Télűző farsangi felvonulás írásunk a 9. oldalon. Kisbér madártávlatból - egykor KISBÉR. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM FEBRUÁR-MÁRCIUS ARA: 200.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Télűző farsangi felvonulás írásunk a 9. oldalon. Kisbér madártávlatból - egykor KISBÉR. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. FEBRUÁR-MÁRCIUS ARA: 200."

Átírás

1 XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM FEBRUÁR-MÁRCIUS ARA: Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József KISBÉR "Aki imádkozik, az már hinni is tud. Aki hisz, az szeret is. És aki szeretetben él, szolgálni akar." Teréz Anya A következő szám megjelenésének napja: március 21. Lapzárta: március 17. FOGADÓNAPOK Dr. Udvardi Erzsébet polgármester Kisbér: 9-12-ig Hanta: ig Dákai József alpolgármester Kisbér ig Cser Tamás alpolgármester Kisbér 9-12-ig Lovasi Péter rendőrkapitány Kisbér: 9-12-ig Télűző farsangi felvonulás írásunk a 9. oldalon Kisbér madártávlatból - egykor

2 KISBÉRI ÚJSÁG február-március december 21-ei rendkívüli ülésének kivonata. elfogadta a Raiffeisen Bank indikatív ajánlatát, január 1-én 1 milliárd Ft névértékű kötvény, zártkörű forgalom hozatalának szervezésére és jegyzési garanciavállalás keretében történő lejegyzésére. A futamidő 20 év, türelmi idő 3 év. A kötvények pénzneme: Forint/Svájci frank/euró/usd. Malomsoki László január 28-ai ülésének kivonata döntött a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosításáról. A Képviselő-testület az Őszi Napfény Idősek Otthona évi élelmezési nyersanyag normáját 562 Ft/nap/fő-ben állapította meg. Az intézeti dolgozók és külső étkezők által fizetendő térítési díjat az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul vette. Ez bruttó 890 Ft/fő /nap (reggeli, ebéd, vacsora), illetve 1023 Ft/fő/nap. Ebből ebéd 511 Ft/fő/nap. elrendelte, hogy a város jegyzője Kisbér Város Önkormányzata évi költségvetési rendelet-tervezetét max. 45 millió Ft összegű hiánnyal számolva készítse elő. A munkavállalóknak adható természetbeni juttatásként a évnek megfelelő összegű étkezési utalvánnyal (3000 Ft/hó/fő) és az Őszi Napfény Idősek Otthona esetében 6000 Ft/hó/fő természetbeni étkezési hozzájárulással kell a tervezés során számolni. Minden intézmény esetében felül kell vizsgálni a bevételek és kiadások összegét a bevételi lehetőségek maximális kihasználása, a kiadások lehetséges csökkentése érdekében. Amennyiben a hiány összegének eléréséhez feltétlenül szükséges, úgy egységesen minden intézmény esetében a személyi juttatások előirányzatát 2%-kal csökkentett összegben kell a rendelet-tervezetbe beépíteni, mivel a gazdálkodás során általában ekkora összegű bérmegtakarítás keletkezik. A Városigazgatóság költségvetésének előkészítésekor figyelemmel kell lenni a hulladékszállítással kapcsolatban felmerülő kiadásokra is. 1.) Az önkormányzat tulajdonában levő irodahelyiségek bérleti díját az alábbiak szerint kívánja megállapítani március 01. napjától: Ügyvédi Iroda (dr. Csányi Margit) bérleti díja nettó Ft/hó, a KSH által közzétett hivatalos, éves inflációs ráta figyelembevételével (8 %) Hanta Posta bérleti díja nettó Ft/hó a KSH által közzétett hivatalos, éves inflációs ráta Figyelembevételével (8%) december 31. napjáig meghosszabbítja Kovács Károllyal a Művelődési Központban található 45,81 m : alapterületű irodahelyiségre vonatkozó bérleti szerződést. A helyiség bérleti díja január 01. napjától nettó Ft/nf/hó. 2.) A Batthyány téren található garázs alatti területek bérleti díját július 01. napjától nettó Ft/mVév összegben állapítja meg. Aföldterületekeladási árát évre vonatkozóan nettó Ft/m2 összegben állapítja meg. 3.) Garázsok bérleti díját nettó Ft/hó összegben állapítja meg március 01. napjától. Utasította a hivatalt az érintettek értesítésére, valamint a szerződésmódosításokkal kapcsolatos feladatok ellátására. a Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézetről a stratégiai döntést március havi ülésén hozza meg, miután meghallgatta Móroczné dr. Tóth Ildikó igazgató asszonyt. A Képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezte ki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kisbéri csoportjának segítőkész munkájáért. elfogadta a Krisztán Kft. ajánlatát az "Utazás 2008" nemzetközi idegenforgalmi kiállításon való városi részvételre vonatkozóan, Ft összegű díj ellenében. Felhatalmazta a város polgármesterét a megállapodás megkötésére azzal, hogy fenti kiállításon kívül évben további 4 alkalommal képviselje Kisbér Városát turisztikai rendezvényeken szórólapok, ismertetők elhelyezésével. Rendezvényenként a megjelenéshez Ft díjat biztosít. A Város Képviselő-testülete a kóbor ebek befogására érkezett ajánlatokról a döntést elhalasztotta, további tárgyalásra hatalmazta fel a város jegyzőjét. 1. továbbra is megjelenteti a Kisbéri Újságot. Az újság szerkesztőbizottságát kibővítve a bizottság tagjaivá megválasztotta Dákai József és Halmai Gabriella önkormányzati képviselőket. 2. a Kisbéri Újság árát 200 Ft/db-ban állapította meg. LEADER pályázatból készül egy turisztikai kiadvány Hantáról, Kisbérről, közérdekű információkkal, térképekkel. Kisbér Város Képviselő-testülete a pályázatban feltüntetett kiadványok, térképek elkészítésével megbízta a Multigrafi Kft. Nagyigmánd, Fácán u. 23. szolgáltatót. Felhatalmazta a város polgármesterét, hogy a kiadványok, térképek elkészítéséhez felvegye a kapcsolatot a szolgáltatóval és azok elkészítéshez a szükséges lépéseket megte gye- 1.) A Kiskastély védelme érdekében utasítja a Kisbéri Városigazgatóságot, hogy az állagmegóvás érdekében a víz és a fűtés problémáját oldja meg. 2.) A Kiskastélyt múzeumként kívánja üzemeltetni. Ennek megvalósítására tervet kell készíteni, majd árajánlatokat beszerezni. Mindenképpen szükséges a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése is. A megvalósításhoz szükséges lenne a társadalmi és civil szeivezetek, vállalkozók és az önkormányzat öszszefogására. A Képviselő-testület Pál Józsefet megválasztotta a Pénzügyi Bizottság tagjává. a városban folyamatosan jelentkező közvilágítási panaszokra való tekintettel elrendelte, hogy a szolgáltatónak 1 havi közvilágítási számla ne kerüljön kifizetésre. Több napirend nem lévén, Dr. Udvardi Erzsébet polgármester az ülést bezárta. Malomsoki László Kisbéri Újság Kisbér város havonta megjelenő közéleti lapja Felelős kiadó: Kégl Attila városigazgató 2870 Kisbér, Perczel Mór u. 40. Tel.: 34/ Főszerkesztő: Malomsoki László Tel.: 30/ Szerkesztőség címe: Városi Könyvtár Kisbér, Városház tér 2. Tel.: 34/ Nyomda: Multi Grafi Kft Nagyigmánd, Fácán u

3 2008. február-márciusi KISBÉRI ÚJSÁG február 14-ei rendkívüli ülésének kivonata Kisbér Város Önkormányzata évi költségvetésére beterjesztett javaslatot nem fogadta el. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet az intézményvezetőkkel egyeztetve az alábbi szempontok szerint készítse elő: - a város középfokú oktatási intézményei költségvetése összeállításánál figyelembe kell venni az önkormányzat Szakképzés Szervezési Társulásba történő belépését, illetőleg ennek kapcsán várható szakképzési hozzájárulások összegét - a bentlakásos szociális intézmény költségvetése összeállításánál az intézmény törekedjen éves átlagban a teljes lehívható normatíva igénybevételére, a maximális létszám lehívására (beleértve a januári és februári hónapot is) - a Petőfi Sándor Általános Iskola költségvetését, szerkezetét az intézményvezetővel közösen át kell tekinteni - a Gyöngyszem Óvoda költségvetési szervezete elfogadható - a városi kórháznál törekedni kell a gyógyszertár, a büfé működtetésére, valamint meg kell vizsgálni a konyha működtetését - kiemelten fontos a bevételek növelése, különös tekintettel az adóbevételek növelésére, adóellenőrzésre és a kintlévőségek behajtására - a Városigazgatóság szervezetét a korábbi határozatnak megfelelően át kell tekinteni, a tervezett változtatás szerint a létszámadatokat a évi költségvetésbe be kell építeni. A Képviselő-testület támogatta a központi háziorvosi ügyelet kórházba történő kialakítására, illetve áthelyezésére pályázat benyújtását. Felkéri a Kisbéri Kistérségi Többcélú Társulást, hogy a pályázat önrészét biztosítsa, illetve az önrész biztosításához járuljon hozzá. Amennyiben a KDOP /B kódszámú pályázathoz szükséges önerőhöz (10%) a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás nem járul hozzá, azt Kisbér Város Önkormányzata biztosítja. Felhatalmazta a Város Polgármesterét, hogy a projekt lebonyolításához szükséges feladatokat ellássa, a Tervező céggel a tervezői megállapodást megkösse az alábbiak szerint: a Tervező elfogadja, hogy a tervdokumentációt rezsitérítés ellenében készíti el, melynek összege Ft + ÁFA, valamint a tervezés fennmaradó költsége csak a pályázat sikeres elbírálása után kerül kifizetésre. A Város Önkormányzata biztosítja a Kisbéri Többcélú Kistérség által benyújtandó turisztikai fejlesztésekre irányuló pályázat (Natúr park) Kisbérre vonatkozó önerejét (15%) Felhatalmazta a város polgármesterét, a projekt lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére, a Parképítő Zrtvel az Angol park kertfelújítási terveinek elkészítéséhez a tervezői megállapodás megkötésére Ft + ÁFA összegben. Ezen összegből a tervdokumentáció átvételekor Ft + ÁFA kerül kifizetésre, a fennmaradó összeg pedig a pályázat sikeres elbírálása esetén fizetendő. A terveket a tervező a Honismereti Körrel egyeztetve készítse el. a Komárom - Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság részére nem tud vagyonkezelői jogot biztosítani a Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában lévő 1605 hrsz-ú ingatlanra. A képviselő-testület a fenti ingatlant felajánlja megvételre. Több napirend nem lévén, Dr. Udvardi Erzsébet polgármester az ülést bezárta. Malomsoki László II. félévében több alkalommal foglalkozott az önkormányzati kötvény kibocsátás lehetőségével és feltételeivel. A Képviselő-testület a jövőbeni fejlesztési elképzelések és célkitűzések finanszírozása, az évenkénti költségvetési terhek csökkentése érdekében a október 29-ei ülésén kötvénykibocsátásra vonatkozó ajánlatok bekérését rendelte el. A két fordulóban beérkezett pénzintézeti ajánlatok alapján a képviselő-testület december 21-ei ülésén döntött a kötvénykibocsátásról. a 254/2007. (XII. 21.) számú határozatával Ovodabál 2008 február 2-án Szülők- Nevelők bálja volt a Wass Albert Művelődési Központban az Óvoda javára. A Térségi Ki Mit Tud győztesei, volt óvodásaink, Bakonyi Zsolt és Mogyorósi Rebeka nyitotta meg a Bált, kik a Vívala Musika Musikal csoport tagjai. Gyönyörű hangjukkal elkápráztatták a közönséget. Büszkék vagyunk rájuk. A jó hangulatról a Synkron együtes gondoskodott. Az est folyamán megérkezett Lidi néni kedves kolleganőnk (Morvái Attiláné, Tündi óvó néni) személyében, ki a Fösvén legén házasodik című mesét mesélte el. A végén az általa sütött forgácsfánkkal kínálta a vendégeket Ft névértékű, zártkörű forgalmazású, változtatható devizanemű kötvény kibocsátásáról határozott. A kötvény kibocsátásával a Képviselő-testület jövőbeni ( ) fejlesztési célkitűzéseinek és elképzeléseinek pénzügyi fedezete vált biztosíthatóvá (oktatási intézmények felújítása, építési telkek kialakítása, városközpont felújítása, útfelújítások és útépítések...), s e mellett a jelenleg meglévő, évente nagy összegű költségvetési terhet jelentő hitelállomány kiváltásával - az alacsonyabbá váló költségvetési teher miatt - a következő évek biztonságosabb gazdálkodásának lehetőségét is megteremtette. -Bné- A jó hangulatot fokozta a tombolasorsolás, hol nagyon sok értékes tárgy talált gazdára. Támogatóink: A jelenlegi óvódásaink szülei, Nagy János, Nóvák Mária, Torma Ferenc, Fidibusz BT, Hercsel Mihály, Arnold Béla, Szivárvány Kuckó, Vida Piroska, Fornetti, Ferenczi József, Samu József, Biovarázs Drogéria, Szabóné Kiss Brigitta, Fess Kft, Tenger Istvánné, Lassy állateledel, Császári Pékárusütő GMK, Rauch László, Orchidea Virágüzlet, Bakony Gumi BT, Micimackó Bizományi, Dr Esztergályos János. A bál bevételét a Gyöngyszem Óvoda 100 éves évfordulójának megünneplésére, megrendezésére fordítjuk. Csőréné Ladányi Edit óvodavezető A kisbéri Gyöngyszem óvoda ebben az évben lesz "ÍOO" éves! Az ünnepségsorozatot 2008 április ra tervezzük. 26-án (szombat) 9-12-ig várjuk régi óvodásainkat régi dolgozóinkat egy kötetlen beszélgetésre amikor megtekinthetik az óvodát, találkozhatnak ismerőseikkel, óvó nénikkel. Délután 16-órakor a Wass Albert Művelődési központban óvodagála lesz. ahol a mostani óvodások szerepelnek. A pontos programot és a meghívót később tesszük közzé. Keressük a "legidősebb óvodást", a valaha itt dolgozókat. Gyűjtünk régi óvodai fotókat, cikkeket a kiállításunkhoz. Aki tud, legyen segítségünkre! címünk: defon: 06/

4 4 A VÁROSIGAZGATÓSÁG MUNKÁJÁRÓL A Petőfi Sándor Általános Iskolában az iskola névadójáról elnevezett szavalóversenyt rendeztek. A könyvtárban lebonyolított versenyt Kistelekiné Jámbor Edit tanárnő szervezte és a zsűri tagjainak Fodorné Major Ilona igazgatóhelyettest, Szabó Bernadett és Kovács Mónika tanárnőket kérte fel. A megnyitót kedves iskolatársak tartották, akik természetesen szavalatokkal oldották az izguló diáktársak lámpalázát. A versenyzők három korcsoportban szavaltak - 3. osztályosok (4 induló), 4-5. osztályosok (11 induló), és 6-8. osztályosok (8 induló) - ami nem jelentette azt, hogy a kisebbek könnyebb verseket választottak volna... A 4 harmadik osztályos kis diáklány Lapzárta Megjelenés Szeretném néhány mondatban tájékoztatni a városlakókat a Városigazgatóság munkájáról, feladatairól. Először is tájékoztatom a városlakókat, hogy a Városigazgatóság nem szűnt meg, és megszüntetése tudomásom szerint nincs is napirenden. Elképzelések, gondolatok vannak az átalakítással, esetleges telephely változtatással kapcsolatban, melyekkel gazdaságosabban, ésszerűbben működne tovább. A város vezetését tájékoztattam elképzeléseimről, de egyenlőre konkrétumok nincsenek, döntés nem született. A hulladéklerakó telep engedélye megszűnt, mind a szilárd, mind a folyékony hulladék lerakásra vonatkozóan. A hulladékszállítást a pályázat elnyeréséig az AVE szállítja ideiglenesen. A Városigazgatóság gépjárművezetőit, hulladékszállító gépjárműveit az AVE foglalkoztatja, illetve használja az átmeneti időszakban. így sikerült zavartalanná tenni a kommunális hulladék elszállítást a városban. Sajnos a szennyvízszippantást a Városigazgatóság a továbbiakban nem végezhet az engedély hiányában. A szeméttelep zárva tart. Nappali felügyeletet ellátunk. Két konténer került kihelyezésre a szeméttelep betonozott részére a lakossági nem kommunális hulladék átmeneti időszakban történő megoldására, melyet szintén az AVE szállít el. Konténeres megrendeléseket természetesen továbbra is felveszünk, és továbbítjuk az AVE részére. Sajnos a hulladéklerakó telep bezárását követően több illegális lerakó is keletkezett a városban, melyekről a város jegyzőjét tájékoztattuk. Az utak mellé szétszórt szemét összegyűjtését folyamatosan végezzük jelenleg is. A város köztisztasági feladatainak ellátásán túl továbbra is feladatunk az intézményrendszer karbantartása, a bérlakások ügyintézése. Az időjárás kedvezőre fordulásával elkezdjük a város virágosítását. Az asztalos üzemben jelenleg a polgármesteri hivatal részére készítünk szekrényeket. A lakatos műhelyben a Kiskastély zártságához készülnek az ajtó, illetve ablakrácsok. KISBÉRI ÚJSÁG Folyamatosan végezzük az elektromos hibák kijavítását, kisebb kőműves munkákkal igyekszünk javítani az intézmények állagán. Jelenleg a Szakmunkásképző Iskola járólap javítása folyik. Több csőtörést kellet elhárítanunk, javítanunk a téli időszakban is. Tavasszal elvégezzük az autóbusz pályaudvar csatornára kötését. További munkánk lesz a tavaszi időszakban a még nem szilárd burkolatú utcák javítása téglatörmelékkel, hasonlóan a Kishomok utcához. Folytatnunk kell az árokrendszer javítását is a vízelvezetés zavartalanságát biztosítva. Természetesen minden rendezvényhez a Városigazgatóság nyújt segítséget a szervezésben és a lebonyolításban egyaránt. A gazdasági önállóság átalakítása miatt, érthetően egyenlőre, nem megy minden pénzügyi tranzakció zökkenő mentesen, de reméljük folyamatosan ez a helyzet javulni fog. T február-március Az intézményrendszer fűtési karbantartására árajánlatokat kértünk be, melyek közül a legkedvezőbb elfogadása után remélhetőleg a sok kazán probléma megoldódik. Folyamatban van a kóbor ebek befogására kért árajánlatok elbírálása is. Döntés a napokban várható. Igyekszünk az összes általunk nem használt ingatlan részt bérbe adni a város pénzügyi helyzetének javítása érdekében. Az ügyeleti pótlékok központi megvonása miatt a dolgozók hangulata enyhén szólva nem vidám. Az amúgy sem magas jövedelmek, melyek zöme bruto ezer Ft/ fő/hó csökkentése érthetően nem szül jó közhangulatot. A döntést azonban sajnos el kell fogadnunk. Munkatársaimat természetesen tájékoztattam a döntésről. Vegyes érzelmekkel fogadták. Továbbra is várjuk a városlakók észrevételeit, panaszait, és lehetőségeinkhez mérten próbáljuk orvosolni a problémákat. Ezúton is kérek minden kedves városlakót vigyázzunk jobban városunk tisztaságára, értékeire. Elérhetőségeink: 34/ Fax: 34/ Kégl Attila Városigazgató Petőfi versek iskolások előadásában előadását oklevéllel jutalmazták. A 4-5-esek között harmadik lett Vida Martina (5/a, 31 pont), második Orbán Dóra (4/b, 32,5 pont), első Samu Anna (5/b, 37 pont). A nagyok versenyében 2 fiú is indult, Bialek Dániel, valamint Lakatos Tibor, és érdekesség, hogy mindketten a Nemzeti dalt választották. Ebben a csoportban igazán szoros lett a végeredmény: Horváth Cintia (6/a, 35 pont) lett a harmadik, Nagy Szilvia (7/b, 36 pont) a második és győzött Pápai Eszter (8/b, 37 pont). Csak gratulálni lehet Malomsoki Dórának, Németh Patríciának, Jaros Beatrixnak, Békási Antóniának, Bodó Imolának, Hullám Klarisszának, Ippolity Deborának, Klekler Rékának, Nagy Deborának, Lázár Anettnek, Ruzsás Rékának, Szimeiszter Dzsenifernek, Kiss Kittinek, Kovács Nikolettának és Tusor Cintiának, hogy példásan felkészültek szavalataikkal. -ML- A Kisbéri Újság ban tervezett lapzártái és megjelenési időpontjai: Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 16 23

5 2008. február-március KISBÉRI ÚJSÁG Hírek a Táncsicsból Február 8-án tartotta iskolánk a hagyományos szalagavató ünnepségét a Wass Albert Művelődési Központban. Nagy készülődés előzte meg e jeles eseményt a végzősök és a szervező 11. évfolyamosok részéről. Az iskola részéről ünnepi beszédet mondott Baksa Zoltánné igazgatóhelyettes. Ali. évfolyamosok nevében Tóth Klaudia köszöntötte a végzősöket, és Szinyi Gábor szavalta Reményik Sándor: Akarom című versét. Majd az est legfőbb eseménye a szalagok feltűzése következett. Osztályonként a legjobb tanulóknak, a 12.b osztályból Vi n c z e Juditnak, a 12.c osztályból Horák Renátának az igazgatónő tűzte fel a további komoly munkára figyelmeztető kék szalagot. A 12. évfolyamosok részéről az ünnepi gondolatokat Fülöp Gábor, Varró Dániel versét Kastély Máté tolmácsolta. Amíg a szalagavatós táncra készültek a 12. évfolyamosok, a szervezők színes műsorral szórakoztatták a közönséget. Kivetítőn tekinthették meg a végzősök gyerekkori képeit, felvételeket az iskolai programokról és a mindennapokról. Duettet énekelt Mogyorósi Rebeka és Bakonyi Zsolt, Ángyán László és Zsargó Anikó fergeteges táncot mutatott be, a két végzős osztály néptáncosai pedig mezőségi táncot adtak elő. Ezután a szalagavatós táncok következtek. A 12. b osztály tanulói bécsi és angol keringőt mutattak be. A 12. c diákjai, Szepsi Szilárd koreográfiája alapján, Srauss keringőjére táncoltak. A produkciók nagy sikert arattak. A szülőkkel táncolt 5 keringő után állófogadás következett. Ez a szép este bizonyára örök emlék lesz diákéveikből a későbbi életükben. A közeljövő másik közéleti eseménye a szülők-nevelők bálja lesz február 23-án. Az ünnepségek mellett a tanulmányi munkára is hangsúlyt fektetünk. Folyik a felkészülés a Jókai Napokra és a megyei versenyekre. A Szép magyar beszéd megyei döntőjén Mikoss Bettina 7. osztályos, a Bod Péter könyvtárhasználati versenyen Fodor Nóra 7. osztályos tanulók képviselik iskolánkat. Hebe könyvkiadó által hirdetett játékos német nyelvi levelező versenyen Zámbó Cintia lo.b osztályos tanuló 2. helyezést ért el saját kategóriájában. A közeljövő fontos eseménye a felvételi vizsga február 18-án 14 órakor, illetve a pótfelvételi február 25-én a korábban meghirdetett tematika alapján. Kisbér, február 11. Fané Fekete Mária tanárnő A Bakony Baranta képviseltette magát Étén, ahol rövid bemutató után szokásos edzést tartottunk. Az etei meghívásnak örömmel tettünk eleget, melyet reményünk szerint, hamarosan újabb szereplés is követni fog és ennek köszönhetően egyre több fiatalt és más korosztályt is zászlaink alá tudunk állítani. Jelenleg Kisbéren, Bakonycsernyén, Zircen és Veszprémben tartunk edzéseket, melyekre a környező településekről is érkeznek lelkes fiatalok. Szeretnénk minél sokrétűbb és mélyebb tudást megszerezni, a jelenleg hamvaiból feltámadó Hagyományos Magyar Harcművészeti életformából, amit Barantának neveznek. Ehhez nagyon sok segítséget kapunk a székesfehérvári Hunyadi Baranta vezetőségétől és Tolinger Tamás bakonycsernyei edzőnktől. További aktuális híreket és információkat a honlapon tudhatnak meg az érdeklődők. Sok egyéb érdekes helyre is eljuthatnak erről az oldalról azok, akik érdeklődnek az ősi magyar történelem, népünk életmódja és művészete iránt. Géringer A barantáról röviden A baranta a IX. század és a XIX. század között élt magyarság népi testkultúrájára és katonai harci kiképzési formáira épülő fegyveres és pusztakezes harcművészeti irányzat. A néprajzi, történelmi ismeretek, valamint a magyarság hagyományos értékrendje tükrében rekonstruált gyalogos és lovas képességek összessége. Elemeiben hordozza a honfoglalók hagyományától kezdődően a magyar jelleggel megalkotott katonai közelharc eredményeit. Elsősorban a magyar történelem során élt harcos rétegek, rendek (kaplonyok, kölpények, pugilok, viadorok, nyőgérek, őrségiek, hajdúk, székelyek, végváriak), a harci jelleggel működő népi mozgalmak (betyárok), a pásztortársadalmak (juhászok, gulyások, kondások, csikósok) mozgáskultúrájára építkezik. A baranta az összetett képességű harcos lehetőségeit vizsgálja, ezért ugyanakkora hangsúlyt fektet a távra ható vívó fegyverekre, mint a közelharcra és a pusztakezes megoldások alkalmazására. Az irányzat mottója megegyezik a történeti magyar harci felfogással. "Megfelelő helyen, megfelelő időben, megfelelő fegyverekkel és megfelelő emberekkel..." A legfontosabb fegyverei a történelmi magyar íjak, szablyák, kardok, fokosok, a rövid és a hosszú bot, a bárd, a pajzs, a kés és a puszta kéz. A felkészítés során az eszközök és módszerek komplex ismerete mellett nagy hangsúlyt fektet a dinamikai alkalmazásokra, a harc minél valósághűbb modellezésére, az önálló problémamegoldásra és az életmódszerű elsajátításra. A történelmi múlt megfelelő alapot teremt arra, hogy a barantázók a példaképek nyomdokaiba lépve megközelítsék őseik harci képességeit, valamint hogy a mai változó világnak (a puszta legfontosabb törvénye az alkalmazkodás volt) és ősi értékeinknek megfelelően továbbfejlesszék a történelmi magyar gyalogos és lovas alkalmazások technikáját.

6 6 KISBÉRI IJSAG íebruár-má cius A mai gyárat Neukirchner László gyárigazgató mutatja be. - A Wienerberger mikor vásárolta meg a gyárat? augusztus 30-án a Wienerberger Téglaipari Rt megvásárolta a részvényeket. Rövid átszervezés után a központ Budapestre került, s a kisbéri téglagyár bekerült az osztrák tulajdonú, Európában kb. 210 db, Amerikában 24 db téglagyárral rendelkező téglaipari nagyhatalom leányvállalatai közé. - Látványos a nagy fehér kémény. - Az üzem tovább szépült, a mennyiség mellett a minőség is felzárkózott a tulajdonos nevével elismert minőséghez. A tulajdonos váltással áttértek a világhírű Porotherm termékek gyártására. A technológia légyegében nem változott, kisebb praktikus átalakításokkal viszont folyamatosan segítették a termelést. Piacpolitikai szempontból nagy előrelépés volt a N+F (nútféderes, hőszigetelési szempontból értékesebb) falazó elemek bevezetése. Jelenleg is ezt a típusú, és tovább fejlesztett változatát gyártjuk ban kapacitás növelő beruházást hajtott vére a tulajdonos, közel 2 milliárd Ft értékben. Az akkori 70 millió kme - ü mennyiségről 140 millió kme-ü mennyiségre. Akkor ezzel a beruházással Magyarország legnagyobb és legmodernebb téglagyára jött létre. Meg kívánom említeni, hogy Kisbéren valósult meg először a gyorsszárítás, ami addig az országban nem volt. A gyorsszárításra jellemző, hogy a addigi Vállalkozások 9/2. 48 óra helyett 4-6 óra alatt megszáradt a tégla. A gyár teljesen automata, munkatársaim a gépek kezelését és felügyeletét látják el. Jelenleg 40 fő dolgozik itt, ebből 34 fő a fizikai állomány. A gyár kapacitására egy-két jellemző adat: Maximális kapacitáskor 550 raklap tégla jön ki naponta, ami közel 10 családi háznak felel meg. Ma az alapanyagtól a késztermékig eltelt idő 18 óra. Naponta ezer m3 gázt fogyaszt a gyár. (Ez valószínűleg több mint Kisbér város fogyasztása.) A gyárban rendkívül komoly technológiai fegyelem van, ami kiemelkedő termékminőséget garantál. A gyár fő profilja a porotherm termékcsalád, amely a 44, a 38, a 30, a 25, a 20, 11,5 és a 10-es méretű téglákból áll ban további két kiemelkedő beruházás történt. Veled vagyunk Jimmy! Vadkerti Imre (alias Jimmy), a gútai Rockszínház énekese az MTV Társulat című műsorában szerepel, bejutott a döntőbe. A február 16-ai első döntőből magabiztosan jutott tovább, de továbbra is számít támogatásunkra. Véleménye szerint azokon a magyar településekről kapott sok támogató sms-t, ahol már fellépett, így bizonyára Kisbérről is sokan segítették őt. Egy 120 milliós, technológiát kiegészítő beruházás után bevezetésre került a HS termékcsalád. A gyárthatóság céljából újabb berendezések kerültek beépítésre. Ennek eredményeként nagy biztonsággal tudjuk gyártani a sokkal magasabb műszaki tartalommal rendelkező HS termékcsaládot. A HS téglákra jellemző a jó nyomószilárdság mellet a kiemelkedő hőszigetelő képesség. A másik, 60 milliós technológiai korszerűsítés keretében a kemencén kicserélésre kerültek az égők, ami javítja az égetés hatásfokát és jelentős energia megtakarítást eredményezett. A gyárunk igen komoly, korszerű és jól felszerelt laboratóriummal is rendelkezik, amivel folyamatosan követni lehet a gyártási paramétereket ill. biztosítani tudja a CE előírások megfelelőségét. Legközelebb március 1-én láthatjuk-hallhatjuk a televízióban, de még három akadályt kell sikerrel vennie. Ha sikerül szerepet kapnia a jubileumi (20 éves) István, a király című rockopera júniusi bemutatójában, mi kisbériek is büszkék lehetünk rá, mint testvérvárosunk szülöttére. Támogassuk sms-sel, szurkoljunk neki! - Soki - Lényegesnek tartom, hogy gyárunk több éve működő, évente auditált minőségirányítási és környeze tirányítási rendszerrel rendé'ke.dk. - Jelenleg is felújítás folyik. Ez időszakos felújítás? - kérdezem igazgató urat, miközben a gyárat járjuk be. - Egy újabb előrelépés előtt állunk. Gyárunkban beépítésre kerül 2 db Fanuc robot és egy Lingl téglacsiszoló berendezés. Ennek a beruházásnak a bekerülési költsége 260 millió Ft. Azt gondolom, Kisbéren elsőként kerül bevezetésre ilyen teljesít ényű és teherbírású robot technika, amire joggal büszkék vagyunk. Munkatársaim felkészültsége és tenni akarása biztosítja a kiváló minőséget. Számunkra elsődleges szempont a vevő elégedettsége, ezért mindent megteszünk. - Látom, parkosítják a már nem használt bányagödröket. - A gyárban több éve környezettudatos szemléletű rendszer működik, ami a legmagasabb környezetvédelmi igényeknek is megfelel. A kitermelt gödröket feltöltjük, és fákat ültetünk. A rekultivációs terv készen van. - Milyenek a szociális juttatások? - Szociálisan érzékeny a cégvezetés. Versenyképes jövedelmet biztosítunk, valamint minden igényt kielégítő kiszolgáló és szociális helyiségek vannak a gyárban. így várhatja el az RT a kimagasló munkavégzést. - Köszönöm a bemutatkozást. - Soki -

7 2008. február-márciusi KISBÉRI ÚJSÁG Tisztelt Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának 1 százalékát a Gyöngyszem Alapítvány Óvodásainkért közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának 1 százalékát a Petőfi Alapítvány közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának 1 százalékát a Táncsics Alapítvány közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának 1 százalékát a Bánki Alapítvány közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának 1 százalékát a Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának 1 százalékát a Bakony Néptáncegyüttes Kulturális Alapítvány közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának 1 százalékát a Kisbéri Kórház Műszerellátásáért Közalapítvány közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának 1 százalékát a Simon László Közhasznú Alapítvány részére, melynek adószáma: Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának 1 százalékát az egyházak részére. Katolikus egyház: Technikai szám: 0011 Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának 1 százalékát az egyházak részére. Református egyház: Technikai szám: 0066 Köszönjük! A CKÖ hírei Január 30-án Kisbér Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Évi költségvetést fogadta el, melynek kiadási főösszege ,- Ft, a bevételi főöszszege ,- Ft. A Kisbéri Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata január 31- én közmeghallgatást tartott. Beszámoló hangzott el a évi munkáról és a évi tervekről. Tárgyaltak a képviselők arról, hogy külsősöket vonnának be a sport és művészeti feladatokba; szeretnének egy játszósarkot kialakítani; valamint a CKÖ irodájában internetet szeretnék beköttetni. Tervezik a hagyományos cigánybál megrendezését megyei szintűre emelni. Szeretnének együttműködési megállapodást kötni több szervezettel, így pl. a kisbéri Polgármesteri Hivatallal, a Városigazgatósággal, a KEM Igazságügyi Hivatallal, a Vöröskereszttel, és más kisebbségi önkormányzatokkal. A megjelentek hozzászólásaival ért véget a közmeghallgatás. - Soki - Olvasó! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának 1 százalékát az egyházak részére. Evangélikus egyház: Technikai szám: 0035 Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának 1 százalékát a Hit és Erkölcs Kulturális Alapítványnak, melynek adószáma: Az egyházak részére felajánlható 1% Technikai szám: 0279 Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának 1 százalékát a Bakonytérségi Közbiztonságért Közalapítvány közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának 1 százalékát a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének, melynek adószáma: Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának 1 százalékát a "Bakony Gyöngye" Autós Motoros Nosztalgia Egyesület közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának 1 százalékát a Magyar Vöröskereszt közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának 1 százalékát a Gyermekétkeztetési Alapítvány közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának 1 százalékát a Bakonytérségi Civil Fórum Egyesület (Mazsorettek) közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! Február 10-én a Hántai Horgászegyesület tagjai a 2. számú tavat tisztították társadalmi munkában. A képen a horgászok egy csoportja látható. A városban több helyen van lehetőség szelektíven gyűjteni a hulladékot, így a Sportcsarnok előtt, a Penny parkolójában, a vasútállomásnál, és Hantán. Amint a hulladékszállítási tenderről döntés születik, több konténer kihelyezésre kerül. A Városigazgatóság szemetes konténereket helyezett ki a szeméttelep betonozott udvarára, hogy a lakossági nem kommunális hulladékot ebbe tegyék a polgárok, ne az erdő és az utak szélére.

8 8 KISBÉRI ÚJSÁG február-március Az egyetemes imahét alkalmai Kisbéren Ebben az évben emlékeznek meg az Imahét résztvevői az egyetemes imahét előzményének tartott Imanyolcad százéves évfordulójáról ban Paul Wattson anglikán lelkész, a Megbékélés Társasága, egyik megalapítója, bevezette az Imanyolcadot. Az évenkénti közös imádkozás és istentisztelet időpontjául, a római katolikus naptár szerint, "Szent Péter székfoglalásának" - és Pál apostol megtérésének ünnepét választotta. Ez az időpont január 18. és 25. között van. Az Evangélikus hírek... Istentisztelet időpontok márciusban: Március 02-án vasárnap 10 órakor nem Kisbéren hanem Bakonyszombathelyen lesz az istentisztelet, amelyet a Kossuth Rádió egyenes adásban közvetít. Bakonyszombathelyre mikrobusz indul Kisbérről 9 óra 30 -kor a református templom elől, majd az istentisztelet után vissza Kisbérre. Istentisztelet Kisbéren március 16-án 14 órakor Húsvét másnapján: március 24-én 10 órakor lesz istentisztelet, úrvacsorával Istentisztelet Hántán március 09.-én 10 órakor március 16-án 10 órakor március 23 án 10 órakor istentisztelet, úrvacsorával március 30-án 10 órakor Vancsai József lelkész 1930-as évek derekán Paul Couturier lyoni atya új irányt adott a keresztény egységért küzdő Imanyolcadnak. Ettől az évtől kezdődően az addigi "Imannyolcad" szóhasználatot lecserélték a jelenleg is használatban levő: "Egyetemes Imahét a Keresztények Egységéért" névre. Az Imahét időpontja továbbra is megmaradt, a január közötti hét. Minden évben az imahét témáját az erre az alkalomra kiadott programfüzet elkészítői adják (az Imahét anyagának összeállító közössége évről évre más). A 2008-as év Imahét anyagát elsősorban a Graymoori Ökumenikus és Vallásközi Intézet, valamint az Amerikai Egyházak Ökumenikus Tanácsa és az USA-beli Katolikus Püspöki konferencia teológusai, lelkipásztorai készítették. A programfüzet anyagát egy nemzetközi egyházi bizottság fogadja el. Az idei imahét témáját a "Szüntelenül imádkozzatok"! - 1 Thessz 5,17 újszövetségi verse adja. Felhívás A Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület Kisbéri szervezete március 1-én délután 15 órakor a Wass Albert Művelődési Központban Haditechnika és történelem címmel megfelelő létszámú érdeklődő estén, előadássorozatot indít. Minden hónap első szombatján témakörönként más-más előadóval, diafilmvetítés, fegyverismeret, polgárvédelem, egészségügy, stb. témákban lesznek hallgathatók az előadások. A programokon való részvétel díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Lukács Róbert Perczel Mór Honvéd Hagy. Egy. titkár Békási Imre elnök Az imádság erejébe vetett hit mélyen gyökerezik mind az amerikai kegyességben, mind az európai kereszténység életében. Az egyetemes imahéthez kapcsolódik a Biblia évének nyitánya, hiszen a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Bibliatársulat Alapítvány tagegyházai a esztendőt a Biblia évének hirdette meg. A Biblia olvasása és az imádkozás gyakorlata szorosan összefügg. Az imádság egyben válaszadás Isten igéjére. Isten az, aki előbb megszólít bennünket a Biblia szaván keresztül. Ebből az alkalomból a történelmi egyházak központi programokat szerveznek. Kisbéren két alkalommal találkozhattak az egyházak hívei, először január 22-én, kedden 18 órakor a római katolikus templomban, majd 23-án, szerdán a református templomban. A római katolikus templomban a bibliaolvasást a három felekezet (római katolikus, evangélikus és református) lelkészei végezték. Az igehirdetés szolgálatát Vajsné Fazekas Ibolya ászári református lelkész tartotta, aki a Jónás könyve 3 része alapján prédikált. Isten Jónást az ókori Asszíria nagy városába Ninivébe küldte, hogy hirdesse nekik a bűnből való megtérés üzenetét. Negyven nap gondolkodási időt kaptak Ninive vezetői és lakosai. A pogány Ninive böjtöt hirdetett és megtért bűneiből. Közöttünk nagyobb van Jónásnál, maga a Feltámadott Krisztus, aki igéjén át bennünket szólít fel megtérésre. A református templomban Bajkai Csaba római katolikus káplán úr tartotta a szentbeszédet az úri imádság kapcsán. A Hagyományőrzők katonai tiszteletadás közben Vajs Tibor

9 2008. február-március KISBÉRI ÚJSÁG tiruiii uu> i Farsang Télűző farsangi felvonulás Hagyományos farsangi felvonulással igyekezett elűzni a telet Kisbér apraja-nagyja február 1-én délután. A maszkokba, jelmezekbe, maskarákba öltözött kisóvodás, kisiskolás, középiskolás, és felnőtt sétált végig a Sport büfétől a Lovardáig. A Sport büfé előtt forralt borral, forró teával, fánkkal kínálták a résztvevőket. Az induláskor és menet közben ágyú igyekezett ijesztgetni a telet. (Ettől inkább a menetet vezető csacsi a felvonulók és érdeklődők riadtak meg, mert februárban még lett kemény hideg. Szerk.) A menetet tanárok, tanítók, szülők kisérték, de nagyon sokan a járdákról fényképeztek, követték a maskarás felvonulókat. Sokan fényképezték a kis vitézeket; királylányokat; görkoris pincérlányokat; a boszorkányt; a piaci árust; Batmant; Michael Jacksont; betyárlánykát; a kisóvodás kártyalapokat Jolly Jokerükkel; a kis kertészeket; a macskákat, melyeket rabláncon vezetett egy egér; a nyugdíjas klub western hőseit, katonatisztjét, az arab vitézt; a kalózt; az erdészt; a bánkis úrhölgyeket, néptáncosokat, hegesztőket, busókat, az elektromos autóval lányrabló medvéket; és a menet végén a kiszebábut, melyre ezúttal is szomorú sors várt. A Lovarda mellett rettenetes ágyúdörgés után annak rendje és módja szerint elégett a télűző kiszebábu a sokadalom szeme láttára. A Lovardában aztán munkába állt a zsűri, hogy értékelje a jelmezeket, jelmezeseket, produkciókat. Belány Róbert immár hagyományosan műsorvezető, narrátor és kérdező-biztos volt egy személyben. Tájékoztatta a résztvevőket a programról, bemutatta a jelmezeseket, és egy-egy bemutatkozást is kért a színpadon állóktól. A kicsi maskarák meg is szólaltak, a nyugdíjasok táncra perdültek, a görkoris pincérlány megkínálta a műsorvezetőt, az egér Macskafogó lett, rabságba hajtotta a macskákat. Végül minden résztvevő kapott ajándékot. - emel -

10 10 KISBÉRI ÚJSÁG február-március MEGHÍVÓ Ti sztelettel meghívj uk a március án tíz bakonyi település: Ácsteszér, Bakonyszombathely, Bakonysárkány, Bársonyos, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely által megrendezésre kerülő XV. BAKONYI AMATŐR NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁLRA. A PROGRAMOK A KÖVETKEZŐ HELYSZÍNE KEN ÉS IDŐPONTOKBAN ZAJLANAK: március 14. (péntek) 18 óra megnyitó - Kisbér március. 15. (szombat) 10 óra Ácsteszér március 15. (szombat) 14 óra Bársonyos március 15. (szombat) 14 óra Bakonysárkány március. 15. (szombat) 14 óra Tárkány március 15. (szombat) 14 óra Réde március 15. (szombat) 14 óra Súr március 16. (vasárnap) 14 óra Vérteskethely március 16. (vasárnap) 14 óra Bakonyszombathely március 16. (vasárnap) 14 óra Kerékteleki NÉPTÁNC-NÉPDAL- NÉPZENE REGIONÁLIS NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL Belépés: díjtalan Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Lünk György Ácsteszér polgármestere Weilandits István Bakonysárkány polgármestere Pintér Lajos Bakonyszombathely polgármestere Pölöskei József Réde polgármestere Futó Lajos Tárkány polgármestere Lamanda Károlyné Bársonyos polgármestere György István Kerékteleki polgármestere Sógorka Miklós Súr polgármestere Dr. Udvardi Erzsébet, Kisbér polgármestere Farsang február 1. Támogatók Dömötör Görgy és Vida Pálné Sport Büfé, Samu József Kedvenc Cukrászda, Császári Pékség, Hercsel Mihály vállalkozó, FIDIBUSZ Bt., Nóvák Mária ékszerbolt, Rauch ékszerbolt, Arnold ékszerbolt, Törzsök Sándor vállalkozó, Dr. Udvardi Erzsébet polgármester, GEO-PC Kossuth u., Harmath Attila képviselő, Városigazgatóság, Rendőrség, Tűzoltóság, Polgárőrség, Takarékszövetkezet Kisbér, Torma Ferenc vállalkozó, Belány Róbert képviselő, Vöröskereszt Kisbér, Békási Imre vállalkozó, Áfész Kisbér, Gyógyszertár Kisbér, Nagy János Széchenyi utca vállalkozó, Riez Jánosné vállalkozó, Szenté OPTIKA vállalkozás, Varga Mónika vállalkozó, Vita-Sütő Kisbér MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk a Magyar Köztársaság Nemzeti Ünnepe alkalmából rendezendő koszorúzási ünnepségre, melynek helyszíne és időpontja: március 14. ( péntek) 17 óra Petőfi szobor - Petőfi Sándor Általános Iskola (Majd: Kossuth szobor, Batthyány szobor, Széchenyi szobor) A koszorúzásokat követően a: XV. BAKONYI AMATŐR NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL JUBILUMI megnyitójára: h.: Ünnepi megnyitó h.:. népdalcsokor h.: Pro Cantata együttes műsora h.: Bakony Néptáncegyüttes ünnepi programja MEGHÍVÓ A Kisbéri Wass Albert Művelődési Ház tisztelettel meghívja Önt SIMON M. VERONIKA Munkácsy-érmes festőművész VARÁZSLATOS MAGYARORSZÁG RÉGI MESTERSÉGEI című kiállítására és a Simon M. Veronika által festett Wass Albert portré átadására. Helyszín: Kisbér 2870, Városház tér 1. Megnyitó: III ó. A megnyitó díszvendégei a móri Brindisi Szent Lőrinc Borrend lovagjai, akik a helyszínen bemutatják a bor-lopó használatát. A kiállítás időtartama: III III. 31. A vendégeket köszönti: MORVAI JÓZSEFNÉ igazgató. A tárlatot megnyitja: TÁLOS TAMÁS nagymester. Közreműködnek: Érczhegyi Ildikó, Zséli Mihály az Állami Népi Együttes volt szólótáncosai, Dedik János, Batsányi-díjas író, Stancsics Erzsébet, Krúdy-díjas költő, Szántai Sándor író, a Magyar Kultúra Lovagja, Szilágyi Kiss Margit költő, a Szent Korona Szövetség tagja és Enyedi Béla, Leonardo- díjas daltulajdonos. Bemutatásra kerül és megvásárolható a tárlaton szereplő mesterségeket tartalmazó 2 kötet: Szilágyi Kiss Margit: MESTERSÉGEK DICSÉRETE & Szántai Sándor: VÖLGYEK ÖLÉN A VÁROS Tisztelt Olvasó! Akinek hozzátartozója nem Kisbéren hunyt el, vagy nem Kisbéren kötött házasságot, gyermeke, unokája nem Kisbéren született, a Kisbéri Újságba csak akkor kerül bele. ha ezt ken. Kérek mindenkit, ha tájékoztatni szeretné Olvasóinkat, a Városi Könyvtárban ezt jelezze! Köszönöm. Malomsoki László főszerkesztő

11 2008. február-márciusi KISBÉRI ÚJSÁG 11 TÉRSÉGI BAJNOK A SAKKCSAPAT A Bakony - Vértes térségi sakk csapatbajnokság történetében először sikerült a Sakkbaiátok Egyesülete Kisbér - Ászár elnevezésű közhasznú szervezetünk csapatának győzedelmeskednie! Két móri és egy bakonyszentlászlói csapatot megelőzve a dobogón az 1. Ászár (65 csapatpont/76,5 pont) 2. Veszprémvarsány (57/68) 3. Zirc (53/64) sorrend alakult ki. A győztes csapat: 1.táblán Sebestyén Gábor (5játszma/5pont(!)), Dékány Lajos (15/8,5), Farkas Gyula (5/4), Szegi Tamás (5/2,5), 2.táblán Salamon Péter (25/17), Farkas Ferenc (5/3), 3.táblán Farkas Ferenc (20/10,5), Somody Róbert (10/6,5), 4.táblán Vida Gergő (20/15), Varga Ferenc (10/4,5). Vida Gergő - akárcsak tavaly - elnyerte a legjobb 4.táblás különdíjat! A térségi bajnoki cím az első "trófea", amit egyesületünk 10 éves fennállását ünnepelve sakkozóinknak sikerült elnyernie. A megyei és az NB Il-es csapatbajnokságokban is szeretnénk szép eredményekkel, bravúros szerepléssel ünnepelni a jubileumi 2008-as évben. A megyei csb-ben Komárom és a Tatai HAC ellen 5-5-ös döntetlent, Naszály és a Tatai Géniusz ellen 8-2-es, illetve 8,5-1,5-es győzelmet értünk el, így jelenleg a 3. helyen állunk! Az NB II-ben a tabella első két helyezettjétől vereséget szenvedtünk, de négy csapatgyőzelmet aratva pillanatnyilag ötödikek vagyunk! Győzelmek: 9-3 a Vértesi Erőmű, 7,5-4,5 az Esztergom, 8-4 a Nyergesújfalu, 7,5-4,5 a Pénzügyőr, vereségek: 4-8 a Hóbagoly, 3-9 a Tatai Géniusz ellen. Az NB II éllovasai ellen 3 játszmát sikerült nyernünk: Bánszegi Attila F Tóth Tihamér F2129 l.e4 e6 2.d4 d5 3.Hc3 Hf6 4.Fg5 Fe7 5.e5 Hfd7 6.h4 h6 7.Fxe7 Vxe7 8.Vg4 f5 9.Vg3 a6 10.Hge2 c5 ll.hf4 Hf8 12.dxc5 Hc Fd7 14.Hfxd5 exd5 15.Hxd5 f4 16.Vc3 Vd8 17.Hb6 Vb8 18.e6 Fxe6 19.Bel Kf7 20.Fc4 Hd8 21.Be5 Fxc4 22. Vxc4+ Hfe6 23.Bhel Be8 24.g3 fxg3 25. fxg3 a5 26.Vd5 Ba6 27.Vd7+ Be7 28.Bf5+ Kg6 29.Vd3 Bc7 30.Bf A sötét válaszlépése utáni két lépéses mattot megfejtők és beküldők egyegy sakk folyóiratot nyernek, kapnak ajándékba egyesületünktől! Levélcím: 2881 Ászár, Kalász u. 12., A bajnoki mérkőzéseken és a hetente jelentkező állandó programjainkon, az ifjúsági és felnőtt edzéseken és szakkörökön túlmenően szeretnénk felhívni a figyelmet Sakktavasz eseménysorozatunkra, amelynek időpontjait és helyszíneit az alábbiakban közöljük: XII. Ászár - Kisbér sakk mérkőzés. ÁSZÁR, Ált. Iskola Ünnepi egyéni sakkverseny. KISBÉR, Műv.Közp III. Sakkfesztivál ÁSZÁR, Ált. Iskola X. Majális - Kupa csapatverseny KISBÉR, Sportcsarnok VI. Túri József emlékverseny ÁSZÁR, Ált. Iskola IX. Kisbéri Open Fide verseny KISBÉR, Lovarda Egyesületünkről bővebb tájékoztatás, eredményeinkről részletesebb információ a címen. A befizetett adó egy százalékáról rendelkező nyilatkozaton adószámunk: és nevünk: Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár feltüntetésével bárki támogathatja közhasznú szervezetünket. Tisztelettel kérjük közhasznú tevékenységünk támogatását és szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt és szimpatizánst programjainkon, hagyományos rendezvényeinken és versenyeinken! Bánszegi Attila Drakula Musical március óra Wass Albert Művelődési Központ Kisbér Drakulához, mint történelmi figurához nekünk magyaroknak is sok közünk van, hiszen az erdélyi grófot Mátyás király tartotta fogva a visegrádi várbörtönben. Ezen kívül a Drakula gróf életéről szóló közismert hollywoodi film főszereplője az erdélyi származású Lugosi Béla volt. A romantikus musical gyönyörű dallamaival, korhű jelmezekkel és fantasztikus látványtechnikával várja kedves nézőit. Napjainkban, amikor a musical hazánk egyik leglátogatottabb színházi műfaja, a Drakula című musical reményeink szerint méltó új csillaga lesz a magyar musical palettának. Bram Stoker regénye nyomán Mészáros László és SZEMENYE1 JÁNOS zenéjével, Laboda Kornél és VÉGH ILDIKÓ magyar változatában és Venyige Sándor átdolgozásában Tavaszváró kupa Február 17-én a Sportcsarnokban Tavaszváró kupa néven egynapos labdarúgó tornát szervezett Szakái László. A 12 nevező csapatot 4 csoportba osztották be. Az egyes csoportokba a következő csapatok kerültek: "A" U-SHIN, Orchidea virágüzlet Kisbér, Sporttolvajok "B" Dream-Team, Eldorádó, Vándor söröző "C" E-xit turbó teknőcök, Bakony étterem, Britney Spears-FC, "D" Lakinger, Majd még kitaláljuk, Császár Játékvezetők Szakái László és Hoiváth Csaba voltak. A csoportokból mindenki továbbjutott, de az első helyezettek mentek feljebb, a 2-3-ak keresztbejátszással folytatták a játékot. Érdekes, hogy csak 1 meccs, a Bakony étterem és az E-xit turbó teknőcök mérkőzése végződött döntetlennel (0:0 lett), minden más játék eldőlt. Az elődöntőkben a Dream-Team 3: l-re győzött a U-SHIN ellen, valamint 2: l-re a Lakinger a Bakony étterem ellen. így az esti döntőt a Dream-Team és a Lakinger csapata játszotta és az "Álomcsapat" nyert 4: l-re. Gratulálunk a nyerteseknek. Köszönjük a Sportcsarnok segítségét, támogatását. -ML- Február 28-án (csütörtökön) 15 órától 7 év alatti gyermekek részére (U-7) gyermek labdarúgó tornát rendezünk négy csapat részvételével a Sportcsarnokban. A résztvevő csapatok: Ászár, Bakonyszombathely, Kisbér, Sún Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! -KA- Producer: Pintér Tibor és Bán Teodóra Rendező: Venyige Sándor Szereposztás: Drakula - Pintér Tibor, Jonathan - Nagy Balázs, Van Helsing - Mészáros László, Mina - Vörös Edit, Lucy - Gallusz Nikolett, Bordás Barbara Lelkész - Makrai Pál Artisjus-díjas, Arthur - Mező Zoltán Quincey - Miskovics Róbert, Bencze Sándor Ördöghegedűs - Edvin Marton, Pál István Premier: augusztus 16. volt a Margit-szigeti Szabadtéri Színpadon Bérletes és nem bérletes színházlátogatókat sok szeretettel várjuk.

12 12 KISBÉRI ÚJSÁG február-március Húsvét vasárnap - A feltámadás napja Szabó Lőrinc: Hangverseny A Húsvét Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe a keresztény egyházak legrégibb ünnepe. Húsvét vasárnapja a tavaszi napéj egyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnap. Ez március 22. és április 25. között lehet. Rómában Húsvét vasárnapján közel hatvan nyelven mond a katolikus egyház feje köszöntőt, a Szent Péter téri "urbi et orbi" áldás celebrálásakor. Sok országban szokás e napon a napfelkeltét egy magas hegy tetején várni. Ehhez több hiedelem kapcsolódik - egyik szerint a felkelő nap Krisztus feltámadásának bizonyítéka, a másik szerint aki jól figyel, megláthatja benne a Krisztust jelképező bárányt a zászlóval. Vasárnap a sonka mellé tojást, tormát fogyasztanak. E nap ünnepi étele a bárány is. A húsvét időpontjának meghatározásánál alapvető nehézség, hogy miként Jézus születésének, úgy szenvedéstörténetének pontos idejét sem ismerjük. A zsidók az Egyiptomból való kivonulásra, a keresztények Jézus halálára és feltámadására emlékeztek, vagyis keresztény tartalommal töltötték meg az ősi, és megkeresztelkedésük előtt saját maguk által is megtartott zsidó ünnepet. Hasonlóan jártak el az ősi pogány napkultusz esetén is, amikor a Jézus születésére való emlékezés napjává tették a téli napforduló napját. A tojás általános tisztelete Jézus születésénél jóval távolibb múltba nyúlik vissza. Az életet hordozó csíra már régóta a világmindenség jelképe a Föld számos népének hitvilágában, jó néhány teremtésmítosz pedig egyenesen a világnak a tojásból való megszületését beszéli el. A tojásfestésen kívül szokás még a termékenységvarázsláshoz kötődő a tojásütés, a tojásdobálás, a dombról való tojásgurítás szokása. Nem csupán festett, hanem karcolt, vakart, patkolt, kotort, márványozott, viasszal írott is lehet a tojás. Az általában absztrakt geometriai minták mögött a több évezredes hitvilág szimbolikája bújik meg. A legelterjedtebb a piros tojás, amelynek a színe a vért (Jézus kiöntött vérét), és a tüzet, a szerelmet és a tavaszt, a szabadságot és a feltámadást egyaránt jelképezi. Hagyományos ételek: N agy csütörtökön: paraj, egyéb zöld színű étel Nagypénteken: tojás és hal Nagyszombaton: estig tart a böjt, nem szabad húst enni, napközben kalács, este sonka, tojás, friss zöldségekkel Húsvétvasárnap: sült bárány Húsvéthétfőn: a locsolkodóknak sonka, piros tojás, aprósütemények és mértékkel kínált ital. Háp! Háp! Háp! Jönnek a Kacsák! Hej, de szomjas, hej, de éhes ez a társaság! Bú! Bú! Bú! Boci szomorú! De hogy feszít tyúkjai közt a k íkurikú! Rör! Rőf! Röf! Orra sárba döf: sonka-lábán Kucu néni fürödni döcög. Cá! Cá! Gá! Szalad világgá Liba mama, ha a Szamár rábdg, hogy "f~á!" Rút! Rút! Rút! Fö! is, le is út: mérges Pulyka, te szereted csak a háborút! Bú! Röf! Háp! Sípok, trombiták: víg zenével így köszönt e díszes társaság. 10 kicsi különbség van a két kép között. Pótold és színezd ki őket! A hagyományos bűvös négyzet. Töltse ki a négyzetet a jobb alsó sarokban jelölt egész számokkal az ábrát úgy, hogy a sorokban levő számok összege és az oszlopokban levő számok összege annyi legyen, amennyi a feltüntetett a sorok illetve oszlopok végén. Minden szám pontosan egyszer szerepelhet

13 2008. február-márciusi KISBÉRI IJSAG 13 A januári hatalmas viharokban sok épület károsodott kisebb-nagyobb mértékben. Ezt a szép fát is a nagy szél döntötte ki a parkban. MEGHÍVÓ FILMVETÍTÉSRE! A FILMET MEGTEKINTHETIK MÁRCIUS 21. (PÉNTEK) 19 ÓRAKOR KISBÉREN, A WASS ALBERT MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN. Koltay Gábor filmje Wass Albert, a XX. századi erdélyi magyar irodalom kimagasló személyiségének életútját mutatja be, amely jellegzetesen trianoni sors. Az alkotás, műfaját tekintve, átmenet a dokumentum- és a játékfilm között. A rendező az író műveiből, gondolataiból építkezik, végigköveti írói-közéleti pályafutásának legfontosabb állomásait, nem megkerülve a személyével kapcsolatban felmerülő szenvedélyes kérdéseket sem. A film főszereplője Erdélybe utazik, felkeresi az író életében, műveiben fontos szerepet játszó helyszíneket, érdeklődik, tűnődik, gondolkodik, egymás mellé rakja a szellemi mozaikkockákat, s így próbálja megfogalmazni saját maga, következésképp a néző számára, hogy voltaképpen ki is Wass Albert. Kutakodása közben történészekhez, irodalmárokhoz, különféle foglalkozású emberekhez is eljut, akik egy-egy gondolati útbaigazítással segítenek neki. JEGYEK EGYSÉGES ÁRON 400.-Ft megvásárolhatók elővételben és a helyszínen. Kerékpártúrák 2008-ban 1. Időpont: Május 24. (szombat) indulás: 8.30 óra Sportcsarnok útvonal: Kisbér - Császári tó - Kisbér távolság: 30 km 2. Május-Június 31-l.(szombat-vasárnap) 7.00 óra Sportcsarnok Guta csónaktúra 3. Július 9. (szerda) 8.30 óra Sportcsarnok Mór - Pusztavám Vértes-hegy - Csákberény - Bodajk 45 km 4. Július (szerda-szombat) 8.30 óra Sportcsarnok Kisbér-Csákvár-Velencei-tó 120 km 1. Első túránk a Császári tóhoz vezet, szalonnasütéssel egybekötve. 2. Egy kisebb létszámmal Gútán kenuzunk. 3. Kisbér Napok keretein belül megrendezésre kerülő túra vonattal Mórig, két keréken Pusztavám Vértes hegyen keresztül Csákberény, majd Csókakői pincesor borkóstolóval bográcsozással. 4. Velencei tó túra indulás Kisbérről Császár Bokod Oroszlány Csákvár Velence útvonalon. Várható költség Ft/fő. Szeretettel várunk minden túrázni szeretőt. Kovács Viktor és Vaderna Tamás Kisbéri Túra Kerékpáros Kör Tel.: 06-34/ Mobil: A didergő király Zenés, díszletes, jelmezes mesejáték, percben. Hiába jön a panasznapon ember, asszony, a Király nem foglalkozik velük. Csak a saját gondjával van elfoglalva. Tehet akármit az Udvaribolond, az Udvarmester a fűtő vagy a gyerekek, a Király csak fázik és fázik. Úgy tűnik, már a szíve is fagyos! Udvara, erdeje, országa bánja nagy didergését! Az egyetlen, ami felmelegítheti a testét-lelkét és a szívét: a Szeretet... Szeretettel várunk minden érdeklődőt előadásunkra, a Wass Albert Művelődési Központba március 6. ( csütörtök) 13 órakor Jegyek: 500.-Ft FELHÍVÁS A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság ismételten felhívja a lakosság figyelmét, hogy tegyenek meg mindent otthonaik biztonsága érdekében. Kertes ház esetében a kaput is zárják be, még akkor is, ha a család otthon tartózkodik, illetve a bejárati ajtókulcsot ne hagyják közvetlenül az ajtó mellett. Fontos továbbá, hogy tolvajok újabb és újabb trükkökkel próbálkoznak. Gyakori eset, hogy a tolvajok árusoknak adják ki magukat és így jutnak be a lakásokba, ahol a tulajdonos figyelmét elterelve elviszik a könnyen mozdítható értékeket, ezért a Komárom- Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság arra kéri az állampolgárokat, hogy idegent ne engedjenek be otthonaikba.

14 14 KISBÉRI ÚJSÁG január-február A Malomsoki ingatlaniroda Kisbér, Rákóczi F. u. 30. P R Ó Tel: 06/ / Uj OPEL Corsa D Már Ft -tói! Új Opel Corsa D akár Ft kedvezménnyel! Uj OPEL Astra Classic II Már Ft -tól Uj Opel Astra Classic II Ft kedvezménnyel Akár Ft/hó* törlesztéstől! vagy 0% önerővel!!! ÚJ OPEL Meriva már Ft-tól! OPEL KOMÁROM Géringer Szerviz Kft. H 2900 Komárom, Báthor u. 1. Tel.: 34/ , 70/ Beszerzési megbízás alapján Üzemanyag fogyasztás: Astra Classic II 4,6-6,6 l/100km Astra H 4,8-9,4 l/100km C02 kibocsátás: Astra Classic II g/km Astra H g/km *THM: 8.1% CHF: 148,42 Ft 30% önerő és 120 hó futamidő esetén A Nakor Kft. Komárom és Tata után Kisbér, Nagyigmánd, Bábolna és környékein megkezdi konténeres hulladékszállítását - Építési törmelék - Kommunális és lomhulladék - Ipari hulladékok - 4m 3 és 6m 3 konténerek Közületeknek és magánszemélyeknek A LEGJOBB ÁRON! NAKOR KFT. Tel.: 06/ /

15 2008. január-februári KISBÉRI IIJSAG Hamarosan lejár az üdülési csekkje? Nyári üdülését már most megrendelheti. Húsvéti programok itthon és külföldön Megjelentek az új külföldi katalógusok. First minute kedvezmények! Üdülési csekk tájékoztató, igénylő lap átvehető irodánkban. Kisbér Tourist Utazási Iroda Komáromi u.l. Telefon: RETRÓ ÉVE Szép kerek szám. Ennyi éve töltöm a szikvizet kedves vásárlóimnak. Az idei évet a szikvíz évének szentelem, ehhez kötődnek fejlesztéseim is. Folyamatosan öltöztetjük át a szikvizes műanyag palackjainkat színes higiénikus tetszetős csomagolásba. Ez év tavaszától ismét töltjük a régi 1 literes hagyományos szikvizas üvegeket, a borosgazdák örömére. Hiszen a jó fröccs csak üveges szikvízzel készíthető. A nyár végén egy közös gulyáspartira látjuk vendégül hűséges vásárlóinkat. Sok sikert és jó egészséget kívánok minden kedves fogyasztónknak a 2008-as szezonra. Tisztelettel: Békási Imre Szikvízkészítő Kisbér Születtek Papp Szabolcs és Venczel Hajnalka lánya Venczel Szabina Krisztina Elhunytak: Brázik József sz Makó László sz Jámbor József sz Nagy László sz Téglás Jenő sz Baranyai Rudolf sz reggel 8 és délután 14 Kisbéren a 8l-es főút leálló sávjában, a SPAR parkolójával szemben Veterán és Nosztalgia börzét szervezek. Minden érdeklődőt szeretettel várok. Békási Imre Kisbér 34/ MárkaFÜGGETLEN műszaki vizsga mindennap APRÓHIRDETÉS Raktárhelyiség kiadó A Városigazgatóság kezelésében lévő 300 m 2 alapterületű fedett, villamos árammal ellátott raktárhelyiség kedvező áron kiadó. Érdeklődni lehet: Városigazgatóság, Kisbér, Perczel Mór u. 40. Telefon: 06-34/ vagy 06-20/ SZENTE OPTIKA Kisbér Széchenyi u. 2. Tel.: 34/ Optika üzletünkbe szakszerű kiszolgálással segítjük a szemüveglencse kiválasztását: - H0YA, ZEISS, ESSILOR stb. katalógusokból. - Kereteink klasszikustól modernig széles választékban. - Szemészeti szakvizsgálat: dr. TÖRÖK KATALIN magánrendelése: - látás vizsgálat - kontaktlencse illesztés, - szemfenék, szemnyomás vizsgálat stb. Egészségbiztosítási kártya elfogadóhely Hagyományos és digitális képkidolgozás

16 16 KISBÉRI ÚJSÁG február-március Óvodás farsangi pillanatkép Petőfi Sándor szavalóverseny

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Lengyeltóti Város Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2. Szám: 261/2015. Előterjesztés a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Napirend: A Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. március 23-ai munkaterv szerinti üléséről Az ülés

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 18-án megtartott. nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 18-án megtartott. nyílt üléséről Határozat:178-179 Rendelet: - Jegyzőkönyv Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. augusztus 18-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben