TURAI HIRLAP. Ötszázmilliós pályázat az iskola bõvítésére tizenhat tanteremmel és tornacsarnokkal Újabb lehetõség a turai termálkincs kiaknázására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURAI HIRLAP. Ötszázmilliós pályázat az iskola bõvítésére tizenhat tanteremmel és tornacsarnokkal Újabb lehetõség a turai termálkincs kiaknázására"

Átírás

1 ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP JÚNIUS Ötszázmilliós pályázat az iskola bõvítésére tizenhat tanteremmel és tornacsarnokkal Újabb lehetõség a turai termálkincs kiaknázására Május 15. Három komoly téma, három órányi eszmecsere s remélhetõleg mindhárom testületi döntés mielõbb meghozza gyümölcsét, ezzel évtizedekre meghatározva és megalapozva városunk jövõjét. Röviden így foglalható össze a május 15-i képviselõ-testületi ülés krónikája. A három napirendi pont a termálvíz-hasznosítással, az iskolabõvítéssel és az útépítési elképzelésekkel volt kapcsolatos. Elõször hõerõmû, késõbb strand A háromszázmillióra értékelt termálkút. Méregdrága vas Az önkormányzat a Tura alatt található termálvízkincs kiaknázására konzorciumi együttmûködési megállapodás megkötésérõl döntött a fõvárosi székhelyû POWERGEO Kft-vel. Szendrei Ferenc polgármester elõterjesztésében leszögezte: a korábbi években tett intézkedé- Zagyva Banda, Énekmondók: DÍJESÕ A zenekar június 24- én Galgamácsán Dudás Juli Díjat vehet át, az Énekmondók pedig negyedszer érdemelték ki az Aranypáva Díjat. ( c i k k ü n k a 1 6. o l d a l o n ) seket és az Architekton Rt. csõdjével kialakult helyzetet tanulmányozva világossá vált: a város és a gödöllõi székhelyû cég részvételével létrehozott Tura-Therm Kft. olyan helyzet- be került, ami Tura továbblépési lehetõségeit is béklyóba kötötte. Mint ismeretes, a város kétmillió Ft értékben (húsz százalékos tulajdonosi arány fejében) apportként bevitte a cégbe a termálkút vízhasznosítási jogát, amelyet a felszámolási eljárás során több mint háromszázmillió Ft-ra értékeltek fel. A polgármester jelezte: a város jogi lépéseket kezdeményezett a kút jogi és gazdasági szempontból egyaránt vitatható körülmények között elveszített tulajdonjogának visszaszerzésére, de a bírósági procedúra évekig eltarthat, az EU-s pályázati lehetõségeket pedig ezalatt is ki kellene használniuk ezért más, hamarabb eredményt hozó megoldást kellett keresni. (folytatás a 2. oldalon) Gyermektáborok támogatása: Idén hatszázezer forintot osztottak szét A KOS Bizottság javaslatára, valamint az egyik - nevének elhallgatását kérõ - képviselõ által felajánlott éves tiszteletdíjnak köszönhetõen idén hatszázezer forint önkormányzati támogatás jut a turai szervezésû gyermek- és ifjúsági táboroknak. Az összeg, deatáborokszámaisminden eddiginél több. (részletek a 4. oldalon) Képünkön a Galga Expedíció tervezett helyszíne, a Bercel melletti Ordaspuszta látható

2 Ötszázmilliós pályázat az iskola bõvítésére tizenhat tanteremmel és tornacsarnokkal Újabb lehetõség a turai termálkincs kiaknázására (folytatás az 1. oldalról) Erre jelenthet megoldást a geotermikus energia hasznosítását célzó konzorciumi megállapodás. Az önkormányzat és a POWERGEO Kft. szövetsége alapjában különbözik a Tura- Therm Kft-tõl, ugyanis csak a projekt egy geotermikus erõmû megvalósítására vonatkozik, az üzemeltetésre új gazdasági társaságot kell létrehozni. Szendrei Ferenc elmondta: délamerikai és nyugat-európai példák nyomán egy olyan, két-három évtizeden át gondozásmentes erõmû megépítésében gondolkodnak, amely elektromos energia termelésével és/vagy távhõszolgáltatással aknázza ki a termálvízben rejlõ energiát. A jelenlegi termálkúttól kb. százharminc méterre, a város tulajdonában lévõ hat hektáros területen új kutat kell fúrni. A legkorszerûbb, bélelt csöveket alkalmazó technológia kb. háromszázmillió Ft-ot igényel, az erõmû becsült összege másfélmilliárd forint; a beruházás várható megtérülési ideje öt év. A projekt teljes összegét a partnercég biztosítaná, az energiatermelésbõl származó haszonból viszont az önkormányzat is profitálna. Az erõmûbõl kikerülõ víz még mindig elég hõenergiát tartalmaz lakó- és gazdasági épületek fûtéséhez; ezután visszajuttatják a mélybe, hogy újra felmelegedjen (tehát nem kerül a Galgába). A pol- MÛSZAKI VIZSGA HELYBEN személy-teher-autóbusz hétfõtõl péntekig Tel.: gármester elmondta: Veresegyházon az összes önkormányzati intézményt termálvízzel fûtik; az elmúlt fûtési szezonban mindez összesen hárommillió forintba került. A képviselõk bár kissé csalódottak voltak amiatt, hogy a befektetõi érdeklõdés elsõsorban a hamarabb megtérülõ energia-hasznosítást, nem pedig a turaiak által leginkább várt termálfürdõ megvalósítását helyezi elõtérbe érdeklõdéssel hallgatták az elképzeléseket. Hozzászólásaikból kiderült: a lehetõséget ki kell használni, de Turnak ezúttal úgy kell szerepet vállalnia a projektben, hogy annak esetleges meghiúsulása esetén se érje kár a várost. Kuti József elnök az Ügyrendi Bizottság egyetértését tolmácsolta, emellett néhány kérdéses pont tisztázását is fontosnak tartotta a megállapodás megkötése elõtt, úgymint: a tervezett kút tulajdonjoga, a termálvíz hasznosítási joga. A bizottság azt is fontosnak tartja tisztázni: mi történik, ha a projekt nem valósul meg. Tóth M. Imre és dr. Baka Gyula az energiatermelés mellett a termálfürdõ megvalósításának lehetõségét is javasolta beépíteni a megállapodásba, ha a projekt ezen irányba történõ bõvítése technikailag megoldható. Kálna Tibor a hosszú távú tervekre utalva megjegyezte: lehet, hogy a termálpojekt beindításakor nem fog azonnal Turára tódulni a világ, de szinte bizonyos, hogy a strand megvalósításához a geotermikus erõmû beüzemelésén át vezet az út. Az erõmû környezetkímélõ mûködésével kapcsolatos kérdések (zajos-e, milyen hatásai lehetnek a környéken élõ emberekre és a természeti környezetre stb.) tisztázására Jenei Csabáné felajánlotta, hogy megkeresi a Levegõ Munkacsoportot, Marosvölgyi János viszont elsõdlegesen más forrásból javasolta a szakvélemény beszerzését, mert szerinte félõ, hogy az említett civil szervezet belépése (pl. az M0-s körgyûrû északnyugati részéhez hasonlóan) lelassítja a turai projekt megvalósítását. Szendrei Ferenc javasolta: nézzenek meg néhány, hasonló elven mûködõ osztrák hõerõmûvet. Sára Tamás a vállalkozások és a lakosság számára további lehetõségként említett távhõszolgáltatással kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a csõfektetések miatt várhatóan fel kell törni majd azokat az utakat, amelyeket a következõ években terveznek leaszfaltozni. ( A szerk. megjegyzése: lehet, hogy ezért és az elektromos áram olcsóbb szállíthatósága miatt városunkban reneszánszát éli majd a villanyradiátoros fûtés?) Aszód, Falujárók útja 44. Félmilliárdos pályázat iskolabõvítésre többet ki kell hozni a ROP-ból, mertaparkútiés aziskolaúti épületek üzemeltetése jelentõs többletkiadással jár, a Tabán úti épületet pedig 2011-ben át kell adni a Turai Római Katolikus Egyházközségnek. Célszerû és gazdaságos az általános iskolát egy épületben mûködtetni, a lehetõ legjobb körülményeket megteremtve az oktató-nevelõ munka támogatására. A polgármester elmondta: a tíz százalékos önrészt igénylõ pályázatot július 17-ig szeretnék benyújtani. A Közép-Magyaror- A Regionális Operatív Program (ROP) keretében ötszázmillió forintra nyújt be pályázatot a turai önkormányzat, amibõl tizenhat tanteremmel és egy sportcsarnokkal kívánja bõvíteni a Hevesy György Általános Iskola központi épületét, emellett növelnék az ebédlõ kapacitását. (A tizenhat tanterem mellé 700 adagos, a két óvodát is ellátó konyha, valamint nagyobb rendezvények megtartására alkalmas aula megvalósítását is megjelölhették volna, ám a képviselõk egyetértettek abban, hogy a sportcsarnok elsõbbséget élvez az iskolabõvítési lehetõségek sorában.) Az Ügyrendi Bizottság nevében Kuti József elnök kiemelte: minél JÚNIUS TURAI HÍRLAP

3 Útépítés négy utcában lakossági kezdeményezésre A város földútjainak szilárd burkolattal illetve útalappal történõ ellátása érdekében tavaly lakossági kezdeményezésre több utca összes ingatlantulajdonosa együttmûködést vállalt az önkormányzattal. A Temetõ utca, a Temetõ köz, a Csendes utca és a Mártírok útja eseté- szági Régióban elsõ körben összesen kétmilliárd Ft, míg a szeptember 17-én záruló második fordulóban további hárommilliárd Ft szétosztásáról döntenek. (Ugyanakkor õsszel vélhetõen több, az elsõ fordulóban nem támogatott önkormányzat ismét benyújtja pályázatát, ami rontja az esélyeket Turának ezért célszerû már az elsõ körben ringbe szállnia). A testületi ülésen elhangzott: kistérségenként egy pályázat indulhat a ROP összegeiért. Gyenes László a kistérségben hallott más önkormányzatok pályázati szándékáról, mire Szendrei Ferenc hangsúlyozta: Kovács László, az Aszódi Kistérség Önkormányzatai Többcélú Társulásának elnöke úgy nyilatkozott, hogy a Társulás a turai pályázatot támogatja. Ugyanakkor mindez még nem jelenti azt, hogy a maximálisan elnyerhetõ kétmilliárd Ft negyedére számító iskolabõvítési projekt máris biztos befutó lenne. A tervezõ, a pályázatíró ill. az elõbonyolító cég (utóbbira azért van szükség, mert nincs közbeszerzési eljárás) tevékenysége elõzetesen tizenkétmilliós kiadást jelent az önkormányzatnak. Ha a pályázat ezúttal is sikertelen lesz, ennyi fog hiányozni az amúgy is szûkös büdzsébõl lesz viszont egy terv, ami további pályázatoknál is felhasználható. A polgármester szerint ezúttal erõs csapat állt össze ahhoz, hogy sikert érjenek el. Útépítés kétharmados részvétellel ben a képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert ezen utcák lakóinak megkeresésére. Mivel a lakossági kezdeményezés benyújtása óta a 60 ezer Ft önkéntes útépítési hozzájárulást vállaló polgárok közül (halálozás, betegség vagy váratlanul fellépett anyagi gondok miatt) többen már nem tudják vállalni a kötelezettséget, a grémium kétharmadra mérsékelte az útprogram indításához szükséges minimális támogatói arányt. Az önkormányzat ütemezi az idén elvégezhetõ útépítési munkákat, a kivitelezési költség rá háruló arányát pedig hitelbõl fedezi. Az információk szerint a nem fizetõk között olyanok is lesznek, akik a többiek úgyis fizetnek és így meglesz a kétharmad -alapon nem vállalják fel a közteherviselés e formáját; Gyenes László felvetette, hogy a többséget vélhetõen irritálni fogja az utat anyagi hozzájárulás nélkül használók látványa. Dolányi Róbertné jegyzõ elmondta: ilyen esetekben helyi önkormányzati rendelet alapján a szilárd burkolatú út elkészülte után az útépítési hozzájárulás összegének megfizetésére kötelezik a korábban nem fizetõket. Május 30. A város tizenegymillió Ft célhitelt vesz fel húsz év futamidõre az OTP Bank Nyrt-tõl a Temetõ utca, a Temetõ köz, a Mártírok útja és a Csendes utca lakossági kezdeményezésre megvalósuló szilárd burkolatú út önkormányzati önrészének biztosítására. Szendrei Ferenc polgármester tájékoztatója szerint a testületi ülés napjáig az elsõ három említett utcában élõk több mint kétharmada befizette az önkéntes útépítési hozzájárulás összegét (lapzártánk után ez a negyedik utca esetében is megtörtént a szerk. ). Ugyancsak elfogadták az érintett utcákkal kötendõ jogát elnyerõ Bácskai Elemér négy ajánlattevõ cég közül adta a legkedvezõbb ajánlatot; az összesen 1,1 kilométer hosszú szilárd útburkolat négyzetméterenként 1950,- Ft + ÁFÁ-ért készül. Az érintett, ám 60 ezer Ft-ot egy összegben kifizetni képtelen lakók számára a Turai Takarékszövetkezet öt év futamidõre, havi 1406 Ft törlesztõrészlettel rendkívüli hitellehetõséget biztosít. (Akik semmilyen formában nem kívánják támogatni az utcájukban folyó útberuházást, azokat az önkormányzat helyi rendelet alapján kötelezi a hozzájárulás összegének befizetésére.) A grémium ezután elfogadta az I. és II. számú Napköziotthonos Óvoda, valamint a Hevesy György Általános Iskola minõségirányítási programját, amelyet az intézményvezetõk készítettek el. A közoktatási törvény elõírásai szerint összeállított okiratok az intézményi feladatok hatékony, törvényes és együttmûködési megállapodás tervezetét. A polgármester a nagyobb esõk után a Csendes utca és a Szövetség utca sarkán hullámzó sártengerre utalva felhívta a figyelmet a csapadékvíz-elvezetés megoldásának szükségességére. Marosvölgyi János három darab ötszáz milliméter átmérõjû, egyenként öt méter hosszú beton átereszt ajánlott fel. Az útépítési munkálatok lapunk nyomdába adása után kezdõdtek meg. A kivitelezés szakszerû végrehajtásának folyamatos javítását és fejlesztését segítik. Zárt borítékos ajánlattétel útján, 700 ezer Ft-os kikiáltási áron pályáztatja meg a város az augusztus 12-i turai búcsú-vásár rendezésének jogát. A kézmûvesek részére a helyet ingyenesen biztosítják. Ugyanakkor szorgalmazzák a búcsú-vásárt tavaly megrendezõ (és az akkori kedvezõtlen idõjárás miatt jelentõs bevétel-kiesésre hivatkozó) vállalkozó által be nem fizetett 200 ezer Ft mielõbbi rendezését. (Az aznapi idõjárás sem a korábbi, sem az új képviselõ-testület szerint nem tartozott a vis maior -kategóriába, amire a vállalkozó azóta több alkalommal beadott kérelmében hivatkozott, s kérte a rendezési díj fennmaradó részének elengedését.) Hétésféltonna felett kamionstop Tóth Gábor országgyûlési képviselõ, Bag polgármestere felhívására Tura is csatlakozott ahhoz az önkormányzati kezdeményezéshez, amely alapján a lakosság nyugalmát és biztonságát veszélyeztetõ, a közutak mûszaki állapotát romboló átmenõ kamionforgalom kitiltására a 7,5 tonna összsúly feletti gépjármûvek városunk területére is csak célforgalom esetén hajthatnak be. Kuti József az Ügyrendi Bizottság támogató döntésének közreadása után megjegyezte: az érintett négy település tíz civil szervezete ez ügyben eddig két alkalommal fordult nyílt levéllel az illetékesekhez. Pálinkás Ildikó a korlátozás bevezetése után átfogó rendõri ellenõrzést javasolt annak érdekében, hogy a majdan kihelyezendõ táblák létét bevigyék a kamionos-köztudatba. Korsós Attila havonta egyszer a Turán áthajtó nehézgépjármûvek Vásártérre terelését, mérlegelését és a mérés eredményétõl függõen visszafordítását szorgalmazta. A képviselõk elfogadták az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést, majd hozzájárultak a Turai Hírlap kiadására vonatkozó szerzõdés módosításához. Az önkormányzat részére kiállított számlákon költség-elszámolási okból ezentúl a BH Média Bt. neve szerepel, a lapunkat érintõ személyi és pénzügyi feltételek változatlanok. (folytatás a 4. oldalon) TURAI HÍRLAP JÚNIUS 3

4 Ötszázmilliós pályázat az iskola bõvítésére... (folytatás a 3. oldalról) A képviselõ-testület a KOS Bizottság javaslatára több mint 190 turai kisdiák nyári táborozását 300 ezer Ft önkormányzati támogatással, az egyik képviselõ pedig 300 ezer Ft-nyi tiszteletdíjának felajánlásával segíti. Kálna Tibor bizottsági elnökatáborozókszámaésatáborok idõtartama alapján javaslatot tett a fenti összegek szétosztására. Eszerint a cserkészek és a Galga Expedíció ezer, a Karitász tábora 110 ezer, az ifjúsági hittantábor és a balatoni nemzetközi sakktábor turai résztvevõi ezer, a dombrádi túlélõtábor 18 ezer, a zeneitábor13ezer,aturaitekergõk jászberényi tábora 29 ezer, a Bartók Béla Mûvelõdési Ház kézmûvestábora 18 ezer, népzenei tábora pedig 12 ezer Ft támogatásban részesül. (A Cigány Kisebbségi Önkormányzat balatoni táborát áprilisi döntése alapján 30 ezer Ft-tal támogatja a testület.) Kálna Tibor emlékeztetett rá, hogy a város egyre nehezebb anyagi helyzete ellenére idén nagyságrendekkel többet tudnak fordíta- Társaságunk tudomására jutott, hogy Tura településen az elmúlt idõszakban több elõfizetõnket érintõen ismeretlen tettesek jogellenesen, a T-Kábel Magyarország Kft. felhatalmazására hivatkozva megtévesztették és becsapták elõfizetõinket. ni a táborozó turai fiatalok támogatására. Ezután javaslatot tett a turai Wado-Ryu Karate Klub 100 ezer Ft értékû támogatására, amelyet a sportolók a Hevesy iskola tornatermének bérleti díjára fordítanak. A grémium hozzájárult a Galgamenti Szövetkezet elnökének azon kérelméhez, amely egy, a Haraszti-majorban lévõ m-es,1979ótaútkéntnyilvántartott valójában mezõgazdasági terület földhivatali besorolásának rendezésére vonatkozott. Végezetül engedélyezték, hogy egy akupunktúrás gyógykezelést végzõ természetgyógyász heti két alkalommal, havi 22 ezer Ft bérleti díj fejében a nõgyógyászati, illetve a szemészeti magánrendelésnek is helyet adó rendelõben fogadhassa a betegeket. Az évek óta fizetett tagdíj dacára nem igazán látta hasznát a tagságnak, ezért Tura kilép a Gödöllõ és Környéke Regionális Turisztikai Egyesületbõl ill. a Magyar Geotermikus Egyesületbõl, megtakarítva ezzel 386 ezer, illetve60ezerft-ot. H.Sz. Az elkövetõk elõfizetõinknél ajánlatot tettek arra, hogy bizonyos összegû készpénz általában ,-Ft közötti öszszeg helyszínen történõ fizetése ellenében magasabb havidíjú programcsomag (vagy mozicsatorna) vételét biztosítják, mint amire az elõfizetõi szerzõdésük kiterjedt. A jogosulatlan vételt a társaságunk tulajdonát képezõ berendezések megrongálásával oldották meg. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, hogy a T-Kábel Magyarország Kft. sem most, sem a jövõben nem adott és nem ad megbízást senkinek arra, hogy az elõfizetõi szerzõdéstõl eltérõ, abban nem szereplõ mûsorok vételét tegyék lehetõvé, és ennek érdekében készpénzt vegyenek át ügyfeleinktõl. A vezetékes mûsorelosztásra (kábeltévé szolgáltatásra) vonatkozó jogszabályi elõírások értelmében kizárólag az Általános Szerzõdési Feltételeinkben feltüntetett mûsorok szolgáltatása lehetsé- Távirati stílusban Miután a Turai Polgármesteri Hivatal közremûködésével minden engedélyt sikerült beszerezni a CBA áruház építkezésének megkezdéséhez, az Útfelügyelet lekanyarodó - és felhajtósáv építését írta elõ a Galgahévízi út Kenderfölddel határos szakaszán. Mint a legutóbbi képviselõ-testületi ülésen elhangzott: a kezdetben százhúsz méter hosszúságban kiszélesítendõ útszakasz mérete az egyeztetéseknek köszönhetõen kb. húsz méterre zsugorodott, de még így is több mint tízmilliós többletkiadást jelentene ráadásul a szakhatóság által hiányolt sávok kialakítása nehezen kivitelezhetõ a terepkörülmények árkok, mélyedések stb. miatt. (A tárgyalások lapzártánk után is folytatódtak; úgy tûnik, hogy a CBA mérnökei által frissen benyújtott tervek megoldást jelentenek a problémára.) * Ugyancsak egyetlen engedély hiányzik a turai szélerõmû kivitelezését és mûködtetését felvállaló BékésWind Kft. tarsolyából. Molnár László ügyvezetõ A T-Kábel Magyarország Kft. közleménye a turai kábeltelevíziós szolgáltatással kapcsolatban kialakult helyzetrõl ges, és csak az abban rögzített díjakról küldünk hivatalos számlát Ügyfeleinknek! Bûncselekmény alapos gyanúja miatt a felderítés és az elkövetõk felelõsségre vonása céljából Társaságunk büntetõeljárást kezdeményez ismeretlen tettesek ellen az illetékes Rendõrkapitányságon. Ezúton is kérjük, hogy akitõl pénzt csaltak ki az elkövetõk, jelentkezzen a helyi Polgárõrség 06/20/ telefonján, a károsultak fellépése ugyanis elõsegíti a nyomozó hatóság munkáját, és lehetõvé teszi az elkövetõk szigorúbb megbüntetését. igazgató lapunk kérdésére elmondta: már csak az Energiafelügyelet azon engedélye nem érkezett meg hozzájuk, amely elsõsorban a majdani szélerõmûpark által termelt energia hálózatba juttatásának körülményeit szabályozza. A korábban közzétett és végül a Békés- Wind önhibáján kívül meg nem valósult határidõk után az ügyvezetõ annyit mondott: a pénzügyi feltételek továbbra is adottak, így a hiányzó engedély megérkezését követõen néhány hónapon belül mind a nyolc szélturbinát szeretnék üzembe helyezni. A visszaélések teljes körû felderítése és a megkötött szerzõdések szerinti programcsomagok be/visszaállítása céljából munkatársaink június 4. és 8-a között teljes körû helyszíni ellenõrzést és programbeállítást fognak végezni Turán, hogy minden elõfizetõnk az elõfizetési szerzõdésben rögzített programokat vegye igénybe. A helyszínen mindenkinek lehetõséget biztosítunk, hogy írásos nyilatkozatával magasabb havidíjú programcsomagot igényelve módosítsa az elõfizetõi szerzõdését JÚNIUS TURAI HÍRLAP

5 sertéscomb sertéskaraj sertéslapocka 790,- Ft/kg 10 ÉVES A ZÁGONI CBA ÁRUHÁZ HÚSVÁSÁR június 23-ig! 799,- Ft/kg 780,- Ft/kg sertésoldalas 750,- Ft/kg sertésdagadó sertéstarja 750,- Ft/kg 760,- Ft/kg Löwenbrau 0,5L dobozos sör 135 Ft Vénusz étolaj 1l 239 Ft St. Martin sör 0,5l 69 Ft+ü Vénusz étolaj 2l 479 Ft Lindenhoff sör 0,5l 59 Ft+ü Vénusz étolaj 5l 1099 Ft Telefonkártya feltöltési lehetõség! Minden Vásárlónknak CBA pontgyûjtõ kártyát ajándékozunk! Zágoni CBA Taxi Tel.: 28/ Vásárlóink ingyenes háztól-házig szállítása Ft feletti vásárlás esetén (Tura város területén) Telefonhívásaikat hétköznapokon 8-tól 17 óráig, szombaton és vasárnap 7-tõl 12 óráig várjuk. Áruházunk nyitvatartása: hétfõtõl péntekig , szombaton , vasárnap ZÁGONI CBA 10 ÉVE A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN! TURAI HÍRLAP JÚNIUS 5

6 Kistérségi hírek A Többcélú Társulási Tanács május 8-i ülésérõl A Tanács ülésén ismét napirendre került az Aszódi kistérség településeinek felszíni vízelvezetése, melynek során Kovács László elnök ismertette a projekt elõkészítésének aktuális helyzetét, majd a települések megerõsítették együttmûködési szándékukat, miután a társult önkormányzatok képviselõ-testületei határoztak a közös projekthez való csatlakozásról. Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa döntött a jövõben elvégzendõ feladatok ütemezésérõl. A Tanács korábbi határozata alapján a évben a mûszaki terveztetést, az engedélyezési tervek elkészíttetését kell megkezdeni és lebonyolítani. Cél, hogy év végére vízjogi engedélyes tervekkel rendelkezzen minden település. A teljes tervezési munka becsült költsége 283 millió Ft. A települési képviselõ-testületek elfogadott határozatuknak megfelelõen ezt az összeget, illetve ennek tervezett 10 %-os önrészét 2007-es költségvetésükben hitelfelvételként tervezik. A tervezési munkák ütemezése: geodézia felmérés (érintett külterületi részek, belterület utcánként) elvi vízjogi létesítési engedélyes terv vízjogi létesítési engedélyezési terv A Társulás célja, hogy a tervezés és az engedélyezés olyan stádiumba kerüljön ez évben, amely lehetõvé teszi a megvalósításra vonatkozó pályázat benyújtását. Fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzatok közös teherviselése miatt a leginkább költségkímélõ módon kell elõkészíteni a pályázatot. Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa elfogadta a közmunkaprogramról szóló beszámolót. A Társulás a Tanács 27/2007. (IV. 13.) sz. határozata alapján pályázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ együttmûködésével megvalósuló A hátrányos helyzetû, tartós munkanélküli lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetû települések és kistérségek felzárkóztatását szolgáló a regionális munkaügyi központokkal együttmûködésben megvalósuló foglalkoztatási programokkal elnevezésû közmunkaprogramban való részvételre. A pályázat meghívásos: azon kistérségek számára nyitott, ahol a munkaerõ-piaci és munkanélküliségi mutatók a régiós átlaghoz képest kedvezõtlenebbek. A fenti mutatók alapján az Aszódi kistérség a régióban a második harmadban található. A program célja a hátrányos helyzetû, a regionális munkaügyi központnál nyilvántartott tartósan munkanélküli állást keresõk számára átmeneti munkalehetõség megteremtése a közmunkaprogram segítségével. A benyújtott pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanácsa 40 millió Ft összegben elfogadta. A projekt a kistérség összes települése együttmûködésében valósul meg, erõsítve ezzel a térségi összetartozást, a belsõ kohéziót. A projekt koordinálását az Aszódi Kistérségi Iroda végzi. A program eredményeként 52 közmunkás hét hónapig tartó foglalkoztatására nyílik lehetõség. A programban résztvevõk létszáma településenként: Aszód Bag Domony Galgahévíz Hévízgyörk Iklad Kartal Tura Verseg 8fõ 8fõ 5fõ 4 fõ 4 fõ 4fõ 8fõ 8fõ 3fõ A résztvevõk közül 12 fõ parkgondozói OKJ-s képzésben vesz részt. A program keretében a kistérség valamennyi önkormányzata lehetõséget kap és biztosít, hogy a település-fenntartó munkában a regisztrált munkanélkülieket és az aktív korú nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülõket foglalkoztassák. A közmunkát végzõk a kistérség településein a zöldterületek gondozását, a belvízelvezetõ csatornák karbantartását végzik, részt vállalnak az illegális szemét-lerakóhelyek megszüntetésében, valamint a temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük rendbetételében. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a többcélú társulásoktól egységes kistérségi tervezési-programozási metodika kialakítását kéri, összhangban az országos, illetve a regionális programozási folyamatokkal. A Tanács elfogadta a feladatok ütemezésére vonatkozó javaslatot: Az Aszódi kistérség területfejlesztési koncepciója és programja alapján: a kistérség jövõképének meghatározása a probléma- és célfa felvázolása, valamint a fejlesztési stratégia rendszerének összefoglalása A stratégiához csatoljuk az elfogadott kistérségi fejlesztési mátrixot, a Tanács, illetve a képviselõ-testületek által elfogadott prioritási sorrendben. Ugyancsak csatoljuk a térségre, illetve a településekre vonatkozó valamennyi projektjavaslatot listaszerûen. Az elsõ pontban foglaltakkal párhuzamosan kezdõdjön meg a települési és kistérségi fejlesztési javaslatok ütemezett kidolgozása és a kistérségi cselekvési terv kidolgozása 2007/2008- ra, és 2009/2010-re vonatkozóan, valamint kerüljenek felvázolásra a késõbb megvalósítandó tervek is. Két pályázat beadásáról is döntött a Tanács. Egyrészt hozzájárult a pedagógiai szakszolgálatok fejlesztésének támogatására vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához, amely pályázat lehetõséget biztosít két, a Pedagógiai Szakszolgálat által foglalkoztatott pedagógus 60 órás továbbképzésére. Másrészt a Tanács döntött az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs programjának térségi szintû pályázati felhívására a kistérségi közkulturális-közmûvelõdési stratégia elkészítését célzó pályázat benyújtásáról. A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak ( JÚNIUS TURAI HÍRLAP

7 Ajándék hétvége a COOP-tól! Az ajándéksorsoláson mindazon vásárolók részt vesznek, akik június 13. és augusztus 13. között a TISZA-COOP Zrt. által ellátott Mini, Coop, Maxi és Szupermarket boltokban egyszeri alkalommal legalább 3000 Ft feletti összegben vásárolnak. A pénztárnál kapott nyereményszelvényt olvasható (nyomtatott betûkkel) névvel, címmel, nyugtaszámmal, 9 jegyû AP számmal és boltbélyegzõvel ellátva dobja be a boltokban elhelyezett szerencsedobozba, vagy küldje be a TISZA-COOP Zrt. címére (5001 Szolnok, Pf. 3). A nyereményszelvény COOP-hírek Folyamatos nyereményakciókkal várjuk június hónapban is a Kedves Vásárlókat! Kérjük, a borítékra írja rá az Ajándék hétvége a Coop-tól! beküldésének határideje: A pályázók között 15 db 2 személyes 4 napos (3 éj) wellness hosszú hétvégét sorsolnak ki teljes panzióval. jeligét augusztus 21. A 4 napos wellness kúra csomag tartalma: szállás, a szálloda gyógy-, pezsgõ-, váltófürdõjének, finn szaunájának, fittness részlegének korlátlan használata, szabadon választható wellness csomag. ÚJ AKCIÓ június 13-tól július 2-ig! Ízelítõ az akció választékából: Kristálycukor Csillám 1 kg 209,-Ft Domestos Flóraszept citrom 1 l Vénusz napraforgó étolaj 1 l 239,-Ft Zewa plus toalettpapír 2rétegû, 8db fehér Arany Ászok sör f.üveges 0,5 l 119,-Ft+ü UHT tej Tátra 1,5% 1 l Szentkirályi ásványvíz 1,5 l PET 95,-Ft Danone Activia joghurt több íz 125g Paloma D.E. vák. õrölt kávé 250g 309,-Ft Delma multivitaminos csész.marg. 500g Trappista sajt TOLLE 1199,-Ft/kg Biopon mosópor normal, color, hegyi 2kg+15% 319,-Ft 549,-Ft 139,-Ft 89,-Ft 189,-Ft 1199,-Ft TÖRZSVÁSÁRLÓI HÍREK A COOP Club törzsvásárló kártyával rendelkezõ kedves vásárlók az összegyûjtött pontok mennyiségérõl az alábbi ingyenes zöld számon érdeklõdhetnek: IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT! TURAI HÍRLAP JÚNIUS 7

8 Önkormányzati és szövetkezeti földügyek pro és kontra Felhívás (felkérés) keringõre A Turai Hírlap áprilisi száma közölte azon képviselõk nevét, akik lemondtak tiszteletdíjukról, illetve felajánlották bizonyos szervezetek számára. Bár kissé megkésve, de tették azt, amit választások elõtt ígértek, kampányuk ezen pontja tehát teljesült. Szép volt Tõletek. ( A szerk. megjegyzése: Levélírónk reagálása is megkésett kissé: az említett lapszámunk április 12-én jelent meg...) Tisztelt Képviselõk: Felhívás keringõre! Rajtatok a sor felajánlások tekintetében! A felajánlók között olvasható aturaitszelnökénekneveis. Az mind rendjén való, hogy lemond a tiszteletdíjról, de hogyan is kerülhetett be újra a turai parlamentbe mint külsõs képviselõ, méghozzá a Pénzügyi Bizottságba? Egyszer már kérdeztem (a márciusi közmeghallgatáson), de választ akkor nem kaptam. Bátorkodom ismét megkérdezni, hogy kinek az ötlete volt a TSZ elnökét felkérni erre a posztra. Köztudott, hogy a harmadik ciklusban Õ volt a Pénzügyi Bizottság elnöke. Regnálása alatt történt a legértékesebb ingatlanok eladása.(jóval a piaci érték alatt került értékesítésre.) Például említeném: - a turai panoráma telkek (a hõforrás környéki területek) kb. 10 hektár, - a kenderföldek, ami kb. 7 hektár, - a kastély melletti Óvoda kertjének eladása, stb. Kérdezem, hogyan is kerülhetett be ez az ember újra a turai politikai elitbe, aki tulajdonképpen egyike volt azon személyeknek, akik elõidézték Tura Mohácsát, hogy ezek bocsánatos bûnök-e, én nem tudom!? Tura, május 29. Darnyik Árpád(Venci) JÚNIUS Az érem másik oldala Nyílt levél Darnyik Árpádhoz A Turai Hírlap szerkesztõje a júniusi lapszám zárása elõtt tájékoztatott arról, hogy egy olvasói levél melyet szerzõje megjelentetni kíván érint engem is, és felkínálta a viszontválasz lehetõségét, melyet köszönettel elfogadtam. Kedves Darnyik Árpád! Cikked ismeret-, információés egyéb hiányosságokról tanúskodik. Elsõ fontos kérdésed velem kapcsolatos, idézem...de hogyan is kerülhetett be újra a turai parlamentbe mint külsõs képviselõ, méghozzá a Pénzügyi Bizottságba? A tényszerûség kedvéért rögzítem, hogy nem vagyok képviselõ, a képviselõket a lakosság választotta. Kevesen tudják rólam, hogy szövetkezeti elnöki teendõim ellátása mellett több vállalkozásban, szervezetben és fórumon számítanak a munkámra. Ezek a szervezetek évek óta elégedettek a munkámmal és újra megkeresnek, felkérnek, megválasztanak. A Pénzügyi Bizottsági külsõs tagságot sem én kerestem: felkértek, majd megválasztottak úgy tudom, egyhangúlag. Én pedig mindent megteszek, hogy tudásommal és tapasztalatommal segítsem a bizottság munkáját. Errõl a magam részérõl ennyit. A másik fontos kérdés, amire reagálnom kell, az ingatlaneladások ügye. Elõször is szögezzük le: piaci érték az, amit megadnak érte, legyen ez ingatlan vagy bármi más. A panorámás telkek eladása nem önkormányzati ügy. Ebben a szövetkezet közgyûlése döntött. Ha akkor is szövetkezeti tag lettél volna, tudhatnád, hogy miért kellett eladni. Egyébként elkerülendõ azt, hogybármikorésbárkiafeketei-majori vagy az Alsóréti-majori ingatlanok eladását hozná szóba, elmondom, hogy ma már sajnos öt tulajdonosa van a Hatvani u. melletti ingatlannak, emlékszem akkor sem alkottál, amikor már saját magad irányítottad dolgaidat. Mintha az igényesség magaddal szemben mindig kisebb volna, mint amit másoktól elvársz. Azon tûnõdöm, miközben gondolataimat szedem össze, vajon van-e erkölcsi alapod ahhoz, hogy másokat kellõ megalapozottság nélkül bírálj. Kívánom, találd megy egyszer a lelki békédet, és ha már közösségben, közösségekben szerepet vállalni nem tudsz, legalább azokat hagyd békén, akik erre áldoznak. és az Alsóréten pedig 1,5 ha terület a hízlalda épületével együtt egy belga érdekeltségû cég tulajdona. Van, amikor egy vezetõ látszólag kedvezõtlen döntést hoz, de vannak olyan helyzetek, amikor a sok rossz változatból a legkevésbé fájdalmasat kell kiválasztani. Minden esetben a Galgamenti Szövetkezet fizetõképességének fenntartása, a csõdhelyzet elkerülése volt a kiváltó oka az értékesítéseknek. Megkockáztatom, hogy a Kenderföldi telkek értékesítésekor is csõdhelyzet volt az önkormányzatnál. Ha információt szereztél volna az óvoda kertjének eladási körülményeirõl, tudhatnád, hogy azt a Lapkiadó Vállalat felszámolója árverésen értékesítette. A Galgamenti Szövetkezet fejlõdésérõl nem szeretnék beszélni, hiszen az sokak számára egyértelmû. A Mohácsi vészen mi túlvagyunk! Úgy látom, hogy Te békétlenségben élsz a környezeteddel, azt elsõsorban csak bírálni szereted. Ismertem azt az idõszakot, amikor még a szövetkezetben dolgoztál, majd késõbb azt is, amikor szerzõdéses jogviszonyban vendéglátóipari egységet üzemeltettél. Maradandót úgy Gondolataimat egy Shakespeare -idézettel zárom és ajánlom figyelmedbe: nem elég csak beszélni, helyesen is kell! Tura, Tóth István a Galgamenti Szövetkezet elnöke TURAI HÍRLAP

9 TURAI HÍRLAP JÚNIUS 9

10 Útba esik jövet, menet Félszáz esztendõs a Turai Takarékszövetkezet A nagyon impozáns meghívó Domonyvölgybe, a Lázár Lovaspark gálatermébe hívta mindazokat, akik az ötven éve alapított Turai Takarékszövetkezet évfordulója megünneplésének részesei voltak. Nagyné Seres Teréz ügyvezetõ igazgató üdvözölte a mintegy 180 megjelentet, közöttük Harrach Péter országgyûlési képviselõt, Kiss Menyhértnét, az Országos Érdekképviseleti Szövetség elnökét, Illés Tiborné fõtitkárt, Birinszki Pálnét, a Takarékszövetkezetek Megyei Szövetségének elnökét, valamint a megyei és országos takarékszövetkezetek elnökeit. Kiemelt köszöntésben részesültek az alapító tagok, a régi tisztségviselõk, valamint a jelenlegi dolgozók. Az elnökségben foglalt még helyet Drégeli Miklós, a Felügyelõ Bizottság elnöke, Lévai Gabriella ügyvezetõ és Balogh Józsefné elnök, aki a tevékenységek legfõbb szervezõjeként és irányítójaként az ötvenéves munkát elemezte elején 97 turai lakos öszszefogásával megkezdõdött a takarékszövetkezet alapításának elõkészítése, majd 230 alapító taggal, 143 fõ jelenlétében február 17-én a Turán megtartott közgyûlés megalapította a Turai Takarékszövetkezetet. Kölcsönkapott pici helyiségben kezdõdött meg a munka, majd a már kissé korszerûbb ügyféltérrel és vezetõi szobával rendelkezõ bérleményben folytatódott 1969-ig. Felépült az elsõ irodaház, ami 1984 júniusáig adott otthont a turai központnak, s ami egyben az ügyfelek kiszolgálását is hivatott volt ellátni. Közben a szomszéd települések érdeklõdéssel figyelték a Takarékszövetkezet pénzintézeti tevékenységét, s kérésüknek eleget téve, az elõírásokat teljesítve 1963-ban 1, 1965-ben 3 településsel gyarapította a Takarékszövetkezet mûködési területét (Galgahévíz, Zsámbok, Hévíz- györk, Bag). A turai fiók után az elsõ betétgyûjtõ pénztár 1969-ben Zsámbokon kezdte meg mûködését ben három új településsel (Dány, Valkó, Vácszentlászló) bõvítették mûködési körzetüket, s még ugyanebben az évben megnyitották az elsõ, hévízgyörki kirendeltséget ben Valkón betétgyûjtõ pénztárt létesítettek ben komoly szervezõmunka eredményeként újabb öt településre szóló területbõvítési engedélyt adott ki a Pénzügyminisztérium (Iklad, Domony, Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu) ban megnyílt az ikladi betétgyûjtõ pénztár, majd 1977-ben (a volt tejcsárda megvétele és átalakítása után) a pénztár helyett megkezdte A közelmúltban három rangos találkozón vettek részt az Õszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai. Május 1-jén a bagi mûvelõdési házban öt másik csoporttal együtt nagy sikerrel mutatkoztak be a Bagi Majális mûsorában. Külön élményt jelentett a mûsorban fellépõ Muharay együttes szereplése. Nem sokkal késõbb Kartalon egy bababemutatón vehettek részt, ahol szintén öt másik együttessel együtt tették széppé és feledhetetlenné ezt a találkozót. Május 19-én pedig Soroksáron, a XXIII. kerületi Táncsics Mûvelõdési Házban rendezett Országos Nyugdíjas Találkozó vendégei voltak nyugdíjasaink ( képünkön ). A közel öt órás mûsorban mintegy két tucat együttes és szólista mutatkozott be a közel 300 nézõ örömére. Számomra nagyon érdekesnek tûnt, hogy a produkciók sorában csak 3 népviseletes népdalkör szerepelt, közöttük a mi régiónkat képviselõ hévízgyörki és turai JÚNIUS üzemelését az ikladi kirendeltség ben újabb öt településsel növelték mûködési körzetüket (Püspökhatvan, Acsa, Csõvár, Galgagyörk, Kartal) ban három kirendeltséget nyitottak meg bérleményben. Galgamácsán egy magánház földszintjén, Galgahévízen a Tanácsházán kialakított két helyiségben és Kartalon egy magánháznál. Ezekbõl késõbb a tõkeberuházással épült jelenlegi ingatlanaikba költöztek át. Ugyancsak 1980-ban negyedikként nyitották meg valkói kirendeltségüket ben Aszód csatlakozásával már 19 település tartozott mûködési területükhöz ban Budapest XIV. kerülete következett. Ez évben bérle- Szinte minden más mûfaj megjelent a mûsorban, az operettdaloktól az operán, a cigánytáncon és a hastáncon keresztül a jelenetekig. Természetesen örömmel figyeltük meg, hogy Õszirózsásaink sikere ez alkalommal sem maradt el. És el ne feledkezzünk el a címben szereplõ munkáról ményben elkezdte mûködését az aszódi és egy megvásárolt épület átalakításával a zuglói kirendeltség. A Turai Takarékszövetkezet megõrizte a régi értékeket, de a kor változását követve nyitottak a megújulásra. Generációkat ívelt át az ötven év, de a Takarékszövetkezet fejlõdõ, lendületes, fiatalos tudott maradni. A beszámoló után hozzászólások következtek, majd kilenc még élõ alapító tag jutalmazására került sor. Ebéd után lovasbemutató és több órás baráti beszélgetés, emlékezés várt a jelenlévõkre. Kívánunk a továbbiakban is nagyon sok sikert a Turai Takarékszövetkezetnek! Takács Pál Fellépések Bagon, Kartalon, Soroksáron Munka és vidámság Õszirózsáéknál sem. Nyugdíjas klubunk ugyanis a közelmúltban önálló otthont kapott a Kaszinó téri volt iskolaépületben. Napok óta tartanak a klubhelyiség felújítási munkálatai, melynek végeztével a klubélethez méltó otthona lesz nyugdíjasainknak. Takács Pál A szerzõ felvétele Az Õszirózsa Nyugdíjas Klub a Kaszinó tér 5. szám alatt hamarosan megnyitja klubhelyiségének kapuit. Létszámuk tekintélyes, anyagi helyzetük viszont korlátozott, ezért köszönettel fogadják a klub berendezéséhez használható bútorokat (elsõsorban székeket és asztalokat). A nagylelkû felajánlásokat Marinka Sándorné klubelnöknél vagy a Bartók Béla Mûvelõdési Házban Novodonszkiné Fercsik Margit megbízott intézményvezetõnél lehet jelezni. Segítségüket elõre is köszönjük! TURAI HÍRLAP

11 Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület Napközis tábor Turán! Éjjel-nappal hívható számaink: , Számlaszámunk: Turai Takarékszövetkezet Kérjük, támogassa mûködésünket! 5-12 éves gyermekek számára, óvodapedagógus vezetésével kézmûves tevékenységek kirándulás szervezése Július 9-tõl 13-ig és július 16-tól 20-ig. Ár: ,- Ft/hét (testvéreknek kedvezmény) Szovicsné Kolesza Erika Rendõrségi hírek Más udvarán gyûjtött vasat tettenérték Az elõzõ havinál mozgalmasabb napokról tanúskodik városunk bûnügyi illetve közlekedési krónikája. Május 2-án egy Simson motorkerékpárnak veszett nyoma egy melléképületbõl, május 10- én pedig két pad eltûnését jelentették be a rendõrõrsön. Rá kétnapraabúbosbankautcai ház udvaráról egy 50 ezer Ft értékû betonkeverõt loptak el ismeretlen tettesek. Rajtakapták viszont azt a galgahévízi férfit, aki a Puskin tér egyik házának udvarán épp a keze ügyébe akadó vasat gyûjtötte össze. Május 29-én egy gépjármûrongálás nyomán két család között támadt zajos nézeteltérés a Tüzér utcában, amit rendõri közremûködéssel sikerült csitítani. Három anyagi káros baleset olvasható az aszódi rendõrõrs szolgálati naplója: a Sport utcában tolatás, a Táncsics Mihály utcában pedig az oldaltávolság be nem tartása miatt történt koccanás, míg Tura és Vácszentlászló között vadelütés következtében kellett helyszínelniük a rendõröknek. Az aszódi rendõrõrs járõrének telefonszáma: TURAI HÍRLAP JÚNIUS 11

12 Az elsõ turai szakközépiskolai osztály: Találkozó a 40. évfordulón Régi fotók között tallózva Pedagógusnapi emlékek Mint azt korábban megírtuk, a 40. évfordulón osztálytalálkozót szerveztek az egykori Turai Mezõgazdasági Szakközépiskola elsõ végzõs osztályának tagjai. A 26 élõ tanulóból hatan nem tudtak eljönni; a tanárok közül Sárköziné Szabó Ágnes, Bódis László, Köles Péter és Sárközi Árpád vett részt az összejövetelen. A találkozó nyitányaként a temetõben, Kardoss Imre igazgató sírjánál Békési István emlékezett, majd koszorúztak. APRÓ H I R D E T É S E K Hévízgyörkön építési telek eladó. Érd: 06-30/ Aszód központjában 6 lakásos társasházban 65 nm-es, 2,5 szobás fölújított földszinti lakás eladó. Érdeklõdni lehet: (Egykori osztályfõnökük, Hajós István a máriabesnyõi temetõben nyugszik; ott korábban Csoma László koszorúzott az osztály képviseletében.) A szakközépiskola egykori, Park utcai épületében a régi szép emlékek felelevenítésével folytatódott a rendezvény, ahol Kardoss Imréné és Békési Istvánné köszöntötte a kedves vendégeket. Az ünnepi ebéd a Hevesy úti iskolában volt, amit órákon át tartó élménymesélés követett. Takács Pál A szerzõ felvételei Én mindig úgy szoktam emlékezni ezen a napon, hogy végiglapozgatom a fotóalbumokat, és egyet-kettõt kiválasztok egykori tanítóim, tanáraimközül,majdazokatazélményeket, amelyekkel gazdagabbá tették életemet. Most két egykori osztályképet választottam, melyek közül az egyik Dusi néni egyik elsõ osztályát örökíti meg, melyben 58 gyerek tanult ma talán elképzelhetetlen módon. 1 oldal (180 mm x 252 mm) ,- Ft + ÁFA 1/2 oldal (180 mm x 125 mm) 1/4 oldal (88,5 mm x 125 mm) ,- Ft + ÁFA 6.250,- Ft + ÁFA 1/6 oldal (88,5 mm x 80 mm) 1/8 oldal (88,5 mm x 60 mm) 4.500,- Ft + ÁFA 3.500,- Ft + ÁFA apróhirdetés: 50,- Ft + ÁFA/szó Amásikosztályképissokévtizeddel ezelõtt készült, ben. Egyik legcsodálatosabb tanítóm, késõbbi kollégám és igazgatóm, Pock Aladár osztályát mutatja. Természetesen sok más élmény és emlék is eszembe jut ilyenkor, így a mai pedagógusok áldozatos munkája is. T.P. Szerkesztõségünk valamennyi munkatársa nevében tisztelettel köszöntjük a pedagógusokat! Hirdetésfelvétel a Városi Könyvtárban és Éliás Zoltánnál ( ) Legalább háromszori megjelenés megrendelésekor 5-10% kedvezmény! Miként lapunk is, a hirdetések is olvashatók a város internetes honlapján! JÚNIUS TURAI HÍRLAP

13 Anyák Napja az iskolában Egy kedves nap története A májusfaállítás már nem divat? Édesanyám, édesanyám, ennél szebb szót nem tud a szám Minden évben van egy kedves nap, amirõl sohasem feledkezünkmeg.ezenanaponköszöntjük virággal, versekkel és énekszóval az édesanyákat, a nagymamákat, a dédmamákat. Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepséget tartottak Rheának, az istenek anyjának és vele együtt az édesanyák tiszteletére. sorban minden egyes tanuló szóhoz jut. Nekem nagyon megragadta a figyelmemet az a megemlékezés, amelyben valamennyi tanuló Az én Anyukám címmel egy nagy szívalak közepére írta fel gondolatait. Ez a 4.d osztályban történt Nagy Tóthné Jurásek Ilona tanítónõ segítségével. Íme három õszinte, szeretetteljes megnyilvánulás: Gregus Alexandra : Az én anyukámnak a haja sötétbarna. Szeme barna, a mozgása gyors. Jószívû és kedves. Sokat dolgozik, és finomakat fõz. Nagyon elfárad, mert mindig dolgozik Angliában az 1600-as években, a kereszténység elterjedésével az ünnep vallási színezetet is kapott. Az Egyesült Államokban elõször 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját. Magyarországon 1925-ban A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az elsõ ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák Napját. Iskolánkban osztályaink a hagyományoknak megfelelõen önállóan ünnepelnek ezen a napon. A tantermek ünnepi díszbe öltöznek, a mûsorra készülõ gyermekek izgatottan várják az anyukákat és nagymamikat. Amikor mindenki megérkezik, felcsendülnek a köszöntõ dalok, zeneszámok és a nevelõk által feldolgozott mûértem. Õ a világ legjobb anyukája. Farkas Veronika: Azénanyukám varrónõ, de nem dolgozik a szakmájában. Inkább a családon belül varrja meg a ruhákat. Középtermetû, a haja sötétbarna. Szokott kíváncsiskodni. Finoman fõz. Amikor betegek vagyunk, mindig ápol bennünket. Kedves és aranyos. Sokat dolgozik: fõz, mos, takarít. Szereti a virágokat. Nagyon, de nagyon szeretem. Õ a világ legjobb anyukája. Nemes Adrienn: Az én anyukám kb. 160 cm magas. A haja és a szeme barna színû. Nagyon sokat dolgozik. Nem szereti, ha rendetlenség van a szobánkban. Sokat szoktam neki segíteni. Szeretem nagyon, õ is engem. Azt szeretem benne, hogy mindent megtesz értünk. Takács Pál A szerzõ felvétele A fiatalság tavaszi örömünnepe május elseje, a májusfa állításának ideje. A májusfa állításának hagyománya több mint hatszáz évre tekint vissza, ugyanis 1400-tól jegyzik ezt a népszokást. Május elsõ napján a házakat zöld lombokkal díszítették fel, amelyeket elsõsorban a legények állítottak a lányoknak. A májusfával adta tudtára alegényafalunak,hogymelyiklánynakudvarol,ígylettmájus1- je egyebek között a tavasz, a szerelem és az összetartozás jelképe. Tudnunk kell azonban azt is, hogy ez az idegen eredetû szokás bizonyosan régebbi. Egy XIX. századi szokásgyûjtemény a májusfa eredetétígyírjale: Szent Jakab és Szent Fülöp midõn térítgetni jártak, útitársuk lett Valburga nevû szûz hajadon; ezt ebbeli cselekvényeért a pogányok tisztátalan személynek nyilvánították, s rágalmazták. A lány azonban, hogy elûzze a gúnyolódókat, elõvette vándorbotját, letûzte a földbe, elõtte letérdepelt, imádkozott, s erre alig múlt el egy-két óra, midõn a pogányok szeme láttára a leszúrt bot kizöldült. Ez volt Szent Jakab apostol napja(május elseje) virradójára. Nõtlen ifjak ez idõtõl ez okon szoktak magas zöldfát jó magaviseletû hajadonok ablaka elõtt felállítani, még pedig ha lehet, észrevétlenül. Egyes helyeken valóban minden lánynak külön májusfát állítottak a legények. Május elsejére virradó éjszaka vágták ki az erdõn a fát, és május elsejére virradóra többnyire titokban állították fel. A két világháború között polgári hatásra divatba jött május elsején a szerenád, az éjjeli zene. A májusfa lehet sudár, esetenként kérgétõl megtisztított fa, amelynek csak a tetején hagyták meg a lombját, vagy virágzó, zöldellõ ág. Az udvarlási szándék komolyságát jelentette a fa fajtája, nagysága. A Nyugat-Dunántúlon valamint a Felvidéken a május elsején állított fát többnyire pünkösdkor bontották le. Eddig szól az idézet a Magyar Néprajz gyûjteményei alapján. Emlékszem, ifjú koromban milyen mozgalmasak voltak településünkön is a május 1-jét megelõzõ éjszakák. Hatalmas zöldágakat cipelve itt is, ott is megjelentek az utcáinkban fiatal csoportok, hogy helyére állítsák és feldíszítsék a szeretet és ragaszkodás jelképét. Néha bizony zajos összetûzések is elõfordultak, ha egy-egy kislány lakása elõtt más próbálkozók is felbukkantak. Ha az ember másnap reggel végigjárta az utcákat, sok lakás kiskertjében vagy kapuja mellett vidáman lengette a tavaszi szél a színes papírszalagokat. Ez a nagyon kedves és szép szokás mára nagyon sokat veszített városunkban keresettségébõl. Bár itt-ott mint képeink is mutatják még találkozni lehet májusfával, de számuk e nap egyéb tavaszi üzeneteivel együtt (szerelem, szeretet, összetartozás, tavaszvárás és természetszeretet) nagyon megcsappant. Ennek talán oka lehet a technika fejlettsége is, hiszen ma minden gondolat, vallomás gépi úton is eljuttatható bárhová, a természetbõl pedig minden a lakásba hozható a képernyõ segítségével. Talánezlehetannakisazoka,hogyarendszerváltás óta nem hemzsegnek városunkban a május 1-jei rendezvények. -s-l TURAI HÍRLAP JÚNIUS 13

14 Galga Expedíció Remélhetõleg a harmincnegyedik is összejön... Egy jó gyermektábor létrehozásához és lebonyolításához három dolog szükséges: Legyen hozzáértõ, gyermekszeretõ táborvezetõség. Olyan program készüljön, ami meg tudja nyerni magának nem csak a gyermekeket, hanem a vezetõket is. Legyen meg a legszükségesebb anyagi háttér a program zavartalan lebonyolításához. Úgy gondolom, hogy a 33 lezajlott expedíciós tábor során az elsõ két fontos követelmény maximális volt. A táborok vezetõi szinte erejüket meghaladó módon, sok ötlet megvalósításával és nagy odafigyeléssel végezték munkájukat. Mindennek köszönhetõ például az is, hogy a sokszor bizony kemény kerékpárutak során sem történt komolyabb sérülés. Elmarasztaló vélemény sosem jelent meg sem a felnõtt, sem az ifjúvezetõk munkájával kapcsolatosan. A táborprogramok általában végrehajthatók voltak, a sok hasznos felfedezõ tevékenység mellett felejthetetlen táboréletet, könnyeket fakasztó tábortüzeket, barátságokat és néhány esetben késõbbi házasságokat eredményeztek. Sajnos a harmadik követelmény, a tábor anyagi biztonsága, fõleg az utóbbi másfél évtizedben sok gondot jelentett. Míg a korábbi években a Honvédségtõl, a Rendõrségtõl, gyermekszervezetünktõl sok segítséget kaptunk, mára ezek a lehetõségek teljesen elapadtak. Ennek volt köszönhetõ az is, hogy egyik-másik esztendõben a tábor vezetõinek is be kellet fizetniük a részvételi díjat. Nem mintha ez meghatározóvá vált volna a táborozás során, csak annyi szégyellnivaló volt benne, hogy a rendszerváltás elõtti években a tábor felnõtt vezetõi tiszteletdíjat is élvezhettek a gyermekszervezettõl. Egy idõben anyagi gondjaink enyhítésén a Mobilitás ügyködött, de az õ döntéseik a pályázataink értékelése során közel jutatták a tábor vezetõit a szívinfarktushoz. Köszönet azoknak, akik a kétségbeesésre okot adó helyzetekben mellénk álltak és rendszeresen támogatták munkánkat (Domoszlai és Söpy JÚNIUS pékség, Marosvölgyi János, Kiss Gábor, Turai Tanulókért Alapítvány, Tura Város Önkormányzata, Galga Coop, Turai Hírlap Szerkesztõsége, hogy csak a legkiemelkedõbb segítõinket említsem.) (Mint azt lapun k 4. oldalán is olvashatják, az önkormányzat idén 180 ezer Ft-tal támogatja a Galga Expedíciót aszerk. ) Örömmel mondhatom, hogy a vezetõség idei táborprogramja már elkészült, néhány dolgot szeretnék belõle kiemelni. A 34. Galga Expedíció július 17-tõl 24- ig várja a felfedezõket. A tábor vezetõi április elején voltak tá- melynek kérdései a kiállítás anyagához kapcsolódtak. Természetesen azonnal nekiláttunk a kitöltésének, bízva a sikerben. Egész nap érdekes elfoglaltságokban volt részünk: Darut hajtogathattunk a könyvtárban Nóra néni segítségével. Memóriakártyázhattunk madaras képekkel a könyvtár elõtt. Madárvárta volt a kémiaterem elõtti nagyablaknál, ahol távcsõvel figyelhettünk meg néhány madárfajtát a szemközti nyírfán, utánozva a madárles hangulatát. borhelynézõben Bercelen, ahol az ordaspusztai egykori külterületi iskola és vadregényes környezete nagyon megtetszett. De jártak az acsai iskolában is, ahol már több feledhetetlen expedíció kapott helyet. Felmerült Nógrádsáp és Püspökhatvan is, de nem maradt említés nélkül az utóbbi évek nagyon kellemes táborhelye, Becske sem. Minden azon múlik, hogy az anyagi lehetõségek mit engednek meg a végleges döntésnél. Örömmel tölt el, hogy erdélyi barátaink idén is velünk táboroznak, ismerkednek a Galga vidékével. Takács Pál Madarak és Fák Napja az iskolában Daruhajtogatás és madárvárta Az eddigi verses-zenés ünnepély helyett egész napos program várt minket, felsõ tagozatos diákokat az iskolában a Madarak és Fák Napja alkalmából. Korán reggel gondosan elõkészített látványosságok fogadtak bennünket az épület minden szintjén. Érdekes információkat tudhattunk meg a madarak és fák élõvilágáról, Fekete István madárneveirõl. Madarakkal kapcsolatos szólásokat olvashattunk, valamint az is kiderült: miért az év madara a mezei veréb és azévfája a szelídgesztenye. Az emeletre felérve rögtön észrevettük a totót, Tisztelt Földtulajdonosok! A szövetkezet Igazgatósága korábbi tervezetét módosítva a leghosszabb lejáratú földhaszonbérleti szerzõdések elszámolási alapját 40 kg/ak-ra emelte meg és határozatban rögzítette. Az elmúlt hónap során már ennek megfelelõen kerültek szerzõdések átkötésre. A szerzõdések karbantartását azok a munkatársak végzik, akiknek a hónap Azoknak a földtulajdonosoknak a figyelmét pedig mezõgazdasági szolgáltatásra szeretnénk felhívni, akik magánmû- elsõ napjaiban a bérszámfejtés a legfõbb feladatuk. Kérjük ezért, lehetõség szerint június 11-e és 29-e között, hétfõtõl csütörtökig 8-16 h-ig, pénteki napokon pedig 8-13 h- ig keressenek minket a szerzõdés módosítására. A Fák ajándékai címmel íz- letes teákat és lekvárokat kóstolhattunk meg az aulában. Minden szünetben madarakkal valamint fákkal kapcsolatos zeneszámok hangzottak el az iskolarádióban. Az informatikaórákon a Pingvinek vándorlása címû DVD-t nézhettük meg, mely mindannyiunk tetszését elnyerte. Mindezt köszönhetjük Kis Gábor tanár úrnak, aki nagyon sokat dolgozott azon, hogy ilyen tartalmas, szép napunk legyen. Reméljük,hogyezanagyonjól sikerült ünnepély új hagyományt teremt iskolánkban. Hertelendy Kitti A Galgamenti Szövetkezet felhívása a Földtulajdonosokhoz Egy még kedvezõbb ajánlat velést folytatnak. A szövetkezet kiszámítható pontos feltételekkel kínálja a mezõgazdasági szolgáltatásokat. Ma már rendelkezünk mûholdas területmérõ készülékkel, így természetesen az elszámolás pontos és korrekt lehet. Mindkét érdekelti kör jelentkezését várjuk. Tóth István elnök TURAI HÍRLAP

15 Eljegyzésre, esküvõre alkalmi ruhák, öltönyök, ingek, nyakkendõk, szövetnadrágok, menyecske ruhák, koszorúslány ruhák, örömanyás kosztümök, különálló míderek, bolerók, blúzok, szoknyák NAGY VÁLASZTÉKBAN TALÁLHATÓK! További kínálatunkból: Farmer ing ( nõi) Farmer térdnadrág VÁSZON térdnadrág, hosszú nadrág Nyakba akasztós topok Pántos topok ( mintás, egyszínû) Pamut pólók Harisnyák, fehérnemûk, fürdõruhák! Fej nélküli harisnyák MATRÓZBLÚZOK Mérethiány esetén lehetõség szerint napokon belül beszerezzük a kívánt ruhát! Címünk: Tura, Zsámboki út 68. (a Kati Virágüzlettel szemben) Tel.: S zeretettel v á r u n k m inden k e d ves é r d eklõdõt keddtõl p é n t e k ig ig, s z ombaton ig. Garczik Zoltán vállalkozó Tura, Szent István u. 11. Vállalja: családi házak, épületek kivitelezését, átalakítását, hidegburkolási munkáit. Tel.: 06-28/ Mobil: Nyitvatartás: hétfõtõl péntekig , szombaton Tura Betonüzem (Tura, Haraszti Major) Transzportbeton keverése, szállítása, beton szivattyúzás, szóródó anyagok szállítása 27 tonnáig Hétfõtõl szombatig igény szerinti nyitvatartással! Tel/Fax: 06-28/ Telefon: TURAI HÍRLAP JÚNIUS 15

16 Galga vize szép csendesen kanyarog A Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifjúságnevelési Alapítvány valamint a turai Bartók Béla Mûvelõdési Ház sok szeretettel meghívja önt és kedves hozzátartozóit, barátait a XXXI. BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK V. TURAI NÉPZENEI- és KÓRUSTALÁLKOZÓJÁRA JÚNIUS 17-én, vasárnap 15 órára Színpadi mûsor a mûvelõdési ház udvarán IKLAD, ASZÓD, PÜSPÖKHATVAN, TURA települések népdalköreinek, népzenei és hagyományõrzõ együtteseinek, szólistáinak, kórusainak részvételével A rendezvényt megnyitja: Kempelen Tünde karnagy, a rendezvénysorozat létrehozója TURAI ÉNEKMONDÓK ( mûvészeti vezetõ: Maczkó Mária) ZAGYVA BANDA ( mûvészeti vezetõk: Rónai Zoltán és Unger Balázs) JÁSZBERÉNYI VIGANÓ ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA TURAI NÉPTÁNCTAGOZATA ( mûvészeti vezetõ: Mosóczi Lívia) EMSE ZENEKAR ( mûvészeti vezetõk: Rónai Zoltán és Unger Balázs) ÕSZIRÓZSA NYUGDÍJAS NÉPDALKÖR ( mûvészeti vezetõ: Szita Eszter) TÓTH PÉTER citera NÉMET NEMZETISÉGI KULTURÁLIS EGYESÜLET ÉNEKKARA IKLAD ( mûvészeti vezetõ: Huszár Xénia) TURAI TEMPLOM MAGYAROK NAGYASSZONYA KÓRUS( karnagy: Tóth Péter László) HATVAN BANDA valamint a TÜCSÖK ZENEKAR Püspökhatvan( mûvészeti vezetõ: Pál Lajos) PRO MUSICA KÓRUS PÜSPÖKHATVAN ( mûvészeti vezetõ: Pál Katalin, Pál Lajos) KICSINYEK KÓRUSA Aszód( vezetõ: Énok Nagy Levente) ASZÓDI VÁROSI KÓRUS( vezetõ: Hoffmann Erika) Kísérõprogram: ORGOVÁNYI ANIKÓ, festõ, Zöldszíves képzõmûvész KIÁLLÍTÁSA A kiállítást megnyitja: Jenei Csabáné pedagógus, a Szép Turáért Egyesület elnöke Megnyitó mûsor: VIKTOR ANDRÁS furulya Belépõdíj: Diák, nyugdíjas: 300,- Ft, felnõtt: 600,- Ft, támogatói jegy: 1000,- Ft elõvételben is! A Bartók Béla Mûvelõdési Ház hírei Programok, események, kitüntetések A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége május 5-én Hévízgyörkön rendezéste meg a 14. Országos Népzenei Minõsítést, amelyen a Turai Énekmondók Aranyminõsítést, valamint Aranypáva Díjat nyertek. Gratulálunk a négyszeres Aranypáva Díjas csoportnak! Köszönet a felkészítõ munkáért Maczkó Mária csoportvezetõnek; további munkájukhoz sok sikert kívánunk! Szeretettel várunk minden ünneplõ és érdeklõdõ zenebarátot június 24-én vasárnap 18 órára Galgamácsára a faluház udvarán tartandó ünnepi mûsorra, ahol a Zagyva Banda tagjai, valamint tanárai Unger Balázs és Rónai Zoltán Vankóné Dudás Juló kitüntetésben részesül! * A Bartók Béla Mûvelõdési Házban június 10-én a Filmklub keretében az Amerikai éjszaka címû alkotás látható. * JÚNIUS Május án ötödik alkalommal vett részt a turai Falumúzeum a Nemzeti Múzeum kertjében megrendezett Múzeumok Majálisán. A korábbi években a rendezvény látogatói megszokhatták: településünk múzeuma a paraszti élet berendezési tárgyain túl kézmûves-foglalkozással és hagyományõrzõ bemutatóval várja az érdeklõdõket. Idén a búza kenyérré alakulásának folyamatát és egyéb felhasználási módjait mutattuk meg a közönségnek. A fõ attrakciót az Õszirózsa Nyugdíjas Klub asszonyainak tésztagyúrása jelentette ( lásd képünkön ). Köszönet a támogatásért és a segítségért az Aszódi Malomnak, a Domoszlai Pékségnek, Dolányi Anna óvónéninek ( Nusi néni), valamint az Õszirózsa Nyugdíjas Klub asszonyainak. Összeállította: Novodonszkiné Fercsik Margit TURAI HÍRLAP

17 Néhány szó a méhek hasznáról (II.) Biológiaóra a kaptárak közelében A nektárt és virágport gyûjtõ méh sohasem támad, csak veszély esetén védekezik, ezért virágos rétre mezítláb sohase menjünk, mert gyûjtõ méhre léphetünk. Harmatos füvet kézzel tépve a harmatot (vizet) gyûjtõ méhet megszoríthatjuk (védekezni fog). Ha egy méh ránk repül, ne ijedjünk meg, maradjunk nyugodtan, mert egy kis pihenés után továbbrepül. Ha zúgva köröz körülöttünk, álljunk meg, ne mozogjunk, kicsit meghajolva tenyerünkkel takarjuk be arcunkat, a méh pár kör megtétele után eltávozik (ez a tapasztalatom). A tisztelt olvasóban felvetõdhet a kérdés: miért íródnak e sorok? Azt tapasztaltam, hogy kevesen ismerik a méhek hasznos munkáját, amely nemcsak a méz termelése, hanem a virágos növények beporzása által keletkezett több és jobb termésben mérhetõ, a méhek pedig nem annyira veszélyesek, mint sokan gondolják. E sorokat szakirodalomból és saját tapasztalatomból írom. Én a méhek szeretetét Gyergyóalfaluból, apai-nagyapámnak a Bucsin-alsó melletti fenyterdõ között levõ méhészetébõl hoztam. Nyáron iskolai szünetben több évben ott nyaraltam; a méhes közelében a kis faházban laktunk és a méhesben segédkeztünk. Késõbb Ligeten Farkaslyukban (a báró tanyán) is foglalkoztam méhekkel. Saját kis méhészetem Turán 1953 óta van. A Turai Méhész Szakcsoportnak megszûnéséig tagja voltam. Régi eseményekrõl: az as évek második felében elõre Figyelem! megbeszélt napon Szilágyi Istvánné tanárnõ a biológiaórát házunknál az udvaron, a méhkaptárok közelében tartotta. Én kaptárt nyitottam, a tanulók négyesével egymást váltva a kaptárhoz jöttek. A kiemelt kereten megmutattam a dolgozó méheket, a heréket és a méhanyát. Megnéztük a fiasítást, melyikben nevelik a dolgozót(a kisebb lyukú sejt), (a nagyobb lyukból) a here- és anyabölcsõt, is, amiben az anyát nevelik. Megcsodálták a méhek által készített szabályos hatszögletes viasz építményeket, amiben a mézet raktározzák. A mézper- getõ megtekintése után méhszúrás nélkül, mézkóstolással ért véget a biológiaóra. Nekem is sikerélmény volt. (Ez volt az elsõ és egyben az utolsó ilyen alkalom.) Sok évvel ezelõtt a Vasút-Újtelepre hívtak villanyt javítani. A házigazdát a kertjében találtam, éppen a virágzó körtefáit permetezte. Kérdeztem, milyen vegyszerrel permetezi? Mond- Ha portájára idegen méhraj fészkeli be magát, a veszély elhárítása érdekében hívja a ös vagy a es telefonszámot! (A Tûzoltóság is minket értesít.) Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület ta, hogy idegméreggel, én erre azt válaszoltam: Nem tudja, hogy virágzó fa permetezését a törvény tiltja? Miért, másnak méhe legyen, nekem meg ne legyen körtém?! válaszolta. Nagy tévedésben van, próbáltam meggyõzni: a méhek virágról virágra repülve beporzással elõsegítik, hogy szebb és több körtéjelegyen,ésmostõaszorgos segítõtársait pusztítja el a permetezéssel. Évekkel ezelõtt két turai tizenéves fiú becsengetett hozzám. Kimentem a kapuba, kezükben egy nagy virágos akácfaág. Köszönés után mondták: Lépesmézet ellepõ méhek Fotó: Hídi Szilveszter Vili bácsi, hoztunk magának akácvirágot, csináljon belõle nekünk akácmézet! Elõször azt gondoltam, hogy a fiúk tréfát akarnak csinálni, de komolyan mondtam: Én nem tudok mézet csinálni, azt csak a méhek tudják. A virágokból összegyûjtik az édes nedveket (nektárt) és virágport, hazahordják a kaptárba, a viaszlépekbe raktározzák, a szervezetükben termelt anyaggal tartósítják és lefedelezik viasszal, ez alépesméz. Igazi, természetes mézet csak a méhek tudnak készíteni a méhcsaládban, azaz a méhkaptárban. A fiúk végighallgattak, majd elköszöntek, magukkal vitték a virágos ágat is. L.V. Felhívás A SONY gödöllõi gyára szórakoztatóelektronikai termékek összeszerelésével foglalkozik. Világszerte közel fõt, Európában kb munkavállalót foglalkoztat, a gödöllõi gyár átlagos létszáma 850 fõ. Bõvülõ üzemünkbe keresünk kollégákat gyártósori összeszerelõ munkakörbe A munkakör betöltéséhez szükséges: legalább 8 általános vagy szakmunkás végzettség jó látás és jó kézügyesség jó álló képesség felvételi teszten és személyes elbeszélgetésen való megfelelés A Sony Hungária támogatja a pályakezdõk alkalmazását. Munkatársaink folyamatos képzése a vállalati stratégia szerves részét képezi. A versenyképes fizetés mellett kollégáink több, béren felüli juttatásból választhatnak. Egyéb szociális juttatásaink: szállás, kedvezményes melegétkezési lehetõség, orvosi ellátás, szervezett dolgozói utaztatás, munkaruha., kulturált, tiszta munkakörnyezet, kedvezményes termékvásár. Amennyiben a cégünkrõl kapott információk felkeltették érdeklõdését, jelentkezzen az illetékes munkaügyi központban, vagy az alábbi telefonszámok valamelyikén: 28/ / / / Érdeklõdni lehet: Benedek Ildikónál TURAI HÍRLAP JÚNIUS 17

18 JÚNIUS TURAI HÍRLAP

19 A Tura VSK hírei Gólzáporos gyõzelem Nagykátán, 4. hely a Mátra-csoportban ESMTK-Tura VSK 3:1(1:0) Tura: Nagy G. Senyviczky, Lilik, Nagy Cs., Sukaj (Kis- Lõrincz), Kuti, Lõrincz (Szõke), Balázs, Less T., Vörös, Less K. (Nagy Sz.) Gól: Less K. Az elsõ tíz percben eldõlhetett volna javunkra a mérkõzés, de óriási ziccereket hagytak ki támadónk. Törvényszerû volt, hogy a kihagyott helyzetek megbosszulják magukat. A 40. percben kényszerû cserét kellett alkalmazni Lõrincz Zsolt sérülése miatt. Az elsõ félidõ végén vezetést szereztek a hazaiak. A második félidõ jól kezdõdött számunkra, Less Krisztián góljával egyenlítettünk. Ami ezután történt a játékvezetõ részérõl: a gólhelyzetben lévõ Less Krisztiánnal szemben szabálytalankodott két hazai védõ, de a spori továbbot intett. Ebbõl a le ne fújt szabálytalanságból indította a hazai kapus a támadót, aki Nagy Gáborral állt már csak szemben. Saját bevallása szerint a hosszú szöktetést nem érte volna el, ezért esnie kellett ráadásul úgy, hogy kapusunkat fejberúgta. Meggyõzõdésünk volt, hogy az ítélet kifelé szabadrúgás és mûesésértsárgalapjáracsatárnak,de megrökönyödésünkre büntetõt ítélt a játékvezetõ. Mindezek után még két kényszerû, sérülés miatti cserénk volt; így már nem bírtuk felvenni a versenyt a 11+3 ellenféllel szemben. TURA-RAFC 5:0(3:0) Tura: Nagy G. Senyviczky, Lilik, Nagy Cs., Less T., Kuti, Balázs (Goják), Szõke (Hegyesi), Hibó (Takács), Vörös, Less K. Gól: NagyCs(2),Takács(2), Less K. A csapat mindent megtett a gyõzelem érdekében. Végig a Tura akarata érvényesült. Közönségszórakoztató, parádés gólok születtek. Dunakeszi-Tura 2:3(0:0 ) Tura: Nagy G Senyviczky, Less T., Sukaj, Goják, Kuti, Nagy Cs., Less K., Hibó (Kis- Lõrincz), Vörös, Hegyesi (Nagy Sz.) Gól: Kuti, Hibó, Kis-Lõrincz. Fordulatos, jó iramú mérkõzésen a csapat küzdeni tudásból jelesre vizsgázott. Soha ilyen felállásban nem játszottak a fiúk, hisz 3 játékos 3. sárga lap, Lilik pedig betegsége miatt nem léphetett pályára. A gyõztes találatot a 86. percben csereként beálló Kis-Lõrincz szereztea91.percben. Tura-Putnok 1:2(0:2) Tura: Nagy G Senyviczky, Less T. Sukaj, Goják, Kuti, Nagy Cs. Szõke (Nagy Sz.), Hibó (Takács), Hegyesi (Balázs), Vörös. Gól: Nagy Cs. A bajnokesélyes ellen megilletõdve kezdett a csapat, így az elsõ félidõben adott 2 gólos elõnyt már nem sikerült behozni. Tóthné Horák Mária * Lapunk nyomdába adása elõtt lejátszották az utolsó (gólzáporos) fordulót: Nagykáta-Tura 2:6 Ezzel a 4. helyen végeztünk az NB III Mátra-csoportjában. Felhívás A TVSK felvételt hirdet korosztályos csapataiba 6-16 éves ifjak számára. Minden sportolni vágyó és szeretõ fiú és leány jelentkezését várjuk! Jelentkezni lehet július 15- tõl minden nap a sportpályán 17 órától. TURAI HÍRLAP JÚNIUS 19

20 Lapzárta Videofilmkészítés digitális technikával (DV, HDV rendszerben) újságírás, kiadványszerkesztés RH+VIDEO Tel: rejtvény Norvég tájakon Vízszintes: 1. Norvégia harmadik legnagyobb városa, a Nid folyó torkolatában alapította 997-ben Olaf Tryggvason viking király 10. Üres gin! 12. Óda kezdete! 13. Ek! 14. Napraforgómag 16. Fapapucs 18. Leteremt 19. Vés 20. Lapát betûi, keverve 23. Liter 24. Amper 25. Római Tangens 27. Fa, angolul 29. Elõkelõ férfi 30. Mondat eleme 32. Pecsét helye 33. Lengyelország fõvárosa 35. Nagynéni, németül 37. Szintén ne 38. A hét vezér egyike 39. Jód és bór 40. Vigyáz 42. Páros csel! 43. Átmérõ 44. Névelõ 45. Egye! 46. Gyümölcsös õrzõje 48. Ételízesítõ 49. Részére 52. Kacat 57. Dísz 58. Igás állat 59. Fúvós hangszeren játszik. Függõleges: 1. Tanuló vezetõ 2. Redõny 3. Üreg 4. Nitrogén 5. Johnny... (amerikai színész) 6. Egészség, angolul 7. Kiejtett betû 8. Aroma 9. Vízben tisztít 10. Lónógató szó 11. A képen látható katedrális ma is királyi koronázótemplom 15. Némán tüzel! 6. Turai Hírlap 16. A várost védõ erõdítményt Caspar de Cicignon generális építtette a XVII. Században, zárt betû: S 17. Csírát rejt, szaporításra való 21. Cipész szerszám 22. A sivatag hajója 26. Tengeri hal 28. Terasz azonos hangzói 29. United States of America 31. Lóeledel 32. Idõegység 34. Német tévécsatorna 36. Növény része 37. Az én gyümölcsöm 41. Szintén 42. Eszem! 45. Mezõgazdasági eszköz 47. Téli sport 48. Hosszú ideig 50. Gyõri futballcsapat 51. Kézzel jelez 53. Élet 54. Errefele! 55. Robogni kezd! 56. Darab 58. El! 60. Római 161. Félsz! -fnényílt levelezõlapon * A megfejtést a lap aljáról kivá-gott rejtvényszelvénnyel ellátott, küldhetik be a Városi Könyvtár címére (Bartók tér 3.) június 29-ig. A megfejtõk között a Galga Coop Ft értékû vásárlási utalványát és a Libra Könyvesbolt Ft értékû könyvutalványát sorsoljuk ki. Elõzõ számunk megfejtése: Arra járt az egérke, mind megette ebédre. KÖVETKEZÕ lapzárta: június 29. megjelenés: július 6. A Ft-os vásárlási utalványt Rácz Ildikó (Rákóczi F. u. 59.), a Ft értékû könyvutalványt pedig Lukács Miklósné (Aradi út 70.) nyerte. Gratulálunk! Nyereményüket postán küldjük el. Turai Hírlap közéleti havilap Felelõs szerkesztõ: Hídi Szilveszter. Munkatársak: Balázs Gusztáv, Éliás Zoltán, Szénási József, Takács Pál, Tóth-Máté József, Tóthné Horák Mária. Nytsz: B/BHF/567/P/91 Levélcím: VárosiKönyvtár-2194Tura, Bartóktér 3. Készült példányban az ArtWind-Nyomda Kft. nyomdaüzemében, Gödöllõn Terjeszti a Magyar Posta Zrt. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza.

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak: A csatolt jelenléti ív szerint. A Fejlesztési Tanács 12 fővel határozatképes volt.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak: A csatolt jelenléti ív szerint. A Fejlesztési Tanács 12 fővel határozatképes volt. JEGYZŐKÖNYV A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2009. május 21-én, Téten megtartott Kistérségi Fejlesztési Tanácsüléséről Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak:

Részletesebben

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető Jegyzőkönyv Készült: 2009.május 26-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Ikt.szám: 434/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet:www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu Elnökségi ülésről Jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-10/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Horváth Ottó polgármester Baka Istvánné Gyovai

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással.

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással. Határozat sorszáma 1/2003. (03.03..) 2/2003. 3/2003. 4/2003. 5/2003. Határozat szövege 1/2003. számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag Nagykanizsa és a Környező Települések Településfejlesztési Társulása

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.június 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. HATÁROZATOK SZÁMA: 52, 53/2007. Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. Kötvény 3. gazdaságfejlesztési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Jánosi Attila képviselő Békefi Edina képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Jánosi Attila képviselő Békefi Edina képviselő Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 21. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 29. (csütörtök) 08:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Művelődési Ház Termében (2621 Verőce, Árpád út 20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület december 5-én tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület december 5-én tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 505-23/2016 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2016. december 5-én tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben