logatott lehessen. Adctig. persze. végén, Karcagon megren- átlagon felüli. A fizikuma még ságon is az elsó hely megszerzése nagyon sokat kell edzenie r de. a. dezett országos bajnoksá;. nem kiforrott, de így is méltó ellen- lesz a cél - értékelte' a tavaly év szorgalmával, kitartásával eddig gon a ctiák 1-eS korcsoport 63 kg-os. r----,.--~-~..--~--.,,---.::::_--r-~'-----'t"tti1 sem volt gond. súlycsoportjában a dobogó harma- A fiatal sportegyesuletben még dik fokára állhatott.. csak kevesen akadnak, a,kikkel a - Balázs éremesélyesként indult tehetséges szentmihályi birkózó' a bajnokság()n - ' mondta Forray komoly an edzeni tudna. Ezért Attila, a szentmihályi birkózófiú édesapja ininden héten elviszi 6t edzóje ben, igaz, még a Fe- Dorogra és Vácra, ahol keményebb rencváros színeiben, de megnyerte ellenfelekkel is birkózhat. a cliákolimpiát, és azóta is rendki- - Balázs mellett egyre több tevül szorgalmasan készült. hetséges fiatal bontogatja a szár- A 12 éves fiatalember négy éve nyait a Kertvárosi Birkózó SC-ben. kezdett el birkózni. A sportág iráít-. Jelenleg 31-en vagyw1k, közülük tivonzalmát édesapjától, NagtJ At- 5-6 fó, ha kitart a birkózás mellett, ti/ától örökölte, aki 1990-ben ifjúsá- biztos, hogy sokra viheti még ebgi. világbajnok volt kötöttfögású ben a sportágban - mondta Forray birkózásban; MiveI2006-ban még Nagy Balázs és edzője, Forray AHila a trófeával Attila.,...' Uj elnökséggel kezdte azéveta RAFC Az elmúlt 8~10 évben akár el is felejthették volna a tisztújító aki a RAFC újkori történetének el közgyűléseket a RAFC-nál. A klub vezetésében só demokratikusan megválasztott ugyanis ilyen régóta nem történtek komolyabb változások. elnöke volt decemberében azonban már egy új összetételű -' Mivel egyesuletunk legf6bb tá elnökségnek szavazott bizalmat a közgyűlés.. mogatója eddig is azönkorrnányzat volt, szükségesnek láttuk, hogy RIERSCH TAMÁS tó megbízatása négy évre sz6l. végre a klub elnökségében is jelen EmstLászlót pedig a klub elnök- legy~nek - mondta Ocskó József A személycserék már várha-. helyettesének választották meg. Ez elnök. - Kovács Raymund minctig tók voltak Az elnökség a pozíció korábban nem szerepelt is lojális volt a RAFC-hoz, amit ily. több tagja ugyanis jelezte, az egyesulet alapszabályában, de módon kívántunk megköszönni hogy a jöv6ben nem kívánja: foly- mivel a decemberi közgyűlés nem- neki. Csakúgy mint Zsinka Lászlótatni ezt a mtrnkát. A klub érdeke. csak a tisztújításról, hanem az alap- nak, aki az elmúlt ciklusban a ugyanakkor azt kívánta, hogy az új szabály korszerúsítésér6l is szólt, sportbizottság elnökeként rengete- elnökségben az önkormányzat az elnökhelyettesi pozíció is beke-.get segített nekünk. Ó akkor is és képviselője is helyet kapjon. rülhetett a dokumentumoa. Az most is NB III~as focicsapatunk Az eseményre decerriber elsó fe- újonnan rriegválasztott elnökség-. egyik leglelkesebb szurkolója. Elő Iében került sor a Csömöri úti R+Á nek tagja lett az önkormányzat ré-. döm, Hámori György sokáig Egyesület székházában. A vezető- szér61 Kovács Raymund alpolgár- egyéb elfoglaltságai. miatt nem ért ség- és tisztségviselő-újító közgyú- mester, Zsinka László, a polgármes-. rá a klub ügyeivel foglalkozni, ám lésen mind a négy szakosztály - a ter sporttanácsadója, Juhász Péter, a mióta nyugdíjas lett, jóval több a labdarúgás, a kézilabda, a kick-box Lombos Nyomda vezet6je, Juhász szabactideje. Remélhet61eg ebból a és a tenisz is - képviseltette magát. László építési vállalkozó, valamint RAFC is profitálni tud majd. A körülbelül.40 fó a klubot immár a régiek közül megmaradt Orosz Ocskó József elmondta, hogy a 15 éve vezetó Ocskó Józsefet válasz- Miklós. NyoIcaclikként pectig azt a közgyűlés döntött az új szakosz.. toltáineg elnöknek. A régi-új veze- Hámori GyörgtJöt választották meg, tály, a falmászók megalakulásáról. A Mach András által vezetett szakosztály új színfolt lesz a klub életében. - A jöy6ben elsódleges céltrnk lesz, hogy bóvítsük szak.osztályaink létszámát. A falmászók bizonyították, hogy klubunk minden olyan kezdeményezésre nyitott, amely. egyezik egyesületlink célkitűzéseivel. S amely fizikailag is létezni tud a Piros rózsa utcai sporttelepen. Természetesen a jö~ v6ben is a labdarúgás marad a fó profilunk. Szeretnénk NB lll-as tagságunkat stabilizálni. Ennek érdekébe\! rriegerósítettlik szakosztályvezetói tisztségében Varga Ferencet, illetve az utánpótlásképzés vezetóje a jöv6ben is Etler Péter lesz majd. Csapatunk a 8. helyen zárta az ószt, ezért.nagyon bízunk a tavaszi jó folytatásban. A csapat tagjai. január 10- én kezdték meg a felkészülést, a bajnokság pectig március elején rajtol majd.

16 I I l Kovács Balázs képviselő lemondása miatt Budapest Főváros XVL-kerületi Választási Bizottsága időközi helyi önkormányzati képviselő-választást tűzött ki március 6. napjára (vasárnap). Az időközi képviselő-választáson kizárólag a 10. számú egyéni választókerület ben bejelentett lakóhellyel vagy ennek hiányában bejelentett (lakcímkártyán feltüntetett) tartózkodási hellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak, azaz azok, akik a Veres Péter út - Szilaspatak - Újszász utca - Pilóta utca - Hunyadvár utca - Enikő utca - Tekla utca által határolt területen laknak (lásd a mellékelt térképen). VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY Az érintett választópolgárok a választói névjegyzékbe való felvételükről szóló értesít6t és az ajánlószelvényt január 17. és január 20. között kapják meg. Az a választópolgár, aki a fent megjelölt utcák által határolt területen lakik, de nem kapott értesítőt, a polgármesteri hivatalhoz fordulhat tájékoztatásért munkaidőben a vagy a telefonszámokon. A választópolgárok az ajánlási jogukkal az ajániószelvények jelölt vagy jelölő szervezet részére való átadás á val február 4. napjáig élhetnek. Képviselőjelölt az a személy lehet, akit a választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Id6közi helyi önkormányzati választás alkalmával igazolással szavazásra nincs mód. A mozgásában gátolt választópolgár a szavazás napját megelőzően a helyi választási irodától írásban mozgóurnát kérhet (postacím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.). Szavazni lakóhely (tartózkodási hely) alapján a 46., 47. szavazókörökben a Tiszakömlő u (iskola), valamint a 48., 49. és 50. szavazókörökben a Táncsics u (iskola) szám alatt kialakított szavazóhelyiségekben lehet. Az érintett választópolgárokat a szavazóhelyiség pontos címéről értesít6 megküldésével tájékozta~uk. Tájékoztatom önöket, hogy a polgármesteri hivatalban választási információs szolgálat mt1ködik, ahol munkatársaim készséggel állnak a rendelkezésükre, telefonon: , , További információka t találhatnak az id6közi önkormányzati választással kapcsolatban a weboldalon is. Ancsin László sk. a helyi választási iroda vezetője

17 HIRDETÉS 6'ÁlKÉSZÜLÉKEK cseréje, FÉG gázkészülékek javítása, víz és fútósszerelés, gépi I DUGULÁSELHÁRfTÁS , KONTÉNERES SITT, SÓDER, H9M0'S TERM.ÖFqLD SZÁLLt TASA 4 BS 8 KOBMETERES KON TÉNERREL , DUGULÁSELHÁRIT ÁS FALBON T ÁS NÉLKÜL. VÍZ-, GÁZ-, FűTÉS SZERELÉS , <0ww. g ozon.h~ ADÓBEVALLÁS KÉSzíTÉSÉT, ADÓTANÁCSADÁST, KÖNYVE LÉST vállal regisztrált adótanács-. adó, mérlegképes könyvelő Kandalló-, cserépkályha-építés olcsón, garanciával. A telephelyen kiállított kandallók megtekinthetők DUGULÁSELHÁRíTÁS FALBON TÁS NÉLKÜL. víz;, GÁZ-, FŰTÉS SZERELÉS , Zöld forrás gyógytermék Uzletház egyedi kedvezményekkel várja az egészséges életmód irán érdeklődőket Bp. Lapos-köz es, sportos, magas férfi keres hölgy partnert a XVI. kerületben éves korig. KOMOLY KAP CSOLAT' NOGEA kft. kiemelkedő jövedelemme!, érettségizett munkatársat keres. TELEMARKETINGES és T A NÁCSADÓI munkakö~be Bádogos - tetőfedő-tetőszigetelő új munkát és felújítást is vállal , Könyvelés, bérszárrúejtés, beszámolók, adóbevallások készítése, teljes körű pénzügyi szolgál-tatás , Matematika, fizika, kémia felkészí tés, fel zárkóztatás , Angol-német nyelv tanftás, korrepetálás, vizsgára felkészítés. Ház-. hoz is megyek! , Red6nyöJ.. szúnyoghálórendsze~~ kel, napellenz6k szerelése, favrtása. Beml.ltatótermOnk: Csömöri u. - S7.Iovák U. sarok , , Cserépkályha, kandallótervezés, építés, átépítés, tisztít~s, 10% ked-. vezmény. GARANCIA VAL FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS garanciával, kedvezménnyel, ingyenes felméréssel , Dr. Simonffy Márta neurólógus főorvos magánrendelése 1161 Budapest, Hősök tere 7. Információ, bejelentkezés: 06 30/8 77" ÖZPONT Prof,,~zionális Implant.s Kozmetikai Fogászat Ingyenes fogll'l'lali sriir~ssel és I'onzultácíó"al vá':ia Önt flp, XVI., "lilla litcll fih, 21111>\. fotrum"tos telefonos segflséb'llyújtást biztosituni,. lmplnnto1ógwmink, a münsleri ~gyctcm Ma,ter oronil Medicine in Implaul ology képzés"t "tgezték cl. Többtcle fizetési mód közül vóias'llhat: M."pén7, bnnkk:\rf)'o; egé<zségpén7.lári mcglakarít ~O Panorillu. rölllgen.fd"étel ké"itésére is rel vagyunkkésziílve. Fémnleutes, esztl'tjkus tömések és a Icgkorucnlbb t~llililci\'al készii'1t cirkóniulll koronák, Rendelőnket megköulítheti tömegkiyllekedéssel és gépkocsival (ingyencs I,arkobis) Célunk, hojp' Ön a kezelések alatt ne é."uen fájdalmat, és kellemes h.n~ulat "egye körül. Méltói.yos :'rllk, átlago,. feliílí színvoual, több ezer elégedett iigyfél Telefonos bejclcntkc'lé$: +3(... 30/9IP-0807., IIIV\\.imphl1\l-fogamllJlu ASZTALOSMuNKÁK-BÚTORKÉ SZíTÉS konyhabútorok, javítások és kisebb-nagyobb munkák I';()NYVE!,ET (régit és kevéshé régit) KÖNYVT ÁRAKAT vasarolok. DíJTALANUL HÁZHOZ MEGYEK Ingatlan. Rákosszentntihályon sürgősen eladó egy 180 nin-es,. új családi ház nagyon olcsón,irányár: 37 M Ft Vil ágos, tágas szobát béreine fürdőfulkével. Rezsi vel max 3.5 E Ft'értj hó áron Mátyásföldön, 630 nm-es telken eladó egy 198 nm-es, 4 szobás, nagy nappalis, gardróbos, duplakoitúortos, medencés, kétszintes családi ház, különálló gárázzsal. Irányára: 55 M Ft: Solymáron 800 nm-es összközműves telek, faházzal, gyönyörű panorá-. mával eladó Kiadó l. emeleti, egyedi fűtésű, búto rozott garzon a Keletihez közel Kiadó fűtött garázs a XVI. kerwetben Eladó a Centin lll. emeleten új nyílászárók, részben felújított (K-Ny-i) lakás. Irányár: 13,9 M Ft Kis garzont keresek, adok kettő szobás lakást jó helyen Sürgősen kiadó a XVI. kerületben 1 szobás (33 nm), bútorozott, felújított lakás az Örs.vezér terétől10 percre, a Lándzsa utcában. Bérleti díj: 50 E Ft+rezsijhó, internet van,bolt, piac a közelben Kiadó forgalmas, 80 nm-es Uzlet, iroda célra Kiadó garzonlakás 1 fő részére Erdőkertesen 45 nm-es, tetőteres, téglaház eladó, elcserélhető. Irányár:. 8,5 M Ft Rigó utcában 80 nm-es, öröklakás eladó Kétlakásos családi ház áron alul eladó. 153 E Ft/nm Kiadó Szentntihály központjában nagyméreta, 1 szobás, összkoitúortos " családi ház Eladó Gárdonyban vízparti nyaraló kedvező áron Kb 20 nm-es helyiség a centin csimdes tevékenységre kiadó A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat kétheli lapja Megjelenik példányban Felelős kiadó, főszerkesztó: Vitézy Zsófia Tördelőszerkesztő: Imrík László Levélcím: 1163 Havashalom u A szerkeszt6ségi fogadóóra szerdánként óráig a polgármesteri hivatalban: (1163 Havashalom ) Tel./fax: Nyomás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Bt Veszprém, Házgyári Felelős vezető: Jens Danhardt Terjeszti: MAXI-BOX 2007 KFT. Bozsányi Kálmánné 1042 Bp., Rózsa uzca Hirdeiésfelvétel: vagy A szerkeszt6ségunkbe bektildött kéziratokat szerkesztve jelente~ük meg, iuetve fenntartj uk a jogot kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg, és nem ktildonk vissza. Ingyenes apróhirdetéseket csak a hely függvényében jelentetunk meg, Fenntartjuk a jogot az apróhirdetések szerkesztésére vagy - hely hiányában - kihagyására.

18 , HIRDETES Műszaki vizsga: Ft! 1165 Budapest, Arany János u. 55. Tel.: /152-es mellék Mobil: 06-20/ E-maii: Ria~órte.ndsze r, 1!I~ r. '45 OQ..O Rt ~tól l 'Fá~lilSY.eleff mj r. havi 11 OQ.O Ef Torony Patika Tel. : 401~ Budapest, Csömöri út 117. Nyitva: H-P: ig, Szo.: ig Bankkártya é9 egészségkártya elfogad6 hely A Torony Patika a Gyö"gy Patika hál6~8t tagja, és minden hónapban az aktuális Gyöngy akciós termékekkel várjuk k.edves vevólnket Minden h6nap első szerdáján életm6d és táplálkozási tanácsadás Leendő KISISKOLÁSOK figyelem! Mit kínálunk számotokra? Sok sok játékos foglalkozási, ahol megismerhetitek iskolánkat, a tanító néniket és új barátokat is találhattok. Szüleitek számára tájékoztatót tartunk abeiskolázásról, specialitásainkról, (az emelt szintű testnevelés- és nyelv- ""'<''',,::,'''' fejlesztő pedagógiánkról, módszereinkről... ) Várjuk a tisztelt szülőket és benneteket, kedves. leendő elsősők! A találkozók időpontjai:. Január 15., február 12., március 5., április 9. A foglalkozások 1 O órákor kezdődnek. Nyílt nap: március 29., első-második óra. Eh~rhetöségcink : 1163 Budapest, Tiszakőmló utca Tel. : : L... ~. N~ EGÉSZSÉGP ÉN~if,AR I KÁR,lfYrARA IS VASÁR0LHAT! Nyitva tartás: H.. P: I Szo: I Decemberben vasárhap is: Miért válasszuk a Matrac z:tárt?mert az egyedl igényeket figyelembe véve ajánlanak. és korrekt. precíz tájékqztatást adnak terméke1kr<i1

19 HIRDETÉS 1165 Budapest, Újszász u, Tel,: Óriási reklám akció az Erzsébetligeti és a Szentmihál.yi uszodákbanl 40 % os Arengedményt adunk az uszodák reklám telolet bórléséböl az elébbi feltételek szerint: e reklám helvet minimum, 1 évre lekötik ' - a rllklóm helyet 1/2 évre, de mind két uszodába lekötik, % -06 árengedményt adunk ez uszodék reklám felulat bérléséböl az alábbi feltételek szerint: e reklám felületet l1lind két uszodában, 1 évre lekötik Az akci6 csak ti janut\r 1. ás 2011, március 31,között megkötött szerződések re érvényes. A sporttelep clubházában helyiségek kiadók : Emeléti b'morozatlan termek: iroda - vállalkozás részére: 30 m'-es és 13 m'-es termek, Ar: 1,500 Ft/hó/m' {tartalmazza a rezsi költséget) Földszinti bútorozatlan terem: sport -egyéb tevékenységre: 50 m' es terem,: 10 m' öltöző Ár:megállepodás szerintjó közlekedés, csendés környezet! Érdeklödni munkanapokon 8-16 óráig Kiss Tímeánál 06~0 / Szerviz akclónk keretében szervizunkban minden kedves Suzuki tulajdonost INGYENES TÉLI ÁTyIZSGÁLAsSAL yárunki RMzletek holllapunkonl MUSlAt<I VIZSGÁZTATAs ES FELKÉszlTÉS MINDEN KORU ES Tlpusú SZEMELYGEPKOCSIRAI INFO: :.! 2'\ 89 Markóczy Anikó06:-30/236~2730 professzionális fogkőeltávolítás az ép fogakért Inyvérzés, ínygyulladás kezelése a fogak korai.. elvesztésének megelőzése érdekében. Fogíny sorvadás megelőzése a hiánytalan.fogazfltért Tanácsadás.a tudatos szájhigiéniáélt,. Dr. FriedreicbGéza Fogtömések - koronák - pótlások Fogfehérítés 3x8 perc - SDI fehérítő lámpa 1165 Budapest, Imre utca

20 HIRDETÉS POLACSEK ÉpítÖanyagl<ft. A Duna H ngária Zrt. tagja 1165 Bp., A rany János utca 53. {az Ikarus ipari parl<ban J Tel.: , fax mobil: 06-30/ Eladó ingatlanokat.ingatla,..! _keresünk és kínálunk! Tel.: kingatlan.com (

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve I. 2017. január 25-i képviselő-testületi ülés 1. A 2017. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezése 2. Javaslat a

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2011/2012 Aug. 22-tól Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése Aug. 25. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 29. 14.00

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

6. Karácsony előtt dr. Sztakó József ellátogatott az óvodákba, ahol Minden évben a karácsonyi koncerten kerül kiosztásra a Tótkomlós ifjú tehetsége díj. A fiatalokat a helyi oktatási a Képviselő-testület

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! A beszámoló a 2010. októbere és 2011 októbere közti

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011.

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. Megyei, regionális, és országos rendezvények és tanulmányi versenyek XIII. Országos Koncz János hegedűverseny Kovács Dénes emlékére A verseny

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta.

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta. 03-3/9-17/2014. Összefoglaló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2014. július 18-án megtartott rendkívüli üléséről Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. Jelen vannak: Lengvárszky Attila

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Szilveszterkor. Engedjük el ezt az évet, hozott rosszat, hozott szépet.

Szilveszterkor. Engedjük el ezt az évet, hozott rosszat, hozott szépet. II. évfolyam 1. szám - 2016 január Tartalom: Télapó ünnepség Kreatív ajándékozás Életmód klub Advent Önkormányzat hírei Szépkorú köszöntése Kitüntetés Napelempark épül Szociális alapú tűzifa osztása Válts

Részletesebben

Érettségi feladatok: Halmazok, logika

Érettségi feladatok: Halmazok, logika Érettségi feladatok: Halmazok, logika 2005. május 10 18. Egy rejtvényújságban egymás mellett két, szinte azonos rajz található, amelyek között 23 apró eltérés van. Ezek megtalálása a feladat. Először Ádám

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

2/2001. (II.5.) sz. önk. rendelet

2/2001. (II.5.) sz. önk. rendelet 2/2001. (II.5.) sz. önk. rendelet a 2000. évi költségvetés és végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő - testülete ( továbbiakban képviselő - testület

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-7/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben