A Válogassa meg, kihez hűséges! Csatlakozzon a Premio hűségprogramhoz és nyerjen! promóció hivatalos játékszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Válogassa meg, kihez hűséges! Csatlakozzon a Premio hűségprogramhoz és nyerjen! promóció hivatalos játékszabályzata"

Átírás

1 A Válogassa meg, kihez hűséges! Csatlakozzon a Premio hűségprogramhoz és nyerjen! promóció hivatalos játékszabályzata Hivatalos játékszabályzat 1. A promóció szervezője A Válogassa meg, kihez hűséges! Csatlakozzon a Premio hűségprogramhoz és nyerjen! promóció (a továbbiakban: "promóció") szervezője az Eni Hungaria Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Agip u. 4., a továbbiakban: "Szervező"). 2. A promócióban résztvevő személyek A promócióban részt vehet bármely Premio Club kártyával rendelkező természetes személy, aki elfogadja a jelen promóciós játékszabályzatot, a Premio Club Működési Szabályzatát, és állandó bejelentett lakhellyel rendelkezik Magyarországon, valamint nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt. 18. életévét be nem töltött személy a szülője/gondviselője írásbeli hozzájárulásával szerezhet Premio Club tagsági jogot, feltéve, hogy a gondviselői hozzájáruló nyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták. Az Eni Hungaria Zrt. dolgozói, a TIGÁZ Zrt., valamint leányvállalatainak alkalmazottai, az akció szervezésében vagy lebonyolításában résztvevő gazdálkodó szervezet, ügynökség (ID PARADISE Bt., a későbbiekben Ügynökség) dolgozói, a pontbeváltó és pontkibocsátó helyek üzemeltetői és alkalmazottai, valamint azok Ptk b.) pont szerinti hozzátartozói Premio Club tagsági jogokat nem szerezhetnek. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nem léphetnek be a Premio Clubba, így a jelen promócióban sem vehetnek részt. 3. A promóció időtartama A promóció április 1-jén 00:00 órakor kezdődik és december :00 óráig tart. 4. A promócióban résztvevő termékek Minden magyarországi Agip és/vagy Eni töltőállomáson megvásárolható termék és elérhető szolgáltatás, amelynek vásárlásakor, vagy igénybevételekor Premio Club kártyahasználat történik. A Premio Club kártyával igénybe vehető termékek és szolgáltatások elérhetőek a oldalon (jobb oldalon az Agip Premio Club bannerra kattintva a lap alján elhelyezett Premio Club katalógusban). 5. A játékba való belépés és további részvétel A nyereményjátékban részt vesz az a személy, aki a promóció időtartama alatt bármely időszakban Premio Club kártyával rendelkezik, és az Agip töltőállomásokon vásárolt termék vagy szolgáltatás igénybevételekor használja (pontfelírás, pontbeváltás) Premio Club kártyáját. (Kapcsolódó termékek és szolgáltatások tekintetében, kérjük, olvassa el a játékszabályzat 4. pontját.) Premio Club kártyát a promóciós weboldalon keresztül, az Agip töltőállomások bármelyikén vagy hostesseinknél lehet igényelni. A nyereményjátékban a Premio Club kártyával már rendelkező Klubtag minden tranzakciója

2 bekerül a sorsolási listába. Tehát, a Premio Club kártyával már rendelkező Klubtag a sorsolási listában kártyaszámával annyiszor szerepel, ahány tranzakciót végrehajtott a promóció adott periódusában. Az egyes periódusok időtartama: 1. periódus; Nyeremény: 1 db Fiat Linea, valamint 5 x Ft értékű vásárlási utalvány, amely egy összegben, egyszeri vásárlásra jogosítja fel tulajdonosát. Az utalvány a MARSO Kft. bármely telephelyén (a telephelyek listája elérhető a honlapon) felhasználható gumiabroncs, felni, autós kiegészítő cikkek vásárlására, vagy a MARSO Kft. által nyújtott szervizszolgáltatások igénybevételére. Kivéve hatósági áras szolgáltatások (pl. műszaki vizsga). 2. periódus; Nyeremény: 1 db Alfa Romeo Giulietta, valamint 5 x Ft értékű vásárlási utalvány, amely egy összegben, egyszeri vásárlásra jogosítja fel tulajdonosát. Az utalvány a MARSO Kft. bármely telephelyén (a telephelyek listája elérhető a honlapon) felhasználható gumiabroncs, felni, autós kiegészítő cikkek vásárlására, vagy a MARSO Kft. által nyújtott szervizszolgáltatások igénybevételére. Kivéve hatósági áras szolgáltatások (pl. műszaki vizsga). 3. periódus; Nyeremény: 1 db Alfa Romeo MiTo, valamint 5 x Ft értékű vásárlási utalvány, amely egy összegben, egyszeri vásárlásra jogosítja fel tulajdonosát. Az utalvány a MARSO Kft. bármely telephelyén (a telephelyek listája elérhető a honlapon) felhasználható gumiabroncs, felni, autós kiegészítő cikkek vásárlására, vagy a MARSO Kft. által nyújtott szervizszolgáltatások igénybevételére. Kivéve hatósági áras szolgáltatások (pl. műszaki vizsga). A játékban való részvétel a internetoldalon is közzétett hivatalos játékszabályok automatikus elfogadását jelenti. Szervező nem vállal felelősséget a játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. 6. Nyeremények 1 db Fiat Linea 1 db Alfa Romeo Giulietta 1 db Alfa Romeo MiTo 15 x Ft értékű Marso gumiabroncs vásárlási utalvány A vásárlási- utalványból készpénz vissza nem adható, készpénzre át nem váltható. Amennyiben valamely díj nyertese a nyereménysorsolás napján nem töltötte be a 18. életévét vagy cselekvőképességében korlátozva van, abban az esetben a nyeremény átvételére kizárólagosan törvényes képviselőjével jogosult. Cselekvőképességében korlátozott személy a játékban kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával vehet részt. A nyeremény más nyereménytárgyra nem váltható át, és nem ruházható át. Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a nyertesnek az eredeti nyeremény értékével azonos értékben. 7. Sorsolások A sorsolások időpontjai: július 12., hétfő 10: október 11., hétfő 10: január 13., hétfő 10:00 A sorsolások helyszíne: Közjegyzői Iroda 2030 Érd, Hivatalnok u. 2/A

3 A sorsolások módja: gépi sorsolás A sorsolások mechanizmusa: július :00 órakor a 2010.április 01 és június 30 között beérkezett összes érvényes Premio Club kártyás tranzakció sorsolásra kerül. Nyeremények: 1 db Fiat Linea személygépkocsi, 5 x Ft értékű Marso gumiabroncs vásárlási utalvány október :00 órakor a július 01 és szeptember 30-a között beérkezett összes érvényes Premio Club kártyás tranzakció sorsolásra kerül. Nyeremények: 1 db Alfa Romeo Giulietta személygépkocsi, 5 x Ft értékű Marso gumiabroncs vásárlási utalvány január :00 órakor a október 01 és december 31-e között beérkezett összes érvényes Premio Club kártyás tranzakció sorsolásra kerül. Nyeremények: 1 db Alfa Romeo MiTo személygépkocsi, 5 x Ft értékű Marso gumiabroncs vásárlási utalvány. Minden sorsolás alkalmával, minden nyeremény nyertese mellé 3, azaz három tartaléknyertes is kihúzásra kerül. Ők abban az esetben lépnek elő nyertessé, ha az eredetileg kisorsolt nyertesek a játékszabályzatban megfogalmazott feltételeket maradéktalanul nem teljesítik. 8. A nyeremények átvételének feltételei Az előre kijelölt időpontokban Közjegyző jelenlétében lezajló sorsolások alkalmával a nyerteseket az Ügynökség 5 napon belül mobiltelefonon és levélben is értesíti. A nyeremények átadásáról sikeres egyeztetés estén a lebonyolító Ügynökség a sorsolást követő 45 napon belül gondoskodik. Tekintettel arra, hogy a Premio Club kártya névre szóló kártya, ezért a nyereményt csak az a személy veheti át, akinek nevére a nyertes kártya kiállításra került. Meghatalmazást a nyeremény átvételére Szervező nem fogad el. A nyeremény átvételének feltétele a nyertes Premio Club kártya bemutatása és a személyazonosság igazolása (személyi igazolvány, lakcímkártya). A nyertessel a nyeremény átadásának helyét és időpontját az Eni Hungaria Zrt. egyezteti. 9. Nyereményadó A nyerteseket a nyeremények után semmilyen költség és nyereményadó nem terheli. A Szervező a mindenkor hatályos magyar törvényeknek megfelelően megfizeti a meghatározott adókat és járulékokat. 10. Adatkezelés A promócióban való részvétellel a játékos önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (telefonszám, név, cím továbbá a nyeremények átvétele esetén a személyi igazolványszám és adószám is) a promócióról történő információk eljuttatása és az esetleges nyeremények, ajándékok átadása érdekében, valamint marketing célokra az Eni Hungaria Zrt., a TIGÁZ Zrt., a Fiat Magyarország Kft., a MARSO Kft. az ügynökségen keresztül felhasználja. A Szervező a játékosok által tudomására hozott adatokat a promóció végeztével csak abban az esetben törli az adatbázisából, ha a játékos az illetve a címre elküldött lemondó levélben kéri annak törlését.

4 Az Eni Hungaria Zrt., a TIGÁZ Zrt., a Fiat Magyarország Kft., valamint a MARSO Kft. a játékos adatait harmadik félnek nem adja át. 11. Egyéb A Premio Club kártyát a szabályosan kitöltött és aláírt jelentkezési lapnak a Szervezőhöz történt beérkezésétől számított 30 napon belül postán kapja meg a jelentkező. A promóciós weboldalon (www.premiokartya.hu) vagy a hostesseknél történt jelentkezés esetén a Premio Club kártya 3 héten belül kerül kézbesítésre. A Klubtag saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a promócióban a nevére szóló Premio Club kártya használatával. Ezzel kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét és jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja. A szabálytalanul szerzett vagy használt kártyák (nem a Működési Szabályzatban leírtak szerint szerzett vagy használt kártya) használója ellen Szervező jogi eljárást kezdeményez, a Pontelfogadó és/vagy Pontkibocsátó dolgozója jogosult a kártya bevonására és az ilyen személy adatainak felírására. Az Eni Hungaria Zrt. a regisztrált Premio Club kártya használat alapján tudja Klubtagjainak a játékban való részvételét biztosítani. Rendszerhiba esetén kérje a Kártyaszabályzatnak megfelelő jegyzőkönyv felvételét és annak az ügyfélszolgálatra történő megküldését! Ennek hiányában nem vesz részt a játékban. Az Eni Hungaria Zrt. kizárja felelősségét minden olyan esetre, amikor valamelyik ügyfele rendszerhiba, vagy más műszaki ok folytán a játékban nem tud részt venni. A Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor a Premio Club kártya igénylő azért nem kapja meg kártyáját, mert regisztrációkor hibás adatokat adott meg. A Premio Club jelentkezési lapot a valóságnak megfelelően és olvashatóan kell kitölteni. (Lakcímként a pontos lakcímet kell megadni, postafiók ill. üzleti székhely megjelölése nem elfogadott.) Az olvashatatlan, aláíratlan, hiányosan kitöltött vagy nem valós adatokat tartalmazó jelentkezési lapok érvénytelenek, azokat a Szervező a jelentkező külön értesítése nélkül figyelmen kívül hagyja. A Szervező nem vállal felelősséget a játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező, illetve a promóció szervezésében résztvevő cégek (TIGÁZ Zrt., MARSO Kft.) egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a promóció során, a promóció esetleges, Szervezőnek, a promóció szervezésében résztvevő cégeknek (TIGÁZ Zrt., MARSO Kft.) fel nem róható hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító, a Klubtagnál felmerülő károkért való felelősséget. A Klubtagok elfogadják, hogy a promócióban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervezőnek okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a promóció elérhetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely Klubtagtól megvonhatja, a promócióból kizárhatja. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a promóciót kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a promóciót bármikor visszavonni. A hivatalos internetoldal címe: mely a promóció meghirdetett napjától üzemel a promóció végéig.

5 A fődíjkiosztás nyilvános esemény. A nyeremények nyertesei a Játékszabály elfogadásával önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező képmásukat, fényképüket és hang- illetve képfelvételüket promóciós célból területi korlát nélkül a promóció lejáratát követő 2 évig díjmentesen felhasználhassa. Amennyiben a nyertesek kiskorúak, cselekvőképtelenek vagy korlátozottan cselekvőképesek, a képmásuk, fényképük és/vagy hang- és képfelvételük felhasználhatóságáról törvényes képviselőjüknek nyilatkozatot kell aláírnia. A nyerteseket a képmásuk, fényképük és/vagy hang- és képfelvételük fenti felhasználásával kapcsolatban az évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelő jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg.

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december Az akcióban résztvevő személyek Az akcióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár,

Részletesebben

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata:

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: Nyerd vissza napi vásárlásod értékét 1. A promóció szervezője A Campona Shopping Center Kft. (H-1222 Budapest, Nagytétényi

Részletesebben

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és játékszabályzata 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A iphone 4S és Laptop - Asus Nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték vagy

Részletesebben

1.3. A regisztrációkor (blokk/számla hátuljára olvashatóan ráírva) a játékban részt vevő minden adatot megadott, és a megadott adatok valósak.

1.3. A regisztrációkor (blokk/számla hátuljára olvashatóan ráírva) a játékban részt vevő minden adatot megadott, és a megadott adatok valósak. Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2015. február 1-je és február 25-e között szervezett Nyerj szerelmes hétvégét az Athenaeum Kiadóval Horvátországban vagy Szlovéniában!

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!)

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Ha szeretnéd regényeinket még jobban megismerni, vegyél részt a Dream-rajongók szövegértési

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A TOLNATEJ Zrt. Tej vagy írás M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A 1. A játék szervezője 1.1 A Tej vagy írás elnevezésű nyereményjáték

Részletesebben

Részvételi- és Játékszabályzat

Részvételi- és Játékszabályzat Részvételi- és Játékszabályzat A McDonald's Promotion Reklámszervezési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/b.; cégjegyzékszám: 01-09-705195) és a Mito Europe Korlátolt

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője:

1. A Játék elnevezése, szervezője: 1. A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Milliónyi jó hírünk van! (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: MAGYAR LAPTERJESZTŐ ZRT. (LAPKER ZRT.) székhely: 1097 Budapest, Táblás

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata A Játék szervezője a Hunoil Trading Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszám: 01 09 172 229, adószám: 24325596-2-41)

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

MTT Játék Szabályzat

MTT Játék Szabályzat MTT Játék Szabályzat 1. A Játékban résztvevő személyek A Tolkien Nyereményjátékokban és a Tolkien Kvíz játékban részt vehet minden Internet-felhasználó belföldi magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2015. március-áprilisi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2015. március-áprilisi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2015. március-áprilisi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Játékszabályzat A Saunier Duval márka Facebook oldalán indított Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat nyereményjátékokra

Részletesebben

Nyerj havonta regényeket!

Nyerj havonta regényeket! Nyerj havonta regényeket! Vásárolj legalább 1 db regényt a Maxim Könyvkiadó kínálatából, majd regisztrálj a blokk vagy a számla sorszámával a facebookon található Dream válogatás oldalon (www.facebook.com/dreamvalogatas).

Részletesebben

A Csobbanj Európával 2014! rendezvénysorozat Mutasd meg Európát! fotópályázatának hivatalos játékszabályzata

A Csobbanj Európával 2014! rendezvénysorozat Mutasd meg Európát! fotópályázatának hivatalos játékszabályzata A Csobbanj Európával 2014! rendezvénysorozat Mutasd meg Európát! fotópályázatának hivatalos játékszabályzata A pályázat megnevezése: Mutasd meg Európát! akció (a továbbiakban Pályázat ) A Promóció Szervezője:

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben