Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ÓRÁS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ÓRÁS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK"

Átírás

1 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ÓRÁS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI A) A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai: A szakma (szakképesítés) megnevezése: órás száma (azonosító száma): 606 (OSZJ) (OKJ), valamint az ezzel egyenértékű (jogelőd) szakmai képesítések B) A mestervizsga előfeltételeként előírt szakmai gyakorlat A szakmában eltöltött gyakorlat szakiránya: órás időtartama: 3 év Megjegyzés: a szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak a vizsgára jelentkezés időpontjánál ne legyen 1 évnél régebbi 2

3 II. A MESTER MUNKATERÜLETE. A SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGKÖRÖK 2.1 A mester szakmai munkaterületének leírása A 606 (OSZJ), és (OKJ) azonosítású számú és órás szakmai képesítéssel rendelkező mester szakmája gyakorlása során önállóan, megfelelő műszerezettséggel, kézi-, és célszerszámokkal az alábbi tipikusan jellemző munkatevékenységet végez: önálló órajavító szolgáltatói tevékenységet órával kapcsolatos kereskedelmi tevékenységet önálló órajavító és órával kapcsolatos kereskedelmi tevékenységet végző műhely vezetését önálló értékbecslés (óra adás-vétel, nemesfém tokozású órák adás-vétele) 2.2 A mester tevékenységi területe és feladatköre órajavítás garanciális órajavítás az órák felkészítése eladásra nemesfém tokozású órák adása-vétele óra tartozékok értékesítése (bőrárú, fémcsatok, nemesfém láncok) stílusismeret alapján antik órák kormeghatározása értékbecslés 3

4 III. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 3.1 A szakma mesterszintű gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok): Elektromos és elektronikus kvarc órák javítása, mérőműszerek használata Az órajavító műhely berendezése Fémipari alapismeretek. Kézi forgácsolás, alakítás, oldható és oldhatatlan kötések készítése Az óra pontos meghatározása, értékbecslés Az órák és a részegységek működésének ismerete A hibás alkatrészek felismerése és pontos meghatározása A hibás alkatrészek helyett új alkatrészek megrendelése, beszerzése Alkatrészek műszaki rajzának olvasása, elkészítése Alkatrészek elkészítése Az óraszerkezetek szét-, és összeszerelése Az óraszerkezetek javítása gyári műszaki leírások alapján Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása és alkalmazása Alapvető kereskedelmi ismeretek alkalmazása A nemesfémmel való kereskedés szabályainak betartása Vállalkozói ismeretek alkalmazása Tanuló szakmai gyakorlati képzése 3.2. Követelmények Szakmai gyakorlati követelmények: A mesterjelölt tudja (ismerje): az órajavító műhely kialakításának speciális szabályait, régi szerszámok ismerete (íjas eszterga, csappolírozó, fogfinírozó stb.), az órás eszterga részeit és felhasználási területeit, az antik órák meghatározásának alapjait, az új csap készítésének munkamenetét, a fogaskerék készítés munkamenetét, az órás gátszerkezet részegységeit és a működési alapelvét, az órás gátszerkezetben előforduló hibákat és azok okait, a henger gátszerkezet részegységeit és működési alapelvét, a henger gátszerkezetben előforduló hibákat és azok okait, az angol gátszerkezet részegységeit és működési alapelvét, 4

5 az angol gátszerkezetben előforduló hibákat és azok okait, a Strasszer gátszerkezet részegységeit és működési alapelvét, a Strasszer gátszerkezetben előforduló hibákat és azok okait, Az óraszerkezetben alkalmazott különleges ingafajták részeit és szerelésüket, a Breguet hajszálrugó készítésének munkamenetét a különleges naptárszerkezetek-, stopperszerkezetek-, és négynegyedes ütőszerkezetek fajtáit és működési alapelvüket, az órák minőségi és ár meghatározásait, a tartós fogyasztási cikkekre érvényes jogszabályokat, az órajavítás vállalását és a javítás közben végzendő adminisztrációs tevékenységeket, a különböző alkatrész-kereskedések általános és speciális árukészleteit, az alapvető szerkesztéseket, egyszerű alkatrészek műszaki rajait, a fémjelek felismerését és a nemesfémek finomsági fokának megállapítását, a svájci szabadhorgony gátszerkezet alapelvét, meghibásodási lehetőségeit az elektromos és elektronikus órák javíthatóságát, hiba-megállapítását mérő műszerek használatát, az elektromos és elektronikus órák működési elvét, az elektromos kvarc órák energiatárolóinak (elemek) tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit (ezüstoxid, alkáli, lítium). Tudja: azokat a műveleti sorrendeket, amelyekkel a különleges óraszerkezet szét- és összeszerelhetők, betartani szét- és összeszereléskor az alapvető szabályokat, amelyek alkalmazásakor a szerkezet és az alkatrészek nem hibásodnak meg, alkalmazni az alkatrészek tisztításának különböző, az adott esetben legcélszerűbb módszereit és megoldásait, az olajozás műveleti sorrendjét pontosan betartani, alkalmazni azokat a szerszámokat, amelyek elősegítik, illetve lehetővé teszik a szét- és összeszerelés munkaműveletét, használni azokat a műszereket, amelyekkel az óraszerkezet összműködése ellenőrizhető, alkalmazni a műszaki életben használatos szabványokat, felismerni azokat a hibás alkatrészeket, egységeket, amelyek csak új beszerzésével pótolhatók, illetve amelyeket el lehet készíteni, azokat a műveleti sorrendeket, amelyek alapján az alkatrészek elkészíthetők, a billegőtengely készítés munkamenetét, pontosan kitölteni az alkatrész megrendelőket és megrendelni az alkatrészt a gyártól, az elektromos és elektronikus órák mérési pontjait, a forrasztások és ragasztások szabályait, a szakmában használatos különböző vegyszerek tulajdonságait (tisztításhoz, forrasztáshoz, nemesfémhez használt) Követelmények a szakmai elmélet területén A mesterjelölt ismerje és tudja alkalmazni az alábbi témakörök elméleti anyagát: Általános alapismeretek, gyengeáramú alapismeretek, Szakmai ismeretek, Szerkezettani - szerelési - javítási ismeretek, 5

6 Szakmai számítások, rugóhossz számítás, mutatószerkezeti kerekek méreteinek meghatározása, elem működési idejének kiszámítása, óránkénti lengésszám meghatározása, inga hosszának számítása, Fémipari szakmai alapismeretek (műszerész, lakatos stb.), Szakrajzi ismeretek alapvető szerkesztés, merőleges, párhuzamos, kör, érintő stb., speciális görbék szerkesztése: ellipszis, általános géprajzi alapismeretek, óra alkatrészek ábrázolása vetületben és metszetben, Clement, Graham, peckes és svájci gátszerkezet szerkesztése, horgonytest rajza. Szakmai etika, Anyagismeret. 6

7 IV. A SZAKMAI MINŐSÍTÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS RENDJE A mestervizsga célja: annak megállapítása, hogy a mesterjelölt elsajátította-e a tevékenység gyakorlásához mester szinten szükséges szakmai elméleti és gyakorlati-, az üzlet vezetéséhez szükséges vállalkozási-, illetve a tanulóképzéshez szükséges alapvető pedagógiai ismereteket képes-e a munkáját magas színvonalon önállóan végezni, rendelkezik-e a szakmai követelmények által támasztott tudáselemekkel, gyakorlati készségekkel A mestervizsga részei: a) szakmai gyakorlati vizsga b) szakmai elméleti (írásbeli, szóbeli) vizsga c) vállalkozási ismeretek (gazdasági, jogi, munkaügyi, stb. ismeretek) d) pedagógiai alapismeretek Megjegyzés: A vállalkozási és a pedagógiai ismeretek vizsga követelményrendszere valamennyi szakmában azonos, azokat a 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet tartalmazza. Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele az előzőleg sikeresen teljesített szakmai gyakorlati vizsga. A) Gyakorlati vizsga A mesterjelölt először a vizsgabizottság előtt a gyakorlati felkészültségéről számol be. A gyakorlati vizsga időtartama 6 óránál kevesebb nem lehet. A mestervizsga bizottság elnöke a vizsga megkezdése előtt ellenőrzi a helyszínt. A vizsgához biztosítani kell a tárgyi feltételeket, a kifogástalan minőségű anyagokat, eszközöket és gépi berendezéseket, valamint az előírás szerinti munka-, egészségügyi- és higiéniai feltételeket. A bizottság előírhatja a jelöltnek, hogy a saját eszközeit használja a szakmai szokásos szerszámainak köréből. 7

8 A gyakorlati mestervizsga munkavédelmi oktatással kezdődik. Fel kell hívni a vizsgázó figyelmét a munkavégzés során alkalmazandó munka- és környezetvédelmi, valamint az ergonómiai és higiéniai előírások, szabályok betartására. A gyakorlati vizsga és vizsgamunka értékelése a mestervizsga bizottság által előre elkészített pontozólap alapján történik. A mesterjelölt gyakorlati munkáját a bizottság az elkészített munkadarab minősége alapján bírálja el, figyelembe véve a munkavégzés szakszerűségét, pontosságát, technikai és technológiai folyamatát, továbbá a munkavédelmi szabályok betartását. Az a jelölt, aki a gyakorlati vizsgán nem ér el a maximálisan adható pontszám 75%-át, annak a minősítése "nem felelt meg", és a vizsgát nem folytathatja. Ismét csak 6 hónap múlva jelentkezhet vizsgára. A gyakorlati vizsga után a jelöltet indoklással tájékoztatni kell az elért eredményéről. B) Írásbeli vizsga Helye a mestervizsga bizottság által célszerűen megválasztott helyiség. Időtartama maximum 8 óra lehet a konkrét feladat függvényében. Az írásbeli vizsga értékelése a bizottság által előre elkészített pontozólap alapján történik. Annak a jelöltnek, aki a maximálisan adható pontszám 75%-át nem éri el, ezt a vizsgarészt meg kell ismételnie, de a szóbeli vizsgát megkezdheti. A vizsgafeladathoz szükséges szakirodalmat (pl. normagyűjtemény) a bizottság biztosítja. Meg nem engedett eszköz használata esetén a jelöltnek a teljes vizsgát meg kell ismételnie. Az írásbeli vizsgafeladatok szakmai számítási-, és szakrajzi feladatokból állnak. C) Szóbeli vizsga Helye a mestervizsga bizottság által kijelölt helyszín. A kihúzott tétel feldolgozásához mintegy fél óra (20-30 perc) felkészülési időt kell biztosítani. A jelölt önállóan számol be felkészüléséről. A vizsgabizottság tagjai csak akkor tesznek fel kérdéseket, ha a jelölt elakad feleletében, illetve, ha az orientálás feltétlenül szükséges. Amint a mesterjelölt feleletét befejezte, természetesen a vizsgabizottságnak joga van a tételanyagon felül, de a szakma tevékenysége- ill. tárgykörébe tartozó további kiegészítő kérdéseket is feltenni, az objektívebb értékelés és minősítés érdekében. A jelölt megfelelt, ha vizsgabizottság egyszerű többséggel (vagy elnöki szavazat alapján) a feleletet elfogadja minden témakörből külön-külön. Sikertelen a szóbeli vizsga, ha bármelyik témakörből nem felelt meg a jelölt. Ebben az esetben a szóbeli vizsgát teljes egészében meg kell ismételnie. A vizsgatételek szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek, szakmai etika, D) A vizsga egyes részei alóli felmentés lehetőségei és feltételei Becsüs képesítéssel rendelkezők a nemesfém-, drágakő- és vállalkozói ismeretek vizsgatantárgyak alól felmentést kaphatnak. 8

9 A szakirányú egyetemi, főiskolai, mérnöki oklevéllel és középfokú technikus végzetséggel rendelkező jelölt a képesítésnek megfelelő szakma esetén szakmai elméleti vizsgája vagy annak egy része alól - kérelmére - felmenthető. A felmentési kérelmet a mestervizsga-bizottságtól kell kérni, amely kérelemhez csatolni kell a felsőfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát. Amennyiben a jelölt a felmentés feltételeinek megfelel, abban az esetben az írásbeli vagy szóbeli vizsga (illetve meghatározott tantárgyi vizsgakötelezettség) alól felmenthető. A gyakorlati vizsga alól felmentés nem adható! Ezenkívül felmentés adható: - 20 éves működési gyakorlat után, tanulótartás nélkül - 50 éves korhatár felett V. A FELKÉSZÍTÉST SEGÍTŐ AJÁNLOTT SZAKIRODALOM Órások és óragyűjtők kis enciklopédiája: Magyar László Az órás: Magyar László Óraipari zsebkönyv: Magyar László Órás szakmai ismeretek I. II. III. Iskolai tankönyv sz. Órás szakmai ismeretek: Vályi Ödön Folyadékkristályok: Bata Lajos Anyag és gyártásismeret a műszer- és híradásipari szakmák számára. Iskolai tankönyv 37028/II-a. sz. Ötvösség, nemesfémipar: Pallai Sándor Fémipari anyag- és gyártásismeret I. II. Iskolai tankönyv 36083/I. II. sz. Órás szakrajz. Iskolai tankönyv sz. Szakmai etika. Iskolai tankönyv sz. Munkavédelem. Iskolai tankönyv Órajavítási szakmai ismeretek. Iskolai jegyzet: Vályi Huba INTERED OKTATÁSI KÖZPONT: Az Egyéni Vállalkozók Gazdálkodásának legfontosabb szabályai I. II. kötet. 9

10 Szakmai elméleti (szóbeli) vizsgakérdések 1. Alapismeretek I. az egyedi órakészítés története, híres órások és munkáik, óragyártás története, magyar egyedi órakészítés története. 2. Alapismeretek II. az elektromos órák javításához szükséges feltételek földelés, biztonságtechnika, elektromos órák mérési pontjai és értékei, a forrasztópákával szemben támasztott követelmények. 3. Külső vázszerkezetek (Tok) óratokok stílusai, óratokok anyagai, és készítésük, vízmentesség feltételei, különleges óratokok szerelése. 4. Belső vázszerkezetek a nyomtatott áramkörök tervezése, készítése, I.C.-rögzítés lágyforrasztás, eutektikus, termokompresszios és ultrahangos kötés, az elektromos elemek rögzítésének speciális módjai. 5. Energiatárolók a rugósfék működése és alkalmazási területe, a kiegyenlítő csiga szerepe, működése és szerelése, a vonóelem fajtái és az előforduló hibái, speciális óraelemek (levegő - cink, fordított polaritás, stb). 10

11 6. Felhuzószerkezetek a negatív (torpedós) felhuzószerkezet részei és működése, a negatív felhuzószerkezete szerelése, súly és rugóhajtás elektromos felhúzása (motor, csapómágnes, forgómágnes, stb.), mechanikusan működő elektromos kapcsolok. 7.Fogaskerekek ciklois görbék keletkezése, a gördülés feltételei, fogastengely és fogaskerék foggörbéinek keletkezése és lényege, működési idő és lengésszám számítások, hiányzó kerék adatainak számításai. 8. Kijelzők a digitális kijelzés fejlődéstörténete, a folyadékkristályos kijelzés szerkezeti felépítése, színes kijelzők, mátrix kijelzés. 9. Gátszerkezetek I. (Orsós) fólió szabályozó részei és működése, a kanálbillegő működése és alkalmazása, orsós gátszerkezet ingaszabályozóval, orsós gátszerkezet billegőszabályozóval. 10. Gátszerkezetek II.(Henger) a henger gátszerkezet kialakulása, részei, a henger gátszerkezet működése, a tamponcsere munkamenete, a henger csere részletes munkamenete. 11. Gátszerkezetek III.(Kronométer) a kronométer gátszerkezet, a kronométer gátszerkezet részei, a kronométer gátszerkezet működése, az óraszerkezet szabályozása. 12. Szabályozók I. (Torziós inga) a torziós vagy forgó inga fizikai alapjai, a torziós ingát működtető gátszerkezetek, az erőátadás különböző megoldásai, a dísznek alkalmazott forgóingás megoldások. 13. Szabályozók II. az elektromos órák szabályozásának fejlődés története, a mechanikus kapcsolású inga és billegő, a tranzisztor kapcsolású inga és billegő, a hang-villaszabályozó alkalmazása kar és fali órában. 11

12 14. Egyéb szerkezetek I.(Felsíklótárcsás ütőszerkezet) a felsiklótárcsás ütőszerkezet részei, az ütőszerkezet alkatrészei, az ütőszerkezet működése, az ütőszerkezet beállítása. 15.Egyéb szerkezetek II. (Westminster - Whittington) a Westminsteri és a Whittingtoni ütőszerkezet részei, a Whittingtoni ütőszerkezet működése, az ütőszerkezet szerelése, az elektromos vezérlésű hangjátékok. 16. Egyéb szerkezetek III. (Zseb ütő szerkezetek, zeneszerkezetek) a negyedütős zsebóra szerkezet működése és részei, a perc ütőszerkezetek alkatrészei, a percütő zsebóra szerkezet működése és részei, a mechanikus és elektromos zeneszerkezetek. 17. Egyéb szerkezetek IV. (Kronograf) a zseb és kar kronográf működése és fajtái, az oszlopos kar kronograf része, az osztókerék továbbítása, működése, a mechanikus és elektromos műszaki stopper szerkezetek. 18. Egyéb szerkezetek (kvarcórák) - kavracórák kialakulása és fejlődése - analóg és digitális kvarcórák működési elve - leggyakrabban előforduló hibák és javitásuk - mérések és szabályozások Szóbeli vizsgakérdések munkavédelemből: 1.A munkavédelem fogalma, tartalma módszerei, jogi szabályozása. 2. Az aktív pihenés az ülő foglalkozásúak ajánlott sport tevékenységek. 3. Az órás munkahely rendje és tisztasága higéniai feltételek, a tisztaság fontossága. 4. A szerszámhasználat munkavédelmi szabályai kézi és gépi szerszámok, szerszámok élezése és tárolása. 5. Az órás egyéni védőeszközei védőszemüveg, 12

13 gépekre helyezett védőberendezések. 6. A megvilágítás szórt és helyi megvilágítás, látás sötétben és világosban. 7. A foglalkozási ártalmak előfordulás, védekezés,megelőzési módok. 8.Az egészséges üzem az üzem telepítése, a műhely belső kiképzése, munkahelyi klíma. 9. A vízszennyeződés milyen módon szennyeződik a víz? hogyan védekezünk a vízszennyeződés ellen? 10. A környezetvédelem fogalma. A környezetvédelem fő területei. 11 Érintésvédelem érintésvédelem célja és feladata, alapfogalmak, érintésvédelem módjai. 12. A szem betegségei és sérülései a szem védelme az órás szakmában, a szem sérüléseinek ellátása. 13. Égési sérülések főbb okai égési fokozatok, az égési seb ellátása. 14. A mérgezés a mérgezés okának és fajtájának megállapítása, a további felszívódás elkerülése. 15. Az ájulás, eszméletvesztés arcszín, illetve az okozat megállapítása, az életveszélyre utaló tüntetek. 16. Vérzéscsillapítás vérzésfajták, vérzéscsillapítás módszerei. 17. A levegőszennyezés hogyan szennyeződik a levegő? hogyan védekezünk a levegőszennyeződés ellen? 13

14 18. Elsősegélynyújtás elsősegélynyújtási alapelvek, elsősegélynyújtás különféle balesetek esetén. 19. Üzemi baleset fogalma, osztályozása bejelentés, kivizsgálás, nyílvántartás, teendők súlyos baleset esetén. 20. Balesetelhárítás felvilágosítás és oktatás, figyelmeztető táblák, az előírások betartásának lehetőségei. 21. Munkavédelem fogalma munkavédelem két fő területének ismertetése. 22. Elsősegélynyújtás csonttörés esetén zárt és nyílt törés, rögzítés és szállítás. 23. A villamos áram okozta balesetek az áram élettani hatásai, kiszabadítás az áramkörből. 24. A tűzvédelem általános szabályai tűzoltás módjai (égés elve alapján), tűzoltó anyagok, azok hatása, tűzjelzés eszközei. 25. Az órás munkahelyének tűzvédelmi előírásai a benzin és savak tárolása, a spirituszlámpa használata. Szóbeli vizsgakérdések szakmai etikából: 1. A fogyasztóktól származó különjuttatások erkölcsi problémái. 2. Visszaélések megakadályozása. A számolással, minőséggel kapcsolatos erkölcsi követelmények. 3. Reklamációk intézésének erkölcsi követelményei. 4. Reklám etika szerepe, jelentősége a kereskedelemben. 5. A kultúrált kiszolgálás erkölcsei. 6. Vásárlói tulajdonságok: nemek és kor szerinti csoportosítás, jellemzés. 7. Fogyasztói típusok, magatartások: Jung és Kretschmer csoportosítása szerint. 8. Fogyasztói típusok: Hippokratész elmélete szerint. 9. A közösséggel szemben támasztott erkölcsi követelmények. 10.A beosztott dolgozók és a vezetők kapcsolatának erkölcsi követelményei. 11.Munkatársi kapcsolatok erkölcsi követelményei. 14

15 12.Sajátos munkahelyei erkölcsi követelmények. 13.Az őszinteség, tapintat és a bizalom fogalma és szerepe a kereskedelemben. 14.Az udvariasság, segítőkészség, türelem és önuralom fogalma, jelentősége a kereskedelemben. 15.Sajátos morális követelmények: megjelenés, modor, beszédkészség. 16.A szakmunkás morális személyiség jegyei. Általános követelmények. 17.A képesség szerint végzett lelkiismeretes munka. 18.Kollektívizmus elve és gyakorlata. 19.A humanizmus elve és gyakorlata. 20.Az órás szakmában előforduló szakmai visszaélések és ezek megakadályozása. 21.Az elemi erkölcsi normák. A cselekedetek erkölcsi értékelése. 22.Az erkölcs keletkezése, kialakulása. 23.A szolgáltatóipari szakmák speciális etikai követelményei. 24.Az etika tárgya. Az erkölcs lényege. 15

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

CNC-forgácsoló tanfolyam

CNC-forgácsoló tanfolyam CNC-forgácsoló tanfolyam I. Óra felosztási terv Azonosító Megnevezése Elmélet 0110-06 0225-06 0227-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános anyagvizsgálatok

Részletesebben

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

VIK Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM035566

VIK Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM035566 VIK Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM035566 Tájékoztató a szakmai vizsgáról és a szakképesítés vizsgáztatási követelményeiről A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00

Részletesebben

KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÁDÁR mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

KÁDÁR mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI KÁDÁR mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1 A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

KOVÁCS mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

KOVÁCS mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI KOVÁCS mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ORTOPÉDIAI KÖTSZERÉSZ ÉS FŰZŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEK

ORTOPÉDIAI KÖTSZERÉSZ ÉS FŰZŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ORTOPÉDIAI KÖTSZERÉSZ ÉS FŰZŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEK - 1997 - I. MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1.) A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 521 06 Hegesztő szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi egészség és biztonság 1. Milyen tűzveszélyességi osztályok vannak?

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

BÁDOGOS ÉS ÉPÜLETBÁDOGOS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

BÁDOGOS ÉS ÉPÜLETBÁDOGOS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK Magyar Kereskedelmi és Iparkamara BÁDOGOS ÉS ÉPÜLETBÁDOGOS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK - 1997 - I. MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI A) A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai: A

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 31 5002 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Munkahelyi egészség biztonság

Munkahelyi egészség biztonság AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 582 04 Festő, mázoló, díszítő és tapétázó szakképesítés 10500-12 Munkahelyi egészség biztonság modul 10163-12 Munkahelyi egészség

Részletesebben

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 FEOR 3117 Gépésztechnikus VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás.

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM Megnevezése OKJ azonosító 54 481 01 A képzési program CAD-CAM informatikus A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Vizsgáztatási követelmények

Vizsgáztatási követelmények B é k é s c s a b a i K ö z p o n t i S z a k k é p z ő I s k o l a é s K o l l é g i u m Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája 5600 Békéscsaba, Baross u. 1-3. Tanműhely: tel.: +36 (66)

Részletesebben

Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit!

Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit! 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit! Információtartalom vázlata: Munkavédelem fogalma, célja, szerepe Munkavédelmi szabályozás jogi hátterének

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Az 8. sorszámú Bőrdíszműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 8. sorszámú Bőrdíszműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 8. sorszámú Bőrdíszműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 542 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 11 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Hegesztő 3.

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. KELMEFESTŐ ÉS -TISZTÍTÓ mestervizsgaszint és szakmai követelmények

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. KELMEFESTŐ ÉS -TISZTÍTÓ mestervizsgaszint és szakmai követelmények Magyar Kereskedelmi és Iparkamara KELMEFESTŐ ÉS -TISZTÍTÓ mestervizsgaszint és szakmai követelmények 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai

Részletesebben

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK 2004. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium _/_/031617. Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés. Vizsga.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium _/_/031617. Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés. Vizsga. 1 011006 011006/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 20105.17 20106.27 20106.28 20106.29 VIZSGAREND A vizsgaszervező által készített azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

31 582 21 0001 31 04 Hűtő-, klíma- és hőszivattyúberendezés-szerelő. Épületgépészeti rendszerszerelő

31 582 21 0001 31 04 Hűtő-, klíma- és hőszivattyúberendezés-szerelő. Épületgépészeti rendszerszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 3141-10 Emelőgép kezelők speciális feladatai Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3141-10/2 dott emelőgép szerkezeti felépítése,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3142-10/2 dott energiaátalakító-berendezés szerkezeti felépítése, biztonságtechnikai követelmények

Részletesebben

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

A 240. sorszámú Villamos hálózat kezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 240. sorszámú Villamos hálózat kezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 240. sorszámú Villamos hálózat kezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Ikt.sz: 13403-1/2007-SZMM Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendelet tervezete

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3143-10/2 dott anyagelőkészítő gép szerkezeti felépítése, építésnél használt anyagok, alapanyagok,

Részletesebben

T E T Ő F E D Ő MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

T E T Ő F E D Ő MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK Magyar Kereskedelmi és Iparkamara T E T Ő F E D Ő MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK - 1997 - I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI A) A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai A szakma (szakképesítés)

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 19-06/ Vízminőség-védelem, árvíz-, belvíz- és környezetvédelem, biztonságtechnika Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Az sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK.

Az sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Az sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 54 525 02 Autószerelő 1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0866-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés. 2362-06 Tűz-, munka-, környezetvédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés. 2362-06 Tűz-, munka-, környezetvédelem modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Címzett: Kérjük, ne töltse ki! A jelentkezés kódszáma:. Szakma azonosító száma:.... MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara! Kérem, hogy.. szakmában a

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: I. 0673-06/1 Tűz, munka- és balesetvédelmi valamint környezetvédelmi előírások alkalmazása

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai I/1. A szakképesítés azonosító száma: 54 5046 01 I/2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara KÉPKERETEZŐ ÉS ÜVEGEZŐ. mestervizsgaszint és szakmai követelmények

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara KÉPKERETEZŐ ÉS ÜVEGEZŐ. mestervizsgaszint és szakmai követelmények Magyar Kereskedelmi és Iparkamara KÉPKERETEZŐ ÉS ÜVEGEZŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Ipari gépész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az Ipari gépész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Ipari gépész mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

Szakképesítés: 32 521 04 Órás Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az óraszerkezetek részegységeinek ismerete

Szakképesítés: 32 521 04 Órás Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az óraszerkezetek részegységeinek ismerete A vizsgafeladat ismertetése: Az óraszerkezet egy adott részegységének meghatározása az előforduló hibák felsorolása és azok kijavításának módszerei, ár- értékarány meghatározása Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0865-06/1 Az adott jármű állapotának felmérése, újrahasznosításának lehetőségei Szóbeli

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK. Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK. Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 12. sz. melléklet Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata 1. rész: Kienzle típusú menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata 2. rész: FH12 típusú menetíró készülékek javítása,

Részletesebben

ÖNTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

ÖNTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI ÖNTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben